Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Display. Aroma/mængde knap. Damp/varmt vand knap. Kaffeknap. Damp/skylning knap. Dæksel for vandbeholder. Vandbeholder. Dæksel for bønnebeholder"

Transkript

1 1

2 Display Aroma/mængde knap Damp/varmt vand knap Kaffeknap Damp/skylning knap Dæksel for vandbeholder Vandbeholder Dæksel for bønnebeholder Tænd/sluk knap Kopholder Damp/varmt vand studs/spumatore Låg til bryggeenheden Låg til formalet kaffebeholder Drypbakke Grumsbakke (inde i apparatet) Vandindikator for drypbakke Dryprist Typeskilte/mærkat (inde i apparatet, fjern drypbakken) Opbevaring for strømkabel 2

3 3

4 Displaysymboler S1 Vandbeholder S7 Afkalking S2 Drypbakke S8 Automatisk slukning S3 Aroma S9 Temperatur S4 Låg til formalet kaffebeholder S10 Skylning S5 To kopper S11 Rengøring S6 Filter S12 Damp ventil S13 Bar Kære kunde, Tillykke og tak for at vælge et kvalitetsprodukt fra NIVONA. For at nyde dit nye NIVONA apparat bedst muligt, læs venligst denne vejledning og vær opmærksom på de sikkerhedsmæssige tips før første brug. Gem venligst denne manual et sikkert sted. Du kan bruge det til referencer og udlevere dem til en fremtidig ejer. Nyd din kaffe og et apparat af bedste kvalitet fra NIVONA. Købt hos Sted, dato 4

5 1. Sikkerhedsoplysninger Dette apparat må kun anvendes til det tilsigtede formål (kun til privat brug). Det er ikke beregnet til kommerciel brug (se garantien). Reklamationsretten bortfalder, hvis dette apparat bruges til andet end det tiltænkte formål. Det er bydende nødvendigt, at apparatets spænding og netspænding er identiske. Tjek venligst typeskiltet/mærkat på apparatet (se fig. 1/S). Brug ikke apparatet, hvis strømkablet eller kabinettet er beskadiget. Strømkablet må aldrig komme i berøring med varme overflader. Træk altid stikket og ikke i ledningen, når du trækker stikket ud af stikkontakten. Venligst hold dig til rengøring- og afkalkningsinstrukser på alle tidspunkter! Manglende overholdelse vil gøre garantikrav ugyldig. Sørg for, at apparatet er slukket, og strømstikket er ud af stikkontakten før vedligeholdelse og rengøring. Anbring apparatet på en flad og stabil overflade, og brug det kun indendørs. Placer aldrig apparatet på varme overflader eller i nærheden af en åben ild. Dette apparat kan anvendes af børn i alderen fra otte år samt personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, så længe de bliver overvåget eller fået instrukser for brugen af apparat, således at de forstår de mulige farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse, brugeren må ikke foretages af børn uden opsyn. Apparatet og dets stikkontakt skal holdes væk fra børn under en alder af otte år. Træk stikket ud af stikkontakten, hvis du er væk i nogle dage. Lad ikke apparatet stå tændt unødigt. Apparatet må aldrig nedsænkes i vand. Placer ikke apparatet eller nogen af dens dele i opvaskemaskinen. Manglende overholdelse vil gøre garantikrav ugyldige. Hvis apparatet viser nogen fejl, trække stikket omgående (aldrig slæbebåd på netkablet eller selve apparatet). Mulige skader forårsaget af forkert brug eller ukvalificerede reparationer vil ikke være til ansvar. I disse tilfælde bortfalder garantikrav. Brug venligst den integrerede kaffekværn for ristede og ubehandlet bønner kun, aldrig for andre fødevarer! Sørg for der er ingen fremmede stoffer blandt kaffebønnerne - hvis dette ikke overholdes bortfalder garantikravet. Hvis en reparation er nødvendig (herunder udskiftning af strømkablet), skal du først kontakte den centrale telefon eller support eller den forhandler, hvor du har købt apparatet - i samråd og i overensstemmelse med punkt 8 i denne manual sendes apparatet til Nivona zentralkundendienst, Südwestpark 90, D Nürnberg. Hvis apparatets strømkabel er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare. OBS: Reparationer på el-apparater må kun foretages af en professionel! Forkert reparation kan medføre alvorlig fare for brugeren! Hvis apparatet skal bruges eller vedligeholdes forkert eller ukorrekt, bortfalder garantien! 5

6 OBS: Ved at bruge tænd/sluk-kontakten (fig. 1/J), under brygningen kan beskadige apparatet! Sluk for apparatet, når det er færdig med jobbet. OBS: Risiko for forbrænding! Når du bruger damp eller varmt vand, kan der sprøjte med varmt vand studsen eller Spumatore (fig. 1/L), lad kaffeudløbet, damp/varmt vand studsen og Spumatore køle ned, før du rører ved dem. CE-Dette apparat er i overensstemmelse med gældende EG regler. 2. Første opstart (Læs og følg instruktionerne før du brygger din første kop kaffe!) 2.1 Kom godt i gang Pak apparatet ud samt alle de elementer, der hører til med omhu. Følgende er inkluderet i pakken: Brugermanual Garantibevis Måleske med samlevejledning for filterindsats To rengøring tabletter Én teststrimmel for vandhårdheden Tip: I tilfælde af kundeservice, bør apparatet sendes i den originale emballage. Behold venligst denne, herunder polystyren dele. Anbring apparatet på en flad, tør og velegnet overflade. Sæt strømledningen ind i en professionelt installeret stikkontakt. Apparatet har en opbevaring for strømledningen - hvis kablet er for langt, kan du rulle ledningen op og placere den i opbevaringen på bagsiden(fig. 1/T) 2.2 De vigtigste kontroller Før du angiver de grundlæggende indstillinger og brygge din første kop kaffe, skal du gøre dig bekendt med de vigtigste kontroller af apparatet. Tænd/sluk knap (fig. 1/J): Tryk en gang for at tænde for apparatet, skal du trykke to gange for at slukke den. Aroma/volume vælger (fig. 1/B): Ved gentagne tryk på bønnesymbolet skifter aromaen fra mild (én bønne i display) til normal (to bønner) til stærk (tre bønner); genstarter igen med mild stryke. Ved at dreje med uret, er mængden pr kop øget, ved at dreje mod uret det er reduceret. Damp/varmt vand knap (fig. 1/C): Placer en kop under damp/varmt vand studsen/spumatore (fig. 1/L). Ved at dreje knappen hele vejen med uret du åbner ventilen for damp eller varmt vand. Drejer du den mod uret lukker ventilen. Kaffeknap (fig. 1/D): Før du trykker på knappen, still en eller to kopper under den højdejusterbare studs (fig. 7 og 8). Damp/skylning knap (fig. 1/E): Når symbolet S10 lyser, skal du trykke på knappen for at starte skylningen processen. Hvis symbolet S10 ikke vises, skal du trykke for at starte opvarmningens processen for damptemperatur. Hold knappen nede i over 3 sekunder ind i 6

7 menuen for de grundlæggende indstillinger. Tryk på knappen igen i mere end 3 sekunder for at forlade menuen. Højdejusterbar studs: Ved at trykke op eller ned kan du justere afløbet til højden af dine kopper eller glas. 2.3 Fyld op med vand og bønner Åbn dækslet til venstre (fig. 1/F), og fjern vandbeholderen (fig. 4). Rens den med koldt vand fra vandhanen. Fyld vandbeholderen til maksimum og sæt den tilbage i apparatet. Sørg for, at beholderen er sikkert låst på plads. OBS: Brug kun koldt vand til vandbeholderen! Brug aldrig mousserende vand eller andre væsker! Manglende overholdelse vil gøre garantikrav ugyldig. Åbn bønnebeholderens dæksel til højre (fig.1/h). fyld kun med ubehandlede, ristede kaffebønner (fig. 5), og luk igen. OBS: Brug aldrig bønner, som er blevet behandlet under eller efter stegning med kosttilskud som sukker eller lignende. Dette kan medføre skader på kværnen. Resulterende reparationer er ikke dækket af garantien. 2.4 Tændt for apparatet og systemet fyldes Tip: De interne rør kan være tomme, når apparatet er sat til for første gang. Apparatet vil vise dette som følger: symbolet S12 sluk (fig. 1/J) er blevet trykket. vill blive vist, når strømkablet er tilsluttet og tænd/ Slut strømstikket til et professionelt installeret stik. Tænd for apparatet med tænd/sluk knappen (fig. 1/J) Efter kort tid vil symbolet S12 blive vist i displayet. Placer en tilstrækkelig stor skål (min. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore (fig. 1/ L), og drej varm vand kontrol knappen (1/C) med uret hele vejen. Systemet er nu ved at blive fyldt med vand og renses gennem damp/varmt vand studs/spumatore. Denne proces vil afslutte automatisk. Derefter drej damp/varmt vand knoppen (fig. 1/C) mod uret hele vejen til at lukke. Symbol S10 vises nu. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E). Apparatet er nu klar til brug. 2.5 Brug af apparatet med filter Det er op til dig, om du ønsker at bruge apparatet med eller uden filter. 7

8 Tøm vandbeholderen (fig. 4) og skru filteret forsigtigt i den respektive spalte i vandtanken med det integrerede værktøj for enden af måleskeen. (fig. 6). Vigtigt: Du må ikke stramme eller knække. Fyld tanken med frisk vand og sæt den tilbage i ovnen. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå til hovedmenuen. Symbol S7 og op til 4 bjælker lyser op i bunden af skærmen. Tryk på kaffe knappen (fig. 1/D), indtil symbolet S6 monteret. vises, for at apparatet, at filteret er Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) for at bekræfte dit valg. Symbol S6 blinker på displayet, og symbolet S12 er vist. Placer en tilstrækkelig stor skål (min. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore (fig. 1/ L), og drej varm vand kontrol knappen (1/C) med uret hele vejen. Systemet er nu ved at blive renset. Symbol S6 blinker på displayet. Vent indtil der ikke kommer mere vand fra varmt vand/damp studsen/spumatore. Displayet viser symbolet S12. Drej damp/varmt vand kontrol (fig. 1/C) tilbage mod uret hele vejen. Afhængigt af presets, er én, to eller tre bønner i displayet. Apparatet er nu klar til brug. Tip: Hvis du bruger et filter, er det interne vand softeningis automatisk sat til vandhårdhed 1! Apparatet har ikke brug for afkalkning så ofte - men skal altid afkalkes, når opfordret til at gøre det og altid UDEN FILTER. Filteret vil være flad efter ca. 50 l vand er blevet udarbejdet (se kapitel 4.1, hvordan du skifter filter). OBS: Selvom skærmen ikke viser "Change filter" ved at fremhæve symbolet, skal filteret skiftes efter højst to måneder, hvis apparatet ikke bruges regelmæssigt (se kapitel 4). 2.6 Brug af apparatet uden filter, justere vandhårdheden Afhængig af vandets hårdhed i dit område, skal apparatet skal afkalkes engang imellem. For at systemet skal kunne angive, at det er nødvendigt, skal du indstille den korrekte vandhårdhed inden første brug. Ved brug af apparatet med filteret og de relevante indstillinger (se ovenfor) er vandhårdheden automatisk indstillet til niveau 1. Test først vandkvaliteten med den medfølgende teststrimmel. Dyp teststrimlen i vandet og ryst den let. 8

9 Efter omkring et minut, vil du være i stand til at læse resultaterne ved at tælle de røde prikker på teststrimlen. De forskellige niveauer er opført som følger og kan justeres: Teststrimmel / Hårdhedsgrad = Display 1 rød prik / 1-7 = NIVEAU 1 = 1 RØD BJÆLKER 2 røde prikker / 8-14 = NIVEAU 2 = 2 RØDE BJÆLKER 3 røde prikker / = NIVEAU 3 = 3 RØDE BJÆLKER 4 røde prikker / >21 = NIVEAU 4 = 4 RØDE BJÆLKER Tip: Hvis teststrimlen ikke viser nogen rød prik, skal du indstille niveau 1. Vigtigt: Hvis du ønsker at bruge apparatet uden filter, skal vandhårdheden indstilles. Dette er vigtigt, fordi afhængigt af vandets hårdhed skal apparatet afkalkes oftere (fra fabrikken er apparatet indstillet til "brug uden filter, vandhårdhed niveau 3"!). Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå til hovedmenuen. Symbol S7 og op til 3 bjælker lyser op i bunden af skærmen. Ved at trykke på kaffenknappen (fig. 1/D) gentagne gange stiger antallet af bjælke nederst på skærmen én bjælke ad gangen. Indstil niveauet for din vandhårdhed i overensstemmelse med antallet af bjælker. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) for at bekræfte dit valg. Symbol S13 blinker på displayet og symbolet S7 vises. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå ud af hovedmenuen. Afhængigt af indstillingen er der en, to eller tre bønner i displayet. Apparatet er nu klar til brug. 2.7 Sæt automatisk slukningstid Denne funktion gør det muligt at bestemme den automatiske slukning tid efter sidste brug. Fabriksindstillingen er "efter 5 minutter". Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå til hovedmenuen. Slip knappen. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E), indtil symbolet S8 vises. For at ændre slukketidspunktet tryk på kaffeknappen (fig. 1/D) gentagne gange. Ved at gøre det, kan du øge antallet af bjælker i bunden af skærmen én bjælke ad gangen i henhold til dine personlige præferencer: 1 bjælke = automatisk slukketid efter 5 minutter 2 bjælker = automatisk slukketid efter 30 minutter 2 bjælker = automatisk slukketid efter 70 minutter 9

10 Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) for bekræfte mit valg. Bjækerne lyser kortvarigt op. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå ud af hovedmenuen. Afhængigt af presets, er ét, to eller tre bønner i displayet. Apparatet er nu klar til brug. 2.8 Justering af temperaturen Du kan justere temperaturen efter behov til "normal", "høj" eller "maksimal". Fabriksindstillingen er "høj". Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at gå til hovedmenuen. Slip knappen. Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E), indtil symbolet S9 vises For at ændre temperaturen tryk på kaffeknappen (fig. 1/D) gentagne gange. Ved at gøre dette øger du antallet af bjælker i bunden af skærmen, én bjælke at gangen. Indstil niveauet for din foretrukne temperatur i overensstemmelse med antallet af røde bjælker. Bjælkerne læses som følger: 1 bjælke = temperatur normal 2 bjælker = temperatur høj 3 bjælker = temperatur maximum Efter 3 bjælker viser displayet igen en bjælke. Tryk damp/skylning knappen (fig. 1/E) for at bekræfte dit valg. Bjælkerne lyser kortvarigt. Tryk damp/skylning knappen (fig. 1/E) i mere end 3 sekunder for at forlade hovedmenuen. Afhængigt af presets er der ét, to eller tre bønner i displayet. Apparatet er nu klar til brug. 10

11 3. Making coffee Tip: Når du bruger apparatet for første gang, eller hvis det ikke har været anvendt i en længere periode vil den første kop ikke have den fulde aroma og bør derfor ikke indtages. 3.1 Tænd for apparatet Når du har udført instruktionerne (kapitel 2), er proceduren for at tænde apparatet altid ens: Tænd på tænd/sluk knappen (fig. 1/J) Displayet viser 5 blinkende røde bjælker. Når systemet har nået sin driftstemperatur, vil displayet vise symbolet S10 Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E). Systemet er nu ved at blive skyllet. Apparatet er nu klar til brug. Afhængigt af presets en, to eller træ bønner i displayet. Tip: Hvis du ikke bruger apparatet i en længere periode (f.eks ferie), skal den slukkes ved hjælp af tænd/sluk knappen (fig. 1/J) og stikket trækkes ud af stikkontakten. 3.2 Valg af kaffestyrke Kaffestyrken kan indstilles i tre niveauer alt efter smag, som vises i displayet: MILD, én bønne bliver vist i displayet, omkring 7 gram formalet kaffe, f.eks for latte eller cappuccino; STANDARD, to bønner bliver vist i displayet, omkring 9 gram malet kaffe, f.eks til kaffe; STRONG, tre bønner bliver vist i displayet, omkring 11 gram malet kaffe, f.eks til espresso eller stærk kaffe. Så snart apparatet er i drift, vil displayet vise enten sin seneste forudindstilling eller fabriksindstillingen. Du kan ændre indstillingen ved at trykke på aroma/mængde knappen (fig. 1/B). Således at aromaen skifter fra mild (en bønne i displayet) til standard (to bønner i displayet) til stærk (tre bønner i displayet) og tilbage til mild. 3.3 Vælg vandmængde Ved at dreje aroma/mængde knappen (fig. 1/B) kan du problemfrit justere mængden af vand (kop symbol til venstre for lidt vand, fuld kop symbol nederst til højre for masser af vand). 3.4 Lav en kop kaffe Når du har valgt en kaffestyrken (se kapitel 3.2) og vandmængde (se kapitel 3.3) Placere en kop centralt under studsen (fig. 7). Studsen kan indstilles i højden der svarer til størrelsen af koppen. Tryk kortvarigt på kaffeknappen (fig. 1/D). 11

12 Apparatet vil nu begynde at kværne, præ-brygge og brygge kaffe. Processen kan afbrydes når som helst ved at trykke på kaffeknappen (fig. 1/D) igen. Vigtigt: Når du laver din første kop kaffe, er kværnen stadig tom. Derfor kan være at symbolet S3 blinker efter den kværner for første gang og apparatet brygger ikke noget kaffe. I dette tilfælde skal du blot trykke på kaffeknappen igen (fig. 1/D). Tip: Det er muligt at justere vandmængden imens du brygger kaffe. Prøv selv, find din indstilling af den bedste kop kaffe efter din personlige smag og størrelsen af kop der passer dig. Tip: For at huske den ideelle indstillinger for din personlige smag, gør følgende: Drej på aroma/mændge knappen (fig. 1/B) til de følgende positioner: en lille espresso kop i midten. en stor kop kaffe helt til højre. Tryk på kaffeknappen (fig. 1/D). Apparatet vil nu begynde at lave kaffe. Kort før den indstillede mængde kaffe er klar, drejes aroma/mængde vælgeren (fig. 1/B) langsomt til venstre, indtil apparatet standser. Notér aroma/mængde knappens position for størrelsen af kaffekoppen. 3.5 Lav 2 kopper kaffe Når du har valgt en kaffestyrken (se kapitel 3.2) og vandmængde (se kapitel 3.3) Placere en kop centralt under studsen (fig. 7). Studsen kan indstilles i højden der svarer til størrelsen af kopperne. Tryk på kaffeknappen to gange i træk (fig. 1/D). Symbolet S5 vises i displayet. Apparatet vil nu begynde at kværne, præ-brygge og brygge kaffe. Processen kan afbrydes når som helst ved at trykke på kaffeknappen (fig. 1/D) igen. Når du laver to kopper vil kværnen automatisk kværne to gange. OBS: Når du laver din første kop kaffe, er kværnen stadig tom. Derfor kan være at symbolet S3 kaffe. blinker efter den kværner for første gang og apparatet brygger ikke noget I dette tilfælde skal du blot trykke på kaffeknappen igen (fig. 1/D). Tip: Hvis der ikke er nok vand eller bønnebeholderen bliver fyldt op under de to kværning cyklusser eller drypbakkerne skal tømmes, vil de respektive symboler vises på displayet. I dette tilfælde vil kun den ene kop blive brygget. Følg displayet, og tryk på kaffeknappen (fig. 1/D) igen for at kop nummer to bliver brygget. 12

13 3.6 Lav en kop kaffe med formalet kaffe Drej aroma/mængde knappen (fig. 1/B) til vandmængden der kræves for en kop kaffe. Åbn låget til formalet kaffe beholderen (fig. 1/N) symbol S4 Læg en måleske af formalet kaffe i beholderen og luk låget. blinker. Symbol S4 blinker. Placer en eller to kopper under kaffestudsen (fig. 7 eller 8) og tryk på kaffeknappen (fig. 1/D) en eller to gange i træk. Apparatet starter nu pre-brygning og brygning - uden at kværne Tip: Hvis du har åbet låget til formalet kaffe beholderen ved et uheld eller ikke trykket på kaffeknappen efter at have hældt kaffe i, vil apparatet starte med at skylle i ca. et minute efter at låget bliver lukket. Derefter vil apparatet være operationelt igen. OBS: Formalet kaffe beholderen skal ikke bruges som opbevaring. Derfor skal der aldrig hælde mere end én portion af kaffe og kun bruge friske eller vaccum-pakket formalet kaffe fra kaffebønner. Brug ikke vandopløseligt instant kaffe! 3.7 Varmt vand (f.eks. til te) Hold en kop under damp/varmt vand studsen/spumatore (fig. 1/L). Drej damp/varmt vand knappen med uret. O. Fyld koppen med den ønskede mængde vand, og drej knappen tilbage mod uret til positionen Fare: Fare for skoldning! Vand der kommer ud af studsen kan sprøjte! Damp/varmt vand studsen/spumatore bliver meget varmt, når den bruges. Lad damp/varmt vand studsen/ Spumatore køle ned i nogle minutter, før du rører ved den. Rør kun ved gummidelene. Tip: Du kan tage varmt vand i cirka 2 minutter, derefter vil apparatet automatisk lukke ned. Ved at dreje damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) frem og tilbage, kan du genstarte processen. 3.8 Brug damp functionen f.eks. til opvarmning eller skummning af væsker Tryk på damp/skylning knappen (fig. 1/E). Mens den varmer op, blinker 5 røde bjælker i bunden af displayet. Så snart symbol S12 bliver vist er dampen klar. Dyp damp/varmt vand studsen (fig. 1/L) ned i koppen/beholderen med væsken (f.eks. mælk). Drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) med uret. 13

14 OBS: En lille mængde vand vil komme ud før dampen. Symbol S12 blinker imens damp processen er i gang. Ved at dreje knappen (fig. 1/C) mod uret tilbage i 0 position slukker du for processen. Tryk engang til på damp/skylning knappen (fig. 1/E). Apparatet er nu tilbage til kaffe-mode. Tip: Du kan tage varmt vand i cirka 2 minutter, derefter vil apparatet automatisk lukke ned. Ved at dreje damp/varmt vand knappen (fig. 1 / C) frem og tilbage, kan du genstarte processen. OBS: Tørret mælkerester på damp/varmt vand jet er vanskeligt at fjerne. Rengør straks efter at den er afkølet! OBS: Fra tid til anden (ideelt hver gang apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, i hvert fald i regelmæssige intervaller!) skal damp/varmt vand studsen afmonteres helt og rengøres grundigt under rindende vand. 14

15 4. Rengøring og vedligehold OBS: Hvis dit apparat har behov for rengøring eller vedligeholdelse, vil displayet vise respektive symboler. Følg altid disse instruktioner, ellers kan din garanti blive ugyldig. Læs kapitlerne for yderligere information. Hvis du ønsker at vedligeholde eller rengøre dit apparat uden at blive bedt om at gøre det, skal du også følge instruktionerne i kapitel 4.1 til Skift af filter Filteret kan bruges til ca 50 l vand. Displayet viser symbolet S6 anbefaler altid at skifte filteret med det samme.. Du kan stadig lave kaffe, men vi OBS: Filteret skal skiftes efter højst to måneder, hvis apparatet ikke er i regelmæssig brug. Displayet viser ingen status signal. Brug drejeknappen (for måneden) på toppen af filteret til at vælge tidspunktet for ændringen. Tænd for apparatet Tryk på aroma/mængde knappen (fig. 1/B) i mere end 3 sekunder og gå ind i vedligeholdsmenuen. Symbol S6, S7 eller S11 vil blive vist. Drej aroma/mængde knappen (fig. 1/B) med uret og mod uret indtil symbol S6 vises i displayet. Tøm vandbeholderen (fig. 4) og skru filteret ud af apparatet med det integrerede værktøj for enden af måleskeen. Kassér filteret. Indstil drejeknappen (for måneden) i toppen af det nye filter til enten den dato, hvor filteret blev installeret, eller filteret skal udskiftes. Skru filteret i dedikerede slot i vandtanken, med det integrerede værktøj for enden af måleskeen (fig. 6). Fyld tanken med frisk vand og placer den i apparatet. Placer en tilstrækkelig stor skål (min. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore (fig. 1/ L). Tryk på aroma/mængde knappen (fig. 1/B). Symbol S6 blinker i displayet og symbol S12 lyser. Drej damp/varmt vand knappen med uret hele vejen. Systemet bliver nu skyllet. Vent indtil der ikke kommer mere vand ud af studsen og drej knappen (fig. 1/C) mod uret for at lukke. 15

16 4.2 Rengøring af system Hvis systemet skal rengøres vises symbolet S11 i displayet. Tip: Du kan fortsætte med at lave kaffe eller tage varmt vand og damp, men vi anbefaler, at starte rengøringsprogrammet snarest muligt. Ellers kan funktionaliteten være svækket, og din garanti kun blive kompromitteret. OBS: Du må ikke forstyrre renseprocessen. Følg anvisningerne nøje i den angivne rækkefølge. Indsæt rengøringstablet, hvis apparatet beder om det. Tip: Under renseprocessen vil de røde bjælker i bunden af displayet vise processens fremgang. Jo flere bjælker, der er synlige, jo længere er apparatet i renseprocessen. Tænd for apparatet Tryk på aroma/mængde knappen (fig. 1/B) i mere end 3 sekunder og gå ind i vedligeholdsmenuen. Symbol S6, S7 eller S11 vil blive vist i displayet. Drej aroma/mængde knappen (fig. 1/B) med uret og mod uret indtil symbol S6 displayet. Start renseprocessen ved at trykke kort på aroma/mængde knappen (fig. 1/B). vises i Symbol S11 blinker i displayet, symbol S1 og symbol S2 er tændte. Fjern vandbeholderen (fig. 4) og fyld til det maksimale. Læg vandbeholderen tilbage i apparatet. Fjern dryp og grumsbakke (fig. 1/O og P) og tøm begge dele. Læg dryp- og grumsbakke tilbage i apparatet. Apparatet begynder rengøring. Når den er færdig vises symbol S4 Placer en tilstrækkelig stor skål (ca. 0,5 l) under kaffeudløbet. Åbn låget til beholderen til formalet kaffe (fig. 1/N). også i displayet. Symbol S4 blinker for at indikere at rensetabletten skal lægges ned i beholderen. Placer en rensetablet ned i beholderen for formalet kaffe og luk lågen. Renseprocessen går i gang. Symbol 11 blinker. Renseprocessen er automatisk og vil køre i ca. 10 minutter. Symbol S1 og symbol 2 blinker i displayet, når processen er færdig. Fjern dryp og grumsbakke (fig. 1/O og P) og tøm begge dele. Læg dryp- og grumsbakke tilbage i apparatet. Apparatet varmes op kortvarigt. Den er klar til brug igen, når bønne symbolet i displayet er tændt. 16

17 Manual rengøring Hvis det er nødvendigt med rengøring kan programmet også startes og køres som beskrevet i kapitel 4.2, uden at symbolet S11 bliver vist i displayet. 4.3 Afkalkning Hvis apparatet skal afkalkes vises symbol S7 i displayet. Tip: Du kan fortsætte med at lave kaffe eller bruge varmt vand og damp, men vi anbefaler at starte afkalkningsprogrammet så hurtigt som muligt. Ellers kan funktionaliteten være svækket, og din garanti kunne blive kompromitteret. OBS: Du må ikke stoppe afkalkningen. Følg anvisningerne nøje i den angivne rækkefølge. Brug aldrig eddike-baserede midler, kun standard flydende produkter der specifikt anbefales til automatiske kaffemaskiner. OBS: Før du starter afkalkningen fjern filteret fra vandbeholderen. Tip: Under afkalkningsprocessen vil de røde bjælker i bunden af displayet vise processens fremgang. Jo flere bjælker, der er synlige, jo længere er apparatet i renseprocessen. Tænd for apparatet. Tryk på aroma/skylning knappen (fig. 1/B) i mere end 3 sekunder og gå ind i vedligeholdsmenuen. Symbol S6, S7 eller S11 vil blive vist i displayet. Drej aroma/mængde knappen (fig. 1/B) med uret og mod uret indtil symbol S7 displayet. vises i Start afkalkningsprocessen ved at trykke kort på aroma/mængde knappen (fig. 1/B). Symbol S7 blinker i displayet og symbol S2 er tændte. Fjern vandbeholderen (fig. 4). Fjern filteret, hvis der er installeret et (fig. 4). Fyld vandbeholderen op til 0,5 l stregen med frisk vand. Læg vandbeholderen tilbage i apparatet. Symbol S12 er tændt. Først derefter tilføjer du afkalkningsmiddel (aldrig omvendt! Følg fabrikanternes råd for brug af afkalkningsmidlen!). Placer en tilstrækkelig stor skål (ca. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore. Drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) mod uret. 17

18 Afkalkningsprogrammet begynder. Symbol S7 blinker. Afkalkningsprocessen er automatisk og vil køre i ca 10 minutter. Så snart den første del af programmet er færdigt, symbol S12 er tændt, og symbolet S7 blinker. Drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) mod uret. Afkalkningsprogrammet starter igen, afkalkningsmiddel løber ned i drypbakken. Symbol S7 blinker. Afkalkningsprocessen er automatisk og vil køre i ca 10 minutter. Når processen er færdig, er symbol S2 er tændt, og symbolet S7 blinker. Fjern dyp og grumsbakke (fig. 1/O og P) og tøm begge dele. Læg dryp- og grumsbakke tilbage i apparatet. Symbol S1 er tændt. Fjern vandbeholderen og skyl den med frisk vand. Læg filter i vandbeholderen igen. Fyld vandbeholderen med frisk vand Symbol S12 er tændt. Placer en tilstrækkelig stor skål (ca. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore igen. Drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) med uret. Renseprocessen igennem damp/varmt vand studsen/spumatore begynder. Når processen er færdig, blinker symbol S7 og symbol S12 er tændt. Drej damp/varmt vand studsen (fig. 1/C) mod uret. Den interne skylning starter og vil tage omkring et minut, efterfølgt af en kortfattet skylning af kaffeudløbet. Symbolet S7 blinker og symbol S2 er tændt. OBS: Fjern eventuelle kalkfjerner rester på kabinettet med det samme med en fugtig klud. Manual afklakning Hvis det er nødvendigt er det muligt at starte og køre afkalkningsprogrammet som beskrevet i kapitel 4.3 uden at symbolet S7 bliver vist i displayet. 4.4 Regelmæssig rengøring Tip: Følg disse rengøringsinstruktioner nøje fordi når du arbejder med fødevarer kræver det en høj hygiene standard. OBS: Apparatet må aldrig nedsænkes i vand! Brug ikke slibende rengøringsmidler. Tøm dryp- og grumsbakken regelmæssigt (fig. 1/O og P). Den røde flydende indikator af drypbakken (fig. 1/Q) viser hvor meget væske der er i bakken. Brug kun en blød, fugtig klud til rengøring inde i og uden på kabinettet. 18

19 Tøm dryp og grumsbakken (fig 1/O og P) i det mindste når dette vises på displayet (kun hvis apparatet er tændt!). Lejlighedsvis brug lidt sæbevand til rengøring. Vandbeholderen bør skylles dagligt med rent vand og derpå fyldes dagligt med frisk koldt vand. Tip: Tørret mælkerester er vanskeligt at fjerne. Derfor skal du rense damp/varmt vand studsen/spurmatore regelmæssigt. OBS: Fra tid til anden (ideelt hver gang apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, i hvert fald i regelmæssige intervaller!) skal damp/varmt vand studsen afmonteres helt og rengøres grundigt under rindende vand (fig. 3). Vi anbefaler vores særlige mælkerenser NICC Rensing af bryggeenheden OBS: Tag bryggeenheden ud, når apparatet er slukket. Når nødvendig kan bryggeenheden fjernes og rengøres under koldt, rindende vand. Brug aldrig rengøringsmiddel, men klart koldt vand! Af hygiejniske grunde anbefaler vi fjernelse og rengøring af enheden grundigt efter hver kørsel af rengøringsprogram (se kapitel 4.2). Åbn og fjern låget på højre side af kabinettet (fig. 1 / M). Tag bryggeenheden ud ved at trykke på den røde knap og dreje håndtaget helt til venstre, indtil det klikker på plads (fig. 12). Fjern forsigtigt bryggeenheden ved hjælp af håndtaget. Rengør bryggeenheden under rindende koldt vand og lad den tørre. Sæt bryggeenheden forsigtigt i og lås ved at trykke ned på den røde knap og dreje håndtaget hele vejen til højre, indtil det klikker på plads. Luk låget og dermed placere drejer på bagsiden af døren omhyggeligt ind i hullerne. Sørg for, at låget (fig. 1 / M) klikker helt på plads igen. 19

20 5. Systembesked Besked Årsag Løsning S3 blinker Ingen bønner Tilføj bønner og genstart kaffebrygningen S12 er tændt Fyld i vandrørsystem Drej damp/varmt vand knappen med uret Filter muligvis defekt Fjern eller læg et nyt filter i vandbeholderen S1 er tændt Vandbeholder er tom Fyld vand i vandbeholderen Vandbeholderen er ikke placeret i apparatet eller placeret forkert Læg vandbeholderen tilbage i apparatet S2 er tændt Drypbakke og/eller grumsbakke er fyld Tøm drypbakke og/eller grumsbakke S2 blinker Drypbakke og/eller grumsbakke mangler eller er placeret forkert Placer dryp- og grumsbakke igen i apparatet S11 er tændt Systemet skal renses Rens system (se kapitel 4.2) S7 er tændt Afkalkning af systemet nødvendig 4.3) Afkalk systemet (se kapitel S6 er tændt Filter er opbrugt Skift filter (se kapitel 4.1) S13 bjælke 1 og bjælke 5 blinke på skift Bryggeenheden er monteret forkert Placer bryggeenheden rigtig og klik den på plads 20

21 6. Problemløsning Fejl Årsag Løsning Ingen varm vand eller damp Damp/varmt vand studs/ Spumatore (fig. 1/L) er blokeret Skil damp/varmt vand studs/spumatore (fig. 3) fra hinanden og rens delene grundigt Ikke nok mælkeskum eller flydende skum Kaffe drypper kun ud af kaffeudløbet Systemet kan være forkalket Uegnet mælk Damp/varmt vand studs/ Spumatore (fig. 1/L) er blokeret Systemet kan være forkalket Kør en høj dosis af afkalkningsmiddel (se kapitel 4.3) Brug kold mælk Skil damp/varmt vand studs/spumatore (fig. 3) fra hinanden og rens delene grundigt Kør en høj dosis af afkalkningsmiddel (se kapitel 4.3) Kaffebønnerne er malet for fint Sæt kværnen på en grovere indstilling Ingen crema på kaffen Det formalede kaffe er for fint malet Uegnede kaffebønner Skift til grovere kaffe Skift kaffebønner Bønnerne kan være for gamle Skift til friske kaffebønner Høj larm fra kaffekværnen Malingsgraden er ikke justeret i forhold til bønnerne Fremmedlegemer i kværnen, f.eks. små stene Optimer malingsgraden Ring til service-hotline, kaffe kan stadig laves med formalet kaffe I tilfælde af en fejl eller en systembesked, som du kan ikke rette sig selv, bedes du kontakte vores eller service-hotline:

22 Hvis systemet registrerer nogen fejl, vil displayet vise en fejlrapport blinkende bjælker eller tændte bjælker OBS: Vær opmærksom på de blinkende eller tændte bjælker. Sluk apparatet og træk stikket. Ring derefter til service-hotline eller os med navn, type, serienummer (se typeskiltet fig. 1 / S) og fejlnummer. Vores service team vil tage sig af de næste skridt. 7. Reservedele/tilbehør Vandfilter NIRF 700: Nye vandfilter er tilgængeligt hos den lokale forhandler. Rensetabeltter NIRT 701: Nye rensetabletter er tilgængelige hos den lokale forhandler. Afkalkningsmiddel NIRK 703: Ny afkalkningsmiddel er tilgængeligt hos den lokale forhandler. Specielt mælkerens NICC 705: Ny afkalkningsmiddel er tilgængeligt hos den lokale forhandler. Mælkebeholder NICT 500: Denne top kvalitet mælkebeholder i rustfri stål holder mælken kølige i lang tid, og leverer de bedste skum resultater. Mælkebeholder NIMC 900: Mælkebeholderen er i transparent syntetisk materiale så det er nemt at følge med i mængden af mælk i beholderen. 8. Kundeservice, garanti og miljøbeskyttelse Kundeservice Nivona produkter er fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Skulle der opstå spørgsmål med hensyn til din apparat, så tøv ikke med at skrive til os. Kun med din aktive støtte vil vi være i stand til at forbedre vores produkter og videreudvikle dem, så de fuldt ud vil opfylde dine behov. I tilfælde af at du har brug for at sende din defekte apparat direkte til os, bedes du sørge for, at der ikke er resterende vand tilbage i systemet: Sluk for apparatet. 22

23 Tryk på tænd/sluk knappen (fig. 1/J), og damp/skylning knappen (fig. 1/E) samtidigt i mindst 3 sekunder. Fjern vandbeholderen (fig. 4). Placer en tilstrækkelig stor skål (min. 0,5 l) under damp/varmt vand studsen/spumatore. Drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) med uret hele vejen. Dampfunktionen er nu tændt på apparatet. Alle de 5 bjælker blinker i displayet. Når symbolet S12 vises, drej damp/varmt vand knappen (fig. 1/C) mod uret. Apparatet vil derefter slukke. Fjern dyp og grumsbakke (fig. 1/O og P) og tøm begge dele. Læg dryp- og grumsbakke tilbage i apparatet. Apparatet er nu klar til forsendelse. Tip: Sørg for, at du pakker apparatet meget nøje, før forsendelse, helst i den originale emballage. Producenten vil ikke påtage sig forpligtelser for beskadigelse under forsendelse. Garanti-og kundeservice og vilkår Du finder yderligere information om garanti-og kundeservice og vilkår i det vedlagte dokument. Bortskaf filtre med husholdningsaffaldet. Bortskaffelse af dit gamle apparat og emballering Opbevar den originale emballage. Det vil fungere som beskyttelse, hvis du bliver nødt til at sende apparatet til service. Elektriske og elektroniske apparater indeholder ofte værdifulde, men til tider også miljøskadelige skadeligt materiale, og bør derfor ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Det kan beskadige menneskers sundhed og skader miljøet, når håndteret forkert eller efterladt sammen med restaffald. Aflever derfor dit gamle beskadiget apparat i dit lokale samfunds affaldsindsamling/ genbrugsstation. Yderligere oplysninger kan fås hos den forhandler hvor du har købt apparatet, din kommune eller genbrugsstation. 9. Tekniske data Voltage V AC, 50/60 Hz Power consumption 1455 W NIVONA Apparate GmbH Südwestpark 90 D Nürnberg Germany by NIVONA 23

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

COFFEE MAKER KM 6280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU COFFEE MAKER KM 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K 3 DANSK 05-09 SUOMI 10-14 NORSK 15-20 SVENSKA 21-26 ITALIANO 27-32 PORTUGUÊS 33-38 NEDERLANDS 39-45 MAGYAR 46-51 ČESKY

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan bruges af personer med reducerede fysiske, mentale eller sensoriske færdigheder eller manglende

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280

PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 PROGRAMMABLE COFFEE MAKER KM 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I J K L M N O P 3 DANSK 05-11 SUOMI 12-18 NORSK 19-25 SVENSKA 26-32 ITALIANO 33-40 PORTUGUÊS 41-47 NEDERLANDS

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn

Manual til køkkenmaskine KM-910. Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Manual til køkkenmaskine KM-910 Køkkenmaskine med mixer og kødkværn Læs denne manual grundigt inden 1. Plade kødhakker 2. Føder til hakker 3. 5L skål 4. Åbningskontakt 5. Pølseholder 6. Mixer plade 7.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

DK Betjeningsvejledning 82

DK Betjeningsvejledning 82 DK Betjeningsvejledning 82 7 6 5 4 8 9 10 11 3 2 12 13 1 A DE B C D E F G H J K 3 Sikkerhedsinformationer Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og følg den. Maskinen er beregnet til husholdningsbrug

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112

INDHOLDSFORTEGNELSE. PROGRAMMERING AF VANDETS HÅRDHED112 Måling af vandets hårdhed...112 Indstilling af vandets hårdhed...112 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 103 Symboler anvendt i denne vejledning...103 Bogstaver i parentes...103 Problemer og reparationer... 103 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...103 ANVENDELSE TIL FORMÅLET

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løsning af problemer... 181. Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer... INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 166 Symboler anvendt i denne vejledning...166 Bogstaver i parentes...166 Problemer og reparationer...166 Sikkerhed... 166 Vigtige sikkerhedsanvisninger...166 Brug i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Indstilling af temperatur... 113 Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG

RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG RØREMASKINE SM-168 BRUGSANVISNNG Tak fordi du valgte at købe dette SJÖBO kvalitetsprodukt. Inden brug bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Kassens indhold 1 stk. Røremaskine 1 stk. Skål 1 stk.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DK Betjeningsvejledning 70

DK Betjeningsvejledning 70 DK Betjeningsvejledning 70 6 5 4 3 7 8 9 10 2 11 1 A B C 2 D E Sikkerhedsinformationer Læs betjeningsvejledningen opmærksomt igennem, og følg den. Maskinen er beregnet til husholdningsbrug og ikke til

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI ESAM B

Din brugermanual DELONGHI ESAM B Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Fuldautomatisk espressomaskine by fey

Fuldautomatisk espressomaskine by fey Fuldautomatisk espressomaskine by fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

da...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96

da...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96 ...26 no...35 i...44 sv...54 hu...64 bg...74 ar...96 Sikkerhedshenvisninger Læs og opbevar betjeningsvejledningen omhyggeligt og følg anvisningerne i den! Denne espresso-fuldautomat er beregnet til

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine

Monterings- og brugsvejledning. Freshlife. automatisk spiremaskine Monterings- og brugsvejledning Freshlife automatisk spiremaskine Kære kunde Tak, fordi du har købt den automatiske spiremaskine fra Freshlife. Vi håber, at du bliver glad for dit køb og bliver inspireret

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016

Ventilator BF-12A ORIGINAL BRUGSANVISNING /2016 WKNF6245/2016 KLANTENSERVICE Model: BF-12A 06/2016 DK Ventilator BF-12A KLANTENSERVICE + 45 69 91 81 71 www.brs-intermedia.de Model: BF-12A 06/2016 ORIGINAL BRUGSANVISNING 29076963 06/2016 WKNF6245/2016 Indholdsfortegnelse Indledning...3 1. Informationer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK

IT GB FR DE NL ES PT GR RU HU CZ PL NO SE DK FI TR UA BG RO SK KG 79-89 10 MACINACAFFÈ COFFEE GRINDER MOULIN À CAFÉ KAFFEEMÜHLE KOFFIEMALER MOLINILLO DE CAFÉ MOINHO DE CAFÉ ΤΡΟΧΙΣΤΉΣ КОФЕМОЛКА KÁVÉŐRLŐ MLÝNEK NA KÁVU MŁYNEK DO KAWY KAFFEKVERN KAFFEKVARN KAFFEMØLLE

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere