Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posten. Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder"

Transkript

1 Statsautoriserede Revisorer Revisor Posten SIDE 2 Pension i pengeinstitut eller pensionsselskab hvad er forskellen? SIDE 3 Lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder SIDE 4 Løn contra udbytte SIDE 5 Erhvervslejeloven lejer og udlejer SIDE 6 SDO-lån med omtanke SIDE 7 Undgå overflødigt elforbrug og spar penge SIDE 8 Vi noterer at... Statsautoriseret revisionsaktieselskab Karlslunde Metalgangen 9-11 A 2690 Karlslunde Tlf Fax Sorø Storgade Sorø Tlf Fax

2 2 Pension i Pengeinstitut eller Pensionsselskab hvad er forskellen? mimi lund, Pensionsforsikringsmægler, cand.jur., mercer Pensionsrådgivning a/s Historisk set har pensionsselskaberne været de eneste, der kunne tilbyde kombinationen af opsparing til garanteret rente og forskellige forsikringsdækninger ved død og mistet erhvervsevne, mens banker og sparekasser har fokuseret på pensionsopsparing baseret på den aktuelle udvikling i investeringerne, også kaldet markedsrente. I dag er forskellene næsten udvisket. Pensionsselskaberne tilbyder nu også opsparing til markedsrente - og pengeinstitutterne har også forsikringsdækning på menuen. Reglerne for fradrag og beskatning er ens, uanset om pensionen oprettes i et pengeinstitut eller i et pensionsselskab. Så forskellen skal findes i virkemåden og i pensionsopsparernes risikovillighed. Gennemsnitsrente eller markedsrente? Ønsker man et stabilt afkast, og er man mest tryg ved at have en garanteret, men oftest lavere forrentning, skal man vælge gennemsnitsrentemiljøet i et pensionsselskab. Den mulighed tilbyder pengeinstitutterne ikke. Men både pensionsselskaber og pengeinsti- tutter tilbyder opsparingsprodukter i markedsrentemiljøet, hvor afkastet potentielt er større - ligesom risikoen også er det. Man kan enten selv stå for investeringen eller overlade det til pensionsinstituttet. Både pensionsselskaber og pengeinstitutter tilbyder produkter, hvor aktivsammensætningen løbende tilpasses efter opsparerens risikoprofil og tidshorisont. Investering i enkeltaktier kan derimod kun vælges i et pengeinstitut. Hvad med omkostningerne? I pensionsselskabernes gennemsnitsrenteprodukter betales omkostninger af indbetalingerne, men ikke af opsparingen. I et pengeinstitut er det omvendt. I pensionsselskabernes markedsrenteprodukter tager nogle selskaber omkostninger både af indbetalingerne og af opsparingen. Andre kun af opsparingen. Nogle har loft på omkostningerne af opsparingen. Nogle (få) selskaber betaler kick back provision, som de modtager fra fondsudbyderne, tilbage til opsparerne. Hvem bør jeg vælge - hvad er mit behov? Sparer man op i et pengeinstitut, udbetales det opsparede beløb på det ønskede pensioneringstidspunkt - eller ved død forinden. Sparer man op i et pensionsselskab i det traditionelle opsparingsmiljø, som også er et garantirentemiljø, kender man udbetalingens størrelse, både ved død, tabt erhvervsevne og pensionering. Ved død udbetales enten det opsparede beløb eller et større beløb, som man har ønsket på forhånd. Ved tabt erhvervsevne er der ret til præmiefritagelse. Det betyder, at pensionsselskabet fortsætter den aftalte indbetaling frem til pensioneringstidspunktet, således at opsparingen får den forventede størrelse, selv om man bliver syg undervejs. Ved pensionering udbetales som minimum det garanterede beløb. Garantirenten må nu maks. være 1½%. På gamle ordninger kan den være op til 4½%. Indbetales lige store beløb til hhv. en bank og et pensionsselskab, vil udbetalingen ved pensionering - alt andet lige - være størst i banken, fordi en del af indbetalingen til forsikringsordningen er brugt til betaling af forsikringsdelen. Som tommelfingerregel kan man gå ud fra, at jo yngre man er, jo større er behovet for forsikring. Da forsikringsdækninger bliver dyrere med alderen, er der ekstra god grund til at vælge dem fra, når behovet ikke længere er til stede. Hvilket produkt kapitaleller ratepension eller måske livrente? Der kan vælges kapitalpension og ratepension i både pengeinstitut og pensionsselskab. Livrente kan derimod kun vælges i et pensionsselskab. Med den stigende levealder er livrenter atter blevet populære. Da der ikke er nogen seneste alder for oprettelse af en livrente, og da både kapital- og ratepension kan ændres til en livrente, behøver man først at overveje livrente på pensioneringstidspunktet. Søg uvildig rådgivning Jo flere valg, man stilles over for, jo sværere bliver det at vælge. En kompetent rådgivning sikrer, at den enkelte opsparer får det produkt og den leverandør, der bedst opfylder vedkommendes ønsker og behov. En sådan rådgivning kan være svær at få, hvis rådgiveren har økonomisk interesse i det produkt, der rådgives om - det gælder, uanset om det er et pensionsselskab eller en bank. Derfor anbefales det at søge uvildig rådgivning, hvor rådgiverens løn ikke er afhængig af det produkt, der rådgives om.

3 3 lean har skabt markante forbedringer i små og mellemstore virksomheder af hans Jørgen madsen, Chefkonsulent, teknologisk institut Lean er engelsk og betyder trimmet. Lean er i al sin enkelthed sund fornuft, hvor man få skabt en virksomhedskultur, hvor alle medarbejdere tænker i at fjerne al unødvendig spild. Lean-filosofien er baseret på det internationalt anerkendte Toyota Production System, hvor ideen er et produktionssystem indrettet på at opretholde et flow tilpasset kundernes varierede efterspørgsel. Grundlæggende handler Lean om at optimere ressourcerne og at identificere og eliminere spild samt at fjerne unødvendige arbejdsgange og tidsrøvere med det formål at hæve serviceniveauet, således at man altid kan levere til rette tid, i den rigtige mængde og kvalitet og til den rette pris. Pointen er, at de virksomheder, der systematisk arbejder med Lean og med at trimme deres arbejdsgange og processer, klarer sig bedst. Hvorfor igangsætter små og mellemstore virksomheder en Lean-proces? Der kan være mange årsager til at igangsætte en Lean-proces. En af de største udfordringer, dansk erhvervsliv står over for, er, at det er vanskeligt at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at mange virksomheder ofte står over for store investeringer pga. stort pres på kapaciteten og dermed mangel på kapacitet. Indførelse af en Lean-proces har vist markante produktivitetsstigninger, hvor man kan producere % mere med den samme arbejdsstyrke og derved spare investeringer i nyt maskinudstyr og nye medarbejdere samt en reduktion i investeringsomkostninger, da man gratis får tilført ekstra kapacitet til virksomheden. Desuden kan der opnås følgende fordele: 1. Virksomhedens bundlinjieresultater og konkurrenceevne forbedres 2. Overskuelige arbejdsgange 3. Øget medarbejdertrivsel 4. Øget produktivitet 5. Reduktion i materialespild 6. Forbedret kvalitet 7. Større kundetilfredshed 8. Kortere gennemløbstider 9. Mindre kapitalbinding i lagre. Lean har sin oprindelse i produktionen Men Lean-principperne har vist sig også at kunne have stor effekt i administrative miljøer og service sektoren. Mange administrative processer kan blive langt mere effektive og fleksible, end de er i dag. Typiske symptomer, der indikerer behov for indførelse af Lean i administrationen 1. Stress hos medarbejderne på grund af store bunker af ubehandlede sager eller opgaver 2. Lange gennemløbstider for de enkelte sager eller opgaver 3. Hyppigt forekommende dobbeltarbejde - enten på grund af fejl eller manglende koordinering 4. Begrænset samarbejde på tværs af afdelinger (silotænkning) 5. Mange klager og utilfredse kunder pga. fejl og for lange svartider. Gode råd til hvordan en Leanproces kan gennemføres Det er vigtigt, at der arbejdes systematisk og målrettet med Lean. Så opnår man de bedste resultater. Det er ligeledes vigtigt, at der er sikret opbakning fra både ledelsen og medarbejderne under hele processen, hvis det fulde potentiale skal udnyttes. Der skal afsættes den nødvendige tid til uddannelse og træning for at opnå en Lean-virksomhed. Samtidig anbefales det, at der udpeges én eller flere gode forandringsagenter. Implementering af en Leanproces Lean-tankegangen opererer i dag med følgende fem trin, som virksomhederne anbefales at gennemføre: 1. Specificer, hvad der skaber værdi for kunden 2. Identificer de ikke-værdiskabende aktiviteter og eliminer dem 3. Skab flow omkring de arbejdsgange, der skaber værdi 4. Producer kun de varer og ydelser, som kunden efterspørger 5. Stræb efter det perfekte ved løbende fjernelse af spild. Har jeres virksomhed brug for forbedringer? Eller har I yderligere spørgsmål, eller ønsker I gode råd til, hvordan I kommer videre med en Lean-proces i jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte Teknologisk Instituts chefkonsulent Hans Jørgen Madsen mail: Mobil tlf

4 4 løn Contra udbytte lars bennedsgaard andersen, senior tax manager, deloitte For hovedaktionærer bør spørgsmålet om størrelsen af henholdsvis løn og udbytte være ét af de faste punkter ved den årlige skatteplanlægning, hvor hovedaktionærens forventede privatforbrug skal finansieres på den mest hensigtsmæssige måde. Spørgsmålet, om det er løn eller udbytte, der beskattes hårdest, afhænger af hovedaktionærens og dennes ægtefælle samlede indtægter, herunder om de har indtægter ud over indtægterne fra eget selskab. Skatteprocenter for beskatning af udbytte Samlet årlig aktieindkomst, Skatteprocent herunder udbytte Op til kr. 28% Mellem kr. og 43% kr. Over kr. 45% De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 2008 og reguleres årligt. Der er dobbelte bundgrænser for ægtefæller. Udlodning af en eventuel overgangssaldo pr beskattes dog kun med 43%. Sammenligning af skatteprocenter Umiddelbart viser ovenstående skatteprocenter, at udbytte beskattes lempeligere end løn. Dette er imidlertid ikke altid den fulde sandhed, idet skatteprocenter for udbytte og løn ikke kan sammenlignes direkte. Baggrunden herfor er, at løn er en fradragsberettiget udgift i selskabet, mens udbytte ikke kan fratrækkes i selskabets skattepligtige indkomst. Der skal således tillige tages højde for fradragsværdien for lønudgiften i selskabet. Dette kan illustreres med eksemplerne nedenfor. Giver udbytte eller løn den laveste skat? Som det fremgår, er det ikke entydigt, om det Eksempel 1 er udbytte eller løn, der giver den laveste skat. Der kan dog opstilles følgende tommelfingerregler for, hvornår løn henholdsvis udbytte giver den laveste samlede skattebetaling for en ugift hovedaktionær. Løsningerne er opstillet i prioriteret rækkefølge med den skattemæssigt bedste løsning først: Løn under mellemskattegrænsen på kr. årligt (bundskat, men ikke mellem- og topskat) Udbytte op til grænsen på kr. (28% skat) Løn mellem kr. og kr. årligt (mellemskat, men ikke topskat). Udbytte over kr. (43/45%). Løn over topskattegrænsen på kr. er typisk ikke hensigtsmæssig rent skattemæssigt set. Med udgangspunkt i, at den samlede udgift for selskabet er neutral, sammenlignes udbytte på kr. med lønudgift på kr. for en ugift hovedaktionær, der betaler topskat og har over kr. i anden aktieindkomst: Udbytte Løn Udbetalt fra selskab fradragsværdi i selskab for lønudgift 0 (66.666) Samlet udgift for selskab Skatteprocenter for beskatning af løn Samlet personlig indkomst før AM-bidrag Skatteprocent inkl. AM-bidrag Fra 0 kr. til kr. 8% Fra kr. til kr. Fra kr. til kr. Over kr. Ca. 43% (bundskat) Ca. 49% (mellemskat) Ca. 63% (topskat) De nævnte beløbsgrænser er for indkomståret 2008 og reguleres årligt. Udbytte/løn til personbeskatning Personskat 45% af kr./63% af (90.000) ( ) kr. Netto udbetalt Eksempel 2: Med udgangspunkt i, at den samlede udgift for selskabet er neutral, sammenlignes udbytte på kr. med lønudgift på kr. for en ugift hovedaktionær, der kun betaler bundskat, og ikke har anden aktieindkomst: Udbytte Løn (bundskat) Løn (mellemskat) Udbetalt fra selskab fradragsværdi i selskab for lønudgift 0 (15.566) (15.566) Samlet udgift for selskab Udbytte/løn til personbeskatning Personskat 28% af kr./ (13.076) (26.774) (30.510) 43/49% af kr. Netto udbetalt

5 5 Valget mellem udbytte og løn afhænger således af en konkret skatteberegning, hvor hovedaktionærens og dennes ægtefælles indkomster er afgørende for den optimale sammensætning af hævningerne fra selskabet. Kan parterne frit vælge mellem løn og udbytte? Som udgangspunkt accepterer skattemyndighederne det, der aftales mellem selskabet og hovedaktionæren. Men hvis lønnen til hoved- aktionæren væsentligt overstiger den løn, som en uafhængig ansat i samme stilling ville kunne opnå, er der risiko for, at skattemyndighederne anser beløbet for udbytte og beskatter det som udbytte. Andre muligheder for skatteoptimering Ud over forholdet mellem løn og udbytte kan der eksempelvis nævnes følgende yderligere muligheder for skatteoptimering for en hovedaktionær: pensionsindbetalinger medarbejderobligationer personalegoder, f.eks. fri bil, telefon, internet mv. Optimeringsmulighederne udelukker ikke hinanden, og en kombination af de forskellige muligheder vil derfor oftest give den laveste samlede skattebetaling for hovedaktionæren og selskabet. erhvervslejeloven lejer og udlejer niels gangsted-rasmussen, advokat, advokatfirmaet gangsted-rasmussen Erhvervslejeloven trådte i kraft 1. januar Den har 8 år på bagen og fungerer til lejers og udlejers tilfredshed. Lovens systematik er god. Loven kan stå alene. Loven gælder for lejekontrakter indgået før og efter 1. januar 2000, jf. 86, stk. 1 og 2. Loven gælder for leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse. Leje af en grund er ikke reguleret af erhvervslejeloven. Det er en god ting at få en opmåling af, hvor meget der lejes normalt en opmåling efter Boligstyrelsens arealbekendtgørelse fra Det er en landinspektør, man skal have fat på. Ministeriet udarbejder ikke længere typeformularer. Den seneste er fra Parternes lejekontrakt er afgørende. Tvister mellem udlejer og lejer afgøres i boligretten. Voldgift benyttes ikke meget i erhvervslejesager. Markedsleje lejeregulering Den leje, parterne aftaler, når man indgår en erhvervslejekontrakt, kaldes markedslejen, jf. lovens 13. Lejen ligger fast i 4 år, medmindre man aftaler noget andet. Normalt aftaler man en procentregulering af lejen mellem 2 og 5% årligt eller en pristalsregulering. Hvis lejen ikke følger markedslejen, hvad enten den stiger eller falder, kan udlejer og lejer kræve lejen reguleret til markedslejen. Man ser imidlertid ofte, at lejen ikke kan reguleres under startlejen, eller at lejer slet ikke kan kræve lejen nedsat. Man skal nøje studere bestemmelserne om, hvorledes lejen kan kræves reguleret. Huslejebetaling Hvis lejen ikke betales til tiden, kan udlejer ophæve lejemålet. Loven angiver en bestemt fremgangsmåde, der skal følges, når man vil ophæve et lejemål. Ved større vigtige lejemål ser man ofte, at en bank eller lignende skal have besked om manglende lejebetaling. Banken kan så betale og undgå en ophævelse af lejemålet. Opsigelse Det er svært at opsige en erhvervslejer. Hvis han ikke betaler sin leje, kan udlejer som nævnt ophæve lejemålet, og lejer skal straks flytte. Hvis udlejer, dvs. den tinglyste ejer, selv vil benytte lejemålet, kan lejer opsiges, jf. 61, stk. 2, nr. 1. Det er den almindeligste opsigelsesgrund. Hvis lejer er erhvervsbeskyttet, typisk fordi hans forbliven i lejemålet er af væsentlig betydning og værdi for den forretning, han driver fra lejemålet, har han krav på godtgørelse, en slags goodwill-erstatning, jf. 66, stk. 3. Alle lejere, hvis kontrakter er indgået efter 1. januar 2000, har, hvad enten de har erhvervsbeskyttelse eller ej, krav på betaling af flytteudgifter, inventarforringelser mm., jf. 66, stk. 2. Hvis udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning af ejendommen medfører, at lejer må fraflytte, skal han flytte, jf. 61, stk. 2, nr. 2. Hvis udlejer selv vil benytte lejemålet, har lejer krav på et varsel på et år. Hvis ejendommen skal nedrives, er varslet 3 måneder. Afståelsesret Afståelsesret indebærer, at lejemålet overdrages til ny lejer, som indtræder i den tidligere lejers sted. Efter lovens 55 har lejer ret til afståelse til samme branche. Udlejer kan nægte at give lejer en afståelsesret. En afståelsesret kan være mange penge værd for en lejer, enten fordi der er knyttet en stor goodwill til forretningen, eller fordi beliggenheden er god og lejen lavere end den leje, andre tilsvarende lejemål i området betaler. Afslutning Udlejer og lejer er normalt uenige om markedslejen, og det er om dette spørgsmål, der føres retssager. Retspraksis mangler en afklaring på, om markedslejen fastsættes ved at se på, hvad nyindgåede tilsvarende lejemål betaler, eller om markedslejen kan fastsættes ved, at en ejendomsmægler ved et syn og skøn udtaler sin mening om, hvad markedslejen skal udgøre. Hvis der er relevante sammenligningslejemål, er syn og skøn formentlig uden betydning for markedslejefastsættelsen.

6 6 sdo-lån med omtanke bjarne Jensen, direktør, stockrate fondsmæglerselskab Lovgivningen for de nye Særligt Dækkede Obligationer (SDO), der trådte i kraft den 1. juli 2007, giver plads til, at der kan udvikles nye muligheder for finansiering med sikkerhed i fast ejendom, men låntager skal være sig endnu mere bevidst i valget mellem de mange nye nye lånetyper, som tilbydes fremover. Med SDO'erne kan bankerne også udbyde boliglån med pant i fast ejendom i direkte konkurrence med realkreditinstitutterne. Ud over tilpasningen til EU s regler har politikerne haft som ønske at øge konkurrencen blandt låneudbyderne. I denne artikel har jeg valgt at afgrænse indholdet til de problemstillinger, man som låntager bør koncentrere sig om i det fremtidige valg mellem forskellige lånemuligheder, når der kan stilles pant i fast ejendom. For låntager er det egentligt uinteressant, om lånet er et traditionelt realkreditlån, et SDROlån, som realkreditinstitutterne kan udstede, eller et SDO-lån fra bankerne. Det afgørende er betingelserne, som lånet ydes under ved etableringen, i lånets løbetid samt ved evt. ekstraordinær indfrielse. Forhandlingsevnerne kommer på prøve fremover Den største forskel på det traditionelle realkreditmarked, som vi kender det, og det nye marked med SDO er, at man går fra et åbent rum, hvor markedet er ensartet, meget likvidt, gennemsigtigt og lige for alle - til et lukket rum, hvor betingelserne for en finansiering er til individuel behandling og forhandling. Obligationerne bag dagens realkreditlån udstedes i store serier, hvis handelsværdi kan aflæses i en kursliste. Den enkelte kan let gennemskue, hvor meget der skal betales i ydelse til realkreditinstituttet for et bestemt lån samt dermed den effektive rente. Afdragsbetingelser, løbetid, ekstraordinær indfrielse mv. følger standardiserede regler, hvilket kan sikre en god forbrugerbeskyttelse. Med bankernes SDO-lån kommer det til at fungere anderledes. Betingelserne for lånet fastsættes individuelt for hver enkelt kunde, som nødvendigvis må tage stilling til alle de specielle betingelser, som bankens lånetilbud indebærer. Det gælder f.eks. prisen for lånet den effektive rente som vil afhænge af flere ting, ligesom hvis man skulle have en kassekredit: kreditværdighed, forhandlingsevne, og hvor langt banken er indstillet på at gå ned i pris for at beholde dig som kunde. Det bliver bestemt ikke lettere at være låntager fremover. For den knap så øvede vil der være mange gode grunde til at søge hjælp til at få foretaget valget mellem de mange forskellige lånemuligheder, som realkreditinstitutterne og bankerne fremover vil stille op med. Produktudviklingen er sat i højeste gear hos udbyderne Der kan forventes en stigende konkurrence mellem realkreditinstitutterne og bankerne om at vinde lånernes gunst. Det er eksempelvis foreløbigt resulteret i, at Realkredit Danmark uden den store succes indtil videre har udbudt lån med maksimal rente og med mulighed for rentenedsættelse aldrig forhøjelse. Nordea Realkredit udbyder afdragsfrie 30- årige lån specielt med sigte på pensionister. Der kommer mere fra den front meget mere, men den nuværende subprime-krise har dog betydet, at låneudbyderne har været tilbageholdende med produktudviklingen og ikke været i så stærk konkurrence om kunderne som tidligere. Problemet i produktudviklingen af SDO-lån er imidlertid, at låneprodukterne bliver mere og mere indviklede, så almindelige mennesker har meget dårlige vilkår for at gennemskue konsekvenserne at valgene, hvilket i sin yderste konsekvens kan resultere i sådanne økonomiske ulykker, som den amerikanske subprimekrise har ført med sig. Det er helt fint, at man kan indgå et væddemål, om renten vil falde. Men ingen har nogen som helst viden herom. Så derfor kan de ekstra rentepenge vise sig at være det rene spild. Og forresten kunne låntager i stedet have valgt et almindeligt fastforrentet realkreditlån med konverteringsmulighed. Fremover bliver der således behov for at foretage endnu flere undersøgelser, når man har behov for at bruge det organiserede lånemarked. Internettet er heldigvis til stor hjælp i at skaffe oplysningerne, men valideringen i forhold til den finansiering, som låntageren skal have løst, er bestemt nednu mere vigtig. Indførelsen af SDO-lånene har bestemt ikke gjort valget lettere. En ikke udtømmende tjekliste - Er der tale om standardbetingelser eller er betingelserne til forhandling? - Udbetalingskurs: er det en forhandlingskurs, eller kan den aflæses i en kursliste? - Omkostninger ved lånoptagelsen - Kan renten og evt. løbende omkostninger ændres i lånets løbetid? - Hvem kan beslutte (fordi markedsrenten ændrer sig? Fordi sikkerheden bliver mindre værd? Fordi låntagers generelle kreditværdighed falder?) - Kan långiver opsige lånet og under hvilke betingelser? - Kan långiver kræve yderligere sikkerhed i lånets løbetid? - Kan låntager opsige i løbetiden? Og efter hvilke betingelser finder en ekstraordinær indfrielse sted? Indlevering af obligationer? Kontantindfrielse til kurs? - Kan lånet forventes at rykke for anden låneoptagelse?

7 7 undgå overflødigt elforbrug og spar Penge karen marie Pagh nielsen, elsparefondens kunderådgivning Der er stadig meget at gøre, når det gælder om at reducere elforbruget. Ikke mindst det offentlige og store kontorbyggerier har et unødvendigt stort elforbrug. Omkring 40% af strømmen i offentlige kontorer bruges i tidsrummet 17-07, altså typisk efter arbejdstid. Størstedelen af kontorers elforbrug går til belysning, ventilation og it- og kontorudstyr. Elsparefonden har beregnet, at alene det offentlige kan spare 700 mio. kr. årligt på elregningen ved at indkøbe energirigtigt, når man anskaffer kontorudstyr, hvidevarer, ventilations- og belysningsanlæg mv. Man skal tænke på, at den besparelse, man opnår ved at købe energieffektive produkter, får man glæde af i hele udstyrets levetid. Og så er det oven i købet nemt, for Elsparefonden har udgivet en indkøbsvejledning, hvor man kan finde de præcise indkøbskrav til produkterne og samtidig få gode råd om indkøb og drift. Det er sund fornuft for alle, men for statens institutioner er det et krav, at indkøbsvejledningen skal følges. Udskift gamle lysarmaturer På mange kontorarbejdspladser er lyset simpelt hen for dårligt. Det kan være lyset er VI NOTERER AT... af Jytte hjorth, skattekonsulent utilstrækkeligt, eller at lyset blænder, blinker eller støjer, samtidig med at elforbruget er meget højt. I mange tilfælde vil man kunne få bedre lyskvalitet, samtidig med at elforbruget til belysning halveres, hvis man udskifter til moderne lysarmaturer med behovsstyring, dvs. med bevægelsesmelder- og dagslysstyring, således at kunstlyset kun er tændt, når der er brug for det. Belysningsanlæg er en investering for de næste år, der har stor betydning for elregningen. Derfor er det vigtigt at anskaffe de mest energieffektive anlæg og sikre, at de dæmpes/slukkes, når dagslyset giver lys nok. Skal armatur og lamper ikke udskiftes, gælder det om at vælge de mest effektive lyskilder, dvs. produkter med energimærke A. Er ventilationssystemet rigtigt indstillet? Ventilation tegner sig typisk for % af en bygnings elforbrug. Derfor er det vigtigt, at effektiviteten er så høj som muligt. Hvert andet ventilationssystem spilder strøm, fordi det er forkert indstillet. Ofte vil man kunne halvere forbruget, hvis man sørger for at slukke uden for arbejdstid og i det hele taget får bedre styr på driften af anlægget. En tredjedel af kontorers elforbrug går til it- og kontorudstyr Man skal være opmærksom på, at der er så stor forskel på elforbruget for computere og skærme, at man typisk vil kunne spare halvdelen ved at udskifte udstyret og anskaffe det mest energieffektive. Man sparer mest, hvis man anvender bærbare computere i stedet for stationære, og fladskærme i stedet for de gamle tykke billedrørskærme. Kopimaskiner, printere, faxmaskiner og scannere er skjulte strømslugere på kontorerne, da de det meste af tiden står standby uden at producere noget. Man kan let spilde flere tusinde kr. om året på hver maskine, hvis den ikke er sat til at gå i sparetilstand, eller hvis elforbruget er for højt på standby. Endelig bør opmærksomheden rettes imod serverrum, der skal indrettes med omhu, og således at temperaturen optimeres i forhold til at sikre udstyrets funktion. Elsparefondens indkøbsvejledning kan hentes på eller bestilles hos Elsparefondens Kunderådgivning (tel: , e-post: hvor man også kan få råd og vejledning om indkøb, drift og renovering af bl.a.: Belysning Ventilation, køling og cirkulationspumper It-og kontorudstyr Serverrum Hvidevarer Elspareudstyr. Aktuelle datoer 1. juli 2008 Sidste frist for indsendelse af den udvidede selvangivelse. Den udvidede selvangivelse skal anvendes, når man driver selvstændig virksomhed, ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne, har udlejningsejendom, har forskudt regnskabsår og bruger indkomstudligningsordningen for kunstnere. Fristen gælder også for ægtefæller, der ikke selv har en udvidet selvangivelse. HUSK at foretage rettelse af ejendomsværdiskatten, hvis ejendommen eller ejerlejligheden bruges delvist erhvervsmæssigt eller lejes ud. 1.juli 2008 Sidste frist for rettidig indbetaling af restskat op til kr. for 2007, hvis man vil undgå tillægget på 7%. På hjemmesiden er der også adgang til værktøjer, som Elsparefonden har udviklet for at gøre det nemt at få overblik over elforbruget og finde ud af, hvor der kan spares. Mindsterenten 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% 1/ indtil ny fastsættes 4,00%

8 8 vi noterer at... af Jytte hjorth, skattekonsulent Tinglysning overførsel af afgift Ved tinglysning af et pantebrev skal der betales et grundgebyr på kr. samt en tinglysningsafgift på 1,5% af pantebrevets hovedstol. Dette gælder realkreditpantebreve, sælgerpantebreve og andre former for pantebreve. Ved aflysning af pantebreve, der er tinglyst inden 1. juli 2007, overføres tinglysningsafgift af restgælden til et nyt pantebrev. Med virkning for pantebreve, der tinglyses efter 1. juli 2007, overføres tinglysningsafgiften af den oprindelige hovedstol til nye pantebreve. Det vil derfor muligvis kunne betale sig at omlægge gamle pantebreve, således at værdien af tinglysningsafgiften fastlåses. Der er en række betingelser, der skal opfyldes, f.eks. skal lånetiden være mindst 10 år, og det nye pantebrev skal være anmeldt til tinglysning senest ét år efter, at det oprindelige pantebrev er aflyst mv. Det er endvidere muligt at gemme tinglysningsafgift til senere. Hvis f.eks. der er betalt afgift af et pantebrev på 5,0 mio. kr., og det indfries og erstattes af et nyt på 3,0 mio. kr., kan afgiften på de 2,0 mio. kr. overføres til en efterfølgende låneoptagelse. En sådan mulighed for senere overførsel kræver, at der sker påtegning på pantebrevet om, at der er en uudnyttet tinglysningsafgift til senere brug. Familieoverdragelse af fast ejendom 15%-reglen Ved overdragelse af fast ejendom mellem personer, der er omfattet af gaveafgiftskredsen, kan værdien fastsættes til +/- 15% af den ejendomsværdi, der senest er offentliggjort forud for overdragelsen. Der vil primært være tale om salg fra forældre til børn. Reglen gælder ikke f.eks. overdragelse mellem søskende, medmindre de haft fælles bopæl i mindst to år, og heller ikke ved overdragelse mellem et selskab og dets hovedaktionær. Ved overdragelse fra forældre til et barn fastsættes overdragelsessummen ofte til vurderingen minus 15%. Ved fastsættelsen af værdien er det vigtigt at være opmærksom på, at den skal være på kontantbasis. Ejendomshandler mellem fremmede sker normalt på kontantbasis, dvs. sælger indfrier sin gæld, og køber optager ny gæld. Derimod sker det ofte i familieoverdragelser, at køber overtager gælden. I den situation skal restgælden ikke medtages til den nominelle værdi, men til kursværdien på overdragelsestidspunktet. Hvis man overser dette forhold, og den samlede kontantomregnede overdragelsessum derved kommer ned under grænsen på ejendomsværdien på vurderingen minus 15%, fastsætter Skat overdragelsessummen til handelsværdien. Denne handelsværdi er som minimum normalt den offentlige vurdering, men altså uden nedslaget på 15%. Dette medfører, at der skal betales skat og gaveafgift af forskellen mellem den fastsatte handelsværdi og det aftalte kontantomregnede vederlag. Dato Diskontoen Nationalbankens udlånsrente Fra 3. marts ,50% 2,75% Fra 9. juni ,75% 3,00% Fra 4. august ,00% 3,25% Fra 6. oktober ,25% 3,50% Fra 8. december ,5% 3,75% Fra 9. marts ,75% 4,00% Fra 7. juni ,00% 4,25% Fradrag for udgift til advokat og revisor Genoptagelse Som følge af Højesterets underkendelse af den tidligere praksis for fradrag for advokatog revisorudgifter, som vi skrev om i Revisorposten , side 7, har Skat udsendt en meddelelse om genoptagelse af skatteansættelser, hvor der ikke er indrømmet fradrag for de pågældende udgifter. Der kan ske genoptagelse for indkomstår helt tilbage fra og med For indkomstårene inkl. skal anmodningen indsendes senest den 1. august For årene 2005 og 2006 følges de almindelige frister for ændringer, dvs. senest 1. maj i henholdsvis 2009 og Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører, Forlaget Thomson: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Design/Sats: Forlaget Thomson A/S Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 22. april 2008

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen

Skattereform 2012. Opsparingsmuligheder. Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen Agenda Skattereform 2012 Opsparingsmuligheder Rådgivning Optimering af Nordea-aftalen SKATTEREFORM 2012 - - med fokus på pensionsområdet SKATTEREFORM 2012 Fokuspunkter : Skattelettelser via ændringer i

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Sådan får du mest i. pension Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Sådan får du mest i pension Få styr på din pension INDHOLD: Undgå en fattig alderdom...4 Kapitalpensionen og dens

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007

Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2006-511-0084 Udkast 29. januar 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv.

Præmien fastsættes for ét år ad gangen. Den beregnes på baggrund af PFA Pensions tariffer og gruppens sammensætning. køn og erhverv. Hvornår ophører forsikringen: Forsikringen ophører med udgangen af den præmietermin, hvor præmiebetalingen ophører du fylder 60 år kundeforholdet i Salling Bank bortfalder aftalen opsiges af en af aftaleparterne

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Hvordan ser fremtiden ud?

Hvordan ser fremtiden ud? 10 11 Hvordan ser fremtiden ud? Når du begynder at overveje et generationsskifte af din virksomhed, melder der sig en lang række spørgsmål, der ikke kun har med din virksomhed at gøre: Vil du kunne få

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Når du har planer om en ny bolig

Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig Når du har planer om en ny bolig At blive boligejer er en stor begivenhed i livet og derfor sjældent noget, man beslutter fra den ene dag til den anden. For hvad er der

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet.

Lånet sikres med pant i fast ejendom, og hvis der tillige stilles krav om kaution/meddebitorer, fremgår dette af lånetilbuddet. Avedøre B/S, afd. Store Hus Vester Voldgade 17 1552 København V Dato 31. maj 2013 Vores ref. Jess Bering Hansen Ejendomsnr. 0393644 16 Beliggenhed Sadelmagerporten 2-4 m.fl. 2650 Hvidovre Standardiseret

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Nye regler kræver eftersyn af din pension

Nye regler kræver eftersyn af din pension Nye regler kræver eftersyn af din pension Lige nu sker der sker der store ændringer i pensionernes vilkår, og det gør det til en særlig god idé at sende pensionen til eftersyn. Fra 1. januar træder ydermere

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? Nordea Liv & Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pensionsfinten. Sådan laver du. sider. Få flere penge til din alderdom. Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Oktober 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Sådan laver du pensionsfinten Få flere penge til din alderdom Få flere penge til din alderdom INDHOLD: Guldregn

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk. Driv din virksomhed i selskabsform buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Oktober 2007 Driv din virksomhed

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Udnyt skattefordelene. Kapitalpension: Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du. December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide December 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Kapitalpension: Udnyt skattefordelene Guide: Omlæg eller ej? Guide: Sådan gør du Kapitalpension vs. aldersopsparing INDHOLD:

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Lånetilbud. Pakkeløsning

Lånetilbud. Pakkeløsning Den Boligselskabet Futura, afd. 45/05 Oldenburg Alle 3, Høje Taastr. 2630 Taastrup Lånetilbud Pakkeløsning Reference Morten Farup Ladegaard Tlf:33420838 E-mail: mfl@lr-realkredit.dk har modtaget Deres

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab?

Status på kapitalpension/aldersforsikring. Hvad gør dit pensionsselskab? Status på kapitalpension/aldersforsikring Hvad gør dit pensionsselskab? SEB Pension Spørgsmål Kan jeg betale skatten i 2014 på min kapitalpension på 37,3 procent? Kan jeg fortsat indbetale på aldersopsparingen

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA

Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Velfærdspakkerne FLEX, BASIS og EKSTRA Hvem kan købe Velfærdspakkerne?... det kan alle virksomhedsejere og deres ægtefælle eller samlever samt alle ledende medarbejdere i virksomheden. Du skal oprette

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb.

Til dig som køber. Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. KØBERVEJLEDNING Til dig som køber Denne lille købervejledning kan du bruge i forbindelse med dit ejendomskøb. Købervejledningen giver dig et overblik over hele forløbet og indeholder en alfabetisk ordliste,

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. pension. MEST ud af din. sider. Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension. Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få MEST ud af din pension 12 sider Sådan scorer du 100.000 kr. mere i pension Penge og pension INDHOLD I DETTE HÆFTE: Scor

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2

Arv og begunstigelse samlevende uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1. Begunstigelse gamle regler 2 ARV OG BEGUNSTIGELSE SAMLEVENDE UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse samlevende uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring,

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere