MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING"

Transkript

1 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: Indholdsfortegnelse Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber Dansk Svømmeunions Mesterskaber Generelle bestemmelser Danmarksmesterskaberne på Kortbane (DM-L) Danske Junior Mesterskaber på Kortbane (DJM-K) Danmarksmesterskaberne på Langbane (DM-L) Danske Årgangsmesterskaberne på Langbane (DÅM-L) Danske Junior Mesterskaber på Langbane (DJM-L) Danske Årgangsmesterskaberne på Kortbane (DÅM-K) Danske Årgangs Mesterskaber gruppe 2 (DÅM) Danmarksmesterskaberne for Hold Åben Klasse Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse Danske Open Masters på Kortbane (DOM-K) Danske Open Masters på Langbane (DOM-L) TILLÆG: Startfællesskaber i svømning

2 DANMARKS IDRÆTS FORBUNDS MESTERSKABER Danmarksmesterskaberne på Kortbane Danmarksmesterskaberne på Langbane Danmarksmesterskaberne for Hold DM-K DM-L DM-H DANSK SVØMMEUNIONS MESTERSKABER Danish Open Danske Junior Mesterskaber på Kortbane Danske Junior Mesterskaber på Langbane Danske Årgangs Mesterskaber på Kortbane, Gruppe 1 Danske Årgangs Mesterskaber på Langbane, Gruppe 1 Danske Årgangs Mesterskaber, Gruppe 2 Danske Open Masters på Kortbane Danske Open Masters på Langbane DO DJM-K DJM-L DÅM-K DÅM-L DÅM DOM-K DOM-L - 2 -

3 GENERELLE BESTEMMELSER a. Kvalifikationsperiode. Fastsættes af Svømmesektionen efter indstilling af Mesterskabsudvalget. Normalt er perioden fra og med sidste års tilsvarende mesterskab til anmeldelsesfristens udløb. Som minimum er kvalifikationsperioden 12 måneder. Undtagelse: Man kan ikke bruge en holdkaptid fra DJM-L, DJM-K, DÅM-L, DÅM-K eller DÅM, som kvalifikation til næste år, hvis der er svømmere på holdet, som falder for aldersgrænsen følgende år. b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes den pågældende tid til nærmeste 0,09 (1.11,11 bliver til 1.11,19). Man kan til mesterskaber kvalificere sig med såvel en kortbanetid som en langbanetid. Omregning sker ved enten at tillægge følgende til kortbanekravtiderne eller ved at trække følgende fra langbanekravtiderne: HERRER DISCIPLIN DAMER 0,80 sek. 50 m fri 0,60 sek. 1, m fri 1,20 3, m fri 2,40 6, m fri 4,80 12, m fri 9,60 24, m fri 18,00 0,70 50 m butterfly 0,50 1, m butterfly 1,00 2, m butterfly 2,00 " 1,50 50 m rygsvømning 1,25 3, m rygsvømning 2,50 " 6, m rygsvømning 5,00 " 1,35 50 m brystsvømning 1,10 2, m brystsvømning 2,20 " 5, m brystsvømning 4,40 " 4, m individuel medley 3,20 " 8, m individuel medley 6,40 " 3,20 4 x 50 m fri 2,40 6,40 4 x 100 m fri 4,80 12,80 4 x 200 m fri 9,60 4,35 4 x 50 m holdmedley 3,45 8,70 4 x 100 m holdmedley 6,90 c. Anmeldelse/anmeldelsesfrist. Anmeldelsesproceduren fastsættes af svømmesektionen og fremgår af folderne Mesterskaber samt Danmarksmesterskaberne for Hold

4 Anmelderen er ansvarlig for rigtigheden af de angivne tider og øvrige oplysninger. Der må kun anvendes tider fra officielle stævner, og tider skal fremgå af Dansk Svømmeunions database. Bedste tid også efter evt. omregning - indenfor kvalifikationsperioden skal anvendes. Ved anmeldelse til holdkapløb anvendes enten sammenlagte individuelle tider, tid opnået indenfor kvalifikationsperioden eller estimeret tid. Ukorrekt udformede anmeldelser kan returneres til anmelderen. Dette gælder også anmeldelser uden licensnummer. Navne og årgange på de svømmere (i startrækkefølge), som skal starte i holdkapsvømning skal afleveres 1½ time før stævnestart den pågældende dag. For finaler afleveres 1½ time før det finaleafsnit, hvori holdkapsvømningen foregår. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. Ved mastersmesterskaber anføres svømmernes navne og alder (pr. d ). Anmeldelsesfrist (dog ikke Danmarksmesterskaberne for Hold): Normalt 3½ uge før og ikke tidligere end 4½ uge før det pågældende mesterskab og som hovedregel en onsdag. d. Efteranmeldelse. Efteranmeldelse kan finde sted indtil 48 timer før mesterskabs-arrangementets første start. Dog gælder kun tider opnået i den normale kvalifikationsperiode. Ved mastersmesterskaber betragtes det som en efteranmeldelse, hvis et hold efter startlistens offentliggørelse og indtil 1½ time før stævne start ændrer holdsammensætningen således, at holdets aldersgruppe ændres. e. Anmeldelses- og bødegebyr. Anmeldelsesgebyr fastsættes for hvert enkelt mesterskab af svømmesektionen. Efteranmeldelsesgebyr udgør 10 gange anmeldelsesgebyret. En anmeldt deltagers eller et anmeldt holds udeblivelse fra start, uden at have meldt skriftligt afbud senest 1½ time før det pågældende stævneafsnits start, medfører bødegebyr på henholdsvis 10 gange det individuelle anmeldelsesgebyr og 5 gange anmeldelsesgebyret for holdkap. Hvis et hold udebliver fra DM for Hold, idømmes foreningen/startfællesskabet en bøde lig med anmeldelsesgebyret for DM for Hold. En deltager eller et hold, som overskrider den i bestemmelserne anførte kravtid, skal kunne dokumentere, at vedkommende har opnået den anmeldte tid ved et officielt stævne indenfor kvalifikationsperioden. I modsat fald idømmes klubben en bøde på 15 gange anmeldelsesgebyret. Ved eventuel diskvalifikation opkræves ikke bøde. Nødvendig dokumentation skal af klubberne tilsendes Unionen senest 1 måned efter arrangementet, undtagen hvis anmeldelserne er påført dato for opnåelse af den anmeldte tid. Den anmeldende klub er ansvarlig for indbetaling af anmeldelses- og eventuelt bødegebyr, som opkræves af Dansk Svømmeunion efter konkurrencen

5 f. Afmelding til semifinale og finale. I alle konkurrencer skal en individuel deltager eller et hold, som ikke ønsker at deltage i en semifinale eller en finale, hvortil man har kvalificeret sig, foretage en skriftlig afmelding senest tredive (30) minutter efter offentliggørelsen af resultatlisten for løbet. I modsat fald betragtes det som udeblivelse uden grund og man pålignes en bod svarende til 10 gange anmeldelsesgebyret. g. Time trails. Time trails kan ikke afvikles i forbindelse med Dansk Svømmeunions mesterskaber. h. Official ved mesterskaber undtagen Danmarksmesterskaberne for Hold og Mastersmesterskaber. Ved total 15 anmeldte starter eller derover, pålægges det de enkelte foreninger samt evt. startfællesskaber at stille med 1 official under hele mesterskabet. Ved DM-K, DM-L samt Danish Open skal official være dommeruddannet. Ved 20 starter eller derover skal official uanset mesterskab være dommeruddannet. Ved starter skal der enten anmeldes én official med modul 4 eller to officials, hvoraf mindst en skal være dommeruddannet. Bemærk de særlige forhold ved DM-K, DM-L samt Danish Open. Ved 80 starter eller derover skal der enten anmeldes tre officials, hvoraf mindst to er dommeruddannede ELLER to dommeruddannede officials, heraf mindst én med modul 4. Ved mastersmesterskaber er kravet til danske klubber: Under 10 starter: 1 tidtager i mindst ét stævneafsnit starter: 1 tidtager i alle stævneafsnit starter: 1 dommeruddannet official i alle stævneafsnit 50 starter og derover: 1 dommeruddannet official + 1 tidtager i alle stævneafsnit Navn(e) samt uddannelse (modul) på official skal sammen med tilmelding fremsendes til sagsbehandleren for mesterskabet. Der vil i videst mulige omfang blive taget hensyn til geografiske forhold samt deltagerantal ved udvælgelsen af officials. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil klubben blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der herefter ikke stilles officials, idømmes klubben en bøde på kroner 1.000,- pr. manglende official pr. dag. For Mastersmesterskaber gælder, at klubber, der ikke stiller officials, udelukkes fra mesterskabet. Bøde tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for en afløser. i. Offentliggørelse. Svømmesektionen meddeler klubberne nedenstående forhold vedrørende mesterskaberne i den kommende sæson senest den 1. august. 1) Mesterskabsterminer

6 2) Afviklingssteder. 3) Løbsprogram med kvalifikationskrav. 4) Anmeldelsesgebyrer. 5) Anmeldelsesprocedurer og anmeldelsesfrister. 6) Kontaktpersoner. Som udgangspunkt er ansøgninger om at være arrangør i et kalenderår behandlet af Svømmesektionen således at offentliggørelse af de valgte arrangører og afviklingssteder senest kan ske på fagområdemødet kalenderåret før. I tilfælde af manglende arrangører efterlyses mulige kandidater på det årlige fagområdemøde samt ved annoncering i Svømmeposten eller på hjemmesiden, således at Svømmesektionen - som hovedregel senest 1 måned efter fagområdemødets afholdelse - kan meddele hvilken arrangør og hvilket afviklingssted der er valgt

7 DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ KORTBANE a. Afholdelse af DM på Kortbane. Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskaber på Kortbane i svømning foranlediges afholdt af Dansk Svømmeunion, som udskriver og arrangerer nævnte mesterskaber i de af DIF godkendte mesterskabsdiscipliner. b. Deltagelse. Danmarksmesterskaberne på Kortbane er åbne for alle medlemmer under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarksmesterskaberne på Kortbane. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Udenfor konkurrence om mesterskaberne kan Dansk Svømmeunions svømmesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, såfremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt mesterskab. c. Løbsliste. Mænd og kvinder: Individuelt: Fri: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m Butterfly: 50 m, 100 m, 200 m, Rygsvømning: 50 m, 100 m, 200 m, Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m, Individuel medley: 100 m, 200 m, 400 m, Holdkapper: Fri: 4 x 50 m, 4 x 100 m, 4 x 200 m Holdmedley: 4 x 50 m, 4 x 100 m Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori LEN afholder Europæiske Mesterskaber. d. Afvikling. Danmarksmesterskaberne på Kortbane (DM-K) afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-K) og afvikles på kortbane (25m) med mindst 6 baner. Danmarksmesterskaberne på Kortbane afvikles normalt i slutningen af november måned typisk 2 uger før EM/VM på Kortbane. Mesterskaberne placeres på en torsdag, fredag, lørdag og søndag. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. I alle individuelle løb på 50 m, 100 m og 200 m svømmes med A og B finale

8 I alle individuelle løb på 400 m svømmes indledende og A-finale. I 800 m/1500 m fri svømmes med direkte finale og formodet bedste heat i finaleafsnit. Der medtages max. svømmere svarende til 4 heat pr. løb. I holdkapløb svømmes med direkte finale. Tidtagning foretages elektronisk. e. Kravtider/kvalifikation til A- og B-finaler. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. A-finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de 6/8 bedste tider, når indledende heats og DJM-K sammenlægges. B-finalen udgøres af de følgende 6/8 bedst placerede svømmere. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A- eller B-finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nummer i rækkefølgen f.eks. som sidste A- finaledeltager og første B-finaledeltager - afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt hold sv.t. 4 heat pr. løb. f. Program. Offentliggøres i folderen Mesterskaber. g. Plaquetter og placering. Vinderen af hvert Danmarksmesterskab på Kortbane får Danmarks Idræts Forbunds Mesterskabsplaquette, nummer 2 Dansk Svømmeunions Mesterskabsplaquette (forsølvet) og nummer 3 samme plaquette i bronze. Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelse om, at samme tid giver samme placering

9 DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ KORTBANE (DJM-K) a. Deltagelse Deltagende piger og deltagende drenge skal opfylde de til en hver tid gældende årgangskriterier for juniorer fastsat af Svømmesektionen. Der svømmes samlet i alle individuelle løb undtagen i 800 m fri og 1500 m fri. DJM-K er åben for alle medlemmer (indenfor aldersgruppen) under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarksmesterskaberne på Kortbane. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Udenfor konkurrence om mesterskaberne kan Dansk Svømmeunions svømmesektion tillade at udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, såfremt et sådant løb er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt mesterskab. b. Løbsliste. Individuelt: Fri: Piger og drenge: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m og 1500 m Butterfly: 50 m, 100 m, 200 m. Rygsvømning: 50 m, 100 m, 200 m. Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m. Individuel medley: 100m, 200 m, 400 m. c. DJM-K's afvikling. DJM-K afgøres i et arrangement, som også omfatter Danmarksmesterskaberne på Kortbane. Mesterskaberne placeres på en torsdag, fredag, lørdag og søndag. DJM-K afvikles på kortbane (25 m) med mindst 6 baner. Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb undtagen 800 m fri og 1500 m fri har direkte finaler med det formodet langsomste heat først. 800 m fri og 1500 m fri afvikles samlet for alle aldersklasser med direkte finaler og formodet langsommeste heat først. For junior- og årgangssvømmere fungerer DJM-K som indledende heats til Danmarksmesterskabernes individuelle A-finale eller B-finaleløb. Tidtagning foretages elektronisk

10 d. Kravtider. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. e. Program. Se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Kortbane, litra f. f. Plaquetter og placering Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion plaquette for DJM-K, således at vinderen i hvert løb modtager en forgyldt plaquette, nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette

11 DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER PÅ KORTBANE GRUPPE 1 (DÅM-K) a. Deltagelse. Deltagende piger og deltagende drenge skal opfylde de til en hver tid gældende årgangskriterier for årgangssvømmere gruppe 1 fastsat af Svømmesektionen. DÅM er åbne for alle medlemmer (indenfor aldersgrupperne) under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarksmesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Udenfor konkurrence om mesterskaberne, kan Dansk Svømmeunions svømmesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, såfremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt mesterskab. b. Løbsliste. Piger og drenge: Individuelt: Fri: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m Butterfly: 100 m, 200 m Rygsvømning: 100 m, 200 m Brystsvømning: 100 m, 200 m Individuel medley: 200 m, 400 m Holdkapper: Fri: 4 x 100 m, 4 x 200 m Holdmedley: 4 x 100 m c. Afvikling. DÅM-K afgøres i et arrangement over 2½ dag. Mesterskabet placeres normalt i uge 3. Mesterskaberne afvikles på kortbane (25m) med mindst 6 baner. Arrangementsstederne fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan til hvert arrangement have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb svømmes med direkte finaler. I alle individuelle løb udgøres sidste heat af svømmerne med de bedste tider i ældste aldersgruppe og næstbedste heat af svømmerne med de bedste tider i yngste aldersgruppe. I alle holdkapløb svømmes samlet. Der kåres én mester i hver aldersgruppe i de individuelle løb

12 Tidtagning foretages elektronisk. d. Kravtider. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men dog medtages maksimalt 30 hold pr. løb. e. Løbsprogram. Offentliggøres i folderen Mesterskaber. f. Plaquetter og placering. Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion-plaquette for DÅM-K, således at vinderen, eller det vindende hold i hvert løb, modtager en forgyldt plaquette - nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette

13 03.30 DANMARKSMESTERSKABERNE PÅ LANGBANE a. Afholdelse af Danmarksmesterskaberne på Langbane. Danmarks Idræts Forbunds Danmarksmesterskaber på langbane i svømning foranlediges afholdt af Dansk Svømmeunion, som udskriver og arrangerer nævnte mesterskaber i de af DIF godkendte mesterskabsdiscipliner. b. Deltagelse. Danmarksmesterskaberne på Langbane er for 50 m løb åbent for alle svømmere. For løb på mere end 50 m er Danmarksmesterskaberne på Langbane åbent for alle senior- og juniorsvømmere i henhold til de til enhver tid gældende alderskriterier. For at kunne opnå præmie eller placering iht. litra g. skal bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Kortbane, litra b, være opfyldt for Danmarksmesterskaberne på Langbane. c. Løbsliste. Mænd og kvinder: Individuelt: Fri: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m Butterfly: 50 m, 100 m, 200 m. Rygsvømning: 50 m, 100 m, 200 m. Brystsvømning: 50 m, 100 m, 200 m. Individuel medley: 200 m, 400 m. Holdkapper: Fri: 4 x 100 m fri, 4 x 200 m. Holdmedley: 4 x 100 m. Generelt kan bemærkes, at løbslisten omfatter de discipliner, hvori FINA afholder Verdens Mesterskaber (VM), og LEN afholder Europæiske Mesterskaber (EM). d. Afvikling. Danmarksmesterskaberne på Langbane afgøres i et arrangement, som også omfatter Danske Junior Mesterskaber (DJM-L) samt Danske Årgangs Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag torsdag eller fra tirsdag - søndag. Danmarksmesterskaberne på Langbane afvikles på langbane (50m) med mindst 8 baner. Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. I alle individuelle løb på 50 m, 100 m, 200 m og 400 m svømmes indledende samt B- og A-finale. Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m svømmes med direkte finale. Formodet bedste heat for henholdsvis juniorer og seniorer afvikles i finaleafsnit, således at juniorer svømmer før seniorer. I alle holdkapløb svømmes direkte finale

14 Tidtagning foretages elektronisk. e. Kravtider/kvalifikation til finaleløb. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. A-finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de 8 bedste tider, når indledende heats og DJM-L sammenlægges. Der kan højest deltage 2 svømmere uden gyldig dansk starttilladelse i en A-finale. B-finalen udgøres af de svømmere, der har opnået de 8 følgende tider, når indledende heats og DJM-L sammenlægges. Der kan højest deltage 2 svømmere uden gyldig dansk starttilladelse i en B- finale. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt A-finaledeltagere eller B- finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nummer i rækkefølgen f.eks. som sidste A- finaledeltager og første B-finaledeltager - afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning. Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt 16 hold pr. løb. Klubber/startfællesskaber kan normalt højest have 2 deltagende hold pr. løb. f. Program Offentliggøres i folderen Mesterskaber. g. Plaquetter og placering. Vinderen af hvert Danmarksmesterskab på Langbane får Danmarks Idræts Forbunds Mesterskabsplaquette, nummer 2 Dansk Svømmeunions Mesterskabsplaquette (forsølvet) og nummer 3 samme plaquette i bronze. Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelse om, at samme tid giver samme placering

15 DANSKE JUNIOR MESTERSKABER PÅ LANGBANE (DJM-L) a. Deltagelse Deltagende piger og deltagende drenge skal opfylde de til en hver tid gældende årgangskriterier for juniorer fastsat af Svømmesektionen. Der svømmes samlet både individuelt og i holdkapper. DJM-L er åben for alle medlemmer (indenfor aldersgruppen) under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarks-mesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne finder sted. b. Løbsliste. Piger og drenge: Individuelt: Fri: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m Butterfly: 100 m, 200 m Rygsvømning: 100 m, 200 m Brystsvømning: 100 m, 200 m Individuel medley: 200 m, 400 m Holdkapper: Fri: 4 x 100 m, 4 x 200 m. Holdmedley: 4 x 100 m. c. DJM-L's afvikling. DJM-L afgøres i et arrangement, som også omfatter Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Årgangs Mesterskaber på langbane Gruppe 1 (DÅM-L). Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag torsdag eller fra tirsdag - søndag. DJM-L afvikles på langbane (50m) med mindst 8 baner. Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb har direkte finaler med det formodet langsomste heat først. For juniorsvømmere fungerer DJM-L som indledende heats til Danmarksmesterskabernes individuelle B- og A-finaler. Tidtagning foretages elektronisk. d. Kravtider. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen

16 Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt 16 hold pr. løb. Klubber/startfællesskaber kan normalt højest have 2 deltagende hold pr. løb. e. Program. Se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Langbane, litra f. f. Plaquetter og placering. Der udfærdiges en særlig Dansk Svømme-union-plaquette for DJM-L, således at vinderen i hvert løb modtager en forgyldt plaquette, nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette Om placering se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne på Langbane, litra g - andet afsnit

17 DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER PÅ LANGBANE GRUPPE 1 (DÅM-L) a. Deltagelse. Deltagende piger og deltagende drenge skal opfylde de til en hver tid gældende årgangskriterier for årgangssvømmere gruppe 1 fastsat af Svømmesektionen. DÅM er åbne for alle medlemmer (indenfor aldersgrupperne) under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarksmesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Udenfor konkurrence om mesterskaberne, kan Dansk Svømmeunions svømmesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, såfremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt mesterskab. b. Løbsliste. Piger og drenge: Individuelt: Fri: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m (piger), 1500 m (drenge) Butterfly: 100 m, 200 m Rygsvømning: 100 m, 200 m Brystsvømning: 100 m, 200 m Individuel medley: 200 m, 400 m Holdkapper: Fri: 4 x 100 m, 4 x 200 m Holdmedley: 4 x 100 m Individuel medley 4 x 200 m c. DÅM-L's afvikling. DÅM-L afgøres i et arrangement over 4 dage, som også omfatter Danmarksmesterskaberne på Langbane samt Danske Junior Mesterskaber på langbane (DJM-L). Mesterskaberne placeres normalt i uge 26 eller 27 enten fra lørdag tirsdag eller fra tirsdag - fredag. DJM-L afvikles på langbane (50m) med mindst 8 baner. Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle individuelle løb på 100 m, 200 m og 400 m svømmes med indledende og aldersgruppeopdelt finale. Første heat i finalen udgøres af svømmerne med de bedste tider i yngste aldersgruppe og andet heat i finalen udgøres af svømmerne med de bedste tider i ældste aldersgruppe. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme tid blandt finaledeltagere, afgøres svømmernes indbyrdes placering ved lodtrækning. Hvis to eller flere svømmere er indplaceret med samme nummer i rækkefølgen f.eks. som sidste finaledeltager og første reserve - afgøres svømmernes indbyrdes placering ved omsvømning

18 Alle individuelle løb på 800 m og 1500 m samt holdkapper svømmes samlet med direkte finale. Tidtagning foretages elektronisk. d. Kravtider. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men der medtages dog maksimalt 16 hold pr. løb. Klubber/startfællesskaber kan normalt højest have 2 deltagende hold pr. løb. e. Løbsprogram. Offentliggøres i folderen Mesterskaber. f. Plaquetter og placering. Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion-plaquette for DÅM-L, således at vinderen, eller det vindende hold i hvert løb, modtager en forgyldt plaquette - nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette. Der kåres én mester i hver aldersgruppe i de individuelle løb

19 DANSKE ÅRGANGS MESTERSKABER GRUPPE 2 (DÅM) a. Deltagelse. Deltagende piger og deltagende drenge skal opfylde de til en hver tid gældende årgangskriterier for årgangssvømmere gruppe 1 fastsat af Svømmesektionen. DÅM er åbne for alle medlemmer (indenfor aldersgrupperne) under Dansk Svømmeunion, der er danske statsborgere, dog jævnfør det af Dansk Svømmeunion udarbejdede og af DIF godkendte reglement for udlændinges start i Danmarksmesterskaber. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. Udenfor konkurrence om mesterskaberne, kan Dansk Svømmeunions svømmesektion tillade udenlandske svømmere i særlige tilfælde at starte i mesterskabsløb. Samme tilladelse kan gives karantæneramte svømmere, såfremt et sådant løb samtidigt er udtagelse til landsholdsopgave eller internationalt mesterskab. b. Løbsliste. Piger og drenge: Individuelt: Fri: 50 m, 100 m, 200 m, 400 m Butterfly: 100 m Rygsvømning: 100 m, 200 m Brystsvømning: 100 m, 200 m Individuel medley: 200 m, 400 m Holdkapper: Fri: 4 x 100 m, 4 x 200 m Holdmedley: 4 x 100 m. Individuel medley 4 x 200 m c. DÅM afvikling. DÅM afgøres i et arrangement over 2½ dag. Mesterskabet placeres normalt i uge 24 eller 25. DÅM afvikles som hovedregel på langbane (50m) med mindst 6 baner. DÅM kan afvikles på kortbane (25m). Sted fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabets afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb svømmes med direkte finaler. I alle individuelle løb afvikles de sidste to heat som rene aldersgruppeheat. I alle holdkapløb svømmes samlet. Der kåres én mester i hver aldersgruppe i de individuelle løb Tidtagning foretages elektronisk

20 d. Kravtider. Individuelt: Fastsættes af svømmesektionen. Holdkapper: Der fastsættes ikke kravtider til holdkapløb. Klubberne kan tilmelde frit, men dog medtages maksimalt 30/32 hold pr. løb. e. Løbsprogram. Offentliggøres i folderen Mesterskaber. f. Plaquetter og placering. Der udfærdiges en særlig Dansk Svømmeunion-plaquette for DÅM, således at vinderen, eller det vindende hold i hvert løb, modtager en forgyldt plaquette - nummer 2 en forsølvet plaquette og nummer 3 en bronze plaquette. Om placering se bestemmelserne for Danmarksmesterskaberne, litra g - 2. afsnit

21 DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD ÅBEN KLASSE a. Deltagelse. Der er ingen aldersbegrænsning for deltagelse i Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse. Et hold består af både mænd og kvinder. Et hold kan inkl. reserver maksimalt bestå af 26 svømmere. To timer før det enkelte arrangements start skal der foreligge en liste over samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit af det pågældende arrangement. Danmarksmesterskaberne for Hold er åbne for alle medlemmer under Dansk Svømmeunion med gyldigt dansk sundhedskort. Svømmere, der er danske statsborgere og midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i udlandet, kan søge dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. til sagsbehandleren for Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse senest den 1. januar det mesterskabsår, der ønskes deltagelse i. Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse, skal skriftligt eller pr. afmelde sig hos sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest 1. januar det år de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse. Anmeldelse til de konkrete løb i hvert arrangement, skal være foretaget senest 2 timer før det pågældende stævneafsnits start. Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres én time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelserne foregår) i startrækkefølge. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren skønner der er tale om akut sygdom. Overdommeren kan dog kræve at lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb og i holdkapper. c. Opdeling. Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse afgøres i Svømmeliga og 4 divisioner. Svømmeligaen: 9 hold 1. division: 9 hold 2. division: 9 hold

22 3. division: 9 hold 4. division: Øvrige tilmeldte hold. Nye klubber (hold) starter i 4. division. Klubber (hold) som før har deltaget, men som meldte afbud eller ikke mødte til start ved et eller flere mesterskabsarrangementer året før, begynder i 4. division ved ny tilmelding. Ligeledes må klubber (hold) som ikke ser sig i stand til at deltage hvor de er placeret, starte i 4. division. I disse tilfælde forbliver holdet i 4. division minimum 2 år før evt. oprykning kan finde sted. Det er tilladt at have flere hold pr. forening eller startfællesskab med i Danmarksmesterskaberne for hold. En forening eller startfællesskab kan dog kun have ét hold i Svømmeligaen. Klubber, som deltager med flere hold, kan IKKE benytte samme svømmer på 2 forskellige hold. d. Form. Svømmeligaen og 1. til 4. division svømmes med én samtidig finale- og kvalifikationsrunde. Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse afvikles normalt i uge 14. Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 m). Steder fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangører. e. Afvikling. 1) Svømmeligaen og 1. til 3. division. Afvikles over 4 stævneafsnit. 1. afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: lørdag 6 timer efter 1. afsnits start 3. afsnit: søndag tidligst klokken afsnit: søndag 6 timer efter 3. afsnits start De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Individuelt: Der stilles med 2 forskellige svømmere pr. løb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Holdkapper: Der stilles 1 hold pr. holdkapløb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 2 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 9 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes

23 Svømmeligaen De 6 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller startfællesskab højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. De 3 sidste hold deltager næste år i 1. division. 1. Division De 3 bedste hold deltager næste år i Svømmeligaen. Dog vil en forening eller startfællesskab højst kunne have ét hold i Svømmeligaen. De 3 sidste hold deltager næste år i 2. division. 2. Division De 3 bedste hold deltager næste år i 1. division. De 3 sidste hold deltager næste år i 3. division. 3. Division De 3 bedste hold deltager næste år i 2. division. De 3 sidste hold deltager næste år i 4. division. 2) 4. Division Afvikles over 4 stævneafsnit. 1. afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: søndag tidligst klokken afsnit: søndag tidligst klokken De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Individuelt: Der stilles med 1 svømmer pr. løb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Holdkapper: Der stilles 1 hold pr. holdkapløb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes f) Programmer. Offentliggøres i folderen Danmarks Mesterskaberne for Hold. g) Banefordeling. I Svømmeligaen og Division placeres holdene i første løb efter klubbens/startfællesskabets samlede placering ud fra det samlede antal og karat af opnåede senior- og juniormedaljer ved det nærmest forudgående DM-K. Der anvendes herefter rullende banefordeling

24 Ved alle arrangementer i 4. division sker banefordelingen for første løb ved lodtrækning i WinGrodan. Der anvendes herefter rullende banefordeling. Rullende banefordeling betyder, at bane 1 skifter til bane 2 i næste løb, bane 2 skifter til bane 3 o.s.v.. Den rullende banefordeling fortsætter også ved flere heats i samme løb. Ved samtlige arrangementer hvor der skal stilles med 2 deltagere i hver løb bestemmer klubben selv, i hvilke heat deres svømmere skal placeres. h) Pointgivning. Ved alle arrangementer gives point efter FINA Point Scoring beregnet for kortbane. FINA Point Scoring er beskrevet og tilgængelig på FINA s hjemmeside. Er der i pointtabellen ikke opgivet points for den opnåede tid, gælder pointsummen for den nærmest langsommere tid. 1/100 sek. medregnes altid ved pointgivningen. Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af holdkapper, der er afgørende. i) Tidtagning. I Svømmeligaen samt i 1. division skal der benyttes eltidtagning. Ved alle øvrige arrangementer anvendes eltidtagning eller manuel tidtagning. Hvis der anvendes manuel tidtagning i 2. og 3. Division skal der benyttes 1 tidtager pr. bane og 3 tidtagere på nummer 1 og 2 i hvert heat. Der anvendes de almindelige regler ved 3 ure. I 4. division skal der benyttes min. 1 tidtager på hver bane. Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes voteringer (se supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt el-tidtagningsanlæg, backup eller 3 ure/bane anvendes, er den officielle tid i henhold til Supplerende stævnereglement gældende. Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelser om, at samme tid giver samme placering. j) Diskvalifikation. Ved diskvalifikation i DM for Hold Åben Klasse og Årgangsklassen holdes der specielle diskvalifikationsløb, der svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svømme samme løb, ligesom en svømmer, der har svømmet det pågældende løb, ikke kan svømme det igen. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklusive starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i holdkapløb kan den/de svømmere, som blev diskvalificeret, ikke deltage i diskvalifikationsløbet. I diskvalifikationsløb kan der ikke foretages omsvømning. BEMÆRK: Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i de ordinære løb. Bortvisning fra start, manglende fuldførelse af løb og tekniske fejl som f.eks. anvendelse af ikke tilladt badetøj, anvendelse af mere end et sæt badetøj samt tapening giver således ikke adgang til diskvalifikation. Ved ny diskvalifikation kan der ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb

25 BEMÆRK: Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt af resultatlisten. BEMÆRK: Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den svømmer, der blev diskvalificeret, skal skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 skal svømme igen, uden at det tæller med i antal tilladte starter. k) Præmiering. Det vindende hold af Svømmeligaen er Danmarksmester i svømning for hold. Det vindende hold modtager DIF's Mesterskabs-plaquetter. Der er Dansk Svømmeunion-plaquetter til nummer 2 og 3. Det vindende hold af division modtager Dansk Svømmeunions holdpræmie. Det bedst placerede hold i hver gruppe af 4. division modtager Dansk Svømmeunions holdpræmie. Titlen Danmarksmester kan kun opnås af foreninger / startfællesskaber under Dansk Svømmeunion, hvor alle holdets svømmere har gyldigt dansk sundhedskort. Ethvert holds svømmere skal på forlangende kunne fremvise gyldigt dansk sundhedskort eller dispensation herfor. l) Resultater. Resultaterne (i form af Grodan-filer eller tilsvarende materiale) for de enkelte arrangementer sendes af stævnearrangøren senest 24 timer efter stævnets afslutning til sagsbehandleren samt Slutstillingen offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmesider. m) Officials. Det pålægges de deltagende klubber ved Danmarksmesterskaberne for Hold Åben klasse, at stille med: Svømmeligaen og division: - tre officials, heraf min. to dommeruddannede pr. hold pr. stævneafsnit. 4. division: - to officials, heraf min. én dommeruddannet pr. hold pr. stævneafsnit Lokalarrangøren kan dog selv beslutte hvor mange officialposter man ønsker besat af de deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke ændres. Navne samt uddannelse på officials, skal sammen med anmeldelseslisten, fremsendes til den lokale kontaktperson for mesterskabet senest ved udløb af tilmeldingsfristen. Lokalarrangøren skal give besked til klubberne, hvis enkelte officials ikke skal benyttes. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil klubben blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der ikke stilles officials, idømmes klubben en bøde på 1.000,- kroner pr. manglende official pr. dag

26 Bøden tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for afløser(e). GENERELT Den enkelte svømmer er opstillingsberettiget til DM-H for den klub svømmeren var startberettiget for på den dato, der angives i folderen Danmarksmester for Hold det pågældende år

27 DANMARKSMESTERSKABERNE FOR HOLD ÅRGANGSKLASSE a. Deltagelse. I Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse kan kun deltage årgangssvømmere. Årgangssvømmere er piger og drenge, der i pågældende kalenderår opfylder de til enhver tid gældende alderskriterier fastsat af Svømmesektionen. Et hold består af både drenge og piger. Et hold kan inkl. reserver maksimalt bestå af 22 svømmere. To timer før det enkelte arrangements start skal der foreligge en liste over samtlige holdets deltagere inkl. reserver. Denne liste er gældende for alle stævneafsnit. Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse er åbne for alle medlemmer under Dansk Svømmeunion med gyldigt dansk sundhedskort. Svømmere, der er danske statsborgere og midlertidigt har forladt deres danske klub for at studere eller træne i udlandet, kan søge dispensation for kravet om gyldigt dansk sundhedskort. Deltagelse kan dog ikke finde sted, hvis pågældende er udelukket eller idømt karantæne, således at vedkommende ikke er startberettiget på det tidspunkt, hvor mesterskaberne afholdes. b. Tilmeldings- og anmeldelsesfrister. Tilmelding af nye hold skal ske skriftligt eller pr. til sagsbehandleren for Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse senest den 1. oktober i det kalenderår der går forud for det kalenderår, der ønskes deltagelse i. Klubber (hold), som har deltaget i årets mesterskab, men som ønsker at udtræde af Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse, skal skriftligt eller pr. afmelde sig hos sagsbehandleren. Dato for afmelding er senest den 1. november året før de udtræder. Såfremt der IKKE afmeldes, betragtes det som automatisk tilmelding til det efterfølgende Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse. Anmeldelse til de konkrete løb i hvert arrangement, skal være foretaget senest 2 timer før det pågældende stævneafsnits start. Navnene på de svømmere, som skal starte i holdkapsvømning, skal afleveres én time før stævnestart (i det stævneafsnit, hvori øvelserne foregår) i startrækkefølge. Navnene på svømmerne i medleyholdkap skal anføres for de respektive svømmearter. Ved sygdom opstået pludseligt efter anmeldelsesfristens udløb kan der indsættes en anden svømmer, såfremt der foreligger en lægeerklæring eller hvis overdommeren accepterer at lægeerklæring fremsendes efter stævnets afslutning. Dette gælder både i individuelle løb og i holdkapper. c. Opdeling. Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse opdeles i én landsdækkende finalegruppe samt maksimalt yderligere otte geografiske områder. Vestdanmark opdeles i maksimalt fem områder og Østdanmark i maksimalt tre områder

28 Finalegruppen udgøres af de 6 / 8 klubber/startfællesskaber, der blandt de tilmeldte har opnået det samlede bedste resultat for de relevante aldersgrupper ved de forudgående DÅM og DÅM-L. Det er tilladt at have flere hold pr. forening eller startfællesskab med i DM for Hold Årgangsklasse. Klubber/startfællesskaber som deltager med flere hold, kan IKKE benytte samme svømmer på to forskellige hold. d. Form. DM for Hold Årgangsklasse afvikles i én runde over 2 dage. Alle arrangementer i forbindelse med Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse afvikles normalt i uge 5. Alle arrangementer afvikles på kortbane (25 m). Steder fastsættes af svømmesektionen, som har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Svømmesektionen kan have en klub eller flere klubber som medarrangører. e. Afvikling. Afvikles over 4 stævneafsnit. 1. afsnit: lørdag klokken afsnit: lørdag tidligst klokken afsnit: søndag klokken afsnit: søndag tidligst klokken De anførte klokkeslæt kan ændres efter aftale med sagsbehandleren. Individuelt: Der stilles med 1 svømmer pr. løb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 4 løb. Holdkapper: Der stilles 1 hold pr. holdkapløb. Hver svømmer kan maksimalt stille op i 3 holdkapløb. Der vil være et minimumsbehov på 5 svømmere af hvert køn, hvis alle løb svømmes. h) Pointgivning. Ved alle arrangementer gives point efter FINA Point Scoring beregnet for kortbane. FINA Point Scoring er beskrevet og tilgængelig på FINA s hjemmeside. Er der i pointtabellen ikke opgivet points for den opnåede tid, gælder pointsummen for den nærmest langsommere tid. 1/100 sek. medregnes altid ved pointgivningen. Hvis 2 eller flere hold står lige efter stævnets afslutning, er det holdenes samlede pointsum af holdkapper, der er afgørende

29 Såfremt svømmeren eller holdet ikke møder op til et løb gives 0 point. i) Tidtagning. I den landsdækkende finalerunde skal der benyttes eltidtagning. Ved alle øvrige arrangementer anvendes el-tidtagning eller manuel tidtagning. Ved manuel tidtagning benyttes min. 1 tidtager på hver bane. Rækkefølgen i mål afgøres i løb med 1 tidtager pr. bane efter dommernes voteringer (se supplerende stævnereglement), men såfremt godkendt eltidtagningsanlæg, backup eller 3 ure/bane anvendes, er den officielle tid i henhold til Supplerende stævnereglement gældende. Ved "dødt løb" gælder FINA's bestemmelser om, at samme tid giver samme placering. j) Diskvalifikation. Ved diskvalifikation i DM for Hold Åben Klasse og Årgangsklassen holdes der specielle diskvalifikationsløb, der svømmes 10 minutter efter de ordinære løb. Kun samme svømmeart og distance i hvert løb. Ingen diskvalificeret svømmer kan på ny svømme samme løb, ligesom en svømmer, der har svømmet det pågældende løb, ikke kan svømme det igen. Reglerne om maksimalt antal starter pr. svømmer skal overholdes, inklusive starterne i diskvalifikationsløbene. Ved diskvalifikation i holdkapløb kan den/de svømmere, som blev diskvalificeret, ikke deltage i diskvalifikationsløbet. I diskvalifikationsløb kan der ikke foretages omsvømning. BEMÆRK: Der kan kun svømmes diskvalifikationsløb for diskvalifikation i de ordinære løb. Bortvisning fra start, manglende fuldførelse af løb og tekniske fejl som f.eks. anvendelse af ikke tilladt badetøj, anvendelse af mere end et sæt badetøj samt tapening giver således ikke adgang til diskvalifikation. Ved ny diskvalifikation kan der ikke svømmes endnu et diskvalifikationsløb. BEMÆRK: Diskvalifikationsløb skal fremgå særskilt af resultatlisten. BEMÆRK: Et diskvalifikationsløb i holdkap er samme løb, som det oprindelige. Kun den svømmer, der blev diskvalificeret, skal skiftes ud på samme plads. De øvrige 3 skal svømme igen, uden at det tæller med i antal tilladte starter. k) Præmiering. Det vindende hold af finalerunden er Danmarksmester i svømning for årgangshold. De tre bedst placerede hold modtager Dansk Svømmeunion-plaquetter. Det bedst placerede hold i hvert område modtager Dansk Svømmeunion s holdpræmie. Titlen Danmarksmester kan kun opnås af foreninger / startfællesskaber under Dansk Svømmeunion, hvor alle holdets svømmere har gyldigt dansk sundhedskort. Ethvert holds svømmere skal på forlangende kunne fremvise gyldigt dansk sundhedskort eller dispensation herfor

30 l) Resultater. Resultaterne (i form af Grodan-filer eller tilsvarende materiale) for de enkelte arrangementer sendes af stævnearrangøren senest 24 timer efter stævnets afslutning til sagsbehandleren samt Slutstillingen offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmesider. m) Officials. Det pålægges de deltagende klubber ved Danmarksmesterskaberne for Hold Årgangsklasse, at stille med: Finalerunden: - fire officials, heraf min. to dommeruddannede pr. hold pr. stævneafsnit. Geografiske runder: - tre officials, heraf min. to dommeruddannede pr. hold pr. stævneafsnit. Lokalarrangøren kan dog selv beslutte hvor mange officialposter man ønsker besat af de deltagende hold. Poster besat af Dansk Svømmeunion, kan ikke ændres. Navne samt uddannelse på officials, skal sammen med anmeldelseslisten, fremsendes til den lokale kontaktperson for mesterskabet senest ved udløb af tilmeldingsfristen. Lokalarrangøren skal give besked til klubberne, hvis enkelte officials ikke skal benyttes. Såfremt der ikke bliver fremsendt navne på officials betids, vil klubben blive kontaktet om den/de manglende officials. Såfremt der ikke stilles officials, idømmes klubben en bøde på 1.000,- kroner pr. manglende official pr. dag. Bøden tilfalder lokalarrangøren såfremt denne sørger for afløser(e)

31 DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE (DOM-K) 1. Deltagelse. Gruppe A år A år F år K år B år G år L år C år H år M år D år I år N år E år J år O år P 100 og ældre Holdkap er sammensat af den totale alder på deltagerne på holdet. Aldersgrupperne i holdkap er som følger: Fra 80 til 96 år A- Fra 100 til 119 år A Fra 120 til 159 år B Fra 160 til 199 år C Fra 200 til 239 år D Fra 240 til 279 år E Fra 280 til 319 år F Fra 320 til 359 år G I holdkapper afvikles DM for dame-, herre- og mixed hold. Et mixed hold består af 2 damer og 2 herrer. Svømmere i aldersgruppen år kan udelukkende deltage i holdkapgruppen A-. DM for masters er åbne for alle svømmere, der er medlem af en klub under et forbund tilsluttet LEN eller FINA. Kun en svømmer med medlemskab af en dansk klub kan blive dansk mastersmester. Udenlandske svømmere, som bliver nummer 1 i aldersgruppen, præmieres på anden vis. 2.1 Løbsliste. Løbsliste for er et 3-årigt rul startende i År 1 År 2 År 3 1. afsnit tidligst kl fri D/H 1. afsnit tidligst kl bryst D/H 200 ryg D/H 100 ryg D/H 200 fri D/H 100 IM D/H 50 fly D/H 100 IM D/H 1. afsnit tidligst kl fly D/H 50 bryst D/H 400 IM D/H 100 bryst D/H 100 fly D/H 100 fri D/H 200 ryg D/H 400 fri D/H 200 bryst D/H 50 fri D/H

32 Pause Pause Pause 4x100 fri D/H 4x100 Medley D/H 4x200 fri D/H Pause Pause Pause 2. afsnit kl afsnit kl afsnit kl ryg D/H 800 fri Unisex 200 IM D/H 200 bryst H/D 100 IM H/D 800 fri D/H 1500 fri Unisex 200 fly H/D 100 ryg D/H Pause Pause Pause 4 x 50 HM H/D 4 x50 fri H/D 4 x 50 HM H/D Pause Pause Pause 4x100 fri mix 4 x 100 medley Mix 4x200 fri mix 3. afsnit Søndag kl afsnit Søndag kl afsnit Søndag kl x50 medley mix 4x 50 fri mix 4x50 medley mix Pause Pause Pause 200 fly D/H 100 bryst D/H 400 fri D/H 100 ryg D/H 200 fri D/H 50 bryst D/H 100 bryst D/H 50 ryg D/H 100 fly D/H 200 IM D/H 100 fly D/H 50 ryg D/H Pause Pause Pause 100 fri H/D 200 IM H/D 400 IM H/D 50 fly H/D 50 fri H/D 100 fri H/D Pause Pause Pause 4x50 fri D/H/mix 4 x 50 medley D/H/mix 4x50 fri D/H/MIX 3. Afvikling FINA's regler - inklusive masters reglerne - er gældende ved mesterskabernes afvikling. Alle grupper afgøres ved samme arrangement, idet dato for mesterskabet offentliggøres på Dansk Svømmeunions hjemmeside samt i folderen Mesterskaber. Mesterskabet afvikles i svømmehaller med mindst 5 baner. Tidtagning foretages elektronisk. Arrangementsstedet fastsættes af Svømmesektionen i samarbejde med Mastersudvalget, som i fællesskab har det overordnede ansvar for mesterskabernes afvikling. Mastersudvalget kan til arrangementet have en klub eller flere klubber som medarrangør. Alle løb har direkte finaler med det formodede langsomste heat først. 4. Program

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 01 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 02 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 02 02.10 Generelle bestemmelser 03-06 03.00

Læs mere

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD

INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD INVITATION TIL (de uofficielle) DANSKE MESTERSKABER FOR ÅRGANGSHOLD Kære Kvik Kastrup, Gentofte Svømmeklub, Sigma Swim, Aalborg Svømmeklub, Gladsaxe Idrætsforening, Hovedstaden Svømmeklub, Elitesvøm Vejle,

Læs mere

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

Bilag 1 for Sportsafdelingen: MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING Generel ændring Svømmesektionen Mesterskabsudvalget 02.10 - GENERELLE BESTEMMELSER b. Kvalifikation. Den nøjagtige metode for fastsættelse af kravtider bestemmes af Mesterskabsudvalget. Generelt forhøjes

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Åben Klasse DM for Hold Åben Klasse

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SVØMNING 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 Indholdsfortegnelse 1 02.00 Danmarks Idræts Forbund Mesterskaber 2 02.01 Dansk Svømmeunions Mesterskaber 2 02.10 Generelle bestemmelser 3-6 03.00 Danske

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2015 Årgangsklasse samt Åben Klasse

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ LANGBANE (DM-L) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På LANGBANE(DJM-L) DELTAGELSE: DEN 4. 8. JULI 2015 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DM-L: Åben for alle årgange

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 20. - 23. NOVEMBER 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: Åben for

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2013/2014 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2013/2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2014/2015 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00

Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 Velkommen til: Svømmesektionens områdemøde Søndag d 15. maj 2011 kl. 09.00 1 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Sektionens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 4-9. I forbindelse

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE (DJM-K) DEN 26. - 29. NOVEMBER 2015 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårsvej 55, 2860 Søborg DELTAGELSE: DM-K: Åben for alle årgange

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016

VELKOMMEN TIL MESTERSKABSÅRET 2015/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2015/2016 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 26. 29. juni 2014 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 00 og drenge årgang 98. Yngste gruppe: Piger

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DELTAGELSE: DM-K: DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 14. 17. NOVEMBER 2013 GLADSAXE SVØMMEHAL Vandtårnsvej 55, 2860 Søborg I indledende heat

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 Dansk Svømmeunions Sportsafdeling har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2016 DM for Hold Åben Klasse afvikles

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF DE SIDSTE MESTERSKABER FØLGER SENERE SE OGSÅ UNDER DET ENKELTE MESTERSKAB I AKTIVITETSKALENDEREN INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til 1. halvår af mesterskabsåret 2011 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 4 Kvalifikationsperiode 4 Kvalifikation 4 Anmeldelse/anmeldelsesst 4 Procedure for tilmelding/anmeldelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2011 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L)

DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DANMARKSMESTERSKABER PÅ LANGBANE (DM-L) DEN 30. JUNI 3. JULI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1997 og 1998 Ungdomsgruppe

Læs mere

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted

Vest Årgang. Den april Thyhallen. Lerpyttervej 50, 7700 Thisted Vest Årgang Den 8. - 10. april 2016 Thyhallen Lerpyttervej 50, 7700 Thisted DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 Yngste

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 17. 20. NOVEMBER 2016 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K)

DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DANMARKS MESTERSKABERNE PÅ KORTBANE (DM-K) & DANSKE JUNIOR MESTERSKABER På KORTBANE(DJM-K) DEN 29. NOVEMBER 2. DECEMBER 2012 BELLAHØJ SVØMMESTADION Bellahøjvej 1-3, 2700 Brønshøj DELTAGELSE: DM-K: I indledende

Læs mere

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DANMARKSMESTERSKABER - LANGBANE DEN 6. 9. JULI 2017 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DM-L: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1998 og 1999 Ungdomsgruppe

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2012 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L)

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DJM-L) DEN 25. 28. JUNI 2016 HERNING SVØMMEHAL BRÆNDGÅRDVEJ 20, 7400 HERNING Deltagelse: DJM-L: Damer årgang 1999, 2000 og 2001 Herrer årgang 1998, 1999 og 2000 Alle

Læs mere

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.)

Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m opmålt bassin 8 baner med El-tid Afsvømning i lille bassin (6 x 15 m.) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2011 (DOM-K) Dato 5. og 6. marts 2011 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør

DM Årgang Langbane. Den juni Helsingør Svømmeklub. Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DM Årgang Langbane Den 25. 28. juni 2016 Helsingør Svømmeklub Borgmester P. Christensens Vej 14, 3000 Helsingør DELTAGELSE: Ældste årgang: Piger årgang 2002, drenge årgang 2001 Mellemste årgang Piger årgang

Læs mere

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby

DM Årgang Langbane. Den juni Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland. Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DM Årgang Langbane Den 24. 27. juni 2017 Nørresundby Idrætscenter - Svømmeland Lerumbakken 11, 9400 Nørresundby DELTAGELSE: 3. års årgang: Piger årgang 2003, drenge årgang 2002 2. års årgang Piger årgang

Læs mere

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013

VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 VELKOMMEN TIL DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Dansk Svømmeunions Svømmesektion har hermed fornøjelsen af at give information om: DANMARKS MESTERSKABER FOR HOLD 2013 Årgangsklasse samt Åben Klasse DM

Læs mere

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE)

DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DM KORTBANE (ÅBEN KLASSE) DEN 9. 12. NOVEMBER 2017 GREVE SVØMMEHAL JØRGEN BACHS PLADS 1, 2670 GREVE Deltagelse: DM-K: Åben for alle årgange Ungdomsgruppe Damer: Årgang 1999 og 2000 Ungdomsgruppe Herrer:

Læs mere

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ

DM JUNIOR KORTBANE DEN NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ DM JUNIOR KORTBANE DEN 10. 13. NOVEMBER 2016 BELLAHØJ SVØMMESTADION BELLAHØJVEJ 1-3, 2700 BRØNSHØJ Deltagelse: DMJ-K: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 Alle medlemmer af

Læs mere

Vest Junior/Senior Langbane

Vest Junior/Senior Langbane Vest Junior/Senior Langbane Den 18. 20. marts 2016 Aarhus Svømmestadion F. Vestergårdsgade. Aarhus C DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2001 og ældre Deltagende herrer skal

Læs mere

Danske Open Masters Mesterskaber 2011

Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Long course Masters Championship 2011 Dansk Svømmeunion og AGF Svømning inviterer til Danske Open Masters Mesterskaber 2011 Langbane den 07. maj 2011 Dato 07. maj 2011 Svømmehal Århus Svømmestadion, F.

Læs mere

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup

Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013. Praktiske oplysninger. &Svømmeklubben KVIK Kastrup Danmarks mesterskaber for hold - Svømmeligaen 06. 07. april 2013 Praktiske oplysninger &Svømmeklubben KVIK Kastrup Velkommen til Danmarks Mesterskaber for hold 2013 Svømmeklubben KVIK Kastrup og Dansk

Læs mere

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) DEN JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG DANSKE JUNIORMESTERSKABER LANGBANE (DMJ-L) Deltagelse: DMJ-L: Damer årgang 2000, 2001 og 2002 Herrer årgang 1999, 2000 og 2001 DEN 24. 27. JUNI 2017 SVØMMESTADION DANMARK GL. VARDEVEJ 60, 6700 ESBJERG

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING

VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" VEST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 3. - 5. MARTS 2017 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født

Læs mere

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1]

USG & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] USG & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Langbane DOM-L [1] Praktiske oplysninger: Lørdag den 13. juni 2015 Bellahøj Svømmestadion (indendørs bassin) Bellahøjvej 1-3 2700 Brønshøj Telefon:

Læs mere

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling.

Ved hvert arrangement sker banefordeling for første løb ved lodtrækning, herefter svømmes der med rullende banefordeling. Miniturneringen er i sæson 2016/17 for drenge årgang 2005 og yngre og piger årgang 2006 og yngre. Sidste sæson (2015/16) blev der ændret lidt i opsætningen af de fire stævneafsnit, for at imødekomme de

Læs mere

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014

BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 BIRKERØD 7. 9. MARTS 2014 KONCEPT Sigma Swim Birkerød inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere med finaler, medaljer, pengepræmier, overnatning og bespisning. Formålet med stævnet er at give

Læs mere

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE

VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE VEST JUNIOR/SENIOR KORTBANE DEN 28. 30. OKTOBER 2016 VANDHUSET PARK VENDIA BØRGE CHRISTENSENSVEJ 4, 9800 HJØRRING DELTAGELSE: Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende

Læs mere

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K)

Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Ringsted Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til DANSKE OPEN MASTERS PÅ KORTBANE 2009 (DOM-K) Dato 7. og 8. marts 2009 Svømmehal Indsvømning Ringsted svømmehal, Teglovnsvej 46, 4100 Ringsted 25 m

Læs mere

2007 og yngre 2006 og yngre

2007 og yngre 2006 og yngre Miniturneringen er for drenge årgang 2006 og yngre og piger årgang 2007 og yngre. Igen i år kan et tilmeldt hold tilmelde flere svømmere end nødvendigt dog kan der max tilmeldes 6 piger og 6 drenge pr.

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den oktober Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2004, 2005 og 2006, samt for drenge årgang 2003, 2004 og 2005. Igen i år afvikler vi en Medley Allround-konkurrence. For at deltage

Læs mere

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk

Tilmelding senest 3.november 2011 på mail: koegeopen@ksk.dk 25-27. november 2011 Køge svømmeland & Herfølge svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne

Læs mere

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE

ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE "INDSÆT EVT. KLUBLOGO HER" DELTAGELSE: ØST JUNIOR/SENIOR LANGBANE DEN 16. 18. MARTS 2018 East Kilbride Badet Ballerup Idrætsby 32, 2750 Ballerup Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2003

Læs mere

Farum Cup tilbyder i 2015:

Farum Cup tilbyder i 2015: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. I år med 2 stævner i 1. Farum Cup 2015 for seniorer og juniorer og Farum Årgangscup 2015 for årgangssvømmere. Farum Cup tilbyder i 2015:

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere

FINA MASTERSREGLER 2009-2013

FINA MASTERSREGLER 2009-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE MGR Masters 02 MSW Masters Svømmeregler 04 MOWS Masters Åbent Vand Svømning 08 Henvisning til: Masters Udspringsregler Masters Synkroregler Masters Vandpoloregler http://www.fina.org

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske Kortbanemesterskaber Grand Prix 1 2010 Rundforbi Svømmehal Egebækvej 111 2850 Nærum Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS, Søllerød Svømmeklub og Dansk Svømmeunion byder hermed

Læs mere

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013

SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion. indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 SIGMA SWIM & Dansk Svømmeunion indbyder til Danske Open Masters Kortbane Birkerød den 9.-10. marts 2013 Praktiske oplysninger Dato Lørdag den 9. marts 2013 og søndag den 10. marts 2013 Svømmehal Birkerød

Læs mere

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001.

Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller Deltagende herrer skal være født i 1999, 2000 eller 2001. Seniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2002 og ældre Deltagende herrer skal være født i 2001 og ældre Juniormesterskaber: Deltagende damer skal være født i 2000, 2001 eller 2002. Deltagende

Læs mere

DANISH OPEN MASTERS 2010

DANISH OPEN MASTERS 2010 DANISH OPEN MASTERS 2010 D. 8. MAJ 2010 PÅ LANGBANE I GENTOFTE Gentofte Svømmeklub og Dansk Svømmeunion inviterer til Danish Open Masters på langbane i Kildeskovshallen i Gentofte d. 8. maj 2010. Dato:

Læs mere

BIRKERØD DECEMBER 2016

BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 OBS: Tilrettet 17. november 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier

Læs mere

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016

SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD DECEMBER 2016 SIGMA SWIM ÅRGANGSCUP 2016 BIRKERØD 2. 4. DECEMBER 2016 KONCEPT Sigma Swim inviterer til stort weekendstævne for årgangssvømmere og yngre med finaler, medaljer, pengepræmier og meget mere. Ligesom i foråret

Læs mere

Farum Cup 2013 tilbyder i år:

Farum Cup 2013 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

Mesterskabsfolder 2016/

Mesterskabsfolder 2016/ 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2016/2017 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som i 2011 afvikles den 28. september - 30. september 2012 Vi håber og tror på,

Læs mere

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 27/11 29/11-2015. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Mesterskabsbestemmelser for Udspring

Mesterskabsbestemmelser for Udspring Indhold 01.00 MESTERSKABER GENERELT... 2 01.01 Generelt.... 2 01.02 Arrangementer.... 2 01.03 Ansvar.... 2 01.04 Deltagelse.... 2 01.05 Invitationer.... 2 01.06 Tilmeldinger.... 2 01.07 Springlister....

Læs mere

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år

Tilmelding ved stævnearrangøren. Den november Årgang 3. år Årgang 2. år Årgang 1. år Regionsmesterskaberne vil i den kommende sæson være for piger årgang 2003, 2004 og 2005, samt for drenge årgang 2002, 2003 og 2004. I år vil der komme en del ændringer ved stævnet, men alt sammen i tråd

Læs mere

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere.

den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Topdeltagelse med flere danske, norske og svenske landsholdssvømmere. tildegrafisk.dk den 25. - 27. september Kom og få en svømmeoplevelse ud over det sædvanlige... Bedste præsentation efter Finas pointtabel: Svøm stærkt og vind... 1. 5.000 kr. / 2. 3.000 kr. / 3. 2.000

Læs mere

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene.

Finaler i alle 50m, 100m og 200m løb. Direkte finale med bedste heat i finaleafsnit i 400m løbene. FARUM SVØMMEKLUB Inviterer til stævne, og i år er der endnu flere gode grunde til at komme til Farum Helt nyt spændende stævnekoncept, som tilgodeser alle aldersgrupper Farum Cup 2013 tilbyder i år: De

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL SØNDAG D. 15. NOVEMBER 2015 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2015: IF Lyseng Svømning I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere alle svømmeklubber, til svømmestævne

Læs mere

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013

I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 I.F. LYSENG SVØMNING INDBYDER TIL LØRDAG D. 9. NOVEMBER 2013 LYSENG ÅRGANGS-SPRINTCUP 2013: I.F. Lyseng Svømning har hermed fornøjelsen at invitere klubber, der er medlem af Dansk Svømme Union, til svømmestævne

Læs mere

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE

01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 21/11 23/11-2014. Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. 3+4 Hallerne Stævnet

Læs mere

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING

DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING DGI FYN STÆVNEHÅNDBOG DGI FYN SVØMNING 2015/2016 Indhold Velkommen til sæson 2015/2016... 2 Gruppeinddeling... 3 Stævnekalender 2015/2016... 4 Praktiske oplysninger... 4 Stævnereglement... 5 Generelle

Læs mere

Version INDHOLDSFORTEGNELSE

Version INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen til mesterskabsåret 2017/2018 2 Terminer/steder 3 Generelle bestemmelser 5 Kvalifikationsperiode 5 Kvalifikation 5 Anmeldelse 5 Procedure for tilmelding/anmeldelse 5 Mesterskabsgebyr

Læs mere

Serieturneringen

Serieturneringen Serieturneringen 2014-2015 1. stævne 2. stævne 3. stævne 4. stævne Arrangerende Klub Svømmeklubben Nord Aabybro IF Svømning BSK08, Brønderslev Søhesten, Hjallerup Dato 31. aug. 2014 16. nov. 2014 11. jan

Læs mere

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj

FARUM CUP 2016 FARUM SVØMMEKLUB. inviterer til langbanestævne i Farum Svømmehal. To stævner i ét. 29. april 1. maj FARUM CUP 2016 Et senior/junior-stævne og et årgangsstævne Alle discipliner og distancer tilbydes El-tid og LiveTiming 29. april 1. maj Pengepræmier Præmier for nye stævnerekorder FARUM SVØMMEKLUB inviterer

Læs mere

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015

REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 REGELTOLKNINGER DANSK SVØMMEUNION Opdateret oktober 2015 Nedenstående fortolkninger og anbefalinger er gældende for svømmestævner, der afvikles i Danmark. Fortolkninger skal overholdes af overdommerne,

Læs mere

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene.

Eksempler er: Ringsted Cup, Spar Nord Cup, Køge Open, Lyngby Open, Ruds Vedby Legene. Konkurrencesvømning 1) Stævneoversigt 2) Generelt, forklaring af bl.a. gyldige tider, kravtider, Langbane og Kortbane 3) Aldersinddeling 4) Stilarter 5) Selve stævnet, forklaring af bl.a. Løb, Heat og

Læs mere

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1

DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 DANSKE ÅRGANGSMESTERSKABER (DÅM-L) GR. 1 Den 27. 30. juni 2015 UNIVERSITETSHALLEN Campusvej 55, 5230 Odense M DELTAGELSE: Ældste gruppe: Piger årgang 01 og drenge årgang 99. Yngste gruppe: Piger årgang

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret.

Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i Fritidscenteret. Frokost mellem 12:30 14:30. Frokost foregår i forhallen i fritidscenteret. Dato: 24-25. marts 2007 Svømmehal: Glostrup Fritidscenter, Christiansvej 2, 2600 Glostrup 1. Bassinet er 25 m. med 6 baner og el-tid Stævnestart: Stævneafsnit 1 Lørdag 24. marts kl. 11:30 Stævneafsnit

Læs mere

REGIONSMESTERSKAB - KORT

REGIONSMESTERSKAB - KORT REGIONSMESTERSKAB - KORT 2017-2018 REGIONSMESTERSKAB PÅ KORTBANE FOR DEN ÆLDSTE BØRNEÅRGANGSGRUPPE OG GRUPPEN ÅRGANGSSVØMMERE OM REGIONSMESTERSKABERNE Stævnet består af to stævnedage, der afvikles i én

Læs mere

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VE ESTKYST CUP 2014 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 31. OKTOBER R - 2. NOVEMBER 2014 AR RRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2014 I D. UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL 31. OKTOBER - 2. NOVE EMBER 2014 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2014 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til:

Læs mere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM Birkerød. indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM Birkerød indbyder til Rema 1000 Sigma Birkerød Mikro Cup 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM Birkerød afholder igen en stævnerække for de yngste

Læs mere

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal

18/11 20/ Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal 18/11 20/11-2016 Køge Svømmeland & Herfølge Svømmehal Adresser Køge Svømmeland, Ølby Center 104, DK-4600 Køge Gr. 1+2 og finaler Herfølge Svømmehal, Scheelsvej 2, DK-4681 Herfølge Gr. Hallerne Stævnet

Læs mere

Farum Cup 2014 tilbyder i år:

Farum Cup 2014 tilbyder i år: FARUM SVØMMEKLUB inviterer til 50m-stævne i Farum Svømmehal. Samme vellykkede stævnekoncept, som i 2013, som tilgodeser både eliten og de yngre svømmere. Farum Cup 2014 tilbyder i år: De bedste årgangs-,

Læs mere

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark

18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark 18th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 15. - 17. maj 2015 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til 18th Danish International Swim Cup et af verdens største svømmestævner! Svømmehallerne

Læs mere

Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland

Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland Regler for Miniturering for svømmeklubber på Sjælland Deltagelse Årgang 2004 og yngre for drenge og årgang 2005 og yngre for piger. For at imødekomme de nye tanker angående mesterskabsstrukturen, har vi

Læs mere

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3

KRONBORG OPEN JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 KRONBORG 2017 OPEN 25. - 28. JUNI 2016 DM ÅRGANG LANGBANE LØRDAG AFSNIT 3 6 1 m a #da K O M M U N I K A T I O N S D E S I G N Velkommen Helsingør Svømmeklub har hermed fornøjelsen at invitere til det traditionsrige

Læs mere

inviterer til Forum Horsens Cup 2016

inviterer til Forum Horsens Cup 2016 inviterer til Forum Horsens Cup 2016 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Stop for tilmelding ved 2.200 individuelle starter Side 1 Horsens Svømmeklub har hermed

Læs mere

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB

INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB INDBYDELSE TIL VESTKYST CUP 2016 I UC SYDDANMARKS SVØMMEHAL D. 18.-20. NOVEMBER 2016 ARRANGERES AF ESBJERG SVØMMEKLUB Vestkyst Cup 2016 Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til: Vestkyst

Læs mere

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland

Talent Cup Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup 2013 Proportioner for Talent Cup i SVØM Region Nordjylland Talent Cup afvikles over 2 dage med et indledende stævne hvor svømmerne kvalificerer sig til det afsluttende stævne. Der afvikles Talent

Læs mere

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad

inviterer til Rema 1000 Cup aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad inviterer til Rema 1000 Cup 2017 5 aldersgrupper Udskillelsesfinaler i alle 50 meter løb Det allerbedste stævnemad Side 1 For 14. år i træk gentager vi den kæmpe succes Rema 1000 Cup 2017. Endnu engang

Læs mere

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open

Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open Kom og deltag ved det 25. Lyngby Open 19. 21. januar 2018 Få et internationalt afsæt til langbanesæsonen ved Arena Lyngby Open. Over tre dage afvikles løb i alle alderskategorier med kontante præmier i

Læs mere

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP

AALBORG CUP november 2011 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 22. GANG TIL AALBORG CUP Aalborg Cup 2011 byder på udfordringer både for senior, junior og årgangssvømmere. Senior og juniorgruppen er slået sammen til én gruppe, så der

Læs mere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere

SIGMA SWIM. indbyder til Rema 1000 Sigma Mikro Cup. 4 stævner for de yngste svømmere SIGMA SWIM indbyder til 4 stævner for de yngste svømmere Praktiske oplysninger Koncept Datoer SIGMA SWIM afholder igen i år en stævnerække for de yngste konkurrencesvømmere. Stævnerækken består af fire

Læs mere

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum

Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum HANDELSBANKEN FARUM CUP 2017 4. 7. maj To stævner i ét 800/1500m om torsdagen El-tid og LiveTiming Pengepræmier for bedste præstation og stævnerekorder Farum Svømmeklub og Handelsbanken Farum inviterer

Læs mere

Østdanske Kortbanemesterskaber

Østdanske Kortbanemesterskaber Østdanske Kortbanemesterskaber 2011 1 Velkommen Gladsaxe Svømeklub (GSC) og Dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Østdanske Kortbanemesterskaber 2011, som finder sted i dagene 28-30 oktober. Vi

Læs mere

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012

Odense Universitets Svømmehal. 1.juni - 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal 1.juni - 3. juni 2012 Vi indbyder hermed til H.C. Andersen Swim Cup 2012 fra fredag den 1. juni til søndag den 3. juni 2012 Odense Universitets Svømmehal Campusvej 55 5230

Læs mere

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER

SYD CUP 2015 25. - 27. SEPTEMBER 25. - 27. SEPTEMBER Det er 36. gang Haderslev Svømmeklub inviterer til Syd Cup, og i år er der foretaget nogle ændringer i programmet i forhold til 2014. Vi håber, at det også i år vil blive et stævne

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Østdanske årgangs mesterskab Gr. 2 2010 Birkerød svømmehal Arrangeres af: Velkommen SIGMA NS og dansk Svømmeunion byder hermed velkommen til Region Øst Årgangsmesterskaber 2010, som

Læs mere

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING

REGION SYD TURNERINGEN REGIONAL TURNERING REGION SYD TURNERINGEN 2017-2018 REGIONAL TURNERING OM REGION SYD TURNERINGEN Region Syd Turneringen består af tre stævnedage, der placeres ud over tre forskellige weekender. I denne turnering skal svømmerne

Læs mere

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP,

www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, www.haderslevsvommeklub.dk INDBYDELSE HADERSLEV SVØMMEKLUB har hermed igen den store fornøjelse at indbyde jer til SYD CUP, som afvikles den 26. september til den 28. september 2014 Vi håber, at Syd Cup

Læs mere

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO

MESTERSKABSBESTEMMELSER FOR SYNKRO 01.00 - INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT: EMNE: SIDE: 01.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1-2 02.00 DANMARKS IDRÆTS-FORBUNDS DANMARKS MESTERSKABER (DM) 1 - Arrangement af DM 3 2 - Deltagelse 3 3 - Anmeldelse og startgebyr

Læs mere