Orientering om AP NetLink

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om AP NetLink"

Transkript

1 Orientering om AP NetLink for ledere omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening OrienteringNetlink2006.version 2

2 INDHOLDSFORTEGNELSE side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt til AP NetLink? 2 2. Hvor meget bliver der indbetalt? 2 3. Jeg har en pensionsordning i forvejen, hvad med den? 2 4. Hvordan sammensættes opsparingen? 3 5. Hvordan ændrer jeg mine investeringer? 5 6. Hvordan kan min forsikringsdækning sammensættes? 6 7. Hvordan er min forsikringsdækning ved invaliditet 8 8. Hvordan er min forsikringsdækning ved dødsfald 9 9. Hvem skal have udbetalingen ved død? Hvor meget skal jeg betale i vederlag? Hvad med bonus? Hvad med skatten? Hvilke papirer modtager jeg fra AP Pension? Hvilken service kan jeg forvente? Hvilke helbredsoplysninger skal jeg afgive? Hvad sker, hvis jeg går på orlov? Hvilke muligheder har jeg ved fratrædelse? Hvad sker, hvis jeg dør eller mister erhvervsevnen? Hvordan udbetales min pension? 18 1

3 Denne orientering om AP NetLink giver dig svar på mange af de spørgsmål, som du måske har om din pensionsordning. Hvis du alligevel mangler svar på nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundegruppe 1, tlf. nr De fuldstændige regler fremgår af forsikringsbetingelserne. Hvis vi ikke hører fra dig, og du i øvrigt opfylder kriterierne for indtrædelse i AP NetLink, udsteder vi en standard pensionsoversigt til dig, hvilket du kan læse mere om under punkt 6 og 20 (se indrammede tekster). Beløbsgrænser, som er nævnt i denne orientering, gælder for Dine aktuelle forsikringsdækninger kan du se på eller på din pensionsoversigt. AP Pension tilbyder via AP NetLink helt nye og unikke muligheder for firmabaseret pensionsopsparing. Du bestemmer langt hen ad vejen selv, hvor og hvordan dine penge skal investeres. Om valget falder på obligationer, aktier eller en kombination afhænger af din situation. Det primære er, at valget nu er dit. 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt til AP NetLink? Som leder omfattet af overenskomsten mellem Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, bliver du tilmeldt AP NetLink straks ved ansættelsen, hvis du er fyldt 18 år. Hvis du er fyldt 60 år, skal du på grund af reglerne i pensionsbeskatningsloven indtræde i AP NetLink på særlige vilkår, og AP Pensions konsulenter vil i den forbindelse hjælpe dig med at sammensætte pensionsordningen. 2. Hvor meget bliver der indbetalt? Der skal betales et pensionsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn. Af denne del betaler du selv 5 pct. af din løn. Når prisen for arbejdsmarkedsbidrag og forsikringsdækninger er fratrukket, vil resten af bidraget blive anvendt til investering i fondsandele med den indbetalingsprofil, som du har valgt. Vederlagene bliver fratrukket i opsparingsværdien. 3. Jeg har en pensionsordning i forvejen, hvad med den? Hvis du har en pensionsordning i forvejen og ønsker at få overført opsparingen til AP NetLink, vil AP Pension rådgive dig om, hvordan det kan gøres. Opsparingen kan normalt overføres efter fradrag af handelsomkostninger og gebyr, når det sker i forbindelse med jobskifte. 2

4 4. Hvordan sammensættes opsparingen? Gennem AP NetLink kan du investere i eksterne opsparingsfonde hos en række af de mest anerkendte fondsforvaltere. Der er 3 overordnede metoder som du kan vælge, når du skal investere din pensionsopsparing: 1) AP Pension klarer tingene Du kan vælge en af vores udløbsfonde, hvor risikoen er tilpasset til dit pensioneringstidspunkt. Hvis du f.eks. går på pension i år 2038, kan du vælge UdløbsFond 2038 og dermed sørger AP Pension for at tilpasse din risiko løbende. 2) Vi gør det i fællesskab Du kan vælge en af vores profilfonde - AP Profil 35, AP Profil 25, AP Profil 15 og AP Profil 7. Vi anbefaler, at man vælger AP profil 35, hvis der er mindst 35 år til pensionering og tilsvarende 25,15 og 7 år for de øvrige profilfonde. Men risikoen i fondene er nogenlunde konstant, og du skal derfor selv omlægge din investering, når du nærmer dig pensioneringstidspunktet. 3) Du klarer det hele selv Vi tilbyder et bredt udvalg af fonde, hvis du selv har lyst til at sammensætte fondene, så investeringen passer til dig. En nærmere beskrivelse fremgår af de vedlagte bilag. Merafkast Investeringsforeningerne bortset fra Sparindex - udbetaler en rabat, når AP Pension investerer kundernes pensionsopsparing i de enkelte fonde. Det skyldes, at AP Pension opsamler alle kundernes handler til én transaktion pr. dag. Denne storkunderabat er merafkast, som bliver udloddet og anvendt på kundernes pensionsordninger i de pågældende fonde. Det svinger fra fond til fond, hvor ofte merafkastet opgøres. AP Fonden og AP FlexFond Du kan også vælge at investere i AP Pensions egne fonde AP Fonden og AP Flex- Fond. Renten i disse fonde følger pt. den almindelige depotrente for AP Pension. Opsparing i AP Fonden og AP FlexFond forrentes pt. med AP Pensions beskattede depotrente, som udgør 5 pct. p.a. i Rentetilskrivningen sker hver måned. Hvis det viser sig, at de økonomiske forudsætninger for depotrenten ændres væsentligt, kan depotrenterne blive justeret. Det gælder både depotrenterne i 2006 og i fremtiden. 3

5 Opsparing, som placeres i AP Fonden kan ikke senere flyttes ud af fonden. I AP FlexFond kan du derimod købe og sælge andele dagligt. Du skal være opmærksom på, at der er flere vederlag i AP FlexFond. I AP Fonden og AP FlexFond garanteres en årlig forrentning før pensionsafkastskat på 1,85 pct. af opsparingen efter fradrag af prisen for rentegarantien. Renten nedsættes, hvis Finanstilsynet nedsætter den maksimale grundlagsrente. Den nævnte rentegaranti vil fortsat gælde for det beløb, der er opsparet på tidspunktet for nedsættelsen af grundlagsrenten. Prisen for rentegarantien udgør 0,15 pct. af opsparingen, som fratrækkes med 1/12 hver måned. Prisen for rentegarantien kan ændres. Indbetalingsprofil Før vi investerer dine pensionsindbetalinger i fonde, skal du fastlægge din indbetalingsprofil (opsparingsbidragets fordeling på fonde). Indbetalingsprofilen bestemmer, hvordan bidraget fordeles på indbetalingstidspunktet. I Mejeribrugets ledere og funktionærers pensionsordning skal mindst 66,67 pct. af opsparingsbidraget placeres i AP Fonden, mens resten frit kan placeres i de eksterne fonde. Opsparing, der er placeret i AP Fonden, kan ikke flyttes fra AP Fonden til eksterne fonde. Hvis intet andet er aftalt, bliver 66,67 pct. af opsparingsbidraget placeret i AP Fonden, og resten bliver placeret i AP Kontant. Ved overførsel af værdi fra bestående AP Policer, kan op til en tredjedel af værdien placeres i eksterne fonde. Opsparingsprofil Efterhånden som du opbygger din opsparing, kan du vælge at investere din opsparing i andre fonde end dem, som du anvender til de løbende indbetalinger, eller måske ønsker du, at din opsparing skal omfordeles, så den ligner det forhold som du har angivet i indbetalingsprofilen. Hvis du ønsker dette, skal du fastlægge en opsparingsprofil (opsparingens fordeling på fonde), således at du har to profiler, en for nye bidrag og en for eksisterende opsparing. Hvis du afgiver en handelsordre, der vil medføre, at AP Fondens opsparing bliver reduceret ved gennemførelse af handelsordren, vil din handelsordre blive korrigeret. Korrektionen vil bestå i, at den afgivne handelsordre for eksterne fonde reduceres forholdsmæssigt, jf. nedenstående eksempel. 4

6 Eksempel ved handel via Nuværende opsparingsprofil dag 1 Ønske om ny opsparingsprofil dag 1 Faktisk opsparingsprofil inden handel dag 2 Ny opsparingsprofil efter handel dag 2 AP Fonden 60% 70% 82% 82% Ekstern fond 1. 20% 10% 2% 6% Ekstern fond 2. 20% 20% 16% 12% 5. Hvordan ændrer jeg mine investeringer? I forbindelse med etablering af din AP NetLink ordning skal du gå ind på og bestille din personlige adgangskode, som er din direkte adgang til din pensionsordning. Her kan du løbende ændre din indbetalings- og opsparingsprofil. Hvis du ønsker at ændre din investeringsprofil, skal du angive den ønskede procentfordeling ud for de enkelte fonde. Herefter kan du gå over i ordrebogen og se dine udestående handler. Handler som er afgivet inden kl , vil blive ekspederet cirka kl den efterfølgende dag. Handelsforløb Aktivitet i handelsdøgnet Periode Der kan indlægges handler indtil klokken 24.00* 06.00* Købs- og salgsordrerne registreres AP Pension foretager handelsafvikling til aktuel markedskurs. Ca Du kan se at handlen er effektueret til aktuel kurs Ca Der kan igen handles *Indtil kl kan handlerne annulleres. Hvis du har udestående handelsordrer fra dagen i forvejen, kan du først handle igen fra kl Ud over at foretage handler på kan du også få andre oplysninger om AP NetLink: Fondsanalyse AP Pension samarbejder med Morningstar, som siden 1984 har opbygget en global, markedsledende og anerkendt position som udbyder af investeringsinformation. Her har du mulighed for at få en samlet, uvildig og objektiv information om din nuværende investeringssammensætning. Du har også mulighed for at oprette testporteføljer, modtage nyhedsbreve m.v. Fondsoversigt Hvis du klikker på fondene, kan du via AP Pensions samarbejde med Morningstar få beskrivelser, ratings, historisk afkast m.v. på fondene. 5

7 Dækningsoversigt På dækningsoversigten kan du se de samlede forsikringsdækninger og den opsparingsværdi, som du har i AP NetLink. Det er den øjeblikkelige værdi, som angives ved pensionering. Depotopgørelse Depotopgørelsen viser indtægter, udgifter og opsparingsværdien. Betalingsaftale Oversigten viser betalingsoplysningerne for din pensionsordning. Investeringsoversigt Du kan se en oversigt over dine samlede pensionsinvesteringer fordelt på de forskellige valgte fonde. Vederlag Oversigten viser de gældende vederlag på din pensionsordning. Hvis du ikke kan gøre brug af har du mulighed for at ændre din investeringsprofil enten via brev eller fax. Dette skal ske på en særlig blanket, som du kan bestille hos AP Pension eller hos din arbejdsgiver. Du skal være opmærksom på, at handler ikke kan blive ekspederet lige så hurtigt, som hvis du anvender internettet. Det vil tage en dag ekstra at ekspedere en handelsordre afgivet via brev eller fax, og hertil kommer den tid, det tager for posten af nå frem, hvis du sender ordren med brev. 6. Hvordan kan min forsikringsdækning sammensættes? AP NetLink kan indeholde forsikringsdækning ved: Invaliditet Dødsfald Hvis du er ansat i fleksjob, eller har søgt og/eller fået bevilget offentlig førtidspension eller invaliditetsydelse, kan du ikke få forsikringsdækning ved invaliditet. Anden forsikringsdækning kan tilbydes, hvis du kan afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger. Basisdækning og individuel forsikringsdækning Basisdækning betyder, at alle medarbejdere omfattet af AP NetLink har et minimum af forsikringsdækning ved død og/eller invaliditet. Hvis du ikke selv vælger Hvis ikke andet er aftalt, og hvis du i øvrigt opfylder kriterierne for indtrædelse i AP NetLink, vil du blive omfattet af basisdækningen. 6

8 Du kan derudover individuelt sammensætte forsikringsdækningen inden for de rammer, som er beskrevet under punkterne 7-9. Hvis forsikringsdækningerne ikke er beskrevet som skattefrie udbetalinger, skal der svares skat/afgift af udbetalingerne. Størrelsen af forsikringsdækningen Når du fastsætter din forsikringsdækning, skal du være opmærksom på, at størrelsen af forsikringsdækningerne er begrænset af bidragets størrelse på såvel tegningstidspunktet som senere. Hvis der ikke er tilstrækkeligt bidrag til at betale for forsikringsdækningerne, må disse reduceres eller bidraget hæves. Bemærk i den forbindelse, at prisen for forsikringsdækningerne er etårige, og de stiger i takt med, at du bliver ældre. Regulering og ændring De lønafhængige forsikringsdækninger reguleres mindst én gang om året på baggrund af de oplysninger om din pensionsgivende løn, som AP Pension modtager. Forsikringsdækninger, som er individuelt prisfastsat, og som ikke er lønafhængige, reguleres ikke. Øvrige forsikringsdækninger bliver reguleret efter nettoprisindekset, hver den 1. januar. Prisen for forsikringsdækningen Prisen for forsikringsdækningerne er fastsat med udgangspunkt i dit erhverv og beskæftigelse. Du skal derfor straks meddele os, hvis du skifter erhverv eller beskæftigelse. Prisen kan i den forbindelse ændre sig. Forsikringsdækningen kan også blive sat ned eller helt bortfalde, hvis du skifter til et erhverv som efter AP Pensions skøn har en særlig høj risiko. Prisen for forsikringsdækning ved død og invaliditet er ikke garanteret. AP Pension kan derfor ændre prisen til enhver tid for disse forsikringsdækninger, hvis skadesforløbet udvikler sig på en måde, der gør, at AP Pension finder en ændring rimelig. Risikogruppe Der er tilknyttet en risikogruppe til pensionsordningen. Hvis der opstår et overskud for et kalenderår, bliver det overført til dine investeringsfonde medio det efterfølgende kalenderår. 7

9 7. Hvordan er min forsikringsdækning ved invaliditet? Ophørende invalidepension Basisdækning Forsikringsdækning Størrelse Invalidepension, månedlig udbetaling 40 % af lønnen Supplerende forsikringsdækning Forsikringsdækning Valgramme Invalidepension, månedlig udbetaling 0 40 % af lønnen Hvis din generelle erhvervsevne på grund af sygdom eller ulykkestilfælde, nedsættes til halvdelen eller mindre, udbetaler AP Pension invalidepension. Invalidepensionen udbetales med virkning fra den 1. i måneden efter, der er forløbet 3 måneder fra erhvervsevnetabet, og længst til den 1. i måneden efter dit fyldte 65. år. Udbetaling af invalidepension sker til din arbejdsgiver, så længe du modtager din hidtidige løn. Formålet med invalidepensionen er at sikre din levestandard i den periode, hvor du af helbredsmæssige grunde ikke har mulighed for at opretholde en almindelig lønindkomst. Invalidesum Forsikringsdækning Invalidesum, engangsbeløb Forsikringsdækning Valgramme kroner Invalidesummen udbetales, hvis din generelle erhvervsevne inden dit 60. år nedsættes til 1/3 eller derunder. Udbetaling kan tidligst ske, når nedsættelsen har varet uafbrudt i 12 måneder og skønnes at være af varig karakter. Det kan aftales, at invalidesummen etableres som livsforsikring uden fradragsret, så udbetalingen ved invaliditet sker skatte- og afgiftsfrit. Invalidesummen kan maksimalt udgøre kr. (2006) eller op til 5 gange den valgte invalidepension. Formålet med en invalidesum er at give dig mulighed for at foretage nogle omlægninger i dit liv som følge af den varige invaliditet. Dette kan f.eks. være at købe hjælpemidler til dagligdagen, gøre boligen egnet til kørestol osv. Men du kan selvfølgelig anvende pengene, som du ønsker det. 8

10 Bidragsfritagelse Hvis din generelle erhvervsevne bliver nedsat til halvdelen eller mindre i mere end 3 måneder, skal du ikke længere betale pensionsbidrag, men pensionsordningen fortsætter som om bidraget fortsat betales. Det betyder, at der fortsat betales bidrag til forsikringsdækninger og opsparing, og du kan fortsat investere. Bidragsfritagelsen har tidligst virkning fra den 1. i måneden efter, der er forløbet 3 måneder fra erhvervsevnetabet, og længst til den 1. i måneden efter det fyldte 65. år. Formålet med bidragsfritagelsen er at sikre din pensionsopsparing, selvom du ikke har en almindelig lønindkomst. 8. Hvordan er min forsikringsdækning ved dødsfald? Opsparingen i fondene Hvis du dør inden pensioneringstidspunktet, udbetales der en sum, der udgør den samlede opsparing. Opsparingen udbetales ud over den øvrige forsikringsdækning ved død. Dødsfaldssum Forsikringsdækning Forsikringsdækning Engangsbeløb, inklusiv basisdækning Valgramme 0-800% af lønnen Dødsfaldsdækningen udbetales, hvis du dør inden den 1. i måneden efter, at du ville være fyldt 65 år. Forsikringsdækningen etableres som ratepension, der udbetales over 10 år. Rateudbetalingen kan udbetales som et engangsbeløb i forbindelse med dødsfald. Dette kan i mange tilfælde give den mest gunstige skattemæssige behandling. Det kan aftales, at dødsfaldssummen etableres som livsforsikring uden fradragsret, så udbetalingen ved død sker skatte- og afgiftsfrit. Dødsfaldsdækningen skal/bør sikre dine efterladte, så de kan klare sig økonomisk. Børnepension Forsikringsdækning Børnepension, månedlig udbetaling Forsikringsdækning Valgramme 0 25 % af lønnen Børnepension må sammen med eventuelle andre børnepensioner etableret i eller uden for AP NetLink ikke overstige 25 pct. af den pensionsgivende løn pr. barn. Pensionen udbetales fra forsikredes død til de berettigede børn, hvis disse er i live og indtil hvert barns 21. år. 9

11 Formålet med børnepensionen er at sikre sine børn en årlig udbetaling, indtil de bliver voksne. Børnepensionen kan f.eks. være med til at sikre, at børnene har råd til at tage sig en uddannelse. Bemærk, at børnepensionen udbetales til værgen (typisk ægtefælle), når børnene er under 18 år, men det er børnene, som bliver beskattet af udbetalingen, og derfor kan børnenes frikort anvendes. 9. Hvem skal have udbetalingen ved død? Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvem der skal have udbetalingen fra pensionsordningen, hvis du dør. Dette gælder både nu, men også senere, hvis din familiemæssige situation ændrer sig. Du kan her læse om de 3 muligheder du har. Mulighed 1: Du kan begunstige Nærmeste pårørende. Det betyder, at udbetalingen sker efter følgende prioriterede rækkefølge: 1. Ægtefælle eller registreret partner Ægtefællen eller den registrerede partner er den person, som du lever i ægteskab eller registreret partnerskab med. Hvis du er separeret, er den separerede ægtefælle eller partner ikke begunstiget. 2. Livsarvinger Hvis du ikke efterlader ægtefælle eller registreret partner, er dine livsarvinger begunstiget. Livsarvinger er børn og børnebørn. 3. Arvinger efter testamente Er der ikke ægtefælle/registreret partner eller livsarvinger, er arvingerne i et oprettet testamente begunstiget. 4. Øvrige arvinger Er der hverken ægtefælle/registreret partner, livsarvinger eller arvinger efter testamente, er arvingerne efter arveloven begunstiget. 5. Dødsboet Er der ingen begunstigede efter ovennævnte punkter 1-4, sker udbetaling til dødsboet, og udbetalingen er ikke kreditorbeskyttet. Hvis ikke du foretager dig noget er Nærmeste pårørende begunstiget på pensionsordningen. Mulighed 2: Du kan indsætte en eller flere fra følgende personkreds: Ægtefælle/registreret partner, frasepareret ægtefælle/registreret partner, fraskilt ægtefælle/registreret partner, livsarvinger, stedbørn og disses livsarvinger. Derudover kan du indsætte en navngiven samlever, som du har fælles bopæl med på begunstigelsestidspunktet og dennes livsarvinger. 10

12 Hvis bidraget til forsikringsdækningen ved død ikke er fradragsberettiget, har du mulighed for at indsætte en begunstiget efter eget valg. Ægtefælle og livsarvinger (børn og børnebørn) er tvangsarvinger. Hvis du begunstiger en person udenfor denne kreds - f.eks. en samlever - og efterlader du dig samtidig tvangsarvinger, kan de gøre indsigelse mod udbetalingen og eventuelt få andel i den. Mulighed 3: Du kan slette begunstigelsesbestemmelsen, og udbetalingen vil i dette tilfælde tilgå dødsboet, og er ikke kreditorbeskyttet. 10. Hvor meget skal jeg betale i vederlag? De vederlag og gebyrer der fratrækkes, fremgår af det anmeldte bonusregulativ til Finanstilsynet. Vederlag og gebyrer er ugaranterede, og de kan derfor ændres til enhver tid. I skemaet fremgår de vederlag og gebyrer som gælder for pensionsordningen pr. 1. januar Procent af pensionsbidraget til AP Pension Vederlaget udgør 3,45 pct. af det årlige pensionsbidrag. For bidrag i intervallet kr. til kr. udgør vederlaget 2,95 pct. For bidrag i intervallet kr. til kr. udgør vederlaget 2,70 pct. Procent af opsparing til AP Pension Gebyr til AP Pension For bidrag, som overstiger kr., udgør vederlaget 2,45 pct. For bidrag over kr. opkræves ikke vederlag. Vederlaget udgør 0,15 pct. af opsparingsværdien i eksterne fonde. For den del af opsparingsværdien, som overstiger 1 mio. kr. udgør vederlaget 0,10 pct. Gebyret udgør 41 kr. om måneden, hvis der er valgt eksterne fonde. Hvis der ikke er valgt eksterne fonde udgør gebyret 15,40 kr. om måneden. Gebyr ved tilbagekøb udgør kr. Gebyr ved ændring til hvilende ordning udgør 321 kr. Hertil kommer et månedligt gebyr på 41 kr. 11

13 Handelsomkostninger i eksterne fonde Kursspread: Der er forskel på den kurs, som der bliver købt til og den kurs, der bliver solgt til, ved handel med investeringsbeviser i eksterne fonde. Forskellen varierer fra fond til fond, og forskellen mellem købskursen og salgskursen kaldes for kursspread. Salgsog købskurserne kan ses på Der betales også kursspread, når AP Pension omlægger investeringssammensætningen i UdløbsFondene og ProfilFondene. Kurtage: Når der sælges ud af en ekstern fond, bliver der fratrukket en del af værdien - salgsomkostning. Tilsvarende bliver der fratrukket en købsomkostning, når der bliver købt andele i en fond. Omkostningen (kurtagen) udgør 0,25 pct. af det handlede beløb ved henholdsvis køb og salg. Der bliver dog ikke fratrukket kurtage, når AP Pension ændrer fondssammensætningen i UdløbsFondene og ProfilFondene. Handelsomkostninger i AP Fonden og AP Flexfond Kursspread: Der betales ikke kursspread i AP Fonden og AP Flexfond. Kurtage: Kurtagen udgør 0,25 pct. af det handlede beløb ved henholdsvis køb og salg i AP Flexfond. Der er ikke kurtage ved køb og salg i AP Fonden. Kursværn Hvis markedsværdien af AP Pensions investeringsaktiver bliver mindre end kundernes samlede depoter (livsforsikringshensættelser), indtræder et særligt kursværnsfradrag, der bliver fratrukket ved salg af andele i AP Fonden og AP FlexFond. 11. Hvad med bonus? Risikobonus, som følge af overskud i risikogruppen, tilgår de valgte fonde. Risikobonus, for livsforsikring uden fradragsret, benyttes til prisreduktion af forsikringsdækningerne. Løbende ydelser under udbetaling, f.eks. en invalidepension, vil hvert år den 1. januar blive forhøjet, hvis der er opsparet bonus det foregående år. AP Pensions beskattede depotrente samt udgifter til forsikringsdækning og vederlag indgår i fastsættelsen af bonusbeløbet. 12

14 12. Hvad med skatten? Arbejdsmarkedsbidrag (bruttoskat) af pensionsbidraget Du skal betale arbejdsmarkedsbidrag (p.t. 8 pct.) til staten af arbejdsgiverindbetalte pensionsbidrag på pensionsordninger. AP Pension fradrager arbejdsmarkedsbidraget i det indbetalte bidrag og videresender det til staten. Pensionsbidrag og udbetalinger Bidrag til AP NetLink skal ikke medregnes i den personlige indkomst. Forsikringsdækninger, som er etableret uden fradragsret, indberettes af AP Pension som B- indkomst. Bidrag til kapitalpension bliver indberettet og medregnet i topskattegrundlaget ved årsopgørelsen. Ved udbetaling af éngangssummer ved dødsfald, invaliditet eller pensionering, skal AP Pension tilbageholde og indbetale en afgift til staten på p.t. 40 pct. Løbende udbetalinger er indkomstskattepligtige, men der skal ikke betales arbejdsmarkedsbidrag. Forsikringsdækninger, som er etableret uden fradragsret, udbetales skatte- og afgiftsfrit. Generelt Den skattemæssige behandling er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning. 13. Hvilke papirer modtager jeg fra AP Pension? Når din pensionsordning begynder, modtager du en pensionsoversigt med angivelse af de aktuelle forsikringsdækninger, forsikringsbetingelser og en prognose over udbetalingen ved pensionering. Desuden får du én gang om året en depotopgørelse og en aktuel pensionsoversigt. Som nævnt kan du dagligt følge udviklingen i de enkelte fonde på Når du foretager ændringer i investeringssammensætningen, fremsender AP Pension en bekræftelse på dette. 13

15 14. Hvilken service kan jeg forvente? Servicepakken omfatter følgende serviceydelser: Fast konsulenttilknytning Der tilknyttes en fast konsulent til din pensionsordning. Orienteringsmøder Vi vil jævnligt tilbyde orienteringsmøder for alle medarbejderne. Et orienteringsmøde kan have følgende dagsorden: Hvor stor er sandsynligheden for død, invaliditet og pensionering Sociale ydelser Sådan virker pensionen Hvilke papirer modtages Prognoseforudsætninger Regler for efterløn Ny lovgivning Serviceydelser til kunder i AP Pension Skatteregler/supplerende ordninger Personlige samtaler I forbindelse med pensionsordningens etablering samt senere orienteringsmøder tilbydes du en personlig samtale, således at forsikringsdækningen kan sammensættes efter dit eget individuelle behov. I konsultationen rådgives der som minimum om følgende: Valg af forsikringsdækninger indenfor rammerne Valg af opsparingsform, samt eventuelt frivilligt bidrag under hensyntagen til offentlige ydelser, samt øvrige ordninger Pensioneringstidspunktets konsekvenser for efterløn Mulighed for overførsel samt konsekvenser heraf (grundlag/vederlag) Begunstigelse Tilbud om pension til ægtefælle/samlever AP Pensions konsulenter er ikke uddannede investeringsrådgivere, og rådgiver derfor ikke om individuelle sammensætninger af fonde, men de kan med UdløbsFondene og ProfilFondene og AP Flexfond hjælpe med at sammensætte investeringsmixet, så det passer til din risikovillighed. Der rådgives om øvrige forhold efter behov (f.eks. pensionsordninger ved separation/skilsmisse). 14

16 Lån Medarbejdere, der er omfattet af pensionsordningen, har efter nærmere regler mulighed for at låne op til kr. i AP Pension uden sikkerhed. Kundeblad To gange årligt udsender AP Koncernen kundebladet Apropos AP til dig. Bladet behandler aktuelle emner om pension mv. Nyhedsbrev Nyhedsbrevet Kort & Godt udkommer månedligt og sendes til din arbejdsgiver. Her oplyses i kortfattet form de vigtigste informationer, som berører pensionsmarkedet. Du kan se/bestille nyhedsbrevet på internettet, hvor du også kan se relevante oplysninger om AP Koncernen. AP NetLink Nyt Nyhedsbrevet AP NetLink Nyt udkommer 4 gange årligt og sendes til dig. Juridisk rådgivning AP Pension stiller juridisk ekspertise til disposition i spørgsmål, der har relation til pensionsaftalen. Socialrådgivere AP Pension stiller socialrådgiverservice til rådighed for dig i forbindelse med overgang til efterløn eller pension, ved dødsfald, invaliditet og lignende, hvis du ønsker det. Seniorkurser AP Pension udbyder mod deltagergebyr seniorkurser for ældre medarbejdere. 15. Hvilke helbredsoplysninger skal jeg afgive? Ved indtrædelse i pensionsordningen Da AP Pension skal kende den risiko, som vi forsikrer, er det nødvendigt, at du afgiver oplysninger om dit helbred. Helbredsoplysningerne vurderes af AP Pension og AP Pensions lægekonsulent. Eventuelt skal der afgives yderligere helbredsoplysninger. Hvis du skal til lægen, vil AP Pension afregne lægehonoraret direkte med lægen. Når AP Pension har vurderet helbredsoplysningerne, kan det i nogle tilfælde vise sig, at det ikke er muligt at etablere/ændre ordningen på normale vilkår. I de situationer får du tilbudt det bedst mulige alternativ. I Mejerbrugets ledere og funktionærers pensionsordning skal du ikke afgive helbredsoplysninger, hvis du kun ønsker basisdækning. Ved øvrige dækninger skal der afleveres en helbredserklæring (H7). 15

17 Ved senere ændringer af forsikringsdækninger Ved forhøjelse af forsikringsdækningen skal du ikke afgive helbredsoplysninger, når forhøjelsen er under 25 pct. og betinget af følgende kriterier: Hvis flere end 10 medarbejdere ansat indgåelse af ægteskab skilsmisse/separation ægtefælles død familieforøgelse, herunder adoption Du skal sørge for at meddele os ændringen inden for 3 måneder efter begivenhedens indtræden. Ved familieforøgelse, herunder adoption, skal du blot meddele det inden 12 måneder. Generelt Risikosummer over 13,9 mill. kr. skal accepteres af AP Pensions genforsikringspartner. Risikosummerne er for 2006, men er ugaranterede og kan derfor ændres. 16. Hvad sker, hvis jeg går på orlov? Ved orlov kan du få henstand. Henstand betyder, at du bevarer forsikringsdækningen fuldt ud, men stopper indbetaling af pensionsbidrag. Bidraget for forsikringsdækningerne bliver betalt af opsparingen i fondene og af den selvstændige risikogruppe, hvis dækningen er etableret som "livsforsikring uden fradragsret. Der kan kun vælges henstand, så længe der er opsparing i fondene Efter orlov har du ret til at genoptage indbetaling af pensionsbidrag uden at afgive nye helbredsoplysninger. 17. Hvilke muligheder har jeg ved fratrædelse? Hvis du fratræder din stilling uden at gå på pension, kan AP NetLink fortsættes på individuelle vilkår med en ny arbejdsgiver, eller ordningen kan ændres til en hvilende ordning (fripolice). Hvis ordningen ændres til fripolice, bortfalder forsikringsdækningen. Det er vigtigt, at pensionsordningen ikke bliver ændret til fripolice, hvis du fratræder som følge af sygdom. Hvis det er tilfældet, bør du kontakte os og eventuelt få henstand med bidragsbetalingen. 16

18 Du kan ved fratrædelse få henstand med bidragsbetalingen. Derved bevares forsikringen uforandret. Henstand ydes for 1 år ad gangen. Bidraget til forsikringsdækningerne bliver betalt af opsparingen i fondene. Der kan kun vælges henstand, så længe der er opsparing i fondene. Der gives ikke fratrædelseshenstand for forsikringsdækninger, der er etableret uden fradragsret. Hvis der ikke er opsparing nok eller hvis overførsel er i strid med Pensionsbeskatningsloven, bortfalder forsikringsdækningen. Ønsker du at ophæve ordningen i utide og få udbetalt tilbagekøbsværdien, kan det kun ske efter reglerne i forsikringsbetingelserne. Tilbagekøbsværdien beregnes og udbetales efter regler, der er anmeldt til Finanstilsynet. Bemærk, at der normalt skal betales en afgift på p.t. 60 pct. til staten ved tilbagekøb. I forbindelse med fratrædelse udtræder du af den hidtidige risikogruppe og overgår til AP Risikopulje for enkeltforsikrede, som er forsikrede, der ikke er med i en generel firmapensionsordning i AP Pension. 18. Hvad sker, hvis jeg dør eller mister erhvervsevnen? Hvis du dør Hvis du dør inden pensionering, vil din arbejdsgiver eller pårørende typisk kontakte os, men vi modtager under alle omstændigheder besked fra CPR-nr.-registret. Ofte er dette tilstrækkeligt, men i nogle situationer beder vi også om en dødsattest. Det er begunstigelsesbestemmelsen på din pensionsordning, der afgør, hvem som skal have pengene udbetalt. Ofte ved vi det fra starten, men andre gange er vi nødt til at kontakte boet eller skifteretten, inden det endeligt kan fastsættes. Når vi har fastslået, hvem som skal modtage udbetalingen, kan beløbet udbetales til den/de begunstigede efter fradrag af skat eller afgift og eventuel boafgift. Hvis din erhvervsevne bliver nedsat Hvis din erhvervsevne bliver nedsat, og du mener dig berettiget til at få udbetalt invalidepension, skal du straks kontakte os. Vi sender herefter en Ansøgning om invalidepension som du skal udfylde og sende til os. Når vi modtager ansøgningen, går vi i gang med at få den nødvendige dokumentation, f.eks. sygejournaler og oplysninger fra kommunen, hvis du også har søgt om offentlig førtidspension. Du skal i den forbindelse være klar over, at kriterierne for tilkendelse af invalidepension fra AP Pension og fra det offentlige er forskellige. Du kan derfor ikke være sikker på at få udbetalt invalidepension fra AP Pension, selv om du har fået tilkendt offentlig førtidspension og omvendt. Når alle relevante oplysninger er indhentet, vurderes de i samarbejde med vores lægekonsulent. Grundlaget for vurderingen er din generelle erhvervsevne, som beskrevet i forsikringsbetingelserne. 17

19 Hvis vi vurderer, at du er berettiget til invalidepension, begynder udbetalingen. Den kan være tidsbestemt, fordi erhvervsevnetabet er midlertidigt, f.eks. som følge af en operation med efterfølgende genoptræning. det i starten kan være vanskeligt at afgøre om den generelle erhvervsevne er tilstrækkeligt nedsat. Kommer du ud for et ulykkestilfælde, eller får diagnosticeret en kritisk sygdom, gælder det også, at du skal kontakte os hurtigst muligt, så vi kan begynde at behandle dit ønske om erstatning. 19. Hvordan udbetales min pension? Opsparingen i pensionsordningen er som hovedregel skattemæssigt etableret i følgende prioriterede rækkefølge: Ratepension (Rateforsikring i pensionsøjemed) Kapitalpension (Kapitalforsikring i pensionsøjemed) Livrentepension (Pensionsordninger med løbende udbetalinger) Kan pensionsbidraget ikke anvendes til ratepension som følge af begrænsninger i pensionsbeskatningsloven, anvendes bidraget til en ophørende 10-årig livrente. Livrenten udbetales fra dit fyldte 65. år. Ved pensionering kan du ændre livrenten til en individuelt valgt livrenteform, f.eks. en livsvarig livrente med tilhørende ægtefællepension med eller uden en garantiperiode. Hvis loftet for indbetaling til kapitalpension overskrides, eller hvis kapitalpension er fravalgt, anvendes pensionsbidraget til ratepension. Ratepensionen udbetales over 10 år fra den 1. i måneden efter dit fyldte 65. år. Hvis du ikke selv vælger Hvis intet andet aftales, udbetales din pensionsordning som ratepension, hvis du på etableringstidspunktet er under 60 år og livrentepension, hvis du er fyldt 60 år. Opsparing i fondene opgøres på pensioneringstidspunktet og udbetales som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Løbende ydelser beregnes på det til den tid gældende beregningsgrundlag. Muligheden for at investere ophører på pensioneringstidspunktet, fordi AP Pension ellers ikke vil kunne garantere udbetalingen ved kursfald. Pensionsalderen er 65 år, men pensioneringstidspunktet kan fremskyndes til dit 60. år. Der vil også være mulighed for at udskyde pensioneringstidspunktet. 18

20 AP Pension skriver til dig ca. en måned inden det aftalte pensioneringstidspunkt. I brevet kan du læse, hvilken pension vi har beregnet, og hvilke oplysninger vi skal bruge for at kunne udbetale pensionen til dig. 19

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Orientering om Gruppeliv. for ansatte hos. Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Orientering om Gruppeliv for ansatte hos Mejeribrugets Arbejdsgiverforening INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Hvornår bliver jeg tilmeldt? 3 2. Hvad omfatter gruppeordningen? 3 3. Regulering af forsikringen

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

Information om Begunstigelse

Information om Begunstigelse Information om Begunstigelse - Hvad siger loven? Indholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning 2. Nærmeste pårørende 3. Navngivet begunstiget 4. Ingen begunstiget 5. Begrænsninger for begunstigelse 6. Hvis

Læs mere

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse

Arv og begunstigelse gift og har børn. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT OG HAR BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift og har børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren)

Aftale om obligatorisk pensionsordning. Mellem. DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) j, Aftale om obligatorisk pensionsordning Mellem DMF Klub 317 i Danmarks Radio, Danmarks Radio (i detfølgendekaldetarbejdsgiveren) og Pension Danmark, livsforsikringsselskab A/S (i det følgende kaldet

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn CPR-nr. 1 Jeg ønsker at overføre en del af min pensionsopsparing kr. 2 Jeg ønsker at overføre en del

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring

Reguleringsvilkår for. Topdanmark Link Livsforsikring Reguleringsvilkår for Topdanmark Link Livsforsikring 6608-2 December 2009 Indhold Pristalsregulering 1 Regulering af præmien 4 2 Regulering af dækninger 5 3 Tidspunkt for regulering 5 4 Regulering ved

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Privat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Privat Nordjylland og Sampension Følg din pension og kend dine forsikringer Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt

Læs mere

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring

Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Værd at vide før du tegner livs- og pensionsforsikring Denne pjece har til formål at hjælpe dig, før du tegner livs- eller pensionsforsikring. Den fortæller kort om, hvad du skal overveje, inden du vælger,

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. december 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. december 2011 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2011 Medlemspjece Gældende fra 1. januar 2011 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Ydelser ved dødsfald 7 Ydelser ved tab af arbejdsevnen

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse

Arv og begunstigelse samlevende og har børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende og har børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

2. marts 2016 FM 2016/21

2. marts 2016 FM 2016/21 2. marts 2016 FM 2016/21 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Beskatning af indbetalinger til udenlandske pensionsordninger) 1 I landstingslov

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008

Gældende fra 1. januar 2007 til 31. august 2008 Medlemspjece Gældende fra 2007 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering 7 Ydelser ved dødsfald 10 Ydelser ved invaliditet 14 Engangssum ved visse kritiske sygdomme

Læs mere

Arv og begunstigelse gift uden børn

Arv og begunstigelse gift uden børn ARV OG BEGUNSTIGELSE GIFT UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse gift uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing

Spørgsmål & svar katalog. Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Spørgsmål & svar katalog Den ny gruppeordning Pensionsopsparing Indholdsfortegnelse Side 1. Spørgsmål til den ny gruppeordning?... 1 2. Jeg vil gerne indmeldes i den nye gruppeordning eller ændre min bestående

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig med børn

Arv og begunstigelse enlig med børn ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG MED BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig med børn Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket Fødevareforbundet NNF Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle, der er

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension

Din pensionsordning. HK Stat Nordjylland og Sampension Din pensionsordning HK Stat Nordjylland og Sampension Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet se

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION

GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION GENERELLE VILKÅR FOR RATEPENSION Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen om ratepension ændres. I øvrigt gælder

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg

Generelt om pension. v/annelise Rosenberg Generelt om pension v/annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvornår kan du gå på pension? Generelle regler for pension Din arbejdsmarkedspension/tjenestemandspension Folkepension, atp og

Læs mere

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger

Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Anmodning om overførsel af pensionsordning(er) til Topdanmark Personoplysninger Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Postnr. By Telefonnr. E-mail Afgivende selskab eller pengeinstitutter Afgivende selskab/

Læs mere

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet

Din pensionsordning. Musikundervisere på Musikskoleområdet Din pensionsordning Musikundervisere på Musikskoleområdet Følg med i din pensionsordning Logger du dig ind på sampension.dk med din NemID, finder du alt om din egen pensionsordning. Du kan blandt andet

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

BankNordiks generelle vilkår for ratepension

BankNordiks generelle vilkår for ratepension Generelle vilkår for ratepension BankNordiks generelle vilkår for ratepension Vilkårene gælder for rateopsparing i pensionsøjemed, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene ændres, hvis lovgivningen

Læs mere

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension

Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Generelle vilkår for Kapitalpension Føroya Banks generelle vilkår for kapitalpension Vilkårene gælder for kapitalpension (opsparing i pensionsøjemed), med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Vilkårene

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV (med rådighedsret) i AP PENSION OVERSIGT Indledning til forsikringsbetingelser Forsikringsaftalen 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten

Jeg ønsker at tilmelde denne forsikring til Betalingsservice (BS). Årlig pensionsgivende løn ved oprettelse Pensionsbidraget udgør enten Forsikringsnummer mv. Personoplysninger Forsikringsnr. B Privatordning Firmaordning Forsikredes fulde navn Cpr-nr. Adresse Telefonnummer Postnr. E-mail Dato for oprettelse/ ændring Jeg er selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS

FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS FORSIKRING 2018 FG 90025 FRIVILLIG FORSIKRING FOR MEDLEMMER AF CS CS Forsikring Snorresgade 15, 2. - 2300 København S Telefon 3690 8900 - E-mail cs@cs.dk Info www.cs.dk forsikring Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016

Almindelige forsikringsbetingelser ved nedsat erhvervsevne Forsikringsbetingelser af 1. februar 2016 Almindelige forsikringsbetingelser for livsforsikringsvirksomhed i Nordea Liv & Pension, livsforsikringsselskab A/S CVR-nr. 24260577, Klausdalsbrovej 615, 2750 Ballerup, Danmark Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Pensionsforsikring. i CS Fonde

Pensionsforsikring. i CS Fonde Pensionsforsikring i CS Fonde Indholdsfortegnelse Livs- og Erhvervsudygtighedsforsikring... s 2 Hvem er omfattet, og hvornår træder den i kraft... s 2 Ophør... s 2 Forsikringens opdeling... s 2 Forsikringsdækningen

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening

Pension i Sampension. Via Kommunernes Landsforening Pension i Sampension Via Kommunernes Landsforening Velkommen til Sampension Aftalegrundlag mellem Kommunernes Landsforening, PF-Personaleforeningen og Sampension. Aftalegrundlaget består af to dele. Pensionsaftalen

Læs mere

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5

Begunstigelsen skal gælde [ ] Danica Pension [ X ] Forenede Gruppeliv (FG aftale 98301_) Skattekode _5 ERKLÆRING OM BEGUNSTIGELSE PÅ PENSION Forsikringstagers navn CPR-nr. Forsikringsnr. Agentur nr./reg.nr. Adresse Postnr. By Når forsikringstager og forsikrede er samme person udbetaler vi pengene til forsikringstageren.

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012

Medlemspjece. Gældende fra 1. april 2012 Medlemspjece Gældende fra 1. april 2012 2 Indhold Medlem i Medlem i 2 Din arbejdsmarkedspension 3 Valgfrie ydelser 4 Ydelser ved alderspensionering 5 Opsparing med markedsrente 7 Ydelser ved dødsfald 8

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring

Skattebilag Livs- og pensionsforsikring Pensionsordning med løbende udbetalinger, bortset fra ophørende livrenter Side 1 af 6 En pensionsordning med løbende udbetalinger omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger

Læs mere