Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune. HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007"

Transkript

1 Forslag til fremtidig skolestruktur i Kalundborg Kommune HØRINGSOPLÆG Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007

2 INDHOLD Indledning side 3 Beskrivelse af processen vedrørende ny skolestruktur side 4 Høringsforslag side 5 Den formelle procedure side 15 2

3 INDLEDNING I det følgende beskrives et forslag til ny skolestruktur for Kalundborg Kommune. Målet med forslaget er at udvikle en hensigtsmæssig skolestruktur for at opnå et skolevæsen, der pædagogisk og strukturmæssigt kan leve op til de krav, der i tiden stilles til skolen. Den fremtidige skolestruktur skal medvirke til at skabe grundlag for at udvikle, forbedre og kvalitetsløfte skolevæsenet i Kalundborg Kommune. Høringsoplægget er opbygget på følgende måde: Først redegøres for processen for arbejdet med forslaget til ny skolestruktur, dernæst beskrives det konkrete forslag til ny skolestruktur, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Til sidst beskrives den formelle procedure vedrørende høringsforslaget jf. folkeskolelovens 24 samt bekendtgørelse nr. 615 af 19/07/1993 om proceduren ved en skolenedlæggelse. I arbejdet med forslaget til ny skolestruktur er indgået en lang række baggrundsmateriale. Der er i februar april 2007 indsamlet en række data på folkeskoleområdet samt udarbejdet en befolknings- og skoleprognose. Dataindsamlingen resulterede i en rapport: Skoleoplæg 1. del, som omhandler status på skolevæsenets struktur, skolens rolle i lokalsamfundet, bygninger og andre faciliteter, faglighed og ledelse, økonomiske nøgletal og børn i SFO og skolesamarbejdet. Rapporten kan ses på På Kommunalbestyrelsens planseminar april 2007, blev det besluttet at igangsætte en debatfase om skoleområdet i Kalundborg Kommune. Til det formål udarbejdede Kalundborg Kommune et debatoplæg og afholdt tre offentlige debatmøder. I debatfasen 22. maj- 15. juni 2007 er indkommet 59 indlæg, som er samlet i en hvidbog. Debatoplægget, hvidbogen samt de enkelte indlæg kan ligeledes ses på kommunens hjemmeside. Herefter er nærværende forslag til ny skolestruktur i Kalundborg Kommune udarbejdet. 3

4 BESKRIVELSE AF PROCESSEN VEDRØRENDE NY SKOLESTRUKTUR Nedenfor beskrives de forskellige faser i processen vedrørende ny skolestruktur: Fase Tid Indhold Evt. outcome Fase 1 Februar-april 2007 Dataindsamling og status Statusrapport: Skoleoplæg 1. del Befolknings- og skoleprognose Fase 2 Maj-juni 2007 Debatperiode Debatoplæg Høringssvar Hvidbog med resumé af indlæg Fase 3 Juli-august 2007 Udarbejdelse af forslag Nærværende høringsmateriale Fase august 22. november 2007 Høringsperiode: Høringsperioden er 8 uger. Hvis der er fremsat indsigelser mv. skal der afsættes yderligere 4 uger inden endelig vedtagelse Fase 5 Senest 1. december 2007 Endelig vedtagelse af ny Fase 6 December august 2008 skolestruktur Implementering af ny skolestruktur 4

5 HØRINGSFORSLAG Alle folkeskoler i Kalundborg Kommune har indgået i overvejelserne om kommunens fremtidige skolestruktur, idet Kommunalbestyrelsen ønsker at: Skabe grundlag for fortsat at højne faglighed, pædagogik, rummelighed og kvalitet i skolevæsenet som helhed Fremtidssikre skolevæsenet kvalitetsmæssigt og økonomisk At skabe overordnede og sammenhængende løsninger for kommunens skolestruktur På den baggrund har Kommunalbestyrelsen den 28. august 2007 besluttet at fremsætte og sende følgende forslag til høring: Kalundborg Kommune består fra skoleåret 2008/2009 af 12 skoler og 12 skoledistrikter: Skole A: Røsnæs Skole og Nyrupskolen med tilhørende skoledistrikter nedlægges og Skole A oprettes. Skole A består herefter af 2 skolebygningskomplekser (Nyrupskolens og Røsnæs Skoles nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Nyrupskolens og Røsnæs skoles nuværende skoledistrikter. Skole B: Skolen på Herredsåsen og Raklev Skole med tilhørende skoledistrikter nedlægges og Skole B oprettes. Skole B består herefter af 2 skolebygningskomplekser (Skolen på Herredsåsen og Raklev Skoles nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Skolen på Herredsåsens og Raklev Skoles nuværende skoledistrikter Skole C: Rynkevangskolen, Tømmerup Skole og Årby Skole med tilhørende skoledistrikter nedlægges og Skole C oprettes. Skole C består herefter af 3 skolebygningskomplekser (Rynkevangskolen, Årby og Tømmerup skolers nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Rynkevangskolen, Årby og Tømmerup skolers nuværende skoledistrikter. Skole D: Høng Skole og Løve-Ørslev Skole med tilhørende skoledistrikter nedlægges og Skole D oprettes. Skole D består herefter af 3 skolebygningskomplekser ( Høng og Løve-Ørslev skolers nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Høng og Løve-Ørslev skolers nuværende skoledistrikter 5

6 Svallerup Skole med tilhørende skoledistrikter nedlægges. Eleverne og skoledistriktet overføres til Hvidebækskolen. Følgende 7 skoler fortsætter uændret: Hvidebækskolen, Rørby Skole, Gørlev Skole, Kirke Helsinge Skole, Firhøjskolen, Svebølle Skole, Sejerø Skole. Buerup Skole ændres for så vidt angår trindelingen til en skole fra 0 6. klasse. 7 Klassetrin flyttes til Skole D. 6

7 Det kommende skolevæsen består herefter af 12 skoler og 12 skoledistrikter, som har følgende struktur: Skoler fra august 2008 Skole A 635 elever 0 9 kl Skole B 979 elever 0 10 kl Skole C 775 elever 0 9 kl Skole D 754 elever 0 9 kl Hvidebækskolen 487 elever 0-9. kl. Rørby Skole 148 elever 0 6. kl. Gørlev Skole Nuværende skoler der indgår i de kommende skoler Røsnæs Skole 83 elever Nyrupskolen 552 elever Skolen på Herredsåsen 770 elever Raklev Skole 209 elever Rynkevangskolen 456 elever Årby Skole 180 elever Tømmerup Skole 139 elever Høng Skole 611 elever Løve-Ørslev Skole 143 elever Hvidebækskolen (inkl. elever fra Svallerup Skole) Rørby Skole (uændret) Gørlev Skole (uændret) 7

8 279 elever 0 9. kl. Kirke Helsinge Skole 222 elever 0 9. kl. Firhøjskolen 411 elever 0 9. kl Svebølle Skole 358 elever 0 9. kl. Sejerø Skole 23 elever 0 7. kl. Buerup Skole 139 elever Kirke Helsinge Skole (uændret) Firhøjskolen (uændret) Svebølle Skole (uændret) Sejerø Skole (uændret) Buerup Skole (7. klassetrin flyttes til Skole D) 0 6. klasse Forslaget betyder, at Skole A herefter består af 2 skolebygningskomplekser (Nyrupskolens og Røsnæs Skoles nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Nyrupskolens og Røsnæs skoles nuværende skoledistrikter. 8

9 Skole B herefter består af 2 skolebygningskomplekser (Skolen på Herredsåsen og Raklev Skoles nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Skolen på Herredsåsens og Raklev Skoles nuværende skoledistrikter. Skole C herefter består af 3 skolebygningskomplekser(rynkevangskolen, Årby og Tømmerup skolers nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Rynkevangskolen, Årby og Tømmerup skolers nuværende skoledistrikter. Skole D herefter består af 3 skolebygningskomplekser ( Høng og Løve-Ørslev skolers nuværende bygninger) og ét skoledistrikt, som består af Høng og Løve-Ørslev skolers nuværende skoledistrikter. Der bygges en ny skole ( 0 9. kl) på det nuværende skoleområde ved hallen. Følgende 7 skoler fortsætter uændret: Hvidebækskolen, Rørby Skole, Gørlev Skole, Kirke Helsinge Skole, Firhøjskolen, Svebølle Skole, Sejerø Skole. Buerup Skole ændres for så vidt angår trindelingen til en skole fra 0 6. klasse. 7 Klassetrin flyttes til Skole D. Forslaget betyder også, at der vil ske ny klassedannelse pr. august 2008, herunder evt. også nyt undervisningssted for de enkelte elever/klasser i Skole A, B, C og D. Forslaget betyder endvidere, at der pr. august 2008 kun er 10. klasse ét sted i kommunen, som er på Skole B. Forslaget indebærer, at distriktsændringer foretages efter følgende principper: Tilpasning til den nye kommunes geografi Skoledistrikter mellem skole A; B og C justeres for at sikre en bedre fordeling af to-sprogede elever Kommunalbestyrelsen stiller endvidere følgende krav til styrelsesvedtægten En bygning på de nye skoler kan kun nedlægges som følge af en kommunalbestyrelsesbeslutning. 9

10 Forslaget har følgende konsekvenser: KONSEKVENSER Beskrivelse af forslaget 12 selvstændige skoler 12 skoleinspektører 5 afdelingsledere Struktur: Skole A (Røsnæs Skole og Nyrupskolen) Skole B (Skolen på Herredsåsen og Raklev Skole) Skole C (Rynkevangskolen, Årby Skole og Tømmerup Skole) Skole D (Høng Skole og Løve-Ørslev Skole) Svallerup Skole nedlægges (bygninger og skoledistrikt) Skoledistriktet overføres til Hvidebækskolen. Følgende 7 skoler fortsætter uændret: Hvidebækskolen Rørby Skole Gørlev Skole Kr. Helsinge Skole Firhøjskolen Svebølle Skole Sejerø Skole 10

11 Buerup Skole ændres for så vidt angår trindelingen til en skole fra 0 6 klasse. 7. klassetrin flyttes til Skole D Den efterfølgende konsekvensvurdering er alene foretaget i forhold til Skole A, B, C, og D, idet de øvrige skoler fortsætter stort set uændret. Ledelsesmæssigt 12 skoleinspektører 12 skoledistrikter 12 skolebestyrelser Udviklingsperspektiv Klar målstyring Bedre fundament for implementering af Kvalitetsreform Bæredygtige enheder Ledelsesfunktionen styrkes og professionaliseres Muligheder Skolebestyrelsen Kvalitet Rummelighed Optimeret udnyttelse af bygningsmassen ved at bruge forskellige lokaliteter til forskellige formål. Effektiv udnyttelse af personaleresursen. Skolebestyrelsen er knyttet op på den enkelte skole. Der er mulighed for at søge dispensation fra Undervisningsministeriet, såfremt det er et ønske, at skolebestyrelsen sammensættes således, at forældre fra alle afdelinger får en plads. Etablering af faglige og pædagogiske netværk, hvorved det faglige niveau forventes løftet. Etablering af forskelligartede bæredygtige faglige og pædagogiske tilbud Mulighed for etablering af bæredygtige enheder, hvor der kan etableres faglige tilbud, AKT klasser og specialtilbud, der kan tilgodese forskellige børns forskellige behov der bliver mulighed for at "lokalisere" flere 11

12 tilbud. Nogle af de elever, der tidligere har været henvist til specialtilbud kan rummes på skolens matrikel. Mulighed for at tilrettelægge og organisere undervisningstilbud fleksibelt på tværs af årgange og klasser. Mulighed for at koble faglighed på tværs af almen og specialtilbud, hvilket sikrer større adgang til tværfaglige løsninger i forhold til børn med særlige behov. De elever der har særlige uddannelsesmæssige behov, får adgang til almenskolen, som er i stand til at imødekomme deres behov, idet den er bæredygtige i forhold til at etablere det pædagogiske tilbud, der tilgodeser det enkelte barn. Tilgodeser mindste indgrebsprincippet Integration Bygningsmæssige forhold Fordeling af elever Mulighed for tværfaglige og koordinerede initiativer Der skal ikke etableres eller vedligeholdes faglokaler i alle afdelinger for så vidt angår de nye skoler, der oprettes. Oprettelsen af 4 (5) nye skoledistrikter vil medføre en mere effektiv udnyttelse af resurserne. Der forudsættes nye klassedannelser. Med udgangspunkt i skoleprognosen vil der i skoleåret 08/09 kunne oprettes 20 færre klasser. Klassekvotient Med udgangspunkt i skoleprognosen vil de gennemsnitlige klassekvotienter på skolerne for 08/09 være: Skole A: 22,6 Skole B: 23,4 Skole C: 22,7 Skole D: 22,7 Hvidebækskolen: 20,3 12

13 Rørby Skole: 18,3 Gørlev Skole: 19,3 Kirke Helsinge Skole: 21,0 Firhøjskolen: 20,2 Svebølle Skole: 18,1 Sejerø Skole: 3,0 Buerup Skole: 15,0 Ovenstående beregninger er lavet udfra de pt. gældende skoledistrikter samt overbygningsskoler. Her skal specielt gøres opmærksom på problematik vedr. 8. og 9. klasse fra Raklev Skole, som primært benytter Nyrupskolen. Med den foreslåede skolestruktur vil Raklev Skole og Skolen på Herredsåsen udgøre Skole B. Dette samt tilretninger i skoledistriktsgrænser vil have betydning for ovenstående gennemsnit, hvilke ligeledes vil variere fra år til år. Skoledistrikter Der vil blive foretaget skoledistriktsændringer, som får virkning fra skoleåret 2008/2009. Distriktsændringer foretages efter følgende principper: - Tilpasning i forhold til den nye kommunes geografi - Skoledistriktet mellem skole A, B og C justeres for at sikre en bedre fordeling af to sprogede elever. Juridiske forhold Ændringer i skolestrukturen, som indebærer skolenedlæggelser og som skal have virkning fra det kommende skoleår, skal vedtages i Kommunalbestyrelsen senest 1. december i indeværende år. Forinden endelig vedtagelse skal forslaget i høring. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser mod forslaget, skal der afsættes yderligere 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen inden endelig vedtagelse af forslaget. 13

14 Der skal søges dispensation i Undervisningsministeriet til at fortsætte "landsbyordningen" vedr. Røsnæs Skole og Røsnæs Børnehave. Lovhjemmel er: Folkeskoleloven BEK 615 af 19/07/1993: Bekendtgørelse om procedure ved nedlæggelse af en folkeskole BEK 802 af 13/07/2004: Bekendtgørelse om fælles ledelse for folkeskoler og kommunale dagtilbud i landdistrikter m.v. Økonomi Der er regnet med et maksimalt elevantal pr. klasse på 28 elever, hvorved der kan oprettes ca. 20 færre klasser pr. år. Det antages, at lokalerne kan rumme de større klasser, og en ekstra klasse koster ca kr. Derudover vil en nedlæggelse af Svallerup Skole betyde et fald i en række faste omkostninger. Der skønnes, at være en besparelse på ca. 4 mio. kr. i år 08/09, og derefter ca. 10 mio. kr. pr. år. Dette skal imidlertid ses i forhold til de afledte driftsudgifter. Der vil eksempelvis blive forøgede udgifter til bustransport og evt. lettere bygningsmæssige forandringer. Der er ikke taget højde for forskydniger i forhold til fri- og privatskoler. Ligeledes er der ikke taget hensyn til ekstra transportomkostninger i forbindelse med eventuelle omlægninger af busruter ved skoledistriktsændringer 14

15 DEN FORMELLE PROCEDURE VED NEDLÆGGELSE AF FOLKESKOLER Lovgivningen på skoleområdet rummer mulighed for, at skolestrukturen i en kommune kan tilpasses udviklingen på området, herunder skolenedlæggelse, sammenlægning af skoler, landsbyordning, fælles ledelse m.m. Ændringer i skolestrukturen, som indebærer skolenedlæggelse og som skal have virkning fra det kommende skoleår, skal vedtages i Kommunalbestyrelsen senest 1. december i indeværende år. I henhold til folkeskolelovens 24 træffer Kommunalbestyrelsen beslutning om nedlæggelse af en selvstændig skole efter regler fastsat af undervisningsministeren. I forbindelse med nedlæggelse af en folkeskole skal kommunen følge reglerne i bekendtgørelse nr. 615 af 19/07/1993 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole. En skole nedlægges, hvis: 1. En skole ophører med at være selvstændig 2. En skole henlægges under en anden skoles ledelse 3. En skole, der før 1. august 1994 er henlagt under en anden skoles ledelse, ophører med at have eget skoledistrikt Forslaget om nedlæggelse af en folkeskole skal offentliggøres med en tilhørende kort beskrivelse, herunder oplysninger om forslagets konsekvenser for den fremtidige skolestruktur i kommunen. Beskrivelsen skal bl.a. angive de konsekvenser som en realisering af forslaget forventes at ville få for kommunens øvrige skoler, herunder hvor mange klassetrin, der forventes at blive på de andre skoler, det forventede antal elever m.v. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget. Fristen regnes fra datoen for udgivelsen af det dag- eller ugeblad, hvori forslaget offentliggøres første gang. Hvis der rettidigt er fremsat indsigelser m.v. mod forslaget, skal der afsættes yderligere 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen inden endelig vedtagelse af forslaget. 15

16 Forslag om ny skolestruktur skal være endelig godkendt af kommunalbestyrelsen inden den 1. december 2007, såfremt ændringer skal træde i kraft fra det kommende skoleår. Høringsfristen er den 25. oktober 2007 og indsigelser m.v. skal sendes til Kalundborg Kommune Holbækvej 141 B 4400 Kalundborg eller 16

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281

NOTAT. Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur. Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.: 10-22281 SOLRØD KOMMUNE PÆDAGOGISK UDVIKLING NOTAT Emne: Til: Forslag til tidsplan for Arbejdsgruppe 2 om ny skolestruktur Familie og Uddannelsesudvalget Dato: 10. november 2010 Sagsbeh.: Peter Krog Journalnr.:

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg?

Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Hvad vil forældrene med folkeskolen i Kalundborg? Undersøgelse blandt forældre til børn i folkeskolen i Kalundborg Kommune - udarbejdet i forbindelse med Skole og Forældres kampagne Vores børn - Vores

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Folkeskoler. Bemærkninger:

Folkeskoler. Bemærkninger: 144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2012 Fagligt center Småbørn og Undervisning 01-12-2012 Side 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsrapporten skoleåret 2011/12... 3 Sammenfatning/Indstilling...

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 25. april 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAG A. SÆRLIGE

Læs mere

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune

Høringsforslag. Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Høringsforslag Forslag om ny struktur på skoleområdet Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Juridisk ramme for høringen... 4 1.2 Høringsproces i Frederikssund Kommune... 4 2.

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune

Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune Forslag til ny skolestruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny skolestruktur? Køge Kommunes skolevæsen skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca. 40 millioner kr. for at bidrage til

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

NOTAT. Placering af Specialskole

NOTAT. Placering af Specialskole Placering af Specialskole DATO 28. januar 2014 SAGS NR. Ved den politiske vedtagelse af Udmøntningsnotatet for implementeringen af specialanalysen i april 2013, blev det besluttet, at de nuværende tre

Læs mere

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen

Notat. BSU - Skoleindskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres i: Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget Dato: 4. december 2014 Sags nr.: Sagsbehandler: ASC BSU - indskrivning 15/16, Elev- og klassetal; høring Sags nr.: 14/16311 Sagsforløb: BSU - (ØU - KB) Sagen afgøres

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.:

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Overgangsordning ved ændring fra 4 til 3 skoledistrikter Til: Byrådet Dato: 25. august 2011 Sagsbeh.: Peter Krog og Rita Pedersen Sagsnr.: 10-22281 Overgangsordning

Læs mere

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den

Hjørring Kommune. 1. Beskrivelse af principper for ny skole. Til Skolebestyrelser. Hjørring den Hjørring Kommune Til Skolebestyrelser Hjørring den 08-09-2016 Sagsnr.: 17.01.04-K04-1-16 Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter.

Nuværende struktur: Den nuværende skolestruktur består af 12 folkeskoler med tilhørende 12 grunddistrikter. Forslag til ny skolestruktur i Egedal Kommune. Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har drøftet muligheden for at ændre i den lokale skolestruktur for kommunen, og man har derfor bedt Skoleudvalget og

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 3.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur

Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Høringssvar til forslag om ny skolestruktur Hænger økonomien sammen i forslag til ny skolestruktur? Årsagen til forslag om ny skolestruktur er, at elevtallet i kommunes folkeskoler forventes at falde med

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Parkvejskolen Birkerød Parkvej 12, 3460 Birkerød Mødedato Onsdag den 5. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Medlemmer Fra forvaltningen Daniel E. Hansen (V), Kristine

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Kultur og Fritid Side nr. 1 I forbindelse med den gennemførte høring vedrørende Kommunalbestyrelsens forslag om ændret skolestruktur i Dragør Kommune er der indkommet i alt 19 høringssvar.

Læs mere

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune

Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Debatoplæg om Skolestrukturen i Frederikssund Kommune Maj 2007 Processen: I forlængelse af kommunesammenlægningen er tanker om fremtidens skolestruktur i Frederikssund Kommune meget aktuelle. En arbejdsgruppe

Læs mere

Kommunernes skolestruktur

Kommunernes skolestruktur Kommunernes skolestruktur Ved starten af skoleåret 28/9 var der i de danske kommuner i alt godt 1.6 folkeskoler. Skolestørrelsen varierer fra nogle få til mere end 1. elever per skole. Tre ud af ti skoler

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg:

Optagelse på en skole i Frederiksberg Kommune når, bopælskommunen er en anden end Frederiksberg: NOTAT Oprettelse af 0. klasser til skoleåret 2013/14 7. januar 2013 Sagsbehandler: HPA Dok.nr.: 2013/0000488-1 Skoleafdelingen Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægt for skoleområdet i Brønderslev Kommune Styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet I henhold til folkeskolelovens 41 skal byrådet, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne, fastsætte

Læs mere

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune

Den 12. april 2016: Præsentation af. Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Den 12. april 2016: Præsentation af Politisk aftale om den fremtidige skolestruktur i Silkeborg Kommune Underskrevet den 11. april 2016, formidlet til skoleledere samt Dialogforum den 12. april 2016, offentliggøres

Læs mere

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund

Sagsbeskrivelse Resumé Baggrund Sagsbeskrivelse Resumé Skoleforvaltningen fremlægger hermed forslag om lukning af Løvvangskolen med henblik på, at Skoleudvalget tager stilling til, om forslaget kan godkendes og sendes i offentlig høring

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning

Åbent Referat. til. Udvalget for Børn og Undervisning Åbent Referat til Udvalget for Børn og Undervisning Mødedato: Mandag den 26. november 2012 Mødetidspunkt: 15:00-16:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Bytoften Karl Haahr, Keld

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen.

Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Styrelsesvedtægt for Frederikshavn Kommunes skolevæsen. Indhold Indledning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Valg til skolebestyrelserne... 3 Forældrerepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Folkeskolen Kvalitetsrapport

Folkeskolen Kvalitetsrapport Kalundborg Kommune Folkeskolen Kvalitetsrapport 2014 Fagcenter Småbørn og Undervisning 20-10-2014 Side 1 Indhold Indledning... 3 Den nationale folkeskolereform... 3 Lokale målsætninger... 3 Skolernes resultatmål...

Læs mere

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30.

Referat PUNKTER TIL BESLUTNING/HØRING. Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. DATO 05.09. 2012 JOURNAL NR. SAGSANSVARLIG Max M. Hansen/Per Kensø SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN Referat Skolebestyrelsesmøde, Skolen på Herredsåsen Mandag, den 3. september 2012 klokken 17.00-19.30. Sted: Mødelokale

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen. Byrådet Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Søndergades Skole - skolebestyrelsen

Søndergades Skole - skolebestyrelsen Høringssvar Brønderslev den 22. december 2010 INDLEDNING Hermed fremsendes høringssvar og forslag til en fremtidig skolestruktur fra Søndergades Skole. Som udgangspunkt stiller vi os uforstående overfor

Læs mere

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse

Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse Sagsnr. 16/17444 Resumé Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 14.09.2016 to modeller til ændring af styrelsesvedtægten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Klassedannelsesprincip Byskovskolen

Klassedannelsesprincip Byskovskolen Klassedannelsesprincip Byskovskolen Lovgrundlag/baggrund Folkeskolelov: 17. Elevtallet i grundskolens klasser må normalt ikke ved skoleårets begyndelse overstige 28. Kommunalbestyrelsen kan dog i særlige

Læs mere

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ)

Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Alternativ Ø (Det solidariske alternativ) Ø. Fem skoler med overbygning- 4 fødeskoler, 1. Kort beskrivelse af alternativ Ø Alternativ Ø er baseret på et bærende princip om, at der skal være skoler over

Læs mere

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale

Høring om Landsbyordninger. Baggrundsmateriale Høring om Landsbyordninger Baggrundsmateriale August 2016 1 1. Indledning Byrådet har på møde 23. august 2016 godkendt Masterplanen for Dagtilbud 2016-2020. Som en del af Masterplanen skal der etableres

Læs mere

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene

Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Formålet med strukturprocessen og etablering af en ny struktur på skoleområdet er: Det bedst mulige børneliv for pengene Dette overordnede mål med strukturdebatten er diskuteret ud fra følgende fire perspektiver:

Læs mere

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by

Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by BRORSONSKOLEN, NDR. BOULEVARD 81, VARDE Høringssvar om ændret skolestruktur i Varde by fra skolebestyrelsen på Brorsonskolen. Indledning ved Varde Bys skolebestyrelser. Januar 2013 Brorsonskolen, Ndr.

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen.

Lovændringens overordnede indhold er at præcisere en række bestemmelser om ansvarsforholdene i folkeskolen. Ændringer af folkeskoleloven pr. 1.8.09 1. Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen mv. Undervisningsministeriet har foretaget en vurdering af behovet for at præcisere bestemmelserne i folkeskoleloven

Læs mere

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag

Organisering af fritidsdelen i Frederikssund Kommune i relation til skolereformen. Beskrivelse af forslag 23. januar 2014 Model 1 Samarbejds- og partnerskabsmodel. Modellen betyder en uændret organisering af fritidsområdet. Der indgås forpligtende samarbejds- og partnerskabsaftaler i forhold til blandt andet

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Styrelsesvedtægt for Kolding Kommunale Skolevæsen Byrådet 1 Byrådet har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og påser, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen

Læs mere

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl.

Referat af skolebestyrelsesmøde. Dato: 18/6 2014. Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. Referat af skolebestyrelsesmøde Dato: 18/6 2014 Kl. 17.00 ( bemærk) (ny bestyrelse er inviteret til kl. 18- der er spisning kl. 19) Afbud fra: Peter, Flemming Tilstede: Sted: Ellekildeskolen Punkter til

Læs mere

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag

Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: Sagsbeh.: PH Åben sag Fremtidig struktur på skoleområdet J.nr.: 17.A00 SagsID: 1180808 Sagsbeh.: PH Åben sag HISTORIK Den 23. marts 2010 iværksatte udvalget et arbejde med at tilvejebringe datamateriale og modeller til ny struktur

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole.

Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Notat vedr. procedure ved nedlæggelse af en skole. Dette dokument beskriver, den procedure som Kommunalbestyrelsen skal følge og de valg Kommunalbestyrelsen skal foretage i forbindelse med nedlæggelsen

Læs mere

HVIDBOG IMPLEMENTERING AF FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I KALUNDBORG KOMMUNE

HVIDBOG IMPLEMENTERING AF FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I KALUNDBORG KOMMUNE HVIDBOG IMPLEMENTERING AF FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR I Sammendrag af høringssvar indkommet i høringsfasen 30. august 25. oktober 2007 1 1. Indledning Kalundborg Kommune udsendte den 30. august 2007 et høringsoplæg

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet.

Herefter tilføjer administrationen beslutningerne til Styrelsesvedtægten for skoleområdet. Til MED-udvalg og skolebestyrelser Center for Skole Langes Gård 10 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 www.slagelse.dk Høringsmateriale Udvalget for Børn, Uddannelse og Integration besluttede på deres møde

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Dragør Kommune Skole Side nr. 1

Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Dragør Kommune Skole Side nr. 1 Indhold Formål med notatet...1 Pædagogiske sigtelinjer...2 Struktur...2 Antal skoler...2 Navne til de to nye skoler...3 Ledelse...3 Sporreduktion...4 Fordeling af elever

Læs mere

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011

Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Samlet oversigt over scenarierne til masterplanen for dagtilbud August 2011 Opland Scenarie Nuværende/muligt Svebølle/ Viskinge Lille fald i ca. 10 Snertinge Lille stigning i ca. 25 Uændrede dagtilbud

Læs mere

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014

Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Greves fremtidige skolestruktur Temamøde i Byrådet 24. juni 2014 Temamøde i Byrådet den 24. juni 2014 Samle op på dialogmøder mellem skolebestyrelserne og Børne- og Ungeudvalget Drøfte tidsperspektiv for

Læs mere

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B

Bilag B til styrelsesvedtægten. Indhold. Styrelsesvedtægt for folkeskolen i Greve Kommune, Bilag B Bilag B til styrelsesvedtægten Styrelsen af de kommunale folkeskoler er i folkeskoleloven fastsat ved en række bestemmelser om kompetencefordelingen mellem henholdsvis Byrådet, skolebestyrelsen og skolens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse.

Skolebestyrelserne kan således ikke nedlægge undervisningssteder eller flytte 0. - 6. klasse fra undervisningssteder uden politisk godkendelse. Høring om ny skolestruktur i Odsherred Kommune Byrådet i Odsherred har den 9. september 2012 indgået en aftale om grundlaget for en fremtidig skolestruktur i Odsherred Kommune. Dette betyder oprettelse

Læs mere

Folkeskoleloven 24a. Notat Landsbyordning i Struer Kommune

Folkeskoleloven 24a. Notat Landsbyordning i Struer Kommune Folkeskoleloven 24a Notat Landsbyordning i Struer Kommune Oktober 2016 Baggrund Landsbyordning er den populære betegnelse for Folkeskolelovens 24a, som åbner mulighed for at etablere fælles ledelse og

Læs mere

Scenarier og løsninger 0-18 år.

Scenarier og løsninger 0-18 år. Lang proces Implement Forvaltning Allerød Privatskole? Faglighed, trivsel og kvalitet på 0-18 års området! (notater) ØU: Byg-komprimering forslag på 10% Den fysiske udviklingsplan for 0-6 års området.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen

Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægt for Rebild Kommunes skolevæsen Styrelsesvedtægten udgør sammen med relevante bilag rammen for drift af skolerne i Rebild Kommune. I styrelsesvedtægten inkl. bilagene fastsættes bestemmelser

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016

Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Høringssvar vedr. afdækningskatalog for budget 2016 Skolebestyrelsen og MED-udvalget ved Hjallerup Skole Inden Skolebestyrelsen og MED-udvalget afgiver høringssvar til de enkelte forslag, vil vi gerne

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 3. februar 2016 Sagsbeh.haag01 J.nr.: 17.02.04-G01-1-16 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2016/17 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281

NOTAT. Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 NOTAT Emne: Til: Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Byrådet Dato: 14. april 2011, revideret 4. maj 2011 Sagsbeh.: Peter Krog Sagsnr.: 10/22281 Driftsøkonomi ved fire og tre skoledistrikter Store

Læs mere

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg

Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg Silkeborg Lærerforening Hostrupsgade 39.3. 8600 Silkeborg 19. november 2015 Høringssvar fra Silkeborg Lærerforening i forbindelse med Silkeborg Kommunes høring om skolestrategi. Silkeborg Lærerforening

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015

Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Styrelsesvedtægt for Køge Kommunes Skolevæsen 2015 Indhold Kapitel 1: Indledning... 2 Kapitel 2: Skolebestyrelsen... 2 1. Skolebestyrelsens sammensætning... 2 1.a. Sammensætning af skolebestyrelsen ved

Læs mere

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse

Godkendelse af procesplan for fælles ledelse Punkt 3. Godkendelse af procesplan for fælles ledelse 2015-049805 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender procesplan for Fælles ledelse. Beslutning: Drøftet. Skolevæsnet har de sidste

Læs mere

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole.

Alle børn er tilknyttet et skoledistrikt iht. til deres folkeregisteradresse og har ret til at blive optaget på den tilhørende skole. Notat 22. februar 2017 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.02.04-G01-2-17 Skoleafdelingen Oprettelse af 0. klasser 2017/18 Ifølge styrelsesvedtægten for Frederiksberg Kommunes skolevæsen er det Kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

Modeller for ændret skolestruktur

Modeller for ændret skolestruktur Modeller for ændret skolestruktur Skolernes rammevilkår (ressourcemæssige og faglige) kan forbedres ved at ændre på skolestrukturen. Hvor mange ressourcer, der kan frigives og omprioriteres er afhængig

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Referat 3. marts 2016 kl. 19:50 Kantinen Indkaldelse Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Henriette Breum Henrik Bang Birgitte Hannibal Mette Hoff Dorthe la Cour Dorete Dandanell

Læs mere

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011.

Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Referat fra det årlige dialogmøde med forældreråd og skolebestyrelse den 12. maj 2011. Velkomst ved skolebestyrelsesformand Gitte Schmidt som orienterede om skolebestyrelsens arbejde: Det første den nytiltrådte

Læs mere

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune

Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Principper for skoleindskrivning og -optagelse i et fælles skoledistrikt Lyngby-Taarbæk Kommune Skoleåret 2017/2018 Bilag 1 i skolernes styrelsesvedtægt, pkt. 9. Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 15. september

Læs mere

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld.

Der er i beregningerne ikke taget højde for afvikling af oparbejdet gæld. Økonomi Elevtal Afgangsprøver NOTAT Baggrund Byrådet tiltrådte 8. februar 2011 - under punktet Struktur for dagtilbud og skoler - indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget om at: 1. at distriktsmodellen

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00

SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 SKOLEBESTYRELSESMØDE MED KLASSEFORÆLDREREPRÆSENTANTERNE Den 6. april 2011, kl.: 19.00-21.00 1. Årsberetning fra skolebestyrelsen. Hvem er skolebestyrelsen? Skolebestyrelsens opgaver Det første år med ny

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte

De tre scenarier er nærmere beskrevet i notatet angående ny skolestruktur, jf. vedlagte GLADSAXE KOMMUNE Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Undervisningsudvalgets møde d. 17.05. 2011. Sag nr. 89. NOTAT Dato: 17.05.2011 Ny skolestruktur - tre scenarier Børne- og Undervisningsudvalget

Læs mere

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune

Til Borgmesterens Afdeling. Den 10. august Århus Kommune Til Borgmesterens Afdeling Den 10. august 2005 Vedr. indstilling om forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygning i Århus Kommune i de kommende år. Århus Kommune Skoler og Kultur Magistratens

Læs mere

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer.

I det følgende redegør forvaltningen for mulighederne for at forkorte skoledagen, herunder de juridiske og økonomiske rammer. Notat Vedrørende: Afkortning af skoledagenes længde Sagsnavn: Skoledagens længde. Mulighed for kortere skoledage Sagsnummer: 17.00.00-G01-20-16 Skrevet af: Erik Kragelund Larsen/Jørn Sørensen/Torben Bugge

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010

UDKAST! Oplæg. den fremtidige skolestruktur. i Esbjerg kommune. 2. september 2010 UDKAST! Oplæg om den fremtidige skolestruktur i Esbjerg kommune 2. september 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for rapporten... 3 2 Sammenfatning og anbefaling... 4 3 - Prognosematerialets forudsætninger...

Læs mere

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt

Progno se nuv. Distrikt er søsk fra søsk til I alt Notat 6. september 2016 Sagsbeh.:HPA J.nr.: 17.01.04-G01-6-16 Forslag til skoledistriktsændringer 2017/18 Skoleafdelingen Indledning Dette notat beskriver det forventede antal børnehaveklasseelever i skoleåret

Læs mere

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl

Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt kl Referat af Skolebestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. okt. 2008 kl. 18.30 Til stede: Elevrådsrepræsentanterne deltager til og med pkt. 5 Palle Mogensen (PM), Lisbeth Rønnow (LR), Lisbeth Pontoppidan (PO), Karen

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by

Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Dato Januar 2017 Dok.nr. 2314/17 Sagsnr. 15-7239 Beregninger på skolebygningsscenarier i Varde by Indledning... 2 Eksempel 1: Brorsonskolen renoveres... 3 Eksempel 2: Brorsonskolen bevarer 0.-6. klasse

Læs mere

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE

SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE SPECIALUNDERVISNING OG SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FREDENSBORG KOMMUNE Politiske målsætninger for skolernes specialundervisning og specialpædagogisk bistand i det almindelige undervisningsmiljø Forord

Læs mere