Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål."

Transkript

1 Mobbeundersøgelsen er beskrevet på en række regneark i Excel. De er opdelt således : fanekort 1 til 22 viser elevernes besvarelser af de forskellige spørgsmål spørgsmål viser de 22 spørgsmål illustration kan være nyttig til at se ideen med sidernes (1-22) opbygning baggrund fortæller lidt om undersøgelsens baggrund og sammenhæng resultater beskriver, hvad vi synes at kunne at få ud af undersøgelsen "S-sider" sammenligner besvarelser fra forskellige spørgsmål start er denne side, der er tænkt som hjælp til at finde rundt Materialet kan bruges til at se nærmere på, hvordan eleverne på Langå Skole besvarer de stillede spørgsmål. Vi håber, at også andre kan have fornøjelse af disse sider og vi er altid åbne overfor spørgsmål eller kommentarer. Arne Wang skoleinspektør

2 Undersøgelsen blev gennemført i november 2004 Disse linier er skrevet i december 2004 er en folkeskole med i alt 582 elever. er en del af Langå Kommunes skolevæsen, der består af 3 folkeskoler og 1 specialskole. har ca. 30 børn med anden etnisk baggrund end dansk. er organiseret i traditionelle klasser. Fra klassetrin er der to spor. (dvs. 14 klasser) Vi modtager elever fra Lilleåskolen til 7. klasse. På 7.klassetrin er der 2 klasser, på 8.- og Vi har kommunens eneste 10. klasse. Desuden findes 3 specialklasser (H-klasser) og 4 amtskommunale specialklasser (A-klasser). * blev gennemført, fordi vi gerne ville have en indikator for situationen på området. Vi oplever ikke massive problemer, men ønskede af få elevernes oplevelse dokumenteret. * skal ses som et led i arbejdet med hele det sociale spektrum, herunder trivsel og arbejdsmiljø. I foråret (2004) gennemførte vi en lignende spørgeskemaundersøgelse mht. elevernes arbejdsmiljø. Vi arbejder netop nu på af færdiggøre en politik og handlingsplan for området. * bliver gentaget i det kommende skoleår i en redigeret, men dog sammenlignelig udgave. * bygger på anonyme besvarelser. Alle elever - undtagen klassetrin - udfyldte spørgeskemaer i skoletiden. (0.-2.klassetrin deltog ikke, men har arbejdet med emnet på anden vis) * findes i to udgaver : en grupperet og en klasseopdelt. Sidstnævnte er til internt brug og ikke offentlig af etiske grunde. * er oprindeligt lavet af Undervisningsministeriet i 1999.

3 klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl. Spørgsmål gennemsnit - gennemsnit - i alt Piger og 1 0 ######### 2 0 ######### 3 0 ######### 4 0 ######### 5 0 ######### i alt 0 100,0 1,20 0,80 0,60 3,-6.kl. gns. 1,20 0,80 0,60 3,-6.kl. gns. 0,40 0,40 0,20 0,20 1,50 3,-6.kl. gennemsnit Temmelig godt 0,50

4 Mobbeundersøgelsen, november 2004 Tal og statistik skal altid vurderes kritisk og det gælder selvfølgelig også denne undersøgelse. Vi kan kun vurdere svarene på de stillede spørgsmål, hvoraf nogle kan opfattes meget forskelligt. Der er fx ingen tvivl om, at elevernes grænser er individuelle og de svarer derefter. Det skal også huskes, at spørgeskemaerne blev udfyldt på et bestemt tidspunkt. Hvis vi stillede de samme spørgsmål til de samme elever i dag, ville svarene være anderledes. De bærer præg af elevernes oplevelse og hukommelse i en time i november. Disse forbehold undergraver ikke undersøgelsens validitet, men de er vigtige at have in mente, når konklusionerne skal drages. Hvis målet var at søge optagelse i det fine selskab af såkaldt "Mobbe-fri Skoler", må vi straks indrømme, at vi ikke med undersøgelsen har dokumenteret et pletfrit adgangskort. Der findes mobning på Langå Skole og det gør der - påstår vi - på alle skoler. Det betyder ikke, at vi godkender mobning og ikke arbejder med at fjerne det uvæsen, men vi tror, det er realistisk med en eller anden minimal udbredelse i miljøer med mange mennesker. Idealistisk set burde samtlige ca. 400 elever markere, at de ikke har oplevet mobning på nogen måde i de seneste måneder på skolen. Vi synes dog, at følgende resultater er tilfredsstillende : 357 markerer, at de har det godt i frikvarterne. Kun 11 svarer, at de har det dårligt. (sp.1) 336 markerer, at de har mindst fire venner i klassen. Kun 6 svarer, at de ingen har. (sp. 2) 361 markerer, at de ikke eller sjældent bliver mobbet. Kun 11, at de bliver det ofte. (sp. 3) Det generelle billede er det samme i de øvrige besvarelser, der mere præcist undersøger arten af mobning, hvem der mobber og hvor det foregår. Det mest negative resultat i svarene på spørgsmålene 4 til 11 (arten af mobning) forekommer i spørgsmål 4, hvor kun 89 % angiver, at de ikke eller sjældent udsættes for at blive gjort til grin, kaldt grimme ting og blevet drillet på en ubehagelig og sårende måde. Det fortæller, at det er et af de områder, vi skal fokusere på i det fremtidige arbejde. Spørgsmål 12 viser, at 69 af dem, der oplever mobning, oplever det fra klassekammerater. (eller fra elever fra parallelklassen). Svarene fra spørgsmål 13 fortæller, at 82 af dem, der oplever mobning, oplever at de bliver

5 mobbet af eller flere. (17 af en eller flere ) I spørgsmål 14 undersøges stedet for mobning og de to topscorere er i klasseværelset (når der ikke er undervisning) og på gangene. (hhv. 60 og 40 markeringer). I spørgsmålene 15 til 22 undersøges elevernes oplevelse af selv at have del i mobningen. Svarene passer nogenlunde med den forventelige tendens til at føle sig mere forfulgt end uskyldig. Erkendelsen undersøges nærmere i de sammenlignende ark. ("S-ark"). Generelt synes vi, tallene viser et tilfredsstillende niveau, men der er skønhedspletter og der er tal- selv små tal -, som vi alt for godt ved dækker over triste forhold, som vi vil arbejde på at ændre.

6 1Hvordan har du det i frikvarterne? 2Hvor mange gode venner/veninder har du i din klasse? 3Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de seneste måneder? 4Jeg er blevet gjort til grin, blevet kaldt grimme ting, og blevet drillet på en ubehagelig og sårende måde. 5Andre elever har med vilje prøvet at holde mig udenfor, prøvet at lukke mig ude fra kammeraterne eller overset mig fuldstændigt. 6Jeg er blevet slået, sparket, revet i håret, skubbet, lukket inde. 7Andre elever har spredt falske rygter om mig og prøvet at få andre til ikke at kunne lide mig. 8Penge eller andre ting er blevet taget fra mig eller ødelagt ting. 9Jeg er blevet truet eller tvunget til at gøre noget, jeg ikke ville gøre. 10Jeg er blevet udsat for ubehagelige ord eller kommentarer om min hudfarve eller indvandrerbaggrund. 11Jeg er blevet mobbet på andre måder. 12I hvilken klasse går den eller de elever, der har mobbet dig? 13Er du blevet mobbet af eller? 14Hvor er du blevet mobbet? 15Hvor ofte har du selv været med til at mobbe andre elever de seneste måneder? 16Jeg har gjort en anden elev/andre elever til grin, blevet kaldt grimme ting, og blevet drillet på en ubehagelig og sårende måde. 17Jeg har holdt ham/hende udenfor med vilje, prøvet at lukkeham/hende ude fra kammeraterne eller overset ham/hende fuldstændigt. 18Jeg har slået, sparket, revet i håret, skubbet eller lukket ham/hende inde. 19Jeg har spredt falske rygter om ham/hende og prøvet at få andre til ikke at kunne lide

7 ham/hende. 20Jeg har taget penge eller andre ting fra ham/hende, eller ødelagt ting. 21Jeg har truet eller tvunget ham/hende til at gøre noget, han/hun ikke ville gøre. 22Jeg har udsat ham/hende for ubehagelige ord eller kommentarer om hans/hendes hudfarve eller indvandrebaggrund. Farvemarkering indikerer, at der er lavet en sammenligning mellem svarene. (rød med rød etc)

8 Hvordan har du det i frikvarterne? klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,5 2 2, , , ,8 1,80 0 0,0 1 1,2 7 8, , ,2 1,63 1, ,02 3 3,06 6 6, , ,1 1, , , ,5 1,57 1, ,0 0 0,0 1 14,3 4 57,1 2 28,6 1,86 1 3,23 1 3,2 1 3, , ,7 1,81 1,82 i alt ,6 5 2,7 18 9, , ,1 1,69 1 0,5 2 0,9 15 6, , ,5 1,63 1,66 Piger og , , , , ,0 i alt ,0 5 meget dårligt 1,50 4 temmelig dårligt 3,-6.kl. 3 hverken godt eller dårligt 2 temmelig godt 1 meget godt gns. gennemsnit - 5 meget dårligt 1,50 3,-6.kl. 4 temmelig dårligt 3 hverken godt eller dårligt 2 temmelig godt 1 meget godt gns. gennemsnit - 0,50 0,50 Hverken godt eller dårligt 1,50 3,-6.kl. gennemsnit Temmelig godt Meget godt 0,50

9 Hvor mange gode venner/v eninder har du i din klasse? klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,5 3 3, , , ,2 1,77 1 1,2 2 2, , , ,6 1,71 1, , , ,4 1,39 1 0, , , ,8 1,29 1, ,0 0 0,0 0 0,0 5 71,4 2 28,6 1,71 2 6,67 1 3,3 7 23, ,0 8 26,7 2,23 2,14 i alt ,1 3 1, , , ,7 1,57 4 1,8 3 1, , , ,4 1,58 1,57 Piger og , , , , ,5 i alt ,0 5 ingen 1,50 0, eller eller 5 1 flere end 5 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 5 ingen 2,50 1,50 0, eller eller 5 1 flere end 5 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 1 Ingen 2 eller 3 4 eller 5 Flere end 5 2,50 1,50 0,50 3,-6.kl. gennemsnit

10 Hvor ofte er du blevet mobbet på skolen de seneste måneder? klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,5 5 6,3 5 6,3 4 5,1 4, , ,5 3 3,6 2 2,4 2 2,4 4,49 4, , ,6 2 2,1 2 2,1 2 2,1 4, , ,1 3 2,9 2 1,9 0 0,0 4,65 4, ,6 2 28,6 2 28,6 1 14,3 0 0,0 3, , ,7 2 6,7 0 0,0 3 10,0 4,10 4,03 i alt , ,1 9 4,9 8 4,37 6 3,28 4, , ,6 8 3,7 4 1,8 5 2,3 4,52 4,49 Piger og , , , , ,0 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

11 Jeg er blevet gjort til grin, blevet kaldt grimme ting, og blevet drillet på en ubehagelig og sårende måde. klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,8 2 2,5 2 2,5 5 6,3 4, , ,3 7 8,4 2 2,4 2 2,4 4,35 4, , ,1 8 8,2 2 2,1 1 1,0 4, , ,7 4 3,8 0 0,0 0 0,0 4,61 4, ,3 3 42,9 2 28,6 1 14,3 0 0,0 3, ,3 1 3,3 1 3,3 3 10,0 4,10 i alt , ,9 12 6,6 5 2,73 6 3,28 4, , ,8 12 5,5 3 1,4 5 2,3 4,44 4,38 Piger og , , , , ,5 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

12 Andre elever har med vilje prøvet at holde mig udenfor, prøvet at lukke mig ude fra kammeraterne eller overset mig fuldstændigt. klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,1 5 6,3 2 2,5 1 1,3 4, , ,2 4 4,8 3 3,6 1 1,2 4,55 4, ,8 3 3,1 1 1,0 2 2,1 4, ,1 3 2,9 0 0,0 1 1,0 4,68 4, ,9 4 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,7 7 22,6 1 3,2 0 0,0 2 6,5 4,45 4,45 i alt , ,2 8 4,4 3 1,64 3 1,64 4, , ,5 8 3,7 3 1,4 4 1,8 4,60 4,57 Piger og 1 7 1, , , , ,2 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

13 Jeg er blevet slået, sparket, revet i håret, skubbet, lukket inde. klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,6 3 3,8 1 1,3 1 1,3 4, , ,9 4 4,8 0 0,0 1 1,2 4,68 4, , ,4 2 2,0 1 1,0 3 3,1 4, ,3 5 4,8 1 1,0 2 1,9 4,63 4, ,9 2 28,6 1 14,3 1 14,3 0 0, ,1 9 29,0 2 6,5 1 3,2 1 3,2 4,35 4,29 i alt , ,8 6 3,3 3 1,63 4 2,17 4, , ,2 11 5,0 2 0,9 4 1,8 4,61 4,59 Piger og 1 8 2, , , , ,7 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

14 Andre elever har spredt løgne eller falske rygter om mig og prøvet at få andre til ikke at kunne lide mig. klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,7 4 5,1 2 2,5 1 1,3 4, , ,7 2 2,4 1 1,2 1 1,2 4,70 4, , ,7 6 6,1 1 1,0 2 2,0 4, ,1 0 0,0 2 1,9 0 0,0 4,72 4, ,9 2 28,6 0 0,0 2 28,6 0 0,0 3, , ,5 1 3,2 0 0,0 1 3,2 4,45 4,34 i alt , ,2 10 5,4 5 2,72 3 1,63 4, , ,9 3 1,4 3 1,4 2 0,9 4,68 4,58 Piger og 1 5 1, , , , ,2 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

15 Penge eller andre ting er blever taget fra mig eller ødelagt klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,8 9 11,4 3 3,8 0 0,0 0 0,0 4, ,9 9 10,7 1 1,2 0 0,0 1 1,2 4,82 4, , ,4 5 5,1 1 1,0 1 1,0 4, ,2 2 1,9 3 2,9 0 0,0 4,66 4, ,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,7 8 25,8 2 6,5 0 0,0 0 0,0 4,61 4,63 i alt , ,4 8 4,3 1 0,54 1 0,54 4, , ,8 5 2,3 3 1,4 1 0,5 4,72 4,71 Piger og 1 2 0, , , , ,7 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

16 Jeg er blevet truet eller tvunget til at gøre noget, jeg ikke ville gøre klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,5 1 1,3 0 0,0 1 1,3 4, , ,7 0 0,0 0 0,0 1 1,2 4,79 4, , ,4 1 1,0 1 1,0 0 0,0 4, , ,7 1 1,0 0 0,0 0 0,0 4,87 4, ,7 1 14,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,3 8 26,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,73 4,76 i alt , ,2 2 1,1 1 0,55 1 0,55 4, , ,2 1 0,5 0 0,0 1 0,5 4,82 4,81 Piger og 1 2 0, , , , ,2 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gennemsnit

17 Jeg er blevet udsat for ubehagelige ord eller kommentarer om min hudfarve eller indvandrerbaggrund klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,1 5 6,3 2 2,5 0 0,0 0 0,0 4, ,0 3 3,6 1 1,2 0 0,0 1 1,2 4,89 4, ,5 9 9,38 1 1,0 1 1,0 1 1,0 4, ,3 8 7,77 3 2,9 0 0,0 0 0,0 4,86 4, ,0 3 75,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,0 0 0,0 0 0,0 1 5,0 4,65 4,58 i alt ,7 17 9,5 3 1,7 1 0,56 1 0,56 4, ,3 14 6,8 4 1,9 0 0,0 2 1,0 4,86 4,84 Piger og 1 3 0, , , , ,1 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

18 Jeg er blevet mobbet på andre måder klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,6 6 7,6 1 1,3 1 1,3 4, , ,9 5 6,0 0 0,0 1 1,2 4,65 4, , ,2 3 3,1 1 1,0 1 1,0 4, , ,5 2 1,9 0 0,0 0 0,0 4,81 4, ,9 2 28,6 0 0,0 2 28,6 0 0,0 3, ,0 1 3,3 0 0,0 2 6,7 4,47 4,35 i alt , ,0 9 4,9 4 2,2 2 1,1 4, , ,1 8 3,7 0 0,0 3 1,4 4,70 4,61 Piger og 1 5 1, , , , ,4 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

19 hvilken klasse går den eller de elever, der har mobbet dig? A jeg er ikke blevet mobbet B går i min klasse/par.klasse C går i en højere klasse D går i en lavere klasse klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % E går i forskellige klasser i alt , ,0 8 4,4 3 1,6 12 6, , ,6 14 6,5 0 0,0 10 4,7 Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er blevet mobbet går i min klasse/par.kl går i en lavere klasse i procent 32,97 25,23 28,79 går i en højere klasse går i forskellige klasser A jeg er ikke blevet mobbet B går i min klasse/par.klasse C går i en højere klasse D går i en lavere klasse E går i forskellige klasser OG Jeg er blevet mobbet Jeg er blevet mobbet Jeg er blevet mobbe Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er ikke blevet mobbet Piger oplever mobning af elever der går i forskellige klasser går i en lavere klasse går i en højere klasse går i min klasse/par.kl. Piger og oplever mobning af elever der går i en lavere klasse går i forskellige klasser går i en højere klasse går i min klasse/par.kl. Drenge oplever mobning af elever der går i forskellige klasser går i en højere klasse går i min klasse/par.kl

20 Er du blevet mobbet af eller? A jeg er ikke blevet mobbet B mest af en dreng C af flere D mest af en pige E af flere klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % F både af og i alt , ,6 13 7,1 7 3,8 7 3,8 16 8, , ,9 18 8,3 1 0,5 2 0,9 10 4,6 Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er blevet mobbet mest af en dreng af flere i procent 36,1 27,2 31,3 mest af en pige af flere af en enkelt af og af flere A jeg er ikke blevet mobbet B mest af en dreng C af flere D mest af en pige E af flere F både af og OG Jeg er blevet mobbet Jeg er blevet mobbet Jeg er blevet mobbe Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er ikke blevet mobbet Jeg er ikke blevet mobbet Piger oplever mobning af Piger og oplever mobning af Drenge oplever mobning af af både og af flere mest af en pige af flere mest af en dreng af både og af flere mest af en pige af flere mest af en dreng af både og af flere mest af en pige af flere mest af en dreng

21 A jeg er ikke blevet mobbet a i skolegården b på gangene c i timerne i klasseværelset d i klasseværelset, når vi ikke havde time e på toiletterne f i gymnastiksalen el.omkl. g i kantinen h på vej til og fra skole i ved busstoppestedet j i (skole)bussen A jeg er ikke blevet mobbet a i skolegården b på gangene c i timerne i klasseværelset d i klasseværelset, når vi ikke havde e på toiletterne f i gymnastiksalen el.omkl. g i kantinen h på vej til og fra skole i ved busstoppestedet j i (skole)bussen Hvor er du blevet mobbet? time klasse antal dr a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % a % i alt Bliver ikke mobbet Et eller flere steder i kantinen til og fra skole ved busstoppestedet i (skole)bussen i klasseværelset, når vi ikke havde time på toiletterne i gymnastiksalen el.omkl i skolegården på gangene i timerne OG Et eller flere steder Et eller flere steder Et eller flere steder Bliver ikke mobbet Bliver ikke mobbet Bliver ikke mobbet i timerne på toiletterne i klasseværelset, når vi ikke havde time gymnastiksalen el.omkl. på gangene i skolegården i (skole)bussen ved busstoppestedet til og fra skole HVOR?

22 Hvor ofte har du selv været med til at mobbe andre elever de seneste måneder? klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,2 2 2,5 1 1,3 0 0,0 4, , ,4 1 1,2 1 1,2 2 2,4 4,57 4, , ,5 3 3,2 1 1,1 0 0,0 4, , ,6 6 5,9 0 0,0 2 2,0 4,34 4, ,9 3 42,9 0 0,0 1 14,3 0 0,0 4, ,2 9 34,6 4 15,4 1 3,8 0 0,0 4,23 4,21 i alt , ,8 5 2,8 3 1, , , ,1 11 5,2 2 0,9 4 1,9 4,42 4,53 Piger og 1 4 1, , , , ,5 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

23 Jeg har gjort en anden elev/andre elever til grin, kaldt ham/hende grimme ting og drillet på en ubehagelig og sårende måde klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, , ,0 1 1,2 1 1,2 2 2,4 4,65 4, , ,3 4 4,2 2 2,1 1 1,1 4, , ,2 7 6,8 2 1,9 4 3,9 4,38 4, ,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, , ,3 2 6,5 1 3,2 0 0,0 4,45 4,50 i alt , ,5 4 2,2 2 1,1 1 0,55 4, , ,8 10 4,6 4 1,8 6 2,8 4,50 4,58 Piger og 1 7 1, , , , ,9 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

24 Jeg har holdt ham/hende udenfor med vilje, prøvet at lukke ham/hende ude fra kammeraterne eller overset ham/hende fuldstændigt. klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,9 8 10,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, , ,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,88 4, , ,6 2 2,0 0 0,0 1 1,0 4, , ,8 0 0,0 1 1,0 4,61 4, ,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, , ,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,52 4,55 i alt , ,7 2 1, ,54 4, , ,7 5 2,3 0 0,0 1 0,5 4,70 4,72 Piger og 1 2 0, , , , ,9 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

25 Jeg har slået, sparket, revet i håret, skubbet eller lukket ham/hende inde klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl , ,7 1 1,3 0 0,0 0 0,0 4, , ,3 1 1,2 1 1,2 1 1,2 4,75 4, ,7 7 7,14 3 3,1 0 0,0 3 3,1 4, , ,8 1 1,0 3 2,9 4,54 4, ,1 2 28,6 0 0,0 0 0,0 1 14,3 4, ,3 4 13,3 0 0,0 0 0,0 1 3,3 4,73 4,62 i alt , ,3 4 2, ,17 4, , ,8 5 2,3 2 0,9 5 2,3 4,65 4,70 Piger og 1 9 2, , , , ,1 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

26 Jeg har spredt falske rygter om ham/hende, og prøvet at få andre til ikke at kunne lide ham/hende klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,4 5 6,3 1 1,3 0 0,0 0 0,0 4, ,4 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,96 4, , ,5 2 2,1 0 0,0 1 1,0 4, , ,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,88 4, ,4 2 28,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,1 4 12,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,87 4,84 i alt , ,6 3 1, ,55 4, ,3 19 8,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,91 4,87 Piger og 1 1 0, , , , ,6 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gennemsnit

27 Jeg har taget penge eller andre ting fra ham/hende, eller ødelagt ting klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,9 4 5,1 0 0,0 1 1,3 0 0,0 4, ,6 2 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,98 4, ,9 3 3,09 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,2 8 7,77 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,92 4, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 1 3,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,97 4,97 i alt ,2 7 3,8 0 0,0 1 0, , ,0 11 5,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,95 4,96 Piger og 1 0 0, , , , ,5 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gennemsnit

28 Jeg har truet eller tvunget ham/hende til at gøre noget, han/hun ikke ville gøre klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,5 1 1,3 0 0,0 1 1,3 0 0,0 4, ,4 3 3,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,96 4, ,8 5 5,15 0 0,0 1 1,0 0 0,0 4, ,4 8 7,69 2 1,9 0 0,0 0 0,0 4,88 4, ,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, ,4 7 22,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4,77 4,82 i alt ,6 6 3,3 0 0,0 2 1, , ,9 18 8,2 2 0,9 0 0,0 0 0,0 4,90 4,92 Piger og 1 0 0, , , , ,0 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gennemsnit

29 Jeg har udsat ham/hende for ubehagelige ord eller kommentarer om hans/hendes hudfarve eller indvandrerbaggrund klasse antal antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % antal % 3.-6.kl ,5 1 1,3 0 0,0 1 1,3 0 0,0 4, , ,9 1 1,2 0 0,0 0 0,0 4,81 4, , ,5 3 3,1 0 0,0 1 1,0 4, , ,4 3 2,9 2 1,9 2 1,9 4,66 4, ,0 2 40,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4, ,4 7 25,0 1 3,6 0 0,0 0 0,0 4,68 4,67 i alt , ,5 3 1,7 1 0,55 1 0,55 4, , ,7 5 2,3 2 0,9 2 0,9 4,72 4,77 Piger og 1 3 0, , , , ,6 i alt ,0 3,-6.kl. gns. gennemsnit - 3,-6.kl. gns. gennemsnit - Flere gange om ugen Omtrent en gang om ugen To eller tre gange pr. måned 3,-6.kl. gennemsnit

30 Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning Jeg er blevet udsat for ,8 4,9 ubehagelige ord eller kommentarer om min hudfarve ,8 eller indvandrerbaggrund procent-fordeling blandt alle Jeg har udsat ham/hende for ubehagelige ord eller ,8 4,7 kommentarer om hans/hendes hudfarve eller ,8 indvandrerbaggrund "offer" "mobber" gennemsnit Mobbeundersøgelse, november Sammenligning mellem oplevelsen af mobning ("offer") og erkendelsen ("mobber") ,4 4,5 Hvor ofte er du blevet mobbet i de seneste måneder? 3 15 procent-fordeling blandt alle Hvor ofte har du selv været med til at mobbe andre elever de seneste måneder? ,7 4, Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning ,5 4,5 "offer" "mobber"

31 Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning ,7 4, Penge eller andre ting er blevet taget fra mig eller ødelagt 8 20 procent-fordeling blandt alle ,7 "offer" "mobber" Jeg har taget penge eller andre ting fra ham/hende, eller ødelagt ting ,0 4, ,0 gennemsnit Mobbeundersøgelse, november Sammenligning mellem oplevelsen af mobning ("offer") og erkendelsen ("mobber") ,8 4,8 Jeg er blevet truet eller tvunget til at gøre noget, jeg ikke ville ,8 gøre 9 21 procent-fordeling blandt alle Jeg har truet eller tvunget ham/hende til at gøre noget, han/hun ikke ville gøre ,9 4, Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning ,9 "offer" "mobber"

32 Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning ,6 4,6 Jeg er blevet slået, sparket, revet i håret, skubbet, lukket ,6 inde 6 18 procent-fordeling blandt alle "offer" "mobber" Jeg har slået, sparket, revet i håret, skubbet eller lukket ham/hende inde ,8 4, ,7 gennemsnit Mobbeundersøgelse, november Sammenligning mellem oplevelsen af mobning ("offer") og erkendelsen ("mobber") Andre elever har spredt løgne ,5 4,7 eller falske rygter om mig og prøvet at få andre til ikke at ,6 kunne lide mig 7 19 procent-fordeling blandt alle Jeg har spredt løgne eller falske rygter om ham/hende og prøvet at få andre til ikke at kunne lide ham/hende ,8 4, Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning 0 0 4,9 "offer" "mobber"

33 Andre elever har med vilje Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning prøvet at holde mig udenfor, ,3 4,4 prøvet at lukke mig ude fra kammeraterne eller overset mig ,4 fuldstændigt 4 16 procent-fordeling blandt alle Jeg har holdt ham/hende udenfor, prøvet at lukke ,7 4,5 ham/hende ude fra kammeraterne eller overset ,6 ham/hende fuldstændigt "offer" "mobber" gennemsnit Mobbeundersøgelse, november Sammenligning mellem oplevelsen af mobning ("offer") og erkendelsen ("mobber") Jeg er blevet gjort til grin, blevet ,5 4,6 kaldt grimme ting, og blevet drillet på en ubehagelig og ,6 sårende måde 5 17 procent-fordeling blandt alle Jeg har gjort en anden elev / andre elever til grin, kaldt ,7 4,7 ham/hende grimme ting og drillet på en ubehagelig og ,7 sårende måde Cirkeldiagram viser forholdet mellem dem, der ikke har oplevet/udøvet mobning "offer" "mobber"

Spørgeskema om mobning 3. - 7. klasse

Spørgeskema om mobning 3. - 7. klasse Side 1 af 5 Spørgeskema om mobning 3. - 7. klasse Målgruppen for undersøgelsen var elever i 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A Undersøgelsesperiode: 08-04-2005 til 21-04-2005 Antal besvarelser ialt: 66 Hvordan har

Læs mere

Mobbeundersøgelse 2008 fjerde til niende klasse

Mobbeundersøgelse 2008 fjerde til niende klasse Mobbeundersøgelse 2008 fjerde til niende klasse Undersøgelsen er foretaget i ugerne 5 til. Eleverne har svaret via spørgeskemafunktionen i ElevIntra. Man kan kun svare på en svarmulighed i hvert spørgsmål,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljøvurdering Engelsborgskolen 2008 Hold: 6.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 7 Er du glad for din skole? 11 / 50% 11 / 50%, slet ikke

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljøvurdering Engelsborgskolen 2008 Hold: 6.c Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 8 Er du glad for din skole? 18 / 69.23% Ikke så tit, slet

Læs mere

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016

Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse klasse 2016 Iqra Privatskole Trivselsundersøgelse 4. - 9. klasse 16 Spørgsmål 1: Jeg føler mig godt tilpas og har lyst til at komme i skole? 6 6 55 51 5 3 11 9 1 Altid Ofte Nogle gange Sjældent Aldrig Spørgsmål 2:

Læs mere

Hvad ved vi om mobning på Thurø Skole?

Hvad ved vi om mobning på Thurø Skole? Hvad ved vi om mobning på Thurø Skole? Jørgen Lauridsen Lektor Institut for Statistik og Demografi Syddansk Universitet Odense Max Nicolaisen Viceinspektør Thurø Skole Svendborg 2. reviderede udgave 2002

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 4. - 6. klasse 2009 Hold: 4., 5., 6. Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 11 Er du glad for din skole? 17 / 36.17% 26 / 55.32% Ikke

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 5. april 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 24. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre Følgende institutioner indgår i resultatvisningen:

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1

Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 1 Fællesbestyrelsen: Børnenes relationer Side 2 Indhold: FORMÅLET MED UNDERSØGELSEN... 3 UNDERSØGELSESPROCEDURE... 3 Spørgeskema... 3 Svarprocent... 4 Anonymitet...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 3. årg.2009 3a, 3b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for din skole? Ja, altid 15 / 46.88% Ja, for det meste

Læs mere

Trivsel i folkeskolen, 2015

Trivsel i folkeskolen, 2015 Trivsel i folkeskolen, 2015 Den første nationale trivselsmåling i folkeskolen er gennemført i perioden 26. januar til 24. marts 2015. Trivselsmålingen er indført som led i folkeskolereformen og skal give

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Mobning - må vi så være fri!

Mobning - må vi så være fri! Mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Nibe Skole Forord I sommeren 1999 blev der ved Nibe Skole nedsat en arbejdsgruppe, der fik til opgave at komme med forslag til initiativer

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT. Mølleskolen, klassetrin Skanderborg Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2014/15 SKOLERAPPORT Skanderborg Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13

Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Trivselsundersøgelse enhed 3 okt 13 Indhold Indhold... 1 Blandet... 4 er du tilfreds med at gå på Rathlouskolen?... 4 vil du anbefale en ven at gå på Rathlouskolen?... 5 Føler du, at skolen hjælper dig

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 8. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. marts 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 22. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 BILAGSRAPPORT TIL SKOLERAPPORT Østervang, 4.- Glostrup Kommune Østervang, 4.- Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Læsning af figurer 3 2 Svaroverblik 4 3 Detaljerede resultater

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 2. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT. ABC Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2016/2017 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Page 1 of 7 Trivselsundersøgelse 2010 Med dette spørgeskema ønsker skolen at undersøge, hvordan du har det på skolen. Går det godt i klassen, lærer du noget og er du glad for at gå i skole? Målgruppen

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Resumé Dette notat viser resultater fra den nationale trivselsmåling fra foråret 2017 for eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen. Elevernes trivsel præsenteres i

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen

Elev - Kortlægningsundersøgelse LP-modellen Data er sidst opdateret 03.02.2011 16:50:38 Antal besvarelser: 2433 af 2720 for udvalg: 2010 - T1 - Nationalt - 9.klassetrin Antal besvarelser: 71 af 71 for udvalg: 2010 - T1 - Hjemly Idrætsefterskole

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C

Undervisningsmiljøvurdering efteråret kl. Målgruppen for undersøgelsen var elever i 01A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C Det er lovpligtigt at lave en undervisningsmiljøvurdering blandt alle skolens elever hvert 3 år. I Kjellerup skoles trivselspolitik er det formuleret, at der skal laves en vurdering hvert år. Resultatet

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. december 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 31. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 15. december 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. juni 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015

Svarfordeling på trivselsspørgsmål, klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling på trivselsspørgsmål pr. køn, 0.-3. klassetrin, Aalborg, 2014/2015 Svarfordeling, Aalborg Kommune og hele

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. maj 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri!

Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Bislev Landsbyordning Her trives vi! Så mobning - må vi så være fri! Handlingsplan for indsats mod mobning på Bislev Landsbyordning Forord I sommeren 1999 blev der ved Bislev Skole nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT. Østervang, klassetrin Glostrup Kommune DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/16 SKOLERAPPORT Glostrup Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune

PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING /17 SKOLERAPPORT. Privatskolen Nakskov, klassetrin Lolland Kommune PRIVATSKOLENS TRIVSELSMÅLING 2017 2016/17 SKOLERAPPORT Lolland Kommune Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 3 1.4 Vejledning og inspiration

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen

Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen Bekendtgørelse om måling af elevernes trivsel i folkeskolen I medfør af 56, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014 [som ændret ved...], fastsættes: 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 26. september 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 19. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøundersøgelsen danner grundlaget for undervisningsmiljørepræsentanternes arbejde med skolens undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøundersøgelse 2016 Skolen har i foråret 2016 gennemført den Nationale trivselsundersøgelse med tillægs spørgsmål omkring de fysiske- og æstetiske omgivelser. Trivselsundersøgelsen plus

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 12. oktober 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 20. maj 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Klasselæreren,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 28. januar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig.

GRUNDSKOLER. Ved mobning sker sådan noget gentagne gange, og det er vanskeligt for den, der bliver udsat for det, at forsvare sig. GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Møllevangskolen Udarbejdet (dato): januar 2007 Hvad forstår vi ved trivsel? Vi ønsker, at Møllevangskolen er et rigtig rart og lærerigt sted at være. Vi ønsker at alle

Læs mere

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ

ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Page 1 of 5 Redegørelse for Dalumskolens handleplan i forbindelse med undervisningsmiljøvurdering. ELEVERNES UNDERVISNINGSMILJØ Lovtekst: Kapitel 4 - Undervisningsmiljøvurdering 6. Uddannelsesstedets ledelse

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 23. november 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

Gjorde noget de andre ikke kunne lide: 29 % Indholdet i madpakken: 14 % Andet: 29 %

Gjorde noget de andre ikke kunne lide: 29 % Indholdet i madpakken: 14 % Andet: 29 % Om venskab, drilleri og mobning Mobning foregår også i klasseværelset - tal og tendenser fra Børnerådets mobbeundersøgelse Når børn mobber hinanden, mobber de med meget personlige ting. Der mobbes mest

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin

DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT. Rudersdal Kommune, klassetrin DEN NATIONALE TRIVSELSMÅLING 2015/2016 KOMMUNERAPPORT Indhold 1 Om rapporten 3 1.1 Indikatorer for trivsel 3 1.2 Rapportens indhold 3 1.3 Læsning af figurer 4 1.4 Vejledning og inspiration til det videre

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Rammer

Læs mere

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015

Center for Børn & Undervisning. Den nationale trivselsundersøgelse 2015. Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Center for Børn & Undervisning Bilag til Uddannelsesmødet den 24. juni 2015 Dato 17. juni 2015 Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Den nationale trivselsundersøgelse 2015 Den samlede spørgerammer for

Læs mere