VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN I DAGPLEJEN. Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje"

Transkript

1 VELKOMMEN I DAGPLEJEN Information til forældre med børn i Tønder Kommunes dagpleje

2 DAGPLEJEN ET GODT STEd AT VÆRE Velkommen til dagplejen i Tønder Kommune. Vi håber, I bliver glade for tilbuddet. Med denne lille velkomstbog vil vi fortælle lidt om, hvad dagplejen er, hvad vi står for, og hvad du kan forvente af dit barns ophold i dagplejen. Derudover kan du finde en del praktiske oplysninger. Er der spørgsmål, du ikke får svar på i bogen, er du altid velkommen til at kontakte os. Se kontaktoplysninger bagest I bogen. Du kan også tage dine spørgsmål op på kontaktmødet. Mere om dette senere. Overordnede værdier I dagplejen i Tønder Kommune lægger vi bl.a. vægt på: Tryghed, anerkendelse, genkendelighed, gode oplevelser og udvikling for det enkelte barn Et godt, åbent og positivt samarbejde med forældrene, som kan være med til at sikre børnene de bedste betingelser for en god opvækst og ikke mindst en god tid i dagplejen Kirsten von Wildenradt, mor til Axel: Vi valgte dagplejen og fik en udvidet familie. For os står dagplejen for tryghed, høj faglighed og masser af kærlighed. Vores barn blev set, og vi blev set. Derudover blev vi mødt af et kæmpe engagement i det daglige arbejde. > 2

3 Jeres nye dagplejer Du har fået plads til fra den hos dagplejer Navn: Adresse: Tlf. nr.: Kontaktmøde Inden dit barn begynder i dagplejen, vil vi gerne invitere jer til et kontaktmøde hos jeres kommende dagplejer. Vi har på forhånd aftalt et møde den kl. Hvis du er forhindret, beder vi dig kontakte dagplejeformidlingen hurtigst muligt, så vi kan lave en ny aftale. Se kontaktoplysninger bagest i velkomstbogen. Ved kontaktmødet kan du fortælle om dit barns vaner, reaktioner og udvikling og dine forventninger til dagplejen. Dermed får dagplejeren de bedste muligheder for at tilgodese dit barns behov. > 3

4 Dagplejeren vil fortælle om sin hverdag med børnene, og du bliver gjort bekendt med regler og retningslinjer for dagplejen i Tønder Kommune. Kontaktmødet slutter med, at I underskriver en aftale om pladsen. De første dage Hvis I har mulighed for det, er det en god idé at lade barnet starte med nogle få timer de første dage. Dette kan være med til at lette overgangen fra hjemmet til dagplejen. > 4

5 DAGLIGDAGEN I DAGPLEJEN Det lille nære miljø Vi lægger stor vægt på, at dit barn får en tryg og harmonisk start på tiden i dagplejen. I det hjemlige miljø får den lille gruppe af børn nærvær, tid, ro, oplevelser og aktiviteter tilrettelagt for små børn. I dagplejen er der legetøj og beskæftigelse, som støtter børnene i deres udvikling. Alle dagplejere er tilknyttet en legestuegruppe, og en gang om ugen tager de børnene med i legestue, hvor de mødes med børn og dagplejere fra andre dagplejehjem. Børnene kan her være sammen med andre børn og voksne, og de lærer at begå sig i en større gruppe. I legestuen holdes også fælles arrangementer f.eks. fastelavnsfest, dagplejedag, sommeraktiviteter og julearrangementer. Når du bringer og henter dit barn Det enkelte barns plejetid, herunder bringe- og hentetider, aftales skriftligt med dagplejekontoret og dagplejeren, inden barnet begynder i dagplejen. Det et vigtigt, at du overholder den aftalte plejetid, inkl. bringe- og hentetider. Tiderne kan ændres inden for dagplejerens åbningstid efter nærmere aftale med dagplejeren eller dagplejekontoret. Er barnet ikke mødt i dagplejen senest kl. 9.00, og andet ikke er aftalt, er dagplejeren ikke forpligtet til at være hjemme. > 5

6 Er der dage, hvor dit barn ikke kommer i dagpleje, beder vi dig give dagplejeren besked. Ved ferie eller længere fraværsperioder i øvrigt vil dagplejeren gerne have besked i så god tid som muligt. Som udgangspunkt må dagplejeren kun aflevere barnet til forældrene. Ønsker du, at andre skal kunne hente dit barn, skal du give dagplejeren besked om det. Tilsyn sikrer kvalitet og høj faglighed For at sikre den faglige kvalitet og en høj standard i dagplejetilbuddet fører vi tilsyn med alle dagplejehjem. Tilsynet udføres af kommunens dagplejepædagoger. Dagplejerne i Tønder Kommune er indelt i fire områder, og til hvert område er knyttet faste dagplejepædagoger. Geografisk er områderne inddelt som kommunens skoledistrikter: område Tønder, område Løgumkloster, område Skærbæk og område Toftlund. Det enkelte dagplejehjem får tilsyn af dagplejepædagogerne gennemsnitligt tre-seks gange om året. Formålet er at yde råd og vejledning til dagplejerne og medvirke til et godt samarbejde med forældrene samt sikre barnets trivsel og udvikling. Lasse og Anette, forældre til Victor og William: Vi har valgt dagplejen, fordi: Det er et lille trygt sted. Barnet møder altid den samme voksen. Barnet får en god og rolig start, før børnehaven, som er noget større. De føler en meget personlig og individuel indsigt i netop vores børn. > 6

7 Pædagogisk tilsyn Dagplejepædagogen fører tilsyn med dagplejehjemmet samt legestuen. Tilsynet består i rådgivning og vejledning om pædagogiske spørgsmål vedrørende det enkelte barns trivsel, forslag til kost og aktiviteter mm. Det faglige niveau bliver vægtet højt, og der bliver altid taget udgangspunkt i det enkelte barn. Dagplejerne får jævnligt tilbud om kurser og foredrag om aktuelle emner. Dagplejepædagogen samarbejder med: Dagplejerne: Der gives støtte og vejledning i forhold til det pædagogiske arbejde med børnene, forældresamarbejde og kollegasamarbejde. Dagplejepædagogen skal sikre, at dagplejerne arbejder i overensstemmelse med de retningslinjer, der gælder for dagplejen i Tønder Kommune, herunder kostpolitikken, læreplanen og børnemiljøvurderingen. Forældrene: Der gives støtte/vejledning i pædagogiske spørgsmål i samarbejde med dagplejeren. Dagplejepædagogen medvirker ved/er ansvarlig for løsning af problemer. Dagplejepædagogen medvirker til: At forældre og dagplejer har et godt samarbejde om barnets dagligdag At forældre og dagplejer får den nødvendige vejledning At evt. problemer i dagplejeforløbet bliver løst på forsvarlig vis At der består et godt samarbejde om forældrearrangementer Desuden samarbejder dagplejepædagogerne med: Pladsanvisningen/Team Dagtilbud Sundhedsplejersker Sagsbehandlere > 7

8 Psykologer Talepædagoger, fysioterapeuter mv. efter behov Barnets sproglige udvikling I dagplejen kan vi lave en registrering af dit barns sproglige udvikling. Til dette anvender vi et kompetencehjul eller dele af det. Kompetencehjulet udarbejdes af pædagoger i samarbejde med dagplejeren. Det er med til at give et billede af, hvor der skal ske et særligt tilrettelagt forløb i forhold til barnet. Kompetencehjulet er ikke en test, men en udviklingsbeskrivelse. Alle børn kommer gennem den sproglige del af kompetencehjulet, når de er ca. 2 år og 3 måneder. I vil som forældre blive informeret og inddraget, når registreringen laves, og I vil naturligvis altid få en tilbagemelding om resultatet. Pædagogiske læreplaner I dagplejen arbejder alle dagplejere ud fra værdierne anerkendelse, tryghed og udvikling og de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner sikrer dig, at dit barn i dagplejetiden styrkes og udvikles inden for følgende temaer: Kultur og kulturelle udtryksformer Alsidig personlig udvikling Sociale kompetencer Natur og naturfænomener Sproglig udvikling Krop og bevægelse > 8

9 Arbejdet med læreplaner betyder, at der altid er en tanke bag handling at der er en bevidsthed og målrettethed i dagplejerens arbejde med både det enkelte barn og børnegruppen. Dagplejerens arbejde med de pædagogiske læreplaner skal dokumenteres både skriftligt og mundtligt. Læs hele dagplejens læreplan på dagplejens hjemmeside. Barnets kost i dagplejen Børn i den kommunale dagpleje får i gennemsnit 2-3 måltider om dagen. Som hovedregel forventer vi, at barnet har spist morgenmåltidet hjemme. Dog kan det aftales med den enkelte dagplejer, at barnet spiser morgenmad i dagplejen. Dagplejen serverer morgenmad indtil kl I løbet af dagen får børnene et formiddagsmåltid, frokost og et eftermiddagsmåltid. Børn under 1 år får sødmælk og børn fra 1 år letmælk til alle måltider. I løbet af kan børnene få vand. Ved særlige lejligheder, som f.eks. fødselsdag, højtider, afslutninger, fastelavn, dagplejedagen, kan børnene få kage, hvidt brød, slik, saftevand eller juice. Ønsker I ikke, at jeres barn får søde sager, respekterer vi det. Har dit barn behov for specialkost, f.eks glutenfri produkter, allergikost, eller skal barnet have flaske, skal I selv medbringe dette. Til hovedmåltidet i dagplejen server vi grøntsager, rugbrød eller varm mad. Kosten er et vigtigt led i forebyggelse af sygdom, overvægt og undervægt. > 9

10 Derfor lægger vi vægt på, at børnene får en alsidig og sund kost, og at måtidet foregår i rolige omgivelser og en hyggelig atmosfære. Det kan f.eks gøres ved: At børnene selv må bestemme, i hvilken rækkefølge de spiser og drikker deres mad At børnene selv må tage maden og selv øse op At dagplejeren spiser sammen med børnene At maden serveres på en indbydende måde, altid på tallerken eller lignende At børnene får mulighed for at spise både med kniv og gaffel og med fingrene Børn fra andre kulturer tilbydes den samme mad som alle andre dagplejebørn. Vi udviser respekt for andre kulturelle og religiøse forskrifter. Vi opfordrer forældrene til at drøfte barnets kost med dagplejeren. Ønsker I uddybende materiale, kan I kontakte dagplejekontoret. Grønne spirer I dagplejen har nogle af vore dagplejere Det grønne flag som anerkendelse for, at de arbejder tæt på naturen sammen med dagplejebørnene. Disse dagplejere er certificerede naturdagplejere og skal opfylde nogle særlige kriterier i forhold til deres arbejde med børn og natur. Alle vore dagplejebørn kommer dog ud at lege hver dag. Udelivet bliver vægtet højt i dagplejen. > 10

11 Dit barn har brug for søvn I dagplejen tilgodeser vi dit barns behov for søvn. Under søvnen udvikles barnets væksthormoner Immunsystemet bliver stærkere Barnets intelligens udvikles, når hjernen får ro til at bearbejde dagens indtryk, som lagres Derfor er det meget vigtigt, at dit barn får den søvn, det har behov for. Det betyder: Vi kan ikke forkorte børnenes søvnperioder om dagen for at få dem til at sove om natten, da det ødelægger barnets indre ur. De fleste børn har et sundt indre ur, hvis de får lov til at sove efter deres behov I dagplejen vækker vi almindeligvis ikke børnene i den dybe søvn Gode råd til forældre om børns søvn I dagplejen er vi meget bevidste om børns søvnbehov. Det bør I selvfølgelig også være som forældre. Derfor får I her nogle generelle informationer og råd om børns søvn. Den dybe søvn indtræder sædvanligvis efter ca. 20 minutter. Et barn, hvis søvnbehov er dækket, vil vågne af sig selv, når det er udhvilet. Barnets normale søvnbehov 0-2 måneder: timer 2-12 måneder: timer (middagsluren udgør 1-4 timer) 12 måneder - 3 år: timer (middagsluren udgør 1-2 timer) > 11

12 Gode rutiner 0-2 måneder: Læg barnet til at sove på ryggen 2-12 måneder: Begynd at træne soverutiner 1-3 år: Hjælp dit barn med at få fastere soverutiner både om dagen og om natten Send signaler om, at det er nat Hyg om dit barn, stille og roligt Giv det et bad - svøb evt. dit barn Læs en historie Syng en sang Fortæl dit barn, det er nat, og nu skal det sove. Vær opmærksom på de signaler, du ser, når dit barn viser tegn på træthed. Det er bedre at putte barnet en halv time for tidligt end en halv time for sent. Bliver dit barn først overtræt, er toget kørt, og barnet får svært ved at falde til ro og falde i søvn. Tag ikke dit barn op, når du først har puttet det. Gå ind til dit barn og sig, du er der. Vær rolig og vis, at det er sovetid, og at sengen er et dejligt sted at være. > 12

13 Hav tålmodighed. Det kan godt gå hen at tage et par uger, før den nye rutine er indarbejdet. Vær opmærksom på Et barn, der snorker, bør altid undersøges af en speciallæge i øre-næsehals Unormal træthed og søvnproblemer kan skyldes sygdom. Er du i tvivl, så søg hjælp hos din sundhedsplejerske eller hos lægen Yderligere oplysninger Du kan finde flere oplysninger om børns søvn på hjemmesiden Canna Axella Nielsen, mor til Elin: De to dagplejere, vores familie har haft, har knyttet tætte bånd til vores børn. Det er så dejligt at mærke, at mennesker uden for familien holder af ens børn. De åbner deres hjem og bruger mange timer på mine børn. Ja, det er deres arbejde men vores families dagplejere har vist glæde i at passe vores børn. Den nærhed, vores dagplejer giver vores datter Elin, er enestående. > 13

14 PRAKTISKE OPLYSNINGER Dagplejen har åbent inden for tidsrummet kl Den enkelte dagplejer kan dog højst have en åbningstid på 48 timer om ugen. Åbningstiden tilrettelægges efter børnegruppens behov. Vi beder dig medbringe: Skiftetøj til barnet Overtøj og fodtøj, som passer til årstiden Éngangsvaskeklude Bleer Creme/solcreme Barnevogn inkl. dyne, pude og linned I barnevognen skal der være en godkendt sele Aktiviteter i dagplejen Alle aktiviteter tilrettelægges ud fra dit barns behov og ud fra temaerne i vores pædagogiske læreplaner. Barnet oplever sit nærmiljø, f.eks. biblioteket, brandstationen, børnehaven, skolen, den nærliggende skov eller park, dyrene på marken, købmanden, fejemaskinen, tandplejen, osv. Alle aktiviteter tilrettelægges i forhold til det enkelte barns behov, og hvad barnet lige nu er optaget af. Husdyr i dagplejen Tønder dagpleje har en husdyrspolitik. Den er udarbejdet for at passe på børnene og på husdyrene. I korte træk betyder det, at dagplejerens husdyr ikke må være alene > 14

15 sammen med børnene, eller opholde sig i de lokaler, der specielt anvendes til dagplejebørnene. Børnene må gerne være sammen med dagplejerens hund, kat, mm., men kun i kortere tid og altid sammen med dagplejeren. Fotografering I dagplejen tager vi mange billeder af vore aktiviteter og oplevelser sammen med børnene. Derfor et det vigtigt for os, at I giver tilladelse til dette. Til kontaktmødet hos dagplejeren får I mulighed for at underskrive en tilladelse til at jeres barns billede må anvendes til forskellige formål. Facebook Dagplejen har egen Facebook-side. Her offentliggør vi mange af ugens aktiviteter, fortæller om hvad vi lige nu er optaget af og fortæller om forestående møder mm. Du er velkommen til at kommentere på vore opslag og dele dem. Besøg Facebook-siden på Kørsel i private biler Dagplejeren må kun tage dit barn med i sin bil, hvis du har givet skriftligt tilsagn til det. Desuden skal dagplejeformidlingen være informeret. Der kan dog i helt specielle situationer gives tilladelse til kørsel i private biler. > 15

16 Soppebassin/baljer Trods børns behov for vandpjaskelege må soppebassin/baljer af sikkerhedsgrunde ikke benyttes i dagplejen. Der må til gengæld gerne benyttes springvand, spande og haveslange. Hensyn til dagplejerens hjem Dagplejerens arbejdsplads er også hans/hendes hjem. Det opfordrer vi dig til at være opmærksom på og tage hensyn til. Eksempelvis ved at stille snavset fodtøj i garderoben, respektere områder af hjemmet, som er private, og at dagplejeren har fri, når hans/hendes åbningstid er slut. Disse forhold har betydning for samarbejdet mellem din dagplejer og dig. Et godt samarbejde er en forudsætning for, at børnene trives. Rygning i dagplejehjemmet Der må ikke ryges i de lokaler, hvor børnene opholder sig. Det gælder både dagplejeren selv, andre medlemmer af husstanden, forældre, gæster og andre. Rygning i lokaler, hvor børnene ikke opholder sig, må kun ske uden for arbejdstiden/dagplejens åbningstid. Særligt indrettede lokaler til dagplejebrug er røgfri døgnet rundt. Hvis dagplejehjemmet f.eks. er indrettet som allergivenligt hjem, må der overhovedet ikke ryges i hjemmet - heller ikke uden for dagplejens åbningstid. > 16

17 Når barnet er sygt Syge børn må ikke komme i dagpleje. Er dit barn sygt, beder vi dig kontakte dagplejeren inden kl Ved smitsomme sygdomme følger dagplejen Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som bliver udleveret til dig ved kontaktmødet. Hvis dit barn bliver syg i dagplejen, vurderer dagplejeren, om barnet kan blive i dagplejehjemmet til den normale hentetid. Ellers kontakter dagplejeren dig, så du kan hente dit barn. Hvis der er tale om alvorlige tilfælde, og du ikke kan træffes, kontakter dagplejeren dagplejekontoret. Når barnet er rask Barnet kan komme i dagpleje igen, når det er rask nok til at deltage i dagplejens hverdag og aktiviteter både ude og inde. Barnet behøver ikke være medicinfrit, så børn, der får f.eks. penicillin, kan godt modtages i dagplejen, hvis almentilstanden i øvrigt er i orden. Skal barnet have medicin i dagplejen, skal du medbringe medicinen i original emballage, så det tydeligt fremgår, at det er ordineret til dit barn. Når dagplejeren ikke er på arbejde Når din dagplejer er syg eller holder ferie kan du få følgende tilbud: 1. Plads hos en af vore faste gæsteplejere 2. Plads hos en dagplejer i området 3. Plads i småbørnsgruppe - dog kun i områderne Agerskov, Brøns, Bredebro og Højer, hvis I ønsker dette 4. HOLDT HJEMME - Tilbud om refusion i jeres månedlige > 17

18 betalinsudgift, når I selv vælger at holde jeres barn hjemme ved jeres dagplejers fravær i forbindelse med sygdom eller uddannelse/kursus. I dagplejen har vi også en flyver-funktion, hvilket betyder, at én af vore faste gæsteplejere kan modtage gæstebørn i en kollegas hjem i netop det område, hvor der er behov. Dette anvendes kun i spidsbelastede perioder og vil ofte være planlagt gæstepleje Gæstepleje I Bredebro, Toftlund og Skærbæk har vi dagplejere, der udelukkende fungerer som gæsteplejere. Disse tre gæsteplejere har ingen faste indmeldte børn, men har hver især fem ledige pladser til rådighed for at kunne modtage gæstebørn. Udover gæsteplejerne har de fleste andre dagplejere én eller flere pladser til rådighed til gæstebørn. Ved planlagt fravær, aftaler du med din dagplejer, om du skal bruge gæstepleje, og du vil få besked om, hvor dit kan komme hen ca. en uge før behov. Planlagt gæstepleje er, når din dagplejer afholder planlagt ferie/ afspadsering eller er på kursus. Ikke planlagt gæstepleje er sygefravær og akut opstået behov for frihed. Ved ikke planlagt gæstepleje vil du blive ringet op mellem kl og af morgenvagten, som vil aftale en gæsteplads med jer. Hos gæsteplejeren er dit barn gæst og vil altid være velkommen. Dit barn vil indgå på samme vilkår som gæsteplejerens egne børn. Det er selvfølgelig vigtigt, at du fortæller gæsteplejeren om dit barn og om dit barn evt. har nogle særlige behov. Disse oplysninger er med til at sikre, at dit barn får en god oplevelse i gæsteplejen. > 18

19 Tavshedspligt Dagplejeren og dagplejekontoret har tavshedspligt om familiens private forhold. På samme måde bør du udvise hensyn vedrørende oplysninger om dagplejehjemmet og de andre børn og deres familie. Oplysningspligt Dagplejeren og dagplejekontoret har oplysningspligt over for myndigheder. Det betyder, at de skal oplyse om familieforhold, de kender til, hvis myndighederne har behov for oplysninger om det enkelte barn og dets familie. Underretningspligt Dagplejeren og dagplejekontoret har underretningspligt. Det indebærer, at de skal orientere myndighederne, hvis de bliver opmærksomme på særlige forhold, der bringer barnets sundhed og udvikling i fare. I sådanne tilfælde vil forældrene altid blive underrettet. Lukkedage Erfaringsmæssigt er der ikke mange børn i dagpleje følgende dage, hvorfor dagplejen er lukket disse dage: Dagen efter Kristi Himmelfartsdag Grundlovsdag Sommerlukning uge 29 og 30 Dagene mellem jul og nytår > 19

20 Tønder Kommune har pasningsgaranti. Har du behov for pasning på lukkedagene, kan du derfor kontakte dagplejeformidlingen, så vi kan aftale gæstepleje. Ved gæstepleje på lukkedage må der påregnes transport til nabobyer, idet børnene vil blive samlet færrest mulige steder. Transport betyder i den henseende inden for hele kommunens geografi. Fristerne for kontakt til dagplejeformidlingen ved behov for pasning på lukkedage fremgår af feriesedler hos din dagplejer. Ved problemer Dagplejen bygger på samarbejde og gensidig forståelse. Skulle der opstå vanskeligheder, beder vi dig kontakte dagplejekontoret. Se kontaktoplysningerne bagest i bogen. Ansvar for børnenes tryghed Under barnets ophold i dagplejehjemmet har dagplejeren ansvaret for børnenes tryghed. Betaling Betalingen for dagplejeplads reguleres hvert år. Se vedlagte bilag. Friplads: Økonomisk vanskeligt stillede familier kan efter særlige regler få friplads. Ansøgning om hel eller delvis økonomisk friplads skal ske på særskilt blanket. Blanketten kan hentes på kommunens hjemmeside på > 20

21 Udmeldelse Hvis du vil tage dit barn ud af dagplejen, skal du kontakte dagplejeformidlingen. Udmeldelse af dagplejen skal ske via kommunens hjemmeside med 1 måneds varsel til den 1. i en måned. Når dit barn skal i børnehave, behøver du ikke melde det ud af dagplejen. Når barnet skal i børnehave I Tønder Kommune kommer dagplejebørn i børnehave, når de er tre år. Hvis der er forhold vedrørende dit barn, vi vurderer, børnehaven bør kende til, vil vi invitere jer til et orienteringsmøde sammen med jeres dagplejer. I mødet deltager dagplejepædagogen og en pædagog fra jeres kommende børnehave. På mødet gennemgår vi det udarbejdede kompetencehjul og barnets udvikling i dagplejen. Overleveringsmødet er med til at sikre, at barnet får en god start i børnehaven. Forældrebestyrelsen Gennem forældrebestyrelsen har forældrene mulighed for at øve indflydelse på beslutninger om dagplejens udvikling. Forældrebestyrelsen har medindflydelse på følgende: Anvendelse af budgetrammen Virksomhedsplan, læreplan og kostpolitik Overordnede principper > 21

22 Desuden kan forældrebestyrelsen tage almene spørgsmål vedr. dagplejen op til behandling. Dagplejens forældrebestyrelse består af en formand, næstformand, sekretær(dagplejelederen), forældrerepræsentanter fra distrikt NORD og distrikt SYD, samt medarbejder repræsentanter. Der holdes generalforsamling hvert år i november, hvor der vælges medlemmer til bestyrelsen. Formanden og dagplejeleder aflægger beretning for det forgange år, og ofte vil der være et aktuelt og spændende foredrag. Vi vil gerne opfordre jer til at møde op til generalforsamlingen. Bestyrelsen mødes seks gange om året. Emner til drøftelse i bestyrelsen modtages gerne, kontakt formanden eller dagplejeleder. Bestyrelsesformand Tlf.: Dagplejeleder Tlf.: > 22

23 Samarbejde Vi ønsker et godt samarbejde om jeres barn, og vi vil rigtig gerne have feedback på jeres oplevelser. Hvis du undrer dig over adfærd, oplevelser., så tal med din dagplejer om det. Fortæl også gerne, når du oplever, at alt er OK. Vi er altid åbne for en snak om dit barns og dine oplevelser og ønsker. Endnu en gang velkommen til Tønder Dagpleje. Kontaktoplysninger Tønder Kommunes Dagpleje Børn og Skole Tøndervej Skærbæk Tlf Telefontid: Alle hverdage fra kl , torsdag desuden fra kl Telefonnumre: Annalene Koch Tina Holm Madsen Linda Nielsen Walz Hanne Lebæk Gammelgaard > 23

24 TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Marts 2014

Hvad er en kommunal dagpleje?

Hvad er en kommunal dagpleje? DAGPLEJEN 1 Velkommen Vi byder dig og dit barn velkommen i Den kommunale Dagpleje i Esbjerg kommune. Med denne folder vil vi gerne fortælle dig om dagplejen og dens muligheder. Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen

Dagplejen. Dagtilbudsafdelingen Dagplejen Dagtilbudsafdelingen Velkommen 2 3 Pædagogiske læreplaner Vi byder jer og jeres barn velkommen i dagplejen i Viborg Kommune. I dagplejen modtager vi børn i alderen 0 3 år. Børnene kan blive i

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa

Velkommen i dagplejen i Område Grenaa Velkommen i dagplejen i Område Grenaa 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE

VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE VORBASSE DAGPLEJE VORBASSE DAGPLEJE ANDEDAMMEN DRIVVEJEN 3 6623 VORBASSE Kære Forældre Denne pjece er tænkt som information om de praktiske spørgsmål der kan være i forbindelse med Jeres barns start i

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje?

Kære forældre. Velkommen til dagplejen i. af Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt. Hvad er dagpleje? Dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Randers Kommune. Alle kommunale dagplejere er ansat og godkendt af Randers Kommune. Hvad er dagpleje? En dagplejer passer normalt 4 børn, og har i perioder

Læs mere

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje

Velkommen. i Ringsted Kommunale Dagpleje Velkommen i Ringsted Kommunale Dagpleje 2015 Ringsted Kommunale Dagpleje Dagplejekontorets information Adresse: Frejasvej 3, 4100 Ringsted. Kære Forældre Vi håber jeres barn kommer til at trives i dagplejen

Læs mere

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa

Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til dagplejen i Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vi vil gerne byde jer velkommen i den kommunale dagpleje i Område Grenaa, Norddjurs Kommune. Med denne pjece

Læs mere

velkommen i dagplejen

velkommen i dagplejen velkommen i dagplejen velkommen i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder, fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN i Dagplejen Kære forælder Denne pjece indeholder praktiske oplysninger, som i ord og billeder fortæller om hverdagen hos en dagplejer. Indhold 3 Dagplejen er for børn fra

Læs mere

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN. til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Velkommen til børn og forældre

Velkommen til børn og forældre Velkommen til børn og forældre Præsentationsmøde Når I har fået en plads i dagplejen, inviterer pædagogen jer og jeres barn til et præsentationsmøde hos dagplejer. Pædagogen forestår mødet. På mødet fortæller

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen 1 Dagplejen er kommunens største daginstitution med 48 dagplejere, 3 deltidsansatte pædagoger, 1 leder og en administrativ medarbejder. Dagplejen arbejder ud fra et anerkendende børnesyn,

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN

VELKOMMEN I DAGPLEJEN VELKOMMEN I DAGPLEJEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN MORSØ KOMMUNE 3 MULIGHED FOR ORLOV 4 BARNETS PASNINGSBEHOV 5 BESKÆFTIGELSE OG UDVIKLING 5 LEGESTUE 6 RYGEPOLITIK 6 UDSTYR 6 BØRN I BILEN

Læs mere

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen

Velkommen til Dagplejen Syvstjernen Velkomstfolder Velkommen til Dagplejen Syvstjernen SYVSTJERNEN Børnehusene Syvstjernen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Syvstjernen, samt give jer

Læs mere

FORÆLDREPJECE August 2015

FORÆLDREPJECE August 2015 FORÆLDREPJECE August 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 5 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 6 Gæstepleje...

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 9 kommunale dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. En dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Åby

Velkommen i Dagplejen Åby Velkommen i Dagplejen Åby Århus Kommune Dagtilbuddet Gl. Åby En pjece til nye forældre Forældrerådet i Dagplejen Åby vil bidrage med at få etableret en god kontakt mellem dagpleje og hjem. Derfor er der

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Dagtilbuddet... 3 Kontaktoplysninger... 3 Dagplejens kendetegn... 3 Forbesøg... 3 Kontaktmødet... 4 En god start på dagplejelivet...

Læs mere

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik

Den kommunale Dagpleje. En vigtig brik Den kommunale Dagpleje En vigtig brik Vi byder hermed dig og dit barn hjertelig velkommen til Dagplejen i Vordingborg Kommune For os er det vigtigt at give dit barn tryghed, omsorg og nærvær Med dette

Læs mere

Velkommen i Dagplejen

Velkommen i Dagplejen Velkommen i Dagplejen Kære Forældre Det sætter mange tanker i gang, når man afleverer sit barn i dagplejen for første gang. Det er vigtigt, at I føler jer trygge og får et godt indblik i, hvad det vil

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder

Dagplejen i Odder. Dagplejen i Odder Dagplejen i Odder Den kommunale dagpleje er et tilbud om pasning i et privat hjem, hvor hverdagen er præget af ro og harmoni. Børnene har mulighed for at deltage i hjemlige aktiviteter, som kan være at

Læs mere

Velkommen i Gittes dagpleje

Velkommen i Gittes dagpleje Velkommen i Gittes dagpleje 1 Jeg hedder Gitte Gudmandsen og min mand hedder Toni. Vi har to drenge, Kasper og Lasse. Lasse er stadig hjemmeboende. Jeg vil med denne bog give jer indblik i min dagpleje.

Læs mere

Dit barn og Dagplejen

Dit barn og Dagplejen Sæson 11/12 Dit barn og Dagplejen Nyttig information for Forældre Skole og Børneforvaltningen DIT BARN OG DAGPLEJEN- NYTTIG INFORMATION FOR FORÆLDRE Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er et

Læs mere

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren.

Vi lægger særlig vægt på, at kemien mellem jer og dagplejeren er god, og at I har tillid til dagplejeren. Dagplejen Nærmest hjemme En god begyndelse for barn og forældre Om kort tid skal jeres barn starte i dagpleje. Vi ved, at det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn til pasning første

Læs mere

Hverdagen i dit barns dagpleje

Hverdagen i dit barns dagpleje Hverdagen i dit barns dagpleje 1 Indhold Hvad er en dagpleje? Dagplejepædagogen Derfor er det vigtigt at gå i dagpleje Starten i dagplejen Hverdagen i dagplejen Pædagogiske læreplaner Forældresamarbejde

Læs mere

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE

VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE VELKOMMEN I DAGPLEJEN ASSENS KOMMUNE Adresse: Møllebakken 22 A, 5690 Tommerup Leder: Aase Lind Nielsen Tlf.nr.: 64 74 68 09 E-mail: alnie@assens.dk Souschef: Maike Rodenberg Tlf. nr.: 64 74 67 07 E-mail:

Læs mere

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer

Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer SOLRØD KOMMUNE DAGPLEJEN Velkommen til dagplejen Et trygt tilbud i små miljøer Du og dit barn bydes velkommen i den kommunale dagpleje. I pjecen her finder du alle de vigtigste oplysninger om dagplejen.

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby

Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkomstpjece Dagplejen Toubro Børneby Velkommen til den kommunale dagpleje Toubro Børneby Dagplejekontorets personale: AfdelingsLeder Birgitte Chalmer Rasmussen Tlf. : 89592572/2750 Mobil: 31544500 Email

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg

Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Velkomstpjece dagplejen Norddjurs Kommune Børneby Glesborg 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs Kommune Børneby Glesborg Børneby Glesborg Glesborg Bygade 81 8585 Glesborg Distriktsleder -

Læs mere

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold

Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. Indhold 1 Velkommen til Dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Barnets sikre stabile base i det nære miljø. I denne folder kan du som forælder finde svar på stort set alle spørgsmål omkring Dagplejen. Indhold 1.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Kære forældre Velkommen til dagplejen i Haderslev. Du har fået plads til pr. hos dagplejer: adresse: tlf.: Åbningstider: Mandag fra kl. Tirsdag fra kl. Onsdag fra kl. Torsdag fra

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os

Kære Forældre. Velkommen i dagpleje hos. Britt og Mogens. Øvangsvej 5. 4540 Fårevejle. Tlf: 78785363. Lidt om os Kære Forældre I har nu valgt, at jeres barn skal starte i dagpleje. For nogen er det naturligt og let, men for andre kan det være svært at aflevere det bedste man har, til en dagplejer man endnu ikke kender.

Læs mere

Dagplejer Maria Juel Keested

Dagplejer Maria Juel Keested Dagplejer Maria Juel Keested Jeg hedder Maria Juel Keested (1976) og er gift med Thomas, sammen har vi to børn Michelle (1999) og Michlas (2001) Vi har hunden Nanna og et par katte, Hunden er lukket ude

Læs mere

FORÆLDREPJECE Januar 2015

FORÆLDREPJECE Januar 2015 FORÆLDREPJECE Januar 2015 Indholdsfortegnelse Kontaktmøde... 4 Barnets start i Dagplejen... 4 Ankomst og afhentning... 4 Dagligdagen... 4 Særlige dage... 5 Betalingsfri ordning... 5 Sommerferie... 5 Gæstepleje...

Læs mere

2. udgave redigeret august 2014

2. udgave redigeret august 2014 2. udgave redigeret august 2014 Indhold Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Samarbejde/ gensidige forventninger...4

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen September 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune

Hvem passer os? Det gør dagplejen. i Brøndby kommune Hvem passer os? Det gør dagplejen i Brøndby kommune Lidt om os selv I dagplejen modtager vi børn i alderen fra 0 og til 2 år og 8 måneder. Børnene bliver passet i dagplejernes private hjem. Dagplejerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. i Odense Kommune VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN i Odense Kommune Dagplejen i Odense Kommune Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Odense Kommune. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns

Læs mere

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg

Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Dagplejen i Mårslet og Solbjerg Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:...2 Dagtilbuddet...3 Kontaktoplysninger...3 Dagplejens kendetegn...3 Forbesøg...3 Kontaktmødet...3 En god start på dagplejelivet...4

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune

Dagplejen Syd/Øst. Svendborg Kommune Dagplejen Syd/Øst Svendborg Kommune 1 Velkommen i dagplejen Syd/Øst vi glæder os til samarbejdet. Når dit barn skal starte i dagpleje, er der sikkert mange spørgsmål, som trænger sig på. For at hverdagen

Læs mere

Hvad er dagpleje? Velkommen

Hvad er dagpleje? Velkommen Nyttig viden 1 Indhold Hvad er dagpleje?... 3 Mål - mission, vision og værdier... 4 Starte i dagpleje... 6 Tavshedspligt... 8 Legestuegrupper... 9 Tværfagligt samarbejde... 10 Rygepolitik i dagplejen...

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune.

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN. dagplejen INFORMATIONSFOLDER. I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN dagplejen INFORMATIONSFOLDER I denne folder kan du læse om Dagplejen i Stevns Kommune. VELKOMMEN VI VIL GERNE BYDE JER OG JERES BARN VELKOMMEN I DAGPLEJEN Jeres barns start i Dagplejen

Læs mere

Middelfart Kommunale Dagpleje

Middelfart Kommunale Dagpleje Middelfart Kommunale Dagpleje Velkommen til børn og forældre Velkommen Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i Middelfart Kommunale Dagpleje samt fortælle lidt om dagplejen. Dagplejen

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Helle Frimann tlf. 58 57 34 90 Afdelingsleder

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj

Dagplejen i Viby. Rosenvang Søndervang/Kjærslund/Rosenhøj Viby Vestergård/Vårkjær/Grøfthøj 1 Indholdsfortegnelse: Dagplejen i... 2 Kontaktoplysninger... 2 Dagplejens kendetegn... 4 Præsentationsbesøg... 4 Kontaktmødet... 4 En god start... 4 Samarbejdet mellem dagplejer og forældre... 4 Komme

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Velkommen i Dagplejen Evigglad

Velkommen i Dagplejen Evigglad Velkommen i Dagplejen Evigglad Kære forælder Nu nærmer tiden sig, hvor dit barn skal starte i dagpleje. Vi glæder os til at byde dig velkommen i Dagplejen, hvor dit barn vil få nogle gode og lærerige år.

Læs mere

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen!

Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Kære forældre Vi vil gerne byde jeres barn og jer hjertelig velkommen i Børnehuset NOVA. Vi ser frem til et godt samarbejde og en god tid sammen! Dine voksne på vuggestuen er: Laila Rikke Emma Maja Pædagog

Læs mere

2. udgave redigeret januar 2017

2. udgave redigeret januar 2017 2. udgave redigeret januar 2017 INDHOLD Velkommen til Dagplejen Holstebro...3 Bestyrelse...3 Dagplejerens uddannelse...3 Pædagogiske læreplaner...3 Lidt om dagplejen...4 Tavshedspligt/underretningspligt...4

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider:

Skanderborg Dagpleje. Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16. Administrative medarbejdere: Telefontider: Skanderborg dagpleje Godthåbsvej 17 8660 Skanderborg Tlf. 87 94 73 16 Administrative medarbejdere: Ingeborg Haahr tlf. 87 94 73 17 Mona Skov tlf. 87 94 73 18 Telefontider: Mandag 8.00 13.00 Tirsdag 8.00

Læs mere

Velkommen til barn og forældre i dagplejen

Velkommen til barn og forældre i dagplejen Velkommen til barn og forældre i dagplejen Vi vil gerne byde velkommen til Dagplejen i Svendborg. Vi glæder os til det kommende samarbejde og til at være en del af dit barns videre udvikling. Vi håber,

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige trygge omgivelser, der er tid og ro til det enkelte

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Børnehusene Team Høng Dagplejen

Børnehusene Team Høng Dagplejen Børnehusene Team Høng Dagplejen TEAM HØNG Velkommen til den kommunale dagpleje Velkommen i dagplejen Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen som forældre i dagplejen ved Børnehusene Team Høng.

Læs mere

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere

Velkommen i Gæstehuset Skovparken

Velkommen i Gæstehuset Skovparken Velkommen i Gæstehuset Skovparken Med dette hus vil vi gerne tilgodese, at I oftere kan aflevere jeres barn det samme sted, når I har brug for gæstepleje. Huset vil på den måde tilgodese ønsket om trygge

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse

Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, Slagelse Slagelse Dagpleje Merkurvej 2, 1. 4200 Slagelse www.slagelse.dk/dagplejen Tlf. 58 57 36 36 Ledelse: Dagplejechef Lis Wichers. tlf. 58 57 30 50 Afdelingsleder Pia Kruse Tramborg tlf. 58 57 36 41 Administration:

Læs mere

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen Januar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål og målsætning.3 Barnets start.3 Dagplejernes faglighed og uddannelse... 3 Pædagogisk

Læs mere

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/

Gæstehuset GÆSTEHUSE. DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstehuset GÆSTEHUSE DAGPLEJEN Aalborg kommune Stationsvej 5, 9280 Storvorde Tlf. 99823100 www.aksos.dk/dagplejen/ Gæstedagpleje - så står du aldrig uden pasning Når du har valgt en kommunal dagplejer,

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

Velkommen til min dagpleje.

Velkommen til min dagpleje. Velkommen til min dagpleje. Mit navn og adresse er: Karin Kjær Jensen Egevej 10 6051 Almind 22588077/75561986 Mine åbningstider er: Mandag torsdag fra kl. 6.45 til 16.30 Fredag fra kl. 6.45 til 15.45 Lidt

Læs mere

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje

Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Velkommen til Frisenvold natur dagpleje Lidt om mig og min familie. Navn: Ruth Jørgensen Adr.: Frisenvoldvej 11, 8940 Randers SV Mobil 20 89 53 09. Mail: ruthfrisenvold@gmail.com Jeg er født i 59, gift

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Vores bålhytte Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved

Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Velkommen på brumbassestuen. Sommerfugl, Næstved Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 6.30-17 Fredag 6.30-16 Personale på stuen: Mette, Pædagog, 35 timer Gitte, Pædagog, 30 timer Anja, pædagogmedhjælper,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED. - et valg med nærhed, tryghed og udvikling VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN LYSTRUP/ELSTED - et valg med nærhed, tryghed og udvikling Kære forældre Velkommen til Dagplejen Lystrup/Elsted. Vi er en professionel dagpleje, hvor det gode børneliv hele tiden

Læs mere

Folder vuggestuen. Her bor vi:

Folder vuggestuen. Her bor vi: Folder vuggestuen Her bor vi: Børnehuset ligger i et naturskønt område med Krengrupskoven som nærmeste nabo. I skoven er der god mulighed for bevægelse, sansmæssige oplevelser og ro til fordybelse. Velkommen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START

VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START VELKOMMEN TIL DAGPLEJEN HJORTSHØJ/HÅRUP/MEJLBY EN TRYG START 1 Hvad kan dagplejen tilbyde Når du vælger dagpleje, får dit barn en dagligdag i hjemlige, trygge omgivelser, hvor der er tid og ro til det

Læs mere

Velkomst og fakta om dagplejeren

Velkomst og fakta om dagplejeren Velkomst og fakta om dagplejeren Jeg hedder Christina, og jeg er fra 1975. Jeg har været ansat som dagplejer siden 2007 og er super glad for det. Jeg har sammenlagt arbejdet i daginstitution i 10 år, både

Læs mere

i Kristrup vuggestue

i Kristrup vuggestue i Kristrup vuggestue Her i vuggestuen er vi 52 børn fordelt på 4 stuer og 18 voksne. Vi åbner hverdag kl. 6.22 og lukker igen kl. 16.35 mandag-torsdag. Fredag lukker vi 16.00 Mål og Værdier: I Kristrup

Læs mere

Dit barn skal snart i dagtilbud

Dit barn skal snart i dagtilbud Dit barn skal snart i dagtilbud Her kan du få inspiration til, hvordan du som forælder kan forberede og understøtte dit barn ved start i et dagtilbud. Kære forældre I står nu overfor et nyt kapitel i jeres

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere