DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Håndfatning. Aftræksøvelse TEKNIK PISTOL TEKNIK PISTOL. Beskrivelse."

Transkript

1 Nr Alder: år - Tid: 10 min. Nr Alder: år - Tid: 5 min. Håndfatning håndfatningen er ens, vil stregens placering i forhold til skæftet og følelsen af at have Aftræksøvelse pegefingeren bevæges frem og tilbage, må afstanden mellem tommel og langefinger ikke Skytten tager fat med den venstre hånd om undersiden af pistolens løb. (omvendt hvis det er en skytte, der skyder med venstre hånd) Åbn højre hånd, så der dannes et V mel-lem tommel og pegefinger, før derefter hånden ind i skæftet fra venstre side. Drej hån-den ind i skæftet, indtil pistolen bliver en forlængelse af skyttens arm. Derefter lukkes hånden rundt om skæftet. Tegn evt. med en kuglepen på undersiden af hånden, der hvor den ligger op ad skæftet. På den måde kan man se, om skytte holder samme håndfatning hver gang skytten tager pistolen i hånden. Hvis ikke pistolen i hånden, også være forskellig. Gentag øvelsen 5-10 gange eller indtil den samme håndfatning bliver ramt hver gang. To-håndsfatning. Læg den anden hånden rundt om den, der holder pistolen. Så tommelfingrene kommer til at ligge parallelle, og udfør ellers øvelsen på samme måde. At skytten får den rigtige fornemmelse af at have fat i skæftet, og forstår vigtigheden af en god og ens håndfatning. Før tommel og langefinger sammen så de næsten rør hinanden. Skytten skal nu bevæge pegefingeren roligt frem og tilbage, som når skytten tager aftræk. Når ændres. Hvis de flytter sig, vil de være med til at påvirke skuddet. Øvelsen kan introduceres, før man går på banen, hvor man bruger nogle minutter på at øve færdigheden. Derefter kan den gentages ved ventetid på banen eller i andre sammenhænge. Bevæg pegefingeren i hurtige ryk, som hvis man kommer til at rykke aftrækket af. At skytten får rutinen i og forståelse for, at kun pegefingeren arbejder, når der tages aftræk. Tusch/kuglepen til at tegne skæfteaftrykket i hånden.

2 Nr Alder: år - Tid: 30 min. Nr Alder: år - Tid: 15 min. Sigtefejl pistol Skytten skal lave provokerede sigtefejl i fem-skuds-grupper. Første gruppe skydes til venstre. Dette gøres ved at kornet trækkes ud til den venstre side af kærven. Er sigtefej-len lavet ens sidder skuddene samlet til venstre. Derefter skydes fem skud med normalt sigte, for at skytten kan huske følelsen af, hvordan det skal være, når det er rigtigt. Her-efter fortsættes der med provokerede sigtefejl. Der skydes en place-ret, og derved kan kontrollere sine fejl. For nybegyndere kan det være en fordel at bruge en pude, da man på den måde, har nemmere ved at styre pistolen. At skytten forstår og kan se konsekvenserne af en sigtefejl. Pude til nybegyndere Tryk i håndfatningen Skytten indtager skydestillingen og tager en god håndfatning. Når skytten løfter pistolen, skal tommel og lillefinger være afslappet. Skytten skal være opmærksom på at det kun er lange og ringefinger, der skal klemme skæftet ind i hånden. Til at lære dette, kan skytten slippe skæftet med tommel og lillefinger og lade dem stå ud i luften og øve sig i at sigte på denne måde. Succes med øvelsen opnås, når skytten Skyd 5 skud med tommel- og lillefinger stående ud i luften, så der udelukkende klemmes med ringe og langefinger At skytten bliver opmærksom på, hvilke fingre der skal klemmes rundt om skæftet. femskuds-gruppe til højre, én nede og én kan holde almindeligt på skæftet og oppe. Der afsluttes med at skyde en mærke, at tommel og lillefinger gruppe med normalt sigte. udelukkende støtter, men at der ikke Succes ved øvelsen opnås, når skytten er i lægges kræfter i de to fingre. stand til at styre, hvor skuddene bliver

3 Nr Alder: år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 30 min. Indgang på skiven præcision Skytten løfter pistolen op over skiven, hvor hanfanger kornet i kærven. Når sigtemidlerne står rigtig, sænker skytten roligt pistolen ned igennem skiven indtil sigtet står i sigteom-rådet under skiven. 4-6 sekunder efter falder skuddet. Lykkes det ikke at skuddet falder så hurtigt, startes øvelsen forfra. Succes med øvelsen, når 10 skud i træk er faldet inden for 4-6 sekunder og at de er afgivet kontrolleret. At skytten får den mest optimale indgang på skiven, der sikrer hurtig skudafgivelse. Har man adgang til Scatt, er øvelsen god til at vise konkret, hvordan den enkelte kommer ind på skiven. Har man ikke adgang, må øvelsen gøres ud fra fornemmelsen af billedet. Hvis man ikke har et Scatt anlæg, er det en god ide at have et stopur. Forberedelse af skuddet Inden skytten løfter sin pistol, skal skytten mærke efter, at alt føles rigtigt. Dette kan ved nybegynder gøres progressivt ved, at du som træner gennemgår de forskellige områder, der skal være fokus på. Eksempel på forberedelse af skuddet for en skytte med enhånds-fatning: Placer dig det rigtige sted på standpladsen Løft armen op og kontroller at skiven står i V et mellem tommel og pegefinger Mærk hvordan: fødder, knæ og hofter står oven på hinanden Tag pistolen i hånden Inden du løfter pistolen fri af bordet mærker du efter, at du er stabil i ryggen (ikke knækker bagover). Mærker at højre skulder er det rigtige sted. Når skytten føler, at det hele føles rigtig, kan vedkommende begynde at løfte pistolen op i sigteområdet og starte det egentlige sigte. På den måde for skytten den rigtige måde at, tænke tingene igennem på. Hver skytte vælger, evt sammen med træneren, sine særlige fokuspunkter ud, som der skal være fokus på inden hvert skud. De bliver skrevet på en seddel som ligger på bordet foran skytten. Inden hvert skud skal skytten gå punkterne fra sedlen igennem og ét for ét mærke, at det er rigtigt. At skytten lærer at gøre sig klar, før skytten går i gang med skuddet, og lærer at mærke efter, hvordan det føles at stå i den rigtige stilling. Papir og skriveredskaber til at notere skyttens fokuspunkter rytmen.

4 Nr Alder: år - Tid: 5 min. Nr Alder: år - Tid: 10 min. Duel-skydning del 1 Når der givet kommandoen Er skytterne klar og skiverne vender væk, trækker skytten roligt vejret, mens han tæller, hvor mange vejrtrækninger han når på de syv sekunder skiverne er væk. Når skiven har været fremme og vender væk igen, gentager skytten rytmen. På den måde bliver der en rytme i vejrtrækningen, der fortæller skytten at, nu vender skiverne, så fokus kan ligges på at forberede sig, fremfor at skulle tælle. Gentag øvelsen fem gange uden at der bliver skudt, hvor der udelukkende er fokus på antallet af vejrtrækninger. Skriv gerne tallet ned fra gang til gang og tjek, at det er samme antal. Når denne øvelse er indstuderet, går skytten videre til duel-skydning del 2. De fem øvelser om duel er oplagte at sætte sammen til en fortløbende træningssession, hvor man får alle dele af duel-skydningen indstuderet og lærer at koordinere tid og skydning uden at lade sig stresse. At skytten finder den rigtige rytme på vejrtrækningen, Så skytten ved, hvor lang tid pauserne er mellem skuddene. Vendeanlæg, papir og skriveredskaber til at Indgang på skiven - hurtigskydning Når skiverne vender væk, står skytten med pistolen i 45 grader. Skytten finder sigtet så korn og kærv passer over for hinanden. Når skiverne vender frem løfter skytten hurtigt pistolen op de første 2/3 dele af vejen, i den sidste 1/3 sænkes farten og sigtet findes. Når skytten kommer til sigteområdet er skytten klar til at skyde inden for 1-1,5 sekund. Øvelsen passer fint i forlængelse af øvelsen Indgang på skiven, præcision Skytten får rutine i at få den rigtige indgang på skiven og sparer tid. Det sikrer en hurtig og mere præcis skudafgivelse. skytterne kan notere antallet af vejrtræknin-ger. 6 delt- international duelskive

5 Nr Alder: år - Tid: 5 min. Nr Alder: år - Tid: 5 min. Duel-skydning del 3 Duel-skydning del 2 At skytten får den rigtige fornemmelse af, hvor Skytten tager nu pistolen i hånden, men Skytten indtager skydestillingen, dog uden lang skydetiden er og rytmen mellem dem. fortsættelse til duel-skydning del 1 den lades ikke, det handler kun om rytme og sigte. Skytten står i udgangsstillingen og er klar til at serien starter. Skytten finder pistol i hånden. Skytten kigger henover V et der er mellem tommel og pegefinger og forstiller sig at pistolen er der. Skytten Vendeanlæg, 6 delt- internationalt duelskive sigtet. Når skiverne vender, løfter skytten gør sig derefter klar til serien: når skiverne pistolen op i sigteområdet og holder sigtet indtil skiverne vender væk. vender frem løfter skytten hånden op til sigteområ-det, så skiven står i v et og holder den til skydetiden udløber. Lige inden skivener vender bevæges At skytten får koordineret løftet med sigtet. pegefingeren, som hvis man tager Fortløbende øvelse fra duel-skydning del 2 aftrækket. Når skiverne vender væk, sænker skytten armen igen og tæller på Vendeanlæg, 6 delt- international vejrtrækningen, til skiverne vender frem igen duelskive

6 Nr Alder: år - Tid: 5 min. Nr Alder: år - Tid: 5 min. Duel-skydning del 5 på duel-rutinen. Sidste øvelse i processen omkring duel-skydning. Duel-skydning del 4 Vendeanlæg, 6 delt- international duelskive Skytten skal nu skyde duel, som den rigtig skal skydes. Skytten lader på ordre og gør Vendeanlæg, 6 delt- international duelskive Skiven står fremme. Skytten skal nu ud fra sit åndedræt vurdere, hvornår de syv sig klar. Skytten står i udgangsstillingen sekun-der er gået. Når tiden er gået fører med armen i 45 og finder sigtet. Når der bliver sagt giv agt og skiverne vender skytten pistolen op i sigteområdet og skyder inden for de tre sekunder. Skytten væk, styrer skytten tiden ved hjælp af gentager dette, indtil der ikke er flere skud vejrtrækningen. Skiverne kommer frem og i magasinet. Træneren tager tid og holder pistolen løftes op i sigteområdet og øje med, om skytten holder sig inden for skuddet afgives. Skytten mærker hvordan henholdsvis 7 se-kunder pause og 3 rekylen går lige ind i kroppen. Eftersigtet sekunders skydetid. holdes, til skiven vender væk, hvorefter pistolen føres ned i udgangsstillingen igen At skytten kan finde rytmen på automatik fortsættelse af duel-skydning del 3 At skytten får bygget rekylen og eftersigtet

7 Nr Alder: år - Tid: 30 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Skudur - Model for skudafgivelsen præcis, hvad der sker, og skrive det ned, som vedkommende mener, sker fra patronen kommer i kammeret, til skuddet er afgivet. (forberedelse, sigte aftræk, eftersigte og lignende) Når alle elementer er noteret, sættes der tid på hvert enkelt element. På den måde får man den ideelle tid for, hvor lang tid det tager at skyde et godt og gennemført skud. Op-gaven er nu at finde de rigtige tider, for hvor langt tid de enkelte dele af skuddet (forbe-redelse, sigte aftræk, eftersigte og lignende) skal tage. Succes er når skytten har fundet sin egen 10 sekunder timing Vendeanlægget stilles til et forløb på 7 sekunder og en fremmetid på 3,1 sek. Skytten gør sig klar på standpladsen og der lades med én patron. Når skiven vender frem, tager skytten sigte og skyder. Skuddet skal falde, lige inden skiven vender væk. Øvelsen gentages indtil fornemmelsen for, hvornår det første skud er indøvet (afhænger af skyttens rutine, men start som minimum med tre gange). gentages øvelsen til rutinen er indøvet. Når skytten kan det, ændres fremmetiden til på 6,4 sekunder og der lades med 3 patroner. Succes ved øvelsen opnås, når skytten rutinemæssigt 27 p i 3-skudsserie på 6,4 sekunder. Derefter kan man roligt gå videre til fire skud på 8 sekunder og fem skud på 9,6 sekunder. Med samme timing falder 4 skud efter 8 sekunder og 5 skud efter 9,6 sekunder. Succes ved øvelsen opnås, når det lykkes at gennemføre alle fem skud på 10 sekunder, hvor skuddene falder rytmisk som beskrevet Skuduret er den cyklus, som skytten har fra han/hun lader sit våben og til skuddet er skudt. I øvelsen skal skytten overveje cyklus og er lykkedes med at følge den igennem en skudserie, eks. fem eller ti skud. Når skytten kan det, ændres til en fremmetid på 4,7 sekunder og der lades med to patroner. Her skal sidste skud igen falde, lige inden skiven vender væk. Igen her. At skytten får fornemmelse af tiden til 10- sekunders serien, så den kan skydes uden Når skytterne har skrevet tider på deres tids-stress. Øvelsen bygges op, så man cyklus kan de gå sammen to og to og tage starter med blot at forholde sig til ét skud tid på, om sekund-intervallerne bliver holdt. og bygger derefter rytmen og de øvrige Gør de ikke det, skal tallene enten justeres skud på. eller processen startes forfra. Alternativt kan træneren tage tid for den enkelte skytte. Pistolskive Nr.10 og 25m vendeanlæg At skytten får en plan for, hvordan det enkelte skud gennemføres, og at vedkommende er konsekvent i forhold til planen. Notatpapir, blyant og stopur

8 Nr Alder: år - Tid: 30 min. Nr Alder: år - Tid: 15 min. Vurder dig selv Hver skytte får to tomme patronæsker, som står ved siden af æsken med rigtige patroner. Hver gang skytten afgiver et skud, hvor hun er tilfreds med alle de elementer, der skal være fokus på: Aftræk, sigte, nulpunkt og lignende, lægger skytten det tomme hylster i kassen til højre. Er skytten ikke tilfreds, lægges hylsteret i æsken til venstre. Efter 30 minutter vil man kunne se, hvor god skytten er til at vurdere ud fra følelsen af skuddet, og derefter kan forklare, hvorfor hylsteret bliver lagt i netop den æske. Er der gentagende gange flest hylstre i den negative æske, skal træneren overveje målsætningen sammen med skytten, og vurdere hvordan indstillingen kan blive mere positiv. At skytten bliver opmærksom på, hvordan han afvikler sit skud og forholder sig kritisk til det. Model og konsekvens Når skytten gør klar til skuddet, startes stopuret. Ud fra skyttens plan kan man se, hvor lang tid det burde tage, før skuddet går af. Hvis skytten overskrider tiden med mere end 5 sekunder, skal skuddets afbrydes og startes forfra. Det er din opgave, som træner at skære igennem, når tiden er gået og den optimale skudafgivelse er forpasset. Skytterne kan være sammen to og to At skytten kun gennemfører gode skud og får en fornemmelse af, hvornår skuddet er blevet for gammelt. Skyttens personlige skudur og stopur sig selv og hvor hårdt. Dette kan kædes sammen med mentaltræning indre dialog To tomme patronæsker Succes: Når skytten overholder sin plan 10 skud i træk og begynder at mærke rytmen uden at tænke over det, samt selv tager Succes opnås når skytten er i stand til at ned, hvis der går for lang tid. vurdere om skuddet var godt eller dårligt

9 Nr Alder: år - Tid: 20 min. Nr Alder: år - Tid: 45 min. Hvor sidder skuddet? At skytten kan melde retningen og placeringen Frem og tilbage At skytten kan indtage den samme Skytten indtager skydestillingen og kører en skive ud. og lægger samtidig arket med skiverne ved siden af sig. Når skytten afgiver et skud, sætter han/hun et kryds på på sine skud, uden at se på skiven. Skive fra praktiske dokumenter Skytten indtager sin skydestilling (se evt. øvelse om indtagelse af skydestilling) og finder sit nulpunkt i forhold til banen. Han/hun afgiver fem skud og forlader skydestilling hver gang ved at kontrollere nulpunkt og skydestilling. skiven, der hvor han/hun mener, skuddet sidder. Efter fem skud køres skiven ind og derefter skydestil-lingen, og går en tur rundt i lokalet. Efter et par minutter man sammenholder skudbilledet, med indtager skytten skydestillingen igen. hvor krydserne er placeret på arket. Sidder Kontroller stillingen og nulpunktet og skuddene ikke der hvor det forventes, kan skyder fem nye skud. det være et udtryk for at eftersigtet ikke Gentag øvelsen 4-5 gange. bliver holdt godt nok. Succes: Skuddene skulle gerne sidde nogenlunde samme sted fra gang til gang. Succes er, når der er overensstemmelse Hvis ikke gennemgås de vigtigste mellem de to skudbilleder. fokuspunkter for skydestillingen igen og øvelsen gentages.

10 Nr Alder: år - Tid: 10 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Eftersigte ordentligt eftersigte dvs holder hoved og krop stille i de tre sekunder efter skuddet er Fokus på teknikken træningen, som: sigte, aftræk, fodstilling osv. Hvis skytten flytter hovedet i det samme sekund, som skuddet bliver afgivet, for at se på monitoren eller i kikkerten, skal faldet, også når der ikke længere bliver talt højt. : Skytter kan arbejde sammen to og to og tjekke, om den anden holder eftersigtet. Der køres en skive ud, eller monitoren på standpladsen afdækkes. Skytten har fået nogle specifikke elementer, som skytten skytten forklares hvad eftersigte er. Eftersigte betyder, at man forsætter med at sigte selv om skuddet er skudt. Når man sigter i tre sekunder efter skuddet er skud, kan man se, hvor våbnet peger hen og At skytten bliver ved med at sigte efter skuddet er afgivet, for på den måde at kunne evaluere skuddet. skal træne. Dette kan være indgang på skiven, aftræk, eftersigte og lignende. Ved at vende skærmen, får skytten ikke lagt fokus over på resultatet, men gennemførelsen. derved får man en ide om, i hvilken retning Succes Er når skytten kan fokusere på skuddet bør sidde. Eftersigte kan trænes ved at du som træner tæller til tre, når hvordan skuddet er skudt, frem for hvilket point skytten har skudt. skuddet er gået. Først når tallet tre er udtalt, må skytten tage øjet fra sigtet. At skytten ikke er resultatorienteret, men Succen opnås når skytten holder et kan holde fokus på de tekniske elementer i

11 Nr Alder: år - Tid: 10 min. Nr Alder: år - Tid: 20 min. Tørtræning "Spalten" kornet. Skyttens opgave er, at følge spalten ned (hvis skytten skyder præcision, op hvis Rekyl at der ikke er noget i kammeret. Tegn med en god tusch på et stykke papir/ pap, eller lav en spalte i et Word dokument og print den ud. Det er vigtigt at pletten har der skydes hurtigskydning) til hvor nulpunktet passer. Nulpunktet er der hvor skytten føler at stillingen er på plads og alt er i balance. Når nulpunktet er nået klemmer skytten skuddet af. Når øvelsen har været tørtrænet en del gang kan øvelsen laves med skarp. Skyder man på elektronik, kan man enten skære ud i en frontskive, så spalten bliver samme størrelse som kornet. Det er ikke pointene der er vigtige, men event til komme ind på skiven og finde samme nulpunkt hver gang. Mens skytten kigger væk, lader træneren våbnet. Skytten ved ikke, om der er ladt med skarpt eller om magasinet eller kammeret er tomt. Skyttens opgave er nu at afgive skud-det, uden at blokere for rekylen. Som træner skal du følge med i, hvordan skuddet bliver afviklet. Bevæger skytten sig fremad når skuddet går, specielt hvis der ikke er ladt med noget? Eller bevæger våbnet sig markant, når der ikke er noget i kammeret? Det afslører i så fald, at skytten forventer rekylen og selv er med til at forstærke den. At skytten lader rekylen fra våbnet gå upåvirket tilbage i kroppen. mere eller mindre samme bredte som Succes er når skytten ikke reagerer på, At skytten lærer hvordan man kommer ordentligt ind på skive, Jo roligere skytten jo er mindre flytter sigtet sig sidevejs. Ens indgang på skiven er med til at skytten får et mønster, der gør at nulpunktet forbliver ens, så skytten koncentrer sig om at tage et godt aftræk. Øvelsen træner: Afslapning, balance, koordination og nulpunkt.

12 Nr Alder: år - Tid: 10 min. Tørtræning "Den hvide væg" Skytten indtager sin skydestilling, så mundingen er 10 cm fra væggen. Før hvert skud kontrolleres den ydre stilling først, der efter den indre stilling. Når alt dette er på plads ligges hovedet på kindpuden og der sigtes. Når skytten føler at der er en ro i kroppen klemmes aftrækket hele vejen igennem. på kommer man automatisk til at koncentrere sig om, hvad der sker i kroppen. Vær opmærksom på at det kræver meget koncentration og disciplin af skytten at lave denne øvelse. Hvis skytten taber koncentrationen, må man tage en pause før han forsætter øvelsen. At skytten bliver opmærksom på: hvordan kroppen arbejder, hvordan skytten tager sit aftræk. Når der ikke er nogen plet at sigte

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Forberedelse af skuddet Nr.10234 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Nr.10233 Alder: 8-90 år - Tid: 15 min. Tre vejrtrækninger og skyd (liggende skydestilling) Skytten lægger sig til rette på standpladsen og indtager sin skydestilling.

Læs mere

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen.

0-punkt. Aftræk 1. Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0-punkt Skytten indtager sin skydestilling og skal slappe af i kroppen. 0 punktet kan kontrolleres på flere måder: - Skytten lukker øjnene og tænker på at slappe af i 5-10 sekunder. Herefter åbnes øjnene

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant!

Træningskultur. At skabe en kultur og gøre den interessant! Træningskultur At skabe en kultur og gøre den interessant! Øh træningskultur, hvad er det lige det er? Mentaliteter Forandring Faciliteter Træning Hverdagens gang MENTALITET Gammel mentalitet Skydning

Læs mere

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning

Opgavebanken. Ny opgave til en ny træning Ny opgave til en ny træning Modeltræning Formål: For at blive god til at skyde skal man kunne skyde alle skud ens, der for skal man have en plan for gennemførelsen af det enkelte skud. Opgaven: Tænk på

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Finale. Tennisskydning KONKURRENCETRÆNING KONKURRENCETRÆNING Nr.10248 Nr.10247 Tennisskydning omskydning og skulle konkurrere med en enkelt modstander. Finale stresse skytten. To skytter skyder mod hinanden et skud ad gangen. Den med den højeste pointværdi, vinder

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Basistræning i rytme med magasin. 20 skud på 2 ½ minut BIATLON BIATLON. Nr.10292 Alder: 12-90 år - Tid: 5 min. Nr.10291 Alder: 12-90 år - Tid: 3 min. Basistræning i rytme med magasin Tag to magasiner med på banen uden patroner Stil dig ved baglinjen. Ved start gå frem til

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel

DGI Skydning. Hjælp på banen. Riffel DGI Skydning Hjælp på banen Riffel Indhold Det rigtige aftræk 3 Det rigtige sigte 4 Det rigtige ringkorn 5 Godstykkelse på ringkorn 6 Nulpunktet 7 Fokuspunkter - BK indendørs 8 Fokuspunkter - stående med

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed

FKSS modellen. Fokus. Kontakt/ Samhørighed FKSS modellen Fokus Kontakt/ Samhørighed Skydestilling Skuldring FKSS modellen Hvorfor rammer vi? Vi fokuserer på målet Underbevidstheden styrer løbet gennem at øjet fokuserer på målet Løb og mål smelter

Læs mere

Grundelementerne i skydning

Grundelementerne i skydning Grundelementerne i skydning Lektion 1 Grundelementerne i skydning Balistik Våben og sigtemidler Skyde færdigheder Sigte Aftræk Hold (skydestilling, muskel hukommelse, spændinger i muskler) Våben betjening

Læs mere

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion.

Det Fælles Uddannelseshus. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse. dgi.dk/skydning og skytteunion. Vil du hjælpe andre med at nå deres mål? Ta en træner- eller hjælpetræneruddannelse dgi.dk/skydning og skytteunion.dk DGI Skydning & Dansk Skytte Union uddannelse, september 2014 Udgivet af: DGI Skydning

Læs mere

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol

8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20 10 m Fem-skuds luftpistol 8.20.1 10 m Fem-skuds luftpistol Enhver kaliber 4,5 mm (.177") komprimeret luft eller gaspistol må anvendes Den pistol, der anvendes til 10 m fem-skuds luft disciplinen skal

Læs mere

Sådan stimulerer du spædbarnets spisning

Sådan stimulerer du spædbarnets spisning Du får her to øvelsesprogrammer, som kan hjælpe med at understøtte dit barns spisning. Øvelserne er beregnet for spædbørn, der har svært ved selv at sutte og synke. 1. Benene Din ergoterapeut viser dig,

Læs mere

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening

SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening SIKKERHED ved pistolskydning/våbenbetjening Tekst og fotos ved Knud Erik Poulsen. I alt 5 sider 1. Generelt Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du

Læs mere

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion

Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion Sådan træner du, når du har fået lavet en rekonstruktion af brystet med protese Du har fået lavet en rekonstruktion af dit bryst med en protese. Formålet med denne pjece er at give dig anvisninger til,

Læs mere

Historisk pistol og riffel

Historisk pistol og riffel DANSK SKYTTE UNION Idrættens Hus 2605 Brøndby - Tlf.: 4326 2626 Email: info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk REGLEMENT FOR SKYDNING Historisk pistol og riffel Udgave 2016 (version 150616) REGLEMENT

Læs mere

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 %

Antal gældende. Klasseinddelings 20 % 30 % 40 % 10 % 35 % 65 % 35 % 65 % 35 % 65 % 20 % 30 % 50 % 20 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % C. Klasseprogrammer 1. Klasseprogram, riffel, m Gruppe Klasse Skydestilling Antal skud BK 1 smaal BK 2 smaal BK 3 smaal BK 4 smaal J 1 J 2 Ung Stilling US 1 s Ung Stilling US 2 s Ung Åben UÅ 1 Ung Åben

Læs mere

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning

for kvinder Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning Øvelseskort med 12 ugers fitnesstræning ØVELSESKORT MED FITNESSTRÆNING Med disse kort i hånden står du med fitnessdelen af vores 12 ugers koncept: Fodbold Fitness. 12 kort ét til hver uge der indeholder

Læs mere

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt).

13 min 10 minutters Øvelse i at sidde på stolen og koncentrere sig (med fokus på åndedræt). Lektion 5: Om Koncentration 10 min Tanker om tanker, ro og koncentration Eleverne deles i 3 grupper, hvor der sidder en Skulk/lærer med i hver gruppe. Læreren har evalueringsspørgsmål og skal få bragt

Læs mere

NIVEAU M CRAWL

NIVEAU M CRAWL Lektion: 1 ud af 12 Vandret kropsposition og vejrtrækning Opvarmning 5 min Valgfri. Bland forskellige stilarter. Vandret kropsposition 10 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Lig som et x på

Læs mere

Teknisk progression Kuglestød

Teknisk progression Kuglestød Teknisk progression Kuglestød Kuglestød kræver først og fremmest en god fornemmelse for at holde korrekt på kuglen og lave et korrekt udstød. Herefter skal man lære at finde den fornemmelse efter at have

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter Lektion: 1 ud af 12 Isæt og vendinger Isæt 10 min Svøm kortere distancer (mellem 25 og 50 m) med lavt tempo og høj koncentration. Skift mellem øvelserne. 1. Lad fingrene slæbe henover vandoverfladen (konstant

Læs mere

Træningsmateriale 400 meter

Træningsmateriale 400 meter Træningsmateriale 400 meter Indhold Generelt om lang sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 3 Lektion 2 lange stigningsløb... 4 Lektion 3 fartkontrol... 5 Træningsøvelser og lege... 6 Konkurrencen... 7 1

Læs mere

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning

Teknik baggerslag. Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Teknik baggerslag Fra baggerslagskast til baggerslag til servemodtagning Baggerslaget er den teknik, der danner basis for at vi kan få et volleyballspil der lykkes. En teknik, der danner fundamentet for,

Læs mere

Guns and Roses Brain Break

Guns and Roses Brain Break FANGET!! Formål: At prøve at fange en anden persons finger på den ene side, imens man på samme tid forsøger at undgår at ens finger bliver fanget af personen på den anden side. 1. Stå i rundkreds i mindre

Læs mere

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog

Træn kroppen. Gode øvelser til dig, der arbejder i tog Gode øvelser til dig, der arbejder i tog - det virker! Bevægelse er meget vigtig for at undgå ømhed i muskler og led. Derfor har vi samlet en række gode øvelser, som du kan foretage i løbet af din arbejdsdag

Læs mere

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m

Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning. Pistol 15 m Vejledende regler for åbne stævner og indledende skydninger til Internetskydning Pistol 15 m Pistol 15 m Opdateret september 2014 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Deltagerberettigede er alle,

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

Teknisk progression Diskoskast

Teknisk progression Diskoskast Teknisk progression Diskoskast Diskoskast er en teknisk disciplin, hvor der skal læres en del før man mestrer en god teknik. En af de allervigtigste elementer er, at man har en god rotationsteknik. Derfor

Læs mere

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi

I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi 44 I akrobatik arbejder vi sammen, og her er det særlig vigtigt, at vi passer godt på hinanden. Børn kan ofte mere og er ofte langt stærkere, end vi forestiller os og måske også end de selv forestiller

Læs mere

Kompendium til. kursus i. Skæftetilpasning

Kompendium til. kursus i. Skæftetilpasning Kompendium til kursus i Skæftetilpasning Forord Dette kompendium er udarbejdet for Danmarks Jægerforbund Kalø af Per Langvad og Lars Thune Andersen til brug på kurset Skæftetilpasning. Kompendiet er et

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

1. Stræk op og sving forover

1. Stræk op og sving forover Trænings program Din indstilling til dette program, er hvad du får ud af det. Se muligheder fra gang til gang og læg mærke til de øvelser, der gik flydende og nemt. Hvilke er svære og hvordan kan du forbedre

Læs mere

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN

din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå og baller Birgitte NymaNN din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner Svedgaranti og ømme lå r og baller Tillykke med dit nye træningsprogram på dvd EFFEKT puls er en del af EFFEKT programmet. Øvelserne er funktionelle

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Skating school. Indholdsfortegnelse

Skating school. Indholdsfortegnelse Skating school Kompendiet er delt op i to dele: 1. Elementerne i de forskellige tests listet op i den rækkefølge, de skal gennemgås. Tallet i parentesen angiver det sted i videoen, hvor elementet vises.

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange.

Del Tid Beskrivelse Fokuspunkter. 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. Lektion: 1 ud af 12 Rytmisk vejrtrækning og vandret kropsposition Opvarmning 5 min Valgfri. Varm musklerne op i roligt tempo. Rytmisk vejrtrækning 5 min Skift imellem de tre øvelser 2-4 gange. 1. Hold

Læs mere

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan 4010 DeMars DIR D 02077633 MAR 2015 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn B. Kort navn SKYLÆ C. Formål FAGPLAN 1. At bibringe kursisten en sådan viden og færdigheder, at denne gives

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil.

Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Kilde : Køge Skytteforening kopieret og redigeret 2012 Sigte Åndedræt Aftræk Vind Lys Afstand Samspil. Når man er sikker på at skydestillingen er korrekt, kan man begynde at øve Sigte, Åndedræt og Aftræk

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Træning skulderskader. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Nakke 3 Placér begge hænder på hovedet og træk forsigtig ned mod brystet således at det strækker i nakken. Hold stillingen 15-20 sek. 2 - Nakke 1 Placér den ene hånd på hovedet og træk forsigtig hovedet

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

6. KREDS NÆSTVED. Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning 6. KREDS Næstved Skytteforening s 150 år s Jubilæumsstævne 4.- 10. november Gevær: luft og cal 22 Pistol: luft og cal 22 Præmier for over 25.000 kr. King Size Skydning Jubilæumsskydning Finaleskydning

Læs mere

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE

TAI CHI 18. Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE TAI CHI 18 Qigong YANG STIL QIGONG FOR BEGYNDERE Tai Chi 18 Qigong Tai Chi 18 Qigong er en kombination af Qigong og Tai Chi. Serien består af 18 øvelser, hvor man elegante og lette at lære gennem gentagelser

Læs mere

Træningsmateriale Sprint

Træningsmateriale Sprint Træningsmateriale Sprint Sprint Indhold Generelt om sprint... 2 Lektion 1 løbeteknik... 4 Lektion 2 start og acceleration... 5 Lektion 3 maksimal løbehastighed... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde

SMERTER OG NEDSLIDNING. Øvelser tungt fysisk arbejde SMERTER OG NEDSLIDNING Øvelser tungt fysisk arbejde Arbejdsmiljø København (AMK) er Københavns Kommunes rådgiver om arbejdsmiljø og arbejdsliv. Vi arbejder på tværs af kommunens syv forvaltninger, hvor

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Hanekamp. Nærværkamp KOORDINATIONSTRÆNING KOORDINATIONSTRÆNING. Formål. Nr.5006 Alder: 8-50 år - Tid: 8 min. Nr.5002 Alder: 5-80 år - Tid: 5 min. Hanekamp 10-20 spillere At spillerne arbejder med koordination, motorik og balance. Succes Nærværkamp 2 spillere sammen. Gerne

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip.

Programmet vil I også kunne finde på Falcons hjemmeside, hvor der vil være noget visuel hjælp i form af fotos og videoklip. Sommertræning 2006 Kære spillere på pige og juniordameholdet Så står sommeren for døren. Nogle vil rejse på ferie, andre vil blive i byen, men for alle gælder, at nu har vi ikke længere mulighed for at

Læs mere

Motionsplan: Uge 1-6

Motionsplan: Uge 1-6 Motionsplan: Uge 1-6 Her er en god workout, der passer til begyndere. Kan fuldstændigt tilpasses din livstil. Hvis du følger dette program, kan du gøre workout, når det passer dig bedst og uden et kostbart

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik

Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: Faglærer-kursus i Udvidet Skydeteknik Indledning Formål De danske bidrag til INTOPS og udviklingen af kampeksercitser til disse,

Læs mere

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt

KONDITIONS- OG MUSKELTRÆNING - Forslag til træningsprogram ridebukselår/ballefedt Her finder du 2 forskellige muskeltræningsprogrammer til at styrke din krop helt inde fra og ud programmer som du kan lave hjemme lige når det passer dig. Start med program 1 og gå til program 2, når du

Læs mere

Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF

Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF Træningsprogram Ungdom 8. oktober 4. december 2007 Hej Skytter Så tager vi fat på en ny vinterskydesæson i Gundsølille SG&IF Forord Man skyder ganske enkelt, til man har ramt plet, og så fortsætter man

Læs mere

Træningsmateriale - Kast

Træningsmateriale - Kast Træningsmateriale - Kast Kast Indhold Forord... 2 Generelt om kast... 3 Lektion 1 Stående kast... 5 Lektion 2 impulsskridt... 6 Lektion 3 Et helt kast... 7 Træningsøvelser og lege... 8 Konkurrencen...

Læs mere

Forsvarstræning med 5 stationer

Forsvarstræning med 5 stationer Forsvarstræning med 5 stationer Intervaltræning arbejde 30 sek / hvile 30 sek. Sammen 2 og 2. God i forbindelse med opvarmning. Ved alle øvelser arbejdes der med mindst én fod i gulvet ( slæbende ), lidt

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER NAKKEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 MUSKELBALANCE OMKRING NAKKEN Det fleste steder i vores krop er knoglerne stablet

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN

UKLASSIFICERET FAGPLAN UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Skydeuddannelse for GV M/95-familien og LMG. Kontrolprøve for våbenopbevaring på privat bopæl. Udgivelse Marts 2015 2. FAGETS MÅL Formålet med uddannelsen er, at vedligeholde

Læs mere

Den røde trå d. Långhøj KFUM

Den røde trå d. Långhøj KFUM Den røde trå d Långhøj KFUM Indledning: Den røde tråd i Langhøj KFUM er bygget på følgende grundlæggende principper som værende de helt centrale ved god håndbolduddannelse: Angrebsmæssigt: - at kunne kaste

Læs mere

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk

Nakkeøvelser. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Nakkeøvelser Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Øvelser som styrker, stabiliserer og forbedrer udholdenhed af din nakke og giver

Læs mere

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation

INDRE KRAFT. Personlig udvikling med karate, qigong og meditation INDRE KRAFT Personlig udvikling med karate, qigong og meditation Introduktion og ansvarsfraskrivelse Denne lille folder er et supplement til kurserne fra Indre Kraft og er ment som et huskeredskab og hverken

Læs mere

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte?

Straffekast. Jerôme Baltzersen jerome@falconbasket.dk. Indledning. Det tekniske aspekt. Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? Hvordan bliver jeg en god (bedre) straffekastskytte? jerome@falconbasket.dk 6. november 2006 Version 1.03 Indledning I løbet af den tid jeg har været træner, er det blevet klart, at utrolig mange ungdomsspillere

Læs mere

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen

Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen Skydeteknik - Pistol Af Knud Erik Poulsen 1 SIKKERHED 1.1 Generel sikkerhed Som skytte er det din pligt at kende og følge de generelle sikkerhedskrav for den skydning du udøver. Det er også din pligt at

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

Nederste del af ryggen Stræk

Nederste del af ryggen Stræk Stretching fitnessfaq.info Nederste del af ryggen Stræk Denne øvelse er designet til at forbedre fleksibilitet og fremme afslapning. Lig på ryggen med benene udvidet og dine arme på dine sider. Træk vejret

Læs mere

Fysio- og Ergoterapi

Fysio- og Ergoterapi ØVELSE 1 Stå med afstand mellem benene. Før vægten fra side til side. Bøj let i det ben, du lægger vægten på. ØVELSE 2 Stå med det ene ben foran det andet. Før skiftevis vægten fra det forreste til det

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Håndøvelsesvejledning til gigthænder Tekst og øvelser: Specialergoterapeut Kirsten C. Pedersen

Håndøvelsesvejledning til gigthænder Tekst og øvelser: Specialergoterapeut Kirsten C. Pedersen Håndøvelsesvejledning til gigthænder Tekst og øvelser: Specialergoterapeut Kirsten C. Pedersen Forud for din træning er der nogle faktorer som skal være på plads: Det er vigtigt at du læser vejledningen

Læs mere

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv

Teknik serv. Fra underhåndsserv til overhåndsserv Teknik serv Fra underhåndsserv til overhåndsserv Underhåndsserven er den første egentlige grundteknik, der indlæres i sit fulde omfang i Kidsvolley. Udviklingen i serven, går fra serv over nettet fra et

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 1. marts 2015 2. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

Vejledning Pistolskydning. Vagn D. Nielsen. Uddanne, lære, kursus, i pistolskydning, enhver skytte kan med fordel drage nytte af denne Vejledning.

Vejledning Pistolskydning. Vagn D. Nielsen. Uddanne, lære, kursus, i pistolskydning, enhver skytte kan med fordel drage nytte af denne Vejledning. Vejledning Pistolskydning. V.D.N. Vagn D. Nielsen Uddanne, lære, kursus, i pistolskydning, enhver skytte kan med fordel drage nytte af denne Vejledning. Jeg kommer her med en Vejledning om pistolskydning,

Læs mere

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet

1. Gå på hænder. 2. Gå bagover i bro + overslag. 3. Kraftsspring uden hovedet Teknikmærke 1. Gå på hænder Beskrivelse: Hænderne sættes på madrassen, hvorefter der sættes af med fødderne fra madrassen, således at man står på sine hænder. Gå derefter mindst 3 m fremad. 2. Gå bagover

Læs mere

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund

Dansk Jiu-Jitsu og Selvforsvars Forbund 4. kyu Generelle bemærkninger: Tori starter sin bevægelse når Uke ikke længere er i stand til at afbryde sit angreb. Parader: kontakt håndled mod håndled, hvis intet andet er beskrevet. Ved alle liggende

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Benøvelse med. Armstrækning viskestykke FITNESS BASKET FITNESS BASKET. Nr.8846 Nr.8840 Benøvelse med Armstrækning viskestykke Fokus: Styrke, arme og core. Fokus: udholdenhed. Viskestykke eller lignende som let kan glide over trægulv. Start i armstræk position og sænk dig

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Myldretid. Skyggen BALANCE OG KONTROL BALANCE OG KONTROL Nr.10005 Alder: 7-70 år - Tid: 10 min. Nr.10004 Alder: 5-90 år - Tid: 5 min. Skyggen Bogstav kegler, hvor man så kan øve stavning. Myldretid Gruppeaktivitet, selv om man skal passe Tabeltræning - så man

Læs mere

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING

TRILLIUMS CIRKELTRÆNING TRILLIUMS CIRKELTRÆNING Med Cirkeltræning kan du inden for en begrænset tid opnå effekt på både styrke, kondition og sundhed. Her får du alle redskaber, der skal til for at dit første cirkelprogram kan

Læs mere

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen.

Øvelserne er gode som forebyggelse af rygproblemer samt vedligeholde af den sunde ryg. Husk at opsøge din behandler, hvis du har smerter i ryggen. Øvelser 5 effektive øvelser for mave og ryg - helt uden redskaber 18-07-2007 kl. 23:12 af Lotte Paarup Herunder har vi samlet 5 effektive øvelser, som styrker og stabiliserer rygsøjlen. Øvelserne kræver

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram FRISK-genoptræning albue generelt. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Triceps og bryst Stå med front mod væggen, Placer begge hænder bag hovedet og albuerne mod væggen. Pres overkroppen frem og ned til det strækkes på bagsiden af overarmene. Hold 15-20 sek. og byt arm.

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent

CRAWL. Fra Plask&Leg til Talent CRAWL Fra Plask&Leg til Talent Lidt om mig Træner siden 1993 - Kolding, S68 Hjørring, Roskilde Svømning, Hovedstadens Svømmeklub - Fra svømmeskole, via årgangssvømning til at blive cheftræner Uddannelsesmæssige

Læs mere

Patientinformation. Bækkenbundstræning. Terapiafdelingen

Patientinformation. Bækkenbundstræning. Terapiafdelingen Patientinformation Bækkenbundstræning Terapiafdelingen Indholdsfortegnelse Information om bækkenbunden side 2 Venepumpeøvelser side 5 Begynderprogram side 8 Videre træning side 9 Rejse/sætte sig side 10

Læs mere

Program for styrketræning

Program for styrketræning Program for styrketræning Her er dit personlige styrketræningsprogram til Go Gentofte Kort fortalt skal du styrketræne ca. 2 gange om ugen de første 6 uger og 2½ gang pr. uge de næste 8 uger. Hver træning

Læs mere

Styrketræning for rullere

Styrketræning for rullere Styrketræning for rullere Kopieret fra: www.go motionshop.dk. Se også dette link, hvor øvelserne vises live: http://www.gomotion.dk/peasp?p_id=250&page=1 Når man løber på rulleskøjter oplever man, specielt

Læs mere

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1

ØVELSER TIL ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN ØVELSER TIL STEP/TRAPPETRIN // 1 VELKOMMEN... INDHOLD Kære læser Denne folder introducerer dig til stepøvelser, hvor du bruger en stepbænk eller et trappetrin. Folderen er udarbejdet

Læs mere

Styrketræning med frie vægte

Styrketræning med frie vægte Styrketræning med frie vægte Er det bedst at styrketræne i maskiner, eller bedre at bruge løse vægte? Der er fordele og ulemper ved begge dele. I maskinerne er bevægelserne mere kontrollerede, det er nemmere

Læs mere

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE

SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE TRÆNINGSDAGBOG SPECIFIK NAKKE- OG SKULDERTRÆNING TIL TANDLÆGER, KLINIKASISTENTER OG TANDPLEJERE. - 5 TRÆNINGSPAS OM UGEN Navn: Ved spørgsmål eller hvis dine smerter forværres eller du på anden vis føler

Læs mere

Energi-øvelser andet sæt.

Energi-øvelser andet sæt. 1 Energiøvelser - Doris Beltoft 2014 Energi-øvelser andet sæt. Dette sæt indeholder især øvelser, der hjælper de to hjernehalvdele med at arbejde sammen, og beroliger amygdala. Sagt på en anden måde, det

Læs mere

Introduktion til step

Introduktion til step Øvelser til step Introduktion til step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler

Læs mere