Medicintilskudsnævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicintilskudsnævnet"

Transkript

1 30. maj 2012 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Sundhedsstyrelsen har sendt vores indstilling af 23. december 2011 vedrørende tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i høring. Høringsfristen udløb den 3. april Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 23 høringssvar. Høringssvarene er offentliggjort på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 1. Vi drøftede høringssvarene på vores møde den 24. april På baggrund af høringssvarene har vi besluttet at ændre vores indstilling til Sundhedsstyrelsen under punkterne 6, 11 og 15, herunder med tilføjelse af pkt. 6a. Nedenfor følger vores samlede indstilling til lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus. Derefter følger vores begrundelser for de ændringer, vi foreslår i forhold til indstillingen af 23. december 2011 (punkterne 6a, 11 og 15) og supplerende begrundelser for en række af de øvrige lægemidler som følge af ændringerne (punkterne 8, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18 og 22). Fraset disse ændringer fastholder vi vores indstilling af 23. december Bilag CI af 23. april 2012 er en opdateret oversigt over lægemiddelstofferne med angivelse af behandlingspriser per døgn. Når vi nedenfor henviser til lægemidlernes behandlingspriser, er det med henvisning til de behandlingspriser, der er angivet i dette bilag. Indstilling til fremtidig tilskudsstatus Vi indstiller følgende til Sundhedsstyrelsen: 1. Tabletter og depottabletter med indhold af lægemiddelstoffet morfin (N02AA01) 1 1

2 2. Depotkapsler, depotgranulat til oral suspension og injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet morfin (N02AA01) 3. Hårde kapsler, depottabletter og hårde depotkapsler med indhold af lægemiddelstoffet hydromorfon (N02AA03) 4. Injektions-/infusionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet hydromorfon (N02AA03) 5. Tabletter, suppositotier og injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet nicomorfin (N02AA04) 6. Smeltetabletter med indhold af lægemiddelstoffet oxycodon (N02AA05) 6a. Hårde kapsler og depottabletter med indhold af lægemiddelstoffet oxycodon (N02AA05) 7. Oral opløsning og injektions-/infusionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet oxycodon (N02AA05) 2

3 8. Depottabletter med indhold af lægemiddelstoffet oxycodon, kombinationer (N02AA55) ændrer tilskudsstatus fra generelt klausuleret tilskud til ikke generelt tilskud. 9. Filmovertrukne tabletter og tabletter med indhold af lægemiddelstoffet kodein, kombinationer (N02AA59) 10. Tabletter, suppositorier og injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet petidin (N02AB02) 11. Depotplastre med indhold af lægemiddelstoffet fentanyl (N02AB03) 12. Sugetabletter, sublinguale resoribletter og næsespray, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet fentanyl (N02AB03) 13. Depotplastre med indhold af lægemiddelstoffet buprenorfin (N02AE01), 5 og 10 µg/time ændrer tilskudsstatus fra generelt tilskud til generelt klausuleret tilskud med klausulen: Patienter med opioidkrævende kroniske smerter, hvor anvendelse af generelt tilskudsberettigede orale smertestillende lægemidler ikke er mulig. 14. Depotplastre med indhold af lægemiddelstoffet buprenorfin (N02AE01), 20, 35, 52,5 og 70 µg/time 3

4 15. Sublinguale resoribletter med indhold af lægemiddelstoffet buprenorfin (N02AE01) 16. Injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet buprenorfin (N02AE01) 17. Injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet nalbufin (N02AF02) 18. Tabletter og suppositorier med indhold af lægemiddelstoffet ketobemidon og antispasmodica (N02AG02) 19. Tabletter, hårde kapsler (50 mg) og depottabletter (Nobligan Retard, Tradolan Retard, Tramadol Retard Actavis, Tramadol Retard Hexal ) med indhold af lægemiddelstoffet tramadol (N02AX02) 20. Orale dråber, opløsning, opløselige tabletter, brusetabletter, depotkapsler, hårde depotkapsler, suppositorier og depottabletter (Mandolgin Retard og Mandolgin Retard Uno) og hårde kapsler (100 mg) med indhold af lægemiddelstoffet tramadol (N02AX02) 21. Injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet 4

5 tramadol (N02AX02) 22. Depottabletter med indhold af lægemiddelstoffet tapentadol (N02AX06) 23. Tabletter og oral opløsning med indhold af lægemiddelstoffet metadon (N07BC02) 24. Injektionsvæske, opløsning med indhold af lægemiddelstoffet metadon (N07BC02) 25. Filmovertrukne tabletter med indhold af lægemiddelstoffet kodein (R05DA04) 26. Oral opløsning med indhold af lægemiddelstoffet kodein (R05DA04) Begrundelser I vores indstilling af 23. december 2011 skriver vi med henvisning til den Nationale Rekommandationsliste (1), at der er klasseeffekt indenfor gruppen af stærke opioider. Hermed mener vi, at man, uanset hvilket stærkt opioid man ordinerer (i ækvieffektive doser), for langt hovedparten af patienterne vil kunne opnå samme grad af smertelindring. Det er ikke på forhånd muligt at identificere hvilket stærkt opioid, der for den enkelte patient vil være mest hensigtsmæssigt i forhold til både effekt og bivirkninger, og det er derfor mest rationelt at starte behandlingen med det billigste lægemiddel. Samtidig anerkender vi, at nogle patienter ved utilstrækkelig effekt eller uacceptable bivirkninger ved det opstartede opioid kan have gavn af et skift til et andet opioid. 5

6 Ad 6a. Oxycodon hårde kapsler og depottabletter I nogle af høringssvarene er der peget på, at det ækvieffektive dosisforhold mellem oxycodon og morfin er 1:2 og ikke 1:1,5, som angives i den Nationale Rekommandationsliste (1), og som ligger til grund for beregning og sammenligning af behandlingspriser i vores indstilling af 23. december I den Nationale Rekommandationsliste (1) er forholdet angivet til 1:1,5, på pro.medicin.dk (2) til 1:2, i Praktisk klinisk smertebehandling (3) til 1:1,5-2 og i Smertemanual fra Region Nordjylland (4) til 1:1,5. I den Nationale Rekommandationsliste anføres endvidere, at det ækvieffektive dosisforhold muligvis er 1:2 ved viscerale smerter. Disse forskellige angivelser viser, at det ækvieffektive dosisforhold mellem oxycodon og morfin ikke er entydigt. Forskellene kan også dække over den kliniske variation. Norpharma har per 16. april 2012 sænket priserne for oxycodon hårde kapsler og depottabletter. De nye lavere priser per 16. april 2012 kombineret med et ækvieffektivt dosisforhold mellem oxycodon og morfin på 1:1,5-2 giver behandlingspriser per døgn på 9,57-12,76 kr. for oxycodon hårde kapsler og 8,52-11,36 kr. for oxycodon depottabletter. For morfin er den gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn 6,00-7,92 kr. for tabletterne og 6,90-7,82 kr. for depottabletterne. Med udgangspunkt i disse behandlingspriser samt klasseeffekten indenfor gruppen af stærke opioider finder vi, at den behandlingsmæssige værdi af oxycodon hårde kapsler og depottabletter står i et rimeligt forhold til prisen, når disse lægemidler stilles overfor henholdsvis morfin tabletter og depottabletter. Vi indstiller derfor, at oxycodon hårde kapsler og depottabletter bevarer generelt tilskud. Ad 8. Kombination af oxycodon og naloxon Den gennemsnitlig laveste behandlingspris for oxycodon + naloxon er 22,80 kr. For oxycodon depottabletter er den tilsvarende behandlingspris 11,36 kr. I vores indstilling af 23. december 2011 er angivet, at prisen for laksantia ligger mellem 0,35 og 9,90 kr. per døgn. Det er fortsat uafklaret, hvilken effekt naloxon har på opioidinduceret opstipation i forhold til fast laksantia behandling, da der ikke er udført sammenlignende studier heraf. På denne baggrund finder vi ikke, at der er dokumentation for, at den behandlingsmæssige værdi af oxycodon + naloxon står i et rimeligt forhold til prisen, når behandlingen stilles overfor behandling med oxycodon og laksantia hver for sig. Vi anbefaler derfor fortsat, at det klausulerede tilskud til oxycodon + naloxon bortfalder. Ad 11. Fentanyl depotplastre Den gennemsnitlig laveste behandlingspris for fentanyl depotplastre er 10,86 kr. Dette er inden for det prisspænd, der er for oxycodon depottabletter afhængig af den anvendte ækvieffektive dosis. På baggrund af disse behandlingspriser samt klasseeffekten indenfor gruppen af stærke opioider finder vi, at den behandlingsmæssige værdi af fentanyl depotplastre står i et rimeligt forhold til prisen, når disse lægemidler stilles overfor oxycodon depottabletter. Vi indstiller derfor, at fentanyl depotplastre bevarer generelt (uklausuleret) tilskud. 6

7 I vores indstilling af 23. december 2011 henviser vi til den Nationale Rekommandationsliste, der anfører, at depotplastre er vanskeligere at dosistitrere end depottabletter og derfor ikke er førstevalg til opioidnaive patienter. Vi vurderer dog ikke, at denne reviderede indstilling til tilskudsstatus for fentanyl depotplastre vil medføre, at disse lægemidler vil blive anvendt som førstevalg i tilfælde, hvor det er uhensigtsmæssigt. Ad 15. Buprenorfin resoribletter Den gennemsnitlig laveste behandlingspris for buprenorfin resoribletter er 12,20 kr. Dette er inden for det prisspænd, der er for oxycodon hårde kapsler afhængig af den anvendte ækvieffektive dosis. På baggrund af disse behandlingspriser samt klasseeffekten inden for gruppen af stærke opioider finder vi, at den behandlingsmæssige værdi af buprenorfin resoribletter står i et rimeligt forhold til prisen, når disse lægemidler stilles overfor oxycodon hårde kapsler. Vi indstiller derfor, at buprenorfin resoribletter bevarer generelt tilskud. Ad 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 18 og 22. Andre perorale, rektale og transdermale lægemidler For de perorale, rektale og transdermale lægemidler, som hører under disse punkter, henviser vi til begrundelserne i vores indstilling af 23. december For de dele af begrundelserne, der omhandler behandlingsprisen over for behandlingsprisen for morfin, vurderer vi, at begrundelsen også gælder, når sammenligningsgrundlaget er de nye behandlingspriser for oxycodon hårde kapsler og depottabletter. Afsluttende bemærkninger Trods ovennævnte anbefaling til tilskudsstatus for oxycodon hårde kapsler og depottabletter, fentanyl depotplastre og buprenorfin resoribletter finder vi fortsat, at morfin tabletter og depottabletter bør være førstevalg ved behandling af stærke opioidkrævende smerter. Dette skyldes, at behandlingspriserne for morfin stadig er lavere end behandlingspriserne for de øvrige lægemidler og morfin er dermed fortsat det mest rationelle behandlingsvalg. Vi anbefaler fortsat, at Sundhedsstyrelsen følger priserne og forbruget af de af revurderingen omfattede lægemidler. På nævnets vegne Mogens Laue Friis Formand Bilag CI. Prisoversigt af 23. april for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA. 7

8 Referencer 1. Institut for Rationel Farmakoterapi. National Rekommandationsliste, N02A Opioider. 27. oktober kofarmaka/n02a_opioder.htm 2. pro.medicin.dk. Rene agonister N02AA, N02AB, N07BC. 16. maj Jensen NH og Sjøgren P. Praktisk klinisk smertebehandling. 5. udgave. København, Region Nordjylland. Smertemanual. Håndbog om smertelindring med opioider. Januar 2010, redigeret februar

9 Bilag CI 23. april 2012 Prisoversigt for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATC-gruppe N02A, N07BC og R05DA Behandlingspriserne per døgn er baseret på de gennemsnitligt laveste enhedspriser (for tilskudsberettigede lægemidler: tilskudspriser) over 6 prisperioder (dog ikke for oxycodon hådre kapsler og depottabletter) og beregnet i overensstemmelse med Lægemiddelstyrelsens retningslinjer af 4. juli 2006 for vurdering og sammenligning af lægemidler ved revurdering af lægemidlers tilskudsstatus. Gennemsnitlig laveste behandlingspris per døgn, beregnet over 6 prisperioder (periodestart fra 6/ til 16/4-2012) 1. ATC 2. Lægemiddelstof/ 3. Anvendt dosis Lægemiddel- 6. Styrke(r) 7. Gns. laveste 8. Gns. laveste gruppe (mg) 1 Generelt form (mg) enhedspris (kr.) behandlingspris tilskud per døgn (kr.) N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AA01 Morfin 60 Ja Depottabletter 30 3,91 7,82 60 Ja Depottabletter 30 3,45 6,90 60 Ja Tabletter ,32 3,01 7,92 6, ,6 Ja Depotkapsler 30 6,98 13,96 60 Ja Depotgranulat 30 12,81 25,62 Ja Injektionsvæske 20 mg/ml 3,75 N02AA03 Hydromorfon 10 Ja Kapsler, hårde 1,3 2,6 2,16 4,24 16,62 16, ,6 Ja Depottabletter 8 17,92 22,40 10 Ja Depotkapsler, hårde 4 7,51 18,78 Nej Injektion/infusionsvæske mg/ml 158,98 394,55 N02AA04 Nicomorfin 60 Ja Tabletter 5 1,12 13, ,5,6 Ja Suppositorier 10 udgået 31/ ,81 46,86 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 7,88 N02AA05 Oxycodon ,5a,6 Ja Kapsler, hårde 10 3, ,76 9,57 40 Ja Smeltetabletter 10 5,97 23, ,5a,6 Ja Depottabletter 20 5, ,36 8,52 40 Nej Oral opløsning 1 10 mg/ml 0,62 5,77 24,80 23,08 Nej Injektion/infusionsvæske 10 mg/ml 14,18 N02AA55 Oxycodon, komb ,2,6 Klausul Depottabletter ,4 22,80 N02AA59 Kodein, komb. 200 kodein 7,8 Nej Filmovertrukne tabletter 30, ,7 11, kodein 7,8 Nej Tabletter ,85 12, kodein 7,8 Nej Tabletter 28,7 + 1,11 7,74

10 N02AB Phenylpiperidinderivater N02AB02 Petidin 600 5,7 Ja Tabletter 25 0,72 17, ,7 Ja Suppositorier 100 5,96 35,76 Ja Injektionsvæske 50 mg/ml 3,21 N02AB03 Fentanyl 25 µg/time 5,6,11 Ja Depotplastre 25 µg/time 32,59 10, µg 5,6,10 Nej Sugetabletter 200 µg 117,15 117,15 937,20 468, µg 5,6,10 Nej Resoribletter 200 µg 94,47 94,47 755,76 377, µg 5,6,10 Nej Næsespray µg/dosis 115,76 115,76 463,04 231,52 N02AE Oripavinederivater N02AE01 Buprenorfin 35-52,5 5,6,12 Ja Depotplastre 35 52,5 µg/time 86,92 119,71 24,83 34,20 0,8 µg Ja Resoribletter 0,2 3,05 12,20 Nej Injektionsvæske 0,3 mg/ml 13,93 N02AF Morfinanderivater N02AF02 Nalbufin Nej Injektionsvæske 10 mg/ml 13,88 N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AG02 Ketobemidon+antispas N02AX Andre opioider Ja Tabletter ,35 14,10 Ja Suppositorier ,25 15,75 N02AX02 Tramadol Ja Kapsler, hårde/tabletter ,45 5,5 3,60 22,00 Ja Orale dråber 100 mg/ml 3,03 12,12 Ja Brusetabletter 50 2,41 19,28 Ja Depottabletter ,67 1,20 2,68 2,40 Ja Depottabletter ,99 4,02 7,96 8,04 5,6 Ja Depottabletter Udgået ,61 19,22 Ja Depotkapsler ,21 5,93 12,84 11,86 5,6 Ja Depotkapsler, hårde ,33 6,99 13,32 13,98 Ja Suppositorier 100 2,67 10,68 Ja Opløselige tabletter 50 Udgået , ,16 Nej Injektionsvæske 50 mg/ml 5,55-5,68 N02AX06 Tapentadol 200 2,7,9 Ja Depottabletter ,05 26,10

11 N07BC Midler mod opioidafhængighed N07BC02 Metadon R05DA Opiumalkaloider og derivater R05DA04 Kodein ,5,7 Ja Tabletter 5 0,70 2,10 3,5,7 Ja Oral opløsning 1 mg/ml 0,08 1,20 Ja Injektionsvæske 10 mg/ml 5,78 3,7,8 Ja Filmovertrukne tabletter 25 1,10 8,80 3,7,8 Nej Oral opløsning 3 8 mg/ml 0,44 0,54 29,33 13,50 Noter/forklaringer: 1 Medmindre andet er angivet, kan der doseres én gang dagligt 2 Doseres 2 gange daglig 3 Doseres 3 eller flere gange daglig 4 Doseres 1-2 gange daglig 5 Ækvieeffektiv dosis fra IRF: National rekommandationsliste 5a Ækvieeffektiv dosis ved anvendelse af et ækvieffektive dosisforhold i forhold til morfin på henholdsvis 1:1,5 og 1:2 6 Rekommanderet i IRF: National rekommendationsliste 7 Rekommanderet med forbehold eller i særlige tilfælde i IRF: National rekommandationsliste 8 Maksimal tilladt døgndosis 9 Ækvieffektiv dosis fra IRF præparatanmeldelse 10 Doseres efter behov 11 Skiftes hver 3. dag 12 Skirftes 2 gange om ugen 13 Prisen er den pris, som lægemidlet sidst var markedsført med 14 Nobligan Retard, Tradolan Retard, Tramadol Retard Actavis, Tramadol Retard Hexal 15 Mandolgin Retard 16 Mandolgin Uno. Udgået d Prisen er fra prisperioden 30/05/ /07/ Laveste enhedspris per 16. april 2012

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika

N02 Analgetika. N02A Opioider. N02AB Phenylpiperidinderivater. N02AF Morfinanderivater. N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02 Analgetika Bilag A N02A Opioider N02AA Naturlige opiumalkaloider N02AB Phenylpiperidinderivater N02AE Oripavinederivater N02AF Morfinanderivater N02AG Opioider i komb. med antispasmodika N02AX Andre

Læs mere

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus

Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 16. august 2011 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 358 og finder sted tirsdag den 23. august

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 23. december 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider) i ATCgruppe N02A, N07BC og R05DA Baggrund og indhold

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160228 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Ændring af tilskudsklausul for duloxetin 30 og 60 mg Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, supplerende svar på spørgsmål 799 Offentligt Medicintilskudsnævnet Den 28. september 2012 Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Referat af Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 14. april 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 21. juni 2016 Sagsnr. 20160221 Reference usk T +4 4488930 E usk@dkma.dk Generelt tilskud til nogle pregabalin kapsler Den 30. september 2011 afsluttede vi revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 20. december 2016 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere

Læs mere

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015.

Sagsfremstilling Medicintilskudsnævnet har afgivet indstilling om lægemidlernes fremtidige tilskudsstatus den 26. januar 2015. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE Vi afslutter

Læs mere

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 16. januar 2017 Sagsnr. 2015122548 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Vi har revurderet tilskudsstatus for

Læs mere

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende

Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Notat Udviklingen i forbruget af stærke smertestillende lægemidler Fra januar 2011 til august 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

C08 Calciumantagonister

C08 Calciumantagonister C08 Calciumantagonister Bilag A4 C08C Selektive calciumantagonister m. overv. vaskulær effekt C08D Selektive calciumantagonister m. direkte cardiel effekt C08CA Dihydropyridinderivater C08DA Phenylalkylaminderivater

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 aggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 29. oktober 2013 Sagsnr: 2013034167 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler i ATC-gruppe N05A, N03AG01 og N03AX09 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E

Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr Reference usk T E Til virksomheden 1. november 2017 Sagsnr. 2017011413 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Den 12. oktober 2016 2. forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet om at revurdere

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske lægemidler

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen i ATC-gruppe A01 og A07AA02 Baggrund

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A08, midler mod fedme, ekskl. diætmidler MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 14. april 2009 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne.

Nedenfor følger sagsfremstilling, lovgrundlag, afgørelse, begrundelse, klagevejledning samt information om ændringerne. Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler til lokal behandling af sygdomme i mundhulen Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER

MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER En undersøgelse af registerdata vedrørende forbrug, brugere og aldersfordelinger i Danmark 2003-2013 Lene Jarlbæk MORFINLIGNENDE LÆGEMIDLER EN UNDERSØGELSE AF REGISTERDATA VEDRØRENDE

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE.

Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Medicintilskudsnævnet Revurdering af tilskudsstatus for NSAID er og lægemidler mod svage smerter i ATC-gruppe M01A (ekskl. glucosamin), M02A, N02BA, N02BB og N02BE. Baggrund og indhold Vi har revurderet

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne Medicintilskudsnævnet Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Den 10. januar 2017 Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod migræne aggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet Medicintilskudsnævnet

Læs mere

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider

C07. Beta-blokerende midler, Beta-blokerende midler, C07CB Beta-blokkere, selektive, og andre diuretica. C07BB Beta-blokkere, selektive, og thiazider C07 Beta-blokerende midler Bilag A3 C07A Beta-blokerende midler, usammensatte C07B Beta-blokerende midler og thiazider C07C Beta-blokkere og andre diuretica C07F Beta-blokkere og andre antihypertensiva

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013033446 2. forslag Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod epilepsi i ATC-gruppe N03, N05BA og N05CD Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens Medicintilskudsnævnet Den 25. oktober 207 Sagsnr: 20700643 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod overaktiv blæresyndrom og inkontinens aggrund Lægemiddelstyrelsen har

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Den. juni 205 Sagsnr: 20505674 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Forslag til indstilling Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Den 1. juli 2016 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter Baggrund Lægemiddelstyrelsen har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler mod

Læs mere

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin

Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Brug af andre smertestillende lægemidler før og efter tilskudsstop på glucosamin Indholdsfortegnelse Resume... 1 Indledning... 2 Generel udvikling i forbruget af lægemidler med glucosamin før og efter...

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 431, tirsdag den 16. juni 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 16. juni 2015. I mødet deltog:

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Smertekvaliteter... 3 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)... 5 Akutte smerter Kroniske smerter Omregning

Læs mere

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1

Smertemanual REGION NORDJYLLAND. side 1 Smertemanual Håndbog om smertelindring med opioider REGION NORDJYLLAND side 1 Indhold Hovedbudskaber ved smertelindring med opioider.... 2 Smertekvaliteter... 4 Opioidbehandling (i henhold til rekommandationer)...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 391, tirsdag den 19. marts Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. marts I mødet deltog: Nævnsmedlemmer:

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst. Fra januar 2011 til december 2012. Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til december 2012 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 15. juni 2009. Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003

Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Forbruget af stærke smertestillende lægemidler (opioider) i den primære sektor. Danmark 1999-2003 Indholdsfortegnelse RESUMÉ... 3 BAGGRUND... 5 OPIOIDER... 5 DATAMATERIALE OG METODE... 6 RESULTATER...8

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin

Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Oversigt over tilskudsstatus per 2. marts 2015 for al antipsykotisk medicin Navn Form Nuærende tilskudsstatus Tilskudsdsstatus per 2. marts 2015 Abilify injektionsvæske, opløsning Abilify oral opløsning

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion i ATC-gruppe A07 Baggrund og indhold Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider.

Sundhedsstyrelsen. Att: Elisabeth Thomsen. Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Sundhedsstyrelsen Att: Elisabeth Thomsen Virum, den 2. april 2012. Høringssvar vedr. revurdering af tilskudsstatus for Opioider. Hermed fremsendes høringssvar fra Foreningen Af Kroniske Smertepatienter

Læs mere

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock

Lægemiddelregning. Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Lægemiddelregning Temaaften Dansk Sygeplejeråd 15. April 2015 Lotte Fock Typer af fejl i medicineringsprocessen 4356 rapporter om medicineringsfejl indsendt til Sundhedsstyrelsen (2007) 29% Ordinationsfejl

Læs mere

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg

smertebehandling Temanummer Noget om medicinsk smertebehandling Lidt smertefysiologi August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Temanummer August 2010 Udgives af Hospitalsapoteket Viborg Noget om medicinsk V edvarende smerter er en af de hyppigste årsager til invaliditet og nedsat livskvalitet. Alle mennesker har prøvet at have

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 451, tirsdag den 14. juni 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 14. juni 2016. I mødet

Læs mere

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler,

escitalopram, fluvoxamin Tricykliske antidepressiva: imipramin Fra den 5. marts 2012 kan patienten kun få tilskud til disse lægemidler, Til lægen Ændring af medicintilskud til glucosamin og visse lægemidler mod depression og angst Glucosamin Den 28. november 2011 bortfalder tilskuddet til glucosamin. Lægemidler mod depression og angst

Læs mere

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion

Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Til de på vedlagte liste anførte virksomheder Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler mod diarré og tarminflammation/infektion Vi afslutter med denne afgørelse revurdering af tilskudsstatus

Læs mere

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression

Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Notat Udviklingen i forbruget af lægemidler mod depression og angst Fra januar 2011 til juni 2014 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sagsnr: 2013111155 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A03, midler mod funktionelle gastrointestinale forstyrrelser Baggrund og indhold

Læs mere

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst

Til Virksomheden. Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst Lægemiddelstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for de aktuelt godkendte lægemidler i ATC-gruppe N06A

Læs mere

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb

Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Godkendt dato: 01.11.2015 Revisionsdato: 01.11.2019 Udløbsdato: 31.10.2020 Klinisk retningslinje for smertebehandling med stærke opioider til voksne cancerpatienter i palliativt forløb Nan Sonne, overlæge,

Læs mere

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet

C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet C09 Midler med virkning på renin-angiotensin systemet ilag A C09C Angiotensin-II antagonister C09D Angiotensin-II antagonister, kombinationer C09X Andre midler med virkning på renin-angiotensinsyst. C09CA

Læs mere

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling

Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Rapport over fællesprojekt for studieophold for farmaceutstuderende ved Københavns Universitet foråret 2012 Undersøgelse af kvaliteten af smertebehandling Lene Juel Kjeldsen, SAFE, Amgros I/S Henriette

Læs mere

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER

Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER Kortlægning af opioidforbruget i Danmark MED FOKUS PÅ PATIENTER MED KRONISKE NON-MALIGNE SMERTER 2016 KORTLÆGNING AF OPIOIDFORBRUGET I DANMARK Sundhedsstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne

Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne Svar på Lægemiddelstyrelsens høring over tilskudsstatus for dihydropyridincalciumantagonisterne (ATC-gruppe C08CA) Boehringer Ingelheim Danmarks Apotekerforening Dansk Hypertensionsselskab Meda Novartis

Læs mere

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler

Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Oversigt over tilskudsstatus per 29. februar 2016 for svage smertestillende lægemidler Lægemiddelnavn Lægemiddelform Nuværende Tilskudsstatus tilskudsstatus per 29. februar 2016 Arax tabletter Klaus hånd

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Til Medicintilskudsnævnets medlemmer Den 11. september 2012 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering af lægemidlers tilskudsstatus Mødet er nr. 381 og finder

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets 2. forslag til indstilling af 12. oktober 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod migræne. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Migrænikerforbundet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland

SMERTEBEHANDLING. Hovedbudskaber. Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland SMERTEBEHANDLING Vejledning for hospitaler og almen praksis i Region Midtjylland Hovedbudskaber Morfin er 1. valg ved behandling med stærke opioider Indled altid laksantiabehandling samtidig med opioidbehandling

Læs mere

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin

Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin BUDSKABER Smerteplastre skift dine patienter til peroral depotmorfin Over 4.000 patienter i Region Midtjylland bruger smerteplastre med fentanyl. Det er de præparater/den administrationsform, hvor der

Læs mere

Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"7."Lægemiddelstyrelsens"afgørelse"april"2010" " " " Bilag"8."IRF" "skift"fra"a2a"til"ace" " " " "

Bilag1.SpørgsmålogsvarpåS2849     Bilag7.Lægemiddelstyrelsensafgørelseapril2010    Bilag8.IRF skiftfraa2atilace    Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 436 Offentligt Oversigt-over-bilag- " Bilag"1."Spørgsmål"og"svar"på"S"2849" " " " " Bilag"2."Medicintilskudsnævnets"indstilling"januar"2008"

Læs mere

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater

N05 Psykoleptika. N03 Antiepileptika. N05B Anxiolytika. N03A Antiepileptika. N05A Antipsykotika. N05BB Diphenylmethanderivater N03 Antiepileptika N0 Psykoleptika ilag A Side 1 N03A Antiepileptika N0A Antipsykotika N0 Anxiolytika N03AX Andre Antiepileptika N0AA Phenothiazin med alifatisk sidekæde N0AH Diazepiner, oxazepiner, thiazepiner

Læs mere

Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Svar på Sundhedsstyrelsens høring over Medicintilskudsnævnets indstilling om tilskudsstatus for stærke smertestillende lægemidler (opioider, ATC gruppe N02A m.fl.) Vi har modtaget høringssvar fra følgende:

Læs mere

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor

Smertemanual. Håndbog om Smertelindring REGION NORDJYLLAND. Version 2, April 2013. På vegne af Primær og Sekundær sektor På vegne af Primær og Sekundær sektor Lægemiddelenheden, Nord-Kap Den Regionale Lægemiddelkomité Smertemanual Håndbog om Smertelindring Version 2, April 213 REGION NORDJYLLAND Indhold Smertekvaliteter

Læs mere

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010

Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Salg af smertestillende håndkøbslægemidler 1996-2010 Indhold INDHOLD... 1 BAGGRUND... 2 SALGET AF SMERTESTILLENDE HÅNDKØBSLÆGEMIDLER DE SENESTE 15 ÅR... 3 Paracetamol sælger mest... 3 En del af håndkøbsmedicinen

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 406, tirsdag den 21. januar 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21. januar 2014. I mødet

Læs mere

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med

Ibuprofen/NSAID-gruppe (Ibumetin, Ipren, Naproxen, Bonyl eller lignende), er det heller ikke tilstrækkeligt suppleres med MEDICIN OG KØREKORT Smertebehandling og -medicin. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning vedrørende anvendelse af afhængigheds-skabende medicin, herunder morfin-præparater samt beroligende medicin.

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 3. maj 2011 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe N06A, antidepressiva, samt visse lægemidler i ATC-gruppe N03A, N05A og N05B

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V

Intern prøve farmakologi den 6. juni 2008 kl til Hold S07V den 6. juni 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig kvinde indlægges på mistanke om akut blindtarmsbetændelse. Hun opereres samme aften og ordineres tablet morfin 10 mg p.n. mod postoperative

Læs mere

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00

Farmakologi - intern prøve. Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl til 11.00 Intern prøve farmakologi den 25. august 2006 kl. 9.00 til 11.00 1 Case: En 66-årig mand henvender sig til praktiserende læge p.g.a. meget stærke smerter i højre storetå. Smerterne er opstået akut samme

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V

Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl til Hold S06V Intern prøve farmakologi den 8. juni 2007 kl. 9.00 til 11.00 Hold S06V Side 1 af 5 Case: 62-årig kvinde med kendt hypertension, der igennem mange år har været velbehandlet med thiazid og ACE-hæmmer, henvender

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 1. juli 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod neuropatiske smerter. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks

Læs mere

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler )

Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 204 Offentligt Ny tilskudsstatus for visse hjerte-karlægemidler ( blodtrykssænkende midler ) Hvad ændres? Tilskudsstatus for visse lægemidler til hjerte-karsygdomme

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 29. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: Christina på 30 år indlægges på det psykiatriske hospital. Her observerer psykiatrilægen, at Christina lider af kontaktproblemer

Læs mere

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard

Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam. Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smertelindring i hospice og udgående hospiceteam Suzi Kongsager Hanne Heegaard Smerter Definition: - subjektiv - ubehagelig - sansemæssig og følelsesmæssig oplevelse - forbundet med en aktuel eller truende

Læs mere

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom.

Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Svar på Medicintilskudsnævnets høring over nævnets forslag til indstilling af 27. april 2016 om tilskudsstatus for lægemidler mod Parkinsons sygdom. Vi har modtaget høringssvar fra følgende: Danmarks Apotekerforening

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet 30. november 2010 Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 345, tirsdag den 23. november 2010 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23.

Læs mere

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring

Risikosituationslægemidler. Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring Risikosituationslægemidler Pia Knudsen, Farmaceut, Styrelsen for Patientsikkerhed, Vidensformidling og læring En svær dement borger sad og tyggede på noget. Med besvær kunne vi få det ud af hendes mund,

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 389, tirsdag den 26. februar 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 26. februar 2013. I mødet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 396, tirsdag den 27. august 2013. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. august 2013. Medicintilskudsnævnets

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af s møde nr. 475 Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, tirsdag den 26. september 2017. I mødet deltog: Nævnsmedlemmer: Frank Ingemann Jensen (Danske Regioner) Janne Unkerskov John

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 350, tirsdag den 29. marts 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. marts 2011. I mødet

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 357, tirsdag den 23. august 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 23. august 2011. I mødet

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 29. januar 2008 Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 415, tirsdag den 19. august 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. august 2014. I mødet

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00

Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Intern prøve farmakologi den 5. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Hr. Kristensen er 50 år gammel og har i flere år haft ledsmerter, især i fingrene. Han har fået stillet diagnosen rheumatoid

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Til virksomheden 4. juli 2017 Sagsnr. 2015122542 Reference usk T +45 44889350 E usk@dkma.dk Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod søvnløshed i ATC-gruppe N05C Vi har revurderet tilskudsstatus

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 378, tirsdag den 21. august 2012. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 21.august 2012. I mødet

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S

Intern prøve farmakologi den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00. Hold S07S den 27. januar 2009 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 6 Case: En 58-årig mand henvender sig til egen læge på grund af anstrengelsesudløste smerter i brystet samt åndenød. Lægen ordinerer, på mistanke om angina

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal.

Lægemidler der kan benyttes til selvmord. I. Phenobarbital (fås som Fenemal) II. Disse medikamenter kan anvendes i stedet for Fenemal. 1 Lægemidler der kan benyttes til selvmord Indhold I. Phenobarbital/Fenemal II. Medikamenter der kan benyttes i stedet for Fenemal III. Sikkerhed side 7 IV. Hvorfor denne liste? side 8 I. Phenobarbital

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere