Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009"

Transkript

1 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt 2009 December 2009

2 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger 4 2 Internationale tendenser i vindmøllebranchen 6 Offshore-markedet og tendenserne 8 Virksomhederne klarer sig generelt godt 10 3 Analyse af rådgivningsbranchen Opbygning af nøgletalsanalysen Rentabilitet Nøgletal pr. ansat Indtjening Næsten 17% af virksomhederne er i farezonen 16 4 Analyse af branchen for elektriske systemer Opbygning af nøgletalsanalysen Rentabilitet Nøgletal pr. ansat Indtjening Kun 4% af virksomhederne viste faresignaler for Analyse af branchen for produktion af øvrige dele Opbygning af nøgletalsanalysen Rentabilitet Nøgletal pr. ansat Indtjening Få virksomheder med faresignaler for seneste regnskabsår 26 6 Analyse af branchen for transport og opstilling Opbygning af nøgletalsanalysen Rentabilitet Stigende primært resultat pr. ansat Ingen virksomheder med underskud i Relativ solid branche 30 7 Analysens forudsætninger 31 8 Anvendte hoved- og nøgletal 32 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

4 1. Indledning Deloitte præsenterer hermed en analyse af den økonomiske situation og udvikling inden for underleverandørindustrien til vindmøllebranchen for Analysen indeholder udover den økonomiske analyse en generel opsummeringanalyse af markedstendenserne i vindmøllebranchen på baggrund af analyser fra den globale, amerikanske og europæiske vindenergiorganisation, herunder vores forventninger til fremtiden og generelle strategiske anbefalinger. Vi analyserer situationen for 131 selskaber inden for udvalgte danske underleverandørbrancher til vindmølleindustrien. De analyserede selskaber er alle medlemmer af brancheorganisationen Vindmølleindustrien i Danmark. De 131 selskaber er fordelt således: 30 selskaber inden for rådgivningsbranchen 25 selskaber inden for branchen for elektriske systemer 63 selskaber inden for anden produktion 13 selskaber inden for branchen for transport og opstilling Konklusionen på den økonomiske analyse indikerer, at underleverandørvirksomheder generelt klarer sig godt Virksomhederne har et højt afkast på over 20%, dog med undtagelse af virksomhederne i rådgivningsbranchen, som ligger lavest blandt de 4 analyserede brancher med et afkast af den investerede kapital på kun 6,5%. Ligeledes er det kun rådgivningsbranchen, som har en andel af virksomhederne med et underskud i 2008 på over 13%, og hvor andelen af virksomheder med faretruende regnskabstal er over 8%. Det må dog forventes, at vi kommer til at se en forværring af tallene i 2009 grundet den generelle økonomiske- og finansielle krise. Forventninger til fremtiden og vores generelle anbefalinger Vindmøllebranchen har de seneste år oplevet en betydelig vækst drevet af øget fokus på alternative energiformer og miljørigtige løsninger. De høje vækstrater forventes at forsætte i fremtiden drevet af markeder som fx USA, Kina, Indien og Sydamerika, men også nye teknologier som bl.a. bevirker, at totaløkonomien i havvindmølleparker bliver mere attraktiv. Branchen har historisk været karakteriseret ved en betydelig teknologisk udvikling. Således var den gennemsnitlige vindmølle i 1980 på 30 kw med en rotordiameter på 15m. Med den nuværende teknologi produceres møller op til 5000 kw med en rotordiameter på 115m. Dette betyder store krav til underleverandørernes forandringsparathed og udviklingskompetencer. Det er relevant at kigge nærmere på de makrotendenser, som historisk har haft betydning for vækst og værdiskabelse i vindmøllebranchen. Her kan nævnes: Politisk intervention (subsidieordninger) Energipriser Investeringskalkule (renteniveau og finansieringsvilkår) Energiforbrug Det er vores vurdering, at de langsigtede makrotendenser overordnet set fortsat vil være gunstige for vindmøllebranchen. Det må forventes, at verdens samlede energiforbrug ikke bliver mindre i fremtiden på trods af den aktuelle økonomiske krise, og at energipriserne derfor med en vis sandsynlighed vil forblive på et højt niveau. Med det aktuelle fokus på klima og miljø er det ligeledes svært at forestille sig en væsentlig forringelse af nuværende subsidieordninger til alternativ energi. Renteniveau og finansieringsvilkår er 2 væsentlige ubekendte i den fremtidige udvikling. Svære finansieringsvilkår har været en medvirkende årsag til den begrænsede vækst i nyinstallerede møller i Hvis de forventede høje fremtidige vækstrater skal opnås vil det kræve en forbedret adgang til finansiering af infrastrukturinvesteringer gennem en normalisering af kapitalmarkederne. 4

5 Strategiske overvejelser for underleverandører til vindmølleindustrien Vindmølleproducenterne står overfor en række vigtige strategiske valg, som vil have direkte indflydelse på forretningsvilkårene for underleverandørervirksomhederne. I takt med at tyngden i markedsvæksten skifter til nye markeder kommer vindmølleproducenterne til at foretage flere strategiske valg for at sikre forsyningen af nøglekomponenter. De strategiske valg kan overordnet opsummeres som: Køb af alle komponenter fra underleverandører In-house produktion af nøglekomponenter In-house produktion af alle komponenter Decentral eller central produktion Vi vurderer, at hovedparten af de europæiske vindmølleproducenter vil vælge en strategi, hvor de selv udvikler og producerer nøglekomponenter eller alternativt via strategiske partnerskaber med udvalgte underleverandører forsøger at sikre sig et udviklingsforspring i forhold til de vigtigste nøglekomponenter som nacelle, vinger og gear. Da en stor del af den fremtidige vækst i vindmølleindustrien forventes at komme fra nye markeder uden for Europa vil valget mellem decentral eller central produktion blive endnu mere aktuelt for vindmølleproducenterne i fremtiden. Sammenholdt med kravet om kontinuerlig produktudvikling betyder dette en række strategiske udfordringer og muligheder for danske underleverandørvirksomheder. Baseret på vores analyse og forståelse af vindmøllebranchen er det vores vurdering: at der i fremtiden vil blive stillet store krav til underleverandørernes forandringsparathed og ledelseskompetencer at de overordnede forretningsvilkår også vil være gunstige for branchen i fremtiden at den nuværende økonomiske krise kun i mindre omfang vil påvirke branchens langsigtede værdiskabelse grundet stor samfundsmæssig fokus på miljørigtige energiløsninger og den ressourcemæssige begrænsning af fossile brændstoffer at der vil ske en yderligere konsolidering blandt danske underleverandører for bedre at kunne imødekomme kravet om kontinuerlig produktudvikling at underleverandørerne vil blive mere internationale i takt med, at tyngden i markedsvæksten skifter til nye markeder uden for Europa at branchen vil få hård konkurrence fra nye spillere med base i lavlønslande at det bliver en vigtig fremtidig konkurrenceparameter at kunne tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere både danske og internationale at kontinuerligt fokus på finansiel styring får stor betydning i takt med den øgede internationalisering og håndtering af projekter på tværs af kontinenter og landegrænser. Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

6 2. Internationale tendenser i vindmøllebranchen Opsummeringen af internationale tendenser i vindmøllebranchen er baseret på oplysninger fra den globale (GWEC), amerikanske (AWEA) og europæiske (EWEA) vindenergiorganisation. Den globale efterspørgsel efter vindenergi forventes ifølge den globale vindenergiorganisation at stige med gennemsnitlig 22% fra 2008 til 2013, som betyder, at den installerede kapacitet i gigawatt (GW) forventes at stige med 175% fra 2008 til % 30% 25% 20% 15% 10% Det er især Asien og Nordamerika som forventes at drive væksten frem til 2013, da den gennemsnitlige årlige vækstrate for de 2 regioner forventes at ligge på henholdsvis 25% og 37% fra Derimod forventes vækstraten i Europa ifølge den globale vindenergiorganisation at være på beskedne 12% for samme periode. Grundet den lavere forventede vækst i Europa bliver det vigtigt for underleverandører til vindmølleproducenterne at kunne levere komponenter til blandt andet Asien og Nordamerika, hvis ikke de danske underleverandører skal miste deres ordrer i takt med at vindmølleproducenterne flytter deres produktion ud til markederne uden for Europa med højst forventet fremtidig vækst. Transportomkostninger til fragt af vindmøller er relativt stor, og derfor vil mere og mere af produktionen være koncentreret omkring de steder i verden, hvor efterspørgslen er. Det forventes at de 5 lande med den største vindenergi efterspørgsel i verden i 2012 vil være USA, Kina, Tyskland, Spanien samt Indien, og derfor er det vigtigt, at underleverandørerne i Danmark kan levere produkter og ydelser til disse lande i fremtiden f 2010f 2011f 2012f 2013f 5% 0% Europas andel af installeret kapacitet forventes ifølge den globale vindenergiorganisation at falde fra 55% i 2008 til kun 36% i 2013, som viser at markederne uden for Europa forventes at blive mere vigtige i de kommende år. Figur 1: Markedsestimat Europa for Europa Nordamerika Asien den årlige globale efterspørgsel Nordamerika efter vindenergi RoWorld fordelt på regioner ( f) RoWorld Asien Global vækst i % Kilde: GWEC og Deloitte Global vækst i % Figur 2: Forventet vækst i vindenergiefterspørgslen fordelt på regioner ( f) Kilde: GWEC og Deloitte Europa 12% Nordamerika 25% Asien 37% Sydamerika 57% Australien og New Zealand 27% Mellemøsten og Afrika 36% 6

7 100% 80% 60% 40% 20% Vindmøllebranchen er domineret af få store producenter, hvor de 5 største udgør omkring 64% af det globale marked, hvoraf danske Vestas har en markedsandel på omkring 19% af markedet. Underleverandører til vindmølleproducenterne vil derfor blive ramt hårdt, hvis de mister en af de store producenter som kunder, fx på grund af flytning af produktion til lande med lavere omkostninger, og som er tættere på de fremtidige vækstmarkeder. 0% f 2010f 2011f 2012f 2013f Figur 3: Fordeling af den akkumulerede regionale efterspørg- Nordamerika Europa Europa Nordamerika Asien sel efter vindenergi RoWorld ( f) Asien Kilde: GWEC og Deloitte RoWorld Øvrige; 12% Nordex (GE) 4% Vestas (DK); 19% Goldwind (PRC); 4% Acciona Windpower (ES); 4% Sinovel (PRC); 5% GE Energy (US); 18% Siemens (GE); 7% Suzlon (IND); 7% Enercon (GE); 9% Gamesa (ES); 11% Figur 4: Global markedsandel Global markedsandel baseret på installeret vindenergi turbiner i 2008 baseret på installeret vindenergi i tur biner i Kilde: GWEC og Deloitte Repower; 3% GE; 2% Other; 1% Siemens; 43% Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

8 Øvrige; 12% Offshore-markedet og tendenserne Brugen af offshore-vindparker har adskillige fordele i forhold 4% til vindparker på land, herunder: Vestas (DK); 19% Offshore-markedet forventes ifølge den amerikanske Nordex og (GE) europæiske vindenergiorganisation at være et af de områder, der skal drive den fremtidige vækst Goldwind i vindenergimarkedet, især i Europa, men også i USA. gør, at turbinerne genererer mere (PRC); 4% Der er en kraftigere og mere jævn vind på havet som energi. Den europæiske vindenergiorganisation Acciona Windpower (EWEA) (ES); forventer, at den installerede offshore-kapacitet i Europa vil vok- 4% se fra omkring 1,5 GW i 2008 til 40 GW i 2020, som svarer til en gennemsnitlig årlig vækstrate på 31%. Det vil Sinovel (PRC); 5% svare til, at 17% af den forventede samlede installerede vindenergikapacitet i 2020 vil være offshore, som er en kraftig stigning fra den nuværende andel på omkring 2%. Siemens (GE); 7% Lettere og billigere transport af vindmøllerne. Mulighed for at producere energi tæt på fx store byer med mange mennesker. GE Energy (US); Det skal dog nævnes, at der ligeledes er nogle udfordringer mht. brugen af offshore-vindenergi, herunder: Den amerikanske vindenergiorganisation (AWEA) forventer, at den installerede offshore-kapacitet i USA vil vokse lering af offshore-vindmølleparker kan gøre det svært Høje installationsomkostninger i forbindelse med etab- Suzlon (IND); 7% til 54 GW i 2030, hvilket svarer til, at offshore-kapaciteten forventes at udgøre 18% af den samlede vindenergishore-segmentet i høj grad afhængig af subsidier Gamesa (ES); fra 11% at gennemføre et rentabelt projekt, og derfor er off- Enercon (GE); 9% kapacitet på 293 GW i Dette er en kraftig stigning, da USA på nuværende tidspunkt ikke har nogen staten. offshore vindenergikapacitet installeret. Global markedsandel At baseret der skal på udvikles installeret nye fundamenter, vindenergi turbiner der kan i 2008 installeres på dybere vand, da tendensen er, at offshore-vindenergiturbinerne bliver installeret på dybere vand og længere væk fra kysten, og det kræver udvikling af nye typer af fundamenter til vindmøllerne. Det er herudover dyrt at installere kabler ind til fastlandet. Det globale offshore-vindenergimarked er hovedsageligt domineret af Vestas og Siemens, som i 2008 tilsammen havde en markedsandel på 94% Repower; 3% GE; 2% Other; 1% Siemens; 43% Vestas; 51% 8 Figur 5: Global markedsandel baseret på installeret offshore vindenergi i turbiner i Kilde: Make consulting og Deloitte Global markedsandel baseret på installeret offshore vindenergi turbiner i 2008

9 I dag forskes der i flere forskellige teknologier, afhængig af vanddybden. I takt med at offshore-vindmøllerne rykker ud på dybere vand, vil de dyrere teknologier vinde indpas, såsom det flydende Spar Buoy (HYWIND koncept), som viser potentialet, da den er beregnet til vanddybder på op til 700 meter. Samtidig bliver der arbejdet på at bygge flydende havne som det hollandske Harbour at sea -koncept, som vil åbne op for muligheden for at have mandskab og reservedele i nærheden til at vedligeholde og eventuelt samle møllerne før installationen. Figur 6: Forskellige fundamentteknologier til henholdsvis lavt og dybt vand Kilde: European Wind Energy Association og Deloitte Figur 7: Harbour at sea -konceptet Kilde: og Deloitte Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

10 Virksomhederne klarer sig generelt godt I vores analyse af underleverandørerne starter vi med at fremlægge vores resultater på tværs af de 4 analyserede underleverandørbrancher til vindmølleindustrien, hvorefter vi analyserer de enkelte brancher. De analyserede virksomheder, der er leverandører til vindmøllebranchen har et afkast på over 20%, dog med undtagelse af virksomhederne i rådgivningsbranchen, som ligger lavest blandt de 4 analyserede brancher med et afkast af den investerede kapital på kun 6,5%. Ligeledes er det kun rådgivningsbranchen, som har en andel af virksomhederne med et underskud i 2008 på over 13%, og hvor andelen af virksomheder med faretruende regnskabstal er over 8%. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Figur 8: Afkast af investeret kapital (median) 5% 0% Afkast af investeret kapital (median) Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådgivning Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådgivning 10

11 En af grundene til, at de 3 øvrige brancher; elektriske systemer, produktion af øvrige dele samt transport og opstilling generelt klarer sig godt, kan delvist forklares med at virksomhederne i analysen i højere eller mindre grad er eksponeret mod den lukrative vindmølleindustri, som globalt voksede med hele 29% i 2008 i forhold til Dette billede bliver gentaget i andelen af virksomheder, der både har et lavt afkast af den investerede kapital på under 10% og en soliditet på mindre end 15%, hvor hele 16,7% af virksomhederne i rådgivningsbranchen var i denne kategori i Andelen var derimod under 8% for de 3 andre brancher. 35% 30% 25% 20% Figur 9: Andel af virksomheder med underskud Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådgivning 15% 10% 5% 0% 2008 Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådg 18% Afkast af investeret kapital (median) 16% 14% 12% 10% 8% Figur 10: Andel af virksomheder i farezonen Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådgivning 6% 4% 2% 0% 2008 Transport & opstilling Produktion af øvrige dele Elektriske systemer Rådg Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt Afkast af investeret kapital (median)

12 3. Analyse af rådgivningsbranchen Rådgivningsbranchen inden for vindmølleindustrien er den mindst attraktive branche at operere i i forhold til de 3 andre brancher, da 31% af virksomhederne havde underskud i 2008, og kun 45% af virksomhederne havde overskud i alle årene fra Samtidig er overskudsgraden for medianen den mindste i forhold til de 3 andre brancher, og andelen af virksomheder med faretruende regnskabstal var 16,7% i 2008, da disse virksomheder havde en soliditet under 15% og et afkast af investeret kapital på under 10%. Dette er ligeledes den højeste andel af samtlige analyserede brancher. En del af forklaringen på den store andel af virksomheder med underskud og den generelle lave overskudsgrad skyldes den store andel af små virksomheder med 0-9 ansatte, hvor det kan være svært at få den kritiske masse, der skal til for at generere et overskud. Hele 44% af de små virksomheder med 0-9 ansatte havde underskud i Opbygning af nøgletalsanalysen Rådgivningsbranchen består hovedsageligt af selskaber med færre end 10 ansatte, som udgør over halvdelen af de analyserede selskaber. Antal ansatte I alt 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 7 Antal virksomheder 30 12

13 3.2 Rentabilitet Der er stor forskel på afkastet af investeret kapital for de 25% af rådgivningsvirksomhederne, der klarer sig bedst og de øvrige virksomheder. I 2008 var afkastet af investeret kapital for øvre kvartil 30,2%, hvor den kun var 6,5% for medianen. Dette forhold kan også aflæses i forskellen i overskudgraden mellem de virksomheder, som klarer sig godt og dem, der klarer sig mindre godt. Overskudgraden for medianen er på 2,3% i 2008, hvilket er stort set uforandret fra 2007, og som er den laveste blandt de 4 underleverandørbrancher, der indgår i vores analyse. 50% 40% 30% 20% 10% 0% Figur 11: Afkast af investeret kapital -10% Median Nedre kvartil Øvre kvatil 18% Median Nedre kvartil Øvre kvartil 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% Figur 12: Overskudsgraden Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Analyse af leverandører Øvre til kvartil vindmøllebranchen Markedsnyt

14 3.3 Nøgletal pr. ansat Omsætningen pr. ansat for medianen er relativt uforandret fra og lå i 2008 på 975 t.kr., men derimod steg omsætningen pr. ansat for øvre kvartil til t.kr. i 2008 svarende til en stigning på 72% fra 2007 til Omkostningerne i øvre kvartil er dog steget i takt med omsætningsfremgangen, da det primære resultat pr. ansat var stabilt fra 2007 til Derimod steg det primære resultat pr. ansat for medianen i 2008 i forhold til Figur 13: Omsætning pr. ansat Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvatil 180 Gennemsnit Nedre kvartil Øvre kvartil 160 Investeret kapital ultimo pr. ansat i t.kr Figur 14: Primært resultat pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil 14 Median Nedre kvartil Øvre kvartil

15 3.4 Indtjening I 2008 gav 31% af de 30 selskaber vi har analyseret i rådgivningsbranchen underskud, hvilket er stort set uforandret i forhold til Det er derimod den branche, der leverer til vindmølleindustrien som har den største andel af virksomheder med underskud. Samtidig havde kun 45% af selskaberne overskud hvert år fra Grunden til den høje andel med underskudsgivende virksomheder kan delvist forklares med den relativt store andel af enmandsselskaber blandt de analyserede selskaber. Det er især de små virksomheder med 0-9 ansatte, der har svært ved at generere et overskud, da hele 44% af de små virksomheder havde underskud i % 90% 80% 70% 60% 50% 76% 68% 69% 40% 30% 20% 10% 24% 32% 31% 45% Figur 15: Fordeling af virksomheder med henholdsvis overskud og underskud 0% Overskud alle 3 år Underskud Overskud Overskud Underskud Antak virksomheder med hhv. overskud og underskud Figur 16: Andel af virksomheder med underskud i % 10% 20% 30% 40% 50% Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte

16 3.5 Næsten 17% af virksomhederne er i farezonen 16,7% af virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en soliditet mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. Disse virksomheder bør snarest muligt iværksætte tiltag, som minimum får forbedret indtjeningen på kort sigt ved for eksempel at reducere deres omkostninger og dermed på længere sigt få en højere soliditetsgrad og et højere afkast af investeret kapital. Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 33,3% 46,7% Soliditet Lavere end 15% 16,7% 3,3% Figur 17: Afkast af investeret kapital samt soliditet 16

17 4. Analyse af branchen for elektriske systemer Medianen for afkastet af investeret kapital på 28,8% i 2008 for virksomheder, der leverer elektriske systemer til vindmøllebranchen, er den højeste for samtlige 4 brancher, men er dog faldet fra 35,8% i Det primære resultat pr. ansat for 2008 på 218 t.kr. for medianen er det højeste for samtlige 4 brancher på trods af, at det faldt med 10,3% i 2008 sammenlignet med Dette er et tegn på, at stigningstakten i omkostningerne har været højere end omsætningsfremgangen. Antallet af virksomheder med underskud er steget fra 2007 til 2008 med 8 %-point, men det var stadigvæk kun 12% af virksomhederne i branchen, der havde underskud i 2008, og 80% af samtlige virksomheder havde overskud i perioden fra 2006 til Det er som i rådgivningsbranchen de små virksomheder med 0-9 ansatte, som har sværest ved at generere overskud. Kun 4% af de analyserede virksomheder i branchen havde faretruende regnskabstal i 2008, da disse virksomheder både har en soliditet på mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. Samtidig havde 76% af virksomhederne både et afkast af den investerede kapital på over 10% og en soliditet på over 15%, hvilket tyder på, at det er en attraktiv branche at operere i. 60% 4.1 Opbygning af nøgletalsanalysen Selskaberne i undersøgelsen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Antal ansatte I alt 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 3 Antal virksomheder Rentabilitet Medianen for afkastet af investeret kapital på 28,8% i 2008 for virksomheder, der leverer elektriske systemer til vindmøllebranchen, er den højeste for alle 4 brancher, men er dog faldet fra 35,8% i Samtidig opnåede 25% af de virksomheder, der klarede sig bedst i 2008 et afkast af investeret kapital på over 50%. 50% 40% 30% 20% Figur 18: Afkast af investeret kapital Median Nedre kvartil Øvre kvatil 10% 0% Median Nedre kvartil Øvre kvartil Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt Afkast af investeret kapital

18 Overskudsgraden ligger på 5% for medianen i 2008, som er et fald på 0,5 %-point i forhold til 2007, men branchen for elektriske systemer er stadig i stand til at levere en overskudsgrad, der er over dobbelt så høj som rådgivningsbranchen. 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Figur 19: Overskudsgraden Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Øvre kvartil 18

19 4.3 Nøgletal pr. ansat Branchen for elektriske systemer har en relativt høj omsætning pr. ansat på t.kr. for medianen, som kun bliver overgået af branchen for transport og opstilling af vindmøller. Det primære resultat pr. ansat for 2008 på 218 t.kr. for medianen er det højeste for alle 4 brancher på trods af, at det faldt med 10,3% i 2008 sammenlignet med 2007, hvilket tyder på, at stigningstakten i omkostningerne har været højere end omsætningsfremgangen Figur 20: Omsætning pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil 400 Median Nedre kvartil Øvre kvartil Omsætning pr. ansat i t.kr Figur 21: Primært resultat pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Øvre kvartil Primært resultat pr. ansat i t.kr. Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 96% 96% 88% 80% 4% 4% 12% Overskud alle 3 år 4.4 Indtjening Antallet er virksomheder med underskud er steget kraftigt fra 2007 til 2008 med 8 %-point, men det var stadigvæk kun 12% af virksomhederne i branchen, der havde underskud i 2008, og 80% af samtlige virksomheder havde overskud fra Det er som i rådgivningsbranchen de små virksomheder med 0-9 ansatte, som har sværest ved at kunne generere et overskud, da 25% af virksomhederne med 0-9 ansatte havde underskud i Dette tyder på, at det i branchen er vigtigt at have kritisk masse. Figur 22: Fordeling af virksomheder med henholdsvis overskud og underskud Underskud Overskud Overskud Underskud Antak virksomheder med hhv. overskud og underskud Figur 23: Andel af virksomheder med underskud i % 5% 10% 15% 20% 25% 30% Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte 20

21 4.5 Kun 4% af virksomhederne viste faresignaler for 2008 Kun 4% af de analyserede virksomheder i branchen var i farezonen i 2008, dvs. at disse virksomheder både havde en soliditet på mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. Samtidig havde 76% af virksomhederne både et afkast af den investerede kapital på over 10% og en soliditet på over 15%. Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 20,0% 76,0% Soliditet Figur 24: Afkast af investeret kapital samt soliditet Lavere end 15% 4,0% 0,0% Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

22 5. Analyse af branchen for produktion af øvrige dele Afkastet af investeret kapital for medianen af virksomhederne er stort set uforandret i 2008 på 21,4% i forhold til 2007, hvorimod 25% af virksomhederne, der klarede sig bedst, klarede sig endnu bedre i Medianen for det primære resultat pr. ansat er omkring 23% lavere end for både branchen for elektriske systemer og branchen for transport og opstilling, men ligger dog stadig to en halv gang højere end medianen for rådgivningsbranchen. Andelen af virksomheder med underskud er steget med 5 %-point fra 2007 til 2008, men ligger stadig på kun 13%, og 74% af virksomhederne havde overskud i hele perioden fra 2006 til Det er modsat rådgivningsbranchen og branchen for elektriske systemer virksomhederne med over 50 ansatte, som har den største andel af virksomhederne, der i 2008 havde underskud. 5.1 Opbygning af nøgletalsanalysen Størstedelen af virksomheden i branchen for produktion af øvrige dele til vindmøllebranchen såsom fremstilling af aluminium og glasfiber er virksomheder med mere end 25 ansatte, og samtidig har 33% af virksomhederne i branchen mere end 100 ansatte. Selskaberne i undersøgelsen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Antal ansatte I alt 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 21 Antal virksomheder 63 Kun 4,8% af virksomhederne havde faretruende regnskabstal for Dog er andelen af virksomheder med både højt afkast af investeret kapital og høj soliditet kun på 57,1% i branchen, hvorimod den var på 76,0% og 76,9% for hhv. branchen for elektriske systemer og transport og opstilling. 22

23 5.2 Rentabilitet Afkastet af investeret kapital for medianen og øvre kvartal af virksomhederne er stort set uforandret i 2008 på henholdsvis 21,4% og 41,8% i forhold til Den største ændring er blandt virksomhederne i nedre kvartil, hvor afkastet af den investerede kapital faldt fra 11,2% i 2007 til kun 4,9% i 2008, som kunne tyde på, at der er et udskillelsesløb i gang blandt branchens aktører. Virksomhederne i øvre kvartil har oplevet en stigende overskudsgrad i 2008 i forhold til 2007, hvorimod både medianen og nedre kvartil oplevede et fald i overskudsgraden i 2008 i forhold til året før. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Median Nedre kvartil Øvre kvartil 10% Afkast af investeret kapital Figur 25: Afkast af investeret kapital Median Nedre kvartil Øvre kvatil 8% 6% 4% 2% 0% -2% Figur 26: Overskudsgraden Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Analyse af leverandører Øvre til kvartil vindmøllebranchen Markedsnyt

24 Nøgletal pr. ansat Omsætningen pr. ansat for medianen er den næstlaveste blandt de 4 brancher, men er dog stadig over dobbelt så høj som for rådgivningsbranchen. Medianen for det primære resultat pr. ansat er omkring 23% lavere end for både branchen for elektriske systemer og branchen for transport og opstilling, men ligger dog stadig to en halv gang højere end medianen for rådgivningsbranchen Figur 27: Omsætning pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil 400 Median Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 28: Primært resultat pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Øvre kvartil 24

25 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 91% 92% 87% 74% 9% 8% 13% Overskud alle 3 år 5.4 Indtjening Andelen af virksomheder med underskud er steget med 5 %-point fra 2007 til 2008, men ligger stadig på kun 13%, og 74% af virksomhederne havde overskud i hele perioden fra 2006 til Det er modsat i rådgivningsbranchen og branchen for elektriske systemer virksomhederne med over 50 ansatte, som har den største andel af virksomheder med underskud i Figur 29: Fordeling af virksomheder med henholdsvis overskud og underskud Underskud Overskud Overskud Underskud Antak virksomheder med hhv. overskud og underskud Figur 30: Andel af virksomheder med underskud i % 5% 10% 15% 20% Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Gennemsnit 0-9 ansatte ansatte 50+ ansatte Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

26 5.5 Få virksomheder med faresignaler for seneste regnskabsår Kun 4,8% af virksomhederne har faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både har en soliditet på mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. Dog er andelen af virksomheder med både højt afkast af investeret kapital og høj soliditet kun på 57,1% i branchen, hvorimod den var 76% for branchen for elektriske systemer. Soliditet Højere end 15% Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% 28,6% 57,1% Lavere end 15% 4,8% 9,5% Figur 31: Afkast af investeret kapital samt soliditet 26

27 6. Analyse af branchen for transport og opstilling Omsætningen pr. ansat har været stigende fra 2006 til 2008, og branchen har samtidig den højeste omsætning pr. ansat blandt de 4 analyserede brancher på t.kr. pr. ansat for medianen i Det primære resultat pr. ansat har ligeledes været stigende over hele perioden, hvilket tyder på, at branchen har været i stand til at holde omkostningerne under kontrol i et voksende marked. Ingen af virksomhederne havde underskud i 2008, og 92% af virksomhederne havde overskud i alle 3 år. På trods af sidstnævnte havde 7,7% af virksomhederne alligevel faretruende regnskabstal, da disse virksomheder både havde en soliditet på mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. 6.1 Opbygning af nøgletalsanalysen Der er kun 13 virksomheder med fra branchen for transport og opstilling til vindmøllebranchen, men størstedelen af virksomhederne har over 50 ansatte. Selskaberne i undersøgelsen er fordelt efter størrelse på følgende måde: Antal ansatte I alt 0-9 ansatte ansatte ansatte ansatte ansatte 6 Antal virksomheder 13 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

28 60% 50% 40% 6.2 Rentabilitet Afkastet af den investerede kapital er faldet for både medianen og det øvre kvartil, hvorimod den faktisk er steget for virksomhederne i nedre kvartil fra 2007 til Overskudsgraden har været faldende for både medianen og især for nedre kvartil, men den er steget for de 25% af virksomhederne, der klarer sig bedst i branchen. 30% 20% 10% 0% Median Nedre kvartil Øvre kvartil 12% Afkast af investeret kapital (median) Figur 32: Afkast af investeret kapital Median Nedre kvartil Øvre kvatil 10% 8% 6% 4% 2% 0% Figur 33: Overskudsgraden Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Øvre kvartil 28

29 Stigende primært resultat pr. ansat Omsætningen pr. ansat har været stigende fra 2006 til 2008, og branchen har samtidig den højeste omsætning pr. ansat blandt de 4 analyserede brancher på t.kr. pr. ansat for medianen i Det primære resultat pr. ansat har ligeledes været stigende over hele perioden, hvilket tyder på, at branchen har været i stand til at holde omkostningerne under kontrol i et voksende marked Figur 34: Omsætning pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil 400 Median Nedre kvartil Øvre kvartil Figur 35: Primært resultat pr. ansat Median Nedre kvartil Øvre kvatil Median Nedre kvartil Øvre kvartil Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

30 6.4 Ingen virksomheder med underskud i 2008 Ingen af virksomhederne havde underskud i 2008, og 92% af virksomhederne havde overskud i alle 3 år. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 92% 92% 100% 92% 30% 20% 10% 0% 8% 8% Overskud alle 3 år Figur 36: Fordeling af virksomheder med henholdsvis overskud og underskud Underskud Overskud Overskud Underskud 6.5 Relativ solid branche Antak virksomheder med hhv. overskud og underskud På trods af, at ingen af virksomhederne havde underskud i 2008, havde 7,7% af dem alligevel faretruende regnskabstal, da disse både har en soliditet på mindre end 15% og et afkast af den investerede kapital på under 10%. Dette tal er højere end for branchen for elektriske systemer samt for produktion af øvrige dele, men markant lavere end for rådgivningsbranchen. Afkast af investeret kapital Lavere end 10% Højere end 10% Højere end 15% 15,4% 76,9% Soliditet Lavere end 15% 7,7% 0,0% Figur 37: Afkast af investeret kapital samt soliditet 30

31 7. Analysens forudsætninger Analysens indhold bygger på en række forudsætninger og antagelser. Virksomhederne, der udgør analysens population, bliver udvalgt fra analyse til analyse. De bliver udvalgt med følgende forudsætninger: 1. Er medlem af brancheorganisationen Vindmølleindustrien i Danmark. 2. Eventuelle outliers er blevet fjernet for at ikke at forstyrre det samlede billede. 3. På grund af manglende omsætningstal for de analyserede virksomheder har vi kun været i stand til at udregne overskudsgrad og omsætning pr. ansat for følgende procentdel af populationen fra 2006 til 2008: For 30-40% af virksomhederne i rådgivningsbranchen. For 16% af virksomhederne i branchen for elektriske systemer. For 25-30% af virksomhederne i branchen for produktion af øvrige dele. For 38-46% af virksomhederne i branchen for transport og opstilling. Alle oplysninger er fra offentligt tilgængelige regnskaber. Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

32 8. Anvendte hovedog nøgletal Primært resultat: Årets resultat: Investeret kapital: Resultat før finansielle poster, skat og ekstraordinære poster, men efter afskrivninger. Årets resultat efter skat Balancesum likvider, varekreditorer og hensættelser Afkast af investeret kapital: Primært resultat / investeret kapital primo x 100 Soliditet: Overskudsgrad: Egenkapital / samlet balance Primært resultat / omsætning 32

33 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

34 Kontaktpersoner Generelle kontaktpersoner Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance København Tlf Ulrik Vassing Attest København Tlf Preben Sørensen CSR København Tlf Daniel Moustgaard København Tlf Lokale kontaktpersoner Anders Flou Attest Odense Tlf Ina Dam Konsulentrådgivning Silkeborg Tlf Lars Skovgaard Corporate Finance Århus Tlf

35 Analyse af leverandører til vindmøllebranchen Markedsnyt

36 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private kunder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 140 lande sikrer, at vi kan trække på stærke kompetencer foruden en dybtgående lokal indsigt, når vi skal hjælpe vores kunder overalt i verden. Deloittes mere end medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloittes medarbejdere understøttes af en virksomhedskultur, der fremmer integritet og merværdi til kunderne, en forpligtelse over for hinanden og en styrke gennem forskellighed. De arbejder i et miljø præget af konstant udvikling, udfordrende oplevelser og berigende karrieremuligheder. Deloittes medarbejdere arbejder målrettet på at styrke ansvarlighed, opbygge tillid og sikre positiv indflydelse i deres lokalsamfund. Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsnyt 2013 Indhold 4 6 13 16 18 20 22 24 26 26 28 Indledning Fokus på intern tilpasning Et servicemarked i vækst Analyse af branchen for rådgivning Analyse

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015

Tøjbranchen i Danmark. Eksporten og internethandlen buldrer derudaf. Deloitte 2015 Tøjbranchen i Danmark Eksporten og internethandlen buldrer derudaf Deloitte 2015 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13. Oktober 2013 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2012/13 Oktober 2013 Indhold 3 5 8 11 12 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditet Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07

December Markedsgruppe Transport. Danske speditører. Den økonomiske udvikling 2006/07 December 27 Markedsgruppe Transport Danske speditører Den økonomiske udvikling 26/7 Indhold Indhold Indledning...3 Rentabilitet...5 Resultat...5 Forrentning af egenkapital...6 Fordeling af resultat...6

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac

ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac ectrl vejledning ectrl Afvikling af ectrl på Mac Afvikling af ectrl på Mac De Flere kunder bruger i dag Mac, og i den forbindelse efterspørges muligheden for at kunne afvikle ectrl fra en Mac. ectrl (Axapta)

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark

Analyse af de største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen i Danmark i bygge- og anlægsbranchen i Danmark Nøgletalsanalyse af de 36 største virksomheder indenfor anlæg, byggeri og typehuse Thomas Frommelt, juni 2016 De største virksomheder i bygge- og anlægsbranchen Deloittes

Læs mere

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011

Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud. Deloitte, august 2011 Passion for fashion Modebranchen er i bedring, og flere virksomheder har overskud Deloitte, august 2011 Passion for fashion Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2011/12. Oktober 2012 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 211/12 Oktober 212 Indhold 3 5 8 1 11 14 15 Indledning Rentabilitet Elementer i rentabiliteten Soliditetsgrad Likviditet Speditionsvirksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Introduktion til vindkraft

Introduktion til vindkraft DANSIS-møde 4. oktober 2006 Niels Raben DONG Energy Project Manager, M. Sc. E.E. Section Renewables Disposition DONG Energy og vindkraft Vindkraft et situationsbillede Vindkraft udfordringerne 2 DONG Energy

Læs mere

ectrl Visning og ændring af dimensioner

ectrl Visning og ændring af dimensioner ectrl Visning og ændring af dimensioner - dimensionsafgrænsning - faldende sortering - ændring af dimension fra flere moduler ectrl vejledning Hvis du anvender dimensioner i dit regnskab, er der i ectrl

Læs mere

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt

Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche. August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analyse af de 40 største entreprenørvirksomheder i den danske bygge- og anlægsbranche August 2016, udarbejdet af Thomas Frommelt Analysen er udarbejdet af Thomas Frommelt Partner, statsautoriseret revisor

Læs mere

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007

Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Analyse af vvs-branchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6 Andel

Læs mere

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016

Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar August 2016 Dansk Byggeri bestyrelseskonference Horsens 12. januar 2017 August 2016 Thomas Frommelt Partner i Deloitte, statsautoriseret revisor Statsautoriseret revisor i 2005 Partner i 2008 Leder af Deloittes branchegruppe

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Opsummering af resultaterne 1. Kraftig vækst i omsætningen (36 pct.) 2. Kraftig vækst i eksporten (41 pct.) 3. Pæn vækst i beskæftigelsen (3 pct.) 4. Positive

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Analyse af sikkerhedsbranchen.

Analyse af sikkerhedsbranchen. Analyse af sikkerhedsbranchen. Indhold 3 4 5 6 Resumé Om analysens tilblivelse Forretningskoncepter og aktiviteter Nøgletalsanalyse 7 Beskrivelse af branchen i Danmark 8 Indtjening 11 Branchens pengebinding

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

ERTMS et nyt erhvervseventyr i

ERTMS et nyt erhvervseventyr i ERTMS et nyt erhvervseventyr i Danmark? SANKT ANNÆ PLADS 13, 2. 1250 KØBENHAVN K TELEFON: 7027 0740 FAX: 7027 0741 WWW.COPENHAGENECONOMICS.COM Betydningen af servicedirektivet for væksten i EU DG Enterprise

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien. September 2015

Analyse af leverandører til vindindustrien. September 2015 Analyse af leverandører til vindindustrien September 2015 Indhold 3 4 6 7 8 24 Forord Forbedring/vedligeholdelse af marginer Kundernes behov får stadigt mere fokus Rift om erfaring og kompetencer Leverandøranalyse

Læs mere

Analyse af danske speditører 2004/05.

Analyse af danske speditører 2004/05. Februar 2006 Markedsgruppe Logistik Analyse af danske speditører 2004/05. Den økonomiske udvikling i speditionsbranchen Indledning Indhold Indledning Indledning 2 Resumé og anbefalinger 3 Rentabilitet

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November

Modeanalysen Tøjbranchen i Danmark. 15. November Modeanalysen 2016 Tøjbranchen i Danmark 15. November Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche.

Læs mere

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling

Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Sikkerhedsbranchen Analyse af den økonomiske udvikling Indledning Deloittes markedsgruppe for Real Estate præsenterer for 2. gang en analyse af den økonomiske udvikling i sikkerhedsbranchen. Formålet med

Læs mere

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007

Analyse af elinstallatørbranchen. Udarbejdet oktober 2007 Analyse af elinstallatørbranchen Udarbejdet oktober 2007 Indhold Indhold Indledning...3 Resumé...4 Indtjening Udviklingen i det gennemsnitlige resultat pr. ansat...5 Primært resultat pr. ansat 2002-2006...6

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

VI s Regionsmøde i Ikast

VI s Regionsmøde i Ikast VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Ikast Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Ikast 9.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Hoteller - Markedsnyt 2013

Hoteller - Markedsnyt 2013 Hoteller - Markedsnyt 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og resumé 1 Resumé 1 2 Hotelbranchens situation i Danmark 3 2.1 Økonomisk status 3 2.2 Moms og afgifter 4 3 Nøgletalsanalyse 5 3.1 Indtjening

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015

FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 FairWind Offshore Wind Denmark 7/5-2015 AGENDA KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND SAMMENLIGNINGSANALYSER UDFORDRINGERNE REDUKTION AF LCOE I 2020 GENNEM SPØRGSMÅL KORT PRÆSENTATION AF FAIRWIND OFFSHORE WIND

Læs mere

BRANCHEANALYSE MALERE

BRANCHEANALYSE MALERE BRANCHEANALYSE MALERE Vi er konservative. Vi tjener pengene, inden vi bruger dem, og vi har ingen lån eller kassekredit. Citat fra en BDO-kunde 3 BRANCHEANALYSE MALERE Malerne fastholder omsætningsniveauet

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen

Seminar om finanskrisen. Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen Seminar om finanskrisen Finanskrisen Sådan styrer du gennem krisen På vores seminar får du viden om konkrete værktøjer og initiativer, der kan optimere og beskytte værdierne i din virksomhed. Kriser er

Læs mere

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008

Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 Bo Odgaard (Bodgaard@deloitte.dk) 23. september 2008 1 Definition af en risiko Enhver udvikling, som helt eller delvist vil kunne afholde en virksomhed fra at nå de strategiske målsætninger. Proaktiv Enhver

Læs mere

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16

Skole: EUC Nordvest Dato: 26/ Eksamensnummer: Side 1 af 16 Eksamensnummer: Side 1 af 16 1.1 (5 %) Vurder, hvor i værdikæden Vestas A/S satser på at skabe værdi for kunderne i fremtiden. Vestas A/S satser i fremtiden primært på at skabe værdi for kunderne ved service

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Begrundelser for samarbejde Forskellige samarbejdsmodeller

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Strategiske muligheder og udfordringer med M&A. 15. oktober 2010

Strategiske muligheder og udfordringer med M&A. 15. oktober 2010 Strategiske muligheder og udfordringer med M&A 15. oktober 2010 Introduktion Financial Advisory Services Weidekampsgade 6 2300 Copenhagen S Financial Advisory Services Weidekampsgade 6 2300 Copenhagen

Læs mere

VI s Regionsmøde i Aalborg

VI s Regionsmøde i Aalborg VINDMØLLEINDUSTRIEN VI s Regionsmøde i Aalborg Vindmølleindustrien i global konkurrence og konsekvensen for danske arbejdspladser v/ Birger T. Madsen, BTM Consult ApS - Aalborg 8.Marts 2010 Markeds status

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet

Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Ledelse og kvalitet i bestyrelsesarbejdet Hanne Harmsen Deloitte Consulting Akkrediteringsrådet Styrk arbejdet i bestyrelserne, 17. september 2014 Inputtet udefra Universitetsbaggrund. Forskning og undervisning

Læs mere

September 2013. Analyse af installationsbranchen.

September 2013. Analyse af installationsbranchen. September 2013 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 6 12 15 21 23 28 30 32 39 40 41 42 Indledning Indtjening Omsætning og overskudsgrad Branchens pengebinding Soliditet Afkast af investeret kapital

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Byggesektorens rammevilkår

Byggesektorens rammevilkår Byggesektorens rammevilkår Status og udviklingsmuligheder Carsten Jørgensen, Deloitte Byggepolitisk konference 1. marts 2013 København Formål med analysen At udarbejde en dybdegående beskrivelse og klarlægge

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller

Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Hvor moden er kommunernes økonomistyring? Ulrik Bro Müller Agenda Økonomifunktionen skal understøtte den strategiske økonomistyring som grundlag for effektive kommuner Vi mener, at økonomifunktionen skal

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008

Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Danske Speditører Den økonomiske udvikling 2008 Markedsgruppe Transport - Januar 2010 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Rentabilitet... 6 Elementer i rentabiliteten... 10 Soliditetsgrad... 12 Likviditet...

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Den individuelle sparring Formålet har været at sætte fokus på det væsentligste for

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017

Tøjbranchen i Danmark. Deloitte 2017 Tøjbranchen i Danmark Deloitte 2017 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udviklingen i den danske tøjbranche. Denne analyse

Læs mere

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015

Analyse af Installationsbranchen Oktober 2015 Analyse af Installationsbranchen 214 Oktober 215 2 Installationsanalysen 215 Indholdsfortegnelse 3 Indhold 5 Indledning 6 Elementer i en sund installationsvirksomhed 9 Indtjening 13 Omsætning 14 Overskudsgrad

Læs mere

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013

Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Analyse af leverandører til vindindustrien Markedsudvikling 2013 Indhold 3 4 Forord Analyse af leverandører til vindindustrien 5 Positiv historisk udvikling 6 Indtjeningsevnen er stærkt svingende på tværs

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien

Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien Branchestatistiskfor S ikkerhedsbranchenog Vagt-ogS ikkerhedsindustrien U dgivelsesår215 Branchestatistik S ikkerhedsbranchensam tvagt-og S ikkerhedsindustrien(vs I)harvalgtatudsendeet spørgeskem atilderesm

Læs mere