SPORTSLIGE FACILITETER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPORTSLIGE FACILITETER"

Transkript

1

2 SPORTSLIGE FACILITETER Hvor skal eventen finde sted? Hvornår skal eventen finde sted? Hvad er kravene til de sportslige faciliteter? Har vi alt udstyr? Et af de helt centrale omdrejningspunkter for en sportevent er venue. Ikke mindst økonomisk kan venue fylde meget i eventbudgettet, og der kan være store uforudsete omkostninger forbundet med at få venue klar. Det er derfor vigtigt, at I som eventarrangør indgår en skriftlig aftale med rettighedshaver af venue/location. Aftalen skal sikre, at parterne er enige om, hvem der er ansvarlig for de respektive elementer, som skal indgå på location rent funktionelt samt hvem der afholder udgiften i forbindelse med de enkelte elementer. I kan med fordel rådføre jer med den ansvarlige Event Konsulent fra Sport Event Denmark. Derudover skal I undersøge, i hvilket tidsrum I råder over venue. Husk, at der ud over afviklingsdagene skal tages højde for opsætning før eventen samt nedtagning efter eventen. Få derfor afklaret behovet for åbningstider og bemanding af location samt hvem der afholder udgiften til bemandingen af venue. Valg af location/arena Kravene til de sportslige faciliteter vil ofte være beskrevet meget detaljeret i eventmanualen fra det internationale forbund/rettighedshaver. Derudover kan I med fordel gennemgå venue sammen med rettighedshaver på et site visit. Hvor får vi de bedste samarbejdsmuligheder i kommunen/regionen? Eventen får størst værdi, når den forankres lokalt. Hvor får vi de bedste hotel-/bespisningstilbud? (Priser, rabatter og forhold). Pris på leje af faciliteter vs. tilskud fra kommune mv. Hvor vil der være opbakning fra nærmiljøet? Frivillige, klubber/medlemmer mv.? Logistik: Hvilken location/arena har den letteste adgang fra lufthavn, banegård, havn mv.? Samt mellem arena/overnatningsmuligheder? Hvor passer eventen bedst? Findes der en location, som har en særlig stemning, et tema eller andet, som kan tilføre eventen et særkende og måske gøre, at eventens målgruppe udvides? Hvor er der bedst muligheder for turismemæssige/sociale arrangementer, muligheder for shopping, natteliv mv. (trækplaster for ledsagere og kongresdeltagere). Valg af termin Det er ikke alle events, som har faste terminer for afvikling. Hvis terminen ikke ligger fast, kan I med fordel være med til at finde det bedst egnede tidspunkt for afvikling. Koordinér gerne arrangementstidspunktet i forhold til fx ønsker fra tv. I bør så vidt muligt undgå datoer, hvor der ligger andre store internationale (sports)events. Desuden bør I tage overnatnings- og flypriser i betragtning, da de kan variere i forhold til sæsonen. En tommelfingerregel for sæsoninddeling af året er: Bemærk, at der kan være mulighed for at aftale diverse forbedringer/tilbygninger mv. på konkurrencearenaen, som oftest er (delvist) kommunalt ejet i tilknytning til store events. Når I skal beslutte, hvor sporteventen skal placeres, kan I med fordel overveje følgende parametre: Lavsæson: Mulighed for relativt lave priser: Januar, februar, marts (april), november og december. Mellemsæson: Maj, september og delvis oktober. Højsæson: Juni, juli og august. Typiske kongres- eller messebyer har dog ofte store arrangementer og høje priser i: (april), maj, juni, august, Venue, 01/12/16 2

3 september og (oktober). Bane Det helt centrale omdrejningspunkt for eventen er banen, som sporten afvikles på. Afhængig af sportsgrenen skal I tage stilling til, om der skal lejes et særligt spillegulv/-underlag. I forbindelse hermed skal I undersøge, hvornår en eventuel udlægning af gulv kan finde sted, og hvem der står for det. Husk at tage højde for gulvets eventuelle hviletid fra pålægningsøjeblik til konkurrencestart. I bør også overveje, hvor mange konkurrence- og opvarmningsbaner, der er behov for, og om behovet ændrer sig i løbet af eventen. Det kan ændre sig i forbindelse med åbningsceremoni, indledende kampe, finaler mv. Omklædning er også en væsentlig del af en sportevent. Nogle idrætter (holdsport) kræver store omklædningsrum, mens individuelle idrætter måske foretrækker mindre lokaler. Har I overvejet, om to konkurrerende udøvere må klæde om i samme lokale? Og om udøvere, dommere og officials skal have separate omklædningsmuligheder. Undersøg hvad kutymen for omklædningsrum er inden for den idræt, I arrangerer mesterskab i? Endelig bør I undersøge, om der er mulighed for, at deltagere, dommere og officials sikkert kan efterlade deres ting i omklædningsrummet eller andet sted. I skal også undersøge, om spillegulv/underlag er kontrolleret i forhold til nationale og internationale krav om kvalitet, sikkerhed/brand samt ønsker fra tv, sponsorer mv. I forlængelse heraf kan I overveje, om der skal påklæbes reklamer på gulvet og er dette også sikret i forhold til ovenfor nævnte krav? Overvej også, om der er særlige foranstaltninger i forhold til for-/opvisningskampe, cheerleaders, underholdning mv.? Det er en god idé og ofte et krav - at lave en detaljeret optegning i forhold til sikkerhedszone, bander, tilskuerpladser, mv. Herved får I et overblik over mulige tilskuerpladser, hvilket kan koordineres med billetsalget. Udstyr og omklædning Ingen sportevent uden det nødvendige spilleudstyr, fx mål, bolde, net, mv. Har I alt udstyret på plads? Og ekstra udstyr i tilfælde af skader på udstyret undervejs? Sørg for at skaffe, klargøre og vedligeholde diverse spille- og trænings/opvarmningsudstyr i relation til den konkrete idræt. Det gælder også scoringstavle (se afsnittet Resultatformidling), dommerstole, dommerbordkildevandsbeholdere, mv. Venue, 01/12/16 3

4 EVENTFACILITETER Hvilke faciliteter skal der etableres på konkurrencestedet ud over de sportslige? Har I alle flag fra de deltagende nationer? Hvem står for rengøring? Hvor og hvordan skal der skiltes? Hvordan er udseendet af venue? Ud over de sportslige faciliteter skal der etableres yderligere faciliteter. Det gælder på selve venue men også i forbindelse med mange af de steder, hvor eventdeltagerne kommer på deres vej før, under og efter arrangementet. Informationsskranke Skal der oprettes informationsskranke på hotel /konkurrencested/lufthavn (ved ankomst)? Tag stilling til behovet for åbningstider samt bemanding. Eventsekretariat Her samles flere funktioner såsom akkreditering, information for udøvere, mv. Ved at samle flere funktioner, bliver det muligt at spare på lokalefaciliteter samt antallet af personer, som skal betjene diverse funktioner. Sekretariatet kan ofte med fordel placeres ved hovedindgangen til venue. Akkrediteringsskranke Læs mere i afsnittet Akkreditering. Billetskranke Skal have et passende antal sluser i forhold til det forventede antal besøgende. Der skal være adgang til strøm samt internet i tilfælde af, at der skal bruges billetscannere. Pressecenter Læs mere i afsnittet Pressecenter. Garderobe Er det muligt at komme af med sit overtøj til især indendørs arrangementer? Toiletforhold Er der tilstrækkeligt med toiletter i forhold til det forventede antal af besøgende? Hvis ikke, skal I måske ud og leje mobile toiletter. Sørg for at toiletterne altid er rene og pæne. Ansvaret for rengøring vil ofte ligge hos rettighedshaver af venue, men I bør sikre, at det står i kontrakten angående venue. Standarealer Hvis potentialet blandt sponsorer og andre interessenter er der, kan der med fordel afsættes plads til standarealer. Det vil hovedsagligt være relevant ved indgang til venue samt i evt. foyer. Dette tiltag vil være med til at aktivere eventuelle sponsorer og samtidig skabe ekstra aktivitet for publikum. Diverse lokaler Der kan være brug for lokaler til mange formål. I bør sikre, at de nødvendige lokaler forefindes samt at de evt. kan aflåses. Der kan bl.a. blive brug for følgende lokaler: Mødelokale/kontor til det internationale forbund/rettighedshaver Mødelokale/kontor til Organising Committee Lokale til dommere/officials Players Lounge VIP-lokale Lokaler til opmagasinering Lokale til bespisning af udøvere Lokale til bespisning af dommere, officials og frivillige Pressecenter Flag Der skal være mulighed for ophængning af flag fra alle deltagende nationer i arenaen. Derudover skal der være mulighed for hejsning af flag i forbindelse med medaljeceremoni. Venue, 01/12/16 4

5 Tilskuerfaciliteter Har I plads nok til publikum? Eller måske for meget plads? Hvem sørger for, at publikum kan købe noget at spise og drikke? Tribuner Forefindes de nødvendige tribuner, og er der evt. mulighed for at justere placering af tribuner i løbet af arrangementet, hvis det er nødvendigt. Det kan fx være i forbindelse med finaledage, hvor antallet af baner indskrænkes og tribunerne flyttes. Mobile tribuner Via Sport Event Denmark kan events støttet af Sport Event Denmark leje mobile tribuner til fordelagtige priser. Der er mulighed for opsætning af op til 1000 tilskuerpladser. For yderligere information kontakt Sport Event Denmark. Mad og drikke Er der mulighed for, at tilskuerne kan købe mad og drikke på venue? I bør være med til at kvalitetssikre niveauet af maden, der serveres. Derudover bør I så vidt muligt sikre, at der er mad nok i forhold til efterspørgslen samt at eventuel ventetid på mad bliver mindst mulig for de besøgende. Rengøring og affald Der skal gøres rent før, under og efter eventen. Find ud af, hvem der står for rengøring/klargøring af bane- og tilskuerfaciliteter. Vær desuden opmærksom på, at der også skal gøres rent løbende efter behov under eventen (her kan der være behov for at kontakte dommere/teknisk inspektion mv.) Sørg for, at der er nok rengøringsudstyr til dem, som skal gøre rent. Endelig skal I have afklaret, hvem der er ansvarlig for bortskaffelse af affald under samt efter eventen. Skiltning God skiltning er helt essentielt for alle involverede ved en event. Find ud af, hvor det er væsentligt at få skilte op og få koordineret produktion samt ophængning. Sørg for en ensartning af skiltenes størrelse og udseende. Nogle af de centrale skiltningssteder er fx: På konkurrencestedet (fx ved indgangen evt. særlig markering af VIP, presseindgang, informationsskranke, billetsalg, pressecenter, akkreditering, omklædningsrum, dopingrum, læge, fysioterapeut, mødelokaler, P-pladser til VIP og presse, busholdepladser mv.). På motorvejsfrakørsler, regionale og lokale indfaldsveje (kontakt til kommunen/regionen). I de officielle busser (angivelse af destination mv.). Til og fra centrale transportsteder. På hoteller (fx informationsskranke, mødelokaler, sekretariat). På tilskuerpladser (evt. forskellige pris/billetkategorier). På pressepladser. I bussernes forrude med angivelse af destination samt tider. Markering af zoner, der kræver akkrediteringskort/niveau (se Akkreditering). Nationsskilte til indmarch. Udseende af venue Har I en grafisk linje? Lever udseende af venue op til ambitionerne om et flot arrangement? Udseende kan gøre en forskel i forbindelse med en event. Tager venue sig godt ud, vil det løfte eventens niveau og have en positiv effekt på både udøvere, officials, frivillige, tilskuere og evt. tv-seere. Fastlæg en grafisk linje, som fx tager udgangspunkt i eventlogoet. Ud over at bruge den grafiske linje i forbindelse med plakater, programmer, flyers, eventhjemmesiden mv., Venue, 01/12/16 5

6 bør den føres videre i processen omkring udseende af venue i de elementer, hvor det er muligt, fx: Ensartet skiltning hvor eventlogo indgår. Bannere til at dække større grimme flader i fx en hal. Vælg en afdæmpet farve, så afdækning skaber ro omkring venue. Det vil samtidig tage sig bedst ud på tv. Brug evt. disse bannere til at promovere værtsbyen. Bannere med eventlogo samt info om event uden for venue, på trafikerede pladser, på byens torv, ved indfaldsveje, mv. Flag med eventlogo foran venue samt rundt i eventbyen. Beachflag med eventlogo foran venue samt ved de vigtigste hoteller. Roll ups med eventlogo og info (spilletider, transporttider, mv.) ved venue, hoteller, lufthavn, mv. Frosted streamers med eventlogo på vinduer ved venue samt ved de officielle hoteller. Fencebanner i tilfælde af at der bruges hegn til afspærring, opløbsstrækninger, mv. Ensfarvede tæpper lige uden om det areal spillere/udøverne kæmper på. Infostandere (str. 200 X 60 cm). Kan bruges til at vise vej eller til at brande eventen yderligere. Sport Event Denmark stiller infostanderne til rådighed, og eventarrangør betaler selv for nyt tryk. Processen bør ske i tæt dialog med kommunen, hvor eventen afholdes og I bør indgå i en skriftlig kontrakt med eventbyen. Se også afsnittet Transport. Parkering Til events med mange deltagere og tilskuere er det vigtigt med kompetente kræfter. I kan med fordel kontakte det lokale civilforsvar, som ofte kan være behjælpelig med den logistiske udfordring. Civilforsvaret har stor erfaring med større arrangementer, og udgiften hertil er meget rimelig. Husk at sørge for en opholdsvogn samt forplejning civilforsvarets folk. Parkeringen bør opdeles i flere zoner med tydelig skiltning: Mulighed for parkering af OB-vogne samt medbragte containere i umiddelbar nærhed af venue. Parkering for særlige gæster, fx VIP og presse. Parkering til publikum. På kan I under Transport se et eksempel fra UEFA, som grafisk illustrerer, hvordan parkering kan organiseres. Udenfor venue Hvordan undgår I trafikprop ved eventen? Hvor parkerer tilskuerne? Og hvor parkerer VIP? Vejafspærring I forbindelse med events på bl.a. offentlig vej (cykelløb, maratonløb, mv.) kan der være behov for vejafspærring. Dette kan være en meget stor post økonomisk, mandskabsmæssigt samt hvad angår de logistiske udfordringer i forbindelse med de afspærrede områder. Venue, 01/12/16 6

7 TEKNIK, UDSTYR OG IT Hvem har styr på de tekniske krav? Er der tilstrækkeligt med strøm, lys og lyd? Hvem har kommunikationsudstyr? Hvilket udstyr er der brug for? Og hvor? Hvad gør vi, hvis teknikken svigter? Er der bestilt fejlservice? Hvor hurtigt kan hjælpen komme? Det er vigtigt, at I har et overblik over de tekniske krav til afviklingen af jeres sportevent. I kan med fordel gå i dialog med bl.a. tv for at høre, hvad de har brug for. Internt er det en god idé at lave en oversigt over, hvem der skal bruge hvilket udstyr hvornår, og hvor der skal etableres kommunikationsudstyr. Overvej også fx at bruge walkie-talkie til at kommunikere internt mellem fx turneringsledelse og/eller pressemandskab mv. Strøm I skal være sikre på, at der er tilstrækkelig forsyning af strøm på venue til bl.a. lyssætning og tv. Det er vigtigt, at tv s behov for strøm afklares så tidligt som muligt, da det kan være forbundet med betydelige omkostninger, hvis der skal laves nye installationer. Bemærk, at rettighedshaver og tv kan forlange, at der skal være backup på strøm i tilfælde af nedbrud. Lys Der kræves ofte forskellig lyssætning forskellige steder i venue. Undersøg, om der er mulighed for koncentreret lys på bane og dæmpet lys på baggrund/tilskuerpladser. Undersøg også, om der er risiko for (generende) dagslys. Lyd Sørg for at lydforholdene er i orden til henholdsvis speak, musik mv. I bør teste dette og tage stilling til, hvem der har det økonomiske ansvar for en evt. opgradering. Undersøg hvor på venue der er speak (hal, forhal, omklædningsrum, spillerlounge, restaurant mv.) og udnyt evt. dette. Skærme I selve arenaen bør der være storskærme til resultatformidling samt til at informere publikum. I pressecentret, VIP-lokale samt spiller- og dommerlounge kan der være internt tv til især resultatformidling. Tv-platform Bliver eventen sendt i tv, er det vigtigt, at der er afsat den nødvendige plads de rigtige steder på venue. Gå i dialog med tv i god tid og få afdækket de behov, der måtte være. Kabler Diverse kabler bør kunne skjules i en kabelgrøft, så sikkerheden på venue er optimal, og brandmyndighederne er tilfredse efter opsætning af disse. Internet Internettet på venue bliver brugt af næsten alle eventgæster. Det bør derfor sikres, at der er nok båndbredde til alle samt at vigtigheden af båndbredde til de enkelte formål prioriteres. Der skal være netværk til følgende formål/grupper: Resultatformidling: Bør være med netværksstik, så I er sikret bedst muligt mod nedbrud. Der bør også være backup eller alternativ linje, hvis der sker nedbrud. Sekretariat: Bør være tilgængelig med netværksstik. Pressecenter: Trådløst netværk samt passende antal netværksstik i tilfælde af nedbrud eller langsomt netværk. Læs også afsnittet Tv & Presse. Spillere og officials: Trådløst netværk. Sørg for at der er teknisk backup og support både til hallens/arenaens faciliteter samt lånt/lejet materiel (kopimaskiner, telefoner mv.). Venue, 01/12/16 7

8 Klik ind på eventguiden på og læs eksempler fra andre sportsevents. Røde Kors, der kan hjælpe med løsninger, tilpasset det enkelte arrangement. Kontakt: SIKKERHED Er der udpeget en sikkerhedsansvarlig for eventen? Er der kontakt til de lokale myndigheder om eventen? Hvad er krævet af beredskab inden for førstehjælp til henholdsvis spillere og tilskuere, hjælpere mv.? Det er vigtigt, at I har styr på sikkerheden omkring eventen. Udpeg derfor en sikkerhedsansvarlig, der har erfaring med opgaven. I skal også kontakte de lokale myndigheder, fx politi, beredskabscenter, brandvæsen mv. for at sikre, at sikkerhedskravene er opfyldt. Det gælder fx brandsikring af spillemateriel og gulv/tæpper, farbare brandveje samt vurdering af antal tilskuere/personer i arenaen i forhold til det tilladte. Førstehjælp En del af sikkerhedsberedskabet skal omfatte personer, der kan førstehjælp. Har I indgået aftaler med læge, ambulance, Falck, førstehjælpskorps, og er der aftalt en klar rollefordeling mellem parterne? Nogle eventarrangører har oplevet, at det har været forholdsvist dyrt at indgå aftaler om tilstedeværelse af ambulance/førstehjælpsfolk. I kan evt. tage en forespørgsel hos: Ambulix, der i nogle tilfælde har vist sig at kunne levere en bedre og billigere løsning. Kontakt: tlf eller se mere på ambulix.dk. Venue, 01/12/16 8

9

10

11 Venuen kan nemt gøres grøn! Inspirer lokaliteten Hvis naturen er lokaliteten Tips Nyttige hjemmesider Tjeklist Et af de centrale omdrejningspunkter for en grøn event er lokaliteten. Hvis I har mulighed for at vælge mellem forskellige baner og anlæg, kan miljøvenligheden bruges som et af valgkriterierne. Dels af hensyn til arrangementet selv og dels for at øge efterspørgslen på miljøvenlige anlæg. Inspirer lokaliteten Hvis det drejer sig om større arrangementer, hvor der ikke kan vælges mellem forskellige anlæg, kan I prøve at initiere ejerene til at tage nogle miljøtiltag. Det kan f.eks. være indenfor: Affald: inspirere lokaliteten til en bedre affaldssortering, med permanente affaldsbeholdere. Energi: initiere lokaliteten til at udskifte til miljøbesparende energikilder. Vandforbrug: inspirere lokaliteten til at nstallere automatiske eller tidsindstillede vandhaner (reducerer vandforbruget og øger hygiejne). Rengøringsmidler: initiere lokaliteten til at bruge miljømærkede rengøringsmidler. Bespisning: initiere lokaliteten til at servere økologi. (Læs mere under Bespisning og Overnatning) Vælg lokaliteten med minimal transport Transport er en af de vigtigste kilder til forurening. Hvis I har mulighed for at vælge lokalitet, så vælg en, der er centralt beliggende for de fleste deltagere og nemt kan nås med offentlig transport. Hvis naturen er lokaliteten Hvis arrangementet bliver holdt ude i naturen, skal I huske at sætte jer ind i reglerne herfor. Her er både arrangører og deltagere ansvarlige for at overholde regler for færdsel og ophold i naturen. Det kræver særlig tilladelse En lang række aktiviteter, som foregår ude i naturen, kræver tilladelse. For private arealer, kan tilladelsen fås ved henvendelse til ejeren og for offentlige arealer kan man læse mere om tilladelsen på Naturstyrelsens hjemmeside. Tips 1. Hold lokaliteten ren Det er ikke så motiverende for andre, hvis der ligger affald og flyder. Så sørg for, at der er nok affaldsbeholdere, og at de løbende tømmes. 2. Cyklister frem for bilister Sørg for, at der er gode cykelparkeringer i nærheden af lokaliteten. 3. Offentlig transport frem for billisme Gør opmærksom på, hvordan man kommer til stedet med offentlig transport. 4. Rutevejledning Sørg for, at det er nemt at finde frem til lokaliteten. Sæt f.eks. info-skilte op ved stationer eller busstopsteder. Nyttige hjemmesider derfulcopenhagen/common/documents/alt%2 0om%20Kongres%202013/Hvor%20skal%20mi ne%20gster%20vrepdf.ashx Venue 1

12 Venue Tjekliste JA/NEJ Bemærkninger Lokaliteten er centralt placeret og kan nemt nås med offentligt transport. Vi har haft mulighed for at vurdere flere lokaliteter og har valgt dem, der bedst opfylder vores miljøkrav. Vi sørger for at bruge miljømærkede rengøringsmidler. Vi har sørget for, at placere mindst 4 forskellige affaldsfraktioner på lokaliteten. (Læs mere under Affald) Vi har sørget for, at affaldet bliver hentet undervejs og efter arrangementet. (Læs mere under Affald) Venue 2

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Fysiske forhold. Ikke fysiske forhold FØR DU GÅR I GANG Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op til de internationale krav?

Læs mere

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Faciliteter. Øget internationalt netværk

FØR DU GÅR I GANG. Organisering. Legacy. Venue. Faciliteter. Øget internationalt netværk FØR DU GÅR I GANG Øget internationalt netværk Hvad skal arven efter eventen være? Hvorfor vil I afholde en sportevent? Hvordan bringer I eventen sikkert i hus? Hvor skal eventen afholdes? Lever venue op

Læs mere

MARKEDSFØRING. Målgrupper. Billetsalg. Grafisk identitet. Billetnet

MARKEDSFØRING. Målgrupper. Billetsalg. Grafisk identitet. Billetnet MARKEDSFØRING Hvem er arrangementets primære og sekundære målgrupper? Hvordan skal eventens grafiske udtryk være? Hvordan organiseres billetsalget? Hvor og hvordan skal begivenheden markedsføres i Danmark?

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

INTERNATIONALT FORBUND

INTERNATIONALT FORBUND INTERNATIONALT FORBUND Hvordan indgår vi kontrakt om eventen med det internationale forbund? Hvordan håndterer vi det løbende samarbejde med det internationale forbund? Det internationale forbund er som

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold

Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Notat vedr. indretning af stadion til 1. divisionsfodbold Formålet med dette notat er at belyse, hvad der med udgangspunkt i allerede eksisterende forhold, planlovgivning m.v. kræves for at indrette et

Læs mere

Helsingør & VM TOUR 2014

Helsingør & VM TOUR 2014 Helsingør & VM TOUR 2014 Når Danmark ikke skal til VM, må VM komme til Danmark! Helsingør Vi besøger 9 byer i Danmark 2 dage i hver by DBU og TV2 laver VM tour sammen. Fodbold aktiviteter i dagtimerne

Læs mere

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan?

EVALUERING. Intern evaluering. Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? EVALUERING Eksempler på meget overordnede målsætninger: Hvilke parametre skal vi evaluere på og hvordan? Hvilke målsætninger er der for eventen på hvilke områder? Er målsætningerne prioriteret i forhold

Læs mere

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014

MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 PROSPEKT PÅ MERMAID BOWL XXVI JUNIOR BOWL XXIII 2014 & MERMAID BOWL XXVII JUNIOR BOWL XXVII 2015 Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 6 De to hold, der spiller henholdsvis Mermaid Bowl

Læs mere

U19 NM Kampafvikling 2014

U19 NM Kampafvikling 2014 PROSPEKT PÅ U19 NM Kampafvikling 2014 ansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af: Side 1 af 7 De tre hold (Sverige, Finland og Danmark), der deltager ved U19 NM, skal generelt have lige vilkår. Dette

Læs mere

VM 2015 Budget. Art. Opdateret 12 september. Hjælpekolonne BUDGET. Gruppenummer. Kontonavn

VM 2015 Budget. Art. Opdateret 12 september. Hjælpekolonne BUDGET. Gruppenummer. Kontonavn Opdateret 12 september Gruppe SAMLET Gruppenummer INDTÆGTER 10.000 Deltagergebyr 905.175 11.000 Hotelindtægter 7.375.000 12.000 Sponsorer 327.800 13.000 Billetindtægter 200.000 14.000 Merchandise 100.000

Læs mere

Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013.

Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013. Bliv frivillig til World Cup og VM i maraton kano/kajak 2012 og 2013. Kære ven Danmark har en lang og stærk tradition indenfor kano og kajaksport, men ikke desto mindre er det en del år siden vi sidst

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015

ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 ANSØGNING OM TILSKUD TIL AFVIKLING AF UCI WORLD CYCLING TOUR COPENHAGEN GRAN FONDO 2015 Ansøgningsbeløb: 500.000 DKR Danmarks Cykle Union Side 1 af 6 UCI World Cycling Tour Copenhagen Gran Fondo 2015 Copenhagen

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. 5 8 m. 5 8 m. 28 34 m. Følgende minimumskrav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål (mål på frizonen er

Læs mere

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget SPONSOR Hvem har de kommercielle rettigheder til eventen? Er der nogen form for branche- eller produktsuverænitet i forhold til det internationale forbund og/eller specialforbundets daglige sponsorer?

Læs mere

KONGRESSER OG MØDER. Tiltrækning af internationale kongresser. Særlige krav til afvikling af kongresser. Valg af kongressted

KONGRESSER OG MØDER. Tiltrækning af internationale kongresser. Særlige krav til afvikling af kongresser. Valg af kongressted KONGRESSER OG MØDER Hvorfor tiltrække internationale kongresser til Danmark? Hvad er kravene fra de internationale forbund? Hvordan kan vi gøre afviklingen til noget særligt? Tiltrækning af internationale

Læs mere

Regulativ for Fest på AU - Herning

Regulativ for Fest på AU - Herning Regulativ for Fest på AU - Herning I dette dokument findes de regler der er for Fest Udvalget, og procedure for afholdelse af fester. F e s t U d v a l g e t A U - H e r n i n g B i r k C e n t e r p a

Læs mere

VISUM. Forberedelse. Ansøgning om visum. Invitationsbrev

VISUM. Forberedelse. Ansøgning om visum. Invitationsbrev VISUM Hvordan forbereder vi os til at hjælpe deltagerne med visumansøgningen? Hvordan hænger visumansøgning sammen med registreringen af deltagerne? Hvad skal invitationsbrevet indeholde? Hvordan og hvor

Læs mere

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011.

Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Strategi- og handlingsplan for Sport Aarhus Events 2005 2011. Arbejdet med at tiltrække store idrætsbegivenheder til Århus ligger i sekretariatet Sport Aarhus Events under Fritids- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her

Salem Buur. Outdoor Games. v.1.9. Sengeløse. Salem Buur. Tlf Se LinkedIN profil her Outdoor Games v.1.9 Sengeløse Tlf. 3110 7574 salem@mylvl.com Se LinkedIN profil her Hvad er det? Outdoor Games udvikler og tilbyder faciliteter til hobby og sports udøvere for private som firmaer. Vi vil

Læs mere

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel.

EM i fodbold 2020 er nedenfor vurderet med afsat i Københavns kommunes eventvurderingsmodel. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af EM i fodbold 2020 Danmark har søgt det europæiske fodboldforbund (UEFA) om værtskabet for 4 kampe under Europamesterskabet (EM) i fodbold 2020. Ansøgningen er

Læs mere

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE 29.09.201 1 ODENSE 3 VIGTIGE DEADLINES PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND OPBEVARING INTERNET NEDTAGNING AF STAND KONTAKT PROGRAM FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER MORGENMAD

Læs mere

CASA Arena Horsens. STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM. B + A EKSPONERING 100 x 600 CM 3-D 3-D 3-D TÅRNVÆG CASA ARENA HORSENS

CASA Arena Horsens. STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM. B + A EKSPONERING 100 x 600 CM 3-D 3-D 3-D TÅRNVÆG CASA ARENA HORSENS CASA Arena Horsens AC HORSENS ADMINISTRATION 3. SAL FAMILIEAFSNIT STOFA-TRIBUNE BAGVÆG 100 x 600 CM B + A EKSPONERING 100 x 600 CM STORSKÆRM UDEHOLD SYD-TRIBUNE 3. SAL SKYBOXE - 2. SAL HANSEN/NISSEN LOUNGE

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

U18 DM værtsskabsby Sønderborg

U18 DM værtsskabsby Sønderborg Kære Dansk Volleyball Forbund, U18 DM værtsskabsby Sønderborg Med denne hilsen søger jeg sammen med Sønderborg Volleyball Klub og alle kommunens borgere om, at Sønderborg tildeles værtskabet for U18 DM

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens

TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens TENNISSPORTENS DAG ARRANGØRMANUAL Denne korte manual giver et overblik over, hvad I som klub kan gøre for at optimere jeres Tennissportens Dag-arrangement. Manualen er delt op tre i afsnit om henholdsvis

Læs mere

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 03.10.2018 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

TRANSPORT. Hvad er efterspørgslen? Transportmuligheder. Udøvere og officials. Medier/presse. Sports familien. Frivillige. Egen bil

TRANSPORT. Hvad er efterspørgslen? Transportmuligheder. Udøvere og officials. Medier/presse. Sports familien. Frivillige. Egen bil TRANSPORT Egen bil Hvad er udbuddet af transportmuligheder? Hvad er efterspørgslen? Skal der tages hensyn til særlige behov? Hvordan gennemføres transporten? Hvordan kommunikeres der med relevante persongrupper?

Læs mere

TRANSPORT. de annoncerede tider ikke holder. Sædvanligvis inddeles i følgende kategorier:

TRANSPORT. de annoncerede tider ikke holder. Sædvanligvis inddeles i følgende kategorier: TRANSPORT Hvad er udbuddet af transportmuligheder? Hvad er efterspørgslen? Skal der tages hensyn til særlige behov/arrangeres særlig VIP-transport? Hvordan gennemføres transporten? Hvordan kommunikeres

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 0.10.2017 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT

TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT TRANSMISSIONSMANUAL KANAL SPORT Denne transmissionsmanuel er med til at sikre et optimalt samarbejde, når Kanal Sport kommer ud for at producere. Kanal Sport konceptet er markant funderet i at udnytte

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer 2018 ISAF Sailing World Championships Worlds 2018 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson, tlf, mailadr, CVR nr. 2. Indhold

Læs mere

Lolland Kommunes Arrangørguide

Lolland Kommunes Arrangørguide Lolland Kommunes Arrangørguide Indhold Kom godt i gang... 2 1. Tilladelse fra kommunen... 3 Offentlig vej, privat fællesvej eller privat vej... 3 2. Tilladelse fra Politiet... 3 Cykelløb... 4 Sikkerhedsplan...

Læs mere

Krav til danske fodboldstadioner

Krav til danske fodboldstadioner Krav til danske fodboldstadioner for afvikling af kampe i Superligaen 1. division 2. division Udgave 2010 Dansk Boldspil-Union Indhold Litteraturhenvisninger...2 Formål og ikrafttrædelse...3 Banen og spillepladsen...4

Læs mere

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015

Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Eventvurdering UCI World Cycling Tour - Copenhagen Gran Fondo 2015 Danmarks Cykel Union (DCU) ønsker at fortsætte arbejdet og afviklingen

Læs mere

Hal, Bane og rekvisitreglement

Hal, Bane og rekvisitreglement Spilleområdet 1. Følgende krav skal opfyldes ved afvikling af alle kamp i Danmarksturneringen og Landspokalturneringerne. Se de i skitsen markerede mål. Der gøres opmærksom på, at der kan være stillet

Læs mere

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner

Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Drejebog til brug ved afholdelse af stævner Redigeret d. 14/10-2016 af IKN Indledning Denne drejebog skal ses som et værktøj, og ikke en facitliste. Drejebogen indeholder Udvalget for Rytmisk Gymnastiks

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB

EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB EM 2014 BMX i DANMARK ROSKILDE BMX KLUB Beskrivelse af frivillig hjælper i forbindelse med EM i BMX 2014 I forbindelse med afvikling af EM i BMX 2014 har vi brug for mange frivillige hænder for at give

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2015 Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE Tjekliste: 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 6. april 2015 2. Ansøg

Læs mere

Kære aktør/arrangør. lokalitet.

Kære aktør/arrangør. lokalitet. huskeliste Kære aktør/arrangør Dette er tænkt som en hjælp/huskeliste i såvel forberedelsesfasen som selve planlægningen af et arrangement under Århus Festuge. Vi oplever tit at man som (ny) arrangør

Læs mere

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland.

POWERMAN. Powerman er organiseret under IPA som er en Non Profit organisation med hovedsæde i Holland. POWERMAN Det verdensomspændende Duathlon stævne POWERMAN er endelig kommet til Danmark. POWERMAN er verdens største Duathlon event og den er udbredt over hele verden med løb på alle kontinenter. POWERMAN

Læs mere

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet

Aarhus Festuge Guide for aktører i byrummet Guide for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Aarhus Festuge Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Aarhus C T 0 +45 8730 8300 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan også findes

Læs mere

VISUM. Forberedelse. Ansøgning om visum. Invitationsbrev

VISUM. Forberedelse. Ansøgning om visum. Invitationsbrev VISUM Hvordan forbereder vi os til at hjælpe deltagerne med visumansøgningen? Hvordan hænger visumansøgning sammen med registreringen af deltagerne? Hvad skal invitationsbrevet indeholde? Hvordan og hvor

Læs mere

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere...

KidzLiga stævner. Gældende for sæson 17/18. 1 Beskrivelse Regioner Spilleregler for Kidzliga Banen og spillere... KidzLiga stævner Gældende for sæson 17/18 Indhold 1 Beskrivelse... 2 2 Regioner... 2 3 Spilleregler for Kidzliga... 2 3.1 Banen og spillere... 2 3.2 Spilletid... 2 3.3 Spillet:... 2 4 Niveauinddeling...3

Læs mere

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse

IF Lyseng Svømning. Stævneledelse Velkommen IF Lyseng Svømning og Dansk Svømmeunion byder herved velkommen til DMH-Å, som finder sted den 2-3 februar 2013. Vi håber vi sammen kan få nogle rigtig gode og spændende oplevelser i denne weekend.

Læs mere

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF

Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF Kommissorium for Styregruppen Formand: Sammensat af personer fra kommune, lokale idrætsforeninger og DHIF DHIF s Breddekonsulent Opgaver: - Det praktiske ansvar for planlægning og afvikling - Koordinere

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRAKTISKE OPLYSNINGER SBU SM finalestævne 9:9 lørdag 19. juni og søndag 20. juni 2010 1. Praktisk arrangør Helsinge Fodbold Stadion-adresse: Helsinge Stadion, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge, tlf. 20 26 80 97. Finalestævnekontakt:

Læs mere

Evaluering af Badmintonligaen - slutspil

Evaluering af Badmintonligaen - slutspil Evaluering af Badmintonligaen - slutspil Formålet med denne formular er at få et samlet overblik over forholdene omkring kampene i Badmintonligaen, for på den måde at forbedre oplevelsen for tilskuere

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere

Mini Cirkus. Økologisk børnetøj 0-8 år. Præsenterer B.93 Mini Cirkus Cup oktober

Mini Cirkus. Økologisk børnetøj 0-8 år. Præsenterer B.93 Mini Cirkus Cup oktober & Præsenterer B.93 Cup 2016 23. oktober VELKOMMEN TIL B.93 Cup 2016 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde og dygtige fodboldspillere

Læs mere

Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut:

Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut: Stævnerapport Landsstævne 2013 Stævnetype: Dressur Pony Antal starter: Dato: Start: ######## Slut: ######## Stævnearrangør: Holte Rideklub Stævneleder: Astrid Leth Tlf.: 22111617 Pressesekretær: Tlf.:

Læs mere

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere. TEKNIK OG MILJØ Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Til Aarhus Byråd via Magistraten Side 1 af 5 Beslutningsforslag fra S, EL og K om at opstille hjertestartere 1. Konklusion Teknik og Miljø bakker op om forslaget Aarhus redder liv med hjertestartere, som

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret Observatørrapport Kalenderløb og DAF-certificeret Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark,

Læs mere

guide -- for aktører i byrummet

guide -- for aktører i byrummet guide -- for aktører i byrummet Foto: Martin Dam Kristensen Officersbygningen Vester Allé 3 DK 8000 Århus C Tlf. +45 87 30 83 00 Fax +45 87 30 83 19 mail@aarhusfestuge.dk aarhusfestuge.dk Denne guide kan

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget

FESTIVAL OF LIGHTS. Teknik og budget FESTIVAL OF LIGHTS Teknik og budget ENGHAVEPARKEN LED træ-mapping Vi bruger i Enghaveparken strømbesparende Led-strips, der bliver kodet m.m., Således kan de styres, til at lave farver og mønstre, der

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert rapport Nedenfor ser du observatørrapporten, som er udarbejdet af observatøren, der var ude ved jeres løb. Rapporten indeholder en opfølgning på certificeringen af løbet og er efterfulgt af observatørens

Læs mere

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang

Jan Petersen. Tovholderen er medarbejdende i gruppen. Tovholderen er ansvarlig for at samle alle i gruppen og sætter hjælpere igang Gruppen for veje og arealer Vedligehold af vejen til banen fra asfaltvejen til og med spejdernes grund. Opsætning af skilte i forbindelse med løb og træninger. Græsslåning af publikums arealer, ryttergårde

Læs mere

Manual INDHOLD:

Manual INDHOLD: Manual 2016-17 Foto Tinus Buu INDHOLD: 1. INDLEDNING... 2 2. MÅLGRUPPE... 2 3. KONKURRENCENS FORMAT... 2 4. RUTEBYGNING... 3 5 FORBEREDELSE OG PLANLÆGNING... 4 6. POINT... 4 7. PROGRAM... 5 8. BUDGET...

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080

Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 MESSEHÅNDBOG ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN HALMTORVET 11 1700 KØBENHAVN V Velfærdens Innovationsdag 2013 24. januar 2013 T / 3386 0400 F / 3329 8080 ØKSNEHALLEN@DGI-BYEN.DK ØKSNEHALLEN.DK MESSEHÅNDBOG DGI-BYEN ER EN BY I BYEN DET TREDJE

Læs mere

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med Arrangerer Micro Kval 2016 Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016 I samarbejde med TeamGym Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Det er med stor glæde, at

Læs mere

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber

Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Håndbog for mesterskabsarrangører - Regionale mesterskaber side 1 af 10 Håndbog for mesterskabsarrangører Regionale mesterskaber Vejledende informationer i forbindelse med afholdelse af regionale mesterskaber

Læs mere

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv

MESSE HÅNDBOG. En verden af Erotik, Sex & Samliv MESSE HÅNDBOG En verden af Erotik, Sex & Samliv ARRANGØR PRAKTISKE OPLYSNINGER UDSTILLERKORT Erotic World ApS Naverland 34 2600 Glostrup Michel Mortensen (+45) 77 33 41 51 E-mail: info@eroticworld.dk Web

Læs mere

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer

Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgningsskema til Region Midtjyllands initiativer og programmer Ansøgning til Region Midtjyllands Vækstforums eventpulje om tilskud til forberedelse, udvikling og gennemførelse af europamesterskaberne

Læs mere

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017

Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 Tjekliste: Vejledning for arrangører af UDENDØRS ARRANGEMENTER og MUSIKTELTE 2017 1. Ansøg ved Randers Eventsekretariat om brug af plads og evt. økonomisk støtte. Tidsfrist: senest 3. april 2017 2. Ansøg

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6

09-06-2015. Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016. Sagsnr. 2015-0111599. Link til ansøgning. Dokumentnr. 2015-0111599-6 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT Eventvurdering Velothon Copenhagen 2016 Link til ansøgning Velothon er et ungt og international cykelløbs-koncept. Målet er at skabe

Læs mere

Sport, MarkedSføring og BuSineSS

Sport, MarkedSføring og BuSineSS Sport, Markedsføring og Business Svendborg Rabbits Historie og fakta Svendborg Rabbits er udsprunget af Svendborg BasketBall Club (SBBC). I år 2000 rykkede klubben op i Basketligaen, og dermed blev der

Læs mere

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S

DBU TOUR Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Dansk Boldspil-Union - DBU A/S DBU TOUR 2015 Helsingør & DBU Brøndby, 26. november 2014 Talenter Årets tur tager udgangspunkt i fodboldens talenter, og bygger på U-landsholdenes deltagelse i slutrunder henover sommeren i særdeleshed

Læs mere

Drejebog til arrangører

Drejebog til arrangører QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Drejebog til arrangører Vi er meget taknemmelige over, at I vil lægge frivillige kræfter i at arrangere dette sponsorcykelløb og støtte Folkekirkens

Læs mere

Multicenter Sunds. Vision 2025

Multicenter Sunds. Vision 2025 Vision 2025 Visionen i sin helhed Specifikke planer omkring fase 1 Idrætsvej 2 7451 Sunds www.multicentersunds.dk Vision 2025 Hvorfor visionen Sikre en struktureret udvikling af og området omkring Eksisterende

Læs mere

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00

AUGUST 2013. Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 AUGUST 2013 Udstilling Torsdag den 29. august, kl. 09.00 18.00 Fredag den 30. august, kl. 09.00 16.00 Opbygning Onsdag den 28. august, kl. 08.00 22.00 Nedtagning Fredag den 30. august, kl. 16.00 22.00

Læs mere

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019

Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af VM i Herrehåndbold 2019 Dansk Håndbold Forbund (DHF) er af International Handball Federation (IHF) blevet tildelt værtskabet for VM i herrehåndbold i 2019. Mesterskabets

Læs mere

Tilladelse til udendørsarrangement

Tilladelse til udendørsarrangement Sparta Løbskontor Gunnar Nu Hansens Plads 11 2100 København Ø Att: Lars Nissen Mail: lars@sparta.dk Tlf: 22492454 Cvr: 10050979 København 19/05 2015 Bookingnr: KK030762 Tilladelse til udendørsarrangement

Læs mere

Frivillige i. Verdensklasse DENMARK OPEN SUPER SERIES

Frivillige i. Verdensklasse DENMARK OPEN SUPER SERIES Frivillige i Verdensklasse DENMARK OPEN SUPER SERIES Odense Idrætspark 26-31. oktober 2010 INFORMATION til samtlige frivillige ved Denmark Open 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ALLE FRIVILLIGE

Læs mere

VELKOMMEN TIL SVENDBORG RABBITS

VELKOMMEN TIL SVENDBORG RABBITS BYENS HOLD VELKOMMEN TIL SVENDBORG RABBITS Svendborg Rabbits er et godt sted at være med for din virksomhed Vi har masser at tilbyde indenfor de tre hoved områder, som udgør vores tilbud til sponsorer:

Læs mere

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober

Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup oktober & Præsenterer B.93 RAW Mobility Cup 2017 22. oktober VELKOMMEN TIL B.93 RAW Mobility Cup 2017 B.93 er en af Danmarks største fodboldklubber. Klubben er kendt for sin årelange tradition med at udvikle talentfulde

Læs mere

Ordensreglement for Silkeborg Stadion

Ordensreglement for Silkeborg Stadion Ordensreglement for Silkeborg Stadion Generelle ordensregler for Silkeborg Stadion (Udstedt af Silkeborg Kommune) Formål 1 Formålet med ordensreglerne er at bevare den gode stemning på Silkeborg Stadion

Læs mere

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale

Indhold. Introduktion Omgivelser Borde og stole Salen og køkken Service Ordensregler Aftale Mosedamgaard Salen Beskrivelse af salen og omgivelser. Placering af service samt hvor dette skal stå efter brug. Forslag til gå tur rundt om foldene og ned til engen. Indhold Introduktion Omgivelser Borde

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG

Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG Velfærdens Innovationsdag 2014 23. januar 2014 MESSEHÅNDBOG 1 Indholdsfortegnelse Side LÆSEVEJLEDNING... 2 ADRESSER OG TELEFONNUMRE... 3 ÅBNINGSTIDER... 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 5 Introduktion... 5 Affald...

Læs mere

Ansøgning om DM 2015, Rønde

Ansøgning om DM 2015, Rønde Ansøgning om DM 2015, Rønde Opløbsstrækningen set fra toppen af Rønde Hovedgade Arrangør CK Djurs Indholdsfortegnelse Ansøgning Ruter Logistik Løbsudvalg Budget Hvorfor DM i Rønde? Ansøgning om DM 2015

Læs mere

2017 ISA WORLD STANDUP PADDLE AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP FRIVILLIG BLIV EN DEL AF HOLDET SEPT. 2017

2017 ISA WORLD STANDUP PADDLE AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP FRIVILLIG BLIV EN DEL AF HOLDET SEPT. 2017 2017 ISA WORLD STANDUP PADDLE AND PADDLEBOARD CHAMPIONSHIP FRIVILLIG BLIV EN DEL AF HOLDET 1. - 10. SEPT. 2017 1 INTRODUKTION HVAD ER COPENCOLD HAWAII? COPENHAGEN + COLD HAWAII = COPENCOLD HAWAII COLD

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION

INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION INTERN OG EKSTERN KOMMUNIKATION Hvem skal der kommunikeres til før, under og efter eventen? Hvordan kan der kommunikeres før, under og efter eventen? Hvem skal kommunikere? Hvem skal der kommunikeres til

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING

SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING SOMMER CUP 2015 I CHEERLEADING Kære medlemmer DAFF og Foxy Cheerleaders vil hermed gerne invitere til dette års Sommer Cup 2015 i cheerleading, der bliver afholdt: Lørdag d. 6. juni 2015 i Gladsaxe sportshaller.

Læs mere

ØST ÅRGANGSMESTERSKABER

ØST ÅRGANGSMESTERSKABER HELSINGØR SVØMMEKLUB AFHOLDER I SAMARBEJDE MED DANSK SVØMMEUNION GRUPPE 1 29. - 31. MAJ. Køb mad og drikke til billige penge i Café Høst Under afviklingen af mesterskaberne er Café Høst åben i forhallen,

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013

DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 Viby J., den 2. april 2013 DM for U-16 PIGER og DRENGE 2013 I henhold til 14 i DHF s Propositioner for øvrige rækker inviterer Dansk Håndbold Forbund i samarbejde med Jydsk Håndbold Forbund og AGF/Viby

Læs mere