EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper, aktioner og redskaber (KOM(2008) /2331(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /18 AM\ doc

3 1 Kyriacos Triantaphyllides Punkt A (A) der henviser til EUROSTAT's oplysninger om, at aldringen i EU vil være en realitet på mellemlang sigt, idet befolkningen i den arbejdsdygtige alder vil være faldet med næsten 50 mio. i 2060, og at indvandring kan komme til at spille en væsentlig rolle for opnåelsen af gode økonomiske resultater i EU, (A) der henviser til EUROSTAT's oplysninger om, at aldringen i EU vil være en realitet på mellemlang sigt, idet befolkningen i den arbejdsdygtige alder muligvis vil være faldet med næsten 50 mio. i 2060, og at indvandring kan komme til at spille en væsentlig rolle for opnåelsen af gode økonomiske resultater i EU, 2 Kyriacos Triantaphyllides Punkt B (B) der henviser til, at Lissabonstrategiens vækst- og beskæftigelsesdimensioner kan blive bremset af en eventuel mangel på arbejdskraft, som kan hindre opfyldelsen af målsætningerne i Lissabonstrategien, og at en kompetent og struktureret styring af den økonomiske indvandring kan hjælpe med at mindske omfanget af denne mangel, (B) der henviser til, at Lissabonstrategiens vækst- og beskæftigelsesdimensioner kan blive bremset af en eventuel mangel på arbejdskraft, som kan hindre opfyldelsen af målsætningerne i Lissabonstrategien; der henviser til, at arbejdsløsheden i øjeblikket stiger, og at en kompetent og struktureret styring af den økonomiske indvandring kan hjælpe med at mindske omfanget af denne mangel, AM\ doc 3/18 PE v01-00

4 3 Kathy Sinnott Punkt B (B) der henviser til, at Lissabonstrategiens vækst- og beskæftigelsesdimensioner kan blive bremset af en eventuel mangel på arbejdskraft, som kan hindre opfyldelsen af målsætningerne i Lissabonstrategien, og at en kompetent og struktureret styring af den økonomiske indvandring kan hjælpe med at mindske omfanget af denne mangel, (B) der henviser til, at Lissabonstrategiens vækst- og beskæftigelsesdimensioner kan blive bremset af en eventuel mangel på arbejdskraft, som kan hindre opfyldelsen af målsætningerne i Lissabonstrategien, og at en kompetent og struktureret styring af den økonomiske indvandring på kort sigt kan hjælpe med at mindske omfanget af denne mangel, 4 Kathy Sinnott Punkt B a (nyt) (Ba) der henviser til, at EU også bør gøre en større indsats for at tackle problemerne med mangel på arbejdskraft og kvalifikationer internt ved at drage nytte af sektorer, der i øjeblikket er underbeskæftigede, såsom handicappede, personer med uddannelsesmæssige handicap, langtidsledige, asylansøgere, som allerede har bopæl i EU, osv., PE v /18 AM\ doc

5 5 Kathy Sinnott Punkt B b (nyt) (Bb) der henviser til, at vi aldrig må glemme vores moralske pligt til at holde døren åben for flygtninge, der har et reelt behov for asyl fra forfølgelse og livstruende situationer, 6 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 1 1. er af den opfattelse, at det er nødvendigt, at EU anerkender nødvendigheden af indvandring samt indvandringens økonomiske potentiale, og at der bør fremmes en række relevante og ansvarlige politikker vedrørende betingelser for adgang til beskæftigelse, boligforhold, uddannelse, social sikring og overførsel af pensionsrettigheder; 1. er af den opfattelse, at det er nødvendigt at overvåge indvandringen i EU og dens sociale og økonomiske følger for at fremme en række relevante og ansvarlige politikker vedrørende betingelser for adgang til beskæftigelse, boligforhold, uddannelse, erhvervsuddannelse, livslang læring, social sikring og overførsel af pensionsrettigheder; Or. el 7 Ria Oomen-Ruijten Punkt 1 1. er af den opfattelse, at det er nødvendigt, 1. er af den opfattelse, at det er nødvendigt, AM\ doc 5/18 PE v01-00

6 at EU anerkender nødvendigheden af indvandring samt indvandringens økonomiske potentiale, og at der bør fremmes en række relevante og ansvarlige politikker vedrørende betingelser for adgang til beskæftigelse, boligforhold, uddannelse, social sikring og overførsel af pensionsrettigheder; at EU anerkender nødvendigheden af indvandring samt indvandringens økonomiske potentiale, og at der bør fremmes en række relevante og ansvarlige politikker vedrørende betingelser for adgang til beskæftigelse, boligforhold, uddannelse, social sikring og overførsel af pensionsrettigheder samt arbejdskraftens mobilitet i EU; Or. nl 8 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 2 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af alle arbejdstageres rettigheder og ødelægger den sunde konkurrence ved også at sætte de lovligt boende immigranter i en mere ufordelagtig situation; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at tilstræbe forhold med værdige job, der indebærer fleksibilitet og sikkerhed, eftersom de mere usikre job også er til skade for de vandrende arbejdstagere; opfordrer til, at man vedtager en bred politik for immigranternes job, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at en korrekt behandling af indvandringsprocesserne samtidig kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; Or. el PE v /18 AM\ doc

7 9 Kyriacos Triantaphyllides Punkt 2 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder, idet man samtidig sikrer, at de foranstaltninger, der træffes i dette øjemed, ikke fører til nogen målrettede og summariske hjemsendelsesprocedurer, som krænker deres rettigheder; idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; 10 Patrizia Toia Punkt 2 AM\ doc 7/18 PE v01-00

8 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder; anser det for vigtigt at føre en europæisk politik, der fremmer synliggørelsen af ulovligt ansatte indvandrere, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; Or. it 11 Elizabeth Lynne Punkt 2 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de vandrende arbejdstageres rettigheder, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i en 2. mener, at ulovlig beskæftigelse skal bekæmpes, da denne form for beskæftigelse udgør en direkte krænkelse af de indvandrede arbejdstageres rettigheder, idet det dermed fremhæves, at disse arbejdstagere allerede befinder sig i PE v /18 AM\ doc

9 underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de vandrende arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; en underlegen position, når de ankommer til Europa, også når dette sker lovligt; mener ligeledes, at det er af afgørende betydning at bekæmpe de mere usikre job generelt, da det er velkendt, at dette problem navnlig berører de indvandrede arbejdstagere og forværrer deres situation, der allerede i sig selv er sårbar; opfordrer til, at man undgår et snævert syn, såsom "sikkerhed først", og i stedet anlægger et bredt perspektiv, hvori der tages højde for den store arbejdsløshed og de manglende muligheder i arbejdstagernes oprindelseslande, navnlig for så vidt angår unge mennesker og kvinder, og lægges vægt på, at indvandringsprocesserne kan være til gavn for såvel EU som tredjelandene; 12 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 4 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; anmoder desuden Kommissionen om at udnytte høringsresultaterne om sprogundervisning af indvandrerbørn til at afholde undervisning i oprindelseslandets sprog og kultur i den medlemsstat, de bor i, og anmoder om, at den ramme, der bliver foreslået, respekterer principperne om nærhed og proportionalitet; AM\ doc 9/18 PE v01-00

10 Or. el 13 Kyriacos Triantaphyllides Punkt 4 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af, at medlemsstaterne giver mulighed for undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; 14 Kathy Sinnott Punkt 4 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU og at sætte dem bedre i stand til at støtte deres børns udvikling; PE v /18 AM\ doc

11 15 Elisabeth Morin Punkt 4 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang læring, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; 4. anmoder Kommissionen om i fremtidige dokumenter om emnet at tage højde for spørgsmålet om anerkendelse af kompetencer samt om incitamentet til livslang uddannelse, herunder ligeledes sikring af undervisning i værtslandets sprog som en form for social, faglig og kulturel integration i EU; Or. fr 16 Patrizia Toia Punkt 5 5. gentager, at princippet om lige muligheder for alle, herunder navnlig lige adgang til beskæftigelse for personer, som har de samme kvalifikationer, ligeledes bør finde anvendelse på indvandrere; understreger, at anerkendelsen af kvalifikationer bør gennemføres inden for rammerne af en tydelig og gennemsigtig procedure, således at indvandrerne kan finde lovlig beskæftigelse, der er i overensstemmelse med deres egentlige kvalifikationer; 5. gentager, at princippet om lige muligheder for alle, herunder navnlig lige adgang til beskæftigelse for personer, som har de samme kvalifikationer, ligeledes bør finde anvendelse på indvandrere; understreger, at anerkendelsen af kvalifikationer bør gennemføres inden for rammerne af en tydelig og gennemsigtig procedure, således at indvandrerne kan finde lovlig beskæftigelse, der er i overensstemmelse med deres egentlige kvalifikationer, og som kan give adgang til offentlig ansættelse og til de liberale erhverv; Or. it AM\ doc 11/18 PE v01-00

12 17 Kathy Sinnott Punkt 6 6. gentager, at EURES-nettet er et af de instrumenter, der er velegnede til at få udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet til at balancere på en gennemsigtig, ansvarlig og effektiv måde; foreslår således, at EURES-nettets anvendelsesområde udvides med henblik på at fremme kontakten mellem de europæiske arbejdsgivere, der søger arbejdstagere med nærmere bestemte kvalifikationer, og jobansøgere fra tredjelande; foreslår, at man anvender de særlige beskæftigelsescentre (allerede oprettede centre og centre, der skal oprettes) eller EU's repræsentationskontorer i tredjelande som platform for denne udvidelse af EURESnettet, samt at man sikrer kontinuitet, for så vidt angår rådgivningsarbejdet eller udvidelsen med hensyn til redskaber og støtte til selvstændig beskæftigelse eller mikrolån; 6. gentager, at EURES-nettet er et af de instrumenter, der er velegnede til at få udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet til at balancere på en gennemsigtig, ansvarlig og effektiv måde; foreslår således, at EURES-nettets anvendelsesområde udvides med henblik på at fremme kontakten mellem de europæiske arbejdsgivere, der søger arbejdstagere med nærmere bestemte kvalifikationer, og jobansøgere fra tredjelande; foreslår, at man anvender de særlige beskæftigelsescentre (allerede oprettede centre og centre, der skal oprettes) eller EU's repræsentationskontorer i tredjelande som platform for denne udvidelse af EURESnettet, samt at man sikrer kontinuitet, for så vidt angår rådgivningsarbejdet eller udvidelsen med hensyn til redskaber og støtte til selvstændig beskæftigelse eller mikrolån; understreger, at Europas behov for højt kvalificeret arbejdskraft ikke må føre til "hjerneflugt" fra tredjelandene, som vil gå ud over deres vækstøkonomier og den sociale infrastruktur; 18 Ria Oomen-Ruijten Punkt 6 6. gentager, at EURES-nettet er et af de 6. gentager, at EURES-nettet er et af de PE v /18 AM\ doc

13 instrumenter, der er velegnede til at få udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet til at balancere på en gennemsigtig, ansvarlig og effektiv måde; foreslår således, at EURES-nettets anvendelsesområde udvides med henblik på at fremme kontakten mellem de europæiske arbejdsgivere, der søger arbejdstagere med nærmere bestemte kvalifikationer, og jobansøgere fra tredjelande; foreslår, at man anvender de særlige beskæftigelsescentre (allerede oprettede centre og centre, der skal oprettes) eller EU's repræsentationskontorer i tredjelande som platform for denne udvidelse af EURESnettet, samt at man sikrer kontinuitet, for så vidt angår rådgivningsarbejdet eller udvidelsen med hensyn til redskaber og støtte til selvstændig beskæftigelse eller mikrolån; instrumenter, der er velegnede til at få udbud og efterspørgsel på arbejdsmarkedet til at balancere på en gennemsigtig, ansvarlig og effektiv måde; foreslår således, at EURES-nettets anvendelsesområde udvides med henblik på at fremme kontakten mellem de europæiske arbejdsgivere, der søger arbejdstagere med nærmere bestemte kvalifikationer, og jobansøgere fra tredjelande; foreslår, at man anvender de særlige beskæftigelsescentre (allerede oprettede centre og centre, der skal oprettes) eller EU's repræsentationskontorer i tredjelande som platform for denne udvidelse af EURESnettet, samt at man sikrer kontinuitet, for så vidt angår rådgivningsarbejdet; Or. nl 19 Ria Oomen-Ruijten Punkt 6 a (nyt) 6a. er af den opfattelse, at indvandrere fra såkaldte tredjelande bør have ret til mobilitet inden for Unionen, således at de - når de har lovlig bopæl i en medlemsstat - uden arbejdstilladelse har lov til at arbejde i en anden medlemsstat som grænsearbejdere; er endvidere af den opfattelse, at de pågældende indvandrere efter fem års lovligt ophold i en medlemsstat i fuld udstrækning bør være omfattet af bestemmelserne om arbejdstagernes frie bevægelighed; Or. nl AM\ doc 13/18 PE v01-00

14 20 Elisabeth Morin Punkt 7 7. fremhæver betydningen af samordning på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan med hensyn til forvaltning af behovene på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med princippet om fællesskabspræference; fremhæver, at et sådant samarbejde er absolut påkrævet for effektivt at kunne gennemføre en indvandringspolitik, der kan medvirke til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som er gældende i visse brancher og medlemsstater, og for effektivt og på passende vis at kunne integrere indvandrerne; 7. fremhæver betydningen af samordning på lokalt, regionalt (navnlig med hensyn til uddannelse), nationalt og europæisk plan med hensyn til forvaltning af behovene på arbejdsmarkedet i overensstemmelse med princippet om fællesskabspræference; fremhæver, at et sådant samarbejde er absolut påkrævet for effektivt at kunne gennemføre en indvandringspolitik, der kan medvirke til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som er gældende i visse brancher og medlemsstater, og for effektivt og på passende vis at kunne integrere indvandrerne; Or. fr 21 Kyriacos Triantaphyllides Punkt 8 8. anmoder medlemsstaterne om at anvende en passende model til effektivt at integrere indvandrerne i EU-landene; erindrer om, at egentlig social samhørighed opnås gennem støtte af social og sproglig karakter, indlæring og familiesammenføring; foreslår, at der udarbejdes en nærhedspolitik, hvori der stilles krav om, at nogle ansatte i den offentlige forvaltning har et sprogligt og kulturelt kendskab til tredjelandene, og at 8. anmoder medlemsstaterne om at anvende en passende model til effektivt at integrere indvandrerne i EU-landene, idet de sikrer respekten for alle deres kulturelle, religiøse, ideologiske og etniske forskelle eller andre forskelle; erindrer om, at egentlig social samhørighed opnås gennem støtte af social og sproglig karakter, indlæring og familiesammenføring; foreslår, at der udarbejdes en nærhedspolitik, hvori der PE v /18 AM\ doc

15 denne politik ligeledes bør omfatte en garanti for, at skolernes undervisningsmateriale i overensstemmelse med Anna Lindh-fondens målsætninger indeholder oplysninger om multikulturalitet og redegørelser for de forskellige kulturelle forhold i verden; stilles krav om, at nogle ansatte i den offentlige forvaltning har et sprogligt og kulturelt kendskab til tredjelandene, og at denne politik ligeledes bør omfatte en garanti for, at skolernes undervisningsmateriale i overensstemmelse med Anna Lindh-fondens målsætninger indeholder oplysninger om multikulturalitet og redegørelser for de forskellige kulturelle forhold i verden; Or. fr 22 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 8 8. anmoder medlemsstaterne om at anvende en passende model til effektivt at integrere indvandrerne i EU-landene; erindrer om, at egentlig social samhørighed opnås gennem støtte af social og sproglig karakter, indlæring og familiesammenføring; foreslår, at der udarbejdes en nærhedspolitik, hvori der stilles krav om, at nogle ansatte i den offentlige forvaltning har et sprogligt og kulturelt kendskab til tredjelandene, og at denne politik ligeledes bør omfatte en garanti for, at skolernes undervisningsmateriale i overensstemmelse med Anna Lindhfondens målsætninger indeholder oplysninger om multikulturalitet og redegørelser for de forskellige kulturelle forhold i verden; 8. anmoder medlemsstaterne om at anvende en passende model til effektivt at integrere indvandrerne i EU-landene; erindrer om, at egentlig social samhørighed opnås gennem støtte af social og sproglig karakter, indlæring og familiesammenføring; foreslår, at der udarbejdes en nærhedspolitik, hvori der stilles krav om, at nogle ansatte i den offentlige forvaltning har et sprogligt og kulturelt kendskab til tredjelandene, og at denne politik ligeledes bør omfatte en garanti for, at skolernes undervisningsmateriale indeholder oplysninger om multikulturalitet og redegørelser for de forskellige kulturelle forhold i verden; Or. el AM\ doc 15/18 PE v01-00

16 23 Marie Panayotopoulos-Cassiotou Punkt 8 a (nyt) 8a. opfordrer medlemsstaterne til at gøre passende brug af Fællesskabets finansielle ordninger til indvandringspolitik, så der kan blive skabt flere og bedre arbejdspladser til immigranterne; Or. el 24 Patrizia Toia Punkt 8 b (nyt) 8b. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sørge for politikker og konkrete programmer, der fremmer og tager sigte på indvandrernes familiesammenføring som garanti for social stabilitet; Or. it 25 Patrizia Toia Punkt 8 c (nyt) 8c. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fortsat at sørge for politikker mod forskelsbehandling, også PE v /18 AM\ doc

17 fra de offentlige myndigheders side; Or. it 26 Elizabeth Lynne Punkt 9 a (nyt) 9a. mener, at det er vigtigt, at medlemsstaterne undertegner og overholder de internationale konventioner om menneskehandel, herunder FN's protokol om menneskehandel, Europarådets konvention om bekæmpelse af menneskehandel, FN's konvention om grænseoverskridende organiseret kriminalitet, konventionen om barnets rettigheder, FN's konvention om beskyttelse af vandrende arbejdstageres og deres familiemedlemmers rettigheder og ILO-konventionerne, navnlig nr. 29 om tvangsarbejde, nr. 182 om de værste former for børnearbejde og konventionerne om foreningsfrihed, arbejdstilsyn og arbejdsformidlinger; 27 Gabriela Creţu, Jamila Madeira og Stephen Hughes Punkt 9 b (nyt) 9b. understreger, at den fælles indvandringspolitik skal udarbejdes i tæt samarbejde med oprindelseslandene for at støtte dem og effektivt supplere EU's AM\ doc 17/18 PE v01-00

18 indsats i udviklingssamarbejdet; PE v /18 AM\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105

ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.12.2011 2011/0217(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 16-105 Udkast til udtalelse Ilda Figueiredo (PE475.999v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 29.11.2012 2012/0000(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om uddannelses- og erhvervsrelateret mobilitet for kvinder i EU 2012/0000 (INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7

KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Britta Thomsen (PE442.875v01-00) om kvindelige

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0204/2. Ændringsforslag. Brando Benifei, ordfører 29.6.2016 A8-0204/2 2 Henvisning 9 a (nyt) - der henviser til Kommissionens meddelelse af 7. juni 2016 med titlen: "Handlingsplan for integration af tredjelandsstatsborgere" (COM(2016)0377), 29.6.2016

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 23.3.2015 2014/2235(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om skabelse af et konkurrencedygtigt EU-arbejdsmarked for det 21. århundrede:

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414.

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-26. Udviklingsudvalget 2008/2171(INI) 11.11.2008. Udkast til udtalelse Johan Van Hecke (PE414. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2008/2171(INI) 11.11.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Johan Van Hecke (PE414.231v01-00) Samhandel og økonomiske forbindelser med Kina (2008/2171(INI)) AM\752442.doc

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula

2008/2328(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2008/2328(INI) 18.2.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-50 Udkast til betænkning Hannu Takkula (PE419.851v01-00) Uddannelse af indvandrerbørn (KOM(2008)0423

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294

ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2010/0115(NLE) 8.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 28-294 Udkast til betænkning Csaba Őry (PE441.223v01-00) om forslag til Rådets afgørelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1

Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Liste over retsgrundlag der foreskriver den almindelige lovgivningsprocedure i Lissabontraktaten 1 Dette bilag indeholder en liste over de retsgrundlag, på hvilke den almindelige lovgivningsprocedure som

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 26.10.2011 2011/2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE472.222v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\881877.doc PE473.915v03-00

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2014/0259(NLE) 27.5.2015 *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om styrkelse af Atlasnetværket der blev vedtaget af Rådet på samling den 7. december 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15627/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 7. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45

ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 11-45 Udkast til udtalelse Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tilgængeligheden af offentlige organers websteder

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16.10.2013 2013/0085 (NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til

Læs mere

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) MEMO / den 9. november 2009 EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder: Situationen for EU's romaborgere, der bor i andre medlemsstater

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 19.5.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra den polske Sejm om forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER

RETSGRUNDLAG MÅL RESULTATER SOCIAL SIKRING I ANDRE EU-MEDLEMSSTATER Det er nødvendigt at koordinere de sociale sikringsordninger for at fremme den frie bevægelighed for personer på EU's område. Tidligere har arbejdstagere og andre

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG 1-24. Retsudvalget 2007/2261(INI) 7.3.2008. Udkast til udtalelse Neena Gill (PE400.484v02-00) EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/2261(INI) 7.3.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Neena Gill (PE400.484v02-00) Hvidbog om idræt (2007/2261(INI)) AM\713045.doc PE402.833v02-00 AM_Com_NonLegOpinion

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget for Andragender 2002/2139(INI) 16. september fra Udvalget for Andragender EUROPA-PARLAMENTET 1999 Udvalget for Andragender 2004 2002/2139(INI) 16. september 2002 UDTALELSE fra Udvalget for Andragender til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender om virkningen af Den Europæiske

Læs mere

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A

7696/17 pfw/lma/bh 1 DG D 1 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0357 (COD) 7696/17 FRONT 146 FAUXDOC 17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 27. marts 2017 til: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. maj 2017 (OR. en) 9650/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 459 UEM 176 SOC 436 EMPL 340 Vedr.: Det

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ændringsforslag af Manuel Pérez Álvarez og Marie-Thérèse Hermange

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ændringsforslag af Manuel Pérez Álvarez og Marie-Thérèse Hermange EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 7. oktober 2003 PE 324.319/1-75 ÆNDRINGSFORSLAG 1-75 Udkast til betænkning (PE 324.319) Claude Moraes Kommissionens meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk.

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument FORSLAG TIL BESLUTNING. på baggrund af Kommissionens redegørelse. jf. forretningsordenens artikel 103, stk. EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 9.12.2004 B6-0213/2004 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 103, stk. 2 af Francis Wurtz for GUE/NGL-Gruppen

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2008/2115(INI) 27.6.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-35 Siiri Oviir (PE407.727v01-00) Hvidbogen: Sammen om sundhed: en strategi for EU

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2008/2125(INI) 16.10.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Luca Romagnoli (PE414.048v01-00) med henstillinger til Kommissionen

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0638 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.10.2007 KOM(2007) 638 endelig 2007/0229 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om en kombineret ansøgningsprocedure

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

* UDKAST TIL BETÆNKNING

* UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.9.2016 2016/0808(CNS) * UDKAST TIL BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om godkendelse

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2015/2255(INI) 18.2.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009

Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 64 Offentligt Europaudvalget, Uddannelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. august 2009 Grønbog om øget mobilitet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.11.2007 KOM(2007) 686 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 181 Offentligt Lovafdelingen OVERSIGT over retsforbeholdsramte vedtagne EU-retsakter Dato: 1. maj 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 17.12.2014 EP-PE_TC1-COD(2014)0287 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 25. juni 2001 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE

DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE CRI(2004)26 Version danoise Danish version DEN EUROPÆISKE KOMMISSION MOD RACISME OG INTOLERANCE ECRI S GENERELLE HENSTILLING NR. 8 SAMTIDIG BEKÆMPELSE AF RACISME OG TERRORISME VEDTAGET D. 17. MARTS 2004

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I

Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I P7_TA-PROV(2010)0115 Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. marts 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. september 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0234 (NLE) 12163/17 ADD 1 JAI 782 ASIM 100 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. september 2017 til: Jordi

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF

RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF 18.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 155/17 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret beskæftigelse

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: PROTOKOL, BILAG IX UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B

9935/16 ef/la/ef 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. juni 2016 (OR. en) 9935/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 9. juni 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9061/16 Vedr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-9. DA Forenet i mangfoldighed DA 2012/2205(DEC) 23.1.2013. Udkast til udtalelse Georgios Papanikolaou (PE500. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 23.1.2013 2012/2205(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Georgios Papanikolaou (PE500.644v01-00) om decharge for gennemførelsen

Læs mere