Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus"

Transkript

1 Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: 1

2 0. Indledning Effektanalyse af koncerter i Aarhus. Det primære formål med nærværende undersøgelse er at afdække det cash flow, som sker i forbindelse med at gå til koncerter. Rapporten er således en analyse af de økonomiske spin off-effekter, som koncerter i Aarhus har for byens erhvervsdrivende. Medtaget i undersøgelsen er ikke forbrug til koncerten, ligesom billetkøbet ikke er medregnet. Undersøgelsen afdækker tillige demografiske forhold, publikumstilfredshed samt publikums vurderinger af koncerters betydning for tilhørsforhold til byen. Et interviewkorps på 17 studerende, fordelt i grupper af 1-6 ved hver koncert, indsamlede i løbet af én uge data via personlige interviews med tilfældigt udvalgte koncertgæster. Interviewene blev afviklet uden for spillestedet samt i foyer og bar, fra dørene åbnedes og til og med aftenens hovednavn gik på. Undersøgelsen pågik i Aarhus i uge 46, og medregner i alt 14 koncerter De pågældende koncerter er: Volbeat, De Eneste To, Midlake, Devil Driver, Stoffer og Maskinen, Bang Bang Brain, Annika Aakjær, The Rumour Said Fire, Duné, Bonaparte, Alphabeat, Melissa Auf Der Mauer, 4 Guys From The Future samt Imogen Heap. Koncerterne er fordelt på de ordinære spillesteder Studenterhuset, Voxhall, Train, Musikhuset, Musikcaféen samt på arenaen NRGI. I analysen er altså ikke medtaget mindre koncerter på caféer, barer, beboerhuse og klubber. Koncerterne repræsenterer en ordinær koncertuge i Aarhus. Genremæssigt er der en rimelig fordeling mellem rock, indie, pop og hård rock. Dog er jazz, folk og world ikke repræsenteret. Desuden falder Volbeat udenfor kategorien ordinær koncert, og denne er således undersøgt selvstændigt i Effektanalyse af koncerter i Aarhus Vol. 2 (s. 10) 2

3 0.1 Resumé af resultater Merforbrug i alt til koncerter i uge 46 skønnes at være 2.2 mio. kroner svarende til et gennemsnitsforbrug på 252 kroner per koncertgæst og et totalt publikumsantal på 8807 personer. Ordinære koncerter Det totale merforbrug blandt koncertgæster til ordinære koncerter i uge 46 skønnes at være kroner svarende til et gennemsnitsforbrug på 267 kroner per koncertgæst. Gennemsnitsalderen er 28 år 52% af koncertgæsterne er i arbejde og 48% er under uddannelse Over 50% af koncertgæsterne er i 20 erne. 71% er bosat i Aarhus Kommune. Af disse gæster er 43% tilflyttere til byen inden for de seneste 10 år. 66.5% af koncertgæsterne går til koncert mindre end en gang om måneden 86% af koncertgæsterne vurderer byens musikudbud som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende 41% mener, at en koncert i høj grad er anledning til andet forbrug 57% mener, at byens musikliv i høj grad er en væsentlig faktor for Aarhus som brand. Volbeat Det totale merforbrug til Volbeatkoncerten onsdag den 17. november skønnes at være kroner svarende til et gennemsnitsforbrug på 233 kroner per koncertgæst. Gennemsnitsalderen er 31 år Mænd udgør 59% af gæsterne og kvinder 41% 63% af koncertgæsterne er tilrejsende med bopæl uden for Aarhus Kommune 77% af koncertgæsterne er i arbejde og 23% er under uddannelse 85% går til koncert mindre end en gang om måneden 63% af koncertgæsterne vurderer byens musikudbud som tilfredsstillende eller meget tilfredsstillende 52% mener, at en koncert i høj grad er anledning til andet forbrug 50% mener, at byens musikliv i høj grad er en væsentlig faktor for Aarhus som brand. 3

4 Vol. 1: Effektanalyse af ordinære koncerter i Aarhus i uge 46 Til undersøgelsen af ordinære koncerter er interviewet 520 personer, hvilket svarer til godt 11% af det totale publikumsantal, som er på Demografiske forhold 1.1 Køn og alder Kønsfordelingen blandt publikum er så godt som ligeligt fordelt med 51% mænd og 49% kvinder, og som det fremgår af tabel 1, er der en klar overvægt af personer i 20 erne blandt koncertgæsterne. Mere end 50% af de adspurgte er i denne aldersgruppe. Gennemsnitsalderen er 27 for kvinder og 29 for mænd. Tabel 1: Aldersfordeling. Manglende svar Bopæl Som det ses i tabel 2 er langt størstedelen af koncertgæsterne bosat i Aarhus Kommune. Af de i Aarhus bosatte gæster er hele 43% tilflyttere til byen inden for de seneste 10 år. Tabel 2: Bopæl Aarhus Kommune 71 Østjylland 13 Øvrige Jylland 13 Øvrige Danmark Beskæftigelse Om koncertgæsters beskæftigelse gælder en næsten ligelig fordeling mellem at være i arbejde og at være under uddannelse. Dette hænger tæt sammen med pkt. 1.1 og det store antal gæster blandt personer i 20 erne, hvor man typisk er under uddannelse. 4

5 Tabel 3: Beskæftigelse Arbejder 52 Studerende Koncerthyppighed 2.1 Koncerthyppighed i alt Som det fremgår af tabel 4, er det at tage til koncert i altoverskyggende grad ikke en månedlig hændelse. To tredjedele af alle adspurgte publikummer går til koncert mindre end en gang om måneden. Publikummer med den lave hyppighed fremhæver typisk pris, for ringe udbud, manglede tid, tidspunkt (sen aften), ugedagen, samt utilstrækkelig annoncering/reklame, som årsager til frekvensen. Tabel 4: Koncerthyppighed > 1 gang om måneden gang om måneden gang om måneden gang om måneden 1.7 <4 gang om måneden Koncerthyppighed fordelt på alder Blandt de 2/3 af publikummerne, der går til koncert mindre end en gang om ugen fylder de yngste og ældste grupper mest. Af tabel 5 fremgår det, at hele 88% af de årige og 2/3 af de yngste publikummer går til koncert mindre end en gang om måneden. Tabel 5: Aldersfordeling og koncerthyppighed / > 1 gang om måneden

6 3. Tilfredshed og anledning til forbrug 3.1 Tilfredshed med koncertudbud På trods af, at de fleste publikummer går til koncert mindre end en gang om måneden, udvises der stor tilfredshed med byens samlede musikudbud. Som det ses af tabel 6, er hele 86% er tilfredse eller meget tilfredse med musiklivet i Aarhus. Hos dem som ikke er tilfredse, nævnes typisk grunde vedrørende specifikke mangler indenfor genrer. Tabel 6: Tilfredshed med koncertudbud Ikke tilfredsstillende 9 Tilfredsstillende 56 Meget tilfredsstillende 30 Ved ikke Koncerter som anledning til forbrug For mange er det at gå til koncerter en anledning til at bruge penge andre steder i byen. Som tabel 7 viser, er en koncert for 41% af gæsterne i høj grad en anledning til at bruge penge i byen, eksempelvis ved restaurant- og cafebesøg, natklub og shopping. For kun 16% er en koncert i ingen grad en anledning til andet forbrug. Tabel 7: Anledning til andet forbrug I ingen grad 16 I nogen grad 42 I høj grad 41 Ved ikke 1 4. Koncerter og festivalers betydning for byens attraktionsværdi og brand 4.1 Musiklivets betydning for tilflytning Musiklivet, forstået som både koncerter og festivaler, har en vis, men ikke overvældende betydning for, at man flytter til byen. Som det kan aflæses af tabel 8, mener 59% af alle tilflyttere, at musiklivet ingen betydning havde for deres tilflytning. Dog mener en god fjerdedel, at det havde nogen eller stor betydning for valget af by. Dette har sandsynligvis at gøre med Aarhus som studieby, og at studievalg og bopælsvalg hænger tæt sammen. 6

7 Tabel 8: Musiklivets betydning for tilflytning Ingen betydning 59 Lidt betydning 14 Nogen betydning 13 Stor betydning Koncerter og festivalers betydning for tilflytteres fortsatte bopæl i byen Den relativt store procentsats blandt tilflyttere, der ikke vurderer musiklivet som havende betydning for tilflytning, opvejes i forhold til at blive boende i byen. Det ses i tabel 9, at næsten halvdelen af alle tilflyttere i byen vurderer, at musiklivet har nogen eller stor betydning for at de fortsat vil bo i Aarhus. Tabel 9: Musiklivet som væsentlig faktor for at blive boende i byen Ingen betydning 37 Lidt betydning 19 Nogen betydning 28 Stor betydning Koncerter og festivaler og Aarhus som brand Blandt langt størstedelen af de adspurgte, både dem med bopæl i og uden for Aarhus, er musik en vigtig faktor for byens brand. Som det ses i tabel 10, mener over halvdelen, at byens musikliv i høj grad er en væsentlig faktor for Aarhus som brand. Tabel 10: Musiklivet som væsentlig faktor i forhold til Aarhus som brand. I ingen grad 8 I nogen grad 28 I høj grad 57 Ved ikke 7 5. Cash flow 5.1. Forbrug i total Det samlede gennemsnitsforbrug hos de 520 adspurgte publikummer beløber sig til 267 kr. Dette beløb er eksklusiv koncertbilletten og eventuelt forbrug til koncerten. De to første kategorier i tabel 11 dækker over beløb brugt på café, 7

8 spisested, bar, værtshus, klub og lignende før og efter koncerten. Kategorien andet betegner eksempelvis shopping i byen, museumsbesøg og lignende samt overnatning. Overnattende koncertgæster var der dog ingen af. Tabel 11 gennemsnitsforbrug i forbindelse med koncerter Gennemsnit i kroner Forbrug før 105 Forbrug efter 121 Forbrug taxa 18 Forbrug andet 23 Forbrug samlet 267 Det samlede antal gæster til de 14 undersøgte koncerter er 4807 personer. Totalforbruget i forbindelse med koncerter i uge 46 i Aarhus er derfor anslået kroner 5.2 Cash flow i beløbsintervaller På trods af det relativt store totalforbrug, fremgår det af tabel 12, at en fjerdedel af koncertgæsterne slet intet forbrug har udover billet og eventuelt forbrug på stedet. De tager med andre ord direkte til koncerten og direkte hjem igen, uden stop ved restaurationer, butikker eller andet. Tabel 12: Forbrug i beløbsintervaller forbrugerne Som det ses i tabel 13 er der flere 0-forbrugere i aldersgrupperne over 30 end i aldersgrupperne under. Tabel 13: 0-forbrug fordelt på alder Alder 0-forbrug i procent

9 5.4 Alder og forbrug Som det ses i foregående tabel, er det blandt de ældste grupper, at der forekommer flest 0-forbrugere. Dette opvejes delvist ved, at denne aldersgruppe på den anden side er blandt de største forbrugere, når de forbruger. Som det fremgår nedenfor i tabel 14, er aldersgruppen suverænt de største forbrugere Tabel 14: forbrug og alder Alder Samlet forbrug i gennemsnit Køn og forbrug I forhold til kønnes forskellige forbrugsvaner viser det sig, at mænd bruger over 50% flere penge end kvinder. Men hvor mænds forbrug er størst efter koncerten, har kvinder næsten det samme forbrug før og efter, med en lille overvægt i forbruget før. Tabel 15: Forbrug og køn Forbrug K M Forbrug før Forbrug efter Forbrug taxa Forbrug andet Forbrug samlet Ugedag og forbrug Koncertgæster er mere tilbøjelige til at forbruge i weekenden, end på hverdagsaftener. Forbruget fredag og lørdag er næsten 50% større end ved dagene søndag til torsdag. Tabel 16: Cash flow i hverdag og weekend Gennemsnit i kroner Søndag til torsdag 223 Fredag og lørdag 309 9

10 Vol. 2: Effektanalyse af Volbeatkoncerten Til nærværende undersøgelse er interviewet 114 personer, hvilket svarer til godt 3% af det totale publikumsantal, som er på 4000 personer. 1. Demografiske forhold 1.1 Køn og alder Kønsfordelingen blandt publikum ligger på en overvægt af mandlige gæster. Hhvor mænd fylder 59%, udgør kvinderne 41%, og som det fremgår af tabel 1 er fordelingen i aldersgrupper nogenlunde lige. Gennemsnitsalderen er 31. Tabel 1: Aldersfordeling Bopæl Som det ses af tabel 2, er en stor del af gæsterne tilrejsende. Hele 63% af gæsterne har bopæl uden for Aarhus Kommune. Af de i Aarhus bosatte er 21% tilflyttere indenfor de seneste 10 år. Tabel 2: Bopæl Aarhus Kommune 37 Østjylland 39 Øvrige Jylland 20 Øvrige Danmark Beskæftigelse Om koncertgæsters beskæftigelse gælder, at der er en markant større andel gæster i arbejde end under uddannelse. Tabel 3: Beskæftigelse Arbejder 77 Studerende 23 10

11 2. Koncerthyppighed Som det fremgår af tabel 4, er det at tage til koncert i altoverskyggende grad ikke en månedlig hændelse. Hele 85% af de adspurgte publikummer til Volbeat-koncerten går til koncert mindre end en gang om måneden. Til sammenligning er procentsatsen ved de ordinære koncerter 67% Publikummerne med den lave hyppighed fremhæver typisk for ringe udbud (for lidt hård rock/metal), tid, samt utilstrækkelig annoncering/reklame, som grunde til frekvensen. Tabel 4: Koncerthyppighed > 1 gang om måneden gang om måneden gang om måneden gang om måneden 2 3. Tilfredshed og anledning til forbrug 3.1 Tilfredshed med koncertudbud På trods af, at de fleste publikummer går til koncert mindre end en gang om måneden, udvises der generel tilfredshed med byens samlede musikudbud. Som det ses i tabel 5, er 63% tilfredse eller meget tilfredse med musiklivet i Aarhus. Hos dem som ikke er tilfredse, nævnes typisk grunde vedrørende specifikke mangler indenfor hård rock/metal. Til sammenligning er 86% af gæsterne ved de ordinære koncerter tilfredse eller meget tilfredse med musikudbuddet. Tabel 5: Tilfredshed med koncertudbud Ikke tilfredsstillende 21 Tilfredsstillende 46 Meget tilfredsstillende 17 Ved ikke Koncerter som anledning til forbrug For mange er det at gå til koncerter en anledning til at bruge penge andre steder i byen. Som tabel 6 viser, er en koncert for 52% af gæsterne i høj grad en anledning til at bruge penge i byen, eksempelvis på restaurant- og cafebesøg, natklub og shopping. For kun 10% er en koncert i ingen grad en anledning til andet forbrug. 11

12 Tabel 6: Anledning til andet forbrug I ingen grad 10 I nogen grad 38 I høj grad Koncerter og festivalers betydning for byens attraktionsværdi og brand 4.1 Musiklivets betydning for tilflytning Musiklivet, forstået som både koncerter og festivaler, har en vis, men ikke overvældende betydning for, at man flytter til byen. Som det kan aflæses af tabel 7, mener 50% af alle tilflyttere, at musiklivet ingen betydning havde for deres tilflytning. Dog mener en tredjedel, at det havde nogen eller stor betydning for valget af by. Denne tendens er nogenlunde den samme hos gæsterne ved de ordinære koncerter. Tabel 7: Musiklivets betydning for tilflytning Ingen betydning 50 Lidt betydning 17 Nogen betydning 21 Stor betydning Koncerter og festivalers betydning for tilflytteres fortsatte bopæl i byen Den relativt høje procentsats blandt tilflyttere, der ikke vurderer musiklivet som havende betydning for tilflytning, opvejes i forhold til at blive boende i byen. Det ses i tabel 8, at næsten halvdelen af alle tilflyttere i byen vurderer, at musiklivet har nogen eller stor betydning for, at de fortsat vil bo i Aarhus. Dette er også nogenlunde tendensen hos gæsterne ved de ordinære koncerter. Tabel 8: Musiklivet som væsentlig faktor for at blive boende i byen Ingen betydning 37 Lidt betydning 33 Nogen betydning 8 Stor betydning 22 12

13 4.3 Koncerter og festivaler og Aarhus som brand Blandt langt størstedelen af de adspurgte, både dem med bopæl i og uden for Aarhus, er musik en vigtig faktor for byens brand. Som det ses i tabel 9, mener halvdelen, at byens musikliv i høj grad er en væsentlig faktor for Aarhus som brand. Dette er også tendensen hos gæsterne ved de ordinære koncerter. Tabel 9: Musiklivet som væsentlig faktor i forhold til Aarhus som brand. I ingen grad 8 I nogen grad 33 I høj grad 50 Ved ikke 9 5. Cash flow 5.1. Forbrug i total Det samlede gennemsnitsforbrug hos de 114 adspurgte publikummer beløber sig til 233 kr. Dette beløb er eksklusiv koncertbilletten og eventuelt forbrug til koncerten. De to første kategorier i tabel 10 dækker over beløb brugt på café, spisested, bar, værtshus, klub og lignende før og efter koncerten. Kategorien andet betegner eksempelvis shopping i byen, museumsbesøg og lignende samt overnatning. Overnattende koncertgæster var der dog ingen af. Der var i alt 4000 publikummer til koncerten. Tabel 10 gennemsnitsforbrug i forbindelse med koncerter Gennemsnit i kroner Forbrug før 98 Forbrug efter 89 Forbrug taxa 26 Forbrug andet 20 Forbrug samlet 233 Totalforbruget i forbindelse med Volbeatkoncerten i uge 46 i Aarhus er derfor anslået kroner 5.2 Cash flow i beløbsintervaller På trods af det relativt store totalforbrug, fremgår det i tabel 11, at over en tredejdel af koncertgæsterne slet intet forbrug har udover billet og eventuelt 13

14 forbrug på stedet. De tager med andre ord direkte til koncerten og direkte hjem igen, uden stop ved restaurationer, butikker eller andet. Af grunde de nævner er ugedagen (onsdag) samt transporten til og fra bopæl og stedet samt NRGI s beliggenhed uden for centrum. Tabel 11: Forbrug i beløbsintervaller forbrugerne Som det ses i tabel 12, er der flere 0-forbrugere i aldersgrupperne over 30 end i aldersgrupperne under, hvor personer over 40 har langt den største andel af 0-forbrugere. Tabel 12: 0-forbrug fordelt på alder Alder 0-forbrug i procent Alder og forbrug Som det ses i foregående tabel, er det blandt de ældste grupper, at der forekommer flest 0-forbrugere. Som det fremgår nedenfor af tabel 13, er den ældste aldersgruppe også suverænt dem, der forbruger mindst med kun et gennemsnit på 77 kroner. Tabel 13: forbrug og alder Alder Samlet forbrug i gennemsnit

15 5.5 Køn og forbrug I forhold til kønnenes forskellige forbrugsvaner viser det sig, at mænd bruger næsten dobbelt så mange penge som kvinder. Tabel 14: Forbrug og køn Forbrug K M Forbrug før Forbrug efter Forbrug taxa 6 25 Forbrug andet Forbrug samlet

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten

Effektanalyse af R.E.M. - koncerten Effektanalyse af R.E.M. - koncerten 25. juni 2005 på Forum Horsens Stadion 2 Tekst: Jesper Langkjær Horsens Kommune Udgiver: PR-gruppen Horsens Kommune Foto: Per Algreen og Ulrich Bache Opsætning: Grafisk

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter:

ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: ANALYSENOTAT Oplevelsesøkonomiens afledte effekter: koncerter og livemusik AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Når tusinder af danskere hvert år går til koncerter på spillesteder, festivaler, på værtshuse og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

Analyse omkring rytmiske koncerter November 2016

Analyse omkring rytmiske koncerter November 2016 Analyse omkring rytmiske koncerter November 2016 Befolkningsundersøgelse Gennemført ultimo november 2016 1.007 svar/web-baserede interviews Repræsentativt udsnit af befolkningen 18+ år Eftervægtet på køn,

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE

KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE 21. oktober 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 KÆMPE SKATTELETTELSE TIL DE RIGESTE 64-ÅRIGE Forslaget om et skattefrit år for de 64-årige giver næsten en mia. kr. i skattelettelse til de rigeste

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse

Copenhagen Jazz Festival 2004. Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Copenhagen Jazz Festival 2004 Publikumsundersøgelse og økonomisk analyse Danmarks Turistråd November 2004 Indhold 1. Sammenfatning... 3 2. Baggrund for analysen... 4 2.1. Hvorfor undersøge jazzfestivalen?...4

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2012 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2012 Februar 2013 Karin Løntoft Degn-Andersen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked Periode 3. kvartal 2011 Leveres af: MedHelp A/S e: analyse@medhelp.dk t: 70 207 203 INDHOLD Indhold Side Forord

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009

Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse 2009 OM ÅRSOPGØRELSEN Nærværende årsopgørelse er lavet på baggrund af de rådgivningssamtaler, der er foretaget på Børne-Ungetelefonen i 2009. Det er kun de samtaler, hvor

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013

PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 1 PUBLIKUMS- ANALYSE 2013 INTRODUKTION Mangfoldighedsfest Smag Verden Københavns Kommune har hvert år siden 2003 afholdt en event, der har til formål at sætte fokus på mangfoldighed og kulturel forskellighed.

Læs mere

3.5 Planlægningsområde Byen

3.5 Planlægningsområde Byen 3.5 Planlægningsområde Byen I planlægningsområde Byen indgår Frederiksberg Kommune og de københavnske bydele Bispebjerg, Brønshøj-Husum, Indre By, Nørrebro, Vanløse og Østerbro samt hospitalerne Bispebjerg

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2014 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2014 December 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent

Rapport. Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus. September 2009 0Capacent. Capacent Rapport Grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus September 2009 0Capacent Kort om undersøgelserne Etablering af færgeforbindelse Benyttelse af færgeforbindelse Styrkelse af Mols? Prioritering

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider.

Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Befolkningsundersøgelse: Danskerne og sunde måltider Om undersøgelsen Analysevirksomheden Capacent har gennemført en befolkningsundersøgelse for HORESTA af danskernes forhold til i sunde måltider. Undersøgelsen

Læs mere

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet

Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Landsplanafdelingen, Miljøministeriet Synergieffekter mellem bymidter og eksterne centre December 2005 1. Interviewanalyser For at belyse i hvor stort et omfang, der er synergieffekter imellem større

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød

Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød Holdnings- og adfærdsanalyse - de unge i Birkerød De unges rolle i revitaliseringen af bymidten I processen hen imod at re-vitalisere bycentrene i Rudersdal fokuserer vi i denne undersøgelse på Birkerød

Læs mere

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011

FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 FRIVILLIGHED I DET GRØNNE Undersøgelse af rammerne for frivilligt arbejde i Københavns Kommunes grønne områder Marts 2011 ISBN 978-87-92689-33-7 Københavns Kommune Marts 2011 Center for Ressourcer Teknik-

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

3.6 Planlægningsområde Syd

3.6 Planlægningsområde Syd 3.6 Planlægningsområde Syd I planlægningsområde Syd indgår kommunerne Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk, de københavnske bydele Amager Vest, Amager

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

. Sommerhuset købes tæt på bopælen

. Sommerhuset købes tæt på bopælen 20. maj 2014. Sommerhuset købes tæt på bopælen Vi har i denne analyse set nærmere på hvem, der typisk ejer et sommerhus og hvordan de finansiere sommerhuset. Analysen er alene baseret på baggrund af data

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&'" ( * &'&'+, ( $ &'" - ( "" &'"'&! ))! "" &'"'"! ( ". &'"'+,! ( "/

&' ( & &'& % ( & &'&'& ))! & &'&' ( * &'&'+, ( $ &' - (  &''&! ))!  &''! ( . &''+,! ( / " $ % &' ( & &'& % ( & &'&'& & &'&'" ( * &'&', ( $ &'" - ( "" &'"'& "" &'"'" ( ". &'"', ( "/ &' ( Pendleranalyserne gennemføres forud for fire surveys med henholdsvis beboere i bycentre, beboere i landdistrikter,

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. DMI www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI www.dmi.dk Januar 2009 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført med

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Kønsfordeling i selskabers bestyrelse. Status maj 2009

Kønsfordeling i selskabers bestyrelse. Status maj 2009 Kønsfordeling i selskabers bestyrelse 1/13 Kønsfordeling i selskabers bestyrelse KØN KATEGORI RELATION Data Kvinder Mænd Ukendt A/S bestyrelse Antal personer 28324 111615 9692 fordeling 18,9% 74,6% 6,5%

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet

A N A LYSE. Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet A N A LYSE Analyse af storforbrug af sundhedsydelser i primærsektoren blandt borgere på og uden for arbejdsmarkedet Af Bodil Helbech Hansen Formålet med denne analyse er at belyse storforbrug af sundhedsydelser

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ

18. oktober H C:\Documents and Settings\hsn\Skrivebord\Hvidbog pdf\pensionsindbetalinger.doc VLRQ 18. oktober 2007! " # %$&'&(())** 3(16,216,1'%(7$/,1*(5 5HVXPp 3HUVRQHUPHOOHPnULQGEHWDOHULJHQQHPVQLWSURFHQWDIEUXWWRLQG NRPVWHQSnSHQVLRQVRSVSDULQJHU'HWWHJHQQHPVQLWG NNHURYHUHQVWRU YDULDWLRQDIK QJLJDIHWQLVNKHUNRPVWLQGNRPVWRJVRFLRJUXSSH'HUHU

Læs mere

survey, december 1999

survey, december 1999 www.folketinget.dk survey, december 1999 Indhold Indledning...3 Demografisk profil...5 Brug af www.folketinget.dk...7 Generel internetbrug...10 Hvad søger brugerne af www.folketinget.dk efter?...12 Folketinget.dk's

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027

Befolkningsprognose. Syddjurs Kommune 2015-2027 Befolkningsprognose Syddjurs Kommune 2015-2027 2025 2019 2013 2007 2001 1995 1989 1983 1977 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 1971 0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 700-800

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks

Dette er et referat / sammenligning af erfaringerne fra turen. Hadsten (kun center) Hammel (del af hallen) Randers Arena (del af hallen) Facks Sammenligning af Fitness Centre Den 20. August 2015, var repræsentanter fra Mariagerfjord Kommunes Haller på tur tre steder, for at hører noget om forskellige måder at drive Fitness Center på. Dette er

Læs mere

Undersøgelse VisitRanders

Undersøgelse VisitRanders Undersøgelse 2010 VisitRanders FORMÅL OG BAGGRUND... 3 SAMMENFATNING... 4 OM UNDERSØGELSEN... 7 Faktuelle oplysninger... 8 Spørgsmål 1... 10 Spørgsmål 2... 14 Spørgsmål 3... 18 Spørgsmål 4... 23 Spørgsmål

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014

Økonomisk analyse. Danskerne vælger dansk dyrevelfærd. 13. marts 2014 Økonomisk analyse 13. marts 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vælger dansk dyrevelfærd Dyrevelfærd er vigtig. Det er der ikke

Læs mere

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen

Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 1 Årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2005 Denne årsopgørelse af Børne-Ungetelefonen for 2005 viser hvem og hvad der er ringet om til Børn - Ungetelefonen. Årsopgørelsen

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder

Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Brugen af musik hos overnatningsvirksomheder Udarbejdet af HORESTA i samarbejde med Koda Juli 2016 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET VIDEN & UDVIKLING analyse@horesta.dk BRUGEN AF MUSIK HOS OVERNATNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD

HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD HILLERØD BYKERNE - FRA KØBSTAD TIL MØDESTAD 28-07-2016 BYKERNE- UNDERSØGELSEN Bykerneundersøgelsen tager udgangspunkt i de fire pejlemærker for visionen for Hillerøds bykernen, som skal være levende, tilgængelig,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

temaanalyse fodgængerulykker

temaanalyse fodgængerulykker temaanalyse fodgængerulykker 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet. ISBN NR: 9788770606561 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 FODGÆNGERULYKKER 2001-2010 Dette notat handler om

Læs mere

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Sammenfatning. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Sammenfatning Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 Introduktion Denne sammenfatning præsenterer de væsentligste fund fra en undersøgelse

Læs mere