Udvalget for Erhverv og Kultur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalget for Erhverv og Kultur"

Transkript

1 REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Formand og næstformand for UCH s bestyrelse deltog i behandlingen af punkt 682

2 Udvalget for Erhverv og Kultur, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 674. Til efterretning Til orientering Budget (genoptagelse) Hammelev Multicenter Takster Opfølgningsredegørelse bidrag fra Udvalget for Erhverv og Kultur Høringssvar til Forslag til Haderslev Kommuneplan Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune Dialogmøde med UCH Idrætsskoler Haderslev Idrætscenter: Udpegning af medlem til bestyrelsen Eventuelt

3 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Til efterretning DIGIEJ / 06/17018 Invitation til udstillingen "Hertugen af Slesvig og Holsten", fredag den 11. september kl. 14 på Sønderborg Slot Haderslev Kjøbstads Vægterlaug takker for samarbejdet, støtten og deltagelsen i det Europæiske Vægtertræf Til orientering DIGIEJ / 06/ Haderslev som Fairtrade By Sagen er behandlet på UHC s bestyrelsesmøde den 18. august 2009 og er nu sendt i høring hos UCH s medlemsforeninger. 2. Gram Slot sag på vej til udvalget i forhold til ny samarbejdsaftale om at nyttiggøre, synliggøre og udvikle kulturarven 3. Region Syddanmarks Byanalyse Haderslev ligger i top i forhold til delrapport om byernes omgivelser - se det samlede materiale på 4. Speedway på lørdag i Vojens

4 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Budget (genoptagelse) DIBITW / 09/14304 Udvalget for Erhverv og Kultur blev på mødet den 8. juni 2009 præsenteret for Økonomiudvalget budgetoplæg for Udvalget for Erhverv og Kultur har i 2010 et nettodriftsbudget på 99,322 mio. kr. stigende til 106,668 mio. kr. i Der må ikke ske overskridelser af disse budgetrammer jævnfør bestemmelserne i Den Decentrale Model. Administrationen har samlet op på tidligere ændringsforslag og - overvejelser, og der er fra den borgerlige gruppe fremkommet nogle udvidelsesønsker / reduktionsforslag til driftsbudgettet. De enkelte ønsker er beskrevet på de vedlagte skemaer. Såfremt udvalget ønsker at imødekomme disse - eller nogle af disse - udvidelsesønsker, skal der samtidig findes tilsvarende finansiering, sådan at den samlede budgetramme ikke ændres, jævnfør ovenfor. Det budget, som udvalget ender ud med på mødet den 22. juni er at betragte som det budgetforslag, som vil blive fremsendt til Økonomiudvalget til behandling i august Procedure Beslutningen om Udvalget for Erhverv og Kulturs budget fremsendes til Intern Service Økonomi inden udgangen af juni måned ISØ koordinerer herefter samtlige udvalgs budgetforslag og fremlægger en samlet sag for Økonomiudvalget den 17. august Willy Feddersen Bilag Ajourført oversigt over udvidelsesønsker efter UEK 22. juni 2009 og UEK (786645) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget udarbejder budgetforslag

5 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1136 Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud/fraværende: Bent K. Andersen. Uwe Jessen forlod mødet kl. 17:30 og deltog ikke i behandling af sag nr.648, 649, 651, 652, 653, 654, 655, 656 og 657. Budgetforslag udarbejdet. Supplerende sagsfremstilling Ultimo juni 2009 blev Udvalget for Erhverv og Kulturs budgetforslag for afleveret til videre behandling i Økonomiudvalget. Budgetforslaget er vedlagt som bilag (A1, A2 og E1). På det seneste møde den 22. juni 2009 blev udvalget præsenteret for en oversigt over diverse udvidelsesønsker på driften. Denne oversigt er blevet ajourført med yderligere udvidelsesønsker, og er derfor vedlagt som bilag igen. Såfremt udvalget beslutter at imødekomme ét eller flere af udvidelsesønskerne, skal der samtidig findes reduktioner andre steder indenfor udvalgets budgetramme, jf. reglerne i den decentrale model. : Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at udvalget fortsætter drøftelsen af budget Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Udvalget fortsatte drøftelsen af budget Supplerende sagsfremstilling Der er afholdt budgetseminar den 20. august Udvalget foretager en kort opfølgning på dette og fortsætter drøftelsen af budget Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Udvalget fortsætter drøftelsen af budget Budgetdrøftelserne genoptages på det kommende udvalgsmøde.

6 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side Hammelev Multicenter DIJMHA / 08/18511 Hammelev Visionsgruppe v/ formanden for Hammelev Hallen, Hans Erik Raun og formanden for Hammelev Idrætsforening, Per Riber Rasmussen - afholdt i foråret 2008 møde med Haderslev Kommune og fremsendte i august 2008 en udviklingsplan for Hammelev. Udviklingsplanen følges nu op med fremsendelse af projektet "Hammelev Multicenter" suppleret med en ansøgning om kommunegaranti for optagelse af et kreditiforeningslån. Hammelev Multicenter bygger videre på tankerne fra udviklingsplanen og samler idéerne i et nyt idræts- og motionscenter med faciliteter til såvel idræt, motion og kultur. En idé der skal tilrette og udvikle eksisterende aktiviteter og anlæg til tidens krav. Multicentret etableres ved renovering og nyindretning af eksisterende hal, depotrum, cafeteria, møderum m.m. og en ny cirkelrund bygning med omklædning, garderobe, aktivitetsrum, møderum, teknik, køkken, toiletter og 3 squashbaner. Økonomiske forhold Renovering, ombygning og opførelse af ny tilbygning beløber sig til ca. 31,4 mio. kr. der tænkes finansieret med støtte fra Lokale og Anlægsfonden (5,6 mio. kr.), andre fonde (1,6 mio. kr.), lokale indsamlinger (1,5 mio. kr.) og et realkreditlån (22,7 mio. kr.) - hvor Haderslev Kommune stiller garanti. Lokale og Anlægsfonden ansøges sideløbende med denne henvendelse. Haderslev Kommune kan ikke uden tilsvarende deponering yde garanti for kreditforeningslånet. Juridiske aspekter Hammelev Hallen er en selvejende institution med en årlig omsætning på ca kr. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august Jørn Mejer

7 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1138 Bilag Ansøgning om støtte til Hammelev Multicenter - kommunegaranti (816983) Hammelev Visonsgruppen august 2008 (600050) Regnskab (820003) Erhvervs- og Kulturservice indstiller at, ansøgningen indgår i udvalgets budgetdrøftelser. Godkendt. Udvalgets formand og næstformand vil gerne drøfte det samlede projekt og dets perspektiver med initiativtagerne og beder derfor Erhvervs- og Kulturservice arrangere et møde. Udvalget understreger, at det med de nuværende økonomiske udfordringer ikke er realistisk at finde midler til projektet i Takster 2010 DIBITW / 09/14304 Økonomiudvalget skal på sit møde den 3. september 2009 behandle fagudvalgenes forslag til takster på diverse kommunale ydelser og tilbud for Forslaget til taksterne for 2010 på Udvalget for Erhverv og Kulturs område er overvejende fremskrevet fra 2009 med 3,4%, som er den af KL udmeldte generelle fremskrivningsprocent. De takster, som er angivet på musikskolens område, er de nuværende takster for skoleåret 2009/10, idet taksterne for skoleåret 2010/11 først fastsættes primo Procedure Fremsendes efter behandling i Udvalget for Erhverv og Kultur til Intern Service Økonomi, som udarbejder en samlet sag for alle udvalg til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet. Birthe Wolf, Erhvervs- og Kulturservice

8 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1139 Bilag Takster EK 2010 (818049) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at takterne for 2010 anbefales overfor Økonomiudvalg og Byrådet. Anbefales Opfølgningsredegørelse bidrag fra Udvalget for Erhverv og Kultur DIULHA / 07/18416 Byrådet skal i slutningen af indeværende valgperiode vedtage en opfølgningsredegørelse. Erhvervs- og Kulturservice fremlægger forslag til bidraget fra Udvalget for Erhverv og Kultur. Opfølgningsredegørelsen udarbejdes i forhold til Servicestrategi Denne strategi var Byrådets strategi for udviklingen af den kommunale service. Opfølgningsredegørelsen har karakter af en status for kommunens arbejde med kvalitet og effektivitet i forhold til de fastlagte indsatsområder i Servicestrategi Blandt andet skal opfølgningsredegørelsen bidrage til at give borgerne et overblik over, hvordan Byrådet har fuldt op på servicestrategien. Opfølgningsredegørelsen skal derfor gøres tilgængelig for kommunens borgere. Juridiske aspekter I valgperiodens slutning skal Byrådet jævnfør Styrelseslovens 62 c udarbejde en opfølgningsredegørelse. Det betyder, at Byrådet senest skal godkende det samlede forslag til opfølgningsredegørelsen på sit møde den 24. september 2009.

9 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1140 Procedure Bidraget fra Udvalget for Erhverv og Kultur behandles på udvalgsmødet den 24. august Bidrag fra samtlige udvalg samles af Udviklingsafdelingen og behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. september og i Byrådet den 24. september Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Den samlede opfølgningsredegørelse udgives af Udviklingsafdelingen. Bilag Opfølgning servicestrategi august 2009 (819945) Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: bidraget til opfølgningsredegørelsen anbefales overfor Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales Høringssvar til Forslag til Haderslev Kommuneplan 2009 DIULHA / 08/704 I høringsperioden for kommuneplanforslaget, som løb fra den 22. april - den 17. juni 2009, kom der i alt 70 høringssvar fra borgere, virksomheder, borgerforeninger, interesseorganisationer og offentlige myndigheder. Den samlede oversigt over høringssvarene kan ses på og er også vedlagt som bilag. Høringssvarene bliver nu behandlet administrativt med henblik på at forberede den politiske behandling af det endelige kommuneplanforslag. Den politiske behandling forventes afsluttet i november Til dette formål bliver der udarbejdet et katalog over samtlige høringssvar. I kataloget bliver høringssvarene behandlet i forhold til de relevante afsnit i kommuneplanen.

10 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1141 Hvert høringssvar gennemgås ved hjælp af 3 afsnit: Sammenfatning af høringssvaret Forslag til Byrådets vurdering af høringssvaret Konsekvenser for planforslaget i forhold til det/de konkrete høringssvar Projektledergruppens målsætning med kataloget er at skabe en overskuelig oversigt over alle høringssvar og behandlingen af disse. Materialet fra kataloget desuden lægges direkte ind på kommuneplanens hjemmeside efter afslutningen af den politiske behandling. Kataloget bliver også anvendt som svar på høringssvarene til de forskellige høringsparter. Enkelte bidragydere fx Miljøcenter Odense får dog et mere målrettet svar. Sundhedsmæssige forhold Det samlede kommuneplanforslag er sundhedskvalificeret af Sundhedsservice, men det er ikke muligt med de nuværende økonomiske rammer at foretage en samlet sundhedskonsekvensvurdering af kommuneplanforslaget. Der indgår også sundhedsmæssige aspekter i miljøvurderingen som er udarbejdet for kommuneplanforslaget. Juridiske aspekter Planlovens kapitel 6 handler om planers tilvejebringelse og ophævelse. Planlovens 28 foreskriver følgende: Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed efter reglerne i 29, 29 a eller 29 b har modsat sig dette skriftligt over for...kommunalbestyrelsen inden udløbet af fristen efter 24, stk. 3, eller 27, stk. 2. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer. Procedure Sagen behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august og i Udvalget for Teknik og Miljø den 26. august Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice. Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: de indkomne høringssvar tages til efterretning.

11 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1142 Taget til efterretning. Udvalget ønsker, at behandle udkast til svar på høringssvar 2 gange i løbet af efteråret Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune DIULHA / 09/21344 Kolding Byråd vedtog Forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune den 29. juni Fristen for indsigelser eller bemærkninger til kommuneplanforslaget er den 1. oktober Kommuneplanforslaget består af følgende dele: 1. Forslag til Kommuneplan , Trekantområdet - fælles hovedstruktur og retningslinjer samt særlige rettelsesblade gældende for Kolding Kommune. 2. Forslag til redegørelse for Kommuneplan , Kolding Kommune. 3. Hovedstrukturkort for Kolding Kommune forslag til områdeplaner (nummereret 00 13) med rammer for lokalplanlægningen i Kolding Kommune. 5. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Trekantområdet (Cowi). 6. Miljøvurdering af forslag til Kommuneplan , Kolding Kommune. 7. Anmodning om ophævelse af regionplanretningslinjer i Regionplan 2005 for Vejle Amt og i Regionplan for Sønderjyllands Amt for Kolding Kommune. Erhvervs- og Kulturservice og Teknik og Miljøservice har sammen foretaget en screening af det fremlagte kommuneplanforslag og er ikke stødt på mål, retningslinjer eller konkrete arealudlæg, som giver Haderslev Kommune anledning til bemærkninger eller indsigelser. Juridiske aspekter I henhold til bestemmelserne i Lov om planlægning, 25 a, skal... planforslaget sendes til miljøministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget....

12 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1143 Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august, Udvalget for Teknik og Miljø den 26. august, Økonomiudvalget den 3. september og Byrådet den 28. september Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice Bilag Haderslev Kommunes bemærkninger til Kolding Kommunes Forslag til Kommuneplan (819781) Teknik og Miljøservice og Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at ordlyden af høringsbrevet anbefales over for Økonomiudvalget og Byrådet. Anbefales Dialogmøde med UCH DIHAJP / 06/17018 Udvalget afholder dialogmøde med Udviklingscenter Haderslev (UCH). Baggrunden for mødet er, at udvalget årligt får en generel orientering om UCHs økonomi, status for arbejdet i UCH, herunder nuværende og planlagte aktiviteter i forhold til UCHs forskellige medlemsorganisationer samt eventuelle andre emner, som udvalget eller bestyrelsen fra UCH måtte ønske at drøfte. Fra UCH deltager formand og næstformand fra UCHs bestyrelse. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 24. august Ulla Haahr, Erhvervs- og Kulturservice

13 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1144 Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at: Dialogmødet med UCH gennemføres. Dialogmødet blev gennemført. Fra UCH deltog bestyrelsens formand Claus Witt og bestyrelsens næstformand Hans - Jørgen Jørgensen Idrætsskoler DIMONP / 08/33054 I januar 2007 blev Haderslev Kommune en af de for nuværende 18 kommuner, der er Team Danmark elitekommuner. I samarbejdsaftalen mellem Team Danmark og Haderslev Kommune forpligter man sig til at etablere en eller flere idrætsskoler. Haderslev Kommune har allerede etableret idrætsklasserne på Hjortebroskolen. Haderslev Kommunes Idrætspolitik indeholder ønsket om idrætsskoler, i afsnittet om politik for breddeidrætten, side 9: I Haderslev Kommune ønsker vi at fremhæve og belønne foreninger, der gør et ekstraordinært arbejde inden for det sociale og sundhedsfremmende område. I Haderslev Kommune ønsker vi at etablere en eller flere idrætsskoler med et bredt fundament i de sociale og sundhedsmæssige aspekter ved idræt. I Haderslev Kommunes sundhedspolitik 2008, beskrives i afsnittet, En sund start børn og familie, flere steder en tankegang der er tæt forbundet med etableringen af idrætsskoler: Fysisk aktivitet skal generelt indtænkes i dagpleje, institutioner og skoler. Der er blandt de 18 eliteidrætskommuner i Danmark fra skoleåret 2009/ 2010 etableret 19 idrætsskoler, samt 18 skoler med disciplinspecifikke idrætsklasser (idrætsklasserne på Hjortebroskolen). Økonomiske forhold Udgiften til etableringen af een 2 sporet idrætsskole vil årligt koste kr. (se bilag). Økonomien dækker over 2 ekstra lektioner om ugen for alle skolens elever, samt efter- og videreuddannelse af skolens personale.

14 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1145 Etableringen af 2 idrætsskoler kr. Administration, evaluering mm. (Kultur og Fritidsforvaltningen) kr. I alt: kr. årligt, første år dog 5/ : ( ,33 kr.) Opstartspulje til idrætsskolerne (materialer, faciliteter mm.) kr. 5/12 af kr. til idrætsskolerne ,33 kr. Administration og opstart (Kultur og Fritid) kr. Sundhedsmæssige forhold Der er foretaget en sundhedskonsekvensvurdering, der fordrer en kort redegørelse af sundhedskonsekvenserne for befolkningen og enkelte grupper i befolkningen. Redegørelse: Ved etablering af idrætsskoler vil elever på en idrætsskole modtage 4 lektioner i faget idræt om ugen, mod de nuværende 2 ugentlige lektioner. Det øgede aktivitetsniveau forventes at have en afsmittende effekt på den generelle sundhedstilstand for børnene i idrætsskolerne. Idrætsundervisningen tager sit udgangspunkt i faghæftet for idræt og faghæftet for sundheds og seksualundervisning og familiekundskab, samt det aldersrelaterede træningskoncept fra Team Danmark, hvilket vurderes at have positive effekter på såvel motionsvaner, foreningstilknytning samt kostvaner mm. Procedure Behandles i følgende udvalg: 24. august 2009 i Udvalget for Erhverv og Kultur. 25. august 2009 i Udvalget for Børn og Familie. 3. september 2009 i Sundhedsudvalget. Idrætskonsulent Morten Nørby Poulsen, Erhvervs- og Kulturservice. Bilag Idrætsskoler i Haderslev Kommune (815426) Budget idrætsskoler (815425) Power point - idrætsskoler 09/10 - Idrætsskoler ppt (814549)

15 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1146 Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at forslaget om etablering af idrætsskoler indgår i budgetlægningen for Udvalget anerkender arbejdet med idrætsskoler og bakker op om at etablere bedre muligheder for mere fysisk udfoldelse. Sagen indgår i udvalgets budgetdrøftelser for Haderslev Idrætscenter: Udpegning af medlem til bestyrelsen DIWIFE / 06/14180 Udvalget godkendte den 27. oktober 2008 vedtægter for Haderslev Idrætscenters styreform. I henhold til vedtægtens 5 udpeger Udvalget for Erhverv og Kultur 2 medlemmer til bestyrelsen uden for bruger, ejer og lejergrupperne, og uden for den administrative og politiske organisation. Af forarbejderne til vedtægterne fremgår det, at hensigten med udpegningen er at fremme særlige ønsker og interesser i forhold til driften og udviklingen af Haderslev Idrætscenter. Det kan fx være repræsentanter for enlige- og talentudvikling eller personer med særlig indsigt i forretningsdrift og -udvikling. Da Rune Larsson, som blev udpeget som bestyrelsesmedlem, er blevet direktør for Erhvervs- og Borgerservice, og dermed har ansvaret for idrætsområdet, skal der udpeges et nyt medlem. Willy Feddersen Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at der udpeges 1 nyt medlem til bestyrelsen for Haderslev Idrætscenter.

16 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1147 Udvalgets formand og næstformand bemyndiges til at foretage udpegning Eventuelt DIGIEJ / 06/

17 Udvalget for Erhverv og Kultur, Side 1148 Underskriftsside Jens Chr. Gjesing Finn Lykkeskov Preben Holmberg Allan Emiliussen Kim Quist Ella Skjellerup Bent K. Andersen Holger Mikkelsen Uwe Jessen Holger Eskildsen

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 28-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:05 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen, Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 14-09-2009 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Holger Eskildsen og Kim Qvist

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-01-2009 Mødested: Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:58 Afbud: Ella Skjellerup og Holger Mikkelsen Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-10-2008 Mødested: Søsportscentret, Damstien 28, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-09-2007 Mødested: Aarøsund Medborgerhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.40 Afbud: Allan Emilliussen. Fraværende: Uwe Jessen

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Birgit Sørensen, Børge Koch, Leif Pedersen, Connie Andersen, John Lauridsen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-11-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:20 Afbud: Uwe Jessen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 25-08-2008 Mødested: Mødeværelse 219 Haderslev Rådhus Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:55 Afbud: Bent K. Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-08-2009 Mødested: Hammelev Spejdergruppe, Brøkelhusvej 3, Hammelev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Afbud: Kurt Koch, Morten Jørgensen,

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 05-11-2007 Mødested: Mødelokale 1 Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 02-11-2009 Mødested: Mødelokale 3-Æ-18 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Afbud: Allan Emiliussen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 04-09-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN

Sundhedsudvalg REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN REFERAT - TILLÆGSDAGSORDEN Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 18-06-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 08:00 Sluttidspunkt: Kl. 09:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg, 18-06-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 10-01-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Alle var mødt. Rita Juhl deltog under punkterne 1-9. Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg

Folkeoplysningsudvalg REFERAT Folkeoplysningsudvalg Mødedato: Tirsdag den 19-01-2010 Mødested: Ny Hansborg Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:15 Afbud: Morten Jørgensen, John Lauridsen, Connie Andersen Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-04-2009 Mødested: Bispen mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 19.00 Sluttidspunkt: Kl. 20.45 Afbud: Børge Koch, Preben Holmberg, Birgit Sørensen og

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 01-10-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Tonny Thomsen deltog

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 11-05-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Jens Chr. Gjesing og Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 12-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:25 Afbud: Bemærkninger: Der er afbud til mødet den 26. marts 2007 fra

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Bemærkninger: Udvalget for Erhverv og Kultur, 08-01-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 16-01-2007 Mødested: Gram Fritidscenter Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21.00 Afbud:, Morten Jørgensen og Allan Emiliussen Bemærkninger:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18-12-2007 Mødested: Haderslev Idrætscenter mødelokale 2 Starttidspunkt: Kl. 20:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:25 Afbud: Børge Koch, Birgit Sørensen, John

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-04-2008 Mødested: Bevtoft Hallens Cafeteria Starttidspunkt: Kl. 20:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Preben Holmberg, Leif Pedersen, Allan Emiliussen

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Torsdag den 17-04-2008 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 08-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:45 Afbud: Anne Grethe Smith Fraværende: Bemærkninger: Under pkt. 24 deltog Kommunelæge

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 20-08-2007 Mødested: Kløvervænget 26, mødelokale 1 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 21-09-2010 Mødested: Hansborg kl. 16:30 eller Sommersted Boldbaner kl. 17:00 Vestermarksvej 2, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 16:30 / Ordinært

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2007 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, Arbejdsmarkeds-

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune

Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Offentliggørelse af vederlag for 2008 - Haderslev Kommune Byrådsmedlemmer Borgmester H.P. Geil Kommunernes Landsforening, Kommunekontaktrådet, næstformand kr. 50.000,00 Kommunernes Landsforening, IT og

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 ONSDAG DEN 24. SEPTEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 24. september 2008 Side: 2 Fraværende: Torben Skovhus

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 22-08-2007 Mødested: Thomas Eriksens kontor, Vojens Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Yrsa Theisen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Bæredygtighedsudvalg

Bæredygtighedsudvalg REFERAT Bæredygtighedsudvalg Møde nr.: 3 Mødedato: Mødevarighed: 12.30-14.45 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BD Kvalitetskontrakt 2010 Horsens Kommune 2 BD Sundhedsvision

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 13-03-2007 Mødested: Mødelokale nr. 202 ved siden af byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:05 Afbud: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 27-04-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Afbud: Holger Mikkelsen Fraværende: Bemærkninger: Udvalget for Erhverv

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 18-11-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:20 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 24-04-2007 Mødested: Halk Skole Hejsagervej 91, Halk Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Eva Roth Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 05-02-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Tirsdag den Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 11-12-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 11-12-2007

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Kulturudvalget Dagsorden Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetvejledning 2014 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2014 og overslagsårene 2015-2017. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 07-02-2007 Mødested: Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø, 07-02-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Onsdag den 18-11-2009 Mødested: Bispen, lokale 12, 1. sal Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Afbud: Børge Koch, Bent Steenberg, Birgit Sørensen,

Læs mere

for behandling af budgettet

for behandling af budgettet Inspirationsnotat nr. 2b til arbejdet i MED-Hovedudvalg 2.11.2009 Vejledning om procedureretningslinje for behandling af budgettet Budgettet har stor indflydelse på arbejds- og personaleforhold. Retningslinje

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-12-2008 Mødested: 101 - Gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:50 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Uwe Jessen Fraværende:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 10-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger: Dialogmøde med Haderslev

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09. 19. september 2011 1545 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S mandag 19. september 2011, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22-01-2008 Mødested: KFUM s klublokale, Kløvermarken 1, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Leif Pedersen i stedet

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen REFERAT Beredskabskommissionen Mødedato: Mandag den 25-10-2010 Mødested: Fjelstrup Brandstation Skolebakken 4 Fjelstrup 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Lars Damkjær

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-02-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, gæstekantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Uwe Jessen, Finn Lykkeskov, Allan

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 28-08-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Afbud: Bemærkninger: Udvalget for Børn og Familie, 28-08-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 25-03-2008 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Kim Quist Fraværende: Bemærkninger: Folkeoplysningsudvalget, 25-03-2008

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 28-02-2007 Mødested: Forsyning Fjordargervej 32 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 12:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jan Christensen Fraværende:

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 08-08-2007 Mødested: Mødelokale Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Afbud: Solveig Thy Gajda, Flemming K. Jensen og Carsten

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den

Integrationsrådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Onsdag den 20-05-2009 Mødested: Meldes ud senere Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Afbud: Allan Emiliussen, Hanne Hauge og Kim Nørbygaard Fraværende:

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Kultur- og Fritidsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 08-06-200 Dato: 3-05-200 Sag nr.: KFU 36 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd R e f e r a t Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 24. april 2006 Mødested: Lok. 219 - Rådhuset Starttidspunkt: Kl. 16.00 Sluttidspunkt: Kl. 17.35 Udsendelsesdato: 26. april 2006 Bemærkninger: deltog

Læs mere

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Teknik og Miljøudvalget Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 08. august 2006 Mødested: Materielgården, Håndværkervej 40, Tønder Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde 16.20 Fraværende: Preben Linnet Bo Jessen og Niels

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 2 Mødedato: 23.04.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.30 Charlotte Juhl Andersen, Ulrik Kragh, Elise Gerstrøm, Mødested: Mødelokale 4 Jytte Holm Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 26-11-2007 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18.45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Ella Skjellerup forlod mødet kl.

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 09-03-2009 Mødested: Haderslev Rådhus, mødelokale 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:10 Afbud: Finn Lykkeskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere