Forudsætninger for Behovsguiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forudsætninger for Behovsguiden"

Transkript

1 Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families behov for forsikring, hvis du bliver ramt af sygdom eller ulykke Dit og din families behov for forsikring, hvis du dør før pensionsalderen Når vi har udregnet dine behov, kommer vi også med et kvalificeret bud på, hvor meget du måske mangler i opsparing eller forsikring. Vores beregninger sker med udgangspunkt i de oplysninger, du indtaster i Behovsguiden. Beregningerne er baseret på en række modeller, vi har opstillet ud fra vores erfaringer som et af Danmarks største pensionsselskaber med over kunder. Desuden anvender vi en række generelle forudsætninger om fx det forventede afkast af din opsparing, opstillet af brancheforeningen Forsikring & Pension for alle pensionsselskaber. Du kan læse mere detaljeret om forudsætningerne på de følgende sider både vores egne modeller/forudsætninger og de fælles, generelle forudsætninger for hele pensionsbranchen. Behovsguiden giver dig et dagsaktuelt, uforpligtende bud på, hvordan du kan sammensætte din pensionsordning. Men Behovsguiden kan ikke tage højde for alle økonomiske forhold og situationer, så du kan med fordel se efter, om forudsætningerne også passer til din situation. Og du bør opdatere dine data i Behovsguiden, hvis du oplever større ændringer i dine familieforhold eller i din økonomi (fx løn og friværdi/privat formue). Behovsguiden giver dig et godt overblik over dine pensionsbehov, og den kan være et supplement til den personlige rådgivning. Her kan du nemlig også få råd og vejledning om blandt andet skatteforhold, efterløn, opsparingsform (fx kapitalpension eller ratepension) og investeringsform (traditionel opsparing eller markedsrente). Ring til os på eller skriv til hvis du har spørgsmål til Behovsguiden eller vil vide mere om pension. består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 1

2 1. Hvordan beregner vi dit pensionsbehov? Behov for pensionsopsparing Ved pensioneringen bør du med alle dine indtægter have en indkomst på 80 % af de første kr. af din slutløn plus 70 % af din løn ud over kr. Vi vurderer, at du kan opretholde din livsstil med en mindre indtægt end din slutløn, fordi væsentlige udgifter typisk vil forsvinde eller blive mindre, når du går på pension fx: Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) Dit eget pensionsbidrag Transport til/fra arbejde Kontingent til a-kasse og faglig organisation Behov for dækning ved sygdom (tab af erhvervsevne) Også her regner vi med, at dine samlede indtægter (forsikringer og offentlige ydelser) skal udgøre 80 % af de første kr. af din løn og 70 % af din løn derover. Behov for dækning ved død Dit behov for dækning ved død afhænger meget af din situation. Jo større forpligtelse du har (børn og partner), desto større dækning bør du have. Vi har regnet med seks forskellige situationer i alle situationerne går vi ud fra, at du som minimum er dækket med en årsløn: Enlig med/uden børn: Kun værdi af pensionsopsparing, dog mindst 1 årsløn. Gift/samlevende uden børn: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst et beløb svarende til 2 gange din årsløn Gift med børn over 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst 2 gange din årsløn plus en 1/8 (med testamente) eller 1/2 af (uden testamente) den private formue, som du har oplyst. Samlevende med børn over 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst to gange din årsløn plus 1/4 (med testamente) eller 1 gang (uden testamente) den private formue, som du har oplyst. Gift med børn under 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst tre gange din årsløn plus en 1/8 (med testamente) eller 1/2 af (uden testamente) den private formue, som du har oplyst. Samlevende med børn under 21 år: Værdi af pensionsopsparing, dog mindst tre gange din årsløn plus 1/4 (med testamente) eller 1 gang (uden testamente) den private formue, som du har oplyst. Vi indregner den private formue i de fire sidste eksempler, fordi din partner på den måde får mulighed for at have penge til den arv, som barnet/børnene har krav på. Hvis du svarer ja til at du har oprettet et testamente, forudsætter vi, at du har fuldt ud tilgodeset din ægtefælle/samlever. Når vi beregner dit behov for dødsdækning, så er resultatet efter skat. består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 2

3 2. Er dit behov dækket i dag? Når vi har beregnet dit behov for pensionsopsparing og forsikring ud, vurderer vi også, hvordan du allerede er dækket for du skal naturligvis ikke bruge penge på en større dækning, end du har behov for. Dine indtægter som pensionist eller sygdomsramt vil typisk stamme fra tre kilder: Offentlige ydelser Din pensionsopsparing Friværdi og anden privat formue 2 A. Hvilke offentlige ydelser indregner vi? Ved pensionsbehov indregner vi: Folkepensionens grundbeløb ATP-udbetalinger Folkepensionens pensionstillæg (kun for enlige over 45 år) Måske opfylder du ikke kravene til fuld folkepension eller fuld ATP-udbetaling fx hvis du har boet i udlandet eller (vedrørende ATP) har arbejdet på deltid eller været på barsel. Så kan du indtaste et lavere beløb end det, Behovsguiden automatisk foreslår. Øvrige offentlige ydelser som ældrecheck, varmetillæg og huslejetilskud har vi ikke regnet med. Det samme gælder Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), da det typisk drejer sig om ret små årlige udbetalinger. Du kan dog selv indtaste beløb for LD i Behovsguiden under Pensionsopsparinger du ikke længere betaler til. Ved behovet for dækning ved tab af erhvervsevne indregner vi den offentlige førtidspension. Vi indregner ikke øvrige offentlige ydelser, som du måtte få. Ved behovet for dækning ved død har vi ikke indregnet nogen offentlige ydelser. 2 B. Hvordan opgør vi værdien af dine eksisterende pensionsordninger? Først beregner vi med Behovsguiden, hvad dit behov for pensionsopsparing og forsikringsdækning er. Dernæst beregner vi også den fremtidige værdi (når du går på pension) af din eksisterende pensionsopsparing og værdien af dine forsikringsdækninger. Det gør vi ud fra dine indtastninger. Pensionsopsparing Beregningerne om din fremtidige pension tager udgangspunkt i, hvor stor opsparing du allerede har. Derefter anvender vi de såkaldte samfundsforudsætninger fra brancheforeningen Forsikring & Pension: Af de forventede indbetalinger går 25 % - af de første 12 % af dit pensionsbidrag - til forsikringsdækning (hovedparten) og desuden til omkostninger. For den del af dit består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 3

4 pensionsbidrag som overstiger 12 %, regner Behovsguiden med at der går 4 % til omkostninger Din pensionsformue og de fremtidige indbetalinger bliver forrentet med 1 % årligt ud over inflation og lønstigninger For indbetalinger til private pensionsopsparinger forudsætter vi at 10 % af de forventede indbetalinger går til forsikringsdækning og desuden til omkostninger Den forventede pensionsformue, når du går på pension, består af din nuværende pensionsformue + forventede indbetalinger + ventet forrentning. Formuen på pensionstidspunktet omregner vi til en årlig udbetaling over 20 år. Udbetalingen bliver reguleret med udviklingen i priserne. Klik her for at læse samfundsforudsætningerne fra Forsikring & Pension Dækning ved tab af erhvervsevne og ved død Vi medregner de dækninger, som du har oplyst. Dækninger med en årlig udbetaling i et bestemt antal år (typisk ratepension) omregner vi til et engangsbeløb. Hvis dækningen er en livsvarig pension til din partner, omregner vi den beregningsteknisk med en faktor svarende til fire års udbetalinger. 2 C. Hvornår og hvordan medregner vi den private formue? Pension Når du går på pension, vil du formentlig have opsparet en privat formue ud over pensionen. Det kan være friværdi i din bolig eller sommerhus. Den private formue kan du i et vist omfang veksle til dagligt forbrug, når du går på pension. Fx kan en friværdi i boligen spises op, hvis du flytter til en mindre bolig eller til lejebolig eller hvis du belåner friværdien. Med stigende velstand er de private formuer blevet store, og hvis du ikke får regnet din private formue med i behovet for din pension, så kan du måske komme til at spare for meget op. Da mange gerne vil have en ekstra sikkerhed og måske vil efterlade noget til arvingerne så regner vi med, at du ikke bruger hele din private formue, når du er gået på pension, men 75 %. Du kan selv ændre dette tal i Behovsguiden. Jo yngre du er, desto sværere kan det være at vurdere, hvor stor din friværdi/anden privat formue vil være på pensionstidspunktet. Men vi har opstillet nogle modeller, hvor vi tager afsæt i, hvad du har indtastet om både din nuværende formue og løn. Erfaringsmæssigt er der en sammenhæng mellem løn og fremtidig formue. Hvis du har en ægtefælle/samlever, deler vi ved beregningerne den private formue forholdsmæssigt efter din og partnerens løn. består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 4

5 Tab af erhvervsevne Vi regner ikke din private formue med, når vi beregner dit behov for dækning ved tab af erhvervsevne. Det skyldes, at vi allerede har forudsat, at du bruger hovedparten af din private formue, når du er gået på pension. Død Vi regner heller ikke din private formue med, når vi beregner dit behov for dækning ved død. Det skyldes, at det meste af den private formue ofte er friværdi i fast ejendom, hvor de efterladte bor i. For hvis du vil sikre, at dine efterladte kan blive boende i jeres ejerbolig, bør du have en dækning ved død ud over friværdien/den private formue. 3. Hvordan beregner vi prisen for manglende opsparing? Vi vurderer, hvor meget du mangler at spare op til pension. Vores vurdering er baseret på såkaldte beregningsforudsætninger, fastlagt af brancheforeningen Forsikring & Pension. Klik her for at læse beregningsforudsætningerne fra Forsikring & Pension Vi har først regnet dit opsparingsbehov ud i kroner og derefter regnet det om til en procentandel af din løn. 4. Andre forudsætninger Pensionsalder Din fremtidige folkepensionsalder afhænger af, hvor gammel du er. Du indtaster selv din pensionsalder i Behovsguiden. Hvornår er du født? Din folkepensionsalder 31. december 1958 eller før 65 år 1. januar juni ½ år 1. juli december år 1. januar juni ½ år 1. juli 1960 og senere 67 år Parforhold og formue Hvis du er gift eller samboende, forudsætter vi, at I bliver boende sammen. Som udgangspunkt forudsætter vi, at 75 procent af den formue, du har oplyst, bliver brugt til at leve for, når du/i er gået på pension - uanset ejerforholdene. Du kan selv ændre dette tal i Behovsguiden. Ved behovet for dækning ved dødsfald forudsætter vi beregningsteknisk, at I hver ejer halvdelen af den oplyste private formue. Partnerens pensionsordninger Din ægtefælles/samlevers pensionsordninger er ikke regnet med i Behovsguiden. består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 5

6 Børn Børn under 21 år bliver betragtet som hjemmeboende, børn over 21 år som udeboende. Vi tager ikke hensyn til ægtefællens/samleverens særbørn. Begrænsninger i kraft af pensionsaftaler Der kan være særlige forhold i fx overenskomst eller pensionsaftaler hos din arbejdsgiver, så du er omfattet af minimums- eller maksimumsdækninger. Disse særlige forhold er ikke indregnet i Behovsguiden. Ordninger i Behovsguiden kan ikke hente informationer og data om eksisterende pensionsordninger i SEB Pension. Derfor skal du også indtaste oplysninger om pensionsordninger og forsikringer i SEB Pension. 5. Generelle juridiske forbehold og ansvarsfraskrivelse Alle beregninger i Behovsguiden sker på grundlag af tal, som du selv indtaster. I konkrete tilbud om pensionsordninger og forsikringer benytter de præcise forudsætninger, som er anført i markedsføringshenstillingen fra Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. I s konkrete tilbud beregner vi opsparing og forsikringer ud fra den faktiske valgte præmie, ud fra de forventede omkostninger og priser for den valgte dækning ved død og sygdom/invaliditet samt ud fra det forventede afkast de kommende år. Du skal være opmærksom på, at der er mange usikkerhedsfaktorer ved at benytte Behovsguiden fx udviklingen i din fremtidige løn og formue. Derfor kan der være forskel på beregninger i Behovsguiden og konkrete pensionstilbud, du får fra. Beregningerne i Behovsguiden har alene til hensigt at give dig et helt overordnet billede af dine forventede pensionsforhold, baseret på generelle forudsætninger. I påtager vi os derfor intet ansvar, hvis beregningerne ikke giver et retvisende billede af dine pensionsforhold. Det gælder også, selv om du har anvendt Behovsguiden korrekt. 13. januar 2011 består af følgende selskaber: sforsikring A/S, CVR , Forsikringsselskabet SEB Link A/S, CVR , 6

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark.

Forsikring & Pension er brancheorganisation for forsikringsselskaber, pensionsselskaber og tværgående pensionskasser i Danmark. Indhold Arbejdsmarked og uddannelse 4 Arbejdsløshedsdagpenge 4 Uddannelseshjælp og kontanthjælp 14 SU Statens Uddannelsesstøtte 22 Social sikring over landegrænser 30 Sygdom og arbejdsskade 38 Arbejdsskade

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing

Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Restgruppen med lav og utilstrækkelig pensionsopsparing Jonas Zielke Skaarup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing.

Derfor skal livrenter ikke ind under. 100.000-kroners-loftet. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:1. Ann-Kathrine Ejsing. Derfor skal livrenter ikke Derfor ind skal under livrenter 100.000 ikke ind under kr. s loftet 100.000- Ann-Kathrine Ejsing Peter Foxman Philip Heymans Allé 1, 2900 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere