Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017"

Transkript

1 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2017 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal jeg møde om morgenen? Hvad sker der, hvis jeg kommer for sent? Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver syg? Skal jeg aflevere i Lectio eller i Netprøver? Må jeg benytte Nettet under prøven? Hvad, hvem, hvornår..

2 Generelle regler... 3 Om netadgang og brug af egne læremidler... 5 Hvor og hvordan skal opgaven afleveres?... 6 Specifikt om STX Typer af prøver Eksamensbeviset Specifikt for årgangene Specifikt om HF Typer af prøver Eksamensbeviset Specifikt for årgangene

3 Generelle regler 1. Mød til tiden (der findes ingen gangbare undskyldninger for at komme for sent) En prøve er i gang, når uddelingen af opgaver er begyndt, eller når eksaminanden er gjort bekendt med eksamensspørgsmålet. Ved skriftlige prøver, skal eksaminanderne møde 30 min før prøvestart, således at registreringen af fremmødte elever kan afsluttes, inden prøven går i gang. Møder man senere, kan man nægtes adgang til den pågældende prøve. Eksaminanden skal medbringe pc og kan medbringe tilhørende printer. Printer kan kun bruges til at printe til korrekturlæsning, da alle prøver afleveres digitalt. Eksaminanden er selv ansvarlig for funktionsdygtigheden af det medbragte udstyr, og eksaminanden kan ikke forvente at låne udstyr af skolen. Ved mundtlige prøver skal eksaminanderne også møde 30 min før prøvestart, i forhold til rækkefølgelisten. Kommer du for sent, eller udebliver du fra en prøve, har du ikke krav på at aflægge prøven. Det er rektor, der afgør, om du kan deltage eller ej. Giver han lov til deltagelse, får du ikke forlænget din prøvetid. 2. Skolen kan tilbyde prøvetidsforlængelse til eksaminander med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Disse eksaminander skal i god tid før prøvens afholdelse henvende sig til skolens administration. Der kræves normalt ekspertdokumentation for at udløse ekstra forberedelses- og/eller prøvetid. Det er altid en lokal afgørelse, om der tilbydes forlængelse. 3. Det er tilladt at anvende hjælpemidler til en prøve. De enkelte fag kan have begrænsninger i brugen af hjælpemidler, og eksaminanden er forpligtet til at holde sig orienteret om eventuelle begrænsninger, f.eks. ved at spørge en faglærer. Husk selv at medbringe høretelefoner, hvis der er behov herfor (f.eks. ved prøver med Internetadgang). Høretelefoner må ikke benyttes ved delprøver uden hjælpemidler. 4. Eksaminander til gruppeforberedelse kan kommunikere i forberedelsestiden. Men det er ikke tilladt at anvende elektronisk kommunikation, hverken i forberedelsestiden eller ved prøveafholdelsen. Med elektronisk kommunikation menes brug af internet og mobiltelefon. (Dette gælder dog ikke ved prøver med 24 timers forberedelse). Mobiltelefonen skal være slukket det er ikke nok at sætte den på lydløs. Når en eksaminand fremlægger et gruppefremstillet produkt ved en individuel prøve, 3

4 må de øvrige gruppemedlemmer ikke være til stede i lokalet, før de selv er eksamineret. 5. Snyd ved eksamen har konsekvenser Hvis en eksaminand gribes i at snyde ved eksamen, dvs. skaffe sig selv eller give en anden uretmæssig hjælp, bliver eksaminanden bortvist fra den pågældende prøve. Prøven vil da tidligst kunne aflægges ved næstfølgende eksamenstermin. (jan/dec eller maj/juni). Du skal ved aflevering af store skriftlige opgaver og ved skriftlig eksamen med din elektroniske underskrift bekræfte, at opgaven er udformet uden uretsmæssig hjælp. 6. Fejl og mangler Hvis skolen bliver opmærksom på væsentlige fejl og mangler ved en prøve kan skolen tilbyde omprøve eller ombedømmelse. Ombedømmelse eller omprøve kan ikke resultere i en lavere karakter. 7. Eksaminanden kan klage over forhold ved prøven. Klagen skal være skriftlig og begrundet og skal være stilet til skolens rektor. Klagen skal indgives senest 2 uger efter at prøvens bedømmelse er bekendtgjort. Klagen skal nøje følge de fastlagte procedurer for klageindgivelse. Klage over skriftlig bedømmelse kan medføre et tilbud om ombedømmelse. Tages imod tilbuddet, skal man være opmærksom på, at en ombedømmelse kan medføre en lavere karakter. Se kapitel 10 i for nærmere detaljer om klagereglerne. 8. Eksaminanden har ejendomsret til de produkter der evt udfærdiges ved en praktisk prøve. Hvis eksaminanden ikke benytter ejendomsretten indenfor 2 måneder efter prøvens bedømmelse, tilfalder ejendomsretten skolen. 9. Sygdom Ved akut sygdom sygemelder man sig ved at ringe til kontoret og fremskaffe lægeerklæring samme dag. Skolen tilstræber herefter, at du kan komme op til den aktuelle prøve hurtigst muligt. 10. Digitale prøver Alle skriftlige terminsprøver, årsprøver og eksaminer afleveres digitalt. Det betyder, at afleveringen foregår i enten Lectio eller Netprøver (se senere afsnit for en oversigt). Ved todelte prøver med en delprøve uden hjælpemidler afleveres denne fortsat i hånden. 4

5 Om netadgang og brug af egne læremidler Netadgang under prøverne er ikke tilladt. Der er dog følgende undtagelser: 1) Ved aflevering (og for nogle prøver ved udlevering) skal man enten benytte Lectio eller Netprøver (se senere hvad der afleveres hvor) 2) Ved enkelte prøver er netadgang tilladt her må man selvfølgelig gerne gå på nettet under prøven i de dele af prøven, hvor alle hjælpemidler er tilladt. I øjeblikket drejer det sig om samfundsfag A, spansk A, dansk A (HF), nogle hold på dansk A (STX) samt matematik A for 2.g. Tjek med din lærer hvilken prøveform du hører under. 3) For prøver uden netadgang må egne læremidler, der i udgangspunktet kun ligger på nettet (f.eks. I-bøger og ordbøger) også benyttes. Det er skolen, der afgør, hvad der tæller med som egne læremidler, og det sker ved, at lærerne for hvert hold udarbejder en positivliste. Kun læremidler på denne liste må tilgås via nettet. Gyldendals online ordbøger må dog altid benyttes på nettet. Som konsekvens af ovenstående vil nettet altid være åbent og tilgængeligt, og det er jeres individuelle ansvar ikke at benytte det på ulovlig vis. For at vanskeliggøre situationer hvor man tilsigtet eller utilsigtet benytter nettet ulovligt, gøres opmærksom på følgende forhold: a) Kommunikation med andre er aldrig tilladt. Brug af sociale medier herunder f.eks. Facebook og Skype betragtes som kommunikation, og disse tjenester skal derfor altid være lukket ned under prøven. b) Kommunikation kan forekomme utilsigtet via synkronisering med ens harddisk. Derfor skal tjenester, der kan synkronisere, indstilles til ikke at synkronisere, mens man er i prøvelokalet. Dette gælder eksempelvis Dropbox og lignende tjenester. c) Chat i enhver form er ikke tilladt uanset hvilket medium eller program der benyttes. d) I overvåges aktivt af vagterne under hele prøvetiden, og ved mistanke om snyd træffer den prøveansvarlige fra ledelsen en afgørelse på stedet. e) Hvis I tidligere har fået advarsler for snyd eller plagiat, placeres I muligvis i lokaler for jer selv under prøven. Der vil også i denne situation være vagt tilstede i lokalet. Snyder man under en eksamen, bortvises man fra den pågældende eksamen og kan først aflægge den i næste ordinære eksamenstermin, dvs. normalt først sommeren det efterfølgende skoleår. Med virkning fra august 2017 vil snyd medføre, at man får karakteren -3 i den pågældende prøve. 5

6 Hvor og hvordan skal opgaven afleveres? Ministeriet er i fuld gang med at indføre et nyt system Netprøver, der fremover skal håndtere udlevering og aflevering af eksamensopgaver. I en overgangsperiode opereres der derfor med både Lectio og Netprøver ved eksamen, mens Lectio fortsat skal benyttes ved terminsprøver og årsprøver. Dog vil dansk-terminsprøven indeværende skoleår foregå via Netprøver som en generalprøve af systemet. Lectio Når du er klar til at aflevere, skal du gå ind på din forside på Lectio, hvor du finder følgende skærmbillede: Efter klik på linket kommer du frem til afleveringssiden: Her vælger du alle de filer (én ad gangen), der skal afleveres (normalt vil det kun være en enkelt fil, der skal afleveres), hvorefter der klikkes på næste. Du skal nu bekræfte og sende afleveringen via følgende skærmbillede: 6

7 Når der er trykket på Send, har du afleveret og kan ikke tilføje flere filer. Det skal altså først ske, når du ønsker at aflevere endeligt. Læg mærke til, at Lectio kommer med en advarselsboks, hvis du forsøger at sende en fil, der er mere end 6 timer gammel. Vær omhyggelig med at sikre, at det er den rigtige fil, du sender - ved eksamen fanger bordet, når du først har sendt. Sørg for at aflevere i PDF-format både ved terminsprøver og eksamen er det et krav. Med digital aflevering skal der intet afleveres på skrift (bortset fra evt. delprøver uden hjælpemidler), så når du har afleveret i Lectio, skal du tilkalde en vagt, der kontrolleret, at du har afleveret (det kontrolleres på en computer), inden du må forlade pladsen. Ved termins- og årsprøver får du normalt også opgaven udleveret digitalt i Lectio. Det sker samme sted, hvor opgaveformuleringen ligger på dit afleveringssted fra prøvens starttidspunkt. 7

8 Netprøver For at logge ind på skal du bruge dit normale UNI-login (det samme som du f.eks., bruger til Lectio). Efter login får du følgende skærmbillede, hvor du kan starte den aktuelle prøve det er kun den aktuelle prøve, du kan se: Inde på prøven vil opgaveformuleringen ligge i toppen af siden. Når du er klar til at aflevere, har du følgende skærmbillede til rådighed: Du afleverer ved at klikke på Vælg fil under Besvarelse. Her afleveres hoveddokumentet, som altid skal være i PDF ellers accepterer systemet ikke din aflevering. 8

9 Normalt skal der ikke afleveres mere, men du har mulighed for at uploade ekstramateriale, hvor det er relevant der er indtil videre ikke krav om PDF på dette materiale, men gør det alligevel, så du er sikker på, at censor kan læse det. Når filen er uploadet og du har dobbelttjekket, at det er den rigtige, skal du sætte kryds i tro- og love-erklæringen, hvorefter du klikker på aflevér. Når du har afleveret korrekt, ser skærmbilledet således ud: Inden du bruger Netprøver første gang i en eksamenssituation, beder vi dig om at gøre følgende: 1) På tester du dit udstyr via linket i højre side. Sørg for at teste på det udstyr, som du vil bruge til eksamen. Du har selv ansvar for, at dit udstyr virker. 2) På afspiller du de to vejledningsvideoer under Elever. Hvis du ønsker det, kan du også læse tekstvejledningen samme sted. 3) Efter login i Netprøver, afvikler du en demoprøve for at se om alt fungerer efter hensigten. Husk efter login at opdatere din brugerprofil med mobilnummer og evt. . 4) For at skolen kan være sikker på, at alle har gennemført testen, oprettes der et spørgeskema med ét spørgsmål i Lectio, som du svarer bekræftende på, når du har gjort alle tre ovenstående ting. Husk at aflevere i PDF-format og at husk at aflevere det korrekte dokument. 9

10 Hvad afleveres hvor Ved sommereksamen 2017 afleveres der i henhold til følgende plan: Uddannelse Fag Afleveringsplatform STX Almen studieforberedelse Lectio STX Biologi A Netprøver STX Bioteknologi A Lectio STX Dansk A Netprøver STX Dansk A (netadgang) Netprøver STX Engelsk A Lectio STX Engelsk B Lectio STX Fransk begyndersprog A Netprøver STX Fysik A Netprøver STX Kemi A Lectio STX Matematik A Lectio STX Matematik B Lectio STX Musik A Lectio STX Samfundsfag A (netadgang) Netprøver STX Spansk A (netadgang) Lectio HF Dansk A (netadgang) Netprøver HF Engelsk A Lectio HF Engelsk B (netadgang) Netprøver HF Matematik B Lectio HF Matematik C Lectio 10

11 Specifikt om STX Typer af prøver Der skelnes mellem tre forskellige prøvetyper: 1) Årsprøver Årsprøver er prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for oprykning til næste skoleår, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeårsprøve. Der er skriftlige årsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i eksamensperioden skoleåret før faget afsluttes. Dette gælder også for fag, man har valgt som valgfag i 3.g. Prøven har typisk samme længde som eksamen. Der er mundtlige årsprøver efter 1.g og 2.g én hvert år. Skolens ledelse udvælger, hvilke fag man skal til årsprøve i. De er typisk lidt kortere end den endelige eksamen, men har som oftest samme prøveform. 2) Terminsprøver Terminsprøver er prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for årskaraktererne, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeterminsprøve. Der er skriftlige terminsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i foråret i samme år som faget afsluttes. Prøven har samme længde som eksamen. Der er ingen mundtlige terminsprøver. 3) Eksamener Eksamener ligger i eksamensperioden efter afslutning af undervisningen, og resultatet påføres eksamensbeviset. Man skal ikke til prøve i alle fag, men derimod i en række fag efter et udtræk, der foretages af ministeriet. Udtrækket gælder både skriftlige og mundtlige prøver. Der gælder følgende regler: I løbet af de tre år skal der aflægges i alt 8 prøver udover SRP Mindst to prøver skal normalt være aflagt ved udgangen af 2.g Man skal til mindst 3 skriftlige prøver og mindst 3 mundtlige prøver Man skal altid til eksamen i AT I A-niveau-fag med både skriftlig og mundtlig eksamen skal man altid op i enten den skriftlige eller den mundtlige prøve og muligvis i begge to. 11

12 Hvis du i 3.g vælger at have 5 A-fag i alt, medfører det en ekstra eksamen, så du i alt skal aflægge 9 prøver udover SRP. Tilsvarende skal du aflægge 10 prøver udover SRP, hvis du i 3.g vælger at have 6 A-fag i alt. Eksamensbeviset På eksamensbeviset listes alle opnåede års- og eksamenskarakterer, og der udregnes et vægtet gennemsnit, der er det foreløbige eksamensresultat. Her gælder følgende: Årskarakterer i afsluttede fag optræder altid på eksamensbeviset også selvom faget udtrækkes til eksamen. Eksamenskarakterer optræder kun i de fag, der faktisk udtrækkes til eksamen. NV og AP står på eksamensbeviset, men de tæller ikke med i gennemsnittet. Det vægtede gennemsnit udregnes, idet et A-fag har vægt 2, et B-fag har vægt 1,5 og et C-fag har vægt 1. AT-optræder med vægt 1,5, mens SRP optræder med vægt 2. Hvis du har et ekstra A-fag (dvs. 5 i alt), bliver dit foreløbige eksamensresultat ganget med 1,03 i forhold til optaget på videregående uddannelser. Har du to ekstra (dvs. 6 i alt), ganges der med 1,06. Se nærmere detaljer i 40 i 12

13 Specifikt for årgangene 1.g Årsprøver: Skriftlig årsprøve i engelsk og/eller matematik, hvis du går på en studieretning, hvor faget er på B-niveau. Én mundtlig årsprøve. Terminsprøver: Ingen Eksamener: Typisk har du 0 eller 1 mundtlig eksamen. Offentliggørelse: Prøver der afholdes før 23. maj offentliggøres den 9. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 16. maj. Første mulige prøvedag er den 17. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 21. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. 2.g Årsprøver Skriftlig årsprøve i fag du følger i 3.g, hvis fagene har mulighed for skriftlig eksamen. Mundtlig årsprøve i AT. Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i engelsk og/eller matematik, hvis du afslutter faget efter 2.g. Eksamener Typisk 1-2 eksamener. Offentliggørelse Skriftlige prøver samt mundtlige der afholdes før 23. maj offentliggøres den 9. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 16. maj. Første mulige prøvedag er den 17. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 21. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. 13

14 3.g Årsprøver Ingen Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i fag hvor der er mulighed for skriftlig eksamen. Eksamener Det samlede antal prøver efter 3.g skal (udover SRP) være 8-10 afhængigt af antal A-fag. Ved at fratrække tidligere eksamener fra 1.g og 2.g i fag du ikke har valgt at opgradere, kender du antallet. Der gælder følgende regler: Mindst 3 skriftlige og mindst 3 mundtlige prøver Man skal altid til eksamen i AT vær opmærksom på at din synopsis skal indeholde alle påkrævede punkter og at din studierapport skal være til stede ved eksamen ellers kan du ikke aflægge prøven I A-fag med både skriftlig og mundtlig eksamen skal man altid op i enten den skriftlige eller den mundtlige prøve og muligvis i begge to Både skriftlige og mundtlige eksamener er i udtræk 8 prøver ved 4 A-fag, 9 prøver ved 5 A-fag og 10 prøver ved 6 A-fag Offentliggørelse Skriftlige prøver samt mundtlige der afholdes før 23. maj offentliggøres den 9. maj. Resten af prøveplanen offentliggøres den 16. maj. Første mulige prøvedag er den 17. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 21. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio og for de mundtlige eksaminers vedkommende ved eksamensbingo i kantinen. Vær opmærksom på at eksamensperioden ikke indeholder decideret læseferie. Med den forholdsvist korte eksamensperiode in mente, kan det i 3.g sandsynligvis ikke undgås, at der for en del elever ligger eksamener to dage i træk - dette gælder i særlig grad, hvis man er på særlige vilkår. 14

15 Specifikt om HF Typer af prøver Der skelnes mellem tre forskellige prøvetyper: 1) Årsprøver Årsprøver er skriftlige prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. De indgår dog i vurderingsgrundlaget for oprykning til næste skoleår, og der er mødepligt. Ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeårsprøve. Der er årsprøver i fag, der kan afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i eksamensperioden skoleåret før faget afsluttes. Prøven har typisk samme længde som eksamen. 2) Terminsprøver Terminsprøver er skriftlige prøveeksamener og tæller ikke med på eksamensbeviset. Der er mødepligt, og ved sygdom og andre former for ufrivilligt forfald arrangeres sygeterminsprøve. Der er terminsprøver i fag, der afsluttes med skriftlig eksamen. Disse ligger i foråret i samme år som faget afsluttes. Prøven har samme længde som den endelige eksamen. 3) Eksamener Eksamener ligger i eksamensperioden efter afslutning af undervisningen, og resultatet påføres eksamensbeviset. Man skal til prøve i alle fag, bortset fra idræt på C-niveau. Eksamensbeviset På eksamensbeviset listes alle opnåede eksamenskarakterer, og der udregnes et vægtet gennemsnit, der er det foreløbige eksamensresultat. Her gælder, at et A-fag har vægt 2, et B-fag har vægt 1,5 og et C-fag har vægt 1. Hvis du har engelsk på A-niveau, bliver dit foreløbige eksamensresultat ganget med 1,03. Se nærmere detaljer i 40 i 15

16 Specifikt for årgangene 1.hf 2.hf Årsprøver: Skriftlig årsprøve i engelsk og dansk samt i matematik, hvis du har matematik på B- niveau. Husk at der er mødepligt. Terminsprøver: Skriftlig terminsprøve i matematik, hvis du afslutter faget efter 1.hf. Husk at der er mødepligt. Eksamener: Skriftlig og mundtlig eksamen i matematik, hvis du afslutter faget efter 1.hf. Mundtlig eksamen i nf og dit kunstneriske fag. Offentliggørelse: Prøveplanen offentliggøres så tidligt som muligt og senest den 16. maj. Første mulige prøvedag er den 17. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 21. juni. Offentliggørelse sker på forsiden af Lectio. Bemærk at resultatet af eksamener og årsprøver efter 1.hf indgår i vurdering af oprykning til 2. hf. Årsprøver Ingen Terminsprøver Skriftlig terminsprøve i engelsk og dansk samt i matematik, hvis du har matematik på B-niveau. Husk at der er mødepligt. Eksamener Eksamener i alle de fag du afslutter efter 2.hf. Offentliggørelse Prøveplanen offentliggøres så tidligt som muligt og senest den 16. maj. Første mulige prøvedag er den 17. maj, mens sidste mulige prøvedag er den 21. juni. Offentliggørelse sker på skrift og på forsiden af Lectio. Vær opmærksom på at eksamensperioden ikke indeholder decideret læseferie. Med den forholdsvist korte eksamensperiode in mente, kan det i 2.hf sandsynligvis ikke undgås, at der for en del elever ligger eksamener to dage i træk. 16

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2012 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 3. maj

Læs mere

Eksamensinformationer for OTG 2017

Eksamensinformationer for OTG 2017 Eksamensinformationer for OTG 2017 1. Eksamensperiode og prøvetidspunkter For alle gælder det, at eksamensperioden er fra d. 17. maj til d. 21. juni 2017 inkl. Alle 1.g elever skal til en mundtlig årsprøve,

Læs mere

Eksamensorientering - sommeren 2017

Eksamensorientering - sommeren 2017 Eksamensorientering - sommeren 2017 Skoleåret 2016/2017 Skoleåret går fra d. 10/8 til og med d. 23/6. Eksamen og årsprøver er blot en del af jeres undervisningsår. Hvad betyder det for jer? Undervisningsforløb

Læs mere

Eksamensplan 1. og 2.g

Eksamensplan 1. og 2.g Eksamensgrundlag I skal sørge for at eksaminationsgrundlaget er i orden til den mundtlige eksamen i AT (almen studieforberedelse) Jeres studierapporter skal derfor være ajourført senest onsdag d. 4. maj

Læs mere

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2013 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2014 på Viby Gymnasium Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017

Eksamen maj - juni g. Eksamensvejledning maj 2017 Eksamen maj - juni 2017 3g Eksamensvejledning maj 2017 Generelle regler Mødetid: Senest 15 min. før prøvens start For sent: Ring til skolen Over til rektor Sygdom: Ring til skolen - lægeerklæring Sygeeksamen

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HTX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk... 4 Brug

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013

Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Eksamens- og prøvereglement HF, HF e og SK 2012/2013 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 4. Konsekvenser af at komme for sent... 2 5.

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX

Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX Eksamensreglement 2017 Rybners Gymnasium HHX og STX Indhold Fakta om skriftlige og mundtlige prøver... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Sygdom ved prøver... 3 Skriftlige prøver... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for HHX, HF, EUD, EUX 2017/2018 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 2 1. Skriftlig eksamen... 3 Netprøver.dk...

Læs mere

Haderslev Katedralskole

Haderslev Katedralskole Haderslev Katedralskole Information om skriftlig og mundtlig eksamen ved Haderslev Katedralskole Sommer 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Fem gode råd til eksamen!... 4 Særlige forhold ved den skriftlige

Læs mere

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV

Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV Eksamensorientering Grundforløbets matematikscreening, AP og NV REGLER OM EKSAMEN 2 PRØVERNES FORM OG TILLADTE HJÆLPEMIDLER 2 Matematik-screening 2 Skriftlig AP-prøve 2 Mundtlig AP-prøve 2 Mundtlig NV-prøve

Læs mere

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU

Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU Regler gældende ved Eksamen og terminsprøver for AVU 2016/2017 Indhold 0. Før eksamen... 2 It-anvendelse... 2 Internetblokering... 2 Brug af computer... 3 1. Skriftlig eksamen... 3 Mødetid... 3 Hvornår

Læs mere

Vestfyns Gymnasium, maj 2015

Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Vestfyns Gymnasium, maj 2015 Du har fået / får udleveret hæftet om Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni 2015. Her kan du finde alle officielle bekendtgørelse vedr.

Læs mere

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD

EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD EKSAMENSREGLER OG GODE RÅD 2016 HOLD DIG ORIENTERET Når hele eksamensplanen den 20. maj er offentliggjort, kan du se din personlige prøvekalender i Lectioskemaet (fag, dato, tidspunkt, lokale etc.) Du

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 2g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Foråret 2017 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015

Eksamen og årsprøver i gymnasiet Til 1g Herlev Gymnasium og HF 2015 OM EKSAMENSUDTRÆK for STX-elever Både skriftlige og mundtlige prøver er med i udtrækket. Reglerne om prøver i løbet af de 3 år er 1) der aflægges altid prøve i 3g i AT (mundtlig prøve) 2) der aflægges

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium

Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium Sommereksamen 2016 på Viby Gymnasium 1 Kære elev Du kan her finde mange regler og praktiske råd vedr. eksamen. Udover denne oversigt vil du kunne læse om det enkelte fag på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2015 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang, IT m.m.

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen 2015 Høng Gymnasium og HF Hvor finder jeg information om de enkelte fag? Det er god ide at vide besked om prøveformer og bedømmelseskriterier i de fag, man skal til eksamen i. Derfor

Læs mere

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011

Eksamensreglement for HHX og HTX Ringsted Marts 2011 Generelle regler for skriftlig eksamen 1. Eksaminanderne skal være på deres pladser i eksamenslokalet senest 15 minutter før prøvens begyndelse. 2. En eksaminand, der kommer for sent til skriftlig prøve,

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2017

Orientering om eksamen AVU 2017 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2017 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved faglærer. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx

2016 Eksamensreglement. Rybners Gymnasium hhx, htx og stx 2016 Eksamensreglement Rybners Gymnasium hhx, htx og stx Indholdsfortegnelse: Fakta om mundtlig og skriftlig eksamen... 3 Offentliggørelse af prøveplaner... 3 Skriftlige prøver... 3 Digital aflevering/netprøver...

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer

Odense Tekniske Gymnasium. Prøver og eksamen. Vejledning og reglementer Odense Tekniske Gymnasium Prøver og eksamen Vejledning og reglementer Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Love, bekendtgørelser og reglementer hvor finder du dem? 2 Eksamensindstilling 2 Eksamensudtræk 3

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E. Tlf EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasens Vej 44E Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2017 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H1. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H1. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Diverse praktiske oplysninger side 3 Eksamensreglement side 4 Øvrige regler ved mundtlig

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftelige eksamener

Læs mere

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017

Vejledning til eksamener og årsprøver HHX. April 2017 Vejledning til eksamener og årsprøver HHX 2017 April 2017 1 Denne eksamensavis indeholder en orientering om de regler, der er gældende for alle prøver til eksamenstræning og eksaminer ved Aarhus Handelsgymnasiium,

Læs mere

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER

VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER VID Gymnasier N.P. Jossiasensvej 44b Tlf. 8758 0400 EKSAMEN 2014 VID GYMNASIER INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Indstilling til eksamen 1 Eksamensperiode og prøvetidspunkter 2 Skriftlige eksamener

Læs mere

Eksamensreglement Maj-juni 2014

Eksamensreglement Maj-juni 2014 Dette eksamensreglement gælder for HTX Sukkertoppen og indeholder følgende hovedafsnit: Generelle forhold Skriftlige prøver Mundtlige prøver Sygemelding Overtrædelse af eksamensreglementet Klager Udarbejdet

Læs mere

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM REGLER FOR EKSAMEN OG INTERNE PRØVER Gældende for 2015-16 Ved evt. forsinkelse eller sygdom, ring straks til: Elisabeth: 51 39 75 66 eller Trine Enni: 61 94 85 22 RTG Side 1

Læs mere

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk

PRØVEREGLEMENT 2015. Ringkøbing Vasevej 24 6950 Ringkøbing Tlf. 9627 5870 Skjern Skolebyen 14 6900 Skjern Tlf. 9627 5850 vucrs.dk PRØVEREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse TILMELDING OG FRAMELDING TIL PRØVEN 3 MØDETIDSPUNKTER 3 PRØVENS START 3 KONSEKVENSER AF AT KOMME FOR SENT 3 ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER VED MUNDTLIGE OG SKRIFTLIGE

Læs mere

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa

Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Eksamensguide for Teknisk Gymnasium Grenaa Indholdsfortegnelse: Forord! 2 Diverse praktiske oplysninger! 3 Offentliggørelse af eksamensplanen! 3 Sidste undervisningsdag! 3 Standpunkts-terminskarakterer!

Læs mere

Eksamensorientering 1.-2.G-elever

Eksamensorientering 1.-2.G-elever Eksamensorientering 1.-2.G-elever Morgensamling tirsdag d. 21. maj 2013 Dit ansvar Eksamen er dit eget ansvar, så læs eksamensinstruksen grundigt igennem. Den findes i lectio: Elev > Dokumenter > Indbyggede

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Eksamensbelæring 2016

Eksamensbelæring 2016 Eksamensbelæring 2016 Sygdom Ved sygdom skal man straks meddele det til skolens kontor tlf.: 97 82 38 22 En lægeerklæring skal afleveres på kontoret samme dag (gælder både til eksamen og årsprøve) Det

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT 2015

EKSAMENSREGLEMENT 2015 EKSAMENSREGLEMENT 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Indstilling til eksamen... 3 Antal prøver... 4 Beståelseskriterier... 6 Eksamenskalender og eksamensplan maj-juni 2015...

Læs mere

- 1 - Indholdsfortegnelse

- 1 - Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse - Antal prøver/eksamener s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 3 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen/prøver

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2014-15 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX

Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Campus Bornholms eksamensregler for HF, HHX, HTX og STX Indhold Eksamensvilkår... 1 Mødetid... 2 Udeblivelse... 2 Hvornår er en prøve begyndt?... 2 Sygdom eller udeblivelse af andre uforskyldte grunde...

Læs mere

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium:

Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: Følgende eksamensreglement er gældende for HHX-elever på Thisted, Morsø og Fjerritslev Handelsgymnasium: 1. Indledning Eksamensreglerne er de regler, der gælder for afholdelse af prøver på Thisted og Morsø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord.

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING. BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet. eucnord. HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING BRUG AF IT VED INTERNE PRØVER OG PRØVER TIL EKSAMEN Information til elever i Handelsgymnasiet eucnord.dk GENERELLE VILKÅR FOR BRUG AF IT VED SKRIFTLIGE TERMINSPRØ- VER, ÅRSPRØVER

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 5 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Eksamensreglement EUX

Eksamensreglement EUX Eksamensreglement EUX 2016 2 EUX Eksamensreglement Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver... 4 Skriftlige prøver... 4 Aflevering... 4 Mundtlige prøver... 5 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM

Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM 2014 Eksamensreglement TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Regler for skriftlige og mundtlige prøver.... 4 Oversigt over hjælpemidler ved mundtlig eksamen.... 6 Generelt om eksamen... 8 Overtrædelse af reglerne....

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde. H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Handelsgymnasium Grenaa/Rønde H2. år 2012 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår

Læs mere

Orientering om eksamen HF

Orientering om eksamen HF HF: Eksamen - Januar 2017 1 Orientering om eksamen HF Tilmelding og framelding til eksamen Du er automatisk tilmeldt eksamen, når du er tilmeldt et hold. Hvis du ønsker at framelde dig eksamen, skal du

Læs mere

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i.

Begynd hver dag med at gennemse det, du har læst dagen i forvejen. Så får du en fornemmelse af, hvilken sammenhæng tingene indgår i. 1 Indholdsfortegnelse - Hvilke fag skal du op i s. 2 - Forberedelse af eksamen s. 2 - Skriftlig eksamen s. 3 - IT og skriftlig eksamen s. 4 - Mundtlig eksamen s. 6 - Sygdom s. 7 - Udeblivelse fra eksamen

Læs mere

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015

HJØRRINGHTX HTXFREDERIKSHAVN TEKNISK GYMNASIUM. eucnord.dk. PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 HJØRRINGHTX TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN PRØVER OG EKSAMEN Information til elever på htx 2015 eucnord.dk FORORD Dette hæfte er lavet for, at afklare nogle af de spørgsmål, der naturligt melder sig

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016

Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Vejledning, eksamener og årsprøver HHX 2016 Maj 2016 Indhold 1. Afsluttende standpunktskarakterer... 1 1.1 Karakterskala... 1 1.2 Eksamener/årsprøver... 1 1.3 Karakterer... 2 2. Eksamensreglement og regler

Læs mere

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år

Eksamensorientering. Regler for interne prøver og eksamen 2. år Eksamensorientering Regler for interne prøver og eksamen 2. år Antal prøver Du skal gennemføre 9 prøver i alt i løbet at de tre år for at blive hhxstudent. Hvis du har et ekstra A-fag ud over de obligatoriske

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement og anvendelse af it

Eksamensreglement og anvendelse af it Eksamen og terminsprøver 2015/2016 Eksamensreglement og anvendelse af it INDHOLDSFORTEGNELSE EKSAMENSREGLEMENT Eksamensstart 3 Mødetid 3 Prøvestart 3 Prøvevagt 3 Hjælpemidler 4 Mundtlig eksamen 4 Sygdom

Læs mere

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015

Nyhedsbrev om Netprøver.dk, september 2015 Til alle gymnasiale institutioner Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve

Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Holbergskolen 2011/2012 Orientering til elever og forældre om folkeskolens afsluttende prøve Udtrukne fag Holbergskolen 2011/2012: Biologi og Kristendom Regler om aflevering af opgaver, projekter, dispositioner

Læs mere

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT

EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT EKSAMENS- OG PRØVE- REGLEMENT 2016-17 INDHOLD Tilmelding og framelding til eksamen... 1 Mødetidspunkter... 1 Prøvens start... 1 Konsekvenser af at komme for sent... 1 Anvendelse af hjælpemidler ved mundtlige

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016

Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Eksamens- og prøvereglement HF og HFe 2015/2016 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 3 2. Mødetidspunkter... 3 3. Prøvens start... 3 4. Konsekvenser af at komme for sent...

Læs mere

Eksamensreglement 2016

Eksamensreglement 2016 Eksamensreglement 2016 Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Skriftlige og mundtlige eksamener Fuldtidsuddannelserne 1 Mundtlig eksamen For specifik information i forhold til din uddannelse

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) i skoleåret 2016-2017 24. november 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Dine forberedelser i Netprøver.dk

Læs mere

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer.

Det vil være din faglærer, som fortæller nærmere om de forskellige fags eksaminer. Eksamen 2017 1 2 I dette hæfte er samlet nogle væsentlige oplysninger om skriftlig og mundtlig eksamen. Her finder du eksamenskalender, praktiske regler med hensyn til eksamen, sygeeksamen, klagegang m.m.

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov.

Henvendelse til tilsynsførende Henvendelse skal ske ved at række hånden i vejret, og det er ikke tilladt at rejse sig, før der bliver givet lov. Teknisk Gymnasium Hillerød/Esnord EKSAMENSREGLEMENT (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Vagt: Elsebeth

Læs mere

Eksamen forår og sommer 2015

Eksamen forår og sommer 2015 Eksamen forår og sommer 2015 Prøvestart og varighed En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt forberedelsesmaterialet eller lignende. Særlige

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H3. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet

Netprøver.dk. Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet Netprøver.dk Brugervejledning for elever ved studieretningsprojektet (SRP) og større skriftlig opgave (SSO) 11. oktober 2017 Indhold 1 Dine forberedelser i Netprøver.dk før du skal aflevere... 3 1.1 Sådan

Læs mere