19. Udvikling gennem direkte investeringer 15 års IFU-aktivitet i Indien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. Udvikling gennem direkte investeringer 15 års IFU-aktivitet i Indien"

Transkript

1 19. Udvikling gennem direkte investeringer 15 års IFU-aktivitet i Indien 287 Af Michael W. Hansen Støtte til udviklingslandenes private sektor er kommet mere og mere i fokus i dansk udviklingsbistand i de seneste år. Men faktisk blev et af de centrale instrumenter i dansk privatsektorbistand, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU), etableret allerede i IFU s formål er ifølge Lov om Internationalt Udviklingssamarbejde at fremme den erhvervsmæssige udvikling i udviklingslandene... (gennem) investeringer i disse lande i samvirke med dansk erhvervsliv. Det gør IFU i praksis ved at rådgive og yde økonomisk støtte til danske virksomheder, der vil starte produktion i et udviklingsland. IFU kan gå direkte ind som aktionær, yde lån eller stille garantier. I de første næsten 25 år af IFU s virke var Indien med sine omfattende restriktioner på udenlandske investorer næsten lukket land for IFU, men siden begyndelsen af 1990 erne har IFU medvirket i 59 danske investeringsprojekter i Indien. Gennem de investeringer har IFU sat et markant aftryk på profilen og indholdet af danske virksomheders etablering i landet. Før 1991 havde kun ganske få danske virksomheder etableret sig i Indien, men med åbningen af den indiske økonomi efter 1991 skete der et boom i udenlandske etableringer, herunder danske. Alene i blev der startet 24 IFU-projekter i landet. Med i alt 59 projekter er Indien i dag det vigtigste land for IFU målt i antal projekter, og målt i størrelsen på IFU s investeringer overgås Indien kun af Kina.

2 Figur 10. De danske investeringer i Indien har samlet sig i tre klynger, den største i Chennai-Bangalore- korridoren i Sydindien. De to andre danske klynger er omkring Delhi og Mumbai-Pune.

3 Arbejdspl adser og miljøforbedringer IFU er en del af dansk udviklingsbistand, og IFU s projekter skal derfor have en positiv udviklingseffekt og bidrage til at mindske fattigdom. Ifølge IFU s egen database forventes de 59 indiske projekter at skabe næsten indiske jobs og generere investeringer for 4,5 milliarder kr. Over halvdelen af projekterne eksporterer og sikrer dermed Indien valutaindtægter og markedsadgang. 289 Vindmølleinvesteringer spreder sig Den danske vindmølleindustri med Vestas, NEG Micon, L.M. Glasfiber og Wincon i spidsen, er massivt til stede i Indien (mere om det i det følgende kapitel). NEG Micon India blev etableret i 1996 og er den tredjestørste producent af vindmøller i Indien. Tidligere blev de væsentligste komponenter til NEG Micon India s aktiviteter importeret, men virksomheden er i de senere år slået ind på en ambitiøs indiginization strategy og benytter lokale underleverandører. Det har krævet en massiv investering at screene potentielle underleverandører og udvælge og opgradere de bedste, så de kan leve op til NEG Micon India s kvalitetskrav og levere til tiden. Den udbredte brug af lokale underleverandører har haft en betydelig spredningseffekt: Mens der er ca. 100 ansatte ved NEG Micon India, skønnes det, at yderligere personer arbejder hos virksomhedens underleverandører med ordrer til NEG Micon India. IFU har bidraget til projektet med lån på 111 mio. kr. og har formidlet kontakt til tekniske rådgivere. Desuden har IFU givet tilsagn om mulig medfinansiering af fremtidige, afledte projekter, herunder vindmøllefarme. De danske virksomheder samarbejder i høj grad med lokale underleverandører, og i flere tilfælde arbejder betydeligt flere personer med at servicere det danske projektselskab, end der er ansat i selve selskabet. Det er alt sammen med til at udbrede danske

4 290 kvalitetsnormer og dansk virksomhedskultur og til at give IFU s investeringer i Indien en ringe-i-vandet-effekt. Det kan gå galt Det kan gå grueligt galt, når et dansk firma går sammen med et indisk i et fælles selskab, et joint venture. Det viser dette eksempel: Projektet startede i begyndelsen af 1990 erne som et partnerskab mellem en dansk metalvirksomhed, der skulle levere teknologi, og en indisk virksomhed, der skulle stå for produktion, salg og service. IFU gik med, fordi projektet bl.a. ville overføre teknologi til den indiske partner. Men efter flere år og store investeringer fra den danske partner, fra IFU og fra PS-programmet, måtte projektet i 2002 dreje nøglen om uden nogensinde at have givet overskud. Projektet illustrerer en række ting, der kan gå galt, når en dansk virksomhed etablerer sig i Indien: Projektet blev placeret i et område, hvor der ikke var kvalificeret arbejdskraft, så man måtte investere store beløb i efteruddannelse, og hvor strømforsyningen var ustabil, så projektet måtte investere i egen strømforsyning. En markedsundersøgelse lavet af et konsulentfirma viste sig at være alt for optimistisk. Endelig opstod der hurtigt problemer mellem den danske og den indiske partner: De havde meget forskellige opfattelser af kvalitet, punktlighed og miljøbeskyttelse, og der opstod usikkerhed om den lokale partners loyalitet over for det fælles selskab, fordi han også ejede det handelsfirma, der aftog projektets produktion. Endelig skabte det stor utilfredshed hos den danske partner, at den indiske partner lod nært beslægtede, men set fra den danske partners synsvinkel fagligt ukvalificerede, familiemedlemmer besætte lederposter i selskabet. En del af IFU s projekter ligger i mindre udviklede regioner, hvor de er med til at skabe jobs og økonomisk aktivitet. Det gælder f.eks. FLS-cementfabrikkerne i Gujarat, Global Wool s

5 tekstilfabrik i Maharastra og Mærsks havneprojekt i Gujarat. Men også projekter i mere dynamiske regioner er med til at mindske fattigdommen. Mange af de nye arbejdspladser går til ufaglærte, projekterne skaber desuden afledte jobs i lokale, indiske virksomheder, og endelig huser selv vækstcentrene i Indien millioner af absolut fattige, der, alt andet lige, får gavn af større økonomisk aktivitet i regionen. IFU s bidrag til at skærpe projekternes udviklingsprofil sker grundlæggende på to måder: For det første medvirker IFU via sin kapital og rådgivning til, at projekterne overhovedet bliver til noget, og til at de bliver kommercielt bæredygtige. Det betyder investeringer og arbejdspladser i værtslandet. For det andet kan IFU sørge for, at projekterne får en drejning, de ellers ikke ville have fået. F.eks. står miljøet højt på IFU s dagsorden, og det er en betingelse for IFU-støtte, at alle parter skriver under på, at de vil overholde IFU s miljøpolitik. IFU rådgiver virksomhederne om indiske og internationale miljønormer og formidler finansiel støtte til at overholde normerne, og IFU tilskynder projektselskaberne til at nærme sig danske standarder. Partnerne skal én gang om året rapportere om projektets miljøstatus til IFU, og IFU vurderer selv jævnligt projekternes miljøstatus. En uafhængig undersøgelse af IFU s indiske projekter fra 1999 viste, at de alle overholdt gældende indiske regler, og at halvdelen rent faktisk kunne have fået en miljøgodkendelse i Danmark. IFU har derudover en Code of Conduct, en etisk kodeks, som virksomhederne skal bekræfte, at de vil overholde. Her forpligter partnerne sig bl.a. til at overholde FN s Menneskerettighedskonvention og ILO s konventioner om børnearbejde og faglig organisering. Ved at klargøre og forklare gældende normer og best practices til danske investorer samt formidle adgang til støtte og rådgivning er IFU med til at kæde dansk erhvervslivs internationalisering sammen med målsætningerne i dansk udviklingsbistand. 291 Samarbejde med øvrige danske bistandsprogrammer I Indien har IFU nydt gavn af samarbejdet med andre Danidaprogrammer, ikke mindst PS-Programmet. Af IFU s projekter fra før 2000 (PS-Programmet i Indien blev faset ud fra 1999), er

6 292 en stor del (i alt 14) også PS-projekter. I disse projekter typisk med små og mellemstore virksomheder har PS-Programmet populært sagt virket som fødselshjælperen, f.eks. med støtte til indledende rejser og investeringer i bløde aspekter som træning og miljøteknologi, mens IFU har bidraget til at konsolidere og videreudvikle projekterne. Også dansk vindmølle-industris stærke position i Indien skyldes i hvert fald delvist et samspil mellem IFU og anden dansk bistand: Danida gik på et tidligt tidspunkt ind og støttede etableringen af vindmølleparker i Indien samt udviklingen af standarder og normer for vindenergi, samtidig med at IFU støttede danske vindmølleproducenters etableringer i landet. IFU har kontorer og repræsentanter i en lang række udviklingslande, herunder Kina og Sydafrika. I 1997 blev det besluttet også at etablere et kontor i Indien. Kontoret blev placeret i Chennai i Tamil Nadu. Chennai har en stærk metal- og maskinindustri og dermed en profil, der matchede den danske godt. Der er en efter indiske forhold god infrastruktur og et uddannelsessystem, der producerer mange tusinde teknikere og ingeniører hvert år. Endelig er det politiske klima i Tamil Nadu mere erhvervsvenligt end i mange andre indiske delstater. I 2001 blev IFU-kontoret imidlertid flyttet til Delhi, primært for at være tæt på indiske regeringskontorer og den danske ambassade. Kontoret har i dag tre investeringsrådgivere ansat og er ledet af en inder. Risikovillig kapital og rådgivning Når danske virksomheder vælger IFU som partner, er det bl.a. for at få adgang til risikovillig kapital, der ellers kan være meget vanskelig at skaffe, specielt for små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne får også adgang til IFU s mere end 35 års erfaring med 500 investeringer i udviklingslande. I princippet kan nye investorer, via IFU, trække på alle tidligere investorers gode og dårlige erfaringer. IFU har desuden kontakt med erfarne rådgivere på stort set alle områder, som danske virksomheder kan trække på. Endelig fremhæver mange virksomheder, at dét at have IFU som partner, giver projektet et officielt stempel, der kan være ganske nyttigt.

7 Specielt i Indien har de danske virksomheder haft behov for IFU s rådgivning. En række forhold i Indien gør ganske vist landet lettere at etablere sig i end de fleste andre udviklingslande: Landet er engelsktalende, man har et engelskinspireret retssystem, en stærk industri og en enorm reserve af veluddannet arbejdskraft. Alligevel er Indien notorisk for sit vanskelige erhvervsklima, herunder en rigid arbejdsmarkedslovgivning, beskyttelse af småindustrier, mangelfuld privatisering, handelsbarrierer mellem delstaterne og en kaotisk infrastruktur. Hertil kommer en række kulturelle faktorer, f.eks. er indisk ledelseskultur relativt hierarkisk, og det harmonerer dårligt med den fladere og mere uformelle, danske ledelseskultur. Og så spiller kastesystemet stadig en central rolle, også i organiseringen på arbejdspladserne. De store udfordringer har fået mange IFU-projekter til at løbe ind i vanskeligheder, og ti projekter har ligefrem måttet lukke ned før tid. For at imødegå problemerne gennemfører IFU nu en mere grundig screening af eventuelle partnere. Virksomhederne rådes også til at gøre sig grundige overvejelser, inden de evt. etablerer fælles dansk-indiske selskaber. Hvis de vælger det, organiserer IFU særlige møder mellem partnerne for at sikre, at den danske og indiske partner harmonerer med hinanden strategisk, ressourcemæssigt, organisatorisk og kulturelt. 293 Markedsadgang og udfly tning af produk tion Indien har årlige, økonomiske vækstrater på 8-9 pct. og har efterhånden opbygget en middelklasse på mio. med en købekraft på vestligt niveau. Mange danske virksomheder ønsker at få adgang til dette marked, og 45 af de 59 IFU-projekter i Indien er etableret for at sikre danske virksomheder markedsadgang. Nogle, f.eks. Grundfos, har opbygget salgs- og serviceorganisationer i Indien. Andre danske virksomheder følger deres store kunder ind på det indiske marked. Det gælder f.eks. Roulund, der følger de store bilproducenter, og LM Glasfiber, der følger de store danske vindmøllefirmaer. En af IFU s største samarbejdspartnere i Indien er F.L. Smidth, der har etableret sig i Indien for at levere udstyr til cementfabrikker.

8 294 Danish Steel Partners Steel Partners består af tre mindre, danske virksomheder, EC Maskinfabrik A/S, Rool Maskinfabrik og Brdr. Jensen Maskinfabrik, der alle er underleverandører til vindmølle-, metalog maskinindustrien. De tre virksomheder har de seneste år erkendt, at de skulle reducere deres omkostninger markant med op til 35 pct. hvis de fortsat skal være konkurrencedygtige, og de besluttede i 2004 at danne et fælles selskab, Danish Steel Partners, for at flytte dele af deres produktion til udlandet. Ingen af virksomhederne havde den store internationale erfaring. De havde desuden begrænset kapital og kontaktede IFU for at få medfinansiering og rådgivning. Efter at have besøgt et antal potentielle lokaliteter besluttede Steel Partners at investere i Bangalore i Indien. Valget faldt på Indien, fordi landet kan tilbyde lave produktionsomkostninger og skattefritagelse i fem år. Desuden var flere kunder, f.eks. LM Glasfiber, allerede til stede i Sydindien. IFU har 33 pct. af aktierne i det projektselskab, der er etableret i Indien, mens de danske partnere har resten. De lave produktionsomkostninger sætter Steel Partners i stand til at konkurrere på det europæiske marked, både i kraft af de lavere priser og et bredere produktsortiment. Det forventes, at det indiske engagement også vil føre til, at arbejdsstyrken udvides i Danmark, fordi man her efterhånden kan satse på mere teknologisk avancerede produkter. Indien er i de senere år kommet i søgelyset som et sourcing-land, dvs. et land hvor lave omkostninger kombineret med arbejds- Efter at have besøgt et antal potentielle lokaliteter besluttede Steel Partners at investere i Bangalore i Indien. Valget faldt på Indien, fordi landet kan tilbyde lave produktionsomkostninger og skattefritagelse i fem år. Desuden var flere kunder, f.eks. LM Glasfiber, allerede til stede i Sydindien (billedet). foto: poul struve nielsen.

9 295

10 296 styrkens stærke kvalifikationer og en forbedret institutionel og fysisk infrastruktur gør det attraktivt at lægge dele af produktionen ud. Ca. 25 pct. af IFU- projekterne i Indien er helt eller delvist motiveret af de lave omkostninger. Andelen er stærkt stigende, især blandt de små og mellemstore danske virksomheder. Det er først og fremmest de billige, indiske softwareprogrammører og ingeniører, men også kompetente, indiske metal- og maskinarbejdere, der tiltrækker de danske investorer. På det seneste har også den danske biotek-industri vist stor interesse for Indien, og flere danske biotek-virksomheder overvejer at placere dele af deres forsknings- og udviklingsaktiviteter i Indien. Fremtidige udfordringer for IFU i Indien Indien er i dag IFU s vigtigste land målt i antallet af projekter, og med projekter i pipelinen er der for tiden (medio 2005) en enorm dansk interesse for at investere med IFU i Indien. Derfor er der ingen tvivl om, at IFU fortsat vil spille en væsentlig rolle i forbindelse med danske etableringer i Indien. I sit fremtidige virke i Indien står IFU over for en række udfordringer, hvoraf to skal nævnes: Den første udfordring har at gøre med balancen mellem store og små virksomheder blandt IFU s samarbejdspartnere: Samarbejde med store virksomheder giver relativt mest udvikling i form af jobskabelse, teknologioverførsel og eksport-generering per investeret IFU-krone. Ydermere er afkastet og den kommercielle bæredygtighed større end for projekter med mindre virksomheder, og det sikrer, at IFU har ressourcer til at tage større risici i andre projekter. På den anden side er det de mindre virksomheder, der ofte har mest behov for IFU-støtte, fordi de ikke selv har ressourcer til at etablere sig i fjerne lande, og de ved ikke altid, hvordan de kan sikre sig, at deres projekter lever op til internationale standarder. At finde en praktisk, økonomisk og politisk bæredygtig balance mellem hensynet til udvikling, hensynet til afkast og hensynet til de mindre virksomheder er en vigtig udfordring for IFU. Den anden udfordring har at gøre med den voksende udflytning af produktion fra Danmark. Set fra en udviklingssynsvinkel har udflytningen en række fordele: Den hjælper udviklings-

11 lande som Indien med at udnytte deres konkurrencemæssige fordele, generere eksport og få adgang til teknologi. Også fra en dansk synsvinkel er der gavnlige effekter af udflytning: Den sikrer den danske virksomheds langsigtede konkurrencedygtighed og frigør ressourcer til mere lønsomme aktiviteter. Men selv om flere undersøgelser har vist, at udflytning i mange tilfælde ligefrem skaber flere arbejdspladser i Danmark, kan den i andre tilfælde føre til tab af danske arbejdspladser. IFU kan med sit engagement i danske virksomheders udflytning af produktion komme til at befinde sig i orkanens øje i den danske globaliseringsdebat, ja, har faktisk allerede været det. Håndteringen af denne udfordring vil blive endnu mere central for IFU i årene, der kommer. 297

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Høring om ny udviklingspolitik

Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Bilag 173 Offentligt Høring om ny udviklingspolitik Udenrigsministeriet har den 19. marts sendt en ny strategi for dansk udviklingspolitik i høring. DI har følgende

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 315 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 23. maj 2013 13-434 / Samråd i FIU den 23. maj 2013 Spørgsmål Z stillet efter ønske fra Jacob Jensen (V)

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

VÆKSTFONDEN ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter Hvilken effekt har Vækstfondens aktiviteter? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det har vi set

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015

VÆKSTFONDEN ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 VÆKSTFONDEN ANALYSE 2016 Effekter af Vækstfondens aktiviteter, 2015 HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine? Det

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi.

China. Cleantech to. KINA er også et sted, hvor der sker store strukturelle forandringer indenfor brugen af grøn teknologi. Cleantech to China Deltag i dette netværk og få styrket din position og dine muligheder på det kinesiske marked! KINA er det sted i verden, hvor der de kommende år vil blive installeret flest anlæg indenfor

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder.

Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Forskning og udvikling i Kina og Indien. Survey blandt store danske virskomheder. Af markedskonsulent Mads Holm Iversen, Dansk Industri Januar 2008 1. Baggrund for survey DI foretog i december måned en

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer

Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet. Oplæg til fem nye programmer Offentlige Private Partnerskaber i udviklingssamarbejdet Oplæg til fem nye programmer Indhold Forord af udenrigsministeren...1 1. Regeringens initiativ følger op på internationale forpligtelser...2 2.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen

Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen Store virksomheders betydning for den danske økonomi og potentialet ved at flere virksomheder vokser sig store. Erhvervsstyrelsen 1 Sammenfatning Formålet med denne analyse er at vise store virksomheders

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark

Privatiseringer for fremtiden. Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark Privatiseringer for fremtiden Salg af statslige selskaber til at sikre vækst og velstand i Danmark 1 Forslaget kort fortalt Det er ikke statens opgave at drive virksomhed. Statens skal i stedet fokusere

Læs mere

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked

Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Virksomhedernes erfaring fra udvikling til marked Jens Baadsgaard Pedersen, EnviDan Hands on erfaring med markedsudvikling i Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinerne og Kina! og som Eksportforberedelseskonsulent

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01.

Fremtidens job KONTAKT FORFATTERE NOTAT. CITAT Frank Skov, analysechef. Frank Skov, analysechef. Tema: Arbejdsmarked Publiceret d. 30.01. 1 Fremtidens job Følgende notat belyser, på baggrund af data fra World Economic Forum, hvilke udviklingstendenser der i særlig grad forventes at præge fremtidens arbejdsmarked og hvor mange job der, som

Læs mere

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010

Støtteprogrammer for SMVer. Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Støtteprogrammer for SMVer Præsentation ved Offshore Olie & Gas går internationalt torsdag den 20. maj 2010 Hvem er vi? Eksportrådet er en del af Udenrigsministeriet Vi tilbyder rådgivning om eksport og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

KINA MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER

KINA MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER KINA MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER KINA - en AF VERDENS VIGTIGSTE ØKONOMIER Kina er nok det land, som de fleste danske virksomheder først tænker på, når de overvejer at etablere produktion i udlandet.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025

Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Brint til transport Planer & rammer 2012-2025 Oktober 2012 Planlægning af 2015+ markedsintroduktion Globale partnerskaber planlægger udrulning af biler og tankstationer Nordisk erklæring om markedsintroduktion

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast

Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast INDLÆG TIL DVCAS NYHEDSBREV Status på det danske venturemarked: Mere kapital, flere exitter og bedre afkast Ditte Rude Moncur, analysechef Et langt sejt træk For dansk økonomi var 2014 en blanding af gode

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg

D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T. Sælg mere. Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg D ANMAr KS EKSPOr TKr EDi T Sælg mere Hjælp dine udenlandske kunder med finansiering, og styrk dit salg EKF kan skaffe din kunde et lån, som udelukkende kan bruges til at købe dine varer Foto: AAlborg

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05

RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 RIGSREVISIONEN København, den 25. november 2005 RN D101/05 Udvidet notat til statsrevisorerne om årsrapporterne for Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene (IFU) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek

COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek COPENHAGEN CAPACITY Copenhagen Capacity Ved Udviklingsdirektør Kim Bek Copenhagen Capacity Ca. 55 medarbejdere Årligt budget på ca. 50 mio. kr. Forretningsområder: Cleantech Lifescience IKT Tiltrækning

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10

Danmark attraktiv for udenlandske investorer. Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2000-10 Flere udenlandsk ejede virksomheder i Danmark mellem 2-1 Analysepapir. maj 213 Danmark attraktivt for udenlandske investorer Analysens hovedkonklusioner Udviklingen i de direkte investeringer bør ikke

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Oktober 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Udenrigsministeriets

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE

DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE fremtiden starter her... DANSK ERHVERVS INNOVATIONSPOLITIK VIDEN, INNOVATION OG VÆKST ALLE IDEER SKAL HAVE EN FAIR CHANCE dansk erhvervs innovationspolitik / Dansk Erhverv 3 Innovation Innovation handler

Læs mere

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen

Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Forundersøgelse af potentialet for produktion til havvindmøllebranchen Præsentation af rapport 1 Præsentation Disposition 1. Udfordringen 2. Anbefalingerne 1. Systemleverancer

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

VÆKSTLOKOMOTIVET INDIEN

VÆKSTLOKOMOTIVET INDIEN VÆKSTLOKOMOTIVET INDIEN INSPIRATION TIL VÆKST I SAMARBEJDE MED HÅNDVÆRKSRÅDET OG EKSPORTRÅDET, INVITERER DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI PÅ REJSE TIL VÆKSTØKONOMIEN INDIEN. I lyset af den økonomiske krise er virksomheders

Læs mere