Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen"

Transkript

1 Gældssanering Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

2 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 2

3 Baggrund for den nye betænkning om konkurskarantæne Alene 40 kendte konkursryttere påførte i SKAT et tab på kr. 700 mio. I en undersøgelse fra 2003 foretaget af Kuratorforeningen fandt man i halvdelen af boerne tegn på fusk. Det skønnes at der i 5 procent af konkurserne (5710 i 2009 og 6493 i 2010) vil kunne udstedes karantæne. Skønnede beregninger viser at den samlede udgift til samfundet ved disse sager (hvor der kan udstedes konkurskarantæne) løber op i tocifrede milliardbeløb om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 3

4 Indholdet af den nye betænkning om konkurskarantæne Skifteretten skal have mulighed for at udstede karantæne til skyldnere/direktører, der er gået konkurs en eller flere gange Det er kurator, der skal indberette forhold af betydning for karantæne til skifteretten. Disse forhold kan være bevidst uforsvarlig virksomhedsdrift, bortskaffelse af bogføring for at undgå granskning eller ved gentagne konkurser for en skyldner = konkursrytteri Konkurskarantænen skal som udgangspunkt vare 3 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 4

5 Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 5

6 Regelgrundlaget for gældssanering Konkursloven (LBKG nr. 217) Bekendtgørelse om gældssanering ( nr. 1363) Betænkning nr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

7 Typer af gældssanering Gældssanering uden for konkurs 5 år Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Ansøgning sker ved udfyldelse af skema fra -> Vælg emne Gæld -> Vælg Gældssanering hent blanket og vejledning i højre side af skærmen Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

8 Den 5-årige gældssanering - betingelser 1) Når skyldneren ikke inden for de nærmeste år har udsigt til at opfylde sine gældsforpligtelser (håbløs gæld), og 2) det må antages, at gældssanering vil føre til en varig forbedring af skyldnerens økonomiske forhold. Kræver stabile forhold for skyldner Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

9 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld Hvornår er en gælden håbløs? Konkret vurdering afhænger af skyldners forhold. Gældens absolutte størrelse Tommelfingerregel: Erhvervsaktiv skyldners usikrede gæld skal overstige kr men grænsen flytter sig over tid i takt med samfundsudviklingen. Skyldners betalingsevne Skyldners alder og indtægtsforhold har betydning Kan ca. 50 % af gælden inkl. renter eller mere betales inden for 5 år, er gælden ikke håbløs gældssanering. Inden for de nærmeste år = ca. 10 år (ved yngre skyldnere) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 9

10 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis: Østre Landsretskendelse af 8. januar 2010 (FM Ø): 88 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år og formentlig hele gælden over ca. 8 år gældssanering nægtet. Vestre Landsretskendelse af 30. januar 2007 (FM Ø): 85 % af gælden ville kunne afvikles over 5 år, men kun under forudsætning af rentefrihed, ellers ikke holde trit med renter + gældssanering. Det blev af landsretten bemærket, at ansøgeren var 56 år. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 10

11 Ad 1) Den økonomiske betingelse om håbløs gæld (forsat) Eksempler fra praksis (fortsat): Vestre Landsretskendelse af 18. januar 2008 (FM ): Ansøgeren havde 14 dage forinden ansøgningen fået samlet sine lån i en bank, hvor der var lavet en afdragsprofil frem til Det månedlige beløb oversteg ikke skyldners betalingsevne og var kr. 150 mindre end afdragsbeløbet opgjort efter reglerne om gældssanering gældssanering nægtet. Skyldners alder har betydning lempeligere krav til pensionister Østre Landsretskendelse af 12. november 2007 (FM ): Folkepensionist med en gæld på ca. kr opfyldte den økonomiske betingelse for gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 11

12 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Budgettet skal hænge sammen: Månedlige udgifter må ikke overstige indtægterne skyldner må ikke være tvunget til at stifte ny gæld. Budgettet skal i udgangspunktet give tilstrækkelige midler til at dække det takstmæssige rådighedsbeløb, jf. mere om dette senere. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 12

13 Ad 2) Varig forbedring af skyldners økonomiske forhold (fortsat) Husstandens forhold: Hvis kun den ene ægtefælle opfylder betingelserne, vil gældssanering ikke afhjælpe husstandens økonomiske situation gældssanering nægtes for begge. Vestre Landsrets kendelse fra 2006: Den ene ægtefælle opfyldte betingelserne for gældssanering. Den anden gjorde ikke, da denne systematisk havde oparbejdet gæld til det offentlige Gældssanering blev nægtet for begge. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 13

14 Nægtelsesgrunde - oversigt Hovedregel: + gældssanering, hvis (i) håbløs gæld og (ii) gældssanering vil medføre en varig forbedring af skyldners økonomiske forhold Undtagelse: Gældssanering kan i almindelighed ikke gives, når: Skyldners økonomiske forhold er uafklarede. Skyldner har handlet uansvarligt i økonomiske anliggender herunder særligt stiftet gæld efter håbløshedstidspunktet eller påtaget sig forpligtelser, som stod i misforhold til den økonomiske formåen. Gælden vedrører forbrugsgæld. Modifikation til undtagelsen: i almindelighed Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 14

15 Nægtelsesgrunde - oversigt Gælden er til det offentlige og er oparbejdet systematisk En større del af gælden er opstået pga. strafbare eller erstatningspådragende forhold Skyldner har undladt at betale afdrag trods rimelig mulighed herfor Skyldner har indrettet sig med henblik på gældssanering Skyldner stifter ny gæld efter at gældssaneringssagen er indledt. Øvrige særlige omstændigheder foreligger (generalklausul) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 15

16 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede Kravet om afklarede økonomiske forhold: Formål: Vurdere om betingelserne er opfyldte og fastsætte afdragsordning Det er husstandens forhold der bedømmes. Uafklarede forhold kan fx være, at skyldner ejer værdifulde aktiver, arbejdsløshed, usikkerhed om boligforhold etc. - Kravet om afklarede forhold skal ses i sammenhæng med, at kreditorerne skal betrygges i, at skyldner yder det (inden for lovens rammer) maksimale bidrage til dividenden. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 16

17 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Værdifulde aktiver: Værdifulde aktiver kan hindre indledningen af gældssaneringssag, hvis der ikke er umiddelbar udsigt til, at aktiverne kan realiseres. Løsning = gældssaneringsbegæringen indsendes først, når aktiverne er realiserede. - Behandling af provenuet Ejer skyldneren fast ejendom behøver denne kun sælges, hvis 1. Boligudgiften er urimelig høj 2. Der er friværdi i ejendommen. En friværdi kan medføre en forlængelse af afdragsperioden, hvis flytteomkostninger overstiger friværdien. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 17

18 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Skyldner + samlever/ægtefælle skal som udgangspunkt have et fast lønnet arbejde (udnytte deres erhvervsevne) U V: Skyldneren S, der nu var 23 år, søgte i 2007 om gældssanering i konkurs, idet S havde pådraget sig en betydelig gæld i forbindelse med virksomhedsdrift, som måtte lukke med efterfølgende konkurs. S havde efter konkursen arbejdet som procesoperatør, men fra 1. september 2008 ville han påbegynde et længerevarende universitetsstudium. Landsretten nægtede S gældssanering, idet S ikke udnyttede sin erhvervsevne. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 18

19 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Udgangspunktet er fuldtidsbeskæftigelse i praksis går grænsen formentlig ved 32 timer/uge. Vestre Landsretskendelse af 19. januar 2007 (FM V): Vestre Landsret nægtede gældssanering under henvisning til, at der ikke forelå omstændigheder, der forhindrede skyldneren, der arbejde 30 timer om ugen, i at arbejde fuld tid. Indtægtsforholdene skal kunne forudsiges i gældssaneringsperioden Dvs. gældssanering er som udgangspunkt udelukket, hvis udsigt til arbejdsløshed, uddannelsespåbegyndelse etc. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 19

20 Skyldners økonomiske forhold er uafklarede (forsat) Stabile indtægtsforhold udnyttelse af erhvervsevne: Særlige tilfælde I mere specielle tilfælde tillades dog også selvstændig virksomhed, hvis denne har en vis overskuelig størrelse uden de store aktiver og det er muligt at lave et retvisende gældssaneringsbudget. Østre Landsret har således i 1985 afsagt kendelse (U Ø - Ostehandleren), hvor en 51-årig skyldner ikke var udelukket fra at få gældssanering selvom han drev en mindre osteforretning. Dette begrundedes med, at den gæld, som der søgtes gældssaneret var fra tidligere erhvervsvirksomhed og at det ikke på noget tidspunkt ville være muligt for skyldner at betale denne. Da skyldner ikke havde andre indtægtsmuligheder end osteforretningen, og da denne havde en overskuelig omsætning og størrelse tillodes gældssanering. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 20

21 Uansvarlighed i økonomiske anliggender Skyldner har handlet uansvarligt, fx Foræret værdifulde aktiver væk på et tidspunkt, hvor gælden bestod. Skyldner har handlet økonomisk uansvarligt, hvorved en ikke uvæsentlig gæld er stiftet ved: Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 21

22 Uansvarlighed i økonomiske anliggender a) Letsindig gældsoptagelse i forhold til skyldners indtægtsmuligheder eks.: optagelse af nyt lån til afdrag på allerede forfalden gæld Østre Landsretskendelse af 6. februar 2007 (FM Ø): lån til bilreparation og indfrielse af gældsposter på kr (samlet gæld kr ) blev af landsretten fundet uansvarligt, idet det var optaget på et tidspunkt, hvor skyldner ikke var i stand til at opfylde sine økonomiske forpligtelser. (her er vi jo på vej mod skyldnersvig jf. Straffelovens 300) Vestre Landsretskendelse af 11. april 2011 (FM V): Efter afslag på gældssanering købte skyldner en andelsbolig med høje boligudgifter til følge ny ansøgning om gældssanering afslået! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 22

23 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) b) Spekulationsgæld Skyldneren påtaget sig finansiel risiko, der står i misforhold til hans økonomiske situation Vestre Landsretskendelse af 12. maj 2009 (FM V) : Skyldneren havde tidligere fået gældssanering for en gæld på kr. 4.5 mio. og umiddelbart efter afslutningen af denne stiftede han to selskaber, hvorfra hans nuværende gæld på kr mio. stammede Landsretten nægtede gældssanering og lagde vægt på tidspunktet for selskabernes stiftelse og den betydelige gældsstiftelse Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 23

24 Uansvarlighed i økonomiske anliggender (forsat) c) Forbrugsgæld der foretages en vurdering af gældens alder, størrelse og omstændighederne ved gældens pådragelse. (fx sms lån) Skyldner må ikke have levet over evne. Praksis: Forbrugsgæld stiftet inden for de seneste 5 år hindrer som udgangspunkt gældssanering. (dog væsentlighedskriterium) d) Gæld til det offentlige systematisk oparbejdelse Ex. Moms og skattegæld, børnepenge, licens mv. Systematisk skal være opstået over en periode Væsentlighedskriterium: I praksis må højst 5 procent af samlede gæld være til det offentlige, ellers nægtes GS. Vestre Landsrets kendelse fra 2009 (B ): Licensgæld på kr fra og restskat på kr for 2006 tilstrækkeligt til at udelukke gældssanering. (var altså mere end 5 procent) Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 24

25 Erstatningskrav eller strafbare forhold For eksempel: Erstatningsbeløb i forbindelse med strafbare forhold Bøder Gældssanering nægtes, når en ikke uvæsentlig del af gælden (i praksis ca. 10 % - forskel på procenter jf. forrige slide?) hidrører fra sådanne forhold. Dog er der også et resocialiseringshensyn Tiden læger alle sår Samme princip og hensyn som i strafferetlige forhold. I et samfundsmæssigt perspektiv ønsker man således at hjælpe folk videre og undgå dobbeltstraf. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 25

26 Erstatningskrav eller strafbare forhold (forsat) Tiden læger alle sår hvornår? Praksis: minimum 5 år fra domstidspunktet og/eller 7-8 år fra handlingstidspunktet for at gældssanering ikke nægtes, men afhænger af forholdets grovhed konkret vurdering. Vestre Landsrets kendelse fra 2006 (B ): Skyldner blev i 2001 dømt for selskabstømning begået i Landsretten udtaler, at det forhold at det strafbare forhold var mere end 14 år gammelt ikke kan føre til kendelse om gældssanering, idet der var tale om økonomisk kriminalitet af meget betydeligt omfang. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 26

27 Manglende afdrag trods mulighed herfor og indretning på gældssanering Er der ikke betalt afdrag når der var mulighed herfor (pengene er normalt brugt til forbrug) taler dette imod gældssanering. Afgørende er om skyldner har valgt at begunstige sig selv eller sine nærmeste på kreditorernes bekostning. Ex. Belånt friværdi og brugt pengene til forbrug eller blot stort privatforbrug. Vestre Landsretskendelse fra 2002 (B ): Skyldner havde 2-3 måneder inden ansøgning om gældssanering hævet en pensionsopsparing på kr Beløbet var anvendt til forbrug. Gældssanering nægtet. Er aktiver bragt i kreditorly, taler dette imod gældssanering. (kreditorforringende dispositioner, jf. KL 64, 65 og 66) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 27

28 Skyldnerens indretning på gældssanering Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering: Drift af forretning i ægtefællens navn driver skyldner virksomhed i ægtefællens navn med overskud, og hæver skyldner alene en mindre løn i virksomheden, som enten ikke modsvarer arbejdet eller som virker ublu i forhold til skyldners evner, vil opsparingen af aktiver i virksomheden kunne tillægges betydning i forhold til spørgsmål om tilkendelse af gældssanering. Vestre Landsretskendelse fra 2006 (B ): Skyldner var medhjælpende ægtefælle i sin hustrus virksomhed, der var af samme art som den skyldner var gået konkurs med. Ægtefællen havde ikke deltaget i driften i halvandet år. Gældssanering nægtet, da overskuddet i virksomheden, der reelt blev drevet af skyldner, blev akkumuleret hos ægtefællen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 28

29 Skyldnerens indretning på gældssanering (fortsat) Eksempler på at skyldner indretter sig på gældssanering (fortsat): Oprettelse af ægtepagt til fordel for ægtefællen Indskud på pensionsordning, som ikke inddrages under gældssaneringssagen efter Retsplejelovens 509. Først indgivelse af begæring efter at være blevet alderspensioneret, hvorved kreditorerne unddrages muligheden for højere afdrag. Fortielser under gældssaneringssagen Bortskaffelse af aktiver Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 29

30 Øvrige omstændigheder Afkald på forventet arv konkret vurdering af hvor nært forestående dødsfaldet er. Begunstigelse af enkelte kreditorer (kreditorforrykkende dispositioner, jf. KL 67, 69, 70, 70a) Vestre Landsretskendelse af 7. december 2007 (FM Ø): Ansøgeren havde i 2003 købt en andelsbolig ved lån finansieret hos børnene. Børnene fik senere pant i ejendommen inden kreditorerne nåede at tinglyse udlæg. Børnene havde derved fået en fortrinsstilling, der udelukkede kreditorerne fra fyldestgørelse i ejendommen. Dette kunne eventuelt omstødes, jf. KL 70, hvilket der under gældssaneringssagen kunne føres sag om, jf. KL 222 gældssanering udelukket. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 30

31 Budgetspørgsmål Husstandsprincippet: Samlever/ægtefælles indtægter og udgifter skal også med i budgettet Det månedlige afdrag (dividenden) = nettoindkomsten med fradrag af visse udgifter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

32 Budgetspørgsmål (forsat) Nettoindkomsten: På indtægtssiden medtages alle indtægter bortset fra: Indtægter fra godtgørelser, forsikringssummer m.v., der kompenserer modtageren for en ikke økonomisk skade Boligstøtte og andre boligydelser Vedrørende børn se Udgiftssiden Udgifter til blandt andet pension, A-kasse og rimelige udgifter til transport fradrages i indtægten ved opgørelse af nettoindkomsten Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 32

33 Budgetspørgsmål (forsat) Udgiftssiden: rimelige udgifter til bolig (inklusive forbrugsudgifter til el, vand, varme) Rimelig i forhold til prisniveauet i lokalområdet, boligens størrelse, husstandens behov og husstandens nettoindkomst. I praksis accepteres kr for enlig, kr for husstand med to personer og kr for husstand med 3 personer. (problem ved Sø og Handelsretten) Bidragsforpligtelser Udgifter til særlige behov (fx medicin) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 33

34 Budgetspørgsmål (fortsat) Udgiftssiden forsat: Rådighedsbeløb Udgifter til børn medtages ikke med mindre disse overstiger indtægterne i form af børnefamilieydelse, børnetilskud, børnebidrag, børnepension og andre indtægter, der vedrører husstandens børn. (der udarbejdes således et børnebudget ) Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 34

35 Budgetspørgsmål (forsat) Minimering af udgifter: Kan faste udgifter til fx bil nedbringes uden forringelse af indtjeningsmuligheder, bør dette ske. Eksempel fra det virkelige liv - Luksusfælden (TV3) som særligt omhandler skyldnere med forbrugsgæld, som har dårlig mulighed for at få gældssanering. I programmet lægges ofte vægt på, at såfremt udgifterne til benzin på egen bil er de samme som til fx bus- eller togkort, er der stadig en risiko for, at bilen kan gå i stykker og skal på værksted, hvilket medfører uforudsete udgifter, der hurtigt kan vælte budgettet. Den slags risikomomenter skal således minimeres. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 35

36 Budgetspørgsmål (fortsat) Rådighedsbeløb tøj, mad, forsikringer, kontingenter til fritidsaktiviteter, biografture, ferier m.m. Justitsministeriets satser for 2011: Kr /md for skyldner forhøjes med kr /md, hvis skyldner har en ægtefælle Yderligere fås følgende rådighedsbeløb for børn: Eksempel: Alder Beløb/md <2 år kr år kr år< kr voksne (kr kr ), 1 barn på 1,5 år (kr ), 1 barn på 4 år (kr ) = kr Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 36

37 Det maksimale månedlige afdrag - husstandsprincippet Eksempel 1: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. I alt til skyldners kreditorer: kr kr. = kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 37

38 Det maksimale månedlige afdrag husstandsprincippet (fortsat) Eksempel 2: Skyldners nettoindkomst = Skyldners andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = Ægtefællens nettoindkomst = Ægtefællens andel af nettoudgifter = Til skyldners kreditorer = kr kr kr kr kr kr. Overskud: kr = Skyldner skal max afdrage nettoindkomsten= Til rest til ægtefællens frie rådighed = kr kr kr. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 38

39 Ændringer i budgetforudsætninger og lottogevinster Lottogevinster medfører ikke en stigning i afdragene til kreditorerne i den 5-årige gældssanering. Heller ikke i den 3-årige gældssanering! Sker der et fald i skyldners indtægter kan gældssaneringssagen i særlige tilfælde genoptages med henblik på forlængelse af afdragsperioden eller nedsættelse af dividendeprocenten. - Ex. Sygdom, arbejdsløshed etc. - Nedgangen i indtægten må dog ikke være selvforskyldt. Samme gælder den 3-årige gældssanering! Forhøjet indkomst ved for eksempel jobskifte medfører heller ikke en stigning i afdragene. Delvist modsat den 3- årige gældssanering! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

40 Opsparing af beløb Har skyldner under gældssaneringssagens behandling foretaget opsparing af beløb, der skal indgå i gældssaneringen, forkortes afviklingsperioden med det antal måneder, som beløbet dækker de månedlige afdrag med. => giver dette mulighed for at betale sig ud af gældssaneringen før tid? Konklusionen må herefter blive, at såfremt man betaler med et opsparet beløb, vil afviklingsperioden og dermed også perioden inden for hvilken, man skal opfylde bestemte vilkår blive afkortet. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 40

41 Opsparing af beløb (fortsat) For den 3-årige gældssanering må betydningen heraf derfor være, at såfremt man indbetaler et opsparet beløb og får nedsat afviklingsperioden, da vil væsentligt forbedrede vilkår der indtræder udenfor den nu forkortede periode ikke have indflydelse på gældssaneringen. NB: Omgåelse skyldner må ikke indrette sig med henblik på gældssanering. PRAKSIS: Ved den 3-årige gældssanering kan gældssaneringssagen først indledes endeligt, når konkursboet er klar til afslutning. Dog bør skyldner i samme periode foretage opsparing, for derved at kunne nedbringe sin afdragsperiode, når gældssaneringen gives. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 41

42 Lån til udbetaling af det fulde beløb Det fremgår ikke direkte af lovgrundlaget, hvorvidt skyldner ud over at afkorte afviklingsperioden med et opsparet beløb også kan afkorte denne ved betaling af beløbet som følge af lån fra en tredjemand. I praksis ses denne løsningsmodel dog anvendt. Et eksempel kunne være: En skyldner får afsagt kendelse om gældssanering og der fastsættes et månedligt afdrag på kr Er der tale om 5 års afdrag vil den samlede dividende være kr Skyldner får herefter et lån på dette beløb fra fx sine forældre, hvorefter alle afdrag betales på en gang. Fordelen for skyldner er herefter, at denne hurtigere er fri af gældssaneringen og for kreditorerne er fordelen, at disse modtager dividenden hurtigere. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 42

43 Indledning af gældssanering Det er skifteretten alene,der bedømmer om betingelserne for gældssanering er opfyldte Kreditorerne kan dog fremsætte indsigelser, men skifteretten bestemmer i sidste ende. Skifteretten foretager altid et konkret skøn: Ved bedømmelsen af de enkelte nægtelsesgrunde ( i almindelighed ) skal også lægges vægt på gældens alder Tiden læger alle sår. Skifteretten kan lægge vægt på skyldners særlige personlige forhold i praksis navnlig psykiske forhold. Kan medføre at præventive og pønale hensyn træder i baggrunden Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 43

44 Indledning af gældssanering (forsat) Gældssaneringen indledes, når skifteretten træffer afgørelse herom. Dette sker først efter et møde med skyldner i skifteretten, hvor skyldner uddybende skal redegøre for de forhold, som er beskrevet i gældssaneringsansøgningen. Skifteretten udpeger herefter en medhjælper (en advokat), som hjælper skifteretten med at udfærdige budget, udarbejde redegørelse for skyldners forhold m.m. Medhælper er skifterettens mand ikke skyldners! Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 44

45 Indledning af gældssanering (fortsat) Udlæg kan ikke foretages efter gældssaneringen er indledt for fordringer der er stiftet før indledningen. (åbningsdag = skæringsdag) Se FM , hvor Østre Landsret afsagde kendelse om, at panthaver var berettiget til at foretage udlæg for ubetalte pantefordringer i tiden efter afsigelse af kendelse om gældssanering, idet pantefordringerne ikke var omfattet af gældssaneringen. Der kan ske omstødelse i henhold til Konkurslovens almindelige regler herom. Uforholdsmæssige store indbetalinger på pensionsordninger i en tid, hvor skyldner ikke havde råd hertil, kan inddrages i gældssaneringen. Gældssaneringskendelse har mellem skyldner og fordringshavere samme virkning som et retsforlig. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 45

46 Omfattede fordringer Gældssaneringen omfatter fordringer stiftet inden gældssaneringssagens indledning. Dette gælder også kautioner. Skifteretten kan bestemme, at der skal ske skæring på et tidligere tidspunkt end åbningen af gældssaneringen. Denne model er tænkt anvendt i de situationer, hvor gælden er erhvervsmæssig, men hvor der er gået en årrække siden denne håbløse gæld er stiftet. Her skal den normale gæld i tiden efter erhvervsgælden ikke omfattes af saneringen. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

47 Omfattede fordringer (fortsat) Pantesikrede fordringer - den usikrede del af fordringen medtages i gældssaneringen. NB! Dette er kun tilfældet, hvor panthaver faktisk accepterer, at ejendommen har en lavere værdi. I modsat fald skal gældssaneringsbudgettet omfatte ydelser til en overbehæftet ejendom dvs. ydelser der ikke står mål med ejendommens faktiske værdi, hvilket vil kunne spænde ben for skyldners muligheder for gældssanering. Panthaver skal tænke sig om! hvis panthaver ikke anmelder den usikrede del og ejendommen bliver solgt på tvang, bliver det usikrede krav prækluderet. Småfordringer - skifteretten kan bestemme at der skal bortses fra fordringer, som kun vil afkaste en samlet sum på kr (Ved gældssanering i konkurs kan Skifteretten dog bestemme at grænsen er kr. 300) => det vil sige minimum kr. 100 i dividende om året. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen Side 47

48 Ophævelse af gældssaneringskendelse På begæring af en fordringshaver kan skifteretten ophæve en kendelse om gældssanering, hvis skyldner: under gældssaneringssagen har gjort sig skyldig i svigagtige forhold under sagen fra indledning til kendelse Svig: fx fremsættelse af bevidst urigtige oplysninger og fortielser af en vis grovhed groft tilsidesætter sine pligter ifølge gældssaneringskendelsen Ex. Skyldners manglende betalingsvilje gennem længere tid. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

49 Ophævelse af gældssaneringskendelse Eksempler på at retspraksis er streng: U V I et gældssaneringsforslag var indregnet, at ægtefællerne ville gå på efterløn 1. januar I marts 2004 arbejdede de forsat og betalte forsat det høje afdrag fastsat efter deres arbejdsindtægter. Skifteretten fastslog, at ægtefællerne havde gjort sig skyldige i svigagtige forhold ved ikke at have efterlevet oplysningen om tidspunktet for efterløn, når de forinden kendelse om gældssanering var gjort opmærksomme på, at det var en forudsætning for gældssanering, at de havde truffet en fast beslutning om efterlønstidspunktet. Skifteretten ophævede gældssaneringskendelsen, selvom ægtefællerne ikke havde haft til hensigt at snyde kreditorerne. FM /1 Skyldner havde undladt at oplyse om en erstatning på kr som han havde fået udbetalt i anledning af et overfald. Gældssaneringskendelsen blev ophævet med bemærkning om, at det var uden betydning, om beløbet ville have været omfattet af gældssaneringskendelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

50 Gældssanering i forbindelse med konkurs 3 år Anvendes ved: personlig konkurs samlever eller ægtefælles konkurs hvor gælden vedrører kaution eller lignende hæftelse for ægtefællens/samleverens gæld selskabs konkurs hvor skyldner eller dennes ægtefælle direkte eller indirekte ejer en væsentlig del af kapitalen, forudsat at skyldners gæld stammer fra kaution eller lignende skyldforhold. Det samme gælder ved rekonstruktion, når der er truffet bestemmelse om tvangsakkord for en gæld, for hvilken skyldner hæfter. Early Warning Uddannelsesdag den 24. oktober 2011 Gældssanering Gert Nissen

51 Betingelser for den 3-årige gældssanering Samme betingelser som for den 5-årige, dog lempeligere krav til afklarede forhold. Yderligere betingelser: Gælden skal i det væsentligste stamme fra erhvervsmæssig virksomhed I det væsentligste erhvervsmæssig gæld skal udgøre væsentlig mere end 50 % af den samlede gæld. Østre Landsretskendelse af 11. marts 2008 (FM Ø). 1.2 mio. kr. af en samlet gæld på 1.8 mio. kr. stammede fra skyldners konkursramte virksomhed. Skifteretten nægtede gældssanering i konkurs. Landsretten hjemviste sagen med bemærkning om, at den del af gælden, der ikke stammede fra virksomheden, var sikret ved pant i henholdsvis bil og hus. Landsretten så altså bort fra pantsikret gæld ved bedømmelsen af væsentlighedsbetingelsen. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen

52 Betingelser for den 3-årige gældssanering (forsat) Yderligere betingelser forsat: erhvervsmæssig virksomhed Skyldners egen virksomhed, kaution for ægtefælles /samlevers virksomhed eller kaution for et selskab ejet af skyldner eller dennes ægtefælle/samlever. I forbindelse med konkurs Virksomheden skal være forsvarligt afviklet i praksis ved konkursbehandling Ansøgningstidspunkt: Ansøgning skal som udgangspunkt indsendes inden konkursboets afslutning. Early Warning Uddannelsesdag 18. april 2011 Gert Nissen Side 52

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Uddannelsesdag 27. februar 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Uddannelsesdag 27. februar 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Side 2 Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin! Side 3 - og løsninger

Læs mere

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma

Early Warning. Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011. Gert Nissen LETT Advokatfirma Early Warning Insolvensdag for erhvervsservice konsulenter 31. oktober 2011 Gert Nissen LETT Advokatfirma Velkommen til et festfyrværkeri af konkurs, likvidation, gældssanering, fallit og økonomisk ruin!

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Early Warning insolvensdag. 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab

Early Warning insolvensdag. 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab Early Warning insolvensdag 21. november 2016 Gert Nissen LETT Advokatpartnerselskab Tema den personlige relation Indledende om baggrunden for valg af tema i forhold til EW Rådgivningssituationen for EW

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Forord. Lilian Hindborg

Forord. Lilian Hindborg Forord Bogen er en 4. udgave af min bog om gældssanering i praksis. For at bogen ikke bliver alt for omfangsrig, har jeg valgt hovedsagelig, men ikke udelukkende, at medtage afgørelser, der er afsagt efter

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008

retsinformation.dk - BEK nr 1363 af 19/12/2008 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Begæring om gældssanering Kapitel 2 Afdragsperiodens længde og afdragenes størrelse Kapitel 3 Fastsættelse af den procent, hvortil fordringerne nedsættes

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning.

Under en gældssanering skal indtægter hos skylder såvel som hos ægtefælle/samlever tages i betragtning. Gældssanering Når man rådgiver om eller overvejer muligheden for en gældssanering, er det vigtigt, at man er opmærksom på en række væsentlige betingelser for at få en gældsanering samt kender de væsentligste

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2016 Sag 1/2016 A (advokat Gert Drews) mod X Holding ApS (advokat Christian Riewe) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten i Sønderborg

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du: Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen med ansøgningen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6

Indholdsfortegnelse. Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Gaeldssanering.book Page 7 Wednesday, March 10, 2010 3:16 PM Forord til 1. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Kapitel 1. Indledning 1. Lovgrundlaget 13 1.1. Konkursloven 13 1.2. Anden lovgivning 16 1.2.1.

Læs mere

Insolvensrettens Dag -7. april 2011

Insolvensrettens Dag -7. april 2011 VALDAL ADVOKATFIRMA, Øst ter Allé 33, 2100 København Ø, Telefon: 35 38 50 00 Fax: 35 38 68 00, E-mail: valdal Insolvensrettens Dag -7. april 2011 De danske regler for gældssanering VALDAL ADVOKATFIRMA,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Insolvens & Rekonstruktion

Insolvens & Rekonstruktion 9. november 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens &

Læs mere

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar

De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar De unges gældsproblematikker - hvilke muligheder har de? Socialstyrelsen d. 10. marts 2015 Oplæg ved Direktør Sandy Madar Den Sociale Retshjælps Fond Stiftet i 2007 som forening 2014 som fond Kontorer

Læs mere

Referat af insolvensretlig retspraksis

Referat af insolvensretlig retspraksis 6. juli 2012 Nyhedsbrev Referat af insolvensretlig retspraksis Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling for Insolvens

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 6. januar 2017 6. januar 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 13. januar 2016 Sag 155/2015 (2. afdeling) Frisk Vikar ApS under konkurs ved kurator Søren Aamann Jensen (advokat Frank Bøggild) mod A (advokat Ole Larsen, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 10 - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2005-711-0004 Dok.: PFN40057 Besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 28. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft

Reglerne om konkurskarantæne er trådt i kraft 27. februar 2014 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan kontaktes,

Læs mere

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS

MWB UPDATED 2. JULI 2012 REKONSTRUKTION OG INSOLVENS Denne gang handler MWBe Updated - Rekonstruktion og Insolvens om fordringer som grundlag for en konkursbegæring og om kurator er forpligtet til altid at foretage fordringsprøvelse. MWB UPDATED 2. JULI

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 141 Offentligt J.nr. jj.nr. Dato : Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.141, 142, 143, 144 og 145 af 15. januar 2007 (Alm. del).

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013

Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Årsmøde Early Warning Koldingfjord 8. november 2013 Håndtering af nødlidende virksomheder Wicki Øland, SKAT Program Fordringshaveraftaler Inddrivelse Bobehandling (konkurs,rekonstruktion, Kreditorordn./akkorder)

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Sådan gør du (Link til vejledning): Ansøgning om gældssanering Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. Selskab A under konkurs v/kurator advokat Boris K. Frederiksen (advokat Mathias Juul Holter) mod UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Jan Uffe Rasmussen, Thomas Lohse og Birgitte Grønborg Juul,

Læs mere

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012

Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 - 1 06.11.2014-13 (20140325) Henstand Henstand i skattesager Højesterets dom af 19/3 2014, sag 18/2012 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en dom af 19/3 2014, med ændrede

Læs mere

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER

NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER NYE REGLER OM ÆGTEFÆLLERS PENSIONSRETTIGHEDER Med virkning pr. den 1. januar 2007 trådte en ny lov om, hvordan ægtefællers pensionsrettigheder skal behandles, når ægtefæller bliver separeret, skilt eller

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer

Bekendtgørelse nr. 137 af 12. februar 2016 om tilsyn med konkursboer 11. maj 2016 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere retspraksis om insolvensretlige problemstillinger samt en beskrivelse af en ny bekendtgørelse om tilsyn med konkursboer.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0795006-MKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 28. november 2016 kl. 10:00 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Arne Brandt, M.

Læs mere

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget

Lovgivning Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel vedtaget Den 20. august 2015 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af ny lovgivning samt nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling

Læs mere

Ansøgning om gældssanering

Ansøgning om gældssanering Til skifterettens brug Ansøgning om gældssanering Sådan gør du (link til vejledning) Ansøgningen sendes eller afleveres til skifteretten, der hvor du bor i hovedstadsområdet til Sø- og Handelsretten. Sammen

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. september 2016 Sag 40/2016 K/S A (advokat Flemming Bastholm) mod B (advokat Michael Serring) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Sø- og Handelsrettens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager?

Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Er retssikkerheden truet, når skattegælden opgøres til skifteretten i gældssaneringssager? Jørgen Juel Hansen Forfatter til bogen Vejen til gældssanering Hørsholm Kongevej 5 2970 Hørsholm Telefon 45 76

Læs mere

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning

Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning Finanstilsynet 4. februar 2013 Fortolkningsmeddelelse om pengeinstitutters adgang til modregning 1. Baggrund Penge- og Pensionspanelet har i maj 2011 offentliggjort en rapport om initiativer for gældsatte.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter)

1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) 1. Ansøgningsskema/regneark (enlig ægtefælle/samlever - børn udgifter) Vejledning til ansøgningsskema Ansøgning om gældssanering på Domstolsstyrelsens hjemmeside følger ikke bekendtgørelsen er ikke et

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B1375002- CNI UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 30. november 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne M. Lerche, Henrik Bitsch

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Konefinten hvad er det?

Konefinten hvad er det? - 1 Konefinten hvad er det? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I dagspressen har der i forbindelse med Roskilde Bank været omtalt en transaktion benævnt konefinten, hvorefter ledelsen, der

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 4. september 2013 4. september 2013 Nyhedsbrev Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for kan kontaktes, såfremt dette nyhedsbrev

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring

Ankestyrelsens principafgørelse om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet opsparingsmulighed - flytning - boligmæssig forbedring KEN nr 9377 af 16/06/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2015 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 27-15 om enkeltydelse - depositum - boligløs - uudnyttet

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Februar 2015 Selskabsret Nyt selskabsregistreringssystem Fra 11. marts 2015 er Erhvervsstyrelsen klar med et nyt selskabsregistreringssystem. Erhvervsstyrelsen oplyser, at

Læs mere

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning

Om eftergivelse. Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige. Ansøgning Ansøgning Om eftergivelse Ansøgning om eftergivelse af skyldige beløb til det offentlige Sådan gør du: udfyld ansøgningsskemaet vedlæg dokumentation for indtægter (de seneste 3 måneder) og udgifter (sidste

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014

Nyhedsbrev. Insolvens og Rekonstruktion. Den 20. august 2014 Den 20. august 2014 Nyhedsbrev Insolvens og Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger mv. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG. under konkurs v/kurator, advokat Boris Frederiksen (advokat Boris Frederiksen) mod B1749001- MJE UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 21. oktober 2016 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Michael Kistrup, Carsten

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger.

1,2 VLK af 9. januar 2009, nr. B-2266-2267-08, 13. afd. Indledning af gældssanering trods tidsbegrænset ansættelsesforhold for ene ansøger. 2009-06 194 stk. 2009 14stk. 1,1 VLK af 2. februar 2009, nr. B-2363-08, 13. afd. Gældssaneringskendelse trods intet eller meget lille rådighedsbeløb for ansøger. Under kreditormødet i en gældssaneringssag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn

Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn BEK nr 1421 af 14/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Pensionsstyrelsen, j.nr. 2009-0021934 Senere ændringer til

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning

Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning - 1 Beskatning ved akkord underskudsbegrænsning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I nogle tilfælde løses gældsproblemer ved en akkordaftale mellem skyldneren og kreditorerne. Senest har akkordaftaler

Læs mere

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR LÅN OG KREDITTER - ERHVERVSKUNDER Gældende fra den 1. juni 2015 1. STANDSNING AF RENTETILSKRIVNING Basisbank kan til enhver tid vælge at standse rentetilskrivningen på misligholdte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Nr. 454 28. april 2010 Bekendtgørelse for Færøerne om behandling af værgemåls- og værgesager samt om faste værger og værgens vederlag m.v. (Sagsbehandlingsbekendtgørelse) 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser

UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser UDKAST Vejledning om optagelse i og overflytning mellem a-kasser Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy. juli 2016 er der fastsat regler om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, om genoptagelse

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige

Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige Socialudvalget B 58 - Bilag 1 Offentligt Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige BEK nr 995 af 19/10/2005 (Gældende) LOV Nr. 939 af 27/12/1991 LBK Nr. 678 af 12/08/2002 LBK Nr. 289 af

Læs mere

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884

Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 - 1 Skatteforvaltningslovens 51 henstand i skattesager Landsskatterettens kendelse af 18/10 2011, jr. nr. 11-02884 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B0951005-IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 29. oktober 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 59, København. Som dommere fungerede landsdommerne Alex Puggaard, Malou Kragh

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre.

De enkelte byggeopgaver blev udført i totalentreprise med BJ som totalentreprenør og med ISK som bygherre. HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS CAND.MERC. STUDIET Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 837 Insolvensret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle BJ Entreprise A/S (BJ), der var en af Jyllands største entreprenørvirksomheder,

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse

Indtægter skal fratrækkes i hjælpen til en borger, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse KEN nr 10483 af 22/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. august 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4035-17791 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere