KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN"

Transkript

1 Oplevelseserhverv KREATIVE ERHVERV - OG DESIGN Anvendelse af design Vækstbarometer Beskæftigelse Omsætning og eksport VIDEN TIL HANDLING ANALYSE AF SYDDANSK VÆKSTFORUMS FORRETNINGSOMRÅDER

2 VIDEN TIL VÆKST OG TIL HANDLING Region Syddanmark følger løbende udviklingen i regionens erhvervsliv, særligt inden for de syddanske klyngesatsninger og styrkepositioner. Kreative erhverv og design er en del af Oplevelseserhverv og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutninggrundlag for den erhvervspolitiske satsning på kreative erherv og design har Region Syddanmark i denne rapport samlet nogle centrale nøgletal der belyser de kreative erhverv. For den interesserede læser findes der udover nærværende analyse af kreative erhverv og design i sammenhæng hermed en kvalitativt baseret analyse af aktørerne og økosystemet inden for design og kreative erhverv. Professor Poul Rind Christensen og Postdoc Susanne Jensen, placerer, med deres bidrag, rapportens resultater i en grundfortælling om design og de kreative erhvervs udvikling. Datagrundlaget er dels oplysninger fra Danmarks Statistik og dels resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer - et panel bestående af direktører fra 900 syddanske virksomheder. INDHOLD Anvendelse af design / side 5 Efterspørgsel efter kreative aktiviteter Forventninger til fremtiden Kreative hjælpere Kreative erhverv / side 13 Beskæftigelse Omsætning Nye virksomheder Uddannelsesniveau Design som en regional styrke / side 24 Kommentar til analysen af Poul Rind Christensen og Susanne Jensen Regional Udvikling / Strategi & Analyse Juni 2014 Datagrundlag / side 26 Region Syddanmarks Vækstbarometer Erhvervsstatistik for kreative erhverv Foto: Hyldager Fotografi og Colourbox

3 KREATIVE ERHVERV OG DESIGN Oplevelseserhverv, herunder kreative erhverv og design, er et af Syddansk Vækstforums udpegede forretningsområder. Design- og kreative kompetencer kan være vigtige redskaber for de syddanske virksomheders vækst. Derfor har Syddansk Vækstforum i en årrække arbejdet på at udnytte regionens styrker og potentialer inden for design og kreative erhverv, og der er igangsat en række initiativer, der skal understøtte såvel øget designanvendelse i små og mellemstore virksomheder og skabe bedre vækstbetingelser for kreative virksomheder. 22% af virksomhederne anvendte i 2013 design til at udvikle deres organisation. I 2010 var det 11 procent. Denne rapport viser, at virksomheder der anvender design, har mere positive forventninger til fremtiden. Rapporten viser også, at design i dag spiller en anden rolle end det gjorde blot få år tilbage. Ikke alene anvendes design mere, men det anvendes også i nogle sammenhænge, der er mere grundlæggende for virksomhedernes udvikling end blot produkternes udseende. Eksempelvis var andelen af virksomheder, der brugte kreative ansatte til at udvikle organisationen, dobbet så stor i 2013 som i De kreative erhverv i Danmark beskæftiger i alt personer og er karakteriseret ved at have et højt uddannelsesniveau og en høj omsætning pr. medarbejder. Kreative fremstillingsbrancher, som mode og møbler, omsætter for hhv. 59 og 24 mia. kr. årligt, hvoraf halvdelen går til eksport. De kreative erhverv er også med til at skabe dynamik i erhvervslivet ved at skabe mange nye virksomheder. Etableringsraten, nye virksomheder som andel af eksisterende, var på 9,4 procent i de kreative erhverv og 8,0 procent i øvrige erhverv. Under den økonomiske krise formåede designbranchen at øge beskæftigelsen med 18 procent, mens beskæftigelsen i det øvrige danske erhvervsliv faldt 8 procent. Vækstforums strategiske 2020 mål Erhvervsudviklingsindsats i Syddanmark er fokuseret inden for tre nationale forretningsområder, der bygger på syddanske styrker og hver især rummer et stort vækstpotentiale. Sundhedsog velfærdsinnovation Bæredygtig energi Menneskelige ressourcer og uddannelse Iværksætteri Oplevelseserhverv Forskning, innovation og nye teknologier, herunder IKT og design Klyngeudvikling Yderområder, grænseoverskridende samarbejde og internationalisering Særlige indsatsområder Oplevelseserhverv Syddanmark har stærke kompetencer inden for kreative erhverv og design, som kan bidrage til at øge virksomhedernes indtjening.

4 68% af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark anvender design til innovation, branding og dekoration

5 ANVENDELSE AF DESIGN - forbedrer vores konkurrenceevne Stigende anvendelse af design De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark anvender i stigende omfang design til løsning af kreative opgaver. I 2013 havde to ud af tre små- og mellemstore virksomheder brug for at kunne løse kreative opgaver. I 2010 drejede det sig kun om halvdelen. 44 procent af virksomhederne havde i 2013 opgaver, der kræver involvering af personer med kreative uddannelser i innovative opgaver som formgivning af nye produkter, teknisk design, udvikling af nye services eller udviklingen af organisationen. 54 procent af alle virksomheder fik løst markedsføringsopgaver, som enten kan være regulær PR og markedsføring eller lidt bredere image- og brandingopgaver. 16 procent af virksomhederne fik løst kreative opgaver som indretning, dekoration og udsmykning. Mere design af service og organisation Særlig stor vækst i anvendelse af design har der været i udvikling af nye serviceydelser og udvikling af organisationen. På disse to omåder er der fra 2010 til 2013 sket en fordobling i andelen af virksomheder, der anvender design. Blandt de virksomheder der anvender design, forventer 42 procent at forbedre organisationen i For de øvrige virksomheder forventer kun 23 procent at forbedre organisationen. Kreativitet og vækst hænger sammen. Virksomheder, der anvender design, forventer større omsætning flere job og større eksport i 2014 end virksomheder, som ikke anvender design. Desuden forventer virksomheder, der anvender design, også i langt højere grad at foretage offensive investeringer end øvrige virksomheder og samtidigt forventer de ikke at få problemer med at skaffe finansiering til det. Forklaringen kan både være, at kreativitet skaber vækst og nye eksportmuligheder og omvendt, at virksomheder i vækst og eksportvirksomheder har større kreative udfordringer. Kreative hjælpere 39 procent af de små- og mellemstore virksomheder kan betegnes som kreative hjælpere. Det er virksomheder der vurderer, at de i høj eller nogen grad udvikler produkter og serviceydelser, som forbedrer deres kunders designprocesser. De kreative hjælpere findes især blandt industrivirksomheder. Det kan hænge sammen med de mange underleverandører der findes i industrien. Underleverandørerne er ofte en vigtig kilde til innovation og udvikling. De kreative hjælpere eksporterer en relativt stor del af deres produktion.

6 Side 6 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV To tredjedele af syddanske virksomheder anvender design - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration % 46% Kreative opgaver Ingen kreative opgaver 54% Kreative opgaver Ingen kreative opgaver 68% Anvender design Anvender ikke design Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2010 og november 2013, 915 og 904 besvarelser. Virksomheder med ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere. Anvendelse af design bredt fordelt på brancher - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration fordelt på brancher INNOVATION BRANDING DEKORATION Primære erhverv og forsyning Primære erhverv og 50% forsyning Primære 43% erhverv og forsyning 13% Industri 51% Industri 45% Industri 12% Bygge- og anlæg 38% Bygge- og anlæg 48% Bygge- og anlæg 12% Handel med motorkøretøjer Handel med 39% motorkøretøjer Handel med 57% motorkøretøjer 23% Engroshandel og agentur Engroshandel og 54% agentur Engroshandel 61% og agentur 19% Detailhandel 31% Detailhandel 56% Detailhandel 30% Transport og post Transport og post 33% 43% Transport og post 5% Hotel og restauration Hotel og restauration 56% Hotel og restauration 75% 41% Vidensservice Vidensservice 42% Vidensservice 65% 19% Anden service 39% Anden service 64% Anden service 15% Total 44% Total 54% Total 16% Region Syddanmarks Vækstbarometer, november besvarelser. Virksomheder med ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere.

7 Anvendelse af design Side 7 Anvendelse af design vokser - særligt i udvikling af service og organisation - andel syddanske virksomheder, der anvender design til innovation, branding eller dekoration fordelt på designområder Formgivning af nye produkter Teknisk design af nye produkter 15% 12% 16% 13% Innovation 44 % Udvikling af nye services Udvikling af organisationen 11% 13% 22% 25% Branding 54 % Udvikling af virksomhedens image og branding 25% 38% Reklame og PR 37% 48% Indretning af virksomhedens lokaler 5% 12% Dekoration 16 % Dekoration og udsmykning 6% 11% 2013 Andet 4% 8% 2010 Innovation dækker over, at 44 procent af virksomhederne anvender design i formgivning af nye produkter, teknisk design, udvikling af nye services eller udviklingen af organisationen. Branding dækker over, at 54 procent af alle virksomheder anvender design til PR og markedsføring eller lidt bredere image- og brandingopgaver. Dekoration dækker over, at 16 procent af virksomhederne anvender design til indretning eller dekoration. Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, august/september 2010 og november 2013, 915 og 904 besvarelser. Virksomheder med ansatte. Virksomheder der anvender design, har svaret, at de har behov for kreative løsninger fra for eksempel designere, arkitekter, reklamefolk eller kunstnere og andre med en kreativ uddannelse. Det kan være egne ansatte eller eksterne rådgivere.

8 Side 8 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Virksomheder, der anvender design har højere forventninger til vækst, job og eksport - andel syddanske virksomheder, der forventer større omsætning, flere ansatte og større eksport i 2014 Virksomheder, der anvender design Virksomheder, der ikke anvender design 71% 57% 59% 39% 31% 35% Større omsætning Flere ansatte Større eksport Større omsætning Flere ansatte Større eksport Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november besvarelser. Virksomheder med ansatte. Langt flere virksomheder, der anvender design vil foretage offensive investeringer, end virksomheder, der ikke anvender design - andel syddanske virksomheder, der forventer at foretage offensive investeringer, konsolidere sig eller indskrænke sig i 2014 Virksomheder, der anvender design Virksomheder, der ikke anvender design 86% 59% 35% 3% 8% 6% Foretage offensive investeringer Konsolidere sig Indskrænke sig Foretage offensive investeringer Konsolidere sig Indskrænke sig Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november besvarelser. Virksomheder med ansatte.

9 Anvendelse af design Side 9 Virksomheder, der anvender design, innoverer mere - andel syddanske virksomheder, der forventer at lancere væsentlige nye produkter eller serviceydelser, indføre væsentlige forbedringer i produktionsprocessen, gennemføre væsentlige forbedringer af virksomhedens organisation, og introducere væsentlige nye måder at markedsføre sig på i 2014 Virksomheder, der anvender design Virksomheder, der ikke anvender design 44% 42% 44% 36% 30% 21% 23% 21% Nye produkter og services Forbedre produktionen Forbedre organisationen Ny markedsføring Nye produkter og services Forbedre produktionen Forbedre organisationen Ny markedsføring Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november besvarelser. Virksomheder med ansatte. Virksomheder, der anvender design - andel syddanske virksomheder, der forventer at finansiering hhv. vil udgøre et problem, ikke spille den store rolle eller vil åbne nye muligheder i 2014 Virksomheder, der anvender design Virksomheder, der ikke anvender design 82% 66% 25% 10% 9% 6% Udgør et problem Ikke spille den store rolle for virksomheden Åbne nye muligheder Udgør et problem Ikke spille den store rolle for virksomheden Åbne nye muligheder Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, november besvarelser. Virksomheder med ansatte.

10 Side 10 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV De kreative hjælpere - andel syddanske virksomheder, der hjælper andre virksomheder med design I hvilken grad bliver virksomhedens produkter eller serviceydelser anvendt til at udvikle eller forbedre designet af kundernes produkter, serviceydelser eller processer? Kreative hjælpere 34% 24% 21% 15% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar besvarelser. Virksomheder med ansatte. Mange kreative hjælpere i industrien - andel af branchens virksomheder der er kreative hjælpere Primære erhverv og forsyning 29% Industri 57% Bygge- og anlæg 28% Handel med motorkøretøjer 23% Engroshandel og agentur 51% Detailhandel 30% Transport og post 24% Hotel og restauration 42% Vidensservice 43% Anden service 31% Alle 39% Figuren viser andelen af virksomheder, der inden for den enkelte branche har svarer i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet: I hvilken grad bliver virksomhedens produkter eller serviceydelser anvendt til at udvikle eller forbedre designet af kundernes produkter, serviceydelser eller processer? Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar besvarelser. Virksomheder med ansatte.

11 Kreative hjælpere Side 11 Kreative hjælpere fordelt på virksomhedsstørrelse 41% 31% 34% 32% Kreative hjælpere Øvrige erhverv 24% 17% 11% 10% 5-9 medarbejdere medarbejdere medarbejdere medarbejdere Figuren viser syddanske virksomheder karakteriseret som kreative hjælpere (N=360) og øvrige virksomheder (N=548) i virksomhedspanelet fordelt på virksomhedsstørrelse. Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar besvarelser. Virksomheder med ansatte. Betydelig eksport hos de kreative hjælpere - Hvor stor en andel af Deres omsætning stammer fra eksport til udlandet? 68% 47% Kreative hjælpere Øvrige erhverv 26% 25% 18% 13% 2% 1% Ingen eksport 1% - 49% 50% - 99% Udelukkende eksport Figuren viser andel af omsætningen, der stammer fra eksport blandt virksomhedspanelets respondenter fordelt på virksomheder karakteriseret som kreative hjælpere (N=360) og øvrige virksomheder (N=548). Kilde: Region Syddanmarks Vækstbarometer, februar besvarelser. Virksomheder med ansatte.

12 Side 12 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV 28% af de beskæftigede i kreative erhverv har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Til sammenligning har 18 procent af de beskæftigede i øvrige private virksomheder et tilsvarende uddannelsesniveau.

13 KREATIVE ERHVERV beskæftigede De 11 kreative brancher (se side 26) beskæftiger i alt personer. Halvdelen af arbejdspladserne er i Hovedstaden og i Midtjylland. I Syddanmark beskæftiger virksomheder i kreative erhverv i alt personer i Personer der arbejder med kreative opgaver internt i virksomheder der ikke er i blandt de 11 kreative brancher, fx LEGO, er ikke inkluderet i de beskæftigede. Omsætning på mere end 200 mia. kr. Karakteristisk for de største kreative brancher, målt på omsætning er, at de indeholder fremstilling og handel og i mindre grad service. Den største omsætning skabes i modebranchen, indholdsproduktion og computere samt bøger og presse. Omsætning pr. fuldtidsansat er højest inden for indholdsproduktion og computere og mode, hvor en del af af branchen er fremstillingsvirksomheder. Virksomhedsejere medregnes ikke i opgørelsen af fuldtidsansatte. Møbelbranchen, der består af fremstilling og handel med møbler, omsætter for 24 mia. kr. og er dermed også blandt de største kreative brancher. Mode og møbler er styrkepositioner I Syddanmark og Midtjylland er mode og møbler de klare erhvervsmæssige styrkepositioner, hvis man ser på hvor meget beskæftigelsen i disse delbrancher fylder, sammenlignet med hvor meget regionens beskæftigelse generelt fylder. Hovedstadsregionen er specialiseret inden for størstedelen af de kreative brancher, bortset fra netop mode og møbler. Designbranchen er vokset Designbranchen, der er sammensat af industriel design, kommunikationsdesign, indretningsarkitekter og rumdesign, omsætter for knap 5 mia. kr. årligt. I årene faldt beskæftigelsen i de kreative erhverv mere end gennemsnittet for det samlede erhvervsliv. Dermed fylder de kreative erhverv lidt mindre i den samlede private beskæftigelse end tidligere. Men designbranchen er sammen med Kunst og kunsthåndværk samt Film og video de eneste kreative brancher, der har formået at øge beskæftigelsen i perioden Beskæftigelsen inden for design er vokset med 18 procent fra Kreative fremstillingserhverv ligger uden for de store byer Samlet set ligger 58 procent af de private arbejdspladser i de kreative erhverv uden for de fire store bykommuner Aalborg, Aarhus, Odense og København. Men i 7 ud af de 11 kreative brancher findes størstedelen af arbejdspladserne i byerne. For kreative handels- og fremstillingserhverv som mode, møbler og computere findes mellem 69 og 86 procent af de private arbejdspladser uden for de store byer. Mange nye virksomheder De kreative ervhverv bidrager til dynamikken i erhvervslivet ved at skabe mange nye virksomheder. Etableringsraten inden for designbranchen var på 12,1 procent - et pænt stykke over det øvrige erhvervsliv, der havde en etableringsrate på 8,0 procent. Højt uddannelsesniveau Uddannelsesniveauet i de kreative erhverv har været støt stigende og i dag har 28 procent af de private beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Kreative erhverv omsatte for 200 mia. kr. og eksporterede for 70 mia. kr. i I designbranchen har 41 procent af de beskæftigede en mellemlang eller lang videregående uddannelse.

14 Side 14 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Flest beskæftigede i branchen bøger og presse - beskæftigelse i hele landet (privat sektor) i kreative erhverv Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Modebranchen omsætter for 60 mia. kr. - omsætning i hele landet i kreative delbrancher 2011, mio. kr. Arkitektur Design Bøger og presse Kunst og håndværk Radio og TV Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Reklame Mode Møbler Figuren viser omsætningen i kreative erhverv Omsætningen i branchen Radio og TV inkluderer omsætning i offentlige selskaber. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

15 Kreativ fremstilling som mode og møbler eksporterer mest - eksportandel (eksport ift. omsætning) i de kreative delbrancher Hele landet Beskæftigelse og økonomi Side 15 Arkitektur 9% Design 25% Bøger og presse 19% Kunst og håndværk 3% Radio og TV 25% Film og video 13% Indholdsproduktion og computere 24% Musik Reklame 12% 13% Mode Møbler 51% 53% Alle kreative erhverv Alle brancher 33% 31% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Størst omsætning pr. fuldtidsansat inden for computere og mode - omsætning pr. fuldtidsansat i kreative delbrancher 2011, mio. kr. Hele landet Arkitektvirksomhed 1,2 Design 2,1 Bøger og presse 1,6 Kunst og Kunsthåndværk 0,7 Radio og TV 2,2 Film og video 2,6 Indholdsproduktion og computere 4,4 Musik 2,8 Reklame 1,9 Mode 4,0 Møbler og interiør Kreative erhverv i alt Alle erhverv 2,4 2,5 2,4 Figuren viser omsætning pr. fuldtidsansat i kreative erhverv Virksomhedsejere er ikke inkluderet i opgørelsen af fuldtidsansatte. Datakilde til beregningen er firmastatistikkens omsætning og antal fuldtidsansatte. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

16 Side 16 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Beskæftigelsen i kreative erhverv hårdt ramt af krisen - udvikling i beskæftigelsen i kreative erhverv Hele landet Kunst og kunsthåndværk Design 18% 22% Film og video 11% Øvrige erhverv Mode Alle erhverv Radio og tv Indholdsproduktion og computere Kreative erhverv i alt Arkitektur Musik Bøger og presse Reklame -7% -7% -8% -9% -12% -13% -15% -16% -18% -21% Møbler (og interiør) -28% Figuren viser udviklingen i beskæftigelsen i den private sektor i de kreative delbrancher Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Beskæftigelse og erhvervsspecialisering i kreative erhverv 2013 Region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland I alt Kreative erhverv i alt Arkitektur Design Bøger og presse Kunst og kunsthåndværk Radio og tv Film og video Indholdsproduktion og computere Musik Reklame Mode Møbler (og interiør) Lidt specialiseret Specialiseret Meget specialiseret Tabellen viser antal private arbejdspladser i de kreative delbrancher fordelt på regioner i Lidt specialiseret angiver at regionens andel af landets arbejdspladser er op til en halv gang større end regionens samlede andel af landets arbejdspladser. For specialiserede delbrancher er andelen mindst en halv gang større, og for meget specialiserede delområder er andelen mindst tre gange så stor. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

17 Beskæftigelse Beskæftigelse og økonomi og økonomi Side Andel af samlede besæftigelse Hovedstaden Syddanmark er specialiseret inden for møbler (og interiør) Hovedstaden Andel af samlede besæftigelse Sjælland Sjælland Kreative erhverv i alt Kreative erhverv i alt Specialisering kreative region.xlsx Film og video Indholdsproduktion Radio og tv Musik Design Kunst og Arkitektur Reklame Bøger og presse Mode Møbler (og interiør) Andel af samlede besæftigelse 35% Syddanmark 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hovedstaden Specialisering kreative region.xlsx Bøger og presse Kunst og Arkitektur Møbler (og interiør) Design Musik Reklame Radio og tv Mode Film og video Indholdsproduktion Andel af samlede besæftigelse Midtjylland 0% 10% 11% Syddanmark Midtjylland Kreative erhverv i alt Kreative erhverv i alt Specialisering kreative region.xlsx Møbler (og interiør) Mode Kunst og Bøger og presse Design Musik Reklame 21% Syddanmark Specialisering kreative region.xlsx Møbler (og interiør) Mode Arkitektur Bøger og presse Design Kunst og Reklame 23% Arkitektur Indholdsproduktion Radio og tv Film og video 0% 10% 20% 30% Radio og tv Indholdsproduktion Musik Film og video Andel af samlede besæftigelse Nordjylland 0% 20% 40% Nordjylland Figuren viser regionernes andel af de private arbejdspladser inden for de kreative erhvervs delbrancher i Den stiplede linje viser regionens andel af alle private arbejdspladser. Ligger søjlen til højre for den stiplede linje er regionen specialiseret inden for delbranchen. Specialisering kreative region.xlsx Kreative erhverv i alt Reklame Radio og tv Møbler (og interiør) Indholdsproduktion Musik Bøger og presse Arkitektur 10% Mode Kunst og Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik Design Film og video 0% 10% 20%

18 Side 18 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Kreative fremstillingserhverv, som møbler og mode, ligger uden for de store byer - andel af private arbejdspladser i bykommuner og øvrige kommuner 2013 Møbler og interiør 14% 86% Mode 31% 69% Reklame Musik Indholdsproduktion og computere Film og video Radio og TV Kunst og Kunsthåndværk Bøger og presse Design Arkitektvirksomhed Kreative erhverv i alt Alle brancher 23% 28% 27% 43% 42% 46% 40% 39% 42% 38% 42% 57% 58% 54% 60% 61% 58% 62% 58% 72% 73% 77% Aalborg, Aarhus, Odense og Københavns kommuner Øvrige Kommuner Figuren viser hvor stor en andel af de private arbejdspladser inden for de kreative erhverv, der er placeret i de fire store bykommuner Aalborg, Aarhus, Odense og København (inkl. Frederiksberg). Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

19 Beskæftigelse og økonomi Side 19 Flest arbejdspladser inden for kreative erhverv i Syddanmark i kommunerne Odense og Kolding - antal private arbejdspladser i syddanske kommuner Design Øvrige kreative erhverv Figuren viser antal private arbejdspladser i design og øvrige kreative erhverv i de syddanske kommuner. Tallet over søjlerne angiver det samlede antal private arbejdspladser inden for design og øvrige kreative erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

20 Side 20 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Flest nye virksomheder inden for kreative brancher med få ansatte - etableringsrate Hele landet 12,1% 13,2% 12,6% 11,7% 10,0% 9,4% 7,8% 6,6% 8,2% 7,0% 7,1% 7,0% 8,0% Figuren viser etableringsraten, antal nye virksomheder ift. eksisterende virksomheder, inden for de kreative erhverv. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

21 Beskæftigelse og økonomi Side 21 Mange nye virksomheder inden for kreative erhverv - etableringsrate ,3% 9,6% 9,8% 7,4% 6,7% 6,8% 7,1% 7,6% 7,9% 7,1% Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Kreative erhverv Øvrige erhverv Figuren viser etableringsraten, antal nye virksomheder ift. eksisterende virksomheder, kreative erhverv og øvrige erhverv i regionerne. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

22 Side 22 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV Højt uddannelsesniveau i kreative erhverv andel med MVU eller LVU 2013 i den private sektor. Hele landet Alle erhverv 18% Kreative erhverv i alt 28% Arkitektur 78% Kunst og kunsthåndværk 42% Design 41% Film og video 34% Radio og tv 30% Indholdsproduktion og computere 26% Reklame 26% Musik Bøger og presse Øvrige erhverv 17% 26% 25% Figuren viser andelen af de beskæftigede i de kreative erhverv (privat sektor), der har en mellemlang (MVU) eller lang (LVU) videregående uddannelse. Kun beskæftigede i den private sektor indgår. Mode 16% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Møbler (og interiør) 12% Hver tredje i syddansk designbranche har MVU eller LVU andel af de beskæftigede i designbranchen (privat sektor) med MVU eller LVU % 35% 29% 30% 27% Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Figuren viser andelen af de beskæftigede i de kreative erhverv, der har en mellemlang (MVU) eller lang (LVU) videregående uddannelse. Kun beskæftigede i den private sektor indgår. Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

23 Udannelse Side 23 Udvikling i uddannelsesniveau andel af beskæftigelse (privat sektor) med MVU eller LVU. Hele landet 28% Kreative erhverv Alle erhverv 18% 18% 12% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk Kraftig stigning i beskæftigede med lang videregående uddannelse udvikling i beskæftigelse (privat sektor) inden for kreative erhverv fordelt på uddannelsesniveau 38% Hele landet Alle uddannelser Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig 11% Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor og LVU -3% -24% -35% -31% 34% 19% Syddanmark Alle uddannelser Uden erhvervskomp. Erhvervsfaglig Kort videregående Mellemlang videregående -1% Bachelor og LVU -22% -29% -44% Kilde: Region Syddanmark og Danmarks Statistik, bearbejdet af e-statistik.dk

24 Side 24 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV DESIGN SOM EN REGIONAL STYRKE hvad er rationalet bag? Af Professor Poul Rind Christensen, Syddansk Universitet Postdoc Susanne Jensen, Syddansk Universitet Det kreative industrisamfund Designerhvervenes fremkomst i Danmark er nært forbundet med industrialiseringen. De industrielle virksomheder havde brug for design, som rakte ud over kunsthåndværkets fokus på unika. Gennem masseproduktionen kunne det unikke produceres i stor skala og bringes ud til alle. Som sådan blev, og er, design en langtidsholdbar konkurrenceparameter. I flere år har mange forudset, at Danmark vil bevæge sig væk fra industrisamfundet, som på sigt vil blive erstattet af videnssamfundet. Mange virksomheder er bukket under i den intensiverede globale konkurrence. Men udviklingen har også skabt dynamik i mange eksisterende virksomheder og skabt nye fremstillingsvirksomheder, som tænker i helt andre baner og har succes med det. Det har givet vind i sejlene til det syn, at fremstillingserhvervene alligevel udgør en kerne i den dynamiske erhvervsudvikling Danmark står overfor de kommende år. Den nye generation af fremstillingsvirksomheder bygger på radikalt andre forretningsmodeller end vi har set før. Mange af de såkaldte produktionsgennemførende opgaver automatiseres, outsources og udflages i stigende grad. Tilbage står centrale vækstdrivende opgaver som fx produktudvikling, design, konstruktion, produktionstilrettelæggelse og after sales service, markedsføring og dokumentation. Denne udvikling betyder, at efterspørgslen efter design eller designrelaterede opgaver stiger. Det gælder både hos fremstillingsvirksomhederne, men også hos andre dele af Syddansk erhvervsliv. Design er ikke hvad det har været det er meget mere Design handler stadig om formgivning af produkter, men formgivningen af serviceydelser, markedsføring, produktionsprocesser og ikke mindst de digitale og sociale interaktionssystemer, vi benytter, er i vækst. Designerhvervenes rolle for erhvervsudviklingen i Region Syddanmark skal derfor ikke ses på baggrund af deres tyngde i den regionale beskæftigelse. De skal snarere ses gennem den rolle design og de kreative erhverv spiller som infrastruktur for erhvervslivet og den offentlige service i regionen. En infrastruktur, som bidrager til at forny såvel innovations- som konkurrenceevne. Rapportens resultater peger på tre helt centrale tendenser For det første breder antallet af virksomheder med kreative aktiviteter sig markant. Design og andre beslægtede kreative aktiviteter er med andre ord ved at indtage en central plads som strategisk konkurrenceparameter i regionens virksomheder. For det andet står de virksomheder, som inddrager kreative kompetencer gennemgående langt stærkere i den internationale konkurrence end de som ikke gør det. Det viser sig også som store forskelle i synet på fremtiden. De virksomheder, som ser et behov for kreative opgaver, forventer i langt højere grad at udvikle nye produkter og serviceydelser, ønsker at udvikle deres organisation og deres markedsføring end de som ikke ser et behov for kreative opgaver. Samtidig ser de kreativt orienterede virksomheder langt lysere på fremtiden, både når det gælder omsætning, ansatte, eksport og investeringer. For det tredje, at er der en række små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark som sælger ydelser, som deres kunder anvender i design af deres produkter, serviceydelser eller processer. Dem definerer vi som kreative hjælpere. De spiller en central rolle for regionens erhvervsudvikling og konkurrenceevne. Dels understøtter de udviklingen af de forretningsmodeller, som blandt andet fremstillingsvirksomhederne arbejder med. Dels er de mere innovative end de øvrige virksomheder i regionen og er meget globalt orienterede i form af en betydelig eksport. Med analysen kan vi se, at de kreative erhverv bidrager til en fundamental omstilling af det regionale innovationssystem i Region Syddanmark. Vejen er lang og kringlet, men rapporten viser at rejsen er begyndt. Kommentar til analysen Professor Poul Rind Christensen Poul Rind Christensen er Professor på Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Hans forskningsinteresser er knyttet til temaer i virksomhedsledelse, herunder innovationsledelse og entreprenørskab, samt studier af den erhvervsstrukturelle dynamik. Interessen for designforskningen har rod i disse forskningsfelter, og samler sig omkring designledelse og design i regionale og globale forædlingsnetværk. Poul Rind Christensen var tidligere Forskningschef på Designskolen i Kolding. Ph.D, cand. oecon, Postdoc Susanne Jensen Susanne Jensen er post doc. ved Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse på Syddansk Universitet. Hendes forskningsinteresser samler sig om regional udvikling, og den betydning innovation og netværksdannelse har for et områdes virksomheder. Senest er design-orienterede transformationer blevet inddraget som et nyt analysefelt.

25 Baggrund og metode Side 25

26 Side 26 DESIGN OG KREATIVE ERHVERV DATAGRUNDLAG REGION SYDDANMARKS VÆKSTBAROMETER Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne har mellem 10 og 250 ansatte. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. En række faste spørgsmål er stillet hvert kvartal siden september ERHVERVSSTATISTIK FOR KREATIVE ERHVERV I rapporten anvendes Danmark Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatstik til at belyse beskæftigelsen og uddannelsesniveauet for de 11 kreative brancher, der anvendes af regeringen i Vækstplan for kreative erhverv - design. Danmark Statistiks firmastatistik anvendes til at belyse branchernes omsætning og eksport. 1. Arkitektur Arkitektvirksomhed 2. Design Industriel design og produktdesign Kommunikationsdesign og grafisk design Indretningsarkitekter og rumdesign 3. Bøger og presse Trykning af dagblade Anden trykning Prepress- og mediaarbejde Bogbinding og lignende serviceydelser Engroshandel med bøger, papir og papirvarer Udgivelse af bøger Udgivelse af aviser og dagblade Udgivelse af ugeblade og magasiner Udgivelse af distrikts- og annonceblade Pressebureauer Fotografisk virksomhed 4. Kunst og kunsthåndværk Teater- og koncertvirksomhed Selvstændigt udøvende scenekunstnere Hjælpeaktiviteter i forbindelse med scenekunst Kunstnerisk skaben Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv. 5. Radio og tv Fremstilling af kommunikationsudstyr Engroshandel med radio og tv mv Produktion af tv-programmer Radiovirksomhed Tv-virksomhed 6. Film og video Produktion af film og videofilm Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer Distribution af film, video- og tv-programmer 7. Indholdsproduktion og computere Fremstilling af computere og ydre enheder Engroshandel med computere, ydre enheder og software Udgivelse af computerspil 8. Musik Reproduktion af indspillede medier Fremstilling af musikinstrumenter Engroshandel med indspillede videoer, cd er, dvd er mv Indspilning af lydoptagelser og udgivelse af musik 9. Reklame Reklamebureauer Anden reklamevirksomhed 10. Mode Fremstilling af beklædningsartikler af læder Fremstilling af arbejdsbeklædning Fremstilling af anden yderbeklædning Fremstilling af underbeklædning Fremstilling af andre beklædningsartikler samt tilbehør Fremstilling af varer af pelsskind Fremstilling af strikkede og hæklede beklædningsartikler Fremstilling af tasker, kufferter, saddelmagervarer mv Fremstilling af fodtøj Fremstilling af smykker i ædle metaller og relaterede produkter Fremstilling af bijouteri og lignende varer Fremstilling af ure Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer Agenturhandel med tekstiler, beklædning, pelsværk, fodtøj og lædervarer Engroshandel med beklædning Engroshandel med fodtøj Engroshandel med kufferter og lædervarer 11. Møbler (og interiør) Fremstilling af boligtekstiler Fremstilling af tæpper Fremstilling af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande Fremstilling af elektriske belysningsartikler Fremstilling af andre møbler Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram Engroshandel med porcelæns- og glasvarer Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler Kilde: Erhvervsstyrelsen

27

28 Viden til vækst og til handling Region Syddanmark følger løbende udviklingen i regionens erhvervsliv, særligt inden for de syddanske klyngesatsninger og styrkepositioner. Kreative erhverv og design er en del af Oplevelseserhverv og er udpeget som et af Syddansk Vækstforums forretningsområder. For at skabe det bedst mulige beslutninggrundlag for den erhvervspolitiske satsning på kreative erherv og design har Region Syddanmark i denne rapport samlet nogle centrale nøgletal der belyser de kreative erhverv. For den interesserede læser findes der udover nærværende analyse af kreative erhverv og design i sammenhæng hermed en kvalitativt baseret analyse af aktørerne og økosystemet inden for design og kreative erhverv. Professor Poul Rind Christensen og Postdoc Susanne Jensen, placerer, med deres bidrag, rapportens resultater i en grundfortælling om design og de kreative erhvervs udvikling. Datagrundlaget er dels oplysninger fra Danmarks Statistik og dels resultater fra Region Syddanmarks Vækstbarometer - et panel bestående af direktører fra 900 syddanske virksomheder. Se flere analyser på: detgodeliv.regionsyddanmark.dk Regional Udvikling / Strategi & Analyse Damhaven Vejle

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012

VÆKST BAROMETER. Virksomheder er kampklare i februar 2012 VÆKST BAROMETER februar 2012 Virksomheder er kampklare i 2012 På trods af finanskrise og rente- og valutauro er der ikke mange tegn på, at de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark spænder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011

VÆKST BAROMETER. Hvordan gik det i 2011? september 2011 VÆKST BAROMETER september 2011 Hvordan gik det i 2011? Mere end halvdelen af regionens virksomheder sluttede 2011 af med en bedre omsætning end 2010. Hver tredje virksomhed ansatte flere medarbejdere i

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Et flertal af virksomhederne tror på vækst i Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar 2015 Et flertal af virksomhederne tror på vækst i 2015 Næsten 60 pct. af de små- og mellemstore virksomheder i Syddanmark tror på vækst i 2015. Men Vækstoptimismen bobler ikke helt

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Hver anden syddansk virksomhed har forsat svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft Virksomhederne i Region Syddanmark har fortsat vanskeligt ved at finde de rette medarbejdere

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Eksport kan trække vækst i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Eksport kan trække vækst i 2011 Eksporten har været i fremgang i Danmark som helhed, om end niveauet ikke er tilbage til før krisen. For Region Syddanmark ser 2011 også

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014

VÆKST BAROMETER. Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Oktober 2014 VÆKST BAROMETER Oktober 2014 Stadig sværere at skaffe kvalificeret arbejdskraft Gennem de seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til arbejdsopgaverne.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012

VÆKST BAROMETER. Service skaber forretning i alle brancher. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 skaber forretning i alle brancher til kunderne er en del af hverdagen i det store flertal af regionens virksomheder. Det gælder de traditionelle serviceerhverv, hvor service

Læs mere

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015

Vækst barometer. Udbredt mangel på faglært arbejdskraft. August 2015 Vækst barometer August 2015 Udbredt mangel på faglært arbejdskraft Tre ud af fire virksomheder har søgt nye medarbejdere det sidste halve år. Næsten halvdelen af dem har haft problemer med at finde kvalificeret

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014

VÆKST BAROMETER. Forventning om markant eksportvækst i 2014. Januar 2014 VÆKST BAROMETER Januar 2014 Forventning om markant eksportvækst i 2014 Mere end halvdelen af eksportvirksomhederne blandt de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark forventer styrket eksport i 2014,

Læs mere

Konjunktur for 4. kvartal

Konjunktur for 4. kvartal Syddanske konjunkturer November 18 Konjunktur for 4. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende

Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende 23. juni 2011 Iværksætterledere: Gå på mod er afgørende Iværksætteri. Gå på mod er et afgørende karaktertræk for iværksættere. Det mener hver fjerde virksomhedsleder i Region Midtjylland, hvis de da ikke

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Konjunkturer for 2. kvartal

Konjunkturer for 2. kvartal Syddanske konjunkturer April 18 Konjunkturer for 2. kvartal Det gode liv Syddansk erhvervsliv skal styrkes og udvikles i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence.

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR

52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR 52 PCT. TROR PÅ ØGET VÆKST I DET NYE ÅR ÅRSUDSIGT 2017 2017 tegner til at blive et godt år for de små og mellemstore virksomheder i Syddanmark. Et flertal tror på stigende omsætning i 2017. Især brancherne

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv

ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv. Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv ANALYSENOTAT Analyse af de kreative erhverv AF ØKONOM JONAS MEYER & STUDENT TOBIAS ALVIN ANDERSEN Økonomiske nøgletal for de kreative erhverv De kreative erhverv har traditionelt set udgjort et dansk kraftcenter,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder

Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder 18. maj 2009 Udvikling af nye produkter og services er vigtigt for midtjyske virksomheder Udvikling. Flertallet af små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland anser udvikling af nye produkter

Læs mere

POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER

POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER POSITIVE VÆKST- OG JOB- FORVENTNINGER KONJUNKTURER FOR 2. KVARTAL 46 pct. af de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer vækst i omsætningen i 2. kvartal. Jobudsigten er også positiv

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015

VÆKST BAROMETER. Mangel på arbejdskraft koster på omsætningen. Maj 2015 VÆKST BAROMETER Maj 2015 Mangel på koster på omsætningen Det begynder at koste for de små- og mellemstore syddanske virksomheder, at det fortsat er svært at rekruttere kvalificeret. Hver fjerde virksomhed

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering

Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering 10. september 2012 Industrivirksomheder stiller skarpt på kunder og effektivisering Konkurrenceevne. Industrivirksomheder i Region Midtjylland har dialogen med kunderne i fokus, når de skal finde veje

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2. kvartal 201 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 00 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011

VÆKST BAROMETER. Fortsat tro på vækst i december 2011 VÆKST BAROMETER december 2011 Fortsat tro på vækst i 2012 Virksomhederne ser vækst i krystalkuglen for 2012 i Region Syddanmark. Men de er ikke helt så optimistiske som for et år siden. Det er konklusionen,

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013

VÆKST BAROMETER. Svag vækst- og joboptimisme. juni 2013 VÆKST BAROMETER juni 20 Svag vækst- og joboptimisme Efter en periode med negativ tendens er der i 2. kvartal atter optimisme at spore til forventningerne til omsætning og job blandt Region Syddanmarks

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer

Region Syddanmarks Vækstbarometer Region Syddanmarks Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 4. kvartal 0 Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Læs mere

Konjunkturer for 3. kvartal

Konjunkturer for 3. kvartal Syddanske konjunkturer Juni 18 Konjunkturer for 3. kvartal Det gode liv Den syddanske udvikling skal styrkes i hele regionen, så Syddanmark er klar til fremtidens nationale og globale konkurrence. Udviklingsmuligheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Spareiver hos Syddanske virksomheder. November 2012

VÆKST BAROMETER. Spareiver hos Syddanske virksomheder. November 2012 VÆKST BAROMETER November 2012 Spareiver hos Syddanske virksomheder Virksomhederne i Region Syddanmark lægger sig i selen for at spare på deres energiforbrug. Langt de fleste virksomheder har iværksat en

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer Lokalt engagement Region Syddanmarks Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 900 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. Virksomhederne

Læs mere

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN

TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN SYDDANMARK Kreative erhverv TÆNK DESIGN OG STYRK INDTJENINGEN Flere syddanske virksomheder skal få øjnene op for design Høje forventninger til eksport i designorienterede virksomheder 1 intro Tekst: Astrid

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013

VÆKST BAROMETER. Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt. Februar 2013 VÆKST BAROMETER Februar 3 Faldende vækstoptimisme trods bedre eksportudsigt Det tegner til et køligt forår, hvor overtallet af virksomheder, som tror på stigende omsætning generelt svinder ind. Der er

Læs mere

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER

STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER STOR INVESTE- RINGSLYST I DE SYDDANSKE VIRKSOMHEDER KONJUNKTURER FOR 4. KVARTAL Det ser lyst ud for de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark, når de bliver spurgt om ne til årets sidste kvartal.

Læs mere

Regionens virksomheder kender deres kunder

Regionens virksomheder kender deres kunder 15. oktober 2011 Regionens virksomheder kender deres kunder Kunder. Otte ud af ti af de midtjyske små og mellemstore virksomheder har et godt overblik over, hvem deres kunder er om to år. Om to år forventer

Læs mere

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015

Region Syddanmarks Vækstbarometer. Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Region Syddanmarks Vækstbarometer Analyse af forventninger til 3. kvartal 2015 Vækstoptimismen i kraftig stigning Hvad er Deres forventninger til virksomhedens omsætning og antal ansatte i næste kvartal

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Krisen smelter men er der stadig. 5. april 2011

VÆKST BAROMETER. Krisen smelter men er der stadig. 5. april 2011 VÆKST BAROMETER 5. april 2011 Krisen smelter men er der stadig Der er flere tegn på en optøning af finanskrisen: Virksomhederne har lettere at finde finansiering end tidligere. Ordrebeholdningerne skrumper

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

Udgivet af: Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Branchedirektør Henriette Sølftoft Telefon: Mail:

Udgivet af: Eventuelle spørgsmål kan rettes til: Branchedirektør Henriette Sølftoft Telefon: Mail: Om DI Videnrådgiverne DI Videnrådgiverne repræsenterer ca. 700 virksomheder, der har videnrådgivning som deres primære forretningsområde. Videnrådgivere lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Servicestolthed med rum for forbedring

Servicestolthed med rum for forbedring 25. marts 2012 Servicestolthed med rum for forbedring Service. Service er vigtigt. For otte ud af ti virksomheder har service stor betydning for virksomhedens indtjening. Det gælder uanset om det er service,

Læs mere

Kompetenceudvikling som vækstmotor

Kompetenceudvikling som vækstmotor Ofte Indimellem Sjældent Aldrig Antal Jysk Analyse 3. november 2011 Kompetenceudvikling som vækstmotor Kompetencer. Manglende kompetencer hos medarbejderne koster ordrer hos de små og mellemstore virksomheder

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Jobvækst synes sikker 3. KVARTAL 2011

VÆKST BAROMETER. Jobvækst synes sikker 3. KVARTAL 2011 VÆKST BAROMETER 3. KVARTAL 2011 Jobvækst synes sikker Vækstforventningerne hos de syddanske virksomheder har siden udgangen af 2009 peget opad. Men det har indtil videre ikke ført til mange nye job. De

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Globale ambitioner i Region Midtjylland

Globale ambitioner i Region Midtjylland 23. juni 2011 Globale ambitioner i Region Midtjylland Internationalt. Næsten halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har internationale aktiviteter, og jo større og mere vækstivrige

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2014: Vækstoptimismen fortsætter med at stige. Maj 2014

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2014: Vækstoptimismen fortsætter med at stige. Maj 2014 VÆKST BAROMETER Maj 201 Konjunktur for 2. kvartal 201: Vækstoptimismen fortsætter med at stige Den vækstoptimisme, der var tegn på før jul, ser ud til at holde sig fast. Vækstforventningerne i Region Syddanmark

Læs mere

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen

6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen 18. maj 2009 6 ud af 10 virksomheder i Region Midtjylland mærker krisen Erhvervskonjunkturer. Virksomhedernes forventning til antal ansatte og omsætning er stadigt dalende hos virksomhederne i Region Midtjylland.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011

VÆKST BAROMETER. Investering og innovation 2011. 20. januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Investering og innovation 2011 Syv ud af ti virksomheder forventer at investere eller udvikle nye produkter, services, markeder eller egen organisation i 2011. Det gælder

Læs mere

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland

Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland 7. september 2012 Vækstoptimismen spirer i Region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer fortsat blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive

Læs mere

It tjener penge til midtjyske virksomheder

It tjener penge til midtjyske virksomheder 20. januar 2009 It tjener penge til midtjyske virksomheder It og vækst. Knap halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Midtjylland har gennemført større it projekter inden for de seneste 2 år.

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal

forventninger til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal til vækst lidt ned i gear Konjunktur for 2. kvartal Konjunkturerne for 2. kvartal 16 viser generelt positive til vækst blandt de syddanske virksomheder. Men ne til omsætning viser dalende tendens, og et

Læs mere

Ny vækst uden nye jobs

Ny vækst uden nye jobs 19. marts 2010 Ny vækst uden nye jobs Erhvervskonjunkturer. Krisen har ikke sluppet sit tag i Midtjyllands virksomheder, men der er større optimisme at spore, idet flere virksomheder end tidligere udtrykker

Læs mere

Fortsat tro på vækst i omsætning

Fortsat tro på vækst i omsætning Fortsat tro på vækst i omsætning og flere job Konjunktur for 3. kvartal De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har overvejende positive til omsætning og ansættelser i 3. kvartal. De positive

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

Vækst Barometer. Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad. August 2015

Vækst Barometer. Konjunktur for 3. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme med pil opad. August 2015 Vækst Barometer August Konjunktur for 3. kvartal : Stabil vækstoptimisme med pil opad Optimismen blandt de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark fortsætter opturen. Virksomhederne forventer

Læs mere

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD

FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD FORVENTNINGER TIL VÆKST OG JOB EN TAK OPAD KONJUNKTUR FOR 4. KVARTAL De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark er en anelse mere optimistiske når det gælder forventing til job og vækst i årets

Læs mere

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne

Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne 28. oktober 2010 Næsten halvdelen har grønne tilbud på hylderne Grønne alternativer. Hver tiende virksomhed markedsfører i høj grad grønne produkter og ydelser, og alt i alt er det næsten halvdelen, som

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne

Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne 6. marts 2012 Spirende forårsoptimisme hos virksomhederne Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen spirer igen blandt små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Virksomheder med positive forventninger

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

2018 LIGNER ET JUBELÅR

2018 LIGNER ET JUBELÅR 2018 LIGNER ET JUBELÅR ÅRSUDSIGT 2018 De små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark forventer, at 2018 vil toppe et ellers stærkt 2017 på alle parametre. Både når det gælder omsætning, eksport,

Læs mere

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland

Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland 6% 14% 24% 22% 12% 17% 16% 42% 37% 46% 36% 37% 38% 36% 41% 41% 42% 48% 42% 26% 32% 52% 46% 34% 18% 14% 32% 38% 50% 36% 32% 3. marts 2012 Sløj vækstoptimisme i region Midtjylland Erhvervskonjunkturer. På

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling

Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Pernille Langgaard-Lauridsen, seniorchefkonsulent pel@di.dk, 3377 4611 Sofie Laurentzius Nielsen, studentermedhjælper soln@di.dk, 3377 3173 JULI 2018 Rådgiverbranchen en branche i vækst og udvikling Omsætningen

Læs mere

Lille gennembrud for joboptimismen

Lille gennembrud for joboptimismen Jysk Analyse 23. juni 2011 Lille gennembrud for joboptimismen Erhvervskonjunkturer. Der har været en positiv tendens i vækstforventningerne i over et år. Men jobvæksten har ladet vente på sig. Med undersøgelsen

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser

21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser 21. september 2010 Optimistiske virksomheder tøver med nye ansættelser Erhvervskonjunkturer. Den økonomiske vækstkrise er afblæst i Region Midtjylland. Virksomhedernes forventninger til økonomisk vækst

Læs mere

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte

Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte 18. maj 2009 Hver anden virksomhed i Region Midtjylland regner med færre ansatte Erhvervskonjunkturer. Hver anden mindre virksomhed i Region Midtjylland forventer færre ansatte. I virksomheder med over

Læs mere

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65

DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Dato: 31. oktober 2005 Sagsbeh.: kl-oem Faktapapir om kultur-

Læs mere

Eksport giver job til rekordmange

Eksport giver job til rekordmange Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 OKTOBER 2018 Eksport giver job til rekordmange 805.000 danske jobs afhænger af eksport. Dette er det højeste niveau nogensinde. Virksomheder, der producerer

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Optimismen fortsætter tilbagetoget

Optimismen fortsætter tilbagetoget Jysk Analyse Optimismen fortsætter tilbagetoget 15. december 2011 Erhvervskonjunkturer. Vækstoptimismen fortsætter tilbagetoget blandt små- og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a

Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 3a Skitse for Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 Bilag 3a Maj/juni 2011 Forord Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål Syddanmarks

Læs mere

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE

MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT GÅR UD OVER MEDARBEJDERNE Kvalificeret arbejdskraft er fortsat en mangelvare. Seks ud af ti virksomheder i Region Syddanmark, der søger arbejdskraft, har problemer med at finde den

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Fremdrift med flere ordrer og færre afbestillinger. April 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Fremdrift med flere ordrer og færre afbestillinger. April 2012 VÆKST BAROMETER April 1 Økonomiske pejlemærker: Fremdrift med flere ordrer og færre afbestillinger Vækstoptimismen er på vej tilbage i regionens virksomheder. Den drives blandt andet af forventninger om

Læs mere

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet

NATIONAL VÆKSTPOLITIK. Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet NATIONAL VÆKSTPOLITIK Andreas Blohm Graversen Kontorchef, Erhvervsministeriet Danmark som vækstnation Gode rammevilkår Det skal være attraktivt for danske og udenlandske virksomheder at investere i Danmark

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen

Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Område: Regional Udvikling Afdeling: Strategi og analyse Dato: 18. maj 2009 Vækstbarometer Nu: 8 ud af 10 virksomheder mærker finanskrisen Finanskrisen har bredt sig til flertallet af virksomhederne de

Læs mere