Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering"

Transkript

1 Jordbrugets videnskabsteori 2010 Kommenteret kursusevaluering Udarbejdet af Hugo Alrøe på basis af DJFs online kursusevaluering (11 af 12 mulige besvarelser) og en mundtlig evaluering med de studerende den 12. marts 2010 Undervisningens organisering - Læringsmålene blev kommunikeret klart Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 2 18,2% Helt enig 1 9,1% Læringsmålene blev åbenbart ikkke kommunikeret klart nok. Det er et meget anderledes fag end de fag I har haft tidligere. Der skal gøres en større indsats for at forklare hvad det går ud på. Har I forslag til hvordan det kan gøres? Mundtlig feedback Tag læringsmålene op løbende og vis dem i forbindelse med hvad vi laver. Hvordan snakker man om videnskabsteori? Det har vi haft svært ved. Giv nogle eksempler på hvordan man analyserer en tekst videnskabsteoretisk, som forberedelse til arbejdet med projektopgaven. Gør det mere klart i vejledningen til projektopgaven at vores case er forskning i og videnskaben om og ikke bare den problematiske faglige case. Det er ikke nok at vise læringsmålene, de skal gentages og der skal løbende refereres til dem. Jeg vil på et tidligt tidspunkt i kurset indarbejde en øvelse med at analysere en tekst videnskabsteoretisk. I vejledningen til projektopgaven skal det gøres klart at der skal arbejdes refleksivt på et meta niveau i forhold til det de studerende ellers gør i uddannelsen. Side 1 af 21

2 Undervisningens organisering - Kravene til eksamen blev kommunikeret klart Helt uenig 1 9,1% Overvejende uenig 2 18,2% Hverken enig eller uenig 4 36,4% Overvejende enig 3 27,3% Helt enig 1 9,1% Hvad synes I var uklart? Har det noget at gøre med at denne form for eksamen er anderledes end det I tidligere har prøvet? Mundtlig feedback Pointere at eksamen tager udgangspunkt i projektopgaven og hvad det indebærer. Vi havde snakket en hel del om eksamen både i starten (se den vedhæftede plan for 1. kursusgang) og til slut i kurset, men det var åbenbart ikke nok til at alle de studerende følte sig trygge ved eksamen. Side 2 af 21

3 Undervisningens organisering - Undervisningsformer og aktiviteter har støttet mit arbejde med stoffet i relation til læringsmål Overvejende uenig 2 18,2% Hverken enig eller uenig 3 27,3% Overvejende enig 6 54,5% Har I nogle konkrete bud på hvordan det kan gøres bedre? Ingen yderligere feedback her, men der kom mange gode bud i den efterfølgende diskussion af de uddybende kommentarer. Undervisningens organisering - Der har været en god sammenhæng mellem kursusgange Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 4 36,4% Overvejende enig 7 63,6% Side 3 af 21

4 Undervisningens organisering - Der har været en god variation i undervisningsformer Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 4 36,4% Overvejende enig 2 18,2% Helt enig 2 18,2% Der er stor spredning!? Tænker I gruppearbejdet og gæsteforelæsningerne med som en undervisningsform? Har I bud på hvad der har manglet? Ingen yderligere feedback på dette. Undervisningens organisering - Uddybende kommentarer: Det er stadigt ikke sikkert for mig, hvad det er jeg skal kunne til eksamen. Læringsmålene blev aldrig nævnt. Og hvordan eksamen skal foregå står stadig lidt uklart her hvor vi kun har én undervisningsgang tilbage. Jeg synes ikke det hjalp at snakke med sidemanden ang. hvad man har læst til den følgende dag. Og jeg synes aldrig rigtig at vi kom igennem det læste stof i timerne. Der har overordnet set ikke været den store variation i undervisningen. Til tider har vi været heldige at have besøg af forskere udefra hvilket har været super spændende og endelig noget man skal gøre fremover. Det gav en vinkel på det som er mere forståelig for os. Der har været cases i undervisningen (hvor der blev brugt en time eller sådan på casen) hvis relevans var svær at se ift. det videnskabsteoretiske. Igen, usikkerhed om eksamen. Gennemgang af det læste stof: Hvad fungerede godt eller skidt for jer (fx snak med sidemanden)? Har I ideer til hvordan det kan gøres bedre? Gæsteforskere er en god undervisningsmetode. Side 4 af 21

5 Mundtlig feedback Gæsteforelæsningerne med forskere der præsenterede deres forskningscase var rigtig gode, især de der knyttede an til de videnskabsteoretiske spørgsmål. Nogle sagde at de tekster der blev udsendt til gæsteforelæsningerne ikke føltes relevante. Nogle syntes ikke at de fik så meget ud af snak sammen to og to om hvad der er særlig interessant eller særligt problematisk i det i har læst, eller at det blev brugt for meget (5 10 minutters summen, fulgt af en fælles diskussion, blev anvendt i de fleste sessioner som indledning til forelæsningen). Andre mente at det var bedre hvis man først snakkede og diskuterede efter forelæsningen, så man vidste hvad man snakkede om, idet de så forelæsningen som en opsummering og ofte en øjenåbner. Nogle mente at det var bedre at summe over nogle konkrete begreber og spørgsmål, fx omkring dyderne, og gerne i forbindelse med at bruge det på en konkret tekst. En del ønskede at det blev skelnet mere klart mellem hvad bogen siger og hvad forelæseren mener. Der var et bredt ønske om at få en slags oversigt over hvad de enkelte kapitler og gæsteforelæsninger indeholder, hvor der blev sat ord på hvad det er vi skal lære, og det blev sat mere i ramme. Oversigten kunne formuleres som vejledende stikord men ikke en udtømmende liste, og ville være meget nyttig til eksamen. Endelig var der ønske om at undgå 1/2 times gruppearbejde til sidst da det var for kort tid til rigtig at komme i gang. Så var det bedre at fortsætte med forelæsning og diskussioner og tage mere tid til gruppearbejde næste gang. Teksterne til gæsteforelæsningerne bør integreres bedre i undervisningen. De studerende har brug for hjælp til hvordan de skal bruge teksterne i deres læring. Man kunne eventuelt analysere teksterne på klassen inden gæsteforelæsningen (dette var ikke muligt i 2010 pga. at tilrettelæggelsen først var på plads kort inden forelæsningen). Brugen af snak sammen to og to om dette bør måske varieres mere. De studerende kunne fx nogle gange få mere konkrete spørgsmål til teksten at snakke ud fra. Der er en pædagogisk pointe i at de studerende selv diskuterer inden forelæsningen, idet de forventer at forelæseren giver det rigtige svar. De studerendes feedback indikerer at de ikke (alle, altid) har været forberedt tilstrækkeligt til at tage en indbyrdes diskussion af teksten. Under sessionerne var det mit indtryk at denne del af undervisningen fungerede rigtig godt, og jeg kunne ofte vise tilbage til indlæg i diskussionen under forelæsningen. Generelt er der et ønske fra de studerende om klare svar. Det kan til en vis grad imødekommes. Man kan godt lave en slags oversigt over hvad der skal læres det fremgår allerede til en vis grad af forelæsningspræsentationerne. På den anden side er det vigtigt at de studerende bliver klar over at videnskabsteori ikke er et fag med klare svar, og at det vigtigste udbytte af undervisningen (som det Side 5 af 21

6 også fremgår af læringsmålene) er at de studerende lærer selv at reflektere over deres fag og den videnskab det bygger på. Den 1/2 time til gruppearbejde til sidst skyldtes at tidsplanen flere gange skred, efter planen var der altid mindst en time. Det må overvejes hvordan tidsplanen holdes bedre næste år. Litteratur - Litteraturen har været relevant Overvejende uenig 1 9,1% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 5 45,5% Litteratur - Litteraturen har haft et passende omfang Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 9 81,8% Helt enig 1 9,1% Side 6 af 21

7 Litteratur - Litteraturen har haft en passende sværhedsgrad Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 3 27,3% Overvejende enig 6 54,5% Helt enig 2 18,2% Litteratur - Uddybende kommentarer: LItteraturen fra de forskellige gæsteforlæsere har ikke været videnskabsteoretisk relevant. Enkelte tekster har været meget svære at læse, men ellers har det generelt været okay. Nogle gange var det svært selv at tænke sig til den videnskabelige synsvinkel ved at læse artiklerne. - altså hvad det nu lige var vi skulle få ud af den, bortset fra noget praktisk fagligt som var beskrevet i nogle af artiklerne. Da jeg som tidligere skrevet ikke synes vi har gennemgået den læste litteratur kan jeg ikke sige at den har været relevant i forhold til forelæsningerne. Litteratur omfanget til gengæld har været passende men til tider som litteraturen lidt sent på nettet i forhold til hvornår vi skulle læse det til. Det har ikke været optimalt at få besked om hvad der skulle læses en til to dage før forelæsningen. Enklelte artikler var for svære (meget videnskabelige). Mængden har generelt været passende. Bedre brug af teksterne til gæsteforelæsningerne. Genoverveje de sværeste tekster. Næste gang er planen på plads ved kursusstart En del af dette havde vi allerede haft oppe tidligere. Der var ikke yderligere feedback til dette. Side 7 af 21

8 Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen på kurset var passende Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 3 27,3% Overvejende enig 6 54,5% Helt enig 2 18,2% Arbejdsbelastning - Arbejdsbelastningen var hensigtsmæssigt fordelt over forløbet Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 2 18,2% Overvejende enig 7 63,6% Helt enig 2 18,2% Arbejdsbelastning - Uddybende kommentarer: Læsningsmæssigt har arbejdsbelastningen været passende og meget rimeligt fordelt over forløbet,men i forbindelse med opgave skrivningen kunne jeg godt ønske at vi havde haft flere timer til det i undervisningstiden, da det ofte kun endte med en halv time her og der. 6 timers konfrontation incl. vejledning og peer feedback + 6 timers hjemmearbejde forventes. Mundtlig feedback En af de studerende mente at der til et 5 ECTS kursus forventes i alt 15 timers arbejde. De studerende ville gerne have haft den tid til gruppearbejde som var angivet i tidsplanen. Side 8 af 21

9 Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til at arbejde som del af en gruppe Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 4 36,4% Overvejende enig 4 36,4% Hvordan kunne gruppearbejdet understøttes bedre? Mundtlig feedback Gruppearbejdet fungerede rigtig godt, det gjorde det imidlertid også i forvejen, men det var ikke det der blev spurgt om. En sagde at det med at udvikle mine evner et et tricky spørgsmål det er en stor ting, og det sker kun gradvist, ikke lige i et enkelt kursus. Vejledningen i gruppearbejde var fin, men bør ligge i tidligere kurser og ikke først i dette kursus. Vejledningen i gruppearbejde her i kurset skal rettes mere imod den konkrete opgave vi har. Man bør måske genoverveje formuleringen af dette og lignende spørgsmål. Jeg vil i bachelorudvalget tjekke op på om undervisningen i gruppearbejde er tilrettelagt på den rigtige måde i uddannelsen, og tilpasse undervisningen i gruppearbejde her derefter. Side 9 af 21

10 Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til at kommunikere mundtligt om en faglig problemstilling Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 3 27,3% Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til at kommunikere skriftligt om en faglig problemstilling Overvejende uenig 2 18,2% Hverken enig eller uenig 7 63,6% Overvejende enig 2 18,2% Side 10 af 21

11 Generelle færdigheder og kompetencer - Jeg har gennem undervisningsforløbet udviklet mine evner til at planlægge mit eget arbejde Helt uenig 1 9,1% Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 2 18,2% Generelle færdigheder og kompetencer - Uddybende kommentarer: Jeg er stadig ikke sikker på, om jeg har lært at kummunikere skriftligt i det videnskabsteoretiske feldt. Det er svært at finde ud af hvordan man analyserer videnskabsteoretisk på en case. Min evne til gruppearbejde er ikke blevet styrket på nogen særlig måde ud over at man selfølgelig lære noget hver gang man arbejder i grupper. Vi har kun fremlagt mundtligt én gang så vil ikke sige min mundtlige præsentation er blevet bedre. Vi har arbejdet en del med det skriftlige og den burde nok være forbedret men det synes jeg desværre ikke selv da jeg stadig er meget i tvivl om hvad der var forventet med vores opgave. Kunne have været rigtig rart hvis man havde fået udleveret et eksempel så man vidste i hvilken retning vi skulle. det har før forløbet begyndte, været god til at planlægge mit eget arbejde, så det kunne jeg på forhånd Usikkerhed om opgaven: Kræve skriftlig synopsis for feedback tidligt i forløbet. Forberede cases bedre og fastlægge casematerialet. Mundtlig feedback Ville gerne have haft eksempler på videnskabsteoretisk analyse af tekster. Ud fra det vi ved nu, kan vi se at vi ikke har valgt vores tekster til opgaven på det rigtige grundlag. For at undgå den usikkerhed om opgaven der har været vil jeg fremover kræve en skriftlig synopsis tidligt i forløbet og give feedback på denne (i stedet for som i år, hvor det blot har været et tilbud), for derved at undgå at der er grupper der arbejder for længe på fejl kurs. Jeg vil også forberede cases bedre og specielt vil jeg fastlægge mindst 2 tekster som der skal arbejdes med i casen, og overveje typen af tekster nøje (i år har de studerende haft stor frihed til selv at vælge case og materiale). Endelig vil jeg, som tidligere nævnt, indarbejde en øvelse i videnskabsteoretisk analyse af tekster. Side 11 af 21

12 Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har givet mig lyst til at lære mere Helt uenig 1 9,1% Overvejende uenig 6 54,5% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 3 27,3% Motivation - Deltagelse i undervisningsforløbet har øget min interesse for området Helt uenig 1 9,1% Overvejende uenig 5 45,5% Hverken enig eller uenig 2 18,2% Overvejende enig 3 27,3% Dette synes jeg er et problem, selv om det er fair nok at I har ikke har så stor interesse for faget. Hvad kunne give jer en større interesse for emnet? Hvad kan gøres anderledes? Mundtlig feedback Det fænger mere når I tager udgangspunkt i konkrete eksempler og i jeres egen forskning. Usikkerhed og forvirring om hvad faget går ud på spiller helt sikkert ind her. Især første del var frustrerende. Hvorfor skal der være en frustrationsfase når man lærer noget svært? Vi er en gruppe studerende der er meget praktisk anlagt. Det kan være de studerende næste år er anderledes. Side 12 af 21

