ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING"

Transkript

1 Bølå, Åbenrå kommune, DANMARK 16 MW Vindmølleprojekt 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 8 Vestas V80 2MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 2010 Wind1 A/S Att: Peter Poulsen Projekt leder: (Underskrift) Kontrol: (Underskrift) Dokument: Thomas Sørensen, EMD-DK Karina Bredelle, EMD-DK Bølå.docx

2 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:... 3 Projektbeskrivelse... 5 Energiproduktions beregning... 5 Beregningsmetode... 5 Terrænbeskrivelse... 7 Effektkurven... 7 Referencemøller... 7 Beregningsresultat Appendiks: Appendiks A WindPRO PARK 8 x Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD's ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. 2

3 Resultat/opsummering: Produktionsberegninger er udført for vindmøllepark Bølå, beliggende i Åbenrå kommune. Beregninger er foretaget for et layout. Layoutet er beregnet med mølletypen: Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde. Resultatet for beregninger er vist i efterfølgende tabel. Projekt: Bølå 16 MW 8 Stk. kw Rotor Nav VESTAS V80-2.0MW MWh/år MWh/MW Beregnet produktion uden model korrektion Modelkorrektion *1) 2% 754 Beregnet 97% produktion (Gross-3%) *2) Fradrag for tab) 2% 739 Forventet netto salg P(50) Vurderet usikkerhed *3) 6,7% Forventet mindste produktion med sandsynligheden: MWh/år MWh/MW P(75) 75% P(84) 84% P(90) 90% P(95) 95% Noter: *1) *2) *3) Model korrektion anvendes som kalibreringsværktøj til at justere vind ressource niveauet. Med vindstatistikken DK07 fra 2009, vil modelkorrektionen typisk være begrænset sammenlignet med den tidligere DK92, hvor et fradrag på 5-15% typisk var nødvendigt. Her er der justeret 2% ned for produktionen. Der er indeholdt eltab og mindre rådighedstab (alm. service) i de data der anvendes til modelkorrektion, som dog er renset for større udetider - der forventes således indeholdt 3% tab - derfor vil der normalt forventes ca. 2% yderligere tab for moderne møller, (3% rådighed + 2% el tab). Reduktion for nedsat støj er inkluderet i grundberegningen. Usikkerheden med den metode og det datagrundlag, der er i Danmark vurderes ved en grundig gennemgang af forudsigelsen af eksisterende møllers produktion at være normal for Danmark. Usikkerheden i forhold til reference møllerne er 2%. Der er 5% alene grundet langtidsvindens mulige udsving. Usikkerheden på effektkurven er 4%. I ovenviste tabel ses hovedresultater samt noter vedr. beregningen. Hvilken sikkerhed investor vil lægge til grund for den økonomiske vurdering er op til investor her er vist, hvad man mindst kan forvente med forskellige sandsynligheder. Eksempelvis er P(90) den 3

4 produktion man med 90% sandsynlighed mindst vil opnå med den vurderede usikkerhed, der opgives som én standardafvigelse. Der vil ved anvendelse af P(90) således være en 10% risiko for at resultatet bliver ringere end P(90) værdien. Men der vil tilsvarende også være en 90% sandsynlighed for, at den er bedre end beregnet. Bemærk at der er indregnet nedjustering af hensyn til støj, men ikke til skyggekast. 4

5 Projektbeskrivelse Der ønskes etableret et vindmølleprojekt i området ved Bølå i Åbenrå kommune. I beregningen undersøges som ovenfor nævnt et layout med en mølletype. Layoutet er vist i figur 1. Projektet er en udvidelse af en eksisterende projekt med 8 Neg Micon NM møller. Mølletypen anvendt er Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde. Effektkurven er den af leverandøren anbefalede til brug i Danmark. Figur 1. Bølå, Vestas V80 2MW, 60 m navhøjde. De røde symboler er nye møller,de blå er eksisterende møller. Energiproduktions beregning Beregningsmetode Energiproduktionsberegning i Danmark har siden 1992 været baseret på en vindstatistik med udgangspunkt i vinddata fra Beldringe lufthavn på Fyn, som er kalibreret med et stort antal vindmøllers faktiske produktion, hvilket har givet et sæt korrektionskurver, der tilpasser vinddata til regionen. I 2006 blev der indført en generel korrektion af vindenerginiveauet i Danmark, idet perioden viste sig at have væsentligt mere vindenergi end Justeringen var 7,5%. Det betyder at vindenergigrundlaget som udgangspunkt med anvendelse af vindstatistikken Danmark 92 regnes 7,5% for højt. Dette er justeret med den her anvendte Danmark 07 vindstatistik. Hertil kommer at vindenergien nu beregnes ved større navhøjder end forudsætningen ved fastlæggelse af korrektionskurverne (25-30m) gør, at der ud over regionale ændringer også kan være højdebestemte ændringer. Derfor beregnes energiproduktionen med en yderligere korrektion, som bestemmes af de nærmeste møllers performance, vel og mærke møller med rimelig stor navhøjde i det omfang de findes. 5

6 Ud over vinddata, indgår en detaljeret beskrivelse af ruheder samt højdekonturer i beregningsgrundlaget, såvel ved det nye projekt som ved referencemøllerne. Regnemetoden er Vindatlas (WAsP) metoden, udviklet af Risø. Møllerne forventes at køre i nedsat drifttilstand. 6

7 Terrænbeskrivelse Terrænet er beskrevet med ruheder og højdedata ud fra digitale kort. Ruhedskort er udviklet af EMD med baggrund i KMS kortmateriale. Højdekonturer er fra KMS med et interval på 5m. Ruhedskortene er afgørende for en korrekt beregning, og vil rumme nogen usikkerhed. Derfor er kalibrering med lokale referencemøller afgørende. Effektkurven Nedenfor ses HP evalueringen af de anvendte effektkurver (ikke støjreduceret). Figur 2. HP kurve check for Vestas møllen. Med en beregnet middelvindhastighed på 6,6 m/s, ses at HP værdien vil være ca. -5% for Vestas møllen. Det vurderes acceptabelt. Generelt vurderer vi, at hvis HP værdien er under -5%, betragter vi det som en skævhed (bias) i beregning, som der korrigeres for (med 1% per point under -5%). For hvert point værdien er under -3% tillægges 1% til en grundusikkerhed på 2%. Gælder for de af EMD velkendte mølletyper. Referencemøller I nærområdet (ca. 10 km radius) til placeringen er identificeret 6 reference klynger. Disse er vist på figur 2 og omfatter følgende klynger: Tabel 1. Reference mølle klynger. 150 kw NORDEX - Burkal 150 kw NORDTANK - Rens kw NEG MICON - Jyndevad 600 kw VESTAS - Grøngård 600 kw VESTAS - Jejsing 750 kw NEG MICON - Jejsing 7

8 Figur 3. Kort over reference møller (blå symboler) og nye møller (røde symboler). Beregningsresultaterne for de eksisterende møller er sammenlignet med deres faktiske normalårskorrigerede produktioner med det formål at kalibrere beregningsmodellen. Resultatet kan ses i Figur 4. Kontrolberegning Årlig produktion, MWh/år Godhed, index kw NORDEX - Burkal 150 kw NORDTANK - Rens kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad kw NEGMICON - Jyndevad 600 kw VESTAS - Grøngård 600 kw VESTAS - Jejsing 750 kw NEG MICON - Jejsing Beregnet produktion Faktiskvindkorrigeret produktion Godhed Figur 4. Beregnet produktion sammenlignet med faktisk produktion for referencemøllerne. Godheden angiver forholdet mellem de to. 8

9 Jyndevad møllerne, der står i en klynge, har internt en homogen godhed. De øvrige møller varierer noget i godhed. Gennemsnitsgodheden for de enkelte grupper er korrigeret med en HP korrektion (forventet bias i effektkurven) og er vist i Tabel 2. Man kan her se at de fleste af møllerne falder indenfor et snævert interval, mens to af dem, 150 kw Burkal og 750 kw Jejsing, har en væsentlig højere godhed. Da den homogene gruppe indeholder de store 1,5MW NEG Micon møller, der samtidigt står ganske tæt på de nye møller, er det valgt, at niveauet skal kalibreres med denne gruppe. Det giver en justering på 2%, hvilket er indenfor den forventede justerings margen. Spredningen (usikkerheden) er beregnet til 2% Gennemsnittet af den korrigerede godhed, når de to afvigere ikke regnes med, er nu 100. Disse operationer er vist i tabel 2 og Figur 5. Tabel 2. Sammenfatning af resultater for reference mølle beregning. Godhed HP korrigeret Justeret godhed Afvigelse fra godhed (2%) kw NORDEX - Burkal 108,0 108,0 110,2-10,2% 150 kw NORDTANK - Rens 97,0 96,0 98,0 2,0% kw NEG MICON - Jyndevad 94,9 96,8 98,8 1,2% 600 kw VESTAS - Grøngård 101,0 97,1 99,1 0,9% 600 kw VESTAS - Jejsing 104,0 100,0 102,0-2,0% 750 kw NEG MICON - Jejsing 107,0 107,0 109,2-9,2% 9

10 130,0 Kontrol beregning opdelt i klynger 30,0% 120,0 20,0% 110,0 10,0% Godhed, index 100,0 0,0% Afvigelse fra ,0-10,0% Godhed HP korrigeret godhed 80,0-20,0% Afvigelse fra ,0-30,0% 150 kw NORDEX - Burkal 150 kw NORDTANK - Rens kw NEG MICON - Jyndevad 600 kw VESTAS - Grøngård 600 kw VESTAS - Jejsing 750 kw NEG MICON - Jejsing Figur 5. Tabellen i tabel 2 vist grafisk. 10

11 Beregningsresultat. Af tabellerne i den indledende sammenfatning fremgår beregningsresultaterne med korrektioner samt vurderede tab og usikkerheder. Tab er der detaljeret redegjort for i tabellerne. Usikkerhederne er vurderet som følger: Referencemøllerne består af 6 klynger, hvoraf de 4 performer med en spredning på 2%. Da hovedparten af reference møllerne har samme navhøjde som de nye møller, er der ikke nogen usikkerhed som følge af navhøjdeforskel. Effektkurven vurderes at have en usikkerhed på 4% for Vestas V80 2MW møllen. Langtidsvinden vurderes at have en usikkerhed på 5%. Da usikkerhederne er uafhængige, summeres som kvadratrod af kvadraters sum det giver med ovenviste data afrundet 6,7%. 11

12 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 PARK - Hovedresultat Beregning: Bølå Skyggevirkningsmodel Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. N.O. Jensen (RISØ/EMD) WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 1 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ Beregnings-opsætning Lufts densitets beregning (mode) Individuel per mølle Resultat for mølle ved kote for nav 1,244 kg/m³ til 1,245 kg/m³ Luftmassefylde i forhold til standard 101,6 % Kote for navhøjde over havoverflade 80,0 m til 84,2 m Årlig middeltemperatur ved nav-kote 7,7 C til 7,7 C Tryk ved møller 1.002,9 hpa til 1.003,4 hpa Parametre for skyggevirkningsmodel Spredningskonstant 0,075 Åbent landbrugsland Skyggevirkningsindstillinger Vinkel [ ] Vindhastighed [m/s] start slut Skridt start slut Skridt 0,5 360,0 1,0 0,5 30,5 1,0 Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 WAsP version WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13 Målestok 1: Ny mølle Terrændata Nøgletal for højden 60,0 m over terræn Terræn UTM ED50 Område: 32 Øst Nord Navn på Type/version Vindenergi Middel Ækvivalent vindhastighedsfordelin vindhast. ruhed g [kwh/m²] [m/s] A Bølå beregning WAsP (WAsP 6-9 for Windows RVEA0011 1, 0, 0, 13) ,6 1,7 Beregnet årlig produktion for møllepark Specifikke resultater ) Mølle kombination Resultat Resultat-2,0% BRUTTO (ingen tab) Park Kapacitets- Middel vindmølle Fuldlast Middelvindshastighed PARK Vindmøller effektivitet faktor resultat [MWh/y] [MWh] [MWh/y] [%] [%] [MWh/y] [Timer/år] [m/s] Vindmøllepark , , ,6 92,9 26, , ,6 ) Baseret på Resultat-2,0% Beregnet årlig energi for hver af 8 nye parkmøller med en samlet effekt på 16,0 MW Mølletype Effektkurve Årlig energiproduktion Park Terræn Aktuel Fabrikat Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Oprettet Navn Resultat Resultat-2,0% Virkningsgrad Middel nominel af vindhast. [kw] [m] [m] [MWh] [MWh] [%] [m/s] 1 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,3 6,62 2 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,4 6,61 3 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,0 6,60 4 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,9 6,60 5 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,0 6,59 6 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,2 6,58 7 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,9 6,57 8 A Ja VESTAS V80-2.0MW ,0 60,0 EMD Mode , ,7 6,57 Mølleplaceringer UTM ED50 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse UTM ED50 Område: 32 [m] 1 Ny ,7 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (29) 2 Ny ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (30) 3 Ny ,7 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (31) 4 Ny ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (32) Fortsættes næste side... *) Includeret i parkberegningen er indflydelse fra 8 møller i området, der har status som "Kontrolmøller", se særskilt udskrift for disse. WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

13 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 PARK - Hovedresultat Beregning: Bølå Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden....fortsat fra sidste side UTM ED50 Område: 32 Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse UTM ED50 Område: 32 [m] 5 Ny ,7 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (33) 6 Ny ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (34) 7 Ny ,7 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (35) 8 Ny ,2 VESTAS V80-2.0MW !O! nav: 60,0 m (36) WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 2 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

14 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. PARK - Produktionsanalyse Beregning: BølåVindmølle: Alle nye møller, Luftmassefylde 1,244 kg/m³ Retningsanalyse WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 3 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ Sektor 0 N 1 NNØ 2 ØNØ 3 Ø 4 ØSØ 5 SSØ 6 S 7 SSV 8 VSV 9 V 10 VNV 11 NNV Sum Ruhedsbaseret energiproduktion [MWh] 723, , , , , , , , , , ,9 768, ,5 -Reduktion pga. lægivere [MWh] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 18,0 0,4 21,9 +Forøgelse pga. bakker [MWh] 2,2 1,3-1,5-3,9 0,4 4,7 8,9 5,6-7,5-7,8 3,8 3,8 10,1 -Reduktion pga. Skyggevirkning [MWh] 0,0 0,0 0,0 258, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 640,5 900,0 0, ,0 Resulterende energiproduktion [MWh] 725, , , , , , , , , , ,7 771, ,7 Specifik energi [kwh/m²] 938 Specifik energi [kwh/kw] Reduktion pga. lægivere [%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,05 Forøgelse pga. bakker [%] 0,3 0,1-0,1-0,2 0,0 0,3 0,3 0,1-0,1-0,1 0,1 0,5 0,02 Reduktion pga. Skyggevirkning [%] 0,0 0,0 0,0 10,4 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,1 33,4 0,0 7,08 Udnyttelse [%] 38,5 37,7 32,6 35,2 25,7 37,3 37,9 33,0 32,2 29,3 23,3 37,3 31,7 Driftstid [Timer/år] Fuldlast ækvivalent [Timer/år] Energi som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Årlig energiproduktion Skyggevirkning Indflydelse fra bakker og lægiver som funktion af sektor Energi [MWh/år] N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S Sektor SSV VSV V VNV NNV Bakke Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

15 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. PARK - Effektkurveanalyse Beregning: BølåVindmølle: 1 - VESTAS V80-2.0MW !O! Mode 0, Navhøjde: 60,0 m Navn: Mode 0 Kilde: Manufacturer Kilde/dato Oprettet af Oprettet Ændret Stopvindhastighed Effektregulering Ct-kurvetype [m/s] EMD ,0 Hældning Brugerdefineret Estimated power curve based on item n V HP-kurve sammenligning - Bemærk: For standard luftmassefylde og weibull k parameter = 2 WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 4 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ Vmiddel [m/s] HP-værdi [MWh] VESTAS V80-2.0MW !O! Mode 0 [MWh] Checkværdi [%] Tabellen viser sammenligningen mellem årlig energiproduktion beregnet på basis af simplificerede "HP-Kurver" som antager at alle møller kører nogenlunde ens - kun specifik effekt (kw/m^2) og enkelt/dobbelt generator eller stall/pitch bestemmer de beregnede værdier. Produktioner er uden parktab. For flere detaljer, spørg Energistyrelsen om projektrapport J.nr / , eller se WindPRO manual kapitel Metoden er forbedret i EMD rapporten "20 Detailed Case Studies comparing Project Design Calculations and actual Energy Productions for Wind Energy Projects worldwide", jan Anvend tabellen til at se om den givne effektkurve er rimelig - hvis checkværdien er mindre end -5%, er effektkurven sandsynligvis for optimistisk pga. usikkerhed i effektkurvemålingen. Effektkurve Oprindelige data fra Windcat, Luftmassefylde: 1,225 kg/m³ Vindhastighed Effekt Ce Vindhastighed Ct-kurve [m/s] [kw] [m/s] 4,0 66,0 0,33 4,0 0,86 5,0 156,0 0,41 5,0 0,84 6,0 285,0 0,43 6,0 0,84 7,0 467,0 0,44 7,0 0,84 8,0 706,0 0,45 8,0 0,84 9, ,0 0,45 9,0 0,82 10, ,0 0,43 10,0 0,77 11, ,0 0,40 11,0 0,68 12, ,0 0,36 12,0 0,56 13, ,0 0,29 13,0 0,40 14, ,0 0,24 14,0 0,31 15, ,0 0,19 15,0 0,25 16, ,0 0,16 16,0 0,20 17, ,0 0,13 17,0 0,17 18, ,0 0,11 18,0 0,14 19, ,0 0,09 19,0 0,12 20, ,0 0,08 20,0 0,10 21, ,0 0,07 21,0 0,09 22, ,0 0,06 22,0 0,08 23, ,0 0,05 23,0 0,07 24, ,0 0,05 24,0 0,06 25, ,0 0,04 25,0 0, Effektkurve Data anvendt i beregning Effekt, Cp og Energi som funktion af Vindhastighed Data anvendt i beregning, Luftmassefylde: 1,244 kg/m³ Ny WindPRO metode (justeret IEC metode, bedre til at matche turbinekontrol) <ANBEFALET> Vindhastighed Effekt Ce Interval Energi Akk. energi Relativ [m/s] [kw] [m/s] [MWh] [MWh] [%] 1,0 0,0 0,00 0,50-1,50 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,00 1,50-2,50 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,00 2,50-3,50 9,2 9,2 0,2 4,0 67,8 0,34 3,50-4,50 60,9 70,1 1,4 5,0 159,3 0,41 4,50-5,50 157,0 227,2 4,6 6,0 290,6 0,43 5,50-6,50 277,9 505,1 10,3 7,0 475,5 0,44 6,50-7,50 415,7 920,8 18,8 8,0 718,1 0,45 7,50-8,50 546, ,9 30,0 9, ,3 0,45 8,50-9,50 638, ,6 43,0 10, ,2 0,43 9,50-10,50 667, ,4 56,7 11, ,9 0,40 10,50-11,50 621, ,1 69,4 12, ,4 0,35 11,50-12,50 510, ,9 79,8 13, ,8 0,29 12,50-13,50 372, ,7 87,5 14, ,0 0,23 13,50-14,50 249, ,1 92,6 15, ,0 0,19 14,50-15,50 157, ,2 95,8 16, ,0 0,16 15,50-16,50 94, ,5 97,7 17, ,0 0,13 16,50-17,50 54, ,5 98,8 18, ,0 0,11 17,50-18,50 29, ,0 99,4 19, ,0 0,09 18,50-19,50 15, ,4 99,7 20, ,0 0,08 19,50-20,50 7, ,0 99,9 21, ,0 0,07 20,50-21,50 3, ,7 99,9 22, ,0 0,06 21,50-22,50 1, ,3 100,0 23, ,0 0,05 22,50-23,50 0, ,1 100,0 24, ,0 0,05 23,50-24,50 0, ,4 100,0 25, ,0 0,04 24,50-25,50 0, ,5 100,0 0,5 0,4 Effekt- og Cp-kurve Ce Ct 1 0,8 Effekt [kw] ,3 0,2 0,6 0, ,1 0, Vindhastighed [m/s] Vindhastighed [m/s] WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

16 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 PARK - Vinddata analyse Beregning: BølåVinddata: A - Bølå beregning; Navhøjde: 60,0 Placeringskoordinater UTM ED50 Område: 32 Øst: Nord: Vindstatistikker DK DANMARK '07.wws Landsdelskorrektion 1,00 Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Weibull data WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 5 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ Nuværende placering Reference: Ruhedsklasse 1 Sektor A- Vindhastighed k- Fordeling A- k- Fordeling parameter parameter parameter parameter [m/s] [m/s] [%] [m/s] [%] 0 N 5,41 4,81 1,803 3,6 6,08 1,820 3,5 1 NNØ 5,64 5,02 1,787 5,3 6,47 1,885 5,2 2 ØNØ 5,76 5,19 1,533 6,5 6,49 1,540 6,4 3 Ø 6,84 6,06 2,303 7,8 7,68 2,331 7,7 4 ØSØ 7,33 6,49 2,295 8,9 8,10 2,331 8,9 5 SSØ 6,47 5,74 1,979 5,5 6,80 2,006 5,5 6 S 6,56 5,81 2,064 8,8 6,69 2,075 8,7 7 SSV 8,16 7,22 2,182 12,7 8,32 2,183 12,6 8 VSV 8,96 7,95 2,428 16,0 9,09 2,425 16,0 9 V 9,00 7,98 2,404 13,7 9,19 2,408 13,8 10 VNV 7,22 6,40 2,049 7,0 8,17 2,091 7,4 11 NNV 5,20 4,65 1,658 4,0 5,99 1,668 4,2 Alle 7,43 6,58 2, ,0 7,88 2, ,0 Weibull fordeling Energi rose (kwh/m²/år) 11 Reference Nuværende placering 10 9 NNV N NNØ Fordeling [%] VNV V Vindhastighed [m/s] VSV SSV SSØ 500 ØNØ Ø ØSØ Reference: A=7,88;k=2,063;Vmiddel=7,0 m/s Nuværende placering: A=7,43;k=2,014;Vmiddel=6,6 m/s S Middel vindhast. (m/s) Fordeling (%) Reference Nuværende placering Reference Nuværende placering NNV N 8 NNØ NNV N 15 NNØ VNV 6 4 ØNØ VNV 12,5 10 7,5 ØNØ 2 5 2,5 V Ø 8 V 2,5 5 7, ,5 15 Ø VSV ØSØ VSV ØSØ SSV SSØ SSV SSØ S S WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

17 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 PARK - Vindmølleafstande Beregning: Bølå Vindmølleafstande Z Nærmeste mølle Z Vandret afstand Afstand i rotordiametre [m] [m] [m] 1 20,7 2 21, ,8 2 21,2 3 21, ,8 3 21,7 2 21, ,8 4 22,2 5 22, ,8 5 22,7 4 22, ,8 6 23,2 7 23, ,8 7 23,7 6 23, ,8 8 24,2 7 23, ,8 9 20, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,8 Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. Ny mølle WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 6 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ Målestok 1: Eksisterende vindmølle Terrændata WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

18 Projekt: Bølå, Aabenraa Kommune_26 PARK - Kort Beregning: Bølå Beskrivelse: EMD International A/S (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan EMD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, som følge af unøjagtigheder, begrænsninger eller fejl i de anvendte modeller og software. Ved eventuelle krav, som følge af denne konsulentopgave, vil EMD s ansvar for eventuelle skader, uanset form, højst kunne beløbe sig til størrelsen af det aftalte honorar for konsulentopgaven. En separat rådgiverforsikring med udvidet forsikringsdækning kan aftales særskilt. Omkostningerne for en sådan rådgiverforsikring afholdes af kunden. WindPRO version Jun 2010 Udskrevet/Side :35 / 7 Brugerlicens: EMD International A/S Niels Jernesvej 10 DK-9220 Aalborg Ø Thomas / Beregnet: :11/ km Kort: Sønderborg 1211, Udskriftsmålestok 1: , Kortcentrum UTM ED50 Område: 32 Øst: Nord: Ny mølle Eksisterende vindmølle Terrændata Lægiver WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf , Fax ,

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Tjørntved, Sorø, DANMARK 4,6 MW Vindmølleprojekt 2 x Siemens SWT-2,3-93m, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 2 Siemens SWT-2,3-93m vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund. Kunde: EMD:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Lejbølle, Langeland, DANMARK 9-1 MW vindmøllepark 3 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde 4 stk. Siemens SWT-3.0MW, 79,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller (SWT-3.0MW) illustreret

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Katrineholms piber, Næstved kommune, DANMARK 9,2 MW vindmøllepark 4 stk. Siemens SWT-2.3-93, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Rudmose, Videbæk kommune, DANMARK 7,2 MW vindmøllepark 4 stk. Vestas V9-18kW, 8 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De fire nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 22, 28

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Gamst, Vejen kommune, DANMARK 2,55 MW vindmøllepark 3 stk. Vestas V52-85kW, 54 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De tre nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: oktober 1, 28 Wind1

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING Tåsinge, Søby, Svendborg kommune, DANMARK 4,6 MW vindmøllepark 2 stk. Siemens SWT-2.3-93, 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONS BEREGNING De to nye møller illustreret med Google Earth. Kunde: EMD: Dato: december

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-kjern Kommune 3. december 13 Best Energy A/ Heimdalsvej A 7 Grindsted Tlf / Fax 7 7 7 best@best-energy.dk www.best-energy.dk Alternativ placering af møller ved Hoven I forlængelse af tidligere

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING

ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup, Viborg kommune, DANMARK 3 x Siemens SWT 3.0 MW - 101, nav: 89.5 m Rev.2 ENERGIPRODUKTION, STØJ, LAVFREKVENT STØJ OG SKYGGEKAST BEREGNING Gammelstrup møllepark illustreret med Google Earth

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING , Billund kommune, DANMARK 9 MW Vindmølleprojekt 4 x Vestas V90 3MW 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 4 Vestas V90-3MW vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 24-07-2014 13:00 / 1. DECIBEL - Hovedresultat. Beregningsresultater DECIBEL - Hovedresultat Beregning: N117-3,0 + 4 eks møller normal Støjberegningsmetode: Dansk 2011 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING Ovnbøl, Varde,, DANMARK 12 MW Vindmølleprojekt 4 x Siemens SWT 3,0 MW/101 Ø 89,5 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING 4 Siemens SWT- -3,0-101 vindmøller illustreret med Google Earth som baggrund Kunde:

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Anmeldelse om Vindmølleprojekt

Anmeldelse om Vindmølleprojekt Anmeldelse om Vindmølleprojekt Projekt Stakroge Vindmølleområde T22 ved Stakroge i Herning Kommune Tre af de nye møller ses sammen med de eksisterende møller / / Mobil: +45 2688 0027 / E-mail: te@esmannenergy.dk

Læs mere

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web...

file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... file://c:\documents and Settings\beklk\Lokale indstillinger\temp\notes44cf09\~web... Page 1 of 1 22-01-2013 Vindmøller i nyt område cob Sehested til: beklk 06-01-2013 20:09 Vis detaljer Historik: Beskeden

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer.

Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. Dejbjerg, Ringkøbing-Skjern, DANMARK 82,5 MW Vindmølleprojekt 25 x 3,3 MW ca. 91,5m nav, knap 150m totalhøjde Projektforslag med produktions, støj og skyggeberegning samt visualiseringer. De 25 møller

Læs mere

GK Energi - Ren energi for fremtiden...

GK Energi - Ren energi for fremtiden... GK Energi - Ren energi for fremtiden... Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Nyrup Mark d. 22. maj 2012 Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Vålse I forbindelse med den igangværende idefase

Læs mere

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde

Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Beregningsopfølgning for 4 husstandsvindmøller på Djursland 6kWThymøller,7,1mrotordiameterog21,4mnavhøjde Af Per Nilesen v.0 1-8-2013 Indholdsfortegnelse: Resultat/opsummering:...1 Baggrund...2 Datagrundlaget...2

Læs mere

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden?

Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Holder produktionsberegningerne i virkeligheden? Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny verdensrekord! Hej, Näsudden 2 har haft världsrekordet länge. Jag har alltid, då jag träffar vindkraftfolk

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Online WAsP. Projekteringsværktøj for husstandsmøller. Et nyt initiativ fra DTU og EMD Projekteringsværktøj for husstandsmøller Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD til beregning af energiproduktion, støjemission og økonomiske nøgletal for små og mellemstore vindmøller Projekteringsværktøj

Læs mere

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej

Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet Knaplundvej 26-01-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for mølleprojekt ved vej Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på hurtig igangsætning for mølleplanlægningen ved området betegnet

Læs mere

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller

Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Lokale vindressourcer, vindforhold og potentiale for de små vindmøller Per Nielsen International A/S (Ltd.), www.emd.dk 1 Vind ressourcen i Danmark er kortlagt detaljeret og beregnet for højderne 25, 45,

Læs mere

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer.

Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Samsø Havmøllepark Foreløbig produktionsvurdering af 4 alternative placeringer. Ole Rathmann Afd. for Vindenergi og Atmosfærefysik Forskningscenter Risø December 1998 1. BAGGRUND. Denne rapport indgår

Læs mere

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater

WindPRO version 2.8.406 Beta jan 2012 Udskrevet/Side 23-01-2012 11:37 / 1. DECIBEL - Main Result. Beregningsresultater DECIBEL - Main Result DANSKE REGLER FOR STØJBEREGNING. The calculation is based on the "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the Danish Environmental Agency. Støjbelastningen fra vindmøller

Læs mere

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola.

Bilaga 9. Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Bilaga 9 Fotomontage gjorda från Varbergs fästning i Varberg, Bua på Väröhalvön, Mönster på Onsalahalvön, Näsbykrok samt Åsa Folkhögskola. Projekt: Beskrivelse: Fotograf: Boel Ferm, Särö VISUAL - Hovedresultat

Læs mere

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter).

Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Per Nielsen 05-07-2006 Page 1 of 12 Hvad koster vindmøllestrøm i Danmark medio 2006 (nye projekter). Af Per Nielsen, EMD International A/S. Baseret på de nyligt indgåede kontrakter for Horns Rev II samt

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord:

m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: Nord: SHADOW - Fotland NK grå Fil: 45991220.jpg 03.10.2012 11:15 / 1 0 250 500 750 1000m Kort:, Udskriftsmålestok 1:20 000, Kortcentrum UTM WGS 84 Zone: 32 Øst: 310 609 Nord: 6 512 682 Ny mølle Skyggemodtager

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune

Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 26. februar 2015 Anmodning om genoptagelse af ansøgning om vindmøller ved Knaplund Ringkjøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Genoptagelse af planprocessen for vindmøller ved Knaplund... 3 Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer:

relevante havområde. Det et baseret på 10 års målinger ( ) fra følgende meteorologiske stationer: relevante havområde. et et baseret på 10 års målinger (1987-1996) fra følgende meteorologiske stationer: åstrup (ca 8 km nord for Vejle) (38%) Gniben (på spidsen af Sjællands Odde) (41%) eldringe (Fyn)

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport.

1. Indledning. Vindressourcekort for Danmark. Slutrapport. Slutrapport. Vindressourcekort for Danmark. Vindressourcekort for Danmark. 1 1. Indledning 1 2. Vinddata 2 3. Terrændata 2 3.2. Digitalt ruhedskort. 2 3.3 Digitale højdekurvekort. 4 4. Beregningninger

Læs mere

Beskrivelse af opstillingsscenarier

Beskrivelse af opstillingsscenarier Miljøundersøgelser for vindmøller ved Nørrekær Enge II 17.11.2016 Beskrivelse af opstillingsscenarier Ifm. med miljøundersøgelserne for vindmølleparken Nørrekær Enge II er der behov for at definere de

Læs mere

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd.

EMD International A/S Niels Jernesvej 10 9220 Aalborg Ø, DENMARK tel.: +45 9635 4444 fax: +45 9635 4446 e-mail: emd@emd.dk web: www.emd. Redegørelse vedr. betydning for Nissum Bredning projekt hvis lokalplan 158 gennemføres (forslag om opførelse af 2 Envision møller). Af Per Nielsen Efter henvendelse fra Nissum Bredning vindmøllelaug og

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C

Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1, Århus C Returadresse: Teknik og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg Advokatkompagniet Margrethepladsen 4, Plan 1,4 8000 Århus C DATO 20. februar 2015 SAGSNR. 326-2010-29106 BETJEN DIG SELV www.kalundborg.dk Afgørelse

Læs mere

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc:

Lise Overby Nørgård. AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Fra: Lise Overby Nørgård Cc: Lise Overby Nørgård Fra: AxelA.Petersen@vattenfall.com Sendt: 25. februar 2011 10:36 Til: Lise Overby Nørgård Cc: per.stenholt@vattenfall.com; JesperKyed.Larsen@vattenfall.com Emne: Vindmøllepark Klim;

Læs mere

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project:

WindPRO version 2.6.0.74 Beta Oct 2007 Project: (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller indpro version 2.6..74 Beta Oct 27 Project: PARK - Main Result Calculation: 2 x V8 2M 78m navhøjde ake Model.O. Jensen (RIØ/MD)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S

Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S 15. december 2012 Anmodning om udvidelse af vindmølleområdet Holmen i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af Bent A. Rasmussen Vindmølledrit I/S På lokaliteten Holmen, Vest for Hemmet Indsendt til: Ringkjøbing-Skjern

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD

Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Downloaded from orbit.dtu.dk on: Mar 12, 2017 Projekteringsværktøj for husstandsmøller: Online WAsP Et nyt initiativ fra DTU og EMD Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Accepteret

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent

Terrain ETRS 89 Zone: 32 East North Name of wind Type Wind energy Mean wind speed Equivalent (MD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl det leverede datagrundlag. Ligeledes, kan MD ikke holdes ansvarlig for fejlagtige resultater, Ved eventuelle krav, som følge af denne

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 7. juli 2015 Ansøgning om etablering af nyt vindmølleområde ved Lervad (vest for Hanning) (erstatter tidligere ansøgning fra april 2013) Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Indhold Ansøgning om etablering af ny

Læs mere

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger

Vindpark Øster Børsting. Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger Vindpark Øster Børsting Bilag 7 Vindberegninger og vurderinger (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl Loss&Uncertainty - Hovedresultat Main data for PARK PARK calculation

Læs mere

Sådan kan man regne på husstandsmøller:

Sådan kan man regne på husstandsmøller: Sådan kan man regne på husstandsmøller: Andreas Bechmann (DTU Wind) & Morten Thøgersen (EMD) Danmarks Vindmølleforening, 9/9 2016 Fredericia Sådan kan man regne på husstandsmøller: 1. Beregningsværktøjet

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

Vindmøller ved Hollandsbjerg

Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt forslag Vindmøller ved Hollandsbjerg Projekt holder: Vattenfall Vindkraft A/S Jupitervej 6 6000 Kolding Att.: Jan Vindahl Hermann Tlf.: 27 87 59 80 E-mail: janvindahl.hermann@vattenfall.com Indhold

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013

HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE. Juni 2013 HOVEDFORSLAG VARHEDE HERNING KOMMUNE Juni 2013 INDHOLD Indledning...side 3 Hvem er Wind1 A/S...side 4 Projektbeskrivelse...side 5 Støj- og skyggekastforhold...side 6 Naboer indenfor 6 * totalhøjden...side

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt

Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 32 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg (. samling) EPU alm. del - Bilag Offentligt Beskrivelse: Nærværende beregning er vejledende, og der tages forbehold for evt. fejl og mangler i program 09-09-00 6:08 / og udskrift

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser

Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af IEC61400-1 vindmølle klasser RISØ d. 16 Februar 2004 / ERJ Klassificering af vindhastigheder i Danmark ved benyttelse af 61400-1 vindmølle klasser Med baggrund i definitionen af vindhastigheder i Danmark i henhold til DS472 [1] og

Læs mere

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller

Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød. 19. februar 2015. Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller Allerød Kommune Att.: Jakob Poulsen Bjarkesvej 2 3450 Allerød 19. februar 2015 Bemærkninger til hørringsvar på naboorientering om hustandsvindmøller på Lillerød Renseanlæg Allerød Kommune har sendt Forsyningens

Læs mere

Nyt vindenergi indeks for Danmark

Nyt vindenergi indeks for Danmark Nyt vindenergi indeks for Danmark Af Per Nielsen, EMD februar 2004 Nyt vindenergi indeks for Danmark... Af Per Nielsen, EMD februar 2004... Data kilder... Beregningsmetode(r)...2 Beregning af vindindeks

Læs mere

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark.

Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Lemvig kommune Aalborg d. 16-9-2013 Teknik og miljø Att: Anja Mauritsen teknik@lemvig.dk Indsigelse vedr. forslag til lokalplan nr. 165 for et vindmølleområde ved Volder Mark. Indhold Opsummering...1 Baggrund...2

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)].

Citation (APA): Bechmann, A. (2015). Produktionsvurdering [Lyd og/eller billed produktion (digital)]. Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 08, 2017 Produktionsvurdering Bechmann, Andreas Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication Citation (APA): Bechmann, A. (2015).

Læs mere

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5

WindPRO version 2.7.473 jun 2010 Printed/Page 20-01-2011 12:40 / 1. DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe 5 Kappel_2010_rascl DECIBEL - Main Result Calculation: Final Noise - Final NSA update of gottesgabe WindPRO version 2..43 jun 10-01-11 12: / 1 Kraftværksvej 3 DK-000 Fredericia 11 11 Mikkel Windolf - A/S

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S

Per Nielsen. Ny metodik til vindberegning. EMD International A/S Ny metodik til vindberegning Hvordan man ved hjælp af nye vinddata fra Meto Scala modeller vil kunne lave vindberegninger mere præcist fremover. Per Nielsen International A/S www.emd.dk 1 Ny energiberegnings

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer

VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Brugerlicens: Beregnet: 12-11-2015 :49/3.0.629 VISUAL - Hovedresultat Beregning: Illervej 21 Vindmølleplaceringer Vindmølletype Type-generator Effekt, Rotordiameter Navhøjde Afstand til kamera A B C D

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15

Teknisk Notat. Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s. Udført for Miljøstyrelsen. TC-100531 Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 Teknisk Notat Støj fra vindmøller ved andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s Udført for Miljøstyrelsen Sagsnr.: T207334 Side 1 af 15 3. april 2014 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 18.V4.01

LOKALPLAN NR. 18.V4.01 TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 18.V4.01 Opstilling af vindmølle ved Skattebølle, Stoense samt tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2000-2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? I den kommunale planlægning er lokalplanen et

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks

Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Detailanalyser bag justering fra ver.06 til ver.13 indeks Fakta om forringelse af møllernes produktion i tid og inddragelse af Merra og EMD_ConWx model vinddata til kalibrering af vindindeks niveauet.

Læs mere

Vindmøller ved Skiffard

Vindmøller ved Skiffard Vindmøller ved Skiffard Bilag December 2010 Titel: Udgivet december 2010: Udarbejdet af: Forsidefoto: Bilag til miljørapport for vindmøller ved Skiffard Syddjurs Kommune Natur og Miljø Hovedgaden 77 8410

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler

Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler Økonomien i ejerskab (også) set i lyset af de fremtidige afregningsregler VERDENS-REKORD: 1) SWT82,4 2,3 MW: 84,6 GWh 9,7 år, 8750 MWh/år = 3800 Fuldlasttimer 2) V80 2 MW 78,5 GWh 9,8 år, 8000 MWh/år =

Læs mere

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen

NOTAT Dato Dok.nr /16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen NOTAT Dato 23022016 Dok.nr. 36878/16 Sagsnr. 15/7531 Ref. Jørgen Mathiesen FORUDSÆTNINGER FOR KOMMUNENS VINDMØLLEPLAN OG STATUS FOR REALISERING AF VINDMØLLEPLANEN FEBRUAR 2016 Forudsætninger for vindmølleplanen

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Behov for støjmåling ved idriftsættelse

Behov for støjmåling ved idriftsættelse Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring raadhus@rebild.dk Jan Stensballe Blushøjvej 3 6. Maj 2015 Vedr. Vindmølle park vest for Døstrup I forbindelse med et ønske fra Eurowind Project A/S, om at opføre

Læs mere

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller

Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Kriterier for fabrikantdrevne områder til prototypevindmøller Dato: 07.06.10 Kriterier Behov for fabrikantdrevne områder frem til 2020 Hvad skal/bør afprøves på et fabrikantdrevet testområde Beskrivelse

Læs mere

Den rigtige vindkraftudbygning

Den rigtige vindkraftudbygning Den rigtige vindkraftudbygning Anbefaling fra Danmarks Vindmølleforening og Vindmølleindustrien Forudsætninger for udbygningsplanen Realistiske møllestørrelser på land og hav de næste 10 år Forudsætningerne

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Vindressourcekort for Danmark

Vindressourcekort for Danmark Vindressourcekort for Danmark med eksport til GIS-system www.emd.dk Energi- og Miljødata Niels Jernesvej DK-9220 Aalborg Øst tlf. 96354444 fax. 96354446 e-mail: emd@emd.dk web: http://www.emd.dk Januar

Læs mere

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Projekt:

WindPRO version 2.6.1.252 Jan 2009 Projekt: WindPRO version.6..5 n 009 Udskrevet/Side 05.05.0 :8 / Brugerlicens: Beregnet: 05.05.0 :7/.6..5 VISUAL - Hovedresultat Beregning: 5 x E-8/.0MW mølle A Fra fyret B vikvåg kai Målestok :50 000 Kamera C Vindeltrapp

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009

Vindmøllepark på Mejlflak. Ideoplæg juni 2009 Vindmøllepark på Mejlflak Ideoplæg juni 2009 Indhold Forord 2 Udformning af vindmøllepark på Mejlflak 2 Visualiseringer 4 Forord Initiativgruppen for Århusbugtens Vindmøllelaug ved Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer.

Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. Hav-vindmøllepark ved Samsø. Økonomisk vurdering af 4 alternative placeringer. 16. marts 1999E:\EUwind\økonot3.doc 1. Indledning enne økonomiske vurdering er udarbejdet af Green Globe Int. ved Hans Chr.

Læs mere

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist.

Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Placering af vindmøller Denne øvelse er lavet af: Lavet af Martin Kaihøj, Jørgen Vind Villadsen og Dennis Noe. Rettet til af Dorthe Agerkvist. Forudsætninger: funktioner (matematik) og primære vindsystemer

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt

Niels-Peter Mohr Afdelingsarkitekt ra: ent øller Rasmussen ato: 2. sep 200 3.33.56 ST Til: nnie ygind mne: nsøgning om aktindsigt Til nnie ygind ermed fremsendes som ønsket copartner ps s ansøgninger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere