Gigaset. Gigaset SL37H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gigaset. Gigaset SL37H"

Transkript

1 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset SL37H Gigaset

2 Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Ð ò V INT :45? SMS 8 Bemærk: Visning af håndsættet på en basestation, der understøtter SMS Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tomt til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 9) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluktast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) 6 Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), Skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (langt tryk) 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Tilslutningsstik til headsæt og pc-interface 9 Mikrofon 10 R-tast Forespørgsel (Flash) Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er oprettet forbindelse: skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (kort tryk), åbn tabellen med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer (afhænger af basestationen)/telefonsvarer på nettet (tryk længe) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (kort tryk), start opkald (langt tryk) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem "brug af håndsæt" og håndfri funktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Styretast (s. 8) 16 Bluetooth aktiveret (s. 25) 17 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse 1

3 Indhold Indhold Kort oversigt over håndsættet... 1 Sikkerhedsanvisninger Gigaset SL37H mere end blot telefoni Sådan kommer du i gang Pakkens indhold Opstilling af basestation og lader Ibrugtagning af håndsættet Tilmelding af håndsæt Brug af håndsættet Styretast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Ret forkerte indtastninger Ecological DECT Brug af telefonen Eksterne opkald Afslutning af en samtale Besvarelse af opkald Håndfri funktion Slå lyden fra Interne opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbog/Call-by-Call-liste Genopkaldslisten Åbn lister med beskedtasten Brug af håndsættet som babyalarm Walky-talky-tilstand Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre Ændring af displaysproget Indstilling af displayet Indstil screensaver Indstilling af displaybelysning Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Ændring af ringetoner Media-Pool Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeur Indstilling af en aftale (kalender) Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Anvendelse af Bluetooth-enheder Indstil dit eget forvalgsnummer Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Godkendelser Producentens Garanti Tekniske data Bemærkninger til betjeningsvejledningen Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Skrivning og redigering af tekst Ekstrafunktioner via pc-interfacet Tilbehør Indholdsfortegnelse

4 Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Indsæt kun den tilladte, genopladelige batteripakke (s. 30)! Dvs. aldrig normale (ikke genopladelige) batterier, da dette kan medføre alvorlige helbreds- og personskader. Batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Vær i den forbindelse opmærksom på de lokale regler for bortskaffelse af affald, som du kan få hos kommunen eller i den butik, hvor du har købt produktet. Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktion. Du kan pådrage dig alvorlige, vedvarende høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 28). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, da den eventuelt kan forstyrre andre radiotjenester. 3

5 Sikkerhedsanvisninger Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. Bemærk: Nogle af de funktioner, som beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i alle lande. 4

6 Gigaset SL37H mere end blot telefoni Gigaset SL37H mere end blot telefoni Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke blot mulighed for at gemme op til 250 telefonnumre og -adresser (s. 11) din telefon kan mere: u Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på en tast ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen (s. 18). u Marker vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 13). u Knyt et billede til dine samtalepartnere. Du kan se, hvem der ringer til dig, på billedet på håndsættets display. Forudsætning: Vis nummer. u Gem aftaler (s. 24) og mærkedage (s. 15) på din telefon din telefon vil minde dig om dem i tide. u Kommuniker trådløst via Bluetooth med andre enheder (f.eks. headsæt), der også anvender denne teknik (se s. 25). God fornøjelse med din nye telefon! Sådan kommer du i gang Pakkens indhold u et Gigaset SL37H-håndsæt u en lader med strømforsyning u et batteri, u et batteridæksel, u en bælteclips, u en betjeningsvejledning. Opstilling af basestation og lader Laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig håndsættet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt din Gigaset mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: op til 300 m u Indendørs: op til 50 m Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker. 5

7 Sådan kommer du i gang Ibrugtagning af håndsættet Displayet er beskyttet med folie. Fjern beskyttelsesfolien! Lukning af batteridækslet Placer batteridækslet parallelt med kabinettet, og tryk det ind, til det klikker på plads. Indsæt batteripakken Vigtigt: Anvend kun det genopladelige, originale Gigaset Communications GmbH * -batteri (s. 30)! Dvs. under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskader. F.eks. kan batterikappen eller batteriet blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Læg batteriet skråt ind i fordybningen fra venstre og med fremspringene forrest. Tryk det derefter ovenfra ind i kabinettet, til holdeklemmerne på siden af batteriet klikker solidt på plads i kabinettet. Fastgør bælteclipsen På siden af håndsættet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis du vil fjerne batteriet, skal du først trykke på holdeklemmerne på siden. Åbn batteridækslet Hvis bælteclipsen er monteret, skal du tage den af. Hold apparatet i hånden med tastaturet mod håndfladen. Støt den anden hånds tommelfinger på højttaleren (a), og tag med samme hånds pegefinger fat i hulrummet øverst på håndsættet (b). a b Løft dækslet op. 6

8 Sådan kommer du i gang Tilmelding af håndsæt Et Gigaset SL37H håndsæt kan tilmeldes op til fire basestationer. Efter tilmeldingen skifter håndsættet automatisk til standbytilstand. Displayet viser håndsættets interne nummer,f.eks. INT 1. Ellers skal du gentage processen. På håndsættet w Ð Håndsæt Tilslut apparat s Vælg basestation, f.eks. Base 1, og tryk på OK. ~ Indtast basestationens system-pin-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på OK. På displayet blinker f.eks. Base 1. På basestationen Fremgangsmåden for tilmeldingen til basestationen er anført i betjeningsvejledningen til basestationen. Sæt håndsættet i laderen Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten. Sæt håndsættet i laderen med displayet fremad. Lad håndsættet stå i laderen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Hvis håndsættet er blevet slukket, fordi batteriet er helt afladet, og håndsættet derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun stilles i den dertil beregnede lader. Ved spørgsmål og problemer, se s. 28. Første opladning og afladning af batteriet Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand (s. 1). Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først oplades og aflades helt. Derfor skal håndsættet stå i laderen uden afbrydelser i ti timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: Efter den første opladning og afladning kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, så indgående opkald får tildelt dato og klokkeslæt korrekt, og så du kan bruge vækkeuret og kalenderen. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: w Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (8-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 5 for kl. 7:15. Gem Tryk på displaytasten. 7

9 Brug af håndsættet Display i standbytilstand Når håndsættet er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet afhængigt af basestationen ud på følgende måde (eksempel): Ð Din telefon er nu klar til brug! Hvis du har spørgsmål i forbindelse med brugen af din telefon, kan du læse tippene til afhjælpning af fejl ("Spørgsmål og svar", s. 28), eller du kan kontakte vores kundeservice (Customer Care, s. 29). Brug af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a INT 1 V :15? SMS Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktivering/deaktivering af tastaturspærring # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Styretast I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) på styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for "tryk på højre side af styretasten" eller w for "tryk midt på styretasten". Styretasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. w / v Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Åbner menuen til indstilling af samtalelydstyrke (s. 20), ringetoner (s. 21), servicetoner (s. 23) og vibratoralarm (s. 22) på håndsættet. I hovedmenuen, i undermenuer og på lister t / s Bladr linje for linje op/ned. w Åbn menuen hhv. bekræft valget. u Gå et menuniveau tilbage, eller forlad et menuniveau. I indtastningsfelter Med styretasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. Under en ekstern samtale s u t Åbn telefonbogen. Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. Indstil lydstyrken i håndsættet eller lydstyrken for håndfri funktion. 8

10 Brug af håndsættet Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2displaytaster De vigtigste displaysymboler er: } Venstre displaytast, hvis den ikke er tildelt en funktion (s. 18). Åbner hovedmenuen. Mulighed W Î Œ Ó? SMS Åbner en situationsafhængig menu. Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Henter -adressen fra telefonbogen. Kopierer nummeret til telefonbogen. Ÿ På basestationer med indbygget telefonsvarer: Viderestilling af eksterne opkald til telefonsvareren. Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. 1 2 Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1. Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk på w, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med styretasten q. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Bladre q til den ønskede funktion med styretasten, og tryk på OK. Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Visning i betjeningsvejledningen: De trin, du skal udføre, vises i en forkortet form. Eksempel Visningen: w Ð Dato/tid betyder: w Tryk på tasten for at få vist hovedmenuen. 9

11 Ecological DECT Ð Dato/tid Brug styretasten q til at bladre til undermenuen Indstillinger, og tryk på OK. Brug styretasten q til at bladre til funktionen, og tryk på OK. Flere visningstyper: c / Q / * osv. Tryk på den afbildede tast på håndsættet. ~ Indtast tal eller bogstaver. Udførlige eksempler på menuindtastninger og indtastninger på flere linjer finder du i denne betjeningsvejlednings appendiks, s. 30. Ret forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Ecological DECT Ecological DECT er ensbetydende med en reduktion af strømforbruget ved anvendelse af en strømbesparende strømforsyning. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast derefter nummeret. Opkaldet afbrydes med afbrydtasten a. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 12) eller genopkaldslisten (s. 16 sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by-Call-numre"). Fortsættelse af samtalen på Bluetoothheadsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 25). Tryk i stedet headsættets opkaldstast det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelse til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Afslutning af en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvarelse af opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 20), kan du 10

12 Anvendelse af telefonbogen og lister besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetooth-headsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 25). Tryk først på opkaldstasten, når selve håndsættet ringer. Det kan tage op til 5 sekunder at oprette forbindelsen til håndsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Nummeret indtastes, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. Skift mellem "brug af håndsæt" til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale aktiveres eller deaktiveres den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du gør dette. Hvis håndfri funktion-tasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken for håndfri funktion, se s. 20. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Interne opkald Interne samtaler med andre håndsæt, der er tilmeldt samme basestation, er gratis. Opkald til et bestemt håndsæt u Start et internt opkald. ~ Indtast håndsættets nummer. Eller: u Start et internt opkald. s Vælg håndsæt. c Tryk på opkaldstasten. Opkald til alle håndsæt på én gang ("opkald til alle") u Start et internt opkald. * Tryk på stjerne-tasten. Der ringes op til alle håndsæt. Afslutning af samtale a Tryk på afbrydtasten. Anvendelse af telefonbogen og lister I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt 250 opslag. Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan 11

13 Anvendelse af telefonbogen og lister dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 14). Telefonbog/Call-by-Call-liste Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u VIP-notat og VIP-ringetone (valgfrit), u -adresse (valgfrit), u CLIP-billeder (valgfrit) u mærkedage med signalering. telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. Opslagenes længde (telefonbog) 3 numre: maks. 32 cifre hver For- og efternavn: maks. 16 tegn -adresse: maks. 60 tegn. Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte "Call-by- Call-numre"). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tastenc. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Lagring af et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Første navn / Efternavn: Indtast et navn i mindst ét af felterne. Telefon / Telefon (kontor) / Telefon (Mobil): Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Bryllupsdag (Dato) og bryllupsdag (Tid) (s. 15), og vælg signaleringstype: bryllupsdag (Alarm). Billede-CLIP Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op (s. 22). Forudsætning: Telefonnummeroverførsel (CLIP). Bemærk: Du kan finde oplysninger om, hvilke basestationer dit håndsæt understøtter denne funktion sammen med, på internettet på adressen Gem ændringerne: (s. 31). 12

14 Anvendelse af telefonbogen og lister Lagring af nummer i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. Rækkefølge for opslagene i telefonbogen/call-by-call-lister Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk ud fra efternavnet. Mellemrum og tal har første prioritet. Hvis kun fornavnet blev indtastet i telefonbogen, indsættes fornavnet i rækkefølgen i stedet for efternavnet. Sorteringsrækkefølgen er som følger: 1. Mellemrum 2. Tal (0 9) 3. Bogstaver (alfabetisk) 4. Øvrige tegn Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, kan du indsætte et mellemrum eller et tal foran det første bogstav i efternavnet. Disse opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Bladre med s til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når kun fornavnet er indtastet), hhv. bladre til opslaget med s. Ring op via telefonbogen/call-by-calllisten s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Visning af opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Du kan vælge følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag. Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Vis nummer. Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 14). 13

15 Anvendelse af telefonbogen og lister Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 14). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 12). Opkald ved hjælp af kortvalgstaster Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 18). Overførsel af telefonbogen/call-by- Call-listen til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (Vælg opslag) Mulighed (Åbn menu) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne s Vælg modtagerhåndsættets interne nummer, og tryk på OK. Du kan overføre flere enkeltopslag efter hinanden ved at besvare forespørgslen Kopiér andre opslag? med Ja. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-tilstand (se s. 25) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (Åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen med "Godkendt enhed" (se s. 26) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen "Godkendt enhed" (se s. 26) til dit håndsæt, sker dette automatisk, og du informeres herom på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Bemærk: Du kan også sende hele telefonbogen via dataoverførslen uden at åbne telefonbogen: w í Data overførelse Telefonbog 14

16 Anvendelse af telefonbogen og lister Kopiering af det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS (afhængigt af basestationen) eller under en samtale. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Supplering af opslaget se s. 12. Under nummeroverførslen fra telefonsvarerlisten (afhængigt af basestationen) afbrydes afspilningen af beskeder. Overfør nummeret eller adressen fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Åbn alt afhængigt af betjeningssituationen telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog. q Vælg opslag (s. 13). Sådan gemmes en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen (s. 24). s s (Valg af opslag; s. 13) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Vælg Til. Ændring af indtastninger på flere linjer: Bryllupsdag (Dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). bryllupsdag (Tid) Indtast klokkeslæt (4-cifret) for påmindelsessignalet. bryllupsdag (Alarm) Vælg signaleringstype. Gem ændringerne: (s. 31). Deaktivering af en mærkedag s s (Valg af opslag; s. 13) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Vælg Fra. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag Der høres et påmindelsessignal med den valgte ringetone på håndsættet. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked. Off Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Vis en mistet mærkedag Du bliver mindet om en slettet mærkedag, som du ikke har kvitteret for, med visning af Aftale én gang. Visning af en aftale: Aftale Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: SMS Skriv en SMS-besked (afhænger af basestationen). Slet Slet påmindelse. Tryk på displaytasten eller Tilbage efter sletningen: Tilbage til standbytilstand, Aftale vises ikke længere. Du kan også få vist mistede mærkedage efterfølgende (se s. 25). 15

17 Brug af håndsættet som babyalarm Genopkaldslisten Genopkaldslisten indeholder de 20 telefonnumre, der senest er ringet til fra håndsættet (maks. 32 cifre). Hvis et nummer står i telefonbogen eller i Call-by-Calllisten, vises det tilknyttede navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Kopier opslaget til telefonbogen (s. 12). Auto. genopkald Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst hvert 20 sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og "Medhør" er aktiveret. Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten c. Funktionen er afsluttet. Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen. Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 13) Slet opslag (som i telefonbogen, s. 13) Slet liste (som i telefonbogen, s. 14) Åbn lister med beskedtasten Så snart der kommer et nyt opslag til en liste, høres der en sevicetone. Beskedtasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet. Hvis du trykker på beskedtasten f, åbnes de lister, der indeholder nye beskeder. Brug af håndsættet som babyalarm Hvis babyalarm-tilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Du kan gemme et internt eller eksternt nummer som opkaldsnummer på håndsættet. Et babyalarm-opkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babyalarm-opkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhænger af basestationen). Under et babyalarm-opkald er alle taster undtagen afbrydtasten spærret. Højttaleren i håndsættet er slået fra. I babyalarm-tilstand signaleres indgående opkald på håndsættet uden ringetone og vises kun på displayet. Displayet og tastaturet bliver ikke oplyst, og servicetonerne er også deaktiveret. Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babyalarm-tilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen er fortsat aktiveret. Babyalarm-tilstanden opretholdes, hvis du slukker håndsættet og tænder det igen. 16

18 Walky-talky-tilstand OBS! Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller oprettelsen af forbindelsen ved viderestilling af babyalarmen til et eksternt nummer. En aktiveret babyalarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batterierne ikke aflades. Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet. Det nummer, som babyalarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en aktiveret telefonsvarer. Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer v í Babyalarm Ændring af indtastninger på flere linjer: Babyalarm: Vælg Til for at aktivere funktionen. Alarm til: Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen (tryk på displaytasten Ò), eller indtast det direkte. Kun de sidste 4 cifre vises. Internt nummer: Mulighed INT OK s (vælg håndsæt eller Til alle, hvis alle tilmeldte håndsæt skal ringes op) OK. Følsomhed: Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj). Gem indstillingerne med Gem. Redigering af det indstillede opkaldsnummer v í Babyalarm s Gå til linjen Alarm til:. X hhv. Slet Slet det aktuelle telefonnummer. Indtast og gem nummeret som beskrevet under Aktivering af babyalarm og indtastning af opkaldsnummer (s. 17). Deaktiver babyalarmen fra en ekstern telefon Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signalering, og babyalarmen skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer. Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babyalarmen, og tryk på tasten 9 ;. Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babyalarmen. De øvrige babyalarmindstillinger i håndsættet (f. eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten Off på håndsættet. Hvis du vil aktivere babyalarmen igen med det samme nummer: Slå aktivering til igen, og gem med Gem. Walky-talky-tilstand Walky-talky-tilstanden muliggør kommunikation mellem to håndsæt inden for og uden for rækkevidde af den basestation, som håndsættene er tilmeldt. Håndsæt, der skal kommunikere med hinanden i walky-talky-tilstand, skal opfylde en af de følgende betingelser: u Håndsættene er allerede tilmeldt den samme basestation. u Håndsættene er indstillet til Bedste base eller endnu ikke tilmeldt. Hvis du i walky-talky-tilstand trykker på opkaldstasten c eller håndfri funktiontasten d, går opkaldet videre til alle de håndsæt, der er i walky-talky-tilstand. Forbindelsen oprettes med det første håndsæt, der besvarer walky-talky-opkaldet. 17

19 Indstilling af håndsæt Bemærk: u Rækkevidden udendørs er maks. 300 m. u De håndsæt, der er i walky-talky-tilstand, er ikke længere tilgængelige for opkald. u Håndsættenes driftstider reduceres betydeligt. Aktivering/deaktivering af walky-talkytilstand v í Walky-talk.-opk. Med OK aktiverer du walky-talky-tilstanden. Du kan nu: Off Trykke på displaytasten. Walky-talky-tilstanden deaktiveres. eller Trykke på displaytasten for at åbne menuen. Du kan vælge følgende funktioner med q: Lydindstilling Du kan indstille Til ekst. opk. (se s. 21) og Servicetoner (se s. 23) for walkytalky-tilstanden. Babyalarm Du kan bruge håndsættet som babyalarm i walky-talky-tilstand. Anvendelse af håndsættet som babyalarm i walky-talky-tilstand Babyalarm Ændring af indtastninger på flere linjer: Babyalarm: Vælg Til for at aktivere funktionen. Følsomhed: Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj). Gem ændringerne. Babyalarmen sendes så til alle håndsæt, der er i walky-talky-tilstand. Hvis du vil deaktivere babyalarmen, skal du trykke på displaytasten Off på det håndsæt, hvor babyalarmen er aktiveret. Håndsættet vender tilbage til normal walky-talky-tilstand. Indstilling af håndsæt Håndsættet er indstillet på forhånd. Du kan ændre disse indstillinger enkeltvis. Hurtig adgang til funktioner og numre Den venstre displaytast og taltasterne Q og 2 tilo kan du tildele et nummer eller en funktion. Den højre displaytast er allerede tilknyttet en funktion. Du kan ændre tilknytningen. Med et tryk på tasten ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen. Tildele taltaster/venstre displaytast Forudsætning:Taltasterne hhv. den venstre displaytast er endnu ikke tildelt et nummer eller en funktion. Tryk på displaytasten } hhv. længe på taltasten. Listen med de mulige tastetildelinger åbnes. Du kan vælge mellem følgende: Hurtig opkald / Eks.adr. bog Tilknyt tasten til et nummer fra telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen. Telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen åbnes. Vælg opslag, og tryk på OK. Hvis du sletter eller redigerer opslaget i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen, påvirker det ikke tildelingen til tal- hhv. displaytasten. Babyalarm Tilknyt tasten til menuen for indstilling og aktivering af babyalarmen (se s. 16). 18

20 Indstilling af håndsæt Alarm Tilknyt tasten til menuen for indstilling og aktivering af vækkeuret (se s. 23). Kalender Åbn kalenderen/indtast en ny aftale. Bluetooth Tilknyt tasten til Bluetooth-menuen. Flere funktioner... Afhængigt af basestationen er flere tastetildelinger mulige. Hvis den venstre displaytast er tildelt, vises i den nederste displaylinje over displaytasten den valgte funktion hhv. navnet på telefonnummeret i telefonbogen hhv. Call-by-Call-listen (eventuelt forkortet). Start en funktion, ring et nummer op I standbytilstand skal du trykke længe på taltasten eller kort på displaytasten. Alt afhængigt af tastetildelingen: u Nummeret ringes direkte op. u Funktionens menu åbnes. Ændring af tildelingen for en tast Displaytasten Tryk længe på venstre eller højre displaytast. Listen med de mulige tastetildelinger åbnes. Gå frem som beskrevet ved den første tildeling af tasten (s. 18). Taltast Tryk kort på taltasten. Lader Tryk på displaytasten. Listen med de mulige tastetildelinger vises. Gå frem som beskrevet ved den første tildeling af tasten (s. 18). Ændring af displaysproget Du kan få vist displayteksterne på forskellige sprog. w Ð Håndsæt Sprog Det aktuelle sprog er markeret med. s Vælg sprog, og tryk på OK. a trykkes længe (standbytilstand). Hvis du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår: w N 4 Tryk på tasterne i rækkefølge. s Vælg det korrekte sprog, og tryk på OK. Indstilling af displayet Du kan vælge mellem fire farveskemaer og flere kontrastniveauer. w Ð Skærm Farveskemaer Vælg, og tryk på OK. s Vælg farveskema, og tryk på OK ( = aktuel farve). a Trykkes kort. Kontrast Vælg, og tryk på OK. r Vælg kontrast. Gem a Tryk på displaytasten. Trykkes længe (standbytilstand). Indstil screensaver Du kan vælge at få vist et billede fra Stifinder (s. 22) som screensaver i standbytilstand. Logoet erstatter visningen i standbytilstand. På den måde bliver dato, klokkeslæt og navn muligvis skjult. Screensaveren vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt. Hvis der er aktiveret en screensaver, er menupunktet Screensaver markeret med. 19

21 Indstilling af håndsæt w Ð Skærm Screensaver Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til (screensaveren vises) eller Fra (ingen screensaver). Udvalg: Skift eventuelt screensaver (se nedenfor). Gem ændringerne: (s. 31). Hvis screensaveren dækker visningen, kan du trykke kort på a eller w for at vise standbydisplayet med klokkeslæt og dato. Skift screensaver w Ð Skærm Screensaver s Info Gå til linje Udvalg. Tryk på displaytasten. Den aktive screensaver vises. s Vælg screensaver, og tryk på Lader. Gem ændringerne: (s. 31). Indstilling af displaybelysning Du kan aktivere eller deaktivere displaybelysningen, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet permanent halvt oplyst. w Ð Skærm Belysning Den aktuelle indstilling vises. Ændring af indtastninger på flere linjer: I lader Vælg Til eller Fra. Udendørs lader Vælg Til eller Fra. Bemærk: Ved indstillingen Til kan håndsættets standbytid blive reduceret betydeligt. Gem a Tryk på displaytasten. Tryk længe (standbytilstand). Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten c. w Ð Håndsæt Autosvar a Vælg, og tryk på OK ( = til). Trykkes længe (standbytilstand). Ændring af lydstyrken for håndfri funktion/i håndsættet Du kan indstille lydstyrken ved håndfri funktion i fem trin og lydstyrken i håndsættet i tre trin. I standbytilstand: t Håndsætlydstyrke r s r Gem Indstilling af lydstyrken i håndsættet. Gå til linje Højttaler:. Indstil lydstyrken for håndfri funktion. Tryk eventuelt på displaytasten for at gemme indstillingen. Indstilling af lydstyrken under en samtale: t Tryk på styretasten. r Indstil lydstyrken. Indstillingen gemmes automatisk efter ca. 3 sekunder, eller når du trykker på displaytasten Gem. Når t er tildelt en anden funktion, f.eks. ved skift mellem opkald: Mulighed Åbn menuen. Lydstyrke Vælg, og tryk på OK. Foretag indstillinger (se ovenfor). 20

22 Indstilling af håndsæt Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen. Ændring af ringetoner u Lydstyrke: Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1 5; f.eks. lydstyrke 2 = ˆ) samt "Crescendo"-lydstyrken (6; lydstyrken bliver kraftigere for hver ringetone = ). u Ringetoner: Du kan vælge forskellige ringetoner eller en vilkårlig lyd fra Media-Pool (s. 22). Du kan indstille forskellige ringetoner for følgende funktioner. u Til ekst. opkald: For eksterne opkald u Til int. opk.: For interne opkald u Til aftaler: For indstillede aftaler (s. 24) u Alle ens: Ens for alle funktioner Indstillinger for de enkelte funktioner Indstil lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen. For eksterne opkald kan du også aktivere tidsstyring for et opkalds lydstyrke (f.eks. lavere om natten end om dagen). I standbytilstand: t Til ekst. opk. q Vælg indstilling, f.eks. Til ekst. opkald, og tryk på OK. r Indstil lydstyrken (1 6). s Gå til den næste linje. r Vælg melodi. Gem Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten. Desuden for eksterne opkald: Tidsst. Tryk på displaytasten. Ændring af indtastninger på flere linjer: Tids kontrol: Vælg Til eller Fra. Fra: Indtast starttidspunktet med 4 cifre. Til: Indtast sluttidspunktet med 4 cifre. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1 6). Samme indstillinger for alle funktioner I standbytilstand: t Til ekst. opk. Alle ens Indstil lydstyrke og ringetone (se "Indstillinger for de enkelte funktioner"). Gem a Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen. Trykkes længe (standbytilstand). Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen. Deaktivering/aktivering af ringetone Inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand kan du enten permanent eller kun for det aktuelle opkald deaktivere ringetonen på håndsættet. Du kan ikke aktivere ringetonen igen under en ekstern samtale. Permanent deaktivering af ringetonen * Tryk længe på stjernetasten. På displayet vises symbolet Ú. Genaktivering af ringetone * Tryk længe på stjernetasten. Deaktivering af ringetonen for det aktuelle opkald Ring fra Tryk på displaytasten. 21

23 Indstilling af håndsæt Aktivering/deaktivering af påmindelsestone I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så en kort tone ("Bip") i stedet for ringetonen. * Tryk længe på stjerne-tasten, og inden 3 sek.: Bip Vibratoralarm Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med én kort påmindelsestone. º vises på displayet. Indgående opkald og andre meddelelser signaleres med vibration. I standbytilstand: t Vibrator Aktiver eller deaktiver med OK ( = til). Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen. Media-Pool Håndsættets Media-Pool håndterer lyde, der kan anvendes som ringetone, og billeder (CLIP-billeder og screensavere), som du kan bruge som opkaldsbilleder eller som screensaver; forudsætning: Telefonnummeroverførsel (CLIP). Media-Pool kan håndtere følgende medietyper: Symbol Lyd Format Ù Ringetoner Standard Ö Monofon Standard Polyfon.mid Billede (CLIP-billede, screensaver) BMP (128 x 128 hhv. 128 x 64 pixel) Symbolet vises foran navnet i Media-Pool. Der er forudindstillet forskellige mono- og polyfoniske lyde og billeder i din telefon. Du kan høre de eksisterende lyde og få vist de eksisterende billeder. Du kan overføre billeder fra en pc (s. 33). Hvis der ikke er tilstrækkelig hukommelse, skal du først slette et eller flere billeder. De forudindstillede billeder er markeret med è. Du kan ikke omdøbe eller slette de forudindstillede lyde og billeder. Afspil lyd/vis CLIP-billeder w Ï Screensaver / Billede-CLIP / Lyd (vælg opslag) Afspil / Info Tryk på displaytasten. Lydene afspilles hhv. billederne vises. Med tasten q kan du skifte mellem opslagene. Afslut / Tryk på displaytasten. Afspilningen af lydene hhv. visningen af billedet afsluttes. Når du afspiller lyde, kan du afbryde afspilningen med tasten u. a Tryk længe (standbytilstand). Hvis du har gemt et billede i et ugyldigt filformat, får du en fejlmeddelelse, efter at du har valgt det. Processen afbrydes med. Du kan slette billedet med Slet. Lyde: Indstille lydstyrke Under afspilningen: Lydst. r Gem Tryk på displaytasten. Indstil lydstyrken. Omdøb/slet billede Tryk på displaytasten. Du har valgt et opslag. Mulighed Åbn menuen. Hvis et billede ikke kan slettes (è), er disse valgmuligheder ikke tilgængelige. Alt afhængigt af situationen kan du vælge følgende funktioner: Slet opslag Det valgte opslag slettes. 22

24 Indstilling af håndsæt Slet liste Alle sletbare opslag på listen slettes. Omdøb Rediger navnet (maks. 16 tegn), og tryk på Gem. Opslaget gemmes med det nye navn. Kontroller hukommelsespladsen Du kan få vist den ledige hukommelsesplads til screensaver og CLIP-billeder. w Ï Kapacitet Tilbage: tryk på displaytasten. Aktivering/deaktivering af servicetoner Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige aktiviteter og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden: u Tasteklik: Alle tastetryk bekræftes. u Kvitteringstoner: Bekræftelsestone (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der modtages en SMS (afhænger af basestationen) eller et nyt opslag i opkaldslisten Fejltone (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl Menusluttone: når du når til slutningen af en menu u Batteritone: Batteriet skal oplades. I standbytilstand t Servicetoner Ændring af indtastninger på flere linjer: Tasteklik: Vælg Til eller Fra. Bekræft: Vælg Til eller Fra. Batt lav: Til, Vælg Fra eller V.samta. Batteriadvarselstonen aktiveres/deaktiveres eller høres kun i samtaletilstand. Gem ændringerne: (s. 31). Du kan ikke deaktivere bekræftelsestonen ved placering af håndsættet i basestationen. Bemærk: Du kan også indstille samtalelydstyrken, ringetonerne, servicetonerne og vibratoralarmen via menuen. Indstilling af vækkeur Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 7). Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur w ì Ændring af indtastninger på flere linjer: Aktivering: Vælg Til eller Fra. Kl: Indtast klokkeslæt for vækningen (4-cifret). Periode: Vælg Daglig eller Man-Fredag. Lydstyrke: Indstil lydstyrken (1 6). Melodi: Vælg melodi. Gem ændringerne: (s. 31). Symbolet ì vises. En vækning signaleres med den valgte ringetonemelodi (s. 21) på håndsættet. Vækningen høres i 60 sek. På displayet vises ì. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres. Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone. 23

25 Indstilling af håndsæt Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze) Forudsætning: Der høres en vækning. Off eller Pause Tryk på displaytasten. Vækningen deaktiveres. Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt. Indstilling af en aftale (kalender) Du kan lade håndsættet minde dig om op til 30 aftaler (lydstyrke og melodi, se s. 21). Gem aftalen Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 7). w ç r/q Vælg en dag i den grafiske kalender, eller tryk på OK eller w. (dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med sort). Listen med dagens gemte aftaler vises. Hvis du allerede har gemt 30 aftaler, skal du først slette en eksisterende aftale. <Nyt opslag> Vælg, og tryk på OK. Ændring af indtastninger på flere linjer: Aftale: Vælg Til eller Fra. Dato: Indtast dag/måned (8-cifret). Kl: Indtast timer/minutter (4-cifret). Tekst: Indtast tekst (maks. 16 tegn). Teksten vises på displayet som aftalenavn på listen og ved aftalesignalet. Hvis du ikke indtaster en tekst, vises kun dato og klokkeslæt for aftalen. Gem Tryk på displaytasten. a Trykkes længe (standbytilstand). Aftalen er markeret på aftalelisten med. Aftalerne sorteres efter dato på listen. Et aftalesignal signaleres med den valgte ringetonemelodi (s. 21). Aftalesignalet høres i 60 sek. Den angivne tekst, dato og klokkeslæt vises. Under et opkald signaleres en aftale kun med en kort tone. Håndtering af aftaler w ç r/q Vælg en dag i den grafiske kalender, eller tryk på OK eller w. (dage, hvor der allerede er gemt aftaler, angives med sort i kalenderen). q Vælg en af dagens aftaler. Mulighed Åbn menuen Tilbage med. Du har følgende muligheder: Se opslag Vis den valgte aftale, Mulighed åbn menuen for at ændre, slette eller aktivere/deaktivere. Rediger opslag Rediger den valgte aftale. Slet opslag Slet den valgte aftale. Aktivering / Deaktivering Aktiver/deaktiver den valgte aftale. Slet liste Slet alle aftaler. 24

26 Indstilling af håndsæt Deaktivere eller besvare aftalesignal Forudsætning: Der høres et aftalesignal. Off Eller: SMS Tryk på displaytasten for at deaktivere aftalesignalet. Tryk på displaytasten for at besvare aftalesignalet med en SMS (afhænger af basestationen). Vis ikke-besvarede aftaler, mærkedage Ikke-besvarede aftaler/mærkedage (s. 15) gemmes i de følgende tilfælde på listen Hændelser: u Du besvarer ikke en aftale/mærkedag. u Aftalen/mærkedagen bliver signaleret under et opkald. u Håndsættet er slukket på tidspunktet for en aftale/mærkedag. u På tidspunktet for en aftale/mærkedag var automatisk genopkald aktiveret (s. 16). Det nyeste opslag står først på listen. Hvis der er en ny aftale/en ny mærkedag på denne liste, står der Kalender på displayet. Hvis du trykker på displaytasten, åbnes listen Hændelser også. Åbn listen via menuen: w í Hændelser Slet SMS a Vælg aftale/mærkedag. Oplysninger om aftalen/mærkedagen vises. En mistet aftale vises med aftalenavn, og en mistet mærkedag vises med navn/fornavn. Desuden vises dato og klokkeslæt. Slet aftale Skriv en SMS-besked. Trykkes længe (standbytilstand). Hvis der er gemt 10 opslag på listen, slettes det ældste opslag ved det næste aftaleopkald. Anvendelse af Bluetoothenheder Dit Gigaset SL37H håndsæt kan via Bluetooth kommunikere trådløst med andre enheder, der også anvender denne teknik. Inden du kan bruge dine Bluetooth-enheder, skal du aktivere Bluetooth og derefter tilmelde enhederne på håndsættet. Du kan tilmelde 1 Bluetooth-headsæt på håndsættet. Desuden kan du tilmelde op til 5 dataenheder (pc, PDA), så du kan overføre og modtage telefonbogsopslag som vcard eller udveksle data med en pc (s. 33). Ved overførsel af telefonnumre mellem Bluetooth-forbindelser skal forvalgsnummeret (lande- og områdekode) være gemt i telefonen (se s. 27). En beskrivelse af, hvordan dine Bluetoothenheder anvendes, finder du i betjeningsvejledningen til de pågældende enheder. Bemærk: Du kan kun anvende headsæt på håndsæt, der har headsætprofilen. Oprettelse af forbindelse mellem håndsættet og et Bluetooth-headsæt kan tage op til 5 sekunder. Dette gælder både for besvarelse af opkald på headsættet, for overførsel til headsættet og for start af et opkald fra headsættet. Aktivering/deaktivering af Bluetoothfunktionen w í Data overførelse Bluetooth Aktivering Tryk på OK for at aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionen ( = aktiveret). 25

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. M550 M555. Lynvejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  M550 M555. Lynvejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome M550 M555 Lynvejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde, hvorpå

Læs mere

Kort brugervejledning

Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D150 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 20 OpenStage 20 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk.

Sæt ikke apparatet på badeværelset eller i andre vådrum. Det er ikke beskyttet mod vandstænk. Vigtige oplysninger Vigtige oplysninger Anvendelse For trådløse Gigaset telefoner. Sikkerhedsanvisninger Vigtigt: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem før brug! Forklar

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide.

KIRK 5020 Håndsæt. Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt. Mikrofon. Quick Guide. KIRK 5020 Håndsæt Oplad dit håndsæt 14-16 timer første gang for det bedste resultat. Tilslutningsstik til hovedsæt Skærm Volume kontrol Venstre Softkey Viderestilling Højre Softkey Løft af/ læg på Navigeringstast

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang

BeoCom 2. Kom hurtigt i gang BeoCom 2 Kom hurtigt i gang Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks.

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. **

Hvad følger med? Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** Lynhåndbog SE888 Hvad følger med? Basestation Bemærk * I multi-håndsætpakker er der ekstra håndsæt, opladere og strømadaptere. ** I nogle lande skal du tilslutte ledningsadapteren til ledningen og derefter

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér.

Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer. Velkommen. Kort betjeningsvejledning. Forbind. Installér. Digital kabelløs telefon Digital kabelløs telefon med telefonsvarer SE140 SE145 Velkommen Kort betjeningsvejledning 1 2 3 Forbind Installér Brug Hvad finder du i æsken? SE140/SE145 håndsæt SE140 eller

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

BeoCom 4. Vejledning

BeoCom 4. Vejledning BeoCom 4 Vejledning Før du starter Sådan anvendes denne vejledning Brug nedenstående nøgle til at finde ud af, hvordan en tast eller et statusdisplay ser ud i en instruktionssekvens. Taster på håndsættet

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips

Udvidet brugerdokumentation. Altid klar til at hjælpe D450 D455. Spørgsmål? Kontakt Philips Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips D450 D455 Udvidet brugerdokumentation Indholdsfortegnelse 1 Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs mere