Rekrutteringsindsatser 2017 Inspirationskatalog. Februar 2017, vers. 1, af Region Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rekrutteringsindsatser 2017 Inspirationskatalog. Februar 2017, vers. 1, af Region Sjælland"

Transkript

1 Inspirationskatalog

2 TITEL UDGIVET REDAKTION ADRESSE REDAKTION WEB KONTAKT Rekrutteringsindsatser 2017 Inspirationskatalog Februar 2017, vers. 1, af Region Sjælland Koncern HR, Strategi og Udvikling: HR-direktør Marianne Evers, HR-udviklingschef Kim Leck Fischer, HR konsulent Tina Francke Ravn Sølling Alléen 15, 4180 Sorø Koncern HR, Strategi og Udvikling intra.regionsjaelland.dk/derigtigekompetencer HOVEDNUMMER LAYOUT Ann Heidemann

3 Indledning I DETTE inspirationskatalog finder du de ideer og forslag, der er fremkommet i forbindelse med tilblivelse af Rekrutteringsindsatser 2017 til Regionsrådet. Planen beskriver, hvilke handlinger, der iværksættes i 2017 for at løse en del af de regionale kompetenceog rekrutteringsudfordringerne, primært i almen praksis og på Nykøbing Falster Sygehus, men også andre steder i regionen. Rekrutteringsindsatser 2017 er blevet præsenteret for Regionsrådet den 23. marts Kompetente og velfungerende medarbejdere er regionens vigtigste aktiv og den afgørende forudsætning for at realisere Regionsrådets politiske visioner og målsætninger. De er i front i forhold til patienter og borgere og en garanti for, at kvaliteten er i orden, og oplevelsen af regionens ydelser og service er positiv. Derfor er det også vigtigt, at der arbejdes målrettet for at sikre, at virksomheden har dygtige medarbejdere med de rigtige kompetencer. I løbet af efteråret 2016 blev der gennemført en omfattende og spændende proces, hvor MED-Hovedudvalget, ledere og medarbejdere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, elever og studerende blev spurgt om, hvordan de mener, man kan arbejde for at håndtere de udfordringer regionen står med. Processens formål var at producere forskellige og kvalificerede bud på, hvordan man løser de rekrutterings- og kompetenceudfordringer regionen slås med. Alle de forslag, der fremkom i processen, er systematiseret og bliver formidlet i kort form her. Formålet er at inspirere. Kataloget fremstiller forslag og ideer, som de blev præsenteret i processen. Det betyder, at de beskrives som muligheder for nærmere drøftelse, udfoldelse og/eller konkretisering. Der hvor der er mulighed for at få mere at vide, eller hvor der er igangsat et initiativ, nævnes en kontaktperson, man kan henvende sig til, hvis man vil vide mere. Til sidst i kataloget nævnes en række tilbud, som de enkelte virksomhedsområder kan benytte sig af. Derudover henvises til nyttig viden i form af Kompetencestrategisk Ramme, hvor det brede syn på rekrutterings- og kompetenceudfordringer forklares og begrundes, samt Rekrutteringsindsatser 2017, der beskriver konkrete tiltag på Nykøbing Falster Sygehus, almen praksis og andre steder i regionen. Til sidst henvises til Kompetencestrategisk Grundlag, der tegner et billede af de særlige forretningsmæssige udfordringer, der har kompetencemæssige konsekvenser for Region Sjælland indenfor de næste 1-3 år. INSPIRATIONSKATALOG 3

4 Indhold 3 Indledning 6 Frigørelse af ressourcer til kerneopgaven 6 Administrativ koordinator 6 Attraktive arbejdspladser det fremmende arbejdsmiljø 6 Vagtplansoptimering 6 Fleksibilitet i ansættelsesforhold/ansættelsestilrettelæggelse 6 Kompetencebørs 6 Internt vikarbureau 6 Nye typer faggrupper til tværgående opgaver 6 Udlicitering af administrative opgaver 7 Operationsstuderende 7 Optimal anvendelse af speciallægeressourcer 7 Afbureaukratisering 8 Udnyttelse af kernefaglighed 8 Nye faggrupper til eksisterende opgaver 8 Opgaveglidning mellem faggrupper 8 Klinikere til undervisning af nyansatte 9 Efter- og videreuddannelser horisontalt/vertikalt 9 Faglig udvikling af erfarne sygeplejersker 9 Ledelsesudvikling 9 Kompetenceudviklingskonto til seniorer 9 Mesterlære 10 Styrket faglighed og forskning 10 Her kan du forske 10 Program for sundhedsfaglighed i verdensklasse i det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen med afsæt i diabetesområdet 10 Aktiv Patientstøtte 10 Ansættelse af sproglærer i flyverstilling til Region Sjælland 11 Udvikling af forskningsmiljøer 11 Dele forskerstillinger 11 Uddannelses-/forskningsorlov 11 Uddannelse for nyansatte medarbejdere 11 Moderne teknologi 4 INSPIRATIONSKATALOG

5 12 Fælles branding og imagepleje 12 Her kan du bo, arbejde og leve 12 Her kan du arbejde 12 Her kan du uddanne dig 13 Nyt koncept for jobannoncer 13 Branding via de sociale medier 13 Kommunikation om Sygehusplanen 13 Talentudvikling/udviklingsprogrammer 14 Det Gode Lægeliv 14 Informér studenter, praktikanter, elever mv. 14 Ledige speciallægestillinger i forbindelse med rekruttering 14 Mere spændende rekrutteringsprocesser 14 Moderne tilgang til jobannoncering 14 Medarbejderes netværk 15 Ny teknologi som lokkemad 15 Aftrædelsessamtaler/målinger 15 Location managers 15 Fastholdelsestillæg/stedtillæg 15 Individuelle hensyn 15 God vikarbehandling 16 Internationalisering og partnerskaber 16 Innovative partnerskaber om lægedækning i den sydlige del af regionen 16 Involverende udviklingsproces af praksissektoren i Regionen 16 Udstationering 16 Samarbejde med kommuner 17 Yderligere information 17 Hvis du vil vide mere 18 Involverede interessenter eksterne og interne INSPIRATIONSKATALOG 5

6 Frigørelse af ressourcer til kerneopgaven Administrativ koordinator En særlig funktion, der varetager den kategori af administrative, logistiske og praktiske opgaver, der forhindrer sygeplejersker, terapeuter, læger og lignende med mellemlange og lange uddannelser i at bruge de kompetencer, der er mangel på ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, Attraktive arbejdspladser det fremmende arbejdsmiljø Udvikle en uddannelse for Trioen, der gør Trioen i stand til målrettet at arbejde sammen om at forløse, fastholde og tiltrække de rette kompetencer ( for mere information kontakt HR- og Arbejdsmiljøkonsulent Jeanette Harbo Jaque Siemsen, Vagtplansoptimering Optimeringsmetoder der gør det muligt at skabe værdi i form af bedre vagtplaner, mere fairness omkring vagtplanerne, sikkerhed for overholdelse af overenskomster, bedre udnyttelse af medarbejderressourcer og gennemsigtighed omkring ressourcer ( for mere information kontakt Produktionsdirektør, Mahad Huniche, Fleksibilitet i ansættelsesforhold/ ansættelsestilrettelæggelse F.eks. dele stillinger/funktioner/ flyverstillinger ( arbejde på flere lokaliteter) på flere afdelinger/ sygehuse. Kompetencebørs F.eks. hvor afdelinger slår opgaver op på et dertil indrettet lukket site for at give andre ansatte med relevante kompetencer mulighed for at byde ind på disse. Internt vikarbureau F.eks. regionalt vikarbureau med egne vikarer på fuldt timetal fordelt på rekvireret opgaveløsning forskellige steder i regionen. Nye typer faggrupper til tværgående opgaver F.eks. studerende i vikariater med ansvar for forløbsprocesser, der går på tværs af sektorer, geografi og/eller fagområder. Udlicitering af administrative opgaver F.eks. udlicitering af det administrative ved sektorovergange af opgaver til kommuner. 6 INSPIRATIONSKATALOG

7 Operationsstuderende F.eks. brug af læge- og sygeplejerskestuderende i forbindelse med operationer for at aflaste kirurger og operationssygeplejersker. Afbureaukratisering F.eks. fjernelse af irrelevante dokumentationskrav, der forhindrer fleksibilitet i opgaveløsning og dermed også umuliggør relevant brug af folks faglighed. Optimal anvendelse af speciallægeressourcer F.eks. brug speciallæger i delestillinger (f.eks. mellem to geografier/afdelinger/ sygehuse). F.eks. koncentreret danskundervisning med interne undervisere til internationalt rekrutterede ansatte speciallæger og specialister. INSPIRATIONSKATALOG 7

8 Udnyttelse af kernefaglighed Nye faggrupper til eksisterende opgaver Frigøre plejefaglige ressourcer til kerneopgaven ved at overlade de servicefaglige opgaver til en ny faggruppe ( for mere information kontakt Udviklingschef Morten R. Johansson, Opkvalificere servicepersonale, så de kan indgå mere fleksibelt i understøttelse af plejens opgaver ( for mere information kontakt Udviklingschef Morten R. Johansson, Opgaveglidning mellem faggrupper F.eks. flytning af lettere eller simple sundhedsfaglige opgaver til nye faggrupper, evt. som konsekvens af efter-/videreuddannelse. F.eks. større udnyttelse af social- og sundhedsassistenter ved bl.a. flere pleje- og træningsopgaver. Klinikere til undervisning af nyansatte F.eks. erfarne klinikere følger og underviser nyansatte i introforløb. 8 INSPIRATIONSKATALOG

9 Efter- og videreuddannelser horisontalt/vertikalt Faglig udvikling af erfarne sygeplejersker Faglig udvikling af erfarne sygeplejersker ( for mere information kontakt Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse, Udbyde den nationale uddannelse for akutsygeplejersker i regi af UCSJ ( for mere information kontakt Uddannelseschef Ann Maria Kromann Halse, Digital Ledelse eller ledelse i en digitaliseret verden ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, Ledelse af et fremmende arbejdsmiljø ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, F.eks. rotation/turnus af afdelingsledelser. Ledelsesudvikling Ledelse af strategisk kompetenceudvikling ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, Uddannelse af ledere i tillidsunderstøttende forandringsledelse ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, Kompetenceudviklingskonto til seniorer F.eks. særlige puljer til udvikling og uddannelse af seniorer. Mesterlære F.eks. studerende på stuegang med seniorlæger. Strategisk kompetenceudvikling, MUS, GRUS og LUS ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, Udvikling af ledelse for ledere uden formelt ledelsesansvar ( for mere information kontakt HR Udviklingschef Kim Leck Fischer, INSPIRATIONSKATALOG 9

10 Styrket faglighed og forskning Her kan du forske Udvide og styrke forskning på det lokale sygehuse så der kan tilbydes et professionelt forskningsmæssigt set-up og -miljø ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Program for sundhedsfaglighed i verdensklasse i det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen med afsæt i diabetesområdet Diabetesområdet anskues som modelområde til at udvikle tættere samarbejdsmodeller med eksterne aktører for sammenhængende og decentrale behandlingstilbud ( for mere information kontakt Enhedschef Anne Hjortshøj, Udvikling af nye modeller for bl.a. tværfaglige og tværsektorielle ansættelsesforhold, kompetenceudviklingsforløb, forskningssamarbejder mv. ( for mere information kontakt Enhedschef Anne Hjortshøj, Aktiv Patientstøtte Aktiv Patientstøtte er et forskningsprojekt, der har til formål at afdække effekterne af et støtteforløb for kronisk syge borgere ( for mere information kontakt Produktionsdirektør Mahad Huniche, Interventionen øger borgerens livskvalitet og mestringsevne og derigennem reduceres borgerens sundhedsforbrug/ændres mønstret i sundhedsforbrug fra akut til elektiv, sygehus til primær sektor. Ansættelse af sproglærer i flyverstilling til Region Sjælland Bedre udnyttelse af de internationalt rekrutterede sundhedsfaglige kompetencer ved hjælp af øget integration gennem nedbrydning af sprogbarrierer ( for mere information kontakt HR konsulent Stine Egegaard Pedersen, Tiltrække og fastholde dygtigt sundhedsfagligt personale fra udlandet ( for mere information kontakt HR konsulent Stine Egegaard Pedersen, 10 INSPIRATIONSKATALOG

11 Udvikling af forskningsmiljøer F.eks. ved at samarbejde med Københavns Universitet og andre relevante interessenter om forskningsmiljøer indenfor almen medicin. F.eks. etablering af faglige netværk på tværs af organisationen. F.eks. etablering af speciale-/ forskernetværk for regionen. F.eks. etablering af Studieunits der giver mulighed for større tværfaglighed og tværfaglig forskning. F.eks. ansætte kendte specialister. Dele forskerstillinger F.eks. dele forskerstillinger mellem afdelinger/sygehuse/sektorer. Uddannelses-/forskningsorlov F.eks. orlov i forbindelse med forskningsaktiviteter og/eller kombinationsansættelser, der giver mulighed for både videreuddannelse og forskning. F.eks. turnusordning/rotation på flere afdelinger eks. rygkirurgi 2 år et sted, 2 år et andet sted. Uddannelse for nyansatte medarbejdere F.eks. uddannelsespakker på tværs. F.eks. brug af mentorer for at styrke forskning og faglig udvikling. F.eks. fokuseret ophold give muligheder for at prøve flere felter/ opgaver inden for regionens enheder. Moderne teknologi F.eks. dele kompetencer gennem velfærdsteknologiske løsninger. INSPIRATIONSKATALOG 11

12 Fælles branding og imagepleje Her kan du bo, arbejde og leve Vedligeholdelse og opgradering af eksisterende boliger og fokus på at sikre den samlede boligmasse på sygehuset ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Etablering af netværk for tilflyttere ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Undersøgelse af mulighederne og behovet for en Nanny-ordning, som kan understøtte familier med børnepasning i forbindelse med skiftende vagter, sygdom og andet ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Etablering af tilbud til læger på seniorordning ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Her kan du arbejde Brandingstrategi som bl.a. fokuserer på sygehuset som: en god arbejdsplads, et godt uddannelsessted med mange muligheder for fleksibilitet, høj faglighed og samtidig et sygehus med høj kvalitet i behandlingen og gode forløb, hvor patienterne føler sig inddraget og informeret om egen behandling ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Her kan du uddanne dig Bedre information til KBU-læger om tilbud på sygehus. Engagering af afdelingernes ledelseskonsulenter ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Besøg på afdelinger med uddannelsesstillinger ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Informationsaftener i universitetsbyer for læger på den sidste del af deres obligatoriske uddannelse ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Deltagelse på netværk og i faglige fora ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, 12 INSPIRATIONSKATALOG

13 Fokus på mulighederne for fleksible uddannelsesforløb ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Etablering af netværksgrupper for KBU-læger øgning af tilknytning til sygehus ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Tilbud om særlige kurser på introduktionsuddannelser ( for mere information kontakt Chefkonsulent Karen Lise Østergaard Jensen, Nyt koncept for jobannoncer Konceptet skal rumme alle typer stillinger og give mulighed for, at hvert virksomhedsområde kan brande sig i forhold til deres specifikke målgrupper ( for mere information kontakt Kommunikationschef Hanne Ahrensbøll, Kommunikation om Sygehusplanen Særligt fokus på kommunikation om sygehusplanen bredt set og via medierne. Det handler både om en forbedret rekrutteringsevne samt om at nå målet om 95 % behandling i eget regi ( for mere information kontakt Kommunikationschef Hanne Ahrensbøll, Talentudvikling/ udviklingsprogrammer Udvikling af et program, der kan gøre regionen mere attraktiv for ambitiøse og talentfulde kandidater på de administrative områder ( for mere information kontakt HR Konsulent Tina Francke Ravn Sølling, Branding via de sociale medier Der er i 2017 både pressemæssigt og kommunikationsmæssigt fokus på at synliggøre regionens resultater på disse platforme ( for mere information kontakt Kommunikationschef Hanne Ahrensbøll, I 2017 er der primært fokus på at øge antallet af følgere og modtagere, der engagerer sig i vores virke og deler vores indhold ( for mere information kontakt Kommunikationschef Hanne Ahrensbøll, INSPIRATIONSKATALOG 13

14 Det Gode Lægeliv Hjemmeside Det gode lægeliv opdateres, så målgruppen bliver speciale- og uddannelseslæger inden for hvert af de 34 lægelige specialer, der varetages af Region Sjælland. Målet er at profilere Region Sjælland ift. målgruppen og dermed forbedre mulighederne for rekruttering og fastholdelse af læger ( for mere information kontakt Sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Informér studenter, praktikanter, elever mv. F.eks. på uddannelsesdage på uddannelser, i kommuner og ved åbent hus arrangementer på sygehusene. F.eks. invitere gymnasie/ folkeskoleelever på besøg i Region Sjællands virksomhedsområder sende sygehusfolk ud. F.eks. bruge uddannelsessituationer som rekrutteringsmulighed gennem samarbejde, når nye stillinger skal besættes. Mere spændende rekrutteringsprocesser F.eks. implementering af elektronisk rekrutteringssystem, der skal bidrage til at effektivisere sagsgange samt forbedre ansøgers oplevelse af rekrutteringsprocessen ( for mere information kontakt Chef for Center for Løn og Personale Peter Sejberg, F.eks. fællesopslag for flere afdelinger. F.eks. bedre hjemmesider. Moderne tilgang til jobannoncering F.eks. mere information på platforme ansøgere besøger, f.eks. Dagens medicin, Jobindex, LinkedIn m.fl. F.eks. forventningsafstemning i opslag og i forbindelse med selve jobsamtalen Medarbejderes netværk F.eks. bruge medarbejdernes netværk til mere personlig/målrettet rekruttering, hvor vi bliver bedre til at spørge, om man kunne være interesseret i job i Region Sjælland. Ledige speciallægestillinger i forbindelse med rekruttering F.eks. bruge speciallægestillinger som tiltrækningsfaktor 14 INSPIRATIONSKATALOG

15 Ny teknologi som lokkemad F.eks. adgang til ny teknologi som rekrutteringsfaktor for sundhedspersonale Aftrædelsessamtaler/målinger F.eks. opsamling af erfaringer vedr. stilling, opgaver og samarbejde samt mulighed for at leder gøre sig overvejelser om udvikling af opgaver. Individuelle hensyn F.eks. livsfase/individuelle hensyn ved vagtplanlægning God vikarbehandling F.eks. kan vikarer også være en rekrutterings- og brandingkanal Location managers F.eks. opstartshjælp til hele familien F.eks. samarbejde med andre arbejdspladser om job til ægtefælle Fastholdelsestillæg/stedtillæg F.eks. afskaffelse af fastholdelsestillæg og stedtillæg INSPIRATIONSKATALOG 15

16 Internationalisering og partnerskaber Innovative partnerskaber om lægedækning i den sydlige del af regionen Koordinering og tæt dialog med kommunale- og private samarbejdspartnere med udgangspunkt i de problemstillinger patienten/borgeren kommer med for at bidrage til en nemmere adgang til de tilbud, som støtter borgerens behov i det aktuelle forløb ( for mere information kontakt Chefkonsulent Lise Åkerman, Involverende udviklingsproces af praksissektoren i Regionen Invitere til konference(r) med f.eks. følgende deltagerkredse: borgere og frivillige organisationer praksissektorens aktører herunder også yngre læger praksissektorens samarbejdspartnere eksperter fra andre brancher såvel offentlige som private ( for mere information kontakt Chefkonsulent Lise Åkerman, Udstationering F.eks. aftaler om kortere målrettet udstationering til førende hospitaler i udlandet Samarbejde med kommuner F.eks. samarbejde med kommuner om bosætning, akademiske arbejdspladser og delestillinger mellem sektorerne 16 INSPIRATIONSKATALOG

17 Yderligere information Hvis du vil vide mere OM DE FORRETNINGSMÆSSIGE UDFORDRINGER, der får konsekvenser for Region Sjællands kompetencebehov, kan du finde mere information i Kompetencestrategisk grundlag Intra.regionsjaelland.dk/ derigtigekompetencer OM INITIATIVET De rigtige kompetencer nu og i fremtiden, kan du finde mere information her Intra.regionsjaelland.dk/ derigtigekompetencer OM RELEVANTE AKTIVITETER OG TILBUD i forbindelse med initiativet De rigtige kompetencer nu og fremtiden, kan du finde mere information her Intra.regionsjaelland.dk/ derigtigekompetencer INSPIRATIONSKATALOG 17

18 Involverede interessenter eksterne og interne Faglige organisationer FOA Dansk Sygeplejeråd Dansk Psykologforening Lægeforeningen FADL Jordemoderforeningen Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Dbio (Danske Bioanalytikere) HK Andre KKR Sjælland Region Sjælland MED-Hovedudvalget Lederforum Koncernledelsen Direktionen Uddannelsesinstitutioner SOSU Sjælland SOSU Nykøbing CELF University College Sjælland Professionshøjskolen Metropol Roskilde Universitet Elever og studerende fra følgende uddannelsesinstitutioner SOSU Sjælland SOSU Nykøbing University College Sjælland A-kasser DSA din sundhedsfaglige a-kasse 18 INSPIRATIONSKATALOG

19

20 Inspirationskatalog Region Sjællands medarbejdere er regionens vigtigste aktiv og den afgørende forudsætning for at realisere Regionsrådets politiske visioner og målsætninger. Dygtige medarbejdere er i front i forhold til patienter og borgere og en garanti for, at kvaliteten bliver høj, og oplevelsen af regionens ydelser og service bliver positiv. Region Sjælland oplever rekrutteringsvanskeligheder på mange områder. Problemet er stigende og har i dag et omfang, der påvirker driften, primært i regionens sydlige del, på Nykøbing Falster Sygehus og i almen praksis, men også visse steder på det sociale og de administrative områder. I løbet af efteråret 2016 blev der gennemført en omfattende proces, hvor ledere og medarbejdere, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, elever og studerende blev bedt om at komme med forslag til Rekrutteringsindsatser De mange forslag formidles her i kort form som inspiration til det videre arbejde med at sikre, at Region Sjælland også i fremtiden har de rigtige kompetencer. Region Sjælland Koncern HR Strategi og Udvikling Kommunikation

De rigtige kompetencer nu og i fremtiden

De rigtige kompetencer nu og i fremtiden De rigtige kompetencer nu og i fremtiden TITEL Rekrutteringsindsatser 2017 De rigtige kompetencer nu og i fremtiden UDGIVET REDAKTION ADRESSE REDAKTION WEB KONTAKT Februar 2017, vers. 1, af Region Sjælland

Læs mere

Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer. nu og i fremtiden

Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer. nu og i fremtiden Ramme og aktiviteter De rigtige kompetencer nu og i fremtiden Titel: Aktivitetskatalog De rigtige kompetencer nu og i fremtiden Udgivet: Februar 2017, vers. 2, af Region Sjælland, Koncern HR, Strategi

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

Vingesus og nærhed Strategi

Vingesus og nærhed Strategi Vingesus og nærhed Strategi 2010-2013 Profil Vingesus og nærhed Gentofte Hospital, som er placeret i Region Hovedstadens planlægningsområde Midt, er nærhospital for patienter fra Gentofte, Lyngby-Taarbæk

Læs mere

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland

J O B O G K R A V P R O F I L. Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland. Region Nordjylland J O B O G K R A V P R O F I L Centerdirektør til Steno Diabetes Center Nordjylland Region Nordjylland 1 Baggrund Kort om baggrunden for Steno Diabetes Center Nordjylland og de øvrige Steno Centre i Danmark

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø

Referat Fredag den 10. februar 2017 kl Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø Møde i Regionalt Strategisk Samarbejdsforum Referat Fredag den 10. februar 2017 kl. 13.00 16.00 Mødelokale 10, Regionshuset, Alleen 15, 4180 Sorø DELTAGERE Repræsentanter Region Sjælland: Kim Leck Fischer

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Kompetencestrategi

Kompetencestrategi Kompetencestrategi 2017-2018 1 Indhold 1. Strategisk kompetenceudvikling i UCC 2. UCC s kerneopgave 3. Kompetenceudvikling af den enkelte medarbejder 4. Prioriterede kompetenceudfordringer og indsatsområder,

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4

Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 FremKom 3 Oplandsworkshop, Vendsyssel: Udfordring 4 1 Vejledning Dette slideshow indeholder idéark udfyldt for udfordring 4 til workshoppen om Fremtidens Kompetencer i Vendsyssel. 2 Udfordring 4: FremKom

Læs mere

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret

Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Den 28. august 2013 Forskningsstrategi for sygepleje i Juliane Marie Centret Forskning i klinisk sygepleje vil i de kommende år være koncentreret om visioner og strategier indenfor områderne: Klinisk forskning

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland

Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Visioner for Fremtidens Sygehusvæsen i Region Sjælland Vi vil være danmarksmestre i at skabe sammenhæng i patientforløbene Visionerne frem mod 2020 Sammenhæng og udvikling er rammen. De syv visioner understøtter

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Muligheder for JOBROKERING. Administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Koncern HR, Stab

Muligheder for JOBROKERING. Administrative medarbejdere i Region Midtjylland. Koncern HR, Stab Muligheder for JOBROKERING Administrative medarbejdere i Region Midtjylland Koncern HR, Stab Formål Jobrokering skal styrke den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling og samtidig skabe helhedsforståelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads

SENIOR SERVICE Drift. Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads VEJLE KOMMUNE den attraktive arbejdsplads SENIOR SERVICE Drift den attraktive arbejdsplads VEJLE KOMMUNE 2011 Initiativer i Senior Service Drift en attraktiv arbejdsplads 2 Forord Byrådet har i forbindelse med budget 2012 besluttet at bevillige

Læs mere

Klinikchef. Klinikchefen er garant for:

Klinikchef. Klinikchefen er garant for: Funktionsbeskrivelse Klinikchef Stillingsbetegnelse: Klinikchef Målsætning: Klinikchefen er øverste ansvarlig for klinikken, og er dermed ansvarlig for den samlede kvalitet og drift i klinikken. Klinikchefen

Læs mere

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017

Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 Kompetencestrategi for Styrelsen for Patientsikkerhed April 2017 1. april 2017 31. december 2019 Indhold 1 Indledning 2 2 Kompetencestrategiens kontekst 3 2.1 Styrelsens aktuelle situation 3 2.2 Kompetencebehov

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015

Kompetencestrategi. inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi inkl. administrative retningslinjer 2014-2015 Kompetencestrategi og administrative retningslinjer 2014-15 1 Godkend på MIO-møde den 22. januar 2014 Godkendt på bestyrelsesmøde den 27.

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren

Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Vil du være med på vores leder hold? Vi dyrker ledelse som holdsport Målet er, at virkeliggøre vores vision Lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren Fokus er Værdighed og sammenhængende indsatser,

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

De 9 strategiske pejlemærker

De 9 strategiske pejlemærker De 9 strategiske pejlemærker Socialpsykiatrisk Center Slagelse De 9 strategiske pejlemærker I denne folder præsenteres 9 strategiske pejlemærker for socialpsykiatrien i Slagelse Kommune. Pejlemærkerne

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling?

Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? Steno Diabetes Centre i Danmark: Hvad er visionen og hvilken rolle har sygeplejerskerne i fremtidens diabetesbehandling? 31. Landskursus i Fagligt Selskab for Sygeplejersker Kolding, 27. oktober 2017 Allan

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

STRATEGISKE SIGTELINJER

STRATEGISKE SIGTELINJER STRATEGISKE SIGTELINJER For uddannelsesområdet 2017-2019 Hospitalsenhed Midt FORORD I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre, mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i

ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i ANSØGNINGSSKEMA til puljen i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010-2012 1 Ansøger: Herlev Kommune 2 Titel: Implementering af den kommunale

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland

JOB- OG KRAVPROFIL. Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indkøbschef til Koncern Økonomi, Region Sjælland Indhold 1. Indledning... 3 2. Om Region Sjælland, Koncern Økonomi... 3 3. Vigtige opgavefelter... 6 4. Den ideelle kandidat... 7 5. Ansættelsesforhold...

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen

Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen N O T A T 06-06-2006 Med kurs mod fremtidens sundhedsvæsen Regionerne har sat kurs mod et sundhedsvæsen i international front Visionen er at fremtidssikre sundhedsvæsenet til gavn for den danske befolkning

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter

Lederstrategi. November 2002. Danske Fysioterapeuter Lederstrategi November 2002 Danske Fysioterapeuter DANSKE FYSIOTERAPEUTERS LEDERSTRATEGI 1. Politik...3 2. Lederens rolle og ansvar...3 3. Strategi...5 4. Mål og handling...6 5. Evaluering...8 Danske Fysioterapeuters

Læs mere

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET

ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET ARBEJDSKRAFT TIL ODENSES VIRKSOMHEDER BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET FORORD Odense Byråd godkendte i januar 2016 Beskæftigelses- og Socialudvalgets beskæftigelsespolitik Odense i job. Politikken sætter

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt

Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Strategi for Internationalisering ved Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg, Vejle og Odense, University College Lillebælt Internationalisering med indblik og udsyn 1. Indledning Internationalisering er et

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne

Sygehus Lillebælts forskningsstrategi Forskning for og med patienterne Sygehus Lillebælts forskningsstrategi 2014-2018 Forskning for og med patienterne Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Sygehus Lillebælt - en rejse værd... 4 Fem klare mål på fem år!... 5 1. Patienter

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Strategi 2020. Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Strategi 2020 Sammen skaber vi fremtidens velfærd i Danmark En fælles retning mod 2020 University College Lillebælts mission, vision og strategier danner tilsammen billedet

Læs mere

Indsæt Billede Fra fil her

Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Indsæt Billede Fra fil her Udfordringer for fremtidens sundhedsvæsen Enhedschef Jean Hald Jensen Det Borgernære Sundhedsvæsen 1. December 2011 Sundhed og sygdom Sundhed spiller

Læs mere

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6.

Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM. Region Syddanmark, 6. Særligt udvalg vedr. udarbejdelse af ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen Uddannelse i FAM Region Syddanmark, 6. april 2010 Fælles akutmodtagelse på sygehuset Fælles regional referenceramme for

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

Hjertemedicinsk Afdeling

Hjertemedicinsk Afdeling Hjertemedicinsk Afdeling Mission - Vision 2015 ( Strategispor og strategiske indsatser ) VISION Hjertemedicinsk Afdeling 2015 Vi vil med vores dreamteam og patienten i centrum være kendt for, til enhver

Læs mere

Lederskabmed mange rum

Lederskabmed mange rum Lederskabmed mange rum Forord Forandring er i dag et vilkår i Sundhedsvæsenet, og dets opgaver, teknologi og organisering udvikler sig konstant. Det er en stor udfordring for alle og ikke mindst for vores

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet

KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet KONCERNLEDELSESPOLITIK God ledelse i Fødevareministeriet Med den fælles ledelsespolitik sættes der ekstra fokus på ledelse i Fødevareministeriet for at sikre, at ledelsesopgaven overalt i koncernen varetages

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne

Indsatsområde: Frafald Resultatkrav Indikatorer Milepæle Vægt Afrapportering Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Afrapportering for rektor Ulla Kochs resultatlønskontrakt 1. januar 2011 til 31. december 2011 Indsatsområde: Frafald Lavt frafald blandt de studerende på professionsbacheloruddannelserne Udvikling af

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE.

DIN DIREKTE LINJE TIL NYE MEDARBEJDERE JOBSERVICEAFTALE JOBSERVICEAFTALE. JOBSERVICEAFTALE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser.

Læs mere

Yngre Lægers DNA og visioner

Yngre Lægers DNA og visioner Yngre Lægers DNA og visioner FAKTA OM YNGRE LÆGER Yngre Læger er fagforening for alle læger ansat i underordnede stillinger Yngre Læger har ca. 13.000 medlemmer. Gennemsnitsalderen er ca. 37 år. 62 pct.

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere