Eksportudsigten maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksportudsigten maj 2014"

Transkript

1 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 1,7% 5,5% 6,3% Basisvareeksporten, Vesteuropa alle lande 0,3% 1,5% 1,8% 2,1% 5,6% 2,0% Vesteuropa EU28 0,1% 1,5% 1,7% 1,4% 6,5% 2,0% EU28 Rusland og SNG 1,8% 1,3% 2,3% 1,8% -2,3% 12,6% Rusland Nordafrika/Mellemøst/Golfen. og SNG 2,3% 3,5% 4,1% 4,2% 9,5% 10,2% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. Nordamerika 1,9% 2,9% 2,6% -6,0% 10,6% 6,0% Nordamerika Latinamerika 2,7% 2,4% 3,2% 1,8% 1,4% 14,8% Latinamerika Kina, inklusive Hong Kong 7,7% 7,3% 7,0% 8,8% 13,1% 13,3% Nordøstasien ASEAN-lande 5,0% 4,9% 5,6% -1,1% 9,2% 15,3% ASEAN Sydasien 5,0% 5,8% 6,1% -12,2% 15,9% 17,5% Sydasien Australasien 2,5% 2,9% 2,8% -2,9% 2,0% 5,0% Australasien * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. Makrodata: EIU 14_05_26 Både i 2012 og i 2013 steg dansk basisvareeksport kun moderat med henholdsvis 3,4 pct. og 1,7 pct. i løbende priser, men i 2014 forventes væksten øget til 5,5 pct. og i 2015 til 6,3 pct. Den forventede højere vækst skyldes især den fortsatte økonomiske fremgang på Danmarks store eksportmarkeder i USA og Europa. I USA forventes en realvækst i BNP på omkring 2½ - 3,0 pct. i 2014 og i EU på omkring 1½ pct. Disse vækstrater forventes at fortsætte ind i 2015 og skaber et solidt grundlag for dansk eksport. På Danmarks nabomarkeder er udsigterne også positive med vækstrater i 2014 og 2015 på 2½-3 pct. i Norge, Sverige og Storbritannien samt omkring 2 pct. i Tyskland. Også væksten i Kina forventes at fortsætte på et højt niveau på 7-7,5 pct., hvilket er lidt lavere end tidligere år, men rigeligt til at sikre fortsat dansk eksportfremgang. Særligt giver det perspektiver med de nye danske eksporttilladelser, og at den kinesiske vækst forsøges drejet fra investeringer hen mod privatforbrug, som kan øge de danske afsætningsmuligheder. På den anden side påvirker faldet i priserne på minkskind dansk eksport negativt. På en række andre "emerging markets", herunder især Tyrkiet og Brasilien, hvor Danmark i tidligere år har haft stor eksportfremgang, forventes dansk eksport at stagnere eller falde i 2014 som følge af de store fald i disse landes valutakurser og lavere økonomisk vækst. Også til bl.a. Japan og Australien forventes eksporten at falde i 2014 som følge af store fald i disse landes valutaer. Samlet set er billedet for dansk eksport dog væsentligt mere positivt for de kommende 2 år end det har været i de forløbne 2 år. Kontakt: Redaktion afsluttet:

