Delårsrapport 1/ /6 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 1/ /6 2013"

Transkript

1 Q3

2 Indhold Kort introduktion til Aarsleff Aarsleff-koncernen i de første ni måneder af 2012/2013 Strategiske fokusområder Forventninger til hele 2012/13 Langsigtede finansielle mål Anlægssegmentet de første ni måneder af 2012/13, forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Rørtekniksegmentet de første ni måneder af 2012/13, forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Funderingssegmentet de første ni måneder af 2012/13, forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Trafikale infrastrukturinvesteringer Konjunkturanalyse Finansiel kalender

3 Kort introduktion til Aarsleff Udviklingen i omsætning og resultat Omsætning i mio. DKK Resultat før skat i mio. DKK

4 Kort introduktion til Aarsleff Hovedtal for nogle de største anlægsentreprenører MT Højgaard A/S Per Aarsleff A/S NCC Construction Danmark A/S Arkil Holding A/S Hoffmann A/S M. J. Eriksson A/S (tkr.) / /2012 Omsætning Vækst i forhold til året før 5 % 9 % 5 % 12 % -14 % 37 % Resultat af primær drift (EBIT) Resultat før skat Årets resultat Overskudsgrad (EBIT-margin), % -5,2 2,7 5,6 2,1 4,1 1,5 Afkast af investeret kapital (ROIC), % -44,9 11,0 6,8 2,0 Egenkapitalforrentning (ROE), % -49,7 7,3 6,3 21,1 5,2 Egenkapitalandel, % 17,4 37,6 42,2 21,6 30,1 Pengestrømme i alt Gennemsnitligt antal medarbejdere

5 Kort introduktion til Aarsleff Aarsleff infrastrukturentreprenør Baner Broer Veje Metroer, bæltforbindelser og tunneller Fjernvarme Havne Kloakker og spildevandshåndtering Kraftværker Kommunikationsledninger Vindmøller Elforsyning Naturgas og olieledninger Teknikentrepriser

6 Kort introduktion til Aarsleff Aarsleff segmenter DIREKTION ØKONOMI & ADMINISTRATION VIRKSOMHEDS- UDVIKLING PROJEKTUDVIKLING & DESIGN VÆRKSTEDER ARBEJDSMILJØ, KVALITET OG EKSTERNT MILJØ ANLÆG FUNDERING RØRTEKNIK DANMARK ØST DANMARK VEST DATTERSELSKABER ONE COMPANY- PROJEKTER DANMARK ØST DANMARK VEST FABRIKATION AF PÆLE DATTERSELSKABER I UK, DE, PL, SE FORSYNINGS- SELSKABER HOVEDSTADEN SJÆLLAND BOLIG OG INDUSTRI: DANMARK ØST DANMARK VEST UDLAND HAVNEPROJEKTER I TYSKLAND FYN JYLLAND FABRIKATION AF POSER OG ANLÆG WIND ONE COMPANY- PROJEKTER DATTERSELSKABER I UDLANDET ONE COMPANY- PROJEKTER EKSPORT NO-DIG ØSTEUROPA VANDBE- HANDLINGSPROJEKTER INFRASTRUKTURPROJEKTER SPECIALE INDEN FOR FUNDERING SPECIALE INDEN FOR RØRFORNYELSE

7 Kort introduktion til Aarsleff Aktiviteter opdelt efter karakter Generelt niveau Projekt fundering Anlæg Danmark Vand bygn. Anlæg Mega Anlæg Udland Aktivitetsfokuseret niveau Wind Tunneller Rail Service Petri & Haugsted Wicotec-Kirkebjerg Dan Jord Brødrene Hedegaard Vandbehandl. Industrielt niveau Nordeuropa DK Fundering Østeuropa Europa DK Rørteknik

8 Aarsleff-koncernen de første ni måneder 2012/13 1/10-30/6 Mio. kr. 2012/ /2012 Omsætning: Danmark Udlandet (34%) (44%) Totalt Stigning 9 % Resultat før renter i mio. 2011/ / Administrations- og salgsomkostninger i % af omsætning 7,9 % 7,7 % 12 Resultat før skat I procent 2,5 % 2,3 % Anlæg Rørteknik Fundering Resultat efter skat Investeringer i materielle aktiver Pengestrøm fra driften fratrukket investeringer Forventning om et resultat på 180 mio. før skat for hele regnskabsåret mod tidligere 200 mio. Køb af 50 % aktiepost i tysk No-Dig selskab gør Aarsleff til eneaktionær. Antal medarbejdere

9 Aarsleff-koncernen 1/10-30/6 Ultimo Primo Aktiver i alt mio mio. Egenkapital mio mio. Egenkapitalandel 38,3 % 37,6 % Slutkurs Per Aarsleff A/S 1/10 til 30/9 Rentebærende nettogæld 355 mio. 149 mio. 300 O N D J F M A M J J A S 2011/ /2013

10 Strategiske fokusområder Markedspositionering og konkurrenceevne For anlægsprojekter vil fokus være rettet mod positionering i forhold til de kommende års betydelige trafikale infrastrukturprojekter, de klima- og miljømæssige udfordringer, som de danske forsyningsselskaber står over for samt arbejder inden for energiforsyning. Der opereres ud fra en politik om selektiv ordreerhvervelse, hvor et væsentligt kriterium er, at indtjeningsmulighederne skal stå i forhold til risikoen og indsatsen. Et højt prioriteret indsatsområde er professionel projektledelse med henblik på lønsomhed og kvalitet i gennemførelsen fra start til slut. Aarsleff-koncernens specialistkompetencer inden for udførelse af vindmøllefundamenter, banearbejder og gennemførelse af teknikentrepriser positioneres mod de markedsmæssige potentialer. Koncernens brede vifte af kompetencer søges udnyttet såvel inden for enkeltstående anlægsprojekter som flerårige rammeaftaler om udførelse af service- og vedligeholdelsesarbejder. Rørteknik søger løbende nye markedsmuligheder for at udnytte kompetencerne inden for opgravningsfri ledningsfornyelse og har målsætninger om vækst især i England, Holland, Rusland og Ukraine. Fundering arbejder med produkt- og metodeudvikling med henblik på øget produktivitet og konkurrenceevne i fabrikation og installation for at skabe en så god udgangsposition som muligt.

11 Forventninger til hele 2012/2013 Stabilt marked med hård international konkurrence Omsætning i mio. kr. Resultat før skat i mio. kr /08 08/09 09/10 10/11 11/ /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Forventning til 2012/13: Svagt stigende aktivitet Forventning 200 mio. Investeringer i materielle aktiver i mio. kr. Resultat før renter i procent af omsætningen /08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Anlæg Rørteknik Fundering Forventning 279 mio. Faktisk 2011/12 Forventning 2012/13 2,0 2,5-3 2,5 2-2,5 5,8 5,0 4,5 2,9 5,0 5,0 4,0 3,0

12 Langsigtede finansielle mål Primære mål om lønsom vækst og soliditet Vækst og udvikling Koncernens vækst og udvikling vil fortsat ske gennem en kombination af organisk vækst og tilkøb inden for specialentreprenørkompetencer og med fokus på lønsomhed. Indtjening og forrentning Produktivitet og effektivisering i alle led skal bidrage til løbende forbedringer i konkurrenceevne og indtjening. Kombinationen af kompetencer til samlede ydelser med høj værdi for kunden skal, kombineret med effektivisering i alle led, øge marginaler og indtjening. Solidt finansielt beredskab Aarsleff gennemfører store anlægsprojekter, hvor kun velkonsoliderede virksomheder med et solidt finansielt beredskab kan afgive tilbud. Koncernens høje kreditværdighed giver mulighed for strategisk manøvredygtighed til langsigtet og kontinuerlig udvikling af koncernen. Aarsleffs målsætning om solidt finansielt beredskab operationaliseres som et mål om, at den rentebærende nettogæld skal balancere omkring 0, men må udgøre en nettogæld på op til 500 mio. afhængig af aktuelle forretningsmæssige forhold. Udbytte Vi prioriterer indtjeningsmål og kapitalstruktur før udbytte. Opnåelse af de anførte strategiske og finansielle mål indebærer mulighed for at kunne udlodde % af selskabets overskud.

13 Langsigtede finansielle mål Indtjening og finansielt beredskab Resultat før renter i procent af omsætningen 5,8 6,0 6,0 5,0 4,5 4,0 2,0 2-2,5 2,9 Anlæg Rørteknik Fundering Faktisk 2011/12 Forventning 2012/13 Langsigtet mål Rentebærende nettogæld i mio. kr /08 08/09 09/10 10/11 11/12 Øvre grænse 500 mio. 12/13 Q3 Egenkapitalforrentning (ROE) Soliditetsgrad 20% 15% 10% 5% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 Målopfyldelse medfører godt 12% Målopfyldelse indebærer 40-45% 12/13 Q3

14 Anlæg de første ni måneder af 2012/13 1/10-30/6 Mio. kr. 2012/ /2012 Omsætning: Danmark Udlandet 882 (24%) (34%) Totalt Stigning 14 % Resultat før renter: I procent 1,6 % 2,0 % Antal medarbejdere Anlæg positiv udvikling i de danske aktiviteter, men nedskrivning af et enkeltstående projekt i Afrika Resultatet er negativt påvirket af en hensættelse på 30 mio. på et tilsvarende tilgodehavende hos Pihl, som har indgivet konkursbegæring. Tilgodehavendet vedrører alt overvejende underentreprenørarbejder udført af Wicotec Kirkebjerg A/S i forbindelse med totalrenovering af Hotel d Angleterre i København. Yderligere nedskrivning i tredje kvartal af regnskabsåret på et enkeltstående vejprojekt i Afrika har påvirket resultatet negativt. Fusionen i Wicotec Kirkebjerg A/S forløber planmæssigt og med høj aktivitet. Resultatet er negativt påvirket af tab vedrørende Pihl. Resultaterne i datterselskaberne Dan Jord A/S, Petri & Haugsted as, Aarsleff Rail A/S, Østergaard A/S, Brødrene Hedegaard A/S, VG Entreprenør A/S og Per Aarsleff Grønland ApS er samlet set bedre end forventet ved regnskabsårets begyndelse. For hele regnskabsåret 2012/2013 forventes et højere aktivitetsniveau i forhold til året før. Resultat før renter forventes nu at udgøre 2-2,5 % af omsætningen mod tidligere 2,5-3 %. Det svarer til forventningerne ved årets begyndelse.

15 Forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Anlæg Omsætning i mio. kr. Resultat før renter i procent af omsætningen % % % % % % 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 0% 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Forventning til 2012/13: Lidt højere Langsigtet mål Langsigtet: Udnytte aktuelle markedsmuligheder

16 Rørteknik de første ni måneder af 2012/13 1/10-30/6 Mio. kr. 2012/ /2012 Omsætning: Danmark Udlandet 491 (59%) 480 (61%) Totalt Stigning 5 % Resultat før renter: I procent 5,5 % 5,8 % Antal medarbejdere Rørteknik høj aktivitet i Danmark, men nogle udenlandske datterselskaber lever ikke op til forventningerne Resultaterne i Danmark inden for forsyningssektoren og bolig- og industrisegmenterne er bedre end forventede ved årets begyndelse. Eksportaktiviteterne inden for vandbehandlingsprojekter bidrager bedre end forventet ved regnskabsårets begyndelse. Med virkning fra 1. juni 2013 indgår Rørtekniks tyske datterselskab Aarsleff Rohrsanierung GmbH som 100 procent ejet datterselskab i segmentets konsoliderede regnskab. Det samlede resultat for datterselskaberne lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. Rørteknik forventer en højere omsætning for hele regnskabsåret sammenlignet med sidste regnskabsår som følge af etableringen af Aarsleff Rohrsanierung GmbH. Resultat før renter forventes nu for hele regnskabsåret at ligge på 4,5 % af omsætningen mod tidligere 5 %. Dette er en følge af den øgede konsoliderede omsætning, afholdelse af omkostninger i forbindelse med realiseringen af det tyske selskab og det forhold, at de forventede synergieffekter som følge af overtagelsen først forventes efter regnskabsårets afslutning. Rørtekniks langsigtede mål er uændret et resultat før renter på 6 % af omsætningen.

17 Forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Rørteknik Omsætning i mio. kr. Resultat før renter i procent af omsætningen % % 800 4% 600 3% 400 2% 200 1% 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 0% 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Forventning til 2012/13: Samme niveau Langsigtet mål Langsigtet: 5-10% pr. år, fokus på international vækst

18 Fundering de første ni måneder af 2012/13 1/10-30/6 Mio. kr. 2012/ /2012 Omsætning: Danmark Udlandet 424 (57%) 522 (64%) Totalt Stigning -8 % Resultat før renter: I procent 4,7 % 1,5 % Antal medarbejdere Fundering høj kapacitetsudnyttelse i Danmark i tredje kvartal af regnskabsåret Høj kapacitetsudnyttelse i Danmark i tredje kvartal af regnskabsåret har påvirket resultaterne i de danske aktiviteter positivt, og resultaterne er højere end forventet ved regnskabsårets begyndelse. Resultatet i Sverige lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. Efter iværksættelse af handlingsplaner til forbedring af driften og som følge af det fortsatte arbejde med produktivitetsforbedringer forventes fortsat for året som helhed nogen forbedring af driften sammenlignet med sidste regnskabsår. Konkurrencebetingelserne er imidlertid hårdere end forventede, og resultatforbedringerne tager længere tid end forudsat ved regnskabsårets begyndelse. Resultaterne i selskaberne i Polen og i England lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets begyndelse. Markedsvilkårene i Polen og England var vanskelige i regnskabsårets første ni måneder, men udsigterne for resten af regnskabsåret medfører fortsat en forventning om en forbedring af resultatet for hele regnskabsåret sammenlignet med sidste regnskabsår. Resultatet af aktiviteterne i Tyskland lever i de første ni måneder af regnskabsåret op til forventningerne. Aktivitetsniveauet for hele regnskabsåret forventes at blive lavere end sidste år. Resultatet af aktiviteterne i Danmark i tredje kvartal af regnskabsåret medfører nu en forventning om et segmentresultat før renter på 5 % af omsætningen for hele regnskabsåret mod tidligere 3 %. Det svarer til forventningerne ved årets begyndelse.

19 Forventninger til 2012/13 og langsigtede forventninger Fundering Omsætning i mio. kr. Resultat før renter i procent af omsætningen % % % % 800 4% 600 2% 0 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 0% 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Forventning til 2012/13: Lavere aktivitet Langsigtet mål Langsigtet: 5-10% pr. år, fokus på international vækst

20 Trafikal infrastruktur Aarhus Letbane 2016 Anlæg af motorvej Funder-Låsby ved Silkeborg 2016 Signalprogrammet S-banen/fjernbanen 2020/2023 Holstebromotorvejen 2017 Anlæg af motorvej Riis-Ølholm-Vejle 2013 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov 2015 Udbygning af vestfynske motorvej Middelfart-Nr. Aaby ,1 3,4 1,9 6,6 1,2 1,2 Anlæg af ny bane København-Ringsted ,2 mia. kr. 49,2 mia. kr. 10,5 4 21,3 mia. kr. 2,9 2,4 Cityringen København 2018 Køge Bugt Fuld udbygning af motorvejen 2018 Metro Til Københavns Nordhavn 2019 Ny Storstrømsbro 2021 Femern Kyst til kyst-forbindelsen og landanlæg 2021

21 Dansk Byggeris Konjunkturanalyse februar 2013 Konjunkturanalyse Udvalgte anlægsinvesteringer opgjort i mio. kr priser 2012B 2013B 2014BO Fundamenter til vindmøller Varmeforsyning El-og gastransmission Energi i alt Vejdirektoratet, nyanlæg af veje Kommuner, nyanlæg af veje Nyanlæg af veje i alt Kommunale havne Kystbeskyttelse Baneinvesteringer Metro Cityring Femern Bælt og landanlæg Trafik i alt Vandforsyning Spildevandsanlæg Miljø i alt Byggemodning Fritidsområder Byggemodning og fritidsområder i alt I alt B Budgetter og BO budgetoverslag Kilde: statens og kommunernes budgetter og budgetoverslag samt oplysninger fra Finansministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samt foreningen Dansk Fjernvarme

22 Finansiel kalender 18. december 2013 Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2012/2013

23 Q3 Kvartalsrapport 1/ /3 2013

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Introduktion til Aarsleff-koncernen

Introduktion til Aarsleff-koncernen H1 2 H1 3 Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4

Årsrapport 1/10 2014-30/09 2015 Investorpræsentation Q4 Investorpræsentation Q4 Q4 2 Aarsleff-koncernen 2014/2015 Q4 Indhold Aarsleff-koncernen 2014/15 Q4 Omsætning i overblik 4 Resultater og EBIT i overblik 5 Investeringer og pengestrømme 7 Finansielt beredskab

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 28. august 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014. 1/18 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 19. december 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 29. maj 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 22. maj 2017 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 29. august 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni

Læs mere

Årsrapport 1/ / Investorpræsentation Q4

Årsrapport 1/ / Investorpræsentation Q4 Årsrapport 1/10 2015-30/09 2016 Investorpræsentation Q4 Q4 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 Q4 3 Koncernen Omsætning i overblik Resultater i overblik Investeringer, soliditet,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Åbyhøj 21.12.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Årets resultat: Resultatet før skat blev 133 mio. Koncernomsætningen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010. Åbyhøj 20.12.2010 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2009/2010. Årets resultat: Resultatet før skat blev 66 mio. Koncernomsætningen

Læs mere

Investorpræsentation 21. september Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation 21. september Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation 21. september 2016 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Investorpræsentation Q november Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q november Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q3-2016 30. november 2016 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO

Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO Investorpræsentation Q4-2016 29. marts 2017 Jesper Arkil, CEO Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice

Læs mere

Erklæringer Ledelsens erklæring 30 Den uafhængige revisors erklæringer 30

Erklæringer Ledelsens erklæring 30 Den uafhængige revisors erklæringer 30 arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det nye regnskabsår og strategiske fokusområder 7 Langsigtede finansielle mål 8 Året i nlæg 10 Året i Rørteknik

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2015/2016

Årsregnskabsmeddelelse for 2015/2016 1/21 NASDAQ Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 21. december 2016 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2015/2016.

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S

December 2007. Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for. Mols-Linien A/S December 2007 Forventninger, vision, udfordringer og muligheder for Mols-Linien A/S Storebæltsforlig Med udgangspunkt i Storebæltsforliget besluttede Mols-Linien at investere i det nye færgekoncept på

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Erklæringer Ledelsens erklæring Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæringer Ledelsens erklæring Den uafhængige revisors erklæringer arsleff-koncernen 3 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Året i hovedtræk 6 Det kommende regnskabsår og strategiske fokusområder 8 Langsigtede finansielle mål 10 Året i nlæg & Byggeri 12

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006/2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2006/2007 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks1040 1007 København Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Åbyhøj, 19.12.2007 Ref.: JSZ/til Tel +45 8744 2222 Fax +45

Læs mere

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet

Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Transportministeriet Status for de strategiske analyser - Hvor står vi? Thomas Jørgensen Kontorchef, Danmarks overordnede infrastruktur 2012 Side 2 Danmarks overordnede infrastruktur 2020 Korridor B : Øresund-Femern Timemodellens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling

Højgaard Holding a/s. Generalforsamling Højgaard Holding a/s Generalforsamling fredag den 23. april 2010 1 Koncernen Væsentligste aktiv er 54 % ejerskab af MT Højgaard a/s. Managementkontrakten med Banedanmark om produktion af betonsveller løber

Læs mere

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006

Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Sydbank Investormøde i Odense v/ Økonomidirektør Ulrik Sørensen 23. januar 2006 Vision og Forretningsfokus Vision Vi vil med stigende lønsomhed udvikle Gruppen som værende blandt de største udbydere af

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks1040 1007 København Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Åbyhøj, 19.12.2008 Ref.: JSZ/til Tel +45 8744 2222 Fax +45

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007

Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Side 1 af 7 sider Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 5/2007 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Kontaktpersoner Adm. Direktør Peter Hansen Tlf. 3693 1111 Delårsrapport

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 18.05.05 Meddelelse nr. 13, 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2005. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Generalforsamling 26. januar 2017

Generalforsamling 26. januar 2017 Generalforsamling 26. januar 2017 Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed.

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2011 31. marts 2012 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Side Udviklingen i selskabets aktiviteter 3 Selskabets forventede udvikling 4 Hoved- og nøgletal for koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Statslig trafikplan

Statslig trafikplan Statslig trafikplan 2017-2032 Banebranchen 19. maj 2017 Indhold i trafikplan 2017-2032 - Opdatering af sidste plan - Formål: fælles vidensramme - Beskriver forventet udvikling 2017-2032: - Gennemgang af

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen har behandlet selskabets halvårsrapport for perioden 1. oktober 2004 til 31. marts 2005. Fra rapporten kan følgende hovedpunkter nævnes:

Bestyrelsen har behandlet selskabets halvårsrapport for perioden 1. oktober 2004 til 31. marts 2005. Fra rapporten kan følgende hovedpunkter nævnes: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 13 2004/05 25. maj 2005 Bestyrelsen har behandlet selskabets halvårsrapport for perioden 1. oktober 2004 til 31. marts 2005.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere