Nyttig information. Februar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyttig information. Februar 2010"

Transkript

1 Nyttig information Februar 2010

2 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne CVR: Nyttig information

3 Indholdsfortegnelse Afslag på tegning af en forsikring... 7 Betalingsvilkår... 8 Din retsstilling frem til forsikringen er antaget... 6 Flytning... 8 Flytning af en i kraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift... 6 Forsikringens løbetid... 7 Fortrydelsesfrist... 7 Fortrydelsesret... 7 Fuldmagt til indhentning af oplysninger... 6 Gebyrer og afgifter... 9 Helbredsoplysninger ved tegning af ulykkesforsikring... 6 Her finder du os Indledning... 4 Klageadgang Kort opsigelse... 7 NemKonto... 8 Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb... 7 ersonoplysninger... 8 rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne:... 4 rivatforsikringer som du skal have:... 4 rovision... 8 Risiko for dobbeltforsikring... 6 Nyttig information 3

4 Indledning I følge bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder stilles en række krav til, hvilke informationer du skal have om dine forsikringer og dit forsikringsselskab. Disse informationer har vi samlet i denne folder, som vi anbefaler, at du læser og opbevarer sammen med dine øvrige forsikringspapirer. Du kan også se dem og vores forsikringsbetingelser på rivatforsikringer som du skal have: Bygningsbrand (ikke lovpligtig): Hvis du er husejer og har finansieret huset i pengeinstitut eller i et realkreditinstitut, vil långiver typisk forlange, at der som minimum tegnes en bygningsbrandforsikring. Det er långivers sikkerhed for lånet. Lovpligtig motoransvarsforsikring: Hvis du har et motorkøretøj, f.eks. bil. - dækker ansvaret for de skader, der sker, hvis du for eksempel kører ind i og beskadiger andre personer eller andres køretøjer. Skader på passagerer i din bil er også dækket af ansvarsforsikringen, ligesom ansvarsforsikringen dækker, hvis en anden låner bilen og forvolder skade på andre personer eller andres ting. Lovpligtig hundeansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hund - dækker hvis din hund forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. Lovpligtig hesteansvarsforsikring: Hvis du er ejer af en hest Familieforsikringens ansvarsdækning dækker, hvis dine private heste forvolder skader på andre mennesker eller deres ting. rivatforsikringer som du frivilligt kan tegne: Familieforsikring: Dækker dit og din families indbo i tilfælde af brand, indbrudstyveri, storm, vandskader m.v. Samtidig får du en ansvarsforsikring, som eksempelvis dækker, hvis du eller din familie ødelægger andres ting. Børn under 21 år, der flytter hjemmefra, er også dækket af forsikringen, hvis de bor alene. Retshjælp, som ligeledes er en del af forsikringens standarddækning kan bruges til at få økonomisk hjælp i visse typer private retssager. Forsikringen kan mod en merpris udvides til at omfatte elektronikdækning og anden pludselig skade. Desuden kan forsikringen udvides med glas og sanitet for dem, der bor til leje. Årsrejseforsikring (I tilknytning til Familieforsikringen) Dækker hele husstanden - enten i hele Verden eller kun i Europa - på alle årets ferierejser, der varer op til en måned. Vi dækker eksempelvis læge- og hospitalsbehandling, hjemtransport ved sygdom, ekstra rejseudgifter og en lang række andre begivenheder, som kan opstå på ferierejsen. Forsikringen kan udvides med årsafbestilling, som eksempelvis dækker, hvis du må aflyse rejsen pga. akut sygdom eller dødsfald i din nærmeste familie, eller hvis du selv bliver akut syg. Husforsikring: Dækker ikke alene dit hus, men også din carport, dit drivhus og øvrige bygninger på din grund. Husforsikringens dækninger udover før omtalte bygningsbrand er kasko, herunder bl.a. storm og vand, glas og sanitet, retshjælp, husejeransvar, svamp og insekt, stikledninger og skjulte rør og kabler. Forsikringen kan udvides med en råd- og udvidet dækning. Udvidet dækning omfatter eksempelvis skader forvoldt af gnavere, og skader forvoldt af fygesne, hvor loftet ikke er umiddelbart tilgængeligt pga. bygningskonstruktionen. 4 Nyttig information

5 Ejerskifteforsikring: Ejerskifteforsikringen sikrer dig imod fejl og mangler, man ikke kan se. Forsikringen dækker forhold, som er til stede på overtagelses-tidspunktet og som nedsætter bygningens værdi eller brugbarhed nævneværdigt. Forhold, som ikke er beskrevet i tilstandsrapporten, eller som du ikke på anden måde har haft kendskab til inden overtagelsen, er ligeledes dækket. Skader, der skyldes manglende vedligeholdelse/slid og ælde eller udløb af byggematerialernes levetid dækkes ikke. Ulykkesforsikring: Dækker pludselige hændelser, der forårsager personskade. Det gælder for eksempel, hvis du vælter på din cykel, snubler på en trappe, eller hvis du bliver påkørt af en bil. Du kan vælge at købe ulykkesforsikringen, så du er dækket, hvis du får et varigt mén på mindst 5 %, eller du kan vælge, at du først vil være dækket, hvis det varige mén er på mindst 8 %. Du kan desuden vælge ulykkesforsikringen som en heltids- eller en fritidsulykkesforsikring og med en standarddækning eller en udvidet dækning. Den udvidede dækning indeholder brilleskadedækning, dobbelterstatning og behandlingsudgifter. Udover invaliditetsdækningen kan forsikringen udvides til at dække ved dødsfald som følge af en ulykke. Kasko for motorkøretøjer: Kaskoforsikringen dækker skader på dit køretøj. De kan for eksempel opstå ved færdselsuheld, parkeringsskader, tyveri, hærværk eller brand. Ud over selve bilen omfatter kaskoforsikringen også køretøjets faste tilbehør, som for eksempel tagbagagebærer, fastmonteret musikanlæg og specialfælge. Kører du i udlandet, er du også dækket af den særlige redningsforsikring fra SOS International - læs mere om at køre i udlandet på det røde kort, som du skal medbringe til udlandet. Forsikringen indeholder desuden retshjælp, som dækker dine omkostninger ved visse private retssager. ensionsordning og/eller livsforsikring: Dækker ved pension, tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald. Alle ansvarsforsikringer dækker i henhold til lovgivning og gældende retspraksis. Nyttig information 5

6 Risiko for dobbeltforsikring Når du skifter forsikringsselskab, skal du være opmærksom på at få alle dine bestående forsikringer nævnt til dit nye forsikringsselskab. Ellers risikerer du, at en forsikring fortsætter, samtidig med at du tegner en ny. Hvis du har 2 skadeforsikringer, som dækker den samme skadebegivenhed, kan du dog højest få det faktiske tab dækket, dvs. ansvaret/hæftelsen for erstatningen bliver fordelt imellem selskaberne (gælder dog ikke ulykkes- og livsforsikringer). Helbredsoplysninger ved tegning af ulykkesforsikring Hvis du ønsker at tegne en ulykkesforsikring i Bornholms Brandforsikring A/S, skal du afgive oplysninger om dit helbred, herunder oplysning om nuværende og tidligere lidelser. Disse oplysninger skal vi bruge til vurderingen af, om vi kan tilbyde dig en ulykkesforsikring på normale vilkår. Det er vigtigt, at de oplysninger, som du afgiver, er korrekte og uden fortielser. Afgiver du urigtige oplysninger, eller undlader du relevante oplysninger, kan det medføre, at du i forbindelse med en skade helt eller delvist mister retten til erstatning. Fuldmagt til indhentning af oplysninger Når du underskriver acceptbilaget på en ulykkesforsikring, giver du med din underskrift Bornholms Brandforsikring A/S ret til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheder, læger og andre forsikringsselskaber, som har oplysninger om din helbredstilstand. Flytning af en i kraftværende ulykkesforsikring ved selskabsskift Du skal være opmærksom på, at ændringer i dit helbredsforhold efter tegning af en ulykkesforsikring i et forsikringsselskab kan give anledning til problemer med at videreføre ulykkesforsikringen på uændrede vilkår i et andet selskab. Du opfordres derfor til at sikre dig, at der er fuld klarhed over, på hvilke vilkår ulykkesforsikringen kan antages i Bornholms Brandforsikring A/S, inden ulykkesforsikringen i dit nuværende selskab bliver opsagt. Din retsstilling frem til forsikringen er antaget Det er ikke altid, at vi kan acceptere en forsikring med det samme. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt med en forudgående teknisk vurdering, før vi kan antage f.eks. bygningsforsikringer, ligesom det kan være nødvendigt at indhente helbredsoplysninger eller lægeerklæring før antagelse af en ulykkesforsikring. I perioden frem til at du får svar på, om og på hvilke vilkår vi kan antage forsikringen, vil du oftest være dækket i dit nuværende selskab. Efter aftale med dig opsiger vi først dine nuværende forsikringer, når de er antaget hos os. Såfremt der ikke er tale om selskabsskift, men nytegning, foreligger selskabets antagelse af forsikringen først, når du modtager din police. Antagelsestidspunktet må dog ikke forveksles med ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, idet dette godt kan ligge før eller efter antagelsestidspunktet. 6 Nyttig information

7 Oplysninger om tidligere forsikringer og skadeforløb Inden tegning af forsikringer beder vi dig besvare nogle spørgsmål om forløbet af dine tidligere forsikringsforhold. Du skal være opmærksom på, at de svar, du afgiver, skal være korrekte og uden fortielser. I modsat fald kan vi bedømme antagelsen af dine forsikringer på et forkert grundlag, og du risikerer derfor at miste retten til erstatning helt eller delvist i forbindelse med en skade. Afslag på tegning af en forsikring Såfremt vi må afslå at tegne en forsikring til dig, vil du få en begrundelse herfor. Hvis du ønsker en skriftlig begrundelse for afslaget, vil du også kunne få det. Kort opsigelse I henhold til lov om finansiel virksomhed 57 kan du opsige dine private forsikringer med et særligt kort opsigelsesvarsel i dit nuværende selskab. Du skal imidlertid være opmærksom på, at de fleste forsikringsselskaber er berettiget til at opkræve et gebyr ved kort opsigelse. Gebyret varierer mellem de enkelte forsikringsselskaber og afhænger af forsikringstypen. Hos os udgør dette gebyr 56 kr. (2010) pr. police. Har forsikringen været i kraft i mindre end et år, opkræves der et tillægsgebyr, der hos os udgør op til 887 kr. (2010). Forsikringens løbetid Forsikringen gælder for et år ad gangen og bliver automatisk fornyet hvert år, medmindre forsikringen bliver opsagt af dig eller os. Der er i øvrigt særlige regler for opsigelse i de tilfælde, hvor du anmelder en skade. Yderligere information findes i vilkårene. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfrist Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget policen. Hvis du f.eks. får policen mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den efterfølgende hverdag. Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked f.eks. pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Der er særlige regler, hvis du vil fortryde, at du har bestilt en brandforsikring, der dækker brand på bygninger. Inden fortrydelsesfristen på 14 dage udløber, skal du dokumentere, at du har købt en anden brandforsikring, der træder i kraft samme dag, som forsikringen ophører hos os. Dette følger af loven om finansiel virksomhed 60 stk. 2. Nyttig information 7

8 rovision Vi kan oplyse, at nogle af Bornholms Brandforsikrings medarbejdere får provisioner eller bonus, når de sælger en forsikring. Betalingsvilkår Du betaler altid din forsikring forud. Du betaler normalt din forsikring for et år ad gangen. Ved nogle forsikringer kan du mod et gebyr på 5 % af den årlige præmie vælge halvårlig betaling. Du betaler din forsikring på indbetalingskort eller via BS. Din forsikring bliver opkrævet med oplysning om sidste rettidige betalingsdag. Bliver forsikringen ikke betalt rettidigt, sender Bornholms Brandforsikring A/S et rykkerbrev. For hvert rykkerbrev Bornholms Brandforsikring A/S sender, opkræver vi et gebyr. Gebyret fremgår af prislisten på men kan også oplyses ved henvendelse til Bornholms Brandforsikring. Bliver beløbet ikke betalt inden for den frist, der står i rykkerbrevet, opsiger Bornholms Brandforsikring A/S forsikringen. Flytning Hvis du skifter folkeregisteradresse, skal du straks give os besked. Hvis du flytter fra Bornholm, kan du ikke være forsikret i Bornholms Brandforsikring A/S længere. Du skal derfor kontakte et andet selskab, således at du ikke står uden forsikringsdækning. NemKonto Bornholms Brandforsikring A/S benytter Nem-konto til udbetalinger hvis vi har registreret dit CR-/ CVRnummer. Det betyder, at alle udbetalinger fra os vil foregå via NemKonto. ersonoplysninger Som kunde har du naturligvis mulighed for at se hvilke personoplysninger, vi har på dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, CR-/CVR-nummer, adresse og forsikringer. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade Rønne Eller sende en mail til Hvis du ikke ønsker at modtage markedsføringsmateriale, skal du blot skrive til ovennævnte adresse. 8 Nyttig information

9 Gebyrer og afgifter Der findes en række lovbestemte bidrag på forsikringer, som det er pålagt alle forsikringsselskaber at opkræve: Miljøbidrag Vi opkræver et miljøbidrag på 60 kr. om året (2010) på ansvarsforsikringer for person- og varebiler. Bi-draget er med til at finansiere den godtgørelse, der bliver betalt til ejeren af en bil, der ophugges eller skrottes. Stormflods-/Stormfaldsafgift Vi opkræver en stormflods- og stormfaldsafgift på 20 kr. om året (2010) på brandforsikringer for bygninger og for indbo. Afgifterne går til en pulje, som bliver brugt til at betale erstatning for skader forårsaget af stormflod. Ved stormfald giver puljen tilskud til gentilplantning af private skove. Andre lovbestemte afgifter Statsafgift bliver kun opkrævet på forsikringer for motorkøretøjer og både. Beløbet er fastsat af staten og varierer afhængig af forsikringstypen. Stempelafgift er også fastsat af staten og bliver beregnet efter forsikringssummen og/eller med en procentsats af præmien. Gebyrer Vi opkræver et gebyr på 10 kr. (2010), hvis du betaler dine forsikringer med girokort og 5 kr. (2010), hvis du betaler dine forsikringer via BS. Nyttig information 9

10 Klageadgang Føler du behov for at klage over en afgørelse eller vores måde at håndtere en sag på, bedes du henvende dig skriftligt til os. Du kan på vores hjemmeside se, hvem der er klageansvarlig. Er der stadig uenighed mellem dig og Bornholms Brandforsikring A/S om forsikringsforholdet, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Ankenævnet for Forsikring er oprettet af Forsikring & ension og Forbrugerrådet med det formål at behandle klager fra kunder vedrørende forsikringsforhold. Ankenævnet behandler alene klager, der vedrører private forsikringer, og man kan kun klage over sit eget forsikringsselskab og ikke modpartens forsikringsselskab. Du skal sende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema og betale et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema og girokort til betaling af gebyr kan fås hos: Bornholms Brandforsikring A/S Ankenævnet for Forsikring Såfremt din klage ikke kan behandles i Ankenævnet for Forsikring, kan du klage til Forsikringsoplysningen. Dette gælder for klager, der vedrører erhvervsforsikringer og klager, der vedrører utilfredshed med en afgørelse truffet af en modparts forsikringsselskab. Forsikringsoplysningen træffer ikke egentlige afgørelser, som det er tilfældet for Ankenævnet for Forsikring. Men Forsikringsoplysningen kan henvende sig til direktionen i det selskab, som der klages over, hvis Forsikringsoplysningen er af den opfattelse, at der er berettiget tvivl om selskabets afgørelse. Du klager til Forsikringsoplysningen ved at skrive til dem med oplysning om grunden til, at du er utilfreds med selskabets afgørelse eller ved at ringe til dem. Henvendelse kan ske til: Forsikringsoplysningen hilip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Selvom du klager til Ankenævnet for Forsikring eller til Forsikringsoplysningen, kan du fortsat efterfølgende gå til domstolene, hvis du ikke er enig i sagens afgørelse. 10 Nyttig information

11 Her finder du os istolstræde Søborgstræde Krystalgade istolstræde Antoniestræde Tornegade Nellikegade Store Torv Nørregade Snellemark Torvegade. A. Holms lads Skt. Mortens Gade Ll. Ellekongstræde Lille Torv Ellekongstræde rovstegade Damgade Snorregade Teaterpladsen Teaterstræde Violstræde BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Østergade Nyttig information 11

12 BORNHOLMS BRANDFORSIKRING A/S Tornegade 8 DK-3700 Rønne Tel: Fax: Nyttig information

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Ulykkesforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Ulykkesforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER ULYKKES Forsikringsbetingelser nr. UL04 Aftalegrundlaget

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Pris- og produktoversigt

Pris- og produktoversigt Pris- og produktoversigt 2013 2 Indhold Indledning... 4 Bilforsikring Standard med trinregulering... 6 Bilforsikring Superelite uden trinregulering... 10 Motorcykelforsikring med trinregulering... 12 Knallertforsikring...

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2011. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2011 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere