Hanebjerg skole 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hanebjerg skole 2011/2012"

Transkript

1 Hanebjerg skole 2011/2012 Hanebjerg skole blev skabt i skolesammenlægningsprocessen foråret 2011 og rummer de tidligere selvstændige skoler i Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen startede sit samlede virke med skoleåret 2011/2012 og denne årsberetning beskriver skolens første leveår. Bestyrelsen er ligeligt sammensat af repræsentanter fra alle skolens afdelinger, udskolingen dog kun med 1 repræsentant. Hanebjerg Skole er skolen i lokalsamfundene i det sydlige Hillerød kommune. Skolen sørger for skole og SFO i nærmiljøerne og er etableret med 4 afdelinger. Afdelinger i Brødeskov, Gørløse og Uvelse huser børnene fra 0. til 6. klasse, og en udskolingsafdeling i Brødeskov samler eleverne i og 9. klasse. Uvelse 0-6 klasse SFO Klub Brødeskov 0-6 klasse SFO Gørløse 0-6 klasse SFO Klub Udskoling 7-9 klasse Skolens struktur placerer skolen i lokalområderne, hvor den er med til at skabe et synligt og engagerende omdrejningspunkt i både børnenes, forældrenes og lokalsamfundenes liv. Til børnene giver Hanebjerg Skole et fundament at bygge på og et sted at få udsyn til sin fremtid. Nærdemokratiet og forankring i lokalmiljøerne er styrket gennem oprettelse af afdelingsråd med lokal forældre-repræsentation, som stedet hvor lokale problemstillinger kan få en kvalificeret lokal behandling. I afdelingsrådene mødes 5-7 forældre, 1 medarbejder og lederen for afdelingen, og diskuter emner der alene er relevante for deres afdeling. Afdelingsrådene er en forsøgsordning, der løber indtil 2014 efter aftale med undervisningsministeriet, og Hanebjerg skole er den eneste skole i Hillerød i denne forsøgsordning. Ministeriet er specielt interesseret i hvordan det styrker nærdemokratiet. Skolen fik sit navn og holdt navnemarkering den 1. december Navnet blev valgt blandt omkring 50 indkomne forslag fra elever, lærere, pædagoger og forældre. Navnedagen blev Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 1 af 10

2 markeret ved at alle elever og lærere samledes og mødtes med borgmester Kirsten Jensen og det politiske udvalg for skoleområdet (Børne og Familie udvalget). Et udvalg af 8. klasses elever mødtes specielt med borgmester Kirsten Jensen og fremførte deres betragtninger over skolens situation og behov. Se deres materiale sidst i bilag A. Første prioritet for bestyrelsen har været at finde ind til essensen af den nye skole, for at minimere tvivl og usikkerhed for alle omkring skolen, og skabe så trygge rammer som det kan lade sig gøre i en sammenlægningsproces. Vi har lagt kræfterne i at formulere en samlet vision og retning for skolen, så det er klart hvad vi står sammen om at opbygge; og markeringerne af, hvor vi er på vej hen, bliver hele tiden tydeligere. Det har været et spændende arbejde, hvor holdninger fra bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne er indgået i et samlet proces, der er mundet ud i en formulering af 8 pejlemærker for Hanebjerg skoles udvikling gennem de næste år. Vi har sammen plantet 8 væsentlige spirer, der vil vokse og blomstre op og præge hele skolen. Blomsterne vil tilføre skolen 8 unikke styrker, der udfoldes på deres egen unikke måde i hver af de 4 afdelinger afdeling: Stærk faglighed Klar pædagogisk linie o Viden og netværk o Læring og dannelse gjort let Æstetik i bygninger og miljø Den glade skole-her hører jeg til o Stolte af at vise vore resultater o Relationer der stimulerer o Lokale afdelinger og afdelingsråd Forskellighed er en styrke o o Tydelig profil af afdelingerne Profil-linjer i udskolingen Partnerskaber o Understøtter det særlige hos os Fælles visioner o Tæt kontakt og positiv afsmitning Den komplette unge o Kompetent til livet I Historien om Hanebjerg udtrykkes de grundlæggende tanker og ambitioner vi har for udviklingen af skolen og dens positive indvirkning på både børn og voksne. Historien skal ses i sammenhæng med de 8 blomster der er formuleret, og er med til at beskrive de grundlæggende værdier der er gennemgående i alt hvad skolen arbejder med. Skolens samlede værdigrundlag kan vi nu formulere, og første udkast forventes at foreligge inden sommerferien. Det har været en central prioritet for bestyrelsen at gennemføre en proces der samler skolen til én skole, og samtidig anvender de specielle egenskaber, hver afdeling har, som styrker i den nye samlede skole. Det skal føre til mangfoldighed og inspiration, der anvendes aktivt i dagligdagen, og stille Hanebjerg skole stærkere, end skoler der kun har én model. Det er en spændende udfordring at skabe oplevelsen af en samlet skole blandt både forældre og personale, når Hanebjerg netop servicerer flere lokalsamfund, og skolen i hverdagen har personale og ledelse fordelt på 4 Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 2 af 10

3 afdelinger. Vi ser allerede nu, at der er stærk inspiration mellem afdelingerne og at vi lykkes med at fastholde en inspirerende skole og arbejdsplads. Historien om Hanebjerg: På vores bjerg vokser der mange forskellige blomster. De vokser tæt og kraftigt, og udgør et inspirerende liv for alle i nærheden af Hanebjerg Skole. De, der går forbi bjerget, glædes af den farvestrålende mangfoldighed, og den dag, deres børn er så store, at de skal i skole, går de hen til Hanebjerget. Folk kommer fra landet og byerne omkring Hanebjerg Skole, og opdager, når de er på skolen, hvorfor blomsterne er så specielle. Duften af blomsterne kan mærkes over hele skolen og bjergets bakker. Børn og voksne, der kommer på skolen, glæder sig over blomsterne, og hver gang nogen går forbi dem, lægger de mærke til dem, og hilser på dem. Ofte er det næsten umærkeligt, for det er jo travle mennesker optaget af deres hverdag, men blomsterne føler det, og de ranker ryggen og stråler. Og folk stråler tilbage til dem. På den måde vokser blomsterne året rundt, forår, sommer, efterår og vinter, og når en plante afblomstrer efter fantastisk vækst, er en ny allerede på vej. Både børn og voksne glæder sig over blomsterne og ved, hvor meget blomsterne betyder for, at alle har det godt. De ved, at det er blomsternes duft over det hele, den daglige kontakt med blomsterne og det at passe blomsterne, som giver hvert enkelt barn en særlig oplevelse af skolen, og hver enkelt voksen en særlig oplevelse af livet. Derfor passer vi blomsterne omhyggeligt, også de sarte og krævende. Om vinteren, når der ikke er varme nok i jorden i bjerget, og solen skjuler sit ansigt, gøder vi også og husker, hvordan blomsterne gør netop vores skole speciel, hvordan de giver os alle noget med hjem. Det meste af dette års arbejde har været indadrettet, og har ikke markeret sig udadtil. Det ses bl.a. tydeligt i form af manglende beskrivelser af visse enkelte afdelinger og andre skole fakta. Det er et område der vil få prioritet næste år, nu hvor fundamentet er ved at være på plads. Følgende emner har været i bestyrelsens fokus i løbet af året. Nogle emner fortsætter næste skoleår, og er udtryk for områder der følges løbende. Det er besluttet at starte arbejdet med principper for skolen og afdelingerne til næste år, idet formuleringen af visioner og værdigrundlag skal være på plads først. Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 3 af 10

4 Arbejdet med "Historien om Hanebjerg" Helle, Tine, Kim og Anita Arbejdet med Navnemarkering - Jon, Erik, Lars Udarbejdelse af Høringssvar KR5 - Niels, Kai og Kim Udarbejdelse af Høringssvar Tildelingsmodel -? og Kai og Kim Strukturering af Visions arbejde materialet - Medarbejderne(egen brainstorm) + Bestyrelsens egen brainstorm kombineret i rammen "Historien om Hanebjerg - Helle, Tine, Kim og Anita Film-streamer - Jon + Tine Materiale til Lokalrådenes input til Hillerøds 4års plan - Jon, Erik, Kim, Tine Skafte, og vores 8. klasser der har været i gang med at dokumentere og interviewe Indeklima og Bygnings vedligehold - Jon, Erik og afdelingernes ledelser + bestyrelsens politiske input Afdelingsrådenes arbejde - De forskellige SB medlemmer i hvert deres AR Elevrådenes virke - Bestyrelsen og elevrådsrepræsentanterne Hjemmeside: beskrivelse af afdelingerne AR + afdelingslederne Skolefoto: arbejdsgruppe Erik + Thomas + Kim Tage nyt navn i brug: rette præsentationsmateriale og interne skabeloner til Præsentation af endeligt struktureret Visions materiale Dialog mellem bestyrelse og lærerkollegiet Anvendelse i dagligdagen af endeligt struktureret Visions materiale Tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene Tine Status på hvordan det fungerer med Afdelingsrådene - løbende Værdigrundlag Jon, Erik, Kim, Marie, Helle John Paraply struktur for Principper Erik, Niels, Kim, Thomas Princip for revidering af principper - Erik Revidering af principper Erik, Kim, Niels Årsberetning Valg til Skolebestyrelsen og Afdelingsrådene Fokus på trivsel og elevfravær Procedure for overgang Erik Budget godkendelse, Jon Inklusion og udvidelse af normalområdet Status pr Klar Arbejder Startes nu venter 6 Bestyrelsens aktiviteter Desuden har følgende været på agendaerne i afdelingsrådene: Overordnet Konstituering og forretningsorden Afdelingsrådets rolle og funktion i praksis Hvornår er afdelingsrådene en succes Afdelingens puls Information fra bestyrelsen Informationer fra ledelsen Introduktion til Fortællingen om Hanebjerg Dialog om Hanebjerg skoles Blomster og visioner for fremtiden Kontakt med afdelingens forældre Hvordan etableres et godt samarbejde med kontaktforældrene Dialog- og infomøde med kontaktforældrene Beskrivelse af Uvelse afdeling på skoleporten Informationer på forældreintra i Uvelse Forældrehenvendelser i Uvelse Forældre undersøgelse ved sommerfesten i Uvelse Projekter Skolefest planlægningen i Uvelse Færdsel og parkeringsproblemer om morgenen i Uvelse Færdsels problemer i Brødeskov Pædagogisk weekend og andre dage, hvor forældre overtager - hvordan vi sikrer at rammerne er til stede for en god dag Elevrådet i udskolingen Emner i afdelingsrådene Arbejde med trivsel og kultur Trivsel i udskolingen Ideer til arbejde med trivsel i Udskolingen Indretning af udskolingen som instrument til bedre trivsel Elevmøde på tværs af alle klasser i udskolingen Udskolingselevrådets besøg på Hellerup Skole Klassesammensætning i 7. klasse Sko i samlingssal bevare lokalerne pæne Etik i brug af sociale medier blandt udskolingselever Håndtering af alkohol i udskolingen Arrangementer Foredrag for alle forældre og lærere med børns vilkår Undervisning og metoder Muligheden for at etablere linjefag/valgfrie fag i udskolingen på tværs af de 3 årgange Debat om overgang fra 6. til udskolingen Udeordning i Brødeskov Legetøjspolitik i Gørløse Samarbejde mellem A og B spor i Uvelse Introduktion til LP modellen i Gørløse Introduktion til Systemisk tilgang i Uvelse Besøg på Hellerup skole fra udskolingen Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 4 af 10

5 Forandringer allerede i dette skoleår Skolesammenlægningen har betydet, at der er foretaget forskellige nye tiltag. Hovedsigtet har været at bringe de rette kompetencer i spil de rette steder. Indtil nu kan nævnes: 1 lærer er flyttet fra Gørløse til Brødeskov afdelingen. 1 lærer med særlig kompetencer inden for specialundervisningen er flyttet fra Gørløse til Brødeskov afdelingen 2 dage om ugen. 6. klasse med 8 elever, er flyttet fra Gørløse til Brødeskov afdelingen og sammenlagt med en 6. klasse fra Brødeskov afdelingen. IT koordineres fra Brødeskov afdelingen af it vejlederen IT på Uvelse og Gørløse varetages af en lærer fra Uvelse Uvelse afdelingen underviser i 2 x 2 lektioner i sløjd for Gørløse elever Uvelse afdelingen underviser i 8 lektioner i idræt for Brødeskov afdelingen En bibliotekar fra Brødeskov afdelingen varetager bibliotekarfunktionen i Uvelse i 8 lekt. Afdelingslederen i afdeling Gørløse har administrationstimer på afdeling Uvelse Afdelingsleder i afdeling Uvelse får opgaver i hele distriktet i forbindelse med udviklingen af specialundervisning, AKT og LP arbejdet Oprettelse af ressourcecenter inklusive uddannelse og træningsforløb. Ledelsens tætte samarbejde og konstante overvejelser ift. ny fælles praksis Ny praksis for dannelse af 7. klasser. Ny praksis for overgang fra 6. til 7. klasse. Koordination af fagligt indhold Det faglige indhold på de 3 oprindelige skoler har naturligvis levet op til de krav der stilles fra ministeriet, og alligevel giver det plads til væsentlige forskelle i rækkefølgen og sammensætning af pensum fra 0. til 9. klasse. Derfor arbejder alle lærere på at skabe en rød tråd i undervisningen. På den måde skabes en stor grad af ideudveksling og samarbejde på tværs af de oprindelige skoler. Det er med til at skabe nyt indhold i stillingen som lærer og fornyet inspiration og energi i undervisningen. Udskolingsafdelingen (7. til 9.) er den samlende faktor, hvor alle børn skal gå i sidste ende. For at kunne levere det rigtige faglige niveau i den sidste ende, er det en fordel at koordinere det pensum eleverne har været igennem indtil 7. klasse. Det arbejde er startet i faget dansk i dette skoleår, og fortsætter til næste år med de andre fag også. Idræts SFO Alle skolens SFO er er blevet certificeret idræts SFO er i år. På hjemmesiden beskriver SFO erne om hvad det betyder i praksis. Kompetence center Som led i styrkelse af skolen etableres et kompetencecenter, som skal hjælpe udviklingen af den systemiske metode og tankegang som redskab til øget trivsel og social problemløsning. Kompetencecenteret er et naturligt næste skridt efter indførelsen af LP modellen som arbejdsmetode. Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 5 af 10

6 Begge dele bringer Hanebjerg skole på forkant med udviklingen og er væsentlige skridt i retning af at mestre inklusion og reelt håndtere den kommende udvidelse af normalområdet. Hanebjerg Skole i lokalsamfundene Uvelse Hallen i Uvelse Fritids Center benyttes til idræt for alle børene. Børnene transporteres i bus til UFC fra afdelingerne i Gørløse og Brødeskov. Fra Uvelse afdeling går børnene derover. Desuden har Uvelse SFO og KLUB faste tider i Hallen. Afdelingen i Uvelse modtager skolebørnene på deres 6 års fødselsdag og arbejder tæt sammen med Uvelse Børnehuse om den bedst mulige overgang. I byen markerer skolen sig ved en række faste arrangementer for forældre/søskende og bedsteforældre. Gørløse Fokus på kost og bevægelse er en indarbejdet del af skoledagen. Der foregår et samarbejde mellem institutioner og skole så helhedstanken om barnet er opfyldt. Afdelingen i Gørløse bygger videre på den grund der er lagt hos børnene i børnehaverne. Brødeskov Børnene får jævnligt lov til at anvende Brødeskov Idrætsforenings baner til idrætsundervisningen. Atletik tager de til Hillerød Stadion for at dyrke. Decideret indendørs idræt kræver transport til hallen i Uvelse. Begge dele tager tid fra undervisningen til transport. Trafiksituationen Skolen er afhængig af at elever og ansatte kan transportere sig til og fra skole, samt imellem skolens afdelinger. Den interne transport klares delvist ved egen busdrift, mens skolevejen for børnene skal løftes af den offentlige trafik. Mulighederne er begrænsede i dag. Følgende steder er behovet helt åbenlyst: Offentlig transport mellem Gørløse og Uvelse findes ikke. Gang/cykelsti mellem Gørløse og Uvelse findes ikke. Gang/cykelsti mellem Brødeskov station og afdelingerne i Brødeskov findes ikke. Det er alt for usikkert at cykle i dag. Kollerødvej går langs Brødeskov afdelingernes ene side, og trafikken kører alt for hurtigt for en skole. Der savnes sikring med hastighedsnedsættende foranstaltninger. Brødeskovvej er præget af tung trafik i høj hastighed, der ikke harmonerer med skoletrafikanter. Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 6 af 10

7 Det kan blive meget lettere at arrangere aktiviteter mellem afdelingerne i Gørløse og Uvelse hvis der er mulighed for at eleverne selv kan cykle mellem afdelingerne. Det er alt for farligt i dag. Input til politikerne i løbet af året I årets løb har bestyrelsen udarbejdet svar til Børne og Familie Udvalget i kommunen vedrørende: Ressourcetildelingsmodel for skoleområdet Indstilling vedrørende oprettelse af BHklasser 2012 Kvalitets rapport for skoleområdet KR5 Oplæg til ny budget- og visitationsmodel for specialundervisning Øvrige samarbejder Bestyrelsen har i samarbejde med Grundejerforeningen i Brødeskovparken skrevet til kommunen for at gøre opmærksom på de trafikale problemer omkring Brødeskov afdelingerne. Vi afventer reaktion fra kommunen. Dele af denne beskrivelse har været sendt til lokalrådene i Brødeskov, Gørløse og Uvelse som beskrivelse af Hanebjerg Skole til lokalrådenes arbejde med at give input til Hillerøds 4-års visionsplaner. I øvrigt samarbejder formand og næstformand med de andre skolebestyrelses formænd i kommunen om af forstå og tackle fælles udfordringer på skoleområdet. Valg til bestyrelsen Der har været afviklet valg til skolebestyrelsen. Det blev afgjort ved fredsvalg. Følgende træder ud af bestyrelsen: Kai Raun Udskolingen (næstformand) Claus Brødeskov Thomas Gørløse Helle Block Jakobsen medarbejder repræsentant Gørløse Marie Franziska Lundgren - medarbejder repræsentant Brødeskov Bestyrelsen retter en stor tak for deres bidrag gennem året. Velkommen til nye forældre og nye medarbejder repræsentanter Sabine Debruyne Udskolingen Trine Møller Brødeskov Bjørn Andersen Gørløse John Nielsen medarbejder repræsentant Uvelse Niels Rygaard medarbejder repræsentant Brødeskov Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 7 af 10

8 Den nye bestyrelse har haft konstituerende møde den 19. juni 2012, og virker fra 1. august Bestyrelsen ser derefter sådan ud: Kim Juhl Uvelse (Formand) Lars Paabøl Jensen Gørløse (Næstformand) Sabine Debruyne Udskolingen Trine Møller Brødeskov Tine Seir Bendix Brødeskov Bjørn Andersen Gørløse Niels Pedersen Uvelse John Nielsen medarbejder repræsentant Uvelse Niels Rygaard medarbejder repræsentant Brødeskov Se også selvstændigt dokument ( Skolebestyrelse 2011Afdelingsråd endeligt.pdf på skoleporten) for et samlet overblik over afdelingsråd og skolebestyrelse incl. Suppleanter. Næste valg til skolebestyrelse og afdelingsråd er i Bestyrelsens materiale Alle dokumenter relaterende til bestyrelsens arbejde kan ligeledes findes på skolen hjemmeside under punktet Skolebestyrelsen. Med venlig hilsen Skolebestyrelsen på Hanebjerg Skole Kim Juhl Skolebestyrelses formand Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 8 af 10

9 Bilag A: Elevernes mening december, 2011 Elevernes Skarpe Kommentarer Bedre busforbindelser Hanebjerg Skole elever Smartboards Bus 337: Hvis det kunne lade sig gøre ville det være godt hvis bussen om eftermiddagen blev flyttet, så den kom hen til Nørre Herlev, eller endnu bedre, komme hen til Brødeskovskole klokken 12:50, 13:50, 14:50 osv. Når man bor i Uvelse og skal møde 8:45 er man nødt til at tage bussen der ankommer på skolen ca. 7:50 for ellers kan man ikke komme i skole til tiden da den næste bus fra Uvelse går 8:53, og hvis de tager den kommer de en halv time for sent til time. Det ville være en stor hjælp for alle fra Uvelse der skal møde klokken 8:45 hvis den bus kunne blive rykket så den kører klokken 8:25. Det ville også hjælpe Uvelse børnene hvis bussen kørte hele vejen ned til skolen, ca. 8:25, 12:50, 13:50 og 14:50. Hvis dette ikke bliver vedtaget bliver eleverne enten nød til at gå meget før timen slutter, vente en time på næste bus eller gå de 5-8 kilometer hjem. Bus 306: Vi er meget glade for bus 306, da dens afgangstider passer godt sammen med vores skole-timer. Dog synes vi ikke det er i orden at bussen klokken 16:40 bliver nedlagt d. 12. december, da der er børn fra SFO en der er afhængige af den bus for at komme hjem. Deres forældre er nogle gange forhindret i at hente deres børn. Vi er rigtig glade for den beslutning politikerne har taget omkring de smartboards vi får, for vi tror de vil blive brugt rigtig meget. OG SÅ glæder vi os til de andre områder Cykelsti på fuglebjergvej Denne vej er lille, mørk og farlig og bilerne kører langt stærkere end de må og skubber børnene ud på marken! En mand der tit kører på fuglebjergvej har udtalt sig om vejen: hver gang jeg kører til arbejde, ser jeg to små drenge, der kommer cyklende på vejen, og jeg frygter at på en mørk morgen, kan jeg eller andre bilister komme til at slå dem ihjel!. Derfor mener vi at det er nødvendigt med en cykelsti, med lygtepæle på fuglebjergvej. Vi ved godt at de til hver en tid kan blive kørt og hentet af Klaus (vores buschauffør) men der nogen af de lidt ældre der gerne vil cykle for at få noget motion eller hvis de bare skal hjem til deres kammerater efter skole. Der kan de ligesom ikke blive kørt hjem af Klaus. Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 9 af 10

10 Bilag A: Elevernes mening december, 2011 Elevernes Skarpe Kommentarer Fornyelse af blok A og B Hanebjerg Skole elever Ønskes: Bedre idrætsfaciliteter Idrætshal Toiletterne er helt forfærdelige!!! De lugter, er dækket af tis og lort og der er endda elever der har fået blærebetændelse af ikke at gå på toiletterne, da de er alt for klamme! Vi mener at toiletterne skal renoveres fuldstædigt! De nye toiletter i de andre blokke er rene og fine og brugbare. (Ventilation) Men det er ikke bare toiletterne det er galt med! Mange vinduer kan ikke åbnes og lever ikke op til brandsikkerheden! Gulvet er virkeligt smadret og kunne godt trænge til en kærlig hånd! Og under de gule borde har vi aldrig oplevet der er blevet gjort rent. Vi bruger en halv time på at køre frem og tilbage (15 min. hver vej) til idræt i vores 2x45 minutter. Vi er ikke ene om at ønske en idrætshal til Brødeskovskole, alle elever, lærere, beboere i lokalområdet og folk fra idrætsforeninger som B.I.F. ønsker også en idrætshal her på Brødeskovskole. B.I.F. kan for eksempel bruge til indendørs fodboldtræning og kampe. Den kan bruges til meget andet end bare idræt i skoletimerne, bl.a. fritidsinteresser, SFO en, skole arrangementer og private fester. Desuden vil der nok opstå nye foreninger og mulighed for at dyrke andre sportsgrene end fodbold i lokalområdet. Vi tror at en eventuel hal ville kunne påvirke beboere i lokalområdet til at dyrke mere motion. Svømning Indvielse af Hanebjerg Skole d. 1. december 2011 i Brødeskov Da vi gik i 5. havde vi svømning i ca. et halvt år. Vi var glade for at have svømning og synes at det er en ret god idé at alle børn i Danmark lærer at svømme. Det lille halve år vi havde svømning var der kun sat en lektion af til transport, omklædning og svømmeundervisningen. Hvis 5. klasse havde svømning én gang om ugen med to lektioner i træk ville man virkelig få noget ud af det. Men det er nok bedre at det er helt afskaffet end at de får en time i et halvt år. Hanebjerg Skole Beretning for året 2011/2012 side 10 af 10

Skole, SFO og Klub i lokalområderne

Skole, SFO og Klub i lokalområderne Skole, SFO og Klub i lokalområderne Hanebjerg Skole er skolen i lokalsamfundene i det sydlige Hillerød kommune og rummer de tidligere selvstændige skoler i Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen sørger for

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup

Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Landsbyvision 2020 Uvelse-Lystrup Uvelse-Lystrup Lokalråd December 2011 1 Hillerød Kommune Indhold Baggrund. 3 Trafik 4 Bolig. 5 Erhverv. 5 Natur 6 Børn og Ungdom 7 Ældre 7 Foreninger fritid indkøb 8 2

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår

Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse. Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Velkommen til oplæg og debat om læringsreformen på Hanebjerg Skole afd. Gørløse Vi skal lære af fremtiden mens den opstår Sind har det som faldskærme de virker kun, når de er åbne Skolereform læringsreform

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11

Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen Den 2. maj 2011 Skolebestyrelsens årsberetning 2010/11 Skolebestyrelsen aflægger hvert år en årsberetning. Beretningen beskriver, hvad vi har arbejdet med i løbet af det sidste år. På

Læs mere

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole

Udviklingsplan for Frederiksværk Skole Udviklingsplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Procesplan for Frederiksværk Skole 2011-2013 Skoleåret 2011-2012: Efterår 2011: Værdigrundlag udarbejdes Vinter 2011: Hvidbog for udskolingen (7.-9.kl.)

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013

Nyhedsbrev. Erritsø Fællesskole. juni 2013 Nyhedsbrev Erritsø Fællesskole Nyt fra Anders Axø juni 2013 Kære elever, forældre og medarbejdere ved Erritsø Fællesskole Vi glæder os rigtig meget, og nu varer det ikke længe før Erritsø Fællesskole er

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB

VELKOMMEN TIL. Fritids - og Ungdoms KLUB 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Fritids - og Ungdoms KLUB Gørløse Fritids og Ungdomsklub Gørløse Fritids- og Ungdomsklub 2013-14 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder Anne -souschef Jannik -

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Glud skoles årsberetning 2014

Glud skoles årsberetning 2014 Skolebestyrelsen (SB) har i år fået nye medlemmer, og vi har sagt farvel og tak for indsatsen til nogle af de tidligere medlemmer. I SB har vi haft travlt med at lære hinanden at kende, som sidste år har

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG

KONTAKTFORÆLDRE KATALOG KONTAKTFORÆLDRE KATALOG VINDERØD SKOLE SKOLEÅRET 2009-2010 Forord Kære kontaktforælder Den gode klasse skabes ikke af søde børn og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasseværelser

Læs mere

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger.

Der vil komme et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger og dele af den forøgede elevtid i skolen vi blive varetaget af pædagoger. Januar 2014. Kære forældre og elever. Den 11. august starter det nye skoleår og Skolereformen træder i kraft (den er besluttet i folketinget i dec. 2013). Det vil indebære mange spændende og mærkbare forandringer.

Læs mere

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2

Skolebestyrelsen. Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 16.30 18.30 på afdeling Søndermark (lærerværelset) Møde nr. 2 Medlemmer: Afdeling Søndermark: Susanne, Jens-Ole, Kitt, Bo, Poul, Lærke. Afdeling Østre: Lene, Jon, Jørn (repr.

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål:

Indførelse af linjer i udskolingen skal understøtte opnåelsen af følgende mål: SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 27. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 2892 E-mail: mtk@balk.dk Kontakt: Mette Kristensen Sagsid: 17.01.15-A00-1-15 Udkast til ny udskolingsmodel for Ballerup Kommune Mål

Læs mere

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12

SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 SUSÅLANDETS SKOLE 2011/12 Skolebestyrelsen har besluttet følgende værdisæt for Susålandets skole: Trivsel Sundhed Ansvar Selvværd Fællesskab Skolens ordensregler lyder. Pas på hinanden Pas på dig selv

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

Helhedsskole på Issø-skolen.

Helhedsskole på Issø-skolen. Helhedsskole på Issø-skolen. Beskrivelsen af Helhedsskole på Issø-skolen tager afsæt i: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser af SFO

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter?

Skolebestyrelsen. Skolebestyrelsens årsberetning 2014. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Skolebestyrelsen Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvad har vi foretaget os? Hvad sigter vi efter? Nu og fremad Hvem har vi været? Bestyrelsens sammensætning 7 forældrevalgte repræsentanter: Charlotte Koch Hess,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne)

Kære forældre. Indhold (tryk på overskriften og kom direkte til det skrevne) Kære forældre Er det ikke bare en herlig tid med lyse morgener, fuglefløjt og varme i vejret? selv om vinteren måske ikke har været så hård og lang; så er foråret vel altid ventet med længsel. På skolen

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1

SKOLEBESTYRELSEN skoleåret /1 SKOLEBESTYRELSEN skoleåret 2017-18/1 Tid: Tirsdag den 29. august 2017, kl. 19.00 21.30 Sted: Strøbyskolen 1. sal Fraværende: Jacob og Bjarne og Emil fra elevrådet Ordstyrer: Ulf og Ulla Referat Referatet

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup

Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Fælles værdier for Børn og Unge-institutioner i Skødstrup Skødstrup er et område i vækst. Det er et børnerigt område, og mange nye unge familier flytter til byen med et håb om at finde et positivt, trygt

Læs mere

Dialogmøde 22. maj Dagsorden

Dialogmøde 22. maj Dagsorden Dialogmøde 22. maj 2012 Dagsorden Årsberetning for 2011. Oplæg vedr. forældrenes rolle i forhold til trivsel og læring. Fri debat og konkrete forslag til, hvorledes vi som forældre kan/skal bidrage til

Læs mere

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole

Idræts- og bevægelsesprofil. Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Idræts- og bevægelsesprofil på Brændgårdskolen Snejbjerg Skole Vildbjerg Skole Indhold Forord... 3 Hvorfor vil vi have en idræts- og bevægelsesprofil?... 4 Hvad er ATK?... 5 Vildbjerg Skole... 6 0.-2.

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge?

Debat om vores skoler og børnehuse. Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Debat om vores skoler og børnehuse Hvilke løsninger kan sikre læring og trivsel for færre penge? Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg... 5 Børnehus og skole flytter

Læs mere

Trafikpolitik på Torslev Skole

Trafikpolitik på Torslev Skole Trafikpolitik på Torslev Skole Vores ambition er at give de bedste forudsætninger for, at elever, deres forældre og lærere kan færdes sikkert omkring skolen i og uden for skoletiden. Også på længere sigt,

Læs mere

Informationsfolder til Kontaktforældre

Informationsfolder til Kontaktforældre SPURVELUNDSKOLEN Informationsfolder til Kontaktforældre Revideret 23. september 2015. Telefon SKOLEN: 6375 2700 Skolens e-mail: spurvelundskolen.buf@odense.dk Skolens hjemmeside: www.spurvelundskolen.dk

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning

Skolebestyrelsens årsberetning Skolebestyrelsens årsberetning skoleåret 2012-2013 Sølystskolen. Årsberetningen beskriver de aktiviteter, som skolebestyrelsen har beskæftigede os med i skoleåret 2012-2013. Samtidig håber vi også på at

Læs mere

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen.

ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. ENDELIGT FORSLAG TIL BESKRIVELSE AF Helhedsskole på Issø-skolen. Studiegruppen har taget udgangspunkt i følgende: Formål for Skole og Dagtilbud frem mod 2014 Rammebetingelser for arbejdet med mål og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema.

Mellemtrinnet (4.-6. årg.) har fri kl. 14.30 fire dage om ugen og kl. 15 en dag om ugen. Dagen til kl. 15 kan ses på elevernes skema. Nyhedsbrev juni 2014 Folkeskolereformen 7 Sct. Jørgens Skole Helligkorsvej 42A 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 44 00 E-mail: sctjorgensskole@roskilde.dk www.sctjorgensskole.roskilde.dk 27. juni 2014 Kære forældre

Læs mere

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014

Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Kornmarkskolen årshjul 2013/2014 Juli August September Oktober November December Orientering om SAFEteam Opfølgning på Høringssvar Høringssvar skolereform inviteres med på indskolingscase/fælles Kvalitetsrapport

Læs mere

Hvorfor peger vi i den rigtige retning?

Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Hvorfor peger vi i den rigtige retning? Vi er overlegne hvad angår IT... Stauning Skole er overlegne hvad angår IT. Vi har interaktive whiteboards i alle klasselokaler, flest computere pr. elev i hele

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

En skole med indsigt

En skole med indsigt En skole med indsigt At vælge skole for sit barn er et vigtigt skridt. Sølystskolen er en inkluderende skole, hvor vi er vant til at se på hvilke behov, den enkelte elev har. Vi vil gerne have forældre,

Læs mere

SundSkole læring med kroppen forrest

SundSkole læring med kroppen forrest SundSkole 2020 - læring med kroppen forrest Sammen skaber vi en sund skole Projekt SundSkole 2020 skal være med til at øge læringen blandt alle kommunens 6.300 folkeskoleelever gennem fokus på trivsel,

Læs mere

- Velkommen til den nye folkeskole

- Velkommen til den nye folkeskole - Velkommen til den nye folkeskole Velkommen - til den nye skole I august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Det betyder, at Faxe Kommunes elever vil møde en ny og forandret skole, når de møder

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Skolebestyrelsesmøde mandag d. 1. september 2014 kl. 19.00-21.40 I konferencelokalet Fremmødte: Ole, Abia, Anders, Jacob, Thomas, Mette, Merete, Ulla, Hanne, Tine, Camilla og Diana Afbud: Bettina og Karl

Læs mere

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark. Information omkring næste skoleår. 20. juni 2014. Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Skolecenter Jetsmark 20. juni 2014 Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til

Læs mere

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse.

Transport af elever fra. Lellinge. Kriterier for klassedannelse Fagdage/Temauge SFO. Tydeliggøre rammer for klassedannelse. For Skolerne Brobygning Lellinge Vemmedrup Udarbejdet af skoleledelsen i samarbejde med skolebestyrelsen til information af forældre til børn på Lellinge Skole samt Vemmedrupskolen i forbindelse med den

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012

Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Forældreinformation Voerladegård Skole september 2012 Vi er gået ind i efterårsmåneden, september, og jeg håber på en fortsat rigtig dejlig og lang sensommer inden de mørke vintermåneder tager over. Skolestart

Læs mere

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre

Stensnæsskolen. Juli 2015. Skoleåret 2015-16. Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7. Kære forældre Stensnæsskolen Skoleåret 2015-16 Juli 2015 Nyhedsbrev Årgang 14 Nummer 7 I dette nummer: Skoleåret 2015-16 1 Rullende indskoling 2 Personale 2 Møde-/bustider 3 1. skoledag 4 Hjemmeside mm. 4 Kontaktlærerordning

Læs mere

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser

Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser Amerikansk fodbold giver unge anderledes succesoplevelser En forening får gennem skolesamarbejdet mulighed for at give børn og unge anderledes succesoplevelser. Foreningen introducerer amerikansk fodbold

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014

SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 Kære forældre til elever på Høje Kolstrup Skole! Skolebestyrelsen afgiver hvert forår en årsberetning om året der gik i skolebestyrelsen, hvor forældrene informeres

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej

Referat fra skolebestyrelsesmøde 14. januar 2015 kl. 17.30-19.00 Administrationsmødelokalet på 2. sal, fløj B via Paradisgården/Ny Carlsberg Vej København V, den 14. januar 2015 Deltagere: Anette Dybdal Fenger formand (afbud) Henrik Mønsted Larsen næstformand Karen Grubbe forældrerepræsentant (afbud) Steffen Harpsøe forældrerepræsentant Catja Friis

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014

Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Gældende fra 1. marts 2014 Styrelsesvedtægt for Hillerød Kommunes Skolevæsen Gældende fra 1. marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg...

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013

Nyhedsbrev nr. 49. Velkommen til et nyt skoleår. Trafik. www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 4. september 2013 Nyhedsbrev nr. 49 Velkommen til et nyt skoleår Hvor vi skal forberede den nye skolereform med mange flere timer til eleverne Hvor vi skal

Læs mere

Pædagogisk dag Ordrup Skole

Pædagogisk dag Ordrup Skole Pædagogisk dag Ordrup Skole Lørdag den 22. januar 2011 Værksted: Sundhed FOREBYGGELSE OG SUN DHEDS FREMME Program for værkstedet Sundhed Kl. 11.30. 12.30 Oplæg fra Forebyggelse og Sundhedsfremme Hvorfor

Læs mere

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole

Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Skolebestyrelsen for Skovboskolen og Gørslev Skole Den 10.02. 2015 kl.18.30-21.00 Mødested Skovboskolen, mødelokale K2 Note Der vil være brød, pålæg mv. Dirigent: Linda Andersen Referent: PF Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde

Brædstrup Skole. Referat af konstituerende og ordinært Skolebestyrelsesmøde 30.08.2012 22 Mødet fandt sted: På Brædstrup Skole, Lærerværelset Mælkevejen, kl. 18.30-21.30 Deltagere: Ole Jesper Dahl Kristensen, Winnie Jensen, Elly Møller Pedersen, Thomas Kaarsgaard Jensen, Majbrit

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg

Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Bæredygtige skoler og børnehuse - Folkeskolen og dagtilbud som tilvalg Lær af de private institutioner, så de kommunale bliver et tilvalg f.eks. ved at kigge på: Færre lukkedage Bedre normering (er de

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Hvornår skal vi i skole?

Hvornår skal vi i skole? Folkeskolereformen + Hvordan bliver reformen på Sakskøbing Skole? Reformnyt nummer 3 juni 2014 Læs mere om: Mødetider Bevægelse Hvorden bliver den længere skoledag? Elever skal bevæge sig meget mere. IT

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole

Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole Skolebestyrelsens årsberetning 2015/16 Christiansfeld Skole 13. juni 2016 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev

Læs mere

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen

REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 9. januar 2012 kl. 19.00 Møde nr. 16 Mødelokale Forplejning 82 ( det gamle lokale ) Ingen Åbne sager Lukkede sager Mødet hævet 21.31

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole

Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole Årsberetning for skolebestyrelsen ved Gårslev skole - Den 1. april 2010 til den 31. marts 2011 Den nye skolebestyrelse tiltrådte den 1. august 2010, hvor 4 nye medlemmer blev valgt ind ved forskudt valg

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole

Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17. til Slangerup Skole til Handleplan for den nationale (elev-)trivselsmåling 2016/17 Udarbejdet af skolebestyrelse, elevråd og medarbejdere ved Revideret april til Forberedelse til vurdering af resultater Hvem skal inddrages

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER

HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Udviklingsplan for Hejnsvig Skole 2010-2011 HEJNSVIG SKOLES VÆRDIER Værdistjernen er udarbejdet på grundlag af drøftelse i forældrekredsen, i bestyrelse og i personalegruppen. Før skoleårets start 2010

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil.

Nørre Nebel Skole. - skolestartsgruppen - Afdelingens profil. Nørre Nebel Skole - skolestartsgruppen - Januar 2012 Afdelingens profil. I afdelingens profil vil vi beskrive, hvad vi helt specifikt gør i Skolestarten, for at hjælpe og støtte udviklingen af elevernes

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN

DAGSORDEN. Bestyrelsesmøde i Darum Børneby. Møde indkaldt af KN DAGSORDEN Bestyrelsesmøde i Darum Børneby Mandag d. 24. august 2015 19-22 Møde indkaldt af KN Deltagere: Karen Alexandersen, Lene Bækdal, Tine Nielsen, Tina Schønnemann, Heidi Bjerre Mørch, Jeanette Lundgaard,

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder.

Kommissorium. Udarbejdet august Projektnavn. LP i skolerne. Projektperiode. August 2012 Juni StyregruppeformandProjektleder. Kommissorium Udarbejdet august 2012 Projektnavn LP i skolerne Projektperiode August 2012 Juni 2015 StyregruppeformandProjektleder Peder Hanghøj 1. Formål Formålet er at fastholde og styrke en gennemgående

Læs mere