Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling"

Transkript

1 Aktstykke nr. 106 Folketinget Afgjort den 7. juni Kulturministeriet. København, den 29. maj a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,50 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål ( ,50 kr.); 2) administration ( kr.). Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets samlede udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2010 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud, overførte beløb samt puljens andel af særbevilling på Tilskud til modtagere af overskud fra Danske Spil A/S. Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Tilbageførte tilskud i 2010 Videreførelse fra 2009 og 2010 I alt ,53 kr ,86 kr ,01 kr ,96 kr ,36 kr. Tabel 2: Oversigt over foreslået fordeling Fordelte tilskud, aktstykket Administration Videreførsel til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling) ,50 kr ,00 kr ,86 kr. AK000871

2 2 Øremærket til idræt Akt 7 24/ I alt ,00 kr ,36 kr. Kulturministeriet har ved aktstykke nr. 7 24/ opnået Finansudvalgets tilslutning til at anvende 7,0 mio. kr. af tipsmidlerne til humanitære og almennyttige formål til finansiering af Handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark. Udgiften afholdes af Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3: Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 29 I alt modtaget 195 Kulturministeriet har i alt modtaget 195 ansøgninger om tilskud, hvoraf 166 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 29 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 166 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en forholdsmæssig andel af deres godkendte, ansøgte formål. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det for 2011 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4: Foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål 100 % til Børnene Formål: At hjælpe flest mulige børn på den bedst tænkelige måde i længst mulig tid. Dette skal ske gennem facilitering og udførelse af kvalitetsprojekter i hele verden. AC international Børnehjælp Formål: En humanitær organisation, som yder international adoptionshjælp og anden international børnehjælp bl.a. i form af udviklingsprojekter og hjælpeprojekter. Ansøgt om tilskud til 1. Tilskud: Bygning til børnehjemmet New Hope i Kenya (spisesal og sovesal) 2. Aktiviteter: Børn på børnehjemmet New Hope i Kenya (fødselsdage, udflugter) 3. Aktiviteter: Børn på Kibarani losseplads i Mombasa, Kenya (sundhed, behandling) 1: Ernæring til 560 små børn i Madagaskar 2: Uddannelse til 100 gadebørn i Madagaskar 3: Generator til børnehjem i Madagaskar 4: Vandtårn til børnehjem i Mali Indstillet beløb i kr , ,84

3 3 ADDA Agricultural Development Denmark Asia Formål: At arbejde for fremme af selvforsyningsgraden og forbedre de økonomiske vilkår for de fattigste dele af landbefolkningen I U-lande gennem at yde hjælp til selvhjælp; At igangsætte landbrugs- og fødevareprojekter i U-lande; At støtte social og miljømæssig bæredygtig udvikling hos målgruppen. ADRA Danmark Formål: At lindre akut nød samt at arbejde for en langsigtet og bæredygtig udvikling blandt fattige og underprivilegerede befolkningsgrupper og styrke deres muligheder for at skabe et værdigt liv. Adventisternes Hjælpearbejde (Syvende Dags Adventistkirken) Formål: At drive humanitært, socialt hjælpearbejde i Danmark og i udlandet på et ikke-diskriminerende grundlag uden hensyn til nødens årsag. 5: Medicin og mælkepulver til 100 børn i Mali (La Pouponnière) 6: Medicin og mælkepulver til 55 børn i Mali (ASE Mali) 7: Soveudstyr til flere børnehjem i Burkina Faso 8: Medicin til flere børnehjem i Burkina Faso 9: Hygiejneudstyr til flere børnehjem i Burkina Faso 10: Mad til flere børnehjem i Burkina Faso 11: Legetøj til flere børnehjem i Burkina Faso 12: Reparation af mur på børnehjem i Bolivia 1. Landsbyudvikling i Nordvietnam: Forbedring af infrastruktur, sanitetsforhold, brønde mv. 2. Udviklingsprojekt i Cambodja - støtte til selvhjælpsgrupper 3. Foreningsudvikling: Trykning af foldere, software, møbler og førstehjælpskasse 2. Videokamera 3. Bærbare computere 4. Skype udstyr 5. View World rapporteringssystem 1. Transport af nødhjælp , , ,75

4 4 African Footprint Denmark Formål: At støtte den ghanesiske organisation, African Footprint International, i arbejdet med at bygge bro mellem marginaliserede grupper i det ghanesiske samfund, gennem musik, dans og teater. Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt forbedre deres vilkår for politisk indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien. Aktive Kristnes Omsorgsarbejde (AKO) Formål: At formidle nødhjælp gennem AKOs lokale kontakter på et givent sted, hvor der er behov for nødhjælp. Aktive Modstandsfolk Formål: Samling af tidligere modstandsfolk Amnesty International Formål: Arbejder for folks basale menneske-rettigheder 1. Renovering af DCDC's eksisterende bygninger (skolebygninger) 2. Etablering af husdyrhold i forbindelse med FCDC's skolefarm 3. Tilførsel af elektricitet til primære bygninger 1. skriveborde og kontorstole mindre mødeborde, samt 60 mødestole 3. lamper til kontorer og mødelokaler 4. Reoler/opbevaringssystem 5. Etablering af the-køkken 1. Regnbuehuset (tilbygning til enlige mødre på børnehjem, Armenien) 2. Blindehuset (øjenoperationer) 3. Vardenis YMCA (ombygning) 4. Aibidji EDB (udstyr, brochurer og aviskampagner) 1. Nødhjælp til børn i flygtningelejr på Sri Lanka 2. Nødhjælp til fattige bønder i Nepal 3. Suppekøkken for gadebørn i Nepal 4. Skolehjem i Rumænien: remedier til hjælp til selvhjælp samt transport 5. Hjælp til selvhjælp i Ungarn via genbrugsbutikker (transporter og IT) 1. Tur til Sankt Petersborg 2. It 3. Trykning af medlemsbladet Håndslag 1. Oplysnings- og Informationsarbejde om Amnesty Int. 2. Oplysnings- og Informationsarbejde om Amnesty Int. 3. Istandsættelse af AIs lokaler 4. Udvikling af intranet 5. Teknologi , , , , , ,23

5 5 Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. Arkitekter uden grænser Formål: Organisationen står til rådighed for mennesker i nød og har til formål at hjælpe gennem arkitekters fagområder samt styrke medlemmernes kompetencer gennem uddannelse og kundskabsformidling. ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. Assist Formål: En nonprofit og upolitisk hjælpeorganisation, som yder akut hjælp og langsigtet udviklingsbistand til fattige, marginaliserede og svage. 6. Møblering, materialer og indbo 1. Trykning af informationsfoldere 2. Trykning af nyhedsbreve 3. Møbler 4. IT-udstyr 1-24 samlet: Materialer til og konstruktion af læringscenter for miljø, bæredygtigt landbrug og energi, Sierra Leone 1. Ny uddannelsesbog for samaritter 3. Genoptryk af førstehjælpsbøger 4. Etablering af kampagne/ hjemmesideportal 6. Særlige aktivitetstilbud for socialt udsatte børn 7. Fællesarrangementer/konferencer for frivillige 8. Anskaffelse af transportkufferter til hjertestartere og fantomer 9. Etablering af Facebook platform for organisationens medlemmer 10. Anskaffelse af Smartphone applikationer 11. Anskaffelse af førstehjælpspuder 12. Udvikling og genoptrykning af medlems- og afdelingshåndbog 14. Anskaffelse og etablering af ipaper på Dansk Folkehjælps hjemmeside 1. Etablering af kontor = IT udstyr 2. undervisning af mødre 3. dagplejecenter forbedring af bygning , , , ,78

6 6 Axis Formål: At udvikle, styrke, støtte og styre initiativer, der fremmer en mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. Bernadottegårdens Beboerfond Formål: At give tilskud til sociale arrangementer, kulturelle aktiviteter, underholdning og udflugter. Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. 4. inventar for forbedring af hygiejne 1. Kontorudstyr og inventar til Axis nye lokaler 2. Udstyr til partneren CETM i Bolivia (projekt til styrkelse af fattige landbokvinder) 3. Kontorudstyr til ny kontorbygning på Taquile i Peru 4. Digitalkamera til Axis 5. Bærbar PC til Axis 2. 1 bus til sommertur for tidl. modstandsfolk, Kz-fanger m.fl bus til åletur for tidl. modstandsfolk, kz-fanger, krigssejlere 4. hjælp til fortæring til frivillige ulønnede hjælpere 1. Bustur i maj med modstandsfolk m.m. 2. Bustur i september med modstandsfolk m.m. 3. Bustur 4. maj til Mindelunden med modstandsfolk m.m. 4. Lysalle ved Bernadottegården den 4. maj om aftenen 1. IT-udstyr, kontormaskiner, informationsmateriale 2. Renovering af hus B - færdiggørelse af tidl. støttet Projekt 1. Transport 1. Medicin til 4 børnehjem+104 fadderbørn 2. Medicin til medical-relief i bjergområder + til sundhedsklinik 3. Vintertæpper 4. Sko til 4 børnehjem 5. Vinterjakker til 4 børnehjem 6. En laptop til hvert børnehjem - 4 stk. 7. Sundhedsklinik-inventar 8. Børnehjems-inventar 6.988, , , , , ,98

7 7 Børnehjemmets Venner Formål: Gennem indsamling af penge at gennemføre en sommerlejr for børnene på børnehjemmet. Børnehjemmets adresse er Cirku Str. Jelgava, Letland. CARE Danmark. Formål: Fremme økonomisk udvikling i og fremskaffe støtte til U-lande. Caritas Danmark Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet Den katolske Kirke. Crossing Borders Formål: The objective of Crossing Borders is to increase the possibility for a just and lasting world peace with special focus on conflict zones. Toward this end, Crossing Borders provides impartial dialog space and skills training in intercultural communication, conflict management and media for the empowerment of, especially, youth, educators and media people to become full players in present and future development process of their societies. 9. Studielitteratur til internt bibliotek 10. Mindre projekt: ægproduktion 11. Musikinstrumenter til 4 børnehjem 12. Trykning af informationsmateriale 1. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Letland 1. Et IP-baseret telefonsystem 1. Trykning af informationsfolder 2. Skærm til møderum inkl. ophæng 3. Lydisolering af loft i mødelokale, materialer 4. Krydsmakulator, stor 5. Flip-over til møder ude og i mødelokale 6. Videooptager med stativ 7. 3 stk. bærbare computere 1. bærbare pc er + tilbehør 2. SLR kamera + tilbehør 3. videokameraer + tilbehør 6.231, , , ,53 Cykler til Senegal 1. Solpaneler til Senegal ,13

8 8 Formål: At samarbejde med den afrikanske landbrugsorg. Colufifa. At bane vej for bæredygtig fremtid i verden samt gensidig kulturudveksling. DanRescue Formål: At yde frivillig assistance til SOK og FALCK Danmarks Naturfredningsforening Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig nature og et rent og sundt miljø. Danmarks Sportsfiskerforbund Formål: Sikre muligheder for sportsfiskeri Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger Dansk Balkan Mission Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på Balkan 2. Trykning af nyhedsbrev og info-materiale 1. 2 x hjertestarter Zoll pro til nødbehandling 3. 4 stk redningsdragter til søredning 4. Genoplivningsdukker til førstehjælpsundervisning 5. 2 stk infusionsarm til undervisning 6. 2 stk. bærbare computere 7. 1 stk projektor 8. 1 stk printer 9. Spineboard m tilbehør 10. Skab til opbevaring af materialer 1. kontormaskiner - 2 stk. printer/kopimaskiner 2. kontormaskiner - 1 stk. scanner 3. it-udstyr - særlig kraftig pc med stor skærm 4. tryk af infomateriale - politikpjecer og afdelingsfoldere til 20 afdelinger 5. møbler - 20 stk. ergonomiske kontorstole 6. møbler - 60 stk. kantinestole 7. it-udstyr - 8 ipads 1. AV-udstyr 2. Møbler 3. Infostandere 1. Landbrugsredskaber til Angola 2. Medicinsk udstyr til Angola 1. Proj. vandforsyning til sigøjnerlandsbyer i Rumæni 2. Proj. medicin og medicinsk udstyr 3. Proj. bespisning af hjemløse og fattige i Rumænien , , , , ,64

9 9 Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for her igennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Cyklistforbund Formål: Skabe større færdselssikkerhed for cyklister mm. Dansk Handicap Forbund Formål: At samle mennesker med fysiske handicap og andre interesserede i en landsdækkende organisation og derigennem arbejde for de interesser mennesker med fysiske handicap har. Dansk Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Dansk International Bosætningsservice Formål: Fremme en bæredygtig og integreret bosætning blandt fattige i ulande. Dansk Kvindesamfund Formål: At arbejde for fuld ligestilling for kvinder og mænd 1. Udsatte blinde børn og unge i Rwanda 2. Reparation af hjælpemidler 3. Kornmølle ,75 1. IT og inventar til skole i Gambia 2. Fortsat renovering af skole i Ghana 3. Fortsat renovering af skole i Bangladesh 4. IT til skoler i Bangladesh 5. Renovering af tre skoler i Ghana 6. Renovering af skole i Uganda 7. Renovering af brønde og håndpumper i Sierra Leone 8. Lærebøger til skoler i Sierra Leone 9. Renovering af skole i Uganda 1. Etablering af inspirationsværksted for cyklister 2. Opbygning af formidlingsfunktioner til cykelturister kørestole til fattige handicappede i Ghana 1. kopimaskine 2. IT-udstyr incl. programmer 3. trådløs mus til PC trykning af A6 kort/flyers i farver 1. it-udstyr 2. kontormaskiner 3. trykning af informationsmateriale 1. Trykning af tidsskriftet Kvinden&Samfundet 2. Nye funktioner i medlemssystem , , , , , ,39

10 10 Dansk Ornitologisk Forening Formål: Forening for fuglebeskyttelse og fugleinteresserede. Dansk Rumænsk Venskabsog oplysningsforening Formål: At bistå med opbygning af folkeoplysning i Rumænien Dansk Russisk Forening Formål: Kulturel og folkeoplysende virksomhed mellem DK og Rusland. Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. Dansk Tanzaniansk Forening (DANTAN) Formål: Fremme kontakt, forståelse og samarbejde mellem de to lande. 3. Support og nyanskaffelser til hjemmesiden 1. Etablering af højvandslukke og fugtsikring, kælder 2. Anskaffelse af ergonomiske ,18 kontorstole og mødebord m.m. 3. TWEET publikation målrettet børn i alderen 5-12 år 1. Indkøb af vintertøj, fodtøj og støvler (børnehjemmet Csangohaz) 2. Indkøb af sengelinned og boksmadrasser (børnehjem) 3. Renovering og udskiftning af døre og vinduer + isoleringsmaterialer (børnehjem) 4. Tilskud til vaskemaskiner, tørretumbler og køkkenudstyr (børnehjem) ,93 5. Skolerekvisitter (børnehjem) 6. IT-udstyr + fjernsyn (børnehjem) 7. Udskiftning af inventar (børnehjem) 8. Etablering af legeplads (børnehjem) 9. renovering af badeværelser (børnehjem) 11. Kulturrejse for børnehjemsbørn i Rumænien 1. IT udstyr 2. Kontormaskineri, til lokal afd. (reg. Syddanmark) 3.560,97 3. Kontormaskineri, til lokal afd. (reg. Midtjylland) 1. Etablering af vandboringer med pumper 2. Konstruktion af latriner 3. Oplysningsaktiviteter om ,84 sammenhængen mellem vand, hygiejne og sundhed 4. Førstehjælpsudstyr (DK) 1. Udstilling på Nationalmuseet i Tanzania 2. Indkøb af IT udstyr ,42

11 11 Dansk Vegetarforening Formål: At fremme udbredelsen af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplysning om ernæringens betydning for helbredet mv. Dansk Zionistforbund Formål: Bl.a. at fremme zionismens idé, jødisk kultur og arbejde for fredelig sameksistens. Danske Krigsbørns Forening Formål: At varetage danske krigsbørns* interesser, virke oplysende samt yde råd og støtte til medlemmer, der leder efter deres biologiske far og dennes slægt. *Danske krigsbørn defineres som alle der er født i årene og hvor moderen eller faderen tilhørte en af de krigsførende parter. (typisk dansk mor, tysk far). Danske Soldaterforeningers Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger DanWatch Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer I udlandet. Demokratisk Forum Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. 1. Pjece om vegetarisk ernæring for gravide og børn 2. Pjece med vegetariske opskrifter 3. Genoptryk af pjece om kød og klima 1. Computer og printer 2. Trykning af opdateret folder 3. Projektor 4. Højtalersystem 1. IT-udstyr: 2 nye computere samt skanner 2. Trykning af 4 medlemsblade ( Rødder ) 1. IT-udstyr bærbar PC + printer 2. trykning af foreningsblade til tilsluttede foreninger 1. 1 Stationær computer 2. 1 Bærbar computer, lille med stor harddisk 3. 1 Mobiltelefon, solid til rejsebrug 4. 1 Miljøvenlig printer, laser 5. 1 Redigeringscomputer 6. 1 Redigeringsprogram 7. 2 Word office pakke 8. 5 Eksterne harddisks 9. Udvikling af vores website 1. International keramisk sommerlejr i Rumænien 2. Sommerlejr for børnehjemsbørn i Carpineni, Moldova 3. Sommerlejr for børn på internatskolen i Nisporeni, Moldova 4. 2 transporter af tøj og materialer til Rumænien , , , , , ,34

12 12 Den Danske Afghanistan Komite Formål: Aktiv humanitærhjælp til krigsofre og til landets genopbygning. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningen) Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. (D. S. I. ) NOAH Formål: At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer, samt støtte beslægtede aktiviteter, der opfylder NOAHs formål. Det Europæiske Hus Formål: at virke for integration for de dårligst stillede grupper i deres respektive samfund Det Økologiske Råd Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Dienesmindes Venner Formål: At yde praktisk og økonomisk støtte til humanitært arbejde for dårligt stillede børn fortrinsvis fra Øst- og Centraleuropa 5. Musikinstrumenter og tekn. Udstyr til dramaskole i Ghana 6. Computere til skole- og børnehjemsbørn i Moldova 7. Hårde hvidevarer til institutioner/børnehjem i Moldova 1. Hygiejneprojekt 2. Syprojekt 3. Ernæringsprojekt ,32 1. Udvidelse af 2 skoler, Indien 2. Skolemøbler 1. Renovering af tag 2. Udskiftning af vinduer og døre 3. Udskiftning af gulvbelægning, værelser og og gange 4. Etablering af naturlegeplads 1. Videokonferenceanlæg 2. Nye computere til sekretariatet 3. Trykning af aktivistfolder 4. Tyverisikring af sekretariatet 5. Renovering af regnskabsgruppens lokale 1. IT udstyr og software 2. Toilet i foreningens lokaler 1. Stål-lagerreoler til vandsikring af kælder 2. Hæve-/sænkeborde 1. Transport af udstyr til institutioner i Hviderusland , , , , , ,84

13 13 Donation Danmark Rumænien Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønsker at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. Dyreværnet Foreningen til værn for værgeløse dyr Formål: At virke for dyrenes vel, både lokalt og på landsplan, samt vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrplageri. Emmaus-Samfundet i Aalborg, Abbé Pierres Klunsere Formål: Humanitært hjælpearbejde. Enable Formål: At yde bistand til børn, navnlig fattige og forældreløse børn. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Landsfor., Egå) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne 1. transport af nødhjælp 2. Sygeplejeartikler 1. Tryksager 2. Møbler 3. IT-udstyr 4. Udstillingsudstyr 1. Opgradering af hjemmeside 2. Informationskampagne omkring bortløbne dyr 3. Istandsættelse af løbegårde til hundene 4. Neutraliseringsprojekt af katte 5. Ombygning af modtagelsesafdelingen for hitte- og herreløse dyr 6. Pilotprojekt: DNA-test af hitte- og herreløse dyr Forsatsvinduer 2. 2 stk. bannere 1. Nyt hus til 8-10 piger 2. Reparation af adgangsvej 3. Nødstrømsanlæg 4. Istandsættelse af huse 5. Stort TV og AV udstyr 6. 3 computere med software 1. Efterårstur til Dora Mittelbau og Natzwiller/Strut 2. Forårstur til mindelunden i Ryvangen København 3. Kransenedlægninger ved 4. maj arrangementer 1. Tur til Tyskland 2. tur til Bornholm 3. Grundlovsfest , , , , , , ,32

14 14 Ewiket lehibret Support Association Formål: At fremskaffe midler til forbedring af skoleforholdene i Etiopien. At medvirke til uddannelser. Økonomisk hjælp til familier. At udbrede kendskabet til den tredje verden og øge forståelsen for dens rige kulturer og dens problemer gennem udstillinger, foredrag og andre arrangementer. Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Butik Salam Formål: At arbejde for mellemfolkelige relationer og drive Fair Trade detailsalg af varer hovedsageligt fra den tredje verden. Fair Trade Danmark Formål: Organisationen for mange af Fair Trade forretningerne; Fremme Fair Trade handlen i Danmark. Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysningsvirksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. FIC Formål: At samle alle der har interesser i udvikling af internationalt samarbejde mellem faglige organisationer på NGO basis. 1. Inventar til børnehaveklasselokaler 2. Oplysningsmaterialer 3. Inventar (reoler, skabe, hylder/paneler, alarmsystem) 4. IT udstyr 5. istandsættelse af opholdsrum 1. Inventar 1. IT-udstyr 2. møbler 3. Software 4. trykning af informationsmateriale 1. Tilskud til tryk af magasin om Fairtrade 2. Postkortkampagne om Fairtrade 3. Displays og kopper til events 1. Strømforsyning til projekt i Mirerani, Tanzania 2. IT udstyr til FIC 4.451, , , , , ,68

15 15 FIR- Foreningen af tidligere fanger og modstandsfolk, Ølstykke Formål: At være en paraplyorganisation for de tilsluttede foreninger og deres arbejde for på tværpolitisk basis at bekæmpe nazismen i Danmark og deltage i det tilsvarende arbejde i Europa. Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. Folkebevægelsen mod Nazisme Formål: At medvirke til at afsløre og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag Folkevirke Formål: At bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. At fremme en aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at deltage engageret i den demokratiske proces. Fontanas Venner Formål: 1. Udbredelsen af kendskabet til behandlingsformer til afhjælpning af afhængighedssygdomme. 2. Med vilkår til at forbedre familiens vilkår i ind- og udland 3. Særlig fokus på svage samfundsgrupper i udviklingslande Foreningen Danske Hospitalsklovne Formål: At sprede glæde blandt syge og udsatte børn. 1. Veteranrejse for ofre for nazismen, Volgograd 2. Veteranrejse for ofre for nazismen, Paris 3. Trykning af foldere, personhistorie 4. Plancheudstilling FIR International til cirkulering 5. International konference i Kbh. 150 deltagere 1. Forstærkning af veteranarbejdet - krigsveteraner (trykning af flagaviser, plakater og posters mv.) 2. Trykning af informationsmateriale 3. Indkøb af IT-udstyr og kontormaskiner 1. Dokumentariske udgivelser 2. Transportabel projektor, lærred, bærbar 3. Farvelaserprinter/kopimaskine 4. Tur Petrograd 5. Tur KZ-lejr Theresienstadt 6. Trykning af informationsmateriale 1. Bærbar printer 2. Ekstern harddisk - 64 GB 3. Ekstern harddisk - 32 GB 4. Bærbar pc plus software (Office) 5. Software - redigering af video mv. 1. IT-udstyr 2. AV-udstyr 3. Interaktivt Whiteboard 1. Trykning af informationsmateriale 2. Materialer 3. IT-udstyr , , , , , ,71

16 16 Foreningen Faraja Formål: At give handicappede børn i Tanzania mulighed for øget livskvalitet og resocialisering i lokalsamfundet ved udvikling af og støtte til lokalt forankrede projekter. Foreningen Rumænien 97 Formål: Velgørende og humanitær forening Foreningen Russiske Feriebørn i Kjellerup og omegn Formål: Indsamle tøj, sko og støvler til værtsfamilier i Murmansk, feriebørns ferieophold i Danmark Foreningen Slænget Formål: At oplyse om og sætte fokus på børns og unges levevilkår i ind- og udland, særligt i U- landene. Foreningen Straatag Formål: At medvirke til at bevare almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Foreningen til Støtte for Rumænien Formål: At oplyse om og sætte fokus på børns og unges levevilkår i ind- og udland, særligt i U- landene. Fregatten Jylland, D. S. I. Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. 4. Indbo 1. Solceller til Faraja Home i Tanzania 1. Transport af nødhjælp 1. informationsmateriale vedr. Russiske Feriebørn , , , moderne computere 2. 1 generator 3. 4 UPS (slags back-up batterier til strømforsynede computere) 4.000, laserprinter 5. 1 ekstern harddisk 6. 8 strømforlængerkabler 1. trykning af temanummer af bladet Straatag 3. IT udstyr 5.875,60 1. Transport af nødhjælp 1. Udvikling af oplevelses-scener ombord på FJ 2. Informationsfolder, stk. 3. Storskærm 4. Lysavis 5. Medlemsblad 6. Udvikling af fuldscala elektronisk formidlingsplatform 7. Etablering af intro-område til ny udstilling 3.560, ,54

17 17 Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. FSC Danmark Formål: at fremme bæredygtig skovdrift ved at styrke FSC som brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC s logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om FSC Genvej Til Udvikling Formål: Hjælp til u lande Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig Gestapofangerne Randers Formål: Tidligere fanger under 2. Verdenskrig Ghana Venskabsgrupperne i Danmark Formål: At udvikle venskab mellem venskabsgrupperne i Danmark og Ghana gennem selvhjælpsgrupper. Grøn Burkina Faso Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso 1. Renovering af bygninger i Afrika 2. Forbedret køkkenhave for at styrke fødevaresikkerhed til skolebørn 3. Vandtanke og renovation af vandrør 4. Mad til fattige børn 1. Opgradering af CM-system til hjemmeside 2. Optryk af informationsmaterialer til omdeling 3. FSC-certificerede blyanter til uddeling 1. 3 faste cementtrug ved 4 brønde i Amataltal, Niger 1. Sommertur til Bornholm (socialt samvær) 1. Blomster og kranse til mindedage og jul 2. Tur til Mindelunden 3. tur til Kz-lejr Neuengamme 4. Computer 2. Nyanskaffelser til foreningen: projektor, printer/scanner, lamper og trykning af informationsmateriale. 1. Færdiggørelse af bygning med sove-, spisesal mm , , , , , , ,36

18 18 Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien Hercegovina. Hjælp til Litauens Børn, Foreningen Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i Litauen Hope Now Formål: At fremme offentlighedens og medlemmernes kendskab til trafficking af kvinder (med særlig fokus på afrikanske kvinder) og de problemstillinger, der knytter sig til dette fænomen. Horserød Stutthoff Foreningen Formål: At fortsætte og styrke arbejdet mod fascisme og fremmedhad, samle, hjælpe og vejlede medlemmer, der under den tyske besættelse deltog i frihedskampen og derved pådrog sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er blevet nedsat. Hvideruslandskomiteen i Kolding, Egtved Formål: At yde humanitær hjælp og udbrede demokratiske og kulturelle værdier Høje-Tåstrup Miljø- og EnergiCenter Formål: At styrke en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. IBIS Formål: Arbejder for at styrke befolkningsgruppers organise- 1. IT og skoleudstyr til Letland 2. Legetøj-inventar-tøj børnehjem/børnehave Letland 1. Indkøb af fødevarer (nødhjælp) , ,43 1. Beklædning (nødhjælp) 2. Sengelinned 3. Transport ,09 1. Indbo, IT, Udstyr - børneshelter Benin Nigeria 2. IT udstyr HopeNow 3. trykning af informationsmateriale (englsk & dansk) ,08 1. rejse til Tyskland for foreningens medlemmer 2. Tur til Horserød (udflugter og socialt samvær) 3. etablering af ny hjemmeside 4. opdatering af pjece ,02 1. Transport af nødhjælp ,87 1. Køb af bærbar PC 2. Ændring af lys så vi har LED-lys 8.457,30 3. Udsugning så kopirum lovliggøres 1. Produktion af Årsberetning 2. Smartboard til mødesal ,12

19 19 ring og direkte indflydelse i tredje verden. iiinterest Formål: At arbejde for en bæredygtig forbedring af levevilkårene blandt de fattige befolkningsgrupper i den tredje verden, især Indien. Indien Gruppen Fyn Formål: Bæredygtig forbedring af levevilkår i den tredje verden, specielt Indien Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. InnoAid Formål: The objective of the organisation is the establishment of a platform, from where a cross-functional network, and innovative humanitarian aid projects, can be developed and facilitated. International Aid Services Formål: At yde katastrofehjælp til tredjelande. Foreningen er bl.a. Den Danske Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Børnesolidaritet Formål: At yde solidaritets og bistandsprojekter til gavn for børn og unge i den fattige del af verden. International Kontakt Formål: At arbejde for en styrkelse af international undervis- 1. Sundhed og kulturprojekt i folkeskoler i Indien 1. Øget fiskeproduktion gennem træning hos 100 fattige familier 2. Reetablering af lerhuse og stalde hos 100 fattige familier i Sunderbans, Vestbengalen, Indien efter stormfloden stk pc'er til udsendte nødhjælpsarbejdere 2. Trykning af IUG's årsberetning stk posters til konferencer 4. Trykning af informationsmateriale til åbent hus arrangementer 5. Reoler til kontoret 7. El paneler til samling af IT udstyr 1. Møblering af nyt kontor 2. IT-udstyr til nyt kontor 1. Ungdomscenter i Singida (mindre istandsættelse) 2. Mad til fattige børn i Nakuru, Kenya 3. IT-udstyr til kontor i DK 7.121, , , , ,09 1. Jubilæumsskrift 2. Mødebord- og stole 3. Hæve- og sænkeborde 8.190, symaskiner 2. Materialer til prøvemodeller 3. Infomaterialer 2.937,80

20 20 ning og oplysning på alle niveauer. At samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter der sigter mod at forbedre levevilkårene i lokalsamfundet. At medvirke til international forståelse og solidaritet og indsigt i globale og nationale samfundsmæssige sammenhænge. International Teacher Association, Danmark Formål: En mellemfolkelig, pædagogisk forening; At fremme fred, menneskerettigheder og demokrati. IRCT Formål: Promotes and supports the rehabilitation of torture victims and works for the preventtion of torture worldswide founded upon health, legal, social and political sciences, and all forms of relevant human knowledge. Kræftens Bekæmpelse, Langeland Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå indsamling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. Kvindernes U-landsudvalg Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Københavns Internationale Forening Formål: At arbejde for en helhedsorienteret integration af unge og ældre minoritetsgrupper i det danske samfund. At sikre bedre vilkår for fattige, margi- 1. Strikkeprojekt i Nepal 2. Biblioteker på Tartong og Nakote skol, Nepal 3. Undervisningsmaterialer til ,15 skolerne Nakote og Tartong 5. Opbygning af Kharchung Skole 3. Trykning og udgivelse af tidsskriftet "Torture Journal" 4. Fornyelse af hardware 5. Trykning af brochurer vedr. testamentarisk arv til IRCT ,30 1. IT udstyr 1. Trykning af informations- og kampagnemateriale 2. IT-udstyr 1. Brøndboring, Somalia 3.739, , ,53

21 21 naliserede, undertrykte og nødstedte i Nordafrika med fokus på Somalia. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. (Landsforeningen) Økologisk Byggeri Formål: At fremme økologisk Byggeri. (Landsorganisationen) Grøn Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse Leagounols Venner Formål: Humanitær hjælp til et børnehjem i Rumænien Leve Børnene Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. 1. Trykning af temanumre af bladet By og Land 3. IT-udstyr ,60 1. Indkøb af litteratur til bibliotek 2. Trykning af informationsmateriale ,39 1. Færdiggørelse af ny hjemmeside 2. Restaurering af lokale til 8.902,42 kommende sekretariat 3. Div. kontormøbler 1. Trykning af særnummer af bladet Grøn Hverdag 2. Opgradering af hjemmeside 3. Trykning af informationsfolder ,26 4. Projektor 5. Pc'er 1. Ekskursion for børnene på børnehjemmet Szamocin 2. Ekskursion for familiebørnehjemmet "Nicolson" 3. Undervisningsmaterialer til ,60 skole og børnehjem 4. Lokalt indkøb af UV-materialer Tekn. skole Titel 5. Sommerlejr for unge på Titel Tekniske Skole 1. Anskaffelser: 4 telefoner og 4 headset til kontor ,80

22 22 Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. Masangas Venner Formål: Yde en indsats så hospitalet i Masanga, Sierra Leone, kan blive reetableret. Støtte den lokale befolkning, så de selv vil kunne drive det. At sikre at information omkring hospitalet videreformidles. Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) Formål: På et folkeligt niveau at informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk om- 2. Aktivitet: Fodboldskole for 600 børn i slummen i Honduras i 10 dage 3. Aktivitet: Sommerlejr for 40 børnehjemsbørn i Honduras 4. Aktivitet: Weekendlejr for 25 gadebørn i Honduras 5. Projekt: 2 huse til 2 familier i et slumkvarter i Honduras 6. Projekt: Uddeling af mad til gadebørn i Honduras 7. Anskaffelser: Ny hjemmeside 9. Anskaffelser: Informationsmateriale om organisationen 10. Anskaffelser: 4 hævesænkeborde 11. Projekt: 1 års sports- og fritidstilbud til børn i slumkvarterer i Honduras 12. Projekt: Studievejledning, botræning og jobtræning af unge børnehjemsbørn i Honduras 1. 2 transporter med udstyr til Letland 2. Køb af vaskemaskine 1. Computer + program til videoredigering 2. IT-udstyr 3. Spejlreflekskamera med HD video optagelse 1. Laptops (5 stk.) 2. Projektorer (2 stk.) 9.525, , ,94 1. Trykning af oplysnings- og kampagne materiale 2. Opgradering af IT og programmer ,60

23 23 kring økologiske og bæredygtige tiltag. Nordjysk Humanitærhjælp Formål: At varetage syge og svages interesser uden hensyn til tro, race og politisk opfattelse Nyt Hesteliv Formål: At modtage eller opkøbe heste og ponyer i nød og hjælpe dem videre til et nyt og bedre liv. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Oplysningscenter om den 3. verden Formål: At drive O3V-centret, der formidler oplysning om lande og kulturer i den 3. verden Organisationen for Vedvarende Energi Formål: At arbejde for nationalt og globalt energi- og ressourcepolitik. Pioner Afrika Formål: At oprette rolle modellandbrug i Afrika, samt i den bløde afdeling at oprette skoler og helse centre. Plan International Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fatti- 1. Russiske feriebørn til Danmark 4.451,21 1. Medlemsblad 2. Registrering af heste 3. IT udstyr (videoovervågning) ,36 5. Hjemmeside 6. Oplysningspjecer 1. Nyt gulv gymnastiksal 2. Renovering toiletrum 3. Sommerlejr , Computere til filmproduktion 2. Nyanskaffelse af IP-telefoner ,96 3. Trykning af informationsmateriale 1. Videokameraer til brug for projekt SBJ 2. Udstillingsmaterialer til brug for projekt Rum 3. Lille mikrofon og lydanlæg til projekt Rum 9.258,52 4. Fotostater til udstilling til brug for projekt Rum 7. Tryk af plakater til brug for projekt Rum 8. Øvrige markedsføringsmaterialer til brug for projekt Rum nye arbejdspladser (IT-udstyr) 2. 55" Samsung LED TV (TV ,63 skærm) 4. Særnummer af Vedvarende Energi og Miljø 1. Opførelse af beboelseshus på farmen 2. start af landbrug nr ,67 1. SMARTboard, 1 stk.incl. computer 2. mødebord incl. stole ,51

24 24 ge børn og deres familier i udviklingslande. Polsk Dansk Humanitær Forening Roszkowo Formål: At udbygge og videreføre båndene Wielkopolskie, der bl.a. omfatter Roszkowo/Wagrowiec/Skoki/Poznan og Danmark imellem og at hjemsøge og fremskaffe økonomiske midler til brug for sit humanitære arbejde i Polen samt støtte til udveksling af grupper og enkeltpersoner på såvel de uddannelsesmæssige som de kulturelle områder. Praktisk Økologi, Landsforeningen Formål: Fremme kendskab til økologisk levevis. Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp Formål: At formidle hjælp til selvhjælp i ulande. Red børnene i Gorom-Gorom Formål: At støtte den burkinske forening M Balla Sukaabe (Red Børnene) med hjemsted i Gorom-Gorom i at skaffe specielt trængende børn i Oudalan-provinsen mead, tøj, medicin, skolegang/uddannelse og andre livsfornødenheder. Red Orangutangen Formål: Arbejder for overlevelse af orangutangerne og deres levested eller lignende i Indonesien og Malaysia. At informere og sprede interesse om problematikken omkring orangutangernes overlevelse. At støtte projekter, der sikrer overlevelse af andre primater. Reméts Venner, Den Humanitære forening 3. folder 4. projekt i Kenya: renovering af klasselokale i Kenya 1. hjertestartere (nødhjælp) ,49 1. IT udstyr 2. Trykning af informationsmateriale ,63 3. Kontormøbler 1. køb og installation af generator, teknisk skole i Tanzania 6.659,01 2. Køb af gaskomfur og gasflasker, teknisk skole i Tanzania 1. Fødevarehjælp til børnenes i alt 81 familier, Burkina Faso 2. Fællesmåltider for børnene i samlingsstedet børn, Burkina Faso ,05 1. Telefoni 2. Informationsmateriale 3. IT udstyr 1. Sommerlejr 2. Materialer (til reparation af huse i Rumænien) , ,44

25 25 Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét Rumæniensprojektet af 1992 Formål: At forbedre dagligdagen og fremtidsmulighederne i Banat-provinsen Samsø Energi- og Miljøkontor Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til Vedvarende Energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation der hjælper nødstedte Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Selskabet Lysglimt Formål: At drive rekonvalescenthjemmet Lysglimt, Østre Alle 63, 3250 Gilleleje for mindrebemidlede, ensomme og ældre medborgere. 3. Møbler og inventar 4. Transport af materialer mv. 5. Transport af nødhjælp 6. IT-udstyr 7. Inventar og istandsættelse 1. Sommerlejr 2012 for rumænske børnehjemsbørn 2. Anskaffelse IT udstyr ,09 3. Transport til Rumænien 4. trykning af infomateriale 1. Av projektor og AV Møbel 2. Informationsskærme 3. Videokonferenceudstyr 4. Smartboard ,59 1. Transport af nødhjælp 2. Trykning af informationsblade 3. Sommerlejr i Moldova 1. Paddeopdræt - Solcelleanlæg 2. Udendørsanlæg til opdræt af padder for genudsætning 1. Renovering af køkken, nyt flisegulv 2. Renovering af køkken, ny flisebelægning på vægge 3. Renovering af køkken, alle skabe og hylder udskiftes 4. Renovering af køkken, nyt industrikomfur 5. Renovering af køkken, Installering af Kipsteger 6. Renovering af køkken, ny industriovn 7. Renovering af køkken, ny industri røremaskine , , ,78

26 26 Seniorer uden Grænser Formål: At anvende faglige og menneskelige ressourcer for fattige i hele verden. Sex & Samfund Formål: At sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel præference, politisk tilhørsforhold samt ægteskabelig og social status. Solens Børn Formål: At sprede kendskabet og medvirke til udbygningen af Inti Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i Cusco, Peru; At sprede kendskabet til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. SOS Børnebyerne Formål: At arbejde for støtte til og udbredelse af kendskabet til SOS-Børnebyerne. At indsamle fadderskabspenge og bidrag til børn i SOS-Børnebyerne fortrinsvis i udviklingslandene. SOS mod Racisme, Danmark 8. Renovering af køkken, al belysning udskiftes 9. Renovering af køkken, ny pålægsskære maskine 1. Udstyr til IT undervisning, Gambia 2. Landsbyudviklingsprojekt Gambia 1. Kommunikationsudstyr, forbedret telefonsystem 2. Kopi og printløsning 1. Projekt Mad 2. Projekt Værksteder 3. Trykning af Blade og Foldere mv. 1. Telefonsystem til callcenter 2. Stander med skærm/tv/pc 3. Pakkebord 4. Etablering af brusefaciliteter 5. Præsentationssæt 6. Møbler 7. Kommunikationsudstyr 8. Workshopfaciliteter 9. Printere servere nye arbejdsstationer 1. Nyt IT udstyr: 1 pc, skærm, laserprinter, toner , , , , ,88

27 27 Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. Stairway Danmark Formål: Hjælp til gadebørn i Filippinerne STS International Solidarity Formål: At yde politisk, materiel og økonomisk støtte til kræfter, der arbejder for bekæmpelse af etnisk og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. SVF Skagenskolen, Sambuyan Village Friends Formål: At hjælpe børn af fattige forældre i Gambia til en uddannelse, via hjælp til selvhjælp. At inddrage og aktivere ressourcer, der findes Danmarks netværk af enkelt personer/familier, institutioner og virksomheder. At medvirke til en øget koordinering af hjælp til Gambia. Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. Tandsundhed uden Grænser 2. Trykning af 2 numre af Nyhedsbrevet SOS mod Racisme 3. Trykning af plakater 4. Trykning af opdateret Minileksikon i slutningen af Trykning af postkort 1. Strømgenerator 1. STS s oplysningsvirksomhed 3. Transport af nødhjælp til hungersnød ofrer i Somalia 4. Udskiftning af skolemateriel til skolen i Kashmir 5. hjælp til genopretning af STS s arbejde i Somalia, herunder til indkøb af nye computere 1. Port og mur omkring skolen 2. Køb af solcelleanlæg samt generator til drift af vandprojekt samt strøm på skolen 3. Trykning af brochurer og andet informationsmateriale 4. Opførelse af en sundhedsklinik i Sambuyan Village 5. Udvidelse af skolen med 2 klasseværelser til i alt 8 klasseværelser 1. Midler til renovering af nødhjælpshal 2. Renovering af børnehjem, Rumænien 3. Midler til bespisningsprojekt ved børn og ældre 4. Midler til udbygning af legepladser i Rumænien 5. Midler til lejrophold for børnehjemsbørn, Rumænien 6. Musik og drama udstyr til ungdoms dramaprojekt, Rumænien 1. IT-Udstyr 2. Informationspakke , , , , ,88

28 28 Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. The Diamond Fond Formål: At yde økonomisk støtte til alle levende væsener, der er nødstedte, enten på grund af sygdom, ulykker eller andre økonomisk belastende situationer. At kunne yde støtte til forskning, specielt inden for alternativ behandling med naturprodukter. 3. Dental nødhjælp i Filippinerne. Rwanda, Vietnam, Cambodja og Peru 4. Fotoudstyr 5. Bannere 6. Udstyrstasker 1. Mad & medicin til to skoler 2. Mad til projekt for retarderede piger, Sri Lanka 3. Mad og undervisningsmaterialer, døveskole i Sri Lanka 4. Mad, projekt for psykisk og fysisk handicappede børn, Thailand 6. Mad, undervisningsmaterialer og vandprojekt 7. IT - udstyr, medicin, toiletter og undervisningsmaterialer, Indien 8. Mad, uniformer og undervisningsmaterialer, Indien 10. Mad & medicin, Tanzania 11. Mad, Indien 12. Mad og undervisningsmaterialer, Indien 13. Mad & medicin, Sri Lanka 14. Vandprojekt 15. Mad og undervisningsmaterialer, Tanzania 16. Undervisningsmaterialer, Haiti 17. Mad og undervisningsmaterialer, Sri Lanka 18. Istandsættelse/ombygning, (børnehus) Rumænien 1. Trykning af brochurer , ,48

29 29 Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. Trianglen, Foreningen for frivillig udviklingsstøtte Formål: At skabe bedre fysiske og økonomiske rammer i nepalesiske og ugandiske landsbyer, samt at styrke demokratisering og skabe socialt ligeværd. Tværkulturelt Center Formål: At inspirere til og være en støtte for tværkulturelt kristent arbejde i Danmark. Tænketanken Cevea Formål: At udvikle ideer, der kan fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. U-landsforeningen Svalerne Formål: At gøre en indsats for at afhjælpe nød i verden på baggrund af Abbé Piérre s grundtanke. 1. Socialt samvær, (skovtur, frokost o.lign. ) Ny pc ,15 1. Opgradering til Betalingsservice 2. Indkøb af nyt it-udstyr 3. Trykning af informationsmateriale 4. Indkøb af kontormaskiner og -møbler 1. digitalisering, 3 pc'er, 2 kameraer, 1 printer 1. Trykning af informationsmateriale (kulturmøder) 2. Indkøb af IT-udstyr 3. Trykning af festkalender (religiøse højtider) 4. Trykning af informationsmateriale (partnerskaber) 5. Trykning af informationsmateriale (verdenskøkken) 1. Anskaffelse af it-udstyr, møbler mv. 1. Tanzania Reparationer på eksisterende vandledning. 2. Tanzania. Bygge hygiejniske vandposter til de fattigste. 1. Trykning af oplysningsmateriale 2. Inventar til kontor 3. Elektronisk udstyr 4. Inventar til Fair Trade Butik & Loppemarked 5. IT & elektronisk udstyr , , , , , ,93

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009

Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 Kulturministeriet. København, den 5. juni 2009 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 21 Bilag 1 Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2013

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog

Læs mere

Andel af ekstra bevilling i 2012

Andel af ekstra bevilling i 2012 Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr.

Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2012-13 Bilag Afgjort den 20. marts 2013 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar 2013. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt

Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Finansudvalget 2013-14 Aktstk. 104 Offentligt Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. 104 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr.

Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1. 8.385.425,69 kr. Aktstykke nr. 143 Folketinget 2014-15 143 Kulturministeriet. København, den 22. maj 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af udlodningsmidler

Læs mere

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4.

Tabel 1. 7.574.468,79 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2. Afgjort den 4. Aktstykke nr. 104 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 104 Kulturministeriet. København, den 27. maj 2014. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008

Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Puljen til landdækkende, almennyttige organisationer 2008 Tilskudsmodtagere tilsagn Kristelig Handicapforening 98.118,80 Dansk Indisk Børnehjælp 66.866,65 Evangelisk Luthers Missionsforening 102.589,70

Læs mere

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2

8.385.425,69 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: Tabel 2 Finansudvalget 2014-15 (2. samling) Aktstk. 159 Offentligt Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20)

Tilbageførte tilskud i 2012. 8.234.424,38 kr. Øremærket til idræt (FL 21.61.20) Aktstykke nr. 20 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. december 2013 Kulturministeriet. København, den 14. november 2013. 20 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere

Ansøgningsår 2005. ASF - Dansk Folkehjælp, Vejle afd., Vejle (201523) 2005 25.000 kr. til Hjertestartere Ansøgningsår 2005 Den 10.05.2005 Bilag 1 Aktstykke-puljen Kontorets forslag til fordeling i 2005 Samlet puljebeløb 13.388.896 kr. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips- og lottomidler indeværende

Læs mere

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK 2013. Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2013 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 www.ast.dk Adoptionsnævnet 2014 1. udgave Publikationen kan hentes

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen

Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 5. september 2005 Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2005-152-0331 Dok.: AWE40359 Indkomne ansøgninger til dyrevelfærdspuljen Dansk Gede Union Beløb: 32.000

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Finansudvalget Aktstk. 133-7 Bilag 1 Offentligt Ansøgningsår 2006 Den 25. april 2006 Bilag 1 Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år ASF-Dansk

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012

ISOBRO og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 og Deloitte s analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2008-2012 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen 2 3.

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2006-2010 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2006-2010 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina

Engagement Udvikling Faglig kompetence. Vi bygger bedre. Palæstina Engagement Udvikling Faglig kompetence Vi bygger bedre liv INGENIØRER UDEN GRÆNSER Palæstina Togo Vand & hygiejne Indien Byggeri & miljø Vi skaber udvikling Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner

STATISTIK Internationale og nationale adoptioner STATISTIK 2012 Internationale og nationale adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Amaliegade 25 1022 København K Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2013 1. udgave Publikationen kan hentes på www.adoptionsnaevnet.dk

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015

Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Landsdækkende almennyttige organisationer 2015 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 65.696,11 ADDA 52.645,36 ADRA Danmark 143.193,39 Afrika Kontakt 55.385,12 Agerskov Valgmenighed *55287,03

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Finansudvalget 2009-10 Aktstk. 134 Svar på Spørgsmål 5 Offentligt 2010 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje til humanitære,

Læs mere

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014

Adgangskrav og fordelingsnøgle. Rev. 2014 Adgangskrav og fordelingsnøgle 2014 2017 Rev. 2014 1. Tilskudskriterier For at kunne modtage penge fra Danmarks Indsamling skal en organisation opfylde følgende kriterier: 1.1. Organisationsform Organisationen

Læs mere

Om dig. Dit hjem og din familie

Om dig. Dit hjem og din familie Om dig 1. Hvor gammel er du? Vælg på listen: (1) 6 år (2) 7 år (3) 8 år (4) 9 år (5) 10 år (6) 11 år (7) 12 år (8) 13 år (9) 14 år (10) 15 år (11) 16 år (12) 17 år 2. Er du en pige eller en dreng? (1)

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt 2012 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) Tips- og lottolovens pulje

Læs mere

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand

IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand IBIS Analyse Kapitalflugt overskygger dansk udviklingsbistand Af: Tobias Clausen, Policy Assistant, IBIS og Oliver Graner Sæbye, Policy & Research Officer, IBIS, November 2012 Hvert år forsvinder hundredvis

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

STATISTIK 2015 Adoptioner

STATISTIK 2015 Adoptioner STATISTIK Adoptioner Adoptionsnævnets kontaktoplysninger: Teglholmsgade 3 2450 København S Tlf. 33 41 12 00 Adoptionsnævnet 2016 1. udgave Publikationen kan hentes på www.ast.dk/adoptionsnævnet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2018 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016

Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Retningslinjer for Tilskudspuljen for Danmarks Indsamling 2016 Baggrund I forbindelse med indgåelsen af aftale om Adgangskrav og Fordelingsnøgle for Danmarks Indsamling 2014 2017 er der etableret en tilskudspulje,

Læs mere

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013.

45,5 mio. kr. Afgjort den 21. februar Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. Aktstykke nr. 63 Folketinget 2012-13 Afgjort den 21. februar 2013 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. København, den 29. januar 2013. 63 a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse anmoder hermed om

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2014

Landsdækkende almennyttige organisationer 2014 Landsdækkende almennyttige organisationer 2014 Tilskudsmodtagere Tilsagn i kr. 100% til Børnene 61.712,47 AC International Børnehjælp 263.039,27 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 58.657,30 Adra

Læs mere

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS

FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS FOTO: AP/POLFOTO HYUNG MIN-WOO I SAMARBEJDE MED RØDE KORS VIDSTE DU, AT... #1 Røde Kors er verdens største humanitære organisation. Vi er til stede i 189 lande med 17 millioner frivillige. I Danmark er

Læs mere

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi

Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi Fra fødsel til ungdom sådan arbejder vi VI TÆNKER LANGSIGTET VI HAR MANGE STØTTER VI ARBEJDER BREDT VI ER TIL STEDE I AFRIKA VI RÅDGIVER OM UDFORDRINGER VI UNDERSTØTTER VERDENSMÅLENE BØRNEfonden har i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer

Landsdækkende almennyttige organisationer Landsdækkende almennyttige organisationer Tilskudsmodtagere tilsagn i kr. AC International Børnehjælp 556.818,98 ADDA - Agricultural Development Denmark Asia 55.730,09 ADRA Danmark 193.737,82 Afrika Kontakt

Læs mere

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand

Hvad laver dine. skattekroner. i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Hvad laver dine skattekroner i et uland? Debatkaravane om udviklingsbistand Udgivet i forbindelse med Debatkaravanens rundtur i Danmark efteråret 2014 med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. AOF DANMARK

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling

Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde. - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Dansk Flygtningehjælps Internationale Arbejde - Fra nødhjælp til langsigtet rehabilitering og udvikling Internationalt mandat (vedtaget 2004) Beskyttelse og fremme af varige løsninger på flygtninge- og

Læs mere

GODKENDTE PROJEKTER 2015. T.M. Jose, Chairman TOF - GPF Committee

GODKENDTE PROJEKTER 2015. T.M. Jose, Chairman TOF - GPF Committee GODKENDTE PROJEKTER 2015 T.M. Jose, Chairman TOF - GPF Committee 1. Time of Fast 2015/B Myitkyina, Kachin State, Myanmar KACHIN STOF REHABILITERINGS PROJEKT (KDR) Myitkyina, Kachin State, Myanmar -ASIA

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand

sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand sammenslutningen af mindre NGO er i Danmark Foto: Lars Aarø Udvikling i øjenhøjde levende og folkelig ulandsbistand Foto: Lars Aarø Hvad er Projektrådgivningen? Projektrådgivningen er en forening af mere

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde

Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde Strategi for LEV s internationale udviklingsarbejde - Inklusion, organisering og fortalervirksomhed 2014-19 1. Formål for LEV s ulandsarbejde Landsforeningen LEV s udviklingsarbejde baserer sig på FN s

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL

Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL Hvorfor skal ØL støtte udviklingen af økologisk jordbrug i udviklingslande? - Per Rasmussen, ØL ØL s formålsparagraf At sikre den fortsatte udvikling af økologisk fødevareproduktion frem mod de økologiske

Læs mere

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015

OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 OPERATION DAGSVÆRKS POLITISKE PAPIR VEDTAGET PÅ OPERATION DAGSVÆRKS STORMØDE 2015 1. Hvad er Operation Dagsværk? Operation Dagsværk er eleverne på de gymnasiale uddannelser og 8.-10. klassers oplysnings-

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere