Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4"

Transkript

1 Trafikforsikring

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport 5 Personskadedækning 5 Ansvarsforsikring ved ukendt skadevolder flugtbilist 5 Skader forvoldt af løse hunde 5 Privat fuldtidsulykkesforsikring 5 Eksempler 5 Noter 9

3 Indledning Formålet med denne publikation er at give dig et overblik over de forskellige typer forsikringer, du som sygeplejerske kan være omfattet af, hvis du bliver involveret i en trafi kulykke i arbejdstiden. Nogle af forsikringerne er lovbestemte, som eksempelvis arbejdsskadesikringsloven og andre er overenskomstbaserede. Forsikringerne kan også være frivilligt tegnet enten af arbejdsgiver eller på dit eget initiativ og for din egen regning. Er du i tvivl om, hvordan du er forsikret på dit arbejde under færdsel i trafi kken, bør du få en orientering fra din arbejdsgiver. Publikationen er ikke altomfattende. I forbindelse med en konkret ulykke vil der opstå spørgsmål, du ikke kan få besvaret i denne publikation. Som ved andre typer af arbejdsskader kan du også i forbindelse med trafi kulykker i relation til dit arbejdet få råd og vejledning fra Dansk Sygeplejeråd. Kontakt din lokale kreds. Indledningsvis i publikationen gennemgås de forskellige forsikringstyper kort. Herefter illustrerer en række eksempler, hvorledes forsikringstyperne kan komme i brug, og hvordan de virker i forhold til hinanden. Begreber, der anvendes, er markeret med note, der henviser til forklaring sidst i publikationen. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 1 Arbejdsskadesikringen gælder, når en ulykke sker i arbejdstiden, og når ulykken opfylder arbejdsskadesikringens defi nition på en arbejdsulykke 2. Fra arbejdsskadesikringen kan ydes betaling for behandlingsudgifter, erstatning for varigt mén 3, erhvervsevnetabserstatning 4 og forsørgertab 5. Sikringen yder ikke erstatning for svie og smerte 6, løntab 7 eller andre tab 8. Autoansvarsforsikring Det er lovpligtigt for en bilejer at have en autoansvarsforsikring. Erstatningsansvaret følger af Færdselslovens 101, stk 1 og lyder:»den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld eller ved eksplosion eller brand, der hidrører fra brændstofanlæg i køretøjet«. Selve erstatningen opgøres i henhold til erstatningsansvarsloven og dækker svie og smerte 6, løntab 7, mén 3, erhvervsevnetab 4, forsørgertab 5, og andet tab 8. Den lovpligtige autoansvarsforsikring dækker udelukkende skader, som køretøjet forvolder på andre eksempelvis passagerer. Autoansvarsforsikringen på din bil eller din arbejdsgivers bil dækker ikke dig, hvis du er fører af bilen. Er der imidlertid en modpart i ulykken, vil du, som fører af din bil, være omfattet af modpartens autoansvarsforsikring. Får du for eksempel ikke fat i modparten, er du som fører ikke dækket af nogen ansvarsforsikring. I dette tilfælde kan du rette henvendelse til Dansk Forening for Internationale Køretøjer (D.F.I.M) på telefon Foreningen 3

4 fremsender en særlig ansøgning til forsikringsmæssig dækning, fordi forsikringsselskaberne er gået sammen om at have en forsikring, der kan dække, når et ukendt køretøj er årsag til personskade. I en sådan situation kan du, som fører af bilen, være omfattet af arbejdsskadeforsikringen samt eventuelt en privat fuldtidsulykkesforsikring. Eventuelle passagerer er som nævnt dækket af ansvarsforsikringen. Ansvaret, i henhold til færdselslovens 101, er uafhængigt af, om nogen er skyld i skaden eller ej. Dette kaldes også for et objektivt ansvar. Som udgangspunkt omfatter ansvaret kun skader, der er opstået i forbindelse med køretøjets drift. Holder bilen eksempelvis parkeret, og du kommer til skade ved at få fi ngeren i klemme i døren, er skaden ikke opstået i forbindelse med køretøjet i drift og derfor ikke omfattet af autoansvarforsikringen. Hvis skaden er omfattet af både arbejdsskadeforsikring og af autoansvarsforsikring, har arbejdsskadeforsikring forrang. I praksis betyder det, at erstatning for behandlingsudgifter, mén, erhvervsevnetab og forsørgertab alene udbetales fra arbejdsskadeforsikringen. Eventuel erstatning for svie og smerte, løntab og andet tab kan udbetales fra modpartens ansvarsforsikring. Det er vigtigt at fremhæve, at hvis du er involveret i en såkaldt soloulykke, hvor du ikke kører ind i en anden trafi kant, er du som fører ikke omfattet af dit eget køretøjs ansvarsforsikring. Autoskadeforsikring (kasko) Autoskadeforsikring kaldes også for kaskoforsikring og er en frivillig forsikring, du kan tegne for din bil. Forsikringen dækker skader på det forsikrede køretøj, men ikke personskade. Hvis du kører i egen bil, som led i dit arbejde, og i den forbindelse får en kaskoskade, skal du være opmærksom på, at du muligvis stiger i forsikringspræmie/selvrisiko. En sådan øget udgift til forsikring kommer du selv til at betale, med mindre du har en aftale med din arbejdsgiver om, at arbejdspladsen betaler. Dansk Sygeplejeråd har den principielle holdning, at det er arbejdsgiverens opgave at stille nødvendig transport til rådighed for medarbejderne. Auto/trafikulykkesforsikring En auto/trafi kulykkesforsikring kaldes også for en førerulykkesforsikring. Der er tale om tillægsforsikring, som kan tegnes således, at den omfatter fører og/eller passagerer i køretøjet. Forsikringen dækker også føreren i forbindelse med en soloulykke. Vilkårene for forsikringen varierer fra selskab til selskab, men har sædvanligvis stor lighed med ulykkesforsikring. Derfor dækker forsikringen ikke sædvanligvis, hverken tabt arbejdsfortjeneste eller svie og smerte, men det kan tegnes som en tillægsforsikring i visse selskaber (se nedenfor). Du bør være opmærksom på, om denne forsikring kommer til udbetaling, hvis der er andre forsikringer, som dækker. For eksempel, hvis der er tale om en ulykke, der kan anerkendes som en ulykke efter arbejdsskadeforsikringen, eller hvis du modtager erstatning fra modpartens forsikringsselskab. 4

5 de forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikringer for hunde. Puljen hedder Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde (F.A.H.). Du kan kontakte F.A.H på tlf.: Overenskomstbaseret ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport Den overenskomstbaserede ulykkesforsikring indgår i Arbejdstidsaftalen for såvel amter som kommuner. Forsikringen dækker ved tilskadekomst i forbindelse med patientledsagelse ved ambulancetransport (bil, fly eller helikopter). Dog gælder forsikringen ikke for tjenestemandsansatte. Personskadedækning Som tidligere nævnt er føreren ikke dækket af bilens ansvarsforsikring. Derimod er føreren med en personskadeforsikring sikret samme erstatning, som hvis der havde været en dækkende ansvarsforsikring. Eksempelvis ved en soloulykke. Også her bør du være opmærksom på eventuelle forskelle i dækningen fra forskellige forsikringsselskaber. Ansvarsforsikring ved ukendt skadevolder flugtbilist Skader forvoldt af en flugtbilist kan dækkes af den fælles pulje Dansk Forening for Internationale Køretøjer (D.F.I.M), som forsikringsselskaberne har oprettet. Du skal dog have dokumentation for, at skaden er forvoldt af en flugtbilist. Dokumentation kan ske i form af politianmeldelse eller vidner. Du kan kontakte D.F.I.M. på tlf.: Skader forvoldt af løse hunde I Danmark skal hunde være ansvarsforsikrede. Skader, der er forvoldt af hunde med ukendt ejer, kan dækkes af en fællespulje, som er oprettet af Privat fuldtidsulykkesforsikring En fuldtidsulykkesforsikring gælder også i arbejdstiden. De fleste, der har tegnet en ulykkes forsikring, har dog alene tegnet en såkaldt fritidsulykkesforsikring, der selvsagt ikke gælder, når ulykken er sket i arbejdstiden. En fuldtidsulykkesforsikring dækker som oftest alene varigt mén også kaldet invaliditet fra 5%. Nogle dog først fra en højere méngrad. En ménerstatning fra en privat fuldtidsulykkesforsikring udbetales oveni eventuel ménerstatning fra arbejdsskadesikringen eller fra en ansvarsforsikring. Behandlingsudgifter betales kun en gang og primært fra arbejdsskadesikringen. Erstatning ved død udbetales oveni en forsørgertabserstatning fra arbejdsskadesikringen. Der ydes som oftest ikke erstatning for erhvervsevnetab, løntab eller svie og smerte fra en ulykkesforsikring. Du skal være opmærksom på, at ulykkesdefi nitionen i privattegnede forsikringer kan være forskellig fra selskab til selskab og forskellig fra ulykkesdefi nitionen i arbejdsskadesikringsloven. Eksempel 1 Lise kører alene i egen bil som hjemmesygeplejerske for en kommune. En bil kører ind i siden på Lises bil. Lise kommer til skade og er sygemeldt. Da ulykken sker i arbejdstiden og som led i arbejdet, er Lise omfattet af arbejdsskadesikringsloven. Som fører af bilen er Lise ikke dækket af sin egen autoansvarsforsikring, men da der er en modpart, vil Lise være omfattet af modpartens autoansvarsforsikring. Det er derfor vigtigt at få noteret ned, hvem modparten er. Som nævnt kan 5

6 der tegnes en særlig auto/trafi kulykkesforsikring, der omfatter bilens fører. Endvidere vil Lise være omfattet af en eventuel privattegnet fuldtidsulykkesforsikring. Eksempel 1a Trafi kulykke som i eksempel 1. Dog har Lise en kollega med som passager. Følgende vil gælde for kollegaen. Såfremt kollegaen også var på arbejde, er vedkommende omfattet af arbejdsskadesikringen. Som passager er kollegaen også omfattet af Lises autoansvarforsikring. Som nævnt kan der tegnes særlige auto/trafi kulykkesforsikringer, hvis dækning fremgår af selve policen. Kollegaen vil være omfattet af sin eventuelle privattegnede fuldtidsulykkesforsikring. Eksempel 2 Lise kører i egen bil på vej til et hjemmebesøg og kører på grund af glat føre ind i et træ. Her er tale om en såkaldt soloulykke. Som under eksempel 1 er Lise omfattet af arbejdsskadesikringen. Lise er ikke automatisk omfattet af nogen autoansvarsforsikring, da der ingen modpart er. Det betyder, at Lise alene er omfattet af arbejdsskadeforsikringen, og derfor ikke kan få erstatning fra en ansvarsforsikring herunder erstatning for svie og smerte og eventuelle løntab. Er der imidlertid tegnet en særlig forsikring for Lise, som indeholder personskadedækning, kan forsikringen dække Lise. Dækningen vil være den samme som på en ansvarsforsikring eller erstatning for behandlingsudgifter og varigt mén som på en ulykkesforsikring, eller førerulykkesforsikring, der dog dækker som ulykkesforsikring med behandlingsudgifter og varigt mén. Er Lise omfattet af en eventuel privattegnet fuldtidsulykkesforsikring, er forsikringsbetingelserne de samme for kørsel i egen bil som for kørsel i en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dog kan din præmie/selvrisiko for kaskoforsikringen stige ved ulykke ved kørsel i egen bil. Eksempel 2a Lise er i egen bil med en kollega som passager på vej til et hjemmebesøg og kører på grund af glat føre ind i et træ. Som under eksempel 1 og 2 er såvel Lise som hendes kollega omfattet af arbejdsskadesikringen. Dog er kollegaen som passager omfattet af Lises autoansvarsforsikring, mens Lise som fører af bilen ikke er omfattet af nogen autoansvarsforsikring, da der ingen modpart er. Du skal være opmærksom på, at eventuelle fuldtidsulykkesforsikringer også kan yde dækning. Forsikringsbetingelserne er de samme for kørsel i egen bil som for kørsel i en bil stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Dog kan din præmie og selvrisiko for kaskoforsikringen stige ved ulykke ved kørsel i egen bil. Eks. 3 Lise kører på cykel som hjemmesygeplejerske og bliver påkørt af en bil. Skaden er omfattet af arbejdsskadesikringen. Lise er dækket af bilistens autoansvarsforsikring og dækket af eventuel fuldtidsulykkesforsikring. Det er vigtigt, at du husker at noterer modpartens navn, adresse og nummerplade. 6

7 Du bør være opmærksom på, at en eventuel privat fuldtidsulykkesforsikring også kan yde dækning. Eksempel 4 Lise deltager i en akut patienttransport i ambulance. Ambulancen bliver impliceret i en trafi kulykke, og Lise kommer til skade. Eks 3a Er modparten i ulykken en cyklist, fodgænger eller et dyr. Er modparten en fodgænger eller cyklist, dækker dennes eventuelle ansvarsforsikring såfremt modparten er skyld i ulykken her gælder ikke objektivt ansvar, som ved en bilulykke. Har modparten skylden, men ingen forsikring og ingen penge, kan det være svært for dig at få din erstatning. Er der tale om, at et dyr på vejen er en medvirkende årsag til ulykken, er det dyrets ejers ansvarsforsikring, der dækker, dog under den forudsætning, at ejeren af dyret eksempelvis har misligholdt den indhegning, som dyret er sluppet ud af. Men med mindre ejeren står med dyret, kan det være en vanskelig opgave at fi nde ejeren til et tilfældigt dyr. Er skadevolderen en hund, og lykkes det ikke at fi nde hundens ejermand, er der en særlig forsikring, der dækker ulykker forårsaget af hunde. I så fald ring til Foreningen af Forsikringsselskaber til Overtagelse af lovpligtige Ansvarsforsikringer for Hunde (F.A.H.). Du kan kontakte F.A.H. på telefon: Lise er omfattet af arbejdsskadesikringen. Her er Lise passager. Derfor dækker ambulancens autoansvarsforsikring Lise som passager. Er Lise ansat i amt eller kommune er der tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Forsikringen fremgår af Arbejdstidsaftalen og yder erstatning ved mén og dødsfald. Eksempel 4a Lise kommer til skade under en ambulancekørsel, uden at der sker en egentlig trafi kulykke. Eksempelvis i forbindelse med en hård opbremsning, en undvigemanøvre eller på grund af et bump på vejen. Her vil arbejdsskadeforsikringen dække, hvis ulykkesdefi nitionen er opfyldt 2. Det skal dog afklares, om Lises tilskadekomst er omfattet af køretøjets autoansvarsforsikring. Det vil være tilfældet, hvis der er tale om en skade som følge af et færdselsuheld opstået på grund af bilens drift. Det skal også afklares, om Lise er omfattet af Arbejdstidsaftalens kollektive ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Eksempel 4 b Tilskadekomsten sker ikke ved en trafi kulykke i forbindelse med køretøjets drift, fordi køretøjet er parkeret. I situationen dækker køretøjets autoansvarsforsikring ikke. I så fald er Lise omfattet af arbejdsskadesikringen og eventuelt en privattegnet fuldtidsulykkesforsikring. 7

8 Eksempel 4 c Lise kommer til skade på selve ulykkesstedet i forbindelse med redningsarbejdet. I situationen er Lise omfattet af arbejdsskadesikringsloven, såfremt hændelsen opfylder ulykkesbegrebet. Skulle Lise blive påkørt af en bil under arbejde på ulykkesstedet, er Lise omfattet af skadevolderens bilistens autoansvarsforsikring. Du skal være opmærksom på, der kan tegnes særlige forsikringer, som dækker ved præhospitalsarbejde altså arbejde på skadestedet. Undersøg dette hos din arbejdsgiver og forsikringsselskab. Det skal afklares, om Lise er omfattet af Arbejdstidsaftalens kollektive ulykkesforsikring for sygeplejersker under patienttransport. Gælder sædvanligvis alene i Danmark. Og eventuelt privat tegnet fuldtidsulykkesforsikring dækker, som sædvanligvis hele verden. Tjek altid forsikringsforholdene inden du rejser til udlandet. Eksempel 5 Lise assisterer under hjemtransport af patient fra udlandet (ambulance/tog/fl y/skib) og kommer til skade ved en ulykke. Arbejdsskadesikringen dækker ved arbejde i udlandet, hvis arbejdstageren eller skadelidte ved udsendelsen har bopæl her i landet og udsenderen eller arbejdsgiveren er en her i landet hjemhørende virksomhed. Det er værd at bemærke, at ved arbejde i udlandet dækker arbejdsskadesikringen kun de første 12 måneder af udlands opholdet. Kasko og autoansvarsforsikring dækker sædvanligvis i Europa og udvalgte andre lande dog kun ved ambulancetransport. 8

9 4. Erhvervsevnetabserstatning Arbejdsskadestyrelsen skriver: I det omfang en arbejdsskade har medført et varigt tab af erhvervsevne på mindst 15 procent, gives der erstatning for det. Ved vurderingen tages der hensyn til skadelidtes muligheder for at forsørge sig selv ved et arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den skadelidte efter evner, uddannelse, alder og mulighed for omskoling/optræning. Beregningen af erhvervsevnetabet sker på grundlag af den lønindtægt, skadelidte havde i året forud for skaden. Noter 1. Arbejdsskadesikring Udfører du lønnet eller ulønnet arbejde for en arbejdsgiver her i landet, er du omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. 2. Arbejdsulykke Fra 1. januar 2004 defineres en arbejdsskade i henhold til arbejdsskadesikringen som:»en personskade, forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller inden for 5 dage.. For skader fra før 1. januar 2004 gælder de tidligere gældende arbejdsskadebegreber. 3. Varigt mén Arbejdsskadestyrelsen skriver i sin pjece Hvad betyder det? : Varigt mén er de fysiske og psykiske følger af en arbejdsskade, og de gener, de medfører i skadelidtes dagligdag. Ménet fastsættes med udgangspunkt i méntabellen til mellem 5 og 100 procent under helt specielle omstændigheder op til 120 procent. Der ydes ikke godtgørelse for mén under 5 procent. Godtgørelsen nedsættes, hvis skadelidte er fyldt 60 år på skadestidspunktet. Efter erstatningsansvarsloven opgøres erhvervsevnetabet anderledes, bl.a. beregnes erstatningen som 10 x årslønnen forud for skaden gange den fastlagte erhvervsevnetabsprocent. Erhvervsevnetabsersatning fra arbejdskadeforsikringen modregnes i en eventuel erhvervsevnetabserstatning fra erstatningsansvarsloven. 5. Forsørgertabserstatning Arbejdsskadestyrelsen skriver: 1 Den efterladte ægtefælle eller samlever kan afhængigt af økonomisk og sociale forhold få tilkendt erstatning for tab af forsørger, hvis en arbejdsskade har medført døden. Erstatningen udgør 30 procent af afdødes lønindtægt i året forud for arbejdsskaden. 2 Børn under 18 år har ret til erstatning for tab af forsørger. Erstatningen udgør 10 procent af afdødes lønindtægt i året forud for arbejdsskaden. I særlige tilfælde kan ordningen omfatte børn op til 21 år. Se overgangsbeløb. Overgangsbeløb Overgangsbeløb er et engangsbeløb, som bliver udbetalt, hvis en arbejdsskade medfører døden. Det tilkendes den efterladte ægtefælle. Det kan også udbetales til en samlever, når samlivet har varet i mindst 2 år før dødsfaldet. 9

10 Erstatningsberettigede efterladte Erstatningsberettigede efterladte er: 1 afdødes ægtefælle, hvis ægteskabet var indgået før arbejdsskaden skete, og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for skadelidtes død. 2 afdødes ægtefælle, hvis ægteskabet var indgået, efter arbejdsskaden var sket, ægteskabet havde varet mindst 2 år på tidspunktet for skadelidtes død, og ægtefællerne levede sammen på tidspunktet for dødsfaldet. Udbetales med virkning fra 1. juli 2002 frem til arbejdet kan genoptages, eller frem til det er muligt at vurdere et midlertidigt eller varigt erhvervsevnetab. 8. Andre tab I henhold til erstatningsansvarloven kan udgifter/ tab, der vurderes at være en følge af skaden, dækkes. 3 afdødes samlever, hvis samlivet var etableret før arbejdsskaden, og samlivet ved dødsfaldet havde varet mindst 2 år. 4 børn under 18 år, som afdøde havde forsørgerpligt for. 5 børn under 21 år, som afdøde havde haft forsørgerpligt for, og som er under uddannelse. En registreret partner regnes som ægtefælle. Forsørgertabserstatning fra Erstatningsansvarsloven udgøres af et overgangbeløb, der udbetales til den efterlevende. 6. Svie og smerte Udbetales ikke efter arbejdsskadeforsikringen, men kun hvis der er en ansvarlig skadevolder ifølge Erstatningsansvarsloven. Erstatning for svie og smerte opgøres som en fast takst pr. dag, man er lægedokumenteret sygemeldt. Fra 1. Juli 2002 med 130 kr. pr sygedag. Dog maksimalt kr. 7. Løntab Udbetales ikke efter arbejdskadeforsikringsloven, men kun hvis der er en ansvarlig skadevolder ifølge erstatningsansvarsloven. Erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste opgøres ud fra det faktisk lidte løntab, det vil sige den forventede indkomst i sygeperioden med fradrag af det, der løbende er udbetalt skadelidte i perioden, herunder sygedagpenge. 10

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader

erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader erstatningsgruppen GODE råd OM Personskader kan JEG FÅ erstatning, SELVOM JEG VAR skyld i UlYkken? (Selvom det var din skyld, kan du muligvis godt få erstatning) advodan vejen a/s, erstatningsgruppen ERSTATNINGSGRUPPEN

Læs mere

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web

16. marts Styrelsen for Videregående Uddannelser. Bredgade København K Tel Fax Mail Web Styrelsen for Videregående Uddannelsers klausuler nr. 1.0 for forsikring ved udsendelse af studerende på videregående uddannelser og elever på erhvervsrettede grund- og efteruddannelser gennem EU-programmet

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Erstatning. Erstatning ved personskade

Erstatning. Erstatning ved personskade Erstatning Erstatning ved personskade Mulighederne for at få erstatning er noget af en jungle at navigere i, og det kan være vanskeligt at finde ud af, hvor man kan få erstatning, og hvor meget man kan

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2010 Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer (INTOPS), dvs. konfliktforebyggende,

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik

Personskadeerstatning A-Z. - et overblik Personskadeerstatning A-Z - et overblik Advokat Christian Bo Krøger-Petersen, Kammeradvokaten Advokat Marianne Fruensgaard, Hjulmand og Kaptain FEF Danske Advokaters Fagdag 2012 Erstatningssystemet Erstatningsansvarsloven

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring. Arbejdsskadeforsikring. Lovpligtig arbejdsskadeforsikring (lov om forsikring mod følger af arbejdsskade). Lovens arbejdsskadebegreb omfatter alle skader, der skyldes ulykker eller kortvarige skadelige

Læs mere

Hvordan beregner vi din erstatning?

Hvordan beregner vi din erstatning? Hvordan beregner vi din erstatning? www.patientforsikringen.dk Erstatningsansvarsloven Erstatninger for skader, der sker i forbindelse med be handling og undersøgelse, eller som skyldes brugen af lægemidler

Læs mere

Hvis du kommer til skade...

Hvis du kommer til skade... Forsvarets Personeltjeneste Forsvarets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Januar 2011 Hvis du kommer til skade... Erstatningsforhold ved tilskadekomst og dødsfald under udsendelse i internationale operationer

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2014 TIL 30. NOVEMBER 2015 JANUAR 2015 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2014 til og med 30. november 2015 Personskader,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger. Personskade 1 Bekendtgørelse nr. 885 af 20. september 2005 af lov om erstatningsansvar med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 1545 af 20. december 2006 1 Erstatningsansvarsloven. (Patientskadeankenævnets Internetversion).

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Social- og Indenrigsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 26. oktober 2015 Kontor:

Læs mere

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven

Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Arbejdsbetinget cancer som arbejdsskade Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandling Ydelser efter arbejdsskadeloven Bent Mathiesen Koordinerende overlæge Chef for det lægelige område Forsikringsmedicin er den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar LBK nr 266 af 21/03/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-702-0020 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1493 af 23/12/2014

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2012 TIL 30. NOVEMBER 2013 JANUAR 2013 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2012 til og med 30. november 2013 Ved skader,

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Serviceforbundet Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Beregning af personskadeerstatning

Beregning af personskadeerstatning BEREGNING AF PERSONSKADEERSTATNING I PERIODEN 1. DECEMBER 2015 TIL 30. NOVEMBER 2016 JANUAR 2016 SIDE 1 Beregning af personskadeerstatning Perioden 1. december 2015 til og med 30. november 2016 Personskader,

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016

Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Arbejdsskade -, erstatnings- og forsikringsforhold Ringsted den 18. maj 2016 Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor Program Program Præsentation af Forsvarsministeriets arbejdsskadeog

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Lovafdelingen Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2007-702-0067 Dok.: ASP40092 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE

Kapitel 1. Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger PERSONSKADE 1 Patientskadeankenævnets datasammenskrivning af lov om erstatningsansvar. Sammenskrivningen omfatter Justitsministeriets datasammenskrivning nr. 11335 af 5. oktober 1994, 2 i lov nr. 73 af 1. februar

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning

ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning ARBEJDS SKADE Forløbet af sager om arbejdsskade og erstatning INDHOLD 4 FÅ KLARHED OVER FORLØBET I DIN SAG 4 TO HOVEDOMRÅDER FOR ERSTATNING 5 LOV OM ARBEJDSSKADESIKRING 6 DETTE DÆKKER LOVEN 7 DIN SKADE

Læs mere

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Metal Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2014 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2005 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid. Fritidsulykkesforsikringen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Nr. 582 23. juni 2008 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om erstatningsansvar Kapitel 1 Erstatning og godtgørelse for personskade og tab af forsørger Kapitel 2 Erstatningsansvar for skade, der

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 24, stk. 4) forhøjes til kr. Teknisk vejledning om regulering af beløb og ydelser fra 1. januar 2004 efter lov om arbejdsskadesikring, lov om sikring mod følger af arbejdsskade, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om forsikring mod

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1)

Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Nr. 65 24. januar 1995 Bekendtgørelse om forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning 1) Kapitel 1 Personkredsen samt erstatnings- og godtgørelsesbegivenheden Kapitel 2 Ydelserne og beløbene

Læs mere

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Danske risikorådgiveres temadag 2015 Fakta om hvordan tingene hænger sammen, forsikrings- og erstatningsretligt. Karin Hornbøll og Dorthe Albertsen Agenda Kommunens forsikringer

Læs mere

Lov om arbejdsskadesikring

Lov om arbejdsskadesikring Lov om arbejdsskadesikring og andre erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Formål med arbejdsskadeloven At yde erstatning til personer der bliver påført en personskade, som skyldes

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader

Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Tryg i livet når helbredet svigter Nyttige råd og vejledning, ved arbejdsskader Du har været udsat for en arbejdsskade og har brug for hjælp. Ud over de fysiske

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen

Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Når arbejdsulykken er sket Vejledning til arbejdsmiljøgruppen Definitionen af en arbejdsskade: En arbejdsskade dækker over to forskellige begreber: - arbejdsulykker og - erhvervssygdomme En arbejdsulykke

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2018 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam

Arbejdsskader og erstatningsmuligheder. Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Arbejdsskader og erstatningsmuligheder Ved Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam Dagens program - Introduktion af Arbejdsskadeteamet - Ulykker og Erhvervssygdomme - Registrering og anmeldelse - Erstatningsansvar

Læs mere

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring.

Denne lov er med virkning fra 1. januar 2004 ophævet og erstattet af lov nr. 422 af 10. juni 2003 om arbejdsskadesikring. Notat 1 Æbeløgade 1 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 39 17 77 00 Fax 39 17 77 11 ask@ask.dk www.ask.dk cvr.nr. 16-80-99-34 Hverdage 10-15 Torsdag 10-18 1. Indledning Anordning nr. 273 af 24. april 2001

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

10. DMUs og DIFs forsikringer

10. DMUs og DIFs forsikringer Forsikringsdækning Ved ethvert stævne skal der gennem DMU være tegnet forsikring i det af lovgivningen og DMU krævede omfang. De lovgivningsmæssige krav til forsikringsdækningen er fastsat i Trafikministeriets

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikring Ulykkesbegrebet Arbejdsskadesikringslovens 6, stk. 1 Ved en ulykke forstås efter denne lov en personskade forårsaget af en hændelse eller en påvirkning, der sker pludseligt eller

Læs mere

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015

HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 HK Heltidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket PRIS 45 KR./MÅNED PR. 1. JANUAR 2015 1 Hvad er en heltidsulykkesforsikring? Heltidsulykkesforsikringen sikrer dig, hvis du bliver varigt invalid ved

Læs mere

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING

HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING HKKF Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING 2015 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr.

a. Maksimumsbeløbet for årslønnnen ( 41, stk. 3) forhøjes til kr. b. Minimumsbeløbet for årslønnen ( 41, stk. 4) forhøjes til kr. CIRKULÆRE OM REGULERING AF BELØB OG YDELSER FRA 1. JANUAR 2000 EFTER LOV OM SIKRING MOD FØLGER AF ARBEJDSSKADE, LOV OM ARBEJDSSKADEFORSIKRING OG LOV OM FORSIKRING MOD FØLGER AF ULYKKESTILFÆLDE Ved lov

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde

Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Forsikringsforhold og frivilligt arbejde Denne pjece er målrettet ansatte og frivillige uden foreningstilknytning i kommunale institutioner og tilbud. Pjecen giver et overblik over, hvad der er vigtigt

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 406 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Administrationsafdelingen Dato: 11. oktober 2007 Kontor: Budget- og Planlægningskontoret

Læs mere

Gode råd om... Arbejdsskader

Gode råd om... Arbejdsskader Gode råd om... Arbejdsskader INDHOLD Arbejdsskader 3 Hvad er en Arbejdsskade? 3 Arbejdsulykke 3 Erhvervssygdom 3 Årsagssammenhæng 3 Stress 3 Er ulykken sket i forbindelse med arbejdet? 4 Under transport

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning

NOTAT. Håndtering af sager om vold mod ansatte. Indledning NOTAT Håndtering af sager om vold mod ansatte Indledning KL har i løbet af efteråret modtaget henvendelser fra flere kommuner vedrørende kommunernes håndtering af sager om vold mod ansatte, herunder særligt

Læs mere

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme.

Arbejdsskade. Retssag. Anmelde. Beskriv ulykken ARBEJDSSKADER. Sygedagpengesats. Sygdom. Forsikringsselskab. Erhvervssygdomme. Værd at vide om ARBEJDSSKADER Anmelde Sygedagpengesats Arbejdsskade Arbejdsmiljørepræsentanten Beskriv ulykken Sygdom Hvis det sker for dig Retssag Arbejdsulykker Erhvervssygdomme Forsikringsselskab HVIS

Læs mere

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket

Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket Teknisk Landsforbund - Gratis Ulykkesforsikring for studerende: Sådan er du dækket 2014 1 Hvad er en ulykkesforsikring? En ulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke. Det er en kollektiv

Læs mere

Er du kommet til skade på jobbet?

Er du kommet til skade på jobbet? Er du kommet til skade på jobbet? 2 Er du kommet til skade på jobbet? Det kan være vældig indviklet at finde ud af reglerne omkring en arbejdsskade. Der er bestemte regler for, hvornår og hvordan skaden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

værd at vide om arbejdsskader

værd at vide om arbejdsskader arbejdsskader værd at vide om Hvis det sker for dig Kommer du ud for en arbejdsskade er det meget vigtigt, at du ved, hvad du skal gøre for at få en eventuel erstatning. Denne pjece kan kan hjælpe dig.

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1204 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 2. oktober 2009 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-792-1021

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring AS001 pr. 1. januar 2016 I tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Indhold 1 Forsikringens omfang 3 2 Forsikringens ikrafttrædelse 3 3 Forsikringstagerens oplysningspligt 3 4 Præmiens beregning

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Selvforsikrede enheder Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret.

For kommuner og regioner er der tale om, at det er en ret at kunne være selvforsikret, mens det er en pligt for staten at være selvforsikret. Notat Sankt Kjelds Plads 11 Selvforsikrede enheder Postboks 3000 2100 København Ø Tlf. 72 20 60 00 Fax 72 20 60 20 ask@ask.dk www.ask.dk CVR-nr. 16809934 Man 9-15 Tirs - fre 9-12 Information til selvforsikrede

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket

Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund - Personsikring: Se hvordan du er dækket 2013 1 Hvad er en personsikring? En personsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke eller dør. Det er en heltidsforsikring

Læs mere

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål

Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Forsikrings- og erstatningsspørgsmål Dette notat skal afdække de problemstillinger, som findes vedrørende universitetets erstatningsansvar og forsikringsforhold. Der er tre overordnede problemstillinger.

Læs mere

Servicelovens 103 og 104

Servicelovens 103 og 104 Personer som deltager i optrænings- eller beskæftigelsesprojekter, der er oprettet under 103 og 104 i Serviceloven er ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, medmindre dette følger af lovens bestemmelser.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

ERSTATNING VED PERSONSKADE

ERSTATNING VED PERSONSKADE ERSTATNING VED PERSONSKADE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus

Danske Risikorådgivere. Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Danske Risikorådgivere Temadag om forsikring og frivillige 21. maj 2015 Odense Rådhus Taleren Preben K. Hansen Konsulent i Arbejdsskadestyrelsen, Politik Jura og Analyse Medforfatter til den kommenterede

Læs mere

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011

EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011. Reders ansvar over for besætningen. Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Maj 2011 EMUCs Jura Netværk Seminar om pirateri den 4. maj 2011 Reders ansvar over for besætningen Niels Jørn Friborg Gorrissen Federspiel Oversigt Skadelidte besætningsmedlemmers ret til kompensation Den lovpligtige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring

Forsikring af dit fartøj. Sikkerhed til søs! Dansk Fartøjsforsikring Forsikring af dit fartøj Sikkerhed til søs! Fiskefartøjer Fritidsfiskefartøjer Erhvervsfartøjer Lystfartøjer Arbejdsskader mv. Dansk Fartøjsforsikring Dansk Fartøjsforsikring A/S forsikrer l Erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Arbejdsulykker og nærved-ulykker

Arbejdsulykker og nærved-ulykker Arbejdsulykker og nærved-ulykker ARBEJDSULYKKER OG NÆRVED- ULYKKER Hvad er forskellen på arbejdsulykker, erhvervsbetingede lidelser og nærvedulykker? Det får du viden om i denne pjece. Du kan også blive

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet

Nordisk Forsikringstidskrift 4/2013. Reform af det danske arbejdsskadesystem. Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Reform af det danske arbejdsskadesystem Hovedtræk i arbejdsskadesystemet Det danske arbejdsskadesystem har fokus på, at personer, der rammes af en arbejdsskade, får dækket det økonomiske tab for mistet

Læs mere

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN?

UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? UDSAT FOR VOLD ELLER TRUSLER PÅ ARBEJDSPLADSEN? 1. Udsættelse for vold på arbejde er en arbejdsskade: Udsættelse for vold på sin arbejdsplads er en arbejdsskade, som skal anmeldes til Arbejdsmarkedets

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu

Nordisk Forsikringstidskrift 2/2014. Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold. www.nft.nu Arbejdsskadeforsikringen dækningsmæssige forhold KRISTIAN SVITH 1. Indledning, emneafgrænsning og disposition I henhold til Arbejdsskadesikringsloven 1 (ASL) 1, stk. 1 er en arbejdsgiver objektivt ansvarlig

Læs mere

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING

EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING PRIVAT EVERGREEN ULYKKESFORSIKRING Når du er fyldt 60 år 1 Privat SIKRING AF DEN TREDJE ALDER Udviklet i samarbejde med Ældre Sagen Codan har sammen med Ældre Sagen udviklet den særlige Evergreen Ulykkesforsikring.

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ

Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål AX, AY og AZ Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 393 Offentligt T A L E 2. maj 2016 Samråd om dødsulykker i trafikken, Beskæftigelsesudvalget den 12. maj 2016 kl. 11, alm. del spørgsmål

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere