Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)"

Transkript

1 Borgerrådgiverens beretning 2014 (11. august 31. december)

2 1 Forord Viborg den 11. maj 2015 Først og fremmest vil jeg gerne takke for den gode velkomst, som jeg har fået af borgere, samarbejdsparter og medarbejdere i Viborg Kommune. Jeg tiltrådte som borgerrådgiver i Viborg den 1. august 2014, og åbnede dørene for henvendelser den 11. august. Jeg har valgt at udarbejde en beretning for 2014 allerede nu, hvorefter jeg årligt vil udarbejde en årsberetning for perioden 1. januar 31. december. Når du læser årsberetningen, er det vigtigt at være opmærksom på, at borgerrådgiveren har fokus på klagesager. Viborg Kommune træffer ca afgørelser om året. Til sammenligning kan det nævnes, at borgerrådgiveren modtog 93 henvendelser som omhandlede 110 emner på de 5 måneder i beretningsperioden. Det er derfor vigtigt at huske på, at langt de fleste sager bliver løst professionelt i en god tone af de mange professionelle og gode medarbejdere i kommunen. Samtidig sker der fejl vi er alle mennesker. Derfor er det vigtigt, at de borgere der føler sig uretfærdigt behandlet har et sted, som de kan gå hen. Et sted hvor de kan få en uvildig og uafhængig rådgivning. Det er samtidigt vigtigt at den læring der kommer på baggrund af klagerne bliver brugt konstruktivt. Derfor ser jeg frem til, at jeg sammen med borgere, samarbejdsparter og medarbejdere i Viborg Kommune bliver endnu bedre til at yde en god og professionel sagsbehandling til gavn for borgerne i Viborg. Endnu engang tak for den varme velkomst. Med venlig hilsen Søren Sørensen Borgerrådgiver i Viborg Kommune 2

3 Indholdsfortegnelse 1 Forord Baggrund for borgerrådgiverfunktionen Borgerrådgiverens rådgivnings- og vejledningsfunktion Eksempler på samarbejdsrelationer Undervisning i visitation Sundhed og Omsorg for alle medarbejdere Løbende tilbagemelding på konkrete klager Smartere kommune Præsentation i medarbejdergrupper, ledergrupper og chefgrupper Samarbejde med øvrige organisationer og interessenter Sager Overordnet om beretningsperioden 11. august 31. december De hyppigst forekommende klageforhold opgjort i forhold til henvendelser og klager vedrørende Viborg Kommune Illustrative sager Sagerne om Råd, vejledning og viser vej Manglende inddragelse Illustrative sager i forhold til manglende inddragelse (herunder partsrepræsentation) Sammenfattende om manglende inddragelse Sammenfattende om partsrepræsentation Manglende indhentelse af udtalelse fra borger Sammenfattende om indhentelse af udtalelse fra borger Lang sagsbehandlingstid Sammenfattende om lang sagsbehandlingstid Kommunikation og standardbreve Sagsgangen for henvendelser og klager til borgerrådgiveren Vurdering af henvendelsen eller klagen Afvisning Henvendelser og klager vedrørende Viborg Kommune Henvendelser og klager, hvor der er en klageinstans Vejviserfunktionen og rådgivning Hjælp til formulering af klage over forvaltningen Oversendelsessager Borgerrådgiverens fysiske rammer og træffetider

4 7 Konklusioner og anbefalinger Hvordan bliver borgerrådgiveren kontaktet af borgerne? Uddybning af emner Lang sagsbehandlingstid Manglende inddragelse Partsrepræsentation Opfølgning på anbefalinger fra Bilagsliste:

5 2 Baggrund for borgerrådgiverfunktionen Byrådet i Viborg besluttede i 2011 at etablere en borgerrådgiverfunktion, som åbnede dørene den 1. august Stillingen har været ledig i perioden 1. december juli 2014, hvorefter den nuværende borgerrådgiver tiltrådte. Borgerrådgiverfunktionen blev oprettet som følge af et politisk ønske om at etablere en uafhængig ombudsmandsfunktion i Viborg Kommune. Det er byrådet der ansætter og afskediger borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren fungerer uafhængigt af Byrådet, udvalgene, borgmesteren og forvaltningen. Formålet med borgerrådgiverfunktionen er at skabe en vejviser i forhold til det kommunale system og at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Det kan eksempelvis være at rådgive borgeren om klagemuligheder, gennemgå materiale og breve som borgeren har modtaget fra forvaltningen eller sende personen det rigtige sted hen i forvaltningen. Herudover skal borgerrådgiveren yde uvildig rådgivning og vejledning af kommunen i det omfang, at det er foreneligt med borgerrådgiverens uafhængighed som følger af retsgrundlaget i kommunestyrelseslovens 65e. Det er afgørende for borgerrådgiverens arbejde, at der er uafhængighed i forhold til forvaltningen for at undgå, at borgerrådgiveren bliver underlagt et ledelsesmæssigt pres. For mange borgere er borgerrådgiverens uafhængighed ligeledes af afgørende betydning for tilliden til, at borgerrådgiverens rådgivning og vurderinger i konkrete sager sker på et objektivt og sagligt grundlag. Borgerrådgiverfunktionen varetages af borgerrådgiver Søren Sørensen. Borgerrådgiveren deltager i landsnetværket for borgerrådgivere og det jyske netværk for borgerrådgivere med henblik på sparring og erfaringsudveksling. Borgerrådgiverens opgaver og kompetencer er uddybet i funktionsbeskrivelsen, som er vedlagt som bilag 1. 5

6 3 Borgerrådgiverens rådgivnings- og vejledningsfunktion Borgerrådgiverens konsulentfunktion er rettet mod forvaltninger og medarbejdere i kommunen. Formålet er at sikre, at borgerrådgiverens viden, konstateringer og erfaring fra klagerne bliver brugt konstruktivt til forbedring af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne. For at imødekomme dette formål er der en løbende dialog og tilbagemelding til forvaltningerne i forbindelse med konkrete borgerhenvendelser. På denne måde skaber borgernes henvendelser grundlag for løbende og hurtig læring i afdelingerne på baggrund af borgerrådgiverens observationer. Borgerrådgiveren stiller sig derfor altid til rådighed for at mødes med forvaltningen, hvis der er behov for det med hensyn til sparring og udvikling af kommunens sagsbehandling og betjening af borgerne. Borgerrådgiveren tilbyder eksempelvis undervisning til afdelingerne, hvis afdelingerne har lyst og behov for det, og det ligger inden for borgerrådgiverens kompetence. Det kan være på baggrund af klagesager, men det kan også være henvendelser fra afdelinger, som efterspørger undervisning i konkrete forhold uden at der nødvendigvis har været klager på området. 3.1 Eksempler på samarbejdsrelationer Undervisning i visitation Sundhed og Omsorg for alle medarbejdere Visitation Sundhed og Omsorg kontaktede borgerrådgiveren, da de ønskede at få undervisning i kommunikation, klagesagsbehandling og en række forvaltningsretlige emner. Efter dialog med afdelingsledelsen gennemførte borgerrådgiveren et undervisningsforløb på 2 timer, hvor eksempelvis tankerne bag Styrket Borgerkontakt, som er en proaktiv, løsningsorienteret metode til håndtering af klager, blev introduceret og drøftet. Tilbagemeldingen var efterfølgende blandet andet, at oplægget gav stof til eftertanke for medarbejderne Løbende tilbagemelding på konkrete klager I forbindelse med klagesagerne kan borgerrådgiveren blive opmærksom på, at der kan være uhensigtsmæssigheder i forvaltningens sagsbehandling. Borgerrådgiveren gør i disse tilfælde afdelingen opmærksom på dette i forbindelse med den konkrete tilbagemelding. Det kan give anledning til, at forvaltningen ændrer praksis. 6

7 Der kan eksempelvis nævnes - Præcisering af reglerne om samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre afdelinger i kommunen - Præcisering af reglerne om indhentelse af en udtalelse inden videregivelse af oplysninger - Præcisering af reglerne om partsrepræsentation Smartere kommune I forbindelse med Viborg Kommunes projekt om smartere kommune, blev borgerrådgiveren inddraget i forhold til en drøftelse om klagesagsbehandling Præsentation i medarbejdergrupper, ledergrupper og chefgrupper Borgerrådgiveren har i forbindelse med ansættelsen besøgt forskellige medarbejdergrupper, ledergrupper og chefgrupper, hvor borgerrådgiveren har præsenteret sig selv og sine tanker for borgerrådgiverfunktionen. I denne forbindelse har borgerrådgiveren tilbudt afdelingerne undervisning Samarbejde med øvrige organisationer og interessenter Borgerrådgiveren har desuden et løbende samarbejde med en række organisationer og andre interessenter i og uden for kommunen. Det er blandt andet frivilligområdet, patientog pårørendeforeninger samt råd og nævn i kommunen. 7

8 4 Sager 4.1. Overordnet om beretningsperioden 11. august 31. december 2014 Borgerrådgiveren har i beretningsperioden 1. august 31. december haft 93 henvendelser vedrørende i alt 110 forskellige emner. En henvendelse vil normalt kun have et hovedemne i registreringen, men det kan i særlige tilfælde være relevant med flere emner. Baggrunden for dette er, at borgerrådgiveren forsøger at finde hovedårsagen til borgerens utilfredshed. Hvis en borger klager over eksempelvis langsommelig sagsbehandling, manglende afgørelse og har et ønske om ny sagsbehandler, hænger det ofte sammen. Hvis borgeren havde fået et hurtigt svar, vil borgeren ikke mangle en afgørelse, og borgeren vil ikke have et ønske om en ny sagsbehandler, da sagen er afsluttet. I forhold til henvendelserne er 11 af henvendelserne uden for borgerrådgiverens kompetence. Det kan eksempelvis være en klage over sygehuset eller en klage over en udlejer. Disse sager er ikke medregnet i statistikken for den procentuelle andel af emner. Det vil sige, at oversigten tager udgangspunkt i, at der er 99 emner som vedrører kommunen De hyppigst forekommende klageforhold opgjort i forhold til henvendelser og klager vedrørende Viborg Kommune Emner opgjort i forhold til antallet af henvendelser inden for borgerrådgiverens kompetence Råd, vejledning og viser vej 37 37% Manglende inddragelse 16 16% Sagsbehandlingstiden 11 11% Manglende svar 10 10% Kommunikation 8 8% Manglende afgørelse 7 7% De øvrige 11 klageforhold fordeler sig på enkeltstående klageemner. Borgerne benytter primært borgerrådgiveren til råd, vejledning og vejvisning. Det udgjorde i beretningsperioden 37%. 8

9 4.2. Illustrative sager Sagerne om Råd, vejledning og viser vej De henvendelser der er flest af, er sager, hvor borgerne har brug for at få hjælp til at finde vej i det kommunale system eller hvis de har behov for råd eller vejledning i deres sag. De har måske brug for at få at vide, hvem de kan kontakte, hvis de har nogle spørgsmål til en sag. Hvem de kan klage til eller hjælp til at finde den relevante afdeling i forhold til en ansøgning Det kan omhandle borgere, der ikke kan finde de relevante oplysninger på hjemmesiden, og derfor har brug for en hjælpende hånd. Hvis der mange spørgsmål om det samme emne, kan det betyde, at der ikke er en tilstrækkelig vejledning på eksempelvis hjemmesiden eller i øvrigt i oplysningerne til borgerne. Der har i de sager, hvor borgerrådgiveren har vist vej ikke været en tendens eller en afdeling, der bliver spurgt efter mange gange. Herudover omhandler sagerne de tilfælde, hvor borgerne får råd og vejledning i forhold til en eventuel klage til en ankeinstans eller hvor borgerne har behov for at få forklaret et brev eller en afgørelse fra kommunen. En samtale med borgerrådgiveren kan betyde, at borgeren får afklaret misforståelser, og derfor ikke længere ønsker at gå videre med sagen. Sagerne har ikke givet anledning til henstillinger eller anbefalinger Manglende inddragelse I 16 % af emnerne har borgerne klaget over, at de ikke føler sig inddraget i deres sag. Det dækker over, at borgerne ikke føler, at de oplysninger som de giver til forvaltningen bliver inddraget i sagsbehandlingen. ikke føler, at de bliver hørt og anerkendt. ikke føler, at de får at vide, hvad der skal ske i deres sag (manglende forventningsafstemning) ikke føler, at de får svar på deres konkrete spørgsmål i svarene fra kommunen 9

10 Illustrative sager i forhold til manglende inddragelse (herunder partsrepræsentation) Sag 1: I en sag, hvor borgerrådgiveren udtalte kritik af den pågældende afdeling, blev borgerrådgiveren kontaktet af en borger, som oplevede et belastet samarbejde med kommunen. Borgeren klagede over, at pågældende ikke mente, at personen fik svar på sine henvendelser, ikke fik afgørelser, når borgeren havde ansøgt om ydelser og havde fået en afgørelse om betingelserne for sit samvær med sine børn i en håndskreven afgørelse. Borgeren klagede endvidere over, at pågældende ikke følte sig inddraget og orienteret om forholdene omkring et mor-barn-ophold. Borgeren fortalte, at pågældende ikke mente, at borgeren havde fået information om, hvad opholdet betød for borgeren og barnet. Borgeren fortalte, at pågældende savnede en forventningsafstemning fra starten af forløbet. Borgerrådgiveren beslutter at undersøge sagen nærmere, og fik udleveret samtlige sagsakter fra forvaltningen. Efter gennemgangen af det fremsendte materiale, var det borgerrådgiverens vurdering, at borgeren ikke havde fået de relevante afgørelser i sagen samt at den håndskrevne afgørelse ikke var journaliseret i sagen. Det var borgerrådgiverens vurdering efter gennemgangen af sagsakterne, at der ikke var svaret relevant på en række spørgsmål. På denne baggrund vurderede borgerrådgiveren, at der var tale om kritisable forhold i forhold til manglende afgørelser, at forvaltningen har sendt en håndskreven afgørelse, manglende svar på spørgsmål og manglende inddragelse samt sagsbehandlingen i forbindelse med beslutningen om et mor-barn-ophold Sagen viser, at det er vigtigt at have fokus på opstarten af en sag. Sagen viser ligeledes, at det er vigtigt, at en borger får svar eller afgørelser, når det er relevant. Hvis en borger ikke får det, er der risiko for, at borgeren bliver frustreret, og dermed mister tilliden til kommunen. Sag 2: En partsrepræsentant for en borger henvendte sig, da borgeren havde en række klagepunkter i forhold til en afdeling. Borgeren klagede over, at forældrene i et år ikke havde fået svar på en række spørgsmål. Herudover fortalte borgeren, at forvaltningen ikke ville anerkende, at borgeren var partsrepræsentant. 10

11 Borgerrådgiveren gik ind i sagen, og drøftede klagen på et møde med den pågældende afdeling. Den pågældende afdeling oplyste, at de efter deres vurdering havde besvaret borgeren. Borgerrådgiveren kunne konstatere, at der var en uenighed om der var sket en besvarelse af spørgsmålene fra borgeren, og der var en problematik omkring forventningsafstemningen og inddragelsen af borgerne. Herudover var det borgerrådgiverens vurdering at forvaltningen ikke undersøgt forholdet om partsrepræsentation tilstrækkeligt. Borgeren fortalte, at det eneste som borgeren ønskede var at få et skriftligt svar på nogle konkrete spørgsmål. Derfor aftalte borgerrådgiveren med den pågældende afdeling, at de besvarer borgeren på de konkrete spørgsmål. Herudover henstillede borgerrådgiveren til forvaltningen at undersøge spørgsmålet om partsrepræsentation. Sagen viser, at det er meget vigtigt at lytte til borgeren, herunder en borger eller en pårørende, der ønsker at være partsrepræsentant. Samtidigt er det vigtigt at sikre det relevante retlige handlegrundlag. Borgeren følte, at pågældende løb panden mod en mur, og ikke fik svar på sine spørgsmål. Dette var med til at frustrere borgeren yderligere, hvilket kan medføre, at relationen mellem borgeren og afdelingen bliver udfordret. Hvis forvaltningen fra starten var indgået i en dialog omkring partsrepræsentationen, kunne det have sikret et relevant retligt handlegrundlag, og der ville ikke være konflikter omkring denne del. Sag 3 En pårørende henvendte sig i forhold til sin brors sag i Viborg Kommune. Broren havde nogle kognitive vanskeligheder, og fik blandt andet hjælp af den pårørende. Den pårørende havde nogle generelle overvejelser om sagsbehandlingen, særligt opstarten af brorens sag, hvor der efter den pårørendes vurdering ikke var sket en tilstrækkelig inddragelse af pågældende. Den pårørende fortalte, at personen var frustreret over, at pågældende ikke fik relevante oplysninger, og i et tilfælde ikke fik et svar. Det bundede ifølge den pårørende i, at der ikke var sket en tilstrækkelig forventningsafstemning. Den pårørende efterspurgte en folder eller lignende, hvor relevante oplysninger fremgår. 11

12 Borgerrådgiveren drøftede sagen med den pågældende afdeling. Det kom frem, at der var en række forhold som gav anledning til bemærkninger, herunder at den pårørendes rolle ikke var tilstrækkeligt afklaret. Herudover oplyste afdelingen, at de allerede inden henvendelsen var gået i gang med at udarbejde en folder, hvor de oplysninger den pårørende efterspørger, vil stå. Sag 4 En borger henvendte sig, da borgeren havde en række klagepunkter. Et af klagepunkterne var, at borgeren havde været til møde i den pågældende afdeling, hvor borgeren drøftede sin egen og sin samlevers sag. På mødet blev indgået en betalingsaftale i forhold til samleverens sag. Borgeren fortalte, at pågældende efterfølgende var kommet i tanke om, at det var underligt, at pågældende kunne drøfte sin samlevers sag og indgå en aftale på samleverens vegne. Den pågældende afdeling kontaktede borgeren og rettede op på forholdet. Borgerrådgiveren gik i en dialog med den pågældende afdeling om reglerne om partsrepræsentation og videregivelse af oplysninger Sammenfattende om manglende inddragelse Det er væsentlig at sikre en god og ordentlig forventningsafstemning. Det er vigtigt at have fokus på de borgere som kommunen møder. Hvilke forudsætninger har de? Har de været i kontakt med kommunen før? Hvis det er første kontakt med kommunen, kan det virke meget overvældende. En god start giver en større chance for et godt forløb. Det er vigtigt at have fokus på forskellige teknikker og overvejelser. Det kan eksempelvis være Værdighed, Anerkendelse Aktiv lytning Der kan i opstartsfasen eksempelvis gives borgeren mulighed for at stille åbne spørgsmål, da det kan medvirke til at borgeren bliver hørt og inddraget i forhold til sine eventuelle bekymringer. Det kan være med til at skabe grundlaget for en god og relevant forventningsafstemning, hvor borgerne får svar på sine spørgsmål. 12

13 Borgerrådgiveren er bekendt med, at det ligeledes er vigtigt at sikre faktuelle oplysninger, og at det kan ske mest hensigtsmæssigt med lukkede spørgsmål (f.eks.: Kan du gå 500 meter). Forvaltningen kan i denne forbindelse overveje, hvordan sagsbehandlerne med åbne spørgsmål, kan være med til at sikre, at borgeren bliver inddraget og får svar på eventuelle spørgsmål og bekymringer i opstarten af deres sag Sammenfattende om partsrepræsentation Borgerrådgiveren har på baggrund af en række uklarheder om partsrepræsentation anbefalet, at der udarbejdes en standardfuldmagt, så det sikres, at det er let for medarbejdere og borgere at få et tilstrækkeligt og relevant retligt handlegrundlag, hvis en borger ønsker at lade sig repræsentere. Herudover anbefaler borgerrådgiveren, at forvaltningen sikrer sig, at reglerne om partsrepræsentation er kendte Manglende indhentelse af udtalelse fra borger Sag 5 En borger havde en klage i forbindelse med sin sygedagpengesag. Borgeren var utilfreds med, at afdelingen havde kontaktet borgerens arbejdsgiver i forbindelse med oplysningen af sagen. Der er en række muligheder for forvaltningen til at undersøge disse sager, men i dette tilfælde havde forvaltningen ikke bedt borgeren om en udtalelse i forhold til de oplysninger, som blev sendt til arbejdsgiveren. Borgeren anførte over for borgerrådgiveren, at oplysningerne ikke var relevante for den konkrete sag og meget personlige. Det var ikke muligt for borgerrådgiveren at tage stilling til om der havde været mulighed for at sende oplysningerne til arbejdsgiveren. Borgerrådgiveren kunne konstatere, at afdelingen ikke har bedt om en udtalelse, hvilket kan have betydet, at de ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at vurdere sagen på Sammenfattende om indhentelse af udtalelse fra borger Borgerrådgiveren anbefalede, at afdelingen fik præciseret reglerne for medarbejderne. Afdelingen orienterede efterfølgende borgerrådgiveren om, at afdelingen havde præciseret reglerne for medarbejderne. Det er vigtigt, at man sikrer, at borgeren får lejlighed og mulighed for at udtale sig for at sikre et fyldestgørende grundlag for sagsbehandlingen. Hvis det ikke sker, føler borgeren ikke, at borgeren bliver inddraget og taget alvorligt. Der er risiko for, at borgeren føler, at det sker henover hovedet på pågældende. 13

14 Når det sker, kan borgeren miste tilliden til kommunen, hvilket kan skabe grobund for en konflikt Lang sagsbehandlingstid Sag 6 En borger henvendte sig til borgerrådgiveren, da borgeren ikke havde fået svar fra kommunen. Borgeren havde søgt om en klapvogn, og havde kort tid efter ansøgningen fået en kvitteringsskrivelse, hvor det fremgik, at der kunne gå op til 6 måneder før borgeren kunne forvente svar. Den politisk vedtagne sagsbehandlingstid er 6 måneder. Da borgeren kontaktede borgerrådgiveren var der 2 uger tilbage af den forventede sagsbehandlingstid. Borgeren fortalte borgerrådgiveren, at forældrene ikke havde hørt fra forvaltningen siden de fik kvitteringsskrivelsen. De fortalte, at de var frustrerede, da det var vigtigt, at de fik en ny klapvogn, da den nuværende var for lille. Forvaltningen kontaktede herefter borgeren. Forvaltningen orienterede borgeren om, at de ikke kunne overholde sagsbehandlingstiden på 6 måneder, men ville påbegynde sagsbehandlingen med det samme. Under sagsbehandlingen ønskede forvaltningen at afprøve klapvognen med barnet. Forældrene oplyste, at det ville barnet ikke kunne holde til, og henviste i den forbindelse til en VISO-rapport. Den pågældende afdeling fastholdt kravet om afprøvning, og indhentede i første omgang ikke VISO-rapporten. Efter en korrespondance med borgeren besluttede den pågældende afdeling at indhente VISO-rapporten fra en anden afdeling i kommunen. Den pågældende afdeling havde ikke indhentet relevant samtykke. Borgerrådgiveren indgik i en dialog med den pågældende afdeling. Afdelingen beklagede, at de havde indhentet VISO-rapporten uden relevant samtykke. Herudover trak de kravet om afprøvning tilbage med henvisning til VISO-rapporten Sammenfattende om lang sagsbehandlingstid Sagen viser, at en lang sagsbehandlingstid og manglende orientering om, hvordan sagen står, kan være med til at skabe frustrationer hos ansøgerne. Det er meget vigtigt at lytte og inddrage de personer, der er eksperter på deres eget liv. I dette tilfælde havde forældrene fortalt om deres egne erfaringer med afprøvninger, ligesom de havde henvist til en VISO-rapport. 14

15 Det er vigtigt at forventningsafstemme i sager, hvor der forventes en lang sagsbehandlingstid. Hvis der er en sagsbehandlingstid 6 måneder, bør det sikres, at borgeren løbende bliver inddraget i forhold til status på sagen. Det er meget vigtigt at anerkende borgeren og møde borgeren med værdighed og respekt. Det er teknikker, som kendes fra mægling, men som også kan overføres til sagsbehandlingen Kommunikation og standardbreve Sag 7 og sag 8 I to sager som omhandler samme klagepunkt, har to borgere henvendt sig, da de har haft en række kommentarer til standardbrevene som borgerne modtager fra kommunen. Standardbrevene bliver udarbejdet via en standardløsning. I den ene sag havde borgeren fået en ny kopi af en handlingsplan efter et møde, men borgeren kunne ikke se, hvad der var ændret, da det ikke fremgik klart af brevet. Derfor var borgeren nervøs for at skrive under. I den anden sag var borgeren ikke tilfreds med formuleringerne i brevene. Det er borgerrådgiverens vurdering, at kommunen skal sikre, at brevene lever op til forvaltningsretlige regler og reglerne om god forvaltningsskik uanset om brevene er udarbejdet af en leverandør. Derfor forelagde borgerrådgiveren henvendelserne for den pågældende afdeling, som svarede, at afdelingen er opmærksom i sager, hvor indholdet kan misforstås eller ikke er helt tilpasset i standardbrevene. Forvaltningen oplyste, at de når de sender standardbreve ud, efter en konkret vurdering orienterer borgerne om brevet på forhånd eller gør borgeren opmærksom på, at der er tale om et brev med en standardformulering. Borgerrådgiveren tog dette til efterretning. 15

16 5 Sagsgangen for henvendelser og klager til borgerrådgiveren Når borgerrådgiveren modtager en klage kan det ske på forskellige måder. Borgerne kan ringe, møde personligt op, sende digital post eller skrive en mail. Konflikter mellem forvaltning og borger skal forsøges at blive løst mellem parterne, før borgerrådgiveren behandler en klage. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse hjælpe borgerne med at præcisere og videreformidle borgerens klage til forvaltningen, så forvaltningen får mulighed for selv at svare borgeren Vurdering af henvendelsen eller klagen Afvisning Når borgerrådgiveren har fået en henvendelse eller en klage undersøges denne nærmere. Indledningsvist vurderes det om borgerrådgiveren har kompetence til at behandle henvendelsen eller klagen. En henvendelse til, eller en klage over, en anden kommune, private virksomheder eller andre myndigheder, falder eksempelvis uden for borgerrådgiverens kompetence. I disse tilfælde afvises klagen, men borgeren vejledes om muligt til relevante klagemuligheder. Det kan eksempelvis være Patientkontoret, hvis det handler om en klage over et sygehus Henvendelser og klager vedrørende Viborg Kommune Hvis henvendelsen eller klagen vedrører Viborg Kommune er der 4 forskellige muligheder for borgerrådgiverens behandling Henvendelser og klager, hvor der er en klageinstans I forhold til klager over afgørelser, faglige vurderinger og lignende, kan borgerrådgiveren ikke ændre afgørelsen. Det vil sige om borgeren er berettiget til en bestemt ydelse f.eks. et hjælpemiddel. I disse tilfælde henviser borgerrådgiveren borgeren til relevante klagemyndighed. Det kan eksempelvis være Ankestyrelsen. Hvis borgeren ønsker at klage til Ankestyrelsen, kan borgerrådgiveren give råd og vejledning i forhold til klagen, og rådgive borgeren om, hvad borgeren skal være opmærksom på Vejviserfunktionen og rådgivning Henvendelserne eller klagerne kan handle om, at borgerne ikke ved, hvem de skal kontakte, og hvordan de skal komme videre med en sag. 16

17 I disse tilfælde oplyser borgerrådgiveren borgeren om, hvem der er relevant at kontakte. Borgeren kan have brug for hjælp til at forstå en afgørelse eller et brev fra kommunen. Det kan også være, at borgeren har brug for rådgivning i sin konkrete sag. I disse tilfælde giver borgerrådgiveren uvildig rådgivning og vejledning i forhold til at få afklaret sagen, herunder eventuelle misforståelser. Det kan betyde, at borgeren ikke længere ønske at klage over kommunen, da borgeren har fået svar på sine spørgsmål Hjælp til formulering af klage over forvaltningen Hvis borgeren er utilfreds med sagsbehandlingen i kommunen, kan borgerrådgiveren hjælpe borgeren med at formulere spørgsmål til forvaltningen. Spørgsmålene sendes videre til besvarelse hos forvaltningen, men borgerrådgiveren gør ikke mere i den forbindelse. Borgeren er naturligvis altid velkommen til at kontakte borgerrådgiveren igen, hvis svaret fra forvaltningen giver anledning til det Oversendelsessager Hvis borgerrådgiveren på baggrund af en klage fra en borger vurderer, at der er opmærksomhedspunkter, beder borgerrådgiveren forvaltningen sende en kopi af svaret til borgeren til borgerrådgiveren. Det er det, som kaldes oversendelsessager. Baggrunden for dette er, at forvaltningen skal have mulighed for at behandle sagen, inden borgerrådgiveren realitetsundersøger sagen. Hvis borgeren efter at have modtaget svaret fra forvaltningen, stadig ønsker at klage over kommunen eller har spørgsmål til svaret, kan borgeren kontakte borgerrådgiveren igen. Borgerrådgiveren vurderer herefter om forvaltningens svar er tilstrækkeligt og besvarer spørgsmålene. Forvaltningen kan eksempelvis besvare og forklare opmærksomhedspunkterne. Det kan også være at forvaltningen bekræfter borgeren og beklager over for borgeren. Hvis sagen herefter giver anledning til en nærmere undersøgelse, kan borgerrådgiveren bede om en udtalelse eller eventuelt indhente alle sagsakter, hvorefter sagen vurderes. 17

18 Efter vurderingen af sagen kan borgerrådgiveren komme frem til, at der ikke er bemærkninger, er bemærkninger, er kritisable forhold, er meget kritisable forhold På baggrund af vurderingen, kan det efter omstændighederne betyde, at der gives henstillinger og anbefalinger til forvaltningen. Når borgerrådgiveren har realitetsundersøgt en sag, skal forvaltningen tage stilling til, hvilke overvejelser forvaltningen gør sig og hvilke eventuelle tiltag, der sættes i værk, på baggrund af borgerrådgiverens undersøgelser. Borgeren orienteres når borgerrådgiveren har afsluttet behandlingen af en sag, herunder også i forhold til eventuel kritik og eventuelle anbefalinger. Baggrunden for dette er, at det er vigtigt for borgeren at få en afslutning og opfølgning på sin sag hos borgerrådgiveren. 6 Borgerrådgiverens fysiske rammer og træffetider Borgerrådgiveren har kontor på Viborg Bibliotek og træffes på telefon, på mail eller ved personlig henvendelse. Adressen er Vesterbrogade 15, 8800 Viborg. Da Viborg er Danmarks arealmæssigt næststørste kommune, kan der være en række udfordringer for borgere med lang rejsetid, hvis de har behov for at mødes med borgerrådgiveren. Derfor forventer borgerrådgiveren i løbet af 2015 at udvide de fysiske rammer til 3 yderligere adresser i kommunen for at sikre tilgængelighed for alle borgere i kommunen. Borgerrådgiveren har følgende træffetider: Mandag-onsdag, kl Torsdag kl Fredag lukket Sidste lørdag i måneden: Kl Hvis man vil være sikker på at træffe borgerrådgiveren, er det en god ide at ringe og aftale en tid først. Borgerrådgiveren har i forbindelse med sin tiltræden fået en ny hjemmeside og udarbejdet en ny pjece. Hjemmesiden kan ses på 18

19 7 Konklusioner og anbefalinger I denne beretningsperiode gældende for 1. august 31. december 2014 (5 måneder) var der i alt 93 henvendelser til borgerrådgiveren. Borgerrådgiveren har valgt ikke at foretage en opfølgning på anbefalinger og en sammenligning med årsberetningen for Baggrunden for dette er, at funktionen har været ledig i 8 måneder, og der derfor har været en længere periode, hvor borgerrådgiveren ikke har kunnet modtage klager. Hovedparten af de klager, som borgerrådgiveren modtog i beretningsåret omhandlede Job og Velfærd samt Børn og Unge. Dette svarer til billedet i andre kommuner. 10% 11% 8% 21% 50% Job og Velfærd Børn og Unge Teknik og Miljø Kultur, Service og Events Uden for kompetence 7.1. Hvordan bliver borgerrådgiveren kontaktet af borgerne? Det fremgår af nedenstående, at det er nogenlunde ligeligt fordelt, hvordan en sag starter hos borgerrådgiveren. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Total Digital post, herunder mail Møde Telefon 19

20 7.2. Uddybning af emner På baggrund af de sager, som borgerrådgiveren har modtaget, har borgerrådgiveren udvalgt en række konkrete områder i forhold til anbefalinger til kommunen. Borgerrådgiveren har anbefalinger inden for lang sagsbehandlingstid, manglende inddragelse og partsrepræsentation. På baggrund af den særlige situation, hvor borgerrådgiverfunktionen har været ledig i 8 måneder, har det efter borgerrådgiverens vurdering ikke været relevant at foretage en vurdering af forvaltningens opfølgning på årsberetningen for Der henvises i stedet til hvor forvaltningens opfølgningsredegørelse kan findes under menupunktet Beretninger fra borgerrådgiveren Lang sagsbehandlingstid Lang sagsbehandlingstid eller manglende opfølgning kan have store konsekvenser for borgerne. Det er borgerrådgiverens vurdering, at det kan være med til at skabe frustrationer hos ansøgerne, og kan medføre, at borgeren mister tilliden til kommunen, og det kan betyde, at relationen mellem kommunen og borgeren bliver udfordret. Det er borgerrådgiverens vurdering, at det er vigtigt at forventningsafstemme i sager, hvor der forventes en lang sagsbehandlingstid. Hvis der forventes en lang sagsbehandlingstid, bør det sikres, at borgeren løbende bliver inddraget i forhold til status på sagen. Derfor anbefaler borgerrådgiveren, at der er fokus på sagsbehandlingstiderne, og at der er fokus på at inddrage borgerne i relevant omfang, særligt når der er tale om sager, der har et langt forløb Manglende inddragelse Flere af de borgere der ikke føler sig inddraget, fortæller at deres oplevelse er, at en primær grund til at de ikke føler sig inddraget, er at de ikke har fået at vide hvad de kan forvente i forhold til sagsbehandlingen, hvordan de bliver inddraget og hvad tidsperspektivet er. Det hænger sammen med, at flere af disse borgere også oplever en lang sagsbehandlingstid. Borgerne fortæller, at de bliver frustrerede, når de eksempelvis ikke modtager svar på de spørgsmål, som de har stillet. Det er derfor væsentlig at sikre en god og ordentlig forventningsafstemning. 20

21 Borgerrådgiveren vil i denne forbindelse gøre forvaltningerne opmærksomme på borgerrådgiverens konsulentfunktion, og opfordre afdelingerne til at invitere borgerrådgiveren til en dialog eksempelvis i forhold til kommunikation og god forvaltningsskik Derfor anbefaler borgerrådgiveren, at kommunen sikrer, at borgerne mødes i øjenhøjde ud fra borgernes forudsætninger, behov og ønsker. Det kan blandt andet være i forhold til forventningsafstemninger der arbejdes målrettet med det første møde med borgeren en forventningsafstemning i dialog med kommunen, borgeren og eventuelle repræsentanter for borgeren. kommunen skriver forståeligt og lettilgængeligt for borgerne. kommunen sikrer, at borgerne får de afgørelser, som de har krav på Partsrepræsentation Borgerrådgiveren har i flere sager konstateret, at der har været uklarhed om reglerne om partsrepræsentation. Derfor anbefaler borgerrådgiveren, at at der udarbejdes en standardfuldmagt, så det sikres, at det er nemt at få et tilstrækkeligt og relevant retligt handlegrundlag, hvis en borger ønsker at lade sig repræsentere af andre. at forvaltningen sikrer sig, at reglerne om partsrepræsentation er kendte Opfølgning på anbefalinger fra 2013 Stillingen som borgerrådgiver har været ledig i perioden december 2013 juli Borgerrådgiveren tiltrådte den 1. august Stillingen har således været ledig 8 måneder. På denne baggrund har borgerrådgiveren ikke vurderet det som relevant at følge op på de konkrete anbefalinger fra 2013, men henviser i stedet til forvaltningens opfølgningsredegørelse, som kan findes på borgerrådgiverens hjemmeside 8 Bilagsliste: Bilag 1: Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiverfunktionen 21

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 203 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 203 September 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 21. maj 2015. Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for 2014. Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 21. maj 2015 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2014 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens beretning

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014

Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Besluttet i Haderslev Byråd den 28. januar 2014 Vedtægt for borgerrådgiverfunktion i Haderslev Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens

Læs mere

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune..

Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. Punkt 13. Etablering af en borgerrådgiverfunktion i Aalborg Kommune.. 2014-8348. Borgmesterens Forvaltning indstiller, efter drøftelse i Direktørgruppen, at byrådet godkender, at der oprettes en borgerrådgiverfunktion

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1. Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Slagelse Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion. Funktionen er overordnet reguleret efter

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Horsens Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Byrådet og

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren i 1. januar 31 december 2013 September 2014 1 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2013... 3 2.1 REGISTRERING

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 204 Beretningen er baseret på henvendelserne til Borgerrådgiveren. januar 3. december 204 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 2 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN...3 2. HENVENDELSER

Læs mere

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014

Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Funktions- og procedurebeskrivelse for borgerrådgiverens virke opdateret november 2014 Generelle forhold Sønderborg Kommunes borgerrådgiverfunktion er forankret direkte under kommunaldirektøren, med reference

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 19. maj Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 19. maj 2014 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2013 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd 1 Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Vedtægt. for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Vedtægt for borgerrådgiveren i Norddjurs Kommune Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Norddjurs Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion,

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige

Ovennævnte henvendelse fra BUPL har givet anledning til forvaltningsretlige Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Sekretariatet Rådhuset Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 18-12-2009 Sagsnr. 2009-14243 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af Jobcenter København,

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Bedre tilsyn med plejebørn Lydsignaler til fare for handicappede Styrk borgerne Styrket Borgerkontakt Bedre tilsyn med plejebørn Borgerrådgiveren

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2014

Borgerrådgiverens beretning 2014 Borgerrådgiverens beretning 2014 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i 2014 April 2015 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BERETNING 2014... 4 2.1 REGISTRERING AF HENVENDELSER... 4 2.2

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013

Helsingør kommune. Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Helsingør kommune Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Borgerrådgiver Peter Korsgaard juni 2013 1 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Borgerrådgiverens funktion og opgaver

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning december 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Historik...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Aktiviteter i 2011...3 Fokusområder og Idéer

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G

PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G PRÆSENTATION AF LEJRE KOMMUNES BORGERRÅDGIVER D H V O R D I N G B O R G 0 6. 1 0. 2 0 1 5 Hvad er en borgerrådgiver i Lejre Kommune? Lejre Kommune har haft en borgerrådgiver ansat siden 1/5 2011. Forankring:

Læs mere

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren

God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren God forvaltningskultur og Retssikkerhed for borgeren Lov Vejledninger Principafgørelser Fra Ankestyrelsen Kommunens skøn og vurdering i den Enkelte borgers sag Afgørelse i borgerens sag, Som kan ankes

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013

Borgerrådgiverens beretning 2013 Borgerrådgiverens beretning 2013 Beretningen er baseret på henvendelser til Borgerrådgiveren i perioden maj december 2013 April 2014 1 Indhold 1 HENVENDELSER TIL BORGERRÅDGIVEREN... 3 1.1 REGISTRERING

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens

vedrørende Socialforvaltningens og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens Borgerrådgiveren Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail. Afsluttende brev til Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED

RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED RAMMERNE FOR BORGERBETJENING OG RETSSIKKERHED Det er vigtigt, at vi som medarbejdere i Holbæk Kommune kender til de rammer for borgerbetjening og retssikkerhed, som vi arbejder indenfor. Hvis vi kender

Læs mere

Her er DIN Borgerrådgiver

Her er DIN Borgerrådgiver Her er DIN Borgerrådgiver 3. udgave, 2013 Borgerrådgiveren kan: hjælpe dig med at forstå din sag vejlede dig om klagemuligheder behandle din klage over sagsbehandlingen, ansattes optræden og udførelsen

Læs mere

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv.

NAALAKKERSU I SUT. Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her. Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens principper mv. Naalakkersuisut Siulittaasuat Formanden for Naalakkersuisut NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Inuit Ataqatigiit Inatsisartutgruppe Inatsisartut -/Her Svar på 37-spørgsmål nr. 264 om sagsbehandlingslovens

Læs mere

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER

BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSEROG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER BØRNEFAFLIGE UNDERSØGELSER OG HANDLEPLANER ENDELIG RAPPORT KØBENHAVNS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Her er din borgerrådgiver Januar 2016

Her er din borgerrådgiver Januar 2016 Her er din borgerrådgiver Januar 2016 2 Indholdsfortegnelse Borgerrådgiveren er til for dig 3 Hvad kan borgerrådgiveren gøre... 3 Hvad kan borgerrådgiveren ikke... 4 Hvem kan klage... 4 Sådan behandler

Læs mere

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSTIDER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE ENDELIG RAPPORT BORGERRÅDGIVERENS EGEN DRIFT-UNDERSØGELSER KØBENHAVNS KOMMUNE SIDE 2 ORIENTERING OM SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager

SÅDAN FORLØBER DIN SAG. - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager SÅDAN FORLØBER DIN SAG - Om de regler der gælder, når kommunen behandler sociale sager Der er regler for, hvordan

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 2013 (1. januar 31. oktober)

Borgerrådgiverens beretning 2013 (1. januar 31. oktober) Borgerrådgiverens beretning 2013 (1. januar 31. oktober) Forord Borgerrådgiveren åbnede dørene den 1. august 2011 og har nu været åben for borgere, brugere og erhvervsdrivendes henvendelser i godt 2 år.

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning 2014.

Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgiverens årsberetning 2014. Borgerrådgivningen i Holbæk Kommune har eksisteret siden den 1. januar 2007 efter beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Studenterambassadørens kvartalsrapport

Studenterambassadørens kvartalsrapport K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studenterambassadørens kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1. Studenterambassadørens formål og opgaver Studenterambassadøren ved Københavns Universitet er den første

Læs mere

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang

Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Sagsbehandlingstid på mere end 4 år var helt uacceptabelt lang Landsskatteretten havde brugt mere end 4 år på at behandle en klage over indkomstansættelse. Sagen havde sammenlagt ligget stille i 2½ år,

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset.

Ved brev af 4. marts 2008 stillede jeg en række spørgsmål til Socialforvaltningen vedrørende døgninstitutionen Svanehuset. Borgerrådgiveren Socialforvaltningen 22-04-2008 Direktionen Sagsnr. 2008-26973 Sendt pr. e-mail: Socialforvaltningen (SOFSekretariatet@sof.kk.dk, SOFFaellespost@sof.kk.dk) Direktionen (anettelaigaard@sof.kk.dk)

Læs mere

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren

Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Borgermægleren Borgermægleren Baggrund Byrådet har besluttet, at alle afdelinger i Aarhus Kommune skal arbejde med at styrke dialogen med borgerne Byrådet ønsker at opnå: større borgertilfredshed ved, at borgerne oplever

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse

Borgerrådgiverens beretning 1. halvår 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning...2 Baggrund...2 Formålet med borgerrådgiveren...2 Borgerrådgiverens opgaver...2 Organisering af borgerrådgivningsfunktionen...2 Generelt om aktiviteterne i første halvdel

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016

Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni september 2016 Borgerrådgiverens beretning: d. 1. juli 2015 30. juni 2016 samt opsummering af perioden d. 1. juni 2014 30. september 2016 Jonas Schultz Thygesen Haderslev Kommune Borgerrådgiver Gåskærgade 26, 6100 Haderslev

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende:

Notat. Borgerrådgiveren. 15. juni Borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens beretning for Forvaltning: Dokumentnr.: Afsender: Vedrørende: Notat Forvaltning: Borgerrådgiveren Dato: 15. juni 2016 Dokumentnr.: Afsender: Borgerrådgiveren Vedrørende: Borgerrådgiverens beretning for 2015 Notat sendes/sendt til: Randers Byråd Borgerrådgiverens

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget

Til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhussekretariatet NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notatet vedrører 1. måling af en registrering foretaget i såvel Teknikog Miljøforvaltningen som i de øvrige 6 forvaltninger

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering

Borgervejlederfunktionen. Afrapportering Borgervejlederfunktionen Afrapportering 2007 Borgervejlederfunktionen blev etableret med virkning fra 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006. Der er til borgervejlederen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef Mariagerfjord Byråd Nordre Kajgade 1 9500 Hobro 1. april 2011 TILSYNET Sagsbehandling overladt til Falck Hjælpemidler. Det Sociale Nævn har rettet henvendelse til det kommunale tilsyn i anledning af, at

Læs mere

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation

Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation KLAGE INSTANS Finansforbundet Januar 2007 Layout: Finansforbundet, Kommunikation FINANSFORBUNDET KLAGEINSTANS Synes du ikke, at din sag har fået en ordentlig behandling i Finansforbundet? Eller mener du,

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse:

Borgerrådgiverens årsberetning for 2011 Indholdsfortegnelse: Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Formål... 3 Opstart af funktionen Borgerrådgiver... 3 Udarbejdet materiale... 4 Konklusion... 5 Samspillet med forvaltningerne i forhold til borgerhenvendelser...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre?

Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Eksempler på kommunale klagesager hvad kan en borgerrådgiver gøre? Ansøgning om plejebolig ( 108 i Serviceloven) Enhver der pga. funktionsnedsættelse eller lignende ønsker en plejebolig kan søge om en

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84

God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 God dialog og godt samarbejde på børnehandicapområdet ~ en manual for servicelovens 41, 42 og 84 Dokumentnr. 993287_2 Sagsnr. 12/12165 Udarbejdet af vije på baggrund af arbejdsgruppeinddragelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv.

Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 25-02-2016 Sagsnr. 2016-0049816 Bedre dialog i udvalg om Borgerrådgiverens arbejde mv. Indledning Om Borgerrådgiverens Beretning er fastlagt følgende i vedtægt for Borgerrådgiveren

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Procedure for håndtering af mobning og klager

Procedure for håndtering af mobning og klager Skoleadministrationen Procedure for håndtering af mobning og klager Det er en del af lovens formål, at hver enkelt skole skal tage fat om problemerne og løse dem lokalt. Alle bør samarbejde om at bringe

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014

Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiverens beretning 1. maj 31. oktober 2014 Borgerrådgiver Janne Andersen Esbjerg Kommune Nørregade 19 6700 Esbjerg Tlf.: 76 16 20 10 jaa4@esbjergkommune.dk Forord Esbjerg november 2014 Det siges,

Læs mere

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der:

Lovgivning Det lovmæssige grundlag for en borgerrådgiverfunktion er 65 e i lov om kommunernes styrelse. Her står der: Kommunal borgerrådgiver Administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde forslag til, hvordan en ordning med en borgerrådgiver

Læs mere

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning

Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservices status for udvalgte fokuspunkter til opfølgning på Borgerrådgiverens Beretning Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen/Københavns Borgerservice Direktionen Sendt pr. mail til: Merete.Andersen2@okf.kk.dk 08-02-2013 Sagsnr. 2012-166201 Dokumentnr. 2013-93274 Økonomiforvaltningen/Københavns

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion

VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN. Kapitel 1 Generelle bestemmelser. Borgerrådgiverens overordnede funktion VEDTÆGT FOR BORGERRÅDGIVEREN Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Københavns Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte under Borgerrepræsentationen

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Politik for mødet med borgeren

Politik for mødet med borgeren Politik for mødet med borgeren Godkendt af byrådet den 1. marts 2012 Formål Med afsæt i Byrådets vision er service og kvalitet nøgleordene. Borgerne skal opleve Rebild Kommune som faglig, professionel,

Læs mere

Ved konstatering af eller henvendelse om mobning

Ved konstatering af eller henvendelse om mobning Sådan bliver I klar Som kommunalbestyrelse skal I sørge for, at alle kommunale skoler har en forebyggende antimobbestrategi, der er egnet til formålet, herunder en strategi for håndtering af digital mobning.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care

Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Ansøgning om støtte til køb af invalidebil Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf. Dato: Sagsgang: Ansøgning modtaget på: XXX Sendt bekræftelse på modtagelse til ansøger, folder medsendt Oprettet sag i KMD Care Borger

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune

Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvad klager borgerne over - og får de medhold? Johan Busse, Borgerrådgiver i Københavns Kommune Hvor mange klager? Københavns Kommune modtog i hvert fald 30.628 klager i 2013 Fraregnet parkeringsklager

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger

Høringsregler i kommunens syv forvaltninger Borgerrådgiveren Økonomiforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen, Beskæftigelses-

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere