PÅ VEJ MOD EN NY ERHVERVSPOLITIK Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PÅ VEJ MOD EN NY ERHVERVSPOLITIK Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe"

Transkript

1 rnye virkso m he d e gladsaxe.dk 11 % jo b v æ k st 700 ny e b orgere pe n dler in d PÅ VEJ MOD EN NY ERHVERVSPOLITIK Virksomhedernes vækst og velfærd i Gladsaxe 825

2 ERHVERVSKONFERENCE 2015 Indhold Erhvervskonference Fundamentet for vækst og velfærd 5 Fakta om Gladsaxes erhvervsområder 6 Det synes virksomhederne 8 Den højeste jobvækst 10 Central beliggenhed og trængsel 13 De store leverer væksten 14 De små og mellemstore har potentiale 16 God service og nye typer samarbejder 17 Udviklingen i detailhandlen 18 Velfærdsteknologi er også vækst 19 Greater Copenhagen virksomhederne er ikke med 20 Små film lægger op til debat 22 Næste skridt 23 Gladsaxe Kommune Erhverv og Vækst Telefon: Mail: Redaktion: Maj Green, Freja Ludvigsen, Christian Lærke Christensen, Martin Rasmussen og Marianne Buhl-Madsen Foto: Kaj Bonne, Nicolai Perjesi og Gladsaxe Kommune Layout: Mette Edlers Tryk: Gladsaxe Kommune 1. udgave, oplag: 400 Januar

3 130 erhvervsfolk, samarbejdspartnere, politikere og ansatte i Gladsaxe Kommune var samlet til Gladsaxe Erhvervskonference hos Audi Gladsaxe. Her fik de en række bud på, hvad den kommende letbane langs Ring 3 giver af muligheder for virksomheder og investorer. Der blev livligt debatteret og networket. 92 procent af deltagerne syntes godt om konferencen. 3

4 Kundeoplevelsen starter allerede, når du kører af motorvejen og ikke, når du træder ind i receptionen hos virksomheden. Senior Vice President Peter Vilby, CMC Biologics Vil du vide mere? Læs analyser af Gladsaxes erhvervsservice på gladsaxe.dk/erhvervsanalyser Få kendskab til kommunens virksomheder på Gladsaxes erhvervsregister gladsaxe.dk/erhvervsregister 4

5 FUNDAMENTET FOR VÆKST OG VELFÆRD Gladsaxe er på vej mod en ny erhvervspolitik. En politik, der skal passe til en levende by i vækst. Centralt placeret i en metropolregion med høje internationale vækstambitioner. Men hvad kendetegner Gladsaxe som erhvervskommune? Hvorfor er det et godt sted at drive virksomhed? Hvor er der plads til begejstring, forbedring og samarbejde? Her følger en situationsbeskrivelse. Den samler viden om kommunens erhvervsservice, erhvervsudvikling og regionale position set udefra ved hjælp af statistik og erhvervsregisteranalyser og set indefra gennem virksomhedsbesøg og interview med lokale virksomheder, herunder medlemmerne af Gladsaxe Erhvervsråd. Tilsammen giver det en beskrivelse af det fundament, Gladsaxe står på. Figur 1: Befolkningsudvikling i Gladsaxe Det er optakten til en bred dialog med Gladsaxe Erhvervsråd, politikere, virksomheder, medarbejdere og regionale samarbejdspartnere om, hvor Gladsaxe skal hen erhvervspolitisk i de kommende år. Der er et stort potentiale for at skabe yderligere vækst og velfærd i Gladsaxes virksomheder Befolkningstal Befolkningsudvikling Antal borgere i 2014: Antal borgere i 2020 (prognose): Kilde: Danmarks Statistik

6 BAGSVÆRD ERHVERVSKVARTER Næststørste og mest mangfoldige erhvervsom råde med store forskelle mellem nord og syd Den nordlige del af området er i dag især præget af håndværksvirksomheder, produkthandel og virksomheder inden for transportbranchen. Området fremstår nedslidt. Den sydlige del af erhvervskvarteret er domineret af tilstedeværelsen af Novo Gruppen Største brancher: Medicinal- og kemisk industri Cirka arbejdspladser FAKTA OM GLADSAXES ERHVERVSOMRÅDER Udvikling og planer Den nordlige del af området (Bagsværd Bypark) er udlagt til byomdannelsesområde. Der er planlagt et nyt blandet byområde med detailhandel, kontor- og servicevirksomheder samt boliger hægtet sammen med rekreative arealer og en grøn stiforbindelse. Den sydlige del er præget af industri og forskning. Området fastholdes til erhvervsformål. Det er i dette delområde, at Novo Nordisk og Novozymes ligger. Bagsværd Erhvervskvarter MØRKHØJ ERHVERVSKVARTER Det senest udbyggede af de gamle erhvervsom råder. Erhvervskvarteret har eksisteret siden 1965 Den sydlige del af erhvervskvarteret er udlagt til håndværksvirksomheder, mens der i det øvrige område er pladskrævende detailhandel, lager, produktion og lignende brancher. Området fremstår visuelt sammenhængende med et grønt præg Største brancher: Pladskrævende detailhandel, produktions- og lagervirksomhed og automobilvirksomhed Cirka arbejdspladser Mørkhøj Erhvervskvarter Udvikling og planer Området fastholdes til virksomheder med væsentligt behov for halbyggeri til produktion og lager og med relativt få beskæftigede i forhold til arealbehovet. Gyngemosepark Områdets karakter med grønt præg fastholdes. 6

7 GLADSAXE RINGBY Ældste og største erhvervsområde. Omfatter Gladsaxe Erhvervskvarter og Gladsaxe Trafikplads Blandet erhvervskvarter hvor der i stigende omfang opføres kontorbyggeri. Her har tidligere ligget traditionel industri. I området omkring Gladsaxe Trafikplads har en mere intensiv kontoranvendelse allerede fundet indpas. Det resterende erhvervskvarter har hidtil været domineret af fremstillingsvirksomheder, pladskrævende detailhandel og lignende. Området er under omdannelse på grund af letbanen Største brancher: Medicinal- og maskinindustri; finansiering og forretningsservice og offentlige tjenester Cirka arbejdspladser Udvikling og planer Industriområde under omdannelse fra tung industri til en erhvervsmetropol. Hvis det samlede område omdannes til kontorer er potentialet op mod arbejdspladser. Bevares den nuværende sammensætning af kontorformål og velfungerende produktionsvirksomheder, vil det samlede potentiale blive mindre. Området vil blive karakteriseret af virksomhedsdomiciler, miljørigtige innovative virksomheder samt kontor- og servicevirksomheder. Området forventes at gennemgå større ændringer som følge af etableringen af letbanen. Skadinavisk Tobakskompagni og British American Tobacco (BAT) drev i mange år tobaksfabrik her. Nu udvikles en ny bydel, Tobaksbyen, med moderne boligbyggeri i naturnært miljø tæt ved Københavns centrum. Udviklingsplanerne inkluderer varieret byggeri, god arkitektur, bæredygtighed, grønne strøg og gode trafikforbindelser samt fælles parkeringsløsninger. Gladsaxe Ringby GYNGEMOSEPARK Det mindste og nyeste erhvervsområde. Området består af blandet erhverv og boligbebyggelse, og området er under omdannelse efter i mange år at have huset DR Byen I området ligger en bred vifte af erhvervsvirksomheder, der kan fungere sammen med boligerne. Typer af erhverv spænder fra kontor- og serviceerhverv over lettere produktion til privathospital Største brancher: Finansiering, forretningsservice og offentlige tjenester Cirka arbejdspladser Udvikling og planer Nyudviklet kvarter med blandet bolig- og erhvervsbyggeri i grønne områder. Der kan etableres erhvervstyper som kontor- og servicevirksomheder, undervisning, højteknologiske virksomheder, laboratorier, hospital med videre samt hotel og konferencevirksomhed. Virksomheder kan lokaliseres sammen med boliger, når dette er uden væsentlige gener for beboerne.

8 DET SYNES VIRKSOMHEDERNE Gladsaxe Erhvervsråd er sammensat, så det bredt repræsenterer erhvervsstrukturen i kommunen. Vi har besøgt de 14 virksomheder i Erhvervsrådet og fået en solid snak om, hvad de er optaget af, og hvad de synes om at drive virksomhed i Gladsaxe. Ingen tvivl om, at verden ser forskellig ud, om man er international eksportvirksomhed, detailhandlende, håndværker eller servicevirksomhed, og at udsagnene derfor ikke dækker alle. Men der er alligevel udsagn, der går igen. Virksomhedernes holdninger til Gladsaxes styrker, svagheder, muligheder og trusler som erhvervsområde er sammenfattet i figuren på næste side. De uddybes og suppleres på de følgende sider i forhold til rammebetingelser, erhvervsservice, udvikling og regionalt samarbejde. 8

9 Virksomhedernes opfattelse af Gladsaxes styrker og svagheder som erhvervsområde STYRKER God geografisk placering tæt på regionalt arbejdsmarked og kunder Høj vækst i virksomheder Flere produktionsvirksomheder udvider i Gladsaxe Fokus på klima/miljø/csr Godt samarbejde med kommunen: Smidig sagsbehandling og planlægning Udvidet miljøtilsyn Jobcenter MULIGHEDER Få mere ud af Greater Copenhagen Vækst langs letbanen Partnerskab om udvikling af Gladsaxe Ringby Interesse for nye typer samarbejde med kommunen Samarbejde mellem virksomheder og detailhandel Fokus på digitale løsninger Gladsaxe som erhvervskommune SVAGHEDER Trængsel i myldretiden Bagsværd erhvervskvarter og Gladsaxe Ringby er nedslidte Gladsaxe mangler en erhvervsprofil Begrænset viden om kommunale udbud Greater Copenhagen har ikke fat i virksomhederne Få vækstvirksomheder bruger Væksthuset Kort telefontid i kommunen Dækningsafgift TRUSLER Anlæg af letbane og fjernvarme forstærker trængsel kan få virksomheder til at flytte Mangel på kompetent arbejdskraft er største vækstbarriere Detailhandlen på hovedgaderne er udfordret Det er klart, at det tager tid for kommunen at få en servicementalitet over for virksomhederne. Men det går den rette vej. Jeg kan bare ikke forstå, at telefonerne lukker klokken 14. Nu skriver jeg bare direkte til sagsbehandleren for at få hurtigt svar. Facility manager Allan Schlösler, Alfa Laval Billederne til venstre: Borgmester Karin Søjberg Holst besøgte den rådgivende ingeniørvirksomhed MOE. Administrerende direktør Christian Listov-Saabye og direktør Mikael Lyngsfeldt viste rundt i det nye domicil med udsigt over byen. MOE valgte Buddinge Analysen er foretaget på baggrund af interview med Gladsaxe Erhvervsråds virksomhedsrepræsentanter af Erhverv og Vækst. Se Gladsaxe Erhvervsråds medlemmer på gladsaxe.dk/erhverv for at komme tæt på motorvej, S-tog og den kommende letbane. 9

10 DEN HØJESTE JOBVÆKST Gladsaxe Kommune har i de seneste år haft en markant fremgang i den private beskæftigelse. Oven på finanskrisen i 2008 med både nedgang i antal virksomheder og beskæftigede er udviklingen vendt. Der er skabt nye arbejdspladser og etableret nye virksomheder i betydeligt omfang. Gladsaxe topper således listen over de kommuner, der har oplevet den største fremgang i jobvæksten. Gladsaxe har som den eneste af landets kommuner en vækst på mere end 10 procent beskæftigede Figur 2: Kommuner med højeste jobvækst Gladsaxe Frederiksberg Billund Herlev Høje Taastrup Vallensbæk Ikast-Brande Hillerød Glostrup København Allerød Ballerup Dragør Sorø Aarhus Hvidovre 0,2 % 1,3 % 1,3 % 7,8 % 7,1 % 6,9 % 6,0 % 5,3 % 5,2 % 4,6 % 3,8 % 3,5 % 2,9 % 2,8 % 2,6 % 11,0 % 0,0 % 2,0 % 4,0 % 6,0 % 8,0 % 10,0 % 12,0 % Kilde: Specialkørsel af Danmarks Statistik eindkomststatistik beregninger foretaget af estatistik. 10

11 I den private sektor er antallet af lønmodtagere vokset fra cirka i 2010 til cirka i I den offentlige sektor er antal ansatte faldet fra cirka til cirka i samme periode. Figur 3: Privat og offentligt ansatte i Gladsaxe Letbanen flytter Gladsaxe tættere på alting, for tid er vigtigere end afstand, og letbanen sparer tid. Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Fremforsk Gladsaxe offentlige ansatte Gladsaxe privat ansatte Kilde: Specialkørsel af Danmarks Statistik - beregninger foretaget af estatistik. Ledigheden er lav i Gladsaxe, og tendensen er positiv. I 2015 faldt antallet af forsikrede ledige kraftigt. Antallet af kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere faldt også. Samlet kom 433 borgere ud af forsikret ledighed, kontanthjælp og uddannelseshjælp det er et fald på 14 procent. Gladsaxes erhvervsklima Gladsaxe ligger som nummer 34 på listen. Ifølge DI s Lokalt Erhvervsklima

12 Gladsaxe er et interessant område at investere i på grund af den attraktive placering og den kommende letbane. Men området er ikke så kendt endnu. Senior udviklingschef Henrik Norup, MT Højgaard 12 Top 20 virksomheder målt på omsætning GIS-analyse af Gladsaxes 20 største virksomheder målt på omsætning, udarbejdet på baggrund af data i Gladsaxes Erhvervsregister fra NN Markedsdata.

13 CENTRAL BELIGGENHED OG TRÆNGSEL Virksomhederne er generelt tilfredse med at bo i Gladsaxe. Rammebetingelserne er gode, og 64,7 procent vil anbefale kommunen til andre, ifølge DI s Lokalt Erhvervsklima Den geografiske placering giver god velfærd i dagligdagen. Den giver nærhed til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere i et regionalt arbejdsmarked. Men trængsel er en stigende udfordring i myldretiden. Den kommende letbane langs Ring 3 vil på sigt gøre hverdagen lettere for de mange, der får en station tæt på. Det ser virksomhederne frem til. Samtidig er de bevidste om, at anlægsfasen vil øge trængslen, ligesom anlæg af fjernvarmeledninger også giver midlertidige trafikproblemer. Desuden forventes antallet af arbejdspladser at stige i områderne i takt med at de omdannes, for eksempel langs den kommende Gladsaxe Boulevard, hvilket vil øge mængden af trafik. Vi oplever så centrale udfordringer med fremkommelighed og trafiksikkerhed omkring vores sites i Bagsværd og Søborg, at det drøftes på direktionsniveau. Corporate Vice President Kristina Lee, Novo Nordisk A/S Figur 4: Pendlermønstre i Gladsaxe pr. dag Post Nord åbnede i 2015 Danmarks største postdistributionscentral i den tidligere tobaks fabrik i Søborg. Pendler ud 450 medarbejdere sorterer og distribuerer nu post, pakker og dagligvarer. Posten bringes ud på cykel på 200 ruter i Gladsaxe, Hellerup, Gentofte, Herlev, Nordvest og Brønshøj. Pendler ind Kilde: Danmarks Statistik

14 DE STORE LEVERER VÆKSTEN Gladsaxes erhvervsstruktur er præget af, at små og store virksomheder bor dør om dør. Men det er primært de store domicilvirksomheder, der leverer væksten. En analyse af de 10 største virksomheder i kommunen viser, at de står for 80 procent af den samlede årlige omsætning på 118,5 mia. kroner. Novo Nordisk A/S står for cirka halvdelen af den samlede omsætning. Tallene skal dog tages med forbehold, da omsætningstallet angiver aktiviteten i virksomheden som helhed og ikke på matriklen. Flere store industrivirksomheder har i de seneste år udvidet produktionskapaciteten, hvilket har bidraget til en vækst i antallet af industriarbejdspladser i 2014 på cirka 600. Flere produktionsvirksomheder fremhæver, at konkurrenceevne og produktivitet styrkes gennem fokus på klima, miljø og CSR. Verdens bedste forskningsarbejdsplads verden over lagde vægt på, at Novozymes har innovative ledere, behandler ansatte med respekt og er socialt ansvarlig. Novozymes, der har domicil i Bagsværd, blev i 2015 kåret til verdens bedste forskningsarbejdsplads af det amerikanske tidsskrift Science. Medarbejdere i bioteknologiske, farmaceutiske og lignende industrier Lars Rebien Sørensen, administrerende direktør i Novo Nordisk, blev i 2015 kåret til verdens bedste topleder. 14

15 Figur 5: Antal til- og fraflyttede virksomheder Gladsaxe Lyngby-Taarbæk Ballerup Gentofte Herlev Tilflyttere Fraflyttere Nyopstartede Ophørte Kilde: NN Markedsdata, september-december Figur 6: Beskæftigede efter branche og sted Vi beholder udvikling og produktion samlet i Gladsaxe. Vores fokus er løbende at få nye, grønne malingsprodukter på markedet. Vi har et glimrende samarbejde med kommunens miljøteam. Direktør Michael Beck Jørgensen, Beck & Jørgensen Maskinindustri Medicinalindustri Kemisk industri % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Gladsaxe Region Hovedstaden Gladsaxe er hjemsted for knap 6000 arbejdspladser i medicinalindustrien, men er også hjemsted for mange arbejdspladser inden for kemisk industri og maskinindustri. Kilde: Danmarks Statistik

16 DE SMÅ OG MELLEMSTORE HAR POTENTIALE Selv om antallet af nye virksomheder er stigende i Gladsaxe, er andelen af iværksættere lavere end i regionen og resten af landet. Iværksættere udgør kun 4 procent af den samlede beskæftigelse. Dette skyldes til dels erhvervsstrukturen i Gladsaxe, der er hjemsted for mange store virksomheder med mange beskæftigede. Der er også et potentiale for vækst i Gladsaxes små og mellemstore virksomheder. En analyse af de 50 mellemstore virksomheder i Gladsaxe med en årlig omsætning på under 100 milloner kroner viser, at de omsætter for 1,4 milliarder kroner med en overskudsgrad på 3,3 procent. For få af dem kender og anvender kommunens gratis tilbud i Væksthus Hovedstaden. Kun 15 virksomheder fra Gladsaxe fik i 2014 lavet en vækstplan i Væksthuset. Flere lokale virksomheder, der har brugt Væksthus Hovedstaden, melder om positive erfaringer. Figur 7: Nye virksomheder i Gladsaxe Figur 8: Iværksætternes andel af beskæftigelsen Hele landet Vi blev kåret til Gazelle-virksomhed i 2015 af Børsen og vil gerne være dobbelt så store om fem år. Men vi har svært ved at få fat i gode elektrikere. Ejerleder Dan Weibel, Brdr. Weibel El-Teknik Fra både store og små virksomheder lyder det samstemmende, at en væsentlig barriere for vækst er tiltrækning og fastholdelse af kompetent arbejdskraft. Det gælder, ifølge DEF s analyse af Gladsaxe 2015, såvel ufaglærte som faglærte og højt specialiserede medarbejdere. Næst efter infrastruktur og transport er arbejdskraft det vigtigste, kommunen kan prioritere for at styrke væksten, ifølge DI s Lokalt Erhvervsklima Region Hovedstaden Gladsaxe Kommune % 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 Kilde: Specialkørsel af Danmarks Statistik beregninger udført af estatistik. 16

17 p å syg eda g pe n ge GOD SERVICE OG NYE TYPER SAMARBEJDER på m nr. 36 iljøo m råd et nr. 27 på b yg ges ag er nr. 42 Sagsbehandling Virksomhedernes vurdering af Gladsaxe Kommunes sagsbehandling. Kilde: DI s Lokalt Erhvervsklima Der er tilfredshed med samarbejdet med kommunen som myndighed. Kommunen får gode tilbagemeldinger på den nye tilgang, hvor der er fokus på at være virksomhedernes servicepartner og bidrage til at få løst alle aspekter af en sag samlet og i dialog, kaldet Fremragende virksomhedsservice. Virksomhederne vurderer, at servicen fra kommunens byplanafdeling og byggesagsbehandling er smidig og imødekommende, når de skal have tilladelse til at bygge om eller udvide. Miljøteamet opleves som gode samarbejdspartnere, der ikke kun er myndighed, men også indgår i dialogen om grøn forretningsudvikling og vækst. Desuden fremhæver flere af de interviewede virksomheder, at de har gode erfaringer med Jobcentrets fremskudte virksomhedscenter og fokus på langtidspraktik. Der er dog stadig plads til at blive bedre. Gladsaxe Kommune performer omkring landsgennemsnittet, når det kommer til sagsbehandlingskvalitet, ifølge DI s Lokalt Erhvervsklima 2015 og Dansk Erhvervsfremme. Billedet: Gladsaxe Kommune på miljøtilsyn hos Dyrup A/S. 17

18 UDVIKLINGEN I DETAILHANDLEN Vi er virksomhedscenter for jobcentrene i Gladsaxe og Lyngby- Taarbæk. Jeg har et godt samarbejde med Jobcenter Gladsaxe, hvor vi har en fast kontaktperson, der koordinerer alle sagerne. Det er god service. Butikschef Søren Rommelhoff, MENY Bagsværd Gladsaxe havde 225 butikker i Det er et fald på 11 procent siden Butikkernes samlede omsætning i 2013 var på cirka 2,5 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 25 procent siden Butikkerne vurderes at have en gennemsnitlig attraktionsværdi omkring middel. Det var resultatet af detailhandelsanalysen af Gladsaxe Kommune lavet af ICP A/S. 18

19 VELFÆRDSTEKNOLOGI ER OGSÅ VÆKST Virksomhederne vil gerne deltage, når kommunen inviterer til dialog om at løse kommunale udfordringer. Udviklingen af nye teknologier og løsninger, der har værdi for borgerne, kan omsættes til konkret vækstpotentiale for lokale og regionale virksomheder på hjemme- og eksportmarkedet. Virksomhederne vil også gerne engagere sig lokalt, for eksempel ved at hjælpe unge ind på arbejdsmarkedet. Det nye Virksomhedsnetværk for Unges Vej ind i Arbejdslivet (VUVA) fik 50 unge i praktik gennem netværket i Det er vigtigt, at Gladsaxe har en fortælling, der kan samle virksomheder og tiltrække nye. Ligesom Vidensbyen i Lyngby. Der burde også være muligheder i Gladsaxe. Director, Global Facility management, Jørgen Ove Svendsen, Novozymes Ny teknologi øger frihed Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og virksomheden ICURA ApS udviklet en ny teknologi til genoptræning af borgere. Med en smartphone og fem elastikker med sensorer kan patienter med en ny hofte eller et nyt knæ nu genoptræne, hvor og hvornår det passer dem. Den nyudviklede teknologi øger friheden for patienterne, mens kommunerne forventer bedre at kunne møde det stigende behov for genoptræning inden for den økonomiske ramme. ICURA har i dag 8 ansatte. 19

20 GREATER COPENHAGEN VIRKSOMHEDERNE ER IKKE MED Gladsaxe er en aktiv partner i udviklingen af det regionale strategiske samarbejde om erhvervsfremme, Greater Copenhagen. Målet er at få hele regionen til at samarbejde om at skabe vækst i konkurrence med andre metropoler som Hamborg, Stockholm og Berlin. Det giver volumen, når vi ser ud over kommunegrænserne og sammen finder nye veje til, hvordan vi kan tiltrække udenlandske virksomheder og investorer til Greater Copenhagen. Gladsaxe støtter op om de fælles værktøjer, der er udviklet i Investeringsmulighederne langs Gladsaxe Ringvej, der ønskes omdannet til Gladsaxe Boulevard med domicilvirksomheder, markedsføres på den fælles investorportal for Greater Copenhagen, investcph.com Gladsaxe er tilsluttet den internationale borgerservice, International House, der sikrer en hurtig og smidig modtagelse af internationale medarbejdere. Vi arbejder for at tiltrække internationale erhvervsdelegationer til Gladsaxes virksomheder via den fælles One Point Entry-enhed. Kommunen anvender det fælles Greater Copenhagen-brand og deltager i fælles projekter. Greater Copenhagen er det bare en politisk ting? Hvor kan virksomhederne hægte sig på? Administrerende direktør Ralf Dujardin, Dansk Brandteknik Men virksomhederne melder, at de mangler kendskab til mulighederne. 20

21 Figur 9: Greater Copenhagen & Skåne Committee organisering, fælles værktøjer og projekter Gladsaxe ligger centralt Kilde: Afstande til... Københavns Hovedbanegård 10 km Københavns Lufthavn 18 km Copenhagen Business School 9 km Københavns Universitet 8 km Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7 km Malmø Universitet 63 km Lund Universitet 82 km 21

22 TRE FILM LÆGGER OP TIL DEBAT Gladsaxe som erhvervsområde kan ses i tre korte film, der lægger op til debat. Scan QR-koden eller gå ind på linket og se filmene. gladsaxe.dk/debatfilm Virksomhedernes vækst og velfærd Erhvervsservice og samarbejde Gladsaxes position i Greater Copenhagen En kort film, der stiller spørgsmålet: Hvordan styrker vi virksomhedernes vækst og velfærd og hvad er ambitionen? En kort film, der stiller spørgsmålet: Hvordan styrker vi erhvervsservice og samarbejde og hvad er ambitionen? En kort film, der stiller spørgsmålet: Hvad skal være Gladsaxes unikke position i Greater Copenhagen og hvad er ambitionen? 22

23 NÆSTE SKRIDT Figur 10: Proces for ny erhvervspolitik Analyse Dialog Høring Vedtagelse Kick off Dec Jan Feb Marts April Maj Juni Aug Sept Okt Så langt, så godt. Nu har vi et billede af fundamentet. Få kommuner i Danmark er så privilegerede som Gladsaxe, når det kommer til vækst i den private sektor. Det forpligter. Nu går processen i gang med at finde en fælles retning for kommunens erhvervspolitik, der stimulerer til at skabe noget endnu større sammen. Erhvervspolitikken sendes i høring i maj. Den forventes politisk godkendt og klar til lancering for virksomheder og samarbejdspartnere på Gladsaxes årlige erhvervskonference i september. Følg med Følg med i processen frem mod en ny erhvervspolitik for Gladsaxe. Tilmeld dig nyhedsbrevet Erhverv på gladsaxe.dk/erhverv Deltag også i debatten på LinkedIn: 23

24 Gladsaxe Kommune Erhverv og Vækst Rådhus Allé Søborg gladsaxe.dk/erhverv Telefon: Mail:

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014. Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådets møde 29. September 2014 Erhvervsråd Oktober 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling

ESTATE KONFERENCE. Investering i Københavns forstæder. - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Investering i Københavns forstæder - Letbanen og Loop City - vækst og udvikling Indhold På denne konference går vi tæt på status på Letbanen og den meget spændende udvikling, der er i byområderne langs

Læs mere

gladsaxe.dk Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Erhvervspolitik for Gladsaxe Kommune 2012-2015 Forord Erhvervspolitikken for Gladsaxe Kommune skal sikre kommunens position som attraktiv erhvervskommune. Politikken skal give mulighed for

Læs mere

Referat af møde i Gladsaxe Erhvervsråd

Referat af møde i Gladsaxe Erhvervsråd Referat af møde i Gladsaxe Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE By- og Miljøforvaltningen Erhverv og Vækst REFERAT Møde i Erhvervsrådet Den 11. oktober 2016 kl. 8.00-10.00 Gladsaxe Håndværkerforening var vært

Læs mere

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune

Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Fakta om erhvervsstrukturen i Gladsaxe Kommune Med budgetaftalen for 2013 og 2014 har Byrådet sat Gladsaxe i vækst højt på dagsordenen med henblik på at sikre fremtidens velfærd. Der er i den forbindelse

Læs mere

Vær med. flytter ind. tobaksbyen.dk. når fremtiden

Vær med. flytter ind. tobaksbyen.dk. når fremtiden Vær med når fremtiden flytter ind tobaksbyen.dk Domicil P-hus en visionær bydel med historiske rødder den nye grønne bydel rummer blandt andet bevaringsværdige bygninger, f.eks. Tobaksfabrikken, som blev

Læs mere

Erhvervspolitisk program

Erhvervspolitisk program Erhvervspolitisk program Indledning Gladsaxe Erhvervsråd blev stiftet i 1982, ud fra et ønske om at etablere et samarbejdsforum mellem Gladsaxe Byråd og det lokale erhvervsliv. Erhvervsrådet består af

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Sæt din kommune på landkortet

Sæt din kommune på landkortet Sæt din kommune på landkortet Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K Tel: +45 33 22 02 22 www.copcap.com Projekt SPI er et samarbejde mellem kommuner i hovedstadsregionen og Copenhagen Capacity.

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014

Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Det lokale erhvervsklima - hvilken rolle spiller teknik og miljø? v/vicedirektør Maj Green, Gladsaxe Kommune KL, Politisk Forum 2014 Hvad kan jeg fortælle om? Arbejdsgruppen om kommunale rammer for vækst

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling

Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Erhvervsråd Referat af Erhvervsrådets møde 10.12.2013 December 2013 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Temamøde om erhvervsudvikling

Temamøde om erhvervsudvikling Temamøde om erhvervsudvikling Indledning For at kridte banen op til arbejdet med den nye erhvervs- og vækststrategi inviterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07/11/2016 Byrådet til en temadrøftelse

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima

Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima Af konsulent Thorbjørn Baum, thob@di.dk September 2017 Kommunerne leverer historisk godt erhvervsklima De danske virksomheder er mange steder godt tilfredse med erhvervsklimaet. Og virksomheder i kommuner

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval Erhvervsråd

GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval Erhvervsråd GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Referat af Erhvervsrådsmøde hos Alfa Laval 09.02.2012 Erhvervsråd Februar 2012 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Hvad har du af planer for de næste 10 år?

Hvad har du af planer for de næste 10 år? Hvad har du af planer for de næste 10 år? Fremtiden for Region Hovedstaden er til debat. Vi har brug for din mening. Fra kanalerne ved Christiansborg til Kronborg ved Øresund og fra Rådhuspladsens duer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN OG SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2011 December 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKÆFTIGELSE, LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE 1 BEFOLKNING OG UDDANNELSE

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Referat kl Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling

Referat kl Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling GLADSAXE KOMMUNE Center for Økonomi Erhvervssekretariatet Erhvervsråd Referat 19. 05.2014 kl. 14-18 Juni 2014 Af: Sekretær Mille Stilling Medlemmer: Udpeget af Gladsaxe Byråd Borgmester Karin Søjberg Holst,

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vækstudfordringer og muligheder. v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer og muligheder v. Mogens Pedersen Direktør i Ringkøbing-Skjern Kommune Vækstudfordringer i et overordnet perspektiv Danmark er præget af følgende udfordringer: Arbejdslivet Demografisk

Læs mere

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE

DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE DEN REGIONALE KOMMUNE EN VÆKSTSTRATEGI PÅ TRE KLINGER' BO RASMUSSEN, KOMMUNALDIREKTØR GLADSAXE KOMMUNE Agenda Case 1: Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Case 2: Ringby-letbanesamarbejdet

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv

Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv Hvordan skaber vi grøn erhvervsudvikling i Furesø? Byrådets svar: Vi skaber et stærkt og grønt erhvervsliv - Furesøs kommende erhvervspolitik Preben Sandberg Pettersson Formand for Miljø, Teknik- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer

Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Byplanlægning og fremtidens erhvervskvarterer Ingvar Sejr Hansen //Kontorchef //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Erhvervsudvikling i København 2. Udvikling af byens erhvervsområder 3.

Læs mere

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk

Jørgen Andersen. Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S. og medlem af en række energi- & eksport netværk Jørgen Andersen Direktør i Bagger-Sørensen Invest A/S samt CEO i Green Tech Center A/S og medlem af en række energi- & eksport netværk Et OPP projekt i Vejle Baggrunden for Green Tech Centeret At skabe

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT

GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN TRAFIKCHARTER NORDEUROPAS TRAFIKALE KNUDEPUNKT Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

Trængsel gør det svært at være pendler

Trængsel gør det svært at være pendler Af seniorchefkonsulent Annette Christensen, anch@di.dk Juni 2017 Trængsel gør det svært at være pendler Mere end hver tredje pendler oplever dagligt trængsel og forsinkelser, viser ny undersøgelse. Den

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Transport. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Transport Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015

Erhvervspolitik Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Erhvervspolitik 2016-2019 Vedtaget af Byrådet, den 16. december 2015 Indledning Med Erhvervspolitikken 2016-2019 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser

Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Balanceret udvikling i regionen nye opgørelser Denne kortlægning skal ses i forlængelse af notaterne Den mangfoldige region et differentieret billede af Region Sjælland og Mulighederne for en balanceret

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til

Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft. Velkommen til 1 Foto: Nicolai Perjesi & Frederik Toft Velkommen til Region Skåne Anders Tukler I 2020 er Greater Copenhagen et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT

Transport- og Bygningsudvalget L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET. Letbane versus BRT Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 102 Bilag 20 Offentligt LETBANESAMARBEJDET Letbane versus BRT Høring i Transport- og Bygningsudvalget den 30. marts 2016 LETBANESAMARBEJDET - et bystrategisk samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Erhvervspolitik i Høring Opsamlingsnotat med forvaltningens kommentarer og konsekvens NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling og Kommunikation Sagsbehandler: Karen Brehm Sørensen

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr.

Til Økonomiudvalget. Sagsnr Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Til Økonomiudvalget Notat vedr. indkomne høringssvar på Erhvervs og vækstpolitikken Om høringen Udkastet til Københavns Kommunes erhvervs-

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015

MIPIM 2015. Byens Netværk - 18. februar 2015 MIPIM 2015 Byens Netværk - 18. februar 2015 Agenda 1. Velkomst 2. MIPIM og Danmark 3. Copenhagen Capacity på MIPIM 4. Stand og events i 2015 5. Partnerskab og sponsorat nu og fremover 6. Greater Copenhagen

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder. v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen! Strategi for Byernes Erhverv - nye rammebetingelser for virksomheder v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Velkommen til Albertslund Ballerup Brøndby Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund

Læs mere

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst.

Vækstforløb Gennemføre 600+ vækstforløb, hvortil der er krav om en positiv effekt på kundernes udvikling og vækst. 10. februar 2017 s årlige rapport 2016 Væksthus Hovedstadsregionen udgiver årligt denne rapport som et overbliksværktøj. Det vil sige én rapport, der sammenfatter vores mangeartede indsats i hver enkelt

Læs mere

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task

Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Overborgmester Frank Jensen (S) nedsatte i marts 2011 Copenhagen Business Task Force. Gruppen har siden nærstuderet Københavns vækst- og erhvervspolitik. Nu præsenterer Copenhagen Business Task Force sine

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010

Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 Idekatalog fra Erhvervskonference 27. maj 2010 IDEKATALOG FRA ERHVERVSKONFERENCE DEN 27. MAJ I FURESØ MARINA 1. Bedre muligheder for væksterhverv Oprette en accountmanager / erhvervsmentor som indgang

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012

Samlet placering Lokalt Erhvervsklima blandt 96 kommuner. September 2012 September 2012 Storkommunerne forbedrer erhvervsklimaet gradvist Af konsulent Nikolaj Pilgaard, NIPI@DI.DK Fem ud af syv danske storbyer har forbedret erhvervsklimaet fra 2011 til 2012. Esbjerg indtager

Læs mere

Erhvervs-og byudvikling

Erhvervs-og byudvikling Erhvervs-og byudvikling set fra Glostrup Kommune 1. Del - Erhvervsudviklingen Af Niels Thede Schmidt-Hansen, erhvervschef i Glostrup Kommune 2. Del - Byudviklingen Af Rasmus Groth Hansen, byplanlægger

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere