Kloge indkøb til kontoret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloge indkøb til kontoret"

Transkript

1 Kloge indkøb til kontoret En guide om arbejdsmiljø og indkøb til sikkerhedsorganisation, indkøbere og medarbejdere Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration

2 Tænk på trivsel og arbejdsglæde inden I køber nyt Når I køber nyt til kontoret har I chancen for at gøre arbejdspladsen bedre. Et klogt indkøb betyder, at flere ønsker kan opfyldes for de samme penge Alle de mange ting, som omgiver dig på kontoret i hverdagen, påvirker dit arbejdsmiljø og dermed både din personlige trivsel og din effektivitet i arbejdet. Dit bord, din stol og skærmens udformning og placering påvirker din arbejdsstilling. Programmerne i computeren, tastaturet, musen og telefonen styrer dine bevægelser dagen igennem. Tæpper, gardiner og møbler påvirker akustikken og har dermed betydning for, om du stresses af for meget støj. Og så videre og så videre... Trivsel og funktion Når I køber nyt til kontoret, har I derfor chancen for at skabe en bedre arbejdsplads. Et klogt indkøb tager hensyn til arbejdsmiljøet som en selvstændig faktor på linie med fx pris, kvalitet og betalingsbetingelser. Vælger I rigtigt, kan I forbedre den daglige arbejdssituation og sikre bedre trivsel på arbejdspladsen. Samtidig kan et gennemtænkt og professionelt indkøb betyde, at I får opfyldt flere ønsker inden for det samme budget. Vælger I forkert, skaber det unødvendige belastninger og I skal måske trækkes med en dårlig løsning i årevis, før I får chancen for at vælge om. Fordele ved et klogt indkøb Et klogt indkøb kan sikre medarbejderne en bedre hverdag på arbejdspladsen og gøre de fysiske og psykiske belastninger mindre. Et bedre arbejdsmiljø giver større arbejdsglæde, mindre nedslidning og færre sygedage. Derfor har både ledelse og medarbejdere en fælles interesse i kloge indkøb. Udgivet i oktober 2004 af Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration, BAR FOKA. H.C.Andersens Boulevard 25, st., 1553 København V Kloge indkøb til kontoret Branchearbejdsmiljørådenes opgave er at kortlægge de enkelte branchers særlige arbejdsmiljøproblemer og at hjælpe arbejdspladserne med at løse dem. BAR FOKA består af repræsentanter for både arbejdsgiverorganisationer og arbejdstagerorganisationer inden for finanssektoren og den offentlige sektor. Både guiden og yderligere information kan ses på Eksemplarer af guiden kan bestilles hos Arbejdsmiljørådets Service Center, ASC, på tlf eller ISBN nr: Varenr:

3 Den gode kunde gør det bedste køb En god kunde tænker sig om og finder frem til den bedste løsning i tæt dialog med de andre parter i indkøbsprocessen. Det øger chancen for at gøre et klogt indkøb Medarbejderen En god kunde ved præcis, hvad han eller hun vil have, og har en tæt dialog med indkøber, sikkerhedsgruppe, ledelse og leverandør. Det øger chancen for at gøre et klogt indkøb. Medarbejderens vigtigste opgave er derfor at formulere klare og gennemtænkte krav til det, der skal købes. De professionelle bør tages med på råd. Hvis organisationen har en central indkøbsafdeling og arbejdsmiljøfunktion, skal de drages ind i både overvejelser og indkøb. Lederen Lederen skal sikre, at medarbejderne har gode rammer for at udføre deres opgaver på en hensigtsmæssig måde. Især ved større indkøb og nyindretninger bør lederen sikre, at man vælger en gennemtænkt, fleksibel og langsigtet løsning. Lederen bør sikre, at både medarbejdere, sikkerhedsorganisation og indkøbere er med i beslutningsprocessen. Indkøberen Det bedste køb sker, når indkøberen og brugeren samarbejder tæt om at opnå det bedste køb. Indkøbsafdelingen kan sikre, at selve indkøbet gennemføres professionelt. Indkøberne kender markedet, leverandørerne og lovgivningen, og de ved, hvordan man formulerer sine krav og opnår en god pris. Indkøbsafdelingen kan medvirke til en bedre løsning, hvor flere ønsker bliver opfyldt inden for det samme budget. Sikkerhedsorganisationen Sikkerhedsudvalget/MED-udvalget skal være med til at formulere den overordnede indkøbspolitik. Sikkerhedsgrupperne på de lokale arbejdssteder skal tages med på råd i forbindelse med alle større indkøb. Deres opgave er at holde fast i hensynet til trivsel og arbejdsmiljø uanset penge, traditioner og æstetik. Sikkerhedsgruppen kan hjælpe med at beskrive den bedst mulige løsning og de individuelle behov, samt med at afklare samspillet med arbejdets organisering. Leverandøren Den gode leverandør kender sin kundes behov og medvirker til at sikre ham eller hende den bedste løsning. Det indebærer, at leverandøren har viden om arbejdsmiljø og giver kvalificeret og ærlig information og rådgivning om, hvordan produkterne virker i praksis. Leverandøren kan i visse tilfælde påvirke producenterne til at udvikle produkter, som ikke findes på markedet i dag.

4 Find den ideelle løsning Glem vanetænkningen og se på kontoret med friske øjne: Måske findes den ideelle løsning på markedet eller den kan blive udviklet For få år siden var det ikke muligt at købe hæve/sænke skranker til biblioteker, pengeinstitutter og andre kontorer med kundebetjening. Det førte til et stigende pres på producenterne fra utilfredse kunder. I dag kan man hos alle de store producenter af kon tormøbler kø- be skranker, som kan hæves og sænkes efter brugerens individuelle behov. Resultatet er, at mange skrankemedarbejdere har fået bedre arbejdsstillinger og færre problemer med smerter i ryg og skuldre. Eksemplet viser, at det er en god idé at gå efter den ideelle løsning, og ikke blot vælge blandt de standardprodukter, der mere eller mindre tilfældigt findes på markedet. Glem vanetænkningen Derfor er det ofte en god idé at glemme standardløsninger og i stedet se på kontoret og arbejdet med helt friske øjne: Hvis vi skulle indrette alt fra grunden, hvordan skulle vi så indrette kontoret? Og hvordan ville vi organisere arbejdet? En åben idéudvikling er altid nyttig før I køber fx edb eller kontormøbler og det er særlig vigtigt, hvis I skal indrette et nyt kontor helt fra grunden. Ingen facitliste Der er ingen facitliste for, hvordan man finder den ideelle løsning. Den afhænger af de konkrete forhold på arbejdspladsen. Måske kan I ikke få alle ønsker opfyldt, men erfaringen viser, at jo bedre I tænker jer om, jo større er chancen for at få en god og fremtidssikker løsning, som alle trives godt med. Brug den viden om arbejdsmiljø, som allerede findes. Husk at folk har forskellige ønsker og individuelle behov. Tænk på pladsen og de fysiske rammer. Find en fleksibel løsning, der kan tilpasses efter skiftende arbejdsopgaver og nye medarbejdere. Sørg for at tingene fungerer godt i det daglige. Få tingene på prøve, før I beslutter jer. Brug arbejdspladsens viden De fleste større arbejdspladser i både det offentlige og i finanssektoren har en central arbejdsmiljøfunktion og indkøbsafdeling, som altid bør drages ind i beslutningen om større indkøb. De professionelle råder over viden og erfaring, som det ganske enkelt er dumt at se bort fra. Spørg kollegerne Hvis arbejdspladsen ikke har en central indkøbsafdeling eller arbejdsmiljøfunktion, er det stadig en god idé at bruge den viden, som findes i organisationen. Kolleger og ledere i andre afdelinger kan have nyttig viden og erfaring med indkøb og leverandører. Det kan I udnytte. På samme måde vil de forskellige medlemmer af sikkerhedsorganisationen råde over en omfattende viden, der kan bruges andre steder. Ofte er det også en god idé at hente hjælp hos fx BST eller andre autoriserede rådgivere.

5 Et helt nyt kontor... Et nybyggeri eller en nyindretning kan være anledning til, at man ændrer både arbejdspladsens indretning og den måde, man plejer at udføre arbejdet på Når et nyt eller ombygget kontor er blevet indrettet helt fra grunden med nyt edb-udstyr, nye kontormøbler, tæpper, gardiner, lamper og måske helt nye bygninger, vil der som regel gå mange år, før man igen kan skifte ud. Derfor er det vigtigt, at medarbejdere og ledelse grundigt overvejer, hvordan den nye arbejdsplads skal indrettes og hvordan arbejdet skal organiseres. I stedet for at indrette kontoret som vi plejer, kan I måske finde helt nye løsninger, som både øger arbejdsglæden og effektiviteten og som gør de fysiske og psykiske belastninger mindre. Fremtidens kontor BAR FOKA har belyst, hvordan åbne kontormiljøer, nye samarbejdsformer og tanker om New Office påvirker det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i fremtidens kontor. Rådet har bl.a. udarbejdet temahæftet Fremtidens Kontor med eksempler, ideer og inspiration til både ledelse og medarbejdere. Se mere på Kun få arkitekter, ingeniører, entreprenører og indretningsarkitekter har særlig indsigt i arbejdsmiljø, og de vil ofte prioritere andre hensyn højere. Derfor bliver ønsker til nytænkning og arbejdsmiljø ikke altid opfyldt. I andre tilfælde bliver arbejdsmiljøet overset, fordi medarbejderne på den kommende arbejdsplads ikke er ansat endnu. Dermed er der heller ikke dannet en sikkerhedsgruppe, som kan formulere og fastholde kravene. Med i hele processen Arbejdsmiljøloven slår fast, at sikkerhedsorganisationen skal inddrages i byggesagen helt fra forberedelsesfasen. Hvis der ikke er etableret en sikkerhedsgruppe, som dækker den kommende arbejdsplads, skal det centrale sikkerhedsudvalg sørge for, at opgaven bliver løst. Ofte vil der være brug for at trække på fx BST eller andre autoriserede rådgivere, som kan hjælpe med at finde de rigtige løsninger. To faldgruber Under alle omstændigheder er det vigtigt, at hensynet til et godt arbejdsmiljø vejer tungt, når det nye kontor skal indrettes. Men sådan går det desværre ikke altid: Gennemtænkt løsning hos ATP I ATP-huset i Hillerød er 850 medarbejdere i færd med at rykke ud af de gamle enkeltmandskontorer fra 70 erne og ind i åbne miljøer, som passer bedre til de samarbejdsformer, ATP bruger i dag. Inden den store ombygning blev sat i gang, gennemførte ATP tre pilotprojekter for at finde frem til den bedste løsning. På baggrund af de tre forsøg har ledelsen, samarbejdsudvalget og arbejdsmiljøudvalget lagt nogle overordnede rammer for, hvordan kontorerne skal indrettes. Inden for disse rammer kan den enkelte afdeling selv afgøre, hvordan den vil indrette sig. Første trin er altid at analysere, hvilke funktioner hver enkelt medarbejder skal løse i de nye lokaler og hvilke krav det stiller til rumindretning, plads, møbler, edb, støjdæmpning, lys osv. Hjælp fra eksperter ATP har undervejs brugt uvildige eksperter til at vurdere indretning og inventar. Det har i flere tilfælde betydet, at arkitekternes forslag er blevet ændret eller afvist. I forbindelse med belysningen har ATP således i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejdet et samlet lyskoncept, som arkitekterne fremover skal følge. Den seneste APV viser, at beslutningen var rigtig: For første gang nogensinde hos ATP var der ingen, som klagede over lyset.

6 Kloge indkøb kræver en god indkøbspolitik Arbejdsmiljøet bør være en integreret del af arbejdspladsens indkøbspolitik En indkøbspolitik, der omfatter arbejdsmiljø, er et udtryk for, at ledelsen tager opgaven alvorligt. Det letter vejen for ildsjæle, som gerne vil gøre en ekstra indsats, og det stimulerer hele organisationen til at være opmærksom på det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med indkøb. Hensynet til arbejdsmiljø bør derfor være en del af organisationens samlede indkøbspolitik og tages med i vurderingen af alle indkøb på linie med fx pris, leverandørsikkerhed, betalingsbetingelser og miljø. Hvis virksomheden ønsker at få et arbejdsmiljøcertifikat, med de fordele det indebærer, er det i øvrigt et direkte krav, at indkøbspolitikken omfatter arbejdsmiljøet. Men gode hensigter er ikke nok. De skal også virke i praksis. Det forudsætter, at man tydeligt beskriver procedurer og prioriteringer. Bindende indkøbsaftaler Standardvarer som papir, tonerpatroner, kaffe, software og i visse tilfælde edb-udstyr er på de fleste arbejdspladser omfattet af bindende indkøbsaftaler, som alle skal følge. Indkøbspolitikken bør beskrive, hvordan arbejdsmiljøet skal vægtes i forhold til fx pris, leverandørsikkerhed, betalingsbetingelser og miljø, når man laver udbud og indgår aftaler. Den skal samtidig beskrive, hvordan der bliver sat konkrete tal på arbejdsmiljøet, så man kan sammenligne mellem flere tilbud. Endelig skal den fastlægge procedurer for, hvem der formulerer krav og ønsker til arbejdsmiljøet, og hvem der vurderer tilbuddene i forhold til de kriterier, der er stillet op. Andre indkøb Indkøbspolitikken bør også fastlægge klare procedurer for, hvordan man på det enkelte arbejdssted kan tænke arbejdsmiljøet ind ved indkøb, som ikke er dækket af bindende indkøbsaftaler. Det kan fx være kopimaskiner, møbler, lamper og andet inventar, som ofte enten ikke er dækket af aftaler, eller som er dækket af en rammeaftale, der ikke nødvendigvis forpligter folk til at købe hos den pågældende leverandør. Let og gennemskueligt En god indkøbspolitik er formuleret, så det bliver attraktivt for organisationen at følge og respektere den. Brugerne bør opleve, at indkøbspolitikken rummer plads til deres individuelle ønsker og behov. Regler og procedurer bør være enkle, forståelige og ikke give urimeligt administrativt besvær. Det bør være klart, hvor og hvordan man kan få hjælp og vejledning. Indkøbsafdelingen og arbejdsmiljøfunktionen bør opleves som positive medspillere og samarbejdspartnere. Det bør være tydeligt og forståeligt, hvilke fordele indkøbspolitikken kan give for den enkelte afdeling. Kolding giver point til arbejdsmiljøet I Kolding Kommune er hensynet til arbejdsmiljøet bygget ind i kommunens samlede indkøbspolitik. Når indkøbsafdelingen skal sende en leverandøraftale i udbud, bliver den centrale Arbejdsmiljøtjeneste bedt om at lave en liste over krav og ønsker til møblerne, IT-udstyret eller hvad der nu er tale om. Kravene skal opfyldes. Hvis leverandøren ikke kan opfylde dem, er han automatisk sorteret fra. Ønskerne får point efter, hvor vigtige de er for arbejdsmiljøet. De kan handle om ergonomi, rengøring, afgasning, indstillingsmuligheder, overholdelse af standarder osv. Arbejdsmiljøet indgår i en samlet afvejning sammen med fx pris, service, miljøvenlighed og leveringssikkerhed, som også tildeles point efter deres betydning. Når indkøberne skal sammenligne tilbuddene, kan de hurtigt regne ud, hvilke leverandører, der har scoret flest point. Metoden er simpel og effektiv og har været brugt på grønne indkøb i en årrække. Nu er systemet ved at blive overført til arbejdsmiljøet i takt med, at alle Kolding Kommunes indkøbsaftaler skal fornys. Se konkrete eksempler på Kolding Kommunes skemaer, krav og pointlister på

7 Korte checklister Møbler Er der god plads i rummet til de møbler, I tænker på at købe? Har kontorbordet en størrelse og udformning, som passer til det arbejde, der skal udføres? Kan det let og hurtigt indstilles til både siddende og stående stilling? Kan skærmen hæves og sænkes separat? Er bordpladen mat / ikke-reflekterende og let at holde ren? Er der god støtte for albue og underarm? Er der brug for en svingarm, hvis skærmen skal kunne ses af fx klienter? Kan kontorstolen indstilles i højde, sædestilling og lændestøtte, så den passer til alle? Passer hjulene til underlaget? Er betrækket rengøringsvenligt, behageligt at sidde på og behandlet mod statisk elektricitet? Er der mulighed for at montere, afmontere og højdeindstille armlæn? IT-udstyr, lys m.v.: Er skærmen mindst 17 og af moderne LCD-type med høj kontrast? Kan den vippes og indstilles i højden? Er den fri for afgasning af skadelige stoffer? Kan mus og tastatur betjenes i en neutral håndstilling? Har vi undersøgt alternative udformninger af mus og tastatur? Har selve PC en et lavt støjniveau? Kan telefonens ringetone og lydniveau indstilles? Kan der tilskuttes headset og båndoptager? Er der tænkt på god belysning på skrivebordet? Er skærmen fri for reflektioner fra vinduer eller loftslys? Stoffer og materialer: Sker der afgasning af skadelige dampe fra møbler, tæpper, byggematerialer, IT-udstyr, tuscher eller lim? Er clips og metaldele i fx ringbind og skriveredskaber fri for nikkel? Er rengøringsmidlerne fri for parfume, farve, organiske opløsningsmidler, allergener og andre skadelige stoffer? Nyindretning og nybyggeri: Drag sikkerhedsgruppen ind i hele byggeprocessen. Hent råd hos fx BST eller andre uvildige eksperter ude fra, hvis der er brug for det. Har vi analyseret og beskrevet arbejdsprocesser og funktioner i de kommende lokaler? Passer rummene til det arbejde, der skal udføres i dem? Er de store nok? Er lyset, luften og akustikken tilfredsstillende? Er de lette at holde rene? Er der adgang til stille rum til krævende opgaver og personlige samtaler? Er printere, kopimaskiner og telefax placeret i et særskilt rum med god udluftning? Samarbejde og proces: Har vi klart beskrevet, hvilke funktioner og behov det nye indkøb skal opfylde? Har vi overvejet, om der kan findes en helt anden løsning end den, vi plejer at vælge? Har vi checket relevant viden og regler om arbejdsmiljø? Har sikkerhedsorganisationen været inddraget til at beskrive behov og finde løsninger? Har indkøbsafdelingen hjulpet med at afsøge markedet og finde den rigtige leverandør? Har vi fulgt de retningslinier, der findes i indkøbspolitikken? Læs mere på Se konkrete eksempler på, hvordan andre har gjort. Find mere information og links til andre nyttige hjemmesider. Hent færdige PowerPoint-præsentationer, som du kan bruge, hvis du skal holde oplæg om emnet for kolleger eller beslutningstagere.

8 Syv gode råd om indkøb og arbejdsmiljø Husk altid arbejdsmiljøet, når I køber nyt. Et forkert bord, en dårlig skærm eller en gulvbelægning, der ikke kan holdes ren, kan forringe arbejdsglæde og trivsel i årevis. Brug arbejdspladsens viden. Sikkerhedsorganisationen og indkøbsafdelingen kan hjælpe med at få det bedste ud af indkøbsbudgettet. Tænk grundigt over jeres behov. Den første indskydelse er ikke altid den bedste. Tænk hele arbejdssituationen igennem måske kan I slå flere fluer med ét smæk Gå efter den ideelle løsning. Tag udgangspunkt i, hvad I aller helst ville have. Måske findes det på markedet eller det kan blive udviklet! Få tingene på prøve. Prøv tingene inden I beslutter jer. Så ved I, om de virker i praksis. Når først I har betalt, er det svært at vælge om. Vær særlig opmærksomme, når alt skal skiftes ud. Ved nybyggeri eller nyindretning af kontoret har I en enestående lejlighed til at skabe de bedste arbejdsgange og købe det helt rigtige udstyr og inventar. Gør arbejdsmiljøet til en del af indkøbspolitikken. Et godt arbejdsmiljø er en betingelse for trivsel og effektivitet. Derfor vil en klog organisation tænke arbejdsmiljøet med i forbindelse med alle indkøb. Find mere information, nyttige links og redskaber på: TEKST OG PRODUKTION: TUNE NYBORG GRAFISK DESIGN: HANS-MICHAEL TESTMANN MDD Branchearbejdsmiljørådet Finans/Offentlig Kontor & Administration er et samarbejde mellem disse organisationer: Finansministeriet, KL, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, FA, AC, Finansforbundet, Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening, Dansk Socialrådgiverforening, Kommunale Organisationers Samarbejde, Statsansattes Kartel, HK/Kommunal, HK/Stat.

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm. Men er jeres arbejde også blevet

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar ifølge Det Naturvidenskabelige Fakultets graviditets politik... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger...

Læs mere

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN

Helt i orden. Bør Forbedres. 3. Er temperaturen behagelig? 5 6 OM SOMMEREN KAN DET VÆRE MEGET VARMT DET TRÆKKER DET KAN BLIVE 26 28 GRADER OM SOMMEREN APV CENTER FOR BØRN OG UNDERVISNING ISHØJ KOMMUNE JUNI 2013 RESULTATER AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSEN. DER ER UD AF 15 BESVARELSER 80 % OG FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN. Fysiske forhold Forslag til handlinger

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor

Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor Tommelfingerregler til indretning af arbejdspladser på kontor www.am-gruppen.dk Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Indholdsfortegnelse Kroppens signaler... 3 Variation.......... 4 Stolen............. 5 Arbejdsbordet......

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende

Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Skema til udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, APV, for gravide og ammende Indhold Ansvar... 2 Registrering... 2 Ergonomi... 3 Arbejdsstillinger... 3 Tunge eller akavede løft, træk og skub... 4 Computer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for præster

Arbejdspladsvurdering for præster Arbejdspladsvurdering for præster En arbejdspladsvurdering (APV) er en skriftlig vurdering af en virksomheds eventuelle arbejdsmiljøproblemer og en stillingtagen til, hvordan de løses. Der skal ifølge

Læs mere

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima

God rengøring. - godt indeklima. EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima God rengøring - godt indeklima EN BRANCHEVEJLEDNING om at sikre en god rengøringsstandard og dermed et godt indeklima Især til sikkerhedsgrupper og rengøringsledere i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren,

Læs mere

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads

Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Guide til indretning af din kontorarbejdsplads Indholdsfortegnelse Variation 3 Trin 1 - Arbejdsstolen 5 Krav til arbejdsstolen: 5 En god siddestilling 5 Trin 2 Arbejdsbordet 7 Krav til arbejdsbordet: 7

Læs mere

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk

Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Arbejdsmiljø-hjørnet www.hjemmearbejdspladsen.dk Her finder du gode råd om, hvordan du indretter dig derhjemme med en god arbejdsplads. Bord, stol, skærm, tastatur, mus, lys, indeklima, hviletid og meget

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 1-9 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering 2 BAR Kontor (Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER

ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER ARBEJDSMILJØ INVENTAR OG RAMMER April 2014 Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Skærmbekendtgørelsens særlige bestemmelser De særlige bestemmelser gælder, når medarbejderen regelmæssigt og i en

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads

Sådan indretter du din kontorarbejdsplads Sådan indretter du din kontorarbejdsplads 1 Forord Denne vejledning er til dig, som dagligt anvender en kontorarbejdsplads. Formålet med vejledningen er, at give information dig om, hvordan du selv kan

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget

Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Tjekliste Automatiske maskiner i kvægbruget Denne tjekliste er et praktisk værktøj til landmænd, der planlægger at indkøbe nye maskiner. Tjeklisten er fortrinsvist rettet mod lanmænd inden for kvægbruget,

Læs mere

Arbejdstilsynets screening

Arbejdstilsynets screening Gode råd om Arbejdstilsynets screening Har I styr på arbejdsmiljøet i jeres virksomhed? Udgivet af Dansk Handel & Service Arbejdstilsynets screening 2005 Ny arbejdsmiljøreform den 1. januar 2005 Den 1.

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet

Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet Digitaliseringen stiller nye krav til arbejdsmiljøet 1 DIGITALISERINGEN STILLER NYE KRAV Jeres hverdag er i konstant forandring Meget er blevet lettere, og mange har fået nye arbejdsrutiner bag en skærm.

Læs mere

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002

Branchevejledningen er udgivet af: 1. udgave 2002 Virksomhedens og sikkerhedsorganisationens arbejdsmiljøopgaver Denne branchevejledning henvender sig til kontor- og administrative virksomheder, der har oprettet en sikkerhedsorganisation, og ønsker uddybende

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Fra museskader til stress

Fra museskader til stress Fra museskader til stress Fra museskader til stress Gode job hænger nøje sammen med et godt arbejdsmiljø. Tidligere drejede arbejdsmiljøet sig primært om kemikalier, fotografernes biler, stole, borde og

Læs mere

Sundhed - den bedste personalegode

Sundhed - den bedste personalegode Sundhed - den bedste personalegode Værd at vide om en kompetent partner Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, og tilbyder dig et resultatorienteret

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ

Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ Branchevejledning om DISTANCEARBEJDE OG ARBEJDSMILJØ på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Indledende INFORMATIONER Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013

Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurdering 2013 Fordelingssekretariatets arbejdspladsvurding 2013 A. Indeklima Ja Nej 1. Bliv d jævnligt ryddet op på dit kontor, så d kan gøres rent? 9 1 2. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? 10 3. Er rumtempaturen

Læs mere

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter:

Deltagerne sætter sig sammen i grupper og gennemgår følgende punkter: PROCESMANUAL Denne manual anviser en metode til, hvordan I i jeres afdeling eller team kan afklare hvilke kon krete forhold, der har betydning for jeres stress og trivsel. Trin 1 i processen: I har 1 2

Læs mere

Ergonomi på kontorarbejdspladser

Ergonomi på kontorarbejdspladser Ergonomi på kontorarbejdspladser Hvad er ergonomi Bio-psyko-social Gennemgang af hele arbejdssituationen Se med nye øjne på indretning af arbejdspladsen Udnyttelse af teknologien, hvor den findes Se kritisk

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Kontor

Arbejdspladsvurdering for Kontor Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Kontor (fast arbejdsplads) Salgsafdeling, administration, lager mm. Tillæg til kontor: Lager Kørsel med truck Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte

Læs mere

ÅBNE KONTORER Gode råd til indretning

ÅBNE KONTORER Gode råd til indretning ÅBNE KONTORER Gode råd til indretning Foto: JJW Arkitekter Der er mange måder at sidde på, når man sidder sammen i åbne kontorer. Forskellige indretninger signalerer forskellige arbejdspladskulturer og

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering Branchevejledning om ArbejdsPladsVurdering på kontorarbejdspladser OPFØLGNING KORTLÆGNING HANDLINGSPLAN VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den

Læs mere

Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk

Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk Pernille Stæhr. Tlf. 29 45 65 14. pernille@ergoconcept.dk ERGO CONCEPT Ergo Concept ApS er en ny spiller i møbelbranchen, mens kvinden bag er en gammel kending med mange års erfaring. Vi yder en service

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus

Arbejdsmiljø og Computermus branchevejledning fra BAR KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD OM ARBEJDE MED TASTATUR

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE

Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 Hold 52 Grundforløb elektriker SDE Andreas Vedel Rasmussen Side 0 11-02-2009 0 Andreas Vedel Rasmussen Side 1 11-02-2009 Indledning... 2 Udstyret... 2 Skærmen... 2 Bordet og Stolen... 3 Musen og tastaturet... 3 Variation... 4 Variation

Læs mere

Sådan får I en kropsvenlig salon - om indretning og ergonomi på frisørsaloner -

Sådan får I en kropsvenlig salon - om indretning og ergonomi på frisørsaloner - Sådan får I en kropsvenlig salon - om indretning og ergonomi på frisørsaloner - Indhold Sådan får I en kropsvenlig salon 3 Aflastning og variation 3 Fleksibel arbejdshøjde 3 Gode pladsforhold 4 Korte rækkeafstande

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder

Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Samarbejde om arbejdsmiljø i små virksomheder Alle værdsætter det gode arbejdsmiljø. Mange vil gerne gøre en indsats for arbejdsmiljøet men hvor skal der tages fat, og hvem skal egentlig gøre noget ved

Læs mere

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel

Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning. Vi skaber grundlag for trivsel Brugerinvolvering allerede ved projektering af ny- og ombygning Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Hvorfor kan vi sige noget om dette emne? Arbejdsmiljøkrav fysiske og ergonomiske Hvor finder vi dem? Hovedoverskrifter

Læs mere

Individuelt forberedelsesskema til dialog om arbejdsmiljø. Arbejdspladsens navn: Medarbejders navn:

Individuelt forberedelsesskema til dialog om arbejdsmiljø. Arbejdspladsens navn: Medarbejders navn: Individuelt forberedelsesskema til dialog om arbejdsmiljø Arbejdspladsens navn: Medarbejders navn: Her er dit personlige forberedelsesskema, hvor du kan gøre dig tanker og notater om, hvordan du synes

Læs mere

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST.

Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Sammendrag af APV rapporter 2009 Psykiatri og Handicap Område VEST. Glesborg og Ørum Belysning i kontorer i Ørum Initiativer for at igangsætte bedring af fysiske forhold i Ørum Højdeindstillelige borde

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik

Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Indretning af arbejdsplads med storskærme til klinisk logistik Retningslinjer og vejledning December 2014 Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Regionshuset Horsens Emil Møllers Gade 41, 8700 Horsens www.fa.rm.dk

Læs mere

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38

EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse Antal besvarelser: 38. IBC Kolding 79 21 0 38 Side 1 af 20 Evalueringsrapport Skema: EUD SkolePraktik-medarbejdertrivselsundersøgelse beelser: 38 Skole: IBC Kolding (Matrix-mål) Uddannelse: Skolepraktik(IBC Kolding) (IBC Kolding) (Matrix-mål) Hold:

Læs mere

Den vanskelige samtale

Den vanskelige samtale Styrk de menneskelige ressourcer Skab overskud Den vanskelige samtale Indhold Den vanskelige samtale 3 Brug værktøjet 3 Inspiration til lederen 3 Overblik 4 Hvorfor er samtalen vanskelig? 4 Det interessante

Læs mere

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig

Hvor enig eller uenig er du samlet set i følgende udsagn? Enig Uenig Meget uenig Trivselsundersøgelse Hvor eller u er du samlet set i følgende udsagn? Enig U u Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 6 Jeg giver

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Kontor Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden kan

Læs mere

Indretning af skærmarbejdsplads

Indretning af skærmarbejdsplads Indretning af skærmarbejdsplads APV 2014 - SKOLER Variation Den bedste måde at hjælpe dig selv i det daglige er ved at variere. Overvej f.eks.: Kan du variere din siddestilling? Husk indimellem: ret ryggen

Læs mere

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen

Bedre plejeboliger. - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Bedre plejeboliger - en branchevejledning om at inddrage medarbejdere i byggeprocessen Medarbejderne har nøglen til de gode løsninger Det er sund fornuft at lytte til medarbejderne, når I skal bygge nyt

Læs mere

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner

Det pædagogiske køkken. Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Det pædagogiske køkken Guide til godt arbejdsmiljø og samarbejde i køkkenet i daginstitutioner Godt arbejdsmiljø i Det pædagogiske køkken De fleste køkkenmedarbejdere er glade for deres arbejde. Men nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse marts 2014

Trivselsundersøgelse marts 2014 Trivselsundersøgelse marts 214 Hvor eller er du samlet set i følgende udsagn? Enig U i Jeg oplever, at min leder/vejleder anvender virksomhedens personalepolitik jf. personalehåndbogen på en god måde 1

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017

ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 ARBEJDSPLADSVURDERING KORTLÆGNING PNVJ 2017 Introduktion Alle virksomheder har pligt til at gennemføre en Arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert 3. år, der omfatter både det fysiske og det psykiske

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 DET ER BILLIGERE AT VISKE UD END AT FLYTTE MURE Udgivet af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø

Læs mere

APV for elever på Erhvervsuddannelserne

APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV for elever på Erhvervsuddannelserne APV er et af de bedste værktøjer til et sundt og et godt arbejdsmiljø, igennem hele livet. Dette skema kan bruges igen og igen. APV for elever på erhvervsuddannelserne

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Vejen Business College. Benchmarkingrapport

Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse Vejen Business College. Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 24 Vejen Business College Benchmarkingrapport Læsevejledning Vejen Business College - Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 24 - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017.

Afdækning af fysisk APV_ Samlet rapport Stenhus Gymnasium. November Stenhus Gymnasium. Afdækning af fysisk APV efteråret 2017. November 217 Stenhus Gymnasium Afdækning af fysisk APV efteråret 217 Samlet rapport 1 Indholdsfortegnelse Læservejledning... 3 Temperatur og træk... 4 Indeklima... 5 Belysning... 6 Støj og akustik... 7

Læs mere

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer

Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere. Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer Arbejdspladsvurdering om psykisk arbejdsmiljø blandt universitetsforskere Sådan bruges værktøjet Vejledning til sikkerhedsgruppen i brug af spørgeskemaer 1. Om materialet Spørgeskemaer til APV om psykisk

Læs mere

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk

Hospitalsstole. Ergonomiske stole til en effektiv hverdag. www.vela-medical.dk www.vela-medical.dk Hospitalsstole Ergonomiske stole til en effektiv hverdag VELA Jive har multiindstillelige armlæn, som sikrer optimal arbejdsstilling under operationer www.vela-medical.dk 5 hygiejnefordele

Læs mere

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger

Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger BST KØBENHAVNS KOMMUNE Rådgivning om arbejdsmiljø og trivsel Når arbejdspladsen planlægger Nybyggeri og ombygninger NÅR ARBEJDSPLADSEN PLANLÆGGER NYBYGGERI OG OMBYGNINGER 2003 FORFATTERE Susanne Flagstad,

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011

Rapport af ArbejdsPladsVurdering (APV) for Grønlands Selvstyre 2011 Rapport af ArbejdsPlads (APV) for Grønlands Selvstyre 11 1 1. APV ens hvem/hvad/hvor...3 1.1 Hvad er APV?...3 1.2 Hvor ofte skal APV revurderes?...3 1.3 Hvem gennemfører APV?...3 1.4 Hvordan gennemføres

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN

GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN FOREBYGGELSESPAKKE GODE ARBEJDSRUTINER I TEKSTIL- OG PAPIRBRANCHEN DREJEBOG Sådan gennemfører I forebyggelsespakken Indholdsfortegnelse Kort om forebyggelsespakken 3 Tidsplan og aktiviteter 4 Sådan gør

Læs mere

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM

Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM Bedre EN BRANCHEVEJLEDNING OM sikkerhedsorganisationens arbejde med indeklima i social- og sundhedssektoren, uddannelsessektoren, den offentlige administration og finanssektoren Indholdsfortegnelse Et

Læs mere

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012

APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 KØBENHAVNS UNIVERSITET APV-Rapport om det Fysiske Arbejdsmiljø 2012 Center for Sprogteknologi, Det Humanistiske Fakultet Til kaffemødet på CST, 21/2 2013 Forslag til handlingsplaner er markeret med rødt

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren

Arbejdspladsvurdering i finanssektoren Vejledning om Arbejdspladsvurdering i finanssektoren FA, Finansforbundet og DFL er gået sammen om at lave denne vejledning om arbejdspladsvurdering (APV) i den finansielle sektor. Det overordnede formål

Læs mere

Tema: UMV undervisningsmiljø

Tema: UMV undervisningsmiljø Tema: UMV undervisningsmiljø Klassetrin: 5. og 6. klasse 1. Med erfaringerne fra gæstelærerens besøg og undervisning kan eleverne arbejde over en længere periode, hvor de indsamler registreringer af problemer

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov

Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov Erhvervsindretning Individuel indretning tilpasset virksomhedens behov Erhvervsindretning fra inderst til yderst Dokk16 er en kompetent og visionær medspiller, når det gælder indretning af jeres virksomhed.

Læs mere

Side 1 af 6 Brøndby Gymnasium 2017/18 Bruger: KN Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Bogdepot Log ud Kontakt Hjælp Søg Spørgeskema - FYSISK ARBEJDSPLADSVURDERING 2018- Brøndby Gymnasium Skærmtip

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

Arbejdsmiljø og Computermus. Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus?

Arbejdsmiljø og Computermus. Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? branchevejledning fra BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Arbejdsmiljø og Computermus Hvad skal du være opmærksom på når du bruger computermus? INDHOLD 5 FORORD 7 GODE RÅD OM ARBEJDE MED COMPUTERMUS 9 GODE RÅD

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere