Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stab HR/Personale & Løn. Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst:"

Transkript

1 Afrapportering ultimo april 2015 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 2015 med følgende tekst: Der skal være fortsat ledelsesmæssigt fokus på nedbringelse af sygefravær. HovedMEDudvalget har besluttet, at der på alle arbejdspladser skal være særligt fokus på at nedbringe sygefraværet. 3 standarder er anvendt i forhold til det konkrete mål: Ved et lavt sygefravær fortsætter kontraktområdet arbejdet med den effektfulde forebyggende indsats for at fastholde et lavt sygefravær. Ved et middel sygefravær har kontraktområdet en entydig opgave i at nedbringe sygefraværet til fagområdets gennemsnitlige. Ved et højt sygefravær arbejder kontraktområdet fokuseret på at nedbringe sygefraværet. Sygefraværet forventes nedsat til Fagområdets gennemsnit. Konkrete lokale initiativer fremgår af kontraktområdets handleplan. Opfølgning på kontraktmålet: I november måned 2014 formuleres kontraktmålet for 2015 i samarbejde mellem personalechefen og den enkelte aftale- eller kontraktholder. Første afrapportering til direktionen sker efter dataudtræk pr. ultimo april 2015, og anden afrapportering sker efter dataudtræk ultimo oktober Der sker en løbende overvågning af udvikling i sygefraværet på aftale- og kontraktholderniveau. Datagrundlag fra Targit for perioden november 2013 oktober 2014 blev anvendt ved indgåelse af kontraktmål for Erfaringer fra opfølgning på kontraktmål for 2014 viser bl.a.: At der var udfordringer i forhold til sygemeldte medarbejdere med psykiske årsager eller uafklarede diagnoser, hvor det kan være svært for lederen at gennemføre relevante arbejdsmarkedsfastholdelsestiltag på grund af uklarhed om årsager til sygemeldingen. At medarbejdere opsagt på grund af arbejdsmangel fylder forholdsvis meget i statistikkerne, da de ofte bliver sygemeldte i opsigelsesperioden. At det kan være svært for kontraktholderne at få fastsat rammerne for håndtering af sygefraværet og få fulgt op i den konkrete sygefraværssag. En stor del af kontraktholderne gav udtryk for, at de er glade for værktøjet modellen til sygefraværshåndtering. Dialogsamtalerne med kontraktholderne viste, at der er behov for at drøfte sygefraværshåndtering på arbejdspladsen, f.eks. i LMU, personalemøder, leder- og medarbejdergrupper, hvor der bliver lejlighed til at drøfte holdninger, adfærd og kultur i relation til sygefravær. Der er siden blevet iværksat en række konkrete initiativer til at understøtte kontraktholdernes arbejde med at nedbringe sygefraværet f.eks. 1

2 Der har været gode erfaringer med pilotprojekt om tilbud om afklaringsforløb med erhvervspsykolog til 87 medarbejdere siden februar Den primære årsag til psykologhenvisning er stress problematikker. Det er arbejdspladser inden for daginstitutioner, skoler og ældrepleje, som primært anvender psykologtilbuddet. Den aktuelle status er: Vi har 70 afsluttede afklaringsforløb fordelt med: 50 medarbejdere er raskmeldte og har genoptaget arbejdet. 12 medarbejdere har valgt at opsige stillingen på baggrund af afklaringsforløbet. 8 medarbejdere er afskediget på grund af, at det ikke var realistisk udsigt til tilbagevenden til jobbet. Denne afklaring var i overensstemmelse med Jobcenters vurdering. Herudover har vi 17 medarbejdere, der er i gang med afklaringsforløbet p.t. Fastholdelseskonsulenten har været inddraget på flere af arbejdspladserne, hvor fraværsprofilen gav anledning til dialog med ledelsen og LMU. I dialogen med arbejdspladsen inddrages TARGIT statistikker i forhold til afklaring af udfordringer, behov for hjælp/sparring. Dialogen fører til, at der bliver foreslået konkrete tiltag, som skal bidrage til at nedbringe og forebygge sygefraværet. Der bliver altid lavet opfølgning på alle tiltag. Fravær, som er relateret til psykiske årsager eller uafklarede diagnoser, giver de største udfordringer for lederne. I disse sager er der en tendens til at fokusere på omsorgsdelen hvordan har du det og lederne venter ofte alt for længe med at inddrage tilbage til arbejdsdelen i opfølgningen. Konsekvensen er ofte, at det er læger og psykologer, som bliver de primære aktører, der styrer sygemelding og raskmelding, og lederne føler sig sat ud af spil. Lederne efterspørger HR bistand netop i denne type sager. Det kvalificerer opfølgningen på den type sygemeldinger, når lederne inddrager fastholdelseskonsulent meget tidligere i forløbet. Der er mange gode oplevelser at udbrede, f.eks. dagtilbud, som arbejder med at nedbringe et højt sygefravær. Der henvises bilag 1 og 2 fra Dagtilbud Skanderborg Vest og Hørning. Udvikling i sygefraværet generelt i Skanderborg Kommune Det fremgår af personalepolitikken, at vi vil have et lavt sygefravær. Sygefraværsstatistikken for 2014 for kommuner og regioner offentliggjort i juni 2015 af KRL viser, at sygefraværet fortsat er markant under det kommunale landsgennemsnit. Det fremgår, at sygefraværet udgør 4,9 % i Skanderborg Kommune, og hvor det kommunale landsgennemsnit udgør 5,3 %. Sygefraværet i Skanderborg Kommune er faldet markant med ca. 22 % siden kommunesammenlægningen i

3 År KRL ,3% ,0% ,9% ,4% ,5% ,3% ,8% ,9% Kilde: KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Data fra Targit viser, at sygefraværet er stagneret de sidste tre år Seneste 12 måneder (juli 2014 juni 2015) 5,55 % 5,33 % 5,34 % 5,45 % Kilde: Targit Note: Der gøres opmærksom på, at tallene fra KRL og Targit ikke er direkte sammenlignelige, da beregningsgrundlaget ikke er ens. KRL-tallene er medtaget i rapporten skyldes historik tilbage fra 2007 og mulighed for benchmarking med det landskommunale gennemsnit. 3

4 Nedenstående tabel viser sygefraværet i Skanderborg Kommune for perioden maj 2014 april Sygefravær (%) Total 5,36% Skanderborg Kommune 5,36% Direktion 5,36% HR Løn og personale 3,01% HR Løn og personale - Eget område 3,22% Staben for Kultur, Borgere & Planlægning 4,31% Plancenter 3,93% Staben for Kultur, Borgere & Planlægning 0,86% Borgercenter og bibliotek 5,46% Center for Kultur og Fritid 4,75% Kontraktholdere 1,97% Strategisk center 3,16% Support center 5,18% Byråds- og direktionssekretariatet 3,37% Kantinedrift 2,97% Byråds- og direktionssekretariatet - Ege 3,39% Brand og Redning 4,78% Fælledprojekt 3,70% Byråd, Kommunikations team 2,10% Direktion 0,57% Økonomi/Innovation og IT 2,72% Økonomi/Innovation og IT - Eget område 2,99% Digitalisering & Forretningsudvikling 1,16% Direktion1 5,73% Børn og Unge 5,54% Skoleområdet 5,24% Dagtilbudsområdet 5,89% Børn og unge - eget område 6,63% Børn med særlige behov 5,31% Pladsanvisning 4,75% Ældre og Handicap 6,02% Kontraktholdere under Handicapområdet 6,74% Sekretariat Ældre og Handicap 1,79% Kontraktholdere under Ældreområdet 5,34% Myndighedsområdet æ og h 6,81% Direktion2 3,10% Beskæftigelse og sundhed 3,38% Beskæftigelse og sundhed - Eget område 3,42% Udviklingsstab 0,67% Teknik og Miljø 2,57% Direktion2 1,27% 4

5 Fordeling: kort og langtid fravær Året til dato (jun 2015) Overordnede Dagsintervaller Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) Fravær (fordeling %) Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% ,59% 62,87% 57,27% 64,54% ,13% 21,44% 22,73% 20,82% ,18% 14,15% 18,76% 13,67% 366-3,10% 1,54% 1,24% 0,98% Oversigten viser, at korttidssygefravær har en stigende tendens og udgør godt 64 % i de seneste 12 måneder. Langtidssygefraværet fra 31 dage og mere har en faldende tendens og med et markant fald fra 151 dage. Første afrapportering ultimo april 2015: Udvikling af sygefravær: Dagtilbudsområdet Seneste 12 måneder (maj 2014-april 2015) Dagtilbudsområdet 5,97% 5,75% 6,41% 5,89% Mål 15 Skovby Mosegård 2,13% 4,17% 15,05% 14,58% 5,09% GJUK 1,25% 5,36% 8,66% 10,08% 5,09% Børnehuset Bifrost 8,64% 2,98% 8,85% 8,81% 6,23% Dagtilbud Hørning 6,48% 10,59% 8,88% 7,98% 6,23% Klub Stilling og Klub'N 4,66% 3,99% 8,95% 6,90% 5,09% Hørning BørneUnivers 5,84% 5,49% 5,66% 6,89% 5,48% Højvangen dagtilbud 7,83% 9,99% 7,38% 6,23% 6,23% Dagpleje 6,34% 5,00% 6,06% 5,97% 5,70% Dagtilbud Skanderborg Midt 3,34% 7,35% 6,27% 5,96% 6,23% Ry dagtilbud 5,01% 4,07% 8,10% 5,80% 6,23% Galten/Låsby dagtilbud 5,03% 6,06% 6,70% 5,49% 6,23% Skovby/Stjær dagtilbud 7,92% 7,41% 5,85% 5,35% 6,23% Børnehaven Søvang 4,99% 4,81% 7,72% 5,25% 6,23% Sct. Georgs Gården 5,64% 6,24% 7,14% 4,83% 5,09% Dagtilbud Stilling/Virring 0,58% 1,52% 2,78% 2,93% Hørning Juniorklub 2,27% 2,18% 2,75% 2,74% 1,89% Skanderborg Vest dagtilbud 3,93% 2,94% 1,99% 2,09% 1,89% Møllegades børnehave 3,78% 2,55% 1,32% 1,20% 1,46% Galten Børnehave 10,65% Dagtilbuds- og klubområdet: Sygefraværet i dagtilbudsområdet er højere (5,89 %) end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen 5,36 %. Sygefraværet har haft en faldende tendens (8 %) fra Der er store variationer i sygefraværet i 5

6 dagtilbudsområdet, hvilket en arbejdsgruppe under HMU har haft fokus på. Arbejdsgruppen er kommet med en række anbefalinger, f.eks. at udbrede de gode erfaringer fra dagtilbud med lavt sygefravær som inspiration til andre dagtilbudsledere. Erfaringerne fremgår af bilag 1 og 2. Udvikling af sygefravær: Skoleområdet Seneste 12 måneder (maj 2014-april 2015) Mål15 Skoleområdet 4,87% 4,47% 4,88% 5,24% Voerladegård Skolen 4,37% 3,16% 6,94% 9,16% 5,09% Landsbyordningen Ejer Bavnehøj 9,49% 7,28% 9,71% 8,25% 5,09% Knudsøskole 5,45% 4,36% 5,99% 7,26% 5,09% Stilling Skolen 5,88% 5,40% 5,20% 6,90% 5,09% Låsby Skole 5,37% 4,37% 7,24% 6,53% 5,09% Ungdomsskole/administration 2,14% 3,74% 4,08% 6,28% 5,09% Herskindskole 6,62% 5,15% 5,75% 6,11% 5,09% Gyvelhøjskole 5,69% 6,19% 5,63% 5,93% 5,09% Højboskole 4,27% 3,80% 4,87% 5,77% 5,09% Gl. Rye Skole 4,73% 3,86% 4,93% 5,45% 5,09% Morten Børup Skole 5,82% 5,54% 5,61% 4,87% 5,09% Niels Ebbesen Skole 5,91% 4,22% 4,85% 4,87% 5,09% Stjærskole 3,52% 4,43% 5,35% 4,67% 5,09% Bakkeskole 5,12% 4,18% 2,88% 4,64% 5,09% Mølleskole 2,37% 2,62% 2,71% 4,34% 5,09% Hørningskole 4,03% 5,24% 3,71% 4,12% 5,09% Veng Skole og Børnehus 6,75% 5,97% 5,76% 3,88% 5,09% Virring Skolen 3,39% 4,01% 4,03% 3,64% 5,09% Skovbyskole 2,52% 3,12% 4,11% 3,24% 5,09% Bjedstrup Skole 11,48% 6,58% 3,08% 2,46% 5,09% Sygefraværet i Skoleområdet (5,24 %) er lavere end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Der er store variationer i sygefraværet i skoleområdet. Der er 10 skoler, hvor sygefraværet er markant højere end områdets gennemsnit (5,24 %). Skoleledere nævner skolereformen, som en forklaring på mange sygemeldinger blandt lærere og pædagoger. Skolerne har meget flittigt benyttet sig af erhvervspsykologtilbuddet pga. stigende antal stress sygemeldinger. Andre af landets kommuner oplever tilsvarende tendens til stigning af sygefraværet. Der er dog mange skoler i Skanderborg Kommune, som har oplevet det modsatte. Deres sygefravær har været markant faldende. Det er meget relevant at analysere deres erfaringer med, hvordan det er lykkedes for dem at komme i mål. Der har været dialogmøde med B&U fagchefen, hvor sygefraværet i skoleområdet blev drøftet. Der blev aftalt et møde i august med alle skoleledere, hvor fastholdelseskonsulenten deltager. Formålet er at drøfte hvilke indsatser, der kan hjælpe skolerne til at nedbringe højt sygefravær. 6

7 Udvikling af sygefravær: Handicap-og Ældreområdet Seneste 12 måneder (maj 2014-april 2015) Mål15 Børn med særlige behov 9,76% 7,05% 8,90% 5,31% Skovbo, Skovby 9,76% 7,05% 8,90% 8,43% 5,96% Kontraktholdere under Handicapområdet 6,90% 6,10% 6,41% 6,74% Bavnebjerg Bo- og aktivitetscenter 7,40% 5,77% 7,15% 7,99% 5,96% Bostederne SKB 4,99% 5,42% 6,80% 7,54% 5,96% Landsbyen Sølund 7,64% 6,72% 6,57% 6,79% 5,96% Kjærsholm 5,31% 3,38% 3,81% 3,65% 5,96% Hjemmevejleder Team Skanderborg 6,54% Kontraktholdere under Ældreområdet 7,04% 6,86% 5,64% 5,34% 5,96% Plejedistrikt Bøgeskov 6,85% 8,79% 8,32% 7,00% 5,96% Aktivitet og træning 5,91% 2,99% 5,68% 5,84% 5,96% Plejedistrikt Ry 7,52% 7,78% 5,57% 5,29% 5,96% Plejedistrikt Hørning 8,72% 6,84% 4,87% 4,74% 5,96% Plejedistrikt Skanderborg Nord 7,07% 7,82% 4,75% 4,72% 5,96% Plejedistrikt Galten 6,42% 5,50% 4,52% 4,41% 5,96% Madservice 5,36% 4,50% 3,53% 4,20% 5,96% Sygefraværet i Handicapområdet er højere (6,74 %) end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Det lykkedes for Kjærsholm at skabe flotte resultater og komme i mål og nedbringe sygefraværet til under områdets gennemsnit (6,74 %). Kontraktholdere under handicapområdet forklarer, at det er opsagte medarbejdere, der ofte giver et billede af højt fravær i TARGIT. Opsagte medarbejdere bliver ved med at figurere i TARGIT statistikker og tæller med i hele opsigelsesperioden. Det er planlagt at kigge på muligheden for at lave vælg fra funktion i TARGIT. Det vil hjælpe til at se mere et nuanceret og fair billede af det aktuelle fravær. Sygefraværet i Ældreområdet er lavere (5,34 %) end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Det lykkedes for de fleste kontraktholdere under Ældreområdet at komme i mål med at nedbringe sygefraværet markant under områdets gennemsnit. Udvikling af sygefravær: Bibliotek og Borgeservicecenter Seneste 12 måneder Mål15 (maj 2014-april 2015) Bibliotek 2,61% 4,69% 5,00% 6,34% 5,26% Galten Bibliotek 0,72% 12,46% 11,97% 12,77% Skanderborg Bibliotek 3,84% 3,11% 4,61% 7,41% Hørning Bibliotek 3,95% 2,92% 4,98% 4,82% Ry Bibliotek 1,09% 2,37% 0,65% 1,19% Borgerservicecenter 3,89% 2,24% 3,76% 4,08% 5,26% Borgerservicecenter 3,01% 1,84% 3,77% 4,43% 7

8 Omstillingen 7,41% 7,28% 3,71% 2,15% Pension 4,43% 0,80% Sygefraværet i Borgerservicecenter er lavere (4,08 %) end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Det lykkedes for Borgercenter at komme i mål og holde sygefraværet under områdets gennemsnit. Der er dog tendens til stigning af sygefraværet siden Der er planlagt dialogmøde med kontaktholder under Bibliotek og Borgerservicecenter. Formålet med mødet er at afklare eventuelle behov for hjælp og sparring. Udvikling af sygefravær: Øvrige områder Seneste 12 måneder (maj april 2015) Teknik og Miljø - Eget område 7,55% 9,01% 3,74% 2,57% 3,75% Entreprenørafdelingen 7,55% 9,01% 3,74% 2,89% 3,08% Kulturskolen 4,85% 4,00% 3,52% 2,72% 5,26% Kulturskolen Afd. 3 3,34% Kulturskolen Afd, 2 5,04% 4,01% 3,72% 2,92% Kulturskolen Afd. 1 1,46% Kulturskolen 2,55% 3,88% 0,83% 1,21% Børn med særlige behov 2,80% 4,09% 2,39% 2,46% Tandpleje 2,80% 4,09% 2,39% 2,46% 5,26% Mål 15 Sygefraværet i Teknik og Miljøområdet er markant lavere (2,57 %) end det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Sygefraværet inden for Teknik og Miljø har været meget faldende siden Entreprenørafdelingen er et rigtig godt eksempel på, at gennemtænkt strategi og målrettet sygefraværsindsats gør det muligt at nedbringe sygefraværet fra 7,55 % til det flotte 2,89 %. Udvikling af sygefravær: Stabe-og Fagsekretariater Seneste 12 Mål 15 måneder maj 2014-april 2015 Børn og Unge 3,47% 4,33% 5,33% 5,54% 3,75% Børn og unge - eget område 3,43% 4,49% 6,00% 6,63% B&U tværg. udvikling og strategi 2,41% 5,69% 13,33% 16,45% B&U Konsulent dagtilbud 0,17% 0,48% 0,36% 7,45% Sekretariat 3,20% 3,67% 7,73% 5,37% Myndighedsområdet BogU 4,06% 5,10% 4,82% 5,28% B&U konsulent skoleområdet 0,84% Skole 2,22% 0,94% 2,88% Børn med særlige behov 2,87% 3,42% 4,30% 5,31% PPR 4,78% 4,43% 4,39% 6,26% 8

9 Sundhedstjensten 0,34% 1,90% 4,17% 3,64% Pladsanvisning 9,36% 9,90% 5,08% 2,44% Ældre og Handicap 2,87% 3,38% 5,77% 6,02% 3,75% Myndighedsområdet æ og h 2,12% 4,38% 7,80% 6,48% Team Ry Skanderborg - ekstern bruger 1,31% 5,99% 9,67% 8,70% Team Galten Hørning 7,86% 4,69% 5,67% 5,00% Team Visitation 3,81% 2,14% 8,63% 2,75% Myndighedsområdet æ og h 1,33% 2,65% Sekretariat Ældre og Handicap 6,73% 1,83% 1,93% 1,78% Team uddannelse æ/h 9,42% 1,88% 1,78% 4,06% Team udvikling og projekter Æ/H 1,57% 1,60% Team økonomi/administration æ/h 6,17% 1,88% 2,03% 1,47% Ledelsesunderstøttelse Æ og H 0,51% 1,27% Sekretariat Ældre og Handicap 0,98% 0,87% 2,10% Ældre og Handicap 0,74% 1,08% 1,07% Support center 0,78% 1,44% 4,10% 5,05% Opkrævning 0,78% 1,44% 8,48% 11,22% Support center 0,81% 0,56% Plancenter 4,45% 2,55% 1,97% 4,79% Plancenter 0,43% 3,26% 5,36% Plan og Erhverv - Eget område 4,71% 2,71% 1,18% 0,38% Center for Kultur og Fritid 4,50% 6,09% 3,97% 4,30% Center for Kultur og Fritid 16,67% 14,76% Kultur og Fritid 1,52% 6,52% 2,25% 2,81% Kulturfaciliteter 41,73% Borgercenter og bibliotek 3,89% 2,24% 3,76% 4,29% 3,75% Borgerservicecenter 3,89% 2,24% 3,76% 4,29% Borgerservicecenter 3,01% 1,84% 3,77% 4,58% Omstillingen 7,41% 7,28% 3,71% 2,66% Pension 4,43% 0,80% Strategisk center 1,12% 3,19% Staben for Kultur, Borgere & Planlægning 1,72% 2,16% HR Løn og personale - Eget område 3,08% 3,15% 2,83% 3,01% 3,75% Lønafdeling 1 2,39% 4,33% 5,74% 8,29% Lønafdeling 2 3,39% 3,22% 2,30% 2,84% HR-team 3,86% 2,68% 1,87% 2,79% Forsikring og risikostyring 8,67% 5,62% 3,65% 5,33% HR-team 2,22% 1,56% 0,97% 1,76% Personalegoder 1,28% 0,85% 6,00% Personalejuridisk afdeling 0,87% 1,99% 1,29% 1,10% HR Løn og personale 0,71% Beskæftigelse og sundhed 4,77% 4,72% 3,04% 3,38% 3,75% Beskæftigelse og sundhed - Eget område 4,85% 4,80% 3,08% 3,42% Jobcenter 4,33% 4,89% 4,27% 5,16% Administrationscenter B og S 10,26% 10,14% 4,48% 4,23% UU-center 3,60% 2,40% 1,46% 3,74% Sundhedsfremmecenter 4,74% 5,84% 1,55% 2,41% Kompetencecenter 3,23% 2,67% 2,35% 2,07% Udviklingsstab 0,94% 1,84% 0,63% 0,83% Teknik og Miljø 1,45% 2,06% 1,62% 2,57% 3,75% Teknik og Miljø - Eget område 1,47% 2,05% 1,65% 2,62% Byg- og ejendomsafdelingen 1,80% 3,29% 1,73% 3,54% Natur og Miljø 1,39% 1,09% 1,57% 2,34% 9

10 Vej og Trafik 0,64% 0,87% 1,55% 2,06% Teknik og Miljø - Sekretariat 1,82% 2,76% 1,78% 1,97% Planlægning 0,86% Teknik og Miljø 2,36% 0,26% 0,58% Byråds- og direktionssekretariatet - Ege 1,85% 1,69% 4,53% 3,23% Kantinedrift 4,72% 3,55% 1,72% 2,57% Skanderborg Kantine 6,01% 2,71% 1,71% 5,64% Jobcenter Kantine 1,72% 3,37% 0,29% 1,91% Galten Kantine 1,42% 1,18% Kantinedrift 3,69% 0,06% Ry Kantine 14,11% 13,17% 9,76% Fælledprojekt 2,52% Byråd, Kommunikations team 1,37% Byråds- og direktionssekretariatet 1,72% Økonomi/Innovation og IT - Eget område 2,77% 1,79% 2,19% 2,92% 3,75% Staben for Økonomi/Innovation & IT 3,47% 2,56% 14,10% 16,84% Analyse & Innovationsteam 4,30% 2,59% 2,33% 4,46% IT-afdelingen 3,48% 2,35% 2,33% 3,45% IT Teknik 5,32% 3,72% 3,16% 6,56% IT-afdelingen 0,81% 2,49% 2,50% IT Drift & Support 2,08% 1,52% 1,75% 1,33% Indkøbsteam 0,51% 0,85% 2,00% 2,11% Budgetteam 2,40% 1,21% 1,22% 1,55% Finansteam 2,17% 1,03% 1,26% 1,53% Kort & GISteam 0,82% 0,10% Digitalisering & Forretningsudvikling 0,63% 1,27% Økonomi/Innovation og IT 0,87% Sygefraværet i alle Stabe og Fagsekretariater (undtagen Børn og Unge) ligger under det gennemsnitlige sygefravær i kommunen (5,36 %). Der er variationer i det aktuelle sygefravær i Stabe-og Fagsekretariater. Der er også variationer i sygefraværsudvikling siden Det aftalte kontraktmål 2015 for Stabe-og Fagsekretariater er, at nedbringe sygefraværet til 3,75 %. Beskæftigelse & Sundhed, Teknik & Miljø, HR/Personale & Løn og Økonomi/Innovation & IT har levet op til kontraktmålet. Andre Stabe og Fagsekretariater er opmærksomme på, at de skal optimere deres indsats for at komme i mål. Anbefalinger: Med afsæt i erfaringer og viden med opfølgning på sidste års kontraktmål for 2014 og til at understøtte den forebyggende indsats og opfølgning på kontraktmål for 2015 med at nedbringe sygefraværet, anbefaler personalechefen: 10

11 at opfølgning på sygefraværet fremadrettet sker ved, at fastholdelseskonsulenten i samarbejde med fagchefen planlægger og deltager i ledermøder kvartalsvis indenfor Skoleområdet, Dagtilbudsområdet og Ældre- Handicapområdet. På ledermøderne fremlægges detaljerede sygefraværsstatistikker fra Targit. Formålet er at få skabt en vedvarende dialog med kontraktholderne og få skærpet opmærksomheden på sygefraværet og få vidensdeling og udbredt de gode erfaringer med sygefraværshåndtering. Øvrige områder følges tæt af fastholdelseskonsulenten i samarbejde med fag- eller stabschefen. pilotprojektet med erhvervspsykolog har skabt så gode resultater, at der arbejdes på at finde en central finansiering for at der er fokus på, at de gode erfaringer med opfølgningsmodellen fortsat anvendes til håndtering af sygefravær. at sygefraværshåndtering skal ses i tæt sammenhæng med arbejdsmiljøindsatsen, f.eks. gennem opfølgning på 3i1 undersøgelsen. der er aftalt et tættere samarbejde med Jobcenter omkring Fast track ordning, som giver mulighed for at lave tidlig indsats. Normalt får Jobcenter kendskab til sygemelding efter 30 dages arbejdsgiverperiode. Fast track ordningen giver mulighed for at inddrage Jobcenter i sygemeldinger fra dag 1. Det vil bidrage til hurtigere afklaring af arbejdsevne og mulighed for at vende tilbage til jobbet. 11

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær

Midtvejsevaluering efter 1. halvår 2014 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Midtvejsevaluering efter 1. halvår 20 på kontraktmål nedbringelse af sygefravær Kontraktmål Nedbringelse af sygefravær er et obligatorisk mål i alle udviklingskontrakter/aftaler i 20 med følgende tekst:

Læs mere

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE

OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE OVERSIGT OVER KONTRAKTHOLDERE I SKANDERBORG KOMMUNE Marts 2016. I Skanderborg Kommune er der i alt 57 kontraktholdere, hvoraf de 9 er selvejende. Der er i alt ca. 4.236 ansatte hos kontraktholderne, heraf

Læs mere

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Flytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative flytninger. Flytningerne

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og Ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og Ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode)

Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning for perioden 1. august 2014-31. juli 2016: (overgangsperiode) Konsekvensberegning af skolereformen i overgangsperioden ud fra faktisk elevtal pr. 5. september 2013 2014 (årligt fra

Læs mere

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet

Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet Aktivitet og økonomi på Børn- og ungeområdet 1. Indledning Notatet indeholder en række oversigter over demografi og aktivitet på Børn- og ungeområdet til orientering for det politiske og administrative

Læs mere

Dagplejens udviklingskontrakt 2015

Dagplejens udviklingskontrakt 2015 Dagplejens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose September Dagtilbud. 3 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 2013-2024 September 2013 Dagtilbud 3 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet

Læs mere

# $#%!& ' & "! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 <

# $#%!& ' & ! *) +,*-' )'.+& #! 0 '! 2 ' ' 3 ' ) ' 6' + #% ) 7#7' #% & ) 7 < !" # $#%!& ' & "! ( ' " )! *) +,*-' )'.+& "! /)''0'* 1)+ #! 0 '! 2 ' ' 3 ' 2+ + '33 $%&! '.+3& &4 5) ' 6' + #% 7 8 + 9 + ) 7#7' 6 7 5 6 #% & ) 7 "' &' " 5&#:(;&$#%:7 ; %; 5' ' & 9#"'+"& < + + 6 7 < Brutto

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter

Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter Udviklingskontrakt 2016 for Bavnebjerg Bo- og Aktivitetscenter 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner,

Læs mere

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Budgetopfølgning ultimo januar 2015 Bilag 6: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over flytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om

Læs mere

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn

Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn Udviklingsaftale 2016 Staben HR/ Personale og Løn 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2013 til 2014 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra Overførsler fra Undtaget fra overførsel (går i kassen) DRIFT Regnskab Mer-/mindreforbrumerforbrug Netto Bruttogæld Bruttoopsparing Netto Brutto- Bruttomindreforbrug

Læs mere

Notat vedr. sygefravær

Notat vedr. sygefravær Notat vedr. sygefravær Personaleafdelingen Hoved MED-udvalget besluttede i, at sygefravær skulle være et særligt indsatsområde i -16. Baggrunden herfor var, at der generelt var sket en stigning i sygefraværet,

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund

Udviklingskontrakt 2016 for Sølund Udviklingskontrakt 2016 for Sølund 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2009 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Februar 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 5 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning Side 7

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Galten / Låsby 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE

Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Ny sygefraværsindsats i HORSENS KOMMUNE Baggrund for den nye sygefraværsindsats Falck Healthcare udarbejder analyse af det samlede sygefravær i Horsens Kommune i 2007 Rapportens konklusion er, at det totale

Læs mere

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016

Bilag 2a: Overblik over overførsler fra 2015 til 2016 Bilag 2a: Overblik over overførsler fra merudgift, mindreudgift) gæld, opsparing) Mer- /mindreforbrug DRIFT 2015 Overførsler fra budget Regnskab Netto Bruttoopsparing Bruttogæld Netto merforbrug, mindreforbrug)

Læs mere

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole.

Konstitueret børne- og ungechef orienterde om ansættelsesproceduren som kontraktholder for Bjedstrup Skole. Dagsorden Dato: 05-01-2017 15:00:00 Udvalg: Undervisnings- og Børneudvalget Sted: Mødelokale 1.S.04, Fælleden 1 Godkendelse af dagsorden 05-01-2017 Sagsnr.: 00.01.00-A00-32-15 Dagsordenen blev godkendt.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen

Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen Udviklingskontrakt 2016 for Niels Ebbesen Skolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling

Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt kvartal Personale & Udvikling Notat om: Sygefraværsstatistik for april 2015 og 1. kvartal 2015 samt 2.- 4. kvartal 2014 Personale & Udvikling Sagsbehandler: Lotte Bæk Kildegaard Dato: 20. maj 2015 Til: Økonomiudvalget J. nr.: 15/000299-3

Læs mere

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef

Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Skanderborg Kommune søger Ældreog Handicapchef Kan du løfte stillingen som Ældre- og handicapchef i Skanderborg Kommune og sikre styringen og den fortsatte udvikling på området? En udvikling hvor vi sætter

Læs mere

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET

FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET FÅ STYR PÅ SYGEFRAVÆRET I denne brochure kan du få mere viden om, hvordan du og din virksomhed kan få styr på sygefraværet. Der er gode råd og guidelines til at få udarbejdet en sygefraværspolitik samt

Læs mere

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 10. november 2015 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning p. 3 1. Status på indsatsområder 2015 p. 4 1. Sygefravær p. 4 2. Ulykkesforebyggelse p. 5 3. Mobning og chikane,

Læs mere

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær

Notat. Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær Notat Baggrundsnotat vedrørende budgetblok om sygefravær 1. Arbejdet med nedbringelse af sygefravær Indsatsen for et lavere sygefravær har i flere år stået højt på den kommunale dagorden, for emnet er

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Skovbos udviklingskontrakt 2014

Skovbos udviklingskontrakt 2014 Skovbos udviklingskontrakt 2014 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper

Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013. Skolereformen arbejdsgrupper Bilag til nyhedsbrev om skolereformen december 2013 Skolereformen arbejdsgrupper Tema: En ny skoledag En længere og varieret skoledag Understøttende undervisning Arbejdsgruppen skal afdække nye muligheder

Læs mere

Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet

Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet Analyse på 0-6 års dagtilbudsområdet Indledning HovedMEDudvalget drøftede på mødet den 9. september 2014 status for sygefraværet i Skanderborg Kommune. HMU er enige om, at det er særdeles positivt, at

Læs mere

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 3. november 2016 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Afsnit 1 Opfølgning på Arbejdsmiljøindsatser 2016...4 2.1 Opfølgning på arbejdet med 3-i-1...4 2.2

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien

Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien Udviklingskontrakt 2016 for Socialpsykiatrien 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg

Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg Udviklingskontrakt 2016 for Bostederne Skanderborg 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik.

Byrådet anmodede den 27. oktober 2011 om, at der på baggrund af ligestillingsredegørelsen udarbejdes en ligestillingspolitik. Mangfoldighedspolitik Byrådssekretariatet Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 81.00.15-P20-1-11 Ref.: Jesper Poder Olsen Direkte tlf.

Læs mere

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2011, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Juli 2012 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for virksomheden

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Skanderborg Vest 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune

Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune Årsrapport for arbejdsulykker i Skanderborg Kommune 2007-2013 Rapporten er et orienteringsværktøj til HMU, som viser udvikling og tendenser i perioden 2007-2013 og er opdelt i tre afsnit: 1. Generelle

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap Oversigt over udviklingsmål i aftalen for ældre og Handicap 1. Processen for formulering af målene i aftalen Kontrakt og aftaleprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere:

Læs mere

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet

Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Strukturelle og organisatoriske ændringer på dagtilbudsområdet Sagsnummer 14/34637 Åbent punkt Resume På baggrund af nye muligheder/ændringer i Folkeskoleloven i forhold til samdrift mellem dagtilbud og

Læs mere

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer.

SUND PÅ JOB I. - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. SUND PÅ JOB I - en pjece om de fælles spilleregler for håndtering af syge- og fraværssituationer. Pjecen er et resultat af et projektsamarbejde mellem Ældreområdet og Job-centret med henblik på at styrke

Læs mere

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK

EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK EKSEMPEL PÅ SYGEFRAVÆRSPOLITIK Eksempel på færdig sygefraværspolitik Herunder ses et ideoplæg til en færdig sygefraværspolitik. Formål Sygdomspolitikken skal understøtte en tidlig, aktiv indsats, der skal

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen Udviklingskontrakt 2016 for Bakkeskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over kontrakter for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Processen

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE TOTAL KRÆNKENDE ADFÆRD DELTAGERE: 3553, INVITERET: 4851

SKANDERBORG KOMMUNE TOTAL KRÆNKENDE ADFÆRD DELTAGERE: 3553, INVITERET: 4851 SKANDERBORG KOMMUNE TOTAL DELTAGERE: 3553, INVITERET: 4851 12 10 8 6 4 2 Ja dagligt ugentligt månedligt af og til Nej Været udsat for mobning 1% 4% 95% Været udsat for trusler 1% 2% 1% 9% 88% Været udsat

Læs mere

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014

Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Brugerundersøgelse om UU-vejledningen i grundskolen 2014 Antal elever: : 348 Skanderborg Kommune: 778 Samlet 1162 3. Hvad valgte du som nr. 1, da du den 1. marts skulle vælge, hvad du skal efter det her

Læs mere

Tidligt udkast til DIA 2017

Tidligt udkast til DIA 2017 Tidligt udkast til DIA 2017 Indledning I direktionens idé- og arbejdsgrundlag (DIA) kan du læse, hvor direktionen ønsker, at der skal gøres en særlig udviklingsmæssig indsats i Skanderborg Kommunes organisation

Læs mere

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne

Læs mere

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap

Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap Oversigt over udviklingskontrakter for Ældre og Handicap 1. processen for formulering af målene i kontrakter Kontraktprocessen på ældre og handicapområdet har haft følgende forløb og deltagere: Ultimo

Læs mere

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 -regnskab 2015, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 -regnskab 215, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune juni 216 Sammenfatning... 3 Hvad er en Klimakommune?... 4 Bygninger... 5 Indsatser overfor energiforbrug i kommunens bygninger....

Læs mere

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke.

Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår ikke. Nøgletal på dagtilbudsområdet Afgrænsning Organisatorisk afgrænsning: Børnehaver, vuggestuer og integrerede institutioner Ansættelsestype Ordinært ansatte. Elever og personer ansat på særlige vilkår indgår

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten

Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten Udviklingskontrakt 2016 for Plejedistrikt Galten 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017

Oversigt over skolernes svar på udvalgets spørgsmål maj 2017 Skole Svar på spørgsmål 1: Svar på spørgsmål 2: Har skolen målrettede tiltag i forhold til faglig særligt stærke elever? Hvis ja, hvilke? Bakkeskolen Ingen målrettede tiltag. Nej. Bjedstrup Skole Bjedstrup

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen Udviklingskontrakt 2016 for Hørningskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Dagsorden. 19 Godkendelse af referat fra mødet den Sagsnr.: P

Dagsorden. 19 Godkendelse af referat fra mødet den Sagsnr.: P Dagsorden Dato: 21-04-2016 14:30:00 Udvalg: Midlertidigt Medarbejder Udvalg - Fælleden Sted: Konferencesalen, Adelgade 44, 8660 Skanderborg 19 Godkendelse af referat fra mødet den 16.03.2016 Sagsnr.: 81.38.06-P35-1-16

Læs mere

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011.

Samtidig er der på såvel kommune- som på Fælles MED- og arbejdspladsniveau fastlagt mål for sygefraværet i årene 2009, 2010 og 2011. Notat Opfølgning på mål for sygefraværet i Assens Kommune pr. 31. december 2011 (År 3) 1. Baggrund Der er siden 2008 gjort en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe sygefraværet i Assens Kommune.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo Udviklingskontrakt 2016 for Skovbo 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk besluttede

Læs mere

Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune

Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Juni 2011 1 Analyse af KLUB området i Skanderborg kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Beskrivelse af klubområdet... 3 2.1 Dagtilbudsklubber... 3

Læs mere

April Sygefraværspolitik

April Sygefraværspolitik April 2010 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål

Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Lavt sygefravær hvad skal der til? Status, initiativer og mål Titel på mødet kan skrives i dette felt side 2 Sygefravær er delt i 2 lige store dele: - kort og langt sygefravær Kort sygefravær = max. 28

Læs mere

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal Skanderborg Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Skanderborg Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet

Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet Oversigt over kontrakter på Børn og Ungeområdet 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i kontrakter Fagsekretariatet Børn og Unge udsendte d. 24. september et procesnotat for den justerede

Læs mere

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014

Sygefravær Viborg Kommune 2011-2014 Personale og Organisation April 2015 Redegørelse om sygefraværs- og sundhedsfremmeindsatsen i 2015 1. Resumé Redegørelsen tager udgangspunkt i de aktuelle tal for sygefravær i Viborg Kommune og belyser

Læs mere

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2012, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune maj 2013 Indhold Skanderborg Kommune er en Klimakommune... 3 Energiforbrug og CO 2 udledning... 3 Klimaplan for

Læs mere

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25.

HovedMEDudvalget i Skanderborg Kommune - Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 25. november 2014 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning p. 3 1. Status på indsatsområder 2014 p. 3 1. Sygefravær p. 3 2. Forebyggelses af arbejdsulykker knæk kurven

Læs mere

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m.

I det følgende skal man være opmærksom på, at kategorien pædagoger ikke kun indeholder pædagoger, men også pædagogmedhjælpere m.m. Notatark Sagsnr. 81.28.00-P05-1-15 Sagsbehandler Thomas Frank 6.2.2015 Analyse af udviklingen i sygefravær på skoleområdet i Hedensted Kommune 2013-2014 I det følgende præsenteres den overordnede udvikling

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen Udviklingskontrakt 2016 for Skovbyskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1

Udarbejdet 28-07-2015 Side 1 Stabsfunktioner 5798007236151 Borgerservice Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236199 Team Forsikringer Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 5798007236106 Ledelsessekreteriatet Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud

Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud Udviklingskontrakt 2016 for Hørning Dagtilbud 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn

Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn Oversigt over udviklingsmål i aftalen for HR, Personale og Løn 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen (Hvordan er processen foregået, hvem har været inddraget mv.?) - Formulering

Læs mere

Håndtering af sygefravær

Håndtering af sygefravær Håndtering af sygefravær 09.00 Velkomst og introduktion Forebyggelse af sygefravær Gode historier Sygemelding og kontakt til sygemeldte Jobcentrets rolle 12.00 Frokost Sygefraværssamtaler Lægeerklæringer

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel.

Sygefraværspolitik. Kalundborg Kommune har fokus på indsatsområder, der skal forebygge og fremme sundhed og trivsel. marts 2015 Sygefraværspolitik Indledning Kalundborg Kommune ønsker, at sygefraværspolitikken skal være med til at skabe forståelse, accept og klarhed om kommunens holdning til håndtering af sygefravær.

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole

Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole Udviklingskontrakt 2016 for Låsby Skole 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Handicap og Socialpsykiatri Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder - bo, aktivitets- og beskæftigelsestilbud Handicap og Socialpsykiatri 2016 Skanderborg Kommune Side 1 af 18 Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse 103... 4 Kvalitetsstandard Aktivitets-

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet.

Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. Kommissorium: Nedbringelse af sygefravær på skole- dagtilbudsområdet. 1. Motivation / baggrund for projektet På mødet i hovedudvalget den 18. februar 2013 drøftedes etablering af et pilotprojekt, i samarbejde

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen Udviklingskontrakt 2016 for Knudsøskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI!

ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! ABC til KONTRAKTSTYRING I SKANDERBORG KOMMUNE - SÅDAN GØR VI! Kontraktstyringen i Skanderborg Kommune kæder central styring sammen med decentral ledelse. Byrådets mål for den kommunale service skal omsættes

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen

Dagsorden. 1 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen Dagsorden Dato: 26-03-2015 17:00:00 Udvalg: Handicaprådet Sted: Byrådssalen, Servicecenteret i Hørning 1 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Dagsordenen blev godkendt. 2 Inklusion i folkeskolen Sagsnr.:

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT 2.0. Skoleområdet 2013/14. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT 2.0 Skoleområdet 2013/14 Hjernen&Hjertet INDHOLD 1 FORORD... 3 2 LÆSEVEJLEDNING... 4 2.1 Kvalitetsrapportens datagrundlag... 4 2.2 Rapportens opbygning... 4 3 POLITISKE VISIONER FOR KOMMUNENS

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen

Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen Udviklingskontrakt 2016 for Stjærskolen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. 1. Miljø- og Planudvalget Politikområde 4: Klima og energi 1.1. Vedvarende energi: Skanderborg Kommune er selvforsynende med vedvarende energi til strøm og opvarmning

Læs mere

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...

Læs mere

Overblik over aftale for Ældre og Handicap

Overblik over aftale for Ældre og Handicap Overblik over aftale for Ældre og Handicap 1. Beskriv kort processen for formulering af målene i aftalen Aftalen for 2015 er blevet evalueret i LMU med henblik på at afklare, hvilke mål, det ville være

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Kommentarer fra relevante LMU er vedr. forslag om øgede åbningstider på Fælleden

Kommentarer fra relevante LMU er vedr. forslag om øgede åbningstider på Fælleden 21. dec. 2017 Kommentarer fra relevante LMU er vedr. forslag om øgede åbningstider på Fælleden LMU i Staben Økonomi, Innovation & IT Staben har haft sagen omkring åbningstiderne på vores LMU den 12. december,

Læs mere

- god dialog ved sygefravær

- god dialog ved sygefravær Mine nyttige telefonnumre: 1 5 15 - god dialog ved sygefravær Med denne folder ønsker vi at informere om Skoleforvaltningens sygefraværshåndtering Skoleforvaltningen Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf.:

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose

Elev- og klassetalsprognose Elev- og klassetalsprognose 2013 2025 Indledning Denne elev- og klassetalsprognose indeholder en prognose for elev- og klassetal for almenområdet for de enkelte skoler. I de tal, der er beregnet for almenområdet

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune

Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær. Formål. Forebyggelse. Allerød Kommune Retningslinjer for håndtering og forebyggelse af sygefravær Allerød Kommune Personale Formål Allerød kommune har den holdning at sygdom ikke kun er en privat sag. Sygdom har ikke alene konsekvenser for

Læs mere