Punkt mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009"

Transkript

1 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder: Olga P. Berthelsen, Anden næstformand, Inuit Ataqatigiit Her er det så medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit der skal fremlægge forslaget. Juliane Henningsen (IA) Vi har en lov om ligestilling man kan bruge til meget mere i dag. Hvis vi bevidst, vælger at leve op til paragrafferne i loven kan vi gøre meget mere ved ligestillingen i Grønland. Men vi har også et Naalakkersuisut der nedprioriterer ligestillingsområdet. Samtidigt med det er der en stærkt voksende ubalance på kønsfordelingen på flere fronter i samfundet. Dette er bekymrende. Der er i dag adskillelige Kvindegrupper landet over. Kvindernes kampdag er noget der fejres stort her i landet. Man må sige at der nu er sket flotte fremskridt på kvindernes front og at kampen ikke har været forgæves. Det skal dog siges at der stadig er områder der fortsat skal kæmpes for i forhold til kvinder. I henhold til de forestående undersøgelser om børns vilkår, fremgår det at drenge har det sværere i forhold til at håndtere problemer end pigerne, og kan som følge deraf derfor komme bagud i skolen.

2 At drengene har det hårdere rent fagligt og socialt end pigerne på skolerne er en kendsgerning. Statistisk set kan det også påvises at det er flest kvinder der søger ind på højere videregående uddannelser end mænd. Dette har ikke alene indflydelse på mændene som voksne, men har også stor indflydelse på samfundet som helhed, da det i den grad har medvirket til den voksende kriminalitet, i form af hash- og alkohol misbrug, seksuel misbrug, vold mod medmennesker samt depressioner og selvmord. Udover disse mange udfordringer samt problemstillinger samfundet har at løse, er der nu også et stort behov for at løse disse problemer indenfor ligestilling. Ligestillingsrådet varetager løbende opgaver der omhandler ligestilling af kønnene og disses rolle i samfundet. Det er derfor Inuit Ataqatigiit s mening at der ikke må skæres ned på området omkring ligestillingsarbejdet som der er blevet gjort. Ligestillingsområdet må og skal prioriteres. Behovet vil altid være der, men det er nu der er yderst behov for det, og det nytter ikke noget at lukke øjnene for de store og bekymrende tal som undersøgelserne viser. Drengene bliver tabt i samfundet. Det må vi gøre noget ved. Hvorfor udvikler drengene sig til voldsudøvende mænd? Hvorfor begår flest drenge selvmord? Hvorfor klarer drengene sig dårligere på skolerne? Hvorfor ser vi ikke flere kvinder i bestyrelserne? Disse problemstillinger er nogle af de ting Ligestillingsrådet arbejder med. Med så store omkostninger disse problemer pålægger samfundet som helhed, har Naalakkersuisut simpelthen ikke råd til at spare på det område og bør støtte initiativet om en ligestillingsdag der også af ligestillingsrådet selv er blevet fremført. På den måde kan vi årligt evaluere udviklingen på ligestillingsområdet. Et af tiltagende vil være at sætte fokus på Ligestillingsområdet overfor befolkningen. Der foreslås derfor at der fastsættes en dag på kalenderen kaldt Ligestillingsdag. Forslaget til datoen for ligestillingsdagen: 20.maj (for at markere datoen for ikrafttrædelsesdatoen

3 for lov om ligestillingsråd Landstingslov nr. 5 af 20. maj 1998) er fremført af Ligestillingsrådet selv. I håb om velvillig behandling af beslutningsforslaget. Maliina Abelsen, Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Jeg vil gerne takke Juliane Henningsen for at sætte fokus på et område, der implicerer en række problematikker, jeg selv ønsker at sætte på dagordenen. I dag omhandler ligestillingsbegrebet ikke kun kvinders kamp for basale rettigheder som for eksempel lige løn for lige arbejde. Ligestilling er et fællesprojekt for kvinder og mænd, der drejer sig om at skabe lige muligheder uafhængigt af køn. Derfor er jeg også glad for, at Juliane Henningsen har øje for nogle af de problemer, mændene og drengene har i vores samfund. Ligestilling er nemlig også et ressourcespørgsmål ikke kun et retfærdighedsspørgsmål. I et moderne samfund har vi brug for både kvinders og mænds engagement og indsats. Det betyder ikke, at vi skal være ens. Det betyder, at vi skal skabe nogle rammer, hvor vores forskellighed bliver en styrke. Det er således Naalakkersuisuts ønske at skabe et samfund med respekt for forskellighed og det enkelte menneskes valg. Naalakkersuisut har aktuelt en række projekter i gang, der involverer ligestillingsspørgsmål som eksempelvis en konference om vold i nærrelationer, der bliver afholdt i Katuaq d november. Der er således tiltag på ligestillingsområdet på departementalt niveau, men vi må også erkende, at når vi vælger at bruge ressourcer på et område, fravælger vi at bruge ressourcerne på et andet område. Og i den forbindelse har vi fra Naalakkersuisuts side valgt at fokusere særligt på børne og ungeområdet (hvilket også kan involvere ligestillingsspørgsmål). Det er Naalakkersuisuts holdning, at en national ligestillingsdag positivt vil sikre et tilbagevendende fokus på ligestillingen i vores samfund. Imidlertid mener vi også, at opgaven med at definere form og indhold ligger hos Ligestillingsrådet. Afslutningsvis vil jeg understrege, at det nuværende Naalakkersuisut ikke har intentioner om at nedprioritere ligestillingsområdet. Naalakkersuisut ønsker fortsat et skarpt fokus på ligestillingen i

4 vores land. Derfor har vi også fastholdt den årlige bevilling til Ligestillingsrådet trods behovet for økonomiske besparelser. Naalakkersuisut anbefaler at forslaget imødekommes. Vi siger tak til Naalakkersuisut for sociale anliggender og nu er vi nået til partiernes ordfører, først Isak Hammond, Inuit Ataqatigiit. Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. Ligestilling har altid været en hjertesag for Inuit Ataqatigiit, hvorfor en helhjertet opbakning til forslaget om en årlig nation ligestillingsdag den 20. marts fra Inuit Ataqatigiit. På linie med forslagsstiller Juliane Henningsen anser Inuit Ataqatigiit det for meget vigtigt, at skabe gode rammer for ligestillingen, idet ligestillingsspørgsmål er en samfundssag og ikke blot den enkeltes ansvar. Inuit Ataqatigiit ligger meget stor vægt på, at alle fra barnsben af får en viden og bevidsthed om, at samfundets borgere uanset køn, alder bør have lige muligheder for et retskrav herpå. Set i det lys er Inuit Ataqatigiit derfor overbevist om, at dette dagsordenstema for så vidt angår nye initiativer er helt oplagt at støtte, da vi mener at samfundet som sådan gerne med en dato for en national ligestillingsdag vil få en tiltrængt og nødvendig mulighed for en grundig debat. Sådan en dato er kærkommen mulighed udover at få en mulighed for drøftelse af hvordan og hvorledes ligestillingsspørgsmål fremmes, vil man på en ligestillingsdag få en mulighed for årligt at evaluere udviklingen og forskellige tiltag på ligestillingsområdet, hvilket Inuit Ataqatigiit støtter op om. Ligestillingsspørgsmål handler ikke blot om mænd og kvinder, ligestilling omhandler også spørgsmål som angår udvikling af bedre balance og relationerne mellem familie og arbejdsliv. I lighed med hvad forslagsstilleren selv har peget på, er det derfor også nødvendigt, at samfundet

5 meget grundigt debatterer årsager til, at drengebørn kan have sværere ved at håndtere forskellige problemer end pigerne, at man medtager og diskuterer hvad årsagen er til, at flest kvinder søger optagelse på de højere videregående uddannelser end mænd. En drøftelse af sådanne spørgsmål vil der blive rig lejlighed til gennem en årlig ligestillingsdag. Med disse bemærkninger skal Inuit Ataqatigiit derfor ikke tøve et sekund med at medgive vor principielle støtte til forslaget. Da en fastsættelse af en dato uværgeligt vil afstedkomme muligheden for tiltrængt nødvendig debat og fokus på løsninger hvad angår ligestillingsanliggender. Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Isak Hammond for hans fremlæggelse. Jeg skal spørge medlem af Inatsisartut om de har spørgsmål, den første der vil have ordet, det er Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Jeg vil gerne spørge ordføreren i Inuit Ataqatigiit om nedsættelse af en ligestillingsdag i Grønland den bliver jo debatteret indgående og for et par dage siden blev kultureldagen også fjernet, mener du, at det er noget vi kan bruge, når vi siger at der er en ligestillingsdag i en enkelt dag. Det er uden tvivl ubrugbar, men selve kernen for drøftelse af vore mærkedag og som samfundet ser som en forpligtelse og når vi har grundlag til at drøfte en ligestillingsdag, mener vi det er vigtigt, at vi støtter op om ligestillingsdatoen for den 20. maj, stillet af Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit og det støtter vi fuldt ud. Inatsisartuts medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S)

6 Jeg vil blot lige spørge med hensyn til ligestillingsdagen som fejres på en dag, hvor du også siger, at den skal vurderes. Svarer den til Inuit Ataqatigiits arbejdsgang, fordi det modstrider i forhold til jeres arbejdsdag, fordi i har taget den ud fordi det kun giver 1 dag. Hvordan hænger disse 2 ting sammen. Kan du uddybe dette. Tak formand og tak for spørgsmålsstilleren. Når vi markerer sådanne højtider og når vi skal diskutere det, så er et vigtigt at fokusere på overskriften om fastsættelse af dato på en national ligestillingsdag i forhold til drøftelse af forskelle mellem kvinder og mænd, også have en grundlæggende ide, hvorvidt den ikke kan føres ud, fordi det er vigtigt at nedsætte en sådan dag, da det har vigtighed for alle køn og vi skal ikke begynde at involvere andre urelevante. Inatsisartut medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Med hensyn til ligestillingsrådet, er det noget i vil arbejde videre med og med hensyn til den 7. marts, er det også noget i vil arbejde på at fremme. Ligger de ikke for tæt på hinanden de to. Vores melding udfra Inuit Ataqatigiit og forslagsstillerens forslag til dato støtter vi fuldt ud fra Inuit Ataqatigiit. Andre spørgsmål.

7 Inatsisartut medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Årsagen til mit spørgsmål mener jeg ikke er fuldt besvaret. Manglende svar har du givet mig. I og med der er et ligestillingsråd og den 8. marts siger jeg også selv meget, vil i ikke samarbejde om nedsættelse af en sådan en dato. Olga P. Berthelsen, anden næstformand (IA) Jeg skal venligst minde om, at ordføreren har fri til at vælge at svare eller ej. Overskriften vil jeg blot henvise til og Naalakkersuisuts tilsagn eller udmelding om, at man vil indsætte midler via finanslov til næste år og vil ikke yderligere kommentere emnet. Næste spørger er Inatsisartut medlem Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Med hensyn til mærkedagen om ligestillingsdag og andre mærkedage, men det der er kernen i forslaget, det er jo en fastsættelse af dato og det siger jo også noget om, hvem der er den dominerende i denne sag, fordi i tilkendegiver jo, at i støtter forslaget, men kulturrådet har jo også fjernet kulturdagen, hvorledes og hvordan vil man arbejde denne sag. Jeg mener vi skal fokusere på overskriften i dette emne i stedet for at vi begynder at dreje rundt, så derfor ønsker jeg, at man respekterer overskriften fra Inuit Ataqatigiits forslag.

8 Inatsisartut medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Ja, vi har jo synspunkter i forhold til overskriften, det behøver man ikke at gentage. Men jeres grundlag er utydeligt i forhold til forslaget, derfor har vi stillet dette spørgsmål set i forhold til andre organisationer, som også er involveret eller er relevante. I din fremlæggelse sagde du, at det ligestillingsarbejde der har pågået gennem årene giver muligvis også skal vurderes. Hvad er det for nogle ting der skal vurderes. Ja, det vi melder fra Inuit Ataqatigiit, det er omkring ligestilling af mænd og kvinder, hvor der kan pågå nogle problemer og det er så vigtigt for os, at vi kan tage udgangspunkter og synspunkter udfra de vurderinger vi nu foretagers årligt, således at vi kan udvikle denne. Inatsisartut medlem Kaali Olsen, Inuit Ataqatigiit. Kaali Olsen (IA) Ja, tak. Jeg vil blot minde jer om, at kulturrådet isin tid har udtalt sig at det ikke er nok med én kulturdag, men at dette skal foregå hele året rundt. Men det er jo i sig selv ikke det sagen drejer sig om her og nu. Ordfører vil du kommentere denne. Isak Hammon (IA)

9 Det er blot en konkretisering, det vil jeg ikke kommentere. Inatsisartut medlem Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Ja, det er ærgerligt at man ikke værdsætter kulturarbejdet, fordi det er jo det grundlæggende i vores kultur, når det gælder kultur, så snakker vi om fangere og familien som hjælpes ad i hjemmet. Det er jo det det munder ud af, så derfor ville det være på sin plads, hvis de to hang sammen, men det ser ikke sådan ud umiddelbart og det er ærgerligt og det er også yderst mærkeligt. Jeg skal minde jer om, at vi behandler beslutningsforslag om Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag. Det skal jeg venligst minde jer om til medlemmerne og det er ikke kulturrådet vi skal debatteret. Såfremt der er nogle spørgsmål omkring kulturrådet, så har i mulighed for at rette henvendelse ifølge 36. Den næste spørger er Inatsisartut medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) Netop denne har jeg spurgt om via 36 uden at få svar. Skal vi være ligestillet hele året eller den enkelte dag, det er også noget at tænke på. Så når det kun gælder 1 dag som Inuit Ataqatigiit helst foretrækker, hvis det er det de vil, så vil jeg derudover spørge om ligestillingsarbejdet, hvor meget forbedringer er der sket i denne område, er det noget du er bekendt med. For det første skal jeg udtale, at fastsættelse af sådan en dato munder ud i, at man som samfund skal kunne medvirke til at debattere forskellige problemstilling omkring ligestilling og det er også af yderste vigtighed, at der ude i samfundet er et bredt kendskab i forhold til ligestilling, og at vi åbent debatterer denne, således at vi involverer samfundet og oplyser om hvorledes ligestillingsrådets

10 arbejde pågår. Så det skal ligesom balanceret mellem alle køn og for at komme væk fra nogle problemstillinger. Og skal der også findes alternativer for at løse nogle konkrete problemstillinger også. Så når vi fastsætter sådan en konkret dato, kan vi forvente noget i forhold til vores arbejde og kan ligesom finde det relevante i forhold til vores arbejde og involvere dem i dette. Det er ikke et spørgsmål om, hvor forslaget kommer fra. Inatsisartut medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Jeg vil gerne spørge Inuit Ataqatigiit om de kan uddybe at der er flest kvinder i forhold til mænd, og hvilke grundlag, om det munder ud af om de kan uddybe dette nærmere og hvilke årsager der mon florerer i denne. For det første må jeg sige, at det ikke skal betragtes som et problem, at man skal finde årsagen frem. Alt kan ikke munde ud af problemer og hvis vi tænker således, er det ikke på sin rette plads. Derfor skal vi også have status på de højere uddannelser i forhold til ligestillingen omkring mænd og kvinder, så det er et af punkter vi skal bruge som udgangspunkt i forhold til vore drøftelse af dette emne. Jeg skal erindre om, at det er forslag fra Siumut, Kattusseqatigiit Partiiat og Inuit Ataqatigiit er stillet til familieudvalget. Den næste der skal have ordet det er Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S)

11 Ja, vi har endnu ikke fremlagt vores udtalelse endnu, men der blev sagt, at vi skal ikke begynde at involvere kulturrådet i denne. Det mener jeg ikke er på sin plads, at formanden udtaler denne i og med det munder udfra vores kulturelle historie og der ligger vore rødder. Så umiddelbart kan vi ikke undvære at drøfte vor kultur her i denne debat, når det gælder ligestillingsrådet. Så derfor er det ærgerligt, at vi ligesom skifter ud på lemmer på den måde. Det lyder ikke som et umiddelbart spørgsmål, kan derfor ikke besvares som sådan. Men vi er klar over hvilke ting vi er nødt til at forbedre osv. Og vi skal ikke stå og fortælle folk, hvordan eller hvilke meninger de skal have. Men vi har fastholdt 20. maj som ligestillingsdag. Inatsisartut medlem Akitsinnguaq Olsen, Siumut. Akitsinnguaq Olsen (S) Jeg vil gerne lige spørge igen at der er drenge der har svært ved at komme ud af deres problemer og derfor spøger jeg igen, hvad er det for nogle problemer i denne sammenhæng og hvilke grundlag skal dette bruges til? Med hensyn til en ligestillingsdag, så kan samfundet debattere deres status som samfund i dag og andre grundlæggende ideer kan også debatteres. For en debat der giver sammenhold for samfundet i nogle samfundsperspektiver, uanset hvor vi kommer fra og hvilken stilling vi har, så er det en ligestillingsdebat det her skal gælde for samfundet og som skal være i det grundlæggende i det

12 videre arbejde. Inatsisartut medlem Aleqa Hammond, Siumut. Aleqa Hammond (S) I siger, at ligestillingsdagen giver mulighed for at kunne vurdere kvinder og mænds roller. Hvilke grundlag har i tænkt jer at bruge. Ja, med hensyn til grundlaget i vores forslag fra Juliane Henningsen, har vi ikke udover andre ting vi kan fremsætte her. Men når det gælder ligestilling for mænd og kvinder, så er det status vi skal debattere med samfundet, når vi er overgået i det nye år, fordi vores synspunkt er blevet anderledes og forholdene er blevet anderledes og vore værdier og perspektiver skal også revurderes, så derfor er det vigtigt, at vi fastsætter en dato, som vi kan bruge som grundlag til vores videre arbejde omkring ligestilling. Er der andre der ønsker ordet. Det er ikke tilfældet, så går vi videre til vore ordstyrer og den næste der skal have ordet det er Inatsisartut medlem Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Vi ved at når talen omhandler ligestilling kan man snakke om mange ting og Siumut har følgende kommentarer vedrørende forslaget. Siumut mener, at det er godt at ligestillingsrådet er blevet dannet, idet det jo er dem der arbejder

13 sager vedrørende ligestilling og peger på løsninger til politikerne. Derfor takker vi Naalakkersuisut at de i deres svarnotat, at de vil bibeholde ligestillingsrådet og det er på sin plads. Det er også derfor Siumut mener, at det er vigtigt at styrke rådet, så de kan fortsætte med den bevågenhed med at arbejdet fortsætter med gode råd til Naalakkersuisut. Der er som forslagsstilleren skriver mange ting at tage fat på. Vi i Siumut er også interesseret i, at man mener at man også skal snakke mere om mændenes nuværende stilling i samfundet. Siumut mener endvidere, at emnet ikke kun skal gennem rådet, men tages med i vores almene arbejde indenfor erhverv og erhvervsuddannelser. Tanker vedrørende ligestilling burde være noget vi skal beskæftige os med og ikke kun på denne ene dag, men at have det i tankerne til daglig arbejde for at de udvikles kontinuerligt. Det burde ikke kun være politikernes ansvars, for det er samfundets og det enkelte menneskers i fællesskab ansvar at gøre noget ved ligestillingen. Ligestilling er jo samarbejde mellem mænd og kvinder samtidig med at det er solidaritet i samfundet. Siumut er betænkelig ved, at der kun er tale om en enkelt ligestillingsdag, for skal jo minde Inatsisartut om, at vi forleden dag må konstatere, at kulturdagen blev fjernet efter kun at have været fejret i 2 omgange. Skal ligestillingsdagen også fjernes efter kun at have været fejret i 1 enkelt gang. Vi i Siumut mener, at hvis man mener det ikke er nok med 1 dag, så kan man også oprette flere ligestillingsdage med det samme. Da Naalakkersuisut ikke mente det var nok 1 enkelt dag og fjernede den, syntes vi i Siumut at det ærgerligt og mener, at hvis det ikke var nok med 1 dag, om man så kan bibeholde den og gøre den til flere dage.

14 For Siumut mener, at det er politisk uetisk først at fjerne kulturdagen og få dage efter at fastsætte en ligestillingsdag. Denne politiske adfærd er der ingen hoved og hale på. Med disse kommentarer anbefaler vi forslaget grundigt i socialudvalget. Til Siumuts fremlægger Ruth Heilmann siger vi tak. Også vil jeg gerne spørge medlemmerne af Inatsisartut i salen om de har nogle kommentarer. Det er ikke tilfældet. Og den næste ordfører er medlemmer af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne. Astrid Fleischer Rex (D) Historisk set begyndte ligestillingskampens som en kvindekamp for basale rettigheder som stemmeret, ret til uddannelse, ret til egen krop med hensyn til fri abort og prævention. Disse rettigheder har kvinderne opnået her i landet og derfor er ligestillingskampen ikke længere en kvindekamp, men et fælles projekt for begge køn, der skal sikre alle muligheder o frihed til at leve det liv de ønsker. Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen ønsker med dette forslag, at der bliver indført en national ligestillingsdag, så der bliver skabt en dag, hvor der bliver sat fokus på ligestilling i befolkningen. Demokraterne synes at det er et forfriskende initiativ, især er vi glade for at forslagsstilleren fokuserer på begge køn i sit oplæg. En national ligestillingsdag kunne eksempelvis sætte fokus på, hvorfor flere drenge end piger begår selvmord, hvorfor der er flere piger på de videregående uddannelser eller hvorfor der er flere mandlige ledere på arbejdsmarkedet. Demokraterne vil dog påpege, og det er så mit ordførerindlæg, hvor forslagsstilleren er kommet med rettelser i sit forslag, som ikke er blevet afgivet, til os eller videregivet til Inatsisartut, derfor har jeg ikke set den og derfor skal vi som følger. Demokraterne vil dog påpege at forslagsstilleren er lidt for hurtig i nogle af sine konklusioner, eksempelvis skriver hun i sit oplæg, at vi har et

15 Naalakkersuisut der nedprioriterer ligestillingsområdet. Det mener Demokraterne er useriøst, da Naalakkersuisut endnu kun har få måneder på bagen, skulle vi ikke lige vente og se. I den forbindelse er det glædeligt at konstateret, at medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender fastslår, at der ikke bliver skåret ned på den årlige bevilling til ligestillingsrådet. Demokraterne vil gerne slå fast, alle dage i Demokraternes øjne er ligestillingsdage, det skal forstås på den måde, at ligestilling er en integreret del af vores måde at tænke politisk må og vi tager det derfor som en selvfølge, at ligestilling indgår i alle facetter af vort politiske virke. Med disse bemærkninger indstiller Demokraterne forslaget til godkendelse og henviser det til behandling i relevant udvalg. Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, jeg vil gerne spørge om der er nogle bemærkninger til ordførerindlægget. Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut. Ruth Heilmann (S) Jeg vil gerne have Demokraternes ordfører Astrid Fleischer Rex om, at uddybe sin bemærkning, dahun sagde, "at Demokraterne mener, at det er et forfriskende initiativ" og med hensyn til man har fjernet kulturdagen. Finder i det forfriskende, fordi at man værdsætter vort kultur, der om den at der ikke er noget saft bag. Medlemmer har medtaget kulturdagen saftløs eller hvad. Astrid Fleischer Rex (D) Altså uden at rette fokus på en anden side og med hensyn til Ruth Heilmanns spørgsmål, der er 3 spørgsmål, den ene vil jeg blot besvare, at dette er hvad Demokraterne har skrevet, at det er et forfriskende initiativ og når vi har en dag, så laver vi mange planer, for eksempel med hensyn til om hvordan vi kan få løst vort liv i samfund. Det er lidt anderledes det her, fordi det er et forslag for vores unge, ikke kun alene på ligestillingen,

16 men de mulige problemer og at det bliver taget op som et forebyggende initiativ i sit forslag. Hun sagde, at hvorfor er der flere drengebørn der begår selvmord. Hvorfor er der flere kvinder der tager en højere uddannelse. Det er alt disse vores unge medlemmer tager op og det er det vi findes som forfriskende fra Demokraterne. Der er ikke flere der har bedt om ordet. Jo, det er tilfældet. Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut har bedt om ordet. Ruth Heilmann (S) Jeg mener at mit spørgsmål ikke blev besvaret, nemlig at man har oprettet sådan en dag, at det bliver forfriskende, hvordan vil det blive gennemført, fordi der blev snakket om de problemer her. Hvad er det for nogle forestillinger i har med hensyn til den dag. Vil den have kulturislæt. Astrid Fleischer Rex (D) Tak for dit spørgsmål. Hvilket som helst har altid noget kulturelt islæt og at det, det er blevet forfriskende, det vil jeg prøve på at forklare. Vi finder det forfriskende at vore unge Inatsisartut har fremsat et anderledes forslag og denne ligestillingsdag har altid været behandlet sådan, at det er kvinder, kvinder, kvinder, kvinders rettigheder, at vi har fået ret til at stemme og alt muligt andet. Nu foreslår vores unge, at det er kvinder og mænd der bliver lige og hvis vi skal have ligestilling i arbejdet mænd og kvinder, hvad er det for nogle ting vi kan fremkomme med i forbindelse med dagen, så kan vi få det uddybet og debatteret den dag. Vi siger tak til Astrid Fleischer Rex fra Demokraterne. Den næste der vil sige noget det er medlem af Inatsisartut Naja Petersen, Atassut.

17 Naja Petersen (A) Medlem af Inatsisartut af Inatsisartut på vegne af Juliane Henningsen foreslår nærværende, at der skal fastsættes en dato på en national ligestillingsdag i vort land. Vi fra Atassut vil gerne støtte op om det velbegrundede og interessante forslag, fordi det jo rigtigt, at det er nødvendigt, at der sættes særlig fokus området, rettet indsats på de barrierer der er hindrende for ligestilling og ligeværd mellem mænd og kvinder i vort samfund. Vi kan fra Atassut godt se, at man ved at etablere en dato for en ligestillingsdag vil skabe en livlig debat, opmuntring mellem kvinder og mænd, samt fokus på svagheder og styrker der er i forbindelse med ligestilling og ligeværd mellem kønnene. Idet forslaget er velbegrundet og idet vi tilkendegiver vort støtte til forslaget, skal vi fra Atassut tilkendegive vort støtte og indstille til, at forslaget bliver sendt til det relevante udvalg inden 2. behandlingen. Til Atassuts fremlæggelse, er der nogle bemærkninger fra medlem af Inatsisartut. Det er ikke tilfældet. Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Naja Petersen fra Atassut. Og den næste er medlem af Inatsisartut Jakob Skade fra Kattusseqatigiit Partiiat. Jakob Skade (KP) Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. Fra Kattusseqatigiit Partiiat vil vi kommentere den således. Hvad vores forfædre har skabt i gensidig respekt er interessant og må respekteres. Følgerne heri må være uanset om man er mand eller kvinde, at man kan føre dialog med hinanden, hvorfor der heri også må være plads til alle uanset om vi er unge eller ældre. Vi skal i forbindelse med forslaget fra Kattusseqatigiit Partiiat udtale, at et stort skridt mod gensidig respekt herigennem vil skabes. Vi er dog alle sammen forskellige med forskellige evner,

18 men trods det mener Kattusseqatigiit Partiiat at man må ophøre med at tænke sig begrænset. Hvorfor vi alle mænd og kvinder må have vores ligestilling udfra vores menneskelige værdier og være i stand til at se os selv som mennesker. Vi støtter ligestillingsrådets allerede fremlagte samt fastsatte dato 20. maj. Med disse bemærkninger støtter jeg forslaget og indstiller sagen til behandling i ligestillingsudvalget. Til Kattusseqatigiit Partiiats fremlæggelse til Jakob Skade jeg vil gerne spørge om der er nogle bemærkninder fra medlemmerne i Inatsisartut. Andreas Uldum, Demokraterne. Andreas Uldum (D) Jeg vil gerne spørge om det er ikke familieudvalget man mener i stedet for ligestillingsudvalget. Jakob Skade (KP) Ja tak. Jeg har taget fejl, jeg ønsker den bliver sendt til behandling i familieudvalget. Vi siger tak til Jakob Skade fra Kattusseqatigiit Partiiat. Og vi siger tak til dig, da der ikke flere der vil sige noget. Den næste bliver forslagsstilleren Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit. Juliane Henningsen (IA) Jeg mener at samtlige partier i princippet må udbygge ligestillingsinitiativerne i samfundet og jeg er glad for at Naalakkersuisut i dette spørgsmål har taget stillingtagen og støttet den og jeg er også

19 enig i, at Naalakkersuisut har taget stilling, at udformningen og indholdet af denne dag. Selvfølgelig vil der blive givet input fra ligestillingsrådet og man vil være medansvarlig i den på en eller anden måde. Med hensyn til kvindedagen, hvor det er kvinderne fejrer deres rettigheder den 8. marts i hele verden og den bliver markeret på de forskellige steder og fra Inuit Ataqatigiits side har vi også prøvet på at markere den, i og med at lave nogle arrangementer i Katuaq. Alene det påviste, at der er mange kvinder, mænd og unge og ældre som i fællesskab diskuterer spørgsmål vedrørende ligestilling, som er meget interessante også meget glædelige. Med hensyn til dette forslag, som også indeholder ligestillingsarbejde og at man har opfølgning på ligestillingsloven og at det skal være mange vurderinger og skal blive en debat desangående. Jeg mener også, at det er meget vigtigt at få præciseret, at det er et forslag, der er ikke taget fra den blå luft, men det er udfra ligestillingsrådet selv, der har vurderet den i forbindelse med deres arbejde, at der er behov for en dato i samfundet, som kan bruges til debat. Tankerne om ligestilling, det er noget som vi skal passe på hver eneste dag, som Siumuts ordfører har sagt og ligesom flere har udtalt det, selvfølgelig, det er ikke noget mærkeligt, men det er også nødvendigt at man ved fastsættelse af en dato, at man har medansvar i samfundet og få dem vurderet. Jeg gerne sige, at debattere kulturdagen under denne behandling, her vil jeg lige gøre opmærksom på, at man ikke har taget forslag om at tage beslutning og det er ligestillingsrådet selv, der er fremkommet med denne udmelding og jeg mener, at det er i alle menneskers interesse, men det man skal debatteret, jeg vil gerne have at den bliver debatteret i hele landets forum. Men tak til jer alle sammen for jeres støtte til Inuit Ataqatigiit, Atassut og Siumut i princippet og Demokraterne og Kattusseqatigiit Partiiat at deres afgav deres støtte, så mener jeg at vi må se frem til den at kunne fejre denne dato. Selvfølgelig at den så bliver sendt til udvalg, det er jeg glad for, fordi der er flere ting som endnu kan diskuteres, også i udvalget og andre vil dukke op. Tak for den støtte den fik.

20 Til forslagsstilleren medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit er der nogle kommentarer eller spørgsmål. Det er ikke tifældet. Vi siger tak til medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen fra Inuit Ataqatigiit. Den næste der vil sige noget, det er medlem af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Maliina Abelsen, Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender (IA) Jeg vil bare først og fremmest sige, at jeg er enig med Demokraterne og Siumut at hverdag bør være en ligestillingsdag, altså at det ikke betyder vi bare skal fokusere på ligestilling den ene dag. Ligestilling, og vores forskelligheder og ressourcer kønnene i mellem er et område som vi skal fokusere på hver dag hele året. Men hvad en ligestillingsdag kan være med til, det kan være med til at minde os om vores forhold mellem kønnene, som kræver ekstra opmærksomhed, de forhold som kræver ekstra opmærksomhed. Som det også bliver nævnt i ordførerindlæggende, hvorfor er der for eksempel en meget stor overvægt af unge mænd, der tager livet af sig selv og hvorfor er der flere kvinder der gennemfører en længerevarende uddannelse og hvorfor er der så meget vold mellem kønnene, er der lige så mange kvindelige leder som der er mandlige ledere osv. Osv.. Også vil jeg sige, at der er en ligestillingsdag er jo noget helt andet end kvindernes kampdag 8 marts. Kvindernes internationale kampdag er jo en dag, som minder os kvinder om, hvor meget vi har at takke andre kvinder for, for den kamp de har gjort forud for os. Så hvis en ligestillingsdag kan blive en dag, hvor vi også kan kigge tilbage og sige, hvor bliver der gjort meget for vores forhold i mellem os, så på vegne af Naalakkersuisut kan jeg sige, at vi er i hvert fald glade for, at der ikke kun kommer fokus på kvinderne, men også mændene som er meget vigtige i vores samfund.

21 Jeg vil gerne spørge til medlem af Inatsisartut om der er nogle spørgsmål til medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender eller kommentarer. Det er ikke tilfældet. Vi siger tak til medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender. Nu er kl og forinden mødet slutter, så skal jeg lige gøre opmærksom på, at i punkt 28 med hensyn til forslag til Inatsisartut beslutter om at Naalakkersuisut pålægges at indføre førstehjælp som obligatorisk fag i folkeskolen fra 6. klassetrin og op efter, at med hensyn til det forslag, at jeg kommer med en rettelse af den ikke blev sendt til udvalg og med hensyn til punkt 28, så blev det sendt til behandling i kultur og uddannelsesudvalget. Vi har 2 dagsordenspunkter endnu, punkt 102 og punkt 60 som vi ikke nåede at behandle i dag, og disse vil blive behandlet under mødet i morgen og jeg skal også lige gøre opmærksom på, at punkt 42, at den bliver sendt til behandling i familieudvalget, det vil jeg lige erindre om. Forinden mødet er slut i dag, så er vores dagsordenspunkter til behandling i morgen, det er punkt 102, punkt 60, punkt 87, punkt 37, og punk 49, der skal behandles i sammenhæng. Punkt 41 og punkt 31. Tak for i dag og mødet og mødet er hævet.

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

14. maj 2010 FM2010/141 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsloven om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009

Punkt 65. 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 15. mødedag, fredag den 23. oktober 2009 Punkt 65 Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for at etablere en misbrugsbehandleruddannelse i Grønland. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut:

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Og så er det landsstyremedlemmet for finanser og udenrigsanliggender, der skal fremlægge. 2. mødedag, onsdag den 5. marts 2008. Dagsordenens punkt 42. Forslag til Landstingsbeslutning jævnfør forretningsorden 32 stk. 6, 2 om at de skattemæssige fradrag med mere for 2009 fastsættes således,

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009

Punkt 34. 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 9. mødedag, tirsdag 13. oktober 2009 Punkt 34 Forslag til Inatsisartutlov om ændring af landstingsforordning om boligfinansiering. (Medlem af Inatsisartut, Olga P. Berthelsen, Inuit Ataqatigiit) Mødeleder:

Læs mere

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

31. oktober 2008 EM2008/23 (FM2008/68) BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende () BETÆNKNING afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges til at arbejde for at få indarbejdet nye retningslinjer for at

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 57. Forslag til landstingsbeslutning angående FN s børnekonvention bliver til obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen. (Landstingsgruppen

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87.

Det er vedtaget. Hermed er 1. dagsorden færdigbehandlet, og vi skal prøve at nå 11 dagsordenspunkter. Først pkt. 87. 14. mødedag, torsdag 22. oktober 2009 kl. 10.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Josef Tuusi Motzfeldt, Formand for

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

22. maj 2015 FM2015/41 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte forslag til ændring af 2, stk. 1, i landstingslov

Læs mere

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66.

14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008. Dagsordens punkt 66. 14. mødedag, tirsdag den 6. maj 2008 Dagsordens punkt 66. Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejde for at sikre optimal tilsyn med forholdene på alderdomshjem, herunder medicinering

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 20. marts 2003 FM 2003/40 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til Landstingslov om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Afgivet til 2. behandling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 4. mødedag, torsdag 15. april 2010, kl. 13.00 Dagsordenspunkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartut Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Velkommen

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87.

20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00. Dagsordens punkt 87. 20. mødedag, torsdag den 15. maj 2008, kl. 10:00 Dagsordens punkt 87. Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ind-føre lovgivning, der giver alle under 18 år ret til at have en

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur

ligestillingspolitik En rummelig arbejdsplads giver plads til kreativitet og nytænkning En ligeværdig arbejdskultur ligestillingspolitik En ligeværdig arbejdskultur Den familievenlige arbejdsplads sikrer en sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv Ly n g by-ta arbæk Kommune En rummelig arbejdsplads giver plads til

Læs mere

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Ligestillingsudvalget LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Ligestillingsudvalget 2013-14 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Det talte ord gælder Talepapir til besvarelse af samrådsspørgsmål G og H (LIU d. 2. juni 2014) Tak for invitationen til

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 16. mødedag, onsdag den 5. november 2008. Dagsordenens punkt 82 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til opgave, inden forårssamlingen 2009,

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse.

Medvirkende til, at arbejdsmiljøproblemerne ikke bliver for store, er at tænke i forebyggelse. Forslag til gennemførelsen af APV Arbejdspladsvurderingens formål er at sikre en fortløbende proces, hvor vi i fællesskab i de enkelte afdelinger arbejder for et sikkert og sund arbejdsmiljø. Udarbejdelsen

Læs mere

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008.

25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. 25. mødedag, onsdag den 26. november 2008. Dagsordenens punkt 134 Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre gældende boligsikringsregler således, at beregningsrundlaget fremover

Læs mere

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit.

Landstingets konstituerende samling 2009. Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand, Inuit ataqatigiit. Første mødedag, fredag den 12. juni 2009, kl. 11:00 Landstingets konstituerende samling 2009 Dagsordenspunkt 1 Mødets åbning (Landstingets Aldersformand) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Landstingets Aldersformand,

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

20. maj 2016 FM 2016/45 (EM 2015/45) BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut senest til FM 2016 pålægges at fremlægge strategi for udbredelse af initiativer, der

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

1. oktober 2007 EM 2007/14 FM 2007/79 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 1. oktober 2007 FM 2007/79 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at gennemføre en undersøgelse, der skal afdække og beskrive

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

10. november 2016 EM2016/33 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 10. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut til, at folkeskolens uvmaterialers

Læs mere

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.

Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl. Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights. Inatsisartut Lovudvalget Att. udvalgssekretær Kent Fridberg kfr@ina.gl Kopi sendt til: Grønlands Råd for Menneskerettigheder info@humanrights.gl W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L

Læs mere

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101

11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 11. mødedag, fredag den 10. oktober 2008. Dagsordenens punkt 101 Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at arbejder for at forhøje underholdsbidraget til børn (alimentationsbidraget).

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Forslag. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed 2010/1 LSF 150 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. februar 2011 af Høgni Hoydal (T) og Juliane Henningsen (IA) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede

FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede FM 2014-171 04.06.2014 Aqqaluaq B. Egede Forslag til forespørgselsdebat om hvorledes vi kan udjævne leveomkostningerne mellem større og mindre beboede steder samt i forhold til yderdistriksområderne, eksempelvis

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november.

Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Vi skal fortsætte Landstingets efterårssamling, 22. mødedag den 19. november. 22. mødedag onsdag den 19. november 2008, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ruth Heilmann, Landstingsformand, Siumut. Ruth Heilmann, Landstingsformand,

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

27. november 2015 EM2015/39 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at rette henvendelse til Rigsmyndighederne med henblik på at ændre folketingsvalgloven således

Læs mere

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt.

Punkt 4 og 5 vedrørende debat om dagsorden bliver behandlet som det sidste punkt. 2. mødedag, mandag den 22. september 2008, kl. 10:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstinget Formandskab) Mødeleder: Landstingets Efterårssamling 2008 fortsætter, hvor den anden

Læs mere

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet.

Forslaget beskriver detaljeret mulighederne for andelsboliger og fungerer som et væsentligt supplement på boligmarkedet. 10. mødedag, fredag den 25. april 2008. Dagsordens punkt 43 Forslag til landstingsforordning om andelsboliger. (Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Råstoffer) (1. behandling) Mødeleder: Vittus

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003.

Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Kim Simonsens indlæg på KTOs konference om fremtidens forhandlinger. 28. april 2003. Som bekendt blev mæglingsforslaget i 2002 kun vedtaget med nogle få tusinde ja-stemmers overvægt. Jeg har forstået,

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 8.mødedag, tirsdag den 7. oktober 2008. Dagsordenens punkt 137 Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at bane vejen for vandforsyning gennem vandvinding af grundvand. (Landstingsmedlem

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder: Josef Motzfeldt, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit 19. mødedag, onsdag den 12. november 2008. Dagsordenens punkt 118 Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at indføre en officel fattigdomsgrænse i Grønland. (Landstingsmedlem Palle

Læs mere