Home Security System Bruger Vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Home Security System Bruger Vejledning"

Transkript

1 Home Security System Bruger Vejledning # 7500r Kontrol Enhed

2 Indhold Introduktion... 3 Overblik... 3 Glosarium... 4 System Adgang... 5 Special Ikoner på Displayet... 5 Tilkobling... 6 Tilkoble med kode eller Prox... 6 Kvik tilkobling... 6 Deltilkobling... 6 Tilkoble med en fjernbetjening... 6 Tilkoble områder... 7 Tilkoble med tvunget udkobling... 7 Frakobling... 8 Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox... 8 Hvad betyder?... 8 Kvik frakobling... 8 Frakobling med fjernbetjening... 8 Frakoble områder:... 9 Alarmer Alarmtyper...10 Afstille en Alarm...11 Social Alarm...11 Inaktivitets Alarm Special Funktion - Menu Anvende Menu,...13 Indspil besked...13 Zoneudkobling...13 Håndtering af brugerkoder...14 Redigere brugere Slet bruger Se Log...17 Funktioner Til/Fra...18 Test...19 System Konfiguration...19 Menu kan følgende:...19 Sæt Dato og tid Rediger udgang Programmering af en fjernbetjening for brugere Kald (Downloader) Sommer/vintertid Besked Volumen Tekniker adgang Komm.-info Menuen Følg mig...22 Menuen udgange on/off...22 Menuen Telefon opkald...23 Knapper på kontrolenheden Udgave 1.dk

3 Tilkobling Introduktion Overblik 7500r er en systemenhed der fungerer som trådløs indbrudsalarm med nødstrømsbatteri, social-alarm, overfaldsalarm, teknik alarm med mulighed for GSM kommunikation. Tilslutningsstik til 230 V, udvendig alarmklokke, ISDN, GSM, alm. telefon samt et USB stik til PC.. Der er desuden en berøringsfri PROX læser, en båndoptager hvis du selv vil indtale beskeder samt en mikrofon der aflytter området. 7500r kommunikerer med radio på det sikre 868 MHz bånd og håndterer 32 indgange hvor der tilsluttes PIR detektorer, røgdetektorer eller kontakter til døre og teknik installation. For socialalarmen tilbydes både armbånds og halskæde. Fungerer som fjernbetjening # 1. Kontrol Enhed 4. Magnetkontakt med radiosender 2. Fjernbetjening 5. Røg Detektor med radiosender 3. Single tast panik knap 6. Detektor med radiosender Figur r med tilslutningsenheder Der medfølger et GRATIS PC program. Denne manual viser de procedurer der skal til for at betjene enheden. Når den er installeret skal den programmeres. Så har du en installation der passer præcis til dine krav Udgave 1.dk Side 3

4 Tilkobling Adgangs kode Bruger kode Gangtest Dørklokke Indgangstid Udgangstid Udgangs/indgangsdør Sidste dør Hurtig tilkobling Kald for lægehjælp Udkoble PA Område Prox (Tag) Tilbagestille eller reset TILKOBLE Standby Teknik (alarm) Fjernbetjening Zone 24t zone Glosarium En fire cifret kode for at til og/ frakoble systemet (tyverialarmen). En visning på displayet om detektorer bliver påvirket. En programmerings funktion for en detektor aktiverer en dørklokke En foruddefineret tid for at komme til kontrolenheden eller efter du slår alarmen til. Den valgte dør for ud og ind til kontrolenheden. En detektor overvåger indgangsvejen En system funktion som overstyrer Udgangstid, bruges til deltilkobling. En stille alarm til et forudbestemt nummer. (Installatør) Udkobler kredse. F. eks et åbent vindue. (Panik Alarm). Sender en PA eller overfalds alarm øjeblikkeligt. Detektorer samlet som et område, Logisk eller fysisk. En brik med indbygget radiosender, Kvittering for at du har set en alarm. Slå alarmen til helt eller et område Enheden er klar. Programmerings funktion, bruges til at overvåge f.eks. en fryser. En radiosender med taster. Betegnelse for en detektor placering Programmerings funktion for en detektor, virker altid (24t) Side udgave 1.dk

5 Tilkobling System Adgang Håndtering af systemet kræver en kode: Enten en 4 cifret brugerkode, en Prox eller en fjernbetjening # Figur 3 Prox Sensor. Fabrikskoden er 1234 for administrator, husk at ændre den. Se mere under oprettelse af bruger. Special Ikoner på Displayet Bemærk meddelelser på displayet ved til/ og frakobling samt ved programmering. Når systemet er i ro vises standby skærm, med tid og dato: samt Menu Felterne foroven viser tilstand for de 4 områder Derudover kan der forekomme følgende ikoner: En besked venter Social Alarm er aktiveret Alarm aktiveret og kræver en tilbagestilling Delområde tilkoblet (T). Delområde frakoblet (F). Delområde delvist tilkoblet (D). Menu 01:12 01/01/ Udgave 1.dk Side 5

6 Tilkobling Tilkobling Tilkoble med kode eller Prox Før du tilkobler skal du sikre at systemet er i ro, ingen åbne vinduer eller døre eller bevægelser i huset i øvrigt. 1. Enter: Tast adgangskode. Eller aktiver din Prox På displayet ses alle muligheder (hvis de er programmeret) Vælg. Tilkoble alt Deltilkoble Områder Vælg Setting Options Forlad Displayet viser hvor mange sekunder til at forlade indgangen. 2. Lås udgangsdøren "System tilkoblet vises I få sekunder". Tilkobler alt 12:15 Bemærk: Tilkoblingsmuligheder er bestemt af din kode. Medens systemet er tilkoblet vises standby skærmen. 7 til tilkobling Stop Kvik tilkobling Systemet kan programmers til at virke med tasten Det kræver ingen koder Bemærk: Du kan fortryde med STOP.. Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til deltilkobling etc. Deltilkobling Du kan vælge nogle bestemte grupper som hører sammen og deltilkoble disse. Se ovenfor. Dette muliggør en deltilkobling af døre og vinduer f.eks. Spørg installatøren for yderligere oplysninger. Tilkoble med en fjernbetjening 1. Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en personlig enhed, Displayet viser udgangstiden etc. Side udgave 1.dk

7 Tilkobling Tilkoble områder En opdeling i områder kan være nyttigt, spørg installatøren. Din brugerkode giver adgang til et eller flere områder 1. Tast brugerkode. Displayet viser dine mulige områder samt status: F for frakoblet, T for tilkoblet 2. Vælg. 3. Tryk υ eller ν for at fremhæve det område du ønsker at tilkoble. 4. Tryk Skift. 5. Displayet viser "F>T" eller "F>D" hvor D er deltilkoblet 6. Tryk udført. Displayet viser herefter udgangstiden (som foranstående) Bemærk: Du skal frakoble før du kan gå fra fuld tilkobling til deltilkobling etc. Tilkoble med tvunget udkobling Hvis der er funktionsfejl på en detektor eller hvis et vindue er åbnet kan du først tilkoble systemet når du har udkoblet. under Menu funktioner. 1. På displayet vises hvis der er fejl der hindrer tilkobling 2. Du kan udkoble alle. Eller tryk Vis for at se listen. 3. Tryk STOP. Går til normal vindue. Eller udkoble alle og systemet tilkobler med disse enheder inaktive Område 1. Område 01 F 2. Område 02 F 3. Område 03 F 4. Område 04 F Skift Udført Område 1. Område 01 F>T 2. Område 02 F 3. Område 03 F 4. Område 04 F Skift Udkoble alle Tilkoblings Fejl 3 Fejl Tilkoblings Fejl 16 Have vindue 17 Have dør 18 Køkken vindue Udført Vis Udkoble alle Bemærk: du kan også stoppe ved at trykke på. Stop Udgave 1.dk Side 7

8 Frakobling Fuld Frakobling m. adgangskode eller Prox 1. Brug den forudbestemte indgangsdør. Kontrolenheden starter en indgangstone 2. Tast din kode eller brug Prox en På displayet ses mulighederne 3. Vælg Systemet frakobler de områder du har adgang til og går til standby. Frakoblings muligheder Frakoble alt Frakoble områder Vælg Forlad Hvad betyder? Når du ser besked ikonet (øverst til venstre) venter en besked. Du kan vælge at afspille beskeden. Displayet viser hvordan. Kvik frakobling 1. tryk på. 2. Tast din afgangskode Systemet frakobler de områder du har adgang til og går til standby. 04:57 Tast Adgangs Kode O O O O Forlad Frakobling med fjernbetjening 1. Brug den forudbestemte indgangsdør. Kontrolenheden starter en indgangstone 2. Tryk på den forudbestemte tast. Fjernbetjeningen er en personlig enhed, se page 15). Side Udgave1.dk

9 Alarmer Frakoble områder: 1. Tast din adgangskode eller brug din Prox 2. Displayet viser dine muligheder som du har adgang til. 3. Vælg: frakoble områder. Områders status: F for frakoblet, T for Tilkoblet, og D for deltilkoblet 4. Tryk på υ eller ν for at fremhæve de områder du vil ændre 5. Tryk skift. Displayet viser ændringerne som f.eks. "T>F" eller "D>F" 6. Tryk Udført. Frakoblings muligheder Frakoble alt Frakoble områder Vælg Områder 1. Område 01 T 2. Område 02 F 3. Område 03 T 4. Område 04 D Skift Forlad Udført Udgave 1.dk Side 9

10 Alarmer Alarmer Alarmtyper Homelink 75 reagerer på alarm signaler fra detektorer og kontakter. Du kan også aktivere alarm fra tastaturet. Dette skema viser alarmtyperne. Alarm type Indbrud Brand Overfald Trykheds alarm Social Alarm eller Aktivitets Alarm Teknik alarm Signal (se note) Høj advarselstone fra sirenen. Gentaget Dee Dah fra sirene. Høj advarselstone fra sirenen Ingen. (se note) Høj gentagne toner fra sirene og tasten lyser rød. Høj advarselstone fra sirenen. Startet fra: Normal alarm eller fra udgangsvejen når systemet er slået til. 24 timers kreds er aktiveret. Røgdetektor er aktiveret. ϖ Aktiveret fra tastaturet. PA zone eller PA sender aktiveret. Aktiveret fra tastaturet. Μ Aktiveret fra tastaturet. Normal alarm zone med inaktiv egenskab der aktiveres under overvågnings test. Social Alarm sender der aktiveres. Aktiveret fra tastaturet Teknik alarm zone er aktiveret Note: Så vel som en lyd kan installatøren programmere enheden til at sende en meddelelse på telefonen. Meddelelserne kan sendes til en alarm (social)/kontrolcentral (indbrud) eller til andre overvågnings steder. Meddelelserne kan være specielle koder, en SMS meddelelse eller en indspillet meddelelse. Din installatør kan orientere yderligere. Side udgave 1.dk

11 Alarmer Afstille en Alarm Når sirenen aktiveres vises en alarm ikon ( ) på displayet. Sirene tiden er fastsat af installatøren.(max. 20 min. for indbrud og overfalds alarm). Når systemet har været aktiveret, skal det afstilles. Hvis du vil stoppe sirenen: 1. tast din kode Sirenen stopper og der vises årsagen til alarmen. Zonen afstilles 2. Tryk Afstil. Indbrud G-04 Alarm Afstil Hvis Homelink 75 er programmeret til at brugeren ikke kan afstille, vises: Tast OK, ring til installatøren. Du kan fortsat til/frakoble systemet. Ring tekniker P1: Indbrud G04 Alarm OK Forlad Se I loggen om der har været flere alarmer. Social Alarm 1. Høj gentagne toner fra sirene og tasten lyser rød. 2. Der startes en guard timer. Annullering Inden udløbet af guard time kan du annullere ved at taste din kode 2 gange. Lyset i tasten forsvinder og systemet går standby. Annulleres ikke sendes den forudbestemte meddelelse til alarm centralen, som programmeret. Inaktivitets Alarm Installatøren kan programmere en bestemt detektor som egenskaben inaktiv Det betyder at hvis der ikke er aktivitet i et bestemt tidsrum sendes en Social alarm (se ovenfor) Hvis der er bevægelse under guard time afbrydes alarmen (og sirenen) Udgave 1.dk Side 11

12 Special Funktion - Menu Menuen har følgende muligheder: Mulighed: Indspil besked Zoneudkobling Bruger koder Funktion: Optage, afspille og slette. Midlertidig udkobling af zone. Rediger, tilføj eller slet bruger. Dette gælder også for: Fjernbetjeninger, Prox. PA sender, armbåndssender (Social alarm) Se Log Funktioner Test Se indtil 250 hændelser, fra/ og tilkobling alarm og opsætningen. Dørklokke, tale aktivitetscheck til/fra. Tester, sirene, højtaler, tastatur, gangtest, udgange, fjernbetjeninger, nødtryk PA alarmer og Prox. Systemkonfiguration Sæt dato og tid, rediger udgange, fjernbetjeninger, kald, sommer og vintertid, besked volumen, kommunikations info. Følg mig Udgange Telefon opkald Indsæt nyt telefonnummer for nogle beskeder. Ændre individuelle udgange, til/fra. Foretag korte opringninger til telefonsvarer. F.eks. registrer et SIM kort (hvis du har GSM) eller check kredit på kortet. Administrator har adgang til alle menu funktioner En bruger kan: Ændre egen adgangs kode. Kan IKKE tilføje eller slette brugere. Kan IKKE ændre Systemkonfiguration Udgave 1.dk Side 12

13 Special Funktion Anvende Menu, 1. Tryk MENU og tast kode Displayet viser den første menu, bemærk menubaren til højre MENU Voice Memo 2. Vælg din menu med op og ned pilene og tryk Vælg. 3. Tryk forlad når du afslutter. Select Exit Indspil besked Alle brugere kan afspille beskeden. Standby viser med ikonet ( ) at en besked venter. 1. Vælg indspil besked. På displayet vises mulighederne 2. Indtal. En bar viser hvor meget tid du har tilbage. Afslut med færdig. Du kan afspille, indspille eller slette besked. Du kan gemme beskeden og displayet vender tilbage til Indspil besked. Besked Afspil besked Indspil talebesked Slet besked Gem besked Vælg Tilbage Zoneudkobling Hvis du har en zone åben, f.eks. et vindue kan du udkoble den pågældende zone. Ellers kan du ikke tilkoble. Det skal gøres hver gang du vil tilkoble! 1. Vælg zoneudkobling på menuen. 2. Tryk υ eller ν på zone(rne). 3. Tryk skift Udkoble zoner 16 Have vindue I 17 Have dør I 18 Køkken vindue I Bogstavet ændres fra I til U Afslut med færdig. Skift Færdig Udgave 1.dk Side 13

14 Special Funktioner Håndtering af brugerkoder Systemet kan administrere 50 brugere 1. Vælg brugere på menuen Brugere Rediger bruger Tilføj bruger Slet bruger Vælg Tilføj bruger Displayet viser det næste ledige nummer. Tryk OK og du skal vælge Normal bruger eller Master bruger. Område rettigheder tilføjes Kode tilføjes. Vis Prox for tildeling Tryk tast for at indlæse fjernbetjeningsenhed. Aktiver Nødtryk Tryk begge taster for at aktivere PA Og ny bruger er tilføjet Tilføj bruger Bruger 2: Navn: Skriv navnet OK Bruger navnet Normal Bruger Master Bruger Vælg Område 1 Område 2 Område 3 Område 4 Skift Bruger navnet Slet Nej Ja Ja Ja Færdig ABCÆÅÄ DEF GHI JKL MNOØÖ P QRS TUV WXYZ Space'():.-!& Figur 4 Bogstaver på tastaturet Side udgave 1.dk

15 Special Funktion Områder Installatøren kan navngive området ved installationen! Adgangs Kode eller bruger kode Tast adgangskoden. Og bekræft adgangskoden Bruger navnet Tildel kode * * * * Tilbage Prox En Prox er en flad dråbeformet brik med en indbygget radiosender. Hver Prox har sit eget unikke identitet. Hold Prox mod Kontrolenheden så Prox-identiteten lagres, Du kan fravælge ved at trykke Ingen Prox. Fjernbetjening Enheden kan bæres I en nøglering. Der er 4 taster samt et LED (rød). Tasterne skal aktiveres med et vedvarende tryk (2 sekunder) for at undgå fejl. Fra fabrikken er følgende taster aktive: se Figur Knap 1 (Fuld tilkobling). 2. Knap 2 (delvis tilkobling). 3. Knap 3 (ej programmeret). 4. Knap 4 (Frakobler). 5. Rød LED lyser ved aktivering. Bruger navnet Vis Prox tag For tildeling Ingen Prox Figur 5 Fjernbetjening. Knap 3 kan anvendes til tænd/sluk udgange. F.eks. åbne en garage. Men alle knapper kan programmeres individuelt! se side 20.) Udgave 1.dk Side 15

16 Special Funktioner Fjernbetjeningen kan kun have en burger og systemet kan håndtere max. 16 fjernbetjeninger. Tryk på en tast på fjernbetjeningen Eller vælg Ingen Fjernbetjening. Hvis fjernbetjeningen er i brug vil systemet advare med en tone og en meddelelse på displayet. Fjernbetjeningen kan slettes under rediger bruger. Bruger navnet Tryk tast på fjernbetjening Ingen fjernbetjening Nødtryk Et nødtryk er en fjernbetjening med én tast og anvendes til social alarm. Kun en pr. bruger. Aktivere nødtryk Note: Mens du registrerer et nødtryk vil kontrol enhed ikke reagere på signal fra PA eller andre nødtryk Vælg En bruger kan kun registreres med et nødtryk Hvis nødtryk er i brug vil systemet advare med en tone og en meddelelse på displayet. Bruger navnet Aktiver Nødtryk Intet Nødtryk Side udgave 1.dk

17 Special Funktion PA (Panik Alarm eller overfalds alarm) PA er en sender med 3 taster. De to taster aktiveres for at sende en PA, den 3. tast er en sikring for fejltryk mens den bæres. Kun en PA sender pr. Bruger. Kontrolenheden spørger om brugeren har en PA sender. Note: Mens du registrerer et nødtryk vil kontrol enhed ikke reagere på signal fra PA eller andre nødtryk Tryk begge taster på senderen Eller vælg ingen Bruger navnet Tryk begge taster for at identificere PA Ingen PA Redigere brugere 1. Vælg rediger brugere Displayet viser en bruger ad gangen 2. Vælg samt scroll ned til den ønskede redigeringslinie Note. Under redigering sletter du også Prox, fjernbetjeninger, nødtryk og PA hvis de er oprettet Navn Type Områder Kode Vælg Bill Jones Note: Hvis du ønsker at ændre på en fjernbetjening (4 taster)se under punktet System Konfiguration Slet bruger Du sletter en bruger ved at vælge brugeren og tryk Slet. Alle enheder oprettet til denne bruger slettes automatisk! Se Log De sidste 250 hændelser gemmes. Systemet skal være helt frakoblet! Udvidet viser tidspunkt og dato for hændelsen Tilbage tasten betyder retur til Menuen Udgave 1.dk Side 17

18 Special Funktioner Funktioner Til/Fra Følgende kan du håndtere med til fra: Slået til betyder: Kontrolenheden gør: Dørklokke Tale Check aktivitet Dørklokken ringer når en zone der er programmeret med denne facilitet bliver påvirket, f.eks. en Magnetkontakt for hoveddøren Der er dansk tale for håndtering af forskellige betjeninger Installatøren kan programmere en detektor med faciliteten der overvåger bevægelse indenfor et defineret tidsrum. Ingen bevægelse starter en sirene og overfører en social alarm. (se også Når funktionen er I brug vises en lille ikon I øverste venstre hjørne på displayet. Side udgave 1.dk

19 Special Funktion Test Har mistanke om enheder ikke virker kan du sætte dem under test I denne menu eller du kan brugeren for fjernbetjeninger. Sirene Til/Fra. Tilstand øverst i højre hjørne. Til for at starte sirenen Højtaler Tastatur Gang test Start/stop. Du kan høre alle system meddelelser på dansk og justere lydstyrken Test for tasterne på tastaturet. Tryk tilbage for at komme til menuen. Liste for alle installerede detektorer. Når du sætter en detektor i gangtest vises et A på linien ved hver detektor. Du kan ikke teste Røg detektorer og 24 timers zoner. Udgange Du ser en liste over udgange og om de er til/fra NOTE: Der må ikke aktiveres udgange fra remote enheder når du tester. Fjernbetjeninger Tjekker bruger og tasternes anvendelse ved at aktivere tasten. Nødtryk Panik Alarmer Prox Tryk på tasten og brugeren vises på displayet Tryk på begge taster og brugeren vises på displayet. Aktiver Prox en og brugeren vises I displayet System Konfiguration Masterbrugeren kan ændre forskellige opsætninger i kontrol enheden. Hvis der skal ændres yderligere sker det via installatøren, eventuelt via en opringning til et PC program Downloader, spørg installatøren for yderligere. Menu kan følgende: Sæt Dato og tid Du ændrer dato med op og ned pile og derefter tid på same måde. Tryk OK for at gemme Udgave 1.dk Side 19

20 Special Funktioner Rediger udgang 7500r kan kontrollere mange udgangsmoduler med radiosignaler. Hver enhed kan åbne / lukke kontakter på en tilsluttet elektrisk enhed. Kontrolenheden sender signalet aktiver eller deaktivere eller toggle (betyder skift) på bestemte kanaler. Installatøren har indlæst identiteten af de tilhørende radioenheder (max. 32) samt på hvilke kanaler de vil svare. Ved programmeringen bestemmes om udgangen kan administreres af Master brugeren. I det følgende beskrives hvordan: Programming af en Udgang På displayet ses hvilke udgange der kan ændres. 1. Vælg Du kan ændre navnet eller redigere en til/fra tid for udgangen.. 2. Det vil være formålstjenligt at operere med et sigende navn, systemet viser det pågældende navn i displayet. 3. Vælg en on tid hvis kontrolenheden skal tænde (skifte) udgangen samt en off tid for det modsatte. Hvis udgangen ikke skal ændres skrives tiden for begge til 00:00. Note: Du kan anvende en tast på en fjernbetjening til at aktivere en udgang. Programmering af en fjernbetjening for brugere Vælg menupunktet og fjernbetjeningen Displayet viser en liste med de registrerede fjernbetjeninger samt de tilhørende brugere. 1. Tryk den tast du ønsker at programmere. Når enheden har blinket er tasten aktiveret og du vælger funktionen ud fra mulighederne på displayet. Den fremhævede linie viser tastens nuværende programmering. F.eks. Til/frakobling --- Områder --- Side udgave 1.dk

21 Special Funktion Område fuld tilkoblet eller deltilkoblet. Du trykker på valg når du afslutter. Slette en fjernbetjening Hvis der mistes en fjernbetjening er det enkelt at slette den. Du skal bare kende brugeren. 1. I menuen trykker du på fjernbetjeninger slet Hvis du har en fjernbetjening i hånden trykker du på en tast og ja til at den kan slettes, har du mistet fjernbetjeningen trykker du på ingen fjernbetjening og du vælger ud fra listen af brugere og siger ja til slet. Du kan også slette alle fjernbetjeninger. Displayet spørger om du er sikker 2. Tryk ja. Og alle fjernbetjeninger er slettet. Tryk tilbage hvis du fortryder. Kald (Downloader) Hvis din installatør har en modemforbindelse, er der 2 telefonnumre til rådighed for dette. Downloader er et program der enkelt kan ændre opsætningen remote. Husk at det er master brugeren der starter forbindelsen. Du starter forbindelsen ved at vælge et af de 2 telefonnumre.: I displayet ses ring Downloader. Systemet kan være forbundet med installatøren i flere minutter. Når forbindelsen afbrydes viser displayet tid og dato. Sommer/vintertid Du skal vælge om det skal ske automatisk eller manuelt Hvis du vælger manuelt skal du ændre tiden under systemkonfiguration: sæt dato og tid. Besked Volumen Du kan skrue op og ned på den indbyggede højtaler. Du hører et bip og trykker Færdig Udgave 1.dk Side 21

22 Special Funktioner Tekniker adgang Du bestemmer om teknikeren behøver din brugerkode for at få tilgang til Kontrolenheden (husk Downloader muligheden) 1. Menupunktet teknikeradgang tryk vælg. Displayet viser Indtast brugerkode J eller N 2. Tryk skift for dit valg. Et J betyder at: efter teknikeren har indtastet sin kode kræver systemet at brugeren indtaster sin kode, et N og installatøren har afgang med sin egen kode. 3. Tryk færdig for at bekræfte valget og retur til menuen. Komm.-info Her kan du checke hvilken telefonforbindelse enheden benytter. Displayet viser PSTN hvis det er en telefonforbindelse, GSM hvis der er et GSM modul, eller ISDN hvis forbindelsen er på denne linie. Findes GSM modulet vises IMEI nummeret, signal styrke, Mobilselskabet og GSM telefon nummeret. (Det sidste kan dog overstyres af mobilselskabet.) Menuen Følg mig System er programmeret til at benytte et eller flere telefonnumre for at sende en alarm. Du kan midlertidigt omdirigere et alarmkald til et andet telefonnummer. Benyttelsen er midlertidig. 1. Tryk vælg på menuen, displayet viser det indsatte telefonnummer 2. Tast et nyt nummer og tryk OK. Menuen udgange on/off Du kan ændre en udgang fra tastaturet eller fra en fjernbetjening. 1. Vælg udgang fra listen og tryk på skift. Ændringen ses som on eller off. Tryk OK Displayet viser udgange, og du kan fortsætte. Side udgave 1.dk

23 Special Funktion Menuen Telefon opkald Du kan kalde et telefonnummer (hvis du er tilsluttet telefonnettet). Det er dog ikke sikkert du kan tale og lytte samtidig. Hvis du anvender: PSTN Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også sende DTMF toner fra tastaturet. Forbindelsen anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du vil lytte til. Det er svært at føre samtale med en person. ISDN Du kan kalde nummeret og føre samtale og du kan sende DTMF toner fra tastaturet. GSM Du kan kalde nummeret du indtaster du kan også sende DTMF toner fra tastaturet. Forbindelsen anvendes ofte til en telefonsvarer eller udstyr som du vil lytte til f.eks. registrere SIM kort og få saldo meddelelse. Det er svært at føre samtale med en person. Start telefonforbindelsen: 1. Tast nummeret tast OK og kontrolenheden ringer op Du kan høre der bliver svaret. Hvis det er en telefonsvarer kan du anvende tastaturet til hjælp for at opnå den ønskede service Udgave 1.dk Side 23

24 Knapper på kontrolenheden # 8 1. LCD display (monochrome, 128x64 pixels). 5. Frakoble tast 2. Tilkoble tast 6. Nød taster ϖ Start Brandalarm Start PA alarm Μ Kald for lægehjælp 3. Navigations taster. 7. Social alarm tast 4. Numerisk tastatur. 8. Mikrofon. Kontrolenheden og Displayet Side udgave 1.dk

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Kna er, funktioner og display

Kna er, funktioner og display Side 2 Indhold Knapper, funktioner og display...3 Tastfunktioner:...4 Oprettelse af adgang til systemet...4 Særlige ikoner på displayet...5 Tilkobling...6 Fuld tilkobling (ved hjælp af adgangskode eller

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Indhold Indledning... 3 Administration... 8

Indhold Indledning... 3 Administration... 8 Indhold Indledning... 3 Knapper, funktioner og display...5 Displayet...6 Taster:...7 Administration... 8 Åbning af brugermenuen...8 Indspil besked...9 Indspilning af beskeder...9 Sletning af beskeder...9

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime

KomGodtIgang-guide for Infinite Prime KomGodtIgang-guide for Infinite Prime 19.05.11 KomGodtIgang-guiden, er tænkt som en hjælp til at spare installationstid for montøren ved 1.gangs-opstart, men følg altid de forskellige manualers anvisninger,

Læs mere

Introduktion til Guardsman ctc 1132

Introduktion til Guardsman ctc 1132 Introduktion til Guardsman ctc 1132 Tillykke med dit nye Guardsman alarmsystem. I denne manual kan du læse, hvordan systemet placeres, indstilles og anvendes. Følgende trin vil blive gennemgået: 1. Montering

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

V. 2. 6. Telefonnumre : Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING. Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b C D K 1 7 0 0 V. 2. 6 Telefonnumre : Kontrolcentral : 43 42 01 12 Service afd. øst : 43 42 22 77 Service afd. vest : 86 22 68 11 BRUGER VEJLEDNING Cerberus A/S Ver. 2-6 Rev. 7. april 2001. Dokument : CDK-1700b

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

VOD 002 PSD 002 Telefonsender

VOD 002 PSD 002 Telefonsender VOD 002 PSD 002 Telefonsender Quick guide Udgave 2 1. Introduktion Denne quick guide beskriver kort, hvordan telefonsenderen installeres. Ligeledes beskrives hvordan en typisk programmering udføres. For

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere.

Quick guide. Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Quick guide Secvest alarm (FUAA50010) Quick guiden er en hjælp til at gøre standard opsætningen nemmere. Hvis der ønskes yderligere eller avancerede indstillinger henvises til installatør- eller brugervejledningen

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-240 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-240 V.2.5 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING -Rudolph Schmidt A/S Ver. 2-5 Rev. 15.2.99. Dokument : RS-240b/FG 2 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger Manual For Fronti Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Indholdsfortegnelse: side Beskrivelse af LED lamper og lyde 2 Beskrivelse af nøglebrik tastaturet 4 Fjernstyring via sms og app 9 Oprette eller

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION

CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION CS 2505 AIA central LCD Brugermanual FORELØBIG VERSION Software version 1.4.a Revision : November 2002 Aritech is a trademark owned by GE It l i COPYRIGHT 2002 GE-Interlogix BV. All rights reserved. GE-Interlogix

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400

Betjeningsvejledning. Alarm System AS-400 Betjeningsvejledning Alarm System AS-400 Indholdsfortegnelse Egenskaber Funktioner... 03 Installation... 04 Initialisering... 06 System... 06 Indstillinger... 06 føj Fjernbetjening... 07 Fjern Fjernbetjening...

Læs mere

Netværks opsætning af IP modulet:

Netværks opsætning af IP modulet: Netværks opsætning af IP modulet: Installer vcomsetup til ip modul.exe fra den modtagne Mini CD. Efter installation start VCOM programmet Sørg for at enheden er tilsluttet netværket og vælg Search Registrer

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual

GE Security. CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7. Brugermanual GE Security CS 2505 / 2505P AIA central version 1.7 Brugermanual g imagination at work 1055604 www.gesecurity.com Copyright (c) 2005 GE Security B.V. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver

Læs mere

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg

Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum. v3 Tillæg Easy Series ICP-EZM2 v3 Programming Addendum da v3 Tillæg Easy Series Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg da 3 1 Easy Series (ICP-EZM2) v3 programmeringstillæg Dette document indeholder supplerende

Læs mere