Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde -"

Transkript

1 Hvordan får vi et mangfoldigt forældreengagement? - Indsigter fra 14 Københavnske skolers arbejde -

2 Materialet Som led i en kampagne iværksat af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune har 14 københavnske skoler arbejdet med, hvordan skolerne kan at få flere minoritetsforældre til at deltage i demokratiske fora som skolebestyrelse og forældreråd, fx som kontaktforældre. Formålet med dette materiale er, at viden og indsigter fra skolernes arbejde kan give skolerne inspiration til at iværksætte initiativer, der kan øge deltagelsen. Materialet indeholder noget generel introduktion og fire specifikke emner: Rekruttering til skolebestyrelsen Rekruttering af kontaktforældre Minoritetsforældres fremmøde Gode råd til bedre kommunikation Materialet (eller dele heraf) kan vises som PowerPoint eller printes ud, og bruges på møder for skolebestyrelse, kontaktforældre, lærere, ledere og andre ressourcepersoner. Introduktion til materialet, side 2

3 Hvorfor? I gennemsnit er der 30 pct. minoritetsbørn på de københavnske skoler, men andelen af minoritetsforældre der deltager i diverse demokratiske fora er minimal. Et større engagement blandt minoritetsforældre kan have stor betydning. Skolerne får indsigter om kulturelle forhold og får en bedre forståelse af, hvad der er på spil for forældre og børn Større forståelse for forskellige kulturer giver bedre trivsel for børnene Det skaber større forældresammenhold på tværs af etniciteter og kulturer Giver ejerskab og øget deltagelse i skolens aktiviteter Introduktion til materialet, side 3

4 Barrierer for deltagelse i demokratiske fora Som led i kampagnen blev der udarbejdet en forundersøgelse blandt 40 minoritetsforældre for at finde frem til, hvilke barrierer der er for deltagelse. Introduktion til materialet, side 4

5 Barrierer for deltagelse i demokratiske fora barrierer for deltagelse fortsat. Velkommen Mange føler ikke de er rigtig velkomne i forældreråd og skolebestyrelse. Det skaber utryghed og en manglende lyst til at deltage. Introduktion til materialet, side 5

6 Succeshistorie Blandt de 40 interviewede minoritetsforældre var der også succeshistorier om forældre, der - på trods af barrierer - i dag er engagerede i demokratiske fora. Uma havde mange spørgsmål til skolesystemet; hvorfor gør skolen sådan, hvordan fungerer lektiecaféen osv.? Det var svært at finde svar på spørgsmålene og svært at navigere rundt på forældreintra, da det sproglige niveau var for højt. Uma tog derfor kontakt til skolens integrationsvejleder for at få hjælp og svar på de mange spørgsmål. Integrationsvejlederen foreslog hende at melde sig til skolebestyrelsen, da de mange gode spørgsmål kunne hjælpe skolen og bestyrelsen med at blive endnu skarpere på mange ting. Integrationsvejlederne fortalte, at Uma ikke behøvede at være nervøs for det skriftlige, da der er andre til at tage sig af det. Umas rolle vil være at stille alle de gode spørgsmål og deltage aktivt i at gøre skolen bedre. Uma meldte sig, blev valgt ind og nyder i dag, at hun har lært andre forældre at kende, forstår skolesystemet bedre og at hun kan videreformidle og svare på andre minoritetsforældres spørgsmål vedr. skolen. Introduktion til materialet, side 6

7 Materialets opbygning På de følgende sider er der fire emner, I kan dykke ned i. Emnerne kan give idéer og redskaber til at inddrage minoritetsforældre i skolens virke og de demokratiske fora. INDHOLDSFORTEGNELSE Rekruttering til skolebestyrelsen. 8 Rekruttering af kontaktforældre. 15 Fremmøde til forældremøder.. 22 Gode råd til bedre kommunikation.. 28 Introduktion til materialet, side 7

8 Rekruttering til skolebestyrelse På de følgende sider præsenteres skolernes forslag til, hvad der kan gøres for at få en mere mangfoldig skolebestyrelse. Du får inspiration til, hvad andre skoler har gjort for at rekruttere minoritetsforældre til skolebestyrelsen samt skolernes gode forslag til, hvor der med fordel kan sættes ind. Rekruttering til skolebestyrelse, side 8

9 Case: Højdevangen Skole - Pervins vej ind i skolebestyrelsen på Højdevangen Skole. Pervin blev valgt ind i skolebestyrelsen, da hendes søns bedste vens far, som sidder i skolebestyrelsen, tog fat i hende for at spørge om hun ville være medlem af skolebestyrelsen. Jeg mener, minoritetsforældre kan bidrage positivt til skolebestyrelsens arbejde med deres indsigter i forskellige kulturer. - Pervin Vini Rusitovska, forældrerepræsentant på Højdevangen Skole Han fortalte bl.a., at skolen skulle i gang med et trivselsprojekt, hvorfor de gerne ville have flere forældre med minoritetsbaggrund repræsenteret i skolebestyrelsen. Det er vigtigt for trivselsprojektet at få indsigt og viden fra minoritetsforældre, så alle børn bliver hørt. Rekruttering til skolebestyrelse, side 9

10 Case: Lundehusskolen - Sahadjies vej ind i skolebestyrelsen på Lundehusskolen. Sahadjie blev valgt ind i skolebestyrelsen, efter hun havde deltaget i en af skolens morgencaféer. Ved morgencaféen holdt et medlem fra skolebestyrelsen et oplæg om, hvorfor arbejdet i skolebestyrelsen er vigtigt og hvad en tjans som skolebestyrelsesmedlem indebærer. Det er vigtigt med en minoritetsforældre i skolebestyrelsen, da det for etniske danskere godt kan være svært at komme ind på familier med en anden etnicitet end dansk. - Sahajie, forældrerepræsentant på Lundehusskolen Efter en kort overvejelse og en snak med sit barns klasselærer besluttede Sahdjie sig for at stille op, bl.a. fordi der i oplægget blev sagt, at de mange minoritetsfamilier på skolen manglede en, der kunne tale deres sag. Rekruttering til skolebestyrelse, side 10

11 Case: Højdevangen Skole - Wassims vej ind som suppleant i skolebestyrelsen på Højdevangen Skole. Skolelederen på Højdevangen Skole prikkede Wassim og opfordrede ham til at melde sig til skolebestyrelsen som suppleant. Min motivation for at melde mig var, at jeg gerne vil hjælpe med at skabe en skole, hvor børnene har det godt, og der er skolebestyrelsen et godt sted at gøre noget. - Wassim, suppleant i skolebestyrelsen på Højdevangen Skole Hun forklarede, hvad det indebærer at være suppleant og fortalte, at det ikke kræver ligeså meget tid som at være fuldt medlem af bestyrelsen - men at det stadig er en vigtig funktion. Videre fortalte hun, at skolen gerne vil drage fordel af minoritetsforældrenes viden og udnytte det potentiale, der ligger her til gavn for skolen og børnene. Rekruttering til skolebestyrelse, side 11

12 Forslag og gode råd til rekruttering til skolebestyrelsen Skolebestyrelsen er tæt på skolens hverdag og har en stor indflydelse på, hvordan skolens virke og dagligdag hænger sammen. Uden minoritetsforældre i dette fora går skolerne glip af vigtige indsigter, som kan forbedre skolelivet for børn og unge med minoritetsbaggrund. Nedenfor præsenteres nogle af skolernes gode forslag til, hvordan man som skole kan rekruttere minoritetsforældre til skolebestyrelsen: Skolen giver en mulig kandidat et postkort med en venlig opfordring om at melde sig ind i skolens bestyrelse. Dette suppleres med en personlig henvendelse, hvor man uddyber, hvorfor man gerne ser, kandidaten melder sig Skolens kontaktforældre og forældre fra skolebestyrelsen kan ved en personlig henvendelse til en minoritetsforælder spørge om han/hun kunne tænke sig at blive medlem af bestyrelsen Rekruttering til skolebestyrelse, side 12

13 Forslag og gode råd til rekruttering til skolebestyrelsen flere gode forslag: Skolebestyrelsen inviterer forældre til et eller flere bestyrelsesmøder, så interesserede forældre, kan få en smagsprøve på, hvad det vil sige at deltage i bestyrelsesarbejdet Skolebestyrelsen kan opfordre to minoritetsforældre til at stille op til bestyrelsen fx en fra hhv. ind- og udskolingen, så de kan støtte og hjælpe hinanden i arbejdet Skolebestyrelsen skal være opmærksom på, hvilket sprog der bliver talt til bestyrelsesmøderne. Sproget skal være imødekommende og forståeligt for alle Skolen kan udarbejde en ressourcebank, hvor lærere, kontaktforældre, bestyrelsesmedlemmer, integrationsvejleder mv. kan notere navne på forældre, som vurderes at være gode potentielle kandidater til skolebestyrelsen Rekruttering til skolebestyrelse, side 13

14 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål og hvad I ellers finder relevant: Hvilke tanker sætter gennemgangen om rekruttering til skolebestyrelse i gang hos os? Hvad gør vi allerede? Er der forslag/idéer, der kan tilføre noget hos os? Hvad er vores næste skridt? Rekruttering til skolebestyrelse, side 14

15 Rekruttering af kontaktforældre På de følgende sider præsenteres skolernes forslag til, hvad der kan gøres for at få flere forældre med minoritetsbaggrund i kontaktforældregruppen. Du får inspiration til, hvad andre skoler har gjort for at få flere minoritetsforældre til at melde sig som kontaktforældre, samt skolernes gode forslag til, hvor der med fordel kan sættes ind. Rekruttering af kontaktforældre, side 15

16 Case: Gerbrandskolen - Flere fædre og forældre med minoritetsbaggrund som kontaktforældre på Gerbrandskolen. På det første forældremøde i 0. klasserne på Gerbrandskolen deltog en forældre med minoritetsbaggrund, for at fortælle om, hvordan det er at være engageret forælder. Det blev ikke italesat, at hun har minoritetsbaggrund, men det skulle signalere, at alle kan engagere sig. Skolen havde desuden forud for forældremøderne italesat at skolen ønsker mangfoldighed både i forhold til etnicitet men også flere fædre i kontaktforældregruppen. Det er helt afgørende, at det ikke blot er flertallets stemme, som bliver hørt, når vi diskuterer trivslen i klassen. Hvis ikke vi hører om livet i klassen fra mange forskellige vinkler, risikerer vi at overse nogle af de børn, som måske har det sværest i klassen - Birgit Jordansen, skolebestyrelsesformand, Gerbrandskolen Indsatsens bar frugt, idet der er i dag både er flere forældre med minoritetsbaggrund og fædre i kontaktforældregrupperne. Rekruttering af kontaktforældre, side 16

17 Case: Husum Skole - Opmærksomhed på at italesætte vigtigheden af en mangfoldig kontaktforældregruppe. Husum Skole har deltaget i en kampagne for at få mere diversitet ind i diverse fora med forældredeltagelse. Skolen blev opmærksomme på, at der er brug for en aktiv indsats, hvis skolen skal lykkes med at engagere flere minoritetsforældre. Skolelederen foreslog derfor lærerne, at de kunne have et større fokus på at opmuntre minoritetsforældrene til at melde sig som kontaktforældre, så gruppen i højere grad vil afspejle klassens elevgruppe. Desuden deltog skolelederen på forældremøder i 0. klasse, hvor hun talte om trivsel og diversitet, og opfordrede forældrene til at melde sig. Husum Skole kan efter skoleårets første forældremøder konstatere, at kontaktforældregrupperne i dag er mere mangfoldige end de foregående år. På forældremøde i 0. klasse talte jeg om vigtigheden af diversitet i kontaktforældregruppen og opfordrede forældre til at melde sig. På mødet kunne jeg iagttage, at forældre foreslog hinanden at deltage og at det var svært at sige nej ved denne direkte henvendelse. - Annette Samsøe Jensen, Skoleleder på Husum Skole Rekruttering af kontaktforældre, side 17

18 Case: Grøndalsvænget Skole - Direkte henvendelse giver succes Grøndalsvænget Skole har efter deltagelse i en kampagne om at få mere diversitet ind i diverse fora med forældredeltagelse besluttet, at de vil blive bedre til at kontakte ressourcestærke minoritetsforældre direkte for at opfordre til deltagelse. I begyndelsen af skoleåret blev alle lærere gjort opmærksomme på skolens indsats med at rekruttere flere minoritetsforældre til kontaktforældregruppen. Lærerne blev opfordret til at prikke forældre forud for første forældremøde og således appellere til, at de besidder værdifuld viden og kompetencer, som vil gavne kontaktforældregruppen. Et godt eksempel på indsatsens succes er en forælder fra 6. klasse. Han var forud for forældremødet blevet opfordret til at stille op og valgte at takke ja. Til forældremødet takkede han klassens forældregruppe for tilliden og opfordrede andre til også at melde sig. Han fortalte, at han ser meget frem til opgaven og at han glæder sig til at være rollemodel for sit barn. - Thomas Poulsen, lærer på Grøndalsvænget Skole Rekruttering af kontaktforældre, side 18

19 Forslag og gode råd til rekruttering af kontaktforældre Diversitet i kontaktforældregruppen er med til at sikre en bedre trivsel i klassen. Uden minoritetsforældre i gruppen går klassen/skolen således glip af vigtige indsigter, som kan forbedre skolelivet for alle elever. Nedenfor præsenteres der gode råd til, hvordan man som skole kan rekruttere minoritetsforældre til kontaktforældregruppen: Lærerne kan have fokus på ikke at forcere processen omkring valget af kontaktforældre. Det er vigtigt, at give plads til spørgsmål, oversættelse og refleksion Den traditionelle håndsoprækning kan være en udfordrende måde at melde sig som kontaktforældre på, hvorfor den med fordel kan nytænkes Rekruttering af kontaktforældre, side 19

20 Forslag og gode råd til rekruttering af kontaktforældre flere gode forslag: Lærerne kan oplyse om vigtigheden af forældreengagement for børnenes trivsel forud for valget Titlen kontaktforældre kan med fordel erstattes med trivselsforældre, da rollen indebærer at være medskaber til at skabe en god trivsel i klassen Gennem en såkaldt føl-ordning kan minoritetsforældre inviteres til et kontaktforældremøde for at få indblik i, hvad kontaktforældre-rollen indebærer Klasselæreren eller en kontaktforældre kan give et postkort med en venlig opfordring om at melde sig som kontaktforældre til minoritetsforældre, som vurderes at være gode kandidater. Dette postkort kan suppleres af en personlig henvendelse Rekruttering af kontaktforældre, side 20

21 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål og hvad I ellers finder relevant: Hvilke tanker sætter gennemgangen om rekruttering af kontaktforældre i gang hos os? Hvad gør vi allerede? Er der forslag/idéer, der kan tilføre noget hos os? Hvad er vores næste skridt? Rekruttering af kontaktforældre, side 21

22 Minoritetsforældres fremmøde Fremmøde er en forudsætning for, at skolen kan øge forældreengagementet i andre fora. På de følgende sider præsenteres skolernes forslag til, hvordan man kan øge minoritetsforældrenes fremmøde. Du får inspiration til, hvad andre skoler har gjort for at øge minoritetsforældrenes fremmøde på skolen, samt skolernes gode forslag til, hvor der med fordel kan sættes ind. Minoritetsforældres fremmøde, side 22

23 Case: Korsager Skole - Den gode modtagelse på Korsager Skole. Korsager Skole erfarede, at en af hovedårsagerne til, at minoritetsforældre ikke mødte op på forældremøder og til andre arrangementer på skolen, var, at de ikke føler sig rigtig velkomne. Vi er meget optagede af at dyrke fællesskaber frem for at have fokus på forskellighed. Det tror vi er vejen frem Marianne Gaalaas-Hansen, pædagogisk afdelingsleder, Korsager Skole Det ønskede Korsager Skoles ledelse at gøre noget ved. Ét af initiativerne var at uddanne seks 7. klasses elever til Korsager Ambassadører. Overskriften er Den Gode Modtagelse. På skolen har 7. klasses eleverne deltaget i det første forældremøde i 0. klasse. Her præsenterede de sig selv og faciliterede en velkomstleg for hele forældregruppen. Derefter varetog de (sammen 2 voksne) pasningen af børn, hvis forældre ikke kunne finde pasning i forbindelse med forældremødet. Det havde den positive effekt, at begge forældre til mange af børnene med minoritetsbaggrund mødte op på forældremødet. Minoritetsforældres fremmøde, side 23

24 Case: Grøndalsvænget Skole - Tolkebistand skal øge fremmødet Kontaktforældrerådet, skolebestyrelsen og skolens øvrige afdelinger på Grøndalsvænget Skole har efter deltagelse i en kampagne om at få mere diversitet ind i diverse fora med forældredeltagelse drøftet, hvad skolen kan gøre bedre, for at flere minoritetsforældre får indsigt i skolens kultur og nærdemokrati. I de forskellige fora og afdelinger var der en generel enighed om, at skolen skal have et større fokus på at nedbryde sprogbarrierer, da mange forældre ikke møder op og deltager på grund af denne. Grøndalsvænget Skole har derfor nu et øget fokus på at bruge tolkebistand både ift. til den generelle kommunikation og til forældremøder- og arrangementer. Vi har i år et ekstra fokus på, at der bliver bestilt tolke til forældremøder og samtaler. Vi tror på, at tolke vil betyde, at flere forældre føler sig velkomne og at de får lyst til at deltage. Vi tror, at et øget fremmøde på sigt vil øge forældreengagementet i andre fora. - Thomas Poulsen, lærer på Grøndalsvænget Skole Minoritetsforældres fremmøde, side 24

25 Forslag og gode råd til at øge minoritetsforældres fremmøde Fremmøde er en forudsætning for at skolen kan øge forældreengagement blandt minoritetsforældre i andre fora. Nedenfor præsenteres forskellige forslag fra skolerne for at imødekomme de barrierer der gør, at flere minoritetsforældre ikke møder op: Skolen kan afholde et informationsmøde før skoleåret starter for forældre til nye 0. klasses børn, som har til formål at fortælle om skolens kultur og værdier. Her opfordres til, at man som forældre deltager og engagerer sig i skolens virke Ved at udarbejde en bordplan til forældremøderne, kan der skabes et rum for, at nye relationer bliver dannet på tværs af etniciteter Minoritetsforældres fremmøde, side 25

26 Forslag og gode råd til at øge minoritetsforældres fremmøde flere gode forslag: Sprogbarrieren kan nedbrydes ved brug af tolke til alle møder. Der kan endvidere åbnes op for, at nogle emner på forældremøder kan behandles på flere sprog Skolen opfordres til at lægge berøringsangsten fra sig og aktivt opsøge minoritetsforældre, der ikke deltager i skolens aktiviteter Kontaktforældre kan ringe til forældre, der ikke dukker op til arrangementer eller forældremøder for at spørge ind til årsagen for det manglende fremmøde Dagen før forældremøder kan der sendes en SMS ud til de forældre, som endnu ikke har tilkendegivet, om de deltager Minoritetsforældres fremmøde, side 26

27 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål og hvad I ellers finder relevant: Hvilke tanker sætter gennemgangen om minoritetsforældres fremmøde i gang hos os? Hvad gør vi allerede? Er der forslag/idéer, der kan tilføre noget hos os? Hvad er vores næste skridt? Minoritetsforældres fremmøde, side 27

28 Gode råd til bedre kommunikation Skolernes generelle kommunikation er et vigtigt grundlag for at engagere flere minoritetsforældre i skolens arbejde. På de følgende sider præsenteres skolernes gode råd til bedre kommunikation. Du får inspiration til, hvordan andre skoler har arbejdet med at forbedre den generelle kommunikation, samt forslag fra skolerne. Gode råd til bedre kommunikation, side 28

29 Case: Gerbrandskolen - Formidling om fællesskab på Gerbrandskolen. På Gerbrandskolen er der blot 16 pct. børn med minoritetsbaggrund, men skolen har alligevel fokus på, at alle børn og deres forældre skal føle sig som en del af fællesskabet. For at styrke indsatsen valgte skolen at afholde et forældremøde for alle nye forældre allerede i juni måned. Her holdt skolebestyrelsens formand et oplæg om gensidige forventninger fx til forældrenes engagement og fremmøde ved forældremøder og andre aktiviteter og der var stor fokus på, hvad det betyder for børnenes trivsel. På skolen er vi meget opmærksomme på, at det er vigtigt, at alle elever trives og at forældre med minoritetsbaggrund også føler sig som en del af fællesskabet. - Birgit Jordansen, skolebestyrelsesformand, Gerbrandskolen Gode råd til bedre kommunikation, side 29

30 Gode råd til bedre kommunikation Skolernes generelle kommunikation er et vigtigt grundlag for at engagere flere minoritetsforældre i skolens arbejde. Nedenfor præsenteres forskellige opmærksomhedspunkter, som skolerne kan have for at forbedre den generelle kommunikation: Skolen kan udforme et brev/kort med 3-5 klare punkter om, hvad skolen forventer af forældre Skolen kan udlevere en brochure, der fx oplyser, hvad arbejdet som kontaktforældre og medlem af skolebestyrelsen indebærer, hvordan det danske skolesystem fungerer og forventninger til forældre Gode råd til bedre kommunikation, side 30

31 Gode råd til bedre kommunikation flere opmærksomhedspunkter: Indsatsen om at engagere flere minoritetsforældre kan skrives ind i skolens årshjul Skrivelser fra skolebestyrelsen m.fl. kan formuleres kortere og mere præcist De vigtigste budskaber kan oversættes til flere sprog Der kan skabes en forældre-sprog-bank/mentorordning/frivillige korps med ressourcestærke minoritetsforældre, som skolen kan trække på, hvis der er behov for mindre tolkningsopgaver eller brug for nogle, der tager kontakt til minoritetsforældre for at øge deltagelsen i diverse fora Gode råd til bedre kommunikation, side 31

32 Dialogspørgsmål Drøft følgende spørgsmål og hvad I ellers finder relevant: Hvilke tanker sætter gennemgangen om gode råd til bedre kommunikation i gang hos os? Hvad gør vi allerede? Er der forslag/idéer, der kan tilføre noget hos os? Hvad er vores næste skridt? Gode råd om bedre kommunikation, side 32

33 Inspiration til materialer, side 33

34 Inspiration til materialer, side 34

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Forældreforeningen Brug Folkeskolen Forældreforeningen Brug Folkeskolen Hvad er Brug Folkeskolen? - Forældre til forældre Stiftet af forældre på Nørrebro i 2003 Arbejder i Bispebjerg, på Amager og Nørrebro m.m. Målsætning: etnisk og socialt

Læs mere

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 4 FORÆLDRENE TALER NEGATIVT OM EN ELEV SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER

KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER KROGÅRDSKOLENS KONTAKTFORÆLDREFOLDER 2011-2012 Vær med til at skabe trivsel i dit barns klasse Vær med til at sikre det gode samarbejde mellem Forældre og lærere/ pædagoger Få større indflydelse på dit

Læs mere

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT?

DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? DIALOG # 9 HVILKE KONSEKVENSER SKAL DET HAVE AT KOMME FOR SENT? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne.

Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den. Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter fra skolebestyrelserne. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningenn Pædagogisk Faglighed NOTAT Opsamling fra dialogmøde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Skolebestyrelserne den 27. oktober 2015. Tirsdag den 27. oktober

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen September 2012. Velkommen i klasseforældrerådet... 2 Hvad er et klasseforældreråd?... 3

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE?

DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR ELEVERNE ELLER FORÆLDRENE? DIALOG # 11 HVEM SKAL LÆREREN VÆRE MEST LOYAL OVER FOR OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Trivselspolitik for elever

Trivselspolitik for elever Trivselspolitik for elever til SB-møde 26/5-05 Indhold: Værdigrundlag... 3 Skolens værdigrundlag... 3 Værdigrundlag for trivsel... 3 Læringssyn... 3 Definitioner... 3 Tryghed... 3 Respekt... 3 Ansvarlighed...

Læs mere

Velkommen på Vester Hassing Skole

Velkommen på Vester Hassing Skole Velkommen på Vester Hassing Skole til en god skolestart Velkommen på vores skole! Velkommen! Efter skolens sommerferie starter jeres barn i børnehaveklasse. Jeres barn vil fra børnehaven kende mange af

Læs mere

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning?

Brædstrup Skole GRUNDSKOLER. Antimobbestrategi for: Udarbejdet (dato): September 2009. Hvad forstår vi ved trivsel? Hvad forstår vi ved mobning? GRUNDSKOLER Antimobbestrategi for: Brædstrup Skole Udarbejdet (dato): September 2009 Hvad forstår vi ved trivsel? I skolens værdigrundlag står: Trivsel og tryghed er vigtige faktorer i forhold til elevernes

Læs mere

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel

at skabe respekt for det fælles læringsrum, gensidig tillid og interesse for børnenes udvikling, uddannelse og trivsel SKOLE/HJEM SAMARBEJDET: Overordnet mål: at der etableres et frugtbart, forpligtende, dialogbaseret skole/hjem-samarbejde til gavn for elevernes trivsel, udvikling og uddannelse. Målet for skole/hjem-samarbejdet

Læs mere

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole

Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Giv dit barn en god skoletid! Trivsel og skole-hjem-samarbejde på Christianshavns Skole Udgivet af Christianshavns Skoles skolebestyrelse August 2011 Indledning Man kunne fristes til at spørge om det virkelig

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER?

DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? DIALOG # 15 SKAL MAN BRUGE FORÆLDREINTRA, NÅR DER ER KONFLIKTER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet?

Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk. Hvad laver vi i klasserådet? Toftevangskolen Teglporten 7-9, 3460 Birkerød Tlf. 45 94 23 23 toftevangskolen@rudersdal.dk Hvad laver vi i klasserådet? Klasserådet Et godt og velfungerende klasseråd kan bidrage på værdifuld måde til

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION

DIGITAL MOBNING. n INTRODUKTION DIGITAL MOBNING DCUM anbefaler, at forebyggelsen af den digitale mobning bliver en integreret del af skolens øvrige trivselsarbejde. Kolind Centralskole og Lyshøjskolen i Kolding har særligt fokus på elevernes

Læs mere

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset

Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Værdigrundlag for Korsager Skole og Frithuset Hos os er det værdifuldt at opleve: Ligeværd og dialog Arbejdsglæde Samarbejde Tillid Succes Engagement Hvor ser vi værdierne! Ligeværd og dialog oplever vi,

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter Evaluering Emne Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd Aarhus Kommune Den 31. marts 2012 1. Resumé: I efteråret 2011 gennemførte en evaluering af valg til skolebestyrelser

Læs mere

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS?

SKAL ALLE ELEVER BEHANDLES ENS? Gode relationer og forståelse for hinandens forskellige holdninger og handlinger er forudsætningen for et sundt undervisnings miljø og social trivsel. Samtidig vil hverdagen i og omkring folkeskolen uundgåeligt

Læs mere

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE

ENDRUPSKOLEN. Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE ENDRUPSKOLEN Antimobbestrategiplan FREDENSBORG KOMMUNE Indhold Indledning Definition på mobning Skolens politik Målsætning Evaluering Handleplan til lærere til forebyggelse af mobning Forældreindsats til

Læs mere

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen

Bliv kontaktforælder. Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen Bliv kontaktforælder Det er en vigtig opgave for trivslen på skolen 1 Hvad er en kontaktforælder? Skolebestyrelsen på Usserød Skole og skolens ledelse ser kontaktforældrene som en vigtig del i at realisere

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Frederik Barfods Skole en introduktion

Frederik Barfods Skole en introduktion Frederik Barfods Skole en introduktion På Frederik Barfods Skole vil vi skabe en skole, hvor elever og medarbejdere er glade for at komme om morgenen, glade, mens de er på skolen og glade, når de går igen

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Inklusion på Skibet Skole

Inklusion på Skibet Skole Inklusion på Skibet Skole Definition Inklusion er, at man sammen kan leve forskelligt i verden og ikke i forskellige verdener. Arbejdet og processen er allerede i fuld gang Inklusionsaften for forældre

Læs mere

Forældre fremmer fællesskabet

Forældre fremmer fællesskabet Forældre fremmer fællesskabet Klasserådsmøde onsdag den 22. januar 2014. 60 klasserødder var mødt frem til fælles møde. Anne Gunnerud Mortensen (SSP-konsulent) indledte med et oplæg, som er vedhæftet i

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017

Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Årsberetning Urbanskolen, skoleåret 2016/2017 Til alle forældre på Urbanskolen Som et nyt tiltag vil skolebestyrelsen på Urbanskolen fremlægge en årsberetning for det forløbne skoleår. Vi håber, at du

Læs mere

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE

POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE POLITIK FOR SKOLE/HJEM-SAMARBEJDE Med baggrund i FOLKESKOLELOVEN Folkeskolelovens kapitel 1 om folkeskolens formål. I 1: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Svenstrup Skole. Skolebestyrelsesmøde d. 13.1.2015, kl. 17.00-19.00 9.1.2015

Svenstrup Skole. Skolebestyrelsesmøde d. 13.1.2015, kl. 17.00-19.00 9.1.2015 Skolebestyrelsesmøde d. 13.1.2015, kl. 17.00-19.00 9.1.2015 Fremmødte: Birgit Niss, Frank Rosager, Carsten Mølgaard, Charles Lydersen, Jan Madsen, Jakob Thøgersen, Lene Klitgaard, Jacob (elevrådet), Tina

Læs mere

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER

VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER VÆRDIREGELSÆT SYDSKOLENS VÆRDIER Sydskolen har barnet i centrum og skal være et godt sted at være. Vi arbejder aktivt med både elevernes læring og trivsel Sydskolens hverdag er præget af tillid, gensidig

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30

Sølvgades Skole. Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE. Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Referat af SKOLEBESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 13.01.2015 kl. 17.00 19.30 Til stede: Nina Alleslev, Signe Christensen, Thomas Pinndal, Jonas Alstrøm, Barabara Budtz Haller, Kim Paulsen, Pia Sandager, Lone

Læs mere

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt

Børn lærer bedst, når de fungerer socialt Børn lærer bedst, når de fungerer socialt 1 Indhold 1. Indledning... p. 3 2. Trivsel, konflikt, mobning... p. 4 3. Hvad gør vi for at forebygge mobning... p. 4 4. Hvad gør vi konkret, når mobning konstateres...

Læs mere

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole

Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Til klasseforældrerådet på Dronninglund Skole Inspiration til arbejdet i klasseforældrerådet fra skolebestyrelsen Juni 2011. Velkommen i klasseforældrerådet...2 Hvad er et klasseforældreråd?...2 Skolebestyrelsen...3

Læs mere

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole

Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole Værdiregelsæt for Ikast Nordre Skole VÆRDIREGELSÆTTET BES TÅR AF: Vores vision og mål Vores værdier og deres betydning Levendegørelse af værdier Regelsæt og prioriteringer Samarbejde og rettigheder Trivsels-

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer

Kontaktforældre på Hornbæk Skole. Tips, ideer og retningslinjer Kontaktforældre på Hornbæk Skole Tips, ideer og retningslinjer Forord En god skole skabes ikke kun af søde elever og dygtige lærere. Det er heller ikke nok med spændende bøger, flotte klasselokaler og

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen

Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen Svar på spørgsmål til brug for samtale om forældretilfredshedsundersøgelsen 1. Den pædagogiske indsats Spørgsmålet med den højeste tilfredshedsprocent: Personalets indsats for at få dit barn til at føle

Læs mere

FORÆLDREHJULET. l Skolens erfaringer Forældrehjulet udvikler fællesskabsfølelse,

FORÆLDREHJULET. l Skolens erfaringer Forældrehjulet udvikler fællesskabsfølelse, DCUM anbefaler forældrehjulet, fordi det kan medvirke til at skabe gode FORÆLDREHJULET og inkluderende klassefællesskaber, hvilket er en forudsætning for god trivsel. På i Horsens arbejder de med forældreinvolvering

Læs mere

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER?

DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? DIALOG # 14 HVORDAN TAKLER MAN UVENSKABER PÅ DE SOCIALE MEDIER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Sammen om en bedre skole

Sammen om en bedre skole Sammen om en bedre skole Brug skolernes trivselsdag den 4. marts 2011 Skolernes primære opgave er elevernes læring og udvikling. Denne opgave løses bedst, hvis fundamentet er trivsel og tryghed for alle.

Læs mere

Praktiske oplysninger for skole

Praktiske oplysninger for skole Praktiske oplysninger for skole Denne folder indeholder de praktiske oplysninger, som vedrører vores skole. Skulle der være spørgsmål, som ikke besvares heri og det er der helt sikkert - er I velkomne

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer.

Temaerne er: Den gode relation Videndeling - Involvering og medinddragelse - Det kontaktløse samarbejde - Forebygge/løse problemer. Udkast til strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelserne i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede

Læs mere

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, #

Vi vil være bedre. FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, # Vi vil være bedre FORSLAG til Frederikshavn Kommunes skolepolitik, 2014-2017 #31574-14 Indhold Vi vil være bedre...3 Læring, motivation og trivsel...5 Hoved og hænder...6 Hjertet med...7 Form og fornyelse...8

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015

Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015 Skolebestyrelsens årsberetning for skoleåret 2014/2015 Skolebestyrelsen skal årligt jf. folkeskolelovens 44 aflægge beretning om sit arbejde. Den endelige beretning for skoleåret blev behandlet på skolebestyrelsesmøde

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER?

DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? DIALOG # 13 HVORDAN SKAL MAN TAKLE KLIKEDANNELSE BLANDT ELEVER? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN?

DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? DIALOG # 10 DE FÆLLES REGLER BRYDES HVAD ER KONSEKVENSEN? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Hele familien i børnehave inspiration til forældredeltagelse og frivillige

Hele familien i børnehave inspiration til forældredeltagelse og frivillige Hele familien i børnehave inspiration til forældredeltagelse og frivillige Randers, d. 27.2.2014 Morten Ronnenberg, Strategihuset 1. Baggrund Hvorfor, hvad og hvordan om forældredeltagelse? 2. Erfaringer

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015

Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 Dagsorden og referat fra stort forældremøde på GKF den 15. januar 2015 1. Sang og velkomst 2. Orientering fra skolen v. Palle Fogh 3. Orientering fra bestyrelsen v. Marie N. 4. Præsentation af Marietta,

Læs mere

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv.

Kære forældre. Et godt samarbejde mellem skolen og hjemmet er vigtigt for et godt skoleliv. Velkommen i skole Kære forældre At begynde i skole er et kæmpe skridt både for dit barn, men bestemt også for dig som forælder og der venter en ny og spændende tid. Den første skoletid er fyldt med mange

Læs mere

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal)

Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Forventningsfolder Lykke er når ens forventninger svarer til virkeligheden... (Troels Kløvedal) Kirkebjerg Skoles forventningsfolder, som du her sidder med, er udarbejdet efter oplæg fra Skolebestyrelsen

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Opsamling på dialogmøde 27. april Sagsnr Dokumentnr

Opsamling på dialogmøde 27. april Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Fagligt Center NOTAT Opsamling på dialogmøde 27. april 2015 Mandag 27. april var der dialogforum mellem Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og repræsentanter

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune:

Herunder ses en kort oversigt over de servicemål og servicekvaliteter, der stiller specifikke krav til forældresamarbejdet i Holbæk Kommune: Strategi for forældresamarbejde på Kundby Skole/ SFO Alle skolebestyrelser i Holbæk Kommune skal udarbejde en strategi i forhold til forældresamarbejde som en del af de af politikerne udpegede fokusområder.

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre?

Trivsel for alle. - Hvad kan du gøre? Trivsel for alle - Hvad kan du gøre? Hvad er SSP Samarbejde mellem: Skoler Socialforvaltning Politi Mål: At forebygge kriminalitet, misbrug og mistrivsel Hvordan sikrer vi så det? Undervisning i skoler

Læs mere

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND?

DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? DIALOG # 1 ELEVERNE SLADRER OM EN LÆRER SKAL MAN GRIBE IND? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED?

DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? DIALOG # 7 PRIVATFEST HVEM SKAL MED? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt vanskelig situation, hvis

Læs mere

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen

Nestinspirerede klasser i Greve kommune. - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen Nestinspirerede klasser i Greve kommune - et eksempel fra 1.A på Holmeagerskolen To citater Jeg gik hele sommeren og var bekymret og nervøs for hvordan det skulle gå jeg har aldrig arbejdet med børn med

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse

KOLLABORATION. Vejledning til elevnøgle, klasse Vejledning til elevnøgle, 6.-10. klasse I denne vejledning vil du finde følgende: Elevnøgler forklaret i elevsprog. Vejledning og uddybende forklaring til, hvordan man sammen med eleverne kan tale om,

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i forældreråd

Pjece til forældre. om at være i forældreråd Pjece til forældre om at være i forældreråd Kære forælder Velkommen som forældrerådsrepræsentant i dit barns institution. Som Rådmand for Børn og Unge vil jeg gerne takke for dit engagement. Jeg ved fra

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform.

Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Velkommen til et nyt og spændende skoleår. Det er året for 200 års folkeskole jubilæum og en ny folkeskolereform. Vi har sunget skoleåret ind med Der er et yndigt land, Det var så ferien, så nu er det

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen

Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen WORKSHOP 11 Forældrefernisering - et alternativ til det traditionelle skole/hjem-samarbejde Trine Knudsen og Helle Bruun Sophienborgskolen Mail: foraeldrefernisering@gmail.com Interview med elever Fernisering

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole

Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Greve Kommune Forældretilfredshed Tune Skole Undersøgelse af forældres tilfredshed omkring Tillid til skolen Kontakt i skole-hjemsamarbejdet Forældrenes engagement Forældremøder og skole-hjemsamtaler Skolebestyrelsen

Læs mere

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel

Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Rugvængets Skole Forebyggelse af mobning - og fremme af trivsel Side 1 Kære forældre Med denne folder ønsker Rugvængets Skole, dvs. skole og BFO, at præcisere skolens, forældrenes og elevernes roller og

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Skåde dagtilbud Lokal udviklingsplan for Skåde dagtilbud 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejde

Principper for skolehjemsamarbejde Principper for skolehjemsamarbejde Kommende børnehaveklasse Principper for skolehjemsamarbejde Forældremøde i november måned (året før). - information og gensidige forventninger (forældre/skole og fritidsordning).

Læs mere

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale.

Lokale 82 REFERAT. Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen. Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl Møde nr. Mødelokale. REFERAT Skolebestyrelsesmøde på Nymarkskolen Mødedato og tid Mandag den 26. august 2013 kl. 19.00-21.30 Møde nr. 10 Mødelokale Lokale 82 Åbne sager Lukkede sager Forplejning Kaffe/te med kage. Bestyrelsen

Læs mere

Den gode kommunikation

Den gode kommunikation Engdalskolen Den gode kommunikation Strategi Aftalt april 2014 Engdalskolens kommunikationsstrategi har til formål at skabe tydelighed om skolens værdier, styrke samarbejdet og forventningsafstemningen

Læs mere