Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd"

Transkript

1 Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr Brevid Ref. LED Dir. tlf Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd xx. august 2010 I dette notat sammenfattes alle bemærkninger mv. fra lokalplanens høringsperiode fra den 1. juli til den 16. september Kommunen modtog 4 skriftlige bemærkninger. Notatets indhold: 1. Resumé af høringssvar og sammenfatning af borgermøde 2. Behandling af høringssvar uddybende gennemgang af høringssvar og byrådets vurdering 3. Forvaltningens forslag til yderligere ændringer 4. Oversigtsskema for høringssvar Resumé Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S, som ønsker at opføre et byggemarked, har en række ønsker til ændringer i lokalplanen vedrørende blandt andet parkering, synlighed fra motorvejen, beplantning på tage og facader samt farver på facaderne. Investorens forslag vil generelt give friere rammer til at bygge. Dong Energy gør opmærksom på, at der ikke kan etableres beplantning inden for deklarationslinjer omkring højspændingsledninger. DSB ønsker, at mulighederne for en god betjening af Trekroner Station bliver sikret for fremtiden ved at fastholde muligheden for at etablere cykelparkering og flere adgange til perronerne. Vejdirektoratet vil have lokalplanområdet indskrænket, så det ikke omfatter Holbækmotorvejens vejareal. Desuden må kommunen ikke give mulighed for anvendelse af arealer inden for vejbyggelinjen nord for motorvejen, medmindre det fremgår, at direktoratet skal give tilladelse til det konkrete projekt. Direktoratet påpeger, at parkering, skiltning og flagning ikke må være til gene for trafikanterne på motorvejen. Der blev afholdt borgermøde den 1. september Til mødet deltog Frede Lærke Pedersen fra Teknik- og Miljøudvalget samt forvaltningen. Desuden kom én borger fra boligbebyggelsen Ahornlunden nord for jernbanen. Ud over ønsket om, at bebyggelsen inden for lokalplanområdet ikke bliver for grå, så blev der drøftet nogle forhold på borgermødet, som ikke har betydning for lokalplan 580. Lokalplanen giver mulighed for, at dele af bebyggelsen bliver udført i kraftige farver. Se referat af borgermøde i FIS under brevid

2 Side2/8 Behandling af høringssvar Ikke pligt til at etablere parkering på tage eller i kældre Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S vil ikke være forpligtet til at placere parkeringspladser på tage eller i kældre. Formålet med at etablere parkering på tage eller i kældre er, at sikre så intensiv en udnyttelse af lokalplanområdet, som muligt. Forvaltningen vurderer, at parkering i konstruktion kan erstattes af parkering på terræn, hvis parkeringspladserne placeres tæt på Trekroner Station der ikke bliver fastsat begrænsninger for, hvem der må bruge pladserne, så de også kan bruges af pendlere Lokalplanforslaget ændres, så der ikke stilles krav om, at parkering skal etableres på tage eller i kældre. Til gengæld til lokalplanen krav om, at parkeringspladser skal være offentligt tilgængelige og placeres tæt på Trekroner Station. Mulighed for at anlægge mindst 400 parkeringspladser på terræn Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S ønsker mulighed for at anlægge mindst 400 parkeringspladser på terræn. Forvaltningen vurderer, at er plads til op til 325 parkeringspladser på terræn, samtidig med at der reserveres areal til fremtidig bebyggelse på resten af Trekroner Syd. Lokalplanen ændres, så det er muligt, at placere både bebyggelse og op til 325 parkeringspladser på terræn inden for delområde 1. Synlighed fra motorvejen Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S ønsker mulighed for at bruge skilte, som kan ses fra motorvejen. Beplantningen mellem byggemarkedet og motorvejen må ikke være så tæt, at man ikke kan se bygningen. Forvaltningen mener, at det er fint at give mulighed for skiltning, som kan ses fra omgivelserne, så længe skiltningen ikke bliver voldsomt dominerende. Forvaltningen er enig i, at beplantningen mellem bebyggelse inden for lokalplanområdet og motorvejen ikke behøver at være så tæt, at man ikke kan se bebyggelsen. Lokalplanforslaget ændres, så der må skiltes på alle facader og op til en højde på op til 20 meter over terræn. Desuden ændres forslaget, så beplantningen udføres som spredte grupper af træer dog kræver det tilladelse fra Dong Energy og Vejdirektoratet, hvis beplantningen skal etableres. Beplantning på tage og facader Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S foreslår, at der ikke skal etableres beplantning på alle tage og facader.

3 Side3/8 Forvaltningen anbefaler, at kravet om beplantning fastholdes for de facader og dele af facader, som er uden vinduer. Lokalplanen giver mulighed for store butikker til pladskrævende varegrupper. Det vil medføre lange lukkede facader, som bliver mere tiltalende at se på, hvis de er grønne. Forvaltningen vurderer, at kravet om tagvegetation kan fjernes. Lokalplanforslaget ændres, så facader og facadedele på mere end 10 meter skal udføres med facadebeplantning, hvis de er uden vinduer. Kravet om tagvegetation fjernes. Færre friarealer Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S ønsker, at kravet om opholdsarealer skal sættes meget ned fra 10% af bygningsarealet. Kravet om opholdsareal svarende til 10% af bygningsarealet stammer fra Kommuneplan Forvaltningen er enig i, at behovet for opholdsarealet ikke er så stort til butikker med pladskrævende varegrupper, fordi butikkerne har få ansatte i forhold til butiksstørrelsen. Forvaltningen anbefaler, at kravet fastholdes. Arealerne kan dog placeres uden for delområde 1, hvor butikker med parkeringspladser skal bygges. Lokalplanforslaget ændres, så opholdsarealer til bebyggelse inden for delområde 1 kan placeres uden for delområdet. Smallere interne veje Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S foreslår, at interne veje skal kunne være smallere end meter. Forvaltningen anbefaler, at Industrivejs forlængelse flyttes. Dermed er der alene behov for at udlægge én større adgangsvej nemlig forlængelsen af Industrivej. Kommunen bør efter forvaltningens vurdering sikre, at denne vej får en bredde, der er nok til, at der både er plads til kørebaner, stier og også beplantning, som vil gøre dem til smukke vejforløb. Det kræver et vejudlæg på 16 meter. Til gengæld kan interne veje, som udelukkende er til intern brug for butikkerne sagtens være smallere. Det gælder også kørebaner mellem parkeringspladser. Lokalplanforslaget ændres, så alene vejbredden på Industrivejs forlængelse fastholdes på 16 meter. Mindre bygninger skal være op til 50 m2 Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S ønsker, at mindre bygninger skal være bygninger på op til 50 m2. Forvaltningen vurderer, at størrelsen på mindre bygninger kan øges fra 10 til 50 m2. Bygningerne skal fortsat placeres inden for delområde 1.

4 Side4/8 Lokalplanforslaget ændres, så mindre bygninger må være op til 50 m2. Andre facadematerialer og farver Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S ønsker mulighed for, at facader kan udføres i sandwichplader i stål. Desuden skal der være mulighed for at bruge andre farver end kun hvid, grå og sort. Forvaltningen kan godt anbefale, at facader må fremstå med overflader, som ikke er af beton eller pudsede. Forudsætningen er, at der bruges holdbare, solide materialer. Lokalplanforslaget fastsætter i forvejen, at der må bruges et bredt udvalg af farver, så længe de indeholder meget sort, hvidt eller grå. Forvaltningen vil dog anbefale, at der gives mulighed for at bruge brune og beige nuancer, som også er afdæmpede. Derudover er der mulighed for, at mindre dele af facaderne må fremstå i kraftige farver. Lokalplanforslaget ændres, så facader også kan udføres i glas eller malede overflader af metal eller træ. Desuden må der anvendes brune og beige nuancer. Parkering langs Industrivej Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S vil gerne have udelukket parkering langs Industrivej. Industrivej er ikke omfattet af lokalplanen. Derfor kan den ikke fastsætte noget om parkering her. Forvaltningen vil vurdere, om der skal fastsætte begrænsninger for parkering langs Industrivej, hvis der opstår problemer med trafikken på vejen. Lokalplanforslaget ændres ikke. Beplantning omkring højspændingsledninger Dong Energy gør opmærksom på, at lokalplanen ikke kan fastsætte mulighed for at etablere beplantning i deklarationsbælter omkring højspændingsledninger i den sydlige del af lokalplanområdet. Ledningerne vil på sigt sandsynligvis blive nedlagt. Det fremgår allerede af lokalplanforslagets redegørelse, at deklarationerne for højspændingsledningerne skal overholdes det gælder blandt andet forbuddet mod beplantning visse steder. Forvaltningen anbefaler, at det også kommer til at fremgå af bestemmelserne. Lokalplanforslaget ændres, så begrænsningerne vedrørende beplantning omkring Dong Energys højspændingsledninger fremgår af bestemmelserne. Bedre adgang til perronerne på Trekroner Station på sigt

5 Side5/8 DSB ønsker, at der udlægges areal til parkeringspladser til cykler syd for Trekroner Station. DSB foreslår også, at der tages højde for, at der på sigt etableres flere adgang til perronerne, så passagererne hurtigere kan komme til og fra toget. Forvaltningen er enig med DSB i, at adgangsforholdene til stationen kunne blive bedre. Den mulighed foreligger i lokalplanforslaget, som det er. Forvaltningen mener, at der bør udlægges areal ved Trekroner Station, som kan bruges til parkering af cykler. Lokalplanforslaget ændres, så der er mulighed for at anlægge parkeringspladser til cykler syd for Trekroner Station. Korrekt skel til motorvejen Vejdirektoratet gør indsigelse mod lokalplanforslaget, fordi forslaget omfatter dele af vejareal omkring Holbækmotorvejen. Vejarealer til motorveje må ikke indgå i kommunens lokalplaner. Arealer til Holbækmotorvejen skal derfor udgå af lokalplanforslaget Lokalplanforslaget ændres, så lokalplanområdet ikke omfatter arealer til motorvejen. Udnyttelse af arealer inden for vejbyggelinjen Vejdirektoratet udelukker, at arealerne inden for vejbyggelinjen nord for motorvejen udnyttes, medmindre direktoratet har givet tilladelse til et konkret projekt. Lokalplanforslaget udlægger ikke arealerne inden for vejbyggelinjen til anvendelser, som er nødvendige for at realisere kommuneplanens rammer for udvikling af arealet til butikker og kontorer. Forvaltningen anbefaler derfor, at det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at al anvendelse af arealer inden for vejbyggelinjen kræver Vejdirektoratets godkendelse af et konkret projekt. Lokalplanforslaget ændres, så det fremgår af lokalplanens bestemmelser, at al anvendelse af arealer inden for vejbyggelinjen kræver Vejdirektoratets godkendelse af et konkret projekt. Parkering, skilte og flagstænger må ikke genere trafikanter på motorvejen Vejdirektoratet påpeger, at parkering, skiltning og flagstænger ikke må distrahere trafikanter på motorvejen. Forvaltningen vurderer, at parkering, skiltning og placering af flagstænger godt kan lade sig gøre, uden at det vil genere motorvejens trafikanter. Samtidig med at butikker inden for lokalplanområdet stadig er synlige mod motorvjen.

6 Side6/8 Lokalplanforslaget ændres, så det fremgår, at parkering skal indrettes, så bilernes forlygter ikke blænder trafikanter på motorvejen. Desuden ændres det, så det fremgår, at der ikke må sættes skilte og flagstænger inden for vejbyggelinjen. Forvaltningens forslag til ændringer i lokalplanen Under høringsperioden er forvaltningen blevet opmærksom på enkelte forhold i lokalplanen, som ønskes ændret: Bebyggelse skal placeres i kote Kravet har til formål at sikre, at bebyggelse og veje placeres fornuftigt i forhold til hinanden Hegn skal være udføres med beplantning, og parkeringspladser skal have træer. Begge dele skal medvirke til, at gør den samlede bebyggelse smukkere at se på Der skal være mulighed for en bistro eller lignende i forbindelse med butikker Krav om grundejerforening udgår, fordi kommende grundejer selv kan aftale vedligeholdelse og drift af parkeringsarealer og lignende Ibrugtagningstilladelse gælder kun for delområde 1. Der er ingen grund til, at veje og lignende uden for delområdet skal anlægges, før resten af Trekroner Syd skal udvikles Mængden af kontorbebyggelse reduceres fra til m2. Forvaltningen mener, at det er mere realistisk i forhold til efterspørgslen på kontorarealer Forlængelsen af Industrivej flyttes, så den ikke længere ligger parallelt med Holbækmotorvejen, på grundlag af de øvrige forslag til ændringer i lokalplanforslaget. Når Industrivejs forlængelse flyttes, giver det bedre mulighed for at vejbetjene Trekroner Syd som helhed. Derudover er der mulighed for at forbinde forlængelsen med Metalvej på sigt, hvis det skulle vise sig at være en fordel, når arealerne omkring Industrivej generelt bliver omdannet i fremtiden. Indsigers navn Indhold af bemærkning Evt. ændringer i planerne Claus B. Hansen og Allan Chabert A/S Selskabet sender en række bemærkninger med det udgangspunkt, at man har en konkret interesse i at opføre et byggemarked: 1. der skal ikke være pligt til at lave parkering på tage eller i kældre 2. der skal være mulighed for at anlægge mindst 400 parkeringspladser på terræn 3. der skal ikke plantes så tæt ud mod motorvejen, at man ikke kan se bygningerne inden for lokalplanområdet 4. ikke alle facader skal være beplantede 5. det skal være muligt at Lokalplanen ændres, så 1. der ikke stilles krav om, at parkering skal etableres på tage eller i kældre - til gengæld til lokalplanen krav om, at parkeringspladser skal placeres tæt på Trekroner Station 2. der vil være mulighed for at etablere 325 parkeringspladser på terræn 3. beplantning skal udføres som spredte grupper af træer, så der fortsat er indkig til Trekroner Syd den endelige udformning af beplantning forudsætter aftale med Dong Energy og

7 Side7/8 bruge skilte, som kan ses fra motorvejen 6. kravet om opholdsarealer skal sættes meget ned fra 10% af bygningsarealet 7. interne veje skal kunne være smallere end meter 8. mindre bygninger skal være bygninger på op til 50 m2 9. facader skal kunne udføres i sandwichplader i stål 10. der skal kunne bruges andre farver end kun hvid, grå og sort 11. ikke alle tagflader skal være grønne 12. der må ikke være parkering langs Industrivej Vejdirektoratet 4. der stilles krav om, at facader og facadedele på mere end 10 meter skal udføres med facadebeplantning, hvis de er uden vinduer 5. der må skiltes på alle facader og op til en højde på 20 meter over terræn 6. opholdsarealer kan placeres uden for delområde 1 7. alene Industrivejs forlængelse skal anlægges i 16 meters bredde 8. mindre bygninger må være op til 50 m2 9. facader må udføres i blandt andet metal 10. også brune og beige nuancer må benyttes 11. krav om tagvegetation udgår Dong Energy DSB Dong Energy gør opmærksom på, at lokalplanen ikke kan fastsætte mulighed for at etablere beplantning i deklarationsbælter omkring højspændingsledninger i den sydlige del af lokalplanområdet. Dong Energy oplyser, at højspændingsledningerne på sigt vil blive nedlagt. DSB ønsker, at der udlægges areal til parkeringspladser til cykler syd for Trekroner Station. DSB foreslår også, at der tages højde for, at der på sigt etableres flere adgang til perronerne, så passagererne hurtigere kan komme til og fra toget. 12. Hvis parkering langs Industrivej uden for lokalplanområdet bliver et problem for trafikken, vil forvaltningen se på, om parkeringen kan begrænses. Lokalplanen ændres, så det fremgår, at der kun kan etableres beplantning inden for deklarationsbælterne, hvis den påtaleberettigede Dong Energy giver tilladelse til det. Eller hvis deklarationen bliver ophævet i forbindelse med nedlæggelse af højspændingsledningerne. Lokalplanen ændres, så der er mulighed for at udlægge parkeringspladser til cykler ved stationen. Muligheden for at etablere flere adgange til perronerne indgår allerede i lokalplanforslaget.

8 Side8/8 Vejdirektoratet Vejdirektoratet gør indsigelse mod lokalplanforslaget, fordi forslaget omfatter dele af vejareal omkring Holbækmotorvejen. Derudover udelukker Vejdirektoratet udnyttelse af arealerne inden for vejbyggelinjen nord for motorvejen, medmindre direktoratet har givet tilladelse til et konkret projekt. Vejdirektoratet påpeger desuden, at parkering, skiltning og flagstænger ikke må distrahere trafikanter på motorvejen. Lokalplanen ændres, så 1. Vejareal udgår af lokalplanområdet 2. det fremgår af bestemmelserne, at de i lokalplanen foreslåede anvendelser af arealerne inden for vejbyggelinjen udelukkende kan finde sted efter Vejdirektoratets godkendelse af konkrete projekter 3. parkering skal indrettes, så bilernes forlygter ikke blænder trafikanter på motorvejen 4. det fremgår af bestemmelserne, at der ikke må sættes skilte eller flagstænger inden for vejbyggelinjen

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609 for seniorboliger ved Kong Valdemars Vej og Sankt Agnes Vej By, Kultur og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 196762 Brevid. 1711242 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 609

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen

Resumé. NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved Roskilde Gymnasium og tillæg 15 til kommuneplanen Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 95825 Brevid. 1275690 Ref. spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 563 for sciencebygning ved

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd

NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde ved Trekroner syd Kommunaldirektøren Erhvervsafdelingen Sagsnr. 279681 Brevid. 2510331 Ref. LAHN Dir. tlf. larshn@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelse til forslag til lokalplan 645 for centerområde

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 285421 Brevid. 2715171 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 654 og kommuneplantillæg 3 for boliger

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269649 Brevid. 2537559 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 631 for Det Høje C på Musicon 7. april

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 208124 Brevid. 1555753 Ref. HABR Dir. tlf. hannebb@roskilde.dk NOTAT: behandling af høringssvar til forslag til lokalplan 591 for butiks- og erhvervsområde

Læs mere

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde

Behandling af høringssvar og emner fra borgermøde Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. SOAN Dir. tlf. 46 31 35 06 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 596 for boliger

Læs mere

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss

Behandling af høringssvar De indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: 1. Bebyggelsens højde. Planafsnittet Adam Voss Planafsnittet Adam Voss Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 47393 Brevid. 2195608 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af høringssvar lp 517 for boliger ved Dalen Viby

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på

Det offentliggjorte lokalplanforslag nr. 358 kan se på Bilag nr. 4 Forslag til ændringer i forbindelse med den endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 358 for et centerområde ved Vesterbrogade og Jernbanegade i Viborg I høringsperioden kom der 2 høringssvar

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Erhvervsareal Trekroner Syd

Erhvervsareal Trekroner Syd Erhvervsareal Trekroner Syd Lokalplan 580 Indhold Baggrund 6 Lokalplanområdet 7 Formål og indhold 7 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Den kystnære del af byzonen 9 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse

Sammenfattende miljøredegørelse 19. marts 2012 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 33-002 for Boligområde mellem golfbanen og Sensommervej i Resenbro I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplan 33-002 for boligområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser.

1. Lokalplanområdets forhold til omgivelserne og de tilstødende arealer og bebyggelser. ØVRIGE OPLYSNINGER Beskrivende tekst suppleres så vidt muligt med angivelser på målfaste kortbilag. Se i øvrigt vejledningen på side 6-8, vedrørende ansøgningens indhold og udformning. A. Basisoplysninger:

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Til sagen Plan og Udvikling Sagsnr. 289079 Brevid. 2682827 Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: notat om behandling af høringssvar vedr. lokalplan 662 for bioliger i halområdet

Læs mere

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra:

Ved høringsfristens udløb d. 17. august 2016, havde Teknik & Miljø modtaget 2 høringssvar fra: Plan og By Sagbehandler: Jens Nedergaard Sagsnr. 01.02.05-P16-12-16 Dato: 4.8.2016 Notat om høringssvar Forslag til lokalplan 2016-18, Boliger, Egebjerg Bakke, Etape 3 Ved høringsfristens udløb d. 17.

Læs mere

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer: Bilag 4 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup samt Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549

Resumé. Teknik- og Miljøudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 Teknik- og Miljøudvalget Planafsnittet Sagsnr. 88472 Brevid. 1093931 Ref. MOKP Dir. tlf. 4631 3549 monakp@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 549 30. august 2010

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan- og Teknikudvalget Plan og Udvikling Sagsnr. 258597 Brevid. 2063109 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 23. februar 2015 NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 621

Læs mere

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse

Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse Dato 31-05-2018 Dok.nr. 40580-18 Sagsnr. 16/9854 Ref. SSTA Resumé af indkomne bemærkninger til Forslag til lokalplan 04.01.L02 for boliger i den sydlige del af Billum samt Byrådets vurdering af disse I

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303

Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Tillæg nr. 1 til lokalplan 303 Erhvervsområde og offentligt område til erhvervsuddannelsescenter i Erritsø ved Snaremosevej Oktober 2017 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan og et tillæg til lokalplan?

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord

CALUM OASEN K/S. Indsigelse vedr. lokalplan , Boliger og erhverv, Digtervejen Nord DATO 29.08.2017 Indsigelse vedr. lokalplan 3-6-109, Boliger og erhverv, Digtervejen Nord Calum har som bygherre fremsendt en række punkter i lokalplanprocessen, som forvaltningen ikke har reageret på inden

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej

Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Høringsnotat for Lokalplan 1074 for Boliger på Højelsevej Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte

Læs mere

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret

NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse af Jyllingecentret Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 203804 Brevid. Ref. PHF Dir. tlf. 46 31 35 67 pernillehf@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 587 for udvidelse

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken

Greve Kommune. Lokalplan nr.14.42 FORSLAG. Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Greve Kommune Lokalplan nr.14.42 FORSLAG Restaurant og ubemandet tankstation i Ventrupparken Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den 26. juni 2012

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan Forslag i offentlig høring fra den 31. marts 2017 til den 31. maj 2017

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan Forslag i offentlig høring fra den 31. marts 2017 til den 31. maj 2017 Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i offentlig høring fra den 31. marts 2017 til den 31. maj 2017 Marts 2017 Forslag til Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013-2025 er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. maj 2004 Steen Nielsen 8940 2647 Endelig

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen

Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer af lokalplanen 1 Februar 2017 Oversigt over høringssvar til Lokalplan 44 Boliger ved Kongeskrænten og kommuneplantillæg 8 Høringssvar nr. Afsender: Navn og adresse Væsentligste indhold Administrationens bemærkninger

Læs mere

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej

Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Høringsnotat om forslag til kommuneplantillægget nr. 23 og lokalplan 3.48 Boliger ved Samsøvej Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase samt administrationens indstilling hertil Der er modtaget

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 136 FOR ET OMRÅDE ØST FOR KULSVIERVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde nærværende lokalplan

Læs mere

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej.

Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde vest for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35701 By, Erhverv og

Læs mere

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet

Resume af væsentlige emner der blev fremlagt på borgermødet Plan og Udvikling Sagsnr. 266937 Brevid. 2281722 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk Opsamling på høringssvar: Forslag til lokalplan 626 for boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner 21. februar

Læs mere

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen

Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Bilag nr. 2 Notat om principper for ny planlægning ved Prinsens Allé og Feltbanen Teknisk Udvalg besluttede den 5. januar 2011 (sag nr. 10) at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for en omlægning

Læs mere

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Helge Sølgaard Henriksholm Allé 20 2950 Vedbæk Vedbæk Grundejerforening støtter indsigelsen ved formand Hans Jeremiassen Indsigelsen er primært rettet mod den østlige tæt- lav bebyggelse bestående af

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Plan og Udvikling Sagsnr. 269243 Brevid. 2397709 Ref. SOAN Dir. tlf. 4631 3415 soerena@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 631 for Kildegården og kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg

Sammenfattende miljøredegørelse. til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Sammenfattende miljøredegørelse til lokalplan nr. 399A for et område til detailhandel ved Gl. Århusvej i Viborg Indhold I forbindelse med Byrådets endelige vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 399A

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Resume fra borgermøde

Resume fra borgermøde Plan og Udvikling Sagsnr. 243428 Brevid. 2096731 Ref. DO Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk 7. majl 2015 NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger til lokalplan 614 for boliger ved Himmelevvej

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t / _525... file:///c:/adlib%20express/work/20190314t133215.718/20190314t133215.898/6863689_525... Page 2 of 2 14-03-2019 Fra: 3 - Fællespostkasse Teknik- og Miljøforvaltningen Køge Kommune Sendt: 2. januar 2019 08:01

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039

Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Maj 2015 Oversigt over høringssvar til lokalplan 34 Boliger ved Flodvej Jr. Nr. Ac 14/13039 Høringssvar fra: Indsigelser: Administrationens bemærkninger Forslag til ændringer i lokalplan 1. Susanne Pedersen

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 3. Gug Boldklub, Gug, Kommuneplantillæg 4.029, Lokalplan 4-3-102, Redegørelse for bæredygtighed samt ophævelse af Lokalplan 03-003, Vissegård, Idrætsanlæg (2. forelæggelse). 2012-36189. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner:

Bemærkningerne på borgermødet og de indkomne skriftlige bemærkninger kan opdeles i følgende emner: By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 242322 Brevid. 1950698 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 613 for Kamstrup landsby 4. august

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup

Lokalplan nr Boligområde ved Bredgade, Gandrup Lokalplan nr. 3.23 Boligområde ved Bredgade, Gandrup Fremlagt fra den 08.01.2006 til den 05.04.2006 Endelig vedtaget den 26.04.2006 Side 1 af 1 Plannavn Lokalplan 3.23 Boligområde v. Bredgade, Gandrup

Læs mere

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret

LOKALPLAN Institutioner i Holmebækcentret LOKALPLAN 5-04.2.1 Institutioner i Holmebækcentret KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 5-04.2.1 INSTITUTIONER I HOLMEBÆKCENTRET, (TILLÆG TIL LOKALPLAN 5-04.2) REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.05 INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLAN NR. 2.05 1 Lokalplanens formål... 2 Lokalplanens område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykninger... 5 Vej- og stiforhold...

Læs mere

Gennemgang af indsigelser Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan for butik i Kregme. Sagsbehandler: jkro Dato: November 2014 Sagsnr: 2014/

Gennemgang af indsigelser Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan for butik i Kregme. Sagsbehandler: jkro Dato: November 2014 Sagsnr: 2014/ Gennemgang af indsigelser Kommuneplantillæg nr. 13 og lokalplan 06.27 for butik i Kregme Sagsbehandler: jkro Dato: November 2014 Sagsnr: 2014/0003337 Nr. Navn Resumé af 1 Jia Chen, Kappelhøjvej 149, 3300

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014

Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 Valby idrætspark Forslag til lokalplan i supplerende høring fra den 3. til den 21. november 2014 I denne pjece kan du læse om forslag til ændringer af det tidligere offentliggjorte lokalplanforslag, og

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ti skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet ti skriftlige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslaget. Høringsnotat TEKNIK OG MILJØ Sagsnr.: 01.02.05-P00-20-17 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget besluttede på møde den 10. december 2018 at Forslag til lokalplan 411.2 Birkevænget og Fredensbovej med tilhørende

Læs mere

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60.

Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet som helhed fastlægges til 60. Lokalplan nr. 24.1 Centerområde i Jørlunde Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold. Lokalplanen omfatter et område til centerformål omkring Bygaden i Jørlunde. I området ligger, nord for Bygaden,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 4: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune. De konkrete ændringer er

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan.

NOTAT. 1. Deltagerne på mødet blev præsenteret. 2. Gennemgang af planlovens rammer for hvad der kan optages bestemmelser for i en lokalplan. NOTAT Deltagere: Martin Løbel, Skibsegen 102 Sigurd Nielsen, Skibsegen 77, repræsentant Grundejerforeningen Skibsegen Helene Kreutzfeldt, P. W. Tegners Vej, repræsentant Grundejerforeningen Borupgård Vest

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

LOKALPLAN 1A12-2 INNAVINNGUAQ

LOKALPLAN 1A12-2 INNAVINNGUAQ LOKALPLAN 1A12-2 INNAVINNGUAQ NUUP KOMMUNEA FORVALTNING FOR TEKNIK OG MILJØ NOVEMBER 2006 Indhold Lokalplan 1A12-2, Innavinnguaq Indhold Indhold...1 Vejledning...3 Redegørelse...4 Lokalplanens baggrund...4

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Parkeringsanlæg ved Rådhushaven. Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Rådhushaven Parkeringsanlæg ved Rådhushaven HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har vedtaget en lokalplan for et parkeringsanlæg i den sydlige del af Rådhushaven. Lokalplanen består af: En

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018

NOTAT. Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Center for Plan og Miljø Byplanlægger: Christian Jacob Brammann Sagsnr.: 17/30181 Ændringsforslag til Lokalplan 141, hvidbog over partshøring i marts 2018 Dato: 20-03-2018/cjb I

Læs mere

Afsender. Dato for modtagelse. Nr / Silkeborg. Bauhaus Tilst Finsensvej Ikast. Ad.

Afsender. Dato for modtagelse. Nr / Silkeborg. Bauhaus Tilst Finsensvej Ikast. Ad. Bilag 2 Behandling af høringssvar Lokalplan 623 Juventusvej V område til erhverv og butikker b til særlig pladskrævende varegrupper samt tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2013 2017 Sagsnummer: 01.02.05 P16

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 445 For daginstitution på Roskildevej SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar og

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 39. for et område ved Kinovej i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 39 for et område ved Kinovej i Vamdrup R E D E G Ø R E L S E VAMDRUP KOMMUNE Del af centerområde ved Kinovej Beliggende: 2 Lokalplanen omfatter et område på 403 m, beliggende

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017

Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé januar 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 5 Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 5 Referat af borgermøde - Lindgreens Allé - 16. januar 2017 07-03-2017 Sagsnr. 2017-0116928 Dokumentnr.

Læs mere

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad

Delvis ophævelse. Lokalplan nr. 32, Isenvad Delvis ophævelse Lokalplan nr. 32, Isenvad Indhold Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens

Læs mere

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej.

Området mellem Paltholmvej, Gammelgårdsvej og Frederiksborgvej. Til: Planudvalget U D K A S T Udkast til nye lokalplanbestemmelser for Farum erhvervsområde øst for Gammelgårdsvej. Dato: 2. marts 2011 Sags id: 190-2008-10408 Dokument: 190-2011-35681 By, Erhverv og Natur

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010.

Kommuneplantillæg Forslag. Juli 2010 FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI SEPTEMBER 2010. Kommuneplantillæg 9-2009 Juli 2010 Forslag FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN D. 14. JULI 2010-8. SEPTEMBER 2010. Forslag til Kommuneplantillæg 9-2009 for Haderslev Kommune. Udarbejdet af Haderslev

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017

HØRINGSNOTAT. LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade. SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 HØRINGSNOTAT LOKALPLANFORSLAG NR. 399 For boliger og sognehus ved Østergade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 til kommuneplan 2017 1 INDHOLD Samlet indstilling Resumé af høringssvar og forslag samt forvaltningens

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Indkomne bemærkninger til Lokalplan 340 Bevaring af retiradebygningen i Fredericia bymidte.

Indkomne bemærkninger til Lokalplan 340 Bevaring af retiradebygningen i Fredericia bymidte. Teknik & Miljø 16. marts 2016 Sags-ID:15-3916 Sagsbehandler: Gitte Frank Andresen Indkomne bemærkninger til Lokalplan 340 Bevaring af retiradebygningen i Fredericia bymidte. Notatet indeholder et resumé

Læs mere

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden

Behandling af de væsentlige emner fra høringsperioden Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 81615 Brevid. 2362919 Ref.spc Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 545 og kommuneplantillæg

Læs mere