Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi"

Transkript

1 Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR Rådgivningsydelser og Festina Advisor Systemets tekniske opbygning 4 2. HÅNDTERING AF DATA Data import og kilder 5 Informationer om skat 5 Information om pension 6 Offentlige ejendomsregistre (OIS) 6 Det centrale motorregister - biler og motorcykler 6 3. BEREGNINGSMOTOR 6 Privatøkonomi 6 Personforsikring 7 Pension 7 Automatisk beregning af pensionsbehov 7 Firmabetalte pensionsaftaler 7 Realkredit lån 7 Skadesforsikringer 7 Investeringsguide 7 Virksomheder 7 4. SCENARIESTYRING Handlingsplaner Makroøkonomiske forudsætninger 8 Optimering 8 Stokastiske simuleringer 9 5. BRUGERGRÆNSEFLADER Adgang til flere brugergrænseflader 9 6. DOKUMENTATION Rapporter Dataeksport Dataopbevaring Revisionsspor 11 Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 2

3 1. Festina Advisor Festina Advisor er et højtudviklet finansielt rådgivningssystem til optimering af en husstands privatøkonomi. Dette fakta-ark indeholder en generel præsentation af selve systemet samt eksempler på, hvilke typer opgaver det er designet til at løse. Festina Advisor bliver løbende udvidet med nye funktionaliteter og opdateret ift. gældende regler og lovgivning. Vi håber, at denne præsentation giver et indblik i den store fleksibilitet i anvendelsen af systemet, hvilket er et resultat af en særdeles vellykket IT arkitektur og adskillelsen af beregningsmotor og brugergrænseflader. Hvis de næste sider giver anledning til spørgsmål eller ønske om en uforbindende præsentation af systemet, er du meget velkommen til at kontakte os på mail-adressen eller på telefon Rådgivningsydelser og Festina Advisor Festina Advisor guider i første omgang brugeren igennem en nem indsamling af økonomiske data for husholdningens økonomi, hvilket giver en hurtig her-og-nu status for økonomien. Systemet kan automatisk indhente data fra forskellige søgeagenter baseret på adresse, skat og lønoplysninger, pensionsoplysninger og relevante kundeog produktdatabaser. Dette er naturligvis under forudsætning af, at disse er tilgængelige og at brugeren vælger at gøre brug af dem. Rådgivningen kan være målrettet en optimering af husstandens aktuelle økonomiske situation. Alternativt kan den tage udgangspunkt i uundgåelige eller ønskede fremtidsscenarier (boligkøb, børn, dødsfald osv.), hvor forskellige muligheder kan beregnes i forhold til f.eks. omkostninger, indtægter, skat, risikovillighed mv. og optimeres på hhv. den korte og den lange bane. Figur 1: Flow for rådgivningsprocessen Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 3

4 I tillæg til ovennævnte, har rådgiveren mulighed for at beregne og vise konsekvenserne for husholdningsøkonomien ift. ændringer i de makroøkonomiske forudsætninger, såsom ændringer i renter, boligpriser og aktiekurser. Festina Advisor er dermed designet som et effektivt værktøj til brug for både den trænede finansielle rådgiver såvel som den interesserede slutbruger i et selvbetjeningsmiljø. Data kan deles, vurderes og bearbejdes i forskellige miljøer afstemt til den aktuelle bruger. Det overordnede mål er, at al rådgivning sker på baggrund af et konsistent datagrundlag, samt at kunden bliver guidet sikkert og intuitivt frem til den rigtige beslutning. Et hurtigt overblik over aktuel økonomi og konsekvenser af et potentielt fremtidsscenarie giver samtidig rådgiveren mulighed for at bruge tid på det, der er vigtigt for kunden. Festina Advisor følger en fleksibel tilgang til optimering af privatøkonomien, uanset kundens livssituation. Både enkle og mere komplicerede faktorer, såsom erhvervsskat og modregning vedrørende f.eks. efterløn eller offentlige ydelser, er inkluderet i systemet. Systemet giver fuld adgang for den finansielle rådgiver til at arbejde med forskellige scenarier og forudsætningerne, der ligger til grund for husholdningens finansielle situation. På ethvert tidspunkt i forløbet kan man udskrive en rapport, der giver et godt overblik over indholdet af rådgivnings-sessionen. Rapporten viser et budget og de observationer, rådgiveren har påpeget i forbindelse med sessionen. Endvidere giver rapporten en liste over mulige tiltag, som kunden kan vælge for at optimere den fremtidige finansielle situation for husholdningen. Rapporten bliver autogenereret baseret på principper, som rådgiveren har mulighed for selv at påvirke. Fundamentet for Festina Advisor er en veldefineret datamodel og et stringent design for beregningsmodulet, der er fuldt integreret i den samlede løsning. Dette betyder, at det er nemt at implementere individuelle rådgiverbestemte tilpasninger samt fremtidige udvidelser. Festina Advisor er designet til at håndtere og skabe et fuldt og klart økonomisk overblik for såvel simple husholdninger som komplekse moderne familier med en eller flere voksne, der bidrager med deres indtægter, pensionsindbetalinger, delebørn, formue, egen virksomhed o.a. og i alle livssituationer fra fødsel til død. Festina Advisors skattemotor har endvidere fuld kontrol over gældende lovgivning i det pågældende land, som husholdningen befinder sig i, herunder skatteniveauer, offentlige pensioner, sociale velfærdsydelser, samt det fulde indtægtsbillede afhængig af deres bidrag. Festina Advisor kan håndtere alle former for rådgivningsopgaver lige fra online kreditvurdering til snævre, specifikke og fokuserede analyser, der kun anvender et meget begrænset udpluk af datasættet rettet mod at skabe overblik baseret på en ændring i den finansielle situation i husholdningen. Festina Advisor kan håndtere, skatteberegne samt optimere finansielle situationer på et meget avanceret niveau for husholdninger med høje indkomster og formue. Dette gælder især personer med ejendomsporteføljer eller med personligt ejede virksomheder, der kræver overblik over virksomhedens økonomi i kombination med husholdningens. Dette er nødvendigt for at kunne overskue og rådgive om de forskellige muligheder, der ligger i skattelovgivningen. Løsningen prioriterer effektivitet, hurtighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med nøjagtighed - og brugerne bliver ikke skuffet. Løsningen er ekstrem hurtig og sikker i sine beregninger. Dette skyldes beregningsmotorens unikke opbygning. I løbet af brøkdele af et sekund har Festina Advisor beregnet husholdningens finansielle overblik set over et helt liv, projiceret ud på måneder og år. Med et enkelt klik, kan skærmbilledet ændre sig fra høj kompleksitet til simple hovedtal, der giver overblik Systemets tekniske opbygning Festina Advisor er en ægte Cloud-baseret løsning, udviklet i JAVA. Brugergrænseflader i HTML5 format, Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 4

5 vil fungere på alle gængse computere, tablets og smartphones mv. med adgang til internettet. Systemet opererer med flere simultane brugergrænseflader med varierende detaljerings- og kompleksitetsniveauer. Det er således muligt for rådgiveren at sidde på sit kontor med samtlige rådgiverrelevante oplysninger synlige og snakke med en kunde, der sidder hjemme og kun kikker på et udpluk af data. på kompromis med datakvaliteten og uden at lægge beslag på en rådgiver. Det intuitive og brugervenlige design af Festina Advisor gør det muligt for slutkunden selv at indtaste supplerende data, f.eks. hvis kunden har særlige udgifter eller indtægter, samt validere og overveje de importerede data før en rådgivningssession. Med effektiv rollestyring kan der oprettes rådgivningsvirksomheder (partnere) med tilhørende rådgivere og kunder, og systemet kan enten afvikles direkte på Festina Advisors centrale servere eller installeres internt hos rådgivningsvirksomhederne. 2. Håndtering af data Festina Advisor er designet til at udnytte og genbruge basale datakilder. Dette for at optimere datakvaliteten og spare dyrebar tid til manuel indtastning. For at opnå dette indeholder Festina Advisor innovative og fleksible løsninger for at muliggøre import af data fra forskellige interne og eksterne datakilder såsom dataintegration af kundesystemer eller banksystemer, eller overførsel via web services, REST services eller andre typer af interfaces Data import og kilder I mange forskellige sammenhænge har slutbrugerne adgang til centrale personlige finansielle data i elektronisk form via forskellige internet-portaler. Festina Advisor er i stand til at hente data fra disse eksterne systemer, f.eks. via Skat.dk s internetportal, og implementere dem direkte i systemet. Import fra elektronisk tilgængelige datakilder giver en meget stor fordel ved informationsindsamlingen målt i tidsforbrug og kvalitet af de indsamlede data. Dette gælder fra såvel offentlige kilder som rådgiverens egne data. Offentlig og privat digitalisering er i hastig udvikling, og Festina Advisor vil løbende blive optimeret ift. automatisk import. Brugerstudier viser, at de fleste husholdninger kan importere og validere alle relevante finansielle data indenfor minutter vel at mærke uden at gå Figur 2: Eksempel på brugergrænseflade tilpasset selvbetjening. Ensartet dataindsamling og -rapportering betyder, at selve rådgivningsforløbet bliver mere ensartet uafhængig af rådgiveren og giver dermed mulighed for hurtigere oplæring og generel kvalitetsforbedring, der sikrer, at slutkunden altid får en god oplevelse. Den tid, som rådgiveren sparer, kan selvsagt enten spares eller bruges på kunder med mere komplicerede problemstillinger. De tilgængelige datakilder ved anvendelse af digital signatur, der allerede er implementeret i Festina Advisor, er beskrevet i de følgende afsnit. Informationer om skat Import af skatteoplysninger giver brugeren adgang til automatisk at importere alle oplysninger om husstandens voksne, der er registeret i skattemappen på Skat.dk s internetportal. Dette kan enten ske ved, at Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 5

6 kunden giver rådgiveren adgang til at se skatteoplysningerne, eller via aktivering af en applikation, der kan aktiveres fra bogmærkebarren. Information om pension Festina Advisor kan hente data direkte fra Pensions- Info. Dette foregår ved, at systemet modtager datastrengen fra PensionsInfos send til rådgiver -funktion. Alternativt indeholder Festina Advisor en funktionalitet til at afkode alle relevante oplysninger om slutbrugerens pensionsordninger ud fra PDF-rapporten, som kunden selv kan downloade fra pensionsinfo.dk og automatisk indlæse i Festina Advisor. Ud fra PensionsInfos oplysninger om indbetalinger og opsparing kan Festina Advisor beregne prognoser. Hvis kunden ikke har en aktiv pensionsordning hos rådgiverens firma, kan man gøre det via aktivering af en applikation, der kan findes i bogmærke barren. Offentlige ejendomsregistre (OIS) Ved at indtaste en postadresse vil Festina Advisor automatisk hente data fra OIS registrene og beregne ejendomsværdiskatter, grundskyld samt registrere og beregne betalingsstrøm og bidragssatser for realkreditlån med pant i den pågældende ejendom. for at danne et helhedsbillede af husholdningens finansielle situation. Det er vigtigt at understrege, at alle data kun skal importeres én gang og herefter genbruges i samtlige moduler. I de kommende afsnit vil vi tage udgangspunkt i et udpluk af disse muligheder for funktionalitet. En udtømmende liste ligger uden for rammerne af dette fakta-ark, men kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til en specifik funktionalitet. Privatøkonomi Dette modul giver brugeren adgang til et komplet budgetsystem for hele husholdningen. Det består af oplysninger importeret fra diverse digitale kilder samt veldefinerede standardværdier fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet for udgifter til husholdning, fritid, børn mv. Alle importerede data kan efter behov finjusteres af brugeren og der kan suppleres med særlige udgifter, hvis man f.eks. har en dyr hobby eller et kronisk behov for behandling. For en almindelige husholdning vil disse justeringer dog kun betyde lidt og er derfor ikke nødvendige for at kunne gennemføre en kvalificeret rådgivning. Det centrale motorregister - biler og motorcykler Via nummerpladen kan Festina Advisor på tilsvarende vis hente oplysninger om husstandens biler og motorcykler i motorregistret eller hente andre typer informationer, f.eks. pant, syn mv., som er relevante i forhold til at beskrive den økonomiske situation for en husstand. 3. Beregningsmotor Festina Advisors beregningsmotor består af en række moduler med tilhørende funktioner. Hvert modul udvikles kontinuerligt og opdateres løbende ved ændringer i den gældende lovgivning. Modulerne kan anvendes separate til nålestiksanalyser eller specifikke problemstillinger - eller i kombination Figur 3: Grafisk visning af økonomien set fra den finansielle rådgiver. Modulet giver overblik over indtægter og udgifter, samt holder styr på likviditetsforløbet og kan dermed tilbyde en likviditetsstrategi hen over et langt liv, hvor kapitalbehovet naturligt ændrer sig ift. livssituationen. Rådgiveren kan anvende denne information til at kreditvurdere husholdningen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 6

7 Personforsikring Dette modul kan beregne forsikringsdækninger for tab af erhvervsevne (TAE) og dødsfaldsdækninger samt håndtere hospitalsforsikringer og kritisk sygdomsdækninger. Pension Pensionsmodulet kan genskabe prognoseberegninger fra pensionsselskaberne. Dette giver en unik mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer pensionsordninger. Beregninger og visuelle simuleringer af forskellige pensionstyper giver slutkunden mulighed for at diskutere mulighederne med rådgiveren og tage en beslutning på et kvalificeret grundlag. Modulet indeholder endvidere et simuleringsmodul, som beregner konsekvens af ændringer på den enkelte pensionsordning. Hermed sikrer man sig, at behovsafdækningen sker inden for rammerne af firmapensionsaftalen og på de vilkår, som fremgår af aftalen. Festina Advisor bliver dermed i stand til administrativt at procesunderstøtte behovsafdækningen og understøtte oprettelse til ordningen eller foreslå ændringer. Realkredit lån Realkreditmodulet giver mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer realkreditlån med meget stor nøjagtighed for f.eks. at gengive betalingsflowet for realkreditlån. Skadesforsikringer Baseret på oplysninger om en husstands aktiver, understøtter Festina Advisor rådgivning om skadesforsikringer. Investeringsguide Festina Advisor indeholder en investeringsguide, der ud fra husstandens økonomi og kundens præferencer kan anbefale en passende investeringsprofil for opsparingen typisk til brug for produktvalg for pensionsopsparing eller investeringsløsninger. Virksomheder Figur 4: Indtægter og løbende behov for en husholdning. Automatisk beregning af pensionsbehov Modulet understøtter en klassisk behovsafdækning for livsforsikringsselskaber, hvor slutbrugerens behov for forsikringsdækninger afdækkes i tilfælde af død og invaliditet, og hvor det resulterende behov for indbetaling estimeres ud fra en helhedsvurdering af kapitalbehovet ved pensionering. Firmabetalte pensionsaftaler Dette modul kan konfigurere strukturen fra et meget bredt sæt firmapensionsaftaler med henblik på at genbruge rammerne fra firmapensionsaftalen i behovsafdækningen. Virksomhedsmodulet giver mulighed for at modellere familier med komplekse økonomier, der ejer egne virksomheder. Modulet håndterer selskabsstrukturer bestående af både aktieselskaber, anpartsselskaber, og personligt ejede selskaber mv. Modulet giver mulighed for brug af virksomhedsskatteordningen (VSO). Herved sikrer Festina Advisor fuld systemunderstøttelse af privatøkonomisk rådgivning for kundesegmenter, der normalt hører til i Private Banking og Merchant Banking. 4. Scenariestyring Med scenariestyring bliver brugeren af systemet i stand til at sammenligne de økonomiske konsekvenser af flere forskellige navngivne handlingsplaner over for hinanden for derved at kunne vurdere f.eks. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 7

8 skatte-, likviditets- og formueeffekt af forskellige fremtidsscenarier Handlingsplaner Brugeren har adgang til lige så mange handlingsplaner, som der er brug for, f.eks. til vurdering af forskellige køb- og salgsmuligheder, opstart af egen virksomhed, nedsparingsplaner for pensionsalderen og meget mere. Festina Advisor stiller faciliteter til rådighed for at gennemregne forskellige scenarier for at give overblik over muligheder og konsekvenser for det finansielle øjebliksbillede gennem veldefinerede handlingsplaner ift. skat, likviditet, gæld og formue. De forskellige handlingsplaner lagres individuelt for senere at kunne blive kaldt frem igen, og systemet kan tilbyde forskellige rapporter for at dokumentere analyseforløbet eller for at drøfte dets resultat med andre rådgivere. Figur 5: Likviditet og formue planlægning på kort og langt sigt Makroøkonomiske forudsætninger Modulet understøtter således analyse af f.eks. en husstands samlede rentefølsomhed, når der ses på både realkreditlån, pensionsopsparing og andre rentefølsomme aktiver og passiver. Optimering Festina Advisor indeholder flere regnestærke optimeringsmoduler, som kan beregne og foreslå en række handlinger, som optimerer en husstands økonomi i en række scenarier, herunder: Optimering af op- og nedsparingsrækkefølge Indfrielse af dyre lån Finansiering af ekstraordinære udgifter Samling af pensionsordninger Optimering af pensioneringsstrategi Udjævning af forbrug Disse beregningsmoduler kan anvendes enkeltvist eller samlet og foreslår en konkret handlingsplan med de ændringstransaktioner, husstanden skal implementere for at optimere husstandens formue på kort og lang sigt i forhold til de valgte scenarier og med respekt for de likviditets- og finansieringsbehov, som husstanden har specificeret. På den måde bliver rækkefølgen, i hvilken husstandens samlede indtægter og opsparing anvendes til at finansiere husstandens behov, optimeret, så husstanden opnår bedst mulig udnyttelse af værdierne efter skat og modregning i de offentlige ydelser minimeres. I sit udgangspunkt regner Festina Advisor med standard prognoseforudsætninger, som generelt er accepteret af branchen. Med dette modul understøtter Festina Advisor yderligere dynamiske forudsætninger, der gør det muligt at håndtere eksempelvis rente- og aktiekursudsving henover tid. Derved bliver det muligt at regne på alternative forudsætninger for bl.a. at få indtryk af økonomiens følsomhed over for de forskellige makroøkonomiske parametre. Figur 6: 3D-billede af de overordnede ændringer i økonomien og deres effekt på husstanden. Typiske handlinger til optimering vil ofte være ændrede pensionsindbetalinger, valg af - eller omlæg- Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 8

9 ning af lån, ændringer i pensionsudbetalingsrækkefølge og i mere komplekse tilfælde optimering af overskudsdannelse i tilknyttede virksomheder. I dette komplekse udfaldsrum finder Festina Advisor den optimale handlingsplan for husholdningen. Stokastiske simuleringer Festina Advisor indeholder en stokastisk model, der gør det muligt at regne med konfidensintervaller for udviklingen i en husstands pensionsopsparing eller andre investeringer eller beregne den samlede effekt på husstandens formue, når renter og aktier bevæger sig stokastisk. Det tekniske set-up for brugergrænsefladerne giver endvidere en unik fleksibilitet til at lave enkle, hurtige tilpasninger - selv i tilfælde, hvor disse er fuldt integrerbare i et eksisterende webunivers Adgang til flere brugergrænseflader Opbygningen af web-brugergrænsefladen har fokus på den svære balancegang mellem nem anvendelse af systemet - og dermed nem oplæring i systemet - samt behovet for at kunne angive de husstandsspecifikke detaljer, der har afgørende betydning for rådgivningen. 5. Brugergrænseflader Festina Advisor er designet til at visualisere og kommunikere økonomiske sammenhænge i varierende detaljeringsgrad på en pædagogisk og intuitiv måde. Figur 8: En fælles platform for mange forskellige scenarier. Figur 7: Eksempel på de mange specialiserede apps der er tilgængelige for den finansielle rådgiver. Stram rollestyring giver mulighed for at sætte af på de samme beregningsmoduler, uanset om kunden selv benytter systemet i en let overskuelig brugergrænseflade med få valgmuligheder, eller systemet anvendes af en rådgiver, der er certificeret til at rådgive om komplekse privatøkonomier, hvor alle systemets facetter bringes i spil for at give et detaljeret overblik. Festina Advisor indeholder derfor en yderst fleksibel ramme for udvikling af rådgiverdefinerede brugergrænseflader, som på enkel vis kan designes og tilpasses præcis til de forretningsmæssige ønsker, som rådgivervirksomheden måtte have med hensyn til udseende, funktionalitet og brugervenlighed. Denne balance opnås ved at udnytte Festina Advisors skarpe afgrænsning af data, beregningsmotor og brugergrænseflader til at give mulighed for at tilgå systemet fra flere forskellige brugergrænseflader med forskellige layout og kompleksitetsniveauer, men med fuld genbrug af data og beregningsfunktionalitet. Man skal således forestille sig, at rådgivervirksomheden med Festina Advisor på deres kundeportal kan udstille flere målrettede nålestiksapplikationer med analyser vedr. private husholdninger, investering, husholdninger med ejerledede virksomheder og private banking segmentet. Disse applikationer vil kunne designes enkelt med stram datastyring og relativt få muligheder for at indtaste data. Tilsvarende vil resultatet kunne præsenteres i form af få nøgletal og enkle grafiske præsentationer. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 9

10 Samme sted kan et udvidet selvbetjeningssystem stilles til rådighed, hvor slutbrugeren på enkel og intuitiv vis får adgang til f.eks. budgetberegninger og enkle økonomiske overblik, mens fuldt certificerede rådgivere vil have adgang til at anvende den fulde model med alle de rådgivningsværktøjer, som Festina Advisor indeholder. Den efterfølgende figur illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. til kunden eller lagres i en elektronisk kundemappe. Der er lagt vægt på at skabe genkendelighed mellem Festina Advisors digitale løsninger og de dokumenter, der leveres til kunden. Festina Advisor kommer som standard med et sæt af rådgivningsrapporter. Herudover er det naturligvis muligt sammen med Festina Lente at skræddersy løsninger til individuelle behov og tilføje nye rådgivningsrapporter svarende til de enkelte brugergrænseflader, som rådgivervirksomheden stiller til rådighed for deres kunder. Festina Advisors dokumenter er bygget op om konklusionerne fra rådgivningen for bl.a. at minimere rådgiverens tidsforbrug på administration og ikkeværdiskabende ydelser i forhold til kunden samtidig med, at alle krav til dokumentation af rådgivningssessionen overholdes og kunden får adgang til og overblik over konklusionerne fra rådgivningen. Figur 9: Data oprettet i en app er klar til at blive vist og anvendt i alle tilgængelige brugergrænseflader. Figuren ovenfor illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. 6. Dokumentation Festina Advisor gør kommunikationen om hver rådgivningssession lettere - både i forhold til fysiske møder og web-aktiverede selvbetjeningssessioner Rapporter Festina Advisor understøtter en effektiv dokumentation for hver rådgivning, uanset om kunden har været inviteret til et fysisk rådgivningsmøde eller har betjent sig selv via en web-brugergrænseflade. Systemet gør det således muligt at generere rådgivningsrapporter i Excel, Word og PDF, der dokumenterer rådgivningsdialogen og beskriver alternativer og konklusioner fra rådgivningen, og som kan sendes 6.2. Dataeksport Ligeledes kan Festina Advisor eksponere sine egne data og services til eksterne systemer. Samlet set kan eksterne systemer dermed kalde beregningsmotoren i Festina Advisor og bede systemet om at lave en beregning for en sag og derefter returnere den resulterende kontoplan eller dele heraf. På den måde kan forskellige moduler i beregningsmotoren blive brugt i mange forskellige sammenhænge afhængig af det forretningsmæssige behov for den pågældende rådgivervirksomhed eller slutbrugeren af systemet Dataopbevaring Data opbevares som udgangspunkt i en SQL database, men sager kan også lagres i f.eks. et filsystem eller et såkaldt key/value store. SQL databaser er meget udbredte, og alle gængse SQL databaser kan anvendes. For at passe ind i flest mulige miljøer, er der anvendt et meget simpelt snit af en databases muligheder. Hermed kan eksisterende backupprocedurer osv. uden problemer anvendes på databasen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 10

11 Vores datamodel er lavet i UML, en forkortelse af Unified Modelling Language, som vha. kodegenerering danner Java entiteter, der anvendes både på server og klient. Festina Advisor sætter selv databasen op med de nødvendige tabeller mm. Ved opgradering til nye versioner bliver data i databasen automatisk migreret over til en evt. ændret datamodel Revisionsspor Festina Advisor indeholder fuld historik med hensyn til, hvem der har tastet input data ind i systemet og hvornår samt hvorfra data er hentet. Festina Advisor opsamler dermed fuldt revisionsspor inklusive rollestyring, så der holdes styr på, om specifikke input-parametre er estimeret af systemet, hentet ind udefra eller tastet ind, og i fald data er tastet ind, om det er rådgiver eller kunde, som har tastet de relevante data. Sammen med muligheden for at dokumentere rådgivning med rådgivningsrapporter understøtter Festina Advisor dermed at alle krav til dokumentation af den rådgivning, som systemet har været anvendt til, og den information systemet har indeholdt på ethvert tidspunkt. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 11

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning

GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015. Digitaliseret pensionsrådgivning GET F IT, DEN 6. OKTOBER 2015 Digitaliseret pensionsrådgivning Danmarks tredjestørste pensionsselskab 300.000 kunder AMP- og firmaordninger 257 mia. kr. i aktiver 7,8 mia. kr. i årlige indbetalinger 7,2

Læs mere

Privatøkonomisk planlægning og optimering

Privatøkonomisk planlægning og optimering Privatøkonomisk planlægning og optimering Aktuarforeningen 14. november 2012 17.00-18.00 Ved Kim Valentin, Finanshuset i Fredensborg og Jens Perch Nielsen, Festina Lente Fredensborg Advisor Sorte skyer

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 6 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 6 3.1.1 MODTAGERORIENTERET SPROG...

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV?

8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? 8 Tips & Tricks: Overvejer du også at skifte fra C5 til NAV? + Introduktion Stifter og Direktør af IT-Effect Kim Friis fortæller igennem 8 korte afsnit, hvad man skal overveje, når man skifter fra C5 til

Læs mere

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg

Rådgivning. Fordele. Selvbetjening. Det logiske valg Rådgivning Fordele Selvbetjening Servicefordele Det logiske valg Servicefordele I DIP er vi specialiserede i at rådgive ingeniører, så du får maksimalt udbytte af din pension. Vi præsenterer her tre områder,

Læs mere

En samlet CPM-Løsning

En samlet CPM-Løsning En samlet CPM-Løsning Fleksibel og sikker økonomistyring med Prophix Er du på udkig efter et budget og rapporteringsværktøj, der hurtigt skaber én sandhed i datagrundlaget og giver fuld kontrol over jeres

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision)

Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Shop Floor System til Microsoft Dynamics NAV* *Microsoft Dynamics NAV (Navision) Et banebrydende system til planlægning og rapportering i produktionen. NAVEKSA s Shop Floor System anvendes til planlægning,

Læs mere

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil

ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil Airloq gasanalyse 2 REPORTLOQ: MILJØRAPPORTERING - NÅR DU VIL, HVOR DU VIL ReportLoq Miljørapportering: når du vil, hvor du vil FLSmidths webbaserede

Læs mere

PENSION KURSER PÅ RÅDGIVERNIVEAU

PENSION KURSER PÅ RÅDGIVERNIVEAU PENSION KURSER PÅ RÅDGIVERNIVEAU PENSIONSRÅDGIVNING - EN DØRÅBNER Finanssektorens Uddannelsescenter har et bredt udvalg af pensionskurser. Kurserne henvender sig til medarbejdere, som arbejder med pensionsrådgivning,

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Telefon Allerød

Telefon Allerød Nyheder i Microsoft Dynamics NAV 2016 Microsoft har frigivet Microsoft Dynamics NAV 2016 den 5. oktober 2015. Den nye version rummer både ny funktionalitet og forbedringer. I dette factsheet nævner vi

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension

Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Projekt og porteføljestyringsværktøj i Unipension Agenda Ny strategi og forandring stiller krav til overblik Kort fakta om Unipension Hvorfor havde vi behov for et projekt og porteføljestyringsværktøj

Læs mere

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling

Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Forenkling af kommunale affaldsregulativer. Fase 4: Elektronisk videndeling Birgit Holmboe, Anders Christiansen og Berit Hallam Rambøll Birgitte Refn Wenzel Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Miljøprojekt

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45)

MES Industriel IT SCADA Automation. AnaMo. Fremtidens ledelsesværktøj. (+45) MES Industriel IT SCADA Automation Fremtidens ledelsesværktøj (+45) 97 52 50 22 info@frontmatec.com www.frontmatec.com Fremtidens ledelsesværktøj til forsyningsbranchen fra 3. parts systemer som f.eks.

Læs mere

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM

AnaMo. Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen. AnaM Fremtidens ledelsesrapport for forsyningsbranchen PULS integration Automatisk rapportgenerering Gennemskuelig beregningsgrundlag Indbygget kvalitetssikring Hurtig reaktion ved kravoverskridelse Mulighed

Læs mere

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer

Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Workflow 8.0 stort spring med store forbedringer Performanceforbedringer gennem et stærkt samarbejde mellem funktionerne som de kendes og et nyt, overskueligt og gennemført layout. En mærkbar videreudvikling

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN Et stærkt valg til intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: ET STÆRKT VALG TIL INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan giver kontormedarbejdere let adgang til at gemme dokumenter og distribuere kopier

Læs mere

Web-baseret metadata redigeringsmodul

Web-baseret metadata redigeringsmodul Kravspecifikation Geodata Danmark Geodatacentret I/S Energivej 3 4180 Sorø Tlf. 5786 0400 Fax. 5786 0414 GIS Danmark A/S Birkemosevej 7 6000 Kolding Tlf. 7399 1100 Fax. 7399 11199 Web www.geodata.dk Web-baseret

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

PENSION HOS PFA. en komplet ordning

PENSION HOS PFA. en komplet ordning PENSION HOS PFA en komplet ordning 1 Indhold Komplet ordning 4 HVORFOR PFA PLUS? Afkast 6 Overblik 8 Rådgivning 10 En kvalificeret anbefaling Med PFA Plus kommer du til at opleve, at vi adskiller os fra

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro.

InfoPro 2i. Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. InfoPro 2i Profil Softwarefirmaet MaCom A/S blev etableret i 1992. Vi udvikler og markedsfører dokumenthåndteringssystemet InfoPro. Mission MaCom's mission er at sikre og skabe struktur i vores kunders

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH

SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Notat SEGES Koncern Digital Personaliseret visning af information på LandbrugsInfo Ansvarlig AXH Projekt: 7464, Digitale Relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 20-12-2016 Side 1 af 12

Læs mere

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017

Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Nyt i Microsoft Dynamics NAV 2017 Microsoft Dynamics NAV 2017 er en brugervenlig virksomhedsløsning fra Microsoft, som er nem at implementere og styrker dine forretningsambitioner. Nyt i Microsoft Dynamics

Læs mere

Numeric Data Platform

Numeric Data Platform Numeric Data Platform Fleksibel indsamling og deling af data Centrale og decentrale BI-løsninger Business Intelligence løsninger kan typisk opdeles i dels centraliserede data warehouse systemer med tilhørende

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Forudsætninger for e-pensionstjek

Forudsætninger for e-pensionstjek Forudsætninger for e-pensionstjek Med e-pensionstjek vil SEB Pension give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil

Læs mere

SQL ny front-end

SQL ny front-end SQL 2016 - ny front-end Overblik De største nyheder i SQL Server 2016 finder vi på front-enden, hvor en helt ny og redesignet rapporteringsplatform i Reporting Services er den fremadrettede grundstamme

Læs mere

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering

Digital Kommuneplan. Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Digital Kommuneplan Kravsspecifikation gennem brugerinvolvering Indhold Introduktion Afklaring af behov: Hvad skal digitale kommuneplaner kunne? Udarbejdelse og test af løsning: Hvordan skal digitale kommuneplaner

Læs mere

Slip innovationen løs!

Slip innovationen løs! Slip innovationen løs! Workshop snapshots Indledning 8ideas er et webbaseret værktøj, som motiverer og accelererer idéudvikling og innovation i organisationer, ved at inddrage medarbejdere, netværk og

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

STREMA EDUCATION. Introduktion

STREMA EDUCATION. Introduktion STREMA EDUCATION Introduktion Indhold Hvad er Strema Education?... 2 Sådan tilgår du Strema Education... 2 Strema Education opbygning... 3 Administrations overblik:... 4 Beskrivelse af SRM Modul... 5 Beskrivelse

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport

Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning. Linked 2 MS-Rev & Parseport Det har aldrig været lettere at lave årsafslutning Linked 2 MS-Rev & Parseport VORES NAVN BETYDER NO Letregnskab.dk skal gøre dit arbejde let. Hvad enten du er revisor eller bogholder, får du et intelligent

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017

Skat Nova Indhold. Skat Nova Nyheder og vejledning. 4. september 2017 4. september 2017 Skat Nova 2017.0 Indhold 1 til Skat Nova 2017.0... 3 1.1 Første version af Skat Nova 2017... 3 1.2 Hvilke Skat Nova versioner skal du bruge?... 3 2 Skat Nova... 4 2.1 Specifikationer...

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Nr. 2 Indledning I denne udgave af nyhedsbrevet har vi valgt at sætte fokus på interessante faciliteter som allerede benyttes af nogle af vores kunder og som kunne være interessante

Læs mere

Slip innovationen løs!

Slip innovationen løs! Slip innovationen løs! WORKSHOP SNAPSHOTS 2 INDLEDNING 8ideas er et webbaseret værktøj, som motiverer og accelererer idéudvikling og innovation i organisationer, ved at inddrage medarbejdere, netværk og

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på

Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter. Publikationen kan hentes på Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Undersøgelse af pensionsselskabernes dækningsoversigter Publikationen kan hentes på www.pengeogpensionspanelet.dk ISBN elektronisk udgave: 87-7985-063-4

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Cash Flow Forecast 1

Cash Flow Forecast 1 Cash Flow Forecast 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til Cash Flow Forecast... 3 Formål... 3 Du kan... 3 Det skal du bruge for at få adgang til værktøjet... 3 Cash Flow Forecast egenskaber... 3 Tilføjelser...

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1

Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Bilag 2: Kravspecifikation - Side 1 Use-Cases Syddjurs Kommune betragter den tværgående sundhedsplatform som en del af en større infrastruktur, hvor data flyder mellem forskellige elementer. Dette dokument

Læs mere

Sæt it-sikkerheden på autopilot

Sæt it-sikkerheden på autopilot Sæt it-sikkerheden på autopilot POLICY MANAGER Det har aldrig været nemmere at centralisere sikkerhedsadministrationen F-Fecure Policy Manager indeholder værktøjer til at automatisere de fleste daglige

Læs mere

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der...

lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... lindab vi forenkler byggeriet Premum & Premax Fleksibilitet, når behovet er der... Nå dine mål med fuld fleksibilitet Vil du have friheden til at kunne ændre bygningens indretning? Har du behov for at

Læs mere

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start

Til virksomheder betjent af en pensionsmægler. Aktivér din pension. og kom godt fra start Til virksomheder betjent af en pensionsmægler Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

SAS VA rapportering i Jyske Bank

SAS VA rapportering i Jyske Bank SAS VA rapportering i Jyske Bank integrationen med SAS Stored Processes SAS VA Netværksmøde 13. oktober 2016 Henrik Obling, Jyske Bank Side 1/18 Agenda SAS VA arkitektur i Jyske Bank Hvad benyttes SAS

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere