Erstatning for personskade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erstatning for personskade"

Transkript

1 Erstatning for personskade

2 Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende beskæftiger sig med rådgivning om forsikring og erstatning. Derfor har vi en bred erfaring som vi trækker på, når vi møder nye udfordringer. Hvornår inddrages advokaten? Det er vigtigt, at du kontakter en advokat hurtigst muligt, efter du er kommet til skade. Vi kender proceduren og de faldgruber du skal undgå, for at være sikker på at få den erstatning, du er berettiget til. Uanset hvad din tvivl går på, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder en gratis og uforpligtende samtale, hvor vi vurderer, om det kan betale sig for dig at inddrage en advokat.

3 Som led i vores rådgivning orienterer vi også om de muligheder, der kan være for at få dækket udgiften til advokatbistand. Når man er kommet til skade, melder der sig en række spørgsmål: Bliver jeg rask? Kan jeg beholde mit arbejde? Får jeg råd til at leve som jeg plejer? Forsikringsselskaberne rådgiver ikke om dine samlede muligheder for erstatning og for forsikring. Den tilskadekomne og forsikringsselskabet har i princippet modsatrettede interesser. Hvis du vil være sikker på at få den erstatning, du er berettiget til, bør du få en advokat til at se på sagen.

4 Erstatningsansvar Dine muligheder for erstatning Når man er kommet til skade, skal man gøre sig klart, hvilken type skade der er tale om, og om der er en ansvarlig for skaden. Hvis der er en ansvarlig skadevolder kan du få udbetalt erstatning efter Erstatningsansvarsloven. Den ansvarlige skadevolder kan f.eks være en arbejdsgiver, der ikke har sikret arbejdspladsen godt nok eller en modkørende bilist i en trafikulykke. De erstatningsposter den ansvarlige skadevolders forsikringsselskab skal betale er: Tabt arbejdsfortjeneste Helbredelsesudgifter Svie og smerte Andet tab Hvis ulykken medfører varige skader, skal forsikringsselskabet også betale: Godtgørelse for varigt mén Erstatning for tab eller forringelse af erhvervsevne Erstatning for tab af forsøger

5 Tab af arbejdsfortjeneste Du er berettiget til at få erstattet din tabte arbejdsfortjeneste, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Formålet med erstatning af tabt arbejdsfortjeneste er, at du ikke lider noget økonomisk tab, mens du er sygemeldt. Derfor er en del af vores arbejde også at fastlægge værdien af din løn incl. pension, fri bil, fri kost og logi mv. Erhvervsevnetab Hvis skaden betyder, at du ikke fremover er i stand til at tjene det samme, som du plejer, kan du få erstatning for dit tab af erhvervsevne. Erstatningen for erhvervsevnetab beregnes ud fra, hvad du kunne have tjent, hvis du ikke var kommet til skade. Er du sygemeldt betyder det typisk en indtægtsnedgang. Derfor rådgiver vi om muligheden for tabt arbejdsfortjeneste og ret til sygedagpenge. Vores team står også til rådighed, hvis du har spørgsmål om beskatning af en erstatning.

6 Erstatningsansvar Svie og smerte Du kan få udbetalt en kompensation for de helbredsmæssige konsekvenser, der er forbundet med skaden i den periode, du er sygemeldt. Du får som udgangspunkt udbetalt et fast beløb pr. sygedag, indtil du raskmeldes eller det bliver vurderet, om du får varige mén. Beløbets størrelse justeres én gang årligt. Varigt mén Betyder skaden, at du får permanente følger, er du berettiget til godtgørelse for varigt mén. Méngraden fastsættes ud fra lægelige oplysninger om omfanget af din skade. Du kan kun få godtgørelsen udbetalt, hvis méngraden er minimum 5 %. Méngraden fastsættes ud fra Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Méntabellen kan du finde via link på vores hjemmeside:

7 Méntabel Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel B.1.1. Nakken Følger efter forvridninger, diskusprolaps, brud og belastningsskader. Ved vurderingen af bevægeindskrænkningen tages der udgangspunkt i den forventede bevægelighed på baggrund af tilskadekomnes alder. Eventuel stivgørende operation kan indgå i vurderingen. Ved væsentligt nerverodsudfald eller væsentlig rygmarvspåvirkning gives et tillæg med udgangspunkt i tabellens øvrige afsnit. B Lette, daglige nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning 5% B Hyppige, svære nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning 5% B Middelsvære, daglige nakkesmerter uden eller med let bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter, og eventuelt lettere somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer 10% B Svære, daglige nakkesmerter med middelsvær bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter og middelsvære somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer 15% B Svære, daglige nakkesmerter med svær bevægeindskrænkning, eventuelt med udstrålende armsmerter og svære somatiske, kognitive og affektive ledsagesymptomer og betydelige indskrænkningeri den daglige livsførelse, samt symptomer efter sikker hjernerystelse 20% B Svære, daglige nakkesmerter som følge af brud eller diskusprolaps, eventuelt med udstrålende armsmerter, og betydelige indskrænkninger i den daglige livsførelse 20%

8 Erstatningsansvar Helbredelsesudgifter De udgifter, du kan få erstattet, kan f.eks være: Medicinudgifter Transportudgifter til behandling Fysioteraupeutisk behandling Kiropraktisk behandling Psykologbehandling Andet tab Der kan også være andre omkostninger, du kan få dækket, når du er kommet til skade. Det kan f.eks. være advokatudgifter. Når du er kommet til skade, vil der som regel være forskellige udgifter til behandling, boligændringer eller hjælpemidler. De udgifter kan du også få dækket af skadevolders forsikringsselskab - krone for krone - i en periode. Hvis der er et varigt behov, kan der udbetales et engangsbeløb for udgifter til medicin m.v.

9 Arbejdsskade Erstatningskrav ved arbejdsskader Hvis din skade er en arbejdsskade, kan du få erstatning for: Helbredelsesudgifter Varigt mén Erhvervsevnetab Ved arbejdsskader har det ofte afgørende betydning for erstatningens størrelse, at du sammen med din advokat har indhentet alle relevante oplysninger, inden Arbejdsskadestyrelsen træffer afgørelse i din sag. Er du kommet til skade på arbejdet, bør du lade en advokat vurdere, om du har mulighed for at få erstatning efter både Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven.

10 Privat forsikring Ulykkesforsikring Det er vigtigt for sagens videre forløb, at du kontakter dit eget forsikringsselskab umiddelbart efter, skaden er sket. Du bør undersøge hvilken forsikringsdækning, der er aftalt med dit forsikringsselskab. Ved varigt mén fastsættes méngraden efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Den erstatning, som forsikringsselskabet udbetaler, afhænger af den sum, du er forsikret for. Pensionsforsikring Har du tegnet en pensionsforsikring, der dækker midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab, kan du være berettiget til en udbetaling, hvis du er blevet syg eller kommet til skade. En pensionsforsikring dækker typisk først efter tre måneder, og indtil du begynder at arbejde igen. Hvis du ikke kommer til at arbejde igen, dækker den som regel indtil normal pensionsalder. Hvilket beløb du får udbetalt, afhænger af din konkrete forsikringsaftale.

11 Kontakt os Kontakt vores erstatningsafdeling for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag på telefon eller Henrik Uhrenholdt Advokat og partner Karina Kellmer Advokat og associeret partner Marianne Fruensgaard Advokat og associeret partner Bo Hansen Advokat Janne Juul Wandahl Advokat Christina Sørensen Advokat Anker Laden-Andersen Advokat og partner Birgitte Pedetrsen Advokat og partner Azadeh Vahedi Advokatfuldmægtig Thea Susanne Sønderby Advokatfuldmægtig

12 VORES VIDEN ER DIN STYRKE Kontakt os på telefon eller HjulmandKaptain er Nordjyllands største advokatfirma med 115 ansatte med kontorer i Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Sæby og Aarhus. Læs mere om os på

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger

3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3. Arbejdsskader og arbejdsskadeerstatninger 3.1 Sammenfatning 91 3.2 Virksomhederne betaler selv erstatningerne 93 3.3 Arbejdsskader udvikling og status 95 3.4 Anerkendelse af arbejdsskader 11 3.5 Erstatninger

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne

Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Sådan håndterer du stress blandt medarbejderne Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden, og den henvender sig til dig, der er leder. I pjecen finder

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger

Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Sammenhæng mellem arbejdsskadesystemet og de sociale sikringsordninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Retningslinjer for den tekniske undergruppe... 2 I. Indledning og resume... 4 II. Familietype

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen

indeholder svar på de væsentligste og mest almindelige spørgsmål i forbindelse med ordningen mehal, museumsbesøg mv, skal betales af dig. Derfor er det også dig som afgøre, i hvilket omfang disse aktiviteter skal foregå. I særlige tilfælde kan sagsbehandleren i Familieafdelingen bevillige udgifter.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM

ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM ARBEJDSGIVERNES FORSIKRINGSPROGRAM WILLIS MEGET MERE END FORSIKRINGER MANGLEDE EN KLAUSUL Willis fik en henvendelse fra et medlem, som ikke var forsikret gennem Arbejdsgivernes forsikringsaftale. Virksomheden

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i

Efter branden. Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Efter branden Gode råd til dig, der netop har oplevet brand og bor til leje i Hvad sker der efter branden? Efter en brand er der konkrete problemer og spørgsmål, der trænger sig på. For hvad sker der i

Læs mere

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen

Medlemsrabat og særlige dækninger. Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen Medlemsrabat og særlige dækninger Forsikringer der giver dig mere tryghed i hverdagen 2015 Indhold: SÆRLIGE MEDLEMSFORDELE Indboforsikring Bilforsikring Husforsikring Øvrige private forsikringer Lønforsikring

Læs mere