13 Kurset er netop baseret på at tage udgangspunkt i konkrete cases og i gæsteforskernes egen forskning. Jeg vil fremover gøre mere ud af at fortælle min egen indgang til videnskabsteorien og hvorfor jeg synes det er interessant. Endvidere vil jeg gå igennem undervisningsgangene og overveje hvor der kunne tages et mere konkret udgangspunkt for undervisningen. Den manglende interesse hænger måske igen sammen med at faget er så anderledes end resten af uddannelsen, og det er uddannelsen de studerende har valgt. Motivation - Jeg har i undervisningsforløbet følt mig som en del af et fagligt fællesskab Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 7 63,6% Overvejende enig 1 9,1% Læringsaktiviteter - Jeg har læst litteratur i henhold til undervisningsplanen Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 6 54,5% Helt enig 4 36,4% Side 13 af 21

14 Læringsaktiviteter - Jeg har leveret en engageret arbejdsindsats Overvejende uenig 1 9,1% Hverken enig eller uenig 4 36,4% Overvejende enig 4 36,4% Helt enig 2 18,2% Læringsaktiviteter - Mine medstuderende har leveret en engageret indsats Overvejende uenig 1 9,1% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 5 45,5% Der er åbenbart en af jer der ikke synes I andre har været engagerede Side 14 af 21

15 Læringsaktiviteter - Jeg har deltaget i alle dele af undervisningsforløbet Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 5 45,5% Helt enig 5 45,5% Læringsaktiviteter - Uddybende kommentarer: At jeg ikke har deltaget altid var ikke pga kedelig undervisning. Jeg syntes at det var rigtig initeressant. I forbindelse med gæsteforelæsningerne har det virket unødig det vi skulle læse.. Da det til tider har været svært at følge med i undervisningen fordi vi måske blev forvirret på et højere plan har det været svært at være 100 % engageret hele tiden, men synes at vi har prøvet at følge med. jeg synes at det har været de samme der har givet indput til timerne, og det er en skam da vi er så lille en klasse. Side 15 af 21

16 Generel vurdering af udbytte - Deltagelse i undervisningsforløbet har alt i alt været meget udbytterigt Overvejende uenig 3 27,3% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 2 18,2% Helt enig 1 9,1% Der er nogle der ikke mener de har haft udbytte af kurset. På trods af generelt engageret arbejdsindsats. Hvad kan der gøres? Fra kommentarerne: Være (endnu) mere konkret. Give eksempler på hvordan tekster analyseres videnskabsteoretisk. Mundtlig feedback Dette er nok mere et udtryk for hvordan spørgsmålet er formuleret. Nogle mener det har været udbytterigt men ikke meget udbytterigt, og svarer derfor uenig. Dette centrale spørgsmål i kursusevalueringen bør nok omformuleres så de studerende kan svare mere eller mindre udbytterigt. Side 16 af 21

17 Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - hovedunderviser - Det skriftlige materiale var passende Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 9 81,8% Helt enig 1 9,1% Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - hovedunderviser - Undervisningsforløbet var godt organiseret Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 1 9,1% Overvejende enig 6 54,5% Helt enig 4 36,4% Side 17 af 21

18 Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - hovedunderviser - Formidlingen var klar og tydelig Overvejende uenig 0 0,0% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 5 45,5% Helt enig 1 9,1% Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - hovedunderviser - Undervisningen stimulerede mig til at reflektere over de faglige emner Overvejende uenig 1 9,1% Hverken enig eller uenig 5 45,5% Overvejende enig 4 36,4% Helt enig 1 9,1% Side 18 af 21

19 Evaluering af undervisningsforløb tilknyttet den enkelte underviser. Hugo Alrøe - hovedunderviser - Uddybende kommentarer: Rigtig god til at indlægge pauser. Det var til tider svært at følge det der blev sagt, da der blev anvendt mange (for mig) fremmedord. Generelt har jeg savnet at vide lidt mere om hvad det var vi skulle få ud af dette fag... Kunne måske være fint at få nogle små eksempler på tekster hvor man kunne se et eksemple på det vi lærte - så vi også vidst lidt om hvad vi skulle bruge/gøre i opgaven. (dette hører måske ikke lige rigtigt under Hugo, mere generelt) Som skrevet tidligere kunne jeg godt have brugt noget mere tid i timerne på projekt så man kunne få mere personlig vejledning. Dette skyldes måske også at alle grupperne ikke altid fik lige meget vejleder tid. Jeg synes antal slides var passende og ofte med fine figurer som altid hjælper på forståelsen. Nogle emner var svære at tolke, men til tider kom forståelsen måske forelæsningen efter. Hugo var rigtig dygtig til at give os vores pauser, hvilket mange ellers glemmer. jeg er nok begyndt at tænke mere over hvilken holdning de folk bag den tekst jeg læser mon har haft, men jeg synes desværre ikke jeg har lært at bruge videnskabsteoretiske begreber når jeg skriver. jeg synes hugo har vidst god tålmodighed og gerne ville prøve at forklare tingene flere gange.. dog havde jeg forventet mere precist feed back på oplæg, fx i stedet for kunne det havde været bedre at gøre/sige sådan Skemalægge vejledertid. De der har spurgt har fået vejledning, men der er åbenbart nogle der har holdt sig tilbage. Fremover vil jeg skemalægge vejledningstiden, så jeg sikrer mig at jeg får talt med alle. Side 19 af 21

20 Åbne spørgsmål - Hvad har været udbytterigt? At man selv skulle udform et videnskabsteoretisk projekt, da man får brugt de videnskabsteoretiske aspekter på noget konkret. Og man får et indblik i, hvordan man kan bruge videnskabsteori. At diskutere ting i klassen. At holde oplæg for hinanden. At reflektere mere over objektivitet,værdier og interesser. Det gælder i forskningnen, men også helt generelt. Godt med diskussion på klassen. Jeg har lært at tænke over forfatteren holdning. At finde ud af hvad videnskabsteori egentligt er nogle eks i bogen var meget overdrevet med det gjorde dem nemmere at huske men sværer at relaterer til noget mere virkeligt. Dejligt at se disse kommentarer! Åbne spørgsmål - Hvad har været mindre udbytterigt? At snakke om kapitlerne, som vi havde læst, før vi igen skulle snakke om dem i klassen. Den tid der er blevet afsat til gruppearbejde i undervisningstiden. Jeg tror ikke jeg har fået det ud af projekt skrivningen som har været formålet da vi startede. Det er rigtig svært at finde ud af hvordan sådan en opgave skal skrives. enkelte tekster som var meget svært at forstå... jeg ved ikke hvorfor, jeg har læst det der er blevet opgivet og været til timerne men føler ikke at jeg kan snakke videnskabsteoretisk. Nogle af tingene har vi haft oppe tidligere. Det er svært at arbejde videnskabsteoretisk. Man skal løfte sig fra at se på jordbrug mm. som I er vant til og til at se på hvordan man iagttager det, forsker i det, og får videnskabelig viden om det. Ingen yderligere feedback her, da vi havde diskuteret punkterne tidligere. Side 20 af 21

21 Åbne spørgsmål - Hvad kunne du foreslå blev lavet om i forhold til næste gang kurset afholdes? AT gæsteforlæsere lidt tidligere melder ud, hvad vi skal læse. Bogen behøver ikke læses før man går igang med videnskabsteori-timerne. -bedre at læse den samtidig med Det kunne være dejligt ikke af hav undervisning to dage efter hinanden (fredag-mandag) da vi sjældent har mulighed for at laver gruppe arbejde mellem fradag eftermiddag og mandag kl 8... Der skal være mere vejledning i opgave skrivningen da det er rigtig svært at sætte sig ind i at skrive en opgave som man ikke ved hvordan skal ende. Måske man skal anvende en anden lærebog eller også skal lærebogen inddrages mere i forelæsningerne. lidt mere fokus på enkelte teorier, begreber og hvad der nøjagtigt står i bogen/teksten. Tak for disse kommentarer, dem vil vi følge op på! Opfordringen til at læse bogen inden kurset har jeg allerede bedt om bliver fjernet fra kursusbeskrivelsen, bl.a. fordi det giver en større ubalance i jeres forudsætninger for diskussionerne. Mundtlig feedback Det er uretfærdigt at kurset både skal have to eftermiddage og ligge mandag og fredag. Jeg vil forsøge at sikre at undervisningsgangene kommer til at ligge med en hverdag imellem, og ikke på to eftermiddage, næste år. Andre kommentarer - Kommentarer til undervisningsforløbet i øvrigt: Jeg synes ikke faget levede helt op til mine forventninger - desværre. Men måske man først bagefter når kurset er forbi begynder at inddrage tingene og måske man slet ikke bemærker at man egentlig bruger det man har lært - uden at tænke over det. Godt engagement men til tider svært at forstå hvad vi egentligt skal. Referere til en snak med en ældre studerende der netop har denne erfaring med at hun har brugt indsigterne fra kurset i (biologisk) videnskabsteori i overraskende mange sammenhænge bagefter. Efter diskussionen af den skriftlige evaluering sammenlignede vi de studerendes opfattelse af kurset i videnskabsteori nu med de forventninger de havde ved kursusstart. Hvordan er jeres forventninger blevet opfyldt? Hvad har ændret sig i jeres syn på videnskabsteori? Side 21 af 21

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014

Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Organisation/ledelse Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 6. semester Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 2. semester Spansk - Virksomhedsforståelse A:

Læs mere

Evaluering, Strategisk ledelse, F15

Evaluering, Strategisk ledelse, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den

Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den Evaluering af klinisk undervisningsseance i Kvalitetssikring og Patientsikkerhed for MedIS på 4. semester den 29.02.2012. Antal tilbagemeldinger: 37 ud af 40 mulige. 1: Har du på sygehuset fået den fornødne

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester

Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke kurser på 6. semester EvalOrgLedF-12 Navn: Organisation/ledelse kursus F2012 Dato: 2012-05-07 11:29:16 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst?

1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? 2. Hvor meget af det udleverede pensum har du læst? 1. Hvor stor en del af forelæsningerne på dette modul har du deltaget i? Ingen eller næsten ingen (0-20 %) 1 6,7% Få (21-40 %) 0 0,0% En del (41-60 %) 1 6,7% En stor del (61-80 %) 2 13,3% Alle eller næsten

Læs mere

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset?

Retorik og mundtlig formidling Hold A: Kender du læringsmålene for kurset? Opsummering: Organisation/ledelse kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 2. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015

Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Kursusevaluering SIV kinesiske områdestudier forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV SIV Engelsk kursusanalyse foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) BA i Tysk SIV På hvilket

Læs mere

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme...

https://www.campusnet.kvl.dk/cnnet/finalevaluation/resultsgroupedby.aspx?eleme... Side 1 af 6 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E07-1 Skema A Kursusevaluering 15 kunne besvare dette evalueringsskema 13 har besvaret dette evalueringsskema 86.67 svarprocent: 13 /

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor har deltaget

Læs mere

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen

Pædagogisk kursus for instruktorer gang. Gry Sandholm Jensen Pædagogisk kursus for instruktorer 2013 2. gang Gry Sandholm Jensen Fra sidste gang Uklare punkter fra sidste gang: 1. De studerendes forberedelse og motivation Forventningsafstemning med både VIP og de

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i?

1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 1: Hvilket studium er du optaget på: 2: Hvilke af nedenstående forelæsninger har du deltaget i? 3: Hvis du har deltaget i mindre end halvdelen af kursusgangene bedes du venligst begrunde hvorfor Når først

Læs mere

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0%

Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% I alt 4 100,0% Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj Pedersen 4 100,0% Tore Mortensen 4 100,0% I alt 4 100,0% Navn: Kursusevaluering Efterår 2011 Dato: 2012-01-30 16:08:01 Kursustitel Musikhistorisk Oversigt 4 100,0% Angiv her hvilket andet kursus du evaluerer: Underviser: Martin Knakkergaard 4 100,0% Peder Kaj

Læs mere

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema LFG, hold 1, E10 Evaluering af modulet i sin helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Jeg er

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014

Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 Organisation og ledelse Kursusevaluering efteråret 2014 55,8 % har besvaret skemaet om dette tilvalg. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet

Læs mere

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer?

Hvordan synes du planlægning, sekretariat og moodle fungerer? - Hvordan synes du planlægningen af studiet fungerer? Hvor har du undervisningen? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? Hvilken bacheloruddannelse er du optaget på studiet med? - Andet, hvad? Antropologi Supp.-kursus. Udd sygeplejerske

Læs mere

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation

Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Kursusevaluering efteråret 2012 IT Kommunikation Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilke kurser på 5. semester Interpersonel kommunikation: Kender du læringsmålene for kurset? Interpersonel

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? det handler om det jeg laver! og jeg kan sætte teorierne på min dagligdag Jeg har kun deltaget på 2 af modulets 6 gange, derfor kan jeg ikke vurdere det i

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Organisation og ledelse. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af faget i forhold til de opstillede mål? Meget dygtige forelæsere - en enkelt undtagelse som kom med 75 slides og nåede en tredjedel Var undervisningen faglig interessant?

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL)

CampusNet - Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole (KVL) Side 1 af 13 Vis valgte Resultater: 260001 Advanced Herd Management E06-1 Skema A Kursusevaluering Statistik 19 kunne besvare dette evalueringsskema 15 har besvaret dette evalueringsskema 78.95 svarprocent:

Læs mere

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Opsummering IT/kommunikation kursusevaluering foråret 2013 Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14

Evaluering, Personligt Udviklingsforløb (PUF) E14 Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan vurderer du modulets pædagogiske indhold? 1 08.02.2015/Lis

Læs mere

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København

Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Håndbog for net-studerende ved IT-Universitetet i København Jane Andersen IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S, jane@itu.dk 31. januar 2005 1. Indledning IT-Universitetets

Læs mere

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter

MPA, 3. sem. E15/ : Distributionsmail sendt til 9 respondenter : Rykkermail sendt til 7 respondenter Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af semestret? Forelæsninger ville have godt af flere input med cases, samt højere grad af deltagerinddragelse Virkede uorganiseret og usammenhængende Det var unægteligt

Læs mere

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål?

Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Evaluering af modulet som helhed: Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til fagets formål? Da det er ledelse i det offentlige, der er i fokus, vil det forbedre udbyttet, hvis der

Læs mere

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Spansk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) SIV Spansk

Læs mere

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015

Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Kursusevaluering SIV Organisation og ledelse forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.)

Læs mere

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia

REBUS - Fælles uddannelse for folke- og skolebibliotekarer i Fredericia Intern evalueringsopsamling Opsamling - EKSAMEN X = hold 1, hold 2, hold. Alle hold samlet 1. Formen: I hvilken har du oplevet, at eksamensformen har svaret til undervisningen på studieforløbet? I høj

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Kursusevaluering efterår 2013 SIV spansk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Almen Basisgrammatik

Læs mere

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Fransk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:45:33 SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Fransk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester,

Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, Evaluering af klinikophold i Psykiatri for MedIS og medicinstuderende på 3. semester, 18.10-1.11-2011 Antal tilbagemeldinger: 89 af 93 mulige 1: Havde du problemer med at finde det rigtige mødested? 24

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Evaluering af fag og undervisningsforløb

Evaluering af fag og undervisningsforløb Evaluering af fag og undervisningsforløb Spørgeskema til studerende Evaluering af: For hold: Hvorfor evaluere? Evaluering anses for at være vigtig for at vi kan forbedre undervisningen. Din og de øvrige

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015

Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Evaluering af klinikophold med fokus på diabetes for MedIS og medicinstuderende på 2. semester 23.04.2015 til 30.04.2015 Antal tilbagemeldinger: 140 ud af 161 mulige 1: Oplevede du, at personalet i klinikken

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Efterår 2016 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål i studieordningen? God kombination af teori og praksis, og det er interessant at høre om medkursisternes ledelseshverdag.

Læs mere

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn

SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET Køn SEMESTEREVALUERING MODUL 1 OG 2 EFTERÅRET 2014 Køn Jeg oplevede, at der var sammenhæng mellem semesterets forskellige undervisningsmoduler (fagområder, projekter m.m.) Bemærkninger/kommentarer til Studiemiljøet

Læs mere

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS

Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Forår 2017 Valgfrie evalueringsspørgsmål Oversigt over spørgsmålsbanken for digital kursusevaluering på Aarhus BSS Spørgsmålene i spørgsmålsbanken er opdelt i dimensioner. Vælg en dimension herunder for

Læs mere

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013

Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Evaluering af 5. semester Politik & Administration og Samfundsfag - eftera ret 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forretningsudvalgsmøder... 2 Opstartsdag... 2 Modul 7 Policy analyse: Velfærdsstat

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Evaluering, Offentlig styring, F15

Evaluering, Offentlig styring, F15 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012.

Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Evaluering af introduktion af medicinstuderende og medicinstuderende med industriel specialisering afviklet den 13. og den 14. november 2012. Antal tilbagemeldinger: 167 af 174 mulige 1: Havde du problemer

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer

Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Kurset: Elektriske og magnetiske felter i nanostrukturer Gruppe: Nano 3 Grp. 64 OK Bogen: Ganske udemærket, den virker dog lidt tør. Et andet forslag til en bog er: "Introduction to Elctrodynamics, af

Læs mere

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14?

Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens relevans.

Læs mere

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.

Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015. Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign. Kursusevaluering SIV It/kommunikation forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10

Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evaluering Magt og Etik i offentlige organisationer, MPG-uddannelsen, F10 Hvordan vurderer du modulets faglige relevans for dig? Eventuelle kommentarer til ovenstående

Læs mere

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter

Kommunikation og ledelse, E : Distributionsmail sendt til 30 respondenter : Rykkermail sendt til 24 respondenter Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14

Evaluering Arbejdsmiljøledelse, F14 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015

Evaluering af Fællessemestret Gruppe- og vejlederevaluering E 2015 Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) Navn på min vejleder (er sorteret alfabetisk efter fornavn) - Anden? Skriv navn NN og senere NN Spørgeskemaet er besvaret 1 Spørgeskemaet er

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende

FAGLIG DAG. Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende FAGLIG DAG Politologisk introduktionskursus for førsteårsstuderende Institut for Statskundskab har i samarbejde med Center for Læring og Undervisning i efteråret 2010 gennemført en temadag om studieteknik

Læs mere

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Meget kvalificerede undervisere og udbytterige forelæsninger måden stoffet er blevet formidlet på har gjort, at jeg

Læs mere

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015

Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Cand.it. i it-ledelse, Semester- og uddannelsesevaluering, fora r 2015 Indhold Elektronisk semester- og uddannelsesevaluering... 2 Specialevejleder... 2 Samarbejdet med evt. case-virksomhed... 2 Hvad har

Læs mere

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt:

Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: Den studerendes afsluttende evaluering af praktikken Praktikperiode: 1/2 2012-24/8 2012 Generelt: 1. Hvordan har jeg oplevet mit første besøg i afdelingen før praktikstart? Inden besøget i Østerhåb har

Læs mere

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens

- Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde sig til problemstillingens Modul 14 FN2010v-A+B svarprocent 24% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 14? Målet er, at du efter modulet kan: - Identificere og afgrænse en fysioterapifaglig problemstilling og kritisk forholde

Læs mere

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig?

Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda

Skriftlige eksamener: I teori og praksis. Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi. Agenda Skriftlige eksamener: I teori og praksis Kristian J. Sund Lektor i strategi og organisation Erhvervsøkonomi Agenda 1. Hvad fortæller kursusbeskrivelsen os? Øvelse i at læse kursusbeskrivelse 2. Hvordan

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015

Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Kursusevaluering SIV spansk forår 2015 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket semester

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse

Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Kursusevaluering efterår 2013 Organisation og ledelse Hvilken uddannelse går du på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Hvilke

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål?

Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? 1 Var kurset fagligt interessant? Evaluering MPA13, 1. sem. E13, Økonomi Jeg havde håbet at der var tættere forbindelse

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Strategisk ledelse, E13

Strategisk ledelse, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck

Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Evaluering af 6. semester tilvalgsfag SIV forår 2011 Jeanne Strunck Tilvalg: Organisation og ledelse Der er i alt indleveret 29 besvarelser fra 2 fag: Retorik og mundtlig formidling; Styring og ansvarlighed

Læs mere

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG

PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR GANG PÆDAGOGISK KURSUS FOR INSTRUKTORER EFTERÅR 2014 3. GANG SARAH ROBINSON SROBIN@TDM..DK PROGRAM GANG 1-3 1. torsdag den 21. aug. kl. 13.00-16.00 Instruktorrollen og læreprocesser 2. torsdag den 28. aug.

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Undervisningsevaluering Kursus

Undervisningsevaluering Kursus Undervisningsevaluering Kursus Fag: Matematik A / Klasse: tgymaauo / Underviser: Peter Harremoes Antal besvarelser: ud af = / Dato:... Elevernes vurdering af undervisningen Grafen viser elevernes overordnede

Læs mere

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM

TAKEAWAY TEACHING TEMA: FEEDBACK. Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier. Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM TAKEAWAY TEACHING Bliv inspireret til at undervise i studiestrategier v TEMA: FEEDBACK Udviklet af Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM FEEDBACK PÅ TEKST I GRUPPER v. Stine Heger og Helle Hvass, CUDiM Indholdselement

Læs mere

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14

Evaluering, Ledelse af reform og forandring E14 du planlægningen af modulet? du modulets relevans for dig? du modulets faglige indhold? 1 08.02.2015/Lis Carlsen du modulets pædagogiske indhold? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet:

Læs mere

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole

Case: Ledelsesmøde på. Kornager Skole Case: Ledelsesmøde på Kornager Skole Jørgen Søndergaard, Forskningsleder, SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Herluf Trolles Gade 11, 1052 København K, E-mail: js@sfi.dk September 2016 Casen

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester?

SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Navn: SIV Spansk kursus F2012 Dato: 2012-05-30 09:50:34 SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? SIV Spansk - Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering,

Læs mere

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Ekstern evaluering af Makroøkonomi 2 Langt sigt Forelæsninger, efterår 2003 Underviser: Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Er dine generelle forudsætninger for at følge faget tilstrækkelige? Meget gode 0 0,0%

Læs mere

Redegøre for derminanter for målgruppens sundhed på baggrund af epidemiologiske forskning (LM 6)

Redegøre for derminanter for målgruppens sundhed på baggrund af epidemiologiske forskning (LM 6) Hvor tilfreds er du samlet set med modul 10? Dårligt (0%) Særdeles godt (20%) Mindre godt (27%) Godt (53%) Særdeles godt Godt Mindre godt Dårligt Redegøre for målgruppens levevilkår og helbred set i forhold

Læs mere

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012.

Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Evaluering af klinikophold med fokus på hjertelidelser for MedIS og medicinstuderende på 1. semester 11.12. 2012 til 14.12. 2012. Antal tilbagemeldinger: 152 ud af 169 mulige 1: Oplevede du, at personalet

Læs mere

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017

Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Semester- og kursusevaluering, 2. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, fora r 2017 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 4 Grundkursus i

Læs mere

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af

Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af 2010 Modul evaluering 8.1 Hold B08 (feb. 2010) Ansvarlig for evaluering: Birgit Hedegaard / Annette Rungstrøm Bearbejdning af data og udfærdigelse af rapport: Annette Rungstrøm Indholdsfortegnelse Spørgsmål

Læs mere