Stk.2 Blandt de i 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver hovedklub, nemlig:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stk.2 Blandt de i 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver hovedklub, nemlig:"

Transkript

1 JYRAK forslag nr 1 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter 6 6 Forretningsudvalget Stk 1 Forretningsudvalget består af formand og 8 medlemmer. Stk. 1 2 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode af 2 år. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november. Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned. Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år). Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Stk 3 Felis Danicas hovedklubber udpeger deres repræsentanter til Forretningsudvalget. Klubberne repræsenteres i forretningsudvalget i forhold til antal hovedmedlemmer pr. 31/12 foregående år. Fordelingen foretages efter den d'hondske metode, dog således at hver klub mindst har 1 repræsentant. Klubbernes medlemstal pr. 31/12 foregående år dokumenteres på medlemslister, som skal være udvekslet klubberne imellem senest 20/1. Optræder et medlem på 2 eller flere af disse lister, slettes dette medlem af alle lister og deltager ikke på medlemslisten for nogen klub. Disse lister skal være med angivelse af fuld adresse. Stk.2 Blandt de i 4 nævnte repræsentanter vælges et forretningsudvalg, bestående af 2 personer fra hver hovedklub, nemlig: Stk. 3 I ulige år vælges formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer. I lige år vælges sekretær og 3 forretningsud-valgsmedlemmer. Stk. 4 Forretningsudvalget konstituerer sig selv. Alle medlemmer af forretningsudvalget bliver siddende perioden ud, medmindre: a. medlemmet udtræder af pågældende hovedklub b. medlemmets hovedklub efter ordinær eller ekstraordinær generalforsamlingsbeslutning ønsker medlemmet skiftet ud. Posten besættes af en suppleant, udpeget af den pågældende hovedklub, indtil næste ordinære eller ekstraordinære plenarforsamling. I tilfælde af, at et forretningsudvalgsmedlem ikke kan deltage i et møde, kan vedkommende indsætte en suppleant, der dog skal være medlem af samme hovedklub. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse og er ansvarlig overfor plenarforsamlingen. Forretningsudvalget holder møde efter begæring fra formanden eller 2 andre medlemmer af forretningsudvalget. Over møderne føres en protokol, der skal være godkendt af de tilstedeværende. Udskrift tilsendes medlemmerne af forretningsudvalget samt formændene for de tilsluttede racekatteklubber. Forretningsudvalget tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med et af de øvrige medlemmer af forretningsudvalget. Udgifter til rejse i forbindelse med FU-møder dækkes af Felis Danica. Side 1 / 16

2 Som konsekvens rettes i 5 under punkter til dagsordenen: 11. Valg af forretningsudvalg: Ulige år vælges: Formand og 4 forretningsudvalgsmedlemmer. Lige år vælges: Sekretær og 3 forretningsudvalgsmedlemmer. Til 11. Udpegning af forretningsudvalg Side 2 / 16

3 FU forslag 1 Ændring af vedtægternes 6 Nuværende tekst: 6 Forretningsudvalget Stk. 1 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode af 2 år. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november. Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned. Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år). Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Forslag til ændret tekst: 6 Forretningsudvalget Stk. 1 I ulige år vælges der af og blandt medlemmerne af Felis Danicas hovedklubber en formand for en periode af 2 år. Felis Danicas formand kan ikke have en bestyrelsespost i en hovedklub samtidig med sit formandskab for Felis Danica. Kandidater til formandsposten opstilles af hovedklubberne eller af min. 30 hovedmedlemmer af hovedklubberne senest 1. november. Såfremt der er opstillet mere end én kandidat foretages valget af formanden ved urafstemning blandt hovedklubbernes hovedmedlemmer i januar måned. Formanden for Felis Danica kan maksimalt vælges i tre på hinanden følgende perioder (6 år). Formanden for Felis Danica har kun stemmeret ved stemmelighed blandt de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Side 3 / 16

4 JYRAK forslag nr 2 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter FIFé's generalforsamling Felis Danica er på FIFé's generalforsamling repræsenteret ved en delegat samt en rådgiver. Som delegat deltager Felis Danicas formand. Som rådgiver kan hver klub udpege en person blandt sine repræsentanter som kandidat. Denne kandidat deltager på skift mellem klubberne. Klubbernes kandidater som rådgiver, som ikke er blevet valgt deltager i FIFes generalforsamling. Delegaten skal stemme i overensstemmelse med: 1. Hvad angår forslag fra Danmark, skal delegaten stemme efter det på plenarforsamlingen vedtagne 2. Hvad angår forslag fra andre lande, skal delegaten stemme efter det af forretningsudvalget vedtagne 3. Hvad angår sager, der i øvrigt måtte opstå, stemmer delegaten efter konsultation med rådgiveren Foreløbigt referat af FIFé's generalforsamling udarbejdes af delegaten og fremsendes til medlemmer af forretningsudvalget, klubformænd samt Felis Danicas udsendinge senest 4 uger efter afholdelsen. Udgifter til rejse (økonomiklasse fly), hotelophold samt bespisning for alle Felis Danicas udsendinge dækkes af Felis Danica. Side 4 / 16

5 JYRAK forslag nr 3 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om ændring af Felis Danicas vedtægter 7 7 Regnskab og tilsvar Hver klub betaler et kontingent, fastsat på plenarforsamlingen, pt. et fast beløb pr. klubmedlem. Kontingentet forfalder ved vedtagelsen og skal være indbetalt til kassereren senest 1 måned efter forfald. Hvis Felis Danicas formue ved afslutningen af et regnskabsår overstiger kr (2007 niveau) betales ingen kontingent og formuen der ved regnskabsårets slutning overstiger dette beløb fordeles blandt klubberne efter antal trukne stamtavler i foregåede kalenderår. Felis Danicas regnskabsår er kalenderåret. Kassereren fører kassebog og udfærdiger regnskabet. Dette gennemgås af 2 revisorer, der vælges for 1 år på plenarforsamlingen, jvf. 5, pkt. 9. Side 5 / 16

6 FU forslag 2 Ændring af nationale stambogsføringsregler 1.f Nuværende tekst: 1 Registrering af kuld f) Stamtavlerekvisitionen skal være stambogssekretæren i hænde, senest når kuldet er 10 måneder. Forslag til ændret tekst; 1 Registrering af kuld f) Bortfaldet Side 6 / 16

7 FU forslag 3 Ændring af nationale stambogsføringsregler 6 Nuværende tekst: 6.1 Ændring af kattens navn / køn Kattens først registrerede navn kan kun ændres såfremt der er sket en fejl ved kønsbestemmelsen. 6.2 Farveændring Er katten registreret med forkert farve, kan den farveændres efter udtalelse fra en dommer med kompetence i den kategori som katten tilhører. Har katten endnu ikke opnået en titel kan den ligeledes farveændres administrativt på skriftlig anmodning fra kattens opdrætter eller af FD s avlsråd. 6.3 Indførelse af Genotype-/Fænotyperegistrering Sker efter samme regler som farveændring. Forslag til ændret tekst, hvor det nuværende punkt 6.1 bortfalder: 6.1 Farveændring Er katten registreret med forkert farve, kan den farveændres efter udtalelse fra en dommer med kompetence i den kategori som katten tilhører. Har katten endnu ikke opnået en titel kan den ligeledes farveændres administrativt på skriftlig anmodning fra kattens opdrætter eller af FD s avlsråd. 6.2 Indførelse af Genotype-/Fænotyperegistrering Sker efter samme regler som farveændring. Side 7 / 16

8 JYRAK forslag nr 4 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om ændring af FIFEs Statutter Artikel 2.1 ARTICLE 2.1 The minimum number of members is fixed at three. The founding members were Koninklijke Kattenvereniging van Vlaanderen, Belgium; Fédération Féline Française, France and Societa Felina Italiana, Italy. Only one member per country can be admitted, subject to the current situation and to the vested rights currently applicable to members coming from the same country. Beside the abowe mentioned, individual clubs with more than 1000 members (households) can be admitted as members with the same rights and on the same terms as a national member, if they for a period of at least 10 years have been member of a federation being the national member of FIFe. Side 8 / 16

9 JYRAK forslag nr 5 Felis Danicas Plenarforsamling. JYRAK Forslag om: Felis Danica Registrering af huskatte og regler for udstilling af huskatte. Forslagene skal se som et samlet hele National tilføjelse til FIFes udstillingsregler Kapitel 5 Udstillingsklasser / Kapitel 5 Udstillingsklasser / Huskatte For at kunne udstilles i klasse 14 Huskatte skal: - katte være steriliserede - registrerede i Felis Danicas huskatteregister Oprettelse af huskatte register Felis Danica opretter et register over huskatte der kan deltage i udstillinger arrangeret af en af Felis Danicas hovedklubber. For at kunne optages i registret skal katten være steriliseret og ID mærket (chip (foretrækkes) eller tatovering) Kattene registres efter nedenstående skema og tildeles et registreringsnummer. Skema til registrering af danske huskatte Kattens navn ID- mærkning Fødselsdato Hårlag Kryds af Køn Kryds af Korthår Langhår Farve EMS-kode Han Hun Kattens far Farve EMS-kode Kattens mor Farve EMS-kode Ejers navn Adresse Post nr. og by Medlem af klub Dato Underskrift Registreringsnummer Side 9 / 16

10 JYRAK forslag nr 6 Felis Danicas Plenarforsamling. Forslag om ændring i Felis Danicas karantæneregler: omhandlende karantænen slettes fuldstændigt! Argumentation: FIP er en individuel sygdom hos den enkelte kat, ikke en smitsom sygdom! Nyeste forskning påviser, at FIPvirus (den individuelt muteret form af Corona virus) hæfter sig til macrophagerne, som er en særlig type hvide blodlegmer. Disse udskilles ikke fra kroppen, hvilket er hovedårsasgen til at FIP ikke smitter. (Coronavirus smitter via afføring, men det er at finde i ca % af alle multi-kattehold og den muterede form, som er den, der udløser sygdommen FIP hos det enkelte individ og som ikke smitter!) Skeler vi til f.eks CFA og GCCF, så har ingen af disse organisationer karantæne i forbindelse med FIPtilfælde i et kattehold, idet FIP ikke længere kategoriseres som en smitsom sygdom. Endelig bekræftede Dr. Tim Gruffyd Jones, Bristol Universitet, og Dr. Susan Little, formand for Winn Feline Foundation på Felis Danicas opdrætterseminar april 2005, at katterikarantæne i forbindelse med FIP er formålsløs, idet FIP ikke er en smitsom sygdom. Det må derfor være relevant helt at slette paragraffen i FD s karantæneregler jf. den viden der rent faktisk findes i dag på området. Racekattens Forslag til ændring i Felis Danicas karantæneregler: omhandlende karantænen slettes fuldstændigt! Argumentation: FIP er en individuel sygdom hos den enkelte kat, ikke en smitsom sygdom! Nyeste forskning påviser, at FIPvirus (den individuelt muterede form af Corona virus) hæfter sig til macrophagerne, som er en særlig type hvide blodlegemer. Disse udskilles ikke fra kroppen, hvilket er hovedårsagen til at FIP ikke smitter. (Corona virus smitter via afføring, men det er væsentligt at adskille den helt almindeligt forekommende coronavirus, som er at finde i ca % af alle multi-kattehold og den muterede form, som er den, der udløser sygdommen FIP hos det enkelte individ og som ikke smitter!) Skeler vi til f.eks. CFA og GCCF, så har ingen af disse organisationer karantæne i forbindelse med FIPtilfælde i et kattehold, idet FIP ikke længere kategoriseres som en smitsom sygdom. Endelig bekræftede Dr. Tim Gruffydd-Jones, Bristol Universitet, og Dr. Susan Little, formand for Winn Feline Foundation, på Felis Danicas opdrætterseminar april 2005, at katterikarantæne i forbindelse med FIP er formålsløs, idet FIP ikke er en smitsom sygdom. Det må derfor være relevant helt at slette paragraffen i FD s karantæneregler jf. den viden der rent faktisk findes i dag på området. Side 10 / 16

11 JYRAK forslag nr 7 Felis Danicas Plenarforsamling. Forslag til JYRAKs Generalforsamling. Forslag vedrørende håndtering af katte på udstilling: Dommere og dyrlæger skal henstilles til enten at bære engangshandsker, hvis de vil undersøge kattens mund/tandstilling eller bede ejeren om at åbne munden på den enkelte kat. Dommere skal ligeledes forsøge at undgå at lade kattene tygge i kuglepenne og lege-/ drille pinde. Begrundelse: Forslaget bliver stillet for at mindske risikoen for overførsel af vira via sekret/spyt fra kattens mundhule. Et eksempel er kalici som er et meget smitsomt og hurtigt muterende virus som kattene ikke kan vaccineres 100% imod. Smittekilden er især spyt fra mundhulen Side 11 / 16

12 JYRAK forslag nr 8 og DARAK forslag Felis Danicas Plenarforsamling. Udstillingsregler for huskatte i Danmark Fra dato er huskattene delt op i to grupper på udstillingerne i Danmark Huskat korthår (KH) Voksne: Katten skal være fyldt 10 mdr. på udstillingsdagen. Han Hun Fertile og kastrater dyster i samme klasse. Ungdyr: Katten skal være fyldt 3 mdr. inden udstillingsdagen. Katten rykker op i voksenklasse den dag/dato, den fylder 10 mdr. Han og hun dyster i samme klasse. Fertile og kastrater dyster i samme klasse. Huskat langhår (LH) Voksne: Katten skal være fyldt 10 mdr. på udstillingsdagen. Han Hun Fertile og kastrater dyster i samme klasse. Ungdyr: Katten skal være fyldt 3 mdr. på udstillingsdagen. Katten rykker op i voksenklasse den dag/dato, den fylder 10 mdr. Han og hun dyster i samme klasse. Fertile og kastrater dyster i samme klasse Nominering Dommeren nominerer sin bedste huskat korthår han og bedste huskat hun voksen, og et huskat ungdyr enten han eller hun. Dommeren nominerer sin bedste huskat langhår han og bedste huskat hun voksen, og et huskat ungdyr enten han eller hun Side 12 / 16

13 Dommerpanel De nominerede katte skal præsenteres af en steward i panelet. Alle dommere der har dømt på udstillingen kan sidde i huskattepanelet, til at afgive deres stemme. Huskat korthår Dommerne afgiver deres stemme til enten han eller hunkatten, den kat med flest stemmer får titlen Best In Show (BIS) og den anden bliver Best Opp. Sex (BOX) Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. Huskat langhår Dommerne afgiver deres stemme til enten han eller hunkatten, den kat med flest stemmer får titlen Best In Show (BIS) og den anden bliver Best Opp. Sex (BOX) Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. Huskat ungdyr Dommerne afgiver deres stemme til enten ungdyr korthår eller ungdyr langhår den kat med flest stemmer får titlen Best In Show ungdyr. Ved stemmelighed af de to katte gælder lodtrækning. Best In Show (BIS) Vi får tre BIS titler og to BOX titler på Danske udstillinger. BIS HUSKAT korthår og langhår voksen. BOX HUSKAT korthår og langhår voksen. BIS HUSKAT ungdyr, enten korthår eller langhår. Side 13 / 16

14 Regler Korthåret og langhåret huskatte må ikke dømmes ved den samme dommer. Korthår huskat voksen. I klassen skal der minimum være to hanner og to hunner tilmeldt i kataloget. Hvis der eks. kun er en han og fem hunner tilmeldt i kataloget, skal klassen slås sammen til en klasse og der nomineres kun en kat, enten han eller hun. Korthår huskat ungdyr. I klassen skal der minimum være et ungdyr tilmeldt i kataloget. Hanner og hunner dyster mod hinanden, og der nomineres kun en kat uanset antal i klassen. Langhår huskat voksen. I klassen skal der minimum være to hanner og to hunner tilmeldt i kataloget. Hvis der eks. kun er en han og fem hunner tilmeldt i kataloget, skal klassen slås sammen til en klasse og der nomineres kun en kat, enten han eller hun. Langhår huskat ungdyr. I klassen skal der minimum være et ungdyr tilmeldt i kataloget. Hanner og hunner dyster mod hinanden, og der nomineres kun en kat uanset antal i klassen. Dommer Dommer 1 dømmer korthåret voksen han, hun og ungdyr Dommer 2 dømmer langhåret voksen han, hun og ungdyr Side 14 / 16

15 Skema til registrering af danske huskatte Kattens navn ID- mærkning Fødselsdato Hårlag Kryds af Korthår Langhår Farve EMS-kode Køn Kryds af Han Hun Kattens far Farve EMS-kode Kattens mor Farve EMS-kode Ejers navn Adresse Post nr. og by Medlem af klub Dato Underskrift Registreringsnummer Udfyldes af ens klub Registreringsregler for huskatte i Danmark Alle danske huskatte der udstilles i Danmark skal have et registreringsbevis hvor der står de nødvendige oplysninger om katten, lidt ligesom en racekats stamtavle. Registreringsbeviset skal katten have inden den kan udstilles og det skal medbringes på alle udstillinger den deltager i. Side 15 / 16

16 Katteklubbens forslag til åben stambog Forslag om offentliggørelse af den danske stambog: Det foreslås hermed, at FD's hovedstambog (FD LO og FD RX registeret) bliver gjort offentlig tilgængelig, bl.a. på internettet. Forslaget gælder alle katterelaterede oplysninger - dvs. deciderede personoplysninger udelades. Det bør i systemet gøres muligt at lave links direkte til en enkelt kats stamtavle, f.eks. fra opdrætteres hjemmesider og fra klubbernes killingelister og udstillingsresultater. Motivation: fri tilgængelighed til oplysninger om vores kattes baggrund (bl.a. genetisk) kun kan forbedre opdrætternes beslutningsgrundlag i deres avlsarbejde. Officielle online stamtavler med FD præg og logo, som bruges flittigt ved henvisning fra klubberne og vores opdrættere vil entydigt forbedre "synligheden" af FD som organisation og gøre FD mere kendt som "garant" for stamtavler på samme måde som DKK profilerer sig i hundeverdenen. De fleste 'enheder' i FD samt hoved og specialklubberne vil få lettet deres arbejde. AR (og delvist klagenævnet) vil få direkte adgang til nødvendige oplysninger og derved spare sagsgang og behandlingstid. Klubberne vil kunne hente opdaterede og korrekte oplysninger til deres udstillingssystemer og f.eks. klubbernes konsulenter (især avls- og genetikkonsulenter) vil have bedre grundlag for rådgivning. Bl.a. flere af specialklubberne har desuden i et par år udtrykt ønske om en officiel online stambog, primært som modvægt til de ofte ukorrekte eller upålidelige oplysninger der findes i diverse private databaser. Flere udenlandske klubber (både FIFe og andre) har over for AR udtrykt ønske om at de danske stambogsoplysninger blev mere tilgængelige for at forbedre samarbejdsmulighederne ved bl.a. import/eksport og parringer på tværs af klub- og landegrænser. Sidst men ikke mindst, er tiden inde og at dette er et naturligt skridt videre efter at de danske opdrættere nu i flere år har vendet sig til bl.a. online tilmelding til udstillinger og "selvbetjeningssystemer" til f.eks. killingelister. Side 16 / 16

Side 1 af 7. Dagsorden

Side 1 af 7. Dagsorden Felis Danicas plenarforsamling 2007 afholdt søndag den 18. februar 2007 kl. 13.00 Afholdt på Park Hotel i Korsør Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab

Læs mere

JYRAK FORSLAG NR. 1. Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19

JYRAK FORSLAG NR. 1. Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19 JYRAK FORSLAG NR. 1 Forslag om tilsynsparagraf i Felis Danicas Vedtægter: Ny paragraf 17 nuværende 17 & 18 bliver til 18 & 19 17 Tilsyn Medmindre andet fremgår af de enkelte bestemmelser i vedtægterne

Læs mere

Ordinær generalforsamling JYRAK

Ordinær generalforsamling JYRAK Ordinær generalforsamling JYRAK Side 1 / 24 Indholdsfortegnelse Forretningsorden for JYRAKs Generalforsamling Side 3 Dagsorden til JYRAKs generalforsamling 2010 Side 4 Regnskab for 2009 (Bilag 12) Side

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål.

Vedtægter. 3 Tilknytning Foreningen kan indgå samarbejde med foreninger og klubber med beslægtede formål. Vedtægter 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Dansk Mus & Gerbil forkortet DMG. Disse regler gælder kun for medlemmer jf. 4. Foreningens hjemsted er kasserens adresse. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg.

Forretningsorden for Spidshundeklubben s bestyrelse og udvalg. FORRETNINGSORDEN FOR SPIDSHUNDEKLUBBENS BESTYRELSE 1. KONSTITUERING. Bestyrelsen træder sammen snarest efter generalforsamlingen og konstituerer sig. Besættelse af poster sker ved simpelt flertal. 2. NEDSÆTTELSE

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011

Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011 Katteklubbens generalforsamling 26. februar 2011 Forslag 6a Forslag fra Forretningsudvalget Forslag til tilføjelse af afsnit til FIFes Judges Rules 6.a.2: Judges Rules 2.8.2 Participation in Non-FIFe Shows

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Forslag fra Forretningsudvalget

Forslag fra Forretningsudvalget Forslag fra Forretningsudvalget Forslag nr.1: Appendix A nationale tilføjelser til udstillingsreglerne Sletning af 1.3: 1.3 Udstilling af ikke Felis Danica registrerede katte (ref. FIFes udstillingsregler

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag

KATTEKLUBBEN Generalforsamling 2017 Indkomne forslag Forslag 6.a Felis Danicas vedtægter Tilføjelse til Felis Danicas vedtægter 10 stk. 1: Enhver dansk hovedklub, der er tilsluttet Felis Danica, skal afholde mindst en international udstilling om året. Hver

Læs mere

Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg

Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg Felis Danicas plenarforsamling 2006 afholdt søndag den 19. februar 2006 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN

VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN VEDTÆGTER FOR KORTHAARKLUBBEN Navn og hjemsted 1. Klubbens navn er Korthaarklubben og er stiftet 22.05.1908. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

a. Hvornår og hvor skal det finde sted? b. Hvilke emner skal tages op. Evt. en alternativ måde at afholde Plenarforsamlingen på

a. Hvornår og hvor skal det finde sted? b. Hvilke emner skal tages op. Evt. en alternativ måde at afholde Plenarforsamlingen på FU-møde afholdt søndag den 13. juli 2003 kl. 11.00 på Musholm Feriecenter - Korsør Deltagere: Referent: Ole Amstrup (OA, JYRAK), Dorte Kaae (DK, JYRAK), Vivi Fletcher (VF, Racekatten), Camilla Scharff

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde

Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde 1. Navn og hjemsted. Stk. 1. Klubbens navn er Specialklubben for Belgiske Hyrdehunde. Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 31. januar 1976. Stk. 2. Specialklubben

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance

Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Vedtægter for LOBPA Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Stk. 1. Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance, i det følgende benævnt LOBPA, er stiftet

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd Vedtægter for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd 1 NAVN OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med hjemsted i Ringkøbing Skjern kommune. 2. Formålet med Ringkøbing Fjord Erhvervsråds arbejde

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Felis Danica Plenarforsamling 2010

Felis Danica Plenarforsamling 2010 Felis Danica Plenarforsamling 2010 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Optagelse af nye klubber 6. Vedtægtsændringer a. JYRAK forslag nr. 1, Ændring af vedtægterne

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere

Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere Vedtægter for Klubben For Danske Schæfere 1. Navn og hjemsted Specialklubbens navn er Klubben For Danske Schæfere. Specialklubbens hjemsted er den til enhver tid siddende formands postadresse. Specialklubben

Læs mere

Islandsk Fårehundeklubs Love!

Islandsk Fårehundeklubs Love! Islandsk Fårehundeklubs Love Revideret 2014 efter opfordring fra DKK. Enstemmigt vedtaget på Islandsk Fårehundeklubs Generalforsamling d. 16. marts 2014. Derefter også enstemmigt vedtaget ved urafstemning

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER

Vedtægter for. Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER Vedtægter for Den Selvejende Institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Vedtægter for Den selvejende institution RISHØJ IDRÆTSCENTER 1 Navn. Institutionens navn er "RISHØJ IDRÆTSCENTER" med hjemsted i Køge Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts.

Fight Center Herning. 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. Fight Center Herning Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Fight Center Herning. Foreningens undertitel er Foreningen for Mixed Martial Arts. 2. Foreningen er hjemmehørende i Herning. Sandagervej

Læs mere

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945

VEDTÆGTER, Red Barnet. Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 VEDTÆGTER, Red Barnet Save the Children Denmark Stiftet 14. marts 1945 Navn, m.v. 1 Navn, formål, Save the Children og logo Stk.1. Landsorganisationen Red Barnet formål er at hjælpe, direkte og indirekte,

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub

Vedtægter for Ganløse Fitness Klub Vedtægter for Ganløse Fitness Klub 1 Klubbens navn, hjemsted og hjemmeside Stk. 1 Klubbens navn er Ganløse Fitness Klub. Stk. 2. Klubbens hjemsted er Egedal Kommune. Stk. 3. Klubbens hjemmeside er www.ganløsefitnessklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov

Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov Vedtægter for idrætsforeningen IF FREM Bjæverskov BJ ÆV V O ERSK Pr. 16. marts 2016 - Stiftet april 1901 1. Idrætsforeningen navn er IF FREM Bjæverskov Hjemstedet er Bjæverskov, Køge Kommune, Region Sjælland.

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

Navn og Formål. Hæftelsesforhold. 5. Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. Vedtægter Navn og Formål. 1. Klubbens navn er: Hillerød Sportsrideklub, og dens officielle forkortelse er: HIS Klubbens hjemsted er: Hillerød kommune. 2. Klubbens formål er: At fremme interessen for ridesporten

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

Rhododendronforeningens vedtægter

Rhododendronforeningens vedtægter 1 Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Rhododendronforeningen, Chapter of The American Rhododendron Society (ARS) Foreningen er stiftet den 20. januar 1974 og har hjemsted i Egedal Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Hjortespring Rideklub

Vedtægter for Hjortespring Rideklub Vedtægter for Hjortespring Rideklub Klubbens navn er Hjortespring Rideklub. Forkortelse: HJOR Klubbens stiftelse: 10. september 1996 Klubbens hjemsted er Herlev kommune. Klubbens formål er: 1) At fremme

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Grundejerforeningen Jyllingelund

Grundejerforeningen Jyllingelund Grundejerforeningen Jyllingelund Vedtægter senest opdateret 14. Juni 2011 Vedtægter 1 NAVN OG HJEMSTED FORENINGENS NAVN ER: "JYLLINGELUND" FORENINGENS HJEMSTED ER: 4040 JYLLINGE 2 MEDLEMMERNES FORPLIGTELSER

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent blev foreslået Lars Seifert-Thorsen, der blev valgt. Som referent blev valgt Camilla Scharff.

Ad 1 Valg af dirigent Som dirigent blev foreslået Lars Seifert-Thorsen, der blev valgt. Som referent blev valgt Camilla Scharff. Referat fra Felis Danicas Plenarforsamling den 22. februar 2009 Dagsorden: 1) Valg af dirigent (og referent) 2) Valg af stemmetællere 3) Formandens beretning 4) Regnskab 5) Optagelse af nye klubber 6)

Læs mere

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB

HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB HVIDOVRE-AVEDØRE RIDEKLUB LOVE OG VEDTÆGTER Love og vedtægter Love for Hvidovre-Avedøre Rideklub Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er: Hvidovre-Avedøre Rideklub. Forkortelse: HVR. Klubbens hjemsted er:

Læs mere

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST

Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Forkortelse: Klubbens hjemsteder: Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub VEST Lemvig kommune Klubbens stiftelsesdato:

Læs mere

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016

VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 VEDTÆGTER for Jaguar Club of Denmark Vedtaget på generalforsamlingen den 4. september 2016 1. Klubbens navn er Jaguar Club of Denmark. Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse. Klubbens formål 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere