Fodbold1. maj Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fodbold1. maj 2005. Reglement"

Transkript

1 Fodbold1. maj 2005 Reglement

2

3 Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk. 7.1 og 7.2. Oprindeligt 7 stk. 7.3, 7.4 og 7.5 udgået. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-kvalifikationsstævner og DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) DFIF s Idræts- og Motionsudvalg kan dispensere herfra Ved DM-kvalifikationsstævner og DMstævner skal samtlige spilleres navne være påført tilmeldingsblankettens røde udgave (orange holdkort ved DM-stævner) og denne skal afleveres 30 min. før første kamp til stævneledelsen. Ingen andre spillere end de angivne kan benyttes, såfremt stævnet afvikles samme dag/weekend. 2. Stævneomfang 2.1. Ved et DM-kvalifikationsstævne og DM-stævne skal den arrangerende forening/kreds i nævnte rækkefølge supplere antallet af hold op, således at der er ens antal hold i alle puljer, min. 4 hold, såfremt dette er muligt Hvis en kreds ikke afvikler DM-kvalifikationsstævne i en eller flere af de til DM- stævnet vedtagne kategorier/rækker, kan kredsbestyrelsen udpege hold til deltagelse i DM-stævnet Hvis et hold melder afbud til et DMstævne, påhviler det foreningen/den idrætsansvarlige at skaffe alternative hold til deltagelse, i nævnte rækkefølge DM-kvalifikationsstævner og DM-stævner kan udskrives i følgende rækker: Udendørs 11 mands 7 mands/dames 7 oldboys 7 super-oldboys 7 mands veteran 7 super-veteran 7 mix 5 mands 5 oldboys/oldgirls 5 super-oldboys 5 mands veteran 5 super-veteran 5 mix 4 mands/dames Indendørs herrer damer oldboys super-oldboys oldgirls veteran super-veteran mix Der gøres opmærksom på, at der sker omflytning mellem 7 mands og 5 mand oldboys- og veteranrækker, såfremt der ikke spilles i den tilmeldte række. 3. Aldersgrænse 3.1. Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere skal på stævnedagen være fyldt 30 år. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 3

4 Super-oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 38 år. Veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 45 år. Super-veteranspillere skal på stævnedagen være fyldt 50 år. 4. Deltagelse 4.1. En spiller kan tilmeldes på flere hold, dog fra samme klub samme dag/weekend, såfremt det ikke er i samme kategori Kommentar: Stævneledelsen er ikke forpligtet til at tage hensyn til holdsammensætninger ved programlægningen Hold/par/deltagere, der har meldt rettidigt afbud til DM-kvalifikationsstævnet i fodbold, kan søge egen amtskreds om dispensation for deltagelse i DM-stævnet i fodbold. 5. Stævneafvikling 5.1. Stævner kan af stævneledelsen afvikles på følgende måder: a. efter Cup-systemet, b. som en kombination af Cup-Pulje, c. som en kombination af Pulje-Cup, d. som en kombination af Pulje-Pulje, e. alle spiller mod alle (1 pulje). 6. Indplacering af hold Puljeafvikling: a. Holdene indplaceres efter pointsystemet. For vunden kamp gives 3 point. For uafgjort kamp gives 1 point. For tabt kamp gives 0 point. b. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold er nedenstående prioritetsfølge afgørende for den endelige placering. 2. Indledende puljer: a. Indbyrdes kampe (pointberegnet). b. Målforskellen (for samtlige kampe). c. Flest scoret mål (for samtlige kampe). d. Straffesparkskonkurrence (se pulje/ cupafvikling pkt. a). 3. Halvfinale- og finalepuljer: a. Indbyrdes kampe (pointberegnet). b. Målforskellen (for samtlige kampe). c. Flest scoret mål (for samtlige kampe). d. Forlænget spilletid. e. Straffesparkskonkurrence (se pulje/ cupafvikling pkt. a) Cupafvikling a. Ved afvikling af cupkampe fortsættes med forlænget spilletid, såfremt det ordinære resultat er uafgjort. b. I den forlængede spilletid spilles efter reglerne for»golden Goal«, d.v.s. at kampen afbrydes ved første scoring. c. Ender den forlængede spilletid også uafgjort, afvikles straffesparkskonkurrence. d. I indledende indefodboldkampe skal der spilles til først scoret mål, såfremt det ordinære resultat er uafgjort. e. Dommerbordet lader spillet fortsætte uafbrudt (midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen) Pulje/cupafvikling: a. Straffesparkskonkurrence afvikles efter DBU s regler ved landspokalturnering. I 5 mands/dames og indefodbold dog kun 3 spark i første omgang. Er der mere end 2 hold, der skal deltage, trækker dommeren lod om rækkefølgen, og holdene konkurrerer indbyrdes - alle mod alle (kun 2 hold samtidig). Side 4 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

5 For vunden straffesparkskonkurrence gives 3 point. I tilfælde af pointlighed mellem 2 eller flere hold fortsætter udvælgelseskriteriet med målforskel og derefter flest scoret mål. b. Den forlængede spilletid ved DMstævner og DM-kvalifikationsstævner: Ude: 2 x 5 min. og Inde: 1 x 5 min. 7. Udeblivelse/for sent fremmøde 7.1. Såfremt et hold udebliver eller kommer for sent til holdets første kamp i en pulje, taber holdet kampen med 0-3 og modstanderen tildeles 3 points. Holdet kan stadig blive puljevinder. Udebliver holdet eller kommer holdet for sent efter holdets første kamp i pulje, diskvalificeres holdet og alle resultaterne annulleres. Trækker et hold sig annulleres alle resultater Såfremt begge hold udebliver eller kommer for sent til en puljekamp, tildeles holdene 0 point og målscoren føres: 0-0, såfremt der ikke sker diskvalifikation jf. punkt Protest mod dommeren 8.1. Skønner anføreren af et hold, at dommeren har anvendt loven forkert, skal der for at indsigelsen kan tages i betragtning - på spillepladsen - straks protesteres overfor dommeren Umiddelbart efter kampens afslutning skal dommeren og anføreren hos stævneledelsen bekræfte, at der er nedlagt protest. Herefter må det protesterende hold udfærdige en skriftlig protest, som behandles og afgøres som øvrige skriftlige protester. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 5

6 11 MANDS FODBOLD Specielle turneringsregler Der er foretaget ændringer i 11 stk Spilleregler 9.1. Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 10 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 15 spillere, der alle må anvendes i en kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 7 spillere. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner er: a. For puljer med 4 hold: 2 x 30 min. b. For puljer med 3 hold: 2 x 30 min. c. Halvfinale- og finalekampe (cup/ pulje): 2 x 20 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere. Der skal påsættes liniedommere i finale kamp Ved DM-kvalifikationsstævner afgøres dette af stævneledelsen. Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand Holdene skal stille med hver en liniedommer til egne kampe - undtaget er finalekampe, hvor stævneledelsen ansætter liniedommere. Såfremt dette ikke overholdes, skal dommeren bede anføreren om at udpege en af spillerne til dette hverv. Spilleren kan genindtræde i kampen, når liniedommerhvervet er løst på betryggende vis. 12. Påklædning Spillerne skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes spilletiden af stævneledelsen. Side 6 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

7 7 MANDS/ DAMES FODBOLD Specielle turneringsregler Der er foretaget ændringer i 13 stk Spilleregler 9.1. Hvor andet ikke er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 10 spillere, der alle må anvendes i kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 5 spillere Offside-reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 m fra bolden Kaster målmanden bolden i modspillernes mål, dømmes der målspark. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner er: Damer/mix/oldgirls: a. For puljer med 4 hold: 2 x 20 min. b. For puljer med 3 hold: 2 x 20 min. c. Halvfinale- og finalekampe (cup/ kampe): 2 x 15 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min. Herrer/oldboys/veteraner: a. For puljer med 4 hold: 2 x 25 min. b. For puljer med 3 hold: 2 x 25 min. c. Halvfinale- og finalekampe (cup/pulje): 2 x 20 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes spilletiden af stævneledelsen. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere Ved DM-kvalifikationsstævner afgøres dette af stævneledelsen. Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand Holdene skal stille med hver en liniedommer til egne kampe. Såfremt dette ikke overholdes, skal dommeren bede anføreren om at udpege en af spillerne til dette hverv. Spilleren kan genindtræde i kampen, når liniedommerhvervet er løst på betryggende vis. 12. Påklædning Spillerne skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinan- IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 7

8 den, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 13. Mål/spilleplads Målenes størrelser er: Min. 4,00 x 2,00 m - Max. 5,50 x 2,44 m Dimensioner på målstænger og overliggere samt materialevalg er som anvendt ved 11 mands fodboldmål (godkendt af International Board) Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af DFIF godkendte skitse. Længden skal være mellem m og bredden mellem m. Hjørneflag skal forefindes Ved nyanskaffelse af mål henstilles det til foreningerne at benytte følgende målstørrelse: 4,88 x 2,44 m. 7 MIX-FODBOLD Spilleregler 1. Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 7 mands/dames fodbold. 2. Holdet består af 10 spillere, der alle må anvendes i kamp. En af spillerne - m/k efter eget valg - skal være målmand. 3. Der må højest være 3 herrer - excl. målmanden - på banen. 4. Hvis en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må der kun være 2 herrer - excl. målmanden - på banen. Hvis 2 herrer bliver udvist - med gult eller rødt kort - må der kun være 1 herre - excl. målmanden - på banen. 5. Hvis et hold stiller op med 5 damer og 2 herrer, er holdet spilleberettiget. 6. Hvis et hold stiller op med færre end 2 herrer, er holdet ikke spilleberettiget. 7. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. 7 m m 7 m 8 m 12 m 14,5 m m Side 8 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

9 5 MANDS/ DAMES FODBOLD Specielle turneringsregler Der er foretaget ændringer i 13 stk Spilleregler 9.1. Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort), medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 4 spillere Offside-reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 7 meter fra bolden Kaster målmanden bolden i modstandernes mål, dømmes der målspark Kun lettere tacklinger og lettere kontakt IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes med direkte frispark, evt. straffespark. 10. Spilletid Spilletiden ved DM-stævner er: a. For puljer med 4 hold: 2 x 20 min. b. For puljer med 3 hold: 2 x 20 min. c. Halvfinale- og finalekampe (cup/pulje): 2 x 15 min. Pause mellem halvlegene på højst 5 min Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes spilletiden af stævneledelsen. 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere Ved DM-kvalifikationsstævner afgøres dette af stævneledelsen. Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 12. Påklædning Spillere skal være ensartet påklædt. Hvis 2 klubholds spilledragt frembyder så stor lighed, at det kan være forbundet med vanskeligheder for dommeren at skelne holdenes spillere fra hinanden, skal det i programmet sidstnævnte hold foretage en sådan ændring ved sin spilledragt, eventuelt skifte trøje, at fejltagelser på grund af spilledragten er udelukket Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 13. Mål/spilleplads Målenes størrelse er min. 2 x 3 m (håndboldmål) - max. 2 x 5 m. Side 9

10 13.2. Opmærkning af spillepladsen skal ske i overensstemmelse med den af DFIF godkendte skitse. Længden skal være mellem m og bredden mellem m. Hjørneflag skal forefindes Af banens afmærkninger bruges: a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit. b. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som mål-/straffesparksfelt. c. Midten af banens straffesparkslinie som straffesparksplet. 14. Målmanden Udenfor mål-/straffesparksfeltet er målmanden ikke beskyttet og må ikke benytte hænder/arme (markspiller) m 9 m 8 m m 5 MIX-FODBOLD Spilleregler, udendørs 1. Generelt afvikles kampene efter gældende regler for 5 mands/dames fodbold. 2. Holdet består af indtil 8 spillere, der alle må anvendes i en kamp. En af spillerne - m/k efter eget valg - skal være målmand. 3. Der må højest være 2 herrer - incl. målmanden - på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel. 4. a. Hvis en herre bliver udvist - med gult kort - skal den anden herre vælge banehalvdel og blive der, indtil et af holdene har scoret. b. Hvis en herre bliver udvist - med rødt kort - skal den anden herre vælge banehalvdel, og blive der resten af kampen. c. Såfremt en herre bliver udvist - med gult eller rødt kort - må den anden herre erstattes af en dame, og denne må bevæge sig over hele banen. 5. Hvis et hold stiller op med 4 damer og 1 herre, er holdet spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen. 6. Hvis et hold stiller op uden mindst 1 herre, er holdet ikke spilleberettiget. 7. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. Side 10 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

11 4 MANDS/ DAMES FODBOLD Specielle turneringsregler Der er foretaget ændringer til 13 stk Spilleregler 9.1. Hvor intet andet er anført i disse regler, gælder»fodboldloven«(seneste udgave) Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører det en 5 min. udvisning af spilleren. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen (rødt kort) Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i holdets efterfølgende kamp Et hold består af indtil 7 spillere (m/k). Alle spillere er markspillere. Ingen spillere har en målmands rettigheder. På et hold må der max. være 4 spillere på banen ad gangen Fri udskiftning er tilladt under hele kampen. Udskiftning skal ske fra sideliniens midte. Udtrædende spiller skal være ude af spillepladsen før indskiftede spiller må træde ind En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere Offside-reglen anvendes ikke Mål scoret fra egen banehalvdel tæller dobbelt. Dette gælder dog ikke mål i eget net Kun lettere tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. Grovere tacklinger, angreb med skulderen og sammenstød straffes med direkte frispark, evt. straffespark Der kan ikke scores direkte på begyndelsesspark, målspark, hjørnespark og indspark. Kommentarer: Hvis et hold i løbet af en halvleg spiller bolden ud over sidelinien flere end 2 gange, skal der for hver 3. gang idømmes straffespark (dette for at undgå, at et hold, der er presset,»losser«bolden ud af spillepladsen for derved at vinde tid). 10. Spilletid Spilletiden for en kamp ved DM-stævner er 3 x 10 min. Efter hver halvleg gøres målscoren op, og der tildeles holdene 3, 1 eller 0 point for hhv. vundet, uafgjort eller tabt halvleg. Når 2. og 3. halvleg påbegyndes stilles»måltavlen«på nul (et hold kan således opnå 9 point i 1 kamp, såfremt alle 3 halvlege vindes) Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes spilletiden af stævneledelsen Der er ingen pause mellem halvlegene Ved begyndelsesspark, der er retningsfrit, ved frispark, straffespark, målspark og hjørnespark skal modspillerne være mindst 4 meter fra bolden. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 11

12 11. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere. 25 m Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes ansvar for bolde af stævneledelsen. Ved DM-stævner sørger stævneledelsen for bolde i spilleklar stand. 7 m 12. Påklædning Spillere skal bære ensartede trøjer. Hvis dommeren skønner, at der er for stor lighed mellem holdenes trøjer, skal det i programmet sidstnævnte hold skifte Reglementerede fodboldstøvler/sko med knopper eller tværribber samt benskinner skal benyttes. 50 m 13. Mål/spilleplads Målenes størrelse er min. 2 x 3 m (håndboldmål) Spillepladsen er af størrelse: Bredde 25 m - Længde 50 m og opmærkning som en håndboldbane. Hjørneflag skal forefindes. 3 m Af banens afmærkninger bruges: a. Midterlinien fra hvis midte begyndelsessparket tages retningsfrit. b. Arealet mellem banens optrukne linie og mållinien som mål-/ straffesparksfelt. c. Midten af banens straffekastlinie som straffesparksplet. 6 m Side 12 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

13 INDEFODBOLD Specielle turneringsregler 9. Spilleregler 9.1. Der spilles efter de af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, KFUM s Idrætsforbund samt Dansk Fodbolddommer-Union godkendte spilleregler for indefodbold (nyeste udgave) En kamp startes ved, at det i programmet førstnævnte hold giver bolden op Al udskiftning (dette gælder også, når bolden er ude af spil) samt indtræden på banen skal foregå på det/den af stævneledelsen fastsatte sted/måde Udvisning for resten af kampen medfører karantæne i den efterfølgende kamp. 10. Spilletid Ved DM-stævner fastsættes spilletiden af DFIF s idrætsansvarlige i fodbold i samråd med arrangerende forening - dog skal spilletiden være minimum være 8 min. uden pause (1 x 8 min.) Ved forlænget spilletid er det modparten til det hold, der gav bolden op i den ordinære spilletid, der tager begyndelsessparket Er der fortsat ingen afklaring, fortsættes der med straffesparkskonkurrence (regler som ved DBU s landspokalturnering - dog kun 3 spark i første omgang) I indledende cup-kampe skal der spilles til først scoret mål, såfremt det ordinære resultat er uafgjort. Dommerbordet lader spillet fortsætte uafbrudt (midlertidig udviste spillere kommer ikke på banen). 12. Dommere/bolde Stævneledelsen ansætter kvalificerede dommere samt sørger for bolde i spilleklar stand. 13. Stævneprogrammet Stævneprogrammet skal indeholde oplysning om, på hvilken banehalvdel det i programmet førstnævnte hold skal være placeret ved kampens start Ved DM-kvalifikationsstævner fastsættes spilletiden af stævneledelsen Dommerbordet fører kontrol med tid, målscoring og giver signal til kampens afslutning. 11. Cup-afvikling Ved afvikling af semifinale- og finalekampe forlænges - umiddelbart efter den ordinære kamps ophør - spilletiden med 5 min., såfremt resultatet af den ordinære kamp er uafgjort (midlertidigt udviste spillere kommer ikke på banen). IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 13

14 MIX-FODBOLD indendørs Spilleregler 1. Generelt afvikles kampene efter gældende indefodboldregler. 2. Holdet består af 2 damer samt 2 herrer + 3 udskiftningsspillere (damer eller herrer). Holdet består af indtil 7 spillere. 3. Der må højest være 2 herrer på banen, og de skal opholde sig på hver sin banehalvdel. 4. Hvis en herre bliver udvist, skal den anden vælge banehalvdel, og der skal han blive til et af holdene har scoret. Hvis en herre får rødt kort, skal den anden vælge banehalvdel, hvor han skal blive resten af kampen. Såfremt en herre bliver udvist, kan man erstatte den sidste herre med en dame. Denne må spille over hele banen. 5. Mål scoret af damer tæller dobbelt. Mål scoret i eget net tæller én score. 6. Et hold, der møder op til kamp med 3 damer og 1 herre, er alle spilleberettiget. Herren skal igen vælge banehalvdel, denne gang for hele kampen. 7. Møder et hold kun med damer, er holdet ikke spilleberettiget. Indefodbold små mål Udarbejdet og godkendt af: DGI, DBU, DFIF, KFUM og DFU Banen 1.1. Banen og dens indretning skal være som følger: 1.2. Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter) Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: Midterlinien. 1. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 2. Straffekastliniens midte som straffesparkmærke. 3. Den stiplede 3-meter linie som afstandslinie m.v. 4. Målene Banen er udenfor målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj Målstængerne, der har samme bredde som bandens højde, betragtes sammen med overliggeren som bande Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selvom banen har skrå hjørner. 2. Bolden 2.1. Jf. Fodboldloven. 3. Spillernes antal 3.1. Et hold består af 4 spillere plus indtil 3 udskiftningsspillere. Side 14 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

15 3.2. En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere På et hold findes ingen egentlig målmand, idet ingen spiller forsætligt må spille bolden med hånd eller arm Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe) Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved rødt kort Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score inden for 10 sek. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD Spillernes udstyr 4.1. Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes Benskinner er ikke obligatoriske Holdet skal bære ensartede trøjer Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren 5.1. Dommerens trøjefarve er sort. Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere 6.1. Anvendes ikke. 7. Spillets varighed 7.1. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 8. Spillets igangsættelse 8.1. Begyndelsessparket er retningsfrit Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. Derefter må der være max. 3 spillere på egen banehalvdel Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på Side 15

16 standsningstidspunktet, dog jf. 12 og Bolden i og ude af spil 9.1. Jf. Fodboldloven. 10. Betingelser for scoring af mål Jf. Fodboldloven. 11. Off-side Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt vedkommende begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven 12 nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Forsætligt er 4. spiller på egen banehalvdel, når bolden er i spil. 4. Opnår fordel ved forsætligt at holde i banden. 5. Udskifter ulovligt. 6. Forsætligt sinker spillet, ikke for søger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning). 7. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 8. Ved straffespark igen spiller bolde før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning) Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort. Spilles bolden med forsæt ud af banen i loft mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet anses dette for usportslig opførsel. 13. Frispark Der findes kun direkte frispark Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. Ved frispark i eget målfelt skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark Med undtagelse af den spiller, der vogter målet, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og udenfor den stiplede 3-meter linie Hvis spilleren, som vogter målet, bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men spilleren skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal den spiller, der vogter målet, udvises. Side 16 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

17 15. Indkast Kasteren skal være placeret indenfor banden således, at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 16. Målspark Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast Hjørnekast udføres som indkast Kasteren kan ikke benytte den endeog sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.!! OBS!! Hvor ikke andet er anført i disse regler, gælder Fodboldloven (nyeste udgave). Senest opdateret den 1. november Indefodbold store mål Udarbejdet og godkendt af: DGI, DBU, DFIF, KFUM og DFU Banen 1.1. Banen og dens indretning skal være som følger: 1.2. Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter) Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: Midterlinien. b. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke. 4. Den stiplede 3-meter linie som afstandslinie m.v Målene: Målenes størrelse er 5 x 2 meter Banen er udenfor målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/hjørnekast, selvom banen har skrå hjørner. 2. Bolden 2.1. Jf. Fodboldloven. 3. Spillernes antal 3.1. Et hold består af 4 eller 5 spillere (se IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 17

18 turneringsreglement), af hvilke én skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket ti næste scoring - kan herefter gen indtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe) Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg til stede, fastsætter dette karantænens længde ved rødt kort Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score inden for 10 sek. Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes som efter andre scoringer. Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 4. Spillernes udstyr 4.1. Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes Benskinner er ikke obligatoriske Holdet skal bære ensartede trøjer Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren 5.1. Dommerens trøjefarve er sort. Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere 6.1. Anvendes ikke. 7. Spillets varighed 7.1. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 8. Spillets igangsættelse 8.1. Begyndelsessparket er retningsfrit Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal give bolden op Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke Side 18 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

19 var opstået. Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, dog jf. 12 og Bolden i og ude af spil 9.1. Jf. Fodboldloven. 10. Betingelser for scoring af mål Jf. Fodboldloven. 11. Off-side Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt vedkommende begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven 12 nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Opnår fordel ved forsætligt at holde i banden. 4. Udskifter ulovligt. 5. Forsætligt sinker spillet, ikke for søger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører i kke udvisning). 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 7. Ved straffespark igen spiller bolde før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning). 8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt jf. afsnittet Målmanden (medfører ikke udvisning). IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begået mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scoringsmulighed kun anvendes gult kort. Spilles bolden med forsæt ud af banen i loft mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet anses dette for usportslig opførsel Målmanden: Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. Når målmanden holder/har holdt bolden, må vedkommende ikke spille den direkte over midterlinien. Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. Eventuel forseelse straffes med et frispark der, hvor bolden passerede midterlinien. Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til vedkommende. 13. Frispark Der findes kun direkte frispark Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. Side 19

20 13.3. Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. Ved frispark i eget målfelt skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark Med undtagelse af målmanden og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffesparkmærket og udenfor den stiplede 3-meter linie Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- eller sidebande, hvorfra kastet udføres Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.!! OBS!! Hvor ikke andet er anført i disse regler, gælder Fodboldloven (nyeste udgave). Senest opdateret den 1. november Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises. 15. Indkast Kasteren skal være placeret indenfor banden således, at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 16. Målspark Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast Hjørnekast udføres som indkast Kasteren kan ikke benytte den endeog sidebande, hvorfra kastet udføres, som medspiller og derved igen spille bolden. Side 20 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

21 Aftale om indefodbold Nærværende aftale er indgået mellem Dansk Fodbolddommer-Union (DFU) og Dansk Boldspil Union (DBU) Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI) KFUMs Idrætsforbund (KFUM) Senest opdateret 1. april Omfang og gyldighed 1.1 Alle aftaler om indefodboldkampenes afvikling med dommere fra DFU træffes principielt mellem DFU s fodbolddommerklubber og ovennævnte idrætsorganisationers lokale afdelinger. Hvor enighed mellem disse organer ikke kan opnås, er denne aftale gyldig. 1.2 Aftalen gælder for sæsonerne 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/ Ny forhandling af aftalen skal optages inden 1. november DFU indkalder til møde. 2. Dommergodtgørelse 2.1 Honorar pr. dommer eksklusiv pauser jf. stk. 2.2 er: En minutpris for årene 2004/2005 og 2005/2006 på kr I 2006/2007 reguleres beløbet efter Danmarks Statistiks Lønindeks på baggrund af lønudviklingen i I 2007/2008 sker reguleringen på baggrund af lønudviklingen i Honoraret der er en omkostningsgodtgørelse kan dog ikke overstige de takster, som er fastsat af skattemyndighederne og godkendt af Idrættens fællesråd. 2.2 Pauser mellem kampe inkl. eventuel halvlegspause må højst andrage 1 minut. Dommere honoreres for alle ansatte kampe. 2.3 Hvor dommerklubben/dfu foretager påsætning udgør kampafgiften pr. dommer for hele den 4 årige periode 19 kr./time. 2.4 Ovennævnte takster er gældende for klubber organiseret under ovennævnte organisationer, såfremt man ikke lokalt kan blive enige om andet. 3. Kilometergodtgørelse 3.1 Godtgørelse til dækning af udgifter ved benyttelse af egen bil ved kørsel fra dommerens bolig til spillestedet og retur kan udbetales efter ligningsrådets satser der pr udgør kr. 2,98 pr. km. Ved benyttelse af egen motorcykel er satsen som for egen bil. Ved benyttelse af egen cykel, knallert eller EU-knallert er satsen pr kr. 0,40 pr. km. Kilometertaksten reguleres efter ligningsrådets satser. Godtgørelsen beregnes efter den kilometerafstand, som anvendes af Told og Skat. Denne afstand defineres, som den hurtigste afstand, der kan dog max udbetales for de faktiske antal kørte kilometer. Ved kørsel i forbindelse med kampe for DBU eller lokalunioner herunder vil afregning blive integreret med DBUs fodboldadministrationssystem 3.2 Såfremt dommerne anvender samkørsel, honoreres der kun for et transportmiddel. 3.3 DFU orienterer via vores medlemsblad FODBOLDDOMMEREN om ændring af kilometertaksten. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 21

22 4.Dommersystem 4.1 Ved kampe i nedennævnte rækker bør det tilstræbes, at der altid er 2 dommere til stede. Oldboys rækker (skillelinie mellem old boys og veteran er det fyldte 38. år) Herre senior rækker Herre ynglinge rækker Herre junior i den højeste række, hvis en organisation/forening har mere end 1 række Begge dommere honoreres efter 2 og 3 når den ene dommer dømmer den aktuelle kamp og den anden dommer er til stede. 4.2 Ved dommeransættelsen skal det sikres, at ingen dommer tildeles så mange kampe pr. dag, at det samlede honorar overstiger det skattefrie beløb. 5. Dommersamarbejde 5.1 En turnering, der strækker sig over flere dage, og hvori de samme hold deltager, skal dømmes enten af DFU dommere eller øvrige dommere. Det vil sige, at der ikke skiftevis må forekomme DFU dommere og øvrige dommere. 5.2 Såfremt der på samme dag i samme hal afvikles 2 individuelle turneringer, kan den ene turnering dømmes af DFU dommere og den anden af øvrige dommere. 5.3 Såfremt en dommerklub på forespørgsel ikke kan stille dommere til rådighed, kan arrangøren anvende øvrige dommere. 6. Spilleregler 6.1 Revision af spilleregler for indefodbold kan kun foretages af DBU, DGI, DFIF, KFUM og DFU på et dertil indkaldt fællesmøde. 6.2 Ændringer, udvikling og forsøg der af en eller flere organisationer ønskes afprøvet skal aftales under det i punkt 6.1 omtalte møde. 7. Turneringsregler 7.1 De påsatte dommere har pligt til at kende den lokale organisations turneringsregler inden kampens begyndelse. Turneringsregler udleveres af den lokale organisation til dommerklubben i det ønskede antal. 8. Informationsudveksling 8.1 De 4 idrætsorganisationer og DFU vil bestræbe sig på at orientere hinanden om vigtige beslutninger, der kan have betydning i samarbejdet. 9. Landsdels- og landsdækkende stævner 9.1 Ved landsdels- og landsdækkende stævner samt ved landsstævner kan der afviges fra nærværende aftale. 10. Dommeruddannelse 10.1 DBU, DFIF, DGI og KFUM stiller nedennævnte beløb til rådighed for DFU til uddannelse af indefodbolddommere. 2004/2005 kr , 2005/2006 kr For årene 2006/2007 og 2007/2008 sker en regulering efter samme model som honorarerne. Beløbet udredes af organisationerne efter følgende nøgle: DBU 37,5% - DGI 37,5% - DFIF 20% - KFUM 5%. Ved kurser seminarer m.v. for dommere og instruktører, inviteres de 4 organisationer til at deltage med max 2 personer pr. organisation. Ovennævnte beløb anvendes i forbindelse med uddannelsen af instruktører og dommere til indefodbold. Dette sker bl.a. ved Side 22 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

23 Møder i DFUs indeudvalg der bl.a. står for instruktionsmateriale og kursusarrangementer. Afholdelse af kurser for indefodboldinstruktørerne Udvikling af nye undervisnings materialer herunder en udstrakt brug af video Informationer om regler og love dels via vort medlemsblad FODBOLD- DOMMEREN dels via vores hjemme side I de enkelte dommerklubber pågår der medlemsmøder med gennemgang af lovstof I forbindelse med de aktive dommeres virke sker der en vejledning/ bedømmelse for at højne standarden og sikre en fastholdelse af de nye dommere. Afholdelse af dommeraftener lokalt og regionalt. Arrangørens udgift er udelukkende dommerens kørsel. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 23

24 Aftale om udefodbold Nærværende aftale er indgået mellem: Dansk Fodbolddommer/Union (DFU) og Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF) Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) KFUM s Idrætsforbund (KFUM) Senest opdateret 1. april Omfang og gyldighed 1.1 Alle aftaler om udefodboldkampes afvikling med dommere fra DFU træffes principielt mellem DFUs fodbolddommerklubber og ovennævnte organisationers lokale afdelinger. Hvor enighed mellem disse organer ikke kan opnås, er denne aftale gyldig. 1.2 Aftalen er gældende for kalenderårene 2004, 2005, 2006 og Ny forhandling af aftalen skal optages inden 1. november DFU indkalder til forhandlinger. 2. Dommergodtgørelse 2.1 Dommergodtgørelse honoreres i henhold til nedennævnte takster: for så vidt angår årene 2004 og for år 2006 reguleres taksterne i henhold til Danmarks Statistiks Lønindeks for For 2007 reguleres taksterne i henhold til Danmarks Statistiks Lønindeks for Kamplængde Honorar Kampafgift Gebyr Total 2 x 15 min. 45,00 7,50 2,00 54,50 2 x 20 min. 60,00 10,00 3,00 73,00 2 x 25 min. 75,00 13,00 4,00 92,00 2 x 30 min. 95,00 15,00 5,00 115,00 2 x 35 min. *) 95,00 15,00 5,00 115,00 2 x 40 min. 120,00 20,00 7,00 147,00 2 x 45 min. 140,00 30,00 10,00 180,00 11 mands/oldboys 120,00 30,00 10,00 160,00 *) ungdomskampe 2005 Kamplængde Honorar Kampafgift Gebyr Total 2 x 15 min. 48,00 7,50 2,00 57,50 2 x 20 min. 64,00 10,00 3,00 77,00 2 x 25 min. 80,00 13,00 4,00 97,00 2 x 30 min. 100,00 15,00 5,00 120,00 2 x 35 min. *) 100,00 15,00 5,00 120,00 2 x 40 min. 125,00 20,00 7,00 152,00 2 x 45 min. 140,00 30,00 10,00 180,00 11 mands/oldboys 125,00 30,00 10,00 165,00 *) ungdomskampe Side 24 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

25 Vedrørende enkeltstående kampe skal bemærkes at minimumsbetalingen af honorar og adm.gebyr er kr. 100, Dommerhonorar er inkl. diæter. 2.3 Dommere honoreres for alle ansatte kampe, med mindre aflysning er meddelt dommer/dommerklub senest 48 timer før ansat kamp. 2.4 Såfremt eventuelle aflysninger ikke er meddelt dommerklubben senest 4 døgn for ansat kamp, er kampafgift forfalden til betaling. I force majeure situationer frafaldes kampafgiften. 3. Kilometergodtgørelse 3.1 Dommeren er berettiget til at få godtgjort sine transportudgifter mellem bopæl og kampsted og retur i henhold til Told & Skats gældende takster og regler. 3.2 Principielt bør dommerklubberne bestræbe sig på at reducere kørselsudgifterne ved i videst muligt omfang at ansætte dommere, der bor i nærheden af kampstedet. Der tilstræbes samkørsel. 3.3 DFU orienterer via medlemsbladet Fodbolddommeren om ændring af kilometergodtgørelsen. 4. Dommersystem 4.1 Ved dommeransættelse skal det sikres, at ingen dommer tildeles så mange kampe pr. dag, at det samlede honorar overstiger skattegrænsen. 5. Dommersamarbejde 5.1 En turnering, der strækker sig over flere dage, og hvori de samme hold deltager, skal dømmes af enten DFU dommere eller øvrige dommere. Det vil sige, at der ikke skiftevis må forekomme DFU dommere og øvrige dommere. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD Såfremt der på samme dag og på samme bane afvikles to individuelle turneringer, kan den ene turnering dømmes af DFU dommere og den anden af øvrige dommere. 5.3 Ved dommerpåsætning sidestilles ovennævnte organisationers lokale foreninger med DBU s. 5.4 Ved regionale og landsdækkende mesterskaber og stævner bør de ansatte dommere ikke rangere lavere end serie Såfremt en dommerklub på forespørgsel ikke kan stille dommere til rådighed, kan arrangøren anvende øvrige dommere. 6. Turneringsregler 6.1 De påsatte dommere har pligt til at kende den lokale organisations turneringsregler inden kampens begyndelse. Turneringsregler udleveres af den lokale organisation til dommerklubben i det ønskede antal. 7. Bedømmelse 7.1 DFUs fodbolddommerklubber skal på egen foranledning foretage stikprøvevis bedømmelse af de anvendte dommeres præstation i 11 mands kampe. 8. Informationsudveksling 8.1 De tre organisationer og DFU vil bestræbe sig på at orientere hinanden om vigtige beslutninger, der kan have betydning i samarbejdet. 9. Regionale og landsdækkende mesterskaber og stævner m.v. 9.1 Ved regionale og landsdækkende mesterskaber og stævner kan der afviges fra nærværende bestemmelser. Side 25

26 10. Tilskud 10.1 De tre organisationer yder et årligt tilskud til DFU, som anvendes til: Uddannelse af instruktører, som skal varetage undervisning af dommeraspiranter Iværksættelse af hvervekampagner for rekruttering af nye dommere Afholdelse af dommeraftener lokalt og regionalt. Arrangørens udgift er udelukkende dommerens kørsel Efter- og videreuddannelse af dommere Vejledning og bedømmelse af nye dommere Finansiering af informations- og oplysninskampagner, som skal afhjælpe problemer omkring fysisk og psykisk vold Andet efter aftale med DFU og de tre organisationer imellem Tilskudbeløb udgør kr årligt i 2004 og Kr årligt i 2006 og Fordelingsnøgle for ovennævnte DGI 70% - DFIF 25% - KFUM 5%. Andre fodboldspil Se dato på hvert afsnit Spilleregler for Five-a-side fodbold Forkortet udgave Gældende fra 1. oktober 1990 Five-a-side fodbold kan spilles både udendørs og indendørs, og nedennævnte spilleregler er kun at betragte som vejledende. Evt. yderligere informationer kan indhentes hos DFIF s idrætsansvarlig i fodbold. Spilleregler a. Banen, der spilles på, er en almindelig håndboldbane (25-42 meter x meter). b. Der spilles uden bande. c. Målets størrelse er 3 x 2 meter. d. Bolden skal være str. nr. 4 (nr. 5 er tilladt). e. Hvert hold består af højst 5 spillere, hvoraf den ene skal være målmand. f. Der må benyttes indtil 6 udskiftningsspillere. g.»flyvende udskiftning«er tilladt, og foregår mens bolden er i spil. h. Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil. i. Hvis der, som følge af udvisninger, kun er to spillere tilbage på et af holdene, skal kampen afbrydes. j. Udskiftninger foregår ved midterlinien fra en specielt afmærket udskiftningszone. k. Foruden dommeren udpeges der normalt en linievogter, som fungerer på den side af banen, som dommeren ikke dækker. l. Linievogteren kontrollerer bl.a. den»flyvende udskiftning«samt holder regnskab med 5 minutters perioden, når en spiller er udvist. Side 26 IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005

27 m. Der spilles i to halvlege (halvlegenes varighed fastsættes af turneringsledelsen). n. Straffebestemmelserne for utilladelig spillemåde og utilbørlig optræden er de samme som i almindelig udefodbold. For five-a-side fodbold gælder endvidere, at der ikke må skubbes eller benyttes glidende tackling, uanset om modstanderen rammes eller ej. o. En udvist spiller må ikke genindtræde i kampen. Udskiftningsspiller må først indsættes, når 5 minutter er forløbet. p. Indkast erstattes af indspark, og modspillerne skal være mindst 5 meter fra det sted, hvor indsparket skal tages. Der kan ikke scores på indspark. q. Målspark erstattes af målkast. Hvis bolden kastes over midterlinien uden at have rørt bane/spiller, medfører det frispark til modpartiet. r. Ved hjørnespark skal modspillerne være mindst 5 meter fra bolden. Sparket skal tages inden for 4 sekunder fra det tidspunkt, hvor den pågældende spiller fik bolden i besiddelse. s. Ved frispark skal modspillerne være mindst 5 meter fra bolden. Sparket skal tages inden for 4 sekunder. t. Senest opdateret den 1. oktober 1990 Kvadrat-fodbold VEJLEDENDE specielle turneringsregler 1. januar Spilleregler 9.1. Off-side reglen anvendes ikke Ved begyndelsesspark, målspark, hjørnespark, indspark og frispark skal modspillerne være mindst 4 meter væk fra bolden Hvor dommeren takserer en forseelse til en advarsel, skal han i stedet for at tildele advarslen udvise spilleren i 5 minutter. I gentagelsestilfælde udvises spilleren for resten af kampen Udvisning for resten af kampen medfører automatisk karantæne i den efterfølgende kamp Et hold består af indtil 7 spillere (m/k). Alle spillere er markspillere. Ingen spillere har en målmands rettigheder. På et hold må der max. være 5 spillere på banen ad gangen Al udskiftning (dette gælder også, når bolden er ude af spil) skal foregå tæt ved midterlinien for såvel udtrædende som indtrædende spiller. Udskiftning må kun ske efter henvendelse til - og med tilladelse fra dommeren. Udtrædende spiller skal være ude af spillepladsen, før den indskiftede må træde ind Senest 5 min. efter det fastsatte spilletidspunkt skal der have været mindst 4 spillere til rådighed. IDRÆTSHÅNDBOG FODBOLD 2005 Side 27

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Aftale om indefodbold. Nærværende aftale er indgået mellem:

Aftale om indefodbold. Nærværende aftale er indgået mellem: Aftale om indefodbold Nærværende aftale er indgået mellem: Dansk Fodbolddommer-Union Dansk Boldspil-Union Dansk Firmaidrætsforbund Dansk Gymnastik og Idrætsforeninger KFUMs Idrætsforbund DFU DBU Firmaidrætten

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

A F T A L E. Udefodbold Nærværende aftale er indgået mellem: DANSK FODBOLDDOMMER-UNION (DFU) DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER (DGI)

A F T A L E. Udefodbold Nærværende aftale er indgået mellem: DANSK FODBOLDDOMMER-UNION (DFU) DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER (DGI) A F T A L E Udefodbold 2012-14 Nærværende aftale er indgået mellem: DANSK FODBOLDDOMMER-UNION (DFU) og DANSKE GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENINGER (DGI) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (Firmaidrætten) KFUM's IDRÆTSFORBUND

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI HALLEN 5. Januar 11. 12. Januar 18. 19. Januar PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen

Læs mere

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR TURNERINGSREGLEMENT 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Banen er uden for målstængerne omgivet

Læs mere

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold

Stævneprogram Firmaidræt Open Mors Fodbold Stævneprogram Firmaidræt Open 2015 - Mors Fodbold Spillested Sydmors Kultur- og Fritidscenter Næssundvej 325 Hvidbjerg, 7960 Karby Stævneledelse Morsø Firma og Familie Idræt Afbud Varly Kristensen på telefon

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Rødovre Trælast Cup 2011

Rødovre Trælast Cup 2011 VALLENSBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELINGEN Program Rødovre Trælast Cup 2011 4. - 5. - 6. marts 2 Velkommen til Rødovre Trælast Cup 2011 Vallensbæk IF byder både spillere, trænerer, forældre og øvrige

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune.

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune. Infomappe INDEFODBOLD turnering 2013-14 Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune www.dgi.dk/sydvest/fodbold Indefodbold 2013/14 Så starter indefodbolden! DGI Sydvest byder velkommen til indefodbolden

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1 NSU CUP 2013 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 Autolakering Bilpleje Alt i Klargøring Ring og få et godt tilbud på tlf. 74 45 88 99 Smedevænget 30 6430 Nordborg

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

FODBOLD. Generelle turneringsregler. Opdateret april 2009

FODBOLD. Generelle turneringsregler. Opdateret april 2009 1 FODBOLD Opdateret april 2009 Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund (DFIF).

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014

DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 DGI Sydvest Håndbold Turneringsregler Sommer 2014 Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI s turneringsreglement gældende fra november 2012, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider:

Læs mere

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen

Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 2012 Revideret 27. juni 2012 (ændringer er angivet med kursiv) Foto: Kristian Vindal Jørgensen ARKIVFOTO: DGI FOTOARKIV/ Kristian Vindal jørgensen Foto: Kristian Vindal Jørgensen Turneringsreglement Gælder ikke for landsmesterskaberne 01 Revideret 7. juni 01 (ændringer er angivet med kursiv) DGI

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2014

Program til Marienlyst Cup 2014 Program til Marienlyst Cup 2014 Velkommen til Marienlyst Cup, den 19. - 21. december 2014. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej 12 4873 Væggerløse 3. Februar 2018 Arrangørklub.: Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min pause.

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Program til BM- Cup 2016

Program til BM- Cup 2016 Program til BM- Cup 2016 Velkommen til BM-Cup, den 16. - 18. december 2016. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund

Danske Politimesterskaber i. 7-mands fodbold. 24. september 2013. Arrangør: PI Århus. Dansk Politiidrætsforbund Danske Politimesterskaber i 7-mands fodbold 24. september 2013 Arrangør: PI Århus Dansk Politiidrætsforbund Velkommen Jeg er glad for at kunne byde deltager og officials velkommen til DM i 7-mands fodbold

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 s BANER 20. 21. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2010, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: Alle hold spiller 2 X 15 minutter. Vedr. børneturneringen.

Læs mere

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse

Sådan gør du: Turneringsstruktur Hvad får man? Krav for deltagelse Sådan gør du: Du har modtaget en 4-cifret kode i e-mailen fra Bet25. Den kode skal du dele ud til dine 6 holdkammerater, som de skal taste ind på deres Bet25-konto under menuen, som vist på billedet: Turneringsstruktur

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej 8 4840 Nørre Alslev 25. November 2017 Arrangørklub.: Nordfalster FB Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m.

JYSKE FUTSAL. I det tilfælde hvor mållinien kun er 15-16 m, skal halvcirklens radius kun være 4 m. 1. Banen og omliggende område skal være som i følgende oversigt: Dimensionerne. Banen skal være rektangulær, længden skal være mellem 25 og 42 m og bredden skal være mellem 15 og 25 m bredt. Længden skal

Læs mere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere

Praktik og retningslinjer. KFD s breddedommere Praktik og retningslinjer KFD s breddedommere Retningslinjer 2013-2014 Mødetid 30 minutter før 45 minutter ved triokampe Fair-play hilsen Retningslinjer 2013-2014 Dommeren skal gøre sig bekendt med Turneringsregler

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx Indendørs fodboldstævne A/B-stævne Taastrup FC Inde Cup 2013 Program for Fredag d. 15. Lørdag d. 16. og Søndag d. 17. november 2013 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE

Læs mere

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK

JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK JHF Kreds 4 & Nørredjurs HK byder velkommen til Beach Handball i Glesborg lørdag den13. juni 2015 Beach Handball i Glesborg ved hallen Så er turneringsplanen klar for Beach Handball i Glesborg lørdag den

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!!

NYT!! MULIGHED FOR EFTER TILMELDING!! Turneringskontakter Ved spørgsmål omkring turneringen, henstilles til at henvendelsen sker til nedenstående: Administration DGI Storstrømmen - Fodbold Anette Høegh Valdemarsgade 43 A 4760 Vordingborg Tlf.

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse Velkommen til Bagger Låse & Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse & Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 19-20 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage:

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub ungdomsafdelingen glæder sig til at byde alle velkommen til årets skolefodboldstævne,

Læs mere

Resultater Firmaidræt Open Mors Håndbold

Resultater Firmaidræt Open Mors Håndbold Resultater Firmaidræt Open 2015 - Mors Håndbold Spillested Jyske Bank Mors Arena H. C. Ørstedsvej 15 7900 Nykøbing Mors Stævneledelse Morsø Firma- og Familie Idræt Egon M. Olesen Afbud Egon M. Olesen,

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Præsentation nye regler 2016

Præsentation nye regler 2016 Præsentation nye regler 2016 Proces Skadet spiller Passivt spil Sidste 30 sekunder Blåt kort Målmand som markspiller Skadet spiller Begrundelse: unødvendig behandling på banen spillets rytme brydes lange

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

1 I, VZZ; 7/I/i. \:4,

1 I, VZZ; 7/I/i.  \:4, 1 I, I 4 VZZ; 7/I/i www.dgi.dk/fodbold/oestjylland \:4, : Velkommen til 5 og 8 mands fodbold - Efterår 2014 Der spilles primært frem til hvilke hold, der skal deltage ved Landmesterskaber der afholdes

Læs mere

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen?

Hvad er betingelserne for at måtte spærre en modspiller vejen til bolden med kroppen? Navn Beskrivelse Forsvarerne har fået tilkendt et frispark lige uden for eget straffesparksfelt. Sparkeren vil tage frisparket hurtigt, selv om en angriber ikke er 9,15 m væk. Da bolden passerer angriberen,

Læs mere

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1 2 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer.

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november Velkommen til FK Sydsjælland CUP 2016 18. november 20. november Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Venner der får støtte kan gøre nytte.

Læs mere

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 s BANER 8. 9. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2013 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det første Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid

FODBOLD. Marts 2012 afsnit 3.9. Jernbanefritid FODBOLD Marts 2012 afsnit 3.9 FODBOLD JERNBANEMESTERSKAB, indendørs fodbold. SENIOR OLDBOYS ÆLDRE OLDBOYS VETERANER DAMER MIX Turneringerne afvikles hvert år. Turneringerne afvikles i princippet efter

Læs mere

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold)

Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) Turneringsregler Indoor soccer (Futsal eller Hal fodbold) 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning samt op-/nedrykningsregler 03 Point beregning samt rangering i rækken 04 Aldersbestemmelse 05 Spilletilladelse

Læs mere

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation

VOLLEYBALL. Sportsdag 2016. Volleyball Skal være MIX hold. Serious about Innovation Volleyball Skal være MIX hold Der spilles efter de officielle Volleyball regler 2013-2016 fra DVF med følgende tilføjelser: POINT Et hold scorer et point: Ved at slå bolden i jorden på modstanderens banehalvdel.

Læs mere