088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening"

Transkript

1 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

2 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

3 Indhold 1. Funktionsoversigt Forside Bagside Installation Forberedelser Aktiver tilstanden Install på masterregulatoren Aktiver tilstanden Install på den trådløse fjernbetjening Transmissionstest Start en transmissionstest på den trådløse fjernbetjening Montering Fjernbetjeningen er nu installeret Menuer Rum Vælg rum Muligheder Program Ferieprogram Zoneprogram Opsætning Alarmer Service menu Service Udgangsindstilling Standby-temperatur Adaptiv tilstand Low Energy Optimizer Varmepumpe min off tid Opvarmning/køling rør system rør (4-rør) system Relækonfiguration Dugføler Afinstallation Specifikationer Fejlfinding Figurer og illustrationer Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 3

4 1. Funktionsoversigt 1.1 Forside (fig. 1) Display. Funktionstast 1. Funktionstast 2. Op/ned-knap. Venstre/højre-knap. Ikon for systemalarm. Ikon for kommunikation med masterregulator. Ikon for skift til 230V-strømkilde. Ikon for lav batteristand. 1.2 Bagside (fig. 2) Bagplade/dockingstation. Batterirum. Skruehul til vægmontering. Skrue og rawlplug. Transformer/strømforsyningsstik. Bemærk: Den trådløse CF-RC-fjernbetjening har en selvforklarende menustruktur. Alle indstillinger udføres nemt med op/ned- og venstre/højre-tasterne kombineret med funktionstasterne. Når baggrundslyset i displayet er slukket, vil det første tastetryk kun aktivere dette lys. 4 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

5 2. Installation 2.1 Forberedelser Installer fjernbetjeningen, efter du har installeret alle rumtermostater. Fjern beskyttelsesstrippen for at tilslutte de medfølgende batterier. Udfør tilmelding af fjernbetjeningen til masterregulatoren inden for en afstand af 1,5 m. Når baggrundslyset i displayet er slukket, vil det første tastetryk kun aktivere dette lys. 2.2 Aktiver tilstanden Install på masterregulatoren (fig. 3) Tryk på menuknappen for at vælge tilstanden Install. Installationsindikatoren blinker. Aktiver tilstanden Install ved at trykke på OK. Installationsindikatoren tændes. 2.3 Aktiver tilstanden Install på fjernbetjeningen (fig. 1) Når batterierne er blevet installeret, skal du følge installationsguiden. Først vælges det ønskede sprog. Efter installationsprocessen indstilles tid og dato. Brug op/ned-knappen og venstre/ højre-knappen. Bekræft indstillingerne med OK. Installationsprocessen afsluttes med en mulighed for at navngive de rum, hvori rumtermostaterne befinder sig. Dette gør adgang til og håndtering af systemet meget nemt. Vælg Ændre i menuen Navngiv rum med funktionstast 2 ( ) for at ændre standardrumnavnene (f.eks. fra MC1 udgang 1.2 til Stuen ), og bekræft med OK. Du kan også bruge menuen Stav til at oprette andre navne. Når installationen er fuldført, vil opstartsskærmbilledet blive vist på displayet med nuværende tidspunkt og dato. Skærmen viser også den faktiske temperatur i det første rum på rumlisten (se afsnit for at vælge et andet rum til opstartsskærmen). Bemærk: Når en knap holdes nede under indstillingen, vil værdien ændres hurtigere. Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 5

6 3. Transmissionstest 3.1 Start en transmissionstest på fjernbetjeningen Menu Opsætning Linktest: Fra opstartsskærmen vælges Linktest for at påbegynde en test af den trådløse transmission mellem masterregulatoren og fjernbetjeningen. Status for linktesten bliver vist, lige efter testen er gennemført. Hvis linktesten ikke lykkes: Prøv at flytte fjernbetjeningen til et andet sted i rummet. Eller installer en repeater unit (CF-RU), og placer den mellem masterregulatoren og fjernbetjeningen. Bemærk: Linktesten kan tage nogle minutter, alt efter systemets størrelse. 4. Montering 4.1 Den trådløse fjernbetjening er nu installeret (fig. 2) Når fjernbetjeningen er blevet tildelt masterregulatoren (se afsnit 2), kan den monteres på væggen ved hjælp af bagpladen/dockingstationen. Dette gør det muligt at forbinde fjernbetjeningen til en 230V-strømkilde ved hjælp af den medfølgende transformer/ strømforsyningsstikket. Når den ikke står i dockingstationen, får fjernbetjeningen strøm fra to AA Alkaline 1,5 V-batterier. Kontroller transmissionen til masterregulatoren fra den ønskede placering ved at udføre en linktest (se afsnit 3), før du placerer bagpladen/dockingstationen på væggen. Monter bagpladen/dockingstationen på væggen med skruer og rawlplugs. Forbind dockingstationen til en 230V-strømkilde ved hjælp af transformeren/strømforsyningsstikket. Sæt fjernbetjeningen i dockingstationen. Bemærk: For at udvide transmissionsrækkevidden for CF2 + -systemet er det muligt at installere op til tre Repeater-enheder i en kæde (se fig. 4). 6 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

7 5. Menuer 5.1 Rum Menu Rum: Vælg menuen Rum for at åbne en liste over alle rum i systemet Vælg rum Menu Rum Vælg rum: I menuen Rum kan du vælge det ønskede rum. Skærmen viser oplysninger om indstillinger og faktiske temperaturer: Indikerer, at dette rum er inkluderet i et aktivt tidsprogram (se afsnit 5.2). Indikerer, at rumtermostaten snart løber tør for batteri. Indikerer, at den angivne værdi på rumtermostaten overskrider maksimums- eller minimumsgrænsen indstillet på fjernbetjeningen. Indikerer, at den angivne temperatur er højere end den faktiske temperatur. Indikerer, at den angivne temperatur er lavere end den faktiske temperatur Muligheder Menu Rum Muligheder: I menuen Rum skal du vælge Muligheder for at få adgang til følgende valgmuligheder for rum: Indstil temperatur: Her kan du indstille og låse den indstillede temperatur for rumtermostaten. Låsning forhindrer justering af den indstillede temperatur på selve rumtermostaten. Sæt Min/Max.: Her kan du indstille og låse minimum- og maksimumtemperaturer for rumtermostaten. Låsning forhindrer justering ud over disse grænser på selve rumtermostaten. Ændre rumnavn: Her kan du ændre rumnavne ved hjælp af en liste over mulige rumnavne, eller du kan bruge menuen Stav... til at indtaste andre navne. Indstil gulv Min/Max: Her kan du indstille og låse minimum- og maksimumtemperaturer for gulvoverfladen (kun muligt med rumtermostat med infrarød gulvsensor, CF-RF). Temp. sænkning: Her kan du vælge at ignorere den næste eller den igangværende sænkningsperiode (kan kun anvendes, hvis temp. sænkning er aktiveret, se afsnit 5.2.2). Køling: Her kan du deaktivere kølefunktionen for det pågældende rum (kun tilgængelig når masterregulatoren er i køletilstand). Opvarmning/køling Indst. tilstand: Indstil opvarmning/køling til Auto, Opvarmning eller Køling (kun tilgængelig når 3- eller 4-rørs opvarmning/køling er aktiveret). Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 7

8 Opvarmning/køling Indstilling låst: Her kan du vælge, om tilstanden opvarmning/ køling skal være Låst eller Låst op (kun tilgængelig når 3- eller 4-rørs opvarmning/køling er aktiveret). 5.2 Program Menu Program: Fra opstartsskærmen skal du aktivere menuen Program for at se mulighederne for tidsprogrammering Ferieprogram Menu Program Ferieprogram Nyt program: Fra menuen Program skal du vælge Ferieprogram Nyt program for at indstille rumtemperaturen for alle rumtermostater, f.eks. mens du er på ferie. Start- og slutdatoen for programmet indstilles nemt i en kalender ved at bruge op/ned- og venstre/højre-tasterne (fig. 1- / ) og ved at bekræfte hver indstilling med OK. Det nye program vises. Tryk på Ja for at aktivere programmet. Nyt program Start dato: 23. dec Slut dato: 1. jan Temperatur: 15,0 C Aktiver? Ja Nej Zoneprogram Menu Program Zoneprogram Programmer zoner: Fra menuen Program skal du vælge Zoneprogram Programmer zoner for at dele rum ind i (op til) seks zoner med (op til) tre forskellige tidsprogrammer for reduceret rumtemperatur på forskellige tider af døgnet. Tilføj rum til en zone: Vælg en zone for at se de rum, der er tilknyttet zonen. Vælg Muligheder Tilføj rum for at føje nye rum til zonen (som standard er alle rum tilknyttet Zone 1). For at flytte et rum til en anden zone, skal du blot føje det til den ønskede zone. Eksempel: Køkken flyttes fra Zone 1 til Zone 3. Køkken (1) Bad (1) Stue (2) Zone 3 - Tilføj rum Ja Nej 8 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

9 Opret program for en zone: Vælg Muligheder Program 1/2/3 for at oprette et nyt program. Bekræft med OK for at aktivere ugekalenderen. Program 1 Vælg dage + M T O - S T F L Ok Annuller Vælg dage for programmet ved at flytte dem oven over den vandrette linje med op/nedog venstre/højreknapperne (fig. 1- / ). Bekræft med OK, og aktiver næste trin for at vælge tidspunkt for temperatursænkningsprogrammet. Vælg tid Program <06:00> Ok Annuller Vælg løbetid for sænkningsprogrammet ved at indstille tidspunkterne for de perioder, hvor du ønsker normal rumtemperatur, hvilket angives af de sorte bjælker over tidslinjen (perioderne uden for de sorte bjælker er sænkningsperioder, hvor rumtemperaturen er reduceret). Du kan indstille start- og sluttidspunkt med venstre/højreknappen, og skifte mellem tidspunkter via op/nedknappen (fig. 1- / ). Bemærk: En periode med normal rumtemperatur fjernes ved at indstille start- og slutdata til samme tidspunkt. Du kan gendanne perioden ved hjælp af knapperne op/ned og venstre/højre. Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 9

10 Bekræft med Ok for at aktivere en oversigt over det oprettede zoneprogram (de valgte dage i programmet vises med fed skrift). Program 1 S M T O T F L Aktiver? Ok Annuller Aktiver programmet ved at trykke på OK. Slet program Et oprettet program kan slettes via menuen Slet program, der fører til oversigten vist ovenfor. Bemærk: I menuen Muligheder vil de oprettede programmer (1-3) være markeret med tydeligere begyndelsesbogstaver. Hvis du ønsker at ignorere en sænkningsperiode i et rum, kan det ske ved hjælp af funktionen Ignorer sænkning i menuen Muligheder for hvert rum (se afsnit 5.1.1). Temperatursænkning I Zoneprogram (se kapitel 5.2.2) kan du aktivere menuen Temperatursænkning for at indstille reduceringen af rumtemperaturen til mellem 1 og 10 C i sænkningsperioder. 5.3 Opsætning Menu Opsætning: Fra opstartsskærmen skal du aktivere menuen Opsætning for at få adgang til diverse oplysninger og opsætningsmuligheder for fjernbetjeninger og hele CF2 + -systemet. Da nogle af opsætningsmulighederne i menuen Opsætning kan påvirke konfigurationen af CF2 + -systemet og dermed også hele apparatets funktion generelt, bør der udvises forsigtighed i forbindelse med brug af disse. Sprog: Her kan du vælge et andet sprog end det, der blev valgt under installationen (se afsnit 2). Dato og tid: Giver adgang til indstilling af dato og tid. Desuden indeholder denne menu indstillingerne for og aktivering af sommertidsprogrammet. Her kan du konfigurere hvilken dag, uge og måned, sommertiden begynder og slutter. 10 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

11 Alarm: Fra denne menu kan du slå masterregulatorens (CF-MC) akustiske alarm til/fra. Lyden forekommer kun i tilfælde af en alarm, som også indikeres af den røde alarmdiode på masterregulatoren (se fig. 3- ). I Alarm log kan du få specifik information om den fejl, der forårsagede alarmen, og tidspunktet for systemets registrering af fejlen. Denne Alarm log gemmer de sidst forekomne alarmer, så du senere kan få adgang til dem og nemt kan identificere fejl i systemet. Opstartsskærm: Her kan du vælge hvilken rumtemperatur, du vil have vist på opstartsskærmen. Service: Her kan du indstille alle masterregulatorernes udgange til enten et gulv eller radiatorvarmesystem (regulering efter PWM-princippet (pulsbreddemodulering)). Et blandet system med gulvvarme i nogle rum og radiatorer i andre kan vælges ved at indstille masterregulatorens udgange individuelt for hvert rum til enten gulvvarme eller radiatorer (se afsnit 6). Kontrast: Her kan du justere kontrasten i fjernbetjeningens display. Linktest: Aktiverer en test af den trådløse transmission mellem masterregulatoren og fjernbetjeningen (se afsnit 3). Identificer Masterregulator: Denne funktion gør det muligt at identificere en specifik masterregulator i et system med op til tre masterregulatorer. Alle udgangslysdioder på den masterregulator, du ønsker at identificere, vil blinke fra 1 til 10 og tilbage igen adskillige gange, når denne funktion aktiveres (funktion kun tilgængelig i systemer med flere masterregulatorer). 5.4 Alarmer Hvis der forekommer fejl i CF2 + -systemet, indikeres det af masterregulatoren og direkte på fjernbetjeningens display: En alarm blev udløst. Tryk på en tast for at godkende. OK Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 11

12 Når alarmen godkendes med OK, vil masterregulatorens alarm slukkes (hvis lyden er slået til, se afsnit 5.3), og CF2 + -systemet vil slå over på Alarmstatus som vist på opstartsskærmen: 16:14 Tir. 26. juli 05 Køkken 20,0 C Status Alarm Menu Denne indikation af Alarm på fjernbetjeningen og indikationen på masterregulatoren vil fortsætte, indtil den fejl, der forårsagede alarmen, er blevet afhjulpet. Menuen Alarmer vil blive vist øverst på Menu-listen, der aktiveres fra opstartsskærmen: Alarmer Rum Program Opsætning Menu OK Tilbage Aktivering af menuen Alarmer med OK giver adgang til en Alarmstatus, hvor du kan se en beskrivelse af den fejl, der forårsagede alarmen. Vælg Alarm log for at få mere specifik information om den fejl, der forårsagede alarmen og tidspunktet for systemets registrering af fejlen. I Alarm log gemmes de sidst forekomne alarmer, så du senere kan få adgang til dem og nemt kan finde fejlene i systemet. Når der ikke er nogen fejl, der forårsager en alarm, kan du få adgang til Alarm log via menuen Opsætning (se afsnit 5.3). 12 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

13 6. Service menu 6.1 Service Menu Opsætning Service: Aktiver Opsætning Service for at få adgang til en liste med servicemuligheder. Service Udgangs indstilling Standby-temperatur Adaptiv Low Energy Optimizer Opvarmning/køling Relækonfiguration Dugføler OK Tilbage Udgangsindstilling Menu Opsætning Service Udgangsindstilling: Aktiver Udgangsindstilling for at indstille udgangene for: Gulv: systemet indstilles automatisk til PWM-regulering. Radiator: systemet indstilles automatisk til PWM-regulering. Blandet: gulv- og radiatoropvarmning kan vælges individuelt for forskellige rum. Aktiver Rumtilstand for at få vist en liste med rum og vælge tilstand for hvert rum Standby-temperatur Menu Opsætning Service Standby-temperatur: Aktiver Standby-temperatur for at fastsætte en rumtemperatur (5-35 C) for alle rumtermostater, når den globale standbyindgang aktiveres på masterregulatoren (se vejledningen til masterregulatoren (CF-MC) for oplysninger om installation) Adaptiv tilstand Menu Opsætning Service Adaptiv: Aktiver Adaptiv for at benytte Adaptiv tilstand. Tryk på Ændre for at indstille tilstanden til: Aktiveret (alle): alle rumtermostater i systemet anvender Adaptiv tilstand. Deaktiveret (alle): ingen rumtermostater i systemet anvender Adaptiv tilstand. Blandet: Adaptiv tilstand kan aktiveres individuelt for hvert rum. Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 13

14 6.1.4 Low Energy Optimizer Menu Opsætning Service Low Energy Optimizer: Aktiver Low Energy Optimizer for at anvende tilstanden til Low Energy Optimizer. Tryk på Ændre for at slå tilstanden til eller fra. Bekræft indstillingsvalget med Ja. Low Energy Optimizer Low Energy Optimizer Til Varmepumpe min off tid 20 Ændre Tilbage Varmepumpe min off tid Menu Opsætning Service Low Energy Optimizer Varmepumpe min off tid: Aktiver Varmepumpe min off tid for at konfigurere minimumstiden fra varmepumpen stopper (signal Ingen behov for varme sendes til pumpen), og indtil varmepumpen starter igen (signal Behov for varme sendes til pumpen). Varmepumpe min off tid kan indstilles til mellem 5 og 20 min. (standardindstillingen er 5 min.) Opvarmning/køling Menu Opsætning Service Opvarmning/køling: Aktiver Opvarmning/køling for at konfigurere tilstanden for automatisk opvarmning/køling. Vælg Ændre for at vælge mellem følgende indstillinger: Bruges ikke: Standardindstilling. 2-rørs system: En alarm rapporteres, hvis en 2-rørs-konfiguration vælges i et system uden PT-1000-føler tilsluttet CF-MC 1. 3-rørs system: Før der kan vælges 3-rørs-konfiguration, skal mindst én CF-RD-rumtermostat være sluttet til systemet, og én CF-RD skal være defineret som mastertermostat. 4-rørs system: Før der kan vælges 4-rørs-konfiguration, skal mindst én CF-RD-rumtermostat være sluttet til systemet, og én CF-RD skal være defineret som mastertermostat. Bemærk: Hvis en konfigurationsmulighed ikke er tilgængelig i det aktuelle system, vises valgmuligheden med grå skrift. Masterregulatoren (CF-MC) har en indgang, der kan bruges som manuel omskifter mellem opvarmning og køling. Denne indgang kan kun aktiveres i konfigurationstilstanden Bruges ikke. 14 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

15 rør system Menu Opsætning Service Opvarmning/køling 2-rør: Vælg 2-rør for at konfigurere automatisk opvarmning/køling for et 2-rørs system. Opvarmning/køling Konfiguration 2-rør Skift lav 22 C Skift høj 26 C Ændre Tilbage Vælg Skift lav eller Skift høj for at angive skiftetemperaturer. Disse skal angives til mellem 10 og 50 C med min. forskel på 4 C rør (4-rør) system Menu Opsætning Service Opvarmning/køling 3-rør (4-rør): Vælg 3-rør (4-rør) for at konfigurere automatisk opvarmning/køling for et 3-rørs (4-rørs) system. Opvarmning/køling Konfiguration 3-rør Tilstand Opvarmning Master rum Stue Neutral zone 2K Antal udgange 2 Ændre Tilbage Tilstand: Indstil tilstanden opvarmning/køling til Auto, Opvarmning eller Køling. Masterrum: Vælg hvilket rum, der skal være masterrum. Der vises kun rum med CF-RDrumtermostat, da kun disse kan vælges. Neutral zone: Indstil parameteren for Neutral zone til 2K eller 4K. Antal udgange: Angiv antal udgange til 0, 2 eller 4 (mulighederne 2 og 4 kan kun vælges, hvis alle 2/4 udgange er tilsluttet aktuatorer og ikke allerede er i brug). 4 udgange på masterregulatoren skal konfigureres som udgange for 3- og 4-rørs systemer (hvis systemet omfatter flere masterregulatorer, skal alle udgange være fra masterregulator 1). Udgangene ved 3- eller 4-rørs systemer er: Udgang 1: Varmtvandsforsyning (bruges i 3- og 4-rørs systemer). Udgang 2: Koldtvandsforsyning (bruges i 3- og 4-rørs systemer). Udgang 3: Varmtvandsretur (bruges i 4-rørs systemer). Udgang 4: Koldtvandsretur (bruges i 4-rørs systemer). Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 15

16 6.1.6 Relækonfiguration Menu Opsætning Service Relækonfiguration: Aktiver Relækonfiguration for at åbne en liste med tilsluttede relæer. Relækonfiguration MC1-Pumpe MC1-Pumpe (forsinkelse) MC2-Pumpe MC2-Pumpe (forsinkelse) MC3-Pumpe MC3-Pumpe (forsinkelse) Kedel MC1-Kedel (ingen forsinkelse) Køleanlæg Trådløs Ændre Tilbage Vælg en relæfunktion, og tryk på Ændre for at åbne en konfigurationsmenu. MC1-Pumpe Ingen MC1-Pumpe (forsinkelse) MC1-Pumpe (ingen forsinkelse) Trådløs (forsinkelse) Trådløs (ingen forsinkelse) Ændre Tilbage Følgende tabel viser relæmulighederne for de forskellige funktioner (standardværdi i kursiv). Funktion Relæmulighed Funktion Relæmulighed MC1-Pumpe Ingen MC3-Pumpe Ingen MC1-Pumpe (forsinkelse) MC1-Pumpe (forsinkelse) MC1-Pumpe (ingen forsinkelse) MC1-Pumpe (ingen forsinkelse) Trådløs (forsinkelse) MC2-Pumpe (forsinkelse) Trådløs (ingen forsinkelse) MC3-Pumpe (ingen forsinkelse) MC2-Pumpe Ingen Trådløs (forsinkelse) MC1-Pumpe (forsinkelse) Trådløs (ingen forsinkelse) MC1-Pumpe (ingen forsinkelse) Kedel Ingen MC2-Pumpe (forsinkelse) MC1-Kedel (ingen forsinkelse) MC2-Pumpe (ingen forsinkelse) Trådløs (ingen forsinkelse) Trådløs (forsinkelse) Køleanlæg Ingen Trådløs (ingen forsinkelse) MC1-Pumpe Trådløs Bemærk: Hvis et relæ allerede er udvalgt til en anden funktion, vises det med grå skrift og kan ikke vælges. 16 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

17 6.1.7 Dugføler Menu Opsætning Service Dugføler: Aktiver Dugføler for at indstille en dugføler til at få strøm fra masterregulatoren (CF-MC) (kun udgang 5 kan anvendes). Status for udgang 5 vises: Hvis udgang 5 er i brug, fortæller fjernbetjeningen dig, hvor den bruges. Er der ikke sluttet noget til udgang 5, vises beskeden Føler ikke registreret. Installeres der en dugføler på udgang 5, vises strømtilstanden som TIL eller FRA. Vælg Ændre for at ændre strømtilstanden. Bekræft ændringen med Ja eller annuller ændringen med Nej. 7. Afinstallation Nulstilling af den trådløse CF-RC-fjernbetjening (fig. 1) Aktiver funktionstast 1, funktionstast 2 og ned-knappen på samme tid. Fjernbetjeningen beder om din bekræftelse, før den nulstilles. Hvis du bekræfter med Ja, nulstilles fjernbetjeningen. Bekræft nulstilling med Ja. Fjernbetjeningen er nu klar til at blive installeret til brug med en masterregulator. Bemærk: Se vejledningen til masterregulatoren for at få flere oplysninger. Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 17

18 8. Specifikationer Ledningslængde (strømforsyning) 1,8 m Transmissionsfrekvens 868,42 MHz Transmissionsrækkevidde i bygninger (op til) 30 m Antal Repeater-enheder i en kæde (op til) 3 Transmissionsstyrke < 1 mw Forsyningsspænding 230 VAC Omgivelsestemperatur 0-50 C IP-klasse Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

19 9. Fejlfinding Fejlindikation Aktuator/udgang (E03) Lav temperatur (E05) Link til masterregulator (E12) Lavt batteri for rumtermostat (E13) Kritisk lavt batteri for rumtermostat (E14) Link mellem MC er (E24) Mulig årsag Udgangen på masterregulatoren (MC) eller den aktuator, som er forbundet til denne udgang, er kortsluttet eller afbrudt. Temperaturen i rummet er under 5 C. Forsøg at klarlægge, om rumtermostaten virker ved at udføre en linktest. Rumtermostaten i det angivne rum har mistet den trådløse forbindelse til masterregulatoren. Batteristanden for rumtermostaten for det angivne rum er lav, og batterierne bør udskiftes. Batteristanden for rumtermostaten for det angivne rum er kritisk lav. Batterierne bør udskiftes snarest muligt. De angivne masterregulatorer har mistet deres trådløse forbindelse. Batteriniveauet for fjernbetjeningen er lavt, og batterierne bør udskiftes. Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 19

20 20 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

21 Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 21

22 Fig. 1 Fig Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

23 Fig. 3 Fig. 4 Danfoss 03/2011 VIUHM601 Danfoss Heating Solutions 23

24 24 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display

088U0214. DK Vejledning til CF-RD-rumtermostat med display 088U0214 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHQ601 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 38 2. Installation... 39 3. Transmissionstest... 40 4. Montering... 40 5. Menuer... 41 088U0220 GB Instruction CF-RC Remote Controller D Instruktion CF-RC Fernbedienung DK Vejledning F Instruction Commande à distance CF-RC SE Bruksanvisning CF-RC Fjärrkontroll PL Instrukcja obsługi pilota

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01.

CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme. VD.UH.J2.01 Fremstillet af Danfoss Floor Heating Hydronics 11.2005 VVS-Automatik 8.01. CF2 Trådløst styringssystem til gulvvarme Datablad VVS-Automatik 8.01.05 Eksempler på anvendelse Gulvvarmesystemer CF-MC CF-RS CF-RD CF-RF CF-MC CF-RC CF-RP CF-RD CF-RF 2 Kombinerede gulvvarme- og radiatorbaserede

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller

Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Hydronic Controller Danfoss heating solutions Indhold. Kvik-guide til installation.................................................. 4.

Læs mere

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold

Vejledning CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvsensor. DK Indhold 088U0213 GB Instruction CF-RF Room Thermostat with Infrared Floor Sensor D Instruktion CF-RF Raumthermostat mit Infrarot-Bodensensor DK Vejledning CF-RF Rumtermostat med infrarød gulvsensor F Instruction

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18

DK Indhold 1. Funktionsoversigt... 16 2. Installation... 17 3. Placering og montering... 17 4. Transmissionstest... 18 088U0230 GB Instruction CF-RU Repeater Unit D Instruktion CF-RU Signalverstärker DK Vejledning F Instruction Réémetteur CF-RU SE Bruksanvisning CF-RU Repeater-enhet PL Instrukcja obsługi wzmacniacza sygnału

Læs mere

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold

Vejledning CF-RS Standardrumtermostat. DK Indhold 088U0210 GB Instruction CF-RS Standard Room Thermostat D Instruktion CF-RS Raumthermostat (Standard) DK Vejledning CF-RS Standardrumtermostat F Instruction CF-RS Thermostat standard SE Bruksanvisning CF-RS

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BRUGERVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Side 2 til din LOCKON fjernbetjening Introduktion Før du starter, skal du have installeret og aktiveret din LOCKON centralenhed. Tips: Brug fjernbetjeningen som en nem

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Link SCM Simple Communication Module Installationsvejledning Danfoss Heating Solutions Indholdsfortegnelse Introduktion.... 23 Installation... 23 Montering.... 23

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Infrarød signalsender 2. Liquid Crystal Display 3. QUIET knap (Lydløs) Aktivering af lydløs blæser tilstand. 4. ON / OFF knappen. Tænd og sluk af klimaanlægget. 5. TØR knap (Affugtning)

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Anlægsvejledning Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + styring af trådløs gulvvarme. Gjort forbløffende enkelt. 10 sek. - mere behøver du ikke for at forbinde en

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE

BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE BRUGERVEJLEDNING INDENDØRSSIRENE Side 1 til din indendørssirene fra LOCKON Introduktion Sirenen bruges som et supplement til den indbyggede sirene i centralenheden samt som en ekstra sikkerhed ved alarm.

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Danfoss Link Central Controller

Danfoss Link Central Controller MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsvejledning Danfoss Link Central Controller www.danfoss.com Indhold 1. Kvik-guide til installation............................................ 4 2. Introduktion........................................................

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G

Rev.00/2014 BRUGER MANUAL. Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD G Rev.00/2014 BRUGER MANUAL Universal fjernbetjening for aircon og varmepumpe anlæg COD. 11132199G PRODUKT BESKRIVELSE Universal fjernbetjening har et nyt patenteret system til at identifiserer brugerkoderne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung

E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss. Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung E-PAD Bluetooth hængelås E-PAD Bluetooth padlock E-PAD Bluetooth Vorhängeschloss Brugervejledning Userguide Bedienungsanleitung - Hvordan forbinder du din E-PAD hængelås med din telefon - 1 2 3.A 3.B 1.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

Seitron digital trådløs rumtermostat

Seitron digital trådløs rumtermostat Seitron digital trådløs rumtermostat Drift og vedligeholdelse KONTAKT INFO Golan Pipe Systems ApS Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart Tlf. +45 6441 7732 info@golan.dk www.golan.dk SEITRON DIGITAL TRÅDLØS

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren.

10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat til hovedregulatoren. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nem at installere. En fornøjelse at bruge. CF2 + Trådløs gulvvarme- og kølingsstyring. Gjort forbløffende enkelt. 10 sekunder mere behøver du ikke for at forbinde en rumtermostat

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt

PIR Kamera IRC-S2. Oversigt PIR Kamera IRC-S2 Et PIR kamera er en trådløs bevægelsessensor med indbygget kamera og LED blitz. Hvis alarmsystemet er tilkoblet og sensoren registrerer bevægelse, vil sensoren automatisk tage 3 billeder.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere