Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)"

Transkript

1 I. 117 l L OLOZ90 17 I. FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade Fredericia Den ansøgende forenings navn, adresse og e- mail: Jysk Forening af Erhvervshæmmede Fra Frihedskampen I.P.Schmidt gården Vendersgade 7000 Fredericia Bankkonto: Reg.nr.: 1551 Konto: Husk at påfører CVR eller CPR. Husk at CVR eller CPR skal være tilknyttet en nemkonto Ansøgningsfrist: Til Pulje 2 (engangs/flerårligt) ansøges der om midler 1 gang om året for aktiviteter i det kommende år: Til pulje 3 (nyt projekt) ansøges der om midler 2 gange om året for aktiviteter i det kommende år: Og for aktiviteter i indeværende år: Til Pulje 4 (akutte) til særlige formål eller "akutte" ansøgninger i løbet af året

2 Z 1, 171. t7036 LOLOZ9 0171, Generelle oplysninger: 1. Jysk Forening af Erhvervshæmmede Den frivillige forening / Fra Frihedskampen organisations navn 2. Kontaktperson: Navn: Birgit Lund Adresse: Skovparken 76B Postny./ By 6000 Kolding Telefon: / Beskrivelse af målgruppen for det frivillige sociale arbejde der udføres i Fredericia Kommune Herunder en nærmere redegørelse for om indsatsen rettes mod grupper samt hvilke? Tidligere frihedskæmpere, deres efterkommere og sympatisører Indsatsen er afholdelse af foredrag, og socialt samvær Bevarelsen af minderne af de faldne, besøge KZ lejre. Nedlæggelse af kranse, og udbrede kendskabet til Frihedskampen. 4. Aktivitetens formål? Se ovenstående 2

3 Z6 LOLOZ9 017 I, 5. Hvilken frivillin indsats udføres der? Herunder hvor mange frivilige indgår i aktiviteten? Ugentlig træffetid tirsdage k på I.P.Schmidts Gård Månedlige medlemsmøder med foredrag o.lign. Mindehøjtidligheder i både indland som udland der deltager mellem 15 og Er indsatsen tidsbegrænset eller er der tale om et længerevarende evt. kontinuerligt projekt? Hvordan vil man sikre den økonomiske drift, når projektperioden er udløbet? Så længe der er frihedskæmpere og sympatisører i live. Ved årlig kontingentbetaling og tilskud fra kommunerne 7. Skal man være medlem? Ja x Nej Er der brugerbetaling? Ja 4 Nej 8. Hvilke aldersgrupper er aktiviteten rettet mod? 0 18 EI E El over Hvor mange borgere forventes at deltage i aktiviteten? I tirsdagsmøderne deltager der mellem 10 og 20 I andre arrangementer f.eks. 4-5 maj og besøg i KZ lejre Overslag over udgifter i forbindelse med aktiviteten. Bilag vedr. specifikation af indtægter og udgifterne vedlægges ansøgningen. Der søges tilskud til: x projekt kr ,- xel daglig drift kr ,- cl anskaffelser kr. lokaleleje kr. kursusaktivitet kr. andet formål kr. 3

4 L t' LtrOZ6 LOLOZ90171 Der søges om i alt kr ,00 Foreningens vedtægter samt senest godkendt regnskab og budget skal vedlægges. Fredericia d. / ", Underskrift: 1-94" Erhvervshæmmede fra Frihedskampen v/birgit Lund Skovparken 76 B 6000 Kolding 4

5 Jysk Forening af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen lt70z6 LOL OZ9 017 l Årsberetning Atter et år er gået, medlemstaller i Foreningen er på 104 betalende medlemmer. Vi har i året mistet flg. medlemmer: Viggo Stærmose Chr. Horsens, Robert Jensen Taulov, Tage Rom-Jensen Aarhus. (æret være deres minde). Afgåede-og udmeldte: Karin Buhl Nielsen Vejle, Lene og John Dorvin Kolding, og Ove Spankow Rungsted Kyst. Bestyrelsen har afholdt 4 best.møder, af måneds/tirsdagsmøder er der afholdt 5, hvoraf et var med et foredrag om de Reformerte Tobaksavlere i Fr.cia, ved Knud Hermann. spændende og interessant. Der har ligeledes været et interessant foredrag og filmfremvisning om La Point du Hoc ved Hans Dal, - og et causeri/foredrag om "Mine barndomsgader i Fr.cia" ved I. Serges. Som tidligere omtalt blev de uformelle tirsdagskaffemøder afskaffet p.g.a manglende tilslutning. Julemiddagen den 30. nov. blev afholdt på LP. Schmidt Gården, som også leverede den traditionelle middag. Der var tilslutning fra 35 medlemmer, der blev sluttet af med pakkespil og kaffe. Det er bestyrelsens indtryk, at arrangementet var til alles tilfredshed. Denne gang var det Foreningen, som var vært i anledning af, at det var 35 år for Foreningens oprettelse. Den 10. december afsluttedes året med gl6gg og æbleskiver, og det blev så sidste ophold i Jyllandsgade idet Foreningen rykker op på I.P. Schmidt igen. Der er stadigvæk usikkerhed omkring Jyllandsgade (der er stadigvæk skimmel i huset) Tirsdagene bliver bibeholdt og vi må se hvordan det kommer til at fungere. Bestyrelsen håber på det bedste. De traditionelle maj dage har været afholdt, 4. maj om formiddagen på Staldgården i Kolding med kransnedlæggelse af Kaj Ejlertsen. Eftf. nedlæggelse af buket ved Mindestenen ved Taulov Station. Om aftenen fællesspisning med et stk. stjerneskud, og Lokalhistorisk var atter så venlige, at lægge lokale til. Derefter deltagelse i højtideligheden ved Mindemonumentet ved Fr.cia Banegård, hvor Foreningens krans blev nedlagt af formanden. 5.maj Mindehøjtidelig på SkamlingsbanIcen for de faldne i Sønderjylland, hvor også Fore.- ningens krans blev lagt af Kaj Ejlertsen. Deltagerne spiste i år frokost på Marina Syd Kolding Sydhavn Det lykkedes for rejseudvalget, at arrangere en fem-dages tur til Thiiringen med bl.a besøg i KZ-lejren Buchenwald hvor det danske politi sad fanget, samt Dora-Mittelbau ved Nordhausen. Vi havde arrangeret os med Gislev Rejser hvilket i øvrigt var fremragende, og boede i Suhl på et glimrende hotel midt i byen. Vi besøgte den gamle kulturby Weimar, slottet Wartburg hvor Luther som bekendt oversatte det nye testamente. I Buchenwald blev Foreningens krans lagt af Inge C.C. og Ken Pedersen ved det enorm store og vulominøse monument opført af russerne men for DDR's penge.

6 Jysk Forening af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen lt? LOL OZSOtr I. Derefter besigtige vi selve KZ-lejren, hvor der som alle de andre grimme steder havde fundet de værste uhørligheder sted. KZ-lejren ved Nordhausen Dora-Mittelbau blev også besøgt. Det var her V-våben blev fremstillet et af de bedst bevarede hemmeligheder i nazitiden. Våbenfremstilingen foregik i haller udhugget i bjerget Kohnstein. Der varder ganske uhyggeligt og koldt 8 gr. Fangerne fik en elendig forplejning samt var udsat for alskens modbydelige repressalier adskillige dansker omkom dernede. Oppe ved krematoriet nedlagde tidl. modstandsmand 91 årige Mogens Sand Svendborg Foreningens krans. Deltagerne fik i øvrigt en fremragende guidning af en Frau Angela Fiedermann. På hjemturen nordover aflagdes et besøg på DDR-Grenzmuseum i Teislungen, ufatteligt at østtyskerne i over 40 år har kunnet leve under det kommunistiske åg. M.h.t. bladet Modstandskampen har kassereren og formanden i august deltaget i et bladmøde i Roskilde sammen med Sjællandsafd. og redaktør Peter Eigenbroth. Vi må konstatere, at bladet synger på sidste vers, det giver underskud, årligt ca. kr ,- bl.a pga dalende abonnenter, stigende portoudgifter ect. Der er formentlig brug for ca. kr af "Anholtkontoen" til at sikre bladets udgivelse i resten af årene og 15. Det blev vedtaget, at sætte kr ,- af til bladet for at have en rimelig margen og likviditet. Abonnenter i 2013 er faldet til 375. Der blev besluttet, at bladet udgives resten af 2013 samt 2014, derefter lukkes bladet formentlig med et større afslutningsm. i maj 2015 året for befrielsen. Der opkræves betaling for 2014 men majnr distribueres uden beregning. Afslutnigsvis er det betyrelsens indtryk, at rejsen sydpå var til deltagernes fulde tilfredshed. Det er bestyrelsens håb, at flytningen til I.P. Schmidt må komme til at fungere, men det kræver opbakning fra medlemmerne. Strge,s,

7 L I, ti 1. t70z6 4 OLOZ9017 I, Vedtægter for Foreningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampen Foreningens navn er Jysk Forening for Erhvervshæmmede fra Frihedskampen Foreningens formål er at samle alle, der under den tyske besættelse 2 1. som følge af virksomhed her i landet til fordel for frihedsbevægelsen og ved tjeneste for denne så vidt den pgl. har haft tilknytning til frihedsbevægelsen inden den 5. maj 1945 eller, 2. som følge af eftersøgning, fængsling, internering, deportation eller som følge af gengældelsesaktioner udført af den tyske besættelsesmagt eller som krigssejler, eller 3. som følge af tjenesteforhold til det danske politi eller grænsegendarmeri under eller som følge af kamphandlinger mod den tyske besættelsesmagt, eller 4. som følge af tjeneste i de allierede styrker i , mener at have pådraget sig skade eller sygdom, hvorved deres erhvervsevne er nedsat. Foreningen skal forsøge at hjælpe og vejlede disse medlemmer overfor myndigheder og institutioner. 3 Som støtte for Foreningens arbejde kan optages bidragsydende medlemmer, som kan dokumentere deres deltagelse i modstandsbebevægelsen, endvidere kan hustruer samt enker/enkemænd/samlevere og efterkommere af de i 2 omfattende grupper blive optaget som medlemmer. Andre, der skriftlig tilslutter sig Foreningens formål i 2, kan optages som fuldgyldige medlemmer, med mindre de har udvist unational optræden under besættelsen. 4 Den daglige ledelse påhviler bestyrelsen, der har til opgave overfor myndigheder og offentligheden at tale de erhvervshæmmedes sag i anliggender af fælles social og økonomisk interesse. Foreningen tegnes af formanden og kasseren i fællesskab eller hver for sig sammen med et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele formand og/eller kasserer fuldmagt til hver for sig at disponere over foreningens konti i pengeinstitut. 5 På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer til bestyrelsen, formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Samt 2 suppleanter til bestyrelsen. 6 Bestyrelsen vælges for en 2- årig periode. Formand og 1-4 best.medlemmer vælges i lige år sekretær, kasserer og 1-2 best.medlemmer i ulige år. Der vælges endvidere 2 suppl. Best. konstituerer sig selv.

8 Z6 1OLO ZSOt7l 7 Afdelingens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år. Generalforsamlingen indvarsles mindst 14 dage før afholdelse med udsendelse af dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde mindst 6 dage før afholdelsen. 8 Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen og betales første gang af nye medlemmer umiddelbart efter indmeldelsen. 9 På genereralforsamlingen hvert år vælges en bilagskontrollant og en bilagskontr.suppleant. På generalforsamlingen aflægger kassereren regnskabet for det foregående år. 10 Ekstraordinært generalforsamling kan kræves afholdt, når 1/4 af medlemmerne med deres underskrift går ind derfor, eller når bestyrelsen skønner det nødvendigt. 1 1 Ved ophævelse af afdelingen beslutter den enkelte afdeling selv, hvorledes afd. resterende pengemidler og andre aktiver skal anvendes. Således vedtaget på generalforsamling tirsdag den 12. februar dirigent formand/sekretær næstformand kasserer best.medlem best.medlem

9 6 ltp liroz6 1. OL OZSOP I. Regnskab For tiden 1.januar 2013 til 31.december 2013 Jysk Forening af Erhvervshæmmede klø fra Frihedskampen k4.E Kassebeholdning 31.december 2012 kr ,52 Indtægter Tilskud Fredericia Kommune kr ,00 Tilskud Kolding Kommune kr ,00 Kontingent kr ,00 Anholt kontoen kr ,00 Udgifter Blomster, kranse og gaver kr ,00 Tryksager og kontorartikler kr ,13 Gebyr og porto kr ,50 Medlemsmøder kr. 303,45 Rejser og møder kr ,00 Generalforsamling 4-5 maj julemiddag kr ,00 Inventar (nøgler) Annonce "Modstand" kr. 513,75 kr. 100,00 kr ,00 kr ,52 kr ,83 Kassebeholdning kr ,69 Birgit Lund Kasserer Ninna Svendsen Bilagskontrollant Knud Rasmussen Billaaskontrollant Øen Regnskabet er revideret Og fundet i orden i.h.t. bilag

10 OZt7 L t7oz6 LOLOZSIII71 cr) Cf) < 7,1 rn o 0 <c 0 a r 2 ' u, zo R = Q. -0 co 3 03 =3 &c td cf::( :: :: 1 Cri i..,::' \ \, \ \ "I..;., \ ) \ \ (716' < ,,;: i?y ( En. 0 vn &, 4,.c. N)!.; f.,. ri.t - :i \ 13,,,,, Zi:,":...,..-+41,.. '1 ;."-,?". i) ) ) ) i,, r i l I / / i /

11 bu!pio>1 000y 8 9L uosieda0is purn 1pAgIn uedwespaypd epet.ulue2ustuonqfp

M11~1111=11~M.11~11~1WM

M11~1111=11~M.11~11~1WM 9Z 0170Z6 LOLOL Z17 l M11~1111=11~M.11~11~1WM FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009

Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 SAM s Sammenslutningen af grundejerforeninger for Sommerhusområder i SYDDJURS Kommune ½ Nr. 42 Medlemsblad november 2009 Til medlemsforeningernes kasserere: Husk: Kontingent senest 1. december 2009. Se

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen.

Forord. Marcellus Loge nr. 8. arbejde, der er udført med jubilæumsskriftet og tilrettelæggelsen af festdagen. Nedenstående er tekst fra Logens Jubilæumsskrift, udgivet i anledning af logens 50-års jubilæum d. 1. maj 2005. Forord Det er med stor glæde, at vi på denne plads kan ønske vor Broderloge nr. 75 Viking

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere