Ringkøbing-Skjern Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ringkøbing-Skjern Kommune"

Transkript

1 Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere fremsendt anmodning omkring igangsætning af planlægningsarbejdet for gennemførelsen af et vindmølleprojekt ved Hoven, fremsendes hermed en kort beskrivelse af en alternativ udnyttelse af arealerne. Alternativet skal alene ses som en løsning ifald kommunen/aturstyrelsen ikke kan godkende opstilling af møller i Påbøl Plantage. CR. 331 Bank: Den Jyske parekasse Bent tubkjær Mobil Den oprindelige opstilling vil klart udnytte områdets potentiale bedst, ligesom en placering i plantagen vil skabe en unik mulighed for gennemførelsen af flere naturforbedrende tiltag (jf. tidligere fremsendt naturplan). åfremt en myndighed skulle vælge at forkaste det oprindelige fremsendte projekt, sender vi dog hermed beskrivelse at en alternativ udnyttelse af området, hvor alle møller er placeret på åbne marker og Påbøl Plantage således ikke bliver inddraget som opstillingsområde. Det skal bemærkes, at den alternative opstilling er begrænset til seks vindmøller, hvor det oprindelige forslag omfatter otte møller. Med venlig hilsen Bent tubkjær direktør Bilag: Produktionsberegning for stk. estas 117 tøjberegning for stk. estas 117

2 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. PARK - Hovedresultat Beregning: tk estas grader + eksisterende PARKvirkningsmodel.O. Jensen (RI/EMD) WindPRO version.9. Jul :3 / 1 Ellemarksvej :3/.9. Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,1 kg/m³ til 1, kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 11,3 % til 1, % Kote for navhøjde over havoverflade 8,1 m til 13, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote,7 C til 7, C Tryk ved møller 99, hpa til 1.7,3 hpa Parametre for PARKvirkningsmodel predningskonstant,7 Åbent landbrugsland PARKvirkningsindstillinger inkel [ ] indhastighed [m/s] start slut kridt start slut kridt, 3, 1,, 3, 1, indstatistikker DK DAMARK '7.wws Landsdelskorrektion 1, WAsP version WAsP -9 REA11.dll 1,,, 13 y mølle Målestok 1:. Terrændata øgletal for højden 9, m over terræn Terræn ETR 89 Område: 3 st ord avn på Type/version indenergi Middel vindhast. Ækvivalent ruhed vindhastighedsfordeling [kwh/m²] [m/s] A Ruhedsfiler Påbøl WAsP (WAsP -9 REA11.dll 1,,, 13) ,, Beregnet årlig produktion for møllepark pecifikke resultater ) Mølle kombination Resultat BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK indmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] indmøllepark 9.83,8.718,1 91,3 3, 9.87,3.98,9 ) Baseret på reduceret PARKvirkning, men ingen andre tab er inkluderet Beregnet årlig produktion for hver af nye parkmøller med en samlet effekt på 19,8 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Links Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter avhøjde Forskydningshøjde Oprettet avn Resultat irkningsgrad Kapacitets- Middel nominel af faktor vindhast. [kw] [m] [m] [m] [MWh] [%] [%] [m/s] 1 A Ja ETA MW / Hz , 91, 1, UER Mode ,8 93,77 3,,83 A Ja ETA MW / Hz , 91, 7, UER Mode ,8 87,9 3,7,88 3 A Ja ETA MW / Hz , 91,, UER Mode ,8 87,7 33,,9 A Ja ETA MW / Hz , 91, 7, UER Mode , 9,9 3,,8 A Ja ETA MW / Hz , 91, 3, UER Mode , 91,8 3,,9 A Ja ETA MW / Hz , 91, 1, UER Mode ,9 9,18 3,7,9 Årlige energiresultater inkluderer ikke tab bortset fra PARKtab. Yderligere tab og usikkerhed bør overvejes for en investeringsbeslutning. Mølleplaceringer ETR 89 Område: 3 st ord Z Rækkedata/Beskrivelse [m] 1 y , ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (1.1) y , ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (1.) 3 y , ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (1.3) y ,8 ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (.1) y ,7 ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (.) y ,9 ETA MW / Hz !O! nav: 91, m (TOT:1, m) (.3) *) Includeret i parkberegningen er indflydelse fra møller i området, der har status som "Kontrolmøller", se særskilt udskrift for disse. WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

3 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. PARK - Kontrolmøller Beregning: tk estas grader + eksisterende PARKvirkningsmodel.O. Jensen (RI/EMD) WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,1 kg/m³ til 1, kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 11,3 % til 1, % Kote for navhøjde over havoverflade 8,1 m til 13, m Årlig middeltemperatur ved nav-kote,7 C til 7, C Tryk ved møller 99, hpa til 1.7,3 hpa Parametre for PARKvirkningsmodel predningskonstant,7 Åbent landbrugsland PARKvirkningsindstillinger inkel [ ] indhastighed [m/s] start slut kridt start slut kridt, 3, 1,, 3, 1, indstatistikker DK DAMARK '7.wws Landsdelskorrektion 1, WAsP version WAsP -9 REA11.dll 1,,, 13 øgletal for højden 9, m over terræn Terræn ETR 89 Område: 3 y mølle Terrændata Målestok 1:. Eksisterende vindmølle st ord Z avn på vindhastighedsfordeling Type/version Middel vindhast. Ækvivalent ruhed [m] [m/s] A ,1 Ruhedsfiler Påbøl WAsP (WAsP -9 REA11.dll 1,,, 13) 7,, Beregnet årlig produktion for hver af kontrolmøller med en samlet effekt på 3, MW Mølletype Effektkurve Links Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter avhøjde Oprettet avn Beregnet indkorrigeret Godhed nominel af prod. produktion uden nye møller [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] 7 A Ja ETA -8 8,, EMD Level - calculated - 1. db(a) , 1.37, 8 8 A Ja ETA -8 8,, EMD Level - calculated - 1. db(a) ,8 1.33, 88 9 A Ja ETA -8 8,, EMD Level - calculated - 1. db(a) , 1.37, 91 1 A Ja ETA -8 8,, EMD Level - calculated - 1. db(a) ,1 1.3, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / ,8.9, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / , 1.88, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / ,9 1.8, 1 1 A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / , , 99 1 A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / ,3 1.79, 99 1 A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / ,8 1.8, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / , 1.7, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., /99 1.7,7 1.9, A ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD DEWI, official from man., / , 1.8, 18 A ej EG MICO M8/7-7/ 7 8,, EMD Windtest/Man ,1 1.1, 1 1 A Ja ETA , 8, EMD Level - Estimated - Mode ,9, A Ja ETA , 8, EMD Level - Estimated - Mode ,, 3 A Ja ETA , 8, EMD Level - Estimated - Mode ,1, A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,7, A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,, A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,, 7 A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,8, 8 A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,9, 9 A Ja ETA MW / Hz , 9, UER Mode ,, 3 A Ja GAIA WID GAIA 11 KW , 18, EMD Tripod ,8, Mølleplaceringer ETR 89 Område: 3 st ord Z Rækkedata/Beskrivelse [m] , 77199: 8 kw ETA - Juellingsholm H , 7713: 8 kw ETA - Juellingsholm H , 7711: 8 kw ETA - Juellingsholm H , 77189: 8 kw ETA - Juellingsholm H , : 13 kw ORDEX - Urup by Fortsættes næste side... WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

4 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. PARK - Kontrolmøller Beregning: tk estas grader + eksisterende...fortsat fra forudgående side ETR 89 Område: 3 st ord Z Rækkedata/Beskrivelse [m] , : 13 kw ORDEX - Urup by , : 13 kw ORDEX - Urup by , : 13 kw ORDEX - Urup by , : 13 kw ORDEX - Urup by , 77133: 13 kw ORDEX - Urup by , : 13 kw ORDEX - Urup by , 77138: 13 kw ORDEX - Urup by , 7713: 13 kw ORDEX - Urup by , 77133: 7 kw EG MICO - Eg by , : 37 kw ETA - Grindsted , : 37 kw ETA - Grindsted , : 37 kw ETA - Jeerrig by , ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) (3) ,9 ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) (37) ,8 ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) (38) , ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) (39) ,1 ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) () , ETA MW / Hz !-! nav: 9, m (TOT:1, m) (1) , : kw GAIA WID - ognslund by WindPRO version.9. Jul :3 / 3 Ellemarksvej :3/.9. WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

5 PARK - Produktionsanalyse kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. Beregning: tk estas grader + eksisterendeindmølle: Alle nye møller, Luftsdensitet varierer ved mølleposition 1,1 kg/m³ - 1, kg/m³ Retningsanalyse ektor um Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 1.378,8.7,.93,.38,.3,.39,8.13,1 9.3, 13.7,9 1.99,.7, 1., 3.18, -Reduktion pga. lægivere [MWh],1, 7,9 11,1 37,, 7,,7 1,,1,, 199, +Forøgelse pga. bakker [MWh],1 9, 9,7 1,3 1, 7,7 1,9 18, 38,3 8,7 118,7, 1.731,3 -Reduktion pga. PARKvirkning [MWh] 38,7 18, 1,3,3 9, 18,8 1.9,7,8 78, 97,8,7 93,.3, Resulterende energiproduktion [MWh] 1.,1.13,.81, 3.999,1.38,.1, 3.11,7 9.31, 13.9, 1.19,., 1., 9.83,8 pecifik energi [kwh/m²] 91 pecifik energi [kwh/kw].98 Reduktion pga. lægivere [%],,,3,3,7,8 1,1,3,,,,,3 Forøgelse pga. bakker [%],9 3,1 3,3 3,8 3, 3,3 3,,3,,, 3,,7 Reduktion pga. PARKvirkning [%],,8,7 11,9 9,,7,9,3, 8,7,3, 8,71 Udnyttelse [%], 3,1 7,7 3,1 31, 3, 7, 8,3 7,,7 8,8 3, 8, Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor 1. Energi [MWh/år] ektor Årlig energiproduktion PARKvirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor 3 Energi [MWh/år] ektor Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

6 PARK - Effektkurveanalyse kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. Beregning: tk estas grader + eksisterendeindmølle: 1 - ETA MW / Hz !O! Mode 1., avhøjde: 91, m avn: Mode 1. Kilde: Gen. pec. april 13 Kilde/dato Oprettet af Oprettet Ændret topvindhastighed Effektregulering Ct-kurvetype Generator type pecific power [m/s] kw/m² UER , Pitch Brugerdefineret Een-generator,31 oise Mode HP-kurve sammenligning - Bemærk: For standard luftmassefylde og weibull k parameter = middel [m/s] HP-værdi Pitch, single generator (9) [MWh] ETA MW / Hz !O! Mode 1. [MWh] Checkværdi [%] Tabellen viser sammenligningen mellem årlig energiproduktion beregnet på basis af simplificerede "HP-Kurver" som antager at alle møller kører nogenlunde ens - kun specifik effekt (kw/m^) og enkelt/dobbelt generator eller stall/pitch bestemmer de beregnede værdier. Produktioner er uden parktab. For flere detaljer, spørg Energistyrelsen om projektrapport J.nr. 1171/-1, eller se WindPRO manual kapitel 3... Metoden er forbedret i EMD rapporten " Detailed Case tudies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan 3. Anvend tabellen til at se om den givne effektkurve er rimelig - hvis checkværdien er mindre end -%, er effektkurven sandsynligvis for optimistisk pga. usikkerhed i effektkurvemålingen. Effektkurve Oprindelige data fra Windcat, Luftmassefylde: 1, kg/m³ indhastighed Effekt Ce indhastighed Ct-kurve [m/s] [kw] [m/s] 3, 9,,1 3,,8 3, 81,,9 3,,8, 1,,3,,79,,,38,,78, 37,,,,78,,,1,,77,,,,,77, 77,,3,,77 7, 981,,3 7,,7 7, 1.1,, 7,,7 8, 1.83,, 8,,7 8, 1.78,, 8,,7 9,.13,, 9,,73 9,.37,,3 9,,7 1,.73,, 1,, 1,.999,,39 1,, 11, 3.19,,3 11,,3 11, 3.1,,3 11,, 1, 3.7,,9 1,, 1, 3.9,, 1,,3 13, 3.97,,3 13,,3 13, 3.3,, 13,, 1, 3.3,,18 1,,3 1, 3.3,,1 1,,1 1, 3.3,,1 1,,19 1, 3.3,,13 1,,17 1, 3.3,,1 1,,1 1, 3.3,,11 1,,1 17, 3.3,,1 17,,13 17, 3.3,,9 17,,1 18, 3.3,,9 18,,11 18, 3.3,,8 18,,1 19, 3.3,,7 19,,9 19, 3.3,,7 19,,9, 3.3,,,,8, 3.3,,,,8 1, 3.3,, 1,,7 1, 3.3,, 1,,, 3.3,,,,, 3.3,,,, 3, 3.3,, 3,, 3, 3.3,, 3,,, 3.3,,,,, 3.3,,3,,, 3.3,,3,, Effektkurve Data anvendt i beregning Effekt, Cp og Energi som funktion af indhastighed Data anvendt i beregning, Luftmassefylde: 1,1 kg/m³ y WindPRO metode (justeret IEC metode, bedre til at matche turbinekontrol) <ABEFALET> indhastighed Effekt Ce Interval Energi Akk. energi Relativ [m/s] [kw] [m/s] [MWh] [MWh] [%] 1,,,,- 1,,,,,,, 1,-,,,, 3, 3,3,17,- 3, 31,7 31,7,3, 18,,3 3,-, 13,9 1, 1,7, 33,1,,-, 31, 79,1,8, 8,,,-, 7,3 1.1, 1, 7, 99,,3,- 7, 878, 1.99, 19, 8, 1.,8, 7,- 8, 1.18,1 3.19, 31, 9,.19,8, 8,- 9, 1.,8.1,, 1,.777,8, 9,-1, 1.,3.98,7, 11, 3.19,,3 1,-11, 1.7, 7., 7,8 1, 3.78,1,8 11,-1, 99, 8.1,9 8, 13, 3.97,,3 1,-13, 73, ,7 89,3 1, 3.3,,18 13,-1, 1, 9.33, 93,8 1, 3.3,,1 1,-1, 7, 9.,7 9, 1, 3.3,,1 1,-1, 1, 9.7,7 98,1 17, 3.3,,1 1,-17, 9,9 9.87, 99,1 18, 3.3,,8 17,-18, 8, 9.9, 99, 19, 3.3,,7 18,-19,, 9.93, 99,8, 3.3,, 19,-, 11,8 9.9,3 99,9 1, 3.3,,,-1,, 9.97,8 1,, 3.3,, 1,-,, 9.9, 1, 3, 3.3,,,-3, 1, 9.91, 1,, 3.3,, 3,-,, 9.91,7 1,, 3.3,,3,-,,1 9.91,8 1,, Effekt- og Cp-kurve 1 3., Ce Ct,8. Effekt [kw] ,3,,1,,, indhastighed [m/s] indhastighed [m/s] WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

7 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. PARK - inddata analyse Beregning: tk estas grader + eksisterendeinddata: A - Ruhedsfiler Påbøl; avhøjde: 91, Weibull data Placeringskoordinater ETR 89 Zone: 3 st: ord: indstatistikker DK DAMARK '7.wws Landsdelskorrektion 1, uværende placering : Ruhedsklasse 1 ektor A- indhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%],1, 1,91 3,,8 1,88 3, 1,1,8 1,893,3 7,9 1,9,,8,79 1,, 7,31 1,, 3 7,1,7,39 8, 8,,1 7,7 8,8 7,1, 8,7 9,11,1 8,9,9,7,8, 7,,8,,8,9,1 9, 7,,1 8,7 7 8,8 7,,37 1,9 9,3,8 1, 8 9,39 8,3, 1, 1,1,8 1, 9 9,38 8,33,1 13, 1,,17 13,8 1 8,19 7,,1 7, 9,13,181 7, 11,3,37 1,7 3,9,77 1,78, Alle 7,9 7,,139 1, 8,83,18 1, Fordeling [%] Weibull fordeling indhastighed [m/s] Energi rose (kwh/m²/år) 7 uværende placering : A=8,83;k=,18;middel=7,8 m/s uværende placering: A=7,9;k=,139;middel=7, m/s Middel vindhast. (m/s) uværende placering Fordeling (%) uværende placering , 1 7,, 1 1 WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

8 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / 7 Ellemarksvej :3/.9. PARK - inddata analyse Beregning: tk estas grader + eksisterendeinddata: A - Ruhedsfiler Påbøl; avhøjde:, Weibull data Placeringskoordinater ETR 89 Zone: 3 st: ord: indstatistikker DK DAMARK '7.wws Landsdelskorrektion 1, uværende placering : Ruhedsklasse 1 ektor A- indhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%],, 1,78 3,,87 1,79 3, 1,38,8 1,7,3, 1,8,,3,9 1,,,31 1,11, 3,,71,193 8,1 7,,91 7,7,79,1,193 8,7 7,87,91 8,9,3,73 1,877,,7 1,97,,,89 1,97 8,9,7, 8,7 7 7,9,,119 1,9 8,13,1 1, 8 8,1 7,18,37 1, 8,91,38 1, 9 8, 7,3,31 13, 9,3,3 13,8 1 7,11,3 1,979 7, 7,98,1 7, 11,1,1 1,1 3,9,79 1,, Alle,78,1 1,91 1, 7,8, 1, 1 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) uværende placering Fordeling [%] indhastighed [m/s] : A=7,8;k=,;middel=,8 m/s uværende placering: A=,78;k=1,91;middel=, m/s Middel vindhast. (m/s) uværende placering Fordeling (%) uværende placering 1 1, 1 7,, 1 1 WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

9 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / 8 Ellemarksvej :3/.9. PARK - inddata analyse Beregning: tk estas grader + eksisterendeinddata: A - Ruhedsfiler Påbøl; avhøjde: 8, Weibull data Placeringskoordinater ETR 89 Zone: 3 st: ord: indstatistikker DK DAMARK '7.wws Landsdelskorrektion 1, uværende placering : Ruhedsklasse 1 ektor A- indhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%],1,33 1,893 3,,7 1,873 3, 1,7,7 1,89,3 7,1 1,98,,3,8 1,31, 7,17 1,93, 3 7,,, 8, 8,8,3 7,7 7,9 7,,393 8,7 8,9,3 8,9,3,,1, 7,,8,,,78,13 9, 7,37,138 8,7 7 8, 7,,83 1,9 9,1, 1, 8 9, 8,18,37 1, 9,9,7 1, 9 9,3 8,19,9 13, 1,,9 13,8 1 8, 7,1,131 7, 8,9,13 7, 11,91, 1,7 3,9,3 1,71, Alle 7,8,91,111 1, 8,,13 1, Fordeling [%] Weibull fordeling indhastighed [m/s] Energi rose (kwh/m²/år) 7 uværende placering : A=8,;k=,13;middel=7,7 m/s uværende placering: A=7,8;k=,111;middel=,9 m/s Middel vindhast. (m/s) uværende placering Fordeling (%) uværende placering , 1 7,, 1 1 WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

10 kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne møller skal køre i reduceret mode. Produktionsforventningerne skal reduceres pga. dette. WindPRO version.9. Jul :3 / 9 Ellemarksvej :3/.9. PARK - Kort Beregning: tk estas grader + eksisterendeinddata: A - Ruhedsfiler Påbøl; avhøjde: 8, 7 1m Kort: Kort-111, Udskriftsmålestok 1:., Kortcentrum ETR 89 Zone: 3 st: 83.3 ord: y mølle Eksisterende vindmølle Terrændata WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

11 DECIBEL - Hovedresultat Beregning: stk grader tøjberegningsmetode: Dansk 11 Overlagsberegning. Bl. a. er støjfølsomme punkter afsat på hus og ikke ved opholdsarealer. Det er en forudsat, at der ikke er beboelse Påbøl Plantagevej og Påbølvej 13. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne faktiske forhold. Foreningen kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater som følge af unøjagtigheder, modeller og software eller i udskrifter herfra. Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 18 af 1. december 11" fra Miljøministeriet. tøjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige følgende grænseværdier: (indhastigheder i 1 m højde) 1) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer højst 1 m fra al anden beboelse end vindmølleejerens private beboelse i det åbne land: a) db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) db(a) ved en vindhastighed på m/s. ) I det mest støjbelastede punkt ved udendørs opholdsarealer i områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder: a) 39 db(a) ved en vindhastighed på 8 m/s. b) 37 db(a) ved en vindhastighed på m/s. Lavfrekvent støj fra vindmøller må ikke overstige db indendørs ved vindhastigheder og 8 m/s. tøjgrænserne gælder ikke for ejendom der bebos af vindmølle ejer(e). WindPRO version.9. Jul :3 / 1 Ellemarksvej :3/.9. indmøller y mølle tøjfølsomt område WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3, Målestok 1:. Eksisterende vindmølle ETR 89 Område: 3 Mølletype tøjdata st ord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter avhøjde Oprettet avn Første LwaRef idste LwaRef Rentoner nominel af vindhastighed vindhastighed [m] [kw] [m] [m] [m/s] [db(a)] [m/s] [db(a)] , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER oise Mode G-value, 1, f 8, 17, f ej , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER oise Mode G-value, 1, f 8, 17, f ej , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER oise Mode G-value, 1, f 8, 17, f ej ,8 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER oise Mode G-value, 1, f 8, 17, f ej ,7 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER Mode 3 8 ms fra Gen. pecs. ms er gæt, 13, 8, 1, ej ,9 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 91, UER Mode 3 8 ms fra Gen. pecs. ms er gæt, 13, 8, 1, ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , 77133: 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , : 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , 77138: 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , 7713: 13 kw ORDEX -... ej ORDEX -1.3/ 1.3,, EMD Man. official 7- &9m 1m/s, 1,7 b 8, 1,9 b ej , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode G-value, 1, 8, 1, ej ,9 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode G-value, 1, 8, 1, ej ,8 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode G-value, 1, 8, 1, ej , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode G-value, 1, 8, 1, ej ,1 ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode G-value, 1, 8, 1, ej , ETA MW / Hz Ja ETA MW / Hz , 9, UER oise Mode 7 Corrected to G, 1, 8, 1, ej , : kw GAIA WID -... Ja GAIA WID GAIA 11 KW , 18, EMD 8m/s Man. -1-9, 93, b 8, 9,1 b ej f) Fra anden navhøjde b) Data fra Miljøstyrelsens vejledning til støjbekendtgørelse Beregningsresultater Lydniveau tøjfølsomt område ETR 89 Område: 3 Krav Lydniveau Krav overholdt? r. avn st ord Z Beregningshøjde indhastighed tøj Afstand Fra Distance to tøj Afstand Alle møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] [m] A Hejmdalvej , 1,,, 1, 8 Ja Ja Ja A 8,,,7 9 Ja Ja B tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land () , 1,,,, 11 Ja Ja Ja B 8,, 1, 19 Ja Ja C Dansk 7 - Dansk 7, beboelsespmråder () , 1,, 37, 3,8 Ja Ja Ja C 8, 39, 37,7 11 Ja Ja D tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land () ,3 1,,, 39, Ja Ja Ja D 8,,,1 39 Ja Ja E tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (8) ,8 1,,, 39, 33 Ja Ja Ja E 8,,, 317 Ja Ja F tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (9) , 1,,, 39, 8 Ja Ja Ja F 8,,,1 333 Ja Ja G tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (1) , 1,,, 38,7 99 Ja Ja Ja G 8,, 39,7 39 Ja Ja H tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (11) , 1,,, 38,8 87 Ja Ja Ja H 8,, 39,8 3 Ja Ja I tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (1) ,3 1,,, 3, 77 Ja Ja Ja I 8,, 37, 8 Ja Ja J tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (13) ,8 1,,, 3,8 8 Ja Ja Ja J 8,, 37, 877 Ja Ja K tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (1) , 1,,, 3,8 7 Ja Ja Ja K 8,, 3,9 818 Ja Ja L tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (1) , 1,,, 3, 87 Ja Ja Ja L 8,, 3,1 9 Ja Ja Fortsættes næste side...

12 Overlagsberegning. Bl. a. er støjfølsomme punkter afsat på hus og ikke ved opholdsarealer. Det er en forudsat, at der ikke er beboelse Påbøl Plantagevej og Påbølvej 13. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne faktiske forhold. Foreningen kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater som følge af unøjagtigheder, modeller og software eller i udskrifter herfra. WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: stk grader...fortsat fra forudgående side tøjfølsomt område ETR 89 Område: 3 Krav Lydniveau Krav overholdt? r. avn st ord Z Beregningshøjde indhastighed tøj Afstand Fra Distance to tøj Afstand Alle møller noise demand [m] [m] [m/s] [db(a)] [m] [db(a)] [m] M tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (17) ,7 1,,, 3, 8 Ja Ja Ja M 8,, 3,1 9 Ja Ja tøj følsomt punkt:dansk 7 - Dansk 7, åbent land (18) , 1,,, 39,9 18 Ja Ja Ja 8,, 1, 3 Ja Ja Afstande (m) indmølle A B C D E F G H I J K L M WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

13 DECIBEL - Kort 8, m/s Beregning: stk grader Overlagsberegning. Bl. a. er støjfølsomme punkter afsat på hus og ikke ved opholdsarealer. Det er en forudsat, at der ikke er beboelse Påbøl Plantagevej og Påbølvej 13. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne faktiske forhold. Foreningen kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater som følge af unøjagtigheder, modeller og software eller i udskrifter herfra. WindPRO version.9. Jul :3 / 3 Ellemarksvej :3/.9. tøj [db(a)] db(a) 7 1m Kort: Kort-111, Udskriftsmålestok 1:., Kortcentrum ETR 89 Zone: 3 st: 83.3 ord: y mølle Eksisterende vindmølle tøjfølsomt område tøjberegningsmetode: Dansk 11. indhastighed: 8, m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

14 DECIBEL - Kort, m/s Beregning: stk grader Overlagsberegning. Bl. a. er støjfølsomme punkter afsat på hus og ikke ved opholdsarealer. Det er en forudsat, at der ikke er beboelse Påbøl Plantagevej og Påbølvej 13. kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle forskelle mellem de i beregningerne faktiske forhold. Foreningen kan ligeledes ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater som følge af unøjagtigheder, modeller og software eller i udskrifter herfra. WindPRO version.9. Jul :3 / Ellemarksvej :3/.9. tøj [db(a)] db(a) 7 1m Kort: Kort-111, Udskriftsmålestok 1:., Kortcentrum ETR 89 Zone: 3 st: 83.3 ord: y mølle Eksisterende vindmølle tøjfølsomt område tøjberegningsmetode: Dansk 11. indhastighed:, m/s Højde over havoverflade fra aktivt linie objekt WindPRO er udviklet af EMD International A/, iels Jernesvej 1, DK-9 Aalborg, Tlf , Fax + 9 3,

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 7 til Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For fire forsøgsmøller ved, Ringkøbing-Skjern Kommune Oktober 2014 Beregning af støj, nye og eksisterende vindmøller Støjudbredelse

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw.

(Grontmij Acoustica, Prøvningsrapport P6.023.13 af 7. oktober 2013) Tegning med hovedmål, Gaia-Wind 133 10 kw. Side: 1 af 8 Indholdsfortegnelse: Side Afsnit 1 Indholdsfortegnelse 2 Gaia-Wind 133 10 kw husstandsvindmølle placering 3 Beskrivelse af Gaia-Wind 133 10 kw vindmøllen 4 Støjbelastning fra møllen 5 Geografiske

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten

Idéoplæg om Vindmøller ved Avnbøløsten Idéoplæg om - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 10. april til 8. maj 2013 April 2013 Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero en målsætning om at blive CO2-neutral inden 2029. Opstillingen

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE

VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP I FREDERIKSHAVN KOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED HØJSTRUP Frederikshavn Kommune har den 26. september 2012 offentliggjort forslag

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

WindPRO 2 version Apr 2007 Project:

WindPRO 2 version Apr 2007 Project: 9 k møller (4 stk) forudsiges meget fint, tilsvarende gælder for de 7 Ryå 1 k møller, yderligere % for usikkerhed, kan resultat - 1% i udskrift anvendes som udgangspunk for indpro 2 version 2..7.8 Apr

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER VED BREJNING Beskrivelse af projektet Projektet består af 4 møller med en totalhøjde op til 140 m ved Brejning. Møllerne vil stå på en lige linje nordvest mod

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. NYE VINDMØLLER I RINDUM ENGE Beskrivelse af projektet Projektet består af 5 møller med en totalhøjde op til 125 m i Rindum Enge. Møllerne vil stå på en lige linje fra nord til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser.

Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring i forbindelse med dispensation fra lokalplan til ændrede møllestørrelser. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 14. maj 2014 Sags id 14-10140 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 E-mail std@esbjergkommune.dk Nabohøring jf. landzonebestemmelserne, samt høring

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE

ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE ORIENTERINGSMATERIALE VINDMØLLER VED URUP HEDE Billund Kommune har den 19. december 2011 offentliggjort forslag til Lokalplan nr. 246 samt forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014.

Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Spørgsmål og svar i forbindelse med borgermøde om vindmøller ved Binderup, den 4. juni 2014. Omkring 200 borgere fra lokalområdet deltog i mødet sammen med både politikere, embedsmænd fra kommunen, eksperter

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark

Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Idéoplæg om Vindmøller ved Tumbøl Søndermark - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 12. juni til 10. juli 2013 Juni 2013 Vindmøller ved Tumbøl Søndermark Forord I Sønderborg Kommune har vi med

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr

Kommuneplantillæg nr Kommuneplantillæg nr. 09.26 Forslag til Lokalplan Forslag SAE.T.04.13.01 til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 09.26 I tilknytning til vedtagelse og offentliggørelse af forslag til lokalplan SAE.T.04.13.01

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen St. Røttingevej 10, 4733 Tappernøje som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 8, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD

ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD ORIENTERINGSMATERIALE VEDR. VINDMØLLER VED ALLESTRUPGAARD Randers Kommune har den 10. oktober 2012 offentliggjort forslag til kommuneplantillæg nr. 111 samt lokalplan nr. 565 med tilhørende VVM-redegørelse

Læs mere

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten

BILAG 4 STØJBEREGNINGER. Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten BILAG 4 STØJBEREGNINGER Fra side 94 (afsnit 6.2.1.) til 100 midt (afsnit 6.2.4.) i VVM-rapporten Bilag til orienteringsmateriale om nye vindmøller på Køge Havn Adresse Støjniveau Brogade 22 34-40 db (nat)

Læs mere

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård

VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård VVM tilladelse til opstilling af 3 vindmøller ved Skaføgård i henhold til VVM bekendtgørelsens 2, stk. 3 nr. 2. Anlæggets navn: Matrikel nr.: Anlægget ejes og drives af: Vindmøller ved Skaføgård 3, Skaføgård

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Sådan kan man regne på husstandsmøller:

Sådan kan man regne på husstandsmøller: Sådan kan man regne på husstandsmøller: Andreas Bechmann (DTU Wind) & Morten Thøgersen (EMD) Danmarks Vindmølleforening, 9/9 2016 Fredericia Sådan kan man regne på husstandsmøller: 1. Beregningsværktøjet

Læs mere

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune

Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune Bilag 1 - Område A - Ansøgning om vindmøller ved Bjørnkær Haderup Side 1 af 37 By, Erhverv og Kultur Planafdelingen Torvet 7400 Herning Forslag til kommende vindmølleområde i Herning kommune 15. december

Læs mere

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2

Indhold. Ansøgning om vindmøller ved Hindsels Struer Kommune side 2 31. oktober 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for udlægning af et nyt vindmølleområde ved Hindsels, Thyholm i Struer Kommune indsendt af lodsejere Askov Overgaard, Hindselsvej 24, 7790

Læs mere