Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi"

Transkript

1 Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR Rådgivningsydelser og Festina Advisor Systemets tekniske opbygning 4 2. HÅNDTERING AF DATA Data import og kilder 5 Informationer om skat 5 Information om pension 6 Offentlige ejendomsregistre (OIS) 6 Det centrale motorregister - biler og motorcykler 6 3. BEREGNINGSMOTOR 6 Privatøkonomi 6 Personforsikring 7 Pension 7 Automatisk beregning af pensionsbehov 7 Firmabetalte pensionsaftaler 7 Realkredit lån 7 Skadesforsikringer 7 Investeringsguide 7 Virksomheder 7 4. SCENARIESTYRING Handlingsplaner Makroøkonomiske forudsætninger 8 Optimering 8 Stokastiske simuleringer 9 5. BRUGERGRÆNSEFLADER Adgang til flere brugergrænseflader 9 6. DOKUMENTATION Rapporter Dataeksport Dataopbevaring Revisionsspor 11 Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 2

3 1. Festina Advisor Festina Advisor er et højtudviklet finansielt rådgivningssystem til optimering af en husstands privatøkonomi. Dette fakta-ark indeholder en generel præsentation af selve systemet samt eksempler på, hvilke typer opgaver det er designet til at løse. Festina Advisor bliver løbende udvidet med nye funktionaliteter og opdateret ift. gældende regler og lovgivning. Vi håber, at denne præsentation giver et indblik i den store fleksibilitet i anvendelsen af systemet, hvilket er et resultat af en særdeles vellykket IT arkitektur og adskillelsen af beregningsmotor og brugergrænseflader. Hvis de næste sider giver anledning til spørgsmål eller ønske om en uforbindende præsentation af systemet, er du meget velkommen til at kontakte os på mail-adressen eller på telefon Rådgivningsydelser og Festina Advisor Festina Advisor guider i første omgang brugeren igennem en nem indsamling af økonomiske data for husholdningens økonomi, hvilket giver en hurtig her-og-nu status for økonomien. Systemet kan automatisk indhente data fra forskellige søgeagenter baseret på adresse, skat og lønoplysninger, pensionsoplysninger og relevante kundeog produktdatabaser. Dette er naturligvis under forudsætning af, at disse er tilgængelige og at brugeren vælger at gøre brug af dem. Rådgivningen kan være målrettet en optimering af husstandens aktuelle økonomiske situation. Alternativt kan den tage udgangspunkt i uundgåelige eller ønskede fremtidsscenarier (boligkøb, børn, dødsfald osv.), hvor forskellige muligheder kan beregnes i forhold til f.eks. omkostninger, indtægter, skat, risikovillighed mv. og optimeres på hhv. den korte og den lange bane. Figur 1: Flow for rådgivningsprocessen Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 3

4 I tillæg til ovennævnte, har rådgiveren mulighed for at beregne og vise konsekvenserne for husholdningsøkonomien ift. ændringer i de makroøkonomiske forudsætninger, såsom ændringer i renter, boligpriser og aktiekurser. Festina Advisor er dermed designet som et effektivt værktøj til brug for både den trænede finansielle rådgiver såvel som den interesserede slutbruger i et selvbetjeningsmiljø. Data kan deles, vurderes og bearbejdes i forskellige miljøer afstemt til den aktuelle bruger. Det overordnede mål er, at al rådgivning sker på baggrund af et konsistent datagrundlag, samt at kunden bliver guidet sikkert og intuitivt frem til den rigtige beslutning. Et hurtigt overblik over aktuel økonomi og konsekvenser af et potentielt fremtidsscenarie giver samtidig rådgiveren mulighed for at bruge tid på det, der er vigtigt for kunden. Festina Advisor følger en fleksibel tilgang til optimering af privatøkonomien, uanset kundens livssituation. Både enkle og mere komplicerede faktorer, såsom erhvervsskat og modregning vedrørende f.eks. efterløn eller offentlige ydelser, er inkluderet i systemet. Systemet giver fuld adgang for den finansielle rådgiver til at arbejde med forskellige scenarier og forudsætningerne, der ligger til grund for husholdningens finansielle situation. På ethvert tidspunkt i forløbet kan man udskrive en rapport, der giver et godt overblik over indholdet af rådgivnings-sessionen. Rapporten viser et budget og de observationer, rådgiveren har påpeget i forbindelse med sessionen. Endvidere giver rapporten en liste over mulige tiltag, som kunden kan vælge for at optimere den fremtidige finansielle situation for husholdningen. Rapporten bliver autogenereret baseret på principper, som rådgiveren har mulighed for selv at påvirke. Fundamentet for Festina Advisor er en veldefineret datamodel og et stringent design for beregningsmodulet, der er fuldt integreret i den samlede løsning. Dette betyder, at det er nemt at implementere individuelle rådgiverbestemte tilpasninger samt fremtidige udvidelser. Festina Advisor er designet til at håndtere og skabe et fuldt og klart økonomisk overblik for såvel simple husholdninger som komplekse moderne familier med en eller flere voksne, der bidrager med deres indtægter, pensionsindbetalinger, delebørn, formue, egen virksomhed o.a. og i alle livssituationer fra fødsel til død. Festina Advisors skattemotor har endvidere fuld kontrol over gældende lovgivning i det pågældende land, som husholdningen befinder sig i, herunder skatteniveauer, offentlige pensioner, sociale velfærdsydelser, samt det fulde indtægtsbillede afhængig af deres bidrag. Festina Advisor kan håndtere alle former for rådgivningsopgaver lige fra online kreditvurdering til snævre, specifikke og fokuserede analyser, der kun anvender et meget begrænset udpluk af datasættet rettet mod at skabe overblik baseret på en ændring i den finansielle situation i husholdningen. Festina Advisor kan håndtere, skatteberegne samt optimere finansielle situationer på et meget avanceret niveau for husholdninger med høje indkomster og formue. Dette gælder især personer med ejendomsporteføljer eller med personligt ejede virksomheder, der kræver overblik over virksomhedens økonomi i kombination med husholdningens. Dette er nødvendigt for at kunne overskue og rådgive om de forskellige muligheder, der ligger i skattelovgivningen. Løsningen prioriterer effektivitet, hurtighed og fleksibilitet uden at gå på kompromis med nøjagtighed - og brugerne bliver ikke skuffet. Løsningen er ekstrem hurtig og sikker i sine beregninger. Dette skyldes beregningsmotorens unikke opbygning. I løbet af brøkdele af et sekund har Festina Advisor beregnet husholdningens finansielle overblik set over et helt liv, projiceret ud på måneder og år. Med et enkelt klik, kan skærmbilledet ændre sig fra høj kompleksitet til simple hovedtal, der giver overblik Systemets tekniske opbygning Festina Advisor er en ægte Cloud-baseret løsning, udviklet i JAVA. Brugergrænseflader i HTML5 format, Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 4

5 vil fungere på alle gængse computere, tablets og smartphones mv. med adgang til internettet. Systemet opererer med flere simultane brugergrænseflader med varierende detaljerings- og kompleksitetsniveauer. Det er således muligt for rådgiveren at sidde på sit kontor med samtlige rådgiverrelevante oplysninger synlige og snakke med en kunde, der sidder hjemme og kun kikker på et udpluk af data. på kompromis med datakvaliteten og uden at lægge beslag på en rådgiver. Det intuitive og brugervenlige design af Festina Advisor gør det muligt for slutkunden selv at indtaste supplerende data, f.eks. hvis kunden har særlige udgifter eller indtægter, samt validere og overveje de importerede data før en rådgivningssession. Med effektiv rollestyring kan der oprettes rådgivningsvirksomheder (partnere) med tilhørende rådgivere og kunder, og systemet kan enten afvikles direkte på Festina Advisors centrale servere eller installeres internt hos rådgivningsvirksomhederne. 2. Håndtering af data Festina Advisor er designet til at udnytte og genbruge basale datakilder. Dette for at optimere datakvaliteten og spare dyrebar tid til manuel indtastning. For at opnå dette indeholder Festina Advisor innovative og fleksible løsninger for at muliggøre import af data fra forskellige interne og eksterne datakilder såsom dataintegration af kundesystemer eller banksystemer, eller overførsel via web services, REST services eller andre typer af interfaces Data import og kilder I mange forskellige sammenhænge har slutbrugerne adgang til centrale personlige finansielle data i elektronisk form via forskellige internet-portaler. Festina Advisor er i stand til at hente data fra disse eksterne systemer, f.eks. via Skat.dk s internetportal, og implementere dem direkte i systemet. Import fra elektronisk tilgængelige datakilder giver en meget stor fordel ved informationsindsamlingen målt i tidsforbrug og kvalitet af de indsamlede data. Dette gælder fra såvel offentlige kilder som rådgiverens egne data. Offentlig og privat digitalisering er i hastig udvikling, og Festina Advisor vil løbende blive optimeret ift. automatisk import. Brugerstudier viser, at de fleste husholdninger kan importere og validere alle relevante finansielle data indenfor minutter vel at mærke uden at gå Figur 2: Eksempel på brugergrænseflade tilpasset selvbetjening. Ensartet dataindsamling og -rapportering betyder, at selve rådgivningsforløbet bliver mere ensartet uafhængig af rådgiveren og giver dermed mulighed for hurtigere oplæring og generel kvalitetsforbedring, der sikrer, at slutkunden altid får en god oplevelse. Den tid, som rådgiveren sparer, kan selvsagt enten spares eller bruges på kunder med mere komplicerede problemstillinger. De tilgængelige datakilder ved anvendelse af digital signatur, der allerede er implementeret i Festina Advisor, er beskrevet i de følgende afsnit. Informationer om skat Import af skatteoplysninger giver brugeren adgang til automatisk at importere alle oplysninger om husstandens voksne, der er registeret i skattemappen på Skat.dk s internetportal. Dette kan enten ske ved, at Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 5

6 kunden giver rådgiveren adgang til at se skatteoplysningerne, eller via aktivering af en applikation, der kan aktiveres fra bogmærkebarren. Information om pension Festina Advisor kan hente data direkte fra Pensions- Info. Dette foregår ved, at systemet modtager datastrengen fra PensionsInfos send til rådgiver -funktion. Alternativt indeholder Festina Advisor en funktionalitet til at afkode alle relevante oplysninger om slutbrugerens pensionsordninger ud fra PDF-rapporten, som kunden selv kan downloade fra pensionsinfo.dk og automatisk indlæse i Festina Advisor. Ud fra PensionsInfos oplysninger om indbetalinger og opsparing kan Festina Advisor beregne prognoser. Hvis kunden ikke har en aktiv pensionsordning hos rådgiverens firma, kan man gøre det via aktivering af en applikation, der kan findes i bogmærke barren. Offentlige ejendomsregistre (OIS) Ved at indtaste en postadresse vil Festina Advisor automatisk hente data fra OIS registrene og beregne ejendomsværdiskatter, grundskyld samt registrere og beregne betalingsstrøm og bidragssatser for realkreditlån med pant i den pågældende ejendom. for at danne et helhedsbillede af husholdningens finansielle situation. Det er vigtigt at understrege, at alle data kun skal importeres én gang og herefter genbruges i samtlige moduler. I de kommende afsnit vil vi tage udgangspunkt i et udpluk af disse muligheder for funktionalitet. En udtømmende liste ligger uden for rammerne af dette fakta-ark, men kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til en specifik funktionalitet. Privatøkonomi Dette modul giver brugeren adgang til et komplet budgetsystem for hele husholdningen. Det består af oplysninger importeret fra diverse digitale kilder samt veldefinerede standardværdier fra Danmarks Statistik og Finanstilsynet for udgifter til husholdning, fritid, børn mv. Alle importerede data kan efter behov finjusteres af brugeren og der kan suppleres med særlige udgifter, hvis man f.eks. har en dyr hobby eller et kronisk behov for behandling. For en almindelige husholdning vil disse justeringer dog kun betyde lidt og er derfor ikke nødvendige for at kunne gennemføre en kvalificeret rådgivning. Det centrale motorregister - biler og motorcykler Via nummerpladen kan Festina Advisor på tilsvarende vis hente oplysninger om husstandens biler og motorcykler i motorregistret eller hente andre typer informationer, f.eks. pant, syn mv., som er relevante i forhold til at beskrive den økonomiske situation for en husstand. 3. Beregningsmotor Festina Advisors beregningsmotor består af en række moduler med tilhørende funktioner. Hvert modul udvikles kontinuerligt og opdateres løbende ved ændringer i den gældende lovgivning. Modulerne kan anvendes separate til nålestiksanalyser eller specifikke problemstillinger - eller i kombination Figur 3: Grafisk visning af økonomien set fra den finansielle rådgiver. Modulet giver overblik over indtægter og udgifter, samt holder styr på likviditetsforløbet og kan dermed tilbyde en likviditetsstrategi hen over et langt liv, hvor kapitalbehovet naturligt ændrer sig ift. livssituationen. Rådgiveren kan anvende denne information til at kreditvurdere husholdningen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 6

7 Personforsikring Dette modul kan beregne forsikringsdækninger for tab af erhvervsevne (TAE) og dødsfaldsdækninger samt håndtere hospitalsforsikringer og kritisk sygdomsdækninger. Pension Pensionsmodulet kan genskabe prognoseberegninger fra pensionsselskaberne. Dette giver en unik mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer pensionsordninger. Beregninger og visuelle simuleringer af forskellige pensionstyper giver slutkunden mulighed for at diskutere mulighederne med rådgiveren og tage en beslutning på et kvalificeret grundlag. Modulet indeholder endvidere et simuleringsmodul, som beregner konsekvens af ændringer på den enkelte pensionsordning. Hermed sikrer man sig, at behovsafdækningen sker inden for rammerne af firmapensionsaftalen og på de vilkår, som fremgår af aftalen. Festina Advisor bliver dermed i stand til administrativt at procesunderstøtte behovsafdækningen og understøtte oprettelse til ordningen eller foreslå ændringer. Realkredit lån Realkreditmodulet giver mulighed for at specificere og parametrisere alle gængse typer realkreditlån med meget stor nøjagtighed for f.eks. at gengive betalingsflowet for realkreditlån. Skadesforsikringer Baseret på oplysninger om en husstands aktiver, understøtter Festina Advisor rådgivning om skadesforsikringer. Investeringsguide Festina Advisor indeholder en investeringsguide, der ud fra husstandens økonomi og kundens præferencer kan anbefale en passende investeringsprofil for opsparingen typisk til brug for produktvalg for pensionsopsparing eller investeringsløsninger. Virksomheder Figur 4: Indtægter og løbende behov for en husholdning. Automatisk beregning af pensionsbehov Modulet understøtter en klassisk behovsafdækning for livsforsikringsselskaber, hvor slutbrugerens behov for forsikringsdækninger afdækkes i tilfælde af død og invaliditet, og hvor det resulterende behov for indbetaling estimeres ud fra en helhedsvurdering af kapitalbehovet ved pensionering. Firmabetalte pensionsaftaler Dette modul kan konfigurere strukturen fra et meget bredt sæt firmapensionsaftaler med henblik på at genbruge rammerne fra firmapensionsaftalen i behovsafdækningen. Virksomhedsmodulet giver mulighed for at modellere familier med komplekse økonomier, der ejer egne virksomheder. Modulet håndterer selskabsstrukturer bestående af både aktieselskaber, anpartsselskaber, og personligt ejede selskaber mv. Modulet giver mulighed for brug af virksomhedsskatteordningen (VSO). Herved sikrer Festina Advisor fuld systemunderstøttelse af privatøkonomisk rådgivning for kundesegmenter, der normalt hører til i Private Banking og Merchant Banking. 4. Scenariestyring Med scenariestyring bliver brugeren af systemet i stand til at sammenligne de økonomiske konsekvenser af flere forskellige navngivne handlingsplaner over for hinanden for derved at kunne vurdere f.eks. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 7

8 skatte-, likviditets- og formueeffekt af forskellige fremtidsscenarier Handlingsplaner Brugeren har adgang til lige så mange handlingsplaner, som der er brug for, f.eks. til vurdering af forskellige køb- og salgsmuligheder, opstart af egen virksomhed, nedsparingsplaner for pensionsalderen og meget mere. Festina Advisor stiller faciliteter til rådighed for at gennemregne forskellige scenarier for at give overblik over muligheder og konsekvenser for det finansielle øjebliksbillede gennem veldefinerede handlingsplaner ift. skat, likviditet, gæld og formue. De forskellige handlingsplaner lagres individuelt for senere at kunne blive kaldt frem igen, og systemet kan tilbyde forskellige rapporter for at dokumentere analyseforløbet eller for at drøfte dets resultat med andre rådgivere. Figur 5: Likviditet og formue planlægning på kort og langt sigt Makroøkonomiske forudsætninger Modulet understøtter således analyse af f.eks. en husstands samlede rentefølsomhed, når der ses på både realkreditlån, pensionsopsparing og andre rentefølsomme aktiver og passiver. Optimering Festina Advisor indeholder flere regnestærke optimeringsmoduler, som kan beregne og foreslå en række handlinger, som optimerer en husstands økonomi i en række scenarier, herunder: Optimering af op- og nedsparingsrækkefølge Indfrielse af dyre lån Finansiering af ekstraordinære udgifter Samling af pensionsordninger Optimering af pensioneringsstrategi Udjævning af forbrug Disse beregningsmoduler kan anvendes enkeltvist eller samlet og foreslår en konkret handlingsplan med de ændringstransaktioner, husstanden skal implementere for at optimere husstandens formue på kort og lang sigt i forhold til de valgte scenarier og med respekt for de likviditets- og finansieringsbehov, som husstanden har specificeret. På den måde bliver rækkefølgen, i hvilken husstandens samlede indtægter og opsparing anvendes til at finansiere husstandens behov, optimeret, så husstanden opnår bedst mulig udnyttelse af værdierne efter skat og modregning i de offentlige ydelser minimeres. I sit udgangspunkt regner Festina Advisor med standard prognoseforudsætninger, som generelt er accepteret af branchen. Med dette modul understøtter Festina Advisor yderligere dynamiske forudsætninger, der gør det muligt at håndtere eksempelvis rente- og aktiekursudsving henover tid. Derved bliver det muligt at regne på alternative forudsætninger for bl.a. at få indtryk af økonomiens følsomhed over for de forskellige makroøkonomiske parametre. Figur 6: 3D-billede af de overordnede ændringer i økonomien og deres effekt på husstanden. Typiske handlinger til optimering vil ofte være ændrede pensionsindbetalinger, valg af - eller omlæg- Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 8

9 ning af lån, ændringer i pensionsudbetalingsrækkefølge og i mere komplekse tilfælde optimering af overskudsdannelse i tilknyttede virksomheder. I dette komplekse udfaldsrum finder Festina Advisor den optimale handlingsplan for husholdningen. Stokastiske simuleringer Festina Advisor indeholder en stokastisk model, der gør det muligt at regne med konfidensintervaller for udviklingen i en husstands pensionsopsparing eller andre investeringer eller beregne den samlede effekt på husstandens formue, når renter og aktier bevæger sig stokastisk. Det tekniske set-up for brugergrænsefladerne giver endvidere en unik fleksibilitet til at lave enkle, hurtige tilpasninger - selv i tilfælde, hvor disse er fuldt integrerbare i et eksisterende webunivers Adgang til flere brugergrænseflader Opbygningen af web-brugergrænsefladen har fokus på den svære balancegang mellem nem anvendelse af systemet - og dermed nem oplæring i systemet - samt behovet for at kunne angive de husstandsspecifikke detaljer, der har afgørende betydning for rådgivningen. 5. Brugergrænseflader Festina Advisor er designet til at visualisere og kommunikere økonomiske sammenhænge i varierende detaljeringsgrad på en pædagogisk og intuitiv måde. Figur 8: En fælles platform for mange forskellige scenarier. Figur 7: Eksempel på de mange specialiserede apps der er tilgængelige for den finansielle rådgiver. Stram rollestyring giver mulighed for at sætte af på de samme beregningsmoduler, uanset om kunden selv benytter systemet i en let overskuelig brugergrænseflade med få valgmuligheder, eller systemet anvendes af en rådgiver, der er certificeret til at rådgive om komplekse privatøkonomier, hvor alle systemets facetter bringes i spil for at give et detaljeret overblik. Festina Advisor indeholder derfor en yderst fleksibel ramme for udvikling af rådgiverdefinerede brugergrænseflader, som på enkel vis kan designes og tilpasses præcis til de forretningsmæssige ønsker, som rådgivervirksomheden måtte have med hensyn til udseende, funktionalitet og brugervenlighed. Denne balance opnås ved at udnytte Festina Advisors skarpe afgrænsning af data, beregningsmotor og brugergrænseflader til at give mulighed for at tilgå systemet fra flere forskellige brugergrænseflader med forskellige layout og kompleksitetsniveauer, men med fuld genbrug af data og beregningsfunktionalitet. Man skal således forestille sig, at rådgivervirksomheden med Festina Advisor på deres kundeportal kan udstille flere målrettede nålestiksapplikationer med analyser vedr. private husholdninger, investering, husholdninger med ejerledede virksomheder og private banking segmentet. Disse applikationer vil kunne designes enkelt med stram datastyring og relativt få muligheder for at indtaste data. Tilsvarende vil resultatet kunne præsenteres i form af få nøgletal og enkle grafiske præsentationer. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 9

10 Samme sted kan et udvidet selvbetjeningssystem stilles til rådighed, hvor slutbrugeren på enkel og intuitiv vis får adgang til f.eks. budgetberegninger og enkle økonomiske overblik, mens fuldt certificerede rådgivere vil have adgang til at anvende den fulde model med alle de rådgivningsværktøjer, som Festina Advisor indeholder. Den efterfølgende figur illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. til kunden eller lagres i en elektronisk kundemappe. Der er lagt vægt på at skabe genkendelighed mellem Festina Advisors digitale løsninger og de dokumenter, der leveres til kunden. Festina Advisor kommer som standard med et sæt af rådgivningsrapporter. Herudover er det naturligvis muligt sammen med Festina Lente at skræddersy løsninger til individuelle behov og tilføje nye rådgivningsrapporter svarende til de enkelte brugergrænseflader, som rådgivervirksomheden stiller til rådighed for deres kunder. Festina Advisors dokumenter er bygget op om konklusionerne fra rådgivningen for bl.a. at minimere rådgiverens tidsforbrug på administration og ikkeværdiskabende ydelser i forhold til kunden samtidig med, at alle krav til dokumentation af rådgivningssessionen overholdes og kunden får adgang til og overblik over konklusionerne fra rådgivningen. Figur 9: Data oprettet i en app er klar til at blive vist og anvendt i alle tilgængelige brugergrænseflader. Figuren ovenfor illustrerer et eksempel på, hvordan de forskellige indgange til anvendelse af data og beregningsmotoren fungerer i Festina Advisor. 6. Dokumentation Festina Advisor gør kommunikationen om hver rådgivningssession lettere - både i forhold til fysiske møder og web-aktiverede selvbetjeningssessioner Rapporter Festina Advisor understøtter en effektiv dokumentation for hver rådgivning, uanset om kunden har været inviteret til et fysisk rådgivningsmøde eller har betjent sig selv via en web-brugergrænseflade. Systemet gør det således muligt at generere rådgivningsrapporter i Excel, Word og PDF, der dokumenterer rådgivningsdialogen og beskriver alternativer og konklusioner fra rådgivningen, og som kan sendes 6.2. Dataeksport Ligeledes kan Festina Advisor eksponere sine egne data og services til eksterne systemer. Samlet set kan eksterne systemer dermed kalde beregningsmotoren i Festina Advisor og bede systemet om at lave en beregning for en sag og derefter returnere den resulterende kontoplan eller dele heraf. På den måde kan forskellige moduler i beregningsmotoren blive brugt i mange forskellige sammenhænge afhængig af det forretningsmæssige behov for den pågældende rådgivervirksomhed eller slutbrugeren af systemet Dataopbevaring Data opbevares som udgangspunkt i en SQL database, men sager kan også lagres i f.eks. et filsystem eller et såkaldt key/value store. SQL databaser er meget udbredte, og alle gængse SQL databaser kan anvendes. For at passe ind i flest mulige miljøer, er der anvendt et meget simpelt snit af en databases muligheder. Hermed kan eksisterende backupprocedurer osv. uden problemer anvendes på databasen. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 10

11 Vores datamodel er lavet i UML, en forkortelse af Unified Modelling Language, som vha. kodegenerering danner Java entiteter, der anvendes både på server og klient. Festina Advisor sætter selv databasen op med de nødvendige tabeller mm. Ved opgradering til nye versioner bliver data i databasen automatisk migreret over til en evt. ændret datamodel Revisionsspor Festina Advisor indeholder fuld historik med hensyn til, hvem der har tastet input data ind i systemet og hvornår samt hvorfra data er hentet. Festina Advisor opsamler dermed fuldt revisionsspor inklusive rollestyring, så der holdes styr på, om specifikke input-parametre er estimeret af systemet, hentet ind udefra eller tastet ind, og i fald data er tastet ind, om det er rådgiver eller kunde, som har tastet de relevante data. Sammen med muligheden for at dokumentere rådgivning med rådgivningsrapporter understøtter Festina Advisor dermed at alle krav til dokumentation af den rådgivning, som systemet har været anvendt til, og den information systemet har indeholdt på ethvert tidspunkt. Festina Advisor, fakta ark - version 1.14 Side 11

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnede principper og best practice

Overordnede principper og best practice Overordnede principper og best practice Version 1.0, april 2009 Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Fællesoffentlige it-arkitekturkrav Overordnede principper og best practice Udgivet af: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing

Cloud Computing kontrakter. Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold i aftaler om Cloud Computing 45 Cloud Computing kontrakter Vejledning om juridiske, kommercielle og tekniske forhold

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv syv virksomhedseksempler December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Case 1: Geomatic... 3 Case 2: Hapti.co... 8 Case 3: SAXO.com... 13 Case 4: Velux...

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland

Winformatik. Et Grønlandsk Standardsystem. De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland De fælleskommunale IT-samarbejde i Grønland Winformatik Et Grønlandsk Standardsystem Moderne IT-løsningerne skal kunne følge med de konstant stigende krav til det offentliges produktivitet... Hvis en bruger

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet

Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 1 Pension det skal være til at forstå Åbenhed og gennemsigtighed på pensionsområdet SIDE 2 Forsikring & Pension arbejder for åbenhed og gennemsigtighed SIDE 3 Opsparing til pension er en af de vigtigste

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015

Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst. Marts 2015 Danmarks Vækstråds anbefalinger vedr. datadreven udvikling og vækst Marts 2015 Det at anvende data til at drive forretning er ikke noget nyt. I Danmark har vi en lang tradition for at indsamle data og

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni.

SYNOPSIS Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorfor der ikke er flere, der anvender IP-telefoni. Forord Denne rapport af udarbejdet ved Aalborg Universitet, Institut for Datalogi, af projektgruppe E3-208b herunder Kim Buhl Christensen, Simon Rodil Mikkelsen og Lars Sørensen, i perioden 1. februar

Læs mere