Træfferen. eren. 1. MAJ på Rymarken FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Indianerne er atter på krigsstien... »Vi gør sku som i Frankrig«

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. eren. 1. MAJ på Rymarken FAGLIGT FÆLLES FORBUND. Indianerne er atter på krigsstien... »Vi gør sku som i Frankrig«"

Transkript

1 eren Træfferen MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 2 / APRIL 2006 / 2. ÅRGANG Niels Engholm, 28 år, struktørsvend Vi gør sgu som i Frankrig! Regeringens forslag om at halverer dagpengene til lønmodtagere under 30 år vækker stor vrede blandt afdelingens medlemmer. En gruppe struktørlærlinge på 3. skoleforløb bliver tavse af forundring, da Træfferens udsendte forklarer beskæftigelsesministerens forslag til velfærdsreformen.»vi gør sku som i Frankrig«bliver der råbt Ude på byggepladserne får velfærdsforslaget følgende bemærkning med på vejen.»de må være bindegale, i vores arbejde er vi afhængige af vejret, 2 hårde vintre, som i år, og straffen vil være halvering af dagpengene, som om de ikke er lave nok, dagpengesatsen er den samme som min lærlingeløn var på 4 læreår!«onsdag den 26. april kl fyraftensmøde om Velfærdsreform Halve Dagpenge, se side 8. FAGLIGT FÆLLES FORBUND Maskinel Magasinpost Træfferen, 3F Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V Bladnr MAJ på Rymarken Traditionen tro inviteres du og din familie til 1. maj-arrangement i Rymarken fra 9.30 til Der serveres røde pølser, fadøl og sodavand. Årets talere: Kl Per Christensen, Forbundssekretær 3F Kl Frank Aaen, Enhedslisten Kl Nicolai Wammen, Socialdemokraterne, Borgmester i Århus Fælles 1. maj starter på Rådhuspladsen kl Der kører fælles busser så vi kan være på Rådhuspladsen kl Indianerne er atter på krigsstien... Så er sæsonen for gravearbejde på gader og veje i gang igen. Josip Vedovic fra Skanska er på 10. år beskæftiget med at udskifte de århusianske vandledninger.

2 2 LEDEREN Af Hans Max afdelingsformand KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Faglig afd.: A-kassen: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade 17, 8900 Randers Tlf.: DAGLIG LEDELSE: Hans Rubin Max Afdelingsformand Jytte Hansen Næstformand Lars Yderholm Adm. leder Kirsten Bering sekretær Industrigruppen John Hansen gruppeformand Ejnar Jensen faglig sekretær Lis Søballe faglig sekretær Susanne Petersen faglig sekretær AB gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær Lars Andersen opmåler Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Dan Jacobsen faglig sekretær Privat Service gruppe Tove Dam gruppeformand Birgit Lund faglig sekretær Offentlig Gruppe Hans Sig gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Lone Skov Hansen faglig sekretær Redaktion: Thomas Møller, Ole Christiansen, Ejnar Jensen og Hans Max (ansvarshavende). Deadline for stof til næste nummer: 19. maj Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Rymarken, Århus. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: eks. Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: lukket Åbningstider: Tirsdag: Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Vi er alle i samme båd Afdelingen har haft en meget turbulent opstart. Det startede sidste år med flytterodet, ombygningen, telefonproblemer, EDB systemerne, sygdom m.m. Det var ret så kaotisk, og især i det sidste halve år har det været op ad bakke. Vi har haft både politiske uoverensstemmelser og organisatoriske udfordringer, især da vores økonomi ikke er blevet som forventet. I forbindelse med arbejdet med budgettet for 2006 blev det hurtigt tydeligt, at indtægter og udgifter ikke hang sammen. Det videre arbejde viste, at der skulle flere elementer i brug for at skaffe balance i budgettet. Efter en del beregninger og diskussioner i bestyrelsen kom et flertal i bestyrelsen frem til, at et miks mellem kontingentstigning, besparelser på aktiviteter, og at en reduktion af valgte og ansatte blev nødvendig. Besparelserne på lønningstimerne og især de faglige lønningstimer har givet noget uro og førte til, at den Grønne Gruppe ønskede at flytte på Sommervej, da den faglige linje her i Rymarken var uforenelig med den Grønnes Gruppes holdning. Der har været rettet en henvendelse fra 3F Rymarkens bestyrelse til Sommervej om et møde, hvor den Grønnes Gruppes ønske om at flytte på Sommervej kunne diskuteres. Bestyrelsen på Sommervej har ikke ønsket at deltage i et sådant møde, (de vil ikke bruge tid, de vil ikke være en del af en konflikt). Det betyder at Grøn Gruppe fortsat er en del af Rymarken, hvilket gruppen har accepteret, og nu er de indstillet på, at der skal ses fremad. Ingen har ønsket den situation, som vi er kommet ud i, men vi må videre, vi må finde de fælles mål for afdelingen. For at afhjælpe nogle af de problemer/opgaver, som har været i denne periode, kan det se ud som om, at vi har igangsat en del brandslukning af de problemer vi har stået midt i, der er kommet og gået en del personer konsulenter fra forbundet, jurister ja, selv næstformanden har været involveret. Det er aldrig til at vide, om det har hjulpet, det kan vi ikke måle, men vi håber selvfølgelig, at det har taget toppen af de problemer vi har haft. For at opnå en dygtig og fornyende afdeling skal der både ses på det politiske og det organisatoriske område. Hvis der skal komme noget ud af et tiltag er det sjældent det kan komme ved at beslutte en ændring i en organisation. Vi skal se i helheder og derfor er jeg godt tilfreds med at forbundet gerne vil hjælpe os med at samle trådene. Nu er tiden kommet, hvor vi alle skal komme videre. Vi er alle i samme båd, vi skal samles om at finde politiske og organisatoriske strategier og løsninger for fremtiden. Hvad kunne det så være: Det ene spor: Vi skal forfølge det politiske spor. Derfor skal den bestyrelseskonference, som vi længe har talt om, afvikles nu. Vi skal på konferencen samle os om de politiske visioner og strategier, vi skal have som 3F Rymarken hvad vil vi kendes på, og hvad vil vi stå for? Hvad kan bidrage til at vi bliver en professionel afdeling? Afsættet til diskussionen skal tages flere forskellige steder: 1) fokus på medlemmerne og fokus på kerneopgaver 2) den organisationsændring 3F gav altså det at 7 meget forskellige afdelinger blev til 1 3 kravet om balance mellem indtægter og udgifter 4) at fagbevægelsen er under pres pga. de kristelige, DLA, den borgerlige regering, eksklusivaftalernes bortfald. Der bliver igangsat temadage for bestyrelserne, hvor vi kan mødes og udveksle erfaringer på tværs og udvikle politikområder. Der skal afholdes et møde mellem bestyrelsen og personalet i huset, hvor vi afklarer forventninger og behov til 3F Rymarken med hinanden. Det andet spor: Det organisatoriske arbejde. Vi forbereder medarbejderudviklingssamtaler med hele huset. Vi har valgt, at den faglige del af samtalen skal afholdes mellem gruppeformanden og medarbejderen, og den mere trivselsmæssige del af samtalen afholdes med formanden og næstformanden eller næstformanden og den administrative leder alt efter hvor man arbejder i det daglige. Vi er i gang med at ændre på de fysiske rammer. Alle faglige sekretærer samles på samme etage jeg håber, at dét, at vi får en faglig gang, kan medvirke til, at vi får et bedre fagligt arbejde på tværs. Afdelingens samarbejdsudvalg skal i arbejdstøjet, og være med til at få afdelingen til at hænge sammen. Der er igangsat fælles møder for de faglige sekretærer, hvor de kan orientere hinanden om faglige sager, der arbejdes fortsat med formen. Det vigtigste er at: - Vi bliver mere tværfaglige. - Vi lærer at bruge hinandens erfaringer. - Vi lærer at hjælpe hinanden i det daglige. Der er ikke tale om mit arbejde, men vores arbejde. Der afholdes personalemøder den første onsdag efter bestyrelsesmøderne, hvor der sker en gensidig orientering, også her arbejdes der med formen, den nuværende kan godt virke lidt stiv, men vi er i gang, og forventer også at det udvikler sig hen af vejen. Vi har bestilt BST til at komme og hjælpe med at se på arbejdsmiljøet vi ved, at det ikke er helt godt, og at vi kan gøre det bedre. Vi vil gøre det bedre - og nu gør vi det med råd udefra. Alle disse tiltag kan måske virke lidt uoverskuelige, men når de betragtes som helhed, så kan sammenhængen godt ses og vi mener vi er på rette vej. Konklusionen er: At når vi har beskrevet vores politiske mål samt den organisatoriske vej på bestyrelseskonferencen, så skal vi derefter i Daglig Ledelse i gang med at få det fælles billede frem af, hvad der skal sættes fokus på, det kan f.eks. være vores faglige eller vores administrative områder hvor der igangsættes»små projekter«hvor alle involveres. Måske skal arbejdsprocesser gennemgås nytænkes eller fortsætte som de er i dag. Målet må være, at vi i den anden ende, vil få en mere tværfaglig og strømlinet afdeling, som igen betyder, at vi får frigivet arbejdskraft til vores kerneopgaver opsøgende arbejde. Medarbejderudvikling er et element, der skal skærpes og udvikles til gavn for medlemmerne. Så hvis vi alle tager de positive briller på, så skulle det snart være muligt både at se og høre, at vi er på rette vej.

3 Industrigruppens generalforsamling tirsdag 14. marts 2006 Formanden John Hansen bød velkommen til deltagerne i generalforsamlingen. En særlig velkomst til formanden for den offentlige gruppe, Hans Sig Nielsen, der deltog. Formanden foreslog, at generalforsamlingen blev indledt med, at man sang... Når jeg ser et rødt flag smælde... Konstituering Dirigenterne indtog podiet og ledede herefter generalforsamlingen. Stemmeudvalg blev valgt Generalforsamlingen optages på voice recorder. Beretning Formanden aflagde herefter bestyrelsens beretning. Faglig kommentar Lønforhandlingerne er nu i gang Beretningen foreligger som bilag i punktform, og skal ses i sammenhæng med den skriftlige orientering. Der findes stadig mulighed for at få den skriftlige orientering udleveret ved henvendelse til gruppen. Efter beretningen præciserede dirigenterne, at man i pausen kunne indtegne sig på talerlisten og havde man ændringer til udtalelsen, skulle disse også afleveres til dirigenterne i pausen. Pause. Efter pausen kunne dirigenterne give ordet frit til debat. Efter et par gode indlæg fra salen og den tilhørende replik fra formanden kunne dirigenterne stille beretningen under afstemning. Resultaterne fra de første forhandlinger ligger i størrelsesordenen 3,25 kr. op til 4,50 kr. pr. time. Der er et enkelt resultat der ligger lavere. Alt i alt ser det positivt ud, og vi håber at I presser på derude. Arbejdsgiverne har jo som helhed gode tider, og det er på tide at vi får en rimelig del af kagen. Kan I ikke komme igennem, så kontakt os, og vi vil prøve at hjælpe. Overenskomsternes satser er steget pr Se i din overenskomst og tjek at din arbejdsgiver betaler med den rigtige sats. Er du i tvivl så kontakt Industrigruppen i fagforeningen Satserne omkring Industriens Pension stiger pr Beretningen blev herefter godkendt enstemmigt. Omkring udtalelsen var der ikke indkommet forslag, og den blev efterfølgende godkendt enstemmigt med en enkelt redaktionel ændring. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Valg Gruppeformand John Hansen blev genvalgt, idet der ikke er indkommet forslag til ny kandidat. 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Foreslået og genvalgt blev Jan Ahrendt, Leif Alminde, Beskæftigelsen i Danmark er steget det sidste år, men desværre ikke på Industriområdet. Her sker der lukning og udflytning af arbejdspladser, hvilket er værst i Ringkøbing og Århus Amt og den teknologiske udvikling med automatisering af anlæggene, samt de opstillede Industrirobotter der er i sving i Dansk Industri gør også indhug i Industriens arbejdspladser. Men der er stadig over personer beskæftiget indenfor industrien, så vi er ikke helt på vej væk fra Industrisamfundet, og på en lang række af virksomhederne findes der rigtig gode jobs til 3F erne og flere virksomheder har en særdeles sund økonomi med store overskud, og det sidste er vore tillidsrepræsentanter netop nu ved at udnytte i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Der er pt. flere steder opnået stigninger på kr. 3,25 til kr. 4,50. Overenskomstsituationen 2007 er vi allerede godt i gang med, idet forslag skal indsendes til forbundet inden sommeren Vi har nedsat et OK-udvalg, som er i gang med planlægningen, og der er bl.a. udarbejdet et spørgeskema. Dette og forslag til ændringer i Industriens overenskomst, DS Håndværk & Industri, Dansk Maskinhandler, Bryggeroverenskomsten og Tekstil & Beklædningsoverenskomsten bedes arbejdspladser, klubber og medlemmer venligst indsende til gruppen senest den 29. maj John Hansen MEDLEMSMØDE om overenskomsten 2007 Tirsdag den 13. juni kl i 3F Rymarken 1. Valg af ordstyrer (fortsættes nederst s. 8) Faglig sekretær i Industrigruppen Lis»Søballe«Jensen bliver 60 år den 21. maj Lis har arbejdet på Weston Tæppefabrik i Hørning fra Den faglige karriere startede med valg som tillidsrepræsentant i I 1985 blev Lis valgt som formand i tekstilarbejderforbundet, der senere samme år blev sammenlagt med Syerskernes Fagforening. Her blev Lis næstformand og hun overtog i 1993 den ledige formandspost. Den 1. januar 1998 blev DBTF sammenlagt med SID og her blev Lis faglig sekretær, hvilket hun fortsat er i 3F. Der er reception i 3F Rymarken den 19. maj kl til kl Gennemgang og vedtagelse af forslag til OK 2007 Industrigruppen INDUSTRIGRUPPEN UDTALELSE FRA 3F RYMARKEN INDUSTRIGRUPPENS GENERALFORSAMLING 2006: DET ER EN HÅN, NÅR STORE DELE AF SAMFUNDET HAR TRAVLT MED AT, ERKLÆRE FAGBEVÆGEL- SEN DØD, NÅR MAN SAMTIDIG ER I FÆRD MED AT GENOPLIVE DET KLASSEDELTE SAMFUND! Fra brede dele af samfundet, fra økonomiske vismænd og fra den siddende regering, hører vi dagligt om den voksende velstand blandt danskerne! Stigende huspriser, friværdi og historisk lave renter er de værdier der især udnyttes til at omsætte drømme for en voksende del af den Danske befolkning. Med til historien hører også, at der fortsat er mennesker på overførselsindkomster, mennesker i almennyttige boliger uden mulighed for omprioritering, mennesker der uforskyldt er invalideret af f.eks. arbejdsulykker, eller danskere med en anden etnisk baggrund. Uligheden mellem de sidst nævnte og den hastigt voksende middelklasse bliver større dag for dag. Det gælder også for de korttidsuddannede og ufaglærte, hvis legitime krav om videreog efteruddannelse tilsidesættes til fordel for de langtidsuddannedes stadfæstede ret til samme. Der mangler konkrete krav til arbejdsgiverne om økonomisk bidrag til den uddannelsesudvikling der er nødvendig for at fastholde virksomhedernes muligheder for vækst i Danmark. Uddannelse, åbenhed, respekt for individet og ligestilling, for køn og etnisk oprindelse er de væsentligste ingredienser i arbejdet for at globaliseringen fortsat kan være et aktiv! Danske Industriarbejdere vil ikke have flere billige Claus Hjort-løsninger der udløser mantraer som det grå guld eller alle i arbejde når regeringen ikke tør konfrontere arbejdsgiverne med det faktum, at de også har et ansvar for de ansatte, der skaber overskud og ikke kun aktionærerne! Prisen for arbejdsgiverne er: Vær med til at bære en fremadrettet samfundsudvikling! Efter det udskældte overenskomstforlig i 2004, hvor blandt andet forsømt tid, blev skærpet og fremhævet, er der på Industriens arbejdspladser stor bevågenhed om de krav der udtages til det kommende års overenskomstforhandlinger. I samme periode, har vi oplevet, at Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Industri har trukket i den forkerte retning, når tillidsrepræsentanter har været part i et sagsforløb. Respekten for Tillidsmandsinstitutionen er forsøgt undergravet! Det er et nagelfast faktum, at selvom arbejdsgiverne fagretligt underkendes i opsigelsessager, bliver medarbejderen ikke genansat! Vi må kræve genansættelse! Dette krav skal yderligere skærpes i sager hvor tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter, klubbestyrelsesmedlemmer og talsmænd er involveret. Vi kan og vil ikke stiltiende acceptere denne udvikling! De der vælges til at varetage kollegernes tarv og rettigheder, skal beskyttes bedre mod overgreb! Der er ingen mening i, at vælge repræsentanter der forventes at matche ledelsen, hvis det er muligt at betale sig fra at fjerne besværlige tillidsvalgte, som arbejder med at forfægte deres kollegers sag. Vi vil kræve, at vore forhandlere anerkender dette, og vægter det som det ubetinget vigtigste punkt under de forestående overenskomstforhandlinger. Arbejdsgiverne kan med overenskomsten i hånden skaffe sig ubegrænset adgang til fleksibilitet i produktionen! Dette sker uden hensyn til de ansattes ret til fritid og familieliv. 3-holdsdrift, overarbejde, forskudt tid og weekenddrift slider på industriarbejdernes liv. Ulemperne ved skifteholdsarbejdet skal i fokus. Vi ønsker ikke mere fleksibilitet i overenskomsten til arbejdsgiverens fordel. Skifteholdsarbejdernes rimelige krav må honoreres ved de kommende overenskomstforhandlinger! Således vedtaget 14. marts 2006 John Hansen Poul Larsen Leif Lindgreen formand dirigent dirigent SPØRGESKEMA Industriens Overenskomst år 2007 Industrioverenskomsten-Bryggerne 2007 Tekstil & Beklædningsoverenskomsten 2007 DS Håndværk & Industri 2007 Hvilke krav er for dig det vigtigste ved fornyelsen af overenskomsterne? Nedenfor er der nævnt 20 forskellige krav, som du kan/skal prioritere ved at give 10 af kravene talværdier. Brug tallene fra 1 til 10, hvor 1 er værdien for det vigtigste krav, mens værdien falder ned til 10, som er værdien for det lavest prioriterede krav. Tryghed i ansættelsen Afspadsering af al overarbejde Bedre beskyttelse af tillidsfolk/sikkerhedsrepræsentanter Kortere daglig arbejdstid Kortere ugentlig arbejdstid Længere ferie Bedre feriegodtgørelse Bedre SH-betaling Forbedret holddriftsaftale Forhøjelse af mindstebetalingen Forbud mod dobbeltbeskæftigelse Omsorgsdage, barns sygdom o.lign. Bedre adgang for fagforeningen på virksomheden Funktionærlignende ansættelse Bedre overtidsbetaling Fleksibel arbejdstid Positiv særbehandling af kolleger mht. anciennitet og alder Bedre adgang til betalt uddannelse Fuld løn under sygdom, barsel Udbygning af pensionsordningen Kryds af og returnér skemaet til afdelingen. Sidste frist er mandag den 29. maj

4 4 PRIVAT SERVICE GRUPPE Der har været afholdt gruppegeneralforsamling i Privat Service Lillian Knudsen, fhv. forbundsformand for KAD. Forhenværende Forbundsformand for KAD, nuværende Gruppeformand i 3F Lillian Knudsen vil komme og fortælle lidt om, hvordan det er at blive til 3F i stedet for KAD. Lillian Knudsen har været Forbundsformand i mange år, hvordan har det været at træffe beslutningen om at lave en fusion med samtidig at skulle sørge for, at værdier der var vigtige i et kvindeforbund blev taget med over i et nyt blandet forbund. Ligeledes har Lillian Knudsen startet en helt ny karriere som Kommunalpolitiker i Dragør, valgt ind ved sidste kommunevalg. Vigtigt Vigtigt Vigtigt Medlemsmøde Mandag den 8. maj 2006 kl vil vi holde et medlemsmøde Husk at notere dine arbejdstimer, på hvilket tidspunkt af dagen du arbejder, samt alle dine overarbejdstimer, ned i din lommebog. Så hvis der skulle opstå problemer med din arbejdsgiver om, hvor mange timer du har arbejdet, kan du dokumentere ud fra dine notater. Du kan fortsat afhente en lommebog i afdelingen for Det bliver en meget spændende aften med en meget spændende dame. Vi håber mange vil komme og møde Lillian og få en debat efterfølgende. Husk at tilmelde dig, da der bliver serveret et lettere måltid. Tilmelding til: Birgit Lund tlf og Tove Dam tlf senest tirsdag den 2. maj Bestyrelsen blev som følger: Tove Dam Gruppeformand Birgit Lund Faglig Sekretær Lis Gregersen Skejby Sygehus ISS Ida Akselsen Psykiatrisk Hospital ISS Lise Nielsen Uddanner sig til Hospitalsserviceass. Else Wøhlk Togservice ISS Stinne D. Jacobsen Skejby Sygehus ISS ny i bestyrelsen Rikke Møller Togservice ISS ny i bestyrelsen Suppleanter til bestyrelsen blev: Diana Jensen Børnenes Friskole Susanne Larsen Skejby Sygehus ISS Ligeledes var der valg til Repræsentantskabet Repræsentantskabet blev som følger: Bestyrelsen og Ingelise Kjærgård Mabel Lindskow Marianne L. Mahmoud Birthe Jensen Partuang Nielsen Susanne Larsen Diana Jensen Gitte Jessen RBF (Restaurations Branchens Forbund) har haft stemmemateriale sendt ud til deres medlemmer, om de var enige i at RBF skulle fusionere med 3F. Af de afgivne stemmer var der stort flertal for fusionen. Dette betyder så, at fra 1. juli 2006 vil RBF blive en del af Privat Service Gruppen. Vi ser meget frem til at få 2 nye kolleger i vores gruppe, samt en masse nye medlemmer vi skal være med til at servicere. Hjemsendelser I den Private Servicegruppe er vi blevet bekendt med, at der sker hjemsendelser af medarbejdere, som arbejder på Serviceoverenskomsten, det er henholdsvis SBA og RSBA. Det skal derfor præciseres, at ingen har ret til at hjemsende medarbejdere i serviceoverenskomsterne på grund af svigtende tilførsel af råvarer eller manglende arbejde i øvrigt. Der er kun én undtagelse i Serviceoverenskomsten, dette er i Skadesservice, der har en særbestemmelse om, at der kan hjemsendes i tilfælde af arbejdsmangel, der ikke kan imødegås ved afspadsering af overarbejde, eller der kan omplaceres til andet arbejde. Medlemskab Privat Service optager nu mænd, så hvis der er nogle af dine mandlige kolleger, der ikke er organiseret, kan de nu blive det i 3F Privat Service. Optjening af ferie under sygefravær Der er en karensperiode på 12 måneders sammenhængende ansættelse i firmaet. Sygeferiegodtgørelse betales ved mere end 3 dages sygdom. Men beregnes herefter fra 1. sygedag. Sygeferiegodtgørelse er inkl. Søgnehelligdagsbetaling, og udgør kr. 20,04 pr. fraværstime. Sygeferiegodtgørelse betales max. for 4 måneder ved samme sygdom eller tilskadekomst. Varierende ugentlig arbejdstid I SBA og RSBA overenskomsterne kan der ikke være ugentlig varierende arbejdstid, hvis man er ansat under 30 timer om ugen. Kun hvis man er ansat mellem 30 og 37 timer om ugen, og der er enighed mellem virksomhed/tillidsrepræsentant, eller der er enighed mellem virksomhed og den lokale fagforening kan der laves en aftale, der skal løbe over et vist antal uger. Det skal være således, at når perioden er overstået skal det i gennemsnit svare til det timetal der står på ansættelsesbrevet. Overtidsbetaling ydes, hvis man i det antal uger der er aftalt, kommer over et gennemsnit på 37 timer pr. uge. Ingen uger må overstige 48 timers arbejde. LØN LØN LØN LØN LØN Husk at lønnen er steget pr. 15. marts 2006 til kr. 112,51 i timen. Vi har meget brug for at vide hvor du arbejder, så du står rigtigt i vores kartotek. I 2007 har Rengørings Branchen overenskomstforhandlinger, du skal have mulighed for at stemme om overenskomsten. Derfor er det vigtigt du udfylder kuponen andet sted i bladet.! Husk at kigge på fællessiderne i bladet, der kan være andre spændende tilbud du kan deltage i.

5 Leder Offentlig gruppe OFFENTLIG SERVICE GRUPPE 5 Foråret oplever de fleste af os som en livsbekræftende årstid, hvor alt springer ud og gror. For mange af vore 3F medlemmer, er foråret lig beskæftigelse. Vi har mange sæsonansatte der starter på dette tidspunkt. De kommunalt ansatte i Århus og Odder er ikke så usikre i deres ansættelse som de øvrige kommuner i landet, da vi ikke skal sammenlægges med andre og ikke får dobbelt ansættelse på visse områder. Det er den største reform nogensinde, der er blevet vedtaget, allerede halvandet år efter vedtagelsen, skal den føres ud i livet. Det betyder nedlæggelse af amterne oprettelse af regionerne flytning af arbejdspladser til regionerne, staten og kommunerne. Det betyder ikke, at de af vore medlemmer der skal skifte, får en ringere arbejdsgiver. Men der er nogen arbejdspladser, der bliver flyttet til andre dele af landet, men her har vi ingen medlemmer. I Århus kommune har vi fået nok den største magistratsændring nogensinde. Dette arbejde har vore tillidsmænd arbejdet med det sidste år og har fået et utrolig flot resultat på deres arbejdsområde. Vi er nu ved at være færdige med forhandlingerne om Ny Løn inden for det amts og kommunale område for specialarbejdere. De områder der ikke har forhandlinger om NY LØN i denne omgang, får 1 skalatrin Med disse ord vil jeg ønske jer alle et godt forår. Hans Sig Nielsen Gruppeformand Der indkaldes hermed til Lukke generalforsamling i klub 7 Tirsdag den 25. april kl i mødelokale 231, 1. sal Rymarken 4 Dagsorden: 1. Fremlæggelse af afslutningsregnskab 2. Lukning af klubben 3. Eventuelt. Når dagsordenen er udtømt, deles forsamlingen for evt. at stifte nye klubber på de respektive områder (stat amt magistrater i Århus Kommune Odder Kommune). Generalforsamling i Den Offentlige Gruppe Overgår din arbejdsplads til Staten næste år, så se her: Vi afholder et medlemsmøde for de af vore medlemmer, der er ansat ved en amtslig arbejdsplads, som overgår til Staten pr. 1. januar Der vil blive afsluttet med fællesspisning (efter stiftelse af nye klubber) - derfor tilmelding til Kirsten Bering på telefon eller mail: OBS. OBS. OBS. OBS Alle medlemmer af 3F Rymarken Offentlige Gruppe beskæftiget på et af her nævnte områder: Universitetet Teknisk Skole Seminarierne i Århus samt statens øvrige virksomheder. Dette er en kort beskrivelse af aftenen, et mere udførligt referatet kan afhentes i gruppen. Generalforsamlingen blev afholdt den 1. marts. Dette skulle ifølge kalenderen have været den første forårsdag, men det var en rigtig kold vinterdag. På trods af dette var der mødt 70 medlemmer op, til det som blev en stille og rolig generalforsamling. Formanden kom i sin beretning rundt i næste alle hjørner af gruppens område, bl.a. blev følgende nævnt: beskæftigelsen som stort set har været stabil strukturreformens konsekvenser, som vi i Århus og Odder Kommune ikke mærker så meget til men som på de amtslige og statslige arbejdspladser i 2006 vil komme til at fylde mere Århus Kommune har gennemført en stor magistratsændring (ny ledelses- og opgavestruktur). Dette har de lokale tillidsmænd arbejdet med det sidste år 2005 var året, hvor samtlige overenskomster blev fornyet og følgelig blev det et travlt år for gruppen udfordringerne er mange på det offentlige område, men vi ser positivt på fremtiden og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i de kommende år, dels med vores nuværende arbejdsgivere, men også de nye og sidst men ikke mindst med vores tillidsrepræsentanter og medlemmer. Nyvalg til gruppebestyrelsen bestyrelsen består nu af følgende medlemmer: Brian Sten Larsen, Natur og Vejservice, Poul Erik Poulsen, Århus Havn, Leon Kanstrup, Sundhed og Omsorg, Søren Jacobsen, Natur og Vejservice, Willy Porzt, Vand og Spildevand, Jens Lundby, Driftscenteret i Odder, Inge Madsen, Åby Skole, Nethe Lunden, Århus Sygehus Nørrebrogade, Jette Knudsen, Århus Sygehus Nørrebrogade nyvalgt, Lene Thomsen, Aarhus tekniske Skole nyvalgt, Dea Andersen, daginstitutionerne i Århus Kommune nyvalgt. Til afdelingsbestyrelsen blev Brian Sten Larsen genvagt og Nethe Lunden nyvalgt. Som faglige sekretærer blev Sten Boye Jensen og Yvonne Christensen genvalgt. Der blev sagt farvel og tak for indsatsen til følgende bestyrelsesmedlemmer som af forskellige årsager ikke ønskede at genopstille, Knud Tychonius, Birte Larsen, Berit Basse og Winnie Leth. Mødet finder sted Torsdag den 20. april 2006 kl i mødelokalerne på Rymarken Vi får besøg af en af vore forhandlingssekretærer fra forbundet, der vil fortælle lidt om, hvordan fremtiden ser ud og hvilke aftaler, der er lavet på området. Da der er spisning, skal vi have din tilmelding til mødet på tlf senest kl senest dagen i forvejen. MØDE i Offentlig Gruppe Offentlig Gruppe afholder møde for vore tillidsvalgte og andre interesserede ansat i Århus Kommune Onsdag den 24. maj kl i mødelokalerne på 1. sal. Mødet omhandler det sparekatalog for Århus Kommune, som bliver offentliggjort den 15. maj. Vi har inviteret repræsentanter fra byrådet til en debat, så mød talstærkt op. Da der er spisning skal vi have din tilmelding senest kl dagen i forvejen på tlf.: Der er kaffe på kanden fra kl VUC Århus Alle gymnasier i Århus - Amts gården Amtslige dag- og døgninstitutioner Århus Sygehus (alle hospitalerne) også Odder Sygehus Psykiatrisk Hospital. Skolerne i Århus Brobjergskolen Kommunale daginstitutioner/fritidshjem Musikhuset Svømmehallerne Skøjtebanen Kulturhus Århus. Indkaldelse til Stiftelse af nye Klubber Tirsdag den 25. april 2006 kl Dagsorden opstart af klubber der vil blive afsluttet med fællesspisning derfor tilmelding til Kirsten Bering på telefon eller mail: Mødelokalerne vil fremgå at tavlen i forhallen. Stiftende generalforsamling for Klub 1 og 2 i Den Offentlige Gruppe Tirsdag den 16. maj 2006, kl i 3F Rymarkens lokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Orientering om ny klub 3. Vedtægtsforslag 4. Valg ifølge vedtægter 5. Evt. Da der er mad efter den stiftende generalforsamling, skal tilmelding ske senest den 10. maj 2006 til Kirsten Bering - 3F Rymarken på tlf. nr Fælles bestyrelsesmøde for klub 1 og 2 er den 11. maj 2006 kl i lokale 2.31 ved 3F Rymarken.

6 6 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN Undergravende virksomhed Danske Byggefirmaer jager den hurtige profit, og det skal ske ved hjælp af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Hindringerne er forbrugernes tvivl og LO fagbevægelsen. Tidsskriftet Økonomisk ugebrev skød i en række artikler i marts måned startskuddet af til en storstilet misinformationskampagne, som skal undergrave overenskomsterne og den Danske håndværkers troværdighed. Her er nogle eksempler fra kampagnen: Direktør i MT Højgaard koncernen Jens Bak-Nyhus udtaler ifølge tidsskriftet Økonomisk ugebrev at håndværkere fra udlandet er dygtigere end de danske.»kvaliteten er højere, ingen helligdage og den slags«. Dir. Jens Bak-Nyhus leverede endvidere en lammende kritik af de faglige uddannelser.»i Danmark er de faglige uddannelser for brede, de udenlandske håndværkere er en smule mere specialiserede, en murer er for eksempel ikke kun en murer, enten er han pudsmurer, flisemurer eller facademurer«. Det danske faglige uddannelsessystem bygger på konsensus, vi (arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer) har arbejdet målrettet på at skabe en bred faglig uddannelse, kombineret med efteruddannelse i specialer, det sikrer en fleksibel arbejdskraft. Lever håndværkerne ikke op til de krav, eksempelvis MT Højgaard ved Jens Bak-Nyhus efterspørger, kunne man foreslå at MT Højgaard udnyttede efteruddannelsesmulighederne for sine medarbejdere. Samme Jens Bak-Nyhus slog iøvrigt for kun 2 måneder siden til lyd for en stor satsning på uddannelsesområdet, og lovede at MTH ville øge antallet af lærlinge betragteligt, noget vi stadig mangler at mærke! Med Jens Bak-Nyhus medvirken i denne undersøgelse placerer han MT Højgaard i det jeg vil kalde det mindre pæne selskab, indenfor byggesektoren. Dansk Byggeri angriber fagbevægelsens bestræbelser på at håndhæve overenskomsterne, når direktør Børge Elgaard hånligt karakteriserer de faglige medarbejdere som polakjægere, og deres arbejdsmetoder som hetz. I en lang række konkrete tilfælde har fagbevægelsen dokumenteret og fået dom for, at østeuropæiske håndværkere udnyttes groft af danske entreprenører og bygherrer. I stribevis af tilfælde er underbetaling, byggesjusk og dårligt arbejdsmiljø dokumenteret. Mange Baltiske og Polske håndværkere har været udsat for vold og trusler. Det er beskæmmende billeder fra den mørke del af et arbejdsmarked, hvor arbejdsgiverne alene sætter reglerne og betingelserne. I ofte slavelignende arbejdsforhold udnyttes arbejdskraften som i 1800-tallet, og med den mest højreorienterede regering siden, kan der kun sikres et anstændigt og trygt arbejdsmarked med en stærk fagforening. En fagforening som Børge Elgaard frivilligt indgår overenskomster med gang på gang. Nogle virksomheder fra Polen og de Baltiske lande har ordnede forhold. Der er skrevet overenskomst og medarbejderne får både løn- og arbejdsforhold, som matcher danske håndværkere, men det er med skam at melde de færreste. Det er et faktum, at de fleste polske og baltiske håndværkere er dårligere stillet end deres danske kolleger. Økonomisk ugebrev, har spurgt de virksomheder, som beskæftiger Baltisk og Polsk arbejdskraft om deres udenlandske medarbejderes kvaliteter, og som man råber i skoven får man svar.»polske arbejdere har en højere arbejdsmoral end danskerne! De er loyale, arbejdsomme og samarbejdsvillige«.»danskerne ryger, drikker kaffe, snakker i mobiltelefon og skal beskæftiges. De mangler motivation, engagement og flid, men brokke sig, det kan de finde ud af«! danske bygningsarbejdere har traditionelt nydt stor respekt i befolkningen, fordi de har ry for at være arbejdsomme og dygtige. Bygningsarbejderne har i kraft af høj organisering i fagforeninger og akkordarbejde sikret sig gode løn- og arbejdsforhold. Det at være håndværker er ligefrem blevet et sexsymbol! Det er således en grundpille i danskernes selvforståelse, at stærke kapitalkræfter i landet har sat sig for at miskreditere. En række danske byggefirmaer jager den hurtige profit, og det skal ske ved hjælp af underbetalt udenlandsk arbejdskraft. Så når de huse, som polske eller baltiske arbejdere har bygget skal sælges eller udlejes, så lur mig om det ikke bliver til markedspris. Og det vil undre mig om den forskel på mellem 100 og 200 kr. den danske bygmester sparer pr. arbejdstime ikke ryger direkte ned i lommen på ham selv. Hverken MT Højgaard eller andre entreprenører er jo filantroper. Køberen sparer ikke noget, og om kvaliteten holder, må tiden jo vise. Uanset forsøgene på misinformation og miskreditering vil vi håndhæve danske løn- og arbejdsforhold, ikke ved at jage»polakker«, men ved at sikre at virksomhederne overholder landets love og overenskomster. Ole Christiansen, formand Anlægs- og Bygningsgruppen 3F Århus Arbejdsløshedsstatistik De relative høje tal skyldes den strenge vinter. Mange har været hjemsendt på vejrlig, været på kursus eller været vinterfyret. Før vinteren satte ind var ledigheden meget lav, således var der mellem jul og nytår mindre end 50 ledige. SJAKBAJSKURSUS Lørdag den 29. april og Lørdag den 20. maj kl til Gruppen afholder kursus for nye og mindre rutinerede sjakbajser. Kurset omfatter: Gennemgang af overenskomst Fagretslige afgørelser Rettigheder, ansvar og pligter Værktøj til planlægning Skurbog Akkorderinger Aftaler Ledelse og samarbejde Tilmelding senest den 26. april. Kurset følges op i efteråret af yderligere 2 dage. Sted. Rymarken 4. Minimum 10 deltagere. Der studeres intenst her forskellige løsningsforslag til planlægning (fra sjakbajskursus feb.-marts 2006). Overenskomstfornyelse Det er nu ved at være ved tiden at rejse krav til den kommende overenskomst. Kravene skal være forbundet i hænde senest den 15. august. Gruppebestyrelsen nedsætter et OK udvalg, bestående af tillidsmænd og sjakbajser der dækker overenskomsterne. Der afholdes medlemsmøde den 31. maj kl på Rymarken 4 Vi starter med en bid brød. Dagsorden: Velkomst Overenskomstforhandlingernes dunkle veje Overenskomstfornyelse 2007 Afslutning Forventet slut kl Gruppebestyrelsen Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Juli kvartal ,00 209,70 Oktober kvartal ,75 221,75 Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Januar kvartal ,50 195,15 April kvartal ,60 205,57 Juli kvartal ,00 213,97 Oktober kvartal sum ,50 217,22 Januar kvartal ,00 223,79 Overenskomstmæssige reguleringer forår F-Dansk Byggeri»Den røde overenskomst«regulering af mindstebetalingssatsen, samt satserne for overarbejdstillæg. Pr. 1. marts 2006: For voksne arbejdere 101,65 kr. For Chauffører og asfaltarbejdere 106,75 kr. For Tagdækkere 107,80 kr. Struktørlærlinge 1 år. 51,98 kr. 2 år. 61,41 kr. 3 år. 74,11 kr. 4 år. 85,93 kr. Herudover reguleres satserne for forskudttid, og skiftehold med 0,90 kr. pr. time Pensionsindbetalingerne hæves til 10,8% pr. 1. juli Heraf betaler arbejdsgiveren 7,2%. Minutfaktoren på BYG priskuranten 3-10 hæves på følgende punkter: Jordarbejde +33,58% Belægningsarbejde +29,09% Betonarbejde +33,59% Flydebeton +10,26% Forskallingsarbejde +33,59% Jernarbejde +29,24% Elementarbejde +29,23% Blokke, pladevægge +37,56% Kloakarbejde +37,55% Prisstigningerne gælder for akkorder indgået efter 1. marts 2006, eller hvor der er aftalt andet. Minutfaktoren for Priskurant og vejledende tider ( Danske Entreprenører). Minutfaktoren stiger til 160,15 (inkl. Dyrtid 202,15 øre) pr. 1. marts Stigningen gælder kun for nye aftaler eller hvor andet er aftalt. OC. Nyt fra Betonklubben Vi har lige haft generalforsamling i klubben. Der blev valgt to nye til bestyrelsen. Bestyrelsen er: Formand: Jørgen Trøllund Næstformand: Niels Engholm Kasserer: Tonny Mikkelsen Benny Berg, Rene Andersen, Mads Pedersen. Der blev vedtaget at vi vil lave et opmålingskursus. Vi regner også med, at vi kan få stablet et fodboldhold på benene, så er der nogle, der har lyst til at deltage af dem, som ikke er medlem, meld jer ind i klubben hos Tonny tlf. nr PS: Medlemmer hører nærmere med tidspunkter m.m.

7 DEN GRØNNE GRUPPE 7 Den Grønne Gruppebestyrelse valgt den 21. marts 2006: Fra venstre Thomas Møller, Anni Pedersen, Lone Krog, Dan Jacobsen, Torben Nielsen, Ivan Krag Møller, Erik Jessen, Bjarne Volmar, Ebbe Nielsen og Morten Sørensen. Per Spangberg var fraværende ved fotograferingen. Den Grønne Gruppe valgte på sin gruppegeneralforsamling følgende: Thomas Møller blev genvalgt som gruppeformand uden modkandidater. Dan Jacobsen blev valgt som faglig sekretær med 34 stemmer (Bjarne Volmar fik 11 stemmer). Til gruppebestyrelsen valgtes Anni Pedersen, Per Spangberg, Erik Jessen, Dan Jacobsen og Bjarne Volmar uden modkandidater. Som gruppens suppleant valgtes Lone Krog uden modkandidater. Thomas Sørensen blev valgt som suppleant til gruppebestyrelsen med 34 stemmer (Knud Erik Dalgård fik 12 stemmer). Til repræsentantskabet valgtes følgende: Fornavn Efternavn stemmetal nr Ebbe Nielsen afd. Best. fast Ivan Krag Møller afd. Best. fast Thomas Møller afd. Best. fast Dan Schemel Jacobsen 47 1 Anne-Mette Egtved Nielsen 45 2 Anni Alslev Pedersen 45 3 Bjarne Volmar 45 4 Jens Thomas H. Sørensen 45 5 Rita Marie Olsen 45 6 Jørn Veinholt Jensen 44 7 Morten Sørensen 44 8 Erik Richardt Jessen 43 9 Lone Krogh Ivan Jacobsen Per Spangberg Per Bernhard Mogensen Stig Bros Andersen Torben Nielsen Jørgen Tvillum Pedersen Brian Rønnov Allan Jensen Hans Erik Jacobsen Søren Christiansen Peter Nørup Bent Aage Nielsen supp Knud Erik Dalgaard supp Claus Bondegaard 3. supp Jan Mouritzen 4. supp Poul Johansen 5. supp Grete Kristensen 6. supp Søren Rolander 7. supp 3F Århus Rymarken Den Grønne Gruppe Ordinær gruppegeneralforsamling tirsdag den 21. marts 2006 Udtalelse: Vi er alle i samme båd! I sin korte levetid har 3F Århus Rymarken været præget af alvorlige økonomiske og organisatoriske problemer. Den Grønne Gruppe er blevet stemt eftertrykkeligt ned i spørgsmålet om, hvordan problemerne skulle håndteres. Vi må nu tage afsked med en valgt faglig medarbejder, uden at dette kan begrundes med medlemsfald i vores gruppe. På den baggrund har vi ønsket at forlade 3F Århus Rymarken til fordel for 3F Århus Transport, Logistik og Byg (Sommervej). Imidlertid kan en flytning desværre ikke lade sig gøre. Dette beklager vi, men tager til efterretning, at vi også fremover er en del af 3F Rymarken. Vores budskab til resten af huset og til forbundet skal i den anledning være, at vi ikke agter at sætte os hen i et hjørne og surmule tværtimod. Som udgangspunkt har alle i 3F Rymarken en fælles interesse i at finde holdbare løsninger på afdelingens problemer, herunder medlemstilbagegangen og det alarmerende driftsunderskud. Dette arbejde ønsker Den Grønne Gruppe at indgå konstruktivt i. På samme måde er vi indstillet på at løse andre fælles opgaver med de ressourcer, vi kan tilbyde. Men det vigtigste for os er fortsat, at vore faglige folk er synlige ude på arbejdspladserne og giver den bedst mulige faglige service til vore medlemmer. Faglig service er, hvad medlemmerne betaler for, og opsøgende arbejde er den bedste reklame, en fagforening kan lave for sig selv. Derfor må andre aktiviteter komme i anden række. Vores prioritering vil i første omgang være de grønne medlemmer, men i øvrigt ser vi frem til, at der etableres et tværfagligt samarbejde i afdelingen. Vi ser stadig anderledes på dét at drive en fagforening, end flertallet i afdelingen gør og vore uenigheder forsvinder ikke bare sådan lige. Det bliver en udfordring at få de forskellige holdninger til at gå op i en højere enhed, og i den forbindelse imødeser vi, at afdelingens ledelse træder i karakter som handlende og samlende kraft. Det fælles mål er en stærk fagforening lad os sammen finde ud af, hvordan vi når derhen. Vedtaget den 21. marts 2006 Dirigenter: Ebbe Nielsen og Hans E. Jacobsen Anlægsgartnere/golffolk/ indendørsbeplantning: Der indkaldes til Klubgeneralforsamling Tirsdag den 9. maj kl i mødelokalerne på Rymarken Dagsorden: 1. Velkomst og konstituering 2. Beretning 3. Forslag herunder vedtægtsændringer 4. Valg af bestyrelse mv. 5. Evt. DEBAT: Arbejdstid - flextidsaftaler - 3 dages arbejdsuger og betaling. Efter generalforsamlingen er der oplæg og diskussion med Christina Løvenhardt, Forhandlingssekretær i Forbundet. Da der bliver serveret mad, vil vi gerne have jeres tilmelding mandag den 8. maj på tlf / Anni A. Pedersen/ Thomas Møller Afsked med faglig sekretær Bjarne Volmar Lønreguleringer SH og Fridagspulje pr. 1. januar 2006: GLS-A overenskomsterne 6,75% DAG Anlægsgartner mf. 6,45% 1. marts 2006 Anlægsgartner: + 3,00 kr. pr. time til 113,30 kr. for faglærte PensionDanmark Pensionsbidraget ændres: 1. april 2006 til 10,80% for de grønne private overenskomster 1. april 2006 til 14,55% for faglærte og specialarbejdere i kommunerne med den»store«pension ( 9 stk. 2) 1. april 2006 til 12,5% for faglærte og specialarbejdere i kommunerne med den»lille«pension ( 9 stk. 1). 1. oktober 2006 stiger statens minipension fra 9,28% til 10,28% (12,5% ordningen fortsætter). Afdelingens repræsentantskab har vedtaget at reducere antallet af faglige sekretærer med 1, og at det skulle ske i den grønne gruppe. Den Grønne Gruppe måtte derfor på sin gruppegeneralforsamling d. 21. marts afholde kampvalg mellem Bjarne Volmar og Dan Jacobsen. Dette valg vandt Dan Jacobsen. Dette er baggrunden for at vi nu må tage afsked med Bjarne. Han har gennem 12 år været valgt til faglig sekretær først i Gartnernes Fagforening og siden i 3F, Den Grønne Gruppe i Århus. Bjarne har brugt det meste af sin tid med de private gartner-overenskomster, men han har bevæget sig hele vejen rundt i det grønne område. Bjarne blev på gruppegeneralforsamlingen valgt til gruppebestyrelsen og repræsentantskabet, lige som han har et par tillidsposter i forbundet. Vi vil stadig møde Bjarne i faglige sammenhænge. Vi har altid været tilfredse med Bjarnes faglige og personlige indsats for medlemmerne. For gruppegeneralforsamlingen var det et valg mellem et af 2 guldæg vi havde i kurven. Vi ønsker Bjarne al held og lykke i fremtiden. Der holdes en mindre uformel afskedsreception tirsdag den 18. april, hvor medlemmer og samarbejdspartnere kan få lejlighed til at sige farvel til Bjarne. Thomas Møller, Gruppeformand Læs udtalelsen fra Den Grønne Gruppes generalforsamling den 21. marts andet sted på siden.

8 8 A-KASSEN Kontingentsatser 2006 AB Grøn Øvrige Forbundet 150,60 150,60 150,60 Konfliktfond 10,00 10,00 10,00 Oplysnings og kursus 20,90 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 32,50 Afdelings kontingent 161,00 151,00 135,00 Fagforeningen pr. måned (03) 375,00 365,00 349,00 Arbejdsløshedskassen 278,00 278,00 278,00 adm. Bidrag til forbundet 48,00 48,00 48,00 adm. Bidrag til afdelingen 97,00 97,00 97,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 798,00 788,00 772,00 Fritidsulykkesforsikring 38,50 38,50 38,50 Ialt incl fritidsulykkesforsikring 836,50 826,50 810,50 Efterlønskontingent 389,00 389,00 389,00 I alt pr. måned incl. efterløn 1.225, , ,50 Lærlinge: Lærlinge uden a-kasse (74) 65,00 65,00 65,00 fritidsulykkeforsikring 38,50 38,50 38,50 Lærlinge incl. Fritidsulykkeforsikring 103,50 103,50 103,50 Pensionister: Forbund og afdeling (16) 40,00 40,00 40,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 20,00 Satser 2006 Max-dagpenge pr. dag: Fuldtidsforsikrede Deltidsforsikrede Dimmitendsats For at få den fulde dagpengesats skal du have tjent mindst 108,86 kr. i timen 37 timer pr. uge de sidste 13 uger før du blev ledig. Efterløn (100%), årligt Efterløn (100%) deltid, årligt Efterløn (82%), årligt Efterløn (82%), deltid Fleksibel efterløn(91%), årligt Fleksibel efterløn (91%), deltid årligt Velfærdsreform Halve Dagpenge: Fyraftensmøde om regeringens velfærdsreform onsdag den 26. april 2006 kl i afdelingens mødelokaler. Halve dagpenge til den årige, forringelser for dagpengemodtagere, forringelse af efterlønnen. Dette og meget mere af samme skuffe er regeringens bud på en ny velfærdsreform. Kom og hør om detaljerne og hvad velfærdsudspillet i øvrigt indeholder. Oplæg fra sekretariatsleder i 3F, Poul Hansen, med efterfølgende debat. Kom og deltag i debatten, det handler om vores fælles fremtid. Der vil blive serveret en sandwich og en øl/ vand. Hans Max/Jytte Hansen 667 kr. 445 kr. 547 kr kr kr kr kr kr kr. Arbejdsgivergodtgørelse ved ledighed For at opnå betaling for første ledighedsdag skal man være ansat i et firma, og have opnået 74 arbejdstimer inden for 4 uger. Dog opnår man retten til G-dage efter de 74 arbejdstimer. Anden betingelse er, at du er medlem af en A-kasse. G-dage ( pr. dag) 667 kr. Industrigruppens generalforsamling tirsdag 14. marts 2006 (fortsat fra s. 3) Peter Giese, Michael K. Hededal, Poul Erik Nielsen, Herluf Schmidt og idet Jan Ingsdorff har trukket sig fra gruppebestyrelsen, blev Michael Mike Batchelor nyvalgt. 3 suppleanter til gruppebestyrelsen. Foreslået og genvalgt blev Else-Marie Majgaard, mens Percy Nielsen og Jens Møller nyvalgtes, idet de 2 af suppleanterne er indtrådt i perioden. Man understreger, at suppleanterne i påkommende fald indtræder i gruppebestyrelsen i stedet for repræsentanter for den pågældende branche, den fratrædende og suppleanten kommer fra. 1 fanebærer og -suppleant. Foreslået og genvalgt blev Jan A. Olesen og Villy Andersen. Delegerede til repræsentantskabsmødet Antallet af delegerede til repræsentantskabsmødet er denne gang 34 ud over de 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer Industrigruppen pt. råder over. Det blev foreslået, at de 10 bestyrelsesmedlemmer i gruppen, der ikke er medlem af afdelingsbestyrelsen indstilles. Desuden indstilles de 3 suppleanter, samt de 3 faglige medarbejdere. Desuden vort medlem af løn- og pensionsudvalget. Slutteligt indstilles fanebæreren. Herefter blev yderligere 16 foreslået og valgt. Der blev foreslået og valgt 6 suppleanter. Indstilling til faglig sekretær Idet der ikke var indkommet andre forslag til kandidat blev Ejnar M. Jensen genvalgt og indstillet som faglig sekretær. Indstilling til afdelingsbestyrelsen (gruppeformand og 2 bestyrelsesmedlemmer). Foreslået og genvalgt blev John Hansen, Leif Lindgreen og Jesper Frid, mens Dorthe B. Larsen indstilles som nyvalgt suppleant. Andet Susanne Ovy Petersen orienterede omkring holddriftkonferencen i København og den tilhørende underskriftsindsamling, der skal fastholde forhandlerne på holddriftarbejdernes rimelige krav. Hun slog også et slag for underskriftsindsamlingen omkring trafficking. Fagbladet har i det seneste nummer behandlet fænomenet og afdækket de uhyrligheder disse kvinder er udsat for. Hans Sig Nielsen hilste generalforsamlingen og omtalte det gode samarbejde der er vore 2 grupper imellem. Han kunne fortælle, at bevægelsens forsamlingsbygning Kongreshuset nu er solgt, og et nyt domicil på St. Knuds Torv er købt, og under ombygning. Forventet indflytning er Formanden takkede forsamlingen, og takkede på egne og de øvrige opstilledes vegne for hhv. genvalg og nyvalg. Han takkede de fremmødte for deres deltagelse, og opfordrede til, at man næste gang tog en kollega med. Dirigenterne takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet. Mødedeltagerne nød herefter et beskedent traktement og en forfriskning. REF. EMJ

9 Til alle medlemmer med en arbejdsmarkedspension hos PensionDanmark Har du spørgsmål om din pension? Den første torsdag i hver måned kan du møde en af PensionDanmarks kundechefer og få personlig vejledning omkring din arbejdsmarkedspension. Første gang er: Torsdag den 4. maj kl Det tager ca. 1 /2 time, og du skal bestille tid senest kl. 12 dagen i forvejen hos Kirsten Bering på tlf Vejledningen finder sted i 3F s lokaler, Rymarken 4, 8210 Århus V. Du kan også læse mere om din pensionsordning på Invitation til lørdag formiddagshygge Lørdag den 6. maj kl i kælderen, Rymarken 4. Vi byder på formiddagskaffe og frokost krydret med politisk indlæg af: Folketingsmedlem René Skau Bjørnsson. Derefter kan der stilles spørgsmål, og vi kan få en god politisk debat. Pris: 25 kr. for medlemmer og 35 kr. for ledsagere, der ikke er medlemmer. Tilmelding til Anna inden torsdag den 4. maj, på tlf / Vi er meget glade for, at så mange har meldt sig ind efter sammenlægningen, men der er plads til flere, og kontingentet er kun 75 kr. helårligt. SAMMENHOLD GØR STÆRK - DERFOR KOM OG VÆR MED. Søren Jacobsen formand, tlf. nr.: Den socialdemokratiske fagklub, 3F Rymarken Århus FÆLLESSIDER / DIVERSE Årsmøde i lokalrådet for Odder Onsdag den 24. maj 2006 kl afholdes årsmødet i 3F-huset, Nørregade 46 i Odder Dagsorden: 1. Velkomst og konstituering 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. På valg er Jens Lundby, Per Spangberg og Agnete Christensen. Der udover skal der vælges to nye medlemmer. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være lokalrådet v/formanden i hænde senest den 17. maj Samtlige bilag der skal behandles på årsmødet vil være tilgængelige på lokalkontoret fra den 17. maj Adgang til årsmødet har de medlemmer af 3F-afdelingerne i Århus, der bor eller arbejder indenfor postnumrene 8300 og Hvad gør du i dagligdagen når du møder noget ukendt? 3F Rymarken Århus inviterer til et spændende Miniseminar om mangfoldighed Torsdag den 18. maj 2006 fra kl til kl Som menneske møder du mange nye udfordringer hver dag, både på din arbejdsplads, fra politikerne og dine øvrige omgivelser. Derfor dette arrangement. Helt konkret er det et tilbud, hvor der i ca. 2 timer arbejdes med at blive bevidst om, hvad vi gør i dagligdagen, når vi møder noget ukendt. Der kræves ingen forkundskaber. Du får bedre muligheder for at arbejde med menneskerettigheder, mangfoldighed og fagbevægelse både på din arbejdsplads, men også som individ og som en del af din personlige udvikling. Arrangementet er for alle medlemmer og er gratis, du skal blot tilmelde dig senest mandag den 15. maj til afdelingen på tlf.nr På gensyn. Ligestillingsudvalget 9 MEDDELELSE TIL AFDELINGEN: Sendes ufrankeret Modtageren betaler portoen _ Jeg er flyttet _ Jeg har fået nyt arbejde _ Jeg vil gerne være medlem af 3F Navn: Adresse: Telefon: Mobil: CPR nr.: Stilling: 3F Rymarken Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Ny arbejdsgiver: Virksomhedstype: Underskrift:

10 10 FÆLLESSIDER / DIVERSE Tværfagligt fyraftensmøde for tillidsrepræsentanter Fyraftensmøde ARBEJDSMILJØ Torsdag den 27. april 2006 kl F-Huset, Rymarken 3F Rymarken inviterer alle sikkerhedsrepræsentanter og andre interesserede til fyraftensmøde. Socialrådgiver Elsebeth Damtoft Bertelsen vil orientere omkring begrebet arbejdsskader. Behandlingen af arbejdsskader, udfyldning af skadesrapporter vil blive gennemgået. Efter mødet er fagforeningen vært ved en let anretning. Af samme grund er tilmelding nødvendig til din fagforening. Sidste frist den 24. april Vi forventer at slutte mødet ved 19-tiden. Arr.: Miljøudvalget, 3F Rymarken Sikkert og Sundt Arbejde for Alle Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2006 Der dør hver dag flere end arbejdere rundt omkring i verden på grund af arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Og der sker flere hundredtusinder arbejdsulykker hver dag. Også i Danmark står det skidt til med arbejdsmiljøet. I 2004 døde 43 personer som følge af arbejdsulykker. Fra 1. januar 2005 og frem til 21. september samme år blev der anmeldt 64 dødsulykker. Det endelige tal for dødsulykker for 2005 vil foreligge fra Arbejdsskadestyrelsen april/maj I 2004 blev der anmeldt arbejdsulykker, hvilket er en stigning på i forhold til foregående år. At samarbejde og vise ansvarlighed for arbejdsmiljøet er den rigtige vej til forbedringer både globalt og nationalt. Desværre blæser vindene ikke ligefrem den vej. Herhjemme har den borgerlige regering afmonteret en række af de forbedringer på området, som er opnået gennem flere års faglig og politisk indsats for et bedre arbejdsmiljø. Globalt går det også den forkerte vej. Mange steder går hurtig indtjening frem for hensynet til lønmodtagernes helbred. Derfor deltager dansk fagbevægelse også i år i markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april under overskriften»sikkert og sundt arbejde for alle«. Dato: Mandag den 22. maj Tid: til ca Sted: Mødelokale 231, Rymarken 4 Emne: Forberedende Voksen Undervisning Få mere kendskab til dette. Du som tillidsvalgt er nøgleperson, når det glæder om at gøre noget ved evt. læse og skrive problemer på din arbejdsplads, fordi du: Kender kollegerne og ofte også deres læse/skriveproblem Kan være med til at rekrutterer kolleger uden at udstille dem Kan sikre, at læse/skriveproblemer ikke medfører fyring Selv kan være forbillede. Derfor er det vigtigt, at du som tillidsvalgt er klædt på til at give et skub i den rigtige retning, Så mød op og få mere at vide om indhold og muligheder: Hvad er FVU Hvordan kan et FVU kursus tilrettelægges? Hvordan er økonomien Hvordan kommer du videre på din arbejdsplads Nøgleperson kurser Snuse kurser. Birte Mikkelsen fra Århus amts jobrotation deltager, hun vil svare på dine spørgsmål samt uddybe ovennævnte. Der vil være repræsentanter fra uddannelsesudvalgte tilstede. Tilmelding på tlf.: til Kirsten Bering eller mail: senest dagen kl Rådhuspladsen, Århus kl Sikkert og Sundt Arbejde for Alle Den Internationale Arbejdsmiljødag 28. april 2006 Talere: Hans Halvorsen, formand for LO Århus Kit Aastrup, formand for Samvirket Arbejdere og Akademikere Arrangører: LO Århus og FTF Århus Amt m.fl. Krydsordsforfatter: Morten Sørensen Vinder fra sidste nummer blev: Johnny Laursen, Holmstrupgårdvej 234, 8210 Århus, Århus Karlshamn. Johnny kan afhente præmien hos Daglig Ledelse i afdelingen. Krydsord Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin. Indsendes til: 3F Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V senest den 19. maj 2006 Navn: Adresse: Postnr.: By: Arbejdsplads: Den sidste krydsord havde en konstruktionsfejl, som gjorde opgaven uløselig Krydsordsforfatteren undskylder! Vi har alligevel trukket lod blandt de indsendte næsten rigtige svar...!

11 FÆLLESSIDER / DIVERSE 11 Landsforeningen for Arbejds- og erhvervsbetingede skader i Århus Amt Gennem fagbladet Træfferen vil vi gerne gøre opmærksom på vores arbejde i foreningen. Landsforeningen for Arbejds- og erhvervsbetingede skader, er en forening for alle arbejdere og andre interesserede i Århus Amt. Vi har hjemsted på Langenæs Handicapcenter, Langenæs Allé 21 v/ formand Lene Haumand Kristensen. Foreningen kan tilbyde dig socialt samvær med ligestillede. Vi sender en aktivitetskalender ud 2 gange om året, og vi mødes den 1. og 3. torsdag hver måned. Du bestemmer selv hvor tit du møder op. Pris for medlemskab/kontingent pr. person for et år er: 125,00 kr. Du kan tage kontakt til vores kontaktperson: Jette Kristensen på telefon nr.: eller mobil nr.: Du kan hente yderligere oplysninger på vores hjemmeside: Husk at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdsskadestyrelsen Kommet til skade på arbejdet arbejdsskade? Rigtigt mange mennesker har fundet ud af, at sådan ser virkeligheden ikke ud i juraens og Arbejdsskadestyrelsens Verden. Der er mange ting, regler og forhold der skal være overholdt, før en lidelse kan kaldes en arbejdsskade. Desværre betyder det også, at der er nogle af vore medlemmer, der ikke får anmeldt en skade. Det kan være de tror, at den alligevel ikke kan blive anerkendt. Eller oftere, at de tror, det ikke er noget, der betyder noget, og det går nok snart over. Hvis for eksempel du glider i noget vand, der er tabt på gulvet. Du falder oven på din arm, og det gør faktisk ondt. Men du er ikke pjevset, så det er bare op på hesten igen. Efter nogle måneder gør det stadig ondt, og det er svært at sove om natten for smerter. Du går til læge, som har svært ved helt at finde ud af, hvad der er galt. Derfor bliver du sendt til undersøgelse på sygehuset eller ved en speciallæge. Her er der også lang ventetid, og 14 måneder efter faldet, viser det sig, at du har ødelagt nogle sener og beskadiget et skulderled, og uheldet bliver anmeldt til arbejdsskadestyrelsen.»desværre«, siger de i Arbejdsskadestyrelsen, og vil ikke behandle din sag, fordi den er anmeldt for sent!!! Den skulle have været anmeldt inden 12 måneder efter faldet! Efter Ankestyrelsen har afgjort nogle sager med for sent anmeldt, ser vi flere sager der ikke bliver behandlet, fordi de er anmeldt mere end 12 måneder efter ulykken. Og selv om lægen har anmeldepligt ved mistanke, hjælper det ikke. Du har selv ansvaret for, at det bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen, hvis det du fejler skyldes dit arbejde. Så hvis du kommer ud for en ulykke på din arbejdsplads, eller er vidne til en kollegas ulykke, så er det en god idé at anmelde det. Det kan være, at der ikke er de store gener lige nu, men de kommer måske om nogle år. Og så er det vigtigt, at sagen har været behandlet i Arbejdsskadestyrelsen, for det beviser, at uheldet er anmeldt rettidigt. Hvis du er i tvivl, så tal med din sikkerhedsrepræsentant, din tillidsrepræsentant eller kom ind i din fagforening. Elsebeth Bertelsen og Helle Rønn, Socialrådgivere Sygemeldt og hvad så? Her i fagforeningen får vi mange henvendelser fra medlemmer, der er utrygge ved at være sygemeldt og usikre på, hvad kommunen egentlig mener med det de siger og gør. Når kommunen skriver til dig, eller indkalder dig til en samtale, har det først og fremmest til formål at finde ud af, hvad der skal til, for at hjælpe dig tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt. Det skal altså først og fremmest betragtes som en hjælp og en støtte. Henvendelserne fra kommunen skyldes selvfølgelig også, at folketinget har vedtaget en lang række love og regler, som kommunen skal overholde: Kommunen er forpligtiget til at følge op på en sygemelding. Derfor skal der allerede i starten af et sygeforløb (1. gang inden 8 uger) indhentes oplysninger fra dig og fra din læge. Disse oplysninger skal bruges til at vurdere, hvilken indsats der skal til, for at sikre, at du kan komme tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt. Det betyder, at du som sygemeldt tidligt i sygeforløbet, skal udfylde et oplysningsskema. Du skal være opmærksom på, at der er en frist for aflevering af skemaet på 8 dage. Der skal desuden ske en løbende opfølgning i din sag. Som et led i opfølgningen, vil der ofte skulle laves en ressourceprofil. Ressourceprofilen er et skema der skal udfyldes der er rigtig mange spørgsmål. Svarene i skemaet er et vigtigt arbejdsredskab for kommunen. Det er nemlig oplysningerne her, der skal bruges til at træffe afgørelse om, hvad der skal ske. Derfor er det en god idé, at bruge den nødvendige tid til at få udfyldt skemaet. Jo flere oplysninger kommunen har om din situation, jo bedre et grundlag har de for at træffe de for dig rigtige afgørelser. Hold kommunen orienteret om hvad der sker for dig. Informér kommunen om hvad lægen siger hvor du skal til undersøgelser hvad din arbejdsplads siger hvad du selv gør dig af overvejelser om din fremtid. Det kan du gøre pr. telefon, pr. mail, pr. brev eller ved personlig samtale. Det er meget vigtigt, at du selv er aktiv omkring din situation. Det er vigtigt, at du møder op til de aftaler som kommunen indkalder dig til. Udebliver du eller glemmer du en aftale, KAN det få den konsekvens, at sygedagpengene stopper. Sygedagpenge er som udgangspunkt en ydelse man kan få i 52 uger, hvis man i øvrigt opfylder betingelserne for det. Derudover er der under særlige omstændigheder mulighed for at forlænge sygedagpengene. De forhold der er ridset op her, er ikke udtømmende for de aktiviteter kommunen skal forholde sig i et sygeforløb. Det er heller ikke udtømmende for, hvilke krav der stilles til dig, eller hvilke rettigheder du har. Der er flere regler, end det er muligt at redegør for her. Det vil desuden være forskelligt fra person til person. Er der noget du er i tvivl om, så kontakt din faglige sekretær. Helle Rønn og Elsebeth D. Bertelsen, Socialrådgivere Repræsentantskabet for 3F fagligt fællesforbund, Rymarken Århus udtaler på vegne af medlemmer følgende: Så kom regeringens velfærdsudspil, og det er der ingen overraskelser i. Regeringen og dets støtteparti, Dansk folkeparti har ikke og har aldrig haft mere velfærd i tankerne. En afskaffelse af efterlønnen Regeringens forslag om at hæve efterlønsalderen til 63 år og forhøje efterlønsbidraget er reelt en afskaffelse af efterlønnen, og stramningerne af A-kasselovgivningen vil tvinge mange ledige 3F ere og unge nystiftede familier på kontanthjælp. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) lægger med sit velfærdsudspil op til en langsom kvælning af efterlønnen. Står det til VK-regeringen skal man i fremtiden være 63 år før man kan gå på efterløn. Endvidere skal bidraget til efterlønsordningen sættes i vejret, så det bliver mindre attraktivt at benytte ordningen. Regeringens udspil indeholder også, at man skal have 30 års A-kasse-medlemskab for at kunne få efterløn. Det er helt uacceptabelt og uden perspektiv. Det er det nærmeste man kommer en afskaffelse af efterlønnen. Rammer unge familier hårdt 3F Rymarken tager på det skarpeste afstand til regeringens forslag om at sætte unge arbejdsløse mellem år på halv dagpenge allerede efter et halvt års ledighed. Mange i den gruppe har stiftet familie og vil blive hårdt ramt. Samlet set ligner det ikke et velfærdsudspil, men et spareforslag som skal ramme de dele af befolkningen, der i forvejen har det sværest. Det grå guld falmer i regeringens udspil En anden gruppe, der vil komme i klemme er dem, der mister jobbet, når de er i sidste halvdel af 50 erne. Hidtil har de haft en forlænget dagpengeret, men den fjernes nu. Virksomhederne står ikke i kø for at ansætte dem, og gennemfører regeringen sit forslag om at afskaffe særordningen for dem over 55, ryger mange af dem over på kontanthjælp og får en uværdig afslutning på et langt arbejdsliv. Der er kun krav til de svageste, ikke et eneste tilbud. 3F Rymarken kræver, at der skabes muligheder og rettigheder for alle, til en kompetencegivende uddannelse. At der sikres fuld beskæftigelse af vore ledige kolleger. At der sikres et arbejdsmiljø, som ikke invaliderer og ødelægger os. Der sikrer børnefamilier retten til en ordentlig tilværelse. At der sikres et liv i værdighed. Formand Dirigent Hans Max Rubin Yvonne Christensen / Erik Markvad

12 Derfor var det ikke så svært for Birgit Astrup og Torsten Mathiasen at takke ja til kollegernes opfordringer. Birgit er sikkerhedsrepræsentant for aftenholdet på Vestas og Torsten er tillidsmand på Uniscrap. Begge er blevet valgt indenfor det seneste år og var derfor deltagere i afdelingens nyligt afholdte kursus for nyvalgte repræsentanter. Torsten kan fortælle at det selvfølgelig var med en vis usikkerhed han gik ind til hvervet:»det første halve år har nok også betydet flere opringninger til afdelingen end der behøver at være. Forhåbentlig ændrer dette sig når jeg selv bliver mere sikker. Derfor er det allervigtigste uddannelse, så man kan ruste sig Nyvalgte tillids- og sikkerhedsrepræsentanter: Det er nysgerrigheden og udfordringerne, der driver os - men selvfølgelig også at kunne gøre en forskel for kollegerne. til at tage hånd om sig selv og kollegerne.også på de bløde sider«, fremhæver Birgit,»stilles der krav om løbende opgradering. Der er behov for psykologisk indsigt og værktøjer til at håndtere de krav man mødes med.«som eksempel nævner de, at det er vigtigt at være bevidst om at folk er forskellige og derfor ikke skal behandles ens. Derimod skal de behandles lige. Og her gælder det om at holde tungen lige i munden og at vide med sig selv»at det ikke kunne gøres anderledes«. Da den tidligere sikkerhedsrepræsentant på Vestas skulle på barselsorlov, blev Birgit opfordret til at tage tjansen. Hun havde prøvet det før på sin tidligere arbejdsplads og var nogenlunde sikker på hvad det ville indebære. På Uniscrap havde man været uden tillidsmand i et år, da Torsten blev valgt, så det var absolut nødvendigt og på tide, at der kom orden på de dele. Torsten omtaler sig selv som videbegærlig. Han trives, når han kan få lov at gå i dybden med sagerne. Birgit synes at det giver mere glæde i arbejdsdagen, at være med til at løse problemerne og få nogle hurra-oplevelser. Torsten:»Jeg har indtil nu mest ageret som tjener for kollegerne. Når der er opstået et problem har jeg bragt det videre til afdelingen og med svaret gået tilbage til kollegerne.«hvervet som tillidsmand giver automatisk en vis»magt«eller indflydelse, men det kan være et problem, hvis man ikke er klædt på til at forvalte denne»magt«.»uden kvalifikationerne kan det også være svært at bruge den indflydelse man er udstyret med. Igen er uddannelse svaret. At man så også kan bruge noget fra uddannelsen i sit øvrige liv, gør ikke opgaven ringere«. Yvonne Christensen VELKOMMEN TIL Faglig Festdag i Friheden Lørdag 16. september kl Tivoli Friheden Århus For dig og din familie! Kun 75 kr. inkl. turbånd! Deltag i et anderledes og festligt arrangement med din fagforening og hele den århusianske fagbevægelse. En dag med masser af underholdning, hyggeligt samvær, information og stof til eftertanke - alt sammen til favorabel medlemspris. Skovbakken mod Skovlunde Program Musik og underholdning Stor scene Cool Kids kl Robbie Williams Jam kl Henning Stærk kl Taler m.m. Konferencier: Mogens Jensen, MF og kulturpolitisk ordfører for Socialdemokraterne. For børnene: Skipper Skæg og Pjerrot med flere. og alt det andet: Underholdning ved forskellige fagforeninger. Mød din fagforening eller din lokal- og landspolitiker og få svar på dine spørgsmål. Tag en tur i rutsjebanen og alle de andre forlystelser. Sådan kommer du med Køb billetter i din fagforening til kun 75 kr. pr. stk. inklusive turbånd. (Entré uden turbånd 25 kr.). I fagforeningen kan du også købe billige madbilletter. Billetsalget begynder tirsdag 2. maj. Skovbakken inviterer til åben kamp den 21. maj 2006 kl F Rymarken er officiel kampsponsor, og kvitterer med en pølse og en øl/sodavand samt en billet til alle medlemmer og deres familie. Billetter kan afhentes i afdelingen eller på 1. maj. Man deltager samtidig i vores konkurrence. 3F ÅRHUS RYMARKEN Rymarken Århus V Tlf Fax Skovvejen 2B Århus C Tlf Fax Arrangører: LO Århus og samtlige medlemsorganisationer Musik og underholdning er tilrettelagt i samarbejde med Dansk Musiker Forbund. FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F ÅRHUS RYMARKEN

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F BYGGEGRUPPE OG DANSK BYGGERI Stem om din nye overenskomst BYGGERIET 2017-2020 Pæne lønstigninger og nye redskaber i kampen mod social dumping Det er lykkedes at få et udmærket overenskomstresultat

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove.

Birgit Nielsen og Niels Ove Pedersen blev foreslået som dirigent. Birgit blev ved håndsoprækning valgt med 14 stemmer mod 12 til Niels Ove. Referat af ekstraordinær generalforsamling i Højelse Landsbylaug afholdt 11. april 2007, kl. 19.00-22.30 i Højelse SFO Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Behandling af indkomne forslag

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster

Indskrivning fra kl. 15.00 15.30. Vejgaardhallen Vejgaard Torv 1 Aalborg. 112 medlemmer, 1 dirigent og 1 referent, 2 gæster 22. februar 2007 JIJ/ 2006-SL01-01826 SL Nordjylland Stiftende Generalforsamlingen 2006 - referat Dato: 27. september 2006 Tid: kl. 15.30 19.30 Indskrivning fra kl. 15.00 15.30 Sted: Vejgaardhallen Vejgaard

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob

Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Referat af Metroklubmøde d.11/10 I BJMF Mølle Alle 26 Referart af Jakob Dagsorden: 1) Ferie penge. 2) Jul. 3) Løn aftale. 4) Arbejdstid aftale. 5) Jan. 6) EVT. 1) Ferie Penge Noget tyder på at det er et

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland

Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013 HK Kommunal Østjylland Hans-Henrik bød velkommen, og efter præsentation af gæster, den siddende bestyrelse og medarbejdere efterfulgt af en sang, gik generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere