GUIDE. Love og regler for frivillige i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE. Love og regler for frivillige i"

Transkript

1 GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017

2 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner Guide

3 Love og regler for frivillige i kommuner En guide om love og regler for frivillige i kommuner, regioner og offentlige institutioner. Denne guide er skrevet til dig, der arbejder med frivillige i kommuner, regioner og offentlige institutioner. Guiden giver dig et overblik over de regler, vi anbefaler, du og kommunen, regionen eller institutionen er opmærksomme på, når I samarbejder med frivillige og foreninger. Frivillige på dagpenge eller efterløn Frivillige, der modtager dagpenge eller efterløn, er underlagt lovgivning om, hvilken form for frivilligt arbejde, de må udføre. Eksempelvis bliver de trukket i deres dagpenge eller efterløn time for time, hvis de laver frivilligt arbejde i en offentligt institution uden tilknytning til en forening det kunne fx være på et kommunalt plejecenter. Hvis den frivillige er frivillig i en forening eller organisation, der samarbejder med eksempelvis plejecentret, kan han eller hun godt lave frivilligt arbejde uden at blive trukket i sine dagpenge eller efterløn. Sørg altid for at informere mulige frivillige på dagpenge eller efterløn om, at der gælder særlige regler for dem. Husk dem på, at de skal spørge deres A-kasse og have et skriftligt svar inden de begynder på frivilligt arbejde både i foreninger og offentlige institutioner. Læs mere og henvis frivillige på dagpenge eller efterløn til vores guide: Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Frivillige på flexjobløn, kontanthjælp og sygedagpenge Frivillige, der modtager andre offentlige ydelser end dagpenge og efterløn - fx flexjobløn, kontanthjælp eller sygedagpenge - er ikke underlagt faste regler for, hvilken form for frivilligt arbejde, de må udføre. Det er det enkelte jobcenter, som afgør, i hvilket omfang den ledige må udføre frivilligt arbejde. Vi anbefaler, at I opfordrer en mulig frivillig til at tale med sin sagsbehandler om, hvad han eller hun må i forhold til frivilligt arbejde. Det er vigtigt, at den frivillige sikrer sig, at han eller hun ikke overtræder nogen regler. Derudover kan det frivillige arbejde hos jer, måske give ham eller hende nye kompetencer og muligheder, som sagsbehandleren skal kende til. Love og regler for frivillige i kommuner 3

4 Der er ingen begrænsninger for folkepensionister, der gerne vil være frivillige. Læs mere i CFSA s guide: Regler for frivillige på offentlige ydelser Straffeattester I skal være opmærksomme på, at der ikke er lovkrav om at indhente andre straffeattester end børneattester for frivillige. Men nogle organisationer og aktiviteter indhenter dog altid straffeattester det gælder eksempelvis Mødrehjælpen, Børns Voksenvenner og Røde Kors fængselsbesøgstjeneste. Hvis I, som kommune eller region, samarbejder med foreninger eller frivillige organisationer anbefaler vi, at I i fællesskab afgør, om det vil være relevant at indhente straffeattester. Hvis I har frivillige tilknyttet direkte til en offentlig institution, er det jer, som kommune, der skal indhente børneattester på alle frivillige. Indhent kun når det er relevant CFSA anbefaler generelt, at I kun indhenter straffeattester i de tilfælde, hvor særlige forhold taler for det. Straffeattester kan nemlig opfattes som en unødig barriere for mulige frivillige, men de kan samtidigt være med til at skabe tryghed omkring en ny frivillig aktivitet. Det kan også være en god idé, at I drøfter spørgsmålet om frivilliges straffeattester med kommunens eller regionens jurister. Den enkelte frivillige skal give sit skriftlige samtykke til, at I indhenter en straffeattest. Det kan ske ved, at den frivillige enten: Bestiller en privat straffeattest digitalt på politi.dk Møder personligt op hos politiet med gyldig legitimation. Læs mere om digitalt samtykke på Politiets hjemmeside. Læs mere om straffeattester på Borger.dk. Børneattester Hvis frivillige er i kontakt med børn og unge under 15 år, er det lovpligtigt at indhente børneattester. Sørg derfor altid for at indhente børneattester på alle frivillige, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Hvis I har frivillige tilknyttet direkte til en offentlig institution, er det jer, som kommune, der skal indhente børneattester på alle frivillige. 4 Guide

5 Hvis I samarbejder med foreninger om aktiviteter, hvor frivillige har kontakt med børn og unge under 15, skal I sikre jer, at foreningen sørger for at indhente børneattester på de frivillige. Den frivillige skal give sit samtykke til, at I henter en børneattest på ham eller hende. Læs mere om børneattester i frivilligt arbejde og hvordan I kan indhente dem I vores guide: Børneattester i frivilligt socialt arbejde. Læs mere om børneattester på Borger.dk. Tavshedspligt Frivillige, i både foreninger og offentlige institutioner, er underlagt den tavshedspligt, som alle borgere er underlagt i henhold til Straffeloven 264 d. Denne tavshedspligt betyder, at det er strafbart uberettiget at videregive oplysninger eller billeder om en anden persons private forhold. Frivillige har derfor tavshedspligt om både brugeres, andre frivilliges og ansattes private forhold. Det kan eksempelvis være oplysninger om: familieforhold seksuelle forhold sygdom misbrugsproblemer privatøkonomiske forhold straffesager sociale problemer Frivillige må kun give oplysninger om en anden persons privat forhold videre, hvis den anden person har givet samtykke til det. Frivillige må heller ikke videregive oplysninger om en persons private forhold, som de har fået ved, at en offentlig ansat har brudt sin tavshedspligt og fortalt det videre. Frivillige har ikke den samme tavshedspligt som ansatte i det offentlige. Heller ikke selv om de underskriver en aftale om tavshedspligt. Informer om tavshedspligt Hvis en offentlig institution har tilknyttet frivillige, har ledelsen ansvaret for, at alle frivillige kender reglerne om tavshedspligt og ved, hvordan de skal håndtere de oplysninger, de får som led i deres frivillige arbejde i kommunen eller regionen. Love og regler for frivillige i kommuner 5

6 Vi anbefaler, at I både informerer mundtligt og skriftligt om tavshedspligt. Gerne med konkrete eksempler fra frivilliges hverdag, så det er nemt for de frivillige at forstå reglerne. Oplysningspligt Frivillige har tavshedspligt med enkelte undtagelser. Det handler om oplysninger, der kan forhindre alvorlige forbrydelser eller justitsmord så indtræder oplysningspligten. Hvis frivillige får kendskab til den slags oplysninger, skal de gives videre til politiet. Selvpålagt tavshedspligt Nogle foreninger vedtager en såkaldt selvpålagt tavshedspligt, hvor frivillige eksempelvis underskriver en erklæring om tavshedspligt (særligt i de store landsorganisationer). Hvis I som kommune indgår et samarbejde med en forening eller organisation, anbefaler vi, at I sætter jer ind i, om foreningen har vedtaget regler for tavshedspligt. Hvis foreningen ikke har vedtaget regler for tavshedspligt, kan I opfordre til, at foreningen drøfter dette. Hvis der er tale om enkeltpersoner, som er frivillige på fx en kommunal institution, kan man selv udforme aftaler om tavshedspligt. Det er vigtigt at vide, at dette kun forpligter den frivillige på lige fod med andre borgere og ikke betyder, at de derved kan pålægges den samme tavshedspligt som institutionens ansatte medarbejdere. Læs mere i vores guide: Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde. Underretningspligt Frivillige har, ligesom både offentligt ansatte og almindelige borgere, underretningspligt. Underretningspligten betyder, at alle borgere har pligt til at underrette de sociale myndigheder, ved mistanke om misrøgt af et barn eller en ung under 18 år. Det vil sige, at alle borgere også frivillige har pligt til at underrette kommunen i sådanne tilfælde her viger tavshedspligten for underretningspligten. En underretning er en henvendelse, som indeholder en bekymring for, om et barn eller en ung er udsat for misrøgt. Vi anbefaler, at I sikrer jer, at alle frivillige i offentlige institutioner kender til reglerne om underretningspligt. Sørg for, at de ved, hvordan de underretter kommunen eller Ankestyrelsen. Henvis til vejledning på kommunens hjemmeside om underretninger Henvis til Ankestyrelsens side om underretninger Sørg også for, at de kender til muligheden for at underrette anonymt. 6 Guide

7 Læs mere om underretninger på Ankestyrelsens hjemmeside. At dele oplysninger med frivillige Reglerne for tavshedspligt og underretningspligt betyder, at kommunale medarbejdere ikke frit kan dele oplysninger med frivillige. Det kan vise sig at være en udfordring i samarbejdet om en indsats for fx udsatte borgere, at I ikke frit kan dele oplysninger med frivillige. Der er dog to måder at imødekomme behovet for at dele oplysninger med frivillige: Frivillige og ansatte må gerne dele generelle og anonymiserede oplysninger, som ikke handler om bestemte personer Frivillige og ansatte må gerne dele oplysninger om en person, hvis den person, som oplysninger angår, giver sit mundtlige eller skriftlige samtykke til, at oplysningerne må videregives. Vær opmærksom på, at frivillige ikke har referatpligt som offentligt ansatte. Det betyder, at en frivillig godt kan have viden om borgeren, som kommunen ikke har - og at den frivillige ikke er forpligtet til at give denne viden videre til kommunen. Vi anbefaler, at I informerer frivillige om, at der er forskel på de oplysninger ansatte har og de oplysninger frivillige har. Drøft også, i hvor høj grad der er brug for, at frivillige og ansatte udveksler oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten. Vores erfaringer siger os, at det nogle gange kan være en fordel for både ansatte, borgere og frivillige, at de ikke deler den samme viden. Erfaringen er, at netop dét ikke at dele oplysninger, kan være en fordel for både borgere, frivillige og ansatte. Hvis I er i tvivl, anbefaler vi, at I taler med kommunens eller regionens jurister Forsikring af frivillige Når frivillige er aktive i en offentlig institution uden at være en del af en forening, er de som udgangspunkt kun dækket af deres egne ulykkes- og ansvarsforsikringer. Kommuner må, sådan som lovgivningen er i dag, ikke forsikre frivillige. Kommuner og regioner kan forsikre frivillige fra 1. juli 2017 I marts 2017 har Folketinget vedtaget en ændring til serviceloven, som giver kommuner og regioner mulighed for at forsikre frivillige. Lovændringen betyder, at kommunalbestyrelser og regionsråd i Love og regler for frivillige i kommuner 7

8 modsætning til tidligere nu kan tegne en ulykkesog ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats i kommuner og regioner. Dermed har kommuner og regioner mulighed for men ikke pligt til at forsikre frivillige, så de er dækket, hvis de kommer til skade eller påfører skade som en del af deres frivillige indsats. Loven træder i kraft 1. juli Se lovforslaget på Folketingets hjemmeside Der er dog en enkelt undtagelse, som gælder den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Her har kommunen en juridisk forpligtelse til at have en sådan forsikring for frivillige, som løser særlige opgavetyper. Se mere om lovpligtig arbejdskadeforsikring i denne guides næste afsnit. CFSA anbefaler, at I drøfter forsikringsspørgsmålet med frivillige. De frivillige skal vide, at de ikke er forsikrede igennem jer. Læs mere i vores guide: Forsikring af frivillige. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Frivillige, som løser særlige opgavetyper, skal være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det skal de være, hvis de er i et ansættelseslignende forhold, hvor kommunen har egentlige instruktionsbeføjelser. Det er kun Arbejdsskadestyrelsen, der kan foretage den konkrete vurdering af, hvorvidt kommunen har sikringspligten for den frivillige. Hvis kommunen har frivillige, der er omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring, er det kommunen, der som arbejdsgiver har pligt til at anmelde eventuelle skader, som den frivillige måtte blive udsat for som følge af det frivillige arbejde. Denne anmeldelsespligt er parallel til den, som kommunen har overfor sine lønnede ansatte. Læs mere i vores guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige. Skattefri godtgørelse til frivillige Offentlige institutioner kan ikke udbetale skattefrie godtgørelser til frivillige, der er organiserede af kommunen. 8 Guide

9 Kommunen kan dog give skattefri befordringsgodtgørelse til frivillige, der er medlem af eller medhjælper for bestyrelser, udvalg, kommissioner eller råd nedsat af kommunen på baggrund af konkret lovgivning som fx et ældre- eller handicapråd. Læse mere i vores guide: Frivillige og skat Arbejdsmiljø I forhold til arbejdsmiljø, er der lidt forskellige regler alt efter, hvilken aktivitet den frivillige deltager i. Arbejdstilsynet sondrer mellem tre forskellige former for frivilligt arbejde: 1. Hobby- og fritidsaktiviteter, fx i idrætsforeninger. Her stiller Arbejdstilsynet ikke krav om APV (Arbejdspladsvurdering) og AMO (Arbejdsmiljøorganisation) for disse aktiviteter. 2. Frivilligt arbejde på fx festivaler, i genbrugsbutikker eller i hjælpeorganisationer. Her stiller Arbejdstilsynet ikke krav om APV og AMO for de arbejdsfunktioner, som de frivillige udfører. Under tilsyn vil Arbejdstilsynet afgive påbud, hvis arbejdet foregår uforsvarligt, fx i forbindelse med opbygning af scener eller lignende. 3. Frivilligt arbejde i private og offentlige virksomheder, fx plejehjem, hvor frivillige udfører arbejdsopgaver på samme vilkår som ansatte, er alle der arbejder på virksomheden også de frivillige omfattet af den APV og AMO, som virksomheden i forvejen har. Det betyder altså, at frivillige, der er fast tilknyttet en offentlig (eller privat) arbejdsplads, og arbejder på samme vilkår som de ansatte, er omfattet af arbejdspladsens almindelige arbejdspladsvurdering (APV) og arbejdsmiljøorganisation (AMO) på lige fod med de ansatte medarbejdere. Frivillige er sjældent en lige så fast del af dagligdagen i offentlige institutioner som fx de ansatte medarbejdere. Det er derfor ekstra vigtigt, at både ledelse og arbejdsmiljørepræsentant har fokus på de frivilliges arbejdsmiljø. Det er til enhver tid arbejdsmiljølederen på den pågældende arbejdsplads, som har ansvar for at arbejdsmiljølovgivningen overholdes. Når arbejdspladsen udarbejder APV, skal den derfor tage højde for, at APV en også skal omfatte frivillige, som er fast tilknyttet arbejdspladsen, og at arbejdsmiljørepræsentant er opmærksom på, at han eller hun også repræsenterer de frivillige. Der er ikke krav om APV eller selvstændig AMO for frivillige, som deltager i enkeltstående aktiviteter. Læs mere om frivilliges arbejdsmiljø på Arbejdstilsynets hjemmeside. Love og regler for frivillige i kommuner 9

10 Hygiejneregler Når frivillige arbejder med fødevarer, er det vigtigt, at I sikrer jer, at de kender til fødevarehygiejnereglerne. Alt efter typen af madlavning må I vurdere, om jeres frivillige skal uddannes i hygiejnereglerne. Nogle kommuner tilbyder hygiejnekurser til frivillige, som fx står i en frivilligcafé eller laver mad sammen med kommunens borgere. Madlavning i foreningsregi hører ofte til privatsfæren eller falder i kategorien fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen, hvor man kun skal overholde nogle af Fødevarestyrelsens regler. Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om de regler, der gælder for madlavning i privatsfæren og i fødevarevirksomheder under bagatelgrænsen. Særlige regler i frikommuner Frikommuner skal være opmærksomme på de særlige regler, der gælder på frivilligområdet, særligt i forhold til frivillige på dagpenge og efterløn. Frikommuneforsøg I ( ) I Frikommuneforsøg I udpegede den daværende regering 9 kommuner, som i projektperioden skulle afprøve nye løsninger på kommunale udfordringer og give erfaringer, der kunne inspirere til nytænkning af den kommunale opgavevaretagelse og til afbureaukratisering af statslige regler. De 9 udpegede kommuner i Frikommuneforsøg I er: Fredensborg Fredericia Gentofte/Gladsaxe Odense Odsherred Vejle Vesthimmerland Viborg Læs mere om Frikommuneforsøg I Frikommunerforsøg II ( ) I oktober 2016 har regeringen i Frikommuneforsøg II udpeget 44 kommuner som frikommuner. De 44 kommuner er inddelt i 8 netværk - heraf skal 6 kommuner i et af de 8 10 Guide

11 frikommunenetværk arbejde med frivillighed, samskabelse og aktivt medborgerskab i forhold til forbedring af den nære velfærd. Disse 6 kommuner er: Holbæk Assens Slagelse Nordfyn Ringkøbing-Skjern Aarhus Læs mere om Frikommuneforsøg II Senest revideret: Onsdag, 8. marts 2017 Love og regler for frivillige i kommuner 11

12 12 Guide

13 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet

Juridiske forhold i samarbejdet mellem kommunen og civilsamfundet Vedrørende: Juridiske forhold i samarbejdet med frivillige Sagsnavn: Flagskib 1 - Aktivt medborgerskab og Frivillighed Sagsnummer: 15.00.00-A00-11-13 Skrevet af: Line Bøgelund Sand Forvaltning: Social

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. - en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune - en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde... 3 Indsatsområde 1 - Den fælles forståelse... 4 Mulige initiativer:...

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang?

Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål og meget gerne drøfte dem med andre medarbejdere

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT

INTRODUKTION og AFTALESKRIFT INTRODUKTION og AFTALESKRIFT Formål med frivillige madguider: At hjælpe borgeren til varige livsstilsændringer i forhold til: - At højne livskvaliteten for borgeren og vejlede denne i at træffe sunde valg

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vejledning om samarbejde med frivillige

Vejledning om samarbejde med frivillige Vejledning om samarbejde med frivillige 1) Klare rammer for samarbejdet med frivillige i Specialsektoren I Specialsektoren ønsker vi at skabe et trygt og godt samarbejde mellem frivillige, medarbejdere

Læs mere

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden

Værktøjskassen. - til Frivillighedsguiden Værktøjskassen - til Frivillighedsguiden Hvad skal vi drøfte og overveje, inden vi går i gang? Før I går i gang og mødes om det konkrete samarbejde, er det en god idé at overveje nogle vigtige spørgsmål

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige

De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige De juridiske rammer for samarbejde mellem kommune og frivillige Esbjerg Kommune 12. november 2014 Hans Stavnsager Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og udviklingscenter

Læs mere

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016

Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling Dato 21. november 2016 Godkendelse af ansøgning til frikommuneforsøg 1. Resume Sundhed og Omsorg og Borgmesterens Afdeling ønsker,

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Frivillighedspolitik. Frivillighedspolitik. for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune

Frivillighedspolitik. Frivillighedspolitik. for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik for Senior-, Social- og Sundhedsområdet i Kolding Kommune Februar 2017 Kolding Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 Senior- og Socialområdets frivillighedspolitik

Læs mere

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde

Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde Spilleregler for frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Ringkøbing-Skjern Kommune har udarbejdet spilleregler for frivilligt socialt arbejde inden for. Spillereglerne

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

Guide til Samarbejde med frivillige

Guide til Samarbejde med frivillige Denne guide er skrevet til medarbejdere i Gentofte Kommune, der samarbejder med frivillige eller gerne vil. Her kan I finde svar på de spørgsmål og overvejelser der opstår i samarbejdet med frivillige.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse

Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Beskæftigelse Spilleregler for det gode samarbejde for ansatte og frivillige på flygtningeområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelse // April 2017 Indholdsfortegnelse Roller i samarbejdet... 3 Ansatte... 3 Frivillige...

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid

Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid Retningslinjer & information til frivillige i projekt Fri-tid RETNINGSLINJER FOR FRIVILLIGE Vi er glade for, at du har valgt at arbejde som frivillig i projektet. For at dit arbejde kan forløbe godt, og

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Analyse og Udvikling Den 24. januar 2013 Svend Bayer Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Gladsaxe Kommunes spilleregler

Læs mere

Lettere at være frivillig

Lettere at være frivillig Lettere at være frivillig Oktober 2014 Lettere at være frivillig 3 LETTERE AT VÆRE FRIVILLIG I DANMARK Frivillige gør en stor og betydningsfuld indsats i det danske samfund. Regeringen anerkender den

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen

Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig. Værdien af frivillighed! Billedet: - De frivillige her er fotografen og skyggen Værd at vide! Til dig, der gerne vil være frivillig Billedet: Værdien af frivillighed! - De frivillige her er fotografen og skyggen 2015 Frivillig, fordi - man gør noget for andre, som samtidig st ker

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere

GUIDE. Skat og moms for frivillige og

GUIDE. Skat og moms for frivillige og GUIDE Skat og moms for frivillige og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og moms for frivillige og foreninger............................................. 3 Foreninger og moms..............................................................

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Frivillig. i Region Midtjylland

Frivillig. i Region Midtjylland Frivillig i Principper og gode råd vedrørende samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer på s arbejdspladser Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Se også Frivillig i Forsikringsforhold

Læs mere

frivilliges arbejdsmiljø

frivilliges arbejdsmiljø frivilliges arbejdsmiljø Frivilligt arbejde udføres i mange forskellige sammenhænge, og samfundet har stor nytte af den indsats, de frivillige bidrager med i forbindelse med både socialt arbejde og det

Læs mere

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune.

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune. Indledning Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor kommunen sammen

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

GUIDE. Skat og foreninger

GUIDE. Skat og foreninger GUIDE Skat og foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Skat og foreninger................................................................ 3 Moms og foreninger..............................................................

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

1. Sammenfatning Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Økonomi- og Indenrigsministeriet komoko@oim.dk cc: lybh@oim.dk og hvj@oim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 6 9 H S C @ H U M

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten!

Idræt og byliv. Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Husk børneattesten! Idræt og byliv Onsdag den 27. september 2006 kl. 9-17 Ørestadsselskabet Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Husk børneattesten! loven kort fortalt I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente

Læs mere

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014

spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og ansatte version 01 / august 2014 Intro: FORMÅLET MED SPILLEREGLER Formålet med spillereglerne er at skabe de overordnede retningslinjer / principper for

Læs mere

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 AFTALER MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SPILLEREGLER 2.0 Nye velfærdsløsninger kræver nye samarbejdsmodeller Vi står i de kommende år over for en omstilling i den

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Indhold Foreningens vedtægter............................................................ 3 Sådan skriver I jeres egne vedtægter................................................

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2015 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Mål for ældreområdet

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige

UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Økonomi- og Ledelsessekretariatet Den 5. oktober 2012 Svend Bayer UDKAST Spilleregler for samarbejdet mellem Gladsaxe Kommune og de frivillige Nedenfor

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Velkommen som fagmentor

Velkommen som fagmentor Velkommen som fagmentor Indhold Hvad er fagmentorer? Rammer for det frivillige arbejde Aftale om frivilligt arbejde som fagmentor Børneattest Hvad er det, du er i gang med at lave? Har du løst en lignende

Læs mere

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk

FAMILIENETVÆRK. Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj. og Ishøj Kommune [SEPT. 2013] RødeKors.dk FAMILIENETVÆRK [SEPT. 2013] Samarbejdsaftale mellem Røde Kors-afdelingen i Ishøj og Ishøj Kommune RødeKors.dk INDHOLD 1 Data vedrørende samarbejdspart i kommunen... 3 2 Data vedrørende Røde Kors-afdelingen

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning

Information til frivillige. IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning Information til frivillige IT- frivillige støtter afasiramte i vedligeholdelse af sociale netværk og samfundsmæssig tilknytning 1 Dette er en informationsfolder til dig, der er frivillig i frivillignetværket

Læs mere

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT

ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Bilag 4.19 ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ved UddannelsesCenter Ringkøbing-Skjern EN KORT INTRODUKTION Til Arbejdsmiljørepræsentanten Denne pjece vedrører arbejdet som Arbejdsmiljørepræsentant. Tillykke med

Læs mere