0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen."

Transkript

1 0-punkt Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0 punktet kan kontrolleres på flere måder: - Skytten lukker øjnene og tænker på at slappe af i 5-10 sekunder. Herefter åbnes øjnene igen og der hvor skytten sigter hen er skyttens 0 punkt. Er 0 punktet ikke på skiven skal stillingen justeres. - Skytten sigter på skiven og træneren holder sin hånd op foran sigtemidlet i mindst 5-10 sekunder, imens skytten tænker på at slappe af. Herefter flytter træneren hånden igen og der hvor skytten sigter hen er skyttens 0 punkt. Er 0 punktet ikke på skiven skal stillingen justeres. At kontrollere stillingen Hvordan: Fortæl skytten hvor det er vigtigt at slappe af imens hånden holdes op foran sigtemidlet. Ben, nakke, skuldre, arme hænder. (Afhængigt af skydestillingen) Når stillingen er tilpasset således at skytten sigter på skiven når han slapper af i skydestillingen. Aftræk 1 Placering af fingeren: Det optimale sted for placering af fingeren er så aftrækkeren er på blommen af fingeren, midt på det yderste led, da fingeren der har en god føling med aftrækkeren. Det bløde aftræk: Når skytten ser igennem sit sigtemiddel flyttes fingeren ind på aftrækkeren og der tages det bløde aftræk. Det bløde aftræk skal tages roligt og kontrolleret. Det hårde aftræk: Når skytten har taget det bløde aftræk og centreret skiven i sigtemidlerne, klemmes der rolig og kontrolleret på aftrækkeren indtil skuddet går af. Efteraftræk: Efter skuddet er gået af fortsætter skytten med at holde presset på aftrækket indtil der er gået tre sekunder og riflens rekyle har bevæget sig tilbage på skiven. Hvordan: Start ud med at sørge for at indstille riflen til skytten. Giv skytten et af nedenstående fokuspunkter af gangen: - Fokus på at ligge fingeren det samme sted på aftrækkeren. - Fokus på at tage det bløde aftræk kontrolleret og klemme skuddet af. - Fokus på efteraftrækket.

2 Aftræk 2 Skytten skyder tre gange 5 minutter. I hver omgang skal skytten have fokus på en bestemt fase af aftrækket hhv. Det bløde aftræk, Det hårde aftræk og Efteraftrækket, som beskrevet nedenfor. Skytten skal så efter hvert skud vurdere om det gik godt med fx at klemme skuddet af hvis der er fokus på det hårde aftræk. Hvis svaret er ja, ligges et hylster i "ja æsken", hvis svaret er nej ligges et hylster i "nej æsken". Det gælder selvfølgelig om at få flest hylstre i "ja æsken". Det bløde aftræk: Når skytten ser igennem sit sigtemiddel flyttes fingeren ind på aftrækkeren og der tages det bløde aftræk. Det bløde aftræk skal tages roligt og kontrolleret. Det hårde aftræk: Når skytten har taget det bløde aftræk og centreret skiven i sigtemidlerne, klemmes der rolig og kontrolleret på aftrækkeren indtil skuddet går af. Skytten skal ikke have fokus på skudresultatet, men på opgaven. Efteraftræk: Efter skuddet er gået af fortsætter skytten med at holde presset på aftrækket indtil der er gået tre sekunder og riflens rekyle har bevæget sig tilbage på skiven. Eftersigte 1 Eftersigte kan trænes ved at skytten tæller til tre, efter skuddet er afgivet. Først når tallet tre er talt, må våbnet tages ned. At skytten bliver ved med at sigte efter skuddet er afgivet, for på den måde at kunne evaluere skuddet. Hvordan: Hvis skytten flytter hovedet i det samme sekund, som skuddet bliver afgivet, for at se på skærmen eller i kikkerten, risikerer skytten at påvirke skuddet ved at påvirke riffel/pistol, inden projektilet er ude af løbet. Skytten skal derfor forklares, hvad eftersigte er. Eftersigte betyder, at man fortsætter med at sigte efter skuddet er afgivet. Hvis skytten sigter i tre sekunder efter skuddet er skudt, kan skytten se, hvilken retning våbnets rekyl går hen og derved få en ide om, i hvilken retning skuddet sidder. Når skytten 10 gange i træk gennemfører tre sekunders eftersigte. Skytter kan arbejde sammen to og to og tjekke, om den anden holder eftersigtet. Hvis skytten arbejder alene, kan skytten kan have to beholdere til hylstre, og efter hvert skud selv vurdere om det var et godt eftersigte eller ej. Var det et godt eftersigte ligges et hylster i den ene beholder, var det ikke et godt eftersigte ligges et hylster i den anden. Dette kan hjælpe skytter med at holde fokus på opgaven. Opgaven kan fx være løst når der er affyret

3 Eftersigte melding af skud Når skytten afgiver et skud skal skytten tælle til tre, mens sigtet fastholdes. Skytten følger riflens bevægelse i rekylen under eftersigtet, altså hvilken vej riflen bevæger sig efter skuddet er afgivet. Skytten indtager skydestillingen og har en skive liggende ved siden af sig. Det gælder nu om for skytten at komme med et kvalificeret bud på hvor skuddet er placeret, ud fra riflens bevægelse. Skytten sætter et kryds for hvert skudte skud på skiven han har liggende ved siden af sig. Efter fem skud sammenlignes skudbilledet med skyttens placering af krydser på skiven. Sidder skuddene ikke der, hvor det forventes, kan det være et udtryk for at eftersigtet ikke bliver holdt godt nok. At skytten bliver bedre til at holde eftersigtet samt lærer at bruge eftersigtet til at evaluere sine skud. Hvordan: Hvis skytten slipper sigtet i det samme sekund, som skuddet bliver afgivet, for at se på skærmen eller i kikkerten, risikerer skytten at påvirke skuddet ved at rykke i pistolgrebet, inden projektilet/ haglet er ude af løbet. Skytten skal derfor forklares, hvad eftersigte er og hvordan det kan bruges i skydningen. Eftersigte den tid der fortsat sigtes på skiven efter skuddet er afgivet. Når der sigtes i tre sekunder efter skuddet er skudt, kan skytten se hvordan rekylen bevæger sig. Derved kan skytten lære mere om hvordan riflen opfører sig og hvordan dette kan udnyttes til at blive en bedre skytte. Når skyttens skudbillede ligner det, som skytten har krydset af på skiven. Der kan lægges hylstre i to forskellige beholdere, en for rigtig gættet og en for forkert gættet, efter hvert skud, øvelsen er færdig når der er "gættet " rigtigt 10 gange. Rekyl Mens skytten kigger væk, lader makkeren våbnet. Skytten ved ikke, om der er ladt med skarpt eller om magasinet/kammeret er tomt. Skyttens opgave er nu at afgive skuddet, uden at blokere for rekylen. Som makker skal du følge med i, hvordan skuddet bliver afviklet. Bevæger skytten sig fremad, når skuddet går, specielt hvis der ikke er ladt med noget? Eller bevæger våbnet sig markant, når der ikke er noget i kammeret? Det afslører i så fald, at skytten forventer rekylen og selv er med til at forstærke den. At skytten lærer at rekylen skal kunne komme ind i kroppen, og ikke blokkere det. Når skytten ikke reagerer på, at der ikke er noget i kammeret. Har man mulighed for at anvende klikpatroner, kan de blandes med skarpe og sætte dem i magasinet, hvis våbnet er udstyret med sådan et.

4 Rykme Skytten skal skyde 5 skud på tid. Første skud har skytten 60 sekunder til. Andet skud har skytten 45 sekunder til. Tredje skud har skytten 30 sekunder til. Fjerde skud har skytten 20 sekunder til. Femte skud har skytten igen 60 sekunder til. Læg mærke til hvor hurtige skytterne er i deres femte skud hvor de igen har masser af tid og snak med dem om hvordan de synes forskellen var på de forskellige skud. At skytten bliver bevidst om hvor hurtigt han skyder og at det skal være ens fra skud til skud. Sigte 1 Udstyr: For at kunne gennemføre sigtet uden unødvendige spændinger der kan påvirke skuddet, skal skytten undgå at lukke det ene øje. I stedet bør skytten benytte en klap til at afdække for det øje der ikke sigtes med. Det kan gøres vha. et pandebånd og en klap. Klappen må max være 30mm bred og skal helst være transparent eller lys for at udøveren får mest muligt lys til begge øjne. Der er tre væsentlige elementer i et godt sigte. Skytten skal for at gennemføre et godt sigte kunne se lige igennem diopteret, centrere skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet samt have et eftersigte. Et lige blik igennem diopteret: Ansigtet må ikke berøre diopteret under sigtet. Kindpuden indstilles til skytten, er den for højt må skytten presse hovedet ned for at kunne sigte, er den for lav må skytten løfte hovedet for at kunne sigte. Hovedet skal placeres sammen sted på kindpuden hver gang for at skytten ser ens igennem sigtemidlerne i hvert skud. Der kan evt. sættes et stykke tape på riflen for at hjælpe skytten til at huske på at placere hovedet ens hver gang. Centrering af skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet: I det rigtige sigte centrerer skytten skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet. Hvis ikke ringkornet bliver centreret i sigtemidlet vil skuddene sidde i den side der er mindst luft. Eftersigte: Efter skuddet er afgivet skal skytten blive ved med at sigte til der er gået 3 sekunder. Hvordan: Start ud med at sørge for at indstille riflen til skytten og sørg for at skytten har et pandebånd og en klap. Giv skytten et af nedenstående fokuspunkter af gangen: - Fokus på at ligge hovedet det samme sted på kindpuden - Fokus på at centrere skiven og ringkornet rigtigt i sigtemidlet - Fokus på eftersigtet

5 Sigte 2 Skytten skyder tre gange 5 minutter. I hver omgang skal skytten have fokus på en bestemt fase af sigtet hhv: Hovedet skal placeres sammen sted på kindpuden hver gang og se lige igennem diopteret. Centrering af skiven i ringkornet og ringkornet i sigtemidlet. Eftersigtet skal holdet i 3 sekunder efter skuddet er afgivet. Skytten skal så efter hvert skud vurdere om det gik godt med fx at holde eftersigtet hvis der er fokus på dette. Hvis svaret er ja, ligges et hylster i "ja æsken", hvis svaret er nej ligges et hylster i "nej æsken". Det gælder selvfølgelig om at få flest hylstre i "ja æsken". Skytten skal ikke have fokus på skudresultatet, men på opgaven. Sigtefejl Skytten starter med at skyde prøveskud. Når skytten er kar får skytten udleveret et ark med fortrykte sigte billeder og skiver. Opgaven er nu at skyde to skud hvor man sigter som på sigtebillede. Skuddenes placering krydses af på skiven ved siden af skudbilledet. At skytten bliver bevidst om hvordan et rigtigt siget og et forkert sigte opfattes. Derudover at skytten kan komme med et bud på hvorfor et skud sidder som det sidder på skiven Fokus punkter 1 Skuduret er den cyklus, som skytten har fra våbnet bliver ladt og til skuddet er skudt. I øvelsen skal skytten overveje præcis, hvad der sker, og skrive det ned. Alt fra patronen kommer i kammeret, til skuddet er afgivet, (forberedelse, sigte, aftræk, eftersigte mm.), skrives ned i punktform. Det kan være en hjælp for skytten at skrive det ned inde på banen så skytten kan gennemføre et skud i praksis for at finde ud af hvad han rent faktisk gør. Når listen er lavet lægges den ved siden af skytten og skytten skal nu skyde en række skud hvor fokus er på at rækkefølgen jf. listen overholdes. I punktet variation ses forskellige lister med punkter der kan bruges som hjælp til skyttens stillingskontrol, alt efter hvilken stilling der skydes i. Træneren kan også hjælpe skytterne med at udarbejde en individuel liste tilpasset den enkelte.

6 At skytten bliver opmærksom på elementerne i forberedelsen af skuddet, så den bliver så ens som muligt ved hvert skud. Det vil sige alt det, der skal være på plads, inden hovedet bliver lagt på kindpuden, og skuddet kan falde. Ydermere at skytten får en plan for, hvordan det enkelte skud gennemføres, og at vedkommende er konsekvent i forhold til planen. Hvordan: Træneren står med riflen i hånden og forklarer for skytten, hvad det er der skal ligges fokus på. I selve skydestillingen, kan han ligge hånden på den kropsdel han snakker om, for at illustrere det bedst muligt. Skytten følger med og udarbejder derefter med hjælp fra træneren en personlig procedureliste som skytten kan tage med på banen. Listen der udarbejdes kan gemmes og bruges til fremtidige træning. Når skytten har fundet sin egen cyklus og er lykkedes med at følge den igennem en skudserie, eks. fem eller ti skud. Sørg for at tilpasse øvelsen til den aldersgruppe der arbejdes med. Hold det simpelt med få huskepunkter for unge skytter. Det mest optimale er at den enkelte skytte, under vejledning, udarbejder en personlig liste med punkter der er mest relevante for skytten, dette kan gøres for hver skydestilling skytten skyder. Der kan tages udgangspunkt i nedenstående eksempler som kan tilpasses efter den enkelte skytte. Listerne skal ikke opfattes som facit, men et værktøj som kan tilpasses efterhånen som skytten udvikler sig. Eksempel på liste over skudprocedure for skydning med buk - Kontrol af at albuerne placeres på samme sted - Kontrol af at bagkappen kommer helt ind til skulderen - Kontrol af at forreste hånd placeres på samme sted Eksempel på liste over skudprocedure for knælende skydestilling - Kontrol af at skytten sidder rigtigt på knælepuden - Kontrol af at forreste fod er placeret og vinklet rigtigt - Kontrol af at albuen er placeret rigtigt på knæet - Kontrol af at kinden er placeret rigtig på kindpuden Eksempel på liste over skudprocedure for liggende skydestilling - Kontrol af at benene ligger rigtigt - Kontrol af placering af albuen på remarmen - Kontrol af placering af bagkappen i skulderen - Kontrol af placering af den anden albue - Kontrol af placering af kind på kindpude Eksempel på liste over skudprocedure for stående skydestilling - Kontrol af fodstilling - Kontrol af at hoften er skudt lige frem - Kontrol af at albuen sidder rigtigt i hoften - Kontrol af håndstilling på riflen er rigtig - Kontrol af at kinden er placeret rigtigt på kindpuden

7 Skud ur 2: Konsekvens Skuduret er den cyklus, som skytten har fra våbnet bliver ladt og til skuddet er skudt. Skytten tager udgangspunkt i den liste der blev udarbejdet i øvelsen Skudur 1. Der skal nu sættes tid på elementerne. For at gøre det simpelt kan man inddele elementerne i kategorier, eksempelvis: Skudforberedelse (Dækker fx over stillingsindtagelse, afslapning) Sigte (Tiden fra der fokuseres på skiven til skuddet går) Skudafvikling (Fra aftræk til riflen tages ned) På den måde får man den ideelle tid for, hvor lang tid det tager at skyde et godt og gennemført skud. Opgaven er nu at finde de rigtige tider for, hvor lang tid de enkelte dele af skuddet skal tage og følge dette konsekvent. Når skytterne har skrevet tider på deres skudur, kan de gå sammen to og to og tage tid på, om sekundintervallerne bliver holdt. Gør de ikke det, skal tallene enten justeres eller processen startes forfra. Skytten skal herefter gennemføre en række skud hvor der er fokus på konsekvensen af tidsforbruget under skuddet. At skytten kun gennemfører gode skud og får en fornemmelse af, hvornår sigtet er blevet for gammelt. Når skytten overholder sin plan 10 skud i træk og begynder at mærke rytmen uden at tænke over det, samt selv tager ned, hvis der går for lang tid. Videreudvikling (Med hjælper): Når skytten gør klar til skuddet, startes stopuret. Ud fra skyttens skudur kan hjælperen se, hvor lang tid det bør tage, før skuddet går af. Hvis skytten overskrider tiden med mere end 5 sekunder, skal skuddets afbrydes og skytten starter forfra. Det er din opgave som hjælper at skære igennem, når tiden er gået og den optimale skudafgivelse er forpasset.

8 Stående med anlæg Skytten skal stå midt på standpladsen med riflen lige foran sig. Skytten skal have en god afstand imellem benene og benene må ikke flytte sig under skydningen. (Tip: Hvis det er en urolig skytte kan man ligge patronæsker rundt om fødderne og det gælder så for skytten om at blive indenfor æskerne) Højden på støtten justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Skytten skal have begge albuer placeret stabilt på skydebordet. Forreste albue placeres så der er en graders vinkel imellem underlaget og armen. Bagkappen skal stå i midten eller oppe og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Fokuspunkter: - Afstanden imellem benene - Rigtig højde på støtten - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden - Højre albue bliver placeret samme sted på bordet - Venstre albue flytter sig ikke At skytten forberedes til at skyde med rem. Liggende med anlæg Skytten skal ligge midt på standpladsen med riflen lige foran sig. Skytten skal have en god afstand imellem benene og højre ben let bøjet. Der skal gå en lige linje fra skyttens venstre hæl, igennem hoften og ryggen op til skulderen. Skytten skal have begge albuer placeret stabilt på måtten. Forreste albue placeres så der er en graders vinkel imellem underlaget og armen. Bagkappen skal stå helt oppe og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Støtten justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Fokuspunkter: - Højre albue sættes samme sted hver gang - Riflen ligger midt i hånden - Venstre albue er under riflen og flytter sig ikke - Vinklen imellem venstre arm og underlaget skal mindst være 30 grader. - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden At skytten forberedes til at skyde liggende med rem.

9 Stående med rem Skytten skal stå midt på standpladsen med riflen lige foran sig. Skytten skal have en god afstand imellem benene. Bordet skal være i hoftehøjde. Skytten skal have begge albuer placeret stabilt på skydebordet. Forreste albue placeres så der er en graders vinkel imellem underlaget og armen. Bagkappen skal stå i midten eller oppe og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Remmen justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Det er vigtigt at venstre arm kommer godt ind under riflen, så bliver det lettere for skytten at bære riflen. Fokuspunkter: - Højre albue sættes samme sted hver gang - Riflen ligger midt i hånden - Venstre albue er under riflen og ligger stille - Bordet er i hoftehøjde - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden At skytten lærer at skyde med rem og forberedes til den liggende skydestilling. Liggende Skytten skal ligge midt på standpladsen med riflen lige foran sig. Skytten skal have en god afstand imellem benene og højre ben let bøjet. Der skal gå en lige linje fra skyttens venstre hæl, igennem hoften og ryggen op til skulderen. Skytten skal have begge albuer placeret stabilt på måtten. Forreste albue placeres så der er en graders vinkel imellem underlaget og armen. Bagkappen skal stå helt oppe og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Remmen justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Det er vigtigt at venstre arm kommer godt ind under riflen, så bliver det lettere for skytten at bære riflen. Fokuspunkter: - Højre albue sættes samme sted hver gang - Riflen ligger midt i hånden - Venstre albue er under riflen og flytter sig ikke - Vinklen imellem venstre arm og underlaget skal mindst være 30 grader. - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden

10 Liggende vejtrækning Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling. Skytten trækker vejret normalt under forberedelsen af skuddet. Når skytten har kontrolleret nulpunktet, altså at skiven står i midten af sigtet, når skytten slapper af i stillingen, tages den første af tre vejrtrækninger. På første udånding kommer sigtet op på skiven og skytten kontrollerer, at skiven passer sidevejs i sigtet. På anden udånding kontrolleres det, at sigtet passer i højden. Når der bliver åndet ud tredje gang og skiven står ordentligt i sigtet, skyder skytten efter få sekunder. Lykkes det ikke, tages riflen ned og der startes forfra. At skytten ikke holder sigtet for længe men lærer at afgive skuddet inden skytten begynder at spænde op. I den liggende skydestilling er en tendens til, at man kommer til at sigte for længe, da sigtet står meget roligere end i de andre stillinger. Dette kan medføre at man bliver overperfektionistisk og kroppen begynder at spænde op. Når skytten kan skyde 10 skud i træk med samme rytme, og hvor skuddene sidder samlet Stående med støtte Udøveren skal helst være trænet i de tidligere stillinger og af en vis fysisk størrelse inden man går i gang med at træne den stående skydestilling. Dette for at forhindre at skytten får en dårlig oplevelse og mister interessen. Skytten skal stå med siden til, midt på standpladsen. Skytten skal have en bredde imellem benene svarende til lidt mere end skyttens skulderbredder. Fødderne skal være parallelle og vinkelret på banen. Hoften skal skydes lige frem mod skiven og skytten skal have albuen placeret stabilt på hoften. Bagkappen skal stå nede og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Højden på støtten justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Forreste underarm skal være lodret for at sikre en god stabilitet fra riflen, ned igennem hånden, armen, hofte og ben. Der er tre forskellige håndstillinger der kan brugen til den hånd der bærer riflen. 1: Riflen ligger i håndfladen og fingrene peger fremad mod skiven. 2: Riflen ligger i håndfladen med fingrene vinkelret på skiven. 3: Skytten knytter hånden og riflen ligger på skyttens knoer. Der må ikke knækkes i håndleddet. Fokuspunkter: - Afstanden imellem benene og fodstilling - Albuen bliver placeret samme sted i hoften

11 - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden - Rigtig højde på støtten At skytten forberedes til at skyde fritstående. Hvordan: Start med korte træningspas i denne skydestilling. Fx min indtil skytten har vænnet sig til stillingen. Start med en stor skivestørrelse som skytten kan træne på. Start med en støtte der støtter riflen op ad siderne. Når skytten har vænnet sig til dette kan man gå over til en støtte der ikke støtter riflen op ad siderne. Man kan som et yderligere mellemtrin frem mod den fritstående stilling lave et snorretræk på banen. Dette kan gøres ved at skrue en krog i øverst, midt på banen og en i et af banens øverste hjørner. Derefter kan man føre en snor igennem og binde en halvanden liters flaske i den ene ende og en støtte til riflen i den anden ende. Med sådan et system kan man stille og rolig fjerne mere og mere vægt fra støtten ved at hælde vand ud af flasken. Jo lettere flasken bliver, jo mere udfordret bliver skytten. Fritstående Udøveren skal helst være trænet i de tidligere stillinger og af en vis fysisk størrelse inden man går i gang med at træne den stående skydestilling. Dette for at forhindre at skytten får en dårlig oplevelse og mister interessen. Skytten skal stå med siden til, midt på standpladsen. Skytten skal have en bredde imellem benene svarende til lidt mere end skyttens skulderbredder. Fødderne skal være parallelle og vinkelret på banen. Hoften skal skydes lige frem mod skiven og skytten skal have albuen placeret stabilt på hoften. Bagkappen skal stå nede og riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Skytten skal se lige igennem sigtemidlet så der kan slappes af i skuldre og nakke. Forreste underarm skal være lodret for at sikre en god stabilitet fra riflen, ned igennem hånden, armen, hofte og ben. Der er tre forskellige håndstillinger der kan brugen til den hånd der bærer riflen. 1: Riflen ligger i håndfladen og fingrene peger fremad mod skiven. 2: Riflen ligger i håndfladen med fingrene vinkelret på skiven. 3: Skytten knytter hånden og riflen ligger på skyttens knoer. Der må ikke knækkes i håndleddet. Fokuspunkter: - Afstanden imellem benene og fodstilling - Albuen bliver placeret samme sted i hoften - Hovedet bliver placeres samme sted på kindpuden

12 Knælende Indtagelse af skydestilling: Skytten laver et hak i sin knælepude med hånden hvor skyttens ankel skal ligge. Skytten ligger sin knælepude i en 45 graders vinkel lige udfor skiven, ca. en meter inde på banen. Herefter stiller skytten sig normalt med den bageste fod lige bag knælepuden og træder et skridt frem med den forreste fod, således at der går en lige linje fra knælepuden igennem den forreste fod og ud til skiven. Skytten knæler nu ned og sikrer sig at knælepuden er placeret midt på anklen. og at skytten sidder midt på foden. Forreste fod kan vinkles indad for at låse i benet. Der skal være en vinkel imellem skyttens ben på mellem 40 og 90 grader. Skytten skal have forreste albue placeret stabilt på forreste knæ. Forreste albue placeres så der ca. er en 45 graders vinkel på armen. Bagkappen skal som udgangspunkt stå i midten men det er meget individuelt for skytter hvor den står bedst. Riflen sættes godt ind i skulderen på skytten. Håndstoppet placeres inden skytten sætter en rem i. Det placeres på skæftet således at der går en lige linje fra skyttens forreste hånd, ned igennem arnen, benet og ned i knælepuden. Remmen sættes på og justeres til skytten ser lige igennem sigtemidlet, og skytten kan slappe af i skuldre og nakke. Det er vigtigt at venstre arm kommer godt ind under riflen, så bliver det lettere for skytten at bære riflen. Remmen skal strammes indtil vægten fra riflen bliver flyttet fra skyttens arm over i remmen. Trækket i remmen skal gå lige bagud, srammes remmen for meget kan man få et skævt træk i stillingen. Fokuspunkter: - Forreste albue sættes samme sted hver gang - Riflen ligger midt i hånden - Hovedet bliver placeret samme sted på kindpuden Hvordan: Der skal gå en lige linje fra knælepude, igennem skyttens forreste fod og ud til skiven. Riflen skal lige over knælepuden så riflen følger linjen fra knælepuden ud til skiven. Der skal gå en lige linje fra knælepuden, op igennem skyttens ryg og op til hovedet. Der skal gå en lige linje fra skyttens forreste hånd, ned igennem arnen, benet og ned i knælepuden. Der skal være en vinkel imellem skyttens ben på mellem 40 og 90 grader. Ser man på skytten forfra skal der gå en lige linje fra skyttens forreste fod, op igennem benet, skyttens forreste arm og op til skytten forreste hånd.

13 Stillings kontrol Skytten indtager sin skydestilling, således at der sigtes ind i en væg, når skytten er i stillingen. Før hvert skud kontrolleres den ydre stilling og derefter den indre stilling. Når skytten føler at der er en ro i kroppen findes sigtet og aftrækket tages så skuddet gennemføres. At skytten bliver opmærksom på: hvordan kroppen arbejder, hvordan skytten tager sit aftræk. Når der ikke er nogen plet at sigte på kommer, man automatisk til at koncentrere sig om, hvad der sker i kroppen. Vær opmærksom på, at det kræver meget koncentration og disciplin af skytten at lave denne øvelse. Hvis skytten taber koncentrationen, må man tage en pause før han forsætter øvelsen. Hvordan: Vær opmærksom på at det kræver meget koncentration og disciplin af skytten at lave denne øvelse. Hvis skytten taber koncentrationen, må man tage en pause før han forsætter øvelsen. Stillings opbygning Skytten indtager sin skydestilling og finder sit nulpunkt i forhold til banen. Han/hun afgiver fem skud og forlader derefter standpladsen, og går/løber op og klapper bagvægen i lokalet. Herefter indtager skytten skydestillingen igen, kontroller stillingen og nulpunktet og skyder fem nye skud. Gentag øvelsen 4-5 gange. At skytten kan indtage den samme skydestilling, hver gang ved at kontrollere skydestilling og nulpunkt. Når skytten kan indtage sin skydestilling på samme måde fra gang til gang. Hvis ikke gennemgås de vigtigste fokuspunkter for skydestillingen igen og øvelsen gentages. Leg: Træneren kan lege stopleg med sine skytter. Der sættes musik på inde på banen, hver gang musikken stopper skal skytterne indtage skydestillingen og afgive et godt skud (Det gælder ikke om at skyde hurtigt, men at komme rigtigt ind i stillingen og skyde et godt skud). Skytterne skyder et par skud i stillingen hvorefter musikken starter igen, når musikken starter skal skytten sætte sikkerhedspløk i og gå ud af stillingen. Man kan evt. ligge nogle styrkeøvelser ind som skytterne skal lave imens der er musik på) Konkurrence: Skytterne bliver sat på hold af to mand. Én på standpladsen og en bagved. Når skytten på standpladsen har skudt en 10'er, bytter de og den anden kommer til. Sådan bliver de ved, til der er skudt 10 10'ere, (og hver skytte har skullet finde sin stilling fem gange).

14 Indgang til skiven Skytten indtager skydestillingen og skal i sin forberedelse af skuddet stå og sigte over skiven. Når skytten er klar, sænkes riflen langsomt ned over skiven, mens der klemmes op i aftrækket. Når sigtet er rigtigt, er der klemt så langt op i aftrækket, at skuddet kan gå inden for få sekunder. Lykkes det ikke at afgive skuddet inden for 4-5 sekunder efter at sigtet står rigtigt, tages riflen ned og øvelsen startes forfra. At indgangen på skiven er ens hver gang. Når skytten 10 skud i træk kan komme ind på skiven fra samme retning og afgive skuddet inden for få sekunder efter at sigtet står det rigtige sted på skiven. Hvis der ikke er et Scattanlæg til rådighed, kan træneren evt. stå med et stopur og holde øje med, hvornår piben ikke bevæger sig ned af, men kun pendler. Stående kropskontrol Skytten indtager skydestilling uden noget som helst andet udstyr end riflen. Opgaven er at mærke, hvordan man står rigtigt, uden at skydetøjet hjælper med støtten og samtidig mærke netop, hvilken forskel udstyret gør. Skytten skyder ti skud uden udstyr og lægger mærke til, hvad der sker med skudbilledet. Skytten afslutter øvelsen med at tage udstyret på igen og mærke efter støtten i udstyret. At skytten får en forståelse af, hvor meget udstyret har at sige for stillingen og balancen. Tag en enkelt del af udstyret på af gangen og læg mærke til, hvilken forskel hver enkelt del af udstyret gør. Kan også laves som spil, hvor den bedste må stjæle et stykke udstyr fra en af de andre.

15 Stående placering på banen På billedet kan man se at linjen der går fra skyttens fødder, op igennem hofter, skuldre og riflen, påvirkes af skyttens placering på banen. For at få den bedst mulige balance i stillingen skal denne linje være så lige som muligt. Når linjen ikke er lige presser kroppens tyngdepunkt stillingen i den ene eller den anden retning, hvilket vil påvirke balancen negativt. Øvelse: Skytten indtager skydestillingen og mærker efter hvordan følelsen i kroppen er. Herefter lægger skytten hovedet på kindpuden og kontrollerer at nulpunktet er på skiven. Nulpunktet er der hvor sigtet peger hen, når man slapper af i kroppen og kigger afslappet gennem sigtemidlet. Herefter lukker skytten øjnene og mærker, hvordan kroppen arbejder. På et tidspunkt vil skytten føle at kroppen står stille. Når dette punkt rammes, åbner skytten øjnene og ser om han sigter i nærheden af skiven. Hvis ikke skytten sigter i nærheden af midten, skal skytten flytte skydestillingen enten frem eller tilbage på standpladsen. At skytten ved at holde sine øjne lukkede, bliver opmærksom på, hvordan kroppen bevæger sig under selve sigtet og skudafgivelsen. Øvelsen lykkes, når skytten kan ramme balancepunktet 10 gange i træk og kan se at sigtet står i nærheden af midten. Øvelsen kan bruges i alle stillinger. Til rutinerede skytter: Når man kan mærke at man har balancen med lukkede øjne, trykker man på aftrækkeren. Øvelsen kan med fordel foretages på et Scattanlæg, således at skytten kan se riflens bevægelser efter et skud.

16 Teknik træning Der køres en skive ud, eller monitoren på standpladsen afdækkes. Skytten får nogle specifikke elementer, som skytten skal træne. Der skal være fokus på én ting af gangen. Forud for hvert fokuspunkt forklares det for skytten hvad der er vigtigt at tænke på i netop det fokuspunkt. Fokuspunkter: Sigte, aftræk og vejrtrækning. Ved at vende skærmen, får skytten ikke lagt fokus over på resultatet, men gennemførelsen. At skytten ikke er resultatorienteret, men kan holde fokus på de tekniske elementer i træningen, sigte, aftræk og vejrtrækning. Når skytten kan fokusere på hvordan skuddet er skudt, frem for hvilket point skytten har skudt. Vejrtrækning 1 Der er tre grundlæggende fokuspunkter når man skal bruge sin vejrtrækning aktivt til at optimere sine skud. Fokuspunkter - Træk vejret med maven - Hold ikke vejret i for lang tid af gangen - Brug vejrtrækningen til afslapning I denne øvelse skal udøveren lære at trække vejret med maven. Alle udøverne stiller sig så de står afslappet og har en hånd på brystkassen. De skal nu prøve at trække vejret så det er brystkassen der bevæger sig op og ned. Når de har prøvet det skal de flytte deres hånd ned på maven og nu forsøge at trække vejret så det er maven der bevæger sig ind og ud. Når en person trækker vejret dybt ned i maven bliver der skabt ro i kroppen og spændinger mindskes. Skytterne skal nu gå på skydebanen og skyde nogle skud hvor de skal koncentrere sig om at trække vejret dybt ned i maven. Vejrtrækning 2 Skytten skal trække vejret normalt imens der sigtes. Når kroppen er afslappet og skytten har fundet skiven i sigtemidlet åndes der halvt ud og skytten kan holde vejret indtil skuddet er skudt. Skuddet skal gå hurtigt efter skytten er begyndt at holde vejret, gerne inden 8 sekunder. Herefter vil hjernen begynde at reagere på den manglende vejrtrækning og der vil opstå spændinger i kroppen.

17 Vindtræning 1 Skytten indtager sin skydestilling og skyder ind. I indskydningen vælger skytten, hvilken vind, som skytten vil skyde på. Han forklarer valget til makkeren der indtegner det på skemaet. Det er nu skyttens opgave kun at skyde indenfor den planlagte vind. Makkerens opgave er at sætte to streger på stregerne til venstre for skiven på arket. Stregerne skal hvise hvordan vinden er, i det øjeblik skytten skyder skuddet. Derudover sætter makkeren et kryds på skiven, der indikerer skuddets placering. At skytten lærer kun at skyde på den vind som skytten har valgt. Og at skytten bliver klar over vindes betydning Når skytten kun afgiver skyd der ligger inde for det valgte vindområde

18 Vindtræning 2 Hvis det blæser kan man benytte forskellige strategier i sin skydning, en af dem er at holde for vinden. I praksis fungere dette ved at man hvis der kommer en vind fra højre, skal sigte nede kl. 4. Kommer vinden fra venstre skal der sigtes oppe kl. 10. Der skal derfor trænes i at holde de to steder. Det er en fordel at starte træningen en dag, hvor det er stort set vindstille, så man kan se, hvor meget man flytter skuddet i forhold til sigtebilledet. Skytten skal forsøge at skyde fire gange fem skud henholdsvis kl. 10 og kl. 4, skuddene skal sidde så samlet som muligt. Næste gang der er vind, som kommer nogenlunde stabilt fra højre eller venstre, kan man træne videre. Så vil det være målet at skyde ind i nul vind og derefter samle skuddene i midten ved at holde for vinden. Når du skyder udendørs og man vil holde for vinden kræver det at man lærer hvor meget du skal holde for at få en 10 er på forskellige vindstyrker. At skytten kan skyde i vind, uden at det får nævneværdig indflydelse på træfningen, og får en fornemmelse af, hvad der skal til for at kompensere for vinden. Tag ud på forskellige skydebaner og træn, da vinden opfører sig forskelliget fra bane til bane

19 Riffelskydning Opgaver

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet Nr.10234 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr.10233 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling.

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse. Nr.10221 Alder: 10-90 år - Tid: 10 min. Nr.10131 Alder: 10-100 år - Tid: 5 min. Håndfatning håndfatningen er ens, vil stregens placering i forhold til skæftet og følelsen af at have Aftræksøvelse pegefingeren

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant!

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant! Træningskultur At skabe en kultur og gøre den interessant! Øh træningskultur, hvad er det lige det er? Mentaliteter Forandring Faciliteter Træning Hverdagens gang MENTALITET Gammel mentalitet Skydning

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

!////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

!//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// HIK U1 Pige Sommerprogram //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Minimum træninger om ugen Ugentligt: 1 x løb (eller anden

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil.

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Kilde : Køge Skytteforening kopieret og redigeret 2012 Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Når man er sikker på at skydestillingen er korrekt, kan man begynde at øve Sigte, Åndedræt og Aftræk

Læs mere

Antistressøvelser for kroppen

Antistressøvelser for kroppen Antistressøvelser for kroppen For bedre at kunne slappe af... har nogle brug for øvelser der sætter gang i kroppen, andre har brug for afspænding. Prøv hvad der virker for dig. At afstresse kroppen handler

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip.

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip. Sommertræning 2006 Kære spillere på pige og juniordameholdet Så står sommeren for døren. Nogle vil rejse på ferie, andre vil blive i byen, men for alle gælder, at nu har vi ikke længere mulighed for at

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem.

ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 1.3 1.4. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. ØVELSER MED ELASTIK 1.1 1.2 Elastik føres under stolesædet. Bøj og stræk albuerne skiftevis med hver arm. Elastik føres bag ryglænet. Boks armene skiftevis frem. 1.3 1.4 Elastik føres under stolesædet.

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen.

OFF SEASON Styrketræning med fokus på kropstamme. Programmet skal gennemføres mindst 3 4 gange om ugen. OFF SEASON 2012 På de følgende sider følger de træningsprogrammer, som alle spillere skal arbejde med i løbet af sommerperioden (fra start juni til slut august). Styrketræning med fokus på kropstamme Programmet

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

Hvor smidig vil du være? Uge 1

Hvor smidig vil du være? Uge 1 Hvor smidig vil du være? Uge 1 Smidighedstest Her er en række tests af din smidighed i nogle af de vigtigste bevægelser. Du skal kunne bestå hver test for at have tilstrækkelig bevægelighed til at kunne

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STÆRKE ARME MED YOGA. 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STÆRKE ARME MED YOGA 24 Af Anna Miller, yogainstruktør Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behøver ikke at kaste rundt med tunge kettlebells for at få stærke arme. Rolige yogaøvelser

Læs mere

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter

Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Sådan træner du, når du har forreste knæsmerter Dette er et selvtræningsprogram beregnet til træning med henblik på at mindske dine smerter foran på knæet og under knæskallen. Desuden har øvelserne en

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

stærk & stram Guide Sådan træner du maven sider Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Sådan træner du maven stærk & stram Styrk kroppens holdning med Krisztina Maria Guide til stærk og stram mave 2 Træn

Læs mere

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå

Opvarmningsprogram. Billede af øvelse. Antal gentagelser/ varighed. Øvelse. Variant. 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Træningsprogram 0 Opvarmningsprogram Øvelse Stræk dig skiftevis søger op mod loftet 8 gentagelser til hver side Sidde / stå Svaje ned strit med numsen og runde op kig ind på maven Kør skuldrene rundt -

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil.

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Gode øvelser til dig, der kører lastbil. Bevæg dig selv om du har stillesiddende arbejde Når du kører lastbil er der ofte mange stillesiddende timer bag rattet. Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed

Læs mere

Sådan mikrotræner du på 5 minutter

Sådan mikrotræner du på 5 minutter Sådan mikrotræner du på 5 minutter I denne guide får du to træningsprogrammer med øvelser, du kan have med dig over alt. Print og tag med. Af Line Felholt, 15. december 2012 03 Soldater-træning på 5 minutter

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel.

Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. At sidde på stolen Sæt dig på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for, at benene er placeret i ret vinkel. Tempo Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt. Variere gerne tempoet. I balanceøvelser

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap)

Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Sådan træner du efter brystrekonstruktion med væv fra maven (DIEP-lap) Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst og skal nu i gang med genoptræningen. I denne pjece finder du vores anvisninger til,

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Træningsprogram til stolemotion

Træningsprogram til stolemotion Træningsprogram til stolemotion At sidde på stolen: Sæt dig ude på kanten af stolen (helst uden armlæn) og sørg for at benene er placeret i ret vinkel. Tempo: Udfør øvelserne i det tempo du føler, er behageligt.

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd Dette program er inspireret af german volume training, som er kendt som en af de hurtigste

Læs mere

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010

Træningsprogram. Programtitel: 22-10-2010 Træningsprogram Programtitel: 22-10-2010 Behandler: Anja Stampe Bemærkninger: Styrkeøvelser for aldersgruppen er 15 gentagelser. Det skal altid være sådan, at det er 15 gentagelser udført med korrekt teknik,

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi

Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Teknik baggerslag Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for,

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter

Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Sådan træner du, når du har graviditetsbetingede bækken- og rygsmerter Formålet med træningen er at forebygge, lindre og/eller afhjælpe graviditetsbetingede smerter og gener i bækken, ryg og underliv.

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb

Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Bevægelse og motion - inspirationsøvelser til kredsløb Tidsgruppe 0 10 minutter: Hofteløft En god øvelse der træner både baglår, baller og det nederste af ryggen. Øvelsen bruges til at træne forskellige

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ

Træningsprogram. Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Træningsprogram Program titel: Stabilitetsøvelser for hofte og knæ Lavet af: Hospitalenheden Horsens Ortopædkirurgisk fysioterapi Terapiafdelingen Sundvej 30 8700 Horsens Tlf: 7847800 www.terapiafdelingen.dk

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg

Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Opvarmning og stretching Fita Coaches Manual Bearbejdet og oversat til dansk af Ib Gilberg Indledning Når begynderen i starten benytter en let bue, behøver opvarmning ikke nødvendigvis at indgå i træningsprogrammet,

Læs mere

Mindfulness Practitioner

Mindfulness Practitioner at forene betyder at forene. Foreningen opstår mellem krop, sind og ånd. Og vi opnår det, når vi retter vores opmærksomhed mod bevægelsen i kroppen og mod oplevelsen i kroppen. Ved at holde fokus på åndedrættet,

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere

Styrk din krop med 24 hurtige

Styrk din krop med 24 hurtige Styrk din krop med 24 hurtige Fitness-, og ernæringsekspert Chris MacDonald og træningsfysiolog og personlig træner Jacob Søndergaard, har i fællesskab leveret 24 effektive styrkeøvelser til PLUS. AfChris

Læs mere

Mastektomi (Øvelsesprogram)

Mastektomi (Øvelsesprogram) Mastektomi (Øvelsesprogram) Information Efter operationen og senere under en eventuel strålebehandling kan vævet blive uelastisk og stramt. For at modvirke dette, er det vigtigt at du arbejder med forskydelighedsbehandling.

Læs mere

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok.

BEMÆRK Fem gentagelser er temmelig sikkert nok. BEN- OG FODARBEJDE 1. ØVELSE - STIGETRÆNING Målmanden tager enkeltstep i trinene. Ved enden af stigen ligger hun sig på maven. Rejser sig i grundstillingen, hvorefter træneren / målmandsmakkeren laver

Læs mere

Øvelser for gravide i vand

Øvelser for gravide i vand Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Øvelser for gravide i vand Patientinformation www.koldingsygehus.dk I løbet af graviditeten er det vigtigt, at du holder dig i god form. Det er en god idé at træne 1

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Guide: Frygt ikke styrketræning

Guide: Frygt ikke styrketræning Guide: Frygt ikke styrketræning Kvinder i alle former har gavn af styrketræning. Og nej, kvinder får ikke store muskler af at styrketræne. Af Krisztina Maria, februar 2013 03 Frygt ikke styrketræning 05

Læs mere

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ#

3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# 3.#DYB#ENBENSKNÆBØJ# Funktionstest af hele bevægelseskæden med store krav til mobilitet, styrke og stabilitet af fod, knæ og core, men mest test af styrken i hofte- og lårmuskulatur. Udførsel:) Udøveren

Læs mere

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring

1. Kolbøtte, forlæns. 2. Kolbøtte, baglæns. 3. Rullefald. 4. Tigerspring Teknikmærke 1. Kolbøtte, forlæns Beskrivelse: Træk hagen ned til brystet og kig på navlen! Sæt af med samlede ben og lav en kolbøtte! Rul, så du lander på fødderne og er klar til den næste kolbøtte! 2.

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

NYT SUPERPAS gør dig stærk og bedre til at løbe på en gang!

NYT SUPERPAS gør dig stærk og bedre til at løbe på en gang! NYT SUPERPAS gør dig stærk og bedre til at løbe på en gang! IFO_DK_05_EB_150389_Loeb_med_udfordringer 42 Bliv bomstærk på din løbetur Her er et nyt super-træningspas til dig, der godt kan lide at give

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Fleksibilitets, balance og styrke screening:

Fleksibilitets, balance og styrke screening: Fleksibilitets, balance og styrke screening: Nedenfor er gennemgået en enkelt kropsscreening test. Den tester din basale fleksibilitet, stabilitet, balance og styrke. En grundig screening kræver op mod

Læs mere

Træning med Redondobold

Træning med Redondobold Øvelse 1 Rygstræk Læn forover med strakte arme og bolden mellem hænderne. Spænd i maven. Løft armene så langt op du kan uden at bukke armene. Øvelsen kan mærkes på skuldre og øvre ryg. Øvelse 2 Squat med

Læs mere