2 1. Eksportudsigten for 2014 og 2015 Siden december 2012 har dansk vareeksport været i god fremgang, og denne fremgang forventes at fortsætte i de næste to år, jf. figuren. Baggrunden for den svage eksportudvikling i 2011 og 2012 var recessionen i EU, hvor BNP faldt seks kvartaler i træk, men fra andet kvartal 2013 bedredes situationen med positive vækst-rater i årets sidste tre kvartaler. Dette har afspejlet sig i den danske eksport, som siden foråret 2013 er steget relativt kraftigt. I 2014 forventes væksten til EU28 således at øges til 6½ pct., hvor den i 2013 kun var 1,2 pct. og i 2012 faldt med 1,1 pct. Da langt størsteparten af dansk eksport afsættes til EU-landene, har dette naturligvis meget stor betydning for den samlede eksportudvikling Eksportudsigten for 2014 og 2015 Vareeksporten, eksklusiv skibe, fly og energivarer, sæsonkorrigeret, mill.kr. pr. måned. Årets priser. Realiseret Skøn maj Årssnit pr På denne baggrund hæves skønnet for væksten i vareeksporten for hele 2014 til 5,5 pct. og væksten i 2015 til 6,3 pct. Dette er en mindre forhøjelse i forhold til skønnet i februar på henholdsvis 5,4 pct. for 2014 og 5,9 pct. for Dansk vareeksport, sæsonkorrigeret, eksklusiv skibe, fly og energi. Realiseret (R) og fremskrevet (F) Est 2015 Est Dansk vareeksport, mia.kr. og pct Samlet vareeksport inkl. fly, skibe og energi 538,3 600,1 622, Vareeksport ekskl. energi, fly og skibe 483,3 528,6 546,5 555,6 585,9 622,6 Vækst ekskl. energi, fly og skibe, mia.kr. -28,1 45,3 17,9 9,1 30,4 36,7 Vækst ekskl. energi, fly og skibe, pct. 9,6% 9,4% 3,4% 1,7% 5,5% 6,3% Centrale baggrundsvariable Global BNP realvækst 4,1% 2,8% 2,3% 2,2% 2,9% 3,0% Dollarkurs 5,6 5,4 5,8 5,6 5,8 6,0 Vejet efterspørgsel på Danmarks eksportmarkeder Nominel BNP-vækst i DKK 11,0% 6,2% 6,6% 0,6% 7,6% 4,7% Nominel indenlandsk efterspørgsel i DKK 11,0% 6,2% 6,5% 0,6% 7,7% 5,1% Importvækst i DKK 24,1% 12,6% 5,0% -2,0% 6,2% 11,4% Seneste faktiske eksporttal dækker marts 2014 Makrodata: EIU 14_05_26 Eksportudsigten bygger på et skøn for den økonomiske vækst i Vesteuropa på ca. 0,3 pct. i 2013 stigende til 1,5 pct. i 2014 og 1,8 pct. i Dette er for begge år ca. 0,1 pct. højere end vurderet i februar. I USA har det økonomiske opsving bidt sig fast med vækstrater omkring 2½-3,0 pct. For både EU og USA er usikkerheden om den økonomiske udvikling mindre end tidligere som følge af indgåede politiske aftaler om hhv. budgetlov, bankunion, gældsloft og sundhedsreform. Hertil kommer, at udfasningen af den lempelige pengepolitik i USA indtil videre er gennemført hidtil uden negative virkninger på bolig- eller aktiemarkederne. Heller ikke den politiske uro omkring Rusland/Ukraine har kunnet afspore genopretningen. I Kina forventes væksten fastholdt på et højt niveau omkring 7-7½ pct. Væksten i flere andre emerging markets rammes imidlertid af faldende råvarepriser og mindre international likviditet, som i kombination med mangelfulde strukturreformer forventes at hæmme deres økonomiske vækst i de kommende år. På sigt vil deres faldende valutakurser og opsvinget i USA og EU dog give dem god mulighed for at genoptage deres høje økonomiske vækst. 2

3 2010M M M M M M M M M M M M M01 Tyrkiet Indonesien Sydafrika Rusland Brasilien Australien Thailand Indien Mexico Japan Norge Sverige Kina USA UK deres høje økonomiske vækst. OECD's seneste ledende indikatorer fra maj 2014, som indikerer skift i den økonomiske udvikling 4-8 måneder fremadrettet, tyder på fortsat bred fremgang i Europa anført af Tyskland og Storbritannien, mens der tegnes nogenlunde fastholdt positiv vækst i USA. Momentum er dog aftagende, bortset fra Sverige. Også i USA og Kina ser momentum ud til at være stigende, hvilket i givet fald kan vil øge den globale vækst og formentligt også smitte af på Europa. Ændring 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00-0,05-0,10-0,15-0,20-0,25 Månedsændring og december-niveau i OECD Composite Leading Indicator. Amp. adjusted USA Euroområde Danmark Tyskland Sverige UK Norge Kina Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Niveau Niveau Ud over den økonomiske vækst i udlandet har valutakursen stor betydning for dansk eksport. I løbet af det seneste år er euroen, og dermed danske kroner, blevet markant styrket i forhold til en række andre valutaer. I forhold til Tyrkiet, Indonesien, Sydafrika og Rusland er den danske krones værdi øget pct. I forhold til Brasilien, Thailand og Indien har stigningen været pct. Også i forhold til store danske eksportmarkeder som Japan, Norge, Sverige, Kina og USA har der været en betydelig styrkelse på 5-10 pct. i løbet af det seneste år. Kun i i forhold til britisske pund er den danske krone faldet i pris. Styrkelse af DKK fra april april 2014 (Vestlige markeder fremhævet). 25% 25% 23% 21% 18% 18% 18% 18% 13% 11% 9% 7% 7% 6% Den valutamæssige modvind indebærer en mindsket eksportafsætning målt i danske kroner. I visse tilfælde kan faldende importpriser (i danske kroner) delvis kompensere herfor, men generelt vanskeliggøres eksportarbejdet af en stærkere krone. Denne modvind - og den hermed forbundne usikkerhed for virksomhederne - gælder dog ikke for de store markeder i Eurozonen. Eksportordresituationen Kilde: Danmarks Statistik -3% Fremgangen i Europa er givet en vigtig del af baggrunden for, at eksportordreindgangen og -beholdningen for danske virksomheder ser positiv ud. Beholdningen af eksportordrer er på meget højt niveau og eksportomsætningen vurderes også af virksomhederne som overordnet tilfredsstillende. På den anden side fortsætter prispresset, hvilket indikerer både skærpet konkurrence og formentligt også de faldende valutakurser på nogle markeder Olieprisen har det seneste års tid har ligget omkring USD pr. tønde og i øjeblikket tyder det på, at dette niveau vil fortsætte et stykke tid endnu. -50 Beholdning Priser Eksportomsætning 0 3

4 2. Aktuelle trends i dansk vareeksport Tyskland I 2012 faldt dansk basisvareeksport til Tyskland 1,4 pct. Faldet var fordelt på mange vareområder og afspejlede generelt en svækket tysk økonomi i sidste halvdel af I 2013 steg basisvareeksporten 10 pct., hvilket skyldtes en kraftigt vækst i sidste halvdel af året, især af vindmølledele og medicinvarer. De store enkeltleverancer af vindmølledele i 2013 giver en vis usikkerhed for prognosen for 2014, men på baggrund af den gode udvikling og udsigten til fortsat tysk økonomisk vækst skønnes dansk eksport i 2014 at øges yderligere med 6½ pct. og i 2015 med omkring 1½ pct. Nøgletal: Tyskland Tyskland Tysk BNP-vækst 0,5% 2,0% 1,7% Dansk basisvareeksport 10,0% 6,5% 1,6% Vareeksport til Tyskland Sverige Svensk økonomi var svækket hen over sommeren 2013 med nulvækst i andet kvartal I andet kvartal voksede BNP dog med 0,5 pct. og i tredje kvartal med 1,7 pct. OECD's ledende indikatorer tyder nu på, at den økonomien fortsat styrkes, og at Sverige kan se frem til vækstrater på 2½-3 pct. i 2014 og Såfremt den svenske krone ikke svækkes yderligere skønnes på den baggrund en vækst i dansk basisvareeksport til Sverige på omkring 4-5 pct. årligt i 2014 og Nøgletal: Sverige Sverige Svensk BNP-vækst 1,5% 2,3% 2,4% Dansk basisvareeksport -2,5% 5,3% 3,7% Storbritannien Storbritannien var i recession i store dele af 2012, men opnåede i 2013 en BNP-vækst på 1,7 pct. Fremgangen har imidlertid ikke gavnet dansk eksport til Storbritannien, hvor basisvareeksporten faldt knap 7 pct. i 2013, selv om pundet steg i forhold til danske kroner. I det det antages, at faldet ikke afspejler, at danske eksportører har mistet fodfæstet og nu nedprioriterer det britiske marked, så bør der være lagt til en markant dansk eksportvækst til Storbritannien i 2014 på omkring 14 pct. og i 2015 med 3-4 pct. Nøgletal: Storbritannien Storbritannien Britisk BNP-vækst 1,7% 3,1% 2,5% Dansk basisvareeksport -6,9% 13,8% 3,7% Vareeksport til Sverige Vareeksport til Storbritannien 4

5 USA USA's fik en BNP-vækst på 1,9 pct. i 2013, hvor væksten i 2012 var 2,8 pct. Det vurderes imidlertid, at amerikansk økonomi er inde i et selvbærende opsving, som kan fortsætte i de kommende år med vækstrater omkring 2½-3 pct., selv om udfasningen af den lempelige pengepolitik dog fortsat udgør en risikofaktor. Dette tegner godt for dansk basisvareeksport, som i en årrække er streget markant til USA, særligt båret af medicin og vindmøller. I 2013 faldt eksporten dog 5½ pct., især som følge af lavere vindmøllesalg, men de høje vækstrater fra tidligere år forventes gentaget i 2014 med 10 pct. og i 2015 med 5-6 pct. Nøgletal: USA USA Real BNP-vækst i USA 1,9% 3,0% 2,6% Dansk basisvareeksport -5,6% 10,3% 6,1% Norge I 2012 steg dansk basisvareeksporten til Norge med over 10 pct. bl.a. på baggrund af høj økonomisk vækst i Norge på 3 pct. I 2013 steg eksporten knap 4 pct. på trods af en økonomisk afmatning i Norge og et fald i den norske krone i forhold til den danske. Den stærke eksportpræstation forventes styrket i de kommende år på baggrund af fortsat høj økonomisk vækst i Norge. I 2014 forventes en vækst på ca. 3 pct. og i 2015 på ca. 6 pct. i basiseksporten til Norge. Nøgletal: Norge Norge Norsk BNP-vækst 0,8% 2,4% 3,1% Dansk basisvareeksport 3,9% 3,2% 6,1% Vareeksport til USA Vareeksport til Norge Kina og Hong Kong Danmarks vareeksport til Kina/Hongkong er vokset omkring 14½ pct. pr. år i 8 år. Væksten i 2013 blev 12,5 pct. eksklusiv energi, men kun 8,8 pct. i basisvareeksporten hvilket skyldes korrektion for større enkeltleverancer. Væksten forventes at fortsætte på tocifret niveau, om end de faldende priser på minkskind kan tage toppen af væksten. På denne baggrund skønnes en vækst i basisvareeksporten til Kina på omkring pct. i 2014 og i Nøgletal: Kina inklusive Hong Kong Kina Real BNP-vækst i Kina 7,7% 7,3% 7,0% Dansk basisvareeksport 8,8% 13,1% 13,3% Vareeksport til Kina 5

6 3. Nøgletal og eksportudsigt for udvalgte eksportmarkeder Basisvareeksporten fordelt på lande. Mill.kr. og pct. BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Alle lande (vægtet) 2,9% 3,0% 555,6 585,9 622,6 1,7% 5,5% 6,3% Vesteuropa 1,5% 1,8% 354,0 374,0 381,5 2,1% 5,6% 2,0% Belgien 1,4% 1,4% 9,1 9,0 9,5 9,5% 1,3% 2,2% Estland 2,7% 3,0% 1,5 1,5 1,5-4,7% 5,5% 6,6% Finland 0,3% 1,5% 13,7 14,5 15,0-1,9% 5,7% 3,3% Frankrig og Monaco 0,9% 1,4% 20,0 21,5 21,0 1,0% 6,4% -1,7% Grækenland 0,0% 2,8% 2,5 2,5 2,5-7,1% 3,7% -2,1% Irland 1,4% 1,8% 4,2 4,5 4,0 16,0% 7,4% -8,0% Island 2,3% 3,1% 2,4 2,5 3,0 3,4% 8,6% 5,8% Italien 0,1% 1,0% 14,6 15,5 15,0-4,6% 5,3% -1,0% Letland 3,9% 4,9% 1,7 2,0 2,0-2,2% 5,8% 7,1% Litauen 3,5% 3,4% 2,5 2,5 2,5-0,5% 3,7% 7,5% Nederlandene 0,6% 1,5% 20,3 21,0 21,5-0,3% 2,8% 2,6% Norge 2,4% 3,1% 38,8 40,0 42,5 3,9% 3,2% 6,1% Portugal 1,6% 1,0% 1,7 1,5 1,5 7,8% 0,5% -2,1% Schweiz 2,3% 2,6% 5,5 6,0 6,0-0,7% 5,4% -0,1% Slovenien -0,4% 0,7% 0, ,7% - - Spanien 0,9% 1,3% 10,8 11,5 11,0-3,2% 6,1% -4,3% Storbritannien 3,1% 2,5% 39,5 45,0 46,5-6,9% 13,8% 3,7% Sverige 2,3% 2,4% 58,3 61,5 63,5-2,5% 5,3% 3,7% Tyrkiet 2,3% 3,8% 4,4 4,5 4,5 5,9% 0,7% 7,9% Tyskland 2,0% 1,7% 94,6 101,0 102,5 10,0% 6,5% 1,6% Østrig 1,6% 1,7% 4,0 4,5 4,5-0,9% 7,8% 0,1% EU28 1,5% 1,7% 331,2 353,0 360,0 1,4% 6,5% 2,0% Udvalgte østeuropæiske lande 2,5% 3,1% 29,0 31,5 33,5-1,7% 8,0% 7,8% Bulgarien 1,7% 2,7% 0, ,1% - - Tjekkiet 2,2% 2,7% 5,5 5,5 6,0-6,8% 1,2% 6,2% Polen 3,2% 3,5% 15,1 16,5 18,0 3,1% 10,0% 9,2% Rumænien 3,1% 3,8% 2,1 2,5 2,5-4,7% 17,2% 6,4% Slovakiet 3,0% 3,5% 1,6 2,0 2,0-7,5% 14,6% 3,0% Ungarn 2,5% 2,6% 3,5 3,5 4,0 0,8% 5,4% 10,2% Kroatien -0,4% 1,1% 0, ,4% - - Nordamerika 2,9% 2,6% 43,0 47,5 50,5-6,0% 10,6% 6,0% Canada 2,2% 2,3% 4,0 4,5 4,5 0,2% 10,0% 4,2% USA 3,0% 2,6% 38,5 42,5 45,0-5,6% 10,3% 6,1% Latinamerika 2,4% 3,2% 12,6 13,0 14,5 1,8% 1,4% 14,8% Argentina -1,0% 2,8% 0, ,6% - - Brasilien 1,8% 2,1% 5,8 5,5 6,5 14,8% -4,2% 15,6% Chile 3,7% 4,3% 1,2 1,0 1,0 11,3% -7,3% 11,1% Colombia 4,6% 4,4% 0, ,0% - - Cuba 2,1% 4,0% 0, ,6% - - Dominikanske Republik 4,3% 4,4% 0, ,1% - - Mexico 3,0% 4,1% 2,1 2,5 2,5-8,1% 13,1% 14,0% Panama 7,0% 5,5% 0, ,7% - - Peru 5,2% 5,5% 0, ,9% - - Uruguay 3,0% 3,4% 0, ,1% - - Venezuela -1,8% 0,1% 0, ,7% - - 6

7 BNP-vækst Basisvareeksport Skøn kun angivet hvis over 1 mia.kr. og afrundet til halv mia.kr. Vækst i basisvareeksport * Rusland og SNG 1,3% 2,3% 14,9 14,5 16,5 1,8% -2,3% 12,6% Rusland 0,5% 1,3% 11,8 12,0 13,5 1,5% -0,5% 13,7% Ukraine -6,0% 1,3% 2,2 1,5 2,0 8,8% -20,8% 4,1% Nordafrika/Mellemøst/Golfen. 3,5% 4,1% 16,8 18,5 20,5 4,2% 9,5% 10,2% Algeriet 3,4% 3,2% 1,1 1,5 1,5 5,5% 20,4% 9,7% Bahrain 3,3% 3,2% 0, ,0% - - Egypten 1,8% 3,3% 1,5 1,5 2,0-2,5% 8,0% 12,0% Iran 1,5% 1,7% 0, ,5% - - Israel 3,4% 4,1% 1,1 1,5 1,5-2,7% 11,7% 9,6% Jordan 3,5% 4,3% 0, ,7% - - Kuwait 2,7% 3,7% 0, ,9% - - Libanon 2,2% 2,6% Libyen -2,6% 2,6% 0, ,5% - - Marokko 3,0% 4,6% 0, ,2% - - Oman 4,1% 3,9% 0,8-1,0 8,0% - 7,2% Qatar 6,4% 6,5% 0, ,0% - - Saudi-Arabien 4,0% 4,4% 3,4 4,0 4,5-11,3% 19,4% 7,3% Syrien 1,8% 2,4% 0, ,5% - - Tunesien 2,9% 3,9% 0, ,5% - - Forenede Arabiske Emirater 4,4% 4,7% 2,5 3,0 3,0 1,3% 17,1% 10,2% Asien & Australasien 4,4% 4,4% 73,4 78,5 88,0 2,8% 7,2% 12,0% Nordøstasien 0,0% 0,0% 51,8 57,0 63,0 2,4% 10,2% 10,4% KinaKina, inkl. Hongkong 7,3% 7,0% 26,8 30,5 34,5 8,8% 13,1% 13,3% Hongkong 3,2% 2,4% 8,2 9,5 10,5 3,7% 14,9% 10,1% Taiwan 3,0% 3,2% 1,6 1,5 2,0 0,4% 9,2% 4,9% Japan 1,5% 1,5% 10,9 11,0 11,0-9,2% -0,7% 3,2% Sydkorea 3,3% 4,0% 4,2 4,5 5,0-3,8% 11,7% 10,5% ASEAN 4,9% 5,6% 8,3 9,0 10,5-1,1% 9,2% 15,3% Indonesien 5,4% 6,2% 0,9-1,0-5,4% - 25,6% Malaysia 5,1% 5,5% 1,2 1,5 1,5 6,6% 6,3% 15,8% Filippinerne 6,9% 6,4% 0, ,9% - - Singapore 4,2% 4,4% 2,9 3,5 3,5-1,8% 16,7% 9,6% Thailand 2,5% 4,4% 1,4 1,5 1,5-16,3% 6,1% 10,5% Vietnam 6,1% 6,5% 1,2 1,5 1,5 11,8% 10,3% 17,7% Australasien 2,9% 2,8% 6,7 7,0 7,0-2,9% 2,0% 5,0% Australien 2,9% 2,7% 6,0 6,0 6,5-3,0% -3,5% 10,5% New Zealand 3,0% 2,7% 0, ,5% - - Sydasien 5,8% 6,1% 3,3 4,0 4,5-12,2% 15,9% 17,5% Bangladesh 5,6% 5,7% 0, ,5% - - Indien 6,0% 6,4% 2,2 2,5 3,0-15,9% 20,6% 16,6% Pakistan 3,6% 3,7% 0, ,8% - - Sri Lanka 7,4% 7,1% 0, ,1% - - Afrika 2,9 3,0 3,5 4,2% 3,7% 12,6% Sydafrika 2,3% 3,5% 1,8 1,5 2,0 2,3% -2,1% 16,4% Namibia 5,0% 5,1% 0, ,0% - - Nigeria 5,9% 6,2% 0,9 1,0 1,0 14,0% 11,8% 7,3% Kenya 5,6% 5,7% 0, ,9% - - * Basisvareeksporten er vareeksporten ekskl. energi og store enkeltordrer. 7

8 4. Noter om Eksportudsigten Udenrigsministeriets Eksportudsigt bygger på den historiske sammenhæng mellem den danske eksportudvikling og de specifikke efterspørgselsforhold i regioner og på specifikke markeder. Endvidere tages hensyn til tendensen i de seneste måneders eksportudvikling. I figuren nedenfor er angivet hovedparametrene i modellen. Parametre i Eksportudsigten Modellens udgangspunkt er, at dansk eksport i vidt omfang afhænger af efterspørgslen i udlandet og den hidtidige eksportpræstation (hysteresis). Beregningen bygger derfor på, at dansk eksports andele af centrale efterspørgselskomponenter fortsætter trendmæssigt, og at den samlede eksportpræstation generelt og til enkeltmarkeder er en kombination af dette efterspørgselstræk og en fremskrivning af den hidtidige eksport. Endvidere tages der hensyn til forekomsten af "outliers" i form af store enkeltordrer, samt til de seneste tre måneders faktiske eksportudvikling. Da der således er tale om en teknisk fremskrivning, skal det fremhæves, at modellens forklaringskraft er afhængig af, at de makroøkonomiske prognoser for udviklingen på Danmarks eksportmarkeder er rigtige. Endvidere spiller usikkerhed omkring valutakurser en betydelig rolle og kan føre til markante afvigelser. Værdien af Eksportudsigten knytter til det forhold, at den giver et overblik over aktuelle trends i vareeksporten generelt og til enkelte lande samt, at den historisk har vist en god forklaringsevne på udviklingen i den samlede vareeksport og til Danmarks store eksportmarkeder, særligt på 1-årig sigt. Det skal anføres, at Eksportudsigten kun omhandler en del af eksporten (vareeksporten, eksklusiv energivarer, skibe og fly). Et skøn for udviklingen i den samlede danske eksport udarbejdes af Økonomi- og Indenrigsministeriet og offentliggøres i faste priser i Økonomisk Redegørelse i maj, august og december. Eksportudsigten forventes fremover udarbejdet med følgende kadence: Offentliggørelse Skøn for Seneste tal for dansk vareeksport Maj og 2015 Marts 2014 August og 2015 Juni 2014 December og 2015 Oktober 2014 Februar og 2016 December abonnement kan fås ved henvedelse til: 8

Eksportudsigten februar 2014

Eksportudsigten februar 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,2% 2,9% 3,0% 2,4% 5,4%

Læs mere

Eksportudsigten august 2015

Eksportudsigten august 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på 6,2

Læs mere

Eksportudsigten februar 2015

Eksportudsigten februar 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten februar 2015 Realvækst i BNP og basisvareeksport, 2014-2016. Pct. og mia.kr. 2015 2016 Real BNP vækst Vækst i basisvareeksport, pct. Basisvækst mia.kr.

Læs mere

Eksportudsigten november 2015

Eksportudsigten november 2015 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten november 2015 Basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, steg 1,9 pct. i 2014 i løbende priser. I 2015 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten august 2016

Eksportudsigten august 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,6 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst

Læs mere

Eksportudsigten maj 2016

Eksportudsigten maj 2016 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2016 I løbende priser steg basisvareeksporten, dvs. vareeksporten eksklusiv energi, skibe og fly, med 4,4 pct. i 2015. I 2016 forventes en vækst på

Læs mere

Eksportudsigten september 2013

Eksportudsigten september 2013 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten september 2013 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- BaGlobalt 2,4% 2,1% 2,9% 3,0%

Læs mere

Eksportudsigten december 2017

Eksportudsigten december 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2017 Der er god fremgang i global økonomi og det smitter positivt af på dansk eksport. Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler,

Læs mere

Eksportudsigten maj 2017

Eksportudsigten maj 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten maj 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 4,3 pct. både i 2017 og i 2018, hvilket er en del

Læs mere

Eksportudsigten august 2012

Eksportudsigten august 2012 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2012 Vurdering af dansk basisvareeksport august 2012 og ændring i forhold maj 2012, løbende priser. Vækst p.a. - realiseret og skøn 2012 2013 2012

Læs mere

Eksportudsigten august 2017

Eksportudsigten august 2017 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten august 2017 Basisvareeksporten, som er vareeksporten eksklusiv brændsler, skibe og fly, forventes at stige 5,2 pct. i 2017 og 4,5 pct. i 2018. I forhold

Læs mere

Eksportudsigten december 2014

Eksportudsigten december 2014 Udenrigsministeriet Eksportrådet Eksportudsigten december 2014 Eksportudsigten fra Eksportrådet, Udenrigsministeriet --- Real BNP-vækst --- --- Vækst i basisvareeksport --- Globalt 2,3% 2,5% 3,0% 2,1%

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

PRODUKTION & SALGSSELSKABER

PRODUKTION & SALGSSELSKABER Globalt salg og service Danfoss sælger produkter med tilhørende service over hele verden i et globalt netværk med 118 salgsselskaber og 72 forhandlere og distributører. Salgsselskaberne ledes fortrinsvist

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23.

Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. Udenrigsøkonomisk trendanalyse IX: Vækstatlas mod 2020 potentialet for Danmark Udenrigsøkonomisk analyseenhed Udenrigsministeriet, 23. september 2015 Hvilke lande bærer den globale vækst mod 2020? Frem

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder

Udenrigsministeriet. Dansk eksport 2007. Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Udenrigsministeriet Dansk eksport 2007 Status og udviklingstendenser og de 50 vigtigste eksportmarkeder Juni 2008 2 Forord Dansk eksport havde kun et moderat godt år i 2007. Den samlede vækst blev 3,9

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder

Dansk eksport 2009. Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Erhvervsudvalget 201011 ERU alm. del Bilag 23 Offentligt Dansk eksport 2009 Status og udviklingstendenser på udvalgte eksportmarkeder og oversigt over de 50 største eksportmarkeder Oktober 2010 EKSPORTRÅDET

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde

PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning. Gå-hjem-møde PISA 2015 Danske unge i en international sammenligning Gå-hjem-møde Oversigt over resultaterne i PISA 2015 Ved Hans Hummelgaard, formand for det danske PISA-konsortium og analyse- og forskningschef i KORA

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd

Eksportudsigten. fra Danmarks Eksportråd Eksportudsigten fra Danks Eksportråd August 2008 1 Eksportudsigten fra Danks Eksportråd, Dansk vareeksport har haft et overraskende solidt første halvår af 2008. Samlet er det blevet til en fremgang på

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014

Overnatningstal for Fyn Januar til juni 2014 Overnatningstal for Fyn Januar til juni 214 Generelt har Fyn haft en fin fremgang på 4% i antallet af overnatninger de første 6 måneder. Væksten fordeler sig således: Hoteller 6% Feriecenter Udvikling

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden

EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel Fødevareklyngen eksporterer til hele verden EKSPORT VÆKST BALANCE Udenrigshandel 2012-2016 Fødevareklyngen eksporterer til hele verden Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den overordnede udvikling 6 Diskretionerede varer

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere