Lise Overby Nørgård. Sendt: 25. februar :36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:"

Transkript

1 Lise Overby Nørgård Fra: Sendt: 25. februar :36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: Emne: Vindmøllepark Klim; mulighed for samarbejde med anden projektudvikler. Vedhæftede filer: document pdf Hej Lise. Vedlagt følger vort svar på din mail af 13.december Vil blive eftersendt pr. post dd. Mvh Axel A Petersen Senior Manager, Project Development Vattenfall Vindkraft A/S Oldenborggade DK 7000 Fredericia Tlf.: / Mob.:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Lise Overby Nørgård Fra: Finn Grishauge Sendt: 14. marts :24 Til: Lise Overby Nørgård Emne: Vindmøller på Klim Fjordholme Vedhæftede filer: Jammerbugt Kommune bemærkning kommentarer.doc; Klim_Layoutoptimering_v2.pdf Hej Lise. Hermed fremsendes vores bemærkninger til Vattenfalls redegørelse af 25. februar 2010 samt vores ønsker til videre samarbejde og en vudering af optimal udnyttelse af området, udført af Per Nielsen fra Danmarks Vindmølleforening. Forslag til mødedato: en dag i uge 12. Kvittering for modtagelse af denne mail ønskes. Med venlig hilsen FG gruppen Finn Grishauge Gøttrupstrandvej Fjerritslev

22 Jammerbugt Kommune Att: Lise Overby Nørgaard Planafdelingen Lundbakvej Pandrup Gøttrupstrand den 14. marts 2011 Ny Møllepark Klim Fjordholme mulighed for samarbejde med Vattenfall Med henvisning til din mail af den 2. marts 2011, samt Vattenfalls redegørelse af den 25. februar 2011, fremsendes hermed som ønsket, en kort redegørelse for ansøgningen fremsendt til kommunen tilbage i 2001, den senere ansøgning tilpasset Vattenfalls opstillingsmønster af den 31. december 2010, samt en beskrivelse af forholdet til Vattenfall og vores ønsker til det videre samarbejde omkring projektet. Vi har valgt ikke at kommentere på samtlige punkter i Vattenfalls skrivelse, men udelukkende på de relevante punkter i forhold til kommunen, og derfor ikke på f.eks. forholdet vedr. sammenfald af lodsejere. Det vækker undren, at Vattenfall henviser til og kommenterer på vores valg af mølletype og tilhørende beregnet el-produktion fra vores ansøgning helt tilbage fra 2001, hvilke jo i sagens natur, er forældede og derfor helt irrelevante i dag. Vattenfall henviser ikke i deres svar af d. 25. februar 2011, til vores aktuelle ansøgning af d. 31. december 2010 og herunder om de 8 indpassede vindmøller i opstillingsmønsteret. Redegørelse for ansøgning til kommunen Tilbage i 2001 fremsendte undertegnede i samarbejde med Fjerritslev-egnens Vindmølleforening, en ansøgning til Nordjyllands Amt på 18 stk. Nordex vindmøller (de største på det tidspunkt). Den 31. december 2010 fremsendes ansøgning til kommunen på 8 stk. vindmøller af tilsvarende type som de af Vattenfall ansøgte og tilpasset som en videreudbygning af deres opstillingsmønster. Denne nye ansøgning fremsendes, da det efter flere forsøg ikke var muligt at få koordineret et nyt opstillingmønster direkte med Vattenfall. Forhold til Vattenfall I februar 2010 blev undertegnede kontaktet af en lodsejer, som netop var blevet kontaktet af Axel Petersen fra Vattenfall i forbindelse med indgåelse af en lodsejeraftale. Lodsejeren hverken ønskede eller kunne indgå en lodsejeraftale med Vattenfall, i det at han tilbage i 2001 havde indgået en underskrevet aftale med undertegnede. Jeg kontaktede derfor og herefter Vattenfall, og vi blev enige om at Axel Petersen skulle have tilsendt en kopi af alle de underskrevne lodsejeraftaler, som jeg havde indgået med de lokale lodsejere. En kopi af samtlige lodsejeraftaler med alle vilkår, matr. nr. m.v. blev fremsendt til Vattenfall d. 12. marts 2010, sammen med kopi af hele vores ansøgning til Nordjyllands Amt tilbage fra 2001.

23 Fra marts til engang i september 2010 var der ingen dialog med Vattenfall. På et møde med Vattenfall d. 29. september 2010, blev der fra Vattenfalls side fremlagt et foreløbigt opstillingsforslag, og efterfølgende blev der talt om muligheden for placeringen af en tredje række vindmøller. Ønsker til det videre samarbejde omkring projektet Vi er af den klare overbevisning, at det planmæssige område for vindmølleopstilling ikke er udnyttet optimalt i det forslag Vattenfall har skitseret med i alt 24 stk. vindmøller opstillet i 2 rækker. En klar forudsætning for en optimal udnyttelse af det planmæssige område er, at alle parter er indstillet på at udnytte området uden særlige krav til at opstillingsmønsteret tilpasses alene den ene parts lodsejeraftaler. I givet fald stærkt begrænses det område, hvorpå der kan opstilles vindmøller, hvilket igen har en stor negativ effekt på energiproduktionen. For at få belyst forholdene kort nævnt ovenfor objektivt, og i såvel lokalbefolkningens (borgernes) og kommunens interesse, at få udnyttet planområdet helt optimalt omkring mølleplaceringerne, produktion og støj, har vi kontaktet vindmøllekonsulent Per Nielsen fra Energi- og Miljødata i Aalborg, der bl.a. gennem Danmarks Vindmølleforening er meget anerkendt indenfor vindmøllebranchen og han har ligeledes stået bag udviklingen af WindPro programmet, som i dag bruges til beregningen af produktion og støj m.v. Se vedlagte rapport fra Per Nielsen. Vores gruppe har foruden ovennævnte, et meget stærkt ønske om et øget niveau af lokal involvering med udsigt til blandt andet lokalt arbejde og arbejdspladser, også lokalt ejerskab udover VE-lovens krav på de 20%. Dette vil også øge den langsigtede lokale opbakning til projektet, og være til gavn for kommunens borgere, og for kommunen i form af øget lokalt skattegrundlag. Det kræver at Jammerbugt kommune tager en beslutning om at udnytte det udlagte vindmølleområde mest optimalt. Vi vil gerne opfordre til, at der snarest kan afholdes et møde mellem Jammerbugt Kommune og FG gruppen sammen med vindmøllekonsulent Per Nielsen, som uvildig part. Fra vores side ønsker vi fortsat, at have et godt og åbent forhold til de involverede parter og medvirke positivt til projektets optimale planlægning og gennemførelse. Med venlig hilsen FG gruppen Finn Grishauge Gøttrupstrandvej Fjerritslev

24

25 DV-konsulent:

26 Finn Grishauge Gøttrupstrandvej Fjerritslev DV garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan DV ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. 2 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

27 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

28 4 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

29 5 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

30 6 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

31 7 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

32 8 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

33 9 DV-konsulent PER NIELSEN, Sofievej 186, 9000 Aalborg - Tlf , Tlf.arbejde: Fax arbejde: Mobil:

34 Lise Overby Nørgård Fra: Sendt: 15. april :08 Til: Lise Overby Nørgård Cc: Emne: Vindmølleprojekt Klim, kommentarer til Finn Grishauges brev af 14.marts 2011 til kommunen. Vedhæftede filer: [Captia] Vindmøllepark Klim.doc;kommentarer til Finn Grishauges brev af 14.marts (S).doc; Notat_vedr_rapport_udarbejdet_for_Finn_Grishauge_ AAP.doc; Bilag A, WindPRO_-_DECIBEL Klim_L9_24x _ kfn.pdf; Bilag B, WindPRO_-_Park Klim_L9_24x _ kfn.pdf Hej Lise. Vedlagt følger vort brev med bilag. Skal jeg eftersende pr. post? Med venlig hilsen Og god påske Axel A Petersen Senior Manager, Project Development Vattenfall Vindkraft A/S Oldenborggade Fredericia Tlf.: Tlf. direkte: Mobil:

35 Jammerbugt kommune Plan Toftevej Aabybro Att.: Lise Overby Nørgård Sag nr. V Dok. nr Vores ref. AAPDK/AAPDK Tlf Side 1 af april 2011 Vindmøllepark Klim; kommentarer til Finn Grishauges brev af 14.marts 2011 til kommunen. I henhold til aftale fremsendes hermed vore kommentarer til brevet fra Finn Grishauge (FG). På baggrund af disse kommentarer skal vi anmode kommunen om at fastholde beslutningen om, at VF har planlægningsretten til området og som udgangspunkt for den videre planlægning af projektet at fastholde det af VF fremsendte opstillingsforslag med 2 rækker møller. En uoverensstemmelse om rettighederne til at udnytte de fælles lodsejeraftaler i vort projektforslag er et anliggende mellem FG-gruppen og VF, der afklares, når de endelige mølleplaceringer er fastlagt. Ad FG s redegørelse for ansøgning af 31.december 2010 til kommunen. På tidspunktet for vor redegørelse til kommunen (min mail af 2.marts 2011) om samarbejdet med FG, var vi ikke bekendt med hans ansøgning af 31.december Vi har derfor alene givet vore kommentarer ud fra kendskabet til hans oprindelige ansøgning fra 2001 til Nordjyllands amt. Til den (for sent) fremsendte ansøgning fra FG skal anføres, at møllefabrikanten - som anført i min mail af 2.marts 2011 og som meddelt FG med mail af ikke kan anbefale en 3. række med 6 stk. 3MW møller med 112 m hhv. 113 m rotor uden væsentlige begrænsninger i mølledriften med heraf følgende produktionstab. Ligeledes tyder DMU s fugleundersøgelse på, at der næppe tillades opstillet flere møller end i vort forslag. FG har ansøgt om 8 møller i denne 3. række. Det vil ikke være muligt at opstille møllerne benævnt nr. 25 og 26 i det til ansøgningen medfølgende kort dateret og udarbejdet af firmaet Wind Partner, idet de 2 møller står for tæt på 150 kv luftledningsforbindelsen mellem 150/60 kv-station Klim og 150 kv-traceen. Ad forhold til Vattenfall. Vi har ingen kommentarer hertil. Vattenfall Vindkraft A/S Generation Nordic, Wind Power Oldenborggade Fredericia Tlf Fax CVR-nr

36 Ad FG ønsker til det videre samarbejde omkring projektet. FG mener, at en forudsætning for optimal udnyttelse af planområdet er, at alle lodsejeraftaler søges udnyttet uanset, hvem der har aftalerne. VF mener, at udgangspunktet for optimal udnyttelse af planområdet må være at opnå bedst mulig energiudnyttelse af området under hensyntagen til de plan- og miljømæssige forhold samt lodsejernes fortsatte mulighed for effektiv landbrugsdrift. Dette har VF søgt at opnå ved sit opstillingsforslag. FG hævder, at det af VF udarbejdede opstillingsforslag ikke er optimalt ift. det planmæssige område og har vedlagt en rapport fra vindmøllekonsulent Per Nielsen, der angiveligt viser en mere optimal løsning. Vi har bedt vor konsulent, Windengeneering samt vindmøllefabrikanten Siemens (den fabrikant, hvis mølletype Per Nielsen har anvendt i sin rapport) kommentere rapporten (notat fra Windengeneering er vedlagt som bilag). Af dette notat fremgår det, at: - Det anvendte layout med 3 rækker á 8 møller ikke kan bruges i den viste form, idet flere møller opstilles i en vandkanal og står for tæt på den eksisterende 150/60 kv station Klim. - Den beregnede el-produktion ikke er tilstrækkelig dokumenteret og for høj jf. fabrikantens produktionsberegning for den pågældende mølletype. Der er risiko for driftsbegrænsninger og dermed produktionstab som følge af, at møllerne står for tæt (curtailement). - Layoutet ikke kan bruges til den af VF ønskede møllestørrelse eksempelvis Siemens 3MW DD med 113 m rotor eller Vestas V112, 3MW pga. curtailement. VF har med Vestas V112, 3MW som mølletype beregnet årsproduktionen til 280 GWh i vort opstillingsforslag med 2 rækker á 12 møller. Det modsvarer Per Nielsens produktionsberegning for opstillingsforslaget med 30 møller i vifte. Samme produktion opnås altså med 6 møller færre og er væsentligt større end Per Nielsens forslag med 24 møller. VF mener, at et opstillingsmønster med 2 rækker møller er et visuelt bedre alternativ end Per Nielsens forslag med 3 rækker møller. Der mangler en redegørelse, der i korte træk beskriver de plan- og miljømæssige påvirkninger ved dette forslag. VF mener ikke, at Per Nielsens opstillingsforslag uanset valg af opstillingsmønster er mere optimale end VF s forslag. FG ønsker et øget niveau af lokal involvering med udsigt til mere lokalt arbejde og arbejdspladser og et øget ejerforhold ud over VE-lovens krav om minimum 20%. Etablering og drift af mølleparken vil ikke medføre mere lokalt arbejde uanset større lokal involvering i planlægningsfasen. Anlægsomkostningerne for et projekt som skitseret af VF vil være i størrelsesordenen 800 MDKK. Såfremt 20% af anlægssummen finansieres af lokale borgere vil det svare til 160 MDKK. Vor erfaring fra salg af aktier i Nørrekær Enge parken viser, at de lokale borgere tegnede sig for 4% af anlægsomkostningerne, selv om det var en god forretning for dem. Der er ikke større befolkningsunderlag i Jammerbugt kommune, hvorfor det næppe er sandsynligt, at der kan sælges over 20% ejerandel i Klim-projektet. FG s ansøgning af er efter vor mening irrelevant og anmodning om planlægningsretten til området er fremsat for sent. End ikke FG s oprindelige ansøgning til Nordjyllands Amt er relevant, idet FG ikke har fremsendt denne ansøgning efter kommunens godkendelse af Helhedsplan 2009 ej heller i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag til nærværende proces. Sag nr.v Dok. nr Side 2 af 3

37 VF er af gode grunde kun interesseret i en genopstilling af møller i området, såfremt der opnås et stort ejerskab til de nye møller. I modsat fald vil VF ikke være villig til at nedtage de eksisterende møller før udløbet af deres levetid. Tilbage står - efter VF s mening om samarbejdet med FG - alene en aftale om udnyttelse af evt. fælles lodsejeraftaler i det projektforslag, der vil blive godkendt til udførelse. Denne aftale er alene et anliggende mellem VF og FG, der afklares, når de endelige mølleplaceringer er fastlagt. Såfremt der ønskes yderligere oplysninger til det fremsendte bedes undertegnede kontaktet. Bilag: - Notat fra Windengeneering, Lars-Bo Albinus vedr. rapport om Klim Fjordholmene vindmølleprojekt udarbejdet for Finn grishauge af DV-konsulent Per Nielsen 10/ Bilag A og B til ovennævnte notat. Med venlig hilsen Vattenfall Vindkraft A/S Axel A. Petersen Projektudvikler Sag nr.v Dok. nr Side 3 af 3

38 Udarbejdet for Vattenfall Vindkraft A/S Development Nordic, Vattenfall Wind Power Oldenborggade DK Fredericia Att.: Axel A Petersen Af Windengineering ApS Kereveder 1A, Randers C Att: Lars-Bo Albinus Notat vedr. rapport om Klim Fjordholmene vindmølleprojekt udarbejdet for Finn Grishauge af DV-konsulent Per Nielsen den 10. marts Windengineering (WI) er af Vattenfall Vindkraft A/S (VF) blevet bedt om at kommentere rapporten: Vurdering af optimal udnyttelse af område Klim Fjordholme, Danmark udarbejdet af DV-konsulent Per Nielsen 10/ Med udarbejdelsen/bestilling af dette notat ønsker VF at belyse og dokumentere kvaliteten af den rapport, som DV-konsulenten har udført. Baggrundsbemærkninger Finn Grishauge givet DV-konsulenten følgende bundne opgaver: Hvad er den optimale placering af 24 møller på 3 MW indenfor det planmæssige område? Hvad er det optimale (maksimale) antal møller på 3 MW, som kan anbefales opstillet indenfor det planmæssige område? Hvis et opstillingsmønster på 24stk. møller på 3 MW i 2 rækker udvides med 6 stk. tilsvarende vindmøller i en tredje række (jf. kortmateriale) hvad betyder det for støjniveauet og herunder støjdæmpning af møller, samt el-produktionen Er den anvendte kildestøj på 108 db(a) det forventede kildestøjniveau for denne størrelse af vindmøller 1

39 I den bundne opgave er følgende vigtige aspekter af en ny vindmøllepark ved Klim Fjordholme ikke medtaget: At tage hensyn til vandløb udpeget af Jammerbugt Kommune som beskyttet område med deraf følgende bufferzoner (eksklusiv zoner). At tage hensyn til kanaler udpeget af Jammerbugt Kommune som beskyttet område med deraf følgende bufferzoner (eksklusiv zoner). At tage hensyn til den i området beliggende 150/60 kv station Klim. At tage hensyn til 150/60 kv stationen Klim s tilhørende luftledningsforbindelse til 150 kv-traceen (min. 150 m afstand bufferafstand). At foretage en engentlig og grundig beregning af den forventede produktion ved anvendelse af gode kontrolvindmøller og en offentlig tilgængelig vindstatestik. At indarbejde muligheden for større og mere effektive vindmøller med deraf følgende højere produktionstal og deraf følgende større CO2 reduktion. Beskyttelseszoner Det fremgår helt entydigt, at der i DV-konsulentens beregninger ikke er taget nogen hensyn til beskyttelseszoner bortset fra de to store højspændingstracheer, som går gennem området. Det er specifikt nævnt i notatet udarbejdet for Finn Grishauge, at det kræver nogen finpudsninger. VF har i sit layout foranstaltet mere end 40 timers finpudsninger og gentagne tilretninger. Det må derfor konkluderes, at notatet ikke er gennemarbejdet og derfor i den viste form - ikke et reelt alternativ. Ovennævnt argumenter er dokumenteret i afsnittet kortdokumentation herunder med screen-dumps fra forskelligt kortmateriale. Kontrolberegning af støj ved nærmest liggende naboer Der er foretaget en kontrolberegning af Siemens Wind Power A/S (og IKKE af VF eller WI). Beregningen viser, at alle vindmøllerne skal støjdæmpes for at være så tæt på vindmøllernes optimale effektkurve som muligt. Se venligst Bilag A. 2

40 Produktionsberegninger Produktionsberegningerne er ifølge DV-konsulenten: grove energiberegninger, der ikke er kalibreret med produktionstal for møller i området. Det er helt korrekt anført, at resultaterne kan benyttes til at sammenligne de forskellige scenarier indbyrdes; men de kan under ingen omstændigheder benyttes til at udregne potentiel CO2 fortrængning for den vindmøllepark, der aktuelt bliver etableret. Dertil er beregningerne foretaget alt for overfladiske. Til orientering vedhæftes Bilag B som er en energiberegning foretaget af Siemens Wind Power A/S. Det er en kontrolberegning af Siemens Wind Power A/S (og IKKE af VF eller WI). Ifølge Siemes vil deres vindmøller, svarende til den af DVkonsulenten anvendte mølletype, i layoutet med 3 x 8 vindmøller producere 211,7 GWh/år (med et parktab på 14,2% som følge af vindmøllernes indbyrdes lævirkning ), hvor DVkonsulenten regner sig frem til en produktion på 231,5 GWh/år. DV-konsulentens resultat ligger således 9,3% højere end møllefabrikantens resultat. En forskel på 9,3% er en meget betydelig forskel i den estimerede produktion og Siemens har vel at mærke kalibreret deres produktionstal med produktionstal for eksisterende vindmøller i området, hvilket DVkonsulenten stik mod sædvane har udeladt at gøre. Muligheden for at sætte større vindmøller i det layout som DV-konsulenten angiver Her skriver DV-konsultenten ganske korrekt, at det kun er fabrikanten som kan afgøre om et givet layout er gennemførligt. Om at installere større vindmøller end den omtalte i notatet udarbejdet for Finn Grishauge skriver Karin Fjermestad Nielsen,Siemens i dateret 11/ til VF: Hej Axel Ifølge aftale med Carl sender jeg hermed beregningerne og vores forbehold på Klim med de 24 møller på 3 rækker - med en 113 rotor. Der er i layoutet L10 (DV-konsulentens layout) en afstand på 2,82xrotordiameter mellem møller i hovedvindretningen. Derfor må vi tage forbehold for at curtaile den midterste række i hovedvindretningen, hvilket ikke er noget vi kan anbefale, da det vil give betydeligt tab i produktionen i forhold til det beregnede. Hvis der findes vinddata for siten som viser en anden vindrose end den vi kan hente i WindPRO er det nødvendigt, at vi får disse vinddata så vi kan en ny vurdering samt at disse skal indgå i en evt kontrakt. Derudover giver dette layout også mindre produktion end de oprindelige 24 på to rækker L8 (VF s layout). Disse kan godkendes med en 113 uden forbehold for curtailment. Layout L9 (DV-konsulentens layout) med er afstanden 3,17xrotor i hovedvindretningen, den skal dog støjreguleres. Hvilket er lidt bedre men stadig ikke nok for at undgå risiko for curtailement er en IEC IA mølle - Siten er bedre til en IEC IIA mølle som

41 Der er for meget wake tab og for store laster på layoutet med de tre rækker til at dette er en løsning jeg kan anbefale. Citat slut. Det kan tilføjes at curtailment betyder at vindmøllerne ved nogen vindretninger simpelthen standses og ikke får lov til at producere pga. utilladelige lastpåvirkninger. Kortdokumentation Forklaring af illustrationerne under hvert billede Figur 1. 8 x 3 Vindmølle layout ifølge DV-konsulent vist på KMS skala 1: kort (ikke målfast) På dette forholdsvis detaljerede kort ses det tydeligt at 5 vindmøller står enten meget tæt på eller direkte midt i beskyttede kanaler. Endvidere står 1 vindmølle i denne række så tæt på 150/60 kv-station Klim og luftledningen mellem denne station og 150 kv-traceen, at denne placering er uigennemførlig. 4

42 Figur 2. 8 x 3 Vindmølle layout ifølge DV-konsulent vist på blankt kort (for bedre at kunne se bufferzonerne) Dette blanke kort er medtaget for at vise de oplyste eksklusiv zoner og beskyttede områder tydeligt. Også her kan det ses, at 6 vindmøller er placeret indenfor de ekskluderede buffer zoner 5

43 Figur 3. 8 x 3 Vindmølle layout ifølge DV-konsulent vist på kort fra Teknik & Miljø i skala 1: (dog ikke målfast i dette notat) for bedre at kunne dokumentere de beskyttede zoner På dette detaljerede 1: kort ses det tydeligt, at 5 vindmøller står enten meget tæt på eller direkte midt i beskyttede kanaler. Endvidere står 1 vindmølle så tæt på 150/60 kvstation Klim og luftledningen mellem denne og 150 kv-traceen, at denne placering er uigennemførlig. 6

44 Figure 4. 8 x 3 Vindmølle layout ifølge DV-konsulent vist på Google Earth for at giver et visuelt overblik over området Dette Google Earth kort er medtaget for at give et visuelt overblik. Heraf fremgår det, at møllerne i den ene række ligger i eller for tæt på afvandingskanalen og at den ene mølle i samme række ligger for tæt på 150/60 kv-station, Klim (den hvide bygning øst for vejsvinget af Klim Fjordholmvej). 7

45 Konklusion DV-konsulenten har løst sin stillede opgave, men heller ikke mere end det. Under den forudsætning at vindretningsfordelingen er som det angives, er konklusionerne korrekte. Der er dog følgende problemer: Layoutet kan ikke lade sig gøre. Som det i dette notat er dokumenteret, vil 6 af vindmøllerne slet ikke kunne opstilles. Layoutet kræver støjreduktion af samtlige vindmøller, som det er dokumenteret af fabrikanten og der vil være begrænsninger i driften af møllerne ved bestemte vindretninger. Layoutet er ikke fremtidssikret (dvs. anvendeligt for brug af større møller som f.eks. Vestas V112 3MW-møllen og Siemens 3 MW DD med 113 m rotor), som det er dokumenteret i dette notat Layoutet er lavet under den forudsætning af den fremherskende vindretning er anderledes end den gængse fremherskende retningsfordeling som danske vindmølleindustri med et par undtagelser (heriblandt DV-konsultenten) regner med Der er ikke foretaget en engentlig og grundig beregning af den forventede produktion ved anvendelse af gode kontrolvindmøller Siemens oplyser, at der er risiko for curtailement for det viste layout med 3 rækker á 8 møller. Af ovenstående problemområder kan det konkluderes, at på grund af en for begrænset og for bunden opgave, har notatet ikke den fornødne kvalitet og er ikke tilstrækkelig gennemarbejdet. 8

46 Projekt: Klim Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L9 24x WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :29 / 1 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Karin Fjermestad Nielsen / Beregnet: :28/ DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. Beregningen er baseret på "Bekendtgørelse nr af 14. dec 2006" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (Vindhastigheder i 10 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 15 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) 44 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 42 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. 2) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på 6 m/s. Hvis een mølle har rentoner i støjemissionen, øges støjen ved modtageren med 5 db. Ny mølle Målestok 1:100,000 Eksisterende vindmølle Støjfølsomt område Vindmøller ETRS 89 Område: 32 Mølletype Støjdata Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Første LwaRef Sidste LwaRef Rentoner Oktavdata nominel af vindhastighed vindhastighed ETRS 89 Område: 32 [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] 1 509,884 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -2 db NH89,5 Oktavopdelt 106/103,4 db(a) Nej Ja 2 509,764 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 3 509,644 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 4 509,562 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 5 509,442 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 6 509,322 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 7 509,240 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 8 509,120 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja 9 509,000 6,323, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,919 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,798 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,678 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,597 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,476 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,356 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,275 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,155 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,034 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,953 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,833 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,712 6,324, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,631 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,511 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,390 6,325, Siemens SWT !O! hub: 89.5 m...ja Siemens SWT ,000 3, USER Standard setting -1 db NH89,5 Oktavopdelt 107/104,4 db(a) Nej Ja ,330 6,320, : 250 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / User Noise (1) Nej Ja *) ,735 6,321, : 250 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / User Noise (1) Nej Ja *) ,535 6,321, : 250 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / User Noise (1) Nej Ja *) ,673 6,321, : 250 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / User Noise (1) Nej Ja *) ,468 6,320, : 250 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / User Noise (1) Nej Ja *) ,374 6,320, : 400 kw MICON - Gøttrup by Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,919 6,320, : 400 kw MICON - Gøttrup by Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,221 6,326, : 400 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,252 6,326, : 400 kw MICON - Gøttrup Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,450 6,326, : 400 kw MICON - Kollerup Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,480 6,326, : 400 kw MICON - Kollerup Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) ,511 6,327, : 400 kw MICON - Kollerup Nej MICON M / USER Runtime input Nej Generisk *) *)Bemærk: Een eller flere støjdata for denne vindmølle er generisk eller indtastet af bruger Beregningsresultater Lydniveau Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] A Noise sensitive point: Danish Open land (51) 510,284 6,322, Ja Ja A Ja Ja B Noise sensitive point: Danish Open land (52) 509,473 6,322, Ja Ja Ja B Ja Ja C Noise sensitive point: Danish Open land (53) 508,524 6,322, Ja Ja Ja C Ja Ja D Noise sensitive point: Danish Open land (54) 508,031 6,323, Ja Ja Ja D Ja Ja E Noise sensitive point: Danish Open land (55) 507,679 6,323, Ja Ja Ja E Ja Ja F Noise sensitive point: Danish Open land (56) 507,298 6,323, Ja Ja Ja F Ja Ja G Noise sensitive point: Danish Open land (57) 507,132 6,323, Ja Ja Ja G Ja Ja H Noise sensitive point: Danish Open land (58) 506,637 6,323, Ja Ja Ja H Ja Ja I Noise sensitive point: Danish Open land (59) 505,907 6,325, Ja Ja Ja Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

47 Projekt: Klim Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L9 24x WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :29 / 2 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Karin Fjermestad Nielsen / Beregnet: :28/ fortsat fra sidste side Støjfølsomt område ETRS 89 Område: 32 Krav Lydniveau Krav overholdt? Nr. Navn Øst Nord Z Beregningshøjde Vindhastighed Støj Afstand Fra møller Støj Afstand Alle [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] I Ja Ja J Noise sensitive point: Danish Open land (60) 506,476 6,326, Ja Ja Ja J Ja Ja K Noise sensitive point: Danish Open land (61) 506,790 6,326, Ja Ja Ja K Ja Ja L Noise sensitive point: Danish Open land (62) 506,912 6,326, Ja Ja Ja L Ja Ja M Noise sensitive point: Danish Open land (63) 507,009 6,326, Ja Ja Ja M Ja Ja N Noise sensitive point: Danish Open land (64) 508,455 6,326, Ja Ja Ja N Ja Ja O Noise sensitive point: Danish Open land (65) 509,627 6,326, Ja Ja Ja O Ja Ja P Noise sensitive point: Danish Open land (66) 509,902 6,325, Ja Ja Ja P Ja Ja Q Noise sensitive point: Danish Open land (67) 510,077 6,325, Ja Ja Ja Q Ja Ja R Noise sensitive point: Danish Open land (68) 510,202 6,325, Ja Ja Ja R Ja Ja S Noise sensitive point: Danish User defined (69) 510,573 6,324, Ja Ja Ja S Ja Ja T Noise sensitive point: Danish Open land (70) 510,755 6,323, Ja Ja Ja T Ja Ja U Noise sensitive point: Danish Open land (71) 510,816 6,323, Ja Ja Ja U Ja Ja V Noise sensitive point: Danish Open land (72) 510,905 6,323, Ja Ja Ja V Ja Ja W Noise sensitive point: Danish Open land (73) 511,111 6,323, Ja Ja Ja W Ja Ja X Klim 509,889 6,327, Ja Ja Ja X Ja Ja Y Gøttrup 512,604 6,324, Ja Ja Ja Y Ja Ja Afstande (m) Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

48 Projekt: Klim Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: L9 24x WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :29 / 3 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Karin Fjermestad Nielsen / Beregnet: :28/ fortsat fra sidste side Vindmølle A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Vindmølle W X Y WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

49 Projekt: Klim Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Map 6.0 m/s Beregning: L9 24x WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :29 / 4 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Karin Fjermestad Nielsen / Beregnet: :28/ m Kort: Kort _6340_ _500, Udskriftsmålestok 1:35,000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: 508,759 Nord: 6,324,613 Støjberegningsmetode: Danish Vindhastighed: 6.0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade: 0.0 m 37.0 db(a) 42.0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

50 Projekt: Klim Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program og udskrift samt for de anvendte forudsætninger. I beregningen er der anvendt estimerede støjtal, da der for nuværende ikke findes målte støjtal for den pågældende mølletype. De i beregningen anvendte koordinater for udendørs opholdsareal og mølleplaceringer er baseret på kort. Støjtal for eksisterende møller er baseret på oplysninger fra kunden/emd, hvorfor SWP må tage forbehold for de anvendte værdier. I beregningen er der anvendt støjreducerede møller med deraf reduceret produktion til følge. DECIBEL - Map 8.0 m/s Beregning: L9 24x WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :29 / 5 Brugerlicens: Siemens Wind Power A/S Borupvej 16 DK-7330 Brande Karin Fjermestad Nielsen / Beregnet: :28/ m Kort: Kort _6340_ _500, Udskriftsmålestok 1:35,000, Kortcentrum ETRS 89 Område: 32 Øst: 508,759 Nord: 6,324,613 Støjberegningsmetode: Danish Vindhastighed: 8.0 m/s Ny mølle Støjfølsomt område Højde over havoverflade: 0.0 m 39.0 db(a) 44.0 db(a) WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Marts 2015 Side 1 Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller med de eksisterende vindmøller i baggrunden set fra Pension Lyng

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED EGEBJERG Hjørring Kommune har den 8. maj 2013 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 39 samt lokalplan nr. 800.8111-L01 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED VIDEBÆK MOSE Ringkøbing-Skjern Kommune har den 29. marts 2011 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 7A (hovedforslag) og nr. 7B (alternativ) samt lokalplan

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE FOR VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING I SKIVE KOMMUNE: INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED LINDUM I NORDSALLING Skive Kommune har den 12. januar 2011 offentliggjort

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED KRUSBJERGVEJ, SUNDS Herning Kommune har den 5. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 62 samt lokalplan nr. 29.T15.1 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED HEVRING ÅDAL Norddjurs Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 19 samt lokalplan nr. 047-707 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737999#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 3738000#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind

Læs mere

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE

INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE 1 INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED ILSHØJ i RANDERS KOMMUNE Randers Kommune har den 13.10.2010 offentliggjort forslag til Kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse, vedrørende etablering af enten

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ

PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ PROJEKTFORSLAG - VINDMØLLEPROJEKT VED ASÅ Januar 2013 Indholdsfortegnelse 0. ANSØGER... 1 1. BAGGRUND... 2 2. VINDMØLLEOMRÅDET... 3 3. VINDMØLLEANLÆGGET... 4 4. HENSYNET TIL OMGIVELSERNE... 6 5. AREALMÆSSIGE

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag

Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag Vindmøller ved Elløv Enge i Syddjurs kommune Input til Kommuneplanrevision 2013 projektforslag August 2012 // Vindmøller ved Elløv Enge Syddjurs Kommune // KE Vind A/S Side 2 0 INDLEDNING... 3 1 VINDMØLLEOMRÅDET...

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere