Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs"

Transkript

1 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej København V CVR-nr Tlf Fax Selskabsmeddelelse 08/2011 Side 1 af 36 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2011 Russisk markedsudvikling lavere end ventet, resten af Gruppen på rette kurs Carlsberg-gruppens ølvolumen steg 5%, og nettoomsætningen steg 8%, mens resultat af primær drift faldt 5% i 1. halvår af 2011, fordi den russiske markedsudvikling var lavere end ventet i 2. kvartal. Den asiatiske og den nord- og vesteuropæiske region udviklede sig positivt på niveau med forventningerne. På trods af de forbedrede russiske makroøkonomiske forhold faldt det russiske ølmarked ca. 1% i 1. halvår (-2% i 2. kvartal). Igennem det seneste halvandet år er forbrugerpriserne på øl steget med gennemsnitligt 30% som følge af afgiftsstigningen. Den russiske forbruger har endnu ikke helt vænnet sig til det noget højere prisniveau, hvilket har betydet en længere periode med faldende forbrug og dermed en forsinkelse af den generelle fremgang på det russiske ølmarked. Derudover påvirkede 2. kvartals dårlige vejr også forbruget negativt. Gruppens russiske markedsandel steg 20bp i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal og nåede op på 38,4% (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban Russia). Volumenandel steg i mainstream-, premium- og superpremiumsegmentet og til trods for nogen nedgang i andelen i økonomisegmentet steg vores andel målt i værdi 50bp i perioden hvilket understøtter vores målsætning om at øge både vores volumen- og værdimarkedsandel. Eftersom vi især i det seneste halvandet år har været det prisførende bryggeri og bevidst har koncentreret os mere om segmenterne over økonomisegmentet, faldt vores år-over-år volumenmarkedsandel. Vi vil fortsat fastholde vores balancerede tilgang til volumen og værdi, men vi vil samtidig øge vores fokus på økonomisegmentet. I april lancerede Gruppen en ny global positionering af Carlsberg-varemærket med det formål at udnytte varemærkets fulde potentiale i de kommende år. Den nye positionering er blevet vel modtaget, og selv om det stadig er tidligt i processen, så er de første reaktioner opmuntrende. Ølmarkederne i Nord- og Vesteuropa voksede svagt i 1. halvår. I Asien viste de fleste ølmarkeder vækst med mellem til høje encifrede procenttal. I Østeuropa fortsatte væksten på det ukrainske marked. Vi øgede vores markedsandel i alle disse geografiske områder. Gruppens ølvolumen steg 5% til 58,3 mio. hl. Den samlede organiske vækst var 4% med store udsving regionerne imellem. Volumenerne i Nord- og Vesteuropa steg organisk 1% og i Østeuropa 5%. I Asien fortsatte den kraftige vækst, og regionen leverede en organisk vækst i ølvolumen på 10%. Justeret for den russiske lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 var Gruppens organiske vækst i ølvolumen ca. 1%. Gruppens organiske ølvolumen var uændret i 2. kvartal.

2 Side 2 af 36 Nettoomsætningen steg 8% til 31,3 mia. kr. (28,9 mia. kr. i 2010) med 8% organisk vækst. I 2. kvartal steg nettoomsætningen 4% til 18,7 mia. kr. (18,0 mia. kr. i 2010) med 6% organisk vækst. Pris/mix steg 4% med positivt bidrag fra alle regioner. Som planlagt steg samtidig også marketinginvesteringerne, eftersom Gruppen igangsatte en række kommercielle tiltag på alle sine markeder med henblik på at realisere ambitionen om at øge sine markedsandele målt i både volumen og værdi. Resultat af primær drift var mio. kr. (4.966 mio. kr. i 2010) med et organisk fald på 5%. For 2. kvartal var resultat af primær drift mio. kr. (4.239 mio. kr. i 2010) med et organisk fald på 11%. Som forventet var resultat af primær drift påvirket af højere inputomkostninger og salgs- og marketinginvesteringer i hele Gruppen. Driftsresultatet for Østeuropa var yderligere påvirket af højere logistikomkostninger samt den russiske markedsudvikling, som var lavere end ventet. Der var god organisk vækst i driftsresultaterne for Asien og Nord- og Vesteuropa i både 1. og 2. kvartal. Nettoresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i 2010 (justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indkomst på 390 mio. kr. i 1. kvartal 2010). Den negative volumeneffekt som følge af sidste års hidtil usete forbrugerprisstigninger i Rusland har vist sig at være mere vedholdende end forventet og blev forstærket af det dårlige vejr i Rusland i 2. kvartal. De nyligt gennemførte lovændringer forventes også marginalt at ville påvirke den generelle russiske markedsudvikling i årets anden halvdel. Som følge heraf forventer Gruppen nu et lavt encifret fald på det russiske marked for 2011 (tidligere en forventet stigning på 2-4%). Som følge heraf har Carlsberg-gruppen justeret sine forventninger til indtjeningen i 2011: Resultat af primær drift før særlige poster forventes nu at blive omkring 10 mia. kr. sammenlignet med 10,25 mia. kr. i 2010 (tidligere forventning om høj encifret procentvis vækst). Væksten i justeret nettoresultat forventes nu at blive omkring 5-10% (tidligere forventning om vækst på over 20% 1 ). Koncernchef Jørgen Buhl Rasmussen har følgende kommentarer til resultatet: Resultaterne for 2. kvartal i Rusland var ikke, som vi havde ventet. Det tager længere tid end forventet for de russiske forbrugere at vænne sig til de exceptionelle prisstigninger på ca. 30%, der er blevet gennemført det sidste halvandet år. Det påvirker indtjeningen på det russiske marked i 2011 negativt og er den væsentligste årsag til vores ændrede forventninger for Men med de igangværende tilpasninger af vores portefølje, tilgang til salgskanalerne og vores fremtidige prisstrategi er jeg overbevist om, at vores russiske forretning igen vil begynde at vokse. Samtidig glæder det mig, at resten af Gruppen er på rette kurs. Igennem 1. halvår har vi fastholdt vores fokus på at gennemføre effektiviseringer samt opnå langsigtet salgsværdivækst. Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på. 1 Rapporteret 2010 justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til ny regnskabsmæssig behandling af køb af virksomheder.

3 Side 3 af 36 Kontaktpersoner: Investor Relations: Peter Kondrup, Media Relations: Jens Bekke, Ben Morton,

4 Page 4 of 36 HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Total salgsvolumen (mio. hl) Øl 41,1 40,4 68,5 66,1 136,5 Øvrige drikkevarer 6,7 6,2 11,2 10,7 22,5 Pro rata volumen (mio. hl) Øl 35,0 34,8 58,3 55,8 114,2 Øvrige drikkevarer 5,8 5,3 9,6 9,2 19,3 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 19,7 23,6 15,0 17,2 17,1 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % - - 8,5 8,7 8,8 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % ,8 42,9 44,5 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x - - 0,5 0,5 0,5 Rentedækning x - - 4,0 6,1 4,8 Aktierelaterede nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) DKK 13,6 17,1 14,6 20,2 35,1 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) DKK 23,1 31,8 19,3 31,1 72,1 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) DKK 14,9 19,6 5,7 16,0 33,9 Aktiekurs (B-aktier) DKK Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Endelig købsprisallokering af dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser af trinvise overtagelser og virksomhedssammenslutninger har ændret sammenligningstallene i henhold til kravene i IFRS 3.

5 Side 5 af 36 LOVÆNDRINGER I RUSLAND OG CARLSBERG-GRUPPENS TILTAG I juli underskrev den russiske præsident en ny lov, der indeholder restriktioner for, hvor og hvordan der må sælges alkoholholdige produkter. Der mangler fortsat afklaring af visse definitioner og tekniske detaljer, men vores nuværende vurdering er, at de væsentligste elementer, som vil få indflydelse på bryggeriindustrien er: Fra juli 2011 er det forbudt at sælge alkoholholdige produkter med mere end 5,0% alkohol på såkaldte "ikke-stationære salgssteder". Fra januar 2013 gælder dette forbud alle alkoholholdige produkter (med over 0,5% alkohol). Fra juli 2011 er det forbudt at sælge alkoholholdige produkter med over 5,0% alkohol i off-trade (detailhandelen) i nattetimerne (fra kl. 23 til kl. 8). Fra januar 2013 gælder dette forbud alle alkoholholdige produkter (med over 0,5% alkohol). Fra juli 2012 er det forbudt at reklamere for alkoholholdige produkter i tv, radio, udendørs medier, mv. Carlsberg-gruppen forventer, at den nye lovgivning vil fremskynde en udvikling, der allerede kan ses på det russiske marked. Derfor er Carlsberg-gruppen begyndt at implementere en række tiltag med henblik på at accelerere allerede eksisterende planer i Gruppen. Den gradvise indførelse af restriktioner på salget af øl fra "ikke-stationære salgssteder" vil fremskynde de strukturændringer, der allerede er i gang inden for de russiske salgskanaler for øl. Kiosk- og pavillonsalgskanalerne stod i 2008 for 26% af det samlede off-trade ølsalg og står i dag for ca %. En række salgssteder inden for disse salgskanaler er allerede "stationære". Off-trade udgør ca. 90% af det samlede marked. Carlsberg-gruppen ændrer løbende sin "route-to-market" i takt med ændringer i detailhandelsforholdene. Den nye lov vil skærpe vores fokus på de vækstprægede salgskanaler såsom supermarkeder og købmandsforretninger, herunder yderligere styrkelse og udvikling af vores key account management kompetencer og kunde- og salgskanalmarketingaktiviteter samt gennemførelse af strukturelle ændringer i vores salgsorganisation. Ca % af den ølvolumen, der sælges på "ikke-stationære salgssteder", har et alkoholindhold på over 5,0%. Vi er allerede i gang med at tilpasse vores produktportefølje inden for denne salgskanal i forhold til den nye lovgivning. Vores kvas-produkter er ikke berørt af den nye lovgivning. En del af den volumen, som sælges på "ikke-stationære salgssteder", indtages i umiddelbar nærhed af salgsstedet. Carlsberg-gruppen forventer, at forbudet mod salg af øl med over 0,5% alkohol og den trinvise indførelse af forbudet mod salg af øl i detailhandelen i nattetimerne vil fremskynde udviklingen af en etableret on-trade (horeca-segmentet) med nye salgssteder samt omdannelse af nuværende "ikke-stationære salgssteder". Denne udvikling kan vise sig at være en fordel for ølkategorien, idet on-trade i Rusland er langt mindre udviklet end på andre europæiske markeder. Som forberedelse for den stigende betydning af on-trade segmentet planlægger Gruppen at reallokere flere ressourcer til on-trade segmentet.

6 Side 6 af 36 Markedsføringsrestriktionerne vil betyde en ændring i allokeringen af salg- og marketingressourcer. I de kommende 12 måneder vil Gruppens omkostninger til markedsføring i massemedier ("above-the-line") fortsat være vigtige, men herefter vil en betydelig del blive allokeret til andre former for medie- og eventaktiviteter samt mere lokale aktiviteter ("belowthe-line"). Restriktionerne betyder, at vi nu sætter yderligere skub i vores nyligt igangsatte marketingaktiviteter i salgskanaler og eksekvering i butikkerne. Vores omfattende russiske varemærkeportefølje med førende nationale og lokale varemærker samt vores position som nr. 1 inden for alle prissegmenter vil stadig være en konkurrencemæssig fordel på et marked med flere markedsføringsrestriktioner og med øget tilstedeværelse af supermarkeder. FORVENTNINGER TIL INDTJENINGEN Forventninger til indtjeningen i 2011 Udviklingen i den nord- og vesteuropæiske og i den asiatiske region forløb som planlagt i 1. halvår. I Østeuropa opnåede ølmarkedet i Rusland ikke den forventede vækst i 1. halvår og heller ikke i juli. Gruppen nedjusterer sine forventninger til den russiske volumen for 2011 som følge af, at 1) det har taget længere tid end forventet for de russiske forbrugere at vænne sig til det væsentligt højere prisniveau, som hovedsageligt skyldtes afgiftsforhøjelser, 2) 2. kvartal var mere negativt påvirket af dårlige vejrforhold, end vi havde forventet i forbindelse med resultatudmeldingen for 1. kvartal i begyndelsen af maj, og 3) ændringen i den russiske lovgivning kan få en svagt negativ effekt på den russiske markedsdynamik i den resterende del af året. Den samlede effekt af ovennævnte faktorer er, at vi har nedjusteret vores forventninger til den russiske volumen og til bruttoresultatet. I en betydelig del af vores nord- og vesteuropæiske region var vejret i juli usædvanligt vådt, hvilket har haft en negativ indflydelse på forbrugernes efterspørgsel. Planer for at imødegå denne indflydelse er igangsat. Derfor har Gruppen revideret sine helårsforventninger for De væsentligste forudsætninger for forventningerne til 2011 er: Lavt encifret fald på de nord- og vesteuropæiske ølmarkeder Lavt encifret fald på det russiske ølmarked (tidligere "russisk markedsvækst på 2-4%") Fortsat vækst på nøgleølmarkeder i Asien Øgede produktionsomkostninger som følge af højere inputomkostninger Marketinginvesteringer i forhold til omsætningen på et lidt højere niveau end i 2010, selv om reguleringer i andet halvår kan forekomme som følge af usikre makroøkonomiske forhold. På trods af vækst i den russiske markedsandel i 2. kvartal i forhold til 1. kvartal inden for alle segmenter undtagen økonomisegmentet forventer Gruppen ikke længere at kunne vinde år-overår markedsandele målt i volumen i Rusland i 2011 og vil derfor ikke kunne indfri sin tidligere

7 Side 7 af 36 forventning om en øget markedsandel på markeder, der samlet udgør 2/3 af vores forretning i Men med vores fortsatte fokus på udvikling af varemærker, reallokering af ressourcer i forhold til de voksende salgskanaler i Rusland samt selektivt øget fokus på vores varemærker i økonomisegmentet er vi sikre på, at vi kan få vendt den faldende volumenmarkedsandel i Rusland. På baggrund heraf er Carlsberg-gruppens forventninger til 2011: Resultat af primær drift før særlige poster på omkring 10 mia. kr. sammenlignet med 10,25 mia. kr. i 2010 (tidligere "høj encifret procentvis vækst") Vækst i justeret nettoresultat på omkring 5-10% 2 (tidligere "vækst i justeret nettoresultat på over 20%") Gruppens forventninger til 2011 tager ikke højde for eventuelle markante ændringer i forbrugertilliden som følge af en yderligere forværring af det makroøkonomiske klima. Forventninger til det russiske marked på mellemlangt sigt Selv om Gruppen havde forudset, at der med tiden ville blive indført yderligere restriktioner samt ændringer i salgskanaler, fremskynder de nyligt vedtagne lovændringer denne proces. Der er dog som anmodet om ved mange tidligere lejligheder indbygget en vis overgangsperiode i loven, således at vi kan forberede os og gribe det rigtigt an. Gruppen vil fortsætte sit igangværende arbejde gennem den russiske bryggeriforening, Union of Russian Brewers, og direkte med de russiske myndigheder med det formål at opnå en balanceret lovgivning for alkoholholdige produkter med lavt alkoholindhold, herunder øl. Den nye russiske lovgivning, som er trådt i kraft nu og frem til starten af 2013, vil kræve, at vores kunder og forbrugere tilpasser sig de ændrede forhold. Alligevel er Gruppen fast overbevist om, at der i vores østeuropæiske forretning er mulighed for attraktiv volumen- og værdivækst på mellemlangt og langt sigt. Drivkraften herfor vil være økonomisk vækst samt en fortsat forventning om, at drikkevarer med lavt alkoholindhold - som øl - vil tage markedsandele fra stærk alkohol. Forbruget af ren alkohol vil falde i Rusland, men det vil i lang tid fremover stadig ligge over gennemsnittet for Europa. På baggrund af en revideret forståelse af den nuværende priselasticitet samt vores planer for priser forventer Gruppen, at det russiske marked vil vende tilbage til beskeden vækst i løbet af Til trods for de kendte ændringer i lovgivning og afgifter samt den nuværende globale makroøkonomiske usikkerhed er alle de grundlæggende drivkræfter og karakteristika for ølkategorien intakte og på plads til at understøtte markedsvækst på mellemlangt sigt for øl og andre lavalkoholholdige drikkevarer på bekostning af spiritus. 2 Rapporteret 2010 justeret for den ikke-kontante, ikke-skattepligtige indtægt under særlige poster på 598 mio. kr. relateret til ny regnskabsmæssig behandling af køb af virksomheder.

8 Side 8 af 36 FORRETNINGSUDVIKLING I 1. HALVÅR AF 2011 Ændring Mio. kr 2010 Organisk Akkv., netto Valuta kvt. Ændring Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 34,8 0% 1% 35,0 1% Nettoomsætning % 0% -2% % Resultat af primær drift % 0% -2% % Overskudsgrad (%) 23,6 19,7-390bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 55,8 4% 1% 58,3 5% Nettoomsætning % 0% 0% % Resultat af primær drift % 1% -1% % Overskudsgrad (%) 17,2 15,0-220bp Mens resultaterne for Nord- og Vesteuropa og Asien var på niveau med det forventede, havde den uforudsete tilbagegang på det russiske ølmarked en negativ indflydelse på Gruppens resultater. Gruppens organiske ølvolumen steg 4%. Inklusive nettoeffekt af akkvisitioner var stigningen 5% til 58,3 mio. hl (55,8 mio. hl i 2010). Justeret for effekten af den russiske lagernedbringelse i 1. kvartal 2010 på ca. 1,5 mio. hl ville væksten i Gruppens organiske ølvolumen have været ca. 1%. Gruppens pro rata-volumen af øvrige drikkevarer var 9,6 mio. hl (9,2 mio. hl i 2010), hjulpet af det svage sammenligningsgrundlag fra sidste år, hvor der var strejker i Danmark og Finland. De organiske ølvolumener i 2. kvartal udviste fortsat høj vækst med 13% i Asien og 3% i Nordog Vesteuropa. Dette blev dog udlignet af de lavere østeuropæiske volumener som følge af en russisk markedsudvikling, som var lavere end ventet. Gruppens pro rata-volumen af øvrige drikkevarer steg organisk med 10% til 5,8 mio. hl i 2. kvartal, og det samlede drikkevarevolumen steg således organisk 1% i kvartalet. Marketinginvesteringer i forhold til omsætningen steg svagt, idet Gruppen fortsatte sine investeringer i varemærker og aktiviteter med henblik på at drive udviklingen i markedsandele kombineret med et positivt pris/mix. Et vigtigt tiltag for Gruppen var den nye globale positionering af Carlsberg-varemærket, som blev lanceret den 5. april. Der blev gennemført en række aktiviteter i 2. kvartal, og dette fortsætter fremover i takt med, at den nye positionering rulles ud på alle markeder i 2011 ved hjælp af et bredt udvalg af multimedie- og marketingkommunikationskanaler. Herudover lancerede Gruppen en række nye produkter og produktvarianter på markeder i alle regioner. To vigtige innovationer var den lette, forfriskende og elegante premium-øl Copenhagen og et produkt uden for ølkategorien, nemlig det forfriskende, gærede premium-produkt Beo, som er Gruppens første inden for denne kategori. Begge produkter er lanceret på et par markeder i Norden i år.

9 Side 9 af 36 Nettoomsætningen steg 8% til mio. kr. ( mio. kr. i 2010) med en kraftig organisk vækst på 8% (samlet volumen på 4% og pris/mix på 4%), en valutaeffekt på 0% og en nettoeffekt af akkvisitioner på 0%. Den organiske vækst i nettoomsætning var 6% for 2. kvartal (samlet volumen på 1% og pris/mix på 5%), en valutaeffekt på -2% og en nettoeffekt af akkvisitioner på 0%. Som følge af stigningen i inputomkostninger i alle regioner steg produktionsomkostningerne pr. hl med 6%. Stigningen skyldtes især højere maltpriser og var særligt mærkbar i Østeuropa. Som følge af positivt organisk pris/mix og effektivitetsforbedringer kunne Gruppen opveje de øgede omkostninger, og bruttoresultatet pr. hl steg med ca. 2%. Der var dog et fald i bruttomarginen på 150bp til 50,3%. Driftsomkostningerne steg organisk med 8% (ca. 4% pr. hl) som følge af planlagte højere salgsog marketinginvesteringer samt for Østeuropas vedkommende også højere logistikomkostninger, især relateret til brændstof. Gruppens resultat af primær drift faldt 5% til mio. kr. (4.966 mio. kr. i 2010). Det organiske fald var 5%, valutaeffekten -1% og nettoeffekten af akkvisitioner +1%. Overskudsgraden var 15,0%, hovedsageligt som følge af lavere overskudsgrader i Østeuropa. Resultat af primær drift i 2. kvartal faldt 13% (11% organisk fald), hvilket skyldtes svage volumener i Østeuropa, den forventede stigning i inputomkostninger i alle regioner, planlagte højere salgs- og marketinginvesteringer i hele Gruppen samt højere logistikomkostninger i Østeuropa. NORD- OG VESTEUROPA Ændring Mio. kr 2010 Organisk Akkv., netto Valuta kvt. Ændring Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 14,6 3% -1% 14,9 2% Nettoomsætning % -1% 2% % Resultat af primær drift % -1% 2% % Overskudsgrad (%) 18,6 18,8 20bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 24,3 1% -1% 24,3 0% Nettoomsætning % 0% 2% % Resultat af primær drift % -1% 2% % Overskudsgrad (%) 13,1 13,6 50bp Det samlede ølmarked steg svagt i 1. halvår i regionen. Gruppen opnåede vækst i markedsandele i både volumen og værdi med særlig fremgang i markeder som Polen, Danmark og Grækenland. En række kommercielle tiltag blev igangsat på tværs af regionen. Lanceringen af Beo og Copenhagen og den nye positionering af Carlsberg-varemærket var væsentlige tiltag. Derudover blev der lanceret flere smagsvarianter af Somersby, mærket blev rullet ud på flere markeder,

10 Side 10 af 36 Tuborg Lime Cut blev introduceret på nye markeder og et 5 liters-engangsfad med 1664 blev introduceret i Frankrig. De organiske ølvolumener steg 1% i 1. halvår (3% for 2. kvartal). De markeder, der bidrog mest til væksten, var Polen, Danmark og Baltikum. De rapporterede ølvolumener var uændrede som følge af salget af bryggeriet i Dresden pr. 1. januar Selv om sammenligningstallene sidste år indeholdt effekten af VM i fodbold, var volumenvæksten i 2. kvartal positivt påvirket af det svage sammenligningsgrundlag som følge af strejkerne i Danmark og Finland sidste år samt salget op til påske, som sidste år lå i 1. kvartal, men i år lå i 2. kvartal.. Nettoomsætningen steg organisk med 2% (5% i 2. kvartal). Den rapporterede vækst var 4% til mio. kr. ( mio. kr.). Nettoomsætningen for øl steg med 4% (volumen 1%, pris/mix 2%, valuta 2% og akkvisitioner -1%). Der blev opnået et positivt pris/mix på trods af et negativt landemix med kraftig vækst i Polen samt en negativ effekt af det fortsatte skift fra on-trade til off-trade i regionen. Det positive pris/mix skyldtes især Gruppens løbende bestræbelser på at skabe værdi i ølkategorien gennem Value Management-tiltag samt lave encifrede prisforhøjelser på de fleste markeder. I 2011 understøttes bestræbelserne på at opnå øget værdi yderligere af harmoniseringen af lagerførende enheder (SKU) i den nordlige del af regionen, som sammen med reduceret kompleksitet og yderligere integration af Supply Chain vil styrke vores evne til at imødekomme specifikke kunde- og forbrugerbehov med hensyn til prisniveauer og forpakningsstørrelser. Det britiske marked faldt 7% i 1. halvår, da volumenerne i 2. kvartal 2010 var positivt påvirket af VM. Mens Gruppens on-trade-markedsandel var i fortsat stigning, var der et svagt fald i den samlede markedsandel til 15,7%. Dette skyldtes det vanskelige sammenligningsgrundlag som følge af vellykkede aktiviteter i forbindelse med VM sidste år. Som planlagt blev bryggeriet i Leeds lukket i juni, og bryggeriet i Northampton blev udvidet. Det franske marked steg ca. 4% i 1. halvår, bl.a. som følge af godt vejr. Gruppen øgede sine markedsandele for premium-varemærkerne 1664, Grimbergen og Carlsberg, men den samlede markedsandel faldt svagt på grund af et fald i markedsandelen for mainstream-varemærket Kronenbourg. På trods af betydelige promotionaktiviteter på markedet opnåede Gruppen en forbedring af pris/mix for øl på ca. 3%. Takket være effektivitetsforbedringer og omkostningsstyring kunne den franske forretning fortsat forbedre rentabiliteten uagtet det vanskelige sammenligningsgrundlag fra 2010, hvor indtjeningen fra salget af et varemærke havde en positiv effekt på resultatet for 2. kvartal. På et voksende polsk marked (+5%), klarede Gruppens polske forretning sig fortsat meget godt og opnåede en markedsandel på 16,7%. Forbedringen skyldtes især gode resultater for Harnasog Kasztelan-varemærkerne samt fortsat vækst i supermarkedssalgskanalen. Volumen, omsætning og resultat steg kraftigt i 1. halvår. Resultat af primær drift steg 7% til mio. kr. (2.298 mio. kr. i 2010), hvoraf 6% var organisk vækst (6% i 2. kvartal). Mens bruttomarginen faldt svagt som følge af højere inputomkostninger,

11 Side 11 af 36 steg overskudsgraden 50bp til 13,6%. De fleste markeder udviste organisk vækst i resultat af primær drift med særligt høj organisk vækst i bl.a. Polen, Sverige og Baltikum. I maj implementerede Schweiz Business Standardisation Programme (BSP) som det første marked i Gruppen. BSP vil i løbet af de kommende år blive indført på alle markeder i Nord- og Vesteuropa. ØSTEUROPA Ændring Mio. kr 2010 Organisk Akkv., netto Valuta kvt. Ændring Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 15,3-6% 0% 14,3-6% Nettoomsætning % 0% -7% % Resultat af primær drift % 0% -5% % Overskudsgrad (%) 36,2 27,1-910bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 22,6 5% 0% 23,6 5% Nettoomsætning % 0% -4% % Resultat af primær drift % 0% -4% % Overskudsgrad (%) 29,9 22,2-770bp Der var en forbedring af de makroøkonomiske forhold på de østeuropæiske markeder. Imidlertid er den gennemsnitlige ølpris i den russiske detailhandel steget ca. 30% som følge af afgiftsforhøjelsen på 200% i januar 2010 og i modsætning til konklusionerne i vores prismodeller og følsomhedsanalyser, der blev udarbejdet forud for indførelse af prisforhøjelserne, har det taget længere tid for de russiske forbrugere at vænne sig til det nye højere prisniveau for øl. Desuden havde koldt og regnfuldt vejr en negativ effekt på markedsvolumerne i 2. kvartal. Dette medførte et fald på det russiske marked på 1% i 1. halvår (-2% i 2. kvartal). De fleste øvrige markeder i regionen oplevede positiv vækst i 2. kvartal, og Gruppens ølvolumen steg organisk med 5% i 1. halvår. Justeret for effekten af lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal 2010 på ca. 1,5 mio. hl ville der have været et organisk fald i volumen på ca. 2%. I 2. kvartal faldt volumen organisk med 6%. Gruppens organiske volumen (shipments) i Rusland steg 6% (-9% i 2. kvartal). Justeret for lagernedbringelsen ville organisk volumen være faldet med ca. 2%. Gruppens salg fra distributørleddet ("off-take") faldt 2% i 1. halvår og 5% i 2. kvartal. Gruppens russiske markedsandel i 2. kvartal var 38,4% mod 38,2% i 1. kvartal 3 (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban Russia). Vi øgede vores volumenandel med 50bp inden for mainstream, 170bp inden for premium og 250bp inden for superpremium. På den anden side faldt vores andel med 150bp i det store økonomisegment, hvilket reflekterer vores målrettethed i forhold til at 3 Den eksterne dataleverandør, Nielsen, har opdateret sit detailunivers i maj 2011 og inkluderer nu en større andel af supermarkeder. Historiske data er revideret i henhold hertil.

12 Side 12 af 36 afbalancere væksten i volumen og værdi, hvilket betød, at vores værdiandel voksede med 50bp i samme periode. Som prisførende igennem de seneste 18 måneder og med målrettet fokus på højere værdisegmenter faldt Gruppens år-over-år-markedsandel målt i volumen. Vi vil fremover fastholde vores balance mellem volumen og værdi, men vi vil selektivt øge vores fokus på økonomisegmentet med henblik på at vende den faldende udvikling i volumenmarkedsandelen i dette segment. Vores ukrainske forretning øgede igen sin markedsandel i et marked, der voksede 5% i 1. halvår. Udviklingen i markedsandel blev understøttet af en række kommercielle tiltag i 2011, herunder den nye positionering af Carlsberg-varemærket, relanceringen af Slavutich-varemærket i maj samt lanceringen af Somersby cider og en variant af Kvas Taras-varemærket. Mens nettoomsætningen steg organisk med 22%, faldt overskudsgraden som følge af højere input- og logistikomkostninger samt højere salgs- og marketinginvesteringer. Nettoomsætningen steg 12% til mio. kr. (8.680 mio. kr. i 2010) med en organisk vækst på 16%. Pris/mix for øl var 11%, positivt påvirket af prisstigninger, "skævt" sammenligningsgrundlag som følge af afgiftsforhøjelserne i januar 2010 og positivt mix i Rusland og Ukraine. Det positive mix skyldtes for Ruslands vedkommende højere volumener i mainstream-, premium- og superpremium-segmentet samt forpakningsmix. Den organiske vækst i nettoomsætning i 2. kvartal var 5% og pris/mix var +11%, men på grund af svagere valutakurser i forhold til DKK i hele regionen faldt den rapporterede nettoomsætning 2%. Der var et organisk fald i resultat af primær drift på 13% med et rapporteret fald på 17% til mio. kr. (2.597 mio. kr. i 2010). Overskudsgraden var 22,2% (29,9% i 2010). Mens der var en svag stigning i bruttoresultatet pr. hl, faldt bruttoresultatet og overskudsgraden som følge af højere input- og driftsomkostninger, herunder øgede salgs- og marketinginvesteringer og højere logistikomkostninger. Resultat af primær drift i 2. kvartal faldt organisk med 21% på grund af volumennedgangen og de ovenfor omtalte øgede omkostninger. ASIEN Ændring Mio. kr 2010 Organisk Akkv., netto Valuta kvt. Ændring Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 4,9 13% 5% 5,8 18% Nettoomsætning % 7% -10% % Resultat af primær drift 291 9% 7% -8% 314 8% Overskudsgrad (%) 19,5 18,6-90bp 1. halvår Ølvolumen (mio. hl) 8,9 10% 7% 10,4 17% Nettoomsætning % 7% -2% % Resultat af primær drift % 8% 0% % Overskudsgrad (%) 18,9 18,6-30bp

13 Side 13 af 36 Den kraftige vækst på størstedelen af vores asiatiske ølmarkeder fortsatte i 1. halvår. Den organiske vækst i ølvolumen var 10% i 1. halvår (13% i 2. kvartal). Inklusive akkvisitioner steg ølvolumenerne 17% til 10,4 mio. hl. Der var organisk volumenvækst i de fleste markeder i 1. halvår med Vietnam som eneste undtagelse, hvilket især skyldtes dårligt vejr i begyndelsen af året. Den positive effekt af akkvisitioner skyldtes de øgede ejerandele i Chongqing Brewery Co. Ltd. i Kina, Gorkha Brewery i Nepal i 2010 og South Asian Breweries (Indien) i Den organiske vækst i ølvolumen i Kina var 9% i 1. halvår og på niveau med markedet. Som følge af øget salg af premium-produkter inden for vores lokale varemærker og særdeles gode resultater for vores internationale portefølje opnåede Gruppen positivt pris/mix med deraf følgende organisk vækst i nettoomsætning på ca. 14%. Der var fortsat særdeles kraftig vækst i den indiske forretning, som næsten fordoblede ølvolumenerne i 1. halvår, støttet af de fortsat stærke resultater for Tuborg samt lanceringen af Carlsberg Elephant tidligere på året. Gruppens indiske markedsandel er nu ca. 6%. Den organiske volumenvækst i Indokina (Vietnam, Laos og Cambodja) var ca. 7% som følge af særdeles gode resultater i Cambodja og Laos, hvorimod volumenerne i Vietnam faldt som følge af usædvanligt koldt vejr i begyndelsen af året samt udfordrende makroøkonomiske forhold. Udviklingen i den malaysiske forretning var på linje med forventningerne med fortsat gode resultater på trods af et vanskeligt sammenligningsgrundlag som følge af de vellykkede VMaktiviteter sidste år. Den organiske vækst i nettoomsætning var 16% (16% i 2. kvartal). Akkvisitionseffekten af de øgede ejerandele i Nepal og Indien bidrog med 7% til den rapporterede omsætningsstigning, mens en negativ valutaeffekt i Kina, Cambodja og Vietnam bidrog negativt. Den samlede rapporterede vækst i nettoomsætningen var 21%. Organisk steg resultat af primær drift 11% (9% i 2. kvartal) med en rapporteret vækst på 19% (8% i 2. kvartal) til 614 mio. kr. (514 mio. kr. i 2010). Overskudsgraden var 18,6% (18,9% i 2010), negativt påvirket af lidt højere inputomkostninger i regionen. I maj øgede Carlsberg-gruppen sin ejerandel i den indiske forretning, South Asian Breweries Pte Ltd, til 90%. I august øgede Gruppen sin tilstedeværelse i Kina gennem oprettelsen af et joint venture, Chonging Xinghui Investment Co., Ltd. Gruppen er nu direkte eller indirekte involveret i 42 bryggerier i Kina.

14 Side 14 af 36 CENTRALE OMKOSTNINGER (IKKE ALLOKEREDE OMKOSTNINGER) Centrale omkostninger udgjorde 548 mio. kr. (424 mio. kr. i 2010). Stigningen skyldtes hovedsageligt højere marketingomkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med den nye positionering af Carlsberg-mærket. Centrale omkostninger vedrører den løbende understøttelse af Gruppens overordnede drift og strategiske udvikling, herunder gennemførelse af effektiviseringsprogrammerne, og omfatter især omkostninger til drift af hovedkontoret samt omkostninger til central marketing (herunder sponsorater). ANDRE AKTIVITETER I tillæg til sine drikkevareaktiviteter er Carlsberg involveret i salg af grunde og ejendomme, primært på sine tidligere bryggeriarealer, samt drift af Carlsberg Forskningscenter. Disse aktiviteter genererede et resultat af primær drift på i alt 1 mio. kr. (-19 mio. kr. i 2010). Realisering af værdien af redundante aktiver, der ikke længere benyttes i driften, herunder bryggeriarealerne i Valby, udgør fortsat en væsentlig mulighed for at frigøre yderligere kapital til Gruppen og øge afkastet af den investerede kapital. To store danske investorer har tilkendegivet, at de ønsker at deltage i udviklingen af Valby-grunden med en ejerandel på henholdsvis 25% og 20%, mens Carlsbergs andel vil være 25%. Den endelige kontrakt er ikke på plads endnu og er betinget af, at der findes investorer til de resterende 30%. KOMMENTARER TIL REGNSKABET ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporteringen for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten aflægges efter samme regnskabspraksis som koncernregnskabet for Note 41 i koncernregnskabet for 2010 indeholder en komplet beskrivelse af regnskabspraksis. Købsprisallokeringen af dagsværdien af identificerbare aktiver, forpligtelser og eventualforpligtelser i virksomhedssammenslutninger har ændret sammenligningstallene i henhold til kravene i IFRS 3. RESULTATOPGØRELSE Særlige poster, netto udgjorde -185 mio. kr. mod 354 mio. kr. i 2010, primært relateret til omstruktureringer i Sverige, Danmark, Norge og Storbritannien (i alt 93 mio. kr.) samt et ikkekontant tab på afhændelse af Sorex Holding SAS, et logistikfirma i Frankrig (86 mio. kr.). Særlige

15 Side 15 af 36 poster var i 2010 positivt påvirket af en dagsværdiregulering af ejerandelen i Xinjiang Wusu Beer Group (trinvis overtagelse) på 390 mio. kr. Finansielle poster, netto udgjorde mio. kr. mod -817 mio. kr. i Nettorenteomkostninger udgjorde 849 mio. kr. i forhold til 993 mio. kr. i De lavere renteomkostninger skyldtes den lavere nettogæld og lavere gennemsnitlige finansieringsomkostninger. Øvrige finansielle poster, netto var -355 mio. kr. (176 mio. kr. i 2010). Ændringen skyldtes primært valutakursreguleringer i Østeuropa, og at 2010 var påvirket af netto positive valutakurs- og dagsværdireguleringer. Skat udgjorde -832 mio. kr. mod mio. kr. i Den effektive skatteprocent var 25. Koncernresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i Carlsbergs andel af nettoresultatet var mio. kr. mod mio. kr. i BALANCE Pr. 30. juni 2011 udgjorde Carlsbergs samlede aktiver 147,6 mia. kr. (144,2 mia. kr. pr. 31. december 2010). Aktiver Immaterielle aktiver udgjorde 87,7 mia. kr. mod 87,8 mia. kr. pr. 31. december Ændringen omfatter mindre tilgange i forbindelse med køb af minoritetsinteresser opvejet af valutakursreguleringer. Materielle aktiver faldt til 31,9 mia. kr. mod 32,4 mia. kr. pr. 31. december 2010, hovedsageligt som følge af valutakursreguleringer. Finansielle aktiver udgjorde 7,9 mia. kr. mod 8,1 mia. kr. pr. 31. december Faldet skyldtes primært valutakursreguleringer. Kortfristede aktiver udgjorde 20,1 mia. kr. mod 15,5 mia. kr. pr. 31. december Stigningen skyldtes højere lagerbeholdninger og tilgodehavender som følge af normale sæsonudsving. Passiver Egenkapitalen udgjorde 69,5 mia. kr., hvoraf 64,7 mia. kr. kan henføres til aktionærer i Carlsberg A/S og 4,8 mia. kr. til minoritetsinteresser. Forskellen i egenkapitalen i forhold til 1. januar 2011 var -0,1 mia. kr. og kan hovedsageligt tilskrives periodens resultat (2,5 mia. kr.), valutakursreguleringer (ca. -0,9 mia. kr.), betaling af udbytte til aktionærerne (-0,9 mia. kr.) samt tilbagekøb af aktier (-0,5 mia. kr.).

16 Side 16 af 36 Forpligtelser udgjorde 78,1 mia. kr. (74,6 mia. kr. pr. 31. december 2010). Langfristede forpligtelser faldt 0,7 mia. kr. i forhold til 31. december 2010, mens kortristede forpligtelser eksklusive den kortfristede del af lån var 27 mia. kr., en stigning på 3,9 mia. kr. i forhold til 31. december 2010 som følge af normale sæsonudsving. PENGESTRØM Den frie pengestrøm var 875 mio. kr. mod mio. kr. for Pengestrøm fra driften i 1. halvår 2011 udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i samme periode af Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger udgjorde mio. kr. i forhold til mio. kr. i Ændringen i driftskapital udgjorde mio. kr. på grund af sæsonudsving.bestræbelserne på at reducere den gennemsnitlige arbejdskapital i løbet af året fortsætter, og arbejdskapital i forhold til nettoomsætning (MAT) var 1,9% ultimo 2. kvartal 2011 i forhold til 2,1% efter 1. kvartal i år og 2,6% ultimo Den fortsatte reduktion af arbejdskapital i forhold til omsætning i 2. kvartal fandt sted på trods af usædvanligt høje tilgodehavender og lagerbeholdninger i Schweiz som følge af den nylige implementering af BSP. Denne enkeltstående effekt vender i løbet af de kommende få måneder. Ved sammenligning med første halvår 2010 er det vigtigt at huske, at ændringen i arbejdskapital i høj grad var positivt påvirket af usædvanligt høje tilgodehavender i Rusland ultimo 2009 forud for afgiftsforhøjelsen på 200%. Betalte nettorenter mv. udgjorde mio. kr. mod mio. kr. for samme periode i Stigningen skyldtes afvikling af finansielle instrumenter, idet der var et fald i rentebetalinger som følge af den lavere nettorentebærende gæld. Pengestrøm fra investeringer udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 1. halvår af Driftsinvesteringer udgjorde mio. kr., 613 mio. kr. højere end i Stigningen var i overensstemmelse med planerne og skyldtes primært netværks- og produktionsoptimeringer samt salgsinvesteringer. Finansielle investeringer udgjorde 133 mio. kr. (-1,1 mia. kr. i 2010). Den positive pengestrøm i 2011 skyldtes primært salget af bryggeriet i Dresden i Tyskland og Sorex Holding SAS i Frankrig, modsvaret af den øgede investering i Indien var påvirket af købet af ejerandele i Xinjiang og erlæggelse af forudbetaling/depositum for købet af yderligere 12,25% i Chongqing. Investeringer i andre aktiviteter udgjorde 7 mio. kr. (346 mio. kr. i 2010). I 2010 var den frie pengestrøm positivt påvirket af salg af fast ejendom for 382 mio. kr.

17 Side 17 af 36 FINANSIERING Pr. 30. juni 2011 udgjorde den bruttorentebærende gæld 36,8 mia. kr. og den nettorentebærende gæld 32,8 mia. kr. Forskellen på 4 mia. kr. udgøres af andre rentebærende aktiver, herunder 2,7 mia. kr. i likvide midler. Af den rentebærende gæld er 88% (32,5 mia. kr.) langfristet, dvs. med en forfaldstid på mere end et år fra 30. juni 2011, og består primært af faciliteter i EUR. Bekræftede kreditfaciliteter er mere end tilstrækkelige til at refinansiere forfalden kortfristet gæld. FINANSKALENDER FOR REGNSKABSÅRET 2011 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende dato for offentliggørelse mv. er fastsat for 2011: 9. november 2011 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2011 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og presse er underlagt særlige begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af delårs- og årsregnskaber. ANSVARSFRASKRIVELSE Denne selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtiden, herunder udsagn om Gruppens salg, omsætning, indtjening, udgifter, overskudsgrad, pengestrømme, lagerbeholdninger, produkter, handlinger, planer, strategier, målsætninger og forventninger til Gruppens fremtidige driftsresultater. Sådanne eventuelle udsagn om fremtiden omfatter men er ikke begrænset til udsagn, der forudsiger, angiver eller antyder noget om fremtidige resultater, ydelser eller præstationer, og kan indeholde ord som "tror", "forudser", "forventer", "skønner", "agter", "planlægger", "antager", "vil være", "vil fortsætte", "vil resultere i", "kunne", "måtte" og lignende ord med tilsvarende betydning. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed, som kan medføre, at Gruppens faktiske resultater afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen, og er underlagt en risiko for, at disse forventninger eller forudsigelser, eller de antagelser, der ligger til grund for dem, kan ændre sig. Gruppen frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden, så de afspejler faktiske resultater, ændrede forudsætninger eller ændringer i andre faktorer, som påvirker disse udsagn. Vigtige faktorer, der kan påvirke Gruppens faktiske resultater, så de afviger væsentligt fra de anførte udsagn, er bl.a. men er ikke begrænset til uforudsete udviklinger i økonomiske og politiske forhold (herunder rente- og valutamarkeder), finansielle og lovgivningsmæssige ændringer, ændringer i efterspørgslen efter Gruppens produkter, øget branchekonsolidering, konkurrence fra andre bryggerier, tilgængelighed af og priser på råvarer og emballage,

18 Side 18 af 36 energiomkostninger, produktions- og distributionsrelaterede forhold, it-nedbrud, misligholdelse eller uventet opsigelse af kontrakter, prisreduktioner som følge af markedsdrevne prisnedsættelser, markedets modtagelse af nye produkter, ændringer i forbrugerpræferencer, lancering af konkurrerende produkter, fastsættelse af markedsværdier i åbningsbalancen for overtagne virksomheder, retssager, miljøforhold og andre uforudsete faktorer. Nye risikofaktorer kan opstå, og det er ikke altid muligt for ledelsen at forudsige alle disse faktorer eller at vurdere deres betydning for Gruppens virksomhed, eller i hvor høj grad individuelle risikofaktorer eller en kombination heraf kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra de anførte udsagn. Udsagn om fremtiden kan således ikke lægges til grund for forudsigelser om faktiske resultater.

19 Side 19 af 36 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har behandlet og godkendt delårsrapporten for Carlsberg-gruppen for perioden 1. januar 30. juni Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsregnskaber" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af Carlsberg-gruppens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2011 samt af resultatet af Carlsberg-gruppens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen (s. 1-18) indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Gruppens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og Carlsberg-gruppens finansielle stilling som helhed samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Gruppen står over for. København, Direktionen for Carlsberg A/S Jørgen Buhl Rasmussen Koncernchef Jørn P. Jensen Viceadm. direktør & CFO Bestyrelsen for Carlsberg A/S Povl Krogsgaard-Larsen Jess Søderberg Hans Andersen Formand Næstformand Flemming Besenbacher Richard Burrows Kees van der Graaf Niels Kærgård Ulf Olsson Bent Ole Petersen Peter Petersen Lars Stemmerik Per Øhrgaard

20 Side 20 af 36 REGNSKAB Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Segmentoplysninger pr. aktivitet Segmentoplysninger pr. kvartal Særlige poster Lån og kreditfaciliteter Nettorentebærende gæld Køb af virksomheder Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de seks største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I 2010 solgte Carlsberg-gruppen mere end 135 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 40 mia. flasker øl. Læs mere på.

21 Page 21 of 36 RESULTATOPGØRELSE Mio. kr. 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Resultat pr. aktie 13,6 17,1 14,6 20,2 35,1 Resultat pr. aktie, udvandet 13,4 17,1 14,6 20,2 35,0

22 Side 22 af 36 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE 2. kvt. 2. kvt. 1. halvår 1. halvår Mio. kr Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Værdireguleringer af værdipapirer Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst Totalindkomst Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S

23 Side 23 af 36 BALANCE Mio. kr. 30. juni juni dec Aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender fra kunder Andre tilgodehavender m.v Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Passiver Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Lån Udskudt skat, pensioner m.v Langfristede forpligtelser i alt Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Øvrige kortfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Passiver i alt

24 Page 24 of 36 EGENKAPITALOPGØRELSE (SIDE 1 AF 2) 2011 Aktionærer i Carlsberg A/S Mio. kr. Aktiekapital Valuta- Markeds- Værdipapirer Reserver Overført Kapital og Minoritets- Egenkapital omregning værdi- disponible for i alt resultat reserver interesser i alt reguleringer salg i alt Egenkapital 1. januar Periodens totalindkomst Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursreguleringer af udenlandske enheder Værdireguleringer af hedginginstrumenter Pensionsforpligtelser Andet Skat af totalindkomst Anden totalindkomst: Periodens totalindkomst Køb/salg af egne aktier Tilbagekøb af egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Betalt udbytte til aktionærer Køb af minoriteter Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital 30. juni

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2011 Side 1 af 39 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2013 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere