Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi"

Transkript

1 Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR Rådgivningsydelser og Festina Advisor Systemets tekniske opbygning 4 2. HÅNDTERING AF DATA Data import og kilder 5 Informationer om skat 5 Information om pension 6 Offentlige ejendomsregistre (OIS) 6 Det centrale motorregister - biler og motorcykler 6 3. BEREGNINGSMOTOR 6 Privatøkonomi 6 Personforsikring 7 Pension 7 Automatisk beregning af pensionsbehov 7 Firmabetalte pensionsaftaler 7 Realkredit lån 7 Skadesforsikringer 7 Investeringsguide 7 Virksomheder 7 4. SCENARIESTYRING Handlingsplaner Makroøkonomiske forudsætninger 8 Optimering 8 Stokastiske simuleringer 9 5. BRUGERGRÆNSEFLADER Adgang til flere brugergrænseflader 9 6. DOKUMENTATION Rapporter Dataeksport Dataopbevaring Revisionsspor 11 Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 2

3 1. Festina Advisor Festina Advisor er et højtudviklet finansielt rådgivningssystem til optimering af en husstands privatøkonomi. Dette fakta-ark indeholder en generel præsentation af selve systemet samt eksempler på, hvilke typer opgaver det er designet til at løse. Festina Advisor bliver løbende udvidet med nye funktionaliteter og opdateret ift. gældende regler og lovgivning. Vi håber, at denne præsentation giver et indblik i den store fleksibilitet i anvendelsen af systemet, hvilket er et resultat af en særdeles vellykket IT arkitektur og adskillelsen af beregningsmotor og brugergrænseflader. Hvis de næste sider giver anledning til spørgsmål eller ønske om en uforbindende præsentation af systemet, er du meget velkommen til at kontakte os på mail-adressen eller på telefon Rådgivningsydelser og Festina Advisor Festina Advisor guider i første omgang brugeren igennem en nem indsamling af økonomiske data for husholdningens økonomi, hvilket giver en hurtig her-og-nu status for økonomien. Systemet kan automatisk indhente data fra forskellige søgeagenter baseret på adresse, skat og lønoplysninger, pensionsoplysninger og relevante kundeog produktdatabaser. Dette er naturligvis under forudsætning af, at disse er tilgængelige og at brugeren vælger at gøre brug af dem. Rådgivningen kan være målrettet en optimering af husstandens aktuelle økonomiske situation. Alternativt kan den tage udgangspunkt i uundgåelige eller ønskede fremtidsscenarier (boligkøb, børn, dødsfald osv.), hvor forskellige muligheder kan beregnes i forhold til f.eks. omkostninger, indtægter, skat, risikovillighed mv. og optimeres på hhv. den korte og den lange bane. Figur 1: Flow for rådgivningsprocessen Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 3

4 I tillæg til ovennævnte, har rådgiveren mulighed for at beregne og vise konsekvenserne for husholdningsøkonomien ift. ændringer i de makroøkonomiske forudsætninger, såsom ændringer i renter, boligpriser og aktiekurser. Festina Advisor er dermed designet som et effektivt værktøj til brug for både den trænede finansielle rådgiver såvel som den interesserede slutbruger i et selvbetjeningsmiljø. Data kan deles, vurderes og bearbejdes i forskellige miljøer afstemt til den aktuelle bruger. Det overordnede mål er, at al rådgivning sker på baggrund af et konsistent datagrundlag, samt at kunden bliver guidet sikkert og intuitivt frem til den rigtige beslutning. Et hurtigt overblik over aktuel økonomi og konsekvenser af et potentielt fremtidsscenarie giver samtidig rådgiveren mulighed for at bruge tid på det, der er vigtigt for kunden. Festina Advisor følger en fleksibel tilgang til optimering af privatøkonomien, uanset kundens livssituation. Både enkle og mere komplicerede faktorer, såsom erhvervsskat og modregning vedrørende f.eks. efterløn eller offentlige ydelser, er inkluderet i systemet. Systemet giver fuld adgang for den finansielle rådgiver til at arbejde med forskellige scenarier og forudsætningerne, der ligger til grund for husholdningens finansielle situation. På ethvert tidspunkt i forløbet kan man udskrive en rapport, der giver et godt overblik over indholdet af rådgivnings-sessionen. Rapporten viser et budget og de observationer, rådgiveren har påpeget i forbindelse med sessionen. Endvidere giver rapporten en liste over mulige tiltag, som kunden kan vælge for at optimere den fremtidige finansielle situation for husholdningen. Rapporten bliver autogenereret baseret på principper, som rådgiveren har mulighed for selv at påvirke. Fundamentet for Festina Advisor er en veldefineret datamodel og et stringent design for beregningsmodulet, der er fuldt integreret i den samlede løsning. Dette betyder, at det er nemt at implementere individuelle rådgiverbestemte tilpasninger samt fremtidige udvidelser. Festina Advisor er designet til at håndtere og skabe et fuldt og klart økonomisk overblik for såvel simple husholdninger som komplekse moderne familier med en eller flere voksne, der bidrager med deres indtægter, pensionsindbetalinger, delebørn, formue, egen virksomhed o.a. og i alle livssituationer fra fødsel til død. Festina Advisors skattemotor har endvidere fuld kontrol over gældende lovgivning i det pågældende land, som husholdningen befinder sig i, herunder skatteniveauer, offentlige pensioner, sociale velfærdsydelser, samt det fulde indtægtsbillede afhængig af deres bidrag. Festina Advisor kan håndtere alle former for rådgivningsopgaver lige fra online kreditvurdering til snævre, specifikke og fokuserede analyser, der kun anvender et meget begrænset udpluk af datasættet rettet mod at skabe overblik baseret på en ændring i den finansielle situation i husholdningen. Festina Advisor kan håndtere, skatteberegne samt optimere finansielle situationer på et meget avanceret niveau for husholdninger med høje indkomster og formue. Dette gælder især personer med ejendomsporteføljer eller med personligt ejede virksomheder, der kræver overblik over virksomhedens økonomi i kombination med husholdningens. Dette er nødvendigt for at kunne overskue og rådgive om de forskellige muligheder, der ligger i skattelovgivningen. Løsningen prioriterer effektivitet, hurtighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med nøjagtighed - og brugerne bliver ikke skuffet. Løsningen er ekstrem hurtig og sikker i sine beregninger. Dette skyldes beregningsmotorens unikke opbygning. I løbet af brøkdele af et sekund har Festina Advisor beregnet husholdningens finansielle overblik set over et helt liv, projiceret ud på måneder og år. Med et enkelt klik, kan skærmbilledet ændre sig fra høj kompleksitet til simple hovedtal, der giver overblik Systemets tekniske opbygning Festina Advisor er en ægte Cloud-baseret løsning, udviklet i JAVA. Brugergrænseflader i HTML5 format, Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 4

5 vil fungere på alle gængse computere, tablets og smartphones mv. med adgang til internettet. Systemet opererer med flere simultane brugergrænseflader med varierende detaljerings- og kompleksitetsniveauer. Det er således muligt for rådgiveren at sidde på sit kontor med samtlige rådgiverrelevante oplysninger synlige og snakke med en kunde, der sidder hjemme og kun kikker på et udpluk af data. på kompromis med datakvaliteten og uden at lægge beslag på en rådgiver. Det intuitive og brugervenlige design af Festina Advisor gør det muligt for slutkunden selv at indtaste supplerende data, f.eks. hvis kunden har særlige udgifter eller indtægter, samt validere og overveje de importerede data før en rådgivningssession. Med effektiv rollestyring kan der oprettes rådgivningsvirksomheder (partnere) med tilhørende rådgivere og kunder, og systemet kan enten afvikles direkte på Festina Advisors centrale servere eller installeres internt hos rådgivningsvirksomhederne. 2. Håndtering af data Festina Advisor er designet til at udnytte og genbruge basale datakilder. Dette for at optimere datakvaliteten og spare dyrebar tid til manuel indtastning. For at opnå dette indeholder Festina Advisor innovative og fleksible løsninger for at muliggøre import af data fra forskellige interne og eksterne datakilder såsom dataintegration af kundesystemer eller banksystemer, eller overførsel via web services, REST services eller andre typer af interfaces Data import og kilder I mange forskellige sammenhænge har slutbrugerne adgang til centrale personlige finansielle data i elektronisk form via forskellige internet-portaler. Festina Advisor er i stand til at hente data fra disse eksterne systemer, f.eks. via Skat.dk s internetportal, og implementere dem direkte i systemet. Import fra elektronisk tilgængelige datakilder giver en meget stor fordel ved informationsindsamlingen målt i tidsforbrug og kvalitet af de indsamlede data. Dette gælder fra såvel offentlige kilder som rådgiverens egne data. Offentlig og privat digitalisering er i hastig udvikling, og Festina Advisor vil løbende blive optimeret ift. automatisk import. Brugerstudier viser, at de fleste husholdninger kan importere og validere alle relevante finansielle data indenfor minutter vel at mærke uden at gå Figur 2: Eksempel på brugergrænseflade tilpasset selvbetjening. Ensartet dataindsamling og -rapportering betyder, at selve rådgivningsforløbet bliver mere ensartet uafhængig af rådgiveren og giver dermed mulighed for hurtigere oplæring og generel kvalitetsforbedring, der sikrer, at slutkunden altid får en god oplevelse. Den tid, som rådgiveren sparer, kan selvsagt enten spares eller bruges på kunder med mere komplicerede problemstillinger. De tilgængelige datakilder ved anvendelse af digital signatur, der allerede er implementeret i Festina Advisor, er beskrevet i de følgende afsnit. Informationer om skat Import af skatteoplysninger giver brugeren adgang til automatisk at importere alle oplysninger om husstandens voksne, der er registeret i skattemappen på Skat.dk s internetportal. Dette kan enten ske ved, at Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 5

6 kunden giver rådgiveren adgang til at se skatteoplysningerne, eller via aktivering af en applikation, der kan aktiveres fra bogmærkebarren. Information om pension Festina Advisor kan hente data direkte fra Pensions- Info. Dette foregår ved, at systemet modtager datastrengen fra PensionsInfos send til rådgiver -funktion. Alternativt indeholder Festina Advisor en funktionalitet til at afkode alle relevante oplysninger om slutbrugerens pensionsordninger ud fra PDF-rapporten, som kunden selv kan downloade fra pensionsinfo.dk og automatisk indlæse i Festina Advisor. Ud fra PensionsInfos oplysninger om indbetalinger og opsparing kan Festina Advisor beregne prognoser. Hvis kunden ikke har en aktiv pensionsordning hos rådgiverens firma, kan man gøre det via aktivering af en applikation, der kan findes i bogmærke barren. Offentlige ejendomsregistre (OIS) Ved at indtaste en postadresse vil Festina Advisor automatisk hente data fra OIS registrene og beregne ejendomsværdiskatter, grundskyld samt registrere og beregne betalingsstrøm og bidragssatser for realkreditlån med pant i den pågældende ejendom. for at danne et helhedsbillede af husholdningens finansielle situation. Det er vigtigt at understrege, at alle data kun skal importeres én gang og herefter genbruges i samtlige moduler. I de kommende afsnit vil vi tage udgangspunkt i et udpluk af disse muligheder for funktionalitet. En udtømmende liste ligger uden for rammerne af dette fakta-ark, men kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til en specifik funktionalitet. Privatøkonomi Dette modul giver brugeren adgang til et komplet budgetsystem for hele husholdningen. Det består af oplysninger importeret fra diverse digitale kilder samt veldefinerede standardværdier fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet for udgifter til husholdning, fritid, børn mv. Alle importerede data kan efter behov finjusteres af brugeren og der kan suppleres med særlige udgifter, hvis man f.eks. har en dyr hobby eller et kronisk behov for behandling. For en almindelige husholdning vil disse justeringer dog kun betyde lidt og er derfor ikke nødvendige for at kunne gennemføre en kvalificeret rådgivning. Det centrale motorregister - biler og motorcykler Via nummerpladen kan Festina Advisor på tilsvarende vis hente oplysninger om husstandens biler og motorcykler i motorregistret eller hente andre typer informationer, f.eks. pant, syn mv., som er relevante i forhold til at beskrive den økonomiske situation for en husstand. 3. Beregningsmotor Festina Advisors beregningsmotor består af en række moduler med tilhørende funktioner. Hvert modul udvikles kontinuerligt og opdateres løbende ved ændringer i den gældende lovgivning. Modulerne kan anvendes separate til nålestiksanalyser eller specifikke problemstillinger - eller i kombination Figur 3: Grafisk visning af økonomien set fra den finansielle rådgiver. Modulet giver overblik over indtægter og udgifter, samt holder styr på likviditetsforløbet og kan dermed tilbyde en likviditetsstrategi hen over et langt liv, hvor kapitalbehovet naturligt ændrer sig ift. livssituationen. Rådgiveren kan anvende denne information til at kreditvurdere husholdningen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 6

7 Personforsikring Dette modul kan beregne forsikringsdækninger for tab af erhvervsevne (TAE) og dødsfaldsdækninger samt håndtere hospitalsforsikringer og kritisk sygdomsdækninger. Pension Pensionsmodulet kan genskabe prognoseberegninger fra pensionsselskaberne. Dette giver en unik mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer pensionsordninger. Beregninger og visuelle simuleringer af forskellige pensionstyper giver slutkunden mulighed for at diskutere mulighederne med rådgiveren og tage en beslutning på et kvalificeret grundlag. Modulet indeholder endvidere et simuleringsmodul, som beregner konsekvens af ændringer på den enkelte pensionsordning. Hermed sikrer man sig, at behovsafdækningen sker inden for rammerne af firmapensionsaftalen og på de vilkår, som fremgår af aftalen. Festina Advisor bliver dermed i stand til administrativt at procesunderstøtte behovsafdækningen og understøtte oprettelse til ordningen eller foreslå ændringer. Realkredit lån Realkreditmodulet giver mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer realkreditlån med meget stor nøjagtighed for f.eks. at gengive betalingsflowet for realkreditlån. Skadesforsikringer Baseret på oplysninger om en husstands aktiver, understøtter Festina Advisor rådgivning om skadesforsikringer. Investeringsguide Festina Advisor indeholder en investeringsguide, der ud fra husstandens økonomi og kundens præferencer kan anbefale en passende investeringsprofil for opsparingen typisk til brug for produktvalg for pensionsopsparing eller investeringsløsninger. Virksomheder Figur 4: Indtægter og løbende behov for en husholdning. Automatisk beregning af pensionsbehov Modulet understøtter en klassisk behovsafdækning for livsforsikringsselskaber, hvor slutbrugerens behov for forsikringsdækninger afdækkes i tilfælde af død og invaliditet, og hvor det resulterende behov for indbetaling estimeres ud fra en helhedsvurdering af kapitalbehovet ved pensionering. Firmabetalte pensionsaftaler Dette modul kan konfigurere strukturen fra et meget bredt sæt firmapensionsaftaler med henblik på at genbruge rammerne fra firmapensionsaftalen i behovsafdækningen. Virksomhedsmodulet giver mulighed for at modellere familier med komplekse økonomier, der ejer egne virksomheder. Modulet håndterer selskabsstrukturer bestående af både aktieselskaber, anpartsselskaber, og personligt ejede selskaber mv. Modulet giver mulighed for brug af virksomhedsskatteordningen (VSO). Herved sikrer Festina Advisor fuld systemunderstøttelse af privatøkonomisk rådgivning for kundesegmenter, der normalt hører til i Private Banking og Merchant Banking. 4. Scenariestyring Med scenariestyring bliver brugeren af systemet i stand til at sammenligne de økonomiske konsekvenser af flere forskellige navngivne handlingsplaner over for hinanden for derved at kunne vurdere f.eks. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 7

8 skatte-, likviditets- og formueeffekt af forskellige fremtidsscenarier Handlingsplaner Brugeren har adgang til lige så mange handlingsplaner, som der er brug for, f.eks. til vurdering af forskellige køb- og salgsmuligheder, opstart af egen virksomhed, nedsparingsplaner for pensionsalderen og meget mere. Festina Advisor stiller faciliteter til rådighed for at gennemregne forskellige scenarier for at give overblik over muligheder og konsekvenser for det finansielle øjebliksbillede gennem veldefinerede handlingsplaner ift. skat, likviditet, gæld og formue. De forskellige handlingsplaner lagres individuelt for senere at kunne blive kaldt frem igen, og systemet kan tilbyde forskellige rapporter for at dokumentere analyseforløbet eller for at drøfte dets resultat med andre rådgivere. Figur 5: Likviditet og formue planlægning på kort og langt sigt Makroøkonomiske forudsætninger Modulet understøtter således analyse af f.eks. en husstands samlede rentefølsomhed, når der ses på både realkreditlån, pensionsopsparing og andre rentefølsomme aktiver og passiver. Optimering Festina Advisor indeholder flere regnestærke optimeringsmoduler, som kan beregne og foreslå en række handlinger, som optimerer en husstands økonomi i en række scenarier, herunder: Optimering af op- og nedsparingsrækkefølge Indfrielse af dyre lån Finansiering af ekstraordinære udgifter Samling af pensionsordninger Optimering af pensioneringsstrategi Udjævning af forbrug Disse beregningsmoduler kan anvendes enkeltvist eller samlet og foreslår en konkret handlingsplan med de ændringstransaktioner, husstanden skal implementere for at optimere husstandens formue på kort og lang sigt i forhold til de valgte scenarier og med respekt for de likviditets- og finansieringsbehov, som husstanden har specificeret. På den måde bliver rækkefølgen, i hvilken husstandens samlede indtægter og opsparing anvendes til at finansiere husstandens behov, optimeret, så husstanden opnår bedst mulig udnyttelse af værdierne efter skat og modregning i de offentlige ydelser minimeres. I sit udgangspunkt regner Festina Advisor med standard prognoseforudsætninger, som generelt er accepteret af branchen. Med dette modul understøtter Festina Advisor yderligere dynamiske forudsætninger, der gør det muligt at håndtere eksempelvis rente- og aktiekursudsving henover tid. Derved bliver det muligt at regne på alternative forudsætninger for bl.a. at få indtryk af økonomiens følsomhed over for de forskellige makroøkonomiske parametre. Figur 6: 3D-billede af de overordnede ændringer i økonomien og deres effekt på husstanden. Typiske handlinger til optimering vil ofte være ændrede pensionsindbetalinger, valg af - eller omlæg- Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 8

9 ning af lån, ændringer i pensionsudbetalingsrækkefølge og i mere komplekse tilfælde optimering af overskudsdannelse i tilknyttede virksomheder. I dette komplekse udfaldsrum finder Festina Advisor den optimale handlingsplan for husholdningen. Stokastiske simuleringer Festina Advisor indeholder en stokastisk model, der gør det muligt at regne med konfidensintervaller for udviklingen i en husstands pensionsopsparing eller andre investeringer eller beregne den samlede effekt på husstandens formue, når renter og aktier bevæger sig stokastisk. Det tekniske set-up for brugergrænsefladerne giver endvidere en unik fleksibilitet til at lave enkle, hurtige tilpasninger - selv i tilfælde, hvor disse er fuldt integrerbare i et eksisterende webunivers Adgang til flere brugergrænseflader Opbygningen af web-brugergrænsefladen har fokus på den svære balancegang mellem nem anvendelse af systemet - og dermed nem oplæring i systemet - samt behovet for at kunne angive de husstandsspecifikke detaljer, der har afgørende betydning for rådgivningen. 5. Brugergrænseflader Festina Advisor er designet til at visualisere og kommunikere økonomiske sammenhænge i varierende detaljeringsgrad på en pædagogisk og intuitiv måde. Figur 8: En fælles platform for mange forskellige scenarier. Figur 7: Eksempel på de mange specialiserede apps der er tilgængelige for den finansielle rådgiver. Stram rollestyring giver mulighed for at sætte af på de samme beregningsmoduler, uanset om kunden selv benytter systemet i en let overskuelig brugergrænseflade med få valgmuligheder, eller systemet anvendes af en rådgiver, der er certificeret til at rådgive om komplekse privatøkonomier, hvor alle systemets facetter bringes i spil for at give et detaljeret overblik. Festina Advisor indeholder derfor en yderst fleksibel ramme for udvikling af rådgiverdefinerede brugergrænseflader, som på enkel vis kan designes og tilpasses præcis til de forretningsmæssige ønsker, som rådgivervirksomheden måtte have med hensyn til udseende, funktionalitet og brugervenlighed. Denne balance opnås ved at udnytte Festina Advisors skarpe afgrænsning af data, beregningsmotor og brugergrænseflader til at give mulighed for at tilgå systemet fra flere forskellige brugergrænseflader med forskellige layout og kompleksitetsniveauer, men med fuld genbrug af data og beregningsfunktionalitet. Man skal således forestille sig, at rådgivervirksomheden med Festina Advisor på deres kundeportal kan udstille flere målrettede nålestiksapplikationer med analyser vedr. private husholdninger, investering, husholdninger med ejerledede virksomheder og private banking segmentet. Disse applikationer vil kunne designes enkelt med stram datastyring og relativt få muligheder for at indtaste data. Tilsvarende vil resultatet kunne præsenteres i form af få nøgletal og enkle grafiske præsentationer. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 9

10 Samme sted kan et udvidet selvbetjeningssystem stilles til rådighed, hvor slutbrugeren på enkel og intuitiv vis får adgang til f.eks. budgetberegninger og enkle økonomiske overblik, mens fuldt certificerede rådgivere vil have adgang til at anvende den fulde model med alle de rådgivningsværktøjer, som Festina Advisor indeholder. Den efterfølgende figur illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. til kunden eller lagres i en elektronisk kundemappe. Der er lagt vægt på at skabe genkendelighed mellem Festina Advisors digitale løsninger og de dokumenter, der leveres til kunden. Festina Advisor kommer som standard med et sæt af rådgivningsrapporter. Herudover er det naturligvis muligt sammen med Festina Lente at skræddersy løsninger til individuelle behov og tilføje nye rådgivningsrapporter svarende til de enkelte brugergrænseflader, som rådgivervirksomheden stiller til rådighed for deres kunder. Festina Advisors dokumenter er bygget op om konklusionerne fra rådgivningen for bl.a. at minimere rådgiverens tidsforbrug på administration og ikkeværdiskabende ydelser i forhold til kunden samtidig med, at alle krav til dokumentation af rådgivningssessionen overholdes og kunden får adgang til og overblik over konklusionerne fra rådgivningen. Figur 9: Data oprettet i en app er klar til at blive vist og anvendt i alle tilgængelige brugergrænseflader. Figuren ovenfor illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. 6. Dokumentation Festina Advisor gør kommunikationen om hver rådgivningssession lettere - både i forhold til fysiske møder og web-aktiverede selvbetjeningssessioner Rapporter Festina Advisor understøtter en effektiv dokumentation for hver rådgivning, uanset om kunden har været inviteret til et fysisk rådgivningsmøde eller har betjent sig selv via en web-brugergrænseflade. Systemet gør det således muligt at generere rådgivningsrapporter i Excel, Word og PDF, der dokumenterer rådgivningsdialogen og beskriver alternativer og konklusioner fra rådgivningen, og som kan sendes 6.2. Dataeksport Ligeledes kan Festina Advisor eksponere sine egne data og services til eksterne systemer. Samlet set kan eksterne systemer dermed kalde beregningsmotoren i Festina Advisor og bede systemet om at lave en beregning for en sag og derefter returnere den resulterende kontoplan eller dele heraf. På den måde kan forskellige moduler i beregningsmotoren blive brugt i mange forskellige sammenhænge afhængig af det forretningsmæssige behov for den pågældende rådgivervirksomhed eller slutbrugeren af systemet Dataopbevaring Data opbevares som udgangspunkt i en SQL database, men sager kan også lagres i f.eks. et filsystem eller et såkaldt key/value store. SQL databaser er meget udbredte, og alle gængse SQL databaser kan anvendes. For at passe ind i flest mulige miljøer, er der anvendt et meget simpelt snit af en databases muligheder. Hermed kan eksisterende backupprocedurer osv. uden problemer anvendes på databasen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 10

11 Vores datamodel er lavet i UML, en forkortelse af Unified Modelling Language, som vha. kodegenerering danner Java entiteter, der anvendes både på server og klient. Festina Advisor sætter selv databasen op med de nødvendige tabeller mm. Ved opgradering til nye versioner bliver data i databasen automatisk migreret over til en evt. ændret datamodel Revisionsspor Festina Advisor indeholder fuld historik med hensyn til, hvem der har tastet input data ind i systemet og hvornår samt hvorfra data er hentet. Festina Advisor opsamler dermed fuldt revisionsspor inklusive rollestyring, så der holdes styr på, om specifikke input-parametre er estimeret af systemet, hentet ind udefra eller tastet ind, og i fald data er tastet ind, om det er rådgiver eller kunde, som har tastet de relevante data. Sammen med muligheden for at dokumentere rådgivning med rådgivningsrapporter understøtter Festina Advisor dermed at alle krav til dokumentation af den rådgivning, som systemet har været anvendt til, og den information systemet har indeholdt på ethvert tidspunkt. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 11

Privatøkonomisk planlægning og optimering

Privatøkonomisk planlægning og optimering Privatøkonomisk planlægning og optimering Aktuarforeningen 14. november 2012 17.00-18.00 Ved Kim Valentin, Finanshuset i Fredensborg og Jens Perch Nielsen, Festina Lente Fredensborg Advisor Sorte skyer

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

OS2dagsorden - release notes

OS2dagsorden - release notes OS2dagsorden - release notes Version 2.1 release notes maj 2015 Indholdsfortegnelse OS2dagsorden 2 Hvad er OS2dagsorden? 2 Alle fordelene 2 Teknologien 3 Dagsordensproduktionssystemer 3 Github (koden)

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart

Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Enkelt Nemt Effektivt Skalérbart Overvåg hele din IT infrastruktur med ét værktøj Som IT ansvarlig er din infrastruktur lig med dit image over for interne som eksterne kunder. Din mulighed for at reagere

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning

LOS PENSION. en enkel og fleksibel løsning LOS PENSION en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING LOS Pension er udviklet for at kunne imødekomme medlemmernes behov for at skabe ansvarlige og attraktive arbejdspladser. Den nye

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje

Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje individuel rådgivning og formuepleje Nykredit Privat Portefølje Invester i din fremtid Hvilke forventninger har du til fremtiden? Ved du, om de er realistiske, sådan som din

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning

It-programmet CO 2 -beregning. Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO 2 -beregning

Læs mere

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov

Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Visma Rappor tering og Analyse Rapporter der dækker hele virksomhedens behov Et webbaseret værktøj som gør informationerne og tallene i virksomhedens forretningssystemer tilgængelige for alle ansatte Visma

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3

Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 INDLÆG 09 : DYNAMICS AX Finansiel rapportering og konsolidering med Dynamics AX 2012 R3 Merete Koldkjær Nielsen 6. november 2014:Horsens og 11. november 2014:Rungsted Merete Koldkjær Nielsen Uddannelse

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE

Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Demand Planner 2 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS 3 Forecasting - MED SIKKER GRUND UNDER FØDDERNE Kan du forudsige kundernes efterspørgsel, får du bedre mulighed for at styre virksomheden

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev

LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev LaserNet v6.6 Release Nyhedsbrev NY Input Management-Løsning! Indhold: LaserNet v6.6 LaserNet Webinars NY LaserNet Input Management-løsning Nyt Produkt: LaserNet Client Nye Features & Functions Ny medarbejder

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012

Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Få mere succes med email marketing Velkomst flow og drop-basket flow mm. MailPlatform.dk - 2012 Ordbog ECP = ecommerce platformen, dvs. shop systemet. EMM eller ESP = E-mail marketing platformen FB = FaceBook

Læs mere

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk

PROfessiOnel RisikOstyRing med RamRisk 4 Professionel risikostyring med ramrisk www.ramrisk.dk Risikostyring med RamRisk Rettidig håndtering af risici og muligheder er afgørende for enhver organisation og for succesfuld gennemførelse af ethvert

Læs mere

Content Management System. Content Management System

Content Management System. Content Management System CMS Content Management System Content Management System ADventure/SequelSite: det mest optimale til etablering, vedligeholdelse og fornyelse af professionelle web-sites Slut med eksperter og dyre opdateringer,

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Med denne guide vil vi gerne give dig en forståelse af, hvorfor

Læs mere

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV

Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Leverings- og vedligeholdelsesvilkår for Moderniseringsstyrelsen lokale datavarehus LDV Indhold 1. DEFINITIONER... 2 2. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 3. MODERNISERINGSSTYRELSENS YDELSER... 3 4. INSTITUTIONENS

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion

Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Guide til opsætning af Google Analytics Nye kunder Visiolab introduktion Denne guide vil gøre dig i stand til at opstille din Google Analytics konto. Ydermere vil den være en hjælp til at forstå hvordan

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på løsninger i mere end 3.500 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere

Læs mere

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info

FarmOnline EPM. Enterprise Performance Management. Teknisk info Enterprise Performance Management Teknisk info 3 Teknisk info PRODUKTBESKRIVELSE Opdræt af slagtekyllinger er en produktionsform, som kræver omhyggelig styring og tæt opfølgning. Kyllingerne er meget

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION?

NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? 2 NYE UDFORDRINGER SAMME PENSION? Med din pensionsordning i Danica Pension har du et økonomisk sikkerhedsnet, som er tilpasset netop dine behov. Det gælder både forsikring

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay!

BENCHMARK ANALYSE. The Continia Way to Pay! BENCHMARK ANALYSE The Continia Way to Pay! Baseret på mere end 3.000 aktive Microsoft Dynamics NAV licenser med Continia Payment Management ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt

Læs mere

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE

FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE FORDELS-PENSION SELVSTÆNDIGE K U N F O R S E L V S T Æ N D I G E SIKRING AF DIG OG DIN FAMILIE PENSIONSOPSPARING DANMARKS MÅSKE BEDSTE PENSIONSPAKKE FOR SELVSTÆNDIGE 1 - EN ORDNING IGENNEM TOPDANMARK Fordels-Pension

Læs mere

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue?

PFA BANK. - får du fuldt udbytte af din samlede formue? PFA BANK - får du fuldt udbytte af din samlede formue? EN ENKEL BANK MED EN ENKEL MODEL Nogle banker er gode til at rådgive om lån til bil, bolig og alt muligt andet. I PFA Bank arbejder vi udelukkende

Læs mere

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal

Visualisering. Kan opdeles i 2 dele Præsentations værktøj Portal Innofactor Plc 2000-2012 Visualisering Stigende krav til visualisering Brugervenlighed - flere brugere skal kunne anvende og lave visualiseringer Dynamisk Æstetisk Flere forskellige former for visualiseringer

Læs mere

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England.

Løsningen garanterer at finde alle de cookies, som et nationalt tilsyn kan finde. Løsningen er valideret af Audit Bureau of Circulation i England. Cookievejledningens Tekniske Guide Den tekniske guide beskriver fem skridt til overholdelse af cookiereglerne: 1. Fastlæggelse af webejendom 2. Undersøgelse af om der sættes cookies på hjemmesiden 3. Afgivelse

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

EazyProject Tidsregistrering

EazyProject Tidsregistrering EazyProject Tidsregistrering Vores konsulenter har aldrig haft nemmere ved at registrere tid også via deres iphone, når de er på farten. Stine Osted, TestCenter Chef, TestHuset.dk Hvad er EazyProject Tidsregistrering

Læs mere

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad

WTM Tidsregistrering. Fordele i WTM Tidsregistrering: Nem og hurtig tidsregistrering. Øget faktureringsgrundlag og højere udfaktureringsgrad WTM Tidsregistrering Tid og udfaktureringsgrad er alfa og omega for en konsulentvirksomhed, der lever af at sælge sine ydelser på timebasis. Det gælder om at udnytte sine ressourcer fuldt ud og få betaling

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen.

Klik på linket her for en beskrivelse af hvordan du installerer CIP 4.3 opdateringen. CIP 4.3 er på gaden! Opdateringen til CIP 4.3 er på gaden med en lang række nye forbedringer, der giver CIP endnu mere værdi for brugeren. Forbedringerne er centreret omkring præsentation af data i web

Læs mere

Budgetproces Alm Brand

Budgetproces Alm Brand Budgetproces Alm Brand SAS forum 2. juni 2010 1 Dagsorden Baggrund Finansiel koncern opdelt i juridiske selskaber og organisatorisk i afdelinger. Krav om opfølgning på en række dimensioner (selskab, afdeling,

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Velkommen til OneHouse

Velkommen til OneHouse Now what? Velkommen til OneHouse Højt kvalificeret it-konsulenthjælp til lave priser Har I brug for en totalløsning? OneHouse yder hurtig og effektiv it-support til jeres virksomhed med fokus på stabilitet,

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction

Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Guide til opsætning af Google Analytics Eksisterende kunder Visiolab introduction Du modtager denne guide som en hjælp til forståelse af hvordan Visiolink applikationer fungere med Google Analytics. Ydermere

Læs mere

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform

Version 1.0 Januar 2011. Xerox Phaser 3635MFP Extensible Interface Platform Version 1.0 Januar 2011 Xerox Phaser 3635MFP 2011 Xerox Corporation. XEROX og XEROX and Design er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande Der foretages regelmæssigt ændringer

Læs mere

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk

Den enkle vej til. Virk.dk. Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Den enkle vej til Virk.dk Effektive indberetningsløsninger til det digitale Danmark. www.capevo.dk Lad os gøre arbejdet Digital selvbetjening og indberetning på Virk.dk forenkler arbejdsgangene og giver

Læs mere

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken

Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Introduktion til NemID og Tjenesteudbyderpakken Nets DanID A/S 11. april

Læs mere

Web CMS kontra Collaboration

Web CMS kontra Collaboration Web CMS kontra Collaboration Sammenligning mellem Sitecore og Sharepoint Lars Fløe Nielsen, Evangelism ln@sitecore.net Page 1 Sitecore har dyb integration til Microsoft Sitecore har integration til mange

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Økonomisk tryghed - hele livet

Økonomisk tryghed - hele livet Økonomisk tryghed - hele livet Værd at vide > > Industriens Pension er tre gange i de senere år kåret til Europas bedste arbejdsmarkedspensionsselskab af organisationen Investment & Pension Europe. > >

Læs mere

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK

FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3. Overordnet om FEEDBACK FEEDBACK funktionalitetsoversigt Version 6.3 Overordnet om FEEDBACK Fleksibel, internetbaseret software 100% internetbaseret system Ingen lokale installationer af software eller udgifter til hardware Adgang

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse.

Mulighed for at sammenligne jeres pensionsløsning med gennemsnittet for jeres branche og for virksomheder af samme størrelse. VIRKSOMHED Rapport d. 24. september 2014 PFA OPTIMATOR PFA Optimator er essensen af vores samlede viden om pensionsmarkedet i sin mest forenklede form. Et rådgivningsværktøj, der samler data fra PFA's

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

EazyProject Lokalestyring

EazyProject Lokalestyring EazyProject Lokalestyring Det overblik vi har fået, har betydet, at vi nu udnytter vores faciliteter langt bedre end førhen, og det har givet store besparelser. Faktisk er det lykkedes os at optimere så

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet.

Version Dato Beskrivelse 1.0.0 26/11/2012 Initial version 1.2.0 05/03/2013 Tilføjet eksempel med Template Agent, generelt udvidet dokumentet. MOX og APOS2 Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Sæt dine passiver i aktivering

Sæt dine passiver i aktivering FORMUEPLEJE Sæt dine passiver i aktivering Får du nok ud af din formue? Nykredit tilbyder nu formuepleje, hvor du også kan investere midler fra virksomhedsordningen. Nu har du mulighed for at investere

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

Aktivér din pension. og kom godt fra start

Aktivér din pension. og kom godt fra start Aktivér din pension og kom godt fra start Indhold 05 Tryghed fra dag et for alle medarbejdere 06 Masser af fordele 08 Sådan får I Aktivér din pension 10 Så let er det at aktivere pensionen 12 Sådan ser

Læs mere

Vi vil gerne have fuld indsigt

Vi vil gerne have fuld indsigt Vi vil gerne have fuld indsigt For at yde en fyldestgørende rådgivning er det vigtigt, at vi kender alle de små detaljer omkring din økonomi. Det danske skattesystem betyder bl.a., at dansk økonomi er

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE

GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE GRAFISK WORKFLOW REDESIGN AF HJEMMESIDE 2 REDESIGN AF FUTURECOM BUSINESS SOLUTIONS HJEMMESIDE OPGAVEN Den gamle hjemmeside skulles redesignes da den daværende hjemmeside var forældet (indhold og udseende)

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

En 100% bærbar løsning! altid i front!

En 100% bærbar løsning! altid i front! En 100% bærbar løsning! Alle funktioner samlet i et system: Klientkartotek Journaler Debitorstyring Dataoverførsel bærbar/stationær Afregning / Fakturering Tidsbestilling PBS Præparat- og ydelsestabeller

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09

LUDUS WEB. Installations- og konfigurations-vejledning. Den 7. april 2009. J.nr.: 4004 V0624 09 LUDUS WEB Installations- og konfigurations-vejledning Den 7. april 2009 J.nr.: 4004 V0624 09 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.dk,

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL

Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Estimering og anvendelse af modeller ved brug af PROC MODEL Anders Ebert-Petersen Business Advisor Risk Intelligence Agenda 1. Indledning 2. Overordnet information om PROC MODEL 3. Eksempel med anvendelse

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere

Kundeservicemeddelelse

Kundeservicemeddelelse Cisco WebEx Serviceopgradering til den nye udgivelse af WBS30 Cisco opgraderer dine WebEx-tjenesteydelser til den nye udgivelse, WBS30. De følgende tjenesteydelser vil blive påvirket: Cisco WebEx Meeting

Læs mere

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER

INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER INFORMATION OM BOOKINGSYSTEMER TIL TENNISKLUBBER Introduktion Powerbooking er en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af bookingsystemer til tennisklubber. Systemet er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL!

TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! FJERNVARMEOPTIMERING Realtidsovervågning og proaktive beslutninger PÅLIDELIG VARME TIL MERE END 100 MILLIONER HJEM is becoming TERMIS GIVER DIG FULD KONTROL! Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer

Læs mere