Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister"

Transkript

1 Vejledning til korrektioner og tilføjelser i medarbejder- og deltagerregister Sådan håndteres korrektioner og tilføjelser til tidligere regnskaber i medarbejder- og deltagerregisteret og i regnskabsskemaets bilagsliste Erhvervsstyrelsen, februar 2017

2 Indhold 1. Korrekt version af medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter Medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter afholdt før den 1. september Medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter afholdt fra og med den 1. september Overgangsregler Typer af korrektioner og tilføjelser Medarbejdere og deltagere der har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber Medarbejdere og deltagere der ikke har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber Korrektion og tilføjelse til tidligere indrapporterede lønudgifter Korrektion til tidligere indrapporterede lønudgifter Tilføjelser til tidligere indrapporterede lønudgifter Tilføjelse af nye medarbejdere og deltagere Særskilt beskrivelse af korrektioner og tilføjelser

3 INDLEDNING Mens Erhvervsstyrelsens projektrapporteringsværktøj (PRV) færdigudvikles, skal du dels afrapportere i Erhvervsstyrelsens midlertidige værktøjer (regnskabsskema, medarbejder- og deltagerregister og indikatorskema) og dels i PRV (partnerregister og udarbejdelse af budgetforslag). Denne vejledning er primært udarbejdet til projektets regnskabsansvarlige. Hvis du ønsker at foretage ændringer i lønudgifter i form af korrektioner eller tilføjelser til et tidligere indsendt regnskab, skal du følge den procedure, der er beskrevet i denne vejledning. Vejledningen er inddelt i fire kapitler. I kapitel 1 beskrives, hvilken version af medarbejder- og deltageregistret du skal bruge. I kapitel 2 beskrives de forskellige typer at korrektioner og tilføjelser, der kan være nødvendige at foretage. I de to sidste kapitler gives en præcis gennemgang af proceduren for at foretage korrektioner til lønudgifter for eksisterende medarbejdere og deltagere (kapitel 3) og tilføjelse af lønudgifter for nye medarbejdere og deltagere, der ikke indgik i de tidligere regnskaber (kapitel 4). 1. Korrekt version af medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter Når du skal foretage en korrektion eller tilføjelse til lønudgifterne i en tidligere afrapporteringsperiode, skal du være særligt opmærksom på, at du får anvendt det korrekte medarbejder- og deltagerregister Medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter afholdt før den 1. september 2016 Hvis der er tale om lønudgifter afholdt før den 1. september 2016, skal de beregnes efter støtteberettigelsesreglerne, version 2 af 23. september Efter disse regler skal den støtteberettigede lønudgift for månedslønnede beregnes som et gennemsnit for den periode, som perioderegnskabet vedrører. Under fanen Månedslønnet beregnes en gennemsnitlig timesats i kolonne M Medarbejder- og deltagerregister til lønudgifter afholdt fra og med den 1. september 2016 Hvis der er tale om lønudgifter afholdt fra og med den 1. september 2016, skal de beregnes efter støtteberettigelsesreglerne, version 3, af 1. september Efter de nye regler fra og med 1. september 2016 skal den støtteberettigede lønudgift for månedslønnede beregnes for hver enkelt måned. 3

4 Under fanen Månedslønnet beregnes der en timesats for hver måned i kolonne M Overgangsregler Erhvervsstyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at støtteberettigelsesreglerne, version 2 skal finde anvendelse på lønudgifter, der er afholdt fra og med den 1. september Det kan eksempelvis være, hvis dit projekt er sluttet kort efter 1. september På samme måde kan vi ekstraordinært beslutte, at nye projekter udelukkende skal anvende støtteberettigelsesreglerne, version 3. Det kan være i tilfælde, hvor projekter har lavet en aftale om, at deres første regnskab har skæringsdato senere end 31. august Hvis du er i tvivl, om I er omfattet af overgangsreglerne, anbefaler vi, at du kontakter jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. 2. Typer af korrektioner og tilføjelser Når du skal rette i medarbejder- eller deltagerregistret skal du skelne mellem medarbejdere og deltagere, der har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber, og medarbejdere og deltagere, der ikke har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber Medarbejdere og deltagere der har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber For medarbejdere og deltagere, der har indrapporteret lønudgifter i tidligere, godkendte projektregnskaber, kan der opstå behov for korrektioner i form af ændret normtid, lønkomponenter eller tidsregistrering i en eller flere tidligere lønregistreringer. Herudover kan der forekomme korrektioner til tidligere lønperioder, herunder tilføjelse af nye måneder. Dette vil fx være tilfældet, hvis projektet ved sidste afrapportering ikke havde medtaget lønudgifter for den sidste måned som følge af manglende løndokumentation. I de og lignende tilfælde skal du følge denne vejlednings kapitel 3. Korrektion og tilføjelse til tidligere indrapporterede lønudgifter. Rettelserne skal foretages i det tidligere godkendte medarbejder- og deltagerregister, hvorfra de godkendte lønudgifter er overført til bilagslisten Medarbejdere og deltagere der ikke har indrapporteret lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber Hvis der skal medtages lønudgifter for medarbejdere og deltagere, der ikke tidligere har indrapporteret lønudgifter i projektperioden, skal de tilføjes i et nyt (tomt) medarbejder- og deltagerregister, som skal dække den pågældende afrapporteringsperiode. Læs nærmere herom i kapitel 4. Tilføjelse af nye medarbejdere og deltagere. 4

5 3. Korrektion og tilføjelse til tidligere indrapporterede lønudgifter De mest almindelige fejl og mangler, der giver anledning til korrektioner til tidligere indrapporterede lønudgifter, er ændringer til medarbejderens eller deltagerens normtid, lønkomponenter og tidsregistrering. Herudover kan der forekomme tilføjelser til tidligere indrapporterede lønudgifter i form af ændrede lønperioder. I hovedtræk foretages korrektionen til tidligere indrapporterede lønudgifter ved: - at de tidligere indrapporterede lønudgifter tilbageføres i indeværende periodes bilagsliste, - at det senest godkendte medarbejder- eller deltagerregister korrigeres for de konstaterede fejl og mangler, - at de nye genberegnede lønudgifter fra det korrigerede medarbejder- og deltagerregister indtastes i indeværende periodes bilagsliste. For en mere detaljeret gennemgang af korrektioner og tilføjelser til tidligere indrapporterede lønudgifter henvises til afsnit 3.1. Korrektion til tidligere indrapporterede lønudgifter og afsnit 3.2. Tilføjelser til tidligere indrapporterede lønudgifter. Særligt for lønudgifter afholdt før den 1. september Du skal være særligt opmærksom på håndteringen i forhold til medarbejdere eller deltagere, der er månedslønnede, da timesatsen for disse beregnes som et gennemsnit af alle de måneder, hvor der indgår lønoplysninger for den relevante medarbejder eller deltager. 1 Gennemsnitsberegningen betyder, at selvom du kun ændrer normtiden eller lønkomponenterne i en enkelt måned, ændres den gennemsnitlige timesats for den relevante medarbejder eller deltager i alle måneder i regnskabsperioden Korrektion til tidligere indrapporterede lønudgifter Kopi af det tidligere godkendte medarbejder- og deltagerregister Når du skal foretage en korrektion i et medarbejder- eller deltagerregister, er det vigtigt, at du altid tager udgangspunkt i det senest godkendte register. Det sikrer du ved, at lønudgiften i medarbejder- eller deltagerregistret er identisk med den lønudgift, der senest er registreret i den godkendte bilagsliste. Eksempel på tidligere periodes bilagsliste hvor der er overført lønposter fra medarbejderregistret. Eksempel på fanen Kontraktansatte i medarbejderregistret fra tidligere periode. Summen af den projektrelevante løn stemmer overens med det overførte beløb i bilagslisten. Eksempel på fanen Månedslønnet i medarbejderregistret fra tidligere periode. Summen af den projektrelevante løn stemmer overens med det overførte beløb i bilagslisten. 1 Gennemsnitsberegningen gælder som udgangspunkt lønudgifter, der er afholdt til og med den 31. august 2016 og som er omfattet af støtteberettigelsesreglerne, version 2 af 23. september

6 Eksempel på fanen Timeløn i medarbejderregistret fra tidligere periode. Summen af den projektrelevante løn stemmer overens med det overførte beløb i bilagslisten. Eksempel på fanen Standardsats i medarbejderregistret fra tidligere periode. Summen af den projektrelevante løn stemmer overens med det overførte beløb i bilagslisten. Når du har sikret dig, at medarbejder- eller deltagerregistret stemmer overens med de seneste overførte og godkendte lønudgifter i bilagslisten, skal du gemme en kopi af det pågældende register og omdøbe filnavnet og bilagsnummeret i regnearket under fanen Home. Du skal anvende registrets oprindelige bilagsnummer fra bilagslisten og tilføje et korrektionsnummer 1. Dette bilag benævnes bilag 1_1 i de næste afsnit. Eksempel på en kopi af det tidligere medarbejderregister, hvor filnavnet er omdøbt, og bilagsnummeret er ændret (bilag 1_1). Tilbageførelse af tidligere godkendte lønudgifter i indeværende periodes bilagsliste Du er nu klar til at tilbageføre den eller de tidligere godkendte lønudgifter, som skal korrigeres. Det gør du ved at indtaste udgiften fra bilag 1_1 i indeværende periodes bilagsliste med negativt fortegn. 2 2 Du har modtaget regnskabsskemaet fra din sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. I regnskabsskemaet (bilagslisten) er tidligere perioders posteringer låst og svarer til de godkendte udgifter i udbetalingsbrevene, som du tidligere har modtaget. 6

7 Eksempel på tidligere godkendte lønudgifter for månedslønnede medarbejdere for perioden , som er tilbageført i bilagslisten for perioden Foretage rettelser i det tidligere godkendte medarbejder- og deltagerregister Du skal igen gemme en kopi af bilag 1_1 og omdøbe filnavnet og bilagsnummeret i regnearket under fanen Home. Du skal anvende medarbejder- eller deltagerregistrets oprindelige bilagsnummer fra bilagslisten og tilføje et korrektionsnummer 2. Dette bilag benævnes bilag 1_2 i de næste afsnit. Eksempel på en kopi af det tidligere medarbejderregister, hvor filnavnet er omdøbt, og bilagsnummeret er ændret (bilag 1_2). Du skal nu foretage de ønskede korrektioner i bilag 1_2 ved at rette alle fejl og mangler og genberegne lønudgiften. De mest almindelige typer af fejl er som tidligere nævnt ændringer i normtid, lønkomponenter eller tidsregistreringen. Eksempel på fanen Månedslønnet, før der er foretaget korrektioner. I september og oktober er der konstateret fejl i normtid pr. uge og manglende lønkomponenter for medarbejder nr. 2. 7

8 Eksempel på fanen Månedslønnet, efter der er foretaget korrektioner for medarbejder nr. 2 i månederne september og oktober, hvor normtiden pr. uge, 3 x ATP og pension er korrigeret. BEMÆRK: Når de nødvendige korrektioner er foretaget, skal du huske at opdatere tabellen og genberegne den projektrelevante løn. For at beregne den samlede støtteberettigede udgift (Sum af projektrelevant løn) skal du trykke på knappen Tryk her for at opdatere tabel og beregne den projektrelevante løn. Det er vigtigt, at du genberegner den støtteberettigede udgift, hver gang du foretager ændringer i lønoplysninger, tidsregistrering mv. Eksempel på en opdateret tabel og en ny beregnet sum af projektrelevant løn. Indtaste de nye korrigerede lønudgifter i indeværende periodes bilagsliste Du er nu klar til at indtaste den nye korrigerede lønudgift i regnskabsskemaets bilagsliste. Det gør du ved at indsætte den genberegnede (korrigerede) lønudgift fra bilag 1_2 i indeværende periodes bilagsliste. 3 Eksempel på bilagslisten for perioden hvor de nye genberegnede (korrigerede) lønudgifter for månedslønnede medarbejdere for perioden er indtastet Tilføjelser til tidligere indrapporterede lønudgifter Der kan forekomme ændringer til den periode, hvor den enkelte medarbejder eller deltager indgår i regnskabet (felterne Startdato og Slutdato i fanen Home ). Dette vil fx være tilfældet, hvis projektet ved sidste afrapportering ikke havde medtaget lønudgifter for den sidste måned for en eller flere medarbejdere, som følge af manglende løndokumentation på daværende tidspunkt. Der skal således være tale om medarbejdere og deltagere, der allerede har afholdt lønudgifter i tidligere godkendte projektregnskaber. Ændringerne i form af nye lønperioder skal derfor foretages i det tidligere godkendte medarbejder- og deltagerregister, hvorfra de godkendte lønudgifter er overført til bilagslisten. BEMÆRK: Du skal være særligt opmærksom, hvis du vil foretage ændringer i start- eller slutdatoer i medarbejderog deltagerregistrene. 3 Du har modtaget regnskabsskemaet fra din sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen. I regnskabsskemaet (bilagslisten) er tidligere perioders posteringer låst og svarer til de godkendte udgifter i udbetalingsbrevene, som du tidligere har modtaget. 8

9 En ændring i de indtastede start- eller slutdatoer medfører, at der enten tilføjes eller fjernes måneder for den pågældende medarbejder eller deltager i den relevante lønberegningsfane. Herved forskydes stamoplysningerne for alle øvrige medarbejdere eller deltagere med tilsvarende løntype op eller ned i lønberegningsfanen. Det er kun oplysninger, der overføres automatisk fra fanen Home, der forskydes. Alle oplysninger, der er indtastet direkte i fanen (fx oplysninger om normtid pr. uge, tidsregistrering og løn), forskydes ikke automatisk. Den beregnede lønudgift vil derfor ikke være korrekt, hvis du blot ændrer start- og slutdatoer i fanen Home uden samtidigt at rette de indtastede lønoplysninger i lønberegningsfanen (Kontraktansatte, Timeløn, Månedslønnet, Standardsats eller Underhold). Derfor er det meget vigtigt, at du følger nedenstående procedure, hvis du skal foretage ændringer til antallet af lønperioder for den enkelte medarbejder og deltager. Sådan ændrer du start- og slutdato: Proceduren for at ændre start- og slutdato afhænger af, hvor mange medarbejdere eller deltagere den pågældende ændring omfatter. Hvis der er ændringer til en overvejende del af medarbejderne eller deltagerne, er det mest hensigtsmæssigt at starte forfra og udarbejde et helt nyt medarbejder- og deltagerregister. Hvis ændringen derimod omfatter enkelte medarbejdere eller deltagere, anbefaler vi, at du følger proceduren i nedenstående eksempel. Eksempel: Slutdatoen for medarbejder nr. 2 skal ændres fra den til Et udklip fra fanen Home fra en tidligere periodes medarbejderregister, hvor medarbejder nr. 2 er registreret med startdatoen og slutdatoen : Et udklip fra fanen Månedslønnet fra en tidligere periodes medarbejderregister, hvor medarbejder nr. 2 er registreret med startdatoen og slutdatoen : I fanen Home starter du med at indtaste alle stamoplysningerne for medarbejder nr. 2 i forlængelse af alle de øvrige indtastninger (i den første tomme række efter de tidligere indtastninger). Husk i den forbindelse at indtaste slutdatoen Det er vigtigt, at den nye indtastning af medarbejder nr. 2 foretages som den sidste indtastning (husk samtidigt, at der ikke må være blanke rækker i fanen Home ). Herefter retter du de oprindelige oplysninger for medarbejder nr. 2 ved at tilføje en tekst i kolonnerne CPR-nummer og Navn, hvoraf det klart fremgår, at der er tale om en fejl. Det er meget vigtigt, at du ikke sletter de oprindelige oplysninger for medarbejder nr. 2 i fanen Home. Et udpluk fra fanen Home, hvor der er foretaget en ny indtastning af stamoplysninger for medarbejderen i forlængelse af de øvrige indtastninger (nu nr. 7), og de samtidigt er tydeliggjort at den tidligere registrering (nr. 2) ikke længere skal indgå i regnskabet. 9

10 I fanen Månedslønnet er der nu overført oplysninger om medarbejder nr. 7 (tidligere medarbejder nr. 2) med den rigtige periodelængde i forlængelse af de øvrige medarbejdere. Du skal nu indtaste eller kopiere normtid, lønkomponenter og tidsregistrering ind i de nye celler og tilføje eller slette oplysninger, der vedrører ændringen i periodelængden. Afslutningsvis skal du slette alle de oplysninger, der er indtastet i forbindelse med den oprindelige registrering af medarbejder nr. 7 (tidligere medarbejder nr. 2). Det er vigtigt, at du sletter alle oplysninger om normtid pr. uge, lønkomponenter og tidsregistrering. BEMÆRK: For månedslønnede medarbejdere eller deltagere må der maksimalt registreres lønoplysninger for 12 måneder pr. medarbejder eller deltager i samme medarbejder- eller deltagerregistreringsskema. Hvis regnskabsperioden dækker mere end 12 måneder, skal registreringen opdeles i flere medarbejder- eller deltagerregistre, således at hver medarbejder eller deltager maksimalt indgår med 12 måneder i hvert enkelt register. 4. Tilføjelse af nye medarbejdere og deltagere Hvis der er tale om lønudgifter for medarbejdere og deltagere, der ikke har indrapporteret lønudgifter i tidligere projektregnskaber, skal de tilføjes i et nyt (tomt) medarbejder- og deltagerregister, som skal dække den pågældende afrapporteringsperiode. 5. Særskilt beskrivelse af korrektioner og tilføjelser Når du retter tidligere perioders lønudgifter i et medarbejder- eller deltagerregister eller tilføjer nye medarbejdere og deltagere i nye registre, skal du altid lave en særskilt beskrivelse og opgørelse af hvilke konkrete korrektioner, du har foretaget for den pågældende medarbejder eller deltager og dertil hørende beløbsmæssig påvirkning (oprindelig projektrelevant løn, korrigeret projektrelevant løn og forskellen/forbeholdet). Beskrivelsen skal som minimum indeholde en angivelse af hvilken fil (filnavn) der er korrigeret, en opgørelse over, hvilke medarbejdere eller deltagere der er korrigeret, hvilke komponenter der er rettet (normtid, løn, timer, lønperiode mv.), hvilke måneder der er omfattet af korrektionen eller tilføjelsen og de beløbsmæssige konsekvenser. Du bør også anføre, om der er tale om en systematisk fejl eller et enkeltstående tilfælde. Beskrivelsen af ændringerne skal vedhæftes og indgå som en del af bilag 1_2, jf. denne vejlednings afsnit 3.1. Korrektion til tidligere indrapporterede lønudgifter. Du skal navngive dokumentet med samme filnavn som bilag 1_2 og tilføje beskrivelse. 10

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister

Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Vejledning til korrektioner i medarbejderog deltagerregister Korrektioner i forbindelse med tidligere indrapporterede lønudgifter i strukturfondsprojekter herunder håndteringen i medarbejder- og deltagerregister

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER-

VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- VEJLEDNING TIL MEDARBEJDER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede lønudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING TIL DELTAGER-

VEJLEDNING TIL DELTAGER- VEJLEDNING TIL DELTAGER- REGISTRERINGSSKEMA 2014-2020 Vejledning til registrering af deltagere på social- og regionalfondsprojekter og beregning af støtteberettigede deltagerudgifter efter støtteberettigelsesregler

Læs mere

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter.

VEJLEDNING Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af det midlertidige skema til registrering af medarbejdere på social- og regionalfondsprojekter. Erhvervsstyrelsen, 7. april 2016 Indhold Fanen Home... 4 Fanen Kontraktansatte...

Læs mere

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj

Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Manual til elektronisk timeregistreringsværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Vejledning til regnskabsskema

Vejledning til regnskabsskema l Vejledning til regnskabsskema Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne vejledning indeholder en række oplysninger og gode råd til, hvordan strukturfondsprojekter på en god og sikker

Læs mere

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland

Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Retningslinier for udbetaling af honorar for screening og henvisning af vækstvirksomheder til Væksthus Midtjylland Birk Centerpark 40 7400 Herning Tlf.: 7022 0076 Fax: 9642 6565 ww.startvaekst.dk Nedenstående

Læs mere

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til Budget & Budgetforslag. Projektrapporteringsværktøj - PRV Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 2 Godkendt budget... 4 2.1 Maksimer/minimer... 5 2.2 Vis i Excel... 6 2.3 Hent historiske budgetter... 7

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering?

Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering. Vejledningen omhandler følgende punkter: Her finder du materialet til en korrekt afrapportering? Til projektets regnskabs- og PRV-ansvarlige Februar 2015 Sådan udarbejdes en korrekt afrapportering Nu nærmer tiden sig igen for afrapportering af regional- og socialfondsprojekter. Vi håber derfor, at

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration

Projekthåndbog. - for lokal projektadministration Projekthåndbog - for lokal projektadministration Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Download værktøjerne... 3 1.2. Systemforudsætninger (makro-sikkerhed)... 3 2. Medarbejderværktøj... 4 2.1. Værktøjets

Læs mere

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006

MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Copyright 2006 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT BUSINESS LØN VEJLEDNING 2006 Vedbæk, maj 2006 Microsoft C5 LØN PBS opsætning 2006 Indhold Forord...3 1. Overførselsservice...4 2. Informationsoverførsel...7

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Manual til elektronisk deltagerværktøj

Manual til elektronisk deltagerværktøj Manual til elektronisk deltagerværktøj Den Europæiske Regionalfond & Den Europæiske Socialfond Denne manual er udarbejdet til det elektroniske værktøj til beregning af strukturfondsprojektets totale deltagerudgifter,

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager

SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ. KL s vejledning om registrering af kontrolsager SOCIAL KONTROL FAQ EFFEKTMÅLING AF KONTROLINDSATSEN FAQ KL s vejledning om registrering af kontrolsager Social Kontrol Side 2 af 7 Skal sager, vi henlægger, medtages i registreringen? I skal medtage de

Læs mere

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV

Brugervejledning. Projektrapporteringsværktøj - PRV Brugervejledning Projektrapporteringsværktøj - PRV Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Redigeringstilstand... 3 Bruger administration... 4 Tilføj ny bruger... 5 Fjern projektbruger... 5 Rediger

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse

SLS-kasserer. - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse SLS-kasserer - En vejledning til kassererarbejdet i din lokalbestyrelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kassereropgaver i SLS-lokalbestyrelsen... 2 Årsregnskab... 2 Ansøgning om støtte til lokalbestyrelsens

Læs mere

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova

Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova 5. maj 2016 Indtastning af kapitalafkastgrundlag ved anvendelse af underspecifikation til ejendomme i Skat Nova Indhold 1 Vigtig information til indtastning og afstemning af kapitalafkastgrundlag hvis

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring

Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring Funktionalitet i den nye fleksible kapitalforklaring 8. april 2016 Indhold 1 Struktur i kapitalforklaringen... 2 1.1 Data anvendelse i Årsafslutning... 2 1.1.1 Hvilke data overføres... 3 1.1.2 Data bruges

Læs mere

Budgetskema - Budgetoversigt

Budgetskema - Budgetoversigt skema - oversigt Vælg hvilket program/tilskudsmulighed der søges om tilskud via: Hovedansøger Projekttitel Projekt start Projekt slut Indsendt af ansøger Politisk godkendelsesdato i alt Støtteprocent,

Læs mere

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet

Delta Rengøring. vejledning. Timeregnskab v Overordnet Delta Rengøring Timeregnskab v. 09.04 Overordnet gule (og mørke orange) felter er der hvor du må taste (hvis du taster andre steder, risikerer du at overskrive vigtige formler) blå felter = taster som

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Regionalfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Regionalfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 20. august 2015 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 200 Projektarbejde, standardsats 210

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre Generelt Generelt I programmodulet Organiske gødninger opretter man bedriftens gødningslagre for husdyrgødning. Modtager du husdyrgødning eller slam angives dette også i modulet ved at oprette et gødningslager

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.

De enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder. Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer

Læs mere

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager

FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager FAQ til KL s vejledning om registrering af kontrolsager I forbindelse med at kommunerne skal til at registrere deres kontrolsager i KL s værktøj, er der kommet en række spørgsmål fra kommunerne. Da spørgsmålene

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6.

Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge Ansøgningsfrist den 6. Styrelsen for International Rekruttering og Integration December 2016 Vejledning til ansøgning om støtte til Etablering af nye midlertidige boliger for flygtninge 14.52.15.42 Ansøgningsfrist den 6. februar

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling 1 Følgende indeholder en vejledning til, hvordan der anmodes om et driftslignende tilskud fra Ministeriet

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014)

Brugersiderne for renteberegninger. Indhold. 1. Indledning. Anvendelse af. (Version 28. september 2014) Anvendelse af Brugersiderne for renteberegninger. (Version 28. september 2014) Indhold Brugersiderne for renteberegninger.... 1 1. Indledning... 1 2. Forudsætninger... 4 3. Indtastning af udbetaling/skyldigt

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Vejledning om bevillingsafregning for 2014

Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Vejledning om bevillingsafregning for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 2. Processen 4 2.1 Den generelle tidsplan 4 2.2 Departementernes rolle 4 2.3 Institutionernes rolle 5 2.4 Godkendelse af

Læs mere

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse

Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 1 Ansøgeren klikker på søg videregående uddannelse 2 Forsiden af KOT ansøgersiden. Her har ansøgeren de fire muligheder 1. Ansøg med login. Ansøgeren kan logge på med sit NemID og udfylde og sende sin

Læs mere

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)

Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO) Juni 2011 s. 1 Indholdsfortegnelse Guide til bogføring af Virksomhedsordning (VSO)... 3 Forord... 3 Opstart - Indtastning af VSO-tal fra andet system...

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

ectrl-scannerløsning Vejledning

ectrl-scannerløsning Vejledning ectrl-scannerløsning Vejledning Version 3.2 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Forberedelse og installation... 3 1.1. Forberedelse... 3 1.2. Software til stregkodegenkendelse... 3 1.3. Klistermærker med

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse

Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Vejledning i kasserapport i Excel Afdelingsbestyrelse Når I åbner Excel filen får I denne dialog boks op og I skal vælge at åben filen med makroer, så de hjælpeværktøjer vi har lagt ind kommer til at virke.

Læs mere

Jet Reports tips og tricks

Jet Reports tips og tricks Jet Reports tips og tricks Af Peter Christoffersen Ejer og grundlægger af Zeezit Zeezit Prinsensgade 20 9000 Aalborg info@zeezit.dk www.zeezit.dk Indledning Zeezit er grundlagt af Peter Christoffersen,

Læs mere

Manual til Kundekartotek

Manual til Kundekartotek 2016 Manual til Kundekartotek ShopPlanner Customers Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kundeoplysninger www.obels.dk 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer...

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F)

Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Vejledning til ansøgning om midler fra Ufaglært til Faglært-puljen i Den Kommunale Kompetencefond (FOA/3F) Indholdsfortegnelse Fra Ufaglært til Faglært... 2 Indgang... 2 Trin 1: Ansøger... 4 Trin 2: Arbejdsplads...

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger

Online indberetning af beboer- og udgiftsoplysninger af beboer- og udgiftsoplysninger Side 1 Introduktion Hvis du har adgang til Brunata Online, giver det dig mulighed for at indberette beboer- og udgiftsoplysninger online. Denne vejledning viser, hvordan

Læs mere

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k

TimeLog A/S. TimeLog Project. Standardfakturalinjeeksport. Thomas S. Gudmandsen. w w w. t i m e l o g. d k TimeLog A/S TimeLog Project Standardfakturalinjeeksport Thomas S. Gudmandsen 2012 w w w. t i m e l o g. d k Indholdsfortegnelse TimeLog Standardfakturalinjeeksport Indledning... 2 Forudsætninger... 2 Opsætning...

Læs mere

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang

KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang KMD Opus Vejledning Omposteringsbilag Rollebaseret Indgang 2012 KMD A/S Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 Opret omposteringsbilag... 3 2 Godkendelse af omposteringsbilag... 11 3 Håndter afviste omposteringsbilag...

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5.

Årsafslutning af løn år 2015. TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Årsafslutning af løn år 2015 TransSoft A/S Løn & Fortolker for Microsoft Dynamics C5. Indholdsfortegnelse 1. Afregn særlig opsparing - dette skal laves før årets sidste lønkørsel... 2 2. Kør årets sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016

Indhold. Vejledning Værdipapir Nova. 14. december 2016 Vejledning 14. december 2016 Indhold 1 Hvad er Værdipapirmodulet?... 3 1.1 Grundlæggende om... 3 1.2 Hvor finder jeg?... 3 1.3 Opbygningen af... 3 1.3.1 Forsiden... 4 1.3.1.1 Handling... 4 1.3.1.2 Oversigt

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

B R A N D S O F T B R A N D S O F T

B R A N D S O F T B R A N D S O F T Budgetmodul Budget for 2011 Budgettet skal i år indtastes manuelt. Tallene kan ikke hentes fra Økonomiportalen, men skal tastes manuelt. Vejledning til Budgetmodul Husk at tjekke hvilket regnskabsår du

Læs mere

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013

Undervisningsdag 2013. Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Undervisningsdag 2013 Undervisningsdag den 20. juni og 22. august 2013 Dagsorden Velkomst og morgenmad Indberetning af resultatopgørelse for 2012 Indberetning af takster for 2014 Differentiering af takster

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst - og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst.

Læs mere

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013)

Hvordan lægger jeg et budget? Brugervejledning til Microsoft Dynamics C5 (fra vers. 2014) og NAV (fra vers. 2013) Sådan lægger du et budget Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse

Quickguide til GladsaxeKortet. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ny Bruger... 2 1.1 Allerede oprettet... 2 1.2 Stamoplysninger... 3 1.3 Aktivér din bruger... 3 2. Opret konti eller aktivér dit barns kort... 4 2.1 Tilføje en ny bruger til din konto...

